Hlavní navigace

TOMI - REMONT a.s. Prostějov IČO: 25508571

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TOMI - REMONT a.s., která sídlí v obci Prostějov a bylo jí přiděleno IČO 25508571.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TOMI - REMONT a.s. se sídlem v obci Prostějov byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výkon zeměměřických činností , Projektová činnost ve výstavbě , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Opravy silničních vozidel .

Základní údaje o TOMI - REMONT a.s. IČO: 25508571

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 31. 12. 1997
Spisová značka: B 2501
IČO: 25508571
Obchodní firma: TOMI - REMONT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1997
Datum vzniku: 31.12.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 2.7.2014 - 2.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 2.12.2014
Společnost se řídí stanovami přijatými na řádné valné hromadě dne 20.05.2002. 16.10.2002
Společnost se řídí stanovami přijatými řádnou valnou hromadou konanou dne 18.05.2001. 4.12.2001
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 20.10.2000. 31.10.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 8.9.2000. 24.10.2000
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 20.11.1998. 24.3.1999
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 27.7.1998 o záměru zvýšit základní jmění o 24,750.000,- Kč bez možnosti upsání akcií nad tuto částku. Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů. Upsání akcií bude nabídnuto Železniční průmyslové stavební výrobě Uherský Ostroh, a.s.,IČO 46 34 67 41. Bude upsáno 2.475 ks nových kmenových akcií na jméno, jmenovité hodnoty 10.000,- Kč v listinné podobě s právy jak jsou upraveny ve stanovách společnosti. Místem úpisu je sídlo společnosti, doba každý den od 7 hodin do 14 hodin ode dne zápisu usnesení valné hromady v obchodním rejstříku do 31.10.1998. Upisovatel je povinen uhradit do 10 dnů ode dne upsání 40% emisního kursu akcií, který se rovná jmenovité hodnotě akcií. Upisovatel je povinen uhradit 30% hodnoty upsaných akcí do 30.11.1998 a zbývajících 30% do 31.12.1998, vše na účet společnosti u Komerční banky, a.s. pobočka Prostějov, číslo účtu 16606-701/0100. 5.8.1998 - 24.3.1999
1. Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 27.4.1998 - 5.8.1998
Mimořádná valná hromada, konaná dne 16.4.1998, potvrdila platnost usnesení mimořádné valné hromady ze dne 13.3.1997, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o částku 24,750.000,- Kč bez možnosti upsání akcií nad tuto částku za splnění podmínek uvedených v bodě a), b) a c) usnesení tedy: 27.4.1998 - 5.8.1998
a) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na upisování akcií, které budou vydány v souvislosti s navýšením základního jmění společnosti z důvodu, že upsání akcií bude nabídnuto předem určenému upisovateli. Přistoupení tohoto upisovatele, jako akcionáře do společnosti, má strategický význam pro další činnost společnosti. 27.4.1998 - 5.8.1998
b) Důvodem pro navýšení základního jmění je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti: - odkup nemovitostí od města Prostějov (areál bývalých uhelných skladů, Hybešova ulice) - úhrada podílu kupních cen na privatizovaném majetku traťových stanic ČD - rozšíření výrobní kapacity společnosti (investice od mechanismů a technologií). 27.4.1998 - 5.8.1998
c) V souvislosti s navýšením základního jmění bude po upsání všech akcií vydáno 2.475 ks nových listinných kmenových akcií na jméno upisovatele ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč za jednu akcii. Nově vydané akcie upsané podle tohoto rozhodnutí valné hromady mají charakter kmenových listinných akcií na jméno a práva a povinnosti s nimi spojené jsou upraveny ve stanovách společnosti. 27.4.1998 - 5.8.1998
2. Mimořádná valná hromada dne 16.4.1998 přijala rozhodnutí o způsobu upisování akcií: 27.4.1998 - 5.8.1998
d) Upisování akcií zajistí sama společnost. Upisování akcií, tak jak byly specifikovány v bodě 1. c) se navrhuje provést upsání akcií předem vybraným zájemcem tj. Železniční průmyslový stavební výroba Uherský Ostroh a.s. do listiny upisovatelů, na základě výzvy k upsání akcií, zveřejněné a zaslané předem určenému zájemci. Výzva bude zájemci zaslána beze zbytečného odkladu po zapsání tohoto usnesení o podmínkách zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Listina upisovatelů bude uložena v sídle společnosti TOMI-REMONT a.s. Prostějov, Přemyslovka 4 a upsání akcií je možno provést každý pracovní den od 7.00-14.00 hodin ode dne obdržení výzvy k upsání akcií do 31.5.1998. 27.4.1998 - 5.8.1998
e) Vybraný zájemce o upsání akcií je povinen uhradit do 10 dnů ode dne upsání akcií do listiny upisovatelů 40% emisního kurzu (rovná se jmenovité hodnotě upsaných akcií) upsaných akcií. Zájemce je dále povinen uhradit 30% hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 30.9.1998 a zbývajících 30% hodnoty akcií ve lhůtě do 31.12.1998. Všechny platby budou provedeny na účet společnosti vedený u KB v Prostějově č.ú. 16606-701/0100. 27.4.1998 - 5.8.1998
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 31.3.1998 - 27.4.1998
1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 24,750.000,- Kč bez možnosti upsání akcií nad tuto částku za dále uvedených podmínek. 31.3.1998 - 27.4.1998
a) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů o upisování akcií, které budou vydány v souvislosti s navýšením základního jmění společnosti, a to z důvodu, že upsání akcií bude nabídnuto předem určenému upisovateli. Přistoupení tohoto upisovatele jako akcionáře do společnosti má strategický význam pro další činnosti společnosti. 31.3.1998 - 27.4.1998
b) Důvodem pro navýšení základního jmění je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. - odkup nemovitostí od města Prostějov (areál bývalých Uhelných skladů, Hybešova ul.) - úhrada podílu kupních cen na privatizovaném majetku traťových stanic ČD - rozšíření výrobní kapacity společnosti (investice do mechanismů a technologií) 31.3.1998 - 27.4.1998
c) V souvislosti s navýšením základního jmění bude po upsání všech akcií vydáno 2.475 ks nových listinných kmenových akcií na jméno upisovatele ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč za jednu akcii. Nově vydané akcie upsané dle tohoto rozhodnutí valné hromady mají charakter kmenových listinných akcií na jméno a práva a povinnosti s nimi spojené jsou upraveny ve stanovách společnosti. 31.3.1998 - 27.4.1998
d) Upsání nově vydaných akcií společnosti, tak jak byly specifikovány v bodě c), bude nabídnuto vybranému zájemci, t.j. společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.. Dohodu o upsání akcií je možno uzavřít pouze s tímto zájemcem, pokud nová valná hromada společnosti nerozhodne jinak. V případě, že k upsání akcií uvedeným zájemcem ve sjednané lhůtě nedojde, pozbývá rozhodnutí valné hromady společnosti o navýšení základního jmění platnosti. 31.3.1998 - 27.4.1998
e) Místo a lhůtu pro upsání akcií předem určenému zájemci je sídlo společnosti TOMI - REMONT a.s. s tím, že dohoda o upsání akcií mezi společností a zájemcem musí být uzavřena nejpozději do 5 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o rozhodnutí o navýšení základního jmění do obchodního rejstříku tak, aby lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií činila maximálně 10 dnů ode dne, kdy dojde k zapsání tohoto usnesení valné hromady společnosti o navýšení základního jmění obchodního rejstříku. 31.3.1998 - 27.4.1998
f) Zájemce (Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.) o upsání akcií je po podpisu dohody o upsání akcií dle bodu e) povinen splatit v termínu uvedeném v bodě e) plnou částku emisního kurzu upsaných akcií tedy 24,750.000,- Kč na účet společnosti vedený u Komerční banky Prostějov, číslo účtu 16606-701/0100. 31.3.1998 - 27.4.1998
Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti TOMI - REMONT,spol. s r.o. se sídlem v Prostějově, Pražská 2, IČO 47 91 38 94, Rg C 10001 Krajského obchodního soudu v Brně. 31.12.1997

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25508571
Obchodní firma: TOMI - REMONT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 31. 12. 1997
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25508571
Firma: TOMI - REMONT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Prostějov
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31. 12. 1997

Kontakty na TOMI - REMONT a.s. IČO: 25508571

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Přemyslovka 2514/4, Prostějov 79601, Česká republika 2.7.2014
Sídlo: Přemyslovka č.p. 2514/4, Prostějov 79601, Česká republika 16.10.2002 - 2.7.2014
Sídlo: Přemyslovka č.p. 2514, Prostějov 79601, Česká republika 4.12.2001 - 16.10.2002
Sídlo: Přemyslovka 4, Prostějov 79601, Česká republika 31.12.1997 - 4.12.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Přemyslovka 2514/4, Prostějov 79601

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Přemyslovka 2514/4, Prostějov 79601

Obory činností TOMI - REMONT a.s. IČO: 25508571

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou -li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.7.2014
zámečnictví, nástrojářství 12.11.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 12.11.2009
výkon zeměměřických činností 12.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.11.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 12.11.2009 - 2.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.6.2007
výkon zeměměřičských činností 14.6.2007 - 12.11.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.10.2002
opravy silničních vozidel 16.10.2002
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.10.2002 - 12.11.2009
ubytovací činnost 16.10.2002 - 12.11.2009
provozování dráhy-vlečky 31.10.2000
projektová činnost ve výstavbě 24.10.2000
provozování drážní dopravy 31.3.1998
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 31.12.1997 - 16.10.2002
opravy motorových vozidel 31.12.1997 - 16.10.2002
obchodní činnost 31.12.1997 - 16.10.2002
ubytovací služby 31.12.1997 - 16.10.2002
opravy ostatních dopravních prostředků 31.12.1997 - 12.11.2009
výroba ostatních motorových dopravních prostředků 31.12.1997 - 12.11.2009
zámečnictví 31.12.1997 - 12.11.2009
silniční motorová doprava nákladní 31.12.1997 - 12.11.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 31.12.1997 - 12.11.2009

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 2. 4. 2007

Živnost č. 2 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 8. 12. 2006

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 6. 2000

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 8. 5. 1998

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 12. 1. 1998

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 1. 1998

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 1. 1998

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 1. 1998

Živnost č. 9 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 7. 1. 1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba zámků a kování
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti

Vedení firmy TOMI - REMONT a.s. IČO: 25508571

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Miloš Pacek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.5.2022
Adresa 3, 75118 Říkovice
Jméno Roman Veis
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.5.2022
Adresa Cornovova 1058/30, 61800 Brno
Jméno Ing. Břetislava Vyhlídalová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 19.7.2019
Adresa Chořelice 1254, 78401 Litovel
Jméno Ing. Martin Dokoupil
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 19.7.2019
Adresa Na partkách 221/15, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Miloš Pacek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2017 do 18.5.2022
Adresa 3, 75118 Říkovice
Jméno Roman Veis
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.1.2017 do 18.5.2022
Adresa Cornovova 1058/30, 61800 Brno
Jméno Ing. Martin Dokoupil
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 10.7.2017 do 19.7.2019
Adresa Na partkách 221/15, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2017 do 22.1.2018
Adresa Máchova 785/22, 79601 Prostějov
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2017 do 22.1.2018
Adresa Máchova 785/22, 79601 Prostějov
Jméno Ing. Martin Dokoupil
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 2.7.2014 do 10.7.2017
Adresa Na partkách 221/15, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.7.2014 do 10.7.2017
Adresa Máchova 785/22, 79601 Prostějov
Jméno Ing. Martin Dokoupil
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 2.7.2014 do 10.7.2017
Adresa Na partkách 221/15, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.7.2014 do 10.7.2017
Adresa Máchova 785/22, 79601 Prostějov
Jméno Ing. Roman Kocúrek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.12.2014 do 12.1.2017
Adresa Ondráčkova 190/51, 62800 Brno
Jméno Ing. Roman Kocúrek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.12.2014 do 12.1.2017
Adresa Ondráčkova 190/51, 62800 Brno
Jméno Ing. Jan Komárek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.11.2015 do 6.10.2016
Adresa Bedřicha Buchlovana 903, 68605 Uherské Hradiště
Jméno Ing. Jan Komárek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.11.2015 do 6.10.2016
Adresa Bedřicha Buchlovana 903, 68605 Uherské Hradiště
Jméno Ing. Jan Komárek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.12.2014 do 15.11.2015
Adresa Na Výšině 298, 68604 Kunovice
Jméno Marek Doležal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.7.2013 do 2.12.2014
Adresa 335, 66431 Česká
Jméno Jaroslav Ďulík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.7.2014 do 2.12.2014
Adresa Schweitzerova 386/54, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Jaroslav Ďulík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.6.2012 do 2.7.2014
Adresa Schweitzerova 54, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 28.6.2012 do 2.7.2014
Adresa Máchova 22, 79601 Prostějov
Jméno Jan Komárek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.7.2013 do 2.7.2014
Adresa Stoupající 785/12, 19000 Praha 9
Jméno Václav Bartoněk MBA
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 28.6.2012 do 10.7.2013
Adresa Blatouchová 1083/3, 61800 Brno
Jméno Ing. Marcela Kolovrátková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.6.2012 do 10.7.2013
Adresa Spádová 799/3, 64300 Brno
Jméno Václav Bartoněk
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 14.6.2007 do 28.6.2012
Adresa Blatouchová 1083/3B, 61800 Brno
Jméno Ing. Jaroslav Ďulík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2007 do 28.6.2012
Adresa Schweitzerova 54, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Marcela Kolovrátková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2007 do 28.6.2012
Adresa Spádová 799/3, 64300 Brno
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.7.2011 do 28.6.2012
Adresa Máchova 22, 79601 Prostějov
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 14.6.2007 do 22.7.2011
Adresa U dvora 11, 77900 Olomouc
Jméno Václav Bartoněk
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 4.12.2001 do 14.6.2007
Adresa Turgeněvova 16, 61800 Brno
Jméno Ing. Jaroslav Ďulík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.10.2002 do 14.6.2007
Adresa Schweitzerova 54, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Marcela Kolovrátková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.10.2002 do 14.6.2007
Adresa Spádová 799/3, 64300 Brno
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 8.3.2003 do 14.6.2007
Adresa U dvora 11, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.10.2002 do 8.3.2003
Adresa U dvora 11, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 16.10.2002
Adresa U dvora 11, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Jaroslav Ďulík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.10.2000 do 16.10.2002
Adresa Schweitzerova 54, 77900 Olomouc
Jméno Václav Bartoněk
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.10.2000 do 16.10.2002
Adresa Turgeněvova 16, 61800 Brno
Jméno Ing. Stanislav Vrba
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.12.2001 do 16.10.2002
Adresa Polní 879, 68724 Uherský Ostroh
Jméno Ing. Jaroslav Kristek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 24.5.1999 do 4.12.2001
Adresa Husovo nám. 90, Prostějov
Jméno Ing. František Sekanina
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 24.10.2000
Adresa Jasanová 345/1, Prostějov, část Domamyslice
Jméno Ing. Milan Acler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.6.2000 do 24.10.2000
Adresa Třebčín 56, 78349 Lutín
Jméno Ing. Jaroslav Ďulík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 18.5.2000
Adresa Schweitzerova 54, 77900 Olomouc
Jméno Jaroslav Kristek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 23.4.1999 do 24.5.1999
Adresa Husovo nám. 90, Prostějov
Jméno Ing. Jan Komárek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 23.4.1999
Adresa Polská 37, Olomouc, Povel
Jméno Ing. Milan Acler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.12.1997 do 24.3.1999
Adresa Třebčín 56, 78349 Lutín
Jméno Ing. Tomáš Ohlídal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.12.1997 do 24.3.1999
Adresa U dvora 11, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Jaroslav Ďulík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.12.1997 do 24.3.1999
Adresa Schweitzerova 54, 77900 Olomouc

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Břetislava Vyhlídalová
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Dokoupil
Člen statutárního orgánu: Miloš Pacek
Člen statutárního orgánu: Ing. Roman Veis

Vlastníci firmy TOMI - REMONT a.s. IČO: 25508571

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 49 500 000 Kč - 24.3.1999
Základní kapitál 24 750 000 Kč - 31.12.1997 - 24.3.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 950 31.8.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 950 2.7.2014  - 31.8.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 950 24.10.2000  - 2.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 950 24.3.1999  - 24.10.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 475 31.12.1997  - 24.3.1999

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TOMI - REMONT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.