Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

TEZAS a.s. Praha 8 IČO: 60193549

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TEZAS a.s., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 60193549.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma TEZAS a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem TEZAS a.s. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Klempířství a oprava karoserií a další.

Základní údaje o TEZAS a.s. IČO: 60193549

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.2.1994
Spisová značka: B 2342
IČO: 60193549
Obchodní firma: TEZAS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.2.1994
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.2.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.6.2014
Představenstvo společnosti TEZAS a.s. zvyšuje dne 4,9,2003 na základě pověření valné hromady základní kapitál společnosti ze stávající výše 72.274.000,- Kč na 77.238.000,- Kč, tedy o 4.964.000,- Kč upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu nepeněžitým vkladem, s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímto způsobem:a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 4.964 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě, emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj.j. 1.000,- Kčb) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je ze zákona vyloučeno. Upisovatelem nově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. (2) písm. d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektu č. 50589 SPJ 4001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/49763/98/Kr ze dne 23,10,1998, ve znění jeho změny ze dne 21,12,2001 č.j. 42/115963/2001, Fond národního majetku ČR, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ 128 00, IČ 41692918,c) lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejtříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti Fondu národního majetku ČR na adresu jeho sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Představenstvo spolu s tímto dopisem zašle Fondu národního majetku ČR návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smlouvě o úpisu akcií, kterou uzavře Fond národního majetku ČR, se společností TEZAS a.s. v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku. Výše emisního kursu nově emitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000, Kč na jednu akcii, t.j. celkem 4.964.000,- Kč,d) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národního majetku ČR počne běžet prvým dnem lhůty pro úpis akcií a skončí šedesátého dne po jejím uplynutí. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, t.j. Praha 8, Pernerova 52,e) schvaluje se upisování akcií těmito nepeněžitými vklady uvedenými v doplňku č. 2 k původnímu privatizačnímu projektru ČSAD Technické a zásobovací služby Praha s.p. č. 21277 schválenému 14,10,1993 MSNMP ČR pod č.j. 630/2164/633/93, aktualizovanému k 31,10,1997, číslo projektu v evidenci MF ČR: 50589, schválenému rozhodnutím o privatizaci majetku státu Ministerstva financí České republiky ze dne 23,10,1998 č.j. 42/49763/98/Kr, kterým byl schválen privatizační projekt vedený v evidenci Ministerstva financí ČR pod č. 50589, SPJ 4001, přičemž toto rozhod 31.10.2003 - 22.12.2003
Představenstvo společnosti TEZAS a.s. zvyšuje dne 10,9,2002 nazákladě pověření valné hromady základní kapitál společnosti zestávající výše 72.274.000,- Kč na 77.238.000,- Kč, tedy o4.964.000,- Kč upsáním nových akcií a splacením jejich emisníhokurzu nepeněžitým vkladem, s tím, že upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akciíza těchto podmínek a tímto způsobem:a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno4.964 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě, emisní kurs každéakcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000,- Kč.b) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií kezvýšení základního kapitálu je ze zákona vyloučeno. Upisovatelemnově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. (2)písm. d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektuč. 50589 SPJ 4001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financíČR č.j. 42/49763/98/Kr ze dne 23,10,1998, ve znění jeho změny zedne 21,12,2001 č.j. 42/115963/2001, Fond národního majetku ČR,se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ 128 00, IČ 41692918.c) lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je třicet dnů apočíná běžet prvého dne po zveřejnění usnesení představenstva ozvýšení základního kapitálu společnosti v Obchodním věstníku.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli či svátek, jeposledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem proupsání akcií je sídlo společnosti. Výše emisního kursu nověemitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí1.000,- Kč na jednu akcii.d) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národníhomajetku ČR počne běžet prvým dnem lhůty pro úpis akcií a skončítřicátého dne po jejím uplynutí. Místem pro splacenínepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, tj. Praha 8, Pernerova52.e) chvaluje se upisování akcií těmito nepeněžitými vklady:pozemky v katastrálním území Satalice, zapsanými u Katastrálníhoúřadu Praha-město na LV č. 402 pro okres Hl.m. Praha, obecPraha, katastrální území Satalice, a to: p.č. 581 zastavěnáplocha a nádvoří o výměře 793 m2, p.č. 582 - zastavěná plocha anádvoří o výměře 677 m2, p.č. 583 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 1275 m2, p.č. 584/1 - ostatní plocha, manipulační plochao výměře 17593 m2, p.č. 584/2 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 265 m2, p.č. 584/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře486 m2, p.č. 585/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 14027 m2, p.č. 585/2 - zastavěná plocha a nádvoří ovýměře 713 m2, p.č. 585/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře1459 m2, p.č. 585/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1295m2, p.č. 585/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 -jedná se o část majetku státního podniku ČSAD Technické azásobovací služby se sídlem Praha 8, Pernerova 52, IČ 14889731,převedenou do vlastni 23.10.2002 - 25.2.2003
Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb.jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR,se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla částmajetku státního podniku ČSAD Technické a zásobovací službyPraha s.p.se sídlem Pernerova 52,Praha 8, zapsaného v obchodnímrejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl Ps(ALX), vložka 738,dle § 11 odst. 2 zák.č.92/91 Sb. o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby , ve znění zák.č.210/1993 Sb.v zakladatelské listině učiněné formou not.zápisu ze dne 10.12.93bylo rozhodnuto o schválení členů představenstva a dozorčí rady. 1.2.1994
zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném provatizačním projektu státního podniku č.21277. 1.2.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60193549
Obchodní firma: TEZAS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 8.8.1994
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60193549
Firma: TEZAS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.2.1994

Základní údaje datové schránky

IČO: 60193549
Jméno subjektu: TEZAS a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: j6tswhk

Základní údaje DPH

IČO: 60193549
DIČ: CZ60193549
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: TEZAS a.s.
Sídlo: Pernerova 502/52 PRAHA 8 - KARLÍN 186 00 PRAHA 86
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 8, Trojská 13a, PRAHA 8, tel.: 266 013 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1071002980/5500 1.4.2013
22600111/0100 1.4.2013
4417022/0800 1.4.2013
8010-600149693/0300 1.4.2013
CZ7903001752810600149693 16.5.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.2.1994

Kontakty na TEZAS a.s. IČO: 60193549

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pernerova 502 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Pernerova 502/52, Karlín, 186 00 Praha 8
10.10.2016
Sídlo: Pernerova 52 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Pernerova 52
1.2.1994 - 10.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pernerova 502/52, Praha 186 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Pernerova 502/52, Karlín, 18600 Praha 8

Obory činností TEZAS a.s. IČO: 60193549

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.6.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.10.2013
klempířství a oprava karoserií 20.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.9.2010
opravy silničních vozidel 20.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 20.9.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně. 20.9.2010 - 17.6.2014
montáž měřidel 26.4.2000 - 20.9.2010
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetněposkytování základních služeb spojených s pronájmem azajištujích řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytovýchprostor 1.12.1998 - 20.9.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady 9.4.1996 - 20.9.2010
silniční motorová doprava veřejná osobní hromadná pravidelnávnitrostátní 15.3.1996 - 17.6.2014
vulkanizace-se specializací na tzv."studené protektorovánípneumatik" 15.3.1996 - 17.6.2014
silniční motorová doprava nákladní mezinárodní a vnitrostátní 15.3.1996 - 20.9.2010
poskytování přechodného ubytování v turistické ubytovně 15.3.1996 - 20.9.2010
silniční motorová doprava mezinárodní a vnitrostátní autobusová 15.3.1996 - 8.10.2004
výroba,opravy a údržba a úpravy strojů a zařízení servisní agarážovací techniky 1.2.1994 - 20.9.2010
organizační zajištění školení, zejména pro řidiče vysokozdvižnýchvozíků a svářečů 1.2.1994 - 20.9.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.2.1994 - 20.9.2010
opravy karosérií 1.2.1994 - 20.9.2010
opravy motorových vozidel 1.2.1994 - 20.9.2010
vyučování řízení motorových vozidel 1.2.1994 - 19.6.2002
opravy, údržba, úpravy a odborná demontáž dopravních prostřed-ků a jejich příslušenství 1.2.1994 - 15.3.1996
silniční motorová doprava -veřejná osobní hromadná nepravidelnávnitrostátní a mezinárodní 1.2.1994 - 15.3.1996
silniční motorová doprava- veřejná nákladní vnitrostátní a mezi-národní 1.2.1994 - 15.3.1996

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 366/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766358
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Tovární 1436/11 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766374
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 3
Provozovna: Skopalíkova 2385/45 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766366
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 366/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766358
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Panelová 289/6 , Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny: 1003766340
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 29.12.1995
Provozovna č. 3
Provozovna: Tovární 1436/11 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766374
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 4
Provozovna: Skopalíkova 2385/45 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766366
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.2007

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Skopalíkova 2385/45 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766366
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Tovární 1436/11 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766374
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 3
Provozovna: Brněnská 366/25 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1003766358
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2006

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.12.1994

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.1.2009

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.1.2013

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava veř. osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1994
Zánik oprávnění: 8.8.1996
Konec oprávnění: 8.8.1996

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava veř.osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1994
Zánik oprávnění: 8.8.1996
Konec oprávnění: 8.8.1996

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava veř.osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1994
Zánik oprávnění: 8.8.1996
Konec oprávnění: 8.8.1996

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava veř. osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1994
Zánik oprávnění: 8.8.1996
Konec oprávnění: 8.8.1996

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava veř.osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.1994
Zánik oprávnění: 8.8.1996
Konec oprávnění: 8.8.1996

Živnost č. 12 Organizační zajištění školení, zejména pro řidiče vysokozdvižných vozíků a svářečů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Zánik oprávnění: 1.1.2002

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /s výjimkou zboží vyloučeného zák. č.455/91 Sb. a jeho přílohami/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba, opravy, údržba a úpravy strojů a zařízení servisní a garážovací techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Vulkanizace - se specializací na tzv. "studené protektorování pneumatik"

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní provozovaná autobusy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.12.1994
Zánik oprávnění: 31.7.2004

Živnost č. 19 Poskytování přechod.ubytování v turistické ubytovně

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1995
Zánik oprávnění: 15.8.1996
Konec oprávnění: 31.12.2000

Živnost č. 21 Podnikání v oblasti nakládání s odpady kategorie 0

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytovánín i jiných ež základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

Vedení firmy TEZAS a.s. IČO: 60193549

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Radislav Rožánek 30.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2010
Adresa: Konopišťská 904 , 250 92 Šestajovice Česká republika
Konopišťská 904, 250 92 Šestajovice
Jméno: Stanislav Zámečník 27.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2010
Adresa: U sv. Jána 652 , 687 66 Strání Česká republika
U sv. Jána 652, Květná, 687 66 Strání
Jméno: Ing. Peter Baďura 10.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2010
Adresa: Ostrá horka I 509 , 760 01 Zlín Česká republika
Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín
Jméno: Ing. Radislav Rožánek 1.2.1994 - 9.4.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Suchý vršek 2097 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Suchý vršek 2097
Jméno: Ing. Miroslav Macek 1.2.1994 - 9.4.1996
Funkce: člen
Adresa: Hlavní 201 , Měšice u Prahy Česká republika
Měšice u Prahy, Hlavní 201
Jméno: Ing. Zdeněk Kolář 1.2.1994 - 6.6.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hřibská 2034 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hřibská 2034/12
Jméno: Ing. Zdeněk Babka 15.3.1996 - 6.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Formanská 270 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Formanská 270
Jméno: Ing. Petr Bezouška 9.4.1996 - 6.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 622 , Zlín Česká republika
Zlín, Sokolovská 622
Jméno: Ing. Jaroslav Čudrnák 15.3.1996 - 23.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Sušilova 490 , Holešov Česká republika
Holešov, Sušilova 490/5, okres Kroměříž
Jméno: JUDr. Ivan Juřena 9.4.1996 - 16.7.1998
Funkce: člen
Adresa: Kúty 1958 , Zlín Česká republika
Zlín, Kúty 1958
Jméno: Ing. Zdeněk Babka 6.6.1996 - 16.7.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Formanská 270 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Formanská 270
Jméno: Ing. Petr Bezouška 6.6.1996 - 16.7.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sokolovská 622 , Zlín Česká republika
Zlín, Sokolovská 622
Jméno: Ing. Aleš Viktorín 23.9.1997 - 16.7.1998
Funkce: člen
Adresa: tř.2.května 4100 , Zlín Česká republika
Zlín, tř.2.května 4100
Jméno: JUDr. Ivan Juřena 16.7.1998 - 1.12.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kúty 1958 , Zlín Česká republika
Zlín, Kúty č. 1958
Jméno: Ing. Peter Baďura 16.7.1998 - 1.12.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Louky 377 , Zlín Česká republika
Zlín, Louky č. 377
Jméno: Ing. Radislav Rožánek 16.7.1998 - 1.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Suchý vršek 2097 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Suchý vršek 2097
Jméno: Ing. Zdeněk Kolář 6.6.1996 - 31.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.6.2003
Adresa: Hřibská 2034 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hřibská 2034/12
Jméno: Ing. Vladimír Hráský 28.1.2002 - 31.10.2003
Funkce: člen-místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.8.2000 do 19.6.2003
Ve funkci: od 23.8.2000 do 19.6.2003
Adresa: Smečenská 568 , Libušín Česká republika
Libušín, Smečenská 568, okres Kladno
Jméno: Ing. Radislav Rožánek 1.12.1998 - 22.12.2003
Funkce: člen-předseda představenstva
Adresa: Suchý vršek 2097 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Suchý vršek 2097
Jméno: Ing. Peter Baďura 1.12.1998 - 11.10.2004
Funkce: člen-místopředseda představenstva
Adresa: Větrná č.p 4664 , Zlín Česká republika
Zlín, Větrná č.p 4664
Jméno: Ing. Radislav Rožánek 22.12.2003 - 12.1.2006
Funkce: člen-předseda představenstva
Adresa: Jeseniova 1045 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 1045/33, okres Praha 5
Jméno: Ing. Vladimír Sládeček 31.10.2003 - 12.11.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 19.6.2003 do 26.6.2007
Ve funkci: od 19.6.2003 do 26.6.2007
Adresa: Malá Trávnická 1659 , Přerov Česká republika
Přerov, Malá Trávnická 1659/40
Jméno: Ing. Peter Baďura 11.10.2004 - 26.2.2008
Funkce: člen-místopředseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2007
Ve funkci: do 26.6.2007
Adresa: Ostrá horka I 0 , Zlín - Mladcová Česká republika
Zlín - Mladcová, Ostrá horka I/509
Jméno: Ing. Radislav Rožánek 12.1.2006 - 26.2.2008
Funkce: člen-předseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2007
Ve funkci: do 26.6.2007
Adresa: Konopišťská 904 , 259 20 Šestajovice Česká republika
Šestajovice, Konopišťská 904, PSČ 25920
Jméno: Ing. Pavel Mach 12.11.2007 - 26.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007
Adresa: Pod Oborou 351 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Pod Oborou 351/20
Jméno: Ing. Peter Baďura 26.2.2008 - 20.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Ve funkci: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Ostrá horka I 0 , Zlín - Mladcová Česká republika
Zlín - Mladcová, Ostrá horka I/509
Jméno: Ing. Radislav Rožánek 26.2.2008 - 20.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Ve funkci: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Konopišťská 904 , 259 20 Šestajovice Česká republika
Šestajovice, Konopišťská 904, PSČ 25920
Jméno: Ing. Pavel Mach 26.2.2008 - 20.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Ve funkci: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Pod Oborou 351 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Pod Oborou 351/20
Jméno: Ing. Radislav Rožánek 20.9.2010 - 30.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2010
Adresa: Konopišťská 904 , 259 20 Šestajovice Česká republika
Šestajovice, Konopišťská 904, PSČ 25920
Jméno: Stanislav Zámečník 20.9.2010 - 27.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2010
Adresa: 687 66 Květná 619 Česká republika
Květná 619, PSČ 68766
Jméno: Ing. Peter Baďura 20.9.2010 - 10.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2010
Adresa: Ostrá horka I 509 , 760 01 Zlín - Mladcová Česká republika
Zlín - Mladcová, Ostrá horka I 509, PSČ 76001

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Štěpánek 4.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2016
Ve funkci: od 28.6.2016
Adresa: Na Chmelnici 2392 , 680 01 Boskovice Česká republika
Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice
Jméno: Ing. Petr Lhotský 4.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: třída Tomáše Bati 221 , 763 02 Zlín Česká republika
třída Tomáše Bati 221, Louky, 763 02 Zlín
Jméno: Pavel Bezouška 4.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2016
Adresa: Na Kopci 5192 , 760 01 Zlín Česká republika
Na Kopci 5192, 760 01 Zlín
Jméno: Ing. Zdeněk Babka 1.2.1994 - 15.3.1996
Adresa: Steinerova 603 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Steinerova 603/14
Jméno: Ing. Václav Kvapil 1.2.1994 - 16.7.1998
Adresa: Národní obrany 38 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Národní obrany 38
Jméno: Petr Kafka 15.3.1996 - 31.10.2003
Trvání členství: do 19.6.2003
Adresa: Ke Kolodějům 140 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ke Kolodějům 140
Jméno: Dr. František Zajíc 16.7.1998 - 31.10.2003
Trvání členství: do 19.6.2003
Adresa: Levského 3185 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Levského 3185
Jméno: Ing. Václav Šetelík 1.2.1994 - 12.4.2007
Trvání členství: do 16.6.2006
Adresa: Hekrova 816 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hekrova 816
Jméno: Ing. Zdeněk Kolář 31.10.2003 - 26.2.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2003 do 26.6.2007
Adresa: Hřibská 2034 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hřibská 2034/12
Jméno: Ing. Vladimír Hráský 31.10.2003 - 26.2.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2003 do 26.6.2007
Adresa: Smečenská 568 , Libušín Česká republika
Libušín, Smečenská 568, okres Kladno
Jméno: Petr Kafka 12.4.2007 - 26.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2006 do 26.6.2007
Adresa: Ke Kolodějům 140 , 190 00 Praha 9 - Běchovice Česká republika
Praha 9 - Běchovice, Ke Kolodějům 140, PSČ 19000
Jméno: Ing. Zdeněk Kolář 26.2.2008 - 20.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Ve funkci: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Hřibská 2034 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hřibská 2034/12
Jméno: Ing. Vladimír Hráský 26.2.2008 - 20.9.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Smečenská 568 , Libušín Česká republika
Libušín, Smečenská 568, okres Kladno
Jméno: Ing. Petr Lhotský 20.9.2010 - 28.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010
Adresa: tř. Tomáše Bati 221 , 763 02 Zlín - Louky Česká republika
Zlín - Louky, tř. Tomáše Bati 221, PSČ 76302
Jméno: Petr Kafka 26.2.2008 - 4.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 28.6.2016
Adresa: Ke Kolodějům 140 , 190 00 Praha 9 - Běchovice Česká republika
Praha 9 - Běchovice, Ke Kolodějům 140, PSČ 19000
Jméno: Ing. Zdeněk Kolář 20.9.2010 - 4.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010 do 28.6.2016
Ve funkci: od 30.6.2010 do 28.6.2016
Adresa: Hřibská 2034 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hřibská 2034/12, PSČ 10000
Jméno: Ing. Petr Lhotský 28.11.2013 - 4.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010 do 28.6.2016
Adresa: třída Tomáše Bati 221 , 763 02 Zlín Česká republika
třída Tomáše Bati 221, Louky, 763 02 Zlín

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Stanislav Zámečník
Člen statutárního orgánu: Ing. Peter Baďura
Člen statutárního orgánu: Ing. Radislav Rožánek

Vlastníci firmy TEZAS a.s. IČO: 60193549

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 77 238 000 Kč 100% 22.12.2003
zakladni 72 274 000 Kč - 1.2.1994 - 22.12.2003

Sbírka Listin TEZAS a.s. IČO: 60193549

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2342/SL 75 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 3
B 2342/SL 74 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 4
B 2342/SL 73 účetní závěrka [2013]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 2
B 2342/SL 72 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 15
B 2342/SL 71 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 36
B 2342/SL 70 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.6.2014 1.7.2014 4.8.2014 20
B 2342/SL 68 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 31.7.2008 17.10.2013 24.10.2013 5
B 2342/SL 67 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2011 17.10.2013 24.10.2013 10
B 2342/SL 66 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2012 17.10.2013 24.10.2013 7
B 2342/SL 65 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.9.2008 17.10.2013 24.10.2013 3
B 2342/SL 64 účetní závěrka [2008]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 17.10.2013 24.10.2013 4
B 2342/SL 63 účetní závěrka [2008]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 17.10.2013 24.10.2013 2
B 2342/SL 62 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 17.10.2013 24.10.2013 55
B 2342/SL 61 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 26.6.2008 17.10.2013 24.10.2013 10
B 2342/SL 60 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 30.6.2010 17.10.2013 24.10.2013 12
B 2342/SL 59 ostatní  zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2013 2.10.2013 13.10.2013 11
B 2342/SL 58 zpráva auditora  za rok 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 13.10.2013 3
B 2342/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 13.10.2013 35
B 2342/SL 56 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 13.10.2013 6
B 2342/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2013 25.9.2013 7.10.2013 20
B 2342/SL 54 notářský zápis NZ 782/2013 Městský soud v Praze 30.8.2013 25.9.2013 7.10.2013 4
B 2342/SL 53 účetní závěrka r.2011-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 2
B 2342/SL 52 účetní závěrka r.2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 4
B 2342/SL 51 zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 3
B 2342/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 37
B 2342/SL 48 notářský zápis NZ 366/2011 Městský soud v Praze 25.7.2011 20.3.2012 8
B 2342/SL 47 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2010-zápis předs. Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 58
B 2342/SL 46 účetní závěrka za rok 2010-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 2
B 2342/SL 45 účetní závěrka za rok 2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 4
B 2342/SL 43 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 23.8.2010 22.9.2010 2
B 2342/SL 42 ostatní -volba čl.představenstva Městský soud v Praze 30.6.2010 22.9.2010 2
B 2342/SL 41 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2010 22.9.2010 38
B 2342/SL 40 notářský zápis NZ 177/2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 22.9.2010 13
B 2342/SL 39 účetní závěrka r.2009 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2009 20.8.2010 23.8.2010 2
B 2342/SL 38 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 20.8.2010 23.8.2010 4
B 2342/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.8.2010 23.8.2010 45
B 2342/SL 36 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2008 23.6.2008 2
B 2342/SL 35 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2008 23.6.2008 4
B 2342/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2008 23.6.2008 53
B 2342/SL 32 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.1.2008 12.3.2008 3
B 2342/SL 30 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 26.6.2007 12.3.2008 9
B 2342/SL 29 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 20.8.2007 2
B 2342/SL 28 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 20.8.2007 4
B 2342/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vzt.+zpr.předst. Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 20.8.2007 56
B 2342/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.05+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 7.7.2006 0
B 2342/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 4.5.2005 6.5.2005 0
B 2342/SL 24 výroční zpráva r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 15.6.2004 21.6.2004 0
B 2342/SL 23 ostatní -audit r.2003 Městský soud v Praze 19.2.2004 15.6.2004 21.6.2004 0
B 2342/SL 22 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 15.6.2004 21.6.2004 0
B 2342/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.02+zpr.o vztazích+pří Městský soud v Praze 31.12.2002 9.6.2003 10.6.2003 0
B 2342/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti /18str/ Městský soud v Praze 21.6.2001 17.10.2002 0
B 2342/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti /19str/ Městský soud v Praze 23.8.2000 17.10.2002 0
B 2342/SL 16 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 23.8.2000 17.10.2002 0
B 2342/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+příloha Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 0
B 2342/SL 12 stanovy společnosti - platné od 29.2.2000 Městský soud v Praze 29.2.2000 16.9.2001 27.2.2002 0
B 2342/SL 11 notářský zápis - osvědčení o mimořádné VH Městský soud v Praze 29.2.2000 16.9.2001 27.2.2002 0
B 2342/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2000 30.1.2002 0
B 2342/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2000 30.1.2002 0
B 2342/SL 10 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 28.11.2001 7.12.2001 0
B 2342/SL 9 výroční zpráva - rok 2000 + účet.uzávěrka Městský soud v Praze 27.11.2001 6.12.2001 0
B 2342/SL 8 výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 13.9.2001 0
B 2342/SL 7 účetní závěrka za rok 2000-zp.auditora-příloh Městský soud v Praze 31.12.2000 22.6.2001 0
B 2342/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.1997 15.4.1998 0
B 2342/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 19.6.1996 15.4.1998 0
B 2342/SL 6 účetní závěrka r.1996,1998,1999 Městský soud v Praze 0
B 2342/SL 21 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 19.6.2003 0
B 2342/SL 20 notářský zápis Nz 329/03+ oz. o odst.čl. Městský soud v Praze 4.9.2003 0

Hodnocení TEZAS a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TEZAS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...