Tesco Stores ČR a.s. Praha IČO: 45308314

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Tesco Stores ČR a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45308314.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Tesco Stores ČR a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 58 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Řeznictví a uzenářství , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Tesco Stores ČR a.s. IČO: 45308314

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 23.3.1992
Spisová značka: B 1377
IČO: 45308314
Obchodní firma: Tesco Stores ČR a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.3.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.3.1992
Z obchodní společnosti Tesco Stores ČR a.s., jako rozdělované společnosti, se v důsledku rozdělení formou odštěpení se vznikem jedné nové nástupnické společnosti oštěpilo část jmění a vznikla obchodní společnost Shopping Mall Plzeň s.r.o., se sídlem Vršov ická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 081 04 069. Odštěpená část jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešla na nástupnickou společnost Shopping Mall Plzeň s.r.o. podle projektu rozdělení ze dne 26.2.2019, přičemž rozhodný den fúze je 1.3.2019. 29.4.2019
V souvislosti s procesem rozdělení odštěpením společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešla část jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. určená projektem rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Retail Park Hradec Králové s.r.o., identifikační číslo: 0 7660189, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10. Rozhodný den rozdělení byl 1. 3. 2018. 26.11.2018
Na společnost Tesco Stores ČR a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Tesco EU IT Services s.r.o., identifikační číslo: 04287291, se sídlem: Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10. Rozhod ným dnem fúze byl 1. březen 2018. 30.4.2018
V souvislosti s procesem rozdělení odštěpením společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešla část jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. určená projektem rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Department store Praha s.r.o., identifikační číslo: 068 8 1 122, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10. Rozhodný den rozdělení je 1. 3. 2018. 1.3.2018
V souvislosti s procesem rozdělení odštěpením společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešla část jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. určená projektem rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Nový Smíchov First Floor s.r.o., identifikační číslo: 0653 4058, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10. Rozhodný den rozdělení byl 1. 3. 2017. 30.10.2017
Na společnost Tesco Stores ČR a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Tesco Property a.s., identifikační číslo: 27625761, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1527/68b, PSČ 10000. Rozhodným dnem fúze byl 1. březen 2016. 30.1.2017
Ke dni 5. října 2016 byla část závodu společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČO 453 08 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B a ve vložce 1377, která je vyme zená jako Divize optik a která představuje samostatnou organizační složku ve smyslu § 2183 občanského zákoníku, převedena na společnost Galaxy Optical Services (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 052 95 23 8. 19.10.2016
V souvislosti s procesem rozdělení odštěpením společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešly části jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. určené projektem rozdělení odštěpením na nově vzniklé společnosti Department store HK s.r.o., identifikační číslo: 04919131 , Department store Plzeň s.r.o., identifikační číslo: 04919157, Department store Pardubice s.r.o., identifikační číslo: 04919165, Department store Brno s.r.o., identifikační číslo: 04919173, Seberov site s.r.o., identifikační číslo: 04919181, Letňany Cent re s.r.o., identifikační číslo: 04919190, Letňany Development land 1 s.r.o., identifikační číslo: 04919211, a Letňany Development land 2 s.r.o., identifikační číslo: 04955242, všechny se sídlem: Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 10000. Rozhodný den rozděl ení byl 1. 3. 2016. 4.4.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 5.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 5.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.9.2014
Na společnost Tesco Stores ČR a. s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré obchodní jmění společnosti Letňany Centre s.r.o., IČ: 282 43 544, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, jako společnosti zanikajíc í. Rozhodným dnem fúze byl 1. březen 2013. 14.2.2014
Na společnost Tesco Stores ČR a. s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré obchodní jmění společnosti Letňany Centre s.r.o., IČ: 2820430544, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, jako společnosti zanikajíc í. Rozhodným dnem fúze byl 1. březen 2013. 14.2.2014 - 14.2.2014
Dne 21. listopadu 2013 byla mezi společností Tesco Stores ČR a.s. jako prodávající a společností H R U Š K A, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Martinov, Na Hrázi 3228/2, PSČ 723 05, Česká republika, IČ 190 14 325, jako kupující uzavřena dle ust. § 476 an . z. č. 513/1991 Sb. smlouva o prodeji a koupi části podniku společnosti Tesco Stores ČR a.s. Prodej části podniku dle uvedené smlouvy nabyl účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zveřejněn tento zápis. 31.1.2014
Dne 21. listopadu 2013 byla mezi společností Tesco Stores ČR a.s. jako prodávající a společností H R U Š K A, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Martinov, Na Hrázi 3228/2, PSČ 723 05, Česká republika, IČ 190 14 325, jako kupující, uzavřena smlouva o prodej i a koupi části podniku, na základě které Tesco Stores ČR a.s. s účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zveřejněn tento zápis, převedla část svého podniku na H R U Š K A, spol. s r.o., a zároveň si tuto část pod niku od této společnosti zpět pronajala dle ust. § 488b an. z. č. 513/1991 Sb. 31.1.2014
Na společnost Tesco Stores ČR a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré obchodní jmění společnosti R.L.BUSINESS CENTRUM CZ, s.r.o., IČO: 262 15 853, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, jako společ nosti zanikající. Rozhodným dnem fúze byl 1. březen 2013. 15.10.2013
Na společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti PR market, s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 619 47 296. 1.11.2011
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 356 508 000,-- Kč. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 356 508 000,-- Kč (tři sta padesát šest milionů pět set osm tisíc korun českých), vydáním 356 508 (tří set padesáti šesti tisíc pěti set osmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávanýc h v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všechny nové akcie budou nabídnuty k ups ání předem určeným zájemcům takto: 160 429 (sto šedesát tisíc čtyři sta dvacet devět) kusů akcií společnosti Armitage Luxembourg S. á r.l., zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B120010, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L - 5365 Mun sbach, 6c, Parc d'activités Syrdall a 196 079 (sto devadesát šest tisíc sedmdesát devět) kusů akcií společnosti Delamare Luxembourg S. á r.l., zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B119857, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L - 5365 Munsbach, 6c, Parc d'activités Syrdall. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých). Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (p atnácti) dnů ode dne konání této valné hromady doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisová ní akcií. Předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v sídle společnosti na adrese: Tesco Stores ČR a.s., Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, v pracovní dny v d obě od 10.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada souhlasí, aby celý emisní kurz všech nových akcií byl splacen výlučně započtením částí pohledávek předem určených zájemců proti společnosti Tesco Stores ČR a.s. a souhlasí se započtením částí těchto pohledávek předem určených zájemců proti p ohledávce společnosti Tesco Stores ČR a.s.: pohledávek společníka Armitage Luxembourg S. á r.l. za společností Tesco Stores ČR a.s. ze smluv o půjčkách z 1. září 2010 a 15. září 2010, přičemž celková výše pohledávek činí 160 429 617,50 Kč na jistině, zapo čítává se částka 160 429 000,-- Kč a pohledávek společníka Delamare Luxembourg S. á r.l. za společností Tesco Stores ČR a.s. ze smluv o půjčkách z 1. září 2010 a 15. září 2010, přičemž celková výše pohledávek činí 196 079 568,64 Kč na jistině, započítává se částka 196 079 000,-- Kč. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy; podpisy smluvních stran na dohodě o započtení nemusejí být úředně ověřeny. 3.11.2010 - 29.11.2010
Část obchodního jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, jako rozdělované společnosti, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost LPQ Property a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 285 23 032, a to v souladu s příslušným projektem rozdělení. 23.11.2009
Na společnost jako na nástupnickou společnost přešlo jmění zrušené obchodní společnosti KORNER, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 63/26, PSČ 113 89, identifikační číslo 251 26 881, z důvodu fúze formou sloučení, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.11.2003
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 26.2.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000.000,-Kč na 12.906.802.000,-Kč.Zvýšení bude provedeno upsáním 1.000.000 ks neregistrovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každá.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva akcionářů jako s dosavadními akciemi.Emisní kurs akcií bude činit 1.000,-Kč za jednu akcii.Akcie budou splaceny peněžitými vklady.Připouští se upisování nad částku zvýšení základního kapitálu až na 23.813.604.000,-Kč.O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Upisování nových akcií stávajícími akcionáři při využití jejich přednostního práva lze provést následovně: každý z akcionářů bude oprávněn upsat na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Stávající akcionáři budou s využitím přednostního práva oprávněni upsat neregistrované kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každá.Emisní kurs bude činit 1.000,-Kč za jednu akcii.Přednostní právo bude možno vykonat v provozovně společnosti na adrese Veselská 663, Praha 9 - Letňany ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet 5. pracovní den poté, co představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem akcionářům oznámení o provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatelé budou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do deseti pracovních dnů ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti č. 2017539802/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. Akcie,které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci,kterým je Elizabeth Charmaine Williams, nar. 28.8.1966, bytem Na Poříčí 1933/36,Praha 1.Tyto akcie bude možno upsat v provozovně společnosti na adrese Veselská 663,Praha 9 - Letňany ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet první pracovní den následující po dni, ve kterém uplyne lhůta pro využití přednostního práva.Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo určitému zájemci doporučeným dopisem odeslaným tomuto zájemci nejpozději pátý den lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude činit 1.000,-Kč za jednu akcii.Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do deseti pracovních dnů ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti č. 2017539802/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. 31.7.2002 - 20.1.2003
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 26,6,2000 o zvýšení základního jmění společnosti o částku 1.000.000.000,- Kč upsáním 1.000.000 ks nových akcií doplněné usnesením valné hromady ze dne 4,9,2000. Všechny akcie, které budou tvořit zvýšené základní jmění, budou kmenovými akciemi na jméno, nebudou veřejně obchodovatelné a budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 1.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitými vklady. Připouští se upisování nad částku zvýšení základního jmění až do 9.206.802.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v sídle společnosti na Národní 26, Praha 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové ( 6. patro ) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet pátý pracovní den poté, co představenstvo společnosti odešle akcionářům doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou kmenovými akciemi na jméno vydanými v listinné podobě, emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatelé budou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionáři TESCO HOLDINGS B.V. se sídlem De Boelelaan 7, Officia I, 1083HJ Amsterdam, Nizozemsko. Tyto akcie bude možno upsat v sídle společnosti na Národní 26, Praha 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové ( 6. patro) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet první pracovní den následující po dni, ve kterém uplyne lhůta pro využití přednostního práva. Emisní kurs akcií bude činit 1.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. 6.9.2000 - 21.2.2001
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 11.5.1999 o zvýšení základního jmění společnosti o částku 5 000 000 000,-- Kč upsáním 5 000 000 ks nových akcií.Všechny akcie, které budou tvořit zvýšené základní jmění, budou kmenovými akciemi na jméno, nebudou veřejně obchodnovatelné a budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 1 000,-- Kč s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitými vklady. Připouští se upisování nad částku zvýšení základního jmění až do 8 413 604 000,-- Kč. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v sídle společnosti na Národní 26, Praha 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové (5. patro) ve lhůtě patnáctí dnů, která počne běžet pátý pracovní den poté, co představenstvo společnosti odešle akcionářům doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč každá. Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou kmenovými akciemi na jméno vydanými v listinné podobě, emisní kurs každé akcie bude činit 1 000,-- Kč a bude splacen peněžitými vklady. upisovatelé budou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionáři TESCO HOLDING B.V. se sídlem De Boelelaan 7, Officia I, 1083 Amsterdam, Nizozemí. Tyto akcie bude možno upsat v sídle společnosti na Národní 26, Praha 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové (5. patro) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet první pracovní den následující po dni, ve kterém uplyne lhůta pro využití přednostního práva. Emisní kurs akcií bude činit 1 000,-- Kč a bude spalcen peněžitými vklady. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. 15.7.1999 - 13.12.1999
Valná hromada usnesením ze dne 19. 5. 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění o 2.337.112.000,- Kč na 4.206.802.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 2.337.112 ks veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, které budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v sídle společnosti na Národní 26, Prah 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové (5. patro) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet pátý pracovní den poté, co představenstvo společnosti odešle akcionářům doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1,25 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie budou kmenovými akciemi na jméno vydanými v listinné podobě, emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionáři TESCO HOLDINGS B.V. se sídlem De Boelelaan 7, Officia I, 1083 HJ Amsterdam, Nizozemí. Tyto akcie bude možno upsat v sídle společnosti na N8rodní 26, Praha 1, v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové (5. patro) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet první pracovní den následující po dni, ve kterém uplyne lhůta pro využití přednostního práva. Emisní kurs akcií bude činit 1.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č.201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. 16.7.1998 - 17.11.1998
Akciová společnost je právním nástupcem akciové společnosti Obchodní dům Máj,se sídlem Praha 1,Národní tř. 26, IČO 00157252,jež byla vymazána ke dni 30.září 1995 v důsledku sloučení s akciovou společností Kmart ČR,a.s.. 30.9.1995
akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 13.02.1992. Zakladatelé splatili celý základní kapitál, dohodli se na stanovách, jmenovali členy představenstva, dozorčí rady. 23.3.1992

Aktuální kontaktní údaje Tesco Stores ČR a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45308314
Obchodní firma: Tesco Stores ČR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 23.3.1992
Celkový počet živností: 53
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45308314
Firma: Tesco Stores ČR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 10 000 a více zam.
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.3.1992

Kontakty na Tesco Stores ČR a.s. IČO: 45308314

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vršovická 1527/68 , Praha 100 00 16.5.2016
Sídlo: Vršovická 1527/68 , Praha 100 00 17.4.2007 - 16.5.2016
Sídlo: Veselská 663 , Praha 199 00 5.5.2004 - 17.4.2007
Sídlo: Národní 63/26 , Praha 110 00 25.10.1994 - 5.5.2004
Sídlo: U Sovových mlýnů 543/9 , Praha 118 00 23.3.1992 - 25.10.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vršovická 1527/68, Praha 100 00

Obory činností Tesco Stores ČR a.s. IČO: 45308314

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.5.2018
řeznictví a uzenářství 15.5.2018
hostinská činnost 15.5.2018
poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru 15.5.2018
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 15.12.2016 - 15.5.2018
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 21.10.2014
provozování nestátního zdravotnického zařízení - optometrie - ambulantní péče 2.11.2013 - 15.5.2018
provozování nestátního zdravotnického zařízení - veřejné lékárenství - lékárna základního typu 1.11.2011 - 2.11.2013
oční optika 9.9.2010 - 15.12.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 14.10.2009
pekařství, cukrářství 14.10.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.10.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 14.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.10.2009
ostraha majetku a osob 14.10.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.10.2009 - 15.5.2018
Řeznictví a uzenářství 14.10.2009 - 15.5.2018
Hostinská činnost 14.10.2009 - 15.5.2018
výroba elektřiny 27.8.2007 - 14.10.2009
plnění nádob plyny 19.7.2006 - 14.10.2009
technické činnosti v dopravě 4.5.2006 - 14.10.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 18.8.2005 - 14.10.2009
zasílatelství 3.2.2005 - 14.10.2009
grafické práce a kresličské práce 3.2.2005 - 14.10.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, energetiky, chemie, potravinářství, textilního a oděvního průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, zemědělství 3.2.2005 - 14.10.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 3.2.2005 - 14.10.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3.2.2005 - 14.10.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 13.8.2004 - 14.10.2009
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků. 3.3.2004 - 14.10.2009
zprostředkování stavebního spoření 8.12.2003 - 14.10.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 31.7.2002 - 30.5.2007
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.7.2002 - 14.10.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 31.7.2002 - 14.10.2009
provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 6.6.2001 - 14.10.2009
provozování solárií 6.6.2001 - 14.10.2009
prodej drogistického zboží 21.2.2001 - 30.5.2007
reklamní a propagační činnost 21.2.2001 - 14.10.2009
průzkum trhu (marketing) 21.2.2001 - 14.10.2009
půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 21.2.2001 - 14.10.2009
pekařství a cukrářství 21.2.2001 - 14.10.2009
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 13.12.1999 - 14.10.2009
poradenská činnost v oblasti ekonomiky a řízení 13.12.1999 - 14.10.2009
inženýrsko-technická činnost ve výstavbě 13.12.1999 - 14.10.2009
poradenská činnost v oblasti stavebnictví 13.12.1999 - 14.10.2009
poradenská činnost v oblasti personalistiky 13.12.1999 - 14.10.2009
ekonomické a organizační poradenství 13.12.1999 - 14.10.2009
pronájem nebytových prostor, včetně poskytování jiných služeb než základních spojených s pronájmem 13.12.1999 - 14.10.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 13.12.1999 - 14.10.2009
cukrářství 2.9.1997 - 21.2.2001
pekařství 2.9.1997 - 21.2.2001
automatizované zpracování dat 2.9.1997 - 14.10.2009
činnost účetních poradců 2.9.1997 - 14.10.2009
vedení účetnictví 2.9.1997 - 14.10.2009
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 11.10.1995 - 14.10.2009
drogistická živnost 30.9.1995 - 21.2.2001
organizační zajištění kulturních akcí s vyjímkou činností podle ustanovení § 3 písm.c,odst.9 zák.č. 455/91Sb. 30.9.1995 - 14.10.2009
realitní kancelář 30.9.1995 - 14.10.2009
praktický výcvik učňů 30.9.1995 - 14.10.2009
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 25.10.1994 - 21.2.2001
řeznictví a uzenářství 25.10.1994 - 14.10.2009
ubytovací služby 30.3.1993 - 14.10.2009
hostinská činnost 30.3.1993 - 14.10.2009
organizování kulturní činnosti 11.6.1992 - 30.9.1995
nákup a prodej nemovitostí pro vlastní potřebu 11.6.1992 - 30.9.1995
příprava žáků na výkon povolání v příslušném učebním oboru ve středisku praktického vyučování včetně zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti 11.6.1992 - 30.9.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.3.1992 - 14.10.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.3.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Mlýnská 1927 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1011026520
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Chrudichromská 2454/3 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1011077621
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Makovského 1330/34 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497253
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Arbesovo náměstí 275/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497261
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Osecká 1317 , Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497270
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna: Nuselská 1418/51 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497288
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna: 275 , Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497296
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny: 1004497300
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna: Svobodova 1961/1 , Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497318
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: Cukrovarská 786/69 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497326
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: Dr.Milady Horákové 10 , Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny: 1004497334
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: nám. Jana Masaryka 2735 , Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny: 1004497342
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna: Jabloňová 3000/15 , Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny: 1004497369
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna: Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny: 1004497377
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Koněvova 1685/110 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497385
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: náměstí Hrdinů 1634/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497393
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: Průmyslová 500 , Postřižín 250 70
Identifikační číslo provozovny: 1004497407
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 19
Provozovna: 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny: 1004497415
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.5.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny: 1000187721
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 21
Provozovna: V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny: 1000332586
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 5.8.2010
Provozovna č. 22
Provozovna: Masarykovo náměstí 25 , Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny: 1000332560
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 23
Provozovna: Vrchlického 830/41 , Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny: 1000332578
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 14.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna: 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny: 1000434630
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 19.8.2010
Provozovna č. 25
Provozovna: Palackého 520 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851796
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna: Kvítková 4352 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851800
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna: 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny: 1000851818
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 2.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna: Farského 4732 , Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1001155203
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 30.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna: Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny: 1001168917
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 23.9.2010
Provozovna č. 30
Provozovna: Marie Majerové 2241 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1001931513
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna: Dráby 936 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1002207657
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.11.2010
Provozovna č. 32
Provozovna: Hejnická 1136 , Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny: 1002392845
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 2.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna: Sokolovská 2164 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1002394511
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.12.2010
Provozovna č. 34
Provozovna: 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny: 1002800315
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna: Špitálské náměstí 3517/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1002800307
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna: Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny: 1002800323
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 20.1.2011
Provozovna č. 37
Provozovna: Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny: 1002851688
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 10.2.2011
Provozovna č. 38
Provozovna: Táborská 619/46 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003286712
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 31.3.2011
Provozovna č. 39
Provozovna: Jana Buchara 986 , Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny: 1003364993
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.4.2011
Provozovna č. 40
Provozovna: Dr. E. Beneše 560 02 Česká Třebová
Identifikační číslo provozovny: 1003474284
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 26.4.2011
Provozovna č. 41
Provozovna: Jiřího Trnky 73 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1003567266
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna: náměstí 14. října 83/15 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1003567231
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 43
Provozovna: Na pískách 1815/29 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1003567240
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 12.5.2011
Provozovna č. 44
Provozovna: Nádražní 747 , Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny: 1003780075
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.5.2011
Provozovna č. 45
Provozovna: Sportovní 1610 , Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny: 1003889514
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 9.6.2011
Provozovna č. 46
Provozovna: Hlavní 345 , Sulice 251 68
Identifikační číslo provozovny: 1003943616
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.6.2011
Provozovna č. 47
Provozovna: Prokopova 2859/7 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004046545
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.7.2011
Provozovna č. 48
Provozovna: Tyršova 684 , Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny: 1004046553
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.6.2011
Provozovna č. 49
Provozovna: Soběslavská 3038 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1004069481
Druh provozovny: stánek
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 19.7.2011
Provozovna č. 50
Provozovna: Osvobození 540 , Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny: 1004131852
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 21.7.2011
Provozovna č. 51
Provozovna: Roztylské náměstí 2772/44 , Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495218
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 13.10.2011
Provozovna č. 52
Provozovna: Finská 600/2 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004623488
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.11.2011
Provozovna č. 53
Provozovna: Starodubečská 400/16 , Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny: 1004629699
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 54
Provozovna: Toušeňská 2042 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1004629711
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 55
Provozovna: Přetlucká 3295/50 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495731
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna: Novodvorská 994/138 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495749
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna: Tř. Maršála Malinovského 1304 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495714
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna: Zámecká 1100 , Šluknov 407 77
Identifikační číslo provozovny: 1004495820
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna: Husova 661 , Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny: 1004495897
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna: Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny: 1004496125
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna: Slezská 3505 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496150
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna: 417 42 Krupka
Identifikační číslo provozovny: 1004496427
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna: Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny: 1004686030
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna: Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny: 1004686048
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna: 1181 , Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny: 1004716478
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna: Dukelská 1017 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004716486
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna: třída Svobody 836 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1004716613
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 68
Provozovna: Nádražní 196 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1004716311
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 69
Provozovna: tř. Těreškovové 2232/26 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716567
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 70
Provozovna: 790 , Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny: 1004716320
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 71
Provozovna: Kysucká 1829/14 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716389
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 72
Provozovna: Bílkova 270 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1004762976
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 73
Provozovna: Hrádecká 763 21 Slavičín
Identifikační číslo provozovny: 1004762984
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 74
Provozovna: Havlíčkova 1842 , Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny: 1004811225
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 15.12.2011
Provozovna č. 75
Provozovna: 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny: 1004927576
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 26.1.2012
Provozovna č. 76
Provozovna: Petržílkova 2706/30 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1005174822
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 77
Provozovna: Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny: 1005174814
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 78
Provozovna: Divadelní 603/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005403775
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 26.4.2012
Provozovna č. 79
Provozovna: 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny: 1005658005
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 6.6.2012
Provozovna č. 80
Provozovna: Sportovní 1699 , Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny: 1005658081
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 14.6.2012
Provozovna č. 81
Provozovna: 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny: 1005677913
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 7.6.2012
Provozovna č. 82
Provozovna: Mělnická 395 , Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny: 1005678375
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 28.6.2012
Provozovna č. 83
Provozovna: 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny: 1008322661
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.7.2012
Provozovna č. 84
Provozovna: Sokolovská 968/189 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008355127
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 26.7.2012
Provozovna č. 85
Provozovna: Brněnská 514/13 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1008465909
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 4.10.2012
Provozovna č. 86
Provozovna: Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny: 1008465895
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 20.9.2012
Provozovna č. 87
Provozovna: 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny: 1008531987
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 31.10.2012
Provozovna č. 88
Provozovna: Velenická 72/2 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1009326325
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.12.2013
Provozovna č. 89
Provozovna: U Přehrady 4596/42 , Jablonec nad Nisou 466 02
Identifikační číslo provozovny: 1010014030
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.11.2014
Provozovna č. 90
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495412
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 2.10.1995
Provozovna č. 91
Provozovna: 96 , Česká Metuje 549 31
Identifikační číslo provozovny: 1004495595
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 31.10.1994
Provozovna č. 92
Provozovna: Rašínova třída 1669 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496761
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 14.11.2000
Provozovna č. 93
Provozovna: Soběslavská 3038 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496702
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 4.12.2004
Provozovna č. 94
Provozovna: Nová 1016 , Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny: 1004496494
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 15.5.2008
Provozovna č. 95
Provozovna: U Slavie 1527/3 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496061
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2005
Provozovna č. 96
Provozovna: Rybářská 2481 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495641
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 30.6.2005
Provozovna č. 97
Provozovna: Dornych 404/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495421
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 21.9.1992
Provozovna č. 98
Provozovna: náměstí 28. října 1610/1 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557970
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 21.9.1992
Provozovna č. 99
Provozovna: Masarykovo náměstí 1950 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557988
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 21.9.1992
Provozovna č. 100
Provozovna: Kafkova 483 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny: 1004496885
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.4.2007
Provozovna č. 101
Provozovna: Průmyslová 500 , Postřižín 250 70
Identifikační číslo provozovny: 1004496842
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.12.2007
Provozovna č. 102
Provozovna: Skandinávská 128/2 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495447
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 21.10.1998
Provozovna č. 103
Provozovna: Skandinávská 144/25 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496834
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 8.2.1999
Provozovna č. 104
Provozovna: Vodárenská 3653 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495609
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 6.9.2004
Provozovna č. 105
Provozovna: Bělehradská 474/89 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496231
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 21.8.2007
Provozovna č. 106
Provozovna: J. Boreckého 1590 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1004495978
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 4.4.2006
Provozovna č. 107
Provozovna: Nádražní 2590 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496109
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 108
Provozovna: Šumperská 527 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1004496338
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 13.12.2007
Provozovna č. 109
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496036
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 110
Provozovna: Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny: 1004496583
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 9.11.2006
Provozovna č. 111
Provozovna: Sídliště Za Chlumem 822 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495951
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 112
Provozovna: Veltruská 815 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495722
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 9.11.2005
Provozovna č. 113
Provozovna: Budějovická 650 , Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny: 1004496168
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 7.12.2006
Provozovna č. 114
Provozovna: Tř. T. G. Masaryka 830 , Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495919
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 115
Provozovna: Hradecká 1141 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495684
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 15.10.2005
Provozovna č. 116
Provozovna: Seifertova 574 , Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny: 1004495803
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 117
Provozovna: 495 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny: 1004495927
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 118
Provozovna: Rudolická 1214 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2005
Provozovna č. 119
Provozovna: Mukařovského 2590/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496222
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 22.5.2007
Provozovna č. 120
Provozovna: Bořkovská 574 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495811
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 121
Provozovna: Neklanova 2693 , Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495838
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 122
Provozovna: Plzeňská 916 , Planá 348 15
Identifikační číslo provozovny: 1004496273
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.9.2007
Provozovna č. 123
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495404
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 27.9.1999
Provozovna č. 124
Provozovna: 1. máje 1043 , Zruč nad Sázavou 285 22
Identifikační číslo provozovny: 1003387926
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 125
Provozovna: Velehradská 3254/105 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496630
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 8.6.2006
Provozovna č. 126
Provozovna: Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny: 1004496567
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 14.6.2007
Provozovna č. 127
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495994
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 128
Provozovna: Třeboňská 1002/91 , Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495846
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 129
Provozovna: V Kasárnách 1019 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495668
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 14.9.2005
Provozovna č. 130
Provozovna: 28. října 985/14 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495633
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 9.6.2005
Provozovna č. 131
Provozovna: Teplická 345 , Děčín 405 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495765
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 132
Provozovna: Děčínská 246 , Benešov nad Ploučnicí 407 22
Identifikační číslo provozovny: 1004495871
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 133
Provozovna: Obchodní 663 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1004495862
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 134
Provozovna: Písečná 5376 , Chomutov 430 04
Identifikační číslo provozovny: 1004495773
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 135
Provozovna: Jablunkovská 2041/38 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496303
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 13.10.2007
Provozovna č. 136
Provozovna: Frýdecká 77 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004496141
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 25.11.2006
Provozovna č. 137
Provozovna: Táborská 2024 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1004496290
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 138
Provozovna: Bělohorská 4492/161 , Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496559
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 14.6.2007
Provozovna č. 139
Provozovna: Chomutovská 210 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1004496257
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 140
Provozovna: Radlická 233/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496052
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 141
Provozovna: Domoradická 299 , Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496508
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 7.2.2008
Provozovna č. 142
Provozovna: Dr. E. Beneše 642 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495706
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 3.11.2005
Provozovna č. 143
Provozovna: Mohylová 1139/55 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495960
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 144
Provozovna: Cihlářská 1516 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496486
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 26.6.2008
Provozovna č. 145
Provozovna: Kojetínská 3133/10 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495650
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 31.8.2005
Provozovna č. 146
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1004496010
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 147
Provozovna: Lidická 3341/137 , Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny: 1004496524
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 5.12.2007
Provozovna č. 148
Provozovna: U Letiště 1074/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496044
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 149
Provozovna: Alešova 3083 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496249
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 30.8.2007
Provozovna č. 150
Provozovna: Kafkova 1223/8 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496613
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 151
Provozovna: Těšínská 2914/44 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495617
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 2.10.2004
Provozovna č. 152
Provozovna: Americká 2777 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496711
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 29.11.2003
Provozovna č. 153
Provozovna: Černokostelecká 2270/22 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496362
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 5.6.2008
Provozovna č. 154
Provozovna: Štemberkova 1698 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496117
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 26.10.2006
Provozovna č. 155
Provozovna: Chebská 370/81 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1004495579
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.11.2003
Provozovna č. 156
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496729
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 18.11.2003
Provozovna č. 157
Provozovna: U Vodojemu 992 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1004496095
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 158
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496605
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 159
Provozovna: Olbrachtova 808/2 , Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny: 1004495790
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 160
Provozovna: Veslařská 3430 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495781
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 161
Provozovna: Pražská 2494/15 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495676
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 6.10.2005
Provozovna č. 162
Provozovna: Rokycanská 1385/130 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495471
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 18.7.2000
Provozovna č. 163
Provozovna: Skálova 92 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495935
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 164
Provozovna: tř. 17. listopadu 3170/41 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496311
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 15.11.2007
Provozovna č. 165
Provozovna: Hegerova 1120 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496265
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 15.9.2007
Provozovna č. 166
Provozovna: Příborská 2270 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496753
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 28.7.2001
Provozovna č. 167
Provozovna: Prodloužená 807 , Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495510
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 20.10.2001
Provozovna č. 168
Provozovna: Železničářů 1303/8 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495528
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 3.8.2002
Provozovna č. 169
Provozovna: Konečná 441/25 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1004495501
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 13.9.2001
Provozovna č. 170
Provozovna: Ústecká 1905/8 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495536
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 17.8.2002
Provozovna č. 171
Provozovna: Brněnská 4971/74 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495544
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.4.2003
Provozovna č. 172
Provozovna: Rudolická 1706/4 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496745
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.6.2003
Provozovna č. 173
Provozovna: Dukelská 435/13 , Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496966
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 17.7.2008
Provozovna č. 174
Provozovna: Italská 705 , Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny: 1004496974
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 12.7.2008
Provozovna č. 175
Provozovna: Lidická 252 63 Roztoky
Identifikační číslo provozovny: 1004496788
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 8.12.2007
Provozovna č. 176
Provozovna: tř. 17. listopadu 883/2 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495561
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 6.9.2003
Provozovna č. 177
Provozovna: Brandlova 1640/2 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497008
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 2.10.2008
Provozovna č. 178
Provozovna: Masarykova 873 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497024
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.10.2008
Provozovna č. 179
Provozovna: Milady Horákové 116/109 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497032
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 18.10.2008
Provozovna č. 180
Provozovna: Myslibořská 299 , Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny: 1004497041
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 30.10.2008
Provozovna č. 181
Provozovna: Pražská 814/23 , Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497059
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 23.10.2008
Provozovna č. 182
Provozovna: Mečová 695/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497067
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.11.2008
Provozovna č. 183
Provozovna: Obchodní 879 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497083
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 15.11.2008
Provozovna č. 184
Provozovna: Nádražní 228/2 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1004497091
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 27.11.2008
Provozovna č. 185
Provozovna: Žežická 598 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497105
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 186
Provozovna: Netroufalky 770/14 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497113
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 187
Provozovna: Mendelova 665/13 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497121
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 11.12.2008
Provozovna č. 188
Provozovna: Palackého nám. 30 , Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497130
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 13.12.2008
Provozovna č. 189
Provozovna: Sklářská 333 , Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny: 1004497148
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 2.4.2009
Provozovna č. 190
Provozovna: Moskevská 466/82 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497156
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 9.4.2009
Provozovna č. 191
Provozovna: Bělocerkevská 1305/34 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497164
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 192
Provozovna: Domažlická 909 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497172
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 193
Provozovna: Krajinská 251/16 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497199
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 16.5.2009
Provozovna č. 194
Provozovna: 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny: 1004497202
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 21.5.2009
Provozovna č. 195
Provozovna: 756 54 Zubří
Identifikační číslo provozovny: 1004497211
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 28.5.2009
Provozovna č. 196
Provozovna: 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny: 1004497229
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 30.5.2009
Provozovna č. 197
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497237
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 26.2.2009

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Chrudichromská 2454/3 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1011077621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 275 , Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497296
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny: 1004497300
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Dr.Milady Horákové 10 , Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny: 1004497334
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny: 1004497369
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 6
Provozovna: Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny: 1004497377
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.1.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny: 1000187721
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: Palackého 520 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851796
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2010
Provozovna č. 9
Provozovna: Marie Majerové 2241 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1001931513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 10
Provozovna: Dráby 936 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1002207657
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2010
Provozovna č. 11
Provozovna: Sokolovská 2164 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1002394511
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2010
Provozovna č. 12
Provozovna: 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny: 1002800315
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 13
Provozovna: Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny: 1002851688
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.2.2011
Provozovna č. 14
Provozovna: Rudolická 1706/4 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496745
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 15
Provozovna: Skandinávská 144/25 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496834
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.11.2011
Provozovna č. 16
Provozovna: Rybářská 2481 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 17
Provozovna: Americká 2777 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 18
Provozovna: Rašínova třída 1669 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496761
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 19
Provozovna: Příborská 2270 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496753
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 20
Provozovna: Soběslavská 3038 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496702
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 21
Provozovna: Velehradská 3254/105 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 22
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496605
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 23
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 24
Provozovna: Kafkova 1223/8 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 25
Provozovna: Lidická 3341/137 , Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny: 1004496524
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 26
Provozovna: Cihlářská 1516 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 27
Provozovna: Domoradická 299 , Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496508
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 28
Provozovna: Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny: 1004496567
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 29
Provozovna: Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny: 1004686048
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 30
Provozovna: Dukelská 1017 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004716486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 31
Provozovna: 1181 , Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny: 1004716478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 32
Provozovna: třída Svobody 836 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1004716613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 33
Provozovna: Nádražní 196 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1004716311
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 34
Provozovna: tř. Těreškovové 2232/26 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716567
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 35
Provozovna: 790 , Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny: 1004716320
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 36
Provozovna: Kysucká 1829/14 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716389
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 37
Provozovna: Bílkova 270 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1004762976
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 38
Provozovna: 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny: 1004927576
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.1.2012
Provozovna č. 39
Provozovna: Toušeňská 2042 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1004629711
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 40
Provozovna: Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny: 1005174814
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 41
Provozovna: Divadelní 603/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005403775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2012
Provozovna č. 42
Provozovna: 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny: 1005677913
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 7.6.2012
Provozovna č. 43
Provozovna: Mělnická 395 , Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny: 1005678375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2012
Provozovna č. 44
Provozovna: 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny: 1008322661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2012
Provozovna č. 45
Provozovna: Sokolovská 968/189 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008355127
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2012
Provozovna č. 46
Provozovna: Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny: 1008465895
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.9.2012
Provozovna č. 47
Provozovna: Brněnská 514/13 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1008465909
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.10.2012
Provozovna č. 48
Provozovna: 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny: 1008531987
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 31.10.2012
Provozovna č. 49
Provozovna: U Přehrady 4596/42 , Jablonec nad Nisou 466 02
Identifikační číslo provozovny: 1010014030
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2014
Provozovna č. 50
Provozovna: Černokostelecká 2270/22 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496362
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.6.2008
Provozovna č. 51
Provozovna: Masarykova 873 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497024
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.10.2008
Provozovna č. 52
Provozovna: Nádražní 228/2 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1004497091
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.11.2008
Provozovna č. 53
Provozovna: Žežická 598 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497105
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 54
Provozovna: Netroufalky 770/14 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497113
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 55
Provozovna: Domažlická 909 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497172
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 56
Provozovna: 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny: 1004497229
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.5.2009
Provozovna č. 57
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497237
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.2009
Provozovna č. 58
Provozovna: J. Boreckého 1590 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1004495978
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.4.2006
Provozovna č. 59
Provozovna: U Letiště 1074/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496044
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 60
Provozovna: U Slavie 1527/3 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 61
Provozovna: Radlická 233/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496052
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 62
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1004496010
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 63
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496036
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 64
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495994
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 65
Provozovna: Nádražní 2590 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496109
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 66
Provozovna: Štemberkova 1698 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496117
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2006
Provozovna č. 67
Provozovna: Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny: 1004496125
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2006
Provozovna č. 68
Provozovna: Frýdecká 77 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004496141
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.11.2006
Provozovna č. 69
Provozovna: Slezská 3505 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496150
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2006
Provozovna č. 70
Provozovna: Alešova 3083 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496249
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.8.2007
Provozovna č. 71
Provozovna: Chomutovská 210 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1004496257
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 72
Provozovna: Táborská 2024 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1004496290
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 73
Provozovna: Jablunkovská 2041/38 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2007
Provozovna č. 74
Provozovna: Šumperská 527 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1004496338
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2007
Provozovna č. 75
Provozovna: Novodvorská 994/138 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.3.2006
Provozovna č. 76
Provozovna: Seifertova 574 , Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny: 1004495803
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 77
Provozovna: Bořkovská 574 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 78
Provozovna: Olbrachtova 808/2 , Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny: 1004495790
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 79
Provozovna: Mohylová 1139/55 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495960
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 80
Provozovna: Neklanova 2693 , Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495838
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 81
Provozovna: Třeboňská 1002/91 , Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495846
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 82
Provozovna: 495 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny: 1004495927
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 83
Provozovna: Skálova 92 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495935
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 84
Provozovna: Přetlucká 3295/50 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.11.2005
Provozovna č. 85
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.1999
Provozovna č. 86
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495412
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.1995
Provozovna č. 87
Provozovna: Masarykovo náměstí 1950 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557988
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.1994
Provozovna č. 88
Provozovna: náměstí 28. října 1610/1 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557970
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.1994
Provozovna č. 89
Provozovna: Dornych 404/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.1994
Provozovna č. 90
Provozovna: Skandinávská 128/2 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1998
Provozovna č. 91
Provozovna: Rokycanská 1385/130 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2000
Provozovna č. 92
Provozovna: Konečná 441/25 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1004495501
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.9.2001
Provozovna č. 93
Provozovna: Prodloužená 807 , Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495510
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2001
Provozovna č. 94
Provozovna: Železničářů 1303/8 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495528
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.2002
Provozovna č. 95
Provozovna: Ústecká 1905/8 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495536
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.8.2002
Provozovna č. 96
Provozovna: Brněnská 4971/74 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495544
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.4.2003
Provozovna č. 97
Provozovna: tř. 17. listopadu 883/2 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495561
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.9.2003
Provozovna č. 98
Provozovna: Chebská 370/81 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1004495579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2003
Provozovna č. 99
Provozovna: Vodárenská 3653 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2004
Provozovna č. 100
Provozovna: Těšínská 2914/44 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495617
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2004
Provozovna č. 101
Provozovna: Kojetínská 3133/10 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495650
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.8.2005
Provozovna č. 102
Provozovna: V Kasárnách 1019 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2005
Provozovna č. 103
Provozovna: Pražská 2494/15 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.2005
Provozovna č. 104
Provozovna: Hradecká 1141 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2005
Provozovna č. 105
Provozovna: Dr. E. Beneše 642 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2005
Provozovna č. 106
Provozovna: Tř. Maršála Malinovského 1304 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.11.2005
Provozovna č. 107
Provozovna: Veltruská 815 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2005

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Mlýnská 1927 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1011026520
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Chrudichromská 2454/3 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1011077621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Makovského 1330/34 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497253
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Arbesovo náměstí 275/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497261
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Osecká 1317 , Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497270
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna: Nuselská 1418/51 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497288
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna: 275 , Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497296
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny: 1004497300
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna: Svobodova 1961/1 , Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497318
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: Cukrovarská 786/69 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497326
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: Dr.Milady Horákové 10 , Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny: 1004497334
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: nám. Jana Masaryka 2735 , Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny: 1004497342
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna: Jabloňová 3000/15 , Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny: 1004497369
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna: Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny: 1004497377
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Koněvova 1685/110 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497385
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: náměstí Hrdinů 1634/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497393
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny: 1004497415
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.5.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny: 1000187721
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny: 1000332586
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.8.2010
Provozovna č. 21
Provozovna: Masarykovo náměstí 25 , Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny: 1000332560
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 22
Provozovna: Vrchlického 830/41 , Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny: 1000332578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.8.2010
Provozovna č. 23
Provozovna: 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny: 1000434630
Zahájení provozování: 19.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna: Palackého 520 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851796
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2010
Provozovna č. 25
Provozovna: Kvítková 4352 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851800
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna: 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny: 1000851818
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna: Farského 4732 , Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1001155203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna: Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny: 1001168917
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna: Marie Majerové 2241 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1001931513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 30
Provozovna: Dráby 936 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1002207657
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna: Hejnická 1136 , Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny: 1002392845
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.12.2010
Provozovna č. 32
Provozovna: Sokolovská 2164 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1002394511
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna: Špitálské náměstí 3517/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1002800307
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 34
Provozovna: Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny: 1002800323
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna: 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny: 1002800315
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna: Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny: 1002851688
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.2.2011
Provozovna č. 37
Provozovna: Táborská 619/46 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003286712
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2011
Provozovna č. 38
Provozovna: náměstí 14. října 83/15 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1003567231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 39
Provozovna: Na pískách 1815/29 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1003567240
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2011
Provozovna č. 40
Provozovna: Jiřího Trnky 73 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1003567266
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 41
Provozovna: Nádražní 747 , Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny: 1003780075
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna: Sportovní 1610 , Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny: 1003889514
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2011
Provozovna č. 43
Provozovna: Hlavní 345 , Sulice 251 68
Identifikační číslo provozovny: 1003943616
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2011
Provozovna č. 44
Provozovna: Tyršova 684 , Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny: 1004046553
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2011
Provozovna č. 45
Provozovna: Prokopova 2859/7 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004046545
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.2011
Provozovna č. 46
Provozovna: Osvobození 540 , Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny: 1004131852
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.7.2011
Provozovna č. 47
Provozovna: Roztylské náměstí 2772/44 , Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495218
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2011
Provozovna č. 48
Provozovna: Finská 600/2 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004623488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2011
Provozovna č. 49
Provozovna: Toušeňská 2042 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1004629711
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 50
Provozovna: Rudolická 1706/4 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496745
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 51
Provozovna: Skandinávská 144/25 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496834
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.11.2011
Provozovna č. 52
Provozovna: Zámecká 1100 , Šluknov 407 77
Identifikační číslo provozovny: 1004495820
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 53
Provozovna: Rybářská 2481 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 54
Provozovna: Americká 2777 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 55
Provozovna: Rašínova třída 1669 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496761
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna: Příborská 2270 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496753
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna: Soběslavská 3038 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496702
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna: Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny: 1004496583
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna: Kafkova 483 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny: 1004496885
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna: Velehradská 3254/105 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna: Bělohorská 4492/161 , Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496559
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496605
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna: Kafkova 1223/8 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna: Lidická 3341/137 , Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny: 1004496524
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna: Cihlářská 1516 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna: Nová 1016 , Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny: 1004496494
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 68
Provozovna: Domoradická 299 , Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496508
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 69
Provozovna: Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny: 1004496567
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 70
Provozovna: Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny: 1004686030
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 71
Provozovna: Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny: 1004686048
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 72
Provozovna: Dukelská 1017 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004716486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 73
Provozovna: třída Svobody 836 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1004716613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 74
Provozovna: 1181 , Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny: 1004716478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 75
Provozovna: Nádražní 196 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1004716311
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 76
Provozovna: tř. Těreškovové 2232/26 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716567
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 77
Provozovna: 790 , Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny: 1004716320
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 78
Provozovna: Kysucká 1829/14 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716389
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 79
Provozovna: Bílkova 270 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1004762976
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 80
Provozovna: Havlíčkova 1842 , Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny: 1004811225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2011
Provozovna č. 81
Provozovna: 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny: 1004927576
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.1.2012
Provozovna č. 82
Provozovna: Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny: 1005174814
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 83
Provozovna: Divadelní 603/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005403775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2012
Provozovna č. 84
Provozovna: 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny: 1005658005
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 6.6.2012
Provozovna č. 85
Provozovna: Sportovní 1699 , Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny: 1005658081
Zahájení provozování: 14.6.2012
Provozovna č. 86
Provozovna: 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny: 1005677913
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 7.6.2012
Provozovna č. 87
Provozovna: Mělnická 395 , Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny: 1005678375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2012
Provozovna č. 88
Provozovna: 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny: 1008322661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2012
Provozovna č. 89
Provozovna: Sokolovská 968/189 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008355127
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2012
Provozovna č. 90
Provozovna: Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny: 1008465895
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.9.2012
Provozovna č. 91
Provozovna: Brněnská 514/13 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1008465909
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.10.2012
Provozovna č. 92
Provozovna: 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny: 1008531987
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 31.10.2012
Provozovna č. 93
Provozovna: Velenická 72/2 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1009326325
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.2013
Provozovna č. 94
Provozovna: U Přehrady 4596/42 , Jablonec nad Nisou 466 02
Identifikační číslo provozovny: 1010014030
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2014
Provozovna č. 95
Provozovna: Černokostelecká 2270/22 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496362
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.6.2008
Provozovna č. 96
Provozovna: Dukelská 435/13 , Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496966
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 17.7.2008
Provozovna č. 97
Provozovna: Italská 705 , Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny: 1004496974
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2008
Provozovna č. 98
Provozovna: Brandlova 1640/2 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497008
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2008
Provozovna č. 99
Provozovna: Masarykova 873 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497024
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.10.2008
Provozovna č. 100
Provozovna: Milady Horákové 116/109 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497032
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2008
Provozovna č. 101
Provozovna: Myslibořská 299 , Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny: 1004497041
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.10.2008
Provozovna č. 102
Provozovna: Pražská 814/23 , Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497059
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2008
Provozovna č. 103
Provozovna: Mečová 695/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497067
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2008
Provozovna č. 104
Provozovna: Obchodní 879 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497083
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.11.2008
Provozovna č. 105
Provozovna: Nádražní 228/2 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1004497091
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.11.2008
Provozovna č. 106
Provozovna: Žežická 598 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497105
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 107
Provozovna: Netroufalky 770/14 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497113
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 108
Provozovna: Mendelova 665/13 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.12.2008
Provozovna č. 109
Provozovna: Palackého nám. 30 , Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497130
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2008
Provozovna č. 110
Provozovna: Sklářská 333 , Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny: 1004497148
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.2009
Provozovna č. 111
Provozovna: Moskevská 466/82 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497156
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2009
Provozovna č. 112
Provozovna: Bělocerkevská 1305/34 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497164
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 113
Provozovna: Domažlická 909 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497172
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 114
Provozovna: Krajinská 251/16 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497199
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.5.2009
Provozovna č. 115
Provozovna: 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny: 1004497202
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.5.2009
Provozovna č. 116
Provozovna: 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny: 1004497229
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.5.2009
Provozovna č. 117
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497237
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.2009
Provozovna č. 118
Provozovna: J. Boreckého 1590 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1004495978
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.4.2006
Provozovna č. 119
Provozovna: Obchodní 663 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1004495862
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 120
Provozovna: 495 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny: 1004495927
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 121
Provozovna: Písečná 5376 , Chomutov 430 04
Identifikační číslo provozovny: 1004495773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 122
Provozovna: Tř. T. G. Masaryka 830 , Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495919
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 123
Provozovna: Sídliště Za Chlumem 822 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495951
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 124
Provozovna: Mohylová 1139/55 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495960
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 125
Provozovna: Bořkovská 574 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 126
Provozovna: Husova 661 , Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny: 1004495897
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 127
Provozovna: Skálova 92 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495935
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 128
Provozovna: Seifertova 574 , Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny: 1004495803
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 129
Provozovna: Neklanova 2693 , Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495838
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 130
Provozovna: Olbrachtova 808/2 , Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny: 1004495790
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 131
Provozovna: Teplická 345 , Děčín 405 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495765
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 132
Provozovna: Třeboňská 1002/91 , Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495846
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 133
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495994
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 134
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1004496010
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 135
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496036
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 136
Provozovna: U Letiště 1074/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496044
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 137
Provozovna: Radlická 233/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496052
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 138
Provozovna: U Slavie 1527/3 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 139
Provozovna: U Vodojemu 992 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1004496095
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 140
Provozovna: Nádražní 2590 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496109
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 141
Provozovna: Štemberkova 1698 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496117
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2006
Provozovna č. 142
Provozovna: Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny: 1004496125
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2006
Provozovna č. 143
Provozovna: Frýdecká 77 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004496141
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.11.2006
Provozovna č. 144
Provozovna: Slezská 3505 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496150
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2006
Provozovna č. 145
Provozovna: Budějovická 650 , Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny: 1004496168
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2006
Provozovna č. 146
Provozovna: Mukařovského 2590/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496222
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.5.2007
Provozovna č. 147
Provozovna: Bělehradská 474/89 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.8.2007
Provozovna č. 148
Provozovna: Alešova 3083 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496249
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.8.2007
Provozovna č. 149
Provozovna: Chomutovská 210 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1004496257
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 150
Provozovna: Hegerova 1120 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496265
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2007
Provozovna č. 151
Provozovna: Táborská 2024 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1004496290
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 152
Provozovna: Jablunkovská 2041/38 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2007
Provozovna č. 153
Provozovna: Šumperská 527 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1004496338
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2007
Provozovna č. 154
Provozovna: Novodvorská 994/138 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.3.2006
Provozovna č. 155
Provozovna: Přetlucká 3295/50 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.11.2005
Provozovna č. 156
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.1999
Provozovna č. 157
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495412
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.1995
Provozovna č. 158
Provozovna: Masarykovo náměstí 1950 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557988
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1995
Provozovna č. 159
Provozovna: náměstí 28. října 1610/1 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557970
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1995
Provozovna č. 160
Provozovna: Dornych 404/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1995
Provozovna č. 161
Provozovna: Skandinávská 128/2 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1998
Provozovna č. 162
Provozovna: Rokycanská 1385/130 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.7.2000
Provozovna č. 163
Provozovna: Konečná 441/25 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1004495501
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.9.2001
Provozovna č. 164
Provozovna: Prodloužená 807 , Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495510
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2001
Provozovna č. 165
Provozovna: Železničářů 1303/8 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495528
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.2002
Provozovna č. 166
Provozovna: Ústecká 1905/8 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495536
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.8.2002
Provozovna č. 167
Provozovna: Brněnská 4971/74 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495544
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.4.2003
Provozovna č. 168
Provozovna: tř. 17. listopadu 883/2 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495561
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.9.2003
Provozovna č. 169
Provozovna: Chebská 370/81 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1004495579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2003
Provozovna č. 170
Provozovna: Vodárenská 3653 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2004
Provozovna č. 171
Provozovna: Těšínská 2914/44 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495617
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2004
Provozovna č. 172
Provozovna: 28. října 985/14 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495633
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2005
Provozovna č. 173
Provozovna: Kojetínská 3133/10 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495650
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.8.2005
Provozovna č. 174
Provozovna: V Kasárnách 1019 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2005
Provozovna č. 175
Provozovna: Pražská 2494/15 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.2005
Provozovna č. 176
Provozovna: Hradecká 1141 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2005
Provozovna č. 177
Provozovna: Rudolická 1214 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2005
Provozovna č. 178
Provozovna: Dr. E. Beneše 642 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2005
Provozovna č. 179
Provozovna: Tř. Maršála Malinovského 1304 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.11.2005
Provozovna č. 180
Provozovna: Veltruská 815 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2005

Živnost č. 4 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Mlýnská 1927 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1011026520
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Chrudichromská 2454/3 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1011077621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Makovského 1330/34 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497253
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Arbesovo náměstí 275/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497261
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Osecká 1317 , Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497270
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna: Nuselská 1418/51 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497288
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna: 275 , Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497296
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny: 1004497300
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna: Svobodova 1961/1 , Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497318
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: Cukrovarská 786/69 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497326
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: Dr.Milady Horákové 10 , Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny: 1004497334
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: nám. Jana Masaryka 2735 , Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny: 1004497342
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna: Jabloňová 3000/15 , Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny: 1004497369
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna: Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny: 1004497377
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Koněvova 1685/110 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497385
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: náměstí Hrdinů 1634/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497393
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny: 1004497415
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.5.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny: 1000187721
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny: 1000332586
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.8.2010
Provozovna č. 21
Provozovna: Masarykovo náměstí 25 , Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny: 1000332560
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 22
Provozovna: Vrchlického 830/41 , Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny: 1000332578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.8.2010
Provozovna č. 23
Provozovna: 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny: 1000434630
Zahájení provozování: 19.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna: Palackého 520 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851796
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2010
Provozovna č. 25
Provozovna: Kvítková 4352 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851800
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna: 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny: 1000851818
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna: Farského 4732 , Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1001155203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna: Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny: 1001168917
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna: Marie Majerové 2241 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1001931513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 30
Provozovna: Dráby 936 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1002207657
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna: Hejnická 1136 , Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny: 1002392845
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.12.2010
Provozovna č. 32
Provozovna: Sokolovská 2164 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1002394511
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna: 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny: 1002800315
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 34
Provozovna: Špitálské náměstí 3517/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1002800307
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna: Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny: 1002800323
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna: Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny: 1002851688
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.2.2011
Provozovna č. 37
Provozovna: Táborská 619/46 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003286712
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2011
Provozovna č. 38
Provozovna: Jana Buchara 986 , Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny: 1003364993
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.4.2011
Provozovna č. 39
Provozovna: náměstí 14. října 83/15 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1003567231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 40
Provozovna: Na pískách 1815/29 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1003567240
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2011
Provozovna č. 41
Provozovna: Jiřího Trnky 73 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1003567266
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna: Nádražní 747 , Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny: 1003780075
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.5.2011
Provozovna č. 43
Provozovna: Sportovní 1610 , Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny: 1003889514
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2011
Provozovna č. 44
Provozovna: Hlavní 345 , Sulice 251 68
Identifikační číslo provozovny: 1003943616
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2011
Provozovna č. 45
Provozovna: Tyršova 684 , Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny: 1004046553
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2011
Provozovna č. 46
Provozovna: Prokopova 2859/7 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004046545
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.2011
Provozovna č. 47
Provozovna: Osvobození 540 , Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny: 1004131852
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.7.2011
Provozovna č. 48
Provozovna: Roztylské náměstí 2772/44 , Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495218
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2011
Provozovna č. 49
Provozovna: Finská 600/2 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004623488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2011
Provozovna č. 50
Provozovna: Starodubečská 400/16 , Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny: 1004629699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 51
Provozovna: Toušeňská 2042 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1004629711
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 52
Provozovna: Rudolická 1706/4 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496745
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 53
Provozovna: Skandinávská 144/25 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496834
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.11.2011
Provozovna č. 54
Provozovna: Rybářská 2481 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 55
Provozovna: Americká 2777 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna: Rašínova třída 1669 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496761
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna: Příborská 2270 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496753
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna: Soběslavská 3038 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496702
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna: Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny: 1004496583
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna: Velehradská 3254/105 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna: Bělohorská 4492/161 , Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496559
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496605
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna: Kafkova 1223/8 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna: Lidická 3341/137 , Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny: 1004496524
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna: Cihlářská 1516 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna: Nová 1016 , Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny: 1004496494
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 68
Provozovna: Domoradická 299 , Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496508
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 69
Provozovna: Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny: 1004496567
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 70
Provozovna: Lidická 252 63 Roztoky
Identifikační číslo provozovny: 1004496788
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 71
Provozovna: Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny: 1004686048
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 72
Provozovna: Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny: 1004686030
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 73
Provozovna: Dukelská 1017 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004716486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 74
Provozovna: třída Svobody 836 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1004716613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 75
Provozovna: 1181 , Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny: 1004716478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 76
Provozovna: Nádražní 196 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1004716311
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 77
Provozovna: tř. Těreškovové 2232/26 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716567
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 78
Provozovna: 790 , Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny: 1004716320
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 79
Provozovna: Kysucká 1829/14 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716389
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 80
Provozovna: Bílkova 270 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1004762976
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 81
Provozovna: Hrádecká 763 21 Slavičín
Identifikační číslo provozovny: 1004762984
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 82
Provozovna: Havlíčkova 1842 , Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny: 1004811225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2011
Provozovna č. 83
Provozovna: 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny: 1004927576
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.1.2012
Provozovna č. 84
Provozovna: Petržílkova 2706/30 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1005174822
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 85
Provozovna: Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny: 1005174814
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 86
Provozovna: Divadelní 603/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005403775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2012
Provozovna č. 87
Provozovna: 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny: 1005658005
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 6.6.2012
Provozovna č. 88
Provozovna: Sportovní 1699 , Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny: 1005658081
Zahájení provozování: 14.6.2012
Provozovna č. 89
Provozovna: 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny: 1005677913
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 7.6.2012
Provozovna č. 90
Provozovna: Mělnická 395 , Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny: 1005678375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2012
Provozovna č. 91
Provozovna: 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny: 1008322661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2012
Provozovna č. 92
Provozovna: Sokolovská 968/189 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008355127
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2012
Provozovna č. 93
Provozovna: Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny: 1008465895
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.9.2012
Provozovna č. 94
Provozovna: Brněnská 514/13 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1008465909
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.10.2012
Provozovna č. 95
Provozovna: 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny: 1008531987
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 31.10.2012
Provozovna č. 96
Provozovna: Velenická 72/2 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1009326325
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.2013
Provozovna č. 97
Provozovna: Veslařská 3430 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1009646702
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.4.2014
Provozovna č. 98
Provozovna: Černokostelecká 2270/22 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496362
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.6.2008
Provozovna č. 99
Provozovna: 417 42 Krupka
Identifikační číslo provozovny: 1004496427
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 6.9.2007
Provozovna č. 100
Provozovna: Dukelská 435/13 , Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496966
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 17.7.2008
Provozovna č. 101
Provozovna: Italská 705 , Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny: 1004496974
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2008
Provozovna č. 102
Provozovna: Brandlova 1640/2 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497008
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2008
Provozovna č. 103
Provozovna: Masarykova 873 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497024
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.10.2008
Provozovna č. 104
Provozovna: Milady Horákové 116/109 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497032
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2008
Provozovna č. 105
Provozovna: Myslibořská 299 , Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny: 1004497041
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.10.2008
Provozovna č. 106
Provozovna: Pražská 814/23 , Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497059
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2008
Provozovna č. 107
Provozovna: Mečová 695/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497067
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2008
Provozovna č. 108
Provozovna: Obchodní 879 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497083
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.11.2008
Provozovna č. 109
Provozovna: Nádražní 228/2 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1004497091
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.11.2008
Provozovna č. 110
Provozovna: Žežická 598 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497105
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 111
Provozovna: Netroufalky 770/14 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497113
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 112
Provozovna: Mendelova 665/13 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.12.2008
Provozovna č. 113
Provozovna: Palackého nám. 30 , Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497130
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2008
Provozovna č. 114
Provozovna: Sklářská 333 , Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny: 1004497148
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.2009
Provozovna č. 115
Provozovna: Moskevská 466/82 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497156
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2009
Provozovna č. 116
Provozovna: Bělocerkevská 1305/34 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497164
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 117
Provozovna: Domažlická 909 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497172
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 118
Provozovna: Krajinská 251/16 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497199
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.5.2009
Provozovna č. 119
Provozovna: 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny: 1004497202
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.5.2009
Provozovna č. 120
Provozovna: 756 54 Zubří
Identifikační číslo provozovny: 1004497211
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 28.5.2009
Provozovna č. 121
Provozovna: 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny: 1004497229
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.5.2009
Provozovna č. 122
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497237
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.2009
Provozovna č. 123
Provozovna: J. Boreckého 1590 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1004495978
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.4.2006
Provozovna č. 124
Provozovna: U Slavie 1527/3 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 125
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495994
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 126
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1004496010
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 127
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496036
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 128
Provozovna: U Letiště 1074/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496044
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 129
Provozovna: Radlická 233/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496052
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 130
Provozovna: U Vodojemu 992 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1004496095
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 131
Provozovna: Nádražní 2590 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496109
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 132
Provozovna: Štemberkova 1698 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496117
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2006
Provozovna č. 133
Provozovna: Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny: 1004496125
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2006
Provozovna č. 134
Provozovna: Frýdecká 77 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004496141
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.11.2006
Provozovna č. 135
Provozovna: Slezská 3505 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496150
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2006
Provozovna č. 136
Provozovna: Budějovická 650 , Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny: 1004496168
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2006
Provozovna č. 137
Provozovna: Mukařovského 2590/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496222
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.5.2007
Provozovna č. 138
Provozovna: Bělehradská 474/89 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.8.2007
Provozovna č. 139
Provozovna: Alešova 3083 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496249
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.8.2007
Provozovna č. 140
Provozovna: Chomutovská 210 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1004496257
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 141
Provozovna: Hegerova 1120 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496265
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2007
Provozovna č. 142
Provozovna: Plzeňská 916 , Planá 348 15
Identifikační číslo provozovny: 1004496273
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2007
Provozovna č. 143
Provozovna: Táborská 2024 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1004496290
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 144
Provozovna: Jablunkovská 2041/38 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2007
Provozovna č. 145
Provozovna: tř. 17. listopadu 3170/41 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496311
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.11.2007
Provozovna č. 146
Provozovna: Šumperská 527 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1004496338
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2007
Provozovna č. 147
Provozovna: Novodvorská 994/138 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.3.2006
Provozovna č. 148
Provozovna: Přetlucká 3295/50 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.11.2005
Provozovna č. 149
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.1999
Provozovna č. 150
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495412
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.12.1996
Provozovna č. 151
Provozovna: Masarykovo náměstí 1950 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557988
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.2.1998
Provozovna č. 152
Provozovna: náměstí 28. října 1610/1 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557970
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.2.1998
Provozovna č. 153
Provozovna: Dornych 404/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.12.1996
Provozovna č. 154
Provozovna: Skandinávská 128/2 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.1998
Provozovna č. 155
Provozovna: Rokycanská 1385/130 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2000
Provozovna č. 156
Provozovna: Konečná 441/25 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1004495501
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.9.2001
Provozovna č. 157
Provozovna: Prodloužená 807 , Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495510
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2001
Provozovna č. 158
Provozovna: Železničářů 1303/8 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495528
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.2002
Provozovna č. 159
Provozovna: Ústecká 1905/8 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495536
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.8.2002
Provozovna č. 160
Provozovna: Brněnská 4971/74 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495544
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.4.2003
Provozovna č. 161
Provozovna: tř. 17. listopadu 883/2 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495561
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.9.2003
Provozovna č. 162
Provozovna: Chebská 370/81 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1004495579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2003
Provozovna č. 163
Provozovna: Vodárenská 3653 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2004
Provozovna č. 164
Provozovna: Těšínská 2914/44 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495617
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2004
Provozovna č. 165
Provozovna: Kojetínská 3133/10 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495650
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.8.2005
Provozovna č. 166
Provozovna: V Kasárnách 1019 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2005
Provozovna č. 167
Provozovna: Pražská 2494/15 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.2005
Provozovna č. 168
Provozovna: Hradecká 1141 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2005
Provozovna č. 169
Provozovna: Rudolická 1214 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2005
Provozovna č. 170
Provozovna: Dr. E. Beneše 642 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2005
Provozovna č. 171
Provozovna: Tř. Maršála Malinovského 1304 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.11.2005
Provozovna č. 172
Provozovna: Veltruská 815 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2005

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495412
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: Dornych 404/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.1.2001

Živnost č. 6 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Mlýnská 1927 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1011026520
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Chrudichromská 2454/3 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1011077621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Makovského 1330/34 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497253
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Arbesovo náměstí 275/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497261
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Osecká 1317 , Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497270
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna: Nuselská 1418/51 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497288
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna: 275 , Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497296
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny: 1004497300
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna: Svobodova 1961/1 , Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497318
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: Cukrovarská 786/69 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497326
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: Dr.Milady Horákové 10 , Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny: 1004497334
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: nám. Jana Masaryka 2735 , Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny: 1004497342
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna: Jabloňová 3000/15 , Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny: 1004497369
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna: Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny: 1004497377
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Koněvova 1685/110 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497385
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: náměstí Hrdinů 1634/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497393
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: Průmyslová 500 , Postřižín 250 70
Identifikační číslo provozovny: 1004497407
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 19
Provozovna: 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny: 1004497415
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.5.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny: 1000187721
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 21
Provozovna: V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny: 1000332586
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.8.2010
Provozovna č. 22
Provozovna: Masarykovo náměstí 25 , Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny: 1000332560
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 23
Provozovna: Vrchlického 830/41 , Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny: 1000332578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna: 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny: 1000434630
Zahájení provozování: 19.8.2010
Provozovna č. 25
Provozovna: Palackého 520 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851796
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna: Kvítková 4352 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851800
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna: 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny: 1000851818
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna: Farského 4732 , Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1001155203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna: Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny: 1001168917
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.9.2010
Provozovna č. 30
Provozovna: Marie Majerové 2241 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1001931513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna: Dráby 936 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1002207657
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2010
Provozovna č. 32
Provozovna: Hejnická 1136 , Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny: 1002392845
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna: Sokolovská 2164 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1002394511
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2010
Provozovna č. 34
Provozovna: 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny: 1002800315
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna: Špitálské náměstí 3517/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1002800307
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna: Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny: 1002800323
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.1.2011
Provozovna č. 37
Provozovna: Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny: 1002851688
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.2.2011
Provozovna č. 38
Provozovna: Táborská 619/46 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003286712
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2011
Provozovna č. 39
Provozovna: 1. máje 1043 , Zruč nad Sázavou 285 22
Identifikační číslo provozovny: 1003387926
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.4.2011
Provozovna č. 40
Provozovna: Jiřího Trnky 73 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1003567266
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 41
Provozovna: Nádražní 747 , Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny: 1003780075
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna: Sportovní 1610 , Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny: 1003889514
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2011
Provozovna č. 43
Provozovna: Prokopova 2859/7 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004046545
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.2011
Provozovna č. 44
Provozovna: Osvobození 540 , Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny: 1004131852
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.7.2011
Provozovna č. 45
Provozovna: Roztylské náměstí 2772/44 , Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495218
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2011
Provozovna č. 46
Provozovna: Finská 600/2 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004623488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2011
Provozovna č. 47
Provozovna: Toušeňská 2042 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1004629711
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 48
Provozovna: Starodubečská 400/16 , Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny: 1004629699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 49
Provozovna: tř. 17. listopadu 883/2 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495561
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 50
Provozovna: Přetlucká 3295/50 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 51
Provozovna: Tř. Maršála Malinovského 1304 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 52
Provozovna: Americká 2777 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 53
Provozovna: Rašínova třída 1669 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496761
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 54
Provozovna: Příborská 2270 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496753
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 55
Provozovna: Kafkova 1223/8 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna: Soběslavská 3038 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496702
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna: Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny: 1004496583
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna: Chomutovská 210 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1004496257
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna: Bělohorská 4492/161 , Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496559
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496605
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna: Slezská 3505 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496150
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna: Lidická 3341/137 , Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny: 1004496524
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna: Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny: 1004496567
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna: Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny: 1004686030
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna: Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny: 1004686048
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna: Bílkova 270 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1004762976
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 68
Provozovna: Havlíčkova 1842 , Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny: 1004811225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2011
Provozovna č. 69
Provozovna: 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny: 1004927576
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.1.2012
Provozovna č. 70
Provozovna: Petržílkova 2706/30 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1005174822
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 71
Provozovna: Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny: 1005174814
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 72
Provozovna: Divadelní 603/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005403775
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.4.2012
Provozovna č. 73
Provozovna: 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny: 1005658005
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 6.6.2012
Provozovna č. 74
Provozovna: Sportovní 1699 , Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny: 1005658081
Zahájení provozování: 14.6.2012
Provozovna č. 75
Provozovna: 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny: 1005677913
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 7.6.2012
Provozovna č. 76
Provozovna: Mělnická 395 , Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny: 1005678375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2012
Provozovna č. 77
Provozovna: 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny: 1008322661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2012
Provozovna č. 78
Provozovna: Sokolovská 968/189 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008355127
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2012
Provozovna č. 79
Provozovna: Brněnská 514/13 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1008465909
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.10.2012
Provozovna č. 80
Provozovna: Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny: 1008465895
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.9.2012
Provozovna č. 81
Provozovna: 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny: 1008531987
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 31.10.2012
Provozovna č. 82
Provozovna: Velenická 72/2 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1009326325
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.2013
Provozovna č. 83
Provozovna: Bělocerkevská 1305/34 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497164
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 84
Provozovna: Mukařovského 2590/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496222
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.5.2007
Provozovna č. 85
Provozovna: Děčínská 246 , Benešov nad Ploučnicí 407 22
Identifikační číslo provozovny: 1004495871
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 86
Provozovna: Obchodní 879 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497083
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.11.2008
Provozovna č. 87
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.1999
Provozovna č. 88
Provozovna: Olbrachtova 808/2 , Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny: 1004495790
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 89
Provozovna: Konečná 441/25 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1004495501
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.9.2001
Provozovna č. 90
Provozovna: Těšínská 2914/44 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495617
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2004
Provozovna č. 91
Provozovna: V Kasárnách 1019 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2005
Provozovna č. 92
Provozovna: Novodvorská 994/138 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.3.2006
Provozovna č. 93
Provozovna: Domoradická 299 , Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496508
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.2.2008
Provozovna č. 94
Provozovna: Radlická 233/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496052
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 95
Provozovna: Železničářů 1303/8 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495528
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.2002
Provozovna č. 96
Provozovna: Rokycanská 1385/130 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2000
Provozovna č. 97
Provozovna: Krajinská 251/16 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497199
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.5.2009
Provozovna č. 98
Provozovna: Šumperská 527 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1004496338
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2007
Provozovna č. 99
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495994
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 100
Provozovna: Ústecká 1905/8 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495536
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.2002
Provozovna č. 101
Provozovna: Na Výsluní 1368 277 11 Neratovice
Identifikační číslo provozovny: 1004495757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 102
Provozovna: Sklářská 333 , Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny: 1004497148
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.2009
Provozovna č. 103
Provozovna: Brandlova 1640/2 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497008
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2008
Provozovna č. 104
Provozovna: Dr. E. Beneše 642 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2005
Provozovna č. 105
Provozovna: Tř. T. G. Masaryka 830 , Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495919
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 106
Provozovna: Sídliště Za Chlumem 822 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495951
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 107
Provozovna: Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny: 1004496125
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2006
Provozovna č. 108
Provozovna: Nádražní 228/2 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1004497091
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.11.2008
Provozovna č. 109
Provozovna: Pražská 2494/15 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.2005
Provozovna č. 110
Provozovna: Italská 705 , Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny: 1004496974
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2008
Provozovna č. 111
Provozovna: U Vodojemu 992 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1004496095
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 112
Provozovna: Chebská 370/81 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1004495579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2003
Provozovna č. 113
Provozovna: 495 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny: 1004495927
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 114
Provozovna: Myslibořská 299 , Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny: 1004497041
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.10.2008
Provozovna č. 115
Provozovna: Nádražní 2590 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496109
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 116
Provozovna: U Slavie 1527/3 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 117
Provozovna: Moskevská 466/82 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497156
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2009
Provozovna č. 118
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1004496010
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 119
Provozovna: Veltruská 815 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2005
Provozovna č. 120
Provozovna: Černokostelecká 2270/22 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496362
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.6.2008
Provozovna č. 121
Provozovna: Masarykova 873 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497024
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.10.2008
Provozovna č. 122
Provozovna: 28. října 985/14 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495633
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2005
Provozovna č. 123
Provozovna: Seifertova 574 , Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny: 1004495803
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 124
Provozovna: Mendelova 665/13 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.12.2008
Provozovna č. 125
Provozovna: Rudolická 1706/4 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496745
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.6.2003
Provozovna č. 126
Provozovna: Zámecká 1100 , Šluknov 407 77
Identifikační číslo provozovny: 1004495820
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 127
Provozovna: Písečná 5376 , Chomutov 430 04
Identifikační číslo provozovny: 1004495773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 128
Provozovna: Třeboňská 1002/91 , Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495846
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 129
Provozovna: Alešova 3083 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496249
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.8.2007
Provozovna č. 130
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496036
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 131
Provozovna: Palackého nám. 30 , Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497130
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2008
Provozovna č. 132
Provozovna: Žežická 598 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497105
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 133
Provozovna: Mohylová 1139/55 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495960
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 134
Provozovna: Teplická 345 , Děčín 405 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495765
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 135
Provozovna: 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny: 1004497229
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.5.2009
Provozovna č. 136
Provozovna: Domažlická 909 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497172
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 137
Provozovna: Táborská 2024 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1004496290
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 138
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495412
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.8.1999
Provozovna č. 139
Provozovna: Obchodní 663 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1004495862
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 140
Provozovna: Mečová 695/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497067
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2008
Provozovna č. 141
Provozovna: Prodloužená 807 , Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495510
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2001
Provozovna č. 142
Provozovna: Hradecká 1141 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2005
Provozovna č. 143
Provozovna: Husova 661 , Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny: 1004495897
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 144
Provozovna: Frýdecká 77 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004496141
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.11.2006
Provozovna č. 145
Provozovna: Milady Horákové 116/109 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497032
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2008
Provozovna č. 146
Provozovna: Dukelská 435/13 , Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496966
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 17.7.2008
Provozovna č. 147
Provozovna: U Letiště 1074/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496044
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 148
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497237
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.2009
Provozovna č. 149
Provozovna: Netroufalky 770/14 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497113
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 150
Provozovna: J. Boreckého 1590 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1004495978
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.4.2006
Provozovna č. 151
Provozovna: Štemberkova 1698 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496117
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2006
Provozovna č. 152
Provozovna: Velehradská 3254/105 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.6.2006
Provozovna č. 153
Provozovna: Rudolická 1214 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2005
Provozovna č. 154
Provozovna: Neklanova 2693 , Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495838
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 155
Provozovna: Jablunkovská 2041/38 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2007
Provozovna č. 156
Provozovna: Kojetínská 3133/10 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495650
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.8.2005
Provozovna č. 157
Provozovna: Vodárenská 3653 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2004
Provozovna č. 158
Provozovna: Skálova 92 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495935
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 159
Provozovna: Nová 1016 , Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny: 1004496494
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2008
Provozovna č. 160
Provozovna: Bořkovská 574 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 161
Provozovna: 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny: 1004497202
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.5.2009
Provozovna č. 162
Provozovna: Hegerova 1120 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496265
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2007
Provozovna č. 163
Provozovna: Pražská 814/23 , Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497059
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2008
Provozovna č. 164
Provozovna: Cihlářská 1516 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2008
Provozovna č. 165
Provozovna: Rybářská 2481 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2005

Živnost č. 7 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Mlýnská 1927 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1011026520
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Chrudichromská 2454/3 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1011077621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Makovského 1330/34 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497253
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Arbesovo náměstí 275/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497261
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Osecká 1317 , Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497270
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna: Nuselská 1418/51 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497288
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna: 275 , Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497296
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny: 1004497300
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna: Svobodova 1961/1 , Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497318
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: Cukrovarská 786/69 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497326
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: Dr.Milady Horákové 10 , Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny: 1004497334
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: nám. Jana Masaryka 2735 , Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny: 1004497342
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna: Jabloňová 3000/15 , Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny: 1004497369
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna: Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny: 1004497377
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna: Koněvova 1685/110 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497385
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna: náměstí Hrdinů 1634/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497393
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna: 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny: 1004497415
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.5.2010
Provozovna č. 19
Provozovna: Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny: 1000187721
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 20
Provozovna: V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny: 1000332586
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.8.2010
Provozovna č. 21
Provozovna: Masarykovo náměstí 25 , Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny: 1000332560
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.7.2010
Provozovna č. 22
Provozovna: Vrchlického 830/41 , Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny: 1000332578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.8.2010
Provozovna č. 23
Provozovna: 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny: 1000434630
Zahájení provozování: 19.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna: Palackého 520 , Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851796
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2010
Provozovna č. 25
Provozovna: Kvítková 4352 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000851800
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna: 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny: 1000851818
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna: Farského 4732 , Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1001155203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna: Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny: 1001168917
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna: Marie Majerové 2241 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1001931513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 30
Provozovna: Dráby 936 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1002207657
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna: Hejnická 1136 , Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny: 1002392845
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.12.2010
Provozovna č. 32
Provozovna: Sokolovská 2164 , Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny: 1002394511
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna: 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny: 1002800315
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 34
Provozovna: Špitálské náměstí 3517/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1002800307
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna: Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny: 1002800323
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna: Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny: 1002851688
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.2.2011
Provozovna č. 37
Provozovna: Táborská 619/46 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003286712
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.2011
Provozovna č. 38
Provozovna: Jana Buchara 986 , Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny: 1003364993
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.4.2011
Provozovna č. 39
Provozovna: 1. máje 1043 , Zruč nad Sázavou 285 22
Identifikační číslo provozovny: 1003387926
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.4.2011
Provozovna č. 40
Provozovna: náměstí 14. října 83/15 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1003567231
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 41
Provozovna: Na pískách 1815/29 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1003567240
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna: Jiřího Trnky 73 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1003567266
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.2011
Provozovna č. 43
Provozovna: Nádražní 747 , Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny: 1003780075
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.5.2011
Provozovna č. 44
Provozovna: Sportovní 1610 , Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny: 1003889514
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2011
Provozovna č. 45
Provozovna: Hlavní 345 , Sulice 251 68
Identifikační číslo provozovny: 1003943616
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.2011
Provozovna č. 46
Provozovna: Prokopova 2859/7 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004046545
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.2011
Provozovna č. 47
Provozovna: Tyršova 684 , Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny: 1004046553
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2011
Provozovna č. 48
Provozovna: Osvobození 540 , Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny: 1004131852
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.7.2011
Provozovna č. 49
Provozovna: Roztylské náměstí 2772/44 , Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495218
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2011
Provozovna č. 50
Provozovna: Finská 600/2 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004623488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2011
Provozovna č. 51
Provozovna: Starodubečská 400/16 , Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny: 1004629699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 52
Provozovna: Toušeňská 2042 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1004629711
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.10.2011
Provozovna č. 53
Provozovna: Rudolická 1706/4 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496745
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 54
Provozovna: Zámecká 1100 , Šluknov 407 77
Identifikační číslo provozovny: 1004495820
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 55
Provozovna: Rybářská 2481 , Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna: Americká 2777 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna: Rašínova třída 1669 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496761
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna: Příborská 2270 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496753
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna: Kafkova 1223/8 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna: Soběslavská 3038 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496702
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna: Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny: 1004496583
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna: Kafkova 483 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny: 1004496885
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna: Velehradská 3254/105 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna: Bělohorská 4492/161 , Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496559
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496605
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna: Sjízdná 5554/2 , Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna: Lidická 3341/137 , Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny: 1004496524
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 68
Provozovna: 417 42 Krupka
Identifikační číslo provozovny: 1004496427
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 69
Provozovna: Cihlářská 1516 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 70
Provozovna: Nová 1016 , Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny: 1004496494
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 71
Provozovna: Domoradická 299 , Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496508
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 72
Provozovna: Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny: 1004496567
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 73
Provozovna: Lidická 252 63 Roztoky
Identifikační číslo provozovny: 1004496788
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 19.11.2011
Provozovna č. 74
Provozovna: Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny: 1004686048
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 75
Provozovna: Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny: 1004686030
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.11.2011
Provozovna č. 76
Provozovna: 1181 , Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny: 1004716478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 77
Provozovna: Dukelská 1017 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004716486
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 78
Provozovna: třída Svobody 836 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1004716613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 79
Provozovna: Nádražní 196 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1004716311
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 80
Provozovna: tř. Těreškovové 2232/26 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716567
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 81
Provozovna: 790 , Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny: 1004716320
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 82
Provozovna: Kysucká 1829/14 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004716389
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 83
Provozovna: Hrádecká 763 21 Slavičín
Identifikační číslo provozovny: 1004762984
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 84
Provozovna: Bílkova 270 , Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny: 1004762976
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 85
Provozovna: Havlíčkova 1842 , Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny: 1004811225
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2011
Provozovna č. 86
Provozovna: 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny: 1004927576
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.1.2012
Provozovna č. 87
Provozovna: Petržílkova 2706/30 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1005174822
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 88
Provozovna: Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny: 1005174814
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.3.2012
Provozovna č. 89
Provozovna: 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny: 1005658005
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 6.6.2012
Provozovna č. 90
Provozovna: Sportovní 1699 , Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny: 1005658081
Zahájení provozování: 14.6.2012
Provozovna č. 91
Provozovna: 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny: 1005677913
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 7.6.2012
Provozovna č. 92
Provozovna: Mělnická 395 , Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny: 1005678375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.6.2012
Provozovna č. 93
Provozovna: 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny: 1008322661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2012
Provozovna č. 94
Provozovna: Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny: 1008465895
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.9.2012
Provozovna č. 95
Provozovna: Brněnská 514/13 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1008465909
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.10.2012
Provozovna č. 96
Provozovna: 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny: 1008531987
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 31.10.2012
Provozovna č. 97
Provozovna: Velenická 72/2 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1009326325
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.2013
Provozovna č. 98
Provozovna: U Přehrady 4596/42 , Jablonec nad Nisou 466 02
Identifikační číslo provozovny: 1010014030
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.2014
Provozovna č. 99
Provozovna: Černokostelecká 2270/22 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496362
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.6.2008
Provozovna č. 100
Provozovna: Dukelská 435/13 , Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496966
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 17.7.2008
Provozovna č. 101
Provozovna: Italská 705 , Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny: 1004496974
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 12.7.2008
Provozovna č. 102
Provozovna: Brandlova 1640/2 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497008
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2008
Provozovna č. 103
Provozovna: Masarykova 873 , Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497024
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.10.2008
Provozovna č. 104
Provozovna: Milady Horákové 116/109 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497032
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.10.2008
Provozovna č. 105
Provozovna: Myslibořská 299 , Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny: 1004497041
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.10.2008
Provozovna č. 106
Provozovna: Pražská 814/23 , Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497059
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.10.2008
Provozovna č. 107
Provozovna: Mečová 695/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497067
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2008
Provozovna č. 108
Provozovna: Obchodní 879 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497083
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.11.2008
Provozovna č. 109
Provozovna: Nádražní 228/2 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1004497091
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 27.11.2008
Provozovna č. 110
Provozovna: Žežická 598 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497105
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 111
Provozovna: Netroufalky 770/14 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497113
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2008
Provozovna č. 112
Provozovna: Mendelova 665/13 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.12.2008
Provozovna č. 113
Provozovna: Palackého nám. 30 , Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497130
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2008
Provozovna č. 114
Provozovna: Sklářská 333 , Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny: 1004497148
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.2009
Provozovna č. 115
Provozovna: Moskevská 466/82 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497156
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2009
Provozovna č. 116
Provozovna: Bělocerkevská 1305/34 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497164
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 117
Provozovna: Domažlická 909 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497172
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.5.2009
Provozovna č. 118
Provozovna: Krajinská 251/16 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497199
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.5.2009
Provozovna č. 119
Provozovna: 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny: 1004497202
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 21.5.2009
Provozovna č. 120
Provozovna: 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny: 1004497229
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.5.2009
Provozovna č. 121
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497237
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.2009
Provozovna č. 122
Provozovna: J. Boreckého 1590 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1004495978
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.4.2006
Provozovna č. 123
Provozovna: Husova 661 , Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny: 1004495897
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 124
Provozovna: Bořkovská 574 , Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 125
Provozovna: Neklanova 2693 , Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495838
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 126
Provozovna: Teplická 345 , Děčín 405 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495765
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 127
Provozovna: Třeboňská 1002/91 , Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny: 1004495846
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 128
Provozovna: Písečná 5376 , Chomutov 430 04
Identifikační číslo provozovny: 1004495773
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 129
Provozovna: Veslařská 3430 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495781
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 130
Provozovna: Obchodní 663 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1004495862
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 131
Provozovna: Tř. T. G. Masaryka 830 , Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495919
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 132
Provozovna: 495 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny: 1004495927
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 133
Provozovna: Skálova 92 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495935
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 134
Provozovna: Olbrachtova 808/2 , Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny: 1004495790
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 135
Provozovna: Sídliště Za Chlumem 822 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495951
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 136
Provozovna: Děčínská 246 , Benešov nad Ploučnicí 407 22
Identifikační číslo provozovny: 1004495871
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 137
Provozovna: Seifertova 574 , Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny: 1004495803
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 138
Provozovna: Mohylová 1139/55 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495960
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 139
Provozovna: U Slavie 1527/3 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 140
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495994
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 141
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1004496010
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 142
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496036
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 143
Provozovna: U Letiště 1074/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496044
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 144
Provozovna: Radlická 233/1 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496052
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 145
Provozovna: U Vodojemu 992 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1004496095
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 146
Provozovna: Nádražní 2590 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496109
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 147
Provozovna: Štemberkova 1698 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496117
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2006
Provozovna č. 148
Provozovna: Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny: 1004496125
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2006
Provozovna č. 149
Provozovna: Frýdecká 77 , Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny: 1004496141
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.11.2006
Provozovna č. 150
Provozovna: Slezská 3505 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496150
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2006
Provozovna č. 151
Provozovna: Budějovická 650 , Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny: 1004496168
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2006
Provozovna č. 152
Provozovna: Mukařovského 2590/2 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496222
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.5.2007
Provozovna č. 153
Provozovna: Alešova 3083 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496249
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.8.2007
Provozovna č. 154
Provozovna: Chomutovská 210 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1004496257
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 155
Provozovna: Plzeňská 916 , Planá 348 15
Identifikační číslo provozovny: 1004496273
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2007
Provozovna č. 156
Provozovna: Táborská 2024 , Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny: 1004496290
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.2007
Provozovna č. 157
Provozovna: Jablunkovská 2041/38 , Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496303
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2007
Provozovna č. 158
Provozovna: tř. 17. listopadu 3170/41 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004496311
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.11.2007
Provozovna č. 159
Provozovna: Šumperská 527 , Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny: 1004496338
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2007
Provozovna č. 160
Provozovna: Novodvorská 994/138 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.3.2006
Provozovna č. 161
Provozovna: Přetlucká 3295/50 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.11.2005
Provozovna č. 162
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 163
Provozovna: Národní 63/26 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495412
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 164
Provozovna: Masarykovo náměstí 1950 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557988
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 165
Provozovna: náměstí 28. října 1610/1 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1003557970
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 166
Provozovna: Dornych 404/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 167
Provozovna: Skandinávská 128/2 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 168
Provozovna: Rokycanská 1385/130 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495471
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 169
Provozovna: Konečná 441/25 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1004495501
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 170
Provozovna: Prodloužená 807 , Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495510
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 171
Provozovna: Železničářů 1303/8 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495528
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 172
Provozovna: Ústecká 1905/8 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495536
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 173
Provozovna: Brněnská 4971/74 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495544
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 174
Provozovna: tř. 17. listopadu 883/2 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495561
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 175
Provozovna: Chebská 370/81 , Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny: 1004495579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2004
Provozovna č. 176
Provozovna: Vodárenská 3653 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2004
Provozovna č. 177
Provozovna: Těšínská 2914/44 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495617
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.10.2004
Provozovna č. 178
Provozovna: 28. října 985/14 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495633
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2005
Provozovna č. 179
Provozovna: Kojetínská 3133/10 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495650
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.8.2005
Provozovna č. 180
Provozovna: V Kasárnách 1019 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2005
Provozovna č. 181
Provozovna: Pražská 2494/15 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.2005
Provozovna č. 182
Provozovna: Hradecká 1141 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.10.2005
Provozovna č. 183
Provozovna: Rudolická 1214 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2005
Provozovna č. 184
Provozovna: Dr. E. Beneše 642 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.11.2005
Provozovna č. 185
Provozovna: Tř. Maršála Malinovského 1304 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.11.2005
Provozovna č. 186
Provozovna: Veltruská 815 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2005

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.12.2004

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496036
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Ústecká 1905/8 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495536
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.12.2006

Živnost č. 10 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Mlýnská 1927 , Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny: 1011026520
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Chrudichromská 2454/3 , Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny: 1011077621
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Starodubečská 400/16 , Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny: 1004629699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Bělocerkevská 1305/34 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497164
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: tř. 17. listopadu 883/2 , Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496737
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Dornych 404/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495421
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 7
Provozovna: Vodárenská 3653 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 8
Provozovna: Americká 2777 , Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Táborská 619/46 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003286712
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: Svobodova 1961/1 , Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497318
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Chomutovská 210 , Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny: 1004496257
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 12
Provozovna: 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny: 1008322661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 13
Provozovna: Cukrovarská 786/69 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497326
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 14
Provozovna: Domažlická 909 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497172
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 15
Provozovna: Palackého nám. 30 , Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny: 1004497130
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 16
Provozovna: Milady Horákové 116/109 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497032
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 17
Provozovna: Prodloužená 807 , Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495510
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 18
Provozovna: Mělnická 395 , Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny: 1005678375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 19
Provozovna: nám. Jana Masaryka 2735 , Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny: 1004497342
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 20
Provozovna: Sklářská 333 , Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny: 1004497148
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 21
Provozovna: V Kasárnách 1019 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 22
Provozovna: Nádražní 228/2 , Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny: 1004497091
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 23
Provozovna: Skálova 92 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495935
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 24
Provozovna: Veltruská 815 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 25
Provozovna: Finská 600/2 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004623488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 26
Provozovna: Velehradská 3254/105 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1004496630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 27
Provozovna: Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny: 1004497369
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 28
Provozovna: Tř. T. G. Masaryka 830 , Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny: 1004495919
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 29
Provozovna: Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny: 1004686030
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 30
Provozovna: Koněvova 1685/110 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497385
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 31
Provozovna: Přetlucká 3295/50 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 32
Provozovna: Lidická 3341/137 , Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny: 1004496320
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 33
Provozovna: Makovského 1330/34 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497253
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 34
Provozovna: Netroufalky 770/14 , Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497113
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 35
Provozovna: Skandinávská 128/2 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 36
Provozovna: Cimburkova 593/4 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496001
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 37
Provozovna: Novodvorská 994/138 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 38
Provozovna: Vídeňská 100/117 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495994
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 39
Provozovna: Toušeňská 2042 , Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny: 1004629711
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 40
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1004495404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 41
Provozovna: Dr. E. Beneše 642 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1004495706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 42
Provozovna: J. Boreckého 1590 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1004495978
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 43
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1004496036
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 44
Provozovna: Moskevská 466/82 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1004497156
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2014
Provozovna č. 45
Provozovna: