TERRAFIN GROUP, a.s. Praha IČO: 27134571

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TERRAFIN GROUP, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27134571.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TERRAFIN GROUP, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob.

Základní údaje o TERRAFIN GROUP, a.s. IČO: 27134571

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 24.3.2004
Spisová značka: B 9224
IČO: 27134571
Obchodní firma: TERRAFIN GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.3.2004
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.3.2004
Dne 28.2.2007 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti z 913.600.000,- Kč o částku 152.000.000,- Kč na novou výši 761.600.000,- Kč ( sedm set šedesát jedna milionů šest set tisíc korun českých) za následujících podmíne k: 1) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je naplnění ostatních kapitálových fondů společnosti. 2) S celou částkou odpovídající snížení základnícho kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude převedena ( zaúčtována ) ve prospěch účtu ostatní kapitálové fondy. 3) Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 913.600.000,- Kč ( devět set třináct milionů šest set tisíc korun českých ) o částku 152.000.000,- Kč ( jedno sto padesát dva milionů korun českých ) na novou výši 761.600.000,- Kč ( sedm set čedesát jedna milionů šest set tisíc korun českých ). 4) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezpatném vzetí akcií z oběhu dle § 213c) obchodního zákoníku a jejich zničením. Lhůta pro předložení listinných akcií nebo hromadných li stin je 30 ( třicet ) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.3.2007 - 29.6.2007
Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč ( dva miliony korun českých) byl zcela splacen. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč ( dva miliony korun českých) o částku 911.600.000,- Kč ( devět set jedenáct milion ů šest set tisíc korun českých) na novou výši 913.600.000,- Kč ( devět set třináct milionů šest set tisíc korun českých) za následujících podmínek : - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet : 9.116 ( devět tisíc jedno sto šestnáct) kusů, - jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na jméno, - podoba : listinná, - všechny nově upisované akcie budou omezeně převoditelné dle stanov společnosti, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou společnost TERRAFIN, a.s., se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, PSČ: 148 00, IČ: 271 92 075, společnost S u b t e r r a a.s., se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1658, P SČ: 147 14, IČ: 453 09 612 a společnost D O A S, a.s., se sídlem Košická 5590/56, Bratislava, 821 08,Slovenská republika, IČO: 31 373 917, a to Smlouvami o upsání akcií, které budou uzavřeny mezi společností a předem určenými zájemci, dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák, - Akcie budou představenstvem společnosti nabídnuty k upsání výše uvedeným předem určeným zájemcům v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku v níže uvedené struktuře: - společnost TERRAFIN, a.s., se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, PSČ: 148 00 , IČ: 271 92 075: 4.558 akcií; - společnost S u b t e r r a a.s., se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1658, PSČ: 147 14, IČ: 453 09 612: 2.279 akcií; - společnost D O A S, a.s., se sídlem Košická 5590/56, Bratislava, 821 08, Slovenská republika, IČO: 31 373 917: 2.279 akcií, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v advokátní kanceláři Havel, Kuchař a partneři, s adresou advokátní kanceláře Praha 1, Králodvorská 664/11. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájem ci činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouy o upsání akcií předem určenému zájemci. Tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určeným zájemcům po podání návrhu na zápis usnese ní valné hromady do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 ( patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je vša k vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti TERRAFIN, a.s., proti pohledávce společnosti TERRAFIN GROUP, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem určeným zájemcem. Poh ledávkou předem určeného zájemce, společnosti TERRAFIN, a.s., je dosud nesplacená kupní cena v celkové nominální hodnotě 602.634.408, - Kč ( šest set dva milionů šest set třicet čtyři tisíc čtyři sta osm korun českých) a příslušenství, které ke dni konání valné hromady činí 3.247.786,70 Kč ( tři miliony dvě stě čtyřicet sedm tisíc sedm set osmdesát šest korun českých sedmdesát haléřů), tj.pohledávka v celkové výši 605.882.194,70 Kč ( šest set pět milionů osmset osmdesát dva tisíc jedno sto devadesát čtyři tisíc korun českých sedmdesát haléřů), vyplývající ze Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené mezi společností TERRAFIN GROUP, a.s., jako kupujícím a předem určeným zájemcem, společností TERRAFIN, a.s. jako prodávajícím, dne 27.01.2006 ( dvacátého sed mého ledna roku dvoutisícího šestého) ve znění dodatku č.1 ze dne 02.05.2006 ( druhého května roku dvoutisícího šestého) ( dále jen " Smlouva o převodu cenných papírů "). Pohledávka předem určeného zájemce, společnosti TERRAFIN, a.s. vůči společnosti TERR AFIN GROUP, a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o převodu cenných papírů, činí dle přiložené zprávy auditora vydané společností HAYEK, spol. s.r.o., holding dne 09.08.2006 ( devátého srpna roku dvoutisícího šestého) k dnešnímu dni jistina 602.634.4 08,- Kč ( šest set dva milionů šest set třicet čtyři tisíc čtyři sta osm korun českých) a příslušenství 3.247.786,70 Kč ( tři miliony dvě stě čtyřicet sedm tisíc sedm set osmdesát šest korun českých sedmdesát haléřů), tj. celkem 605.882.194,70 Kč ( šest s et pět milionů osm set osmdesát dva tisíc jedno sto devadesát čtyři tisíc korun českých sedmdesát haléřů), a bude započtena ve výši 455.800.000,- Kč ( čtyři sta padesát pět milionů osm set tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti S u b t e r r a a.s., proti pohledávce společnosti TERRAFIN GROUP, a.s., na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem určeným zájem cem. Pohledávkou předem určeného zájemce, společnosti S u b t e r r a a.s., je dosud nesplacená půjčka v celkové nominální hodnotě 222.500.000,- Kč ( dvě stě dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) a příslušenství které ke dni konání valné hromady čin í 5.409.391,935 (pět milionů čtyři sta devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), tj. pohledávka v celkové výši 227.909.391,935 ( dvě stě dvacet sedm milionů devět set devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), vyplývajících z Dohody o nahrazení Smlouvy o akvizičním úvěru Smlouvou o půjčce, uzavřené mezi společností TERRAFIN GROUP a.s, jako dlužníkem a společností Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, P SČ: 182 00 , IČ: 000 149 15 ( dále jen " Metrostav a.s."), jako věřitelem, dne 09.05.2006 ( devátého května roku dvoutisícího šestého) a ze Smlouvy o převodu akcií a postoupení pohledávky, uzavřené mezi společností Metrostav a.s., jako převodcem a předem určeným zájemcem, společností S u b t e r r a a.s., jako nabyvatelem, dne 08.08.2006 ( osmého srpna roku dvoutisícího šestého). Pohledávka předem určeného zájemce společnosti S u b t e r r a a.s. vůči společnosti TERRAFIN GROUP , a.s., vyplývající ze sh ora uvedené Dohody o nahrazení Smlouvy o akvizičním úvěru Smlouvou o půjčce a Smlouvy o převodu akcií a postoupení pohledávky, činí dle předložené zprávy auditora vydané společností HAYEK spol s.r.o. holding dne 09.08.2006 ( devátého srpna roku dvoutisící ho šestého) k dnešnímu dni jistina 222.500.000,- Kč ( dvě stě dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) a příslušenství 5.409.391,935 ( pět milionů čtyři sta devět tisíc třista devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), tj. celkem 227.909.391,935 ( dvě stě dvacet milionů devět set devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), a bude započtena ve výši 227.900.000,- Kč ( dvě stě dvacet sedm milionů devět set tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti D O A S , a.s., proti pohledávce společnosti TERRAFIN GROUP , a.s., na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných tímto předem určeným zájemcem. Pohledávkou předem určeného zájemce, společnosti D O A S , a.s., je dosud nesplacené půjčka v celkové nominální hodnotě 222.500.000,- Kč ( dvě stě dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) a příslušenství které ke dni konání valné hromady činí 5.409 .391,935 ( pět milionů čtyři sta devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých) tj. pohledávka v celkové výši 227.909.391,935 ( dvě stě dvacet sedm milionů devět set devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých ), vyplývajících z Dohody o nahrazení Smlouvy o akvizičním úvěru Smlouvou o půjčce, uzavřené mezi společností TERRAFIN GROUP, a.s., jako dlužníkem a společností Metrostav , a.s. jako věřitelem, dne 09.05.2006 ( deváté ho května roku dvoutisícího šestého) a ze Smlouvy o převodu akcií a postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Metrostav, a.s., jako převodcem a předem určeným zájemcem, společností D O A S , a.s., jako nabyvatelem, dne 08.08.2006 ( osmého srpna roku dvoutisícího šestého ). Pohledávka předem určeného zájemce společnosti D O A S , a.s. vůči společnosti TERRAFIN GROUP, a.s., vyplývající ze shora uvedené Dohody o nahrazení Smlouvy o akvizičním úvěru Smlouvou o půjčce a Smlouvy o převodu akcií a postoup ení pohledávky, činí dle předložené zprávy auditora vydané společností HAYEK , spol. s.r.o., holding, dne 09.08.2006 ( devátého srpna roku dvoutisícího šestého ) k dnešnímu dni jistina 222.500.000,- Kč ( dvě stě dvacet dva milionů pět set tisíc korun česk ých) a příslušenství 5.409.391,935 ( pět milionů čtyři sta devět tisíc tři sta devadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), tj. pohledávka v celkové výši 227.909.391,935 ( dvě stě dvacet sedm milonů devět set devět tisíc tři sta de vadesát jedna celých devět set třicet pět tisícin korun českých), a bude započtena ve výši 27.900.000,- Kč ( dvě stě dvacet sedm milionů devět set tisíc korun českých). Schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohod o započtení pohledávek : Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v advokátní kanceláři Havel, Kuchař a partneři, s adresou advokátní kanceláře Praha 1, Králodvorská 664/11, nejdéle do 3 ( tří) dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se Smlouvou o upsání nových akcií. V případě, že nebudou předem určenými zájemci upsány všechny jim nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií v souladu s tímto rozhodnutím neúčinné dle § 167 Obch.Z. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. 16.8.2006 - 6.9.2006

Aktuální kontaktní údaje TERRAFIN GROUP, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27134571
Firma: TERRAFIN GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Kunratice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 24.3.2004

Kontakty na TERRAFIN GROUP, a.s. IČO: 27134571

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Rakovky 849 , Praha 148 00 24.3.2005
Sídlo: U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 24.3.2004 - 24.3.2005

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Rakovky 849, Praha 148 00

Obory činností TERRAFIN GROUP, a.s. IČO: 27134571

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených 20.12.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 24.3.2004 - 20.12.2014

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy TERRAFIN GROUP, a.s. IČO: 27134571

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva svůj podpis. 24.3.2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti. 24.3.2004 - 24.3.2005
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 31.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Na vyhlídce 827/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 31.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 180 00
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 10.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Ve funkci: od 24.5.2011
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Milan Král 10.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Pavla Smetanová 24.3.2004 - 24.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.3.2004 do 22.12.2004
Adresa: Brunnerova 993/14, Praha 163 00
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 24.3.2005 - 14.6.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Ve funkci: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Ladislav Holík 24.3.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Adresa: K lukám 650/14, Praha 142 00
Jméno: Ing. Milan Král 24.3.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. František Peč 24.3.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Adresa: Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 14.6.2006 - 22.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006
Adresa: K Brance 1011/17, Praha 155 00
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 14.6.2006 - 8.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Ve funkci: od 25.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Milan Král 14.6.2006 - 8.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 14.6.2006 - 8.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 180 00
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 22.9.2010 - 8.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: Na vyhlídce 827/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Bělohlav 8.7.2011 - 31.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Na vyhlídce 827/52, Praha 190 00
Jméno: Ing. Zdeněk Šinovský 8.7.2011 - 31.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Praha 180 00
Jméno: Ing. Zdeněk Rataj 8.7.2011 - 10.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Ve funkci: od 24.5.2011
Adresa: Marie Cibulkové 1615/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Milan Král 8.7.2011 - 10.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ladislav Holík 28.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: K lukám 650/14, Praha 142 00
Jméno: Ing. František Peč 10.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 190 00
Jméno: Ondřej Fuchs 16.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Ve Strnadovně 944, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Pavel Pilát 14.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 180 00
Jméno: Ing. Štěpánka Lebdušková 25.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Ovocná 376, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. Pavel Zykán 18.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Ve funkci: od 24.5.2011
Adresa: Hyacintová 3208/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zuzana Herichová 24.3.2004 - 24.3.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.3.2004 do 22.12.2004
Ve funkci: od 24.3.2004 do 22.12.2004
Adresa: Pri Šajbách 7755 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Peter Herich 24.3.2004 - 24.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.3.2004 do 22.12.2004
Adresa: Hradby 5 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: Petr Malivánek 24.3.2004 - 24.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.3.2004 do 22.12.2004
Adresa: U Stadionu 730, Chrudim 537 03
Jméno: Ing. Štěpánka Králová 24.3.2005 - 14.6.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Ve funkci: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. Jana Ratajová 24.3.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Adresa: Na Kavčích horách 1109/12, Praha 147 00
Jméno: Michal Peč 24.3.2005 - 14.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.12.2004 do 24.5.2006
Adresa: Podolská 12 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Daniel Knotek 14.6.2006 - 9.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2006 do 29.2.2008
Adresa: Mierová 36 , 821 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavel Zykán 14.6.2006 - 8.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Ve funkci: od 25.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: Hyacintová 3208/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Ladislav Holík 14.6.2006 - 8.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: K lukám 650/14, Praha 142 00
Jméno: Ing. František Peč 14.6.2006 - 8.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Štěpánka Králová 14.6.2006 - 8.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: Na průhonu 309, Vědomice 413 01
Jméno: Ing. Pavel Pilát 14.6.2006 - 8.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: U kříže 611/3, Praha 158 00
Jméno: Ondřej Fuchs 9.4.2008 - 8.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2008 do 24.5.2011
Adresa: Ve Strnadovně 944, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Ladislav Holík 8.7.2011 - 28.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: K lukám 650/14, Praha 142 00
Jméno: Ing. František Peč 8.7.2011 - 10.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Na vysočanských vinicích 823/6, Praha 190 00
Jméno: Ondřej Fuchs 8.7.2011 - 16.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Ve Strnadovně 944, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Pavel Pilát 8.7.2011 - 14.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 180 00
Jméno: Ing. Štěpánka Lebdušková 8.7.2011 - 25.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Komořanská 2065/9, Praha 143 00
Jméno: Ing. Pavel Zykán 8.7.2011 - 18.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Ve funkci: od 24.5.2011
Adresa: Hyacintová 3208/8, Praha 106 00

Vlastníci firmy TERRAFIN GROUP, a.s. IČO: 27134571

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 761 600 000 Kč 100% 20.6.2007
zakladni 913 600 000 Kč 100% 6.9.2006 - 20.6.2007
zakladni 2 000 000 Kč 100% 24.3.2004 - 6.9.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 7 616 20.6.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 136 6.9.2006 - 20.6.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 14.6.2006 - 6.9.2006
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 24.3.2004 - 14.6.2006

Sbírka Listin TERRAFIN GROUP, a.s. IČO: 27134571

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 9224/SL 56 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.7.2015 6.8.2015 13
B 9224/SL 55 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.7.2015 6.8.2015 32
B 9224/SL 54 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.7.2015 6.8.2015 14
B 9224/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.6.2014 18.7.2014 18
B 9224/SL 51 zpráva auditora zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.6.2014 18.7.2014 14
B 9224/SL 49 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.7.2013 16.7.2013 13
B 9224/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.6.2012 26.6.2012 12
B 9224/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 14.6.2012 26.6.2012 13
B 9224/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.6.2012 26.6.2012 18
B 9224/SL 45 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 24.5.2011 29.7.2011 8
B 9224/SL 44 ostatní -zápis ze zsed. VH Městský soud v Praze 24.5.2011 29.7.2011 5
B 9224/SL 43 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 24.5.2011 29.7.2011 1
B 9224/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2011 18.7.2011 21.7.2011 2
B 9224/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2011 18.7.2011 21.7.2011 2
B 9224/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2011 18.7.2011 21.7.2011 2
B 9224/SL 39 ostatní zápis ze zased. předtsvenstva Městský soud v Praze 24.5.2011 18.7.2011 21.7.2011 1
B 9224/SL 38 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 24.5.2011 18.7.2011 21.7.2011 5
B 9224/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2011 18.7.2011 21.7.2011 2
B 9224/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 21.6.2011 18
B 9224/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 21.6.2011 12
B 9224/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 21.6.2011 15
B 9224/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009-konsolid. Městský soud v Praze 31.12.2009 29.4.2010 3.5.2010 17
B 9224/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.4.2010 3.5.2010 12
B 9224/SL 31 výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.4.2010 3.5.2010 6
B 9224/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.6.2009 4.6.2009 18
B 9224/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.6.2009 4.6.2009 12
B 9224/SL 26 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.9.2008 8.9.2008 8
B 9224/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 - konsolidovaná ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2007 5.9.2008 8.9.2008 17
B 9224/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.9.2008 8.9.2008 10
B 9224/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.9.2008 8.9.2008 18
B 9224/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.6.07 Městský soud v Praze 30.6.2007 4.9.2008 5.9.2008 19
B 9224/SL 21 zpráva auditora k 30.6.07 Městský soud v Praze 30.6.2007 4.9.2008 5.9.2008 12
B 9224/SL 20 účetní závěrka k 30.6.07 Městský soud v Praze 30.6.2007 4.9.2008 5.9.2008 9
B 9224/SL 27 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.2.2008 24.4.2008 3
B 9224/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2007 23.7.2007 23.7.2007 18
B 9224/SL 18 notářský zápis -NZ88/07 Městský soud v Praze 28.2.2007 5.3.2007 12
B 9224/SL 11 notářský zápis NZ 488/2006 Městský soud v Praze 9.8.2006 16.8.2006 0
B 9224/SL 16 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 327/2006 Městský soud v Praze 24.5.2006 14.6.2006 0
B 9224/SL 15 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 22.5.2006 14.6.2006 0
B 9224/SL 14 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 25.5.2006 14.6.2006 0
B 9224/SL 13 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 25.5.2006 14.6.2006 0
B 9224/SL 12 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 25.5.2006 14.6.2006 0
B 9224/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 22.12.2005 27.12.2005 15
B 9224/SL 9 ostatní zápis zasedání doz.rady Městský soud v Praze 22.12.2004 22.2.2005 30.3.2005 0
B 9224/SL 8 ostatní rozhodnutí jedn.akcionáře Městský soud v Praze 22.12.2004 22.2.2005 30.3.2005 0
B 9224/SL 7 notářský zápis NZ 649/2004 stanovy Městský soud v Praze 21.12.2004 22.2.2005 30.3.2005 0
B 9224/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2003 22.2.2005 30.3.2005 0
B 9224/SL 5 podpisové vzory čestné prohláš.4x Městský soud v Praze 22.12.2004 22.2.2005 30.3.2005 0
B 9224/SL 4 ostatní čestné prohláš.3x Městský soud v Praze 8.12.2004 22.2.2005 30.3.2005 0
B 9224/SL 3 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 11.12.2003 6.4.2004 0
B 9224/SL 2 ostatní -zápis o rozhodnutí DR Městský soud v Praze 11.12.2003 6.4.2004 0
B 9224/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ762/03 Městský soud v Praze 11.12.2003 6.4.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TERRAFIN GROUP, a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TERRAFIN GROUP, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.