TEKO Trutnov a.s. Trutnov IČO: 25409506

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TEKO Trutnov a.s., která sídlí v obci Trutnov a bylo jí přiděleno IČO 25409506.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TEKO Trutnov a.s. se sídlem v obci Trutnov byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Technické poradenství v oblasti stavebnictví a nakládání s odpady a další.

Základní údaje o TEKO Trutnov a.s. IČO: 25409506

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2014
Spisová značka: B 3290
IČO: 25409506
Obchodní firma: TEKO Trutnov a.s.
Právní forma: Akciová společnost 12.11.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 12.11.1999
Valná hromada společnosti konaná dne 30.10.2014 přijala usnesení následujícího obsahu: Snižuje se základní kapitál společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je návrh akcionáře Luboše Marečka na snížení základního kapitálu a účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 60.000.000 ,--Kč (šedesát milionů korun českých). Způsobem provedení snížení základního kapitálu je vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že základní kapitál bude snížen o pevnou částku ve výši 60.000.000,--Kč (šedesát milionů korun českých) , jde o návrh na úplatné vzetí akcií z oběhu a výše úplaty činí 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých) za 1 (jeden) kus akcie. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu výši 60.000.000,--Kč (šedesát milionů korun českých) bude naloženo tak, že bu de vyplacena akcionářům. Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 5.12.2014 - 5.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 10.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.3.2014 - 5.12.2014
Počet členů správní rady: 3 10.3.2014 - 5.12.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 23. května 2003 přijala následující usnesení: Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti TEKO Trmice, a.s. takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 45 100 000,-- Kč (čtyřicet pět miliónů jedno sto tisíc korun českých), vydáním 45 100 (čtyřiceti pěti tisíc jednoho sta) kusů nových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydáva ných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Všichni stávající akcionáři se podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií výslovným prohlášením učiněným na valné hromadě, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, a prohlášení stávajících akcio nářů o vzdání se přednostního práva před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu je uvedeno v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady; rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu proto podle § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku nemu sí obsahovat údaje uvedené v 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., IČ 44569971, se sídlem Trmice, Edisonova 453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce č. 232. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc ro zhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku. Upisování předem určeným zájemcem: Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahuj ící alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií. Představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoník u; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, v pra covní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs nových akcií bude v plné výši splacen výhradně započtením. Valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií. Pohledávky v celkové výši 42 500 000,- Kč (čtyřicet dva milióny pět set tisíc korun českých) dle Smlouvy o úvěru ze dne 29.6.2001 skládající se jednat ze zůstatku dlužné jistiny ve výši 40 140 045,84,- Kč a úroků z úvěru ke dni konání valné hromady, tj. k 23.5.2003 ve výši 2 359 954,16 Kč. Pohledávek z obchodního styku (neuhrazené faktury za dodávky tepla a elektrické energie) celkem ve výši 2 600 000,- Kč (dva milióny šest set tisíc korun českých). Existence těchto pohledávek musí být osvědčena auditorem. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 580 a 581 občanského zákoníku musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i : -přesné označení pohledávek specifikaci osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, ciferného určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferného určení výše pohledávky za listinou k e dni uzavření dohody o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právního důvodu jeho vzniku -přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kursu nových akcií; uzavřením dohody je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 28.8.2003 - 19.11.2003
Valná hromada společnosti konaná dne 17. května 2002 přijala následující usnesení: Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti TEKO Trmice, a. s. takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 18 300 000,-- Kč (osmnáct miliónů tři sta tisíc korun českých), 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem 4. na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny dále uvedené pohledávky upisovatelů proti společnosti, 5. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 18 300 (osmnácti tisíc tří set) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 6. přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě (odst.7) vykonáno v pracovně předsedy dozorčí rady společ- nosti v sídle společnosti na adrese: Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, v pracovní dny v době od 8. 00 do 14.00 hodin 7. přednostní právo na upsání akcií mohou akcionáři vykonat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající 15 (patnáctým) dnem následujícím po dni zveřejnění (odst. 8) informace o přednostním právu, obsahující zákonem stanovené náležitosti 8. představenstvo je povinno informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku zveřejnit a oznámit způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady nejpozději do 30 (třiceti) dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; za den zveřejnění bude považován buď den odeslání oznámení posledním akcionáři, nebo den zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku, podle toho, který nastane později 9. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva je představenstvo povinno písemně oznámit akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva, doručením kurýrem proti potvrzení o převzetí na jejich adresu zapsanou v seznamu akcionářů nejpozději do 7 (sedmi) dnů po zveřejnění informace o přednostním právu 10. s využitím přednostního práva lze upsat celkem 13 725 (třináct tisíc sedm set dvacet pět) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 11. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 13,725 (třináct celých sedm set dvacet pět tisícin) jedné nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie 12. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 13. rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií je den kdy může být přednostní právo na upsání akcií vykonáno poprvé (§ 204a odst. 4 obchodního zákoníku), tj. 15 (patnáctý) den následující po dni zveřejnění informace o přednostním právu (odst. 8) 14. akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitým zájemcům takto: 14.1. v případě, že s využitím přednostního práva nebudou upsány žádné akcie, případně zanikne-li akcionářům přednostní právo na upsání akcií, aniž by - byť částečně - svého práva využili: 14.1.1.16 378 (šestnáct tisíc tři sta sedmdesát osm) kusů akcií společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., IČ 44 56 99 71, se sídlem Trmice, Edisonova 453, 14.1.2.1 922 (jeden tisíc devět set dvacet dva) kusy akcií společnosti AQUATEST a.s., IČ 44 79 48 43, se sídlem Praha 5, Geologická 4, 14.2. v případě, že akcionář Teplárna Ústí nad Labem, a.s., využije svého přednostního práva na upsání nových akcií buď částečně nebo zcela: 14.1.3. společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., IČ 44 56 99 71, se sídlem Trmice, Edisonova 453, tolik akcií, kolik bude činit rozdíl mezi 16 378 a počtem akcií upsaných s využitím přednostního práva, 14.1.4.1 922 (jeden tisíc devět set dvacet dva) kusy akcií společnosti AQUATEST a.s., IČ 44 79 48 43, se sídlem Praha 5, Geologická 4, 15. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují, 16. bez využití přednostního práva mohou být akcie ve stanovené lhůtě (odst.17) upsány smlouvou o upsání akcií v pracovně předsedy dozorčí rady společnosti v sídle společnosti na adrese: Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 17. bez využití přednostního práva mohou zájemci upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž bude zájemcům proti potvrzení o převzetí doručena informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku 18. informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno vypracovat a zájemcům proti potvrzení o převzetí doručit nejpozději do 15 (patnácti) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií, ne však dříve, než prvý den po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; zanikne-li všem akcionářům přednostní právo na upsání nových akcií před podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je představenstvo povinno informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku vypracovat a zájemcům proti potvrzení o převzetí doručit nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 19. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno písemně oznámit zájemcům; oznámení se doručuje proti potvrzení o převzetí zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií 20. emisní kurs každé jedné nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 21. na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené v rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu k započtení 22. pohledávka může být započtena na úhradu emisního kursu akcií upsaných jak s využitím přednostního práva, tak bez využití přednostního práva předem určenými zájemci 23. návrh smlouvy o zápočtu je povinno na náklady společnosti a nejpozději do jednoho týdne od upsání akcií vypracovat a doručit zájemcům představenstvo společnosti 24. smlouva o zápočtu musí být uzavřena a emisní kurs nových akcií splacen nejpozději do 15 (patnácti) dnů od ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií 25. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií: 25.1. pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem v Trmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 654.389,15 Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 22. 11. 1999, skládající se jednak ze zůstatku dlužné jistiny ve výši 500.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni 31. 3. 2002 ve výši 154.389,15 Kč 25.2. pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem v Trmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 5,389.959,98 Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 9. 6. 2000, skládající se jednak z dlužné jistiny ve výši 4,800.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni 31. 3. 2002 ve výši 589.959,98 Kč 25.3. pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem v Trmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 2,894.789,46 Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 9. 6. 2000, skládající se jednak z dlužné jistiny ve výši 2,600.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni 31. 3. 2002 ve výši 294.789,46 Kč 25.4. pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem v Trmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 1,373.273,70 Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 16. 3. 2001, skládající se jednak z dlužné jistiny ve výši 1,300.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni 31. 3. 2002 ve výši 73.273,70 Kč 25.5. pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem v Trmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 200.149,59 Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 26. 3. 2002, skládající se jednak z dlužné jistiny ve výši 200.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni 31. 3. 2002 ve výši 149,59 Kč 25.6. části pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem v Trmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 42,179.300,- Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 29. 6. 2001. K započtení se navrhuje částka ve výši celkem 4,156.109,34 Kč skládající se jednak z části dlužné jistiny ve výši 2,037.508,58,- Kč a úroků z prodlení ode dne poskytnutí úvěru ke dni 31. 3. 2002 ve výši 2,118.600,76 Kč 25.7. pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem v Trmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. ve výši 1 709 328,78 Kč za neuhrazené dodávky tepla a elektrické energie, 25.8. pohledávky společnosti AQUATEST a.s. kterou má tato společnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. na základě Smlouvy o půjčce ze dne 4. 4. 2001 a Smlouvy o úvěru ze dne 29. 10. 2001 ve výši celkem 1,922.000,- Kč skládající se jednak z dlužné jistiny ve výši 1,900.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni 31. 3. 2002 ve výši 22.000,- Kč. 4.11.2002 - 31.3.2003

Aktuální kontaktní údaje TEKO Trutnov a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25409506
Obchodní firma: TEKO Trutnov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Trutnov
Vznik první živnosti: 12.11.1999
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25409506
Firma: TEKO Trutnov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Trutnov
Základní územní jednotka: Trutnov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.11.1999

Kontakty na TEKO Trutnov a.s. IČO: 25409506

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Pile 2 , Trutnov 541 01 10.3.2014
Sídlo: Na Rovném 883 , Trmice 400 04 1.2.2008 - 10.3.2014
Sídlo: Edisonova 453 , Trmice 400 04 12.11.1999 - 1.2.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Pile 2, Trutnov 541 01

Obory činností TEKO Trutnov a.s. IČO: 25409506

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.10.2009
přípravné práce pro stavby 7.2.2005 - 6.10.2009
zámečnictví 7.2.2005 - 6.10.2009
kovoobráběčství 7.2.2005 - 6.10.2009
správa a údržba nemovitostí 28.8.2003 - 6.10.2009
silniční motorová doprava nákladní 2.8.2000 - 6.10.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.11.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.11.1999 - 6.10.2009
zprostředkování obchodu a stavebních zakázek 12.11.1999 - 6.10.2009
výroba stavebních materiálů nekovových 12.11.1999 - 6.10.2009
výroba těsnících a izolačních materiálů 12.11.1999 - 6.10.2009
investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví a územním plánování (neopravňuje k projektové činnosti) 12.11.1999 - 6.10.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 12.11.1999 - 6.10.2009
technické poradenství v oblasti stavebnictví a nakládání s odpady 12.11.1999 - 6.10.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Rovném 883 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1005362009
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování: 12.11.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Na Pile 2 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1009669052
Obory činností:
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 13.5.2014

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.11.1999

Živnost č. 3 Technické poradenství v oblasti stavebnictví a nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Zánik oprávnění: 16.9.2004

Živnost č. 5 Výroba stavebních materiálů nekovových

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a stavebních zakázek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba těsnících a izolačních materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Zánik oprávnění: 16.9.2009

Živnost č. 9 Investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví a územním plánování (neopravňuje k projektové činnosti)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2000
Zánik oprávnění: 16.9.2009

Živnost č. 12 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.1.2005
Zánik oprávnění: 16.9.2009

Živnost č. 15 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.1.2005
Zánik oprávnění: 16.9.2009
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy TEKO Trutnov a.s. IČO: 25409506

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 5.12.2014
Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a rovněž činí jménem společnosti písemné úkony každý člen představenstva. 7.2.2005 - 10.3.2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo společně nebo předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl pro příslušný případ představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu společnosti nebo otisku razítka, připojí svůj podpis předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 15.9.2001 - 7.2.2005
Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo společně nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl pro příslušný případ představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 12.11.1999 - 15.9.2001
Jméno: Luboš Mareček 10.3.2014
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 17.2.2014
Adresa: Za Vodou 243, Horní Maršov 542 26
Jméno: Ing. Josef Novák 12.11.1999 - 2.8.2000
Funkce: Místopředsedsa představenstva
Adresa: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Bohumil Kloub 12.11.1999 - 15.9.2001
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 6.2.2001
Ve funkci: do 6.2.2001
Adresa: Komenského 1210, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Robert Raschman 12.11.1999 - 15.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 30.11.2000
Adresa: V lipkách 879, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Ing. Vladimír Řehák 2.8.2000 - 15.9.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 6.2.2001
Ve funkci: do 6.2.2001
Adresa: Tolstého 1221/36, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Bohumil Kloub 15.9.2001 - 9.1.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.2001
Ve funkci: od 6.2.2001 do 18.7.2001
Adresa: Komenského 1210, Litvínov 436 01
Jméno: Jaroslav Chvalina 15.9.2001 - 9.1.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.2001 do 5.9.2001
Ve funkci: od 6.2.2001 do 5.9.2001
Adresa: Oblouková 302/79, Děčín 405 02
Jméno: Dr.Ing. Lubomír Chytka 15.9.2001 - 9.1.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2001
Adresa: Slovanská 1383, Most 434 01
Jméno: Ing. Vladimír Řehák 15.9.2001 - 4.11.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2001 do 17.5.2002
Adresa: Tolstého 1221/36, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Josef Novák 15.9.2001 - 4.11.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2001
Adresa: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Bohumil Kloub 9.1.2002 - 4.11.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2001 do 17.5.2002
Adresa: Komenského 1210, Litvínov 436 01
Jméno: Dr.Ing. Lubomír Chytka 9.1.2002 - 4.11.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.2001
Ve funkci: od 18.7.2001
Adresa: Slovanská 1383, Most 434 01
Jméno: Gilles Humbert 9.1.2002 - 4.11.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 5.11.2001
Ve funkci: od 5.11.2001
Adresa: Matějská 2357/22, Praha 160 00
Jméno: Dr.Ing. Lubomír Chytka 4.11.2002 - 28.8.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2002
Ve funkci: od 17.5.2002
Adresa: Slovanská 1383, Most 434 01
Jméno: Ing. Josef Novák 4.11.2002 - 28.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2002 do 23.5.2003
Adresa: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Gilles Humbert 4.11.2002 - 28.8.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2002 do 23.5.2003
Ve funkci: od 17.5.2002 do 23.5.2003
Adresa: Matějská 2357/22, Praha 160 00
Jméno: Luboš Mareček 28.8.2003 - 7.2.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2003 do 11.11.2004
Ve funkci: od 23.5.2003 do 11.11.2004
Adresa: Jahodová 173, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Dr.Ing. Lubomír Chytka 28.8.2003 - 7.2.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2003 do 11.11.2004
Ve funkci: od 23.5.2003 do 11.11.2004
Adresa: Slovanská 1383, Most 434 01
Jméno: Miloslav Machalouš 28.8.2003 - 7.2.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2003 do 11.11.2004
Adresa: Chlumecká 351, Chlumec 403 39
Jméno: Tomáš Smrčka 7.2.2005 - 1.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.11.2004 do 19.4.2006
Adresa: Jahodová 148, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Ing. Jaroslav Dubský 7.2.2005 - 13.10.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 11.11.2004 do 4.10.2006
Ve funkci: od 20.12.2004 do 4.10.2006
Adresa: Budovatelů 220, Krupka 417 42
Jméno: Tomáš Popek 1.6.2006 - 13.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2006
Adresa: Malá okružní 934/20, Duchcov 419 01
Jméno: Tomáš Kratina 7.2.2005 - 15.2.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.11.2004 do 25.1.2008
Ve funkci: od 20.12.2004 do 25.1.2008
Adresa: Hlavní 203, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Tomáš Popek 13.10.2006 - 15.2.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2006 do 25.1.2008
Ve funkci: od 4.10.2006 do 25.1.2008
Adresa: Malá okružní 934/20, Duchcov 419 01
Jméno: Luboš Mareček 13.10.2006 - 15.2.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2006 do 25.1.2008
Adresa: Za Vodou 242, Horní Maršov 542 26
Jméno: Tomáš Popek 15.2.2008 - 16.12.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.1.2008 do 18.11.2008
Ve funkci: od 25.1.2008 do 18.11.2008
Adresa: Malá okružní 934/20, Duchcov 419 01
Jméno: Tomáš Kratina 15.2.2008 - 6.10.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.1.2008 do 31.8.2009
Ve funkci: od 25.1.2008 do 31.8.2009
Adresa: Hlavní 203, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: František Vaculík 15.2.2008 - 10.3.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.1.2008 do 17.2.2014
Adresa: Krokova 206, Chlumec 403 39
Jméno: Luboš Mareček 16.12.2008 - 10.3.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2008 do 17.2.2014
Ve funkci: od 18.11.2008 do 17.2.2014
Adresa: Za Vodou 242, Horní Maršov 542 26

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vladimír Řehák 12.11.1999 - 2.8.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Tolstého 1221/36, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Jaroslav Chvalina 12.11.1999 - 15.9.2001
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 6.2.2001
Ve funkci: do 6.2.2001
Adresa: Oblouková 302/79, Děčín 405 02
Jméno: Dr. Ing. Lubomír Chytka 12.11.1999 - 15.9.2001
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 6.2.2001
Ve funkci: do 6.2.2001
Adresa: Jaroslava Ježka 1164/12, Most 434 01
Jméno: JUDr. Vladimír Janovský 12.11.1999 - 15.9.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 6.2.2001
Adresa: 45, Nová Ves v Horách 435 45
Jméno: Jiří Ventura 12.11.1999 - 15.9.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 6.2.2001
Adresa: Valdštejnská 2061, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Josef Novák 2.8.2000 - 15.9.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 6.2.2001
Adresa: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Jiří Ventura 15.9.2001 - 9.1.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2001 do 5.11.2001
Adresa: Valdštejnská 2061, Litvínov 436 01
Jméno: JUDr. Vladimír Janovský 15.9.2001 - 28.8.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2001 do 23.5.2003
Ve funkci: od 8.2.2001 do 23.5.2003
Adresa: 45, Nová Ves v Horách 435 45
Jméno: Ing. Jaroslav Dubský 15.9.2001 - 28.8.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2001
Adresa: Budovatelů 220, Krupka 417 42
Jméno: Ing. Vladimír Kolaja 9.1.2002 - 28.8.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2001 do 23.5.2003
Adresa: Zemědělská 1572/2, Praha 160 00
Jméno: Petr Šebor 28.8.2003 - 7.2.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2003 do 11.11.2004
Ve funkci: od 23.5.2003 do 11.11.2004
Adresa: Hornická 2450/29, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: RNDr. Jiří Jelínek 28.8.2003 - 7.2.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2003 do 11.11.2004
Adresa: Za Kinem 1072/14, Rudná 252 19
Jméno: Ing. Jaroslav Dubský 28.8.2003 - 7.2.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2001 do 11.11.2004
Adresa: Budovatelů 220, Krupka 417 42
Jméno: Luboš Mareček 7.2.2005 - 1.6.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2004 do 19.4.2006
Ve funkci: od 20.12.2004 do 19.4.2006
Adresa: Za Vodou 242, Horní Maršov 542 26
Jméno: Petr Douša 7.2.2005 - 1.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2004
Adresa: Voskovcova 2752/12, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Oldřich Bárta 7.2.2005 - 1.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2004 do 19.4.2006
Adresa: 52, Trmice 400 02
Jméno: Jaroslav Kortiš 1.6.2006 - 13.10.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2006 do 4.10.2006
Adresa: Nová 1394/12, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Petr Douša 1.6.2006 - 15.2.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2004 do 25.1.2008
Ve funkci: od 19.4.2006 do 25.1.2008
Adresa: Voskovcova 2752/12, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: František Vaculík 1.6.2006 - 15.2.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2006 do 25.1.2008
Adresa: Krokova 206, Chlumec 403 39
Jméno: Vladimír Strnad 13.10.2006 - 15.2.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2006 do 25.1.2008
Adresa: Za Humny 347/21, Trmice 400 04
Jméno: Jaroslav Aišmann 15.2.2008 - 16.12.2008
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2008 do 18.11.2008
Ve funkci: od 25.1.2008 do 18.11.2008
Adresa: Fügnerova 635/5, Trmice 400 04
Jméno: Petr Douša 15.2.2008 - 10.3.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2008 do 17.2.2014
Ve funkci: od 25.1.2008 do 17.2.2014
Adresa: Voskovcova 2752/12, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Taťana Machartová 15.2.2008 - 10.3.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2008 do 17.2.2014
Adresa: Svatoplukova 199, Chlumec 403 39
Jméno: Miloslav Machalouš 16.12.2008 - 10.3.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2008 do 17.2.2014
Ve funkci: od 18.11.2008 do 17.2.2014
Adresa: Chlumecká 351, Chlumec 403 39

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Luboš Mareček

Vlastníci firmy TEKO Trutnov a.s. IČO: 25409506

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 400 000 Kč 100% 5.5.2015
zakladni 64 400 000 Kč 100% 19.11.2003 - 5.5.2015
zakladni 19 300 000 Kč 100% 31.3.2003 - 19.11.2003
zakladni 1 000 000 Kč 100% 17.1.2001 - 31.3.2003
zakladni 1 000 000 Kč 30% 12.11.1999 - 17.1.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 44 5.5.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 644 7.2.2005 - 5.5.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 64 400 19.11.2003 - 7.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 19 300 31.3.2003 - 19.11.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 9.1.2002 - 31.3.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 12.11.1999 - 9.1.2002

Sbírka Listin TEKO Trutnov a.s. IČO: 25409506

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3290/SL 105 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2015 17.12.2015 25
B 3290/SL 104 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2015 2.12.2015 13
B 1227/SL 99 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 9.1.2014 3.3.2014 10.3.2014 4
B 1227/SL 98 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 29/2014 Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2014 3.3.2014 10.3.2014 9
B 1227/SL 97 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2011 3.3.2014 10.3.2014 3
B 1227/SL 96 rozhod. o statut. orgánu usnesení DR Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2011 3.3.2014 10.3.2014 2
B 1227/SL 95 rozhod. o statut. orgánu usnesení představenstva Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2011 3.3.2014 10.3.2014 1
B 1227/SL 101 rozhod. o statut. orgánu usnesení ze zasedání SR Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2014 3.3.2014 10.3.2014 1
B 1227/SL 100 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2014 3.3.2014 10.3.2014 1
B 1227/SL 94 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2013 10.12.2013 10.12.2013 24
B 1227/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva - 2011 Krajský soud v Hradci Králové 28.12.2012 4.1.2013 25
B 1227/SL 92 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Hradci Králové 11.1.2012 12.1.2012 24
B 1227/SL 91 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2010 12.1.2011 12.1.2011 25
B 1227/SL 90 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2009 12.1.2011 12.1.2011 25
B 1227/SL 89 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2008 12.1.2011 12.1.2011 25
B 1227/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 31.8.2009 22.9.2009 7.10.2009 16
B 1227/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - usn.ze sased.DR Krajský soud v Hradci Králové 31.8.2009 22.9.2009 7.10.2009 1
B 1227/SL 85 účetní závěrka rok 2008 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2009 24.8.2009 14
B 1227/SL 83 podpisové vzory - Miloslav Machalouš Krajský soud v Hradci Králové 7.12.2008 14.1.2009 1
B 1227/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2008 14.1.2009 1
B 1227/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - usnesení ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2008 14.1.2009 1
B 1227/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - usnesení ze zasedání předsta Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2008 14.1.2009 1
B 1227/SL 79 účetní závěrka - 2007 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2008 18.11.2008 14
B 1227/SL 78 podpisové vzory - členů DR 3x Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2008 19.2.2008 4
B 1227/SL 77 podpisové vzory - členů představenstva 3x Krajský soud v Hradci Králové 5.2.2008 19.2.2008 5
B 1227/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.1.2008 19.2.2008 16
B 1227/SL 74 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.DR Krajský soud v Hradci Králové 25.1.2008 19.2.2008 1
B 1227/SL 72 notářský zápis - NZ 42/2008- VH Krajský soud v Hradci Králové 25.1.2008 19.2.2008 2
B 1227/SL 71 účetní závěrka rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 7.2.2008 15
B 1227/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 5.7.2006 30.11.2006 23
B 1227/SL 69 podpisové vzory - Luboš Mareček Krajský soud v Hradci Králové 9.10.2006 20.11.2006 1
B 1227/SL 68 podpisové vzory - Vladimír Strnad Krajský soud v Hradci Králové 9.10.2006 20.11.2006 1
B 1227/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2006 20.11.2006 1
B 1227/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - usnesení ze zasedání předst. Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2006 20.11.2006 1
B 1227/SL 65 podpisové vzory - Jaroslav Kortiš Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2006 1.8.2006 2
B 1227/SL 64 podpisové vzory - František Vaculík Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2006 1.8.2006 2
B 1227/SL 63 podpisové vzory - Tomáš Popek Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2006 1.8.2006 2
B 1227/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - usnesení ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2006 1.8.2006 1
B 1227/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2006 1.8.2006 1
B 1227/SL 60 účetní závěrka k 31.12.2004 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2005 27.10.2005 16
B 1227/SL 59 podpisové vzory - Tomáš Smrčka Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2005 8.2.2005 1
B 1227/SL 58 podpisové vzory - Tomáš Kratina Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2005 8.2.2005 1
B 1227/SL 57 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Dubský Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2005 8.2.2005 1
B 1227/SL 56 podpisové vzory - Oldřich Bárta Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2005 8.2.2005 1
B 1227/SL 55 podpisové vzory - Petr Douša Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2005 8.2.2005 1
B 1227/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - usn. ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2004 8.2.2005 2
B 1227/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - usn. ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2004 8.2.2005 1
B 1227/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2004 8.2.2005 16
B 1227/SL 51 notářský zápis NZ 506/2004 Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2004 8.2.2005 3
B 1227/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2004 13.9.2004 16
B 1227/SL 49 podpisové vzory - RNDr. Jiří Jelínek Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2003 24.11.2003 2
B 1227/SL 47 podpisové vzory - Miloslav Machalouš Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2003 24.11.2003 2
B 1227/SL 46 podpisové vzory - Dr. Ing. Lubomír Chytka Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2003 24.11.2003 2
B 1227/SL 45 podpisové vzory - Luboš Mareček Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2003 24.11.2003 1
B 1227/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2003 24.11.2003 12
B 1227/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2003 24.11.2003 17
B 1227/SL 42 notářský zápis NZ 213/2003 - změna stanov Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2003 24.11.2003 11
B 1227/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.1 z jednání předst. Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2003 24.11.2003 1
B 1227/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.1 z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2003 24.11.2003 1
B 1227/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2003 13.10.2003 24
B 1227/SL 38 ostatní rezignace Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2002 2.6.2003 1
B 1227/SL 37 notářský zápis NZ 290/2002 Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2002 2.6.2003 31
B 1227/SL 36 ostatní vzdání se funkce Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2002 2.6.2003 1
B 1227/SL 35 podpisové vzory Dr.ing. Lubomír Chytka Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2002 2.6.2003 1
B 1227/SL 34 podpisové vzory Ing.Josef Novák Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2002 2.6.2003 2
B 1227/SL 33 podpisové vzory Golles Humbert Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2002 2.6.2003 2
B 1227/SL 31 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2002 3.4.2003 15
B 1227/SL 30 výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2000 3.4.2003 13
B 1227/SL 29 podpisové vzory a čestné prohl. - G. Humbert Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2001 31.1.2002 2
B 1227/SL 28 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. Kolaja Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2001 31.1.2002 1
B 1227/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 12/2001 ze sch.před Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2001 31.1.2002 4
B 1227/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 4/2001 ze schůze DR Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2001 31.1.2002 1
B 1227/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - rezignace J. Ventura Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2001 31.1.2002 1
B 1227/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 8/2001 z jed. před. Krajský soud v Hradci Králové 6.9.2001 31.1.2002 4
B 1227/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení J. Chvaliny Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2001 31.1.2002 1
B 1227/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.4/2001 z jed. předs. Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2001 31.1.2002 4
B 1227/SL 21 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2002 6
B 1227/SL 20 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2001 31.1.2002 11
B 1227/SL 19 notářský zápis NZ 11/2001 Krajský soud v Hradci Králové 9.2.2001 2.11.2001 19
B 1227/SL 18 notářský zápis NZ 10/2001 Krajský soud v Hradci Králové 9.2.2001 2.11.2001 5
B 1227/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 1/2001 z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2001 2.11.2001 1
B 1227/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 1/2001 z jed. před. Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2001 2.11.2001 1
B 1227/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2001 2.11.2001 20
B 1227/SL 14 ostatní - odstoupení B. Kloub Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2001 2.11.2001 1
B 1227/SL 13 ostatní - odstoupení Ing. Řehák Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2001 2.11.2001 1
B 1227/SL 12 ostatní - odstoupení Ing. Raschman Krajský soud v Hradci Králové 24.11.2000 2.11.2001 1
B 1227/SL 11 účetní závěrka - zpráva auditora za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2000 22.2.2001 22
B 1227/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2000 18.9.2000 18
B 1227/SL 8 ostatní - zápis č.5/2000 z jedn. před. Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2000 18.9.2000 2
B 1227/SL 7 ostatní - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2000 18.9.2000 4
B 1227/SL 6 ostatní - zápis č. 2/2000 ze zas. DR Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2000 18.9.2000 1
B 1227/SL 5 ostatní - zápis č. 1/2000 ze zas. DR Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2000 18.9.2000 1
B 1227/SL 4 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2000 18.9.2000 4
B 1227/SL 10 notářský zápis NZ 40/2000 - jedn. mimoř. VH Krajský soud v Hradci Králové 13.4.2000 18.9.2000 4
B 1227/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.11.1999 18
B 1227/SL 2 notářský zápis NZ 113/99 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.1999 29.11.1999 2
B 1227/SL 1 zakladatelské dokumenty - zakladatelská smlouva Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1999 29.11.1999 23

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TEKO Trutnov a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TEKO Trutnov a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.