TEDOM a.s. Výčapy IČO: 28466021

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TEDOM a.s., která sídlí v obci Výčapy a bylo jí přiděleno IČO 28466021.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma TEDOM a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem TEDOM a.s. se sídlem v obci Výčapy byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vodoinstalatérství, topenářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a další.

Základní údaje o TEDOM a.s. IČO: 28466021

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 25.11.2010
Spisová značka: B 6260
IČO: 28466021
Obchodní firma: TEDOM a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.9.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.9.2008
Společnost TEDOM a.s., se sídlem Výčapy 195, okres Třebíč, PSČ 67401, IČ: 28466021, byla rozdělena odštěpením sloučením, v jehož důsledku přešla část jejího jmění na společnost ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 18600, IČ: 290601 09, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691. 31.12.2012
Mimořádná valná hromada přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího obsahu: Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti TEDOM a.s., nepeněžitými vklady z důvodu zvýšení majetkové účasti obchodní společnosti TEDOM a.s. na obchodní společnosti ČEZ Energo, s.r.o. a s tím související zvýšení hospodářského prospěchu obchodní spol ečnosti TEDOM a.s. z podnikání obchodní společnosti ČEZ Energo, s.r.o., včetně možnosti efektivněji ovlivňovat další podnikatelské aktivity obchodní společnosti ČEZ Energo, s.r.o. a vykonávat práva společníka, takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti TEDOM a.s. z částky 20,000.005,-Kč (slovy: dvacet milionů pět korun českých) o částku 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých) na celkovou částku 20,100.005,-Kč (slovy: dvacet milionů jedno sto tisíc pět korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti TEDOM a.s. bude upsáno 400 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dva cet pět haléřů). Akcie nejsou kótované. 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: panem Ing. Ivo Poukarem, r.č. 601224/0850, bytem Stařeč, Zahradní 427 - 40000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haleřů), panem Ing. Josefem Jelečkem, r.č. 610124/1267, bytem Třebíč, Lavického 325/31 - 180 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů), a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět h aléřů), společností MOUFLECO HODLINGS LIMITED, se sídlem Nicósia, Avlonos, Maria House, 5th floor, PSČ 1075, Kyperská republika, identifikační číslo: HE 253054 - 180 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 K č (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů). 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnosti TEDOM a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do deseti (10) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvý šení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis roz hodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta dvou (2) týdnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností TEDOM a.s. dojde v sídle společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová s.r.o. na adrese Karolinská 661, Praha 8. 7. Emisní kurz nových akcií bude zcela splacena nepeněžitými vklady předem určených zájemců. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce - pana Ing. Ivo Poukara je jeho obchodní podíl v obchodní společnosti ČEZ Energo s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 29060109, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691, který představuje podíl ve výši dvě/osmdesáttisícčtyřicet (2/80040) na základním kapitálu společnosti a odpovídá zcela splacenému vkladu ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 vyhotoveným dne 27.09.2011 panem Ing. Pavlem Hejskem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 30.08.2011 Krajským soudem v Brně pod č.j. 35Nc 6430/2011-10, které nabylo právní moci dne 27.09.2011 a činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi obchodní společností TEDOM a.s., jako společností na straně jedné, a panem Ing. Ivo Poukarem, jako vkladatelem na straně druhé. Smlouva o vkladu musí být uzavřena nejpozději do p atnácti (15) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Za tento nepeněžitý vklad bude panu Ing. Ivo Poukarovi vydáno 40 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů). 9. Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce - pana Ing. Josefa Jelečka je jeho obchodní podíl v obchodní společnosti ČEZ Energo s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 29060109, zapsané v obchodním rejstříku vede ném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 163691, který představuje podíl ve výši devět/osmdesáttisícčtyřicet (9/80040) na základním kapitálu společnosti a odpovídá zcela splacenému vkladu ve výši 90.000,-Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 vyhotoveným dne 27.09.2011 panem Ing. Pavlem Hejskem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 30.08.2011 Krajským soudem v Brně pod č.j. 35 Nc 6430/2011-10, které n abylo právní moci dne 27.09.2011 a činí 45.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi obchodní společností TEDOM a.s., jako společností na straně jedné, a panem Ing. Ivo Poukarem, jako vkladatelem na straně druhé. Smlouva o vkladu musí být uzavřena nejpozději do p atnácti (15) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Za tento nepeněžitý vklad bude panu Ing. Josefu Jelečkovi vydáno 180 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů). 10. Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce - společnosti MOUFLECO HOLDINGS LIMITED je jeho obchodní podíl v obchodní společnosti ČEZ Energo s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 29060109, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 163691, který představuje podíl ve výši devět/osmdesáttisícčtyřicet(9/80040) na základním kapitálu společnosti a odpovídá zcela splacenému vkladu ve výši 90.000,-Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 vyhotoveným dne 27.09.2011 panem Ing. Pavlem Hejskem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 30.08.2011 Krajským soudem v Brně pod čj. 35 Nc 6430/2011-10, které na bylo právní moci dne 27.09.2011 a činí 45.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi obchodní společností TEDOM a.s., jako společností na straně jedné, a panem Ing. Ivo Poukarem, jako vkladatelem na straně druhé. Smlouva o vkladu musí být uzavřena nejpozději do p atnácti (15) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti MOUFLECO HOLDINGS LIMITED vydáno 180 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů ). 11. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13. Veřejný úpis se nepřipouští. 18.11.2011 - 6.1.2012
Společnost TEDOM a.s., se sídlem Výčapy 195, okres Třebíč, PSČ 67401, IČ: 28466021, byla rozdělena odštěpením sloučením, v rámci kterého přešla část jejího jmění na společnost ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 18600, IČ: 2906010 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691. 1.7.2011
Na společnost TEDOM a.s. ( dříve TEDOM Holding a.s. ) přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností: - společnosti TEDOM s.r.o, se sídlem Třebíč, Výčapy 195, PSČ 67401, IČ 43371931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C , vložka 4549 - společnosti TEDOM CHP s.r.o., se sídlem Hořovice, Masarykova 1436, okres Beroun, PSČ 26801, IČ 43762697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6555 - společnosti TEDOM ENERGO s.r.o. se sídlem Třebíč, Výčapy 195, PSČ 67401, IČ 25395416, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34445 - společnosti JESENICKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST s.r.o., se sídlem Jeseník, Mašínova 1055, PSČ 790 01, IČ 25386581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17547. 1.11.2010

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28466021
Obchodní firma: TEDOM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Třebíč
Vznik první živnosti: 21.6.2010
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 15

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28466021
Firma: TEDOM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Třebíč
Základní územní jednotka: Výčapy
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.9.2008

Základní údaje datové schránky

IČO: 28466021
Jméno subjektu: TEDOM a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: mfrg582

Základní údaje DPH

IČO: 28466021
DIČ: CZ28466021
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: TEDOM a.s.
Sídlo: VÝČAPY 195 674 01 TŘEBÍČ 1
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
4200502708/6800 17.10.2014
43-5735600237/0100 12.9.2013
211740711/0100 1.4.2013
107-4264580297/0100 1.4.2013
2517400102/2600 1.4.2013
750872/0800 1.4.2013
1426222/0800 1.4.2013
17481373/0300 1.4.2013
43-5472730207/0100 1.4.2013
78-5794780207/0100 1.4.2013
43-1681370297/0100 1.4.2013
2106016288/2700 1.4.2013
19-7730680257/0100 1.4.2013
CZ5768000000001200276903 17.10.2014
CZ2068000000001200276890 17.10.2014
CZ0903001542100017481373 18.7.2013
CZ0303001752810017481373 18.7.2013
CZ2803001760300017481373 18.7.2013
CZ3301000000435735700297 1.4.2013
CZ6901000000786290170207 1.4.2013
CZ4501000000431681380217 1.4.2013
CZ2901000000510282740217 1.4.2013
CZ1826000000002517400305 1.4.2013
CZ2201000000437882500227 1.4.2013
CZ8201000000435736080237 1.4.2013
CZ3780400000002081005100 1.4.2013
CZ3727000000002106019673 1.4.2013
CZ9326000000002517400604 1.4.2013
CZ5301000000435735850287 1.4.2013
CZ3701000000785812600207 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.8.2010

Kontakty na TEDOM a.s. IČO: 28466021

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 195 , Výčapy 674 01 18.3.2014
Sídlo: 195 , Výčapy 674 01 1.11.2010 - 18.3.2014
Sídlo: Karolinská 661/4 , Praha 186 00 23.7.2010 - 1.11.2010
Sídlo: Olivova 2096/4 , Praha 110 00 29.9.2008 - 23.7.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: č.p. 195, 67401 Výčapy

Obory činností TEDOM a.s. IČO: 28466021

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 25.11.2010 - 13.7.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba, obchod a služby neuvedné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba elektřiny 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba elektřiny 25.11.2010 - 13.7.2012
distribuce elektřiny 25.11.2010 - 13.7.2012
distribuce elektřiny 25.11.2010 - 13.7.2012
obchod s elekřinou 25.11.2010 - 13.7.2012
obchod s elektřinou 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie 25.11.2010 - 13.7.2012
rozvod tepelné energie 25.11.2010 - 13.7.2012
rozvod tepelné energie 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho stroje nad 50k W 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho stroje nad 50k W 25.11.2010 - 13.7.2012
silniční motorová doprava nákladní 25.11.2010 - 13.7.2012
silniční motorová doprava nákladní 25.11.2010 - 13.7.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.11.2010 - 13.7.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.11.2010 - 13.7.2012
projektová činnost ve výstavbě 25.11.2010 - 13.7.2012
projektová činnost ve výstavbě 25.11.2010 - 13.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 25.11.2010 - 13.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 25.11.2010 - 13.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.11.2010 - 13.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.11.2010 - 13.7.2012
vodoinstalatérství 25.11.2010 - 13.7.2012
vodoinstalatérství 25.11.2010 - 13.7.2012
topenářství 25.11.2010 - 13.7.2012
topenářství 25.11.2010 - 13.7.2012
zámečnictví, nástrojařství 25.11.2010 - 13.7.2012
zámečnictví, nástrojařství 25.11.2010 - 13.7.2012
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.11.2010 - 13.7.2012
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.11.2010 - 13.7.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.11.2010 - 13.7.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.11.2010 - 13.7.2012
obráběčství, kovoobráběčství 25.11.2010 - 13.7.2012
obráběčství, kovoobráběčství 25.11.2010 - 13.7.2012
klempířství a oprava karosérií 25.11.2010 - 13.7.2012
klempířství a oprava karosérií 25.11.2010 - 13.7.2012
oprava silničních vozidel 25.11.2010 - 13.7.2012
oprava silničních vozidel 25.11.2010 - 13.7.2012
malířství, lakýrnictví, natěračství 25.11.2010 - 13.7.2012
malířství, lakýrnictví, natěračství 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba elektřiny 1.11.2010
distribuce elektřiny 1.11.2010
obchod s elektřinou 1.11.2010
výroba tepelné energie 1.11.2010
rozvod tepelné energie 1.11.2010
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho stroje nad 50kW 1.11.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.11.2010
projektová činnost ve výstavbě 1.11.2010
montáž, opravy , revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 1.11.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.11.2010
vodoinstalatérství, topenářství 1.11.2010
zámečnictví, nástrojařství 1.11.2010
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 1.11.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.11.2010
obráběčství , kovoobrábění 1.11.2010
klempířství a oprava karosérií 1.11.2010
oprava silničních vozidel 1.11.2010
malířství, lakýrnictví, natěračství 1.11.2010
silniční motorová doprava nákladní 1.11.2010 - 13.7.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.6.2010
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 29.9.2008 - 23.7.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Belgická 4685/15 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1002237963
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Zahájení provozování: 25.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 195 , Výčapy 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237955
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 8.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Lavického 333 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1008693006
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 4.2.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: 38 , Vranovská Ves 671 51
Identifikační číslo provozovny: 1009690205
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 26.5.2014

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: 195 , Výčapy 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: 195 , Výčapy 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: 195 , Výčapy 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: 195 , Výčapy 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: 195 , Výčapy 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Hrotovická-Průmyslová Zóna 160 , Střítež 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011712288
Zahájení provozování: 10.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 195 , Výčapy 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 8 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Hrotovická-Průmyslová Zóna 160 , Střítež 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011712288
Zahájení provozování: 10.7.2017

Živnost č. 9 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Hrotovická-Průmyslová Zóna 160 , Střítež 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011712288
Zahájení provozování: 10.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Belgická 4685/15 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1002237963
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Hrotovická-Průmyslová Zóna 160 , Střítež 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011712288
Zahájení provozování: 10.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Masarykova 1436/27 , Hořovice 268 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237971
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: 195 , Výčapy 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237955
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Belgická 4685/15 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1002237963
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 11 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 1436/27 , Hořovice 268 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237971
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Belgická 4685/15 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1002237963
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 12 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Hrotovická-Průmyslová Zóna 160 , Střítež 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011712288
Zahájení provozování: 10.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Masarykova 1436/27 , Hořovice 268 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237971
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Belgická 4685/15 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1002237963
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 13 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Komenského 907 , Moravské Budějovice 676 02
Identifikační číslo provozovny: 1011847698
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2017

Živnost č. 14 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Hrotovická-Průmyslová Zóna 160 , Střítež 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011712288
Zahájení provozování: 10.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Masarykova 1436/27 , Hořovice 268 01
Identifikační číslo provozovny: 1002237971
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Belgická 4685/15 , Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny: 1002237963
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.12.2010

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.3.2016

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.2010
Zánik oprávnění: 27.6.2012

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Opravy strojů
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti v oblasti protipožární ochrany

Vedení firmy TEDOM a.s. IČO: 28466021

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. 10.11.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda a místopředseda představenstva společně. 7.12.2009 - 10.11.2010
Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. 29.9.2008 - 7.12.2009
Jméno: Ing. Josef Jeleček 31.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.11.2014
Ve funkci: od 20.11.2014
Adresa: Lavického 333, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Ivo Poukar 31.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.11.2014
Adresa: náměstí Zachariáše z Hradce 18, Telč 588 56
Jméno: Marek Rosenbaum 20.11.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.11.2014
Ve funkci: od 1.9.2017
Adresa: Jakubská 647/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Martin Komínek 20.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2017
Adresa: Amforová 1926/9, Praha 155 00
Jméno: Taťána Vrbová 29.9.2008 - 19.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.9.2008 do 1.4.2009
Adresa: 551, Bánov 687 54
Jméno: Barbora Brühlová 19.10.2009 - 7.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 19.11.2009
Adresa: Vinohradská 111/109, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Jeleček 7.12.2009 - 18.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009
Ve funkci: od 23.11.2009
Adresa: Lavického 325/31, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Monika Marečková 7.12.2009 - 18.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009
Ve funkci: od 23.11.2009
Adresa: Šermířská 2378/3, Praha 169 00
Jméno: Ing. Ivo Poukar 7.12.2009 - 18.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009
Adresa: Zahradní 427, Stařeč 675 22
Jméno: Marek Rosenbaum 7.12.2009 - 18.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009
Adresa: Jakubská 647/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ivo Poukar 18.3.2014 - 27.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009
Adresa: Zahradní 427, Stařeč 675 22
Jméno: Ing. Monika Marečková 18.3.2014 - 3.3.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009
Ve funkci: od 23.11.2009
Adresa: Šermířská 2378/3, Praha 169 00
Jméno: Ing. Josef Jeleček 18.3.2014 - 31.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009 do 19.11.2014
Ve funkci: od 23.11.2009 do 19.11.2014
Adresa: Lavického 333, Třebíč 674 01
Jméno: Marek Rosenbaum 18.3.2014 - 31.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009 do 19.11.2014
Adresa: Jakubská 647/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ivo Poukar 27.7.2014 - 31.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009 do 19.11.2014
Adresa: náměstí Zachariáše z Hradce 18, Telč 588 56
Jméno: Ing. Monika Marečková 3.3.2015 - 31.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009 do 19.11.2014
Ve funkci: od 23.11.2009 do 19.11.2014
Adresa: Elišky Krásnohorské 123/10, Praha 110 00
Jméno: Marek Rosenbaum 31.7.2015 - 20.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.11.2014
Adresa: Jakubská 647/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Monika Marečková 31.7.2015 - 20.11.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.11.2014 do 31.8.2017
Ve funkci: od 20.11.2014 do 31.8.2017
Adresa: Elišky Krásnohorské 123/10, Praha 110 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Sláma 18.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2011
Ve funkci: od 8.12.2011
Adresa: Mojmírova 438, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Alena Jelečková 31.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2014
Adresa: Lavického 333, Třebíč 674 01
Jméno: Barbora Brühlová 31.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2014
Adresa: Sicherova 1606/11, Praha 198 00
Jméno: Barbora Brühlová 29.9.2008 - 19.10.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2008 do 1.4.2009
Ve funkci: od 29.9.2008 do 1.4.2009
Adresa: Vinohradská 111/109, Praha 130 00
Jméno: Kateřina Němcová 29.9.2008 - 7.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2008 do 29.9.2009
Adresa: Mírová 161/22, Povrly 403 32
Jméno: Lenka Říhová 29.9.2008 - 7.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2008 do 29.9.2009
Adresa: Lublaňská 1725/31, Praha 120 00
Jméno: Ivana Javná 19.10.2009 - 7.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 19.11.2009
Adresa: Fingerova 2184/3, Praha 158 00
Jméno: Ing. Miroslav Sláma 7.12.2009 - 3.2.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009 do 24.11.2011
Ve funkci: od 23.11.2009 do 24.10.2011
Adresa: Mojmírova 438, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Barbora Brühlová 7.12.2009 - 31.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009
Adresa: Vinohradská 111/109, Praha 130 00
Jméno: Alena Jelečková 7.12.2009 - 18.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009
Adresa: Lavického 325/31, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Miroslav Sláma 3.2.2012 - 18.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2011
Ve funkci: od 8.12.2011
Adresa: Mojmírova 438, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Barbora Brühlová 31.5.2013 - 31.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009 do 19.11.2014
Adresa: Sicherova 1606/11, Praha 198 00
Jméno: Alena Jelečková 18.3.2014 - 31.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009 do 19.11.2014
Adresa: Lavického 333, Třebíč 674 01

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ivo Poukar 25.11.2010 - 7.11.2011
Adresa: Zahradní 427, Stařeč 675 22
Jméno: Ing. Ivo Poukar 25.11.2010 - 7.11.2011
Adresa: Zahradní 427, Stařeč 675 22
Jméno: Ing. Ivo Poukar 7.11.2011 - 13.7.2012
Adresa: Zahradní 427, Stařeč 675 22
Jméno: Ing. Ivo Poukar 7.11.2011 - 13.7.2012
Adresa: Zahradní 427, Stařeč 675 22

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivo Poukar
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Komínek
Člen statutárního orgánu: Marek Rosenbaum
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Jeleček

Vlastníci firmy TEDOM a.s. IČO: 28466021

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 20 100 000 Kč 100% 6.1.2012
zakladni 20 000 000 Kč 100% 1.11.2010 - 6.1.2012
zakladni 2 000 000 Kč 100% 19.10.2009 - 1.11.2010
zakladni 2 000 000 Kč 30% 29.9.2008 - 19.10.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 0 Kč 80 400 020 31.7.2015
Akcie na jméno 0 Kč 80 400 020 6.1.2012 - 31.7.2015
Akcie na jméno 0 Kč 80 000 020 1.11.2010 - 6.1.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 7.12.2009 - 1.11.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 29.9.2008 - 7.12.2009

Sbírka Listin TEDOM a.s. IČO: 28466021

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6260/SL 48 notářský zápis [NZ 331/2015] Krajský soud v Brně 22.12.2015 22.12.2015 17
B 6260/SL 47 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 17.5.2015 25.8.2015 27.8.2015 64
B 6260/SL 46 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 27.6.2014 7.8.2015 11.8.2015 6
B 6260/SL 45 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 20.11.2014 7.8.2015 11.8.2015 3
B 6260/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.6.2014 7.8.2015 11.8.2015 12
B 6260/SL 43 notářský zápis [NZ 189/2014] rozhod. VH Krajský soud v Brně 3.6.2014 7.8.2015 11.8.2015 7
B 6260/SL 42 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 19.5.2014 17.7.2014 27.8.2014 66
B 6260/SL 41 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 3.4.2013 22.7.2013 5.8.2013 64
B 6260/SL 40 ostatní projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Brně 12.11.2012 12.11.2012 14.11.2012 15
B 6260/SL 39 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 16.8.2012 13.9.2012 64
B 6260/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2012 21.8.2012 11
B 6260/SL 37 notářský zápis - rozh.VH,NZ 317/2012 Krajský soud v Brně 5.6.2012 21.8.2012 4
B 6260/SL 36 posudek znalce č. 5-9/11 Krajský soud v Brně 27.9.2011 29.11.2011 71
B 6260/SL 35 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 478/2011 Krajský soud v Brně 31.10.2011 29.11.2011 25
B 6260/SL 34 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 12.8.2011 29.8.2011 68
B 6260/SL 33 posudek znalce -č. 2-4/2011 Krajský soud v Brně 22.4.2011 15.8.2011 63
B 6260/SL 32 zpráva auditora -zahaj. rozvaha k 1.1.2011 ČEZ Krajský soud v Brně 27.4.2011 15.8.2011 14
B 6260/SL 31 zpráva auditora -zahaj. rozvaha k 1.1.2011 Krajský soud v Brně 27.4.2011 15.8.2011 16
B 6260/SL 30 zpráva auditora 2010 - ČEZ Energo s. r. o. Krajský soud v Brně 27.4.2011 15.8.2011 22
B 6260/SL 29 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 27.4.2011 15.8.2011 36
B 6260/SL 28 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 232/2011 Krajský soud v Brně 6.6.2011 15.8.2011 43
B 6260/SL 27 ostatní - projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Brně 4.5.2011 4.5.2011 6.5.2011 17
B 6260/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.12.2010 18.1.2011 12
B 6260/SL 25 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.11.2010 3
B 6260/SL 24 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 30.11.2010 3
B 6260/SL 23 notářský zápis NZ 468/2010 Krajský soud v Brně 22.10.2010 11.11.2010 18
B 6260/SL 22 notářský zápis NZ 438/2010 Krajský soud v Brně 30.9.2010 1.11.2010 19
B 6260/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.9.2009 1.11.2010 12
B 6260/SL 20 zpráva auditora +zahaj. rozvaha k 1.1.2010 Krajský soud v Brně 1.1.2010 1.11.2010 19
B 6260/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Krajský soud v Brně 31.12.2009 1.11.2010 13
B 6260/SL 18 posudek znalce č. 2-6/10 Krajský soud v Brně 30.6.2010 1.11.2010 225
B 6260/SL 17 notářský zápis NZ 397/2010 - projekt fúze Krajský soud v Brně 2.9.2010 1.11.2010 43
B 6260/SL 16 ostatní projekt fúze Krajský soud v Brně 30.6.2010 28.7.2010 28.7.2010 18
B 6260/SL 15 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 2.6.2010 24.6.2010 11
B 6260/SL 14 notářský zápis NZ 227/2010 Krajský soud v Brně 2.6.2010 24.6.2010 25
B 6260/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 11
B 6260/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.11.2009 7.12.2009 4
B 6260/SL 8 notářský zápis NZ 509/2009 Krajský soud v Brně 18.11.2009 7.12.2009 12
B 6260/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.11.2009 7.12.2009 4
B 6260/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.11.2009 7.12.2009 4
B 6260/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.11.2009 7.12.2009 4
B 6260/SL 7 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 1.4.2009 13.10.2009 26.10.2009 1
B 6260/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Brně 8.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 2
B 6260/SL 5 ostatní rozh. jedin. spol. Krajský soud v Brně 31.3.2009 10.8.2009 10.8.2009 1
B 6260/SL 4 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 31.12.2008 10.8.2009 10.8.2009 12
B 6260/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.9.2008 10.10.2008 10.10.2008 2
B 6260/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 590/2008 Krajský soud v Brně 11.9.2008 10.10.2008 10.10.2008 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TEDOM a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TEDOM a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

Seznam podobných subjektů

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.