TECHNICPARK a. s. Praha IČO: 45271607

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TECHNICPARK a. s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45271607.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem TECHNICPARK a. s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba kosmetických přípravků , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. a další.

Základní údaje o TECHNICPARK a. s. IČO: 45271607

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 24.4.1992
Spisová značka: B 1410
IČO: 45271607
Obchodní firma: TECHNICPARK a. s.
Právní forma: Akciová společnost 24.4.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.4.1992
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014 - 20.2.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014 - 20.2.2017
Na společnost NYCOM a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2012 veškeré jmění zanikajících společností, a to N - INŽENÝRING, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ: 608 27 4 59, LCS Trading, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 442 66 600 a LCS Servis, s.r.o., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 607 23 475. 22.1.2013
Na společnost NYCOM a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2012 veškeré jmění zanikajících společností, a to N-INŽENÝRING, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ: 608 27 459 , LCS Trading, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 442 66 600 a LCS Servis, s.r.o., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 607 23 475. 1.10.2012 - 11.1.2013
Valná hromada společnosti rozhodla snížit základní kapitál společnosti z důvodu zákonné povinnosti, když společnost ve smyslu ust. § 161b OZ nezcizí v zákonem stanovené lhůtě společností nabyté vlastní akcie v počtu 80.390 kusů. Částka odpovídající snížen í základního kapitálu bude zúčtována v souladu s platnými účetními předpisy. Celková výše snížení základního kapitálu představuje částku ve výši 6.270.420,- Kč. Po snížení v rozsahu uvedeném v předchozí větě bude základní kapitál společnosti činit 176.276 .412,- Kč. Snížení základního kapitálubude provedeno, ve smyslu ust. § 213 odst.2 OZ tak, že společnost zničí všech 80.390 kusu vlastních listinných akcií, které má ve svém majetku. Valná hromada dále rozhodla, u vědomí ust. § 173 odst.2 OZ, tuto změnu pr omítnout v příslušných článcích stanov společnosti, a to v článku Základní kapitál společnosti (čl.4 odst.1) a v článku Akcie (čl.5 odst.1) s tím, že tato změna stanov nabude účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.7.2012 - 11.1.2013
Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu zákonné povinnosti, když společnost ve smyslu ustanovení § 161b Obchodního zákoníku nezcizila v zákonem stanovené lhůtě část vlastních akcií v počtu 10.641 kusů, a dále z důvodu hospodárnosti, když společnost má v majetku dalších 2.830 kusů vlastních akcií, u kterých zákonem stanovená lhůta pro zcizení uplyne dnem 4.10.2007. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována v souladu s platnými účetními před pisy. Celková výše snížení základního kapitálu představuje částku ve výši 1.050.738,--Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc sedm set třicet osm korun českých). Po snížení v rozsahu uvedeném v předchozí větě bude základní kapitál společnosti činit 182.546. 832,--Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony pět set čtyřicet šest tisíc osm set třice dvě koruny české). Snížení základního kapitálu bude provedeno, ve smyslu ustanovení § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku tak, že společnost zničí všech 13.471 (slovy: t řináct tisíc čtyři sta sedmdesát jedna) kusů vlastních listinných akcií, které má ve svém majetku. Valná hromada dále rozhodla, u vědomí ustanovení § 173 odst. 2, tuto změnu promítnout v příslušných článcích stanov společnosti a to v článku Základní kapit ál společnosti (čl. 4 odst. 1) a v článku Akcie (čl. 5 odst. 1) s tím, že tato změna stanov nabude účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V této souvislosti valná hromada pověřuje představenstvo, aby splnilo zákonné p ovinnosti společnosti spojené s tímto usnesením valné hromady. 24.7.2007 - 9.2.2008
Na společnost NYCOM, a.s., přešlo v důsledku rozdělení sloučením část jmění zanikající společnosti LCS Holding, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, identifikační číslo 442 68 980, uvedená ve Smlouvě o rozdělení a převzetí obchodního jmění ze dne 28.6.2004. Druhou nástupnickou společností je LCS International, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, identifikační číslo 649 49 541. 1.10.2004
Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti na 180 024 tis. Kč. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě návrh na snížení základního jmění společnosti, a to jednak z důvodu úhrady ztrát společnosti z minulých let v celkové výši 46 617 tis. Kč, a dále pak z důvodu převodu do rezervního fondu, resp. doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to v celkové výši 24 678 tis. Kč. V této souvislosti bylo konstatováno, že částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne 10% základního jmění společnosti před jeho snížením. Celková výše snížení základního jmění, kterou tímto představenstvo navrhlo valné hromadě, představuje částku ve výši 71 295 tis. Kč. Po snížení bude základní jmění společnosti činit 180 024 tis. Kč. Představenstvo dále navrhlo, aby snížení základního jmění bylo provedeno v souladu s ustanoveními § 213 odst. 1.,2.a 3. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a to takto: 1) Společnost použije ke snížení základního jmění vlastní akcie, kterých má ve svém majetku ke dni konání dnešní valné hromady, tj. k rozhodnému dni celkem 20 519 ks. Vzhledem k tomu, že společnost má akcie vydané v zaknihované podobě, podá příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení těchto 20 519 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Tímto způsobem bude provedeno snížení základního jmění představující částku ve výši 20 519 tis. Kč. 2) Zbývající snížení základního jmění představující částku ve výši 50 776 tis. Kč, na které nepostačuje použití vlastních akcií, bude provedeno ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku, poměrným snížením jmenovité hodnoty zbývajících 230 800 ks akcií, které jsou k rozhodnému dni ve vlastnictví akcionářů, a to z jmenovité hodnoty 1 000,- Kč každé akcie na jmenovitou hodnotu 780,- Kč každé akcie, tedy jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o 220,- Kč. Toto snížení bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů na základě příkazu společnosti. Shrnutím výše uvedeného valná hromada přijala usnesení o snížení základního jmění společnosti, a to s uvedením 1) důvodů snížení základního jmění: a) úhrady ztrát společnosti z minulých let v celkové výši 46 617 tis. Kč b) převodu do rezervního fondu, resp. doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to v celkové výši 24 678 tis. Kč 2) rozsahu snížení základního jmění o 71 295 tis. Kč, tj. po snížení bude činit základní jmění 180 024 tis. Kč 3) způsobů snížení základního jmění: a) Ke snížení základního jmění představujícího částku ve výši 20 519 tis. Kč společnost použije vlastní akcie, které má ve svém majetku ke dni konání valné hromady, a to celkem 20 519 ks o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tak, že podá příkaz Středisku cenných papírů k jejich zrušení b) zbývající snížení základního jmění představující částku ve výši 50 776 tis. Kč, na které nepostačuje použití vlastních akcií, bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty zbývajících 230 800 ks akcií, které jsou k rozhodnému dni ve vlastnictví akcionářů, a to z jmenovité hodnoty 1 000,- Kč každé akcie na jmenovitou hodnotu 780,- Kč každé akcie, tedy jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o 220,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty každé akcie bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty ve Středisku cenných papírů na základě příkazu společnosti. 20.10.2000 - 15.12.2001
Změna stanov notářským zápisem 18.5.1993 2.8.1993 - 15.12.2001
Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000. 24.4.1992
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního záko- níku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zá- pisu ze dne 16. dubna 1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této spo- lečnosti. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v za- kladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů s.p. 24.4.1992

Aktuální kontaktní údaje TECHNICPARK a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45271607
Obchodní firma: TECHNICPARK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 13.8.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45271607
Firma: NYCOM a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.4.1992

Kontakty na TECHNICPARK a. s. IČO: 45271607

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Radiová 1122/1 , Praha 102 00 15.12.2001
Sídlo: Radiová 1122/1 , Praha 102 00 24.4.1992 - 15.12.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Radiová 1122/1, Praha 102 00

Obory činností TECHNICPARK a. s. IČO: 45271607

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.7.2009
realitní činnost 24.11.2004 - 17.7.2009
zprostředkování obchodu 24.11.2004 - 17.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 24.11.2004 - 17.7.2009
rozvod elektřiny 20.10.2000 - 27.11.2002
pronájem nebytových prostor 20.10.2000 - 15.7.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.2.1998 - 20.10.2000
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 27.2.1998 - 20.10.2000
Služby účetnické, vedení a kontrola účtů 27.2.1998 - 20.10.2000
výroba nástrojů 22.4.1994 - 27.2.1998
kovoobrábění 22.4.1994 - 27.2.1998
truhlářství 22.4.1994 - 27.2.1998
výroba výrobků z plastických hmot 22.4.1994 - 27.2.1998
hostinská činnost 22.4.1994 - 27.2.1998
výroba a opravy zdrojů záření 2.8.1993 - 27.2.1998
služby včetně výzkumu a vývoje v oblasti ochranných krytů transportních obalových souborů 2.8.1993 - 27.2.1998
výroba kosmetických přípravků 2.8.1993 - 27.2.1998
veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava 2.8.1993 - 27.2.1998
likvidace pevných radioaktivních odpadů vznikajících mimo jaderná zařízení 2.8.1993 - 27.2.1998
výroba diagnostických prostředků pro hematologii a klinickou biochemii 2.8.1993 - 20.10.2000
radiační měření 2.8.1993 - 20.10.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.8.1993 - 17.7.2009
administrativně technické služby 2.8.1993 - 17.7.2009
hospodářsko-správní činnost, zejména pro právnické a fyzické osoby působící v objektech ÚVVVR a. s. 24.4.1992 - 2.8.1993
výzkum, vývoj a výroba izotopových výrobků, zejména sloučenin značených radionuklidů, etalonů radionuklidů a zdrojů energie s radioaktivními zářiči, 24.4.1992 - 2.8.1993
služby včetně výzkumu a vývoje v oblasti zkoušení a atestace ochranných krytů transportních obalových souborů, technického servisu radioaktivních látek, svozu a likvidace pevých radio- aktivních odpadů o nízké aktivitě, vznikajících mimo jaderné zařízení, distribuce výrobků izotopové produkce, 24.4.1992 - 2.8.1993
informační, poradenská, zprostřdkovatelská, školící, technicko- normalizační a obchodní činnost, zejména v oblasti izotopové produkce a produkce související,vědeckých, laboratorních a průmyslových přístrojů, radiačních technik a technologií, 24.4.1992 - 2.8.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Radiová 1122/1 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1003991564
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 13.8.1992

Živnost č. 2 Výroba kosmetických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1992
Zánik oprávnění: 18.6.1997

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Administrativně technické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Radiační měření

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Zánik oprávnění: 19.6.2000

Živnost č. 6 Služby včetně výzkumu a vývoje v oblasti ochranných krytů transportních obalových souborů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Zánik oprávnění: 18.6.1997

Živnost č. 7 Výroba diagnostických prostředků pro hematologii a klinickou biochemii.

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1993
Zánik oprávnění: 20.11.1996

Živnost č. 8 Výroba diagnostických prostředků pro hematologii a klinickou biochemii

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1993
Zánik oprávnění: 19.6.2000

Živnost č. 9 Likvidace pevných radioaktivních odpadů vznikajících mimo jaderné záření.

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.1993
Zánik oprávnění: 13.11.1995

Živnost č. 10 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1993
Zánik oprávnění: 19.6.2000

Živnost č. 11 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1993
Zánik oprávnění: 18.6.1997

Živnost č. 12 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1993
Zánik oprávnění: 18.6.1997

Živnost č. 13 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1993
Zánik oprávnění: 18.6.1997

Živnost č. 14 Výroba výrobků z plastických hmot

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1993
Zánik oprávnění: 18.6.1997

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.2.1995
Zánik oprávnění: 18.6.1997
Konec oprávnění: 31.1.1998

Živnost č. 16 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.1995
Zánik oprávnění: 19.6.2000

Živnost č. 17 Služby účetnické, vedení a kontrola účtů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1997
Zánik oprávnění: 19.6.2000

Živnost č. 18 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy TECHNICPARK a. s. IČO: 45271607

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám statutární ředitel. 20.2.2017
Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo. Za společnost podepisují dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 15.7.2014 - 20.2.2017
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo- lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla před- stavenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis. 27.11.2002 - 15.7.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo- lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla před- stavenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 27.2.1998 - 27.11.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo- lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla před- stavenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen před stavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen Všichni tak činí způsobem, žer k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 2.8.1993 - 27.2.1998
Jménem společnosti jedná předseda představenstva (v době nepříto- mnosti místopředseda). Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vy- tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis před- seda představenstva (v době nepřítomnosti místopředseda) spolu s alespoň jedním dalším členem představenstva. Představenstvo může k jednání a k podepisování za společnost pí- semně zmocnit ředitele, popřípadě jiné vedoucí pracovníky spole- čnosti. 24.4.1992 - 2.8.1993
Jméno: Ing. Ctirad Richter 20.2.2017
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 6.2.2017
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jozef Štrba CSc. 24.4.1992 - 2.8.1993
Funkce: člen
Adresa: Jablonecká 364/13, Praha 190 00
Jméno: RNDr. Jaroslav Trousil CSc. 24.4.1992 - 2.8.1993
Funkce: člen
Adresa: Na vrstvách 318/4, Praha 140 00
Jméno: Ing. Ivan Svatoš 24.4.1992 - 26.7.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Černokostelecká 1968/93, Praha 100 00
Jméno: Jiří Heller 2.8.1993 - 26.7.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Litvínovská 595/18, Praha 190 00
Jméno: Ing. Alena Růžičková 2.8.1993 - 26.7.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dvouletky 2702/171, Praha 100 00
Jméno: PhDr. František Nedoma 2.8.1993 - 26.7.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lužická 1130/14, Praha 120 00
Jméno: Ing. Karol Chorvát 2.8.1993 - 26.7.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na rovnosti 19 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: ing. Zdeněk Holeček 22.4.1994 - 31.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Suchý vršek 2133/11, Praha 158 00
Jméno: Ing. Alena Růžičková 26.7.1994 - 31.1.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: Dvouletky 2702/171, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jiří Nigrin 26.7.1994 - 31.1.1996
Funkce: člen
Adresa: J. A. Komenského 89, Pečky 289 11
Jméno: Ing. František Trabalík 26.7.1994 - 31.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Arabská 574/3, Praha 160 00
Jméno: Jiří Heller 31.1.1996 - 1.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Litvínovská 595/18, Praha 190 00
Jméno: Zdeněk Schweiner, Csc 26.7.1994 - 13.5.1997
Funkce: předseda
Adresa: Murmanská 1245/15, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jaroslav Hoffmann 31.1.1996 - 13.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Sládkova 262/7, Praha 170 00
Jméno: Ing. Miloš Janů 26.7.1994 - 27.2.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Kolského 1428 , Praha 4 Česká republika
Jméno: JUDr. Josef Lanzendörfer 31.1.1996 - 27.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ondřejov čp.149 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Nigrin 31.1.1996 - 27.2.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: J. A. Komenského 89, Pečky 289 11
Jméno: Ing. Karel Mudra 1.2.1996 - 27.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Pentlovky 463/11, Praha 181 00
Jméno: Ing. Milan Matura 13.5.1997 - 27.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jiří Nigrin 27.2.1998 - 11.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. A. Komenského 89, Pečky 289 11
Jméno: Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 26.7.1994 - 20.10.2000
Funkce: předseda
Adresa: Frýdlantská 1314/15, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Černý 11.8.2000 - 15.12.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 30.6.2001
Adresa: Ke Kaménce 88/13, Praha 163 00
Jméno: Ing. Milan Matura 27.2.1998 - 27.11.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 20.10.2000 - 27.11.2002
Funkce: předseda
Adresa: Murmanská 1245/15, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Pospíšil 15.12.2001 - 27.11.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.7.2001
Adresa: Postupická 2956/1, Praha 141 00
Jméno: Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 27.11.2002 - 19.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.3.2002 do 9.5.2005
Ve funkci: od 3.7.2001 do 9.5.2005
Adresa: Murmanská 1245/15, Praha 100 00
Jméno: Ing. Milan Matura 27.11.2002 - 19.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2000 do 9.5.2005
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Pavel Pospíšil 27.11.2002 - 24.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2001
Ve funkci: do 1.7.2006
Adresa: Postupická 2956/1, Praha 141 00
Jméno: Ing. Zdeněk Schweiner 19.7.2005 - 20.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.2005 do 10.5.2010
Ve funkci: od 10.5.2005 do 10.5.2010
Adresa: Nechvílova 1843/5, Praha 148 00
Jméno: Ing. Milan Matura 19.7.2005 - 20.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.2005 do 10.5.2010
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Pavel Pospíšil 24.7.2006 - 14.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.7.2011
Ve funkci: od 2.7.2006
Adresa: Postupická 2956/1, Praha 141 00
Jméno: Ing. Milan Matura 20.5.2010 - 26.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2010
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 20.5.2010 - 26.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2010 do 30.6.2012
Ve funkci: od 11.5.2010 do 30.6.2012
Adresa: Nechvílova 1843/5, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Pospíšil 14.7.2011 - 15.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2011 do 25.6.2014
Adresa: Postupická 2956/1, Praha 141 00
Jméno: Ing. Milan Matura 26.7.2012 - 22.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2010 do 11.5.2015
Ve funkci: od 2.7.2012 do 11.5.2015
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Zuzana Ťoupalová 26.7.2012 - 20.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 6.2.2017
Ve funkci: do 6.2.2017
Adresa: Seifertova 982/25, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ctirad Richter 15.7.2014 - 20.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014 do 6.2.2017
Ve funkci: do 6.2.2017
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Milan Matura 22.7.2015 - 20.2.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2015 do 6.2.2017
Ve funkci: od 12.5.2015 do 6.2.2017
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiljí Horák 24.4.1992 - 2.8.1993
Adresa: Bezručova 347, Mnichovice 251 64
Jméno: RNDr. Zdeněk Prášil CSc. 24.4.1992 - 2.8.1993
Adresa: Malinová 1657/13, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 24.4.1992 - 26.7.1994
Adresa: Jabloňová 1673/59, Praha 106 00
Jméno: Ing. Josef Vaněk 2.8.1993 - 31.1.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Nerudova 290, Řevnice 252 30
Jméno: Pavel Votava 26.7.1994 - 31.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Mladoboleslavská 323, Praha 190 17
Jméno: Ing. Jaroslav Lieb 2.8.1993 - 12.9.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: A.Nováka 340 , Stránčice Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Maršál 31.1.1996 - 12.9.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Pohnertova 1119/9, Praha 182 00
Jméno: Pavel Votava 31.1.1996 - 27.2.1998
Funkce: předseda
Adresa: Mladoboleslavská 323, Praha 190 17
Jméno: Michal Lieb 12.9.1996 - 27.2.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Pavel Votava 27.2.1998 - 26.10.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mladoboleslavská 323, Praha 190 17
Jméno: Michal Lieb 27.2.1998 - 26.10.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ctirad Richter 12.9.1996 - 15.12.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: ing. Ján Bobovský 26.10.1999 - 27.11.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: ing. Jiří Šach 26.10.1999 - 27.11.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na hroudě 1955/51, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ctirad Richter 15.12.2001 - 27.11.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2001
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: ing. Ján Bobovský 27.11.2002 - 4.10.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.7.1999 do 16.7.2004
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: ing. Jiří Šach 27.11.2002 - 4.10.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.7.1999 do 16.7.2004
Adresa: Na hroudě 1955/51, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ctirad Richter 27.11.2002 - 24.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002 do 25.6.2007
Ve funkci: od 12.7.2002 do 25.6.2007
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ján Bobovský 4.10.2004 - 17.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2004 do 17.7.2009
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Šach 4.10.2004 - 17.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2004 do 17.7.2009
Adresa: Na hroudě 1955/51, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ctirad Richter 24.7.2007 - 26.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 25.6.2014
Ve funkci: od 2.7.2007
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Šach 17.7.2009 - 26.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2009 do 25.6.2014
Adresa: Na hroudě 1955/51, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ján Bobovský 17.7.2009 - 15.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2009 do 25.6.2014
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ctirad Richter 26.7.2012 - 15.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2012 do 25.6.2014
Ve funkci: od 2.7.2012
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Šach 26.3.2014 - 15.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2009 do 25.6.2014
Adresa: Na hroudě 1955/51, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ján Bobovský 15.7.2014 - 20.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 6.2.2017
Ve funkci: od 26.6.2014 do 6.2.2017
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Pavel Pospíšil 15.7.2014 - 20.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 6.2.2017
Adresa: Postupická 2956/1, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jiří Šach 15.7.2014 - 20.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 6.2.2017
Adresa: Na hroudě 1955/51, Praha 100 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ctirad Richter

Vlastníci firmy TECHNICPARK a. s. IČO: 45271607

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 176 276 000 Kč 100% 11.1.2013
zakladni 182 547 000 Kč 100% 9.2.2008 - 11.1.2013
zakladni 183 598 000 Kč 100% 1.10.2004 - 9.2.2008
zakladni 180 024 000 Kč 100% 27.11.2002 - 1.10.2004
zakladni 180 024 000 Kč - 25.1.2001 - 27.11.2002
zakladni 251 319 000 Kč - 24.4.1992 - 25.1.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 78 Kč 2 259 954 15.7.2014
Kmenové akcie na majitele 78 Kč 2 259 954 11.1.2013 - 15.7.2014
Kmenové akcie na majitele 78 Kč 2 340 344 9.2.2008 - 11.1.2013
Akcie na majitele 78 Kč 2 353 815 1.10.2004 - 9.2.2008
Akcie na majitele 780 Kč 230 800 25.1.2001 - 1.10.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 251 319 2.8.1993 - 25.1.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 231 213 24.4.1992 - 2.8.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 20 106 24.4.1992 - 2.8.1993

Sbírka Listin TECHNICPARK a. s. IČO: 45271607

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1410/SL 77 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.8.2015 17.8.2015 30
B 1410/SL 76 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2015 10.8.2015 17.8.2015 3
B 1410/SL 75 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 10.8.2015 17.8.2015 13
B 1410/SL 74 notářský zápis [NZ 371/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 9.7.2015 27.7.2015 19
B 1410/SL 73 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání DR/ volba předs. Městský soud v Praze 27.4.2015 9.7.2015 27.7.2015 1
B 1410/SL 72 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.7.2014 19.9.2014 29
B 1410/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2014 30.7.2014 19.9.2014 14
B 1410/SL 69 ostatní výpis ze zápisu zasedání dozorčí rady Městský soud v Praze 26.6.2014 1.7.2014 28.7.2014 1
B 1410/SL 68 notářský zápis NZ 560/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 1.7.2014 28.7.2014 20
B 1410/SL 67 ostatní zápis - valná hromada Městský soud v Praze 25.6.2013 10.10.2013 21.10.2013 11
B 1410/SL 66 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.10.2013 21.10.2013 36
B 1410/SL 63 notářský zápis NZ 317/2012- projekt fúze Městský soud v Praze 27.6.2012 17.8.2012 2.4.2013 7
B 1410/SL 65 účetní závěrka 1.1.2012- zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2012 17.8.2012 28.3.2013 12
B 1410/SL 64 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.8.2012 28.3.2013 20
B 1410/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2013 23.1.2013 25.1.2013 16
B 1410/SL 61 ostatní - zápis o průběhu VH Městský soud v Praze 27.6.2012 8.8.2012 23.8.2012 20
B 1410/SL 60 notářský zápis - NZ 318/2012 Městský soud v Praze 27.6.2012 8.8.2012 23.8.2012 12
B 1410/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.6.2012 4.8.2012 39
B 1410/SL 58 notářský zápis NZ 317/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 27.6.2012 28.6.2012 28.6.2012 6
B 1410/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.10.2011 26.10.2011 39
B 1410/SL 56 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 28.6.2011 21.10.2011 26.10.2011 14
B 1410/SL 55 ostatní zápis DR/voba předs. Městský soud v Praze 13.6.2011 13.7.2011 30.8.2011 3
B 1410/SL 54 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 28.6.2010 15.9.2010 17.9.2010 18
B 1410/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.9.2010 17.9.2010 39
B 1410/SL 52 ostatní -výpis ze zasedání DR Městský soud v Praze 3.5.2010 19.5.2010 15.6.2010 1
B 1410/SL 51 ostatní -zápis ze zasedání představen. Městský soud v Praze 11.5.2010 19.5.2010 15.6.2010 1
B 1410/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.12.2009 29.12.2009 38
B 1410/SL 49 ostatní -zápis o průběhu řádné VH Městský soud v Praze 29.6.2009 16.7.2009 12.8.2009 13
B 1410/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.2.2008 6.8.2008 8.8.2008 16
B 1410/SL 47 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 30.6.2008 6.8.2008 8.8.2008 12
B 1410/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva 2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 6.8.2008 8.8.2008 38
B 1410/SL 45 ostatní -zápis z VH+příl. Městský soud v Praze 29.6.2007 14.11.2007 16.11.2007 17
B 1410/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 14.11.2007 16.11.2007 38
B 1410/SL 43 notářský zápis -NZ387/07 Městský soud v Praze 29.6.2007 20.7.2007 11
B 1410/SL 42 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 19.6.2006 11.9.2006 0
B 1410/SL 41 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2006 19.7.2006 25.7.2006 0
B 1410/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 19.7.2006 25.7.2006 0
B 1410/SL 38 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2005 20.7.2005 18.8.2005 0
B 1410/SL 37 ostatní -zápis ze zase.představenstva Městský soud v Praze 10.5.2005 21.7.2005 0
B 1410/SL 36 ostatní -výp.zápisu ze zasedání DR Městský soud v Praze 9.5.2005 21.7.2005 0
B 1410/SL 35 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 16.6.2004 15.10.2004 0
B 1410/SL 33 notářský zápis NZ443/04-NZ444/04+rozdělení Městský soud v Praze 28.6.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 32 notářský zápis -NZ441/04-NZ442/04+přílohy Městský soud v Praze 28.6.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 31 ostatní zahajovací rozvaha/B1410/audit Městský soud v Praze 1.1.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 30 ostatní zahajovací rozvaha/B3771/audit Městský soud v Praze 1.1.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 29 účetní závěrka r.2003+audit/B1152/ Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 0
B 1410/SL 28 účetní závěrka r.2003+audit/B 3771/ Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 0
B 1410/SL 27 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 0
B 1410/SL 26 posudek znalce -hodnota obch.jmění Městský soud v Praze 25.5.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 25 posudek znalce -spol.zpráva znalců Městský soud v Praze 25.5.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 24 ostatní spol.zpr.o přezkoumání rozděle Městský soud v Praze 25.5.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 23 ostatní -spol.zpráva o rozdělení Městský soud v Praze 25.5.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 19.7.2004 0
B 1410/SL 21 ostatní -konečná rozvaha-rozdělená+př. Městský soud v Praze 31.12.2003 26.5.2004 2.6.2004 0
B 1410/SL 20 ostatní návrh sml.rozděl.a převz.jmění Městský soud v Praze 26.5.2004 2.6.2004 0
B 1410/SL 19 ostatní - zápis VH z 24.6.2003 Městský soud v Praze 29.7.2003 21.8.2003 0
B 1410/SL 18 ostatní - zpráva o vztazích r. 2003 Městský soud v Praze 29.7.2003 21.8.2003 0
B 1410/SL 17 výroční zpráva + audit r. 2002 Městský soud v Praze 29.7.2003 21.8.2003 0
B 1410/SL 16 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 3.5.2002 22.1.2003 0
B 1410/SL 15 ostatní zpráva o vztazích za r.2001 Městský soud v Praze 16.4.2002 22.1.2003 0
B 1410/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.1999-2001,audit.zpráva+příl. Městský soud v Praze 7.5.2002 22.1.2003 0
B 1410/SL 9 podpisové vzory - členů představenstva Městský soud v Praze 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 8 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 29.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 12 ostatní -zápis o průběhu řádné VH Městský soud v Praze 5.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 11 notářský zápis - rozhodnutí řádné VH Městský soud v Praze 5.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 10 stanovy společnosti - platné od 1.1.2002 Městský soud v Praze 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 7 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 31.10.2001 0
B 1410/SL 6 účetní závěrka -r.1999,přílohy Městský soud v Praze 31.12.1999 21.11.2000 0
B 1410/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.7.2000 21.11.2000 0
B 1410/SL 4 notářský zápis -zápis VH,přílohy Městský soud v Praze 4.7.2000 21.11.2000 0
B 1410/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 13.8.1997 0
B 1410/SL 3 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení TECHNICPARK a. s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu TECHNICPARK a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.