Technic Tube, a.s. Brno IČO: 25508598

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Technic Tube, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 25508598.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Technic Tube, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o Technic Tube, a.s. IČO: 25508598

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 28.4.2016
Spisová značka: B 2473
IČO: 25508598
Obchodní firma: Technic Tube, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.11.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.11.1997
Mimořádná valná hromada na svém jednání konaném dne 6.9.2005 přijala, počtem hlasů 100 % přítomných akcionářů usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Hanušovice, a.s. sídlem Hanušovice, Zábřežská 247, IČ 255 08 598. Základní kapitál společn osti, který činí 170 584 000,- se zvyšuje o částku 27 009 000,-Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět tisíc korun českých), tj. na částku 197 593 000,-Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření podmínek finanční restrukturalizace. Zvý šení základního kapitálu bude provedeno upsáním nové akcie. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není přípustný. 11.10.2005 - 15.12.2005
Charakteristika nově vydané akcie: Počet vydaných akcií: kus Jmenovitá hodnota: 1 akcie: 27 009 000,-Kč Druh: kmenová Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná 11.10.2005 - 15.12.2005
Stávající akcionáři, tj. společnost ZKL, a.s. a V.L. Brno, a.s. se vzdávají přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, a to společnosti VLT Brno, a.s. která projevila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Hanušovice, a.s. 11.10.2005 - 15.12.2005
Nově vydané akcie na majitele tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 27 009 000,-Kč v počtu 1 kusu bude upsána peněžitým vkladem společností VLT Brno, a.s. se sídlem Brno-Líšeň, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kra jským soudem v Brně, oddílu B, vložce 2207. 11.10.2005 - 15.12.2005
II. Svůj zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Hanušovice, a.s. projevil zájemce přípisem ze dne 9.4.2005 a nabídl splatit nově vydanou akcii formou započetí závazku z úpisu akcie s pohledávkou, kterou má vůči společnosti ZKL Hanušovice, a.s. z titulu úplaty za postoupení pohledávek. Pohledávka společnosti VLT Brno, a.s. vůči ZKL Hanušovice, a.s vyplývá ze smluv o postoupení pohledávek uzavřených dne 15.9.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.3.2004, v e znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005. Dle citovaných smluv o postoupení pohledávek činí závazek ZKL Hanušovice, a.s. vůči věřiteli VLT Brno, a.s. vyplývající z titulu povinnosti zaplacení úplaty za postoupení pohledávek neuhrazený zůstatek v částce 27 00 9 211,15Kč. 11.10.2005 - 15.12.2005
Společnoti VLT Brno, a.s. bude nabídnuto uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu kmenové, na majitele, o jmenovité hodnotě akcie ve výši 27 009 000,-Kč. 11.10.2005 - 15.12.2005
III. Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky zájemce, kterou má vůči společnosti ZKL Hanušovice , a.s. dle specifikace uvedené v bodě II. tohoto notářského zápisu. Emisní kurs akcie bude splacen výhradně zap očtením, a to dle níže vedených pravidel. 11.10.2005 - 15.12.2005
Zájemce VLT Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 27 009 000,-Kč , kmenovou, na majitele, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Hanušovice, a.s. do 15 dn ů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě do 30.9.2005. Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Hanušovice a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. 11.10.2005 - 15.12.2005
Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Hanušovice, a.s. vyplývajícího z nesplacené úplaty za postoupení pohledávek uzavřených dne 15.9.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.3.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005. Smlouva o započtení peněžité pohledávky VLT Brno, a.s. vůči společnosti ZKL Hanušovice, a.s. proti pohledávce ZKL Hanušovice, a.s. na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu a kcie. 11.10.2005 - 15.12.2005
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Šumperku č.j. 15 Nc 6390/2004-77 byla ukončena a exekuční příkaz vydaný ve věci byl zrušen, z důvodu pravomocného zastavení exekuce. 10.10.2005 - 10.10.2005
Řádná valná hromada společnosti na svém jednání konaném dne 25.10.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ZKL Hanušovice, a.s. o částku 42 616 000,- Kč 1. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty dle ustanovení § 216a) odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku 2. Základní kapitál se snižuje o částku 42 616 000,- z dosavadních 213 200 000,- Kč na částku 170 584 000,- Kč 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti a) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 100 000,- Kč se snižuje na částku 80 011,26 Kč b) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 10 000 000,- Kč se snižuje na částku 8 001 125,70 Kč c) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 92 000 000,- Kč se snižuje na částku 73 610 356,47 Kč 4. Lhůta pro předložení akcií se stanoví na 15 dnů po zápisu záměru společnosti, tj. rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku Průkazem splnění podmínek pro snížení základního kapitálu o částku 42 616 000,- za účelem úhrady ztráty je zpráva auditora BDO CA s.r.o. ze dne 6.9.2004, která osvědčuje, že snížení základního kapitálu souhlasí na kumulovaný výsledek hospodaření minulých let a běžného účetního období - viz zpráva auditora ze dne 6.9.2004, která je přílohou tohoto zápisu. 15.12.2004 - 1.4.2005
Usnesením Okresního soudu v Šumperku č.j. 15 Nc 6390/2004-77 nařídil soud exekuci podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 10.9.1996, čj. 17 Cm 646/93 ve spojení s vykonatelným rozsudkem Krajského soudu v Ost ravě č.j. 26 Cm 226/2000-26 ze dne 3.10.2001 a ve spojení s vykonatelným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci č.j. Cmo 624/2001-79 ze dne 12.12.2003. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Josef Potoček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 3, Hradecká 3 . Exekutor vydal dne 2.4.2004 exekuční příkaz č.j. EX 324/04-12/Ku k uspokojení pohledávky oprávněného Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 854/14 ve výši 666806184,32Kč prodejem podniku povinné společnosti ZKL Hanušovice, a.s. se sídlem Hanušovice, Zábřežská čp. 247. Správcem podniku povinného je ustanoven JUDr. Jan Zetocha, bytem Jeseník, Klicperova 948. 27.4.2004 - 10.10.2005
Mimořádná valná hromada na svém jednání konaném dne 28.7.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti VLT Hanušovice, a.s. se sídlem v Hanušovicích, Zábřežská 247, IČO 25 50 85 98 o částku 92 000 000,-Kč (slovy: devadesát dva milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je vytvoření podmínek k realizaci finanční restrukturalizace. Úpis akcií nad čásku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. 5.9.2000 - 12.12.2000
Charakteristika nově vydané akcie: Počet akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 92 000 000,-Kč Druh: kmenová Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná 5.9.2000 - 12.12.2000
Nově vydaná akcie v počtu 1ks bude upsána nepeněžitým vkladem s tím, že stávající akcionáři společnosti, tj. společnost ZKL, a.s. a společnost VLT Brno, a.s. berou na vědomí, že v daném případě nemají přednostní právo k úpisu akcie. Akcionáři výslovně souhlasí s nabídnutím upsání akcie o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč zájemci, kterým je společnost V.L.Brno, a.s. se sídlem v Brně, Jedovnická 8, IČO 25 56 00 26. 5.9.2000 - 12.12.2000
Nově vydaná akcie v počtu 1ks o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč, kmenová, na majitele, v listinné podobě bude upsána nepeněžitým vkladem společností V.L.Brno, a.s., která je zájemcem o majetkovou účast ve společnosti VLT Hanušovice, a.s. Předmětem nepeněžitého vkladu bude pohledávka, jejíž specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích oceňujících nepeněžitý vklad. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a to posudkem znalce Ing. Petra Svobody číslo 547-27/00 ze dne 25.7.2000, v částce 92 957 900,-Kč a posudkem znalce Ing. Ladislava Esterka, číslo 34/06/00 ze dne 25.7.200 v částce 92 958 000,-Kč. Znalecké posudky jsou přílohou notářského zápisu osvědčujícího průběh mimořádné valné hromady. Valná hromada schválila předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 92 000 000,-Kč. 5.9.2000 - 12.12.2000
Lhůta pro upsání akcie o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč, kmenové, na majitele v listinné podobě, jejíž emisní kurs je 100 % jmenovité hodnoty, je 20 dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem úpisu je sídlo společnosti VLT Hanušovice, a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu v sídle společnosti VLT Hanušovice, a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. Převod pohledávky bude učiněn formou postoupení pohledávky s tím, že upisovatel odpovídá za dobytnost pohledávky do výše jejich ocenění. 5.9.2000 - 12.12.2000
Obchodní společnost VLT Hanušovice,a.s. se sídlem v Hanušovicích, Zábřežská 247, okres Šumperk, PSČ 788 33, IČO 25 50 85 98 se vymazává z oddílu B, vložky 2473 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 23.9.1998
Obchodní společnost VLT Hanušovice, a.s. se sídlem Hanušovice, Zábřežská 247, okres Šumperk, PSČ 788 33, identifikační číslo 25 50 85 98 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1962 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. 7.7.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 10.4.1998. 18.5.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutími jediného akcionáře ze dne 16.1.1998 a ze dne 6.3.1998. 10.3.1998
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.1.1998 doplněného rozhodnutím téhož ze dne 6.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 10.3.1998 - 3.4.1998
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře, společnosti VLT Brno, a.s. který při výkonu působnosti valné hromady, rozhodl dne 16.1.1998 o zvýšení základního jmění společnosti VLT Invest, a.s. o částku 120,000.000,- Kč. Důvodem zvýšení je restrukturalizace společnosti VLT Brno, a.s. 10.3.1998 - 3.4.1998
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. 10.3.1998 - 3.4.1998
Charakteristika nově vydaných akcií: Počet akcií: 12 kusů Jmenovitá hodnota: 10,000.000,- Kč/ 1 ks akcie Druh: kmenové Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100% jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné 10.3.1998 - 3.4.1998
Všechny nově vydané akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediným akcionářem, společností VLT Brno, a.s.. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, movitosti a pohledávky, jejichž specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích oceňujících vklad. 10.3.1998 - 3.4.1998
Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a to posudkem znaleckého ústavu Ing. Antonína Hubíka - SLAVELA - znalecký posudek č. 01/98 ze dne 12.1.1998 doplněný znaleckým posudkem č. 08/98 ze dne 3.3.1998 a znaleckým posudkem znaleckého ústavu CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., č. 19-01/98 ze dne 12.1.1998, doplněným znaleckým posudkem č. 23-05/98 ze dne 3.3.1998. Hodnota nepeněžitého vkladu činí dle posudku znaleckého ústavu Ing. Antonína Hubíka - SLAVELA částku 156,674.000,- Kč a dle posudku znaleckého ústavu CENY + ODHADY ZLÍn, s.r.o. částku 158,634.000,- Kč. 10.3.1998 - 3.4.1998
Jediný akcionář schválil hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 120,000.000,- Kč. 10.3.1998 - 3.4.1998
Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem úpisu je sídlo společnosti VLT Invest, a.s., Brno, Trnkova 101. Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti VLT Invest, a.s.. 10.3.1998 - 3.4.1998
Jediný akcionář: VLT, a.s. Brno, Jedovnická 8, IČO 25 32 33 77 26.11.1997 - 26.11.1997
Jediný akcionář: VLT Brno, a.s., Brno, Jedovnická 8, IČO 25 32 33 77 26.11.1997 - 16.11.1999

Aktuální kontaktní údaje Technic Tube, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25508598
Obchodní firma: Technic Tube, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 26.11.1997
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25508598
Firma: Technic Tube, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Líšeň
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.11.1997

Kontakty na Technic Tube, a.s. IČO: 25508598

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jedovnická 2346/8 , Brno 628 00 21.3.2016
Sídlo: Zábřežská 247 , Hanušovice 788 33 8.11.2001 - 21.3.2016
Sídlo: Zábřežská 247 , Hanušovice 788 33 18.5.1998 - 8.11.2001
Sídlo: Trnkova 101 , 636 00 Brno Česká republika
26.11.1997 - 18.5.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jedovnická 2346/8, Brno 628 00

Obory činností Technic Tube, a.s. IČO: 25508598

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 14.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.7.2012
zámečnictví, nástrojářství 10.7.2012
obráběčství 10.7.2012
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.6.2006 - 10.7.2012
velkoobchod 1.6.2006 - 10.7.2012
specializovaný maloobchod 1.6.2006 - 10.7.2012
zprostředkování obchodu 1.6.2006 - 10.7.2012
zprostředkování služeb 1.6.2006 - 10.7.2012
zámečnictví 3.4.1998 - 10.7.2012
kovoobráběčství 3.4.1998 - 10.7.2012
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.11.1997 - 3.4.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.11.1997 - 1.6.2006
zprostředkovatelská činnost 26.11.1997 - 1.6.2006
činnost ekonomických a organizačních poradců 26.11.1997 - 10.7.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu

  • Velkoobchod

  • Specializovaný maloobchod

  • Zprostředkování služeb

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Zábřežská 247 , Hanušovice 788 33
Identifikační číslo provozovny: 1005821607
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 13.7.2005

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Zábřežská 247 , Hanušovice 788 33
Identifikační číslo provozovny: 1005821607
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.3.1998

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Zábřežská 247 , Hanušovice 788 33
Identifikační číslo provozovny: 1005821607
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.3.1998

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.3.2010

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 18.3.1998

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 18.4.2001

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 18.4.2001

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Technic Tube, a.s. IČO: 25508598

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 8.11.2001
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda a místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat, takovým způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 26.11.1997 - 8.11.2001
Jméno: Ing. Jiří Prášil CSc. 14.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2012
Ve funkci: od 3.7.2014
Adresa: 397, Podolí 664 03
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 14.11.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2014
Ve funkci: od 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705/54, Střelice 664 47
Jméno: Ing. Alena Antonova 12.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2014
Adresa: Olomoucká 534/84, Brno 618 00
Jméno: Ing. Jiří Prášil 11.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.2015
Adresa: Spáčilova 1257/2, Brno 618 00
Jméno: Ing. Ivan Schiller 26.11.1997 - 3.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sedlákova 513/34, Brno 602 00
Jméno: Ivo Eliášek 26.11.1997 - 18.5.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Krásného 1077/57, Brno 636 00
Jméno: Ing. Jiří Prášil 26.11.1997 - 18.5.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Podolí u Brna 397 Česká republika
Jméno: Ladislav Žiška 3.4.1998 - 18.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 96, Olšany 789 62
Jméno: PhDr. Pavel Fabini 26.11.1997 - 26.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražského 637/32, Praha 152 00
Jméno: Ing. Emil Filouš 18.5.1998 - 26.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Boskovická 1376/7, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jiří Vlček 18.5.1998 - 25.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kupkova 701/13, Brno 638 00
Jméno: Miroslav Kužel 25.7.2000 - 19.2.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.11.2004
Adresa: Marie Kudeříkové 1005/9, Brno 636 00
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 26.11.1997 - 29.8.2008
Funkce: člen představenstva
Adresa: U vodárny 3069/5, Brno 616 00
Jméno: Ivo Eliášek 18.5.1998 - 29.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 9.6.2008
Ve funkci: do 9.6.2008
Adresa: Krásného 1077/57, Brno 636 00
Jméno: Ing. Pavel Katolický 19.2.2005 - 14.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2004 do 17.2.2009
Adresa: Valouškova 582/10, Brno 635 00
Jméno: Ing. Petr Scholz 29.8.2008 - 10.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2008 do 8.6.2012
Adresa: Čajkovského 1987/42, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jiří Prášil 18.5.1998 - 10.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 397 , Podolí u Brna Česká republika
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 14.5.2009 - 10.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2009
Adresa: Nádražní 705/54, Střelice 664 47
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 29.8.2008 - 14.11.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.11.1997 do 3.7.2014
Ve funkci: od 14.7.2008 do 3.7.2014
Adresa: U vodárny 3069/5, Brno 616 00
Jméno: Jiří Prášil 10.7.2012 - 14.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.6.2012 do 3.7.2014
Adresa: 397, Podolí 664 03
Jméno: Ing. Jiří Prášil 10.9.2014 - 14.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 15.5.2012
Ve funkci: do 3.7.2014
Adresa: 397, Podolí 664 03
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 10.9.2014 - 14.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2009 do 28.3.2014
Adresa: Nádražní 705/54, Střelice 664 47
Jméno: Ing. Rudolf Brož 14.11.2014 - 14.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2014 do 10.12.2014
Adresa: 54, Rejchartice 787 01
Jméno: Ing. Alena Prášilová 14.11.2014 - 12.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2014
Adresa: 397, Podolí 664 03
Jméno: Ing. Lada Heydová 14.2.2015 - 20.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2014 do 31.10.2015
Adresa: 355, Roštín 768 03
Jméno: Ing. Jiří Prášil 20.1.2016 - 11.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.2015
Adresa: 397, Podolí 664 03

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marie Křížová 14.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2012
Adresa: Elplova 2067/6, Brno 628 00
Jméno: Josef Vafek 14.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2012
Adresa: Hlavní 399, Hanušovice 788 33
Jméno: Ing. Jan Otoupalík 14.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705/54, Střelice 664 47
Jméno: Ing. Zoltán Szivanyó 26.11.1997 - 3.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Oderská 259/6, Brno 625 00
Jméno: JUDr. Vojtěška Burešová 26.11.1997 - 3.4.1998
Funkce: členka
Adresa: Švermova 255/8, Brno 625 00
Jméno: Jiřina Hanzálková 26.11.1997 - 3.4.1998
Funkce: členka
Adresa: Oblá 403/35, Brno 634 00
Jméno: Drahomíra Pavelková 3.4.1998 - 26.7.1999
Funkce: členka
Adresa: Hlavní 208, Hanušovice 788 33
Jméno: Marie Křížová 3.4.1998 - 10.9.2014
Funkce: členka
Adresa: Elplova 2067/6, Brno 628 00
Jméno: Josef Vafek 3.4.1998 - 14.11.2014
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.5.2012
Adresa: Hlavní 399, Hanušovice 788 33
Jméno: JUDr. Jana Skácelová 26.7.1999 - 14.11.2014
Funkce: členka
Trvání členství: do 3.7.2014
Adresa: Josefy Faimonové 2246/10, Brno 628 00
Jméno: Marie Křížová 10.9.2014 - 14.11.2014
Funkce: členka
Trvání členství: do 15.5.2012
Adresa: Elplova 2067/6, Brno 628 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Alena Antonova
Člen statutárního orgánu: Jiří Prášil
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Prášil CSc.
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Otoupalík

Vlastníci firmy Technic Tube, a.s. IČO: 25508598

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 168 578 000 Kč - 26.11.2013
zakladni 197 593 000 Kč - 15.12.2005 - 26.11.2013
zakladni 170 584 000 Kč - 1.4.2005 - 15.12.2005
zakladni 213 200 000 Kč - 12.12.2000 - 1.4.2005
zakladni 121 200 000 Kč - 9.9.1998 - 12.12.2000
zakladni 121 200 000 Kč - 3.4.1998 - 9.9.1998
zakladni 1 200 000 Kč - 26.11.1997 - 3.4.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 68 262 Kč 12 26.11.2013
Akcie na jméno 6 826 220 Kč 12 26.11.2013
Akcie na jméno 62 801 200 Kč 1 26.11.2013
Akcie na jméno 23 042 900 Kč 1 26.11.2013
Akcie na jméno 80 011 Kč 12 1.11.2012 - 26.11.2013
Akcie na jméno 8 001 130 Kč 12 1.11.2012 - 26.11.2013
Akcie na jméno 73 610 400 Kč 1 1.11.2012 - 26.11.2013
Akcie na jméno 27 009 000 Kč 1 1.11.2012 - 26.11.2013
Kmenové akcie na majitele 27 009 000 Kč 1 15.12.2005 - 1.11.2012
Akcie na majitele 80 011 Kč 12 1.4.2005 - 1.11.2012
Akcie na majitele 8 001 130 Kč 12 1.4.2005 - 1.11.2012
Akcie na majitele 73 610 400 Kč 1 1.4.2005 - 1.11.2012
Akcie na majitele 92 000 000 Kč 1 12.12.2000 - 1.4.2005
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 12 3.4.1998 - 1.4.2005
Akcie na majitele 100 000 Kč 12 26.11.1997 - 1.4.2005

Sbírka Listin Technic Tube, a.s. IČO: 25508598

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1962/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.3.2016 21.3.2016 15
B 1962/SL 62 notářský zápis [NZ 96/2016] Krajský soud v Ostravě 21.3.2016 21.3.2016 8
B 1962/SL 61 rozhod. o statut. orgánu RJA - odvolání + jmenování člena představenstva Krajský soud v Ostravě 31.10.2015 9.12.2015 27.1.2016 1
B 1962/SL 60 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč.příl. Krajský soud v Ostravě 8.9.2015 10.9.2015 38
B 1962/SL 59 rozhod. o statut. orgánu RJA - odstoupení člena představenstva Krajský soud v Ostravě 11.12.2014 15.1.2015 27.3.2015 1
B 1962/SL 58 notářský zápis [NZ 389/2014 RJA - změna stanov] Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 16.9.2014 8.12.2014 26
B 1962/SL 57 ostatní RJA - opětovn jmenování člena představ. Krajský soud v Ostravě 28.3.2014 16.9.2014 8.12.2014 1
B 1962/SL 54 ostatní RJA - opětovné jmenování členů ředstav. a DR Krajský soud v Ostravě 3.6.2007 16.9.2014 8.12.2014 1
B 1962/SL 53 ostatní Zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 25.1.2004 16.9.2014 8.12.2014 3
B 1962/SL 51 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 29.9.2014 20.11.2014 37
B 1962/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.9.2013 7.10.2013 4.12.2013 13
B 1962/SL 49 notářský zápis NZ 228/2013 RJS - změna stanov Krajský soud v Ostravě 26.9.2013 7.10.2013 4.12.2013 9
B 1962/SL 48 výroční zpráva [2012]  audit,úč.závěrka+příloha Krajský soud v Ostravě 17.9.2013 25.9.2013 35
B 1962/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.10.2012 10.10.2012 8.11.2012 14
B 1962/SL 46 notářský zápis NZ 232/2012 RJA - změna formy akcií Krajský soud v Ostravě 9.10.2012 10.10.2012 8.11.2012 4
B 1962/SL 45 výroční zpráva rok 2011, audit, účet.záv. vč. příloh Krajský soud v Ostravě 19.10.2012 24.10.2012 33
B 1962/SL 44 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 8.6.2012 19.6.2012 12.7.2012 1
B 1962/SL 43 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 9.8.2011 5.9.2011 33
B 1962/SL 42 výroční zpráva r2009 vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 16.9.2010 27.9.2010 33
B 1962/SL 41 výroční zpráva r.2008vč.zpr.audit,§66a,úč.záv Krajský soud v Ostravě 23.11.2009 30.11.2009 33
B 1962/SL 40 podpisové vzory Ing. Jan Otoupalík Krajský soud v Ostravě 29.4.2009 11.5.2009 26.5.2009 2
B 1962/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - odvolání,jmenování čl.předst Krajský soud v Ostravě 17.2.2009 11.5.2009 26.5.2009 1
B 1962/SL 38 podpisové vzory Ing. Petr Scholz Krajský soud v Ostravě 11.6.2008 26.8.2008 9.10.2008 1
B 1962/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 14.7.2008 26.8.2008 9.10.2008 1
B 1962/SL 35 výroční zpráva r.2007 vč. zpr.audit,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 26.8.2008 3.9.2008 34
B 1962/SL 34 výroční zpráva r 2006 vč.úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 27.12.2007 23.4.2008 34
B 1962/SL 33 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 14.7.2006 8.8.2006 31
B 1962/SL 32 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 18.4.2006 12.5.2006 7.6.2006 14
B 1962/SL 31 rozhod. o statut. orgánu mimořádná VH Krajský soud v Ostravě 18.4.2006 12.5.2006 7.6.2006 5
B 1962/SL 30 notářský zápis NZ 80/2006 Krajský soud v Ostravě 18.4.2006 12.5.2006 7.6.2006 9
B 1962/SL 29 ostatní -zápis z VH,schv.úč.z. Krajský soud v Ostravě 22.9.2005 18.1.2006 19.1.2006 3
B 1962/SL 28 notářský zápis NZ 262/2005 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 6.9.2005 24.10.2005 9
B 1962/SL 27 výroční zpráva r.2004,úč.záv.,zp.audit. Krajský soud v Ostravě 19.10.2005 20.10.2005 28
B 1962/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.11.2004 24.2.2005 2
B 1962/SL 23 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 25.10.2004 22.12.2004 29.12.2004 4
B 1962/SL 22 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,příl. Krajský soud v Ostravě 22.12.2004 29.12.2004 26
B 1962/SL 21 notářský zápis Nz 295/2004 Krajský soud v Ostravě 27.12.2004 11
B 1962/SL 20 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2003 2.10.2003 6.10.2003 2
B 1962/SL 19 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 2.10.2003 6.10.2003 6
B 1962/SL 18 účetní závěrka r. 2002, vč. zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 2.10.2003 6.10.2003 22
B 1962/SL 17 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 11.4.2003 16.4.2003 30
B 1962/SL 9 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 25.6.2002 20
B 1962/SL 16 podpisové vzory (neověřeno) Krajský soud v Ostravě 13.6.2002 21.6.2002 25.6.2002 4
B 1962/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.4.2000 21.6.2002 25.6.2002 2
B 1962/SL 14 notářský zápis NZ 21/98 Krajský soud v Ostravě 16.1.1998 21.6.2002 25.6.2002 5
B 1962/SL 13 notářský zápis NZ 153/98 Krajský soud v Ostravě 10.4.1998 21.6.2002 25.6.2002 4
B 1962/SL 12 notářský zápis NZ 264/99 Krajský soud v Ostravě 31.5.1999 21.6.2002 25.6.2002 6
B 1962/SL 11 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 25.6.2002 20
B 1962/SL 10 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 25.6.2002 20
B 1962/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 7.9.2001 18.12.2001 15
B 1962/SL 7 notářský zápis NZ 173/2001 Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 7.9.2001 18.12.2001 23
B 1962/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.12.2000 27.12.2001 9.1.2001 16
B 1962/SL 5 notářský zápis NZ 497/2000-VH Krajský soud v Ostravě 21.12.2001 27.12.2001 9.1.2001 11
B 1962/SL 3 notářský zápis NZ 302/2000vč.znal.posudku Krajský soud v Ostravě 28.7.2000 1.8.2000 5.9.2000 230
B 1962/SL 1 ostatní výpisy z účtu 2x nedoloženo Krajský soud v Ostravě 18.6.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Technic Tube, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Technic Tube, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.