STRABAG a.s. Praha IČO: 60838744

Společnost Strabag a.s. patří k předním stavebním společnostem v České republice a je součástí evropského koncernu Strabag SE se sídlem v Rakousku, který patří k největším stavebním skupinám v Evropě. Společnost Strabag nabízí řešení v oborech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství a to v rámci odštěpných závodů působících po celé republice. Své zakázky realizuje jak pro komunální a krajské zadavatele, tak také pro soukromé investory.

Historie

Vstup koncernu Strabag SE (dříve Bauholding AG) na český trh se datuje již do roku 1991, kdy zakládá společnost Bohemia asfalt s.r.o. V následujících letech postupně získává majoritní podíly v dalších stavebních společnostech působících na českém trhu především v oblasti dopravního stavitelství. Rok 2000 je klíčovým: Skupina Bauholding Strabag se začíná jednotně prezentovat na evropském trhu a i v České republice podnikají koncernové stavební firmy pod jednotným obchodním jménem STRABAG.  Je založena společnost Strabag CZ.

Divizní členění společnosti Strabag a.s.

 • Divize dopravního stavitelství
 • Divize pozemního stavitelství

Základní údaje o STRABAG a.s. IČO: 60838744

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.4.2002
Spisová značka: B 7634
IČO: 60838744
Obchodní firma: STRABAG a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.3.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.3.1994
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s. 1.10.2017
Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozem ní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016. 1.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.5.2014
Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209. 1.10.2011
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a. s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti. Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním re jstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148. 6.3.2007
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technolog ie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti. Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 2 51 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266. 31.12.2006
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a. s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti. Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 348 34 352, dosud zapsané v obchodním re jstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148. 31.12.2006 - 6.3.2007
STRABAG ČR a.s., odštěpný závod Stein & Kies Zástupce vedoucího: Mgr. Marcus Kaller, nar. 28.1.1963, A 9800 Spittal Drau, Rakouská republika 29.3.2000 - 15.10.2001
Valná hromada společnosti STRABAG SAREMO a.s. ze dne 19.1.2000 přijala následující rozhodnutí: 1. Jediný akcionář obchodní společnosti STRABAG SAREMO, akciová společnost se sídlem České Budějovice, J. Čarka 7, obchodní společnost Bau Holding Beteiligung AG rozhodl o zvýšení základního jmění o 1,109.600.000,-Kč, slovy jednu miliardu jednosto devět milionů šestset tisíc korun českých, na celkovou částku 1,119.600.000,-Kč, slovy jednu miliardu jednosto devatenáct milionů šestset tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 25.1.2000 - 1.4.2000
2. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií. Zvýšení základního jmění je rozvrženo na 11 096 kusů listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 100.000,-Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou všech akcionářem upsamých akcií se považuje za emisní ážio. 25.1.2000 - 1.4.2000
3. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadního jediného akcionáře, který svoje přednostní právo v zájmu dosažení lepších hospodářských výsledků společnosti vylučuje. Všechny budou nabídnuty následujícím zájemcům, kteří svůj zájem projevili a doložili znaleckými posudky: - STRABAG a.s., IČ: 45 19 34 87, se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31 - ILBAU Plzeň a.s., IČ: 64 83 43 52, se sídlem Plzeň, Klatovská 76 - ILBAU Stříbro a.s., IČ: 45 35 89 66, se sídlem Stříbro, Mánesova 166 - ILBAU Teplice a.s., IČ: 46 70 83 91, se sídlem Dubí, Mírová 284/26 - ILBAU Liberec a.s., IČ: 46 70 89 95, se sídlem Liberec, Tř. generála Svobody 77 - ILBAU MORAVA a.s., IČ: 45 19 28 98, se sídlem Brno, Tovární ulice 3 - ILBAU-SIBE a.s., IČ 45 14 84 49, se sídlem Beroun, Lidická 802. Veřejná výzva k upisování je vyloučena. 25.1.2000 - 1.4.2000
4. Akcie bude možno upsat ve lhůtě do 21 dnů od pravomocného zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle obchodní společnosti STRABAG a.s., České Budějovice, Vrbenská 31. 25.1.2000 - 1.4.2000
5. Jediný akcionář rozhodl, že zvýšení základního jmění společnosti bude upsáno nepeněžitými vklady, a to podniky následujících společností: - STRABAG a.s. vkladem podniku, který byl zaleckým posudkem ze dne 10.1.2000, vypracovaným znaleckým ústavem KPMG Česká republika, s.r.o. se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka 12, dále jen "KPMG", zapsaným pod č. 61-7/2000 oceněn na 561,800.000,-Kč a znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000, vypracovaným znaleckým ústavem YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem v Praze l, Václavské náměstí 15, dále jen "YBN CONSULT", jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 391/93-OOD, zapsaným pod č. 871/2000 oceněn na 563,200.000,-Kč; schvaluje se vklad ve výši 561,800.000,-Kč, - ILBAU Plzeň a.s. vkladem podniku, který byl znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000, vypracovaným "KPMG", zapsaným pod č. 57-5/2000, oceněn na 13,900.000,-Kč a znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000 vypracovaným "YBN CONSULT", zapsaným pod č. 857/2000 oceněn na 14,000.000,-Kč, schvaluje se vklad ve výši 13,900.000,-Kč, - ILBAU Stříbro a.s., vkladem podniku, který byl znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000, vypracovaným "KPMG", zapsaným pod č. 59-5 /2000, oceněn na 41,400.000,-Kč a znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000 vypracovaným "YBN CONSULT", zapsaným pod č. 869/2000 oceněn na 41,600.000, schvaluje se vklad ve výši 41,400.000,-Kč, - ILBAU Teplice a.s. vkladem podniku, který byl znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000, vypracovaným "KPMG", zapsaným pod č. 60-6/2000, oceněn na 97,000.000,-Kč a znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000 vypracovaným "YBN CONSULT", zapsaným pod č. 870/2000 oceněn na 97,500.000,-Kč, schvaluje se vklad ve výši 97,000.000,-Kč, - ILBAU Liberec a.s. vkladem podniku, který byl znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000, vypracovaným "KPMG", zapsaným pod č. 56-1/2000, oceněn na 42,000.000,-Kč a znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000 vypracovaným "YBN CONSULT", zapsaným pod č. 865/2000 oceněn na 42,000.000,-Kč, schvaluje se vklad ve výši 42,000.000,-Kč, - ILBAU MORAVA a.s. vkladem podniku, který byl znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000, vypracovaným "KPMG", zapsaným pod č. 56-2/2000, oceněn na 298,300.000,-Kč a znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000 vypracovaným "YBN CONSULT", zapsaným pod č. 866/2000 oceněn na 300,000.000,-Kč, schvaluje se vklad ve výši 289,300.000,-Kč, - ILBAU-SIBE a.s. vkladem podniku, který byl znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000, vypracovaným "KPMG", zapsaným pod č. 58-4/2000, oceněn na 55,200.000,-Kč a znaleckým posudkem ze dne 10.1.2000 vypracovaným "YBN CONSULT", zapsaným pod č. 868/2000 oceněn na 56,300.000,-Kč, schvaluje se vklad ve výši 55,200.000,-Kč. 25.1.2000 - 1.4.2000
6. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo obchodní společnosti STRABAG a.s., České Budějovice, Vrbenská 31. Lhůta pro úplné splacení nepeněžitých vkladů končí 7 dnů od úpisu. 25.1.2000 - 1.4.2000
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s. 31.12.1999
Jediný akcionář STRABAG ČR a.s. rozhodl dne 9.6. 1997 o snížení základního jmění společnosti z 56,000.000,-Kč na 30,000.000,-Kč, a to vzetím 53.000 ks akcií na majitele v hodnotě 500,- Kč z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 20.10.1997 - 26.3.1998
Základní jmění je splaceno v plném rozsahu. 10.3.1997
Jediným akcionářem společnosti je STRABAG ČR a.s., Vrbenská 31, České Budějovice, IČO 624 97 685 10.3.1997 - 2.5.2001
Základní jmění je rozděleno na 80 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jméno zakladatelů a na 20 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. 22.7.1994 - 11.1.1995
Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131. Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti. Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy. 1.3.1994
Výše základního jmění společnosti činí l,000.000,-Kč, slovy: jeden milionkorun českých. Splacení peněžité částky 410.000,-Kč na základní jmění bylo prokázáno. 1.3.1994 - 11.1.1995

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60838744
Obchodní firma: STRABAG a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 2.5.1994
Celkový počet živností: 32
Aktivních živností: 12

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60838744
Firma: STRABAG a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.3.1994

Kontakty na STRABAG a.s. IČO: 60838744

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kačírkova 982 4, 158 00 Praha Česká republika
1.8.2019
Sídlo: Na bělidle 198/21 , Praha 150 00 29.11.2001 - 1.8.2019
Sídlo: Vrbenská 1821/31 , České Budějovice 370 06 15.2.2000 - 29.11.2001
Sídlo: Jana Čarka 1863/7 , České Budějovice 370 06 1.3.1994 - 15.2.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Kačírkova 982 4, 158 00 Praha

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na bělidle 198/21, Praha 150 00

Obory činností STRABAG a.s. IČO: 60838744

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.3.2018
distribuce pohonných hmot 13.11.2017
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 7.5.2014
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - zámečnictví, nástrojářství - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 2.4.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 2.11.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.4.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010
výkon zeměměřických činností 13.4.2010
opravy silničních vozidel 13.4.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.4.2010
zámečnictví, nástrojářství 13.4.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010
zámečnictví, nástrojářství 13.4.2010
opravy silničních vozidel 13.4.2010
opravy silničních vozidel 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.4.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010 - 31.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 13.4.2010 - 31.8.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.4.2010 - 31.8.2010
výkon zeměměřických činností 13.4.2010 - 6.2.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010 - 6.2.2013
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.4.2010 - 6.2.2013
provádění trhacích a ohňostrojných prací 13.4.2010 - 15.7.2016
výkon zeměměřických činností 13.4.2010 - 15.7.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010 - 15.7.2016
opravy silničních vozidel 13.4.2010 - 15.7.2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.4.2010 - 15.7.2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.1.2010 - 13.4.2010
zprostředkování služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek 22.5.2009 - 13.4.2010
výroba stavebních hmot a materiálů 22.5.2009 - 13.4.2010
inženýrská činnost ve stavebnictví 22.5.2009 - 13.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.5.2009 - 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn, odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 22.5.2009 - 13.4.2010
pronájem bytových a nebytových prostor 22.5.2009 - 2.4.2012
projektová činnost ve výstavbě 22.5.2009 - 6.2.2013
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 22.5.2009 - 6.2.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 29.4.2009
výkon zeměměřických činností 29.4.2009
provádění trhacích a ohňostrojných prací 29.4.2009
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 29.4.2009
zámečnictví, nástrojářství 29.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.4.2009
Zprostředkování obchodu a služeb 17.12.2007 - 29.4.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.10.2005
opravy silničních vozidel 5.10.2005
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů) 5.10.2005
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení 5.10.2005 - 29.4.2009
silniční motorová doprava nákladní 5.10.2005 - 29.4.2009
silniční motorová doprava osobní 5.10.2005 - 29.4.2009
zprostředkování služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek 5.10.2005 - 29.4.2009
přípravné práce pro stavby 5.10.2005 - 29.4.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 5.10.2005 - 29.4.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 23.2.2005 - 1.1.2009
inženýrská činnost ve stavebnictví 23.2.2005 - 1.1.2009
pronájem bytových a nebytových prostor 23.2.2005 - 1.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.2.2005 - 1.1.2009
inženýrská činnost ve stavebnictví 19.11.2001 - 23.2.2005
pronájem bytových a nebytových prosto 19.11.2001 - 23.2.2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.11.2001 - 23.2.2005
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 25.9.2000
nákup, prodej a skladování paliv a maziv 25.9.2000 - 5.10.2005
provádění trhacích prací 25.9.2000 - 29.4.2009
nákup a prodej výbušnin 25.9.2000 - 29.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.9.2000 - 13.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.9.2000 - 13.4.2010
pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení 25.9.2000 - 13.4.2010
pronájem moorových vozidel, strojů a zařízení 25.9.2000 - 13.4.2010
silniční motorová doprava nákladní 25.9.2000 - 13.4.2010
silniční motorová doprava nákladní 25.9.2000 - 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 25.9.2000 - 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 25.9.2000 - 13.4.2010
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 25.9.2000 - 31.8.2010
výkon zeměměřičských činností 29.3.2000
projektová činnost ve výstavbě 29.3.2000
montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení 29.3.2000
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 29.3.2000
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 29.3.2000
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 29.3.2000
projektová činnost ve výstavbě 29.3.2000
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 29.3.2000
hornická činnost a činnost prováděná hornickýcm způsobem v tomto rozsahu: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek - zřizování a zušlechťování a likvidace lomů - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť 29.3.2000 - 29.3.2000
inženýrský činnost ve stavebnictví 29.3.2000 - 29.3.2000
zámečniství 29.3.2000 - 29.3.2000
inženýrská činnost ve stavebnictví 29.3.2000 - 15.10.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.3.2000 - 15.10.2001
pronájem bytových a nebytových prostor 29.3.2000 - 15.10.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.3.2000 - 15.10.2001
pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení 29.3.2000 - 15.10.2001
pronájem bytových a nebytových prostor 29.3.2000 - 15.10.2001
výroba stavebních hmot a materiálů 29.3.2000 - 15.10.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv 29.3.2000 - 15.10.2001
pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení 29.3.2000 - 15.10.2001
podnikáni v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných 29.3.2000 - 15.10.2001
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 29.3.2000 - 15.10.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv 29.3.2000 - 15.10.2001
provádění staveb, jejich změn, a odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 29.3.2000 - 15.10.2001
výroba stavebních hmot a materiálů 29.3.2000 - 15.10.2001
výroba stavebních hmot a materiálů 29.3.2000 - 15.10.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.3.2000 - 15.10.2001
opravy motorových vozidel 29.3.2000 - 15.10.2001
ubytovací služby 29.3.2000 - 15.10.2001
hornická činnost a činnost prováděná hornickýcm způsobem v tomto rozsahu: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek - zřizování, zajišťování a likvidace lomů - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť 29.3.2000 - 15.10.2001
automatizované zpracování dat 29.3.2000 - 15.10.2001
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 29.3.2000 - 15.10.2001
provádění staveb, jejich změn, a odstaňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 29.3.2000 - 15.10.2001
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 29.3.2000 - 5.10.2005
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v tomto rozsahu: - zřizování a provozování odvalů, výsypek - otvírka, přeprava a dobývání výhradních ložisek - zřizování, zajišťování a likvidace lomů - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním 29.3.2000 - 5.10.2005
opravy motorových vozidel 29.3.2000 - 5.10.2005
projektování elektrických zařízení 29.3.2000 - 29.4.2009
automatizované zpracování dat 29.3.2000 - 29.4.2009
ubytovací služby 29.3.2000 - 29.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.3.2000 - 29.4.2009
výkon zeměměřičských činností 29.3.2000 - 29.4.2009
zámečnictví 29.3.2000 - 29.4.2009
inženýrská činnost ve stavebnictví 29.3.2000 - 29.4.2009
výroba stavebních hmot a materiálů 29.3.2000 - 29.4.2009
poskytování leasingu 29.3.2000 - 29.4.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných 29.3.2000 - 29.4.2009
pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení 29.3.2000 - 29.4.2009
pronájem bytových a nebytových prostor 29.3.2000 - 29.4.2009
poskytování leasingu 29.3.2000 - 13.4.2010
pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení 29.3.2000 - 13.4.2010
pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení 29.3.2000 - 13.4.2010
inženýrská činnost ve stavebnictví 29.3.2000 - 13.4.2010
inženýrská činnost ve stavebnictví 29.3.2000 - 13.4.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných 29.3.2000 - 13.4.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných 29.3.2000 - 13.4.2010
výroba stavebních hmot a materiálů 29.3.2000 - 13.4.2010
zámečnictví 29.3.2000 - 13.4.2010
inženýrská činnost ve stavebnictví 29.3.2000 - 13.4.2010
pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení 29.3.2000 - 13.4.2010
inženýrská činnost ve stavebnictví 29.3.2000 - 13.4.2010
pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení 29.3.2000 - 13.4.2010
výroba stavebních hmot a materiálů 29.3.2000 - 13.4.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných 29.3.2000 - 13.4.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných 29.3.2000 - 13.4.2010
výroba stavebních hmot a materiálů 29.3.2000 - 13.4.2010
výroba stavebních hmot a materiálů 29.3.2000 - 13.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.3.2000 - 13.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.3.2000 - 13.4.2010
ubytovací služby 29.3.2000 - 13.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.3.2000 - 13.4.2010
zámečnictví 29.3.2000 - 13.4.2010
ubytovací služby 29.3.2000 - 13.4.2010
ubytovací služby 29.3.2000 - 13.4.2010
automatizované zpracování dat 29.3.2000 - 13.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.3.2000 - 13.4.2010
opravy motorových vozidel 29.3.2000 - 13.4.2010
automatizované zpracování dat 29.3.2000 - 13.4.2010
automatizované zpracování dat 29.3.2000 - 13.4.2010
ubytovací služby 29.3.2000 - 13.4.2010
opravy motorových vozidel 29.3.2000 - 13.4.2010
automatizované zpracování dat 29.3.2000 - 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn, odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 29.3.2000 - 13.4.2010
opravy motorových vozidel 29.3.2000 - 13.4.2010
opravy motorových vozidel 29.3.2000 - 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn, odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 29.3.2000 - 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn, odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 29.3.2000 - 13.4.2010
provádění staveb, jejich změn, odstraňování (provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb) 29.3.2000 - 13.4.2010
pronájem bytových a nebytových postor 29.3.2000 - 2.4.2012
pronájem bytových a nebytových prostor 29.3.2000 - 2.4.2012
pronájem nebytových a bytových prostor 29.3.2000 - 2.4.2012
pronájem bytových a nebytových prostor 29.3.2000 - 2.4.2012
výroba betonu a obalovaných živičných směsí 29.3.2000 - 15.7.2016
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 20.10.1997 - 29.3.2000
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 20.10.1997 - 29.3.2000
Silniční motorová doprava 20.10.1997 - 5.10.2005
l. Provádění bytových a občanských staveb 1.3.1994 - 20.10.1997
2. Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 1.3.1994 - 20.10.1997
3. Silniční motorová doprava 1.3.1994 - 20.10.1997
4. Výkon autorizovaného architekta prostřednictvím ing.arch. Jiřího Myslivečka v rozsahu jeho oprávnění uděleného mu Českou komorou architektů dne 16.3.1993 pod č.j. 00536/93 1.3.1994 - 20.10.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Ústřední 423/62 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010866729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Tovačovská 974 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1010887866
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: U Katovny 775/1 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1011071533
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Kladská 916/65 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011338319
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Purkyňova 648/125 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1011338327
Zahájení provozování: 1.12.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Za Nádražím 1735 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011511835
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.3.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: Sedlecká 777/27 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1011569213
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.4.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: Blanická 1583/12 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1011823438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: K Vodojemu 140 , Chrášťany 252 19
Identifikační číslo provozovny: 1011855453
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: třída Obránců míru 2767 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: 178 , Travčice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875373
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 12
Provozovna: 79 399 01 Přeborov
Identifikační číslo provozovny: 1011918226
Zahájení provozování: 1.12.2017
Provozovna č. 13
Provozovna: U cihelny 492 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1009068717
Zahájení provozování: 1.8.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: 273 07 Vinařice
Identifikační číslo provozovny: 1000609448
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 15
Provozovna: Suvorovova 259 , Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny: 1009230174
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: Jiráskova 379 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230093
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: Holická 1004/29 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230018
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: Pivovarská 514 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230042
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: Lagnovská 669 , Klimkovice 742 83
Identifikační číslo provozovny: 1009230191
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: Veslařská 3071/25 , Brno 637 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230051
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Holandská 467 , Pardubice 533 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230204
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: Wilsonova 420/27 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230115
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Kladská 1082/67 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1009230212
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: Rožmitálská 163 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230123
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: Parková 1205/11 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1009229991
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Kotojedská 2588/91 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230077
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: 386 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230085
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 28
Provozovna: Jihlavská 1007/2 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230158
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 29
Provozovna: Obrataňská 1396/6 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230000
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 30
Provozovna: Písečská 38 , Dlouhoňovice 564 01
Identifikační číslo provozovny: 1009289951
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 31
Provozovna: ČSA 6 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1009289942
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 32
Provozovna: Krnovská 111/136 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1000609162
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 33
Provozovna: 552 03 Česká Skalice
Identifikační číslo provozovny: 1000609189
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 34
Provozovna: Holečkova 785 , Blatná 388 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609278
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 35
Provozovna: Lidická 802 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609197
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 36
Provozovna: 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny: 1000609294
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 37
Provozovna: Vrbenská 1821/31 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1000609081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 38
Provozovna: Generála Svobody 161/77 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609219
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 39
Provozovna: Na Švadlačkách 478 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609090
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 40
Provozovna: Mírová 284/26 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1000609227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 41
Provozovna: Myslotínská 313 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609103
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 42
Provozovna: Pod Budínem 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo provozovny: 1000609120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 43
Provozovna: Tovární 731 , Velká Bystřice 783 53
Identifikační číslo provozovny: 1000609359
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 44
Provozovna: Polanecká 827/49 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 45
Provozovna: Tovární 756/3 , Brno 643 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609529
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 46
Provozovna: Vodňanská 333 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 47
Provozovna: Nádraží 130 , Hrušky 691 56
Identifikační číslo provozovny: 1000609367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 48
Provozovna: Boženy Němcové 756 , Benátky nad Jizerou 294 71
Identifikační číslo provozovny: 1000610080
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.5.1994
Provozovna č. 49
Provozovna: Znojemská 2716/78 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012290981
Zahájení provozování: 15.3.2018
Provozovna č. 50
Provozovna: 20 , Hostěradice 671 71
Identifikační číslo provozovny: 1012432327
Zahájení provozování: 24.10.2018
Provozovna č. 51
Provozovna: Ovčárecká 1452 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1012727882
Zahájení provozování: 1.5.2019
Provozovna č. 52
Provozovna: Kačírkova 982 4 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012832201
Zahájení provozování: 1.8.2019

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Ústřední 423/62 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010866729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Tovačovská 974 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1010887866
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Kladská 916/65 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011338319
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Blanická 1583/12 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1011823438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: třída Obránců míru 2767 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: 178 , Travčice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875373
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: U cihelny 492 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1009068717
Zahájení provozování: 1.8.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: Nádraží 130 , Hrušky 691 56
Identifikační číslo provozovny: 1000609367
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 9
Provozovna: 273 07 Vinařice
Identifikační číslo provozovny: 1000609448
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 10
Provozovna: Holická 1004/29 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230018
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 11
Provozovna: Písečská 38 , Dlouhoňovice 564 01
Identifikační číslo provozovny: 1009289951
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: ČSA 6 , Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny: 1009289942
Zahájení provozování: 1.12.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: Krnovská 111/136 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1000609162
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 14
Provozovna: Myslotínská 313 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609103
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 15
Provozovna: Generála Svobody 161/77 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609219
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 16
Provozovna: Lidická 802 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609197
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 17
Provozovna: 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny: 1000609294
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 18
Provozovna: Mírová 284/26 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1000609227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 19
Provozovna: Na Švadlačkách 478 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609090
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 20
Provozovna: Vodňanská 333 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 21
Provozovna: Pod Budínem 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo provozovny: 1000609120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 22
Provozovna: Tovární 731 , Velká Bystřice 783 53
Identifikační číslo provozovny: 1000609359
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 23
Provozovna: Polanecká 827/49 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 24
Provozovna: Tovární 756/3 , Brno 643 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609529
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 25
Provozovna: Boženy Němcové 756 , Benátky nad Jizerou 294 71
Identifikační číslo provozovny: 1000610080
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.5.2008
Provozovna č. 26
Provozovna: 20 , Hostěradice 671 71
Identifikační číslo provozovny: 1012432327
Zahájení provozování: 24.10.2018
Provozovna č. 27
Provozovna: Ovčárecká 1452 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1012727882
Zahájení provozování: 1.5.2019

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Kladská 916/65 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011338319
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Za Nádražím 1735 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011511835
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.3.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Blanická 1583/12 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1011823438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: třída Obránců míru 2767 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: 178 , Travčice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875373
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: Krnovská 111/136 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1000609162
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 7
Provozovna: Generála Svobody 161/77 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609219
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 8
Provozovna: 273 07 Vinařice
Identifikační číslo provozovny: 1000609448
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 9
Provozovna: Mírová 284/26 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1000609227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 10
Provozovna: 552 03 Česká Skalice
Identifikační číslo provozovny: 1000609189
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 11
Provozovna: Lidická 802 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609197
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 12
Provozovna: Myslotínská 313 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609103
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 13
Provozovna: Pod Budínem 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo provozovny: 1000609120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 14
Provozovna: Polanecká 827/49 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 15
Provozovna: Vodňanská 333 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Ústřední 423/62 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010866729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: U Katovny 775/1 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1011071533
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Kladská 916/65 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011338319
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Purkyňova 648/125 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1011338327
Zahájení provozování: 1.12.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Sedlecká 777/27 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1011569213
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.4.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: 178 , Travčice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875373
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: třída Obránců míru 2767 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: 79 399 01 Přeborov
Identifikační číslo provozovny: 1011918226
Zahájení provozování: 1.12.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Jihlavská 1007/2 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230158
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 10
Provozovna: 386 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230085
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 11
Provozovna: Obrataňská 1396/6 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230000
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: Suvorovova 259 , Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny: 1009230174
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: Jiráskova 379 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230093
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: Holická 1004/29 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230018
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: Pivovarská 514 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230042
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: Lagnovská 669 , Klimkovice 742 83
Identifikační číslo provozovny: 1009230191
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: Veslařská 3071/25 , Brno 637 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230051
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: Holandská 467 , Pardubice 533 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230204
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: Wilsonova 420/27 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230115
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: Kladská 1082/67 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1009230212
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Parková 1205/11 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1009229991
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: Rožmitálská 163 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230123
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Kotojedská 2588/91 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230077
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: Na Švadlačkách 478 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609090
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 25
Provozovna: Kačírkova 982 4 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012832201
Zahájení provozování: 1.8.2019

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovačovská 974 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1010887866
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 25.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Purkyňova 648/125 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1011338327
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování: 1.12.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Kladská 916/65 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011338319
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Za Nádražím 1735 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011511835
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 16.3.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Blanická 1583/12 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1011823438
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: 385 , Rokytnice nad Jizerou 512 45
Identifikační číslo provozovny: 1011855445
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: K Vodojemu 140 , Chrášťany 252 19
Identifikační číslo provozovny: 1011855453
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: třída Obránců míru 2767 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875365
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: 178 , Travčice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875373
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: U cihelny 492 , Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny: 1009068717
Obory činností:
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.8.2013
Provozovna č. 11
Provozovna: Nádraží 130 , Hrušky 691 56
Identifikační číslo provozovny: 1000609367
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 12
Provozovna: Generála Svobody 161/77 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609219
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.4.2000
Provozovna č. 13
Provozovna: 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny: 1000609294
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 14
Provozovna: Na Švadlačkách 478 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609090
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 15
Provozovna: Boženy Němcové 756 , Benátky nad Jizerou 294 71
Identifikační číslo provozovny: 1000610080
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 28.5.2008
Provozovna č. 16
Provozovna: Tovární 756/3 , Brno 643 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609529
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 17
Provozovna: Myslotínská 313 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609103
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 18
Provozovna: Vrbenská 1821/31 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1000609081
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 19
Provozovna: Hlavní 747 06 Opava
Identifikační číslo provozovny: 1000609910
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 20
Provozovna: Lidická 802 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609197
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 21
Provozovna: 78 , Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000610021
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 4.3.2002
Provozovna č. 22
Provozovna: 789 01 Rájec
Identifikační číslo provozovny: 1000609804
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 23
Provozovna: Mírová 284/26 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1000609227
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 24
Provozovna: 552 03 Česká Skalice
Identifikační číslo provozovny: 1000609189
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 25
Provozovna: Holečkova 785 , Blatná 388 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609278
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 26
Provozovna: Polanecká 827/49 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609138
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 27
Provozovna: Krnovská 111/136 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1000609162
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 28
Provozovna: Pod Budínem 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo provozovny: 1000609120
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 29
Provozovna: 273 07 Vinařice
Identifikační číslo provozovny: 1000609448
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 30
Provozovna: Vodňanská 333 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609154
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 31
Provozovna: Tovární 731 , Velká Bystřice 783 53
Identifikační číslo provozovny: 1000609359
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 32
Provozovna: Polní 792 01 Bruntál
Identifikační číslo provozovny: 1000609791
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.3.2000
Provozovna č. 33
Provozovna: 20 , Hostěradice 671 71
Identifikační číslo provozovny: 1012432327
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 24.10.2018
Provozovna č. 34
Provozovna: Ovčárecká 1452 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1012727882
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.5.2019
Provozovna č. 35
Provozovna: Kačírkova 982 4 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012832201
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.8.2019
Provozovna č. 36
Provozovna: Na bělidle 198/21 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1012853641
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.8.2019

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Za Nádražím 1735 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011511835
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.3.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Blanická 1583/12 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1011823438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: 178 , Travčice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875373
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: třída Obránců míru 2767 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Generála Svobody 161/77 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609219
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 6
Provozovna: Mírová 284/26 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1000609227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 7
Provozovna: 552 03 Česká Skalice
Identifikační číslo provozovny: 1000609189
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 8
Provozovna: Krnovská 111/136 , Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny: 1000609162
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 9
Provozovna: Lidická 802 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609197
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 10
Provozovna: Myslotínská 313 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609103
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 11
Provozovna: Pod Budínem 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo provozovny: 1000609120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 12
Provozovna: Polanecká 827/49 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 13
Provozovna: Vodňanská 333 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000

Živnost č. 7 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Ústřední 423/62 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1010866729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: U Katovny 775/1 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1011071533
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Kladská 916/65 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011338319
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Za Nádražím 1735 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011511835
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.3.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Sedlecká 777/27 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1011569213
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.4.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: Blanická 1583/12 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1011823438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: třída Obránců míru 2767 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875365
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: 178 , Travčice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1011875373
Zahájení provozování: 1.10.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: 79 399 01 Přeborov
Identifikační číslo provozovny: 1011918226
Zahájení provozování: 1.12.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Mírová 284/26 , Dubí 417 03
Identifikační číslo provozovny: 1000609227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 11
Provozovna: Obrataňská 1396/6 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230000
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: Suvorovova 259 , Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny: 1009230174
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: Jiráskova 379 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230093
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: Holická 1004/29 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230018
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: Pivovarská 514 , Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230042
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: Lagnovská 669 , Klimkovice 742 83
Identifikační číslo provozovny: 1009230191
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: Veslařská 3071/25 , Brno 637 00
Identifikační číslo provozovny: 1009230051
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: Holandská 467 , Pardubice 533 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230204
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: Wilsonova 420/27 , Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230115
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: Kladská 1082/67 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1009230212
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Rožmitálská 163 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230123
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: Parková 1205/11 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1009229991
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Kotojedská 2588/91 , Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230077
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: 386 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230085
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: Jihlavská 1007/2 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1009230158
Zahájení provozování: 1.11.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Lidická 802 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609197
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 27
Provozovna: Vrbenská 1821/31 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1000609081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 28
Provozovna: Myslotínská 313 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1000609103
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 29
Provozovna: Pod Budínem 367 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo provozovny: 1000609120
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 30
Provozovna: 273 07 Vinařice
Identifikační číslo provozovny: 1000609448
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 31
Provozovna: Polanecká 827/49 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2000
Provozovna č. 32
Provozovna: Kačírkova 982 4 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012832201
Zahájení provozování: 1.8.2019

Živnost č. 8 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Polanecká 827/49 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.3.2000

Živnost č. 9 Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Polanecká 827/49 , Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny: 1000609138
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.9.2015

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Kladská 916/65 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011338319
Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Kačírkova 982 4 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012832201
Zahájení provozování: 1.8.2019

Živnost č. 11 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.7.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Kladská 916/65 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011338319
Zahájení provozování: 1.3.2016

Živnost č. 12 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.11.2017

Živnost č. 13 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.1994
Zánik oprávnění: 25.7.1996

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.7.1997
Zánik oprávnění: 1.7.2001

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování leasingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem motorových vozidel, strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba betonu a obalovaných živičných směsí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba stavebních hmot a materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském bal

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.3.2000
Zánik oprávnění: 3.9.2015

Živnost č. 28 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Zprostředkování služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.2001
Zánik oprávnění: 14.11.2008

Živnost č. 31 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní těžba a dobývání
Výroba cementu, vápna a sádry
Výroba zbraní a střeliva
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Opravy elektrických zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vedení firmy STRABAG a.s. IČO: 60838744

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové předst avenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce. 15.9.2010
Za společnost jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, příp. dva členové představenstva společně nebo dva prokuristé společně. 15.2.2000 - 15.9.2010
Jménem společnosti jednají a podepisují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s jedním prokuristou. 11.1.1995 - 15.2.2000
Jménem společnosti je navenek oprávněn jednat předseda představenstva nebo v pořadí další člen představenstva. Za společnost se v záležitostech vymezených představenstvu jako statutárnímu orgánu společnosti podepisují vždy alespoň dva členové představenstva tak, že k napsanému nebo natiš- těnému obchodnímu jménu společnosti uvedou své jméno a příjmení s dovětkem označujícím funkci v představenstvu a připojí svůj vlastnoruční podpis. 14.3.1994 - 11.1.1995
Jménem společnosti je navenek oprávněn jednat předseda představenstva nebo v pořadí další člen představenstva. Za společnost se v záležitostech vymezených představenstvem jeho statutárním orgánem společnosti podepisují vždy alespoň dva členové představenstva tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti uvedou své jméno a příjmení s dovětkem označujícím funkci v představenstvu a připojí svůj vlastnoruční podpis. 1.3.1994 - 14.3.1994
Jméno: Ing. Ondřej Novák 20.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 1.1.2017
Adresa: 90, Radějovice 251 68
Jméno: Ing. Juraj Hirner 31.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Adresa: Slovinec 3 , 841 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Walter Egger 3.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2018
Adresa: Treffling 71 , 9871 Seeboden Rakouská republika
Jméno: Ing. Jiří Dynka 3.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2018
Adresa: Pod Skalkou 2737/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 1.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2019
Adresa: Kaštieľska 5388/1/A , 821 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: 1.ing. Jiří Jaroš 1.3.1994 - 11.1.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Plachého 276/27, České Budějovice 370 01
Jméno: 2.ing. Lubomír Drnek 1.3.1994 - 11.1.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Krumlovská 1859/82, České Budějovice 370 07
Jméno: JUDr. Vladimír Koubek 1.3.1994 - 11.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Netolická ll , 370 05 České Budějovice Česká republika
Jméno: Ing. Dušan Janík 11.1.1995 - 16.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dr. E. Beneše 608, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Jiří Jaroš 11.1.1995 - 23.4.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Plachého 276/27, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Lubomír Drnek 11.1.1995 - 23.4.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Krumlovská 1859/82, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Zdeněk Líkař 16.7.1996 - 23.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svojsíkova 392, Veselí nad Lužnicí 391 81
Jméno: Ing. Zdeněk Líkař 23.4.1999 - 15.2.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Svojsíkova 392, Veselí nad Lužnicí 391 81
Jméno: Dipl.Ing. Milan Jendrusak 23.4.1999 - 15.2.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rakouská republika
2345 Brunn am Gebirge, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 23.4.1999 - 15.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Znievska 42 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Petr Čížek 15.2.2000 - 15.2.2000
Funkce: předseda představentsva
Adresa: Stylová 540, Tábor 391 56
Jméno: Ing. Jindřich Zeman 15.2.2000 - 18.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Josefy Kolářové 1010/16, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Petr Čížek 15.2.2000 - 2.5.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Stylová 540, Tábor 391 56
Jméno: Ing. Jiří Svoboda 15.2.2000 - 2.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Havlíčkových sadů 1470/13, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jiří Svoboda 2.5.2001 - 9.5.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.1.2000
Ve funkci: od 27.1.2001
Adresa: U Havlíčkových sadů 1470/13, Praha 120 00
Jméno: Ing. Vladimír Boršek 15.2.2000 - 6.8.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: K. Chocholy 1283/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Josef Špát 15.2.2000 - 6.8.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žitná 1481/1, Brno 621 00
Jméno: Ing. František Šváb 15.2.2000 - 6.8.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šubova 425/50, Olomouc 779 00
Jméno: Dipl.Ing. Milan Jendrusak 18.8.2000 - 6.8.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2000
Adresa: Rakouská republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Ing. Petr Čížek 2.5.2001 - 6.8.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2000
Adresa: Stylová 540, Tábor 391 56
Jméno: Walter Egger 6.8.2001 - 10.8.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2001
Adresa: Rakouská republika
Seeboden, Spittal an der Drau
Jméno: Dipl.Ing. Milan Jendrusak 6.8.2001 - 23.4.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Walter Egger 10.8.2002 - 2.6.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2001 do 31.5.2004
Adresa: Rakouská republika
Wildstrasse 8, A-2100 Korneuburg
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 2.6.2004 - 10.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.5.2004
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Kaštielská 1/A
Jméno: Ing. Jiří Svoboda 9.5.2001 - 15.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.1.2000
Ve funkci: od 27.2.2001
Adresa: U Havlíčkových sadů 1470/13, Praha 120 00
Jméno: Dipl.Ing. Milan Jendrusak 23.4.2003 - 11.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2000 do 22.11.2007
Adresa: Rakouská republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 10.9.2004 - 17.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.5.2004
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Kaštielská 1/A
Jméno: Ing. Jiří Svoboda 15.5.2007 - 19.12.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.1.2000 do 1.1.2009
Ve funkci: od 27.2.2001 do 1.1.2009
Adresa: Na Skalce 30, Popovičky 251 01
Jméno: Ing. Jaroslav Katzer 11.12.2007 - 19.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.11.2007
Adresa: K hádku 1635, Praha 107 00
Jméno: ing. František Hirner 27.2.2008 - 29.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 1.1.2009
Ve funkci: od 9.1.2008
Adresa: Zhorinska 4633 , 810 00 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Josef Krátký 19.12.2008 - 12.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009
Adresa: Kollárova 1749 , 266 01 Beroun - město Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Katzer 19.12.2008 - 19.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2007
Ve funkci: od 1.1.2009
Adresa: K hádku 1635, Praha 107 00
Jméno: Walter Egger 27.2.2008 - 28.12.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 9.1.2008
Adresa: Rakouská republika
2100 Korneuburg, Wildstrasse 8
Jméno: Ing. Josef Krátký 12.1.2009 - 1.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009
Ve funkci: do 31.12.2012
Adresa: Kollárova 1748, Beroun 266 01
Jméno: Miroslav Božetický 29.12.2008 - 10.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009
Adresa: V Tejnecku 604, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jaroslav Katzer 19.5.2009 - 15.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2007
Ve funkci: od 1.1.2009
Adresa: V lipkách 1072, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Miroslav Božetický 10.6.2013 - 11.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 30.7.2015
Ve funkci: do 30.7.2015
Adresa: V Tejnecku 604, Chrudim 537 01
Jméno: Jiří Dynka 1.1.2013 - 21.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Pod Skalkou 2737/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jaroslav Katzer 15.6.2013 - 20.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2007 do 31.12.2016
Ve funkci: od 1.1.2009 do 31.12.2016
Adresa: V lipkách 1072, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Ing. Jiří Jaroš 11.8.2015 - 31.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2015 do 1.4.2017
Ve funkci: od 31.7.2015
Adresa: Plachého 272/25, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 17.12.2007 - 3.1.2019
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.5.2004 do 1.6.2014
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Kaštielská 1/A,82105
Jméno: Walter Egger 28.12.2011 - 3.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 9.1.2018
Ve funkci: od 9.1.2008
Adresa: Rakouská republika
Seeboden, Treffling 71, 9871
Jméno: Ing. Jiří Dynka 21.9.2015 - 3.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 1.1.2018
Adresa: Pod Skalkou 2737/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 3.1.2019 - 1.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014 do 2.6.2019
Adresa: Kaštieľská 5388/1/A , 821 05 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mag. Heribert Herzog 16.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2018
Adresa: Grafenschachen 22 , 7423 Grafenschachen Rakouská republika
Jméno: Mgr. Karin Bílková 3.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2018
Adresa: Bezručova 603, Zeleneč 250 91
Jméno: Dipl. Ing. Dr. Peter Krammer 13.5.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2019
Ve funkci: od 2.5.2019
Adresa: Langwiesgasse 24 , 1140 Vídeň Rakouská republika
Jméno: 1.ing. Luboš Horák 1.3.1994 - 11.1.1995
Funkce: předseda
Adresa: N. Frýda 1236/3, České Budějovice 370 05
Jméno: 2.ing. Jan Štěpka 1.3.1994 - 11.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Vodňanská 1018/10, České Budějovice 370 11
Jméno: 3.ing. Jiří Pomikálek 1.3.1994 - 11.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Zahradní 582, Zliv 373 44
Jméno: Luboš Horák 11.1.1995 - 31.10.1995
Funkce: člen
Adresa: N. Frýda 1236/3, České Budějovice 370 05
Jméno: Vladimír Homolka 31.10.1995 - 31.10.1995
Funkce: člen
Adresa: V, Volfa 17 , České Budějovice Česká republika
Jméno: Dipl.Ing. Roland Jurecka 11.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Lukasweg 6 , A 4060 Leonding, Rakousko Česká republika
Jméno: Vladislav Homolka 31.10.1995 - 20.10.1997
Funkce: člen
Adresa: V, Volfa 17 , České Budějovice Česká republika
Jméno: Dipl.Ing. Petr Čížek 11.1.1995 - 23.4.1999
Funkce: předseda
Adresa: Bělehradská 2757/2, Tábor 390 05
Jméno: Dipl.Ing. Folkmar Alzner 20.10.1997 - 23.4.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Bachlbergweg 75 , Linz Rakouská republika
Jméno: Vladislav Homolka 20.10.1997 - 31.12.1999
Funkce: člen
Adresa: V. Volfa 1302/17, České Budějovice 370 05
Jméno: Dip.Ing. Bernd Gaiswinkler 23.4.1999 - 15.2.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rakouská republika
Baden, Heleneustr. 59-61
Jméno: Dr.Mag. Ludwig Steinbauer 23.4.1999 - 15.2.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rakouská republika
1210 Wien, Josef Flandorfer Strasse 39
Jméno: Ing. Folkmar Alzner 31.12.1999 - 2.5.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vrbenská 1821/31, České Budějovice 370 06
Jméno: Dipl. Ing. Erwin Soravia 15.2.2000 - 6.8.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hangstrasse 2 , A-9800 Spittal/Drau, Rakouská republika
Jméno: Mag. Hannes Truntschnig 15.2.2000 - 6.8.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rutgasse 19 , A-1190 Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Fritz Oberlechner 6.8.2001 - 6.9.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2001
Ve funkci: od 15.5.2001
Adresa: Spolková republika Německo
50968 Köln, Lendenallee 23
Jméno: Jiří Zima 2.5.2001 - 24.12.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2000 do 21.6.2002
Adresa: Jana Šoupala 1605 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Fritz Oberlerchner 6.9.2001 - 6.11.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2001
Ve funkci: od 15.5.2001
Adresa: Spolková republika Německo
50968 Köln, Lendenallee 23
Jméno: Mag. Wolfgang Merkinger 6.8.2001 - 15.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2001 do 20.6.2011
Adresa: Rakouská republika
Ottensheim, Hanriederstrasse 5
Jméno: Ing. Fritz Oberlerchner 6.11.2006 - 9.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2001 do 10.1.2013
Ve funkci: od 15.5.2001 do 10.1.2013
Adresa: Rakouská republika
1130 Wien, Adolfstorgasse 6/4
Jméno: Mag. Hannes Truntschnig 15.8.2011 - 9.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2011 do 10.1.2013
Adresa: Rakouská republika
Seeboden, Seehofstrasse 33, 9871
Jméno: Siegried Wanker 9.4.2013 - 1.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2013
Ve funkci: od 10.1.2013
Adresa: Aslangasse , 1170 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Zdeněk Ptačovský 24.12.2002 - 7.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2002 do 23.4.2014
Adresa: Zelená 583/4, Olomouc 779 00
Jméno: Heribert Herzog 9.4.2013 - 22.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2013
Adresa: 22 , 7423 Grafensaschachen Rakouská republika
Jméno: Siegfried Wanker 1.6.2013 - 16.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2013 do 10.1.2018
Ve funkci: od 10.1.2013 do 10.1.2018
Adresa: Aslangasse , 1170 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Mag. Heribert Herzog 22.1.2018 - 16.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2013 do 10.1.2018
Adresa: 22 , 7423 Grafenschachen Rakouská republika
Jméno: Dipl. Ing. Siegfried Wanker 16.10.2018 - 13.5.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2018 do 30.4.2019
Ve funkci: od 11.1.2018 do 30.4.2019
Adresa: Aslangasse 2/5/6 , 1190 Vídeň Rakouská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 16.10.2018
Ing. Peter Černík, CSc. je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 19.2.2018
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 19.2.2018
pobyt v ČR: Praha 4, Brabcova 2/1159 27.2.2006
pobyt v ČR: Přestavlky 223 10.9.2004
pobyt v ČR: Praha 4, Brabcova 2/1159 7.4.2004
Pavel Míka je k zastupování a podepisování oprávněn spolu s dalším prokuristou 23.4.2003
Ing. Petr Čechal je k zastupování a podepisování oprávněn spolu s dalším prokuristou. 26.2.2003
v ČR: Olomouc, Holická 1004/29 10.8.2002
v ČR: Přestavlky čp. 223 29.1.2002
v ČR: Přestavlky č.p. 223 19.11.2001
v ČR: Olomouc, Wolkerova 951/24 15.10.2001
v ČR: Praha 1, Maislova 5 15.10.2001
v ČR: Praha 2, Malá Štěpánská 14 25.9.2000
v ČR: Praha 6, U Sadu 13 25.9.2000
v ČR: Praha 2, Reiskova 12 25.9.2000
pobyt v ČR - Dubí, Mírová 22, okr. Teplice 29.3.2000
v ČR: Dubí, Mírová 22 15.2.2000
Jméno: Ing. Tomáš Hoza 11.2.2009
Adresa: Purkyňova 749/10, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Jan Hýzl 18.1.2011
Adresa: Profesora Fuky 1276/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jan Chromý 21.5.2012
Adresa: 119, Litvínovice 370 01
Jméno: Ing. Jiří Horálek 10.7.2014
Adresa: Ludvíka Podéště 777/16, Brno 602 00
Jméno: Ing. Tomáš Hajič 23.9.2015
Adresa: Hvozdnická 1049/6, Praha 100 00
Jméno: Ing. Renata Hamrská 10.10.2015
Adresa: Hvozdíková 837, Liberec 463 12
Jméno: Ing. Radek Hradil 2.3.2016
Adresa: Okružní 660, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Petr Kafka 26.6.2016
Adresa: Sadová 246, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Pavel Klas 15.7.2016
Adresa: 5, Radošovice 386 01
Jméno: Ing. Radim Aulický 15.7.2016
Adresa: Oldřicha Nového 833, Velké Přílepy 252 64
Jméno: Ing. Alexey Korotkov 15.7.2016
Adresa: Lechowiczova 2827/11, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Lukáš Přibyl 20.12.2016
Adresa: Slunečná 333, Adamov 373 71
Jméno: Ing. Aleš Fišer 30.1.2017
Adresa: 131, Vamberk 517 54
Jméno: Ing. Richard Fischer 30.1.2017
Adresa: V Podhradí 33, Jenštejn 250 73
Jméno: Ing. Jiří Jaroš 31.3.2017
Adresa: Plachého 272/25, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Peter Černík CSc. 19.2.2018
Adresa: Jána Raka 7871/7A , 841 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Mag. Michal Pristaš 16.10.2018
Adresa: Marc Aurel Strasse 2f , 2460 Bruckneudorf Rakouská republika
Jméno: Ing. Rostislav Krones 25.8.2019
Adresa: 46, Kadov 592 03
Jméno: Dipl. Ing. Erik Zechmann 15.2.2000 - 15.2.2000
Adresa: Rakouská republika
9612 Geogen, Hanus Nr. 39,
Jméno: Mag. Marcus Kaller 15.2.2000 - 15.2.2000
Adresa: Rakouská republika
A-9800 Spittal/Drau,Lutherstrasse 7
Jméno: Dipl. Ing. Erik Zechmann 15.2.2000 - 29.3.2000
Adresa: Rakouská republika
9612 Geogen, Haus Nr. 39,
Jméno: Ing. Alena Březinová 15.2.2000 - 29.3.2000
Adresa: Vlasty Vlasákové 969/20, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jindřich Zeman 15.2.2000 - 25.9.2000
Adresa: Josefy Kolářové 1010/16, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Petr Čížek 15.2.2000 - 15.10.2001
Adresa: Stylová 540, Tábor 391 56
Jméno: Ing. František Fryš 15.2.2000 - 15.10.2001
Adresa: sídliště Vajgar 698, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Jiří Prček 15.2.2000 - 15.10.2001
Adresa: Nádražní 273, Zliv 373 44
Jméno: Ing. Jiří Pechlát 15.2.2000 - 15.10.2001
Adresa: nám. Přátelství 663, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Jaroslav Talacko 15.2.2000 - 15.10.2001
Adresa: Ke Džbánu 388/11, Praha 161 00
Jméno: Ing. Petr Orlík 15.2.2000 - 15.10.2001
Adresa: Milana Fialy 245/2, Ostrava 700 30
Jméno: Mag. Marcus Kaller 15.2.2000 - 15.10.2001
Adresa: Rakouská republika
A-9800 Spittal/Drau,Lutherstrasse 7
Jméno: Dipl. Ing. Erik Zechmann 29.3.2000 - 15.10.2001
Adresa: Rakouská republika
A - 9612 Geogen, Haus Nr. 39
Jméno: Ing. Milan Kubica 29.3.2000 - 15.10.2001
Adresa: Krmelínská 374/395, Ostrava 724 00
Jméno: Dipl.Ing. Milan Jendrusak 25.9.2000 - 15.10.2001
Adresa: Česká republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Ing. Wilibald Gamerith 19.11.2001 - 29.1.2002
Adresa: Rakouská republika
A-3495 Rohrendorf, Unter der Hauptstrasse 46
Jméno: Walter Egger 15.10.2001 - 10.8.2002
Adresa: Rakouská republika
Seeboden, Spittal an der Drau
Jméno: Ing. Vladimír Boršek 15.2.2000 - 26.2.2003
Adresa: K. Chocholy 1283/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Willibald Gamerith 29.1.2002 - 23.4.2003
Adresa: Rakouská republika
A-3495 Rohrendorf, Unter der Hauptstrasse 46
Jméno: Ing. Josef Krátký 15.2.2000 - 13.12.2003
Adresa: Na Parkáně 1493, Beroun 266 01
Jméno: Alfred Johann Zwischenberger 25.9.2000 - 7.4.2004
Adresa: Rakouská republika
9841 Winkern 169,
Jméno: Josef Špát 15.2.2000 - 6.5.2004
Adresa: Žitná 1481/1, Brno 621 00
Jméno: Pavel Míka 23.4.2003 - 10.9.2004
Adresa: Alešovo nábřeží 443, Veselí nad Lužnicí 391 81
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 2.6.2004 - 10.9.2004
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Kaštielská 1/A
Jméno: Alfred Johann Zwischenberger 7.4.2004 - 27.2.2006
Adresa: Rakouská republika
9841 Winkern 169
Jméno: Josef Špát 6.5.2004 - 27.2.2006
Adresa: Rygle 449/11, Brno 644 00
Jméno: Ing. Josef Krátký 13.12.2003 - 25.10.2006
Adresa: Na Náhonu 57, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Štefan Havlík 25.9.2000 - 6.11.2006
Adresa: Rakouská republika
Wien, Adalbert Stifter Strasse 19/1/13
Jméno: Ing. Jiří Svoboda 15.2.2000 - 15.5.2007
Adresa: U Havlíčkových sadů 1470/13, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jiří Podaný 27.2.2006 - 15.5.2007
Adresa: Přecechtělova 2405/23, Praha 155 00
Jméno: Dipl.Ing. Milan Jendrusak 15.10.2001 - 11.12.2007
Adresa: Česká republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 10.9.2004 - 17.12.2007
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Kaštielská 1/A
Jméno: Ing. Jiří Podaný 15.5.2007 - 21.1.2008
Adresa: Kováků 3210/26, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miroslav Božetický 21.1.2008 - 28.2.2008
Adresa: V Tejnecku 604, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jiří Pechlát 15.10.2001 - 1.1.2009
Adresa: nám. Přátelství 663, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Miroslav Božetický 28.2.2008 - 1.1.2009
Adresa: V Tejnecku 604, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jiří Svoboda 15.5.2007 - 21.5.2009
Adresa: Na Skalce 30, Popovičky 251 01
Jméno: Ing. Irena Matějíčková 15.10.2001 - 14.9.2009
Adresa: Ke Krči 1060/39, Praha 147 00
Jméno: Ing. Petr Čechal 26.2.2003 - 10.12.2009
Adresa: V Lukách 297, Písek 397 01
Jméno: Milena Studená 15.2.2000 - 21.1.2010
Adresa: Klosstermanova 8 , Olomouc-Slavonín Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Katzer 11.12.2007 - 21.1.2010
Adresa: K hádku 1635, Praha 107 00
Jméno: Ing. Renata Hamrská 15.10.2001 - 13.4.2010
Adresa: Břetislavova 309 , 460 01 Liberec 12 Česká republika
Jméno: Ing. František Hirner 21.1.2008 - 31.1.2011
Adresa: Zhorínska 4633 , 810 00 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Josef Tesař 21.1.2008 - 18.5.2011
Adresa: Hřbitovní 1713/1, Šlapanice 664 51
Jméno: Walter Egger 10.8.2002 - 27.10.2011
Adresa: Rakouská republika
Wildstrasse 8, 2100 Korneuburg
Jméno: Ing. Lubomír Třeslín 21.1.2008 - 28.12.2011
Adresa: 1276, Bystřice 739 95
Jméno: Walter Egger 27.10.2011 - 28.12.2011
Adresa: Rakouská republika
Wildstrasse 8, 2100 Korneuburg
Jméno: Ing. Vladimír Boršek 26.2.2003 - 9.1.2013
Adresa: Plavská 1977/5, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Josef Krátký 25.10.2006 - 9.1.2013
Adresa: Kollárova 1748, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Irena Matějíčková 14.9.2009 - 21.3.2013
Adresa: Nad lesním divadlem 1117/10, Praha 142 00
Jméno: Ing. Ladislav Barger 23.2.2005 - 1.6.2013
Adresa: Havířská 297, Loděnice 267 12
Jméno: Miroslav Božetický 1.1.2009 - 10.6.2013
Adresa: V Tejnecku 604, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jaroslav Katzer 21.1.2010 - 15.6.2013
Adresa: V lipkách 1072, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Ing. Pavel Ludvík 11.2.2009 - 18.9.2013
Adresa: Karoliny Světlé 949, Hronov 549 31
Jméno: Ing. Petr Čechal 10.12.2009 - 18.9.2013
Adresa: 38, Halámky 378 06
Jméno: Pavel Ludvík 18.9.2013 - 23.12.2013
Adresa: Pražská 1470/18, Praha 102 00
Jméno: Predrag Mitrovič 21.3.2013 - 7.5.2014
Adresa: Vinohradská 3216/165, Praha 100 00
Jméno: ing. Jiří Dynka 21.5.2009 - 10.7.2014
Adresa: Pod Skalou 972 5, 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Horálek 2.7.2010 - 10.7.2014
Adresa: Ludvíka Podéště 77 16, 602 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Pechlát 1.1.2009 - 21.10.2014
Adresa: Kopretinová 945, Prachatice 383 01
Jméno: Miroslav Božetický 10.6.2013 - 11.8.2015
Adresa: V Tejnecku 604, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jiří Jaroš 1.1.2009 - 14.8.2015
Adresa: Plachého 272/25, České Budějovice 370 01
Jméno: ing. Tomáš Hajič 21.5.2009 - 21.9.2015
Adresa: Hvozdnická 1049/6, Praha 100 00
Jméno: Vlastislav Šlajs 9.1.2013 - 21.9.2015
Adresa: Luční 306, Dýšina 330 02
Jméno: Irena Matějíčková 21.3.2013 - 21.9.2015
Adresa: Švihovská 550/15, Praha 142 00
Jméno: Ing. Tomáš Hajič 21.9.2015 - 23.9.2015
Adresa: Hvozdnická 1049/6, Praha 100 00
Jméno: Ing. Renata Hamrská 13.4.2010 - 10.10.2015
Adresa: Hvozdíková 837, Liberec 463 12
Jméno: Petr Kafka 1.1.2009 - 25.11.2015
Adresa: JUDr. Krpaty 1623, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. František Šváb 15.2.2000 - 29.2.2016
Adresa: Šubova 425/50, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Radek Hradil 15.2.2000 - 2.3.2016
Adresa: Okružní 660, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Petr Kafka 25.11.2015 - 26.6.2016
Adresa: JUDr. Krpaty 1623, Pardubice 530 03
Jméno: Alfred Johann Zwischenberger 27.2.2006 - 15.7.2016
Adresa: Rakouská republika
9841 Winklern , Zwischenbergen 11
Jméno: Ing. Vlastislav Šlajs 21.9.2015 - 15.7.2016
Adresa: Luční 306, Dýšina 330 02
Jméno: Ing. Jiří Dohnal 11.2.2009 - 31.7.2016
Adresa: Havlíčkova 317, Tišnov 666 01
Jméno: Ing. Jiří Dohnal 31.7.2016 - 7.9.2016
Adresa: Havlíčkova 317, Tišnov 666 01
Jméno: Ing. Jaroslav Katzer 15.6.2013 - 20.12.2016
Adresa: V lipkách 1072, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Ing. Luboš Tomášek 21.10.2014 - 20.12.2016
Adresa: Žďárského 2438, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 17.12.2007 - 30.1.2017
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Kaštielská 1/A, 82105
Jméno: Walter Egger 28.12.2011 - 30.1.2017
Adresa: Rakouská republika
Seeboden, Treffling 71, 9871
Jméno: Ing. Jiří Dynka 10.7.2014 - 30.1.2017
Adresa: Pod Skalkou 2737/5, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Jaroš 14.8.2015 - 30.1.2017
Adresa: Plachého 272/25, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Juraj Hirner 2.7.2010 - 31.3.2017
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Devínská Nová Ves, Slovinec 3, 84107
Jméno: Ing. Irena Matějíčková 21.9.2015 - 22.1.2018
Adresa: Švihovská 550/15, Praha 142 00
Jméno: Vladimír Boška 21.3.2013 - 19.2.2018
Adresa: 18, Bušanovice 384 22
Jméno: Ing. Petr Zach 15.7.2016 - 12.7.2018
Adresa: U dětského hřiště 738/3, Praha 158 00
Jméno: Ing. Mag. Michal Pristaš 19.2.2018 - 16.10.2018
Adresa: Teichackergasse 5/10 , 1120 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Mgr. Alexander Holénia 15.8.2011 - 5.8.2019
Adresa: Slovenská republika
Bratislava - Vajnory, Nad Jazierkom 9554/21, 831 07
Jméno: Ing. Rostislav Krones 1.1.2009 - 25.8.2019
Adresa: 247 , 594 45 Ostrov nad Oslavou Česká republika

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
v ČR : Přestavlky č.p. 223 29.1.2002
v ČR : Přestavlky č.p. 223 19.11.2001
v ČR: Praha 1, Maislova 5 15.10.2001
v ČR: Praha 1, Maislova 5 15.10.2001
v ČR: Praha 2, Malá Štěpánská 14 25.9.2000
v ČR: Praha 2, Malá Štěpánská 14 25.9.2000
pobyt v ČR - Dubí, Mírová 22, okr. Teplice 29.3.2000
pobyt v ČR - Dubí, Mírová 22, okr. Teplice 29.3.2000
Jméno: Ing. Jan Hýzl 18.1.2011
Adresa: Profesora Fuky 1276/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Jaroš 2.4.2012
Adresa: Plachého 272/25, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Tomáš Hajič 21.9.2015
Adresa: Hvozdnická 1049/6, Praha 100 00
Jméno: Petr Kafka 15.7.2016
Adresa: Sadová 246, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Pavel Klas 15.7.2016
Adresa: 5, Radošovice 386 01
Jméno: Dipl. Ing. Sonja Wertitsch 2.3.2018
Adresa: Kugelfanggasse 79a , 1210 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dipl. Ing. Erik Zechmann 29.3.2000 - 29.3.2000
Adresa: Rakouská republika
A - 9612 Georgen, Haus Nr. 39
Jméno: Ing. Vladimír Boršek 29.3.2000 - 15.10.2001
Adresa: K. Chocholy 1283/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Dipl. Ing. Erik Zechmann 29.3.2000 - 15.10.2001
Adresa: Rakouská republika
A - 9612 Georgen, Haus Nr. 39
Jméno: Ing. Jiří Svoboda 29.3.2000 - 15.10.2001
Adresa: U Havlíčkových sadů 1470/13, Praha 120 00
Jméno: Ing. Petr Čížek 29.3.2000 - 15.10.2001
Adresa: Stylová 540, Tábor 391 56
Jméno: Josef Špát 29.3.2000 - 15.10.2001
Adresa: Žitná 1481/1, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jaroslav Talacko 29.3.2000 - 15.10.2001
Adresa: Ke Džbánu 388/11, Praha 161 00
Jméno: Dipl. Ing. Milan Jendrusak 25.9.2000 - 15.10.2001
Adresa: Rakouská republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Dipl.Ing. Milan Jendrusak 25.9.2000 - 15.10.2001
Adresa: Rakouská republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Ing. Wilibald Gamerith 19.11.2001 - 29.1.2002
Adresa: Rakouská republika
A-3495 Rohrendorf, Unter der Hauptstrasse 46
Jméno: Ing. Vladimír Boršek 15.10.2001 - 27.9.2003
Adresa: K. Chocholy 1283/2, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Josef Krátký 15.10.2001 - 13.12.2003
Adresa: Na Parkáně 1493, Beroun 266 01
Jméno: Josef Špát 15.10.2001 - 6.5.2004
Adresa: Žitná 1481/1, Brno 621 00
Jméno: Ing. Willibald Gamerith 29.1.2002 - 23.2.2005
Adresa: Rakouská republika
A-3495 Rohrendorf, Unter der Hauptstrasse 46
Jméno: Josef Špát 6.5.2004 - 27.2.2006
Adresa: Rygle 449/11, Brno 644 00
Jméno: Ing. Josef Krátký 13.12.2003 - 11.9.2006
Adresa: Na Náhonu 57, Beroun 266 01
Jméno: Dipl.Ing. Milan Jendrusak 15.10.2001 - 28.2.2008
Adresa: Rakouská republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Dipl. Ing. Milan Jendrusak 15.10.2001 - 28.2.2008
Adresa: Rakouská republika
2345 Brunn, Franz Keimgasse 44/2
Jméno: Ing. Ladislav Barger 23.2.2005 - 1.1.2009
Adresa: Havířská 297, Loděnice 267 12
Jméno: Ing. Petr Čechal 27.2.2006 - 21.1.2010
Adresa: V Lukách 297, Písek 397 01
Jméno: Ing. Jiří Jaroš 28.2.2008 - 31.8.2010
Adresa: Plachého 272/25, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Petr Čechal 21.1.2010 - 18.1.2011
Adresa: 38, Halámky 378 06
Jméno: Ing. Vladimír Boršek 27.9.2003 - 9.1.2013
Adresa: Plavská 1977/5, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Josef Krátký 11.9.2006 - 9.1.2013
Adresa: Kollárova 1748, Beroun 266 01
Jméno: ing. Tomáš Hajič 22.5.2009 - 6.2.2013
Adresa: Hvozdnická 1049/6, Praha 100 00
Jméno: Miroslav Božetický 28.2.2008 - 10.6.2013
Adresa: V Tejnecku 604, Chrudim 537 01
Jméno: Miroslav Božetický 10.6.2013 - 11.8.2015
Adresa: V Tejnecku 604, Chrudim 537 01
Jméno: Vlastislav Šlajs 9.1.2013 - 21.9.2015
Adresa: Luční 306, Dýšina 330 02
Jméno: Tomáš Hajič 9.1.2013 - 21.9.2015
Adresa: Hvozdnická 1049/6, Praha 100 00
Jméno: Ing. František Šváb 29.3.2000 - 29.2.2016
Adresa: Šubova 425/50, Olomouc 779 00
Jméno: Petr Kafka 11.8.2015 - 15.7.2016
Adresa: JUDr. Krpaty 1623, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Vlastislav Šlajs 21.9.2015 - 15.7.2016
Adresa: Luční 306, Dýšina 330 02
Jméno: Ing. Radek Hradil 1.3.2016 - 15.7.2016
Adresa: Okružní 660, Uherské Hradiště 686 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ondřej Novák
Člen statutárního orgánu: Ing. Juraj Hirner
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Dynka
Člen statutárního orgánu: Ing. Jarmila Považanová
Člen statutárního orgánu: Walter Egger

Vlastníci firmy STRABAG a.s. IČO: 60838744

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 119 600 000 Kč - 1.4.2000
zakladni 10 000 000 Kč - 31.12.1999 - 1.4.2000
zakladni 56 500 000 Kč - 19.6.1997 - 31.12.1999
zakladni 114 000 000 Kč - 15.11.1996 - 19.6.1997
zakladni 79 000 000 Kč - 11.1.1995 - 15.11.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 25.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 11 096 25.8.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 16.9.2010 - 25.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 11 096 16.9.2010 - 25.8.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 11 096 1.4.2000 - 16.9.2010
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 31.12.1999 - 16.9.2010
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 113 000 19.6.1997 - 31.12.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 113 000 15.11.1996 - 19.6.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 78 000 11.1.1995 - 15.11.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 11.1.1995 - 19.6.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 80 14.3.1994 - 22.7.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 80 1.3.1994 - 14.3.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 20 1.3.1994 - 22.7.1994

Sbírka Listin STRABAG a.s. IČO: 60838744

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7634/SL 162 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 8.2.2016 12.2.2016 26.2.2016 2
B 7634/SL 161 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 11.11.2015 12.11.2015 64
B 7634/SL 160 zpráva o vztazích r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 11.9.2015 17.9.2015 8
B 7634/SL 158 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Městský soud v Praze 9.7.2015 5.8.2015 13.8.2015 5
B 7634/SL 156 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 24.6.2015 15.7.2015 29.7.2015 3
B 7634/SL 155 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 21.7.2015 42
B 7634/SL 154 notářský zápis [553/2014] Městský soud v Praze 29.12.2014 13.1.2015 21.1.2015 31
B 7634/SL 152 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 7.10.2014 10.11.2014 3
B 7634/SL 151 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 26.9.2014 44
B 7634/SL 149 ostatní projekt přeměny vnitrostátní fúze sloučením Městský soud v Praze 12.3.2014 12.3.2014 13.3.2014 8
B 7634/SL 148 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.1.2014 27.1.2014 56
B 7634/SL 147 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 3.12.2013 19.12.2013 14.1.2014 1
B 7634/SL 146 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2013 27.9.2013 14.10.2013 3
B 7634/SL 145 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 9.8.2013 11.9.2013 24.9.2013 1
B 7634/SL 144 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.8.2013 9.9.2013 43
B 7634/SL 143 ostatní - zápis z jednání Městský soud v Praze 16.5.2013 28.5.2013 6.6.2013 1
B 7634/SL 142 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 25.2.2013 5.3.2013 28.3.2013 1
B 7634/SL 141 ostatní zápis z RD - volba představenstva Městský soud v Praze 7.1.2013 22.3.2013 26.3.2013 2
B 7634/SL 140 ostatní zápis z DR - volba představenstva Městský soud v Praze 20.11.2012 22.3.2013 26.3.2013 2
B 7634/SL 139 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 24.1.2013 31.1.2013 13.2.2013 1
B 7634/SL 138 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 5.12.2012 30.1.2013 30.1.2013 2
B 7634/SL 137 ostatní zápis z DR volba čl. představenstva Městský soud v Praze 5.12.2012 10.1.2013 11.1.2013 2
B 7634/SL 136 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.12.2012 20.12.2012 56
B 7634/SL 133 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 26.6.2012 45
B 7634/SL 134 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 5.4.2012 31.5.2012 1
B 7634/SL 131 účetní závěrka, výroční zpráva rok. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.1.2012 40
B 7634/SL 130 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 36
B 7634/SL 132 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 13.12.2011 9.1.2012 1
B 7634/SL 129 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 31.8.2011 23
B 7634/SL 128 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 26.7.2011 2.8.2011 2.8.2011 5
B 7634/SL 127 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 20.1.2011 28.2.2011 1
B 7634/SL 126 ostatní - záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 9.12.2010 18.1.2011 1
B 7634/SL 125 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 196/2010 Městský soud v Praze 8.9.2010 17.9.2010 51
B 7634/SL 124 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 17.9.2010 22
B 7634/SL 123 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 31.8.2010 23
B 7634/SL 122 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 7.4.2010 18.6.2010 15.7.2010 3
B 7634/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.12.2009 54
B 7634/SL 115 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 1.12.2008 19.12.2009 1
B 7634/SL 114 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 20.11.2008 19.12.2009 1
B 7634/SL 113 ostatní - zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 18.11.2008 19.12.2009 2
B 7634/SL 119 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.7.2009 10.7.2009 25
B 7634/SL 118 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 22.1.2009 30.4.2009 1
B 7634/SL 117 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 17.12.2008 12.2.2009 1
B 7634/SL 116 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 14.8.2008 29.9.2008 30.1.2009 1
B 7634/SL 112 ostatní - zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 27.11.2008 14.1.2009 1
B 7634/SL 111 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 16.12.2008 14.1.2009 1
B 7634/SL 110 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.12.2008 9.1.2009 51
B 7634/SL 109 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.11.2008 23
B 7634/SL 108 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 10.9.2008 10.9.2008 15.10.2008 2
B 7634/SL 107 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 14.7.2008 14.7.2008 25
B 7634/SL 106 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 9.1.2008 7.3.2008 2
B 7634/SL 105 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.1.2008 7.3.2008 21
B 7634/SL 104 notářský zápis -NZ6/08 Městský soud v Praze 8.1.2008 7.3.2008 25
B 7634/SL 102 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.10.2007 17.1.2008 23.1.2008 3
B 7634/SL 101 notářský zápis -NZ329/07 Městský soud v Praze 26.10.2007 5.12.2007 7.1.2008 4
B 7634/SL 99 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.8.2007 14.8.2007 24
B 7634/SL 98 ostatní -návrh sml.o prodeji č.podniku Městský soud v Praze 30.1.2007 30.1.2007 14
B 7634/SL 97 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 17.1.2007 17.1.2007 14
B 7634/SL 95 účetní závěrka k 30.9.06+audit Městský soud v Praze 30.9.2006 9.1.2007 20
B 7634/SL 94 ostatní -zahaj.rozvaha +audit-1.10.06 Městský soud v Praze 1.10.2006 4.1.2007 5
B 7634/SL 93 účetní závěrka k 30.9.06+audit Městský soud v Praze 30.9.2006 4.1.2007 22
B 7634/SL 92 notářský zápis -NZ324/06+náv.sml.o fúzi slouč Městský soud v Praze 20.11.2006 4.1.2007 107
B 7634/SL 90 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.5.2006 18.10.2006 19.10.2006 4
B 7634/SL 88 ostatní -náv.sml.o prodeji č. podniku Městský soud v Praze 18.10.2006 19.10.2006 14
B 7634/SL 91 ostatní -náv.sml.o prodeji č.podniku Městský soud v Praze 17.10.2006 18.10.2006 14
B 7634/SL 87 ostatní -návrh sml.o fúzi sloučením Městský soud v Praze 17.10.2006 18.10.2006 4
B 7634/SL 86 ostatní -návrh sml.o fúzi sloučením Městský soud v Praze 17.10.2006 18.10.2006 5
B 7634/SL 85 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2006 29.8.2006 30.8.2006 4
B 7634/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 25.7.2006 20.7.2006 62
B 7634/SL 83 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 17.1.2006 14.2.2006 27.2.2006 1
B 7634/SL 82 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 22.12.2005 14.2.2006 27.2.2006 1
B 7634/SL 81 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 7.7.2005 2.12.2005 5.12.2005 1
B 7634/SL 80 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 19.1.2005 2.12.2005 5.12.2005 1
B 7634/SL 79 notářský zápis -NZ199/05+přílohy Městský soud v Praze 15.7.2005 5.10.2005 17.10.2005 43
B 7634/SL 78 notářský zápis -NZ199/05 Městský soud v Praze 15.7.2005 3.10.2005 3.10.2005 43
B 7634/SL 77 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2005 3.10.2005 3.10.2005 5
B 7634/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 8.8.2005 25.8.2005 57
B 7634/SL 74 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 29.11.2004 27.1.2005 4.3.2005 0
B 7634/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 29.9.2004 25
B 7634/SL 72 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2004 29.9.2004 4
B 7634/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 18.4.2003 29.7.2003 27.8.2003 57
B 7634/SL 69 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2002 Městský soud v Praze 29.7.2003 27.8.2003 1
B 7634/SL 65 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 21.10.2002 16.5.2003 0
B 7634/SL 64 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 21.6.2002 16.5.2003 0
B 7634/SL 63 ovládací smlouva + překlad z němčiny Městský soud v Praze 15.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 0
B 7634/SL 62 ostatní -zápis z VH + překlad z němčin Městský soud v Praze 15.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 0
B 7634/SL 61 notářský zápis NZ 75/2002 N 83/2002 Městský soud v Praze 26.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 7
B 7634/SL 60 notářský zápis NZ 436/2002 N 368/2002 Městský soud v Praze 22.10.2002 12.12.2002 13.12.2002 4
B 7634/SL 59 notářský zápis NZ 104/2002 N 116/2002 Městský soud v Praze 7.3.2002 12.12.2002 13.12.2002 5
B 7634/SL 58 notářský zápis NZ 88/2002 N 88/2002 Městský soud v Praze 28.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 4
B 7634/SL 57 notářský zápis NZ 87/2002 N 85/2002 Městský soud v Praze 28.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 4
B 7634/SL 56 notářský zápis NZ 85/2002 N 86/2002 Městský soud v Praze 28.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 4
B 7634/SL 55 notářský zápis NZ 105/2002 N 89/2002 Městský soud v Praze 7.3.2002 12.12.2002 13.12.2002 5
B 7634/SL 54 notářský zápis NZ 106/2002 N 88/2002 Městský soud v Praze 7.3.2002 12.12.2002 13.12.2002 5
B 7634/SL 53 notářský zápis NZ 74/2002 N 82/2002 Městský soud v Praze 26.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 7
B 7634/SL 52 notářský zápis NZ 73/2002 N 81/2002 Městský soud v Praze 26.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 7
B 7634/SL 51 notářský zápis NZ 86/2002 N 87/2002 Městský soud v Praze 28.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 4
B 7634/SL 50 notářský zápis NZ 437/2002 N 144/2002 Městský soud v Praze 22.10.2002 12.12.2002 13.12.2002 4
B 7634/SL 49 notářský zápis NZ 76/2002 N 84/2002 Městský soud v Praze 26.2.2002 12.12.2002 13.12.2002 83
B 7634/SL 47 ostatní -zpráva o vztazíh za rok 2001 Městský soud v Praze 15.7.2002 16.7.2002 0
B 7634/SL 46 ostatní -zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 29.4.2002 15.7.2002 16.7.2002 0
B 7634/SL 45 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 15.7.2002 16.7.2002 0
B 7634/SL 44 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 15.7.2002 16.7.2002 0
B 7634/SL 43 účetní závěrka [2000]  r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 15.1.2002 0
B 7634/SL 42 účetní závěrka [1999], zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 15.1.2002 0
B 7634/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 130/2001 Městský soud v Praze 17.5.2001 15.1.2002 0
B 7634/SL 40 ostatní - Zápis z představ. Městský soud v Praze 15.5.2001 29.10.2001 0
B 7634/SL 39 ostatní - Zápis z představ. Městský soud v Praze 27.2.2001 29.10.2001 0
B 7634/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 130/2001 Městský soud v Praze 17.5.2001 4.9.2001 0
B 7634/SL 37 notářský zápis 129/2001 Městský soud v Praze 17.5.2001 4.9.2001 0
B 7634/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2000 19.9.2000 0
B 7634/SL 35 ostatní -Zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 23.3.2000 4.4.2000 0
B 7634/SL 34 posudek znalce č.869/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 33 posudek znalce č.59-5/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 32 posudek znalce č.871/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 31 posudek znalce č.870/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 30 posudek znalce č.60-6/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 29 posudek znalce č.866/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 28 posudek znalce č.56-2/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 27 posudek znalce č.57-3/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 25 posudek znalce č.55-1/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 24 posudek znalce č.865/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 23 posudek znalce č.58-4/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 22 posudek znalce č.868/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 21 posudek znalce č.61-7/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 13.3.2000 0
B 7634/SL 12 notářský zápis 12/2000 - Změna stanov spol. Městský soud v Praze 19.1.2000 4.2.2000 22
B 7634/SL 9 posudek znalce č.45-11/99 Městský soud v Praze 11.5.1999 5.1.2000 24
B 7634/SL 8 posudek znalce č.709/1999 Městský soud v Praze 12.5.1999 5.1.2000 22
B 7634/SL 11 ostatní -Zpr. pro akcionáře č.711/1999 Městský soud v Praze 14.5.1999 5.1.2000 11
B 7634/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.3.1998 2.12.1998 17
B 7634/SL 6 notářský zápis NZ 39/98 Městský soud v Praze 16.3.1998 2.12.1998 6
B 7634/SL 5 účetní závěrka [1996], zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 2.12.1998 25
B 7634/SL 4 účetní závěrka [1996], zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 2.12.1998 25
B 7634/SL 3 notářský zápis NZ 142/97 Městský soud v Praze 9.7.1997 2.12.1998 23
B 7634/SL 1 stanovy společnosti / bez data / Městský soud v Praze 2.12.1998 10

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení STRABAG a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu STRABAG a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.