Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Stavební bytové družstvo SEVER Liberec IČO: 00042579

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební bytové družstvo SEVER, která sídlí v obci Liberec a bylo jí přiděleno IČO 00042579.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Stavební bytové družstvo SEVER má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Stavební bytové družstvo SEVER se sídlem v obci Liberec byla založena v roce 1965. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 118 osob. Společnost podniká v oboru Vodoinstalatérství, topenářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o Stavební bytové družstvo SEVER IČO: 00042579

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.1965
Spisová značka: DrXXVI 151
IČO: 00042579
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo SEVER
Právní forma: Družstvo 2.11.1965
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 2.11.1965
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 101/2459/79/Jk ze dne20.11.1979 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícíhosloučeno podle § 91 odst. 1 hospodářského zákoníka, podlesměrnic ČSBD č. 22/72 článek 2, odst. 1 písm.a, a v souladus článkem 88 odst. 1 stanov SBD 12. stavební bytové družstvoNISA LIBEREC (Db 145) bez provedení likvidace ke dni 1.ledna1980 s tím, že na přejímající družstvo přechází všechna práva,závazky zanikajícího družstva. Ke dni sloučení stávají sečlenové zanikajícího družstva členy přejímajícího družstva. 10.12.1979
Na základě usnesení shromáždění delegátů konaného dne29.listopadu 1975 a na základě usnesení Českého svazu bytovýchdružstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne20.prosince 1975 č.j. 105-3785/75 bylo na 17.zasedání Svazu dne11.prosince 1975 usneseno (usnesení číslo 209) přijetí novýchstanov. Tyto stanovy byly schváleny podle §u 508 odstavec 2 obč.zákona. Zapisují se proto vzorové stanovy stanov stavebníchbytových družstev typu "B". 13.1.1976
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem, ze dne 10.října 1975 č.j. 105-1709/75/Jk bylo dotohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n oke dni 31.prosince 1975 družstvo zanikající (slučované -přejímané) bez provedení likvidace a to: Svépomocné stavebníbytové družstvo pracovníků n.p. PLASTIMAT Liberec se sídlemv Liberci (zdejší Db 279) v souladu s usnesením číslo 99/74z 8. zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo 110/74z 9. zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení 160/75z 13. zasedání Severočeského krajského výboru Českého svazubytových družstev Ústí nad Labem dne 27.února 1975 - podlečlánku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podlečlánku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytovýchdružstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3písmeno d) stanov Českého svazu bytových družtev uveřejněnýchve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev číslo 3 z roku1973.Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají sečlenové zanikajícího družstva členy tohoto přejímajícíhodružstva ke dni 31.prosince 1975 a k témuž dni přecházejívšechna práva a závazky zanikajícího družstva na totopřejímající družstvo b e z l i k v i d a c e . 11.11.1975
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 10.května 1975 č.j. 105-1270/75/Jk bylo dotohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n ov souladu s usnesením číslo 99/74 z 8. zasedání dne 28.února1974, s usnesením číslo 110/74 z 9. zasedání dne 23.5.1974 apodle usnesení číslo 160/75 z 13. zasedání ze dne 27. února 1975- podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev- podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazubytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstevuveřejněných ve Zpravodaji číslo 3 z roku 1973/ ke dni 30.červnu1975 1. Svépomocné stavební bytové družstvo zaměstnanců Č S DL i b e r e c se sídlem v Liberci (zdejší Db 119) a to bezprovedení likvidace jako družstvo slučované (přejímané -zanikající).Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev, stávají sečlenové zanikajícího družstva členy přejímajícího tohotodružstva a ke dni 30.červnu 1975 přecházejí na toto přejímajícídružstvo též veškerá práva a závazky zanikajícího družstvabez likvidace. 20.5.1975
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 15.října 1974 č.j. 105-3120/74-Jk byla dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena přejímaná(zanikající) družstva a to:Stavební bytové družstvo "V í t ě z n ý ú n o r " se sídlemv Libereci - Králův Háj (zdejší Db 41),Stavební bytové družstvo občanů " D r u ž b a " se sídlemv Liberci - Králův Háj (zdejší Db 52),Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku T e x t il a n a , se sídlem v Liberci, Jablonecká ul. 36 (zdejší Db 76),Stavební bytové družstvo občanů "B u d o v a t e l" se sídlemv Liberci IV, Na Bídě (zdejší Db 81),Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuP l a s t i m a t, Liberec, se sídlem v Liberci 6, Kubelíkovaulice (zdejší Db 93),Stavební bytové družstvo občanů " J i s k r a " Liberec, sesídlem v Liberci (zdejší Db 211),Svépomocné mládežnické stavební bytové družstvo zaměstnancůVysoké školy strojní v Liberci, se sídlem v Liberci I, Hálkovaulice č.6 (zdejší Db 94),a t o v souladu s usnesením č. 99/74 z 8.zasedání ze dne 28.2.1974 a s usnesením č. 110/74 z 9.zasedání ze dne 23.května 1974- podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev- podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazubytových družstev číslo 22/72 a podle článku 26 odstavec 3písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev a to ke dni1.lednu 1975.Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají sečlenové družstev, která zanikají sloučením členy tohotopřejímajícího družstva a to ke dni sloučení t.j. 1.lednu 1975.K tomuto dni přecházejí na toto přejímající družstvo všechnapráva a závazky výše uvedených zanikajících družstev bezlikvidace. 22.11.1974
Na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev -Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15.května1974 č.j. 105-1129/74/Jk byly do tohoto družstva jako družstvapřejímajícího sloučena družstva zanikající a to:a) Občanské stavební bytové družstvo SVOBODA Liberec(zdejší Db 28)b) Stavební bytové družstvo JEŠTĚD Liberec (zdejší Db 102)c) Stavební bytové družstvo pracovníků OSP Liberec(zdejší Db 105)d) Stavební bytové družstvo LUŽICE Liberec (zdejší Db 209),s tím, že přejímající družstvo převezme veškerá práva,povinnosti a závazky zanikajících družstev podle článku 58písmeno b stanov stavebních bytových družstev, podle článku 2odstavec 1 písmeno b směrnice ČSBD č. 22/72 a podle článku 25ostavec 3 písmeno d stanov ČSBD s použitím článku 5 odst. 1písmeno d stanov ČSBD - a to ke dni 1.července 1974. 11.6.1974
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev - Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 10.12.1973 č.j.105-2287-4/d-73/Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejí-majícího sloučena další družstva a to:"Máj" bytové občanské stavební družstvo se sídlem v Liberci V,Králův Háj (zdejší Db 20), Stavební bytové družstvo pracovníkůStátních lesů Husova 86/458 Liberec se sídlem Liberci, Husovaulice 86/458 (zdejší Db 149) a Stavební bytové družstvopracovníků "TESLA" Liberec se sídlem v Liberci (zdejší Db 192)s tím, že toto přejímající družstvo přejímá a na toto družstvopřecházejí všechna práva a závazky přejímaných výše uvedenýchstavebních bytových družstev.Tato družstva přejímaná byla do tohoto družstva (jako družstvapřejímajícího) sloučena bez provedení likvidace a sloučení byloprovedeno podle článku 2 části I odstavec 1 směrnic Českéhosvazu bytových družstev. 11.1.1974
Na základě výročního shromáždění delegátů konaného dne 23.května1970 byly provedeny změny stanov hlavně na stránce 13 pod bodem 3a v článku 6 doplnění vlastních stanov. 11.9.1970
Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo109/64 Sb. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne14.srpna 1965. Ustavení družstva bylo schváleno Ústřední radoudružstev v Praze - Krajským výborem stavebních bytových družstevSeveročeského kraje v Ústí nad Labem dne 19.října 1965 podle§u 89 hospodářského zákona č.j. 04 05 021. 2.11.1965
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy schválenéÚstřední radou družstev v Praze - stavebních bytových družstevpracovníků typu "B". 2.11.1965
Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se 1 desetinějejich podílu. 2.11.1965 - 1.1.1993
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající sez 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let. 2.11.1965 - 1.1.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00042579
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo SEVER
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 21.9.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Základní údaje datové schránky

IČO: 00042579
Jméno subjektu: Stavební bytové družstvo SEVER
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: eqc4c9i

Základní údaje DPH

IČO: 00042579
DIČ: CZ00042579
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Stavební bytové družstvo SEVER
Sídlo: Lípová 596/7 LIBEREC IV-PERŠTÝN 460 01 LIBEREC 1
Zapsal Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, LIBEREC, tel.: 485 211 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1437044/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Stavební bytové družstvo SEVER IČO: 00042579

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Lipová 596 , 460 31 Liberec Česká republika
Liberec, Lipová 596/7, PSČ 46031
8.3.2000
Sídlo: Lipová 596 , Liberec Česká republika
Liberec, Lipová 596/7
1.1.1993 - 8.3.2000
Sídlo: Liberec Česká republika
Liberec
8.7.1980 - 1.1.1993
Sídlo: třída 1.máje 5 , Liberec Česká republika
Liberec, třída 1.máje 5
11.7.1972 - 8.7.1980
Sídlo: Liberec Česká republika
Liberec
2.11.1965 - 11.7.1972

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31

Obory činností Stavební bytové družstvo SEVER IČO: 00042579

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba tepelné energie arozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie sinstalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW 10.8.2010
Předmětem činnosti na podnikatelském základě, jejímž účelem jedosahování zisků v provozování těchto živností, je:- zajišťování správy bytových a nebytových objektů vevlastnictví jiných osob a zajišťování jejich provozu 30.4.2002
vodoinstalatérství, topenářství 30.4.2002
pronájem nebytových prostor 30.4.2002
činnost účetních poradců-vedení účetnictví 30.4.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 6.6.2001 - 30.4.2002
topenářství 20.12.1999 - 30.4.2002
pronájem nebytových prostor 20.12.1999 - 30.4.2002
správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejichprovozu 1.1.1993 - 30.4.2002
vodoinstalatérství 1.1.1993 - 30.4.2002
2. Provádění bytových a občanských staveb. 1.1.1993 - 20.12.1999
3. Stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek. 1.1.1993 - 20.12.1999
4. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení. 1.1.1993 - 20.12.1999
obchodní zprostředkovatelské služby 24.1.1991 - 1.1.1993
poradenské, vzdělávací, inzertní a jiné obdobné doplňkovéslužby, spočívající ve využití odborných a organizačníchschopností pracovního aparátu 24.1.1991 - 1.1.1993
1/Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojenýchs jeho provozem pro socialistické organizace;2/ Stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace;3/ Revize elektrického zařízení hromosvodů pro socialistickéorganizace, dle ČSN 34 3800;4/ Revize vyhrazených plynových zařízení v rozsahu oprávnění odIPB Ústí nad Labem uděleného dne 30.6.1982 č.j.049/700/82-PZ-III, VI, VII. 6.7.1983 - 1.1.1993
Provádění technických servisních služeb pro kotle a hořáky zn.B U D E R U S dodávané národním podnikem DUKLA Praha 8. 17.5.1976 - 1.1.1993
Budovat objekty občanského vybavení, zabezpečovat funkce příméhoinvestora celé stavby, provádět doplňkové stavební práce prosocialistické organizace, zejména v zimním období, doplňkověvyužívat vlastní vozidla v dopravě pro socialistické organizace,k dodávce tepla a teplé vody jiným socialistickým organizacíma občanům, k montáži a údržbě společenských televizních anténpro družstevní bytové objekty. 26.4.1976 - 1.1.1993
1/ budování objektů občanského vybavení;2/ výkon funkce dodavatele základní technické vybavenosti;3/ provádění technické a servisní služby pro dovážené plynovéspotřebiče od fy. JUNKERS WERNAU - N S R. 26.4.1976 - 1.1.1993
Družstvo pro své členy staví, po případě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužícíchk bydlení a poskytuje služby spojené s jejich úžíváním.Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubováníspolečenské funkce družstva a socialistické demokracie.V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností neslou-žících k bydlení, může družstvo provádět přípravu staveniště,včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavbyinženýrských sítí a po případě provědět i jiné práce, bez nichžby se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěnéobjekty užívat. 13.1.1976 - 1.1.1993
Provádění technických servisních služeb pro kotle a hořáky zn.B U D E R U S dodávané národním podnikem DUKLA Praha 8. 18.4.1973 - 13.1.1976
Výstavba bytů, vestavěných nebytových zařízení, výstavba garáží,zajišťuje jejich správu a údržbu, poskytuje služby spojenés užíváním bytů a nebytových zařízení.V souvislosti s výstavbou bytů může družstvo zajišťovati přípravu staveniště, výstavbu iženýrských sítí, technickévybavenosti staveniště a terenné úpravy. 22.7.1971 - 13.1.1976
Budovat objekty občanského vybavení, zabezpečovat funkce příméhoinvestora celé stavby, provádět doplňkové stavební práce prosocialistické organizace, zejména v zimním období, doplňkověvyužívat vlastní vozidla v dopravě pro socialistické organizace,k dodávce tepla a teplé vody jiným socialistickým organizacíma občanům, k montáži a údržbě společných televizních antén prodružstevní bytové objekty.-zapisuje se na základě povolené výjimky Českým svazem bytovýchdružstev ze dne 1.dubna 1970, č.j. 6005/32/70 a povoleníOkresního národního výboru v Liberci - odbor dopravy č.j.Dopr.457/1970-2773a ze dne 5.srpna 1970, ve smyslu zákonač. 72/70 Sb. 11.9.1970 - 13.1.1976

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti družstva na nepodnikatelském základě, jejímžúčelem je zajišťování bytových a s bydlením souvisejících potřebčlenů družstva spočívající v:- organizačním zajišťování přípravy výstavby a výstavbě bytů vdružstevních domech, rodinných domků a nebytových prostor,které pronajímá svým členům, či jim je přenechává dovlastnictví 30.4.2002
provádění, popř. zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukcí amodernizaci bytových a nebytových objektů pro své členy 30.4.2002
poskytování, popř. zabezpečování dalších plnění spojených sbydlením pro své členy 30.4.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Tržní 163/2 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1004479760
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.7.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: Dolení 21 , Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny: 1010071084
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.1.2015

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Lípová 596/7 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004479751
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.12.2000

Živnost č. 4 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Březová alej 1302/10 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004479778
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.7.2010

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 21.5.1997

Živnost č. 6 Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 21.5.1997

Živnost č. 7 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 14.4.1997

Živnost č. 8 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 15.9.2000

Živnost č. 9 Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 21.5.1997

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 15.9.2000

Živnost č. 11 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.2.1994
Zánik oprávnění: 21.5.1997

Živnost č. 12 Správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy Stavební bytové družstvo SEVER IČO: 00042579

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Mgr. Petr Černý 28.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 16.6.2015
Adresa: Tolstého 279 , 460 01 Liberec Česká republika
Tolstého 279, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec
Jméno: Ing. Petr Deyl 28.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Vlnařská 688 , 460 06 Liberec Česká republika
Vlnařská 688/20, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Jméno: Ing. Karel Šeliga 28.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Ječná 487 , 460 15 Liberec Česká republika
Ječná 487/25, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
Jméno: Ing. Vratislav Šedivý 28.10.2015
Funkce: II. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 16.6.2015
Adresa: Na Žižkově 807 , 460 06 Liberec Česká republika
Na Žižkově 807/39, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Jméno: Ing. Přemek Škoda 28.10.2015
Funkce: I. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 16.6.2015
Adresa: Aloisina výšina 643 , 460 15 Liberec Česká republika
Aloisina výšina 643/130, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
Jméno: František Leinweber 28.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Červeného 611 , 460 06 Liberec Česká republika
Červeného 611/7, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Jméno: Ing. Ladislav Šplíchal 2.11.1965 - 22.10.1969
Funkce: Místopředseda
Adresa: Jizerská 306 , Liberec XV Česká republika
Liberec XV, Jizerská 306/8
Jméno: Oldřich Kalenský 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Králův Háj 374 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Králův Háj 374
Jméno: Ing. Jiří Hubka 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Kropáčkova 17 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Kropáčkova 17
Jméno: Bohumil Doležal 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Králův Háj 383 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Králův Háj 383
Jméno: Václav Louka 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Šafaříkova 260 , Liberec II Česká republika
Liberec II, Šafaříkova 260
Jméno: Květa Štrougalová 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Cyrila a Metoděje 5 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, Cyrila a Metoděje 5
Jméno: Josef Skrovný 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Ještědská 203 , Liberec VIII Česká republika
Liberec VIII, Ještědská 203/129
Jméno: Josef Stránský 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Kostelní 477 , Chrastava Česká republika
Chrastava, Kostelní 477, okres Liberec
Jméno: Ing. Josef Bezvoda 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: tř. Zdenka Nejedlého 44 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, tř. Zdenka Nejedlého 44/119
Jméno: Josef Jíra 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Uralská 98 , Liberec X Česká republika
Liberec X, Uralská 98/9
Jméno: Josef Smolík 2.11.1965 - 22.10.1969
Adresa: Chodská 700 , Liberec II Česká republika
Liberec II, Chodská 700/4
Jméno: Milan Jebavý 22.10.1969 - 22.10.1969
Adresa: Josefino údolí 449 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Josefino údolí 449
Jméno: JUDr. Vladimír Škréta 2.11.1965 - 11.9.1970
Adresa: Bendlova 26 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Bendlova 26
Jméno: Jan Pospíšil 2.11.1965 - 11.9.1970
Adresa: Králův Háj 374 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Králův Háj 374
Jméno: Jaroslav Svoboda 22.10.1969 - 11.9.1970
Adresa: Norská 88 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, Norská 88/14
Jméno: Jiří Preis 22.10.1969 - 11.9.1970
Adresa: U jeslí 137 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, U jeslí 137/5
Jméno: Ing. Jaroslav Hruška 22.10.1969 - 11.9.1970
Adresa: Tyršova 347 , Liberec Česká republika
Liberec, Tyršova 347/8a
Jméno: Miroslav Halada 22.10.1969 - 11.9.1970
Adresa: K.Marxe 11 , Liberec VII Česká republika
Liberec VII, K.Marxe 11
Jméno: Čestmír Hušek 22.10.1969 - 11.9.1970
Adresa: Norská 598 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Norská 598
Jméno: Jaroslav Svoboda 11.9.1970 - 24.10.1971
Funkce: Místopředseda
Adresa: Norská 88 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, Norská 88/14
Jméno: Ing. Jiří Hubka 11.9.1970 - 24.10.1971
Adresa: Dvorská 448 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Dvorská 448
Jméno: Mečislav Pergler 2.11.1965 - 11.7.1972
Funkce: Předseda
Adresa: Dobrovského 8 , Liberec II Česká republika
Liberec II, Dobrovského 8
Jméno: Jaroslav Hájek 2.11.1965 - 11.7.1972
Adresa: Jungmannova 27 , Liberec II Česká republika
Liberec II, Jungmannova 27
Jméno: Ing. Svatopluk Cmíral 22.10.1969 - 11.7.1972
Adresa: Ruprechtická 79 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Ruprechtická 79
Jméno: Ing. Oldřich Pastorek 22.10.1969 - 11.7.1972
Adresa: Pilínkovská 5 , Liberec XIX Česká republika
Liberec XIX, Pilínkovská 5
Jméno: Jaroslav Doležálek 22.10.1969 - 11.7.1972
Adresa: Čes. bratří 5 , Liberec Česká republika
Liberec, Čes. bratří 5
Jméno: Josef Rejnart 22.10.1969 - 11.7.1972
Adresa: Norská 30 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, Norská 30/35
Jméno: Jiří Novák 22.10.1969 - 11.7.1972
Adresa: nám. Sov.armády 691 , Liberec I Česká republika
Liberec I, nám. Sov.armády 691/10
Jméno: Miloš Šaroch 22.10.1969 - 11.7.1972
Adresa: Králův Háj 361 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Králův Háj 361
Jméno: Jan Pospíšil 11.9.1970 - 11.7.1972
Funkce: Místopředseda
Adresa: Králův Háj 374 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Králův Háj 374
Jméno: Vladimír Buriánek 11.9.1970 - 11.7.1972
Adresa: Rumjancevova 21 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Rumjancevova 21
Jméno: Ing. Milan Taraba 11.9.1970 - 11.7.1972
Adresa: Dvorská 448 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Dvorská 448
Jméno: Přemysl Šámal 24.10.1971 - 11.7.1972
Adresa: Mánesova 54 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 54
Jméno: Ing. Jindřich Hruška 11.9.1970 - 11.6.1974
Adresa: Tyršova 347 , Liberec Česká republika
Liberec, Tyršova 347/8a
Jméno: Mečislav Pergler 11.7.1972 - 11.6.1974
Adresa: Dobrovského 8 , Liberec II Česká republika
Liberec II, Dobrovského 8
Jméno: Ing. Miloš Grünzweig 11.7.1972 - 11.6.1974
Adresa: Čížkova 8 , Liberec Česká republika
Liberec, Čížkova 8
Jméno: Vladislav Kratochvíl 11.7.1972 - 11.6.1974
Adresa: Alešova 415 , Jablonné v Podještění Česká republika
Jablonné v Podještění, Alešova 415, okres Česká Lípa
Jméno: Jiří Lepa 11.7.1972 - 11.6.1974
Adresa: Na Perštýně 7 , Liberec IV Česká republika
Liberec IV, Na Perštýně 7
Jméno: Karel Hlaváček 11.7.1972 - 11.6.1974
Adresa: Vodňanská 602 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Vodňanská 602/4
Jméno: Erich Müller 11.7.1972 - 11.6.1974
Adresa: Na Zátočí 162 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Na Zátočí 162/1
Jméno: Jaroslav Sedlák 11.7.1972 - 11.6.1974
Adresa: Baltská 599 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Baltská 599/1
Jméno: Ladislav Šolc 11.9.1970 - 1.9.1975
Adresa: Pavlovická 1051 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Pavlovická 1051/13
Jméno: Jaroslav Doležálek 11.7.1972 - 1.9.1975
Funkce: Předseda
Adresa: Čes. bratří 5 , Liberec Česká republika
Liberec, Čes. bratří 5
Jméno: Ing. Vlastimil Krofta 24.10.1971 - 14.6.1976
Adresa: Truhlářská 11 , Liberec II Česká republika
Liberec II, Truhlářská 11
Jméno: Jan Klos 11.7.1972 - 14.6.1976
Funkce: Místopředseda
Adresa: Na Perštýně 50 , Liberec IV Česká republika
Liberec IV, Na Perštýně 50
Jméno: Ladislav Lux 11.7.1972 - 14.6.1976
Adresa: Zahradní 456 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, Zahradní 456
Jméno: Karel Slanec 11.7.1972 - 14.6.1976
Adresa: Dělnická 608 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, Dělnická 608
Jméno: Jaromír Bárta 11.6.1974 - 14.6.1976
Adresa: Vodňanská 604 , Liberec Česká republika
Liberec, Vodňanská 604/3
Jméno: Ing. Oldřich Pastorek 11.6.1974 - 14.6.1976
Adresa: Baltská 600 , Liberec Česká republika
Liberec, Baltská 600/3
Jméno: Jaroslav Doležálek 1.9.1975 - 14.6.1976
Adresa: Čes. bratří 5 , Liberec Česká republika
Liberec, Čes. bratří 5
Jméno: Oldřich Kalenský 14.6.1976 - 15.8.1977
Adresa: Zahradní 455 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, Zahradní 455, okres Liberec
Jméno: Ing. Jan Wächter 14.6.1976 - 15.8.1977
Adresa: U potůčku 614 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, U potůčku 614, okres Liberec
Jméno: Stanislav Lehký 15.8.1977 - 6.12.1978
Adresa: U potůčku 620 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, U potůčku 620
Jméno: Alena Geröová 11.6.1974 - 8.7.1980
Adresa: Na Jezírku 626 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, Na Jezírku 626
Jméno: Zdeněk Molčík 11.6.1974 - 8.7.1980
Adresa: Kubelíkova 498 , Liberec Česká republika
Liberec, Kubelíkova 498
Jméno: Josef Pilnáček 11.6.1974 - 8.7.1980
Adresa: Kosmonautů 362 , Liberec Česká republika
Liberec, Kosmonautů 362
Jméno: Jaromír Bárta 14.6.1976 - 8.7.1980
Adresa: Vodňanská 602 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Vodňanská 602/4, okres Liberec
Jméno: Josef Ježek 14.6.1976 - 8.7.1980
Adresa: Na Žižkově 636 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, Na Žižkově 636, okres Liberec
Jméno: Jiří Hofman 15.8.1977 - 8.7.1980
Adresa: Zahradní 468 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, Zahradní 468
Jméno: Slavomír Jánošík 11.6.1974 - 6.8.1980
Adresa: Dvorská 448 , Liberec Česká republika
Liberec, Dvorská 448
Jméno: Jaroslav Linhart 14.6.1976 - 17.9.1982
Adresa: Horská 16 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Horská 16, okres Liberec
Jméno: Ladislav Šolc 1.9.1975 - 6.7.1983
Funkce: Předseda
Adresa: Dělnická 607 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Dělnická 607
Jméno: Slavomír Jánošík 6.8.1980 - 6.7.1983
Adresa: Franklinova 571 , Liberec XV Česká republika
Liberec XV, Franklinova 571
Jméno: Ing. Vlastimil Krofta 14.6.1976 - 2.7.1984
Adresa: Na Žižkově 633 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, Na Žižkově 633, okres Liberec
Jméno: Walter Mainx 14.6.1976 - 2.7.1984
Adresa: Králův Háj 425 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Králův Háj 425, okres Liberec
Jméno: Jiřina Špalková 8.7.1980 - 2.7.1984
Adresa: Jabloňová 403 , Liberec XII Česká republika
Liberec XII, Jabloňová 403
Jméno: Josef Hercík 11.7.1972 - 2.12.1988
Adresa: Norská 458 , Liberec XI Česká republika
Liberec XI, Norská 458
Jméno: Ing. František Vaněk 6.12.1978 - 2.12.1988
Adresa: Na Žižkově 636 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, Na Žižkově 636
Jméno: Ing. Ladislav Hrníčko 8.7.1980 - 2.12.1988
Funkce: Místopředseda
Adresa: Sosnová 469 , Liberec XV Česká republika
Liberec XV, Sosnová 469
Jméno: Jaroslav Pelc 8.7.1980 - 2.12.1988
Adresa: Na čekané 500 , Liberec XV Česká republika
Liberec XV, Na čekané 500
Jméno: Karel Plecitý 8.7.1980 - 2.12.1988
Adresa: Sosnová 468 , Liberec XV Česká republika
Liberec XV, Sosnová 468
Jméno: Jaroslav Šikola 8.7.1980 - 2.12.1988
Adresa: Matoušova 56 , Liberec III Česká republika
Liberec III, Matoušova 56
Jméno: Jiří Sirotek 2.7.1984 - 2.12.1988
Adresa: Zeyerova 297 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Zeyerova 297
Jméno: Alena Geröová 2.7.1984 - 2.12.1988
Adresa: Na jezírku 626 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na jezírku 626
Jméno: František Binder 11.6.1974 - 24.1.1991
Adresa: Na Jezírku 622 , Liberec Česká republika
Liberec, Na Jezírku 622
Jméno: Jan Klos 14.6.1976 - 24.1.1991
Funkce: Místopředseda
Adresa: Aloisina výšina 492 , Liberec V Česká republika
Liberec V, Aloisina výšina 492
Jméno: Oldřich Zubík 8.7.1980 - 24.1.1991
Adresa: Na pískovně 657 , Liberec XIV Česká republika
Liberec XIV, Na pískovně 657
Jméno: Jindřich Souček 17.9.1982 - 24.1.1991
Adresa: Vlnařská 705 , Liberec VI Česká republika
Liberec VI, Vlnařská 705
Jméno: Slavomír Janošík 6.7.1983 - 24.1.1991
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Franklinova 571 , Liberec XV Česká republika
Liberec XV, Franklinova 571
Jméno: Ing. Ervín Mikota 2.7.1984 - 24.1.1991
Adresa: Králův háj , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Králův háj, SNP 392
Jméno: JUDr. Jaroslav Kašpar 2.7.1984 - 24.1.1991
Adresa: Vlnařská 692 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Vlnařská 692
Jméno: Ing. Oldřich Korytář 2.12.1988 - 24.1.1991
Adresa: Horní Kopečná 644 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Horní Kopečná 644
Jméno: Karel Plecitý 2.12.1988 - 24.1.1991
Funkce: Druhý místopředseda
Adresa: Sosnová 468 , Liberec XV Česká republika
Liberec XV, Sosnová 468
Jméno: Jana Vokatá 2.12.1988 - 24.1.1991
Adresa: Vlnařská 835 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Vlnařská 835
Jméno: JUDr. Lubomír Strnad 2.12.1988 - 24.1.1991
Adresa: Vlčí vrch 671 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Vlčí vrch 671
Jméno: Zdeněk Novák 2.12.1988 - 24.1.1991
Adresa: Malátova 429 , Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Malátova 429
Jméno: Ing. Miroslav Rydval 2.12.1988 - 24.1.1991
Adresa: Winterova 484 , Liberec 2 Česká republika
Liberec 2, Winterova 484
Jméno: Ing. Václav Franěk 2.12.1988 - 24.1.1991
Adresa: Pazderkova 866 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Pazderkova 866
Jméno: Ing. Pavel Jelínek 24.1.1991 - 13.8.1991
Funkce: Člen
Adresa: Na čekané 501 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Na čekané 501
Jméno: Jiří Pulda 2.12.1988 - 1.11.1994
Adresa: Ještědská 381 , Liberec 7 Česká republika
Liberec 7, Ještědská 381
Jméno: JUDr. Lubomír Strnad 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Adresa: Vlčí vrch 671 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Vlčí vrch 671
Jméno: Jaroslav Hájek 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Člen
Adresa: U mlékárny 455 , Liberec 11 Česká republika
Liberec 11, U mlékárny 455
Jméno: Ing. Věra Rotschová 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Člen
Adresa: Oldřichova 164 , Liberec 3 Česká republika
Liberec 3, Oldřichova 164
Jméno: Ing. Miroslav Jirásek 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Člen
Adresa: Aloisina výšina 448 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Aloisina výšina 448
Jméno: JUDr. Jiří Sirotek 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Adresa: Slunná 190 , Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Slunná 190/9
Jméno: Ing. Emil Dušek 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Člen
Adresa: Purkyňova 224 , Liberec 14 Česká republika
Liberec 14, Purkyňova 224
Jméno: Ing. Stanislav Vohlídal 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Člen
Adresa: Březová alej 1305 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Březová alej 1305
Jméno: Jan Olša 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Člen
Adresa: Franklinova 729 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Franklinova 729
Jméno: Ing. Eduard Kolář 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Člen
Adresa: Na Žižkově 637 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Žižkově 637
Jméno: Zdeněk Paclt 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Člen
Adresa: Ječná 505 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Ječná 505
Jméno: Milan Schovánek 24.1.1991 - 1.11.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Franklinova 571 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Franklinova 571
Jméno: Jan Olša 1.11.1994 - 3.4.1995
Funkce: Předseda družstva
Adresa: Franklinova 729 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Franklinova 729
Jméno: Ing. Milan Humpál 1.11.1994 - 3.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Polní 354 , Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Polní 354
Jméno: Ing. Alena Pokorná 1.11.1994 - 3.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: SNP 352 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, SNP 352
Jméno: Ludmila Brendlová 1.11.1994 - 3.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na bídě 565 , Liberec 4 Česká republika
Liberec 4, Na bídě 565
Jméno: RNDr. Pavel Pavlík 1.11.1994 - 3.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sněhurčina 690 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Sněhurčina 690
Jméno: Petr Bartoš 24.1.1991 - 7.4.1997
Funkce: Člen
Adresa: Červeného 610 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Červeného 610
Jméno: Ing. Václav Bejček 24.1.1991 - 7.4.1997
Funkce: Člen
Adresa: Olbrachtova 619 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Olbrachtova 619
Jméno: Jana Vokatá 13.8.1991 - 7.4.1997
Funkce: Člen
Adresa: Vlnařská 835 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Vlnařská 835
Jméno: Ing. Josef Ježek 1.11.1994 - 7.4.1997
Funkce: 1. místopředseda
Adresa: Na Žižkově 636 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Žižkově 636
Jméno: Ing. Oldřich Haas 1.11.1994 - 7.4.1997
Funkce: 2. místopředseda
Adresa: Franklinova 579 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Franklinova 579
Jméno: Mečislav Krasnický 1.11.1994 - 7.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vltavská 252 , Liberec 10 Česká republika
Liberec 10, Vltavská 252
Jméno: Jan Olša 3.4.1995 - 7.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Franklinova 729 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Franklinova 729
Jméno: Ing. Milan Taraba 3.4.1995 - 7.4.1997
Funkce: Předseda družstva
Adresa: Na jezírku 623 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na jezírku 623
Jméno: František Kopal 3.4.1995 - 7.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na pískovně 657 , Liberec 14 Česká republika
Liberec 14, Na pískovně 657
Jméno: Ing. Jiří Štefan 3.4.1995 - 7.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Polní 354 , Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Polní 354
Jméno: Ing. Jiří Štefan 7.4.1997 - 1.10.1998
Funkce: Místopředseda
Adresa: Polní 354 , Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Polní 354
Jméno: Ing. Jiří Kuchař 7.4.1997 - 1.10.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na kačírku 454 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na kačírku 454/13
Jméno: Ing. Tomáš Princ 7.4.1997 - 1.10.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Polní 353 , Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Polní 353
Jméno: Ing. Emil Dušek 7.4.1997 - 23.11.1998
Funkce: Předseda
Adresa: Purkyňova 54 , Liberec 14 Česká republika
Liberec 14, Purkyňova 54/955
Jméno: Ing. Jaromír Apltauer 3.4.1995 - 20.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sosnová 469 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Sosnová 469
Jméno: Jaromír Djakov 7.4.1997 - 20.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sametová 833 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Sametová 833
Jméno: Ing. Tomáš Princ 1.10.1998 - 20.12.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Polní 353 , Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Polní 353
Jméno: Bohdan Jezdinský 1.10.1998 - 20.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na jezírku 628 , Liberec Česká republika
Liberec, Na jezírku 628
Jméno: František Leinweber 1.10.1998 - 20.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Červeného 611 , Liberec Česká republika
Liberec, Červeného 611
Jméno: Jaroslav Mizera 1.10.1998 - 20.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kubelíkova 506 , Liberec Česká republika
Liberec, Kubelíkova 506
Jméno: Ing. Vladimír Podhájecký 1.10.1998 - 20.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Voroněžská 340 , Liberec Česká republika
Liberec, Voroněžská 340/8
Jméno: Renata Vávrová 1.10.1998 - 20.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Aloisina Výšina 557 , Liberec Česká republika
Liberec, Aloisina Výšina 557
Jméno: Jaromír Djakov 23.11.1998 - 20.12.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Sametová 833 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Sametová 833
Jméno: Ilona Duketovská 23.11.1998 - 20.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vlnařská 835 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Vlnařská 835
Jméno: Marie Lachmanová 20.12.1999 - 8.3.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U mlékárny 455 , Liberec 11 Česká republika
Liberec 11, U mlékárny 455
Jméno: Ing. Jaromír Žid 20.12.1999 - 19.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sněhurčina 706 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Sněhurčina 706
Jméno: Ing. Petr Deyl 20.12.1999 - 6.6.2001
Funkce: I. Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 7.12.2000
Adresa: Vlnařská 688 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Vlnařská 688
Jméno: Ing. Tomáš Princ 20.12.1999 - 6.6.2001
Funkce: II. Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 7.12.2000
Adresa: Polní 353 , Liberec 12 Česká republika
Liberec 12, Polní 353
Jméno: Petr Černý 20.12.1999 - 6.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Červeného 609 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Červeného 609
Jméno: Ing. Václav Kožený 20.12.1999 - 6.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Franklinova 575 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Franklinova 575
Jméno: Ing. Vladimír Škarda 20.12.1999 - 6.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 7.12.2000
Adresa: Halasova 896 , Liberec I Česká republika
Liberec I, Halasova 896
Jméno: Ing. Milan Šolc 8.3.2000 - 6.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 7.12.2000
Adresa: Na Žižkově 638 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Žižkově čp. 638
Jméno: Jaromír Djakov 20.12.1999 - 18.6.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.1999 do 16.9.2002
Ve funkci: od 11.5.1999 do 16.9.2002
Adresa: Sametová 833 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Sametová 833
Jméno: Petr Černý 6.6.2001 - 18.6.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.1999
Ve funkci: od 13.12.2000
Adresa: Červeného 609 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Červeného 609
Jméno: Vladimír Dědek 30.4.2002 - 18.6.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2001
Adresa: Lípová 595 , 460 31 Liberec 4 Česká republika
Liberec 4, Lípová 595/5, PSČ 46031
Jméno: Ing. Přemek Škoda 20.12.1999 - 22.1.2004
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 29.4.1999
Adresa: Aloisina výšina 643 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Aloisina výšina 643
Jméno: Ing. Václav Kožený 6.6.2001 - 22.1.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.1999 do 17.4.2002
Ve funkci: od 13.12.2000 do 17.4.2002
Adresa: Franklinova 575 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Franklinova 575
Jméno: Ing. Karel Šeliga 22.1.2004 - 12.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2002 do 25.6.2002
Adresa: Ječná 487 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Ječná 487/25
Jméno: František Leinweber 6.6.2001 - 3.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 7.12.2000 do 28.5.2003
Adresa: Červeného 611 , Liberec Česká republika
Liberec, Červeného 611
Jméno: Ing. Jiří Šubr 30.4.2002 - 3.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2001 do 28.5.2003
Adresa: Na Jezírku 624 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Jezírku 624, PSČ 46006
Jméno: Vladimír Dědek 18.6.2003 - 3.9.2004
Funkce: 2.Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2001 do 28.5.2003
Ve funkci: od 18.9.2002 do 28.5.2003
Adresa: Lípová 595 , 460 31 Liberec 4 Česká republika
Liberec 4, Lípová 595/5, PSČ 46031
Jméno: Petr Černý 18.6.2003 - 3.9.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.1999 do 28.5.2003
Ve funkci: od 18.9.2002 do 28.5.2003
Adresa: Červeného 609 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Červeného 609
Jméno: Ing. Přemek Škoda 22.1.2004 - 3.9.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.1999 do 28.5.2003
Ve funkci: od 17.4.2002 do 28.5.2003
Adresa: Aloisina výšina 643 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Aloisina výšina 643
Jméno: Verner Kraus 3.9.2004 - 24.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 17.5.2005
Adresa: Soukenická 728 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Soukenická 728
Jméno: Petr Černý 3.9.2004 - 18.7.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 29.5.2007
Ve funkci: od 2.6.2003 do 29.5.2007
Adresa: Červeného 609 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Červeného 609
Jméno: Ing. Přemek Škoda 3.9.2004 - 18.7.2007
Funkce: l.místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 29.5.2007
Ve funkci: od 2.6.2003 do 29.5.2007
Adresa: Aloisina Výšina 643 , Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Aloisina Výšina 643/130
Jméno: Vladimír Dědek 3.9.2004 - 18.7.2007
Funkce: 2.místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 29.5.2007
Ve funkci: od 2.6.2003 do 29.5.2007
Adresa: Lipová 595 , Liberec 4 Česká republika
Liberec 4, Lipová 595/5
Jméno: František Leinweber 3.9.2004 - 18.7.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 29.5.2007
Adresa: Červeného 611 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Červeného 611
Jméno: Ing. Jiří Šubr 3.9.2004 - 18.7.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 29.5.2007
Adresa: Na Jezírku 624 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Jezírku 624/19
Jméno: Ing. Petr Deyl 3.9.2004 - 18.7.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2003 do 29.5.2007
Adresa: Vlnařská 688 , Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Vlnařská 688/20
Jméno: Zdeněk Podehradský 3.7.2006 - 18.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2006 do 29.5.2007
Adresa: Horská 676 , 460 14 Liberec - Liberec 14 Česká republika
Liberec - Liberec 14, Horská 676/23, PSČ 46014
Jméno: Ing. Jiří Šubr 18.7.2007 - 9.3.2010
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007 do 27.1.2010
Ve funkci: od 30.5.2007 do 27.1.2010
Adresa: Na Jezírku 624 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Jezírku 624/19, PSČ 46006
Jméno: Ing. Petr Šourek 18.7.2007 - 9.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007
Adresa: Na Jezírku 622 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Jezírku 622/17, PSČ 46006
Jméno: Ing. Vratislav Šedivý 18.7.2007 - 6.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007
Adresa: Na Žižkově 807 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Žižkově 807/39, PSČ 46006
Jméno: Ing. Petr Šourek 9.3.2010 - 6.4.2011
Funkce: II. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007 do 23.2.2011
Ve funkci: od 27.1.2010 do 23.2.2011
Adresa: Na Jezírku 622 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Jezírku 622/17, PSČ 46006
Jméno: Petr Černý 18.7.2007 - 24.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007 do 30.5.2011
Ve funkci: od 30.5.2007 do 30.5.2011
Adresa: Červeného 609 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Červeného 609/5, PSČ 46006
Jméno: Ing. Přemek Škoda 18.7.2007 - 24.8.2011
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007 do 30.5.2011
Ve funkci: od 30.5.2007 do 30.5.2011
Adresa: Aloisina výšina 643 , 460 15 Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Aloisina výšina 643/130, PSČ 46015
Jméno: Ing. Petr Deyl 18.7.2007 - 24.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007 do 30.5.2011
Adresa: Vlnařská 688 , 460 01 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Vlnařská 688/20, PSČ 46001
Jméno: JUDr. Jaroslav Sokol 18.7.2007 - 24.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007 do 30.5.2011
Adresa: Sněhurčina 692 , 460 15 Liberec 15 Česká republika
Liberec 15, Sněhurčina 692, PSČ 46015
Jméno: Zdeněk Podehradský 9.3.2010 - 24.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2010 do 30.5.2011
Adresa: Horská 676 , 460 14 Liberec 14 Česká republika
Liberec 14, Horská 676/23, PSČ 46014
Jméno: Ing. Vratislav Šedivý 6.4.2011 - 24.8.2011
Funkce: II. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2007 do 30.5.2011
Ve funkci: od 23.2.2011 do 30.5.2011
Adresa: Na Žižkově 807 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Liberec 6, Na Žižkově 807/39, PSČ 46006
Jméno: JUDr. Jaroslav Sokol 24.8.2011 - 27.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011 do 14.2.2013
Adresa: Sněhurčina 692 , 460 15 Liberec - Liberec 15 Česká republika
Liberec - Liberec 15, Sněhurčina 692/15, PSČ 46015
Jméno: Ing. Přemek Škoda 24.8.2011 - 25.9.2013
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011
Ve funkci: od 31.5.2011
Adresa: Aloisina Výšina 643 , 460 15 Liberec - Liberec 15 Česká republika
Liberec - Liberec 15, Aloisina Výšina 643/130, PSČ 46015
Jméno: Ing. Petr Deyl 24.8.2011 - 13.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011
Adresa: Vlnařská 688 , 460 01 Liberec - Liberec 6 Česká republika
Liberec - Liberec 6, Vlnařská 688/20, PSČ 46001
Jméno: Ing. Vratislav Šedivý 24.8.2011 - 15.7.2015
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011
Ve funkci: od 31.5.2011
Adresa: Na Žižkově 807 , 460 06 Liberec - Liberec 6 Česká republika
Liberec - Liberec 6, Na Žižkově 807/39, PSČ 46006
Jméno: Ing. Mgr. Petr Černý 24.8.2011 - 10.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011
Ve funkci: od 31.5.2011
Adresa: Červeného 609 , 460 06 Liberec - Liberec 6 Česká republika
Liberec - Liberec 6, Červeného 609/5, PSČ 46006
Jméno: František Leinweber 24.8.2011 - 12.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011
Adresa: Červeného 611 , 460 06 Liberec - Liberec 6 Česká republika
Liberec - Liberec 6, Červeného 611/7, PSČ 46006
Jméno: Ing. Karel Šeliga 27.8.2013 - 28.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2013 do 30.5.2015
Adresa: Ječná 487 , 460 15 Liberec Česká republika
Ječná 487/25, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
Jméno: Ing. Přemek Škoda 25.9.2013 - 28.10.2015
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011 do 30.5.2015
Ve funkci: od 31.5.2011 do 30.5.2015
Adresa: Aloisina výšina 643 , 460 15 Liberec Česká republika
Aloisina výšina 643/130, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
Jméno: Ing. Petr Deyl 13.12.2013 - 28.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011 do 30.5.2015
Adresa: Vlnařská 688 , 460 06 Liberec Česká republika
Vlnařská 688/20, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Jméno: Ing. Vratislav Šedivý 15.7.2015 - 28.10.2015
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011 do 30.5.2015
Ve funkci: od 31.5.2011 do 30.5.2015
Adresa: Na Žižkově 807 , 460 06 Liberec Česká republika
Na Žižkově 807/39, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Jméno: Ing. Mgr. Petr Černý 10.8.2015 - 28.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011 do 30.5.2015
Ve funkci: od 31.5.2011 do 30.5.2015
Adresa: Tolstého 279 , 460 01 Liberec Česká republika
Tolstého 279, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec
Jméno: František Leinweber 12.8.2015 - 28.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2011 do 30.5.2015
Adresa: Červeného 611 , 460 06 Liberec Česká republika
Červeného 611/7, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: František Leinweber
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Šeliga
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Deyl
Člen statutárního orgánu: Ing. Přemek Škoda
Člen statutárního orgánu: Ing. Mgr. Petr Černý
Člen statutárního orgánu: Ing. Vratislav Šedivý

Vlastníci firmy Stavební bytové družstvo SEVER IČO: 00042579

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 Kč - 1.9.2009
zakladni 1 000 000 Kč - 12.6.2004 - 1.9.2009
zakladni 1 800 000 Kč - 1.1.1993 - 12.6.2004

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo SEVER IČO: 00042579

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXXVI 151/SL 115 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2015 17.9.2015 30.10.2015 1
DrXXVI 151/SL 114 rozhod. o statut. orgánu shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2015 17.9.2015 30.10.2015 2
DrXXVI 151/SL 113 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2015 20.4.2015 21.4.2015 32
DrXXVI 151/SL 112 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2014 16.4.2014 18.4.2014 32
DrXXVI 151/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shromáždění delegátů SBD Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 28.8.2013 29.8.2013 10
DrXXVI 151/SL 110 rozhod. o statut. orgánu Usnesení ze shrom.delegátů SBD Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 28.8.2013 29.8.2013 7
DrXXVI 151/SL 109 notářský zápis NZ 222/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 28.8.2013 29.8.2013 12
DrXXVI 151/SL 108 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2013 29.8.2013 35
DrXXVI 151/SL 107 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2013 25.4.2013 26.4.2013 31
DrXXVI 151/SL 106 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2012 27.7.2012 1.8.2012 2
DrXXVI 151/SL 105 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2011 18.5.2012 22.5.2012 33
DrXXVI 151/SL 99 podpisové vzory čestné prohl.F.Leinweber Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
DrXXVI 151/SL 98 ostatní Zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2011 24.8.2011 26.8.2011 1
DrXXVI 151/SL 97 ostatní Usn.ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2011 24.8.2011 26.8.2011 7
DrXXVI 151/SL 96 ostatní Pozvánka na shrom.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2011 24.8.2011 26.8.2011 44
DrXXVI 151/SL 95 notářský zápis NZ 195/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2011 24.8.2011 26.8.2011 4
DrXXVI 151/SL 104 podpisové vzory čestné prohl.Ing.P.Škoda Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
DrXXVI 151/SL 103 podpisové vzory čestné prohl.Ing.P.Deyl Krajský soud v Ústí nad Labem 11.8.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
DrXXVI 151/SL 102 podpisové vzory + ČP Ing.Mgr.P.Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
DrXXVI 151/SL 101 podpisové vzory čestné prohl.JUDr.J.Sokol Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
DrXXVI 151/SL 100 podpisové vzory čestné prohl.Ing.V.Šedivý Krajský soud v Ústí nad Labem 9.8.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
DrXXVI 151/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2011 19.8.2011 23.8.2011 38
DrXXVI 151/SL 93 rozhod. o statut. orgánu Usn.ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2011 19.8.2011 23.8.2011 2
DrXXVI 151/SL 92 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2011 13.5.2011 17.5.2011 33
DrXXVI 151/SL 91 ostatní Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2011 6.4.2011 7.4.2011 1
DrXXVI 151/SL 90 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2011 6.4.2011 7.4.2011 2
DrXXVI 151/SL 89 ostatní Usn.ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2010 2.8.2010 4.8.2010 1
DrXXVI 151/SL 88 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2010 26.4.2010 28.4.2010 32
DrXXVI 151/SL 87 podpisové vzory čestné prohl.Z.Podehradský Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2010 10.3.2010 12.3.2010 1
DrXXVI 151/SL 86 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2010 10.3.2010 12.3.2010 2
DrXXVI 151/SL 85 rozhod. o statut. orgánu Usn.ze shrom.delgátů SBD Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2008 10.3.2010 12.3.2010 2
DrXXVI 151/SL 84 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2009 3.9.2009 4.9.2009 38
DrXXVI 151/SL 83 notářský zápis NZ 214/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2009 3.9.2009 4.9.2009 5
DrXXVI 151/SL 82 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2009 25.8.2009 31.8.2009 32
DrXXVI 151/SL 81 ostatní zápis ze shrom.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2009 25.8.2009 31.8.2009 2
DrXXVI 151/SL 80 ostatní usnesení ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2008 3.7.2008 3.7.2008 2
DrXXVI 151/SL 79 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2008 3.7.2008 3.7.2008 32
DrXXVI 151/SL 78 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.V.Šedivý Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2007 19.7.2007 20.7.2007 2
DrXXVI 151/SL 77 podpisové vzory čestné prohlá.JUDr.J.Sokol Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 19.7.2007 20.7.2007 2
DrXXVI 151/SL 76 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Šourek Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2007 19.7.2007 20.7.2007 2
DrXXVI 151/SL 75 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Deyl Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2007 19.7.2007 20.7.2007 2
DrXXVI 151/SL 74 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Škoda Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2007 19.7.2007 20.7.2007 2
DrXXVI 151/SL 73 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.J.Šubr Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2007 19.7.2007 20.7.2007 2
DrXXVI 151/SL 72 podpisové vzory čestné prohlá.P.Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2007 19.7.2007 20.7.2007 2
DrXXVI 151/SL 71 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 19.7.2007 20.7.2007 1
DrXXVI 151/SL 70 ostatní materiál pro jednání shromáž. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 19.7.2007 20.7.2007 32
DrXXVI 151/SL 69 ostatní usnesení ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 19.7.2007 20.7.2007 13
DrXXVI 151/SL 68 ostatní zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 19.7.2007 20.7.2007 7
DrXXVI 151/SL 67 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2007 17.7.2007 17.7.2007 30
DrXXVI 151/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2006 19.7.2006 4.9.2006 38
DrXXVI 151/SL 65 účetní závěrka zpráva auditora - ověřeni VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2006 7.7.2006 20.7.2006 32
DrXXVI 151/SL 64 ostatní materiál pro jednání shromáž. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2006 7.7.2006 20.7.2006 52
DrXXVI 151/SL 63 podpisové vzory čestné prohlá. Z. Podehradský Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2006 7.7.2006 20.7.2006 2
DrXXVI 151/SL 62 notářský zápis NZ 201/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2006 7.7.2006 20.7.2006 6
DrXXVI 151/SL 61 ostatní zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2005 12.12.2005 28.12.2005 12
DrXXVI 151/SL 60 rozhod. o statut. orgánu usnesení ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2005 12.12.2005 28.12.2005 3
DrXXVI 151/SL 59 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2005 17.5.2005 30.5.2005 29
DrXXVI 151/SL 58 podpisové vzory čestné prohlá. V. Kraus Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2003 3.9.2004 25.10.2004 2
DrXXVI 151/SL 57 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P. Škoda Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2003 3.9.2004 25.10.2004 2
DrXXVI 151/SL 56 podpisové vzory čestné prohlá. P. Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 3.9.2004 25.10.2004 2
DrXXVI 151/SL 55 podpisové vzory čestné prohlá. V. Dědek Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2003 3.9.2004 25.10.2004 2
DrXXVI 151/SL 54 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.J. Šubr Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2003 3.9.2004 25.10.2004 2
DrXXVI 151/SL 53 podpisové vzory čestné prohlá. F.Leinweber Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2003 3.9.2004 25.10.2004 2
DrXXVI 151/SL 52 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P.Deyl Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2003 3.9.2004 25.10.2004 2
DrXXVI 151/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromážděnídelegátu Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2003 3.9.2004 25.10.2004 5
DrXXVI 151/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 3.9.2004 25.10.2004 2
DrXXVI 151/SL 49 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 10.8.2004 7.9.2004 29
DrXXVI 151/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2001 15.6.2004 23.6.2004 40
DrXXVI 151/SL 47 notářský zápis NZ 440/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2003 15.6.2004 23.6.2004 8
DrXXVI 151/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2003 15.6.2004 23.6.2004 39
DrXXVI 151/SL 45 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2002 16.2.2004 17.2.2004 26
DrXXVI 151/SL 44 ostatní ukončení členství v představen Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2002 16.2.2004 17.2.2004 1
DrXXVI 151/SL 43 rozhod. o statut. orgánu usn. ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2002 23.1.2004 9.2.2004 3
DrXXVI 151/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2002 23.1.2004 9.2.2004 16
DrXXVI 151/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2002 23.1.2004 9.2.2004 2
DrXXVI 151/SL 40 podpisové vzory Ing. Karel Šeliga Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2002 23.1.2004 9.2.2004 1
DrXXVI 151/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2002 23.6.2003 16.7.2003 5
DrXXVI 151/SL 38 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2001 16.7.2002 25
DrXXVI 151/SL 37 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2001 16.7.2002 3
DrXXVI 151/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 527/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2001 16.7.2002 40
DrXXVI 151/SL 35 ostatní -zápis z náhrad.shromáž.delegá Krajský soud v Ústí nad Labem 4.12.2001 16.7.2002 27
DrXXVI 151/SL 34 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2001 16.7.2002 13
DrXXVI 151/SL 33 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2001 29.6.2001 2
DrXXVI 151/SL 32 ostatní - zápis č. 18/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2000 29.6.2001 3
DrXXVI 151/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2000 29.6.2001 38
DrXXVI 151/SL 30 ostatní - zápis a usnes. z jed. deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2000 29.6.2001 36
DrXXVI 151/SL 29 ostatní - ukončení funkce - Ing.Princ Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2000 29.6.2001 1
DrXXVI 151/SL 28 ostatní - odstoup. z fce - Ing.Šolc Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2000 29.6.2001 1
DrXXVI 151/SL 27 ostatní - odstoup. z fce - Ing.Deyl Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2000 29.6.2001 1
DrXXVI 151/SL 26 ostatní - odstoup. z fce Ing.Škarda Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2000 29.6.2001 1
DrXXVI 151/SL 25 účetní závěrka k 31.12.1999 + výrok auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2000 29.6.2001 16
DrXXVI 151/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2000 23.11.2000 40
DrXXVI 151/SL 23 ostatní - zápis z náhr. jed. shr. del. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2000 23.11.2000 42
DrXXVI 151/SL 22 ostatní - zápis z jedn. shrom. deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2000 23.11.2000 51
DrXXVI 151/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.1999 6.4.2000 50
DrXXVI 151/SL 20 ostatní - návrh koncepce rozvoje Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.1999 6.4.2000 3
DrXXVI 151/SL 19 stanovy společnosti - změna ( návrh ) Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2000 3
DrXXVI 151/SL 18 ostatní - usnesení ze shrom. delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.1999 6.4.2000 4
DrXXVI 151/SL 17 ostatní - zápis z jednání shrom. deleg Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.1999 6.4.2000 19
DrXXVI 151/SL 16 ostatní - zpráva kontrolní komise Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.1999 6.4.2000 8
DrXXVI 151/SL 15 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.1999 6.4.2000 6
DrXXVI 151/SL 14 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.1999 6.4.2000 1
DrXXVI 151/SL 9 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.1999 27.1.2000 15
DrXXVI 151/SL 8 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1998 27.1.2000 16
DrXXVI 151/SL 7 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1997 27.1.2000 16
DrXXVI 151/SL 13 ostatní - zápis 07/99 ze zased. předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.1999 27.1.2000 1
DrXXVI 151/SL 12 ostatní - zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.1999 27.1.2000 31
DrXXVI 151/SL 11 ostatní - zápis z náhr. shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.1998 27.1.2000 24
DrXXVI 151/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.1999 27.1.2000 49
DrXXVI 151/SL 6 ostatní zápis č. 20/1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.1997 16.12.1998 2
DrXXVI 151/SL 5 ostatní usnesení ze shrom. delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.1996 16.12.1998 2
DrXXVI 151/SL 4 ostatní zápis z jednání shrom.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.1996 16.12.1998 8
DrXXVI 151/SL 3 ostatní zápis č. 18/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.1997 4.12.1998 6
DrXXVI 151/SL 2 ostatní zápis z jednání schr.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 23.10.1997 4.12.1998 9
DrXXVI 151/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1998 4.12.1998 59

Hodnocení Stavební bytové družstvo SEVER


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Stavební bytové družstvo SEVER obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...