Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice Teplice IČO: 00035351

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice, která sídlí v obci Teplice a bylo jí přiděleno IČO 00035351.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice se sídlem v obci Teplice byla založena v roce 1970. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 63 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Nákup zboží a materiálu za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice IČO: 00035351

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.1970
Spisová značka: DrXXVI 297
IČO: 00035351
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma: Družstvo 9.12.1970
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 9.12.1970
Shromáždění delegátů, konané dne 25.6.1998 schválilo změny adoplnění Stanov, schválených shromážděním delegátů dne 26.6.1997. Změny a doplnění Stanov jsou založeny ve spise obchod-ního rejstříku.Shromáždění delegátů, konané dne 13.6.2000 schválilo změny adoplnění Stanov, schválených shromážděním delegátů dne 26.6.1997. Změny a doplnění Stanov jsou založeny ve spise obchod-ního rejstříku. 28.11.2000 - 15.3.2005
Shromáždění delegátů, konané dne 26.6.1997 schválilo novéstanovy a jejich úplné nové znění je založeno ve spiseobchodního rejstříku. 17.6.1998 - 15.3.2005
Shromáždění delegátů, konané dne 19.1.1993 schválilo novéstanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zák. č.513/1991 Sb..Shromáždění delegátů, konané dne 24.4.1993 schválilo změnystanov družstva a jejich úplné nové znění je založeno ve spiseobchodního rejstříku. 15.9.1993 - 17.6.1998
V souladu se zákonem č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním,výrobním a jiném družstevnictví přijalo shromáždění delegátůdružstva dne 23.4.1991 nové stanovy, které se zakládají do spisupodnikového rejstříku. 11.12.1991 - 15.3.2005
Ručení:Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva, vykázanouv roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, vněmž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základ-ního členského podílu, ostatní členové do výše zůstatkovéhodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3 000,- .Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhraditdo konce ruku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla.Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromážděnídelegátů termín úhrady prodloužit. 11.12.1991 - 15.9.1993
Podzimním shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne1. prosince 1988 byly přijaty a schváleny nové stanovy družstva,kterými se družstvo řídí a které jsou založeny ve spisepodnikového rejstříku zdejšího soudu. 28.4.1989 - 15.3.2005
Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodkuz hospodaření z hlediska bytového hospodaření, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člendo výše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 28.4.1989 - 11.12.1991
Na základě usnesení Českého svazu bytových družstev v Praze zedne 21.12.1987 č. 198/87, bylo ke dni 1.1.1988 sloučeno Družstvopro výstavbu rodinných domků "Fučíkova stezka" Teplice, vlikvidaci (Db 306) jako družstvo zanikající, do přejímajícíhodružstva Stavebního bytového družstva MÍR Teplice. Tímtorozhodnutím o sloučení zaniká přejímané družstvo bez likvidace.Podle článku 45 stanov Družstva pro výstavbu rodinných domků,stávají se členové sloučeného družstva členy přejímajícíhodružstva. Na přejímající družstvo přecházejí rovněž práva azávazky sloučeného družstva. 9.2.1988 - 10.7.2008
Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 13.11.1986byla schválena změna počtu členů představenstva na jedenáct. 5.1.1987 - 10.7.2008
Na základě žádosti družstva, schválení shromážděním delegátů,které se konalo dne 13.11.1986 a souhlasu Českého svazu bytovýchdružstev, územního útvaru 05 pro Severočeský kraj v Ústí nadLabem, zapisuje se, že družstvo bude užívat mimo komerční styk(mimo korespondenci a mimo odběratelsko-dodavatelské vztahy)zkráceného názvu "SBD MÍR". Toto označení bude používat prooznačení přenosných montovaných skladů dislokovaných mimo areáldružstva, pro označení neonové firmy umístěné na objektudružstva, pro označení motorových vozidel, pro označenídružstevních bytových domů. 5.1.1987 - 10.7.2008
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Severo -českého krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 4.června 1977,č.j. 105-985/77/Jk, bylo do tohoto družstva jako družstvapřejímajícího sloučeno bez provedení likvidace přejímané(slučované, zanikající) družstvo 8. stavební bytové družstvoobčanů Teplice (zdejší Db 85) a to podle článku 25, odst. 3,písm. d stanov Českého svazu bytových družstev za podmínekuvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d stanov Českého svazu bytovýchdružstev a podle článku 2, odst. 1 písm. b směrnic Českého svazubytových družstev č. 22/72, publikované ve Zpravodaji Českéhosvazu bytových družstev č. 7 z roku 1972. Podle článku 89 stanovSvazu bytových družstev stávají se členové zanikajícího družstvake dni 31. prosince 1977 členy tohoto přejímajícího družstva a ktomuto dni sloučení přechází na toto přejímající družstvovšechna práva a závazky zanikajícího družstva bez likvidace. 3.11.1977 - 10.7.2008
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 105/955/77/Jk ze dne28.6. 1977 bylo rozhodnuto a schváleno na 24.zasedání konanémdne 26.5. 1977, že do tohoto družstva, jako družstva přejíma-jícího bude sloučeno podle článku 25 odstavec 3 písm. d) stanovČSBD za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d) stanov ČSBDa podle článku 2 odst. 1 písm. b) směrnice ČSBD č. 22/72publikované ve Zpravodaji ČSBD č. 7 z roku 1972, Sedmé stavebníbytové družstvo občanů v Teplicích jako družstvo přejímané(zanikající, slučované) a to bez provedení likvidace s tím, žepodle článku 89 stanov stavebního bytového družstva stávají sečlenové tohoto družstva, které zaniká sloučením, členy tohotopřejímajícího družstva a to ke dni 1.července 1977 a k tomutodni přechází rovněž všechna práva a závazky zanikajícíhodružstva na toto družstvo přejímající, bez provedení likvidace. 30.6.1977 - 10.7.2008
Shromážděním delegátů konaným dne 29.listopadu 1975 a na základěusnesení Českého svazu bytových družstev - Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20.prosince 1975č.j. 105-3724/75 byly přijaty nové stanovy stavebních bytovýchdružstev typu "B". 15.1.1976 - 10.7.2008
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 21.dubna 1975 č.j. 105-758/75/Jk byla do tohotodružstva jako družstva přejímajícího sloučena v souladu susnesením č. 99/74 z 8.zasedání dne 28.února 1974 s usnesenímč. 110/74 z 9.zasedání dne 23.května 1974 a podle usneseníč. 160/75 z 13.zasedání ze 27.února 1975 - podle článku 58písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev zroku 1972 a podle článku 25 odstavec 1 písmeno d) stanov Českéhosvazu bytových družstev uveřejněných ve Zpravodaji Českého svazubytových družstev číslo 3 z roku 1973 ke dni 30.června 1975 tatozanikající (slučovaná, přejímaná) stavební bytová družstva bezlikvidace a to: Prvé stavební bytové družstvo občanů v Bílině,se sídlem v Bílině okres Teplice (zdejší Db 91), Stavební bytovédružstvo "S V É P O M O C" pracovníků n.p. Pozemní stavbyTeplice, se sídlem Teplice, ulice Karla Čapka - novostavba(zdejší Db 112), Stavební bytové družstvo svépomocné pracovníkůS K L O U N I O N, n.p. závod Rudolfova huť Dubí u Teplic sesídlem v Dubí, okres Teplice (zdejší Db 200), Stavební bytovédružstvo pracovníků dolů J. F u č í k a, n.p. v Ledvicích,Teplice se sídlem v Teplicích (zdejší Db 214) a podle článku59 stanov stavebních bytových družstev stávají se členovédružstev, která zanikají, členy tohoto přejímajícího družstvake dni 30.červnu 1975 a na toto přejímající družstvo přecházírovněž všechna práva a závazky zanikajících (slučovaných,přejímaných) stavebních bytových družstev bez likvidace. 6.5.1975 - 10.7.2008
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem č.j.105-1726/74-Jk ze dne 23.října 1974 byla v souladus usnesením č. 99/74 z 8. zasedání a s usnesením č. 110/74z 9. zasedání ze dne 23.května 1974 sloučena ke dni 1.1.1975podle článku 58 písmeno b) Stavebních bytových družstev, podlečlánku 2 odstavec 1 písmeno b) Směrnic Českého svazu bytovýchdružstev č. 22/72 a podle článku 25 odstavec 3 písmeno d) StanovČeského svazu bytových družstev - uveřejněných ve Zpravodajič. 3 z roku 1973 do tohoto družstva jako družstva přejímajícíhotato přejímaná (zanikající) družstva: První stavební bytovédružstvo občanů v Krupce se sídlem Krupka okres Teplice (zdejšíDb 95) a Stavební bytové družstvo pracovníků závodu SKLO - UNIONTeplice se sídlem v Teplicích Řetenicích okres Teplice (zdejšíDb 172) podle článku 59 Stanov stavebních bytových družstevstávají se členové družstev, která zanikají, tímto rozhodnutímčleny vyznačeného přejímajícího družstva ke dni 1.lednu 1975.K tomuto dni přechází na vyznačené přejímající družstvo všechnapráva a závazky zanikajících družstev bez likvidace. 19.11.1974 - 10.7.2008
Údaje o družstvu:Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo109/64 Sb., vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne22. října 1970. Ustanovení družstva bylo schváleno Českým svazembytových družstev v Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nadLabem dne 2. 11. 1970 podle § 89 hospodářského zákonač.j.369-4-820-7500-7-0409. 9.12.1970 - 10.7.2008
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebníhobytového družstva dne 22.října 1970, schválené Českým svazembytových družstev v Praze - Severočeským krajským výboremv Ústí nad Labem dne 2.11.1970 - typ B. 9.12.1970 - 10.7.2008
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající sez 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let. 9.12.1970 - 5.1.1987

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00035351
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00035351
Firma: Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma: Družstvo
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1980

Základní údaje datové schránky

IČO: 00035351
Jméno subjektu: Stavební bytové družstvo Mír Teplice
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: ucmsm3a

Základní údaje DPH

IČO: 00035351
DIČ: CZ00035351
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Sídlo: Gagarinova 1558 TRNOVANY 415 01 TEPLICE 1
Zapsal Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 42, TEPLICE, tel.: 417 551 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1211299/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.8.2004

Kontakty na Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice IČO: 00035351

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Gagarinova 1558 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1558
28.4.1989
Sídlo: Teplice Česká republika
Teplice
9.12.1970 - 28.4.1989

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Gagarinova 1558, Teplice 415 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Gagarinova 1558, Trnovany, 41501 Teplice

Obory činností Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice IČO: 00035351

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 15.6.2016
2. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování provozubytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak ive vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejícíchs užíváním bytů a garáží.Družstvo zejména:a) přiděluje byty a garáže ve vlastnictví družstva do nájmu svýmčlenům nebo ostatním osobámb) zajišťuje údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace bytovýcha nebytových objektů ve vlastnictví družstvac) zajišťuje plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa garáží ve vlastnictví družstvad) zajišťuje činnosti uvedené v odst. a), b), c) i pro jinéosobye) získává bytové objekty příp. byty do vlastnictví družstva- vkladem bytových objektů nebo bytů do družstva- koupí bytových objektů nebo bytů- výstavbou bytů ve střešních nástavbách na objektech vevlastnictví družstva- výstavbou bytových objektůf) provozuje obchodní činnosti, které souvisí s předmětemčinnosti družstva výše uvedenýmg) pronajímá prostory, plochy, stroje, mechanismyh) vydavatelské anakladatelské činnosti 15.3.2005
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictvíbytových objektů, bytů, rodinných domků, garáží, objektů snebytovými prostorami a jejich správě a provozu. 25.11.1997
2. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování provozubytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak ive vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejícíchs užíváním bytů a garáží.Družstvo zejména:a) přiděluje byty a garáže ve vlastnictví družstva do nájmu svýmčlenům nebo ostatním osobámb) zajišťuje údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace bytovýcha nebytových objektů ve vlastnictví družstvac) zajišťuje plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa garáží ve vlastnictví družstvad) zajišťuje činnosti uvedené v odst. a), b), c) i pro jinéosobye) získává bytové objekty příp. byty do vlastnictví družstva- vkladem bytových objektů nebo bytů do družstva- koupí bytových objektů nebo bytů- výstavbou bytů ve střešních nástavbách na objektech vevlastnictví družstva- výstavbou bytových objektůf) provozuje obchodní činnosti, které souvisí s předmětemčinnosti družstva výše uvedenýmg) pronajímá prostory, plochy, stroje, mechanismy. 25.11.1997 - 15.3.2005
1.Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostorami a jejichsprávě a provozu. 15.9.1993 - 25.11.1997
2.Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravya provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytovýchobjektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví jinýchosob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů anebytových prostor. 15.9.1993 - 25.11.1997
Družstvo zejména:a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kterépronajímá svým členůmb) staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků anebytových prostor do vlastnictví jiných osobc) přiděluje družstevní byty do nájmu, včetně bytů v rodinnýchdomcích, příp. rodinné domky a nebytové prostory - nebo jepronajímá ostatním osobámd) převádí družstevní byty do vlastnictví svým členům dleZákona č. 42/1992 Sb. a následujících předpisůe) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osobyf) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a topro své členy, tak i příp. pro jiné osobyg) provozuje obchodní činnost, pokud je tato v souladu s hlavnímpředmětem činnosti družstva. 15.9.1993 - 25.11.1997
3.Předmětem činnosti družstva mohou být i jiné činnostia) schvalování jiných podnikatelských činností -- do 2 mil. Kč - podléhá představenstvu družstva- od 2 mil. Kč - podléhá shromáždění delegátůb) při jiných podnikatelských činnostech neručí družstvonemovitým majetkem. 15.9.1993 - 25.11.1997
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domůs byty (popřípadě i garážemi nebo místnostmi nesloužícími kbydlení, zřízenými v nevyužitých společných prostorách domků,garáží a ostatního majetku družstva). 11.12.1991 - 15.9.1993
2) Předmětem činnosti družstva je:a) zajišťování provozu vlastních domů, RD a garážíb) příprava a výstavba nových družstevních domů, bytů, (nástaveba vestaveb), RD a garáží pro své členyc) přidělování bytů (ve vlastních domech nebo RD) a garáží doosobního užívání svým členům popř. převádění RD a garáží doosob. vlastnictvíd) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace vlastních domů, RDa garážíe) zajišťování služeb spojených s užíváním vlastních bytů prosvé členyf) údržba a opravy stavebně montážního charakteru pro občanya organizaceg) příprava a výstavba domů, bytů, RD, garáží do osobníhovlastnictvíh) výroba a prodej truhlářských výrobkůch) obchodní činnost s materiálem na opravy a údržbu 11.12.1991 - 15.9.1993
1) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a zabezpečování výstavby bytových objektů a zajišťováníjejich provozu. 28.4.1989 - 11.12.1991
2) V rámci předmětu činnosti družstvo provozuje a zabezpečuje:a) výstavbu bytových objektů, rodinných domků a místnostínesloužících k bydleníb) hospodaření s družstevními byty a místnostmi nesloužícímik bydlení v souladu se zásadami státní bytové politikyc) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetkua nebytových prostord) poskytování služeb spojených s bydlením svým členůme) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanůma organizacímf) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů, neby -tových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlenímg) převody rodinných domků do osobního vlastnictvíh) pořádání družstevně společenských, výchovných, zájmovýcha sportovních akcí 28.4.1989 - 11.12.1991
1) Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstev a občanů a to:a) přípravnou a projektovou činnost;b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 6.1.1984 - 28.4.1989
2) Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku2,000.000,- Kčs. 6.1.1984 - 28.4.1989
3) Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně, životního prostředí, v zimních měsícícha u prací sezonního charakteru i údržba a opravy nebytovéhofondu. 6.1.1984 - 28.4.1989
4) Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti svlastní potřebou. 6.1.1984 - 28.4.1989
5) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu např.:- autodopravu- výkony strojů a mechanizace včetně případného jejichzapůjčování- provádění předepsaných revizních zkoušek- materiálně-technické zásobování a výkony skladovéhohospodářství. 6.1.1984 - 28.4.1989
6) Činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstva,např.:- dodávka tepla a teplé vody- pronájem nebytových prostorů- provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práceapod.Tyto práce může družstvo v rozšířeném rozsahu vykonávat zapředpokladu, že bude zajišťovat vlastní úkoly a plnit poslánídružstva - že bude přednostně směřovat jinou činnost pro"ostatní organizace bytového družstevnictví" jejich členy,národní výbory a ve prospěch služeb obyvatelstvu a že nepoužijek provádění těchto prací úzkoprofilového materiálu z bilancíČeského svazu bytových družstev. 6.1.1984 - 28.4.1989
Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojenýchs jeho provozem pro socialistické organizace. 26.5.1982 - 6.1.1984
Družstvo pro členy staví, po případě zabezpečuje výstavbu bytůa místností sloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu,po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlenía poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje poli-ticko výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkcedružstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavboudružstevních bytů a místností nesloužících k bydlení, můžedružstvo provádět přípravu staveniště, včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 15.1.1976 - 28.4.1989
Družstvo provádí pro členy družstva výstavbu bytů, vestavěnýchnebytových zařízení, výstavbu garáží, zajišťuje jejich správu,údržbu a poskytuje služby spojené s užíváním bytů a spojenýchnebytových zařízení. V souvislosti s výstavbou družstevních bytůmůže družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inže -nýrských sítí, technické staveniště a terenní úpravy staveniště. 9.12.1970 - 15.1.1976

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.10.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Gagarinova 1558 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002868025
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování: 18.10.2004

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.6.2016

Živnost č. 3 Nákup zboží a materiálu za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 24.7.1996

Živnost č. 4 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Zánik oprávnění: 5.5.1997

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Zánik oprávnění: 31.1.2005

Živnost č. 6 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické činnosti

Vedení firmy Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice IČO: 00035351

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Ing. Marek Andrášek 17.5.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Ve funkci: od 29.3.2016
Adresa: Aloise Jiráska 1367 , 415 01 Teplice Česká republika
Aloise Jiráska 1367/1, 415 01 Teplice
Jméno: Jaroslava Tomsová 17.5.2016
Funkce: Místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Ve funkci: od 29.3.2016
Adresa: Jana Koziny 1376 , 415 01 Teplice Česká republika
Jana Koziny 1376/8, Trnovany, 415 01 Teplice
Jméno: Ing. Svatava Hakrová 17.5.2016
Funkce: Místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Ve funkci: od 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1280 , 415 01 Teplice Česká republika
Trnovanská 1280/23, Trnovany, 415 01 Teplice
Jméno: Ing. Lucie Žídková 17.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Adresa: Doubravická 1658 , 415 01 Teplice Česká republika
Doubravická 1658/5, Trnovany, 415 01 Teplice
Jméno: Zdeněk Neudert 17.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Adresa: 132 , 417 71 Zabrušany Česká republika
č.p. 132, 417 71 Zabrušany
Jméno: Mgr. Stanislav Vašků 17.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Adresa: Františka Hrubína 1395 , 415 01 Teplice Česká republika
Františka Hrubína 1395, Trnovany, 415 01 Teplice
Jméno: Ing. Miroslav Kubů 17.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Vančurova 2769, 415 01 Teplice
Jméno: Mgr. Petr Štych 17.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1652 , 415 01 Teplice Česká republika
Přítkovská 1652/1, Trnovany, 415 01 Teplice
Jméno: Roman Schlöser 17.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1650 , 415 01 Teplice Česká republika
Přítkovská 1650/5, Trnovany, 415 01 Teplice
Jméno: Miloš Červenka 9.12.1970 - 21.3.1973
Funkce: Člen
Adresa: Horská 358 , Trmice Česká republika
Trmice, Horská 358
Jméno: Ing. Kamil Říha 9.12.1970 - 21.3.1973
Funkce: Člen
Adresa: Trnovanská 135 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Trnovanská 135
Jméno: Jiří Spěváček 9.12.1970 - 21.3.1973
Funkce: Člen
Adresa: Zámecké nám. 2 , Teplice Česká republika
Teplice, Zámecké nám. 2
Jméno: Ivo Třeštík 9.12.1970 - 21.3.1973
Funkce: Člen
Adresa: Lípova 31 , Teplice Česká republika
Teplice, Lípova 31
Jméno: Milena Blechová 9.12.1970 - 21.3.1973
Funkce: Člen
Adresa: Husova 120 , Dubí Česká republika
Dubí, Husova 120, okres Teplice
Jméno: Ing. Josef Jirát 9.12.1970 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Krušnohorská 25 , Újezdeček Česká republika
Újezdeček, Krušnohorská 25
Jméno: Ing. Renata Kamínková 9.12.1970 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Angerova 647 , Teplice 2 Česká republika
Teplice 2, Angerova 647
Jméno: Gabriela Richterová 9.12.1970 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Sídliště 569 , Krupka Česká republika
Krupka, Sídliště 569
Jméno: Božena Vaňková 9.12.1970 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Masarykova 2568 , Teplice Česká republika
Teplice, Masarykova 2568
Jméno: Karel Procházka 9.12.1970 - 14.6.1976
Funkce: Místopředseda
Adresa: Gorkého 278 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Gorkého 278/9
Jméno: Zdenka Široká 21.3.1973 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Svobodova 364 , Hrdlovka Česká republika
Hrdlovka, Svobodova 364
Jméno: Jaroslav Bašta 21.3.1973 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: 25.února 51 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února č. 51
Jméno: Viliam Kollar 21.3.1973 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Na Letné 6 , Teplice Česká republika
Teplice, Na Letné 6
Jméno: Milan Srba 21.3.1973 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: U hadích lázní 58 , Teplice Česká republika
Teplice, U hadích lázní 58
Jméno: Eliška Kážová 21.3.1973 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Gottwaldova 266 , Krupka Česká republika
Krupka, Gottwaldova 266
Jméno: Miroslav Soukup 21.3.1973 - 14.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Křičkova 9 , Teplice Česká republika
Teplice, Křičkova 9
Jméno: Vilém Cantor 9.12.1970 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Kollárova 1086 , Teplice Česká republika
Teplice, Kollárova 1086/16
Jméno: Ing. Oldřich Dobrý 9.12.1970 - 20.2.1978
Funkce: Předseda
Adresa: Koněvova 2423 , Teplice Česká republika
Teplice, Koněvova 2423
Jméno: Milan Srba 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Slovenská 2645 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2645
Jméno: Miroslav Soukup 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Slovenská 2646 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2646
Jméno: Eva Bezemková 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: SNP 31 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, SNP 31
Jméno: Stanislav Cejzlar 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Alejní 2758 , Teplice Česká republika
Teplice, Alejní 2758
Jméno: Ing. Stojan Dončev 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Sokolovská 343 , Teplice Česká republika
Teplice, Sokolovská 343
Jméno: Petr Hahn 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Erbenova 12 , Teplice Česká republika
Teplice, Erbenova 12
Jméno: Zdeněk Slejška 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Na Hamrech 570 , Krupka Česká republika
Krupka, Na Hamrech 570, okres Teplice
Jméno: Vlasta Vrzalová 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: důl Bedřich 10 , Dubí Česká republika
Dubí, důl Bedřich 10, okres Teplice
Jméno: Jindřich Vodička 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Opavská 2653 , Teplice Česká republika
Teplice, Opavská 2653
Jméno: Karel Procházka 14.6.1976 - 20.2.1978
Funkce: Člen
Adresa: Gorkého 278 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Gorkého 278/9
Jméno: Ing. Oldřich Dobrý 20.2.1978 - 17.5.1979
Funkce: Člen
Adresa: Koněvova 2423 , Teplice Česká republika
Teplice, Koněvova 2423
Jméno: Dagmar Šimonová 20.2.1978 - 4.12.1979
Funkce: Člen
Adresa: Gottwaldovo nám. 2 , Teplice Česká republika
Teplice, Gottwaldovo nám. 2
Jméno: Josef Dráb 14.6.1976 - 20.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Jugoslávská 2535 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2535
Jméno: Miroslav Moravec 14.6.1976 - 20.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Rooseweltovo náměstí 421 , Teplice Česká republika
Teplice, Rooseweltovo náměstí 421
Jméno: Alois Fait 20.2.1978 - 20.6.1980
Funkce: Místopředseda
Adresa: 25.února 1272 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1272
Jméno: JUDr. Zdeněk Starý 20.2.1978 - 20.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2532
Jméno: František Jerman 20.2.1978 - 20.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: 25.února 1322 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1322
Jméno: Stanislava Tuháčková 17.5.1979 - 20.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Tylova 311 , Bílina Česká republika
Bílina, Tylova 311
Jméno: Miroslav Moravec 20.6.1980 - 25.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: Rooseweltovo náměstí 442 , Teplice Česká republika
Teplice, Rooseweltovo náměstí 442
Jméno: František Jerman 20.6.1980 - 25.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: 25.února 1332 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1332
Jméno: Ing. Josef Stern 20.6.1980 - 17.1.1985
Funkce: Člen
Adresa: Slovenská 2645 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2645
Jméno: Michal Masič 20.2.1978 - 30.6.1986
Funkce: Člen
Adresa: Za Chlumem bl. 12 , Bílina Česká republika
Bílina, Za Chlumem bl. 12/3
Jméno: Josef Ondrák 20.2.1978 - 5.1.1987
Funkce: Člen
Adresa: Hrubínova 1399 , Teplice Česká republika
Teplice, Hrubínova 1399
Jméno: Josef Dráb 20.6.1980 - 15.6.1987
Funkce: Člen
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2532
Jméno: Ing. Alfred Blazius 17.1.1985 - 27.11.1987
Funkce: Člen
Adresa: Sochorova 1311 , Teplice Česká republika
Teplice, Sochorova 1311
Jméno: Eliška Kážová 14.6.1976 - 21.7.1988
Funkce: Člen
Adresa: Slovenská 2639 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2639
Jméno: Karel Procházka 20.2.1978 - 21.7.1988
Funkce: Místopředseda
Adresa: Gorkého 278 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Gorkého 278/9
Jméno: Stanislava Tuháčková 20.6.1980 - 21.7.1988
Funkce: Člen
Adresa: Tylova 302 , Bílina Česká republika
Bílina, Tylova 302/8
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 15.6.1987 - 21.7.1988
Funkce: Člen
Adresa: Palackého 1524 , Teplice Česká republika
Teplice, Palackého 1524
Jméno: Jiří Vaja 20.2.1978 - 30.12.1988
Funkce: Předseda
Adresa: 25.února 1273 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1273
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 21.7.1988 - 30.12.1988
Funkce: Místopředseda
Adresa: Palackého 1524 , Teplice Česká republika
Teplice, Palackého 1524
Jméno: Ing. Miroslav Kubů 21.7.1988 - 30.12.1988
Funkce: Člen
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769
Jméno: Jiří Januš 15.6.1987 - 9.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: K. Světlé 557 , Dubí Česká republika
Dubí, K. Světlé 557
Jméno: Karel Procházka 21.7.1988 - 9.1.1990
Funkce: Člen
Adresa: Gorkého 278 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Gorkého 278/9
Jméno: Jiří Vaja 30.12.1988 - 4.6.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: 25.února 1273 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1273
Jméno: Vlasta Vrzalová 9.1.1990 - 4.6.1990
Funkce: Člen
Adresa: Odborářů 1552 , Teplice Česká republika
Teplice, Odborářů 1552/14
Jméno: Miroslav Bulíček 21.7.1988 - 10.12.1990
Funkce: Člen
Adresa: Čapkova 841 , Bílina Česká republika
Bílina, Čapkova 841
Jméno: Zdeněk Traxler 20.2.1978 - 11.12.1991
Funkce: Člen
Adresa: 25.února 1270 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1270
Jméno: Daniela Strnadová 20.6.1980 - 11.12.1991
Funkce: Člen
Adresa: Zrenjaninská 347 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 347
Jméno: Vlasta Vrzalová 4.6.1990 - 11.12.1991
Funkce: Místopředseda
Adresa: Odborářů 1552 , Teplice Česká republika
Teplice, Odborářů 1552/14
Jméno: Stanislav Hierát 4.6.1990 - 15.9.1993
Funkce: Člen
Adresa: Rooseweltovo nám. 423 , Teplice Česká republika
Teplice, Rooseweltovo nám. 423
Jméno: Ing. František Vaněk 20.2.1978 - 26.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: 25.února 1286 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1286
Jméno: Emil Markuci 14.7.1978 - 26.4.1995
Funkce: Člen
Adresa: 25.února 1293 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1293
Jméno: Vladimír Mach 20.2.1978 - 16.9.1996
Funkce: Člen
Adresa: Zrenjaninská 292 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 292
Jméno: Jiří Hájek 11.12.1991 - 16.9.1996
Funkce: Místopředseda
Adresa: Jankovcova 2872 , Teplice Česká republika
Teplice, Jankovcova 2872
Jméno: Ing. František Vaněk 26.4.1995 - 16.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Trnovanská 1286 , Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1286
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 30.12.1988 - 17.6.1998
Funkce: Předseda
Adresa: Palackého 1524 , Teplice Česká republika
Teplice, Palackého 1524
Jméno: Ing. Miroslav Kubů 30.12.1988 - 17.6.1998
Funkce: Místopředseda
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769
Jméno: Ing. Vladimír Michálek 4.6.1990 - 17.6.1998
Funkce: Člen
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2532
Jméno: Vladimír Cidlina 11.12.1991 - 17.6.1998
Funkce: Člen
Adresa: Komenského 594 , Krupka Česká republika
Krupka, Komenského 594
Jméno: Bohdan Gottfried 11.12.1991 - 17.6.1998
Funkce: Člen
Adresa: Gagarinova 1424 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1424
Jméno: JUDr. Karel Humplík 11.12.1991 - 17.6.1998
Funkce: Člen
Adresa: Jaselská 418 , Teplice Česká republika
Teplice, Jaselská 418
Jméno: Emil Markuci 26.4.1995 - 17.6.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Trnovanská 1293 , Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1293
Jméno: Ing. Václav Sláma 16.9.1996 - 17.6.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Svojsíkova 2395 , Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395
Jméno: Vladimír Mach 16.9.1996 - 17.6.1998
Funkce: Místopředseda
Adresa: Zrenjaninská 292 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 292
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 17.6.1998 - 28.11.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Palackého 1524 , Teplice Česká republika
Teplice, Palackého 1524
Jméno: Vladimír Cidlina 17.6.1998 - 6.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 9.4.2001
Adresa: Komenského 594 , Krupka Česká republika
Krupka, Komenského 594, okres Teplice
Jméno: Ing. Svatava Habrová 6.11.2001 - 6.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 9.4.2001
Adresa: Habrová 3101 , Teplice Česká republika
Teplice, Habrová 3101
Jméno: Bohdan Gottfried 17.6.1998 - 8.10.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 12.2.2004
Ve funkci: od 23.4.1991
Adresa: Gagarinova 1424 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1424
Jméno: Ing. Miroslav Kubů 17.6.1998 - 15.3.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 23.6.1988
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769
Jméno: Vladimír Mach 17.6.1998 - 15.3.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 12.1.1978
Adresa: Zrenjaninská 292 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 292
Jméno: Ing. Vladimír Michálek 17.6.1998 - 15.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 3.5.1990
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2532
Jméno: Emil Markuci 17.6.1998 - 15.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 18.5.1978
Adresa: Trnovanská 1293 , Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1293
Jméno: Ing. Václav Sláma 17.6.1998 - 15.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 23.4.1996
Adresa: Svojsíkova 2395 , Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395
Jméno: JUDr. Karel Humplík 17.6.1998 - 15.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 23.4.1991
Adresa: Jaselská 418 , Teplice Česká republika
Teplice, Jaselská 418
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 28.11.2000 - 15.3.2005
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 14.5.1987
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , Teplice Česká republika
Teplice, Na Červeném vrchu 3158
Jméno: Ing. Svatava Hakrová 6.11.2001 - 29.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 3.4.2006
Ve funkci: od 9.4.2001
Adresa: Habrová 3101 , Teplice Česká republika
Teplice, Habrová 3101
Jméno: Zdeněk Neudert 6.11.2001 - 29.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 3.4.2006
Ve funkci: od 9.4.2001
Adresa: Javorová 3025 , Teplice Česká republika
Teplice, Javorová 3025
Jméno: Roman Schlöser 6.11.2001 - 29.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 3.4.2006
Ve funkci: od 9.4.2001
Adresa: Přítkovská 1650 , Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1650
Jméno: Jaroslava Tomsová 8.10.2004 - 29.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2004 do 3.4.2006
Adresa: J. Koziny 1376 , Teplice Česká republika
Teplice, J. Koziny 1376
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 15.3.2005 - 29.6.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Ve funkci: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , Teplice Česká republika
Teplice, Na Červeném vrchu 3158
Jméno: Ing. Miroslav Kubů 15.3.2005 - 29.6.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Ve funkci: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769
Jméno: Vladimír Mach 15.3.2005 - 29.6.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Ve funkci: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Adresa: Zrenjaninská 292 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 292
Jméno: Emil Markuci 15.3.2005 - 29.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Adresa: Trnovanská 1293 , Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1293
Jméno: Ing. Václav Sláma 15.3.2005 - 29.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Adresa: Svojsíkova 2395 , Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395
Jméno: JUDr. Karel Humplík 15.3.2005 - 29.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2001 do 3.4.2006
Adresa: Jaselská 418 , Teplice Česká republika
Teplice, Jaselská 418
Jméno: Ing. Miroslav Kubů 29.6.2006 - 10.7.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006
Ve funkci: od 3.4.2006 do 26.10.2006
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769, PSČ 41501
Jméno: Jaroslava Tomsová 29.6.2006 - 10.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006
Adresa: J. Koziny 1376 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, J. Koziny 1376, PSČ 41501
Jméno: Ing. Svatava Hakrová 29.6.2006 - 10.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006
Adresa: Habrová 3101 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Habrová 3101, PSČ 41501
Jméno: Zdeněk Neudert 29.6.2006 - 10.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006
Adresa: Javorová 3025 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Javorová 3025, PSČ 41501
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 29.6.2006 - 20.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Ve funkci: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Na Červeném vrchu 3158, PSČ 41501
Jméno: Ing. Václav Sláma 29.6.2006 - 20.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Ve funkci: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Adresa: Svojsíkova 2395 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395, PSČ 41501
Jméno: Roman Schlöser 29.6.2006 - 20.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Adresa: Přítkovská 1650 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1650, PSČ 41501
Jméno: Libuše Navrátilová 29.6.2006 - 20.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Adresa: Gagarinova 1424 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1424, PSČ 41501
Jméno: Mgr. Petr Štych 29.6.2006 - 20.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Adresa: Přítkovská 1652 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1652, PSČ 41501
Jméno: Jaroslava Tomsová 10.7.2008 - 20.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Ve funkci: od 26.10.2006 do 31.3.2011
Adresa: J. Koziny 1376 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, J. Koziny 1376, PSČ 41501
Jméno: Ing. Svatava Hakrová 10.7.2008 - 20.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006
Adresa: Trnovanská 1280 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1280, PSČ 41501
Jméno: Zdeněk Neudert 10.7.2008 - 20.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Adresa: Tyršova 33 , 419 01 Duchcov Česká republika
Duchcov, Tyršova 33, PSČ 41901
Jméno: Ing. Miroslav Kubů 10.7.2008 - 20.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 31.3.2011
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769, PSČ 41501
Jméno: Ing. Vladimír Procházka 20.5.2011 - 20.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 5.3.2013
Ve funkci: od 31.3.2011 do 5.3.2013
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Na Červeném vrchu 3158, PSČ 41501
Jméno: Ing. Václav Sláma 20.5.2011 - 16.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011
Ve funkci: od 31.3.2011
Adresa: Svojsíkova 2395 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395, PSČ 41501
Jméno: Zdeněk Neudert 20.5.2011 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011
Adresa: Tyršova 33 , 419 01 Duchcov Česká republika
Duchcov, Tyršova 33, PSČ 41901
Jméno: Ing. Václav Sláma 16.7.2014 - 12.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011
Ve funkci: od 31.3.2011
Adresa: Trnovanská 1333 , 415 01 Teplice Česká republika
Trnovanská 1333/37, Trnovany, 415 01 Teplice
Jméno: Jaroslava Tomsová 20.5.2011 - 17.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Ve funkci: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Adresa: J. Koziny 1376 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, J. Koziny 1376, PSČ 41501
Jméno: Ing. Svatava Hakrová 20.5.2011 - 17.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1280 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1280, PSČ 41501
Jméno: Ing. Miroslav Kubů 20.5.2011 - 17.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769, PSČ 41501
Jméno: Libuše Navrátilová 20.5.2011 - 17.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Adresa: Gagarinova 1424 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1424, PSČ 41501
Jméno: Roman Schlöser 20.5.2011 - 17.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1650 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1650/5, PSČ 41501
Jméno: Mgr. Petr Štych 20.5.2011 - 17.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1652 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1652, PSČ 41501
Jméno: Marek Andrášek 20.6.2013 - 17.5.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2013 do 29.3.2016
Ve funkci: od 21.5.2013 do 29.3.2016
Adresa: Aloise Jiráska 1367 , 415 01 Teplice Česká republika
Aloise Jiráska 1367/1, 415 01 Teplice
Jméno: Ing. Václav Sláma 12.8.2014 - 17.5.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Ve funkci: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1333 , 415 01 Teplice Česká republika
Trnovanská 1333/37, Trnovany, 415 01 Teplice
Jméno: Zdeněk Neudert 12.8.2014 - 17.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2011 do 29.3.2016
Adresa: 132 , 417 71 Zabrušany Česká republika
č.p. 132, 417 71 Zabrušany

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Radim Filip Drážďanský 13.11.2015
Adresa: Boženy Němcové 2407 , 415 01 Teplice Česká republika
Boženy Němcové 2407, 415 01 Teplice
Jméno: JUDr. Marek Andrášek 31.3.2012 - 20.6.2013
Adresa: Aloise Jiráska 1367 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Aloise Jiráska 1367/1, PSČ 41501
Jméno: Radim Filip Drážďanský 8.7.2013 - 23.7.2014
Adresa: Heydukova 1768 , 415 01 Teplice Česká republika
Heydukova 1768/4, 415 01 Teplice
Jméno: Radim Filip Drážďanský 23.7.2014 - 13.11.2015
Adresa: Josefa Šafaříka 2519 , 415 01 Teplice Česká republika
Josefa Šafaříka 2519/7, 415 01 Teplice

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Marek Andrášek
Člen statutárního orgánu: Mgr. Petr Štych
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Kubů
Člen statutárního orgánu: Jaroslava Tomsová
Člen statutárního orgánu: Roman Schlöser
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Neudert
Člen statutárního orgánu: Ing. Svatava Hakrová
Člen statutárního orgánu: Mgr. Stanislav Vašků
Člen statutárního orgánu: Ing. Lucie Žídková

Vlastníci firmy Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice IČO: 00035351

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 Kč - 15.9.1993

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice IČO: 00035351

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXXVI 297/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2015 16.6.2015 18.6.2015 65
DrXXVI 297/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2014 10.12.2014 38
DrXXVI 297/SL 63 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2014 21.5.2014 22.5.2014 69
DrXXVI 297/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis z čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 26.6.2013 14
DrXXVI 297/SL 61 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 26.6.2013 1
DrXXVI 297/SL 60 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2013 5.6.2013 17.6.2013 72
DrXXVI 297/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2012 6.6.2012 62
DrXXVI 297/SL 58 notářský zápis - NZ 52/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 3
DrXXVI 297/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 38
DrXXVI 297/SL 56 ostatní - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 7
DrXXVI 297/SL 55 podpisové vzory - členů představ. 9x Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 16
DrXXVI 297/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 1
DrXXVI 297/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 8
DrXXVI 297/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2011 26.5.2011 26.5.2011 50
DrXXVI 297/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2010 27.5.2010 27.5.2010 55
DrXXVI 297/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 20.7.2009 38
DrXXVI 297/SL 49 notářský zápis NZ 54/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2009 20.7.2009 3
DrXXVI 297/SL 48 ostatní - zápis ze shromáždění deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 20.7.2009 6
DrXXVI 297/SL 47 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2009 25.5.2009 55
DrXXVI 297/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 11.7.2008 38
DrXXVI 297/SL 45 notářský zápis NZ 64/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2008 11.7.2008 7
DrXXVI 297/SL 44 ostatní - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 11.7.2008 8
DrXXVI 297/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2006 11.7.2008 9
DrXXVI 297/SL 42 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2008 22.5.2008 46
DrXXVI 297/SL 41 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2007 7.6.2007 44
DrXXVI 297/SL 40 podpisové vzory - Mgr. Petr Štych Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 39 podpisové vzory - Libuše Navrátilová Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 39
DrXXVI 297/SL 37 notářský zápis NZ 38/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 3
DrXXVI 297/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 5
DrXXVI 297/SL 34 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2006 25.7.2006 52
DrXXVI 297/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2005 16.5.2005 42
DrXXVI 297/SL 32 notářský zápis NZ 124/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2004 13.4.2005 5
DrXXVI 297/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2004 13.4.2005 23
DrXXVI 297/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2004 13.4.2005 5
DrXXVI 297/SL 29 podpisové vzory - Jaroslava Tomsová Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2004 26.10.2004 1
DrXXVI 297/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2004 26.10.2004 8
DrXXVI 297/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2004 10.6.2004 20
DrXXVI 297/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 3.10.2003 87
DrXXVI 297/SL 25 výroční zpráva k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 4.4.2003 12
DrXXVI 297/SL 24 účetní závěrka - zpráva auditora r. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 4.4.2003 20
DrXXVI 297/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2000 6.12.2001 26
DrXXVI 297/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1999 6.12.2001 23
DrXXVI 297/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.1998 6.12.2001 24
DrXXVI 297/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.1997 6.12.2001 22
DrXXVI 297/SL 23 podpisové vzory a čestné prohl. - R. Schlöser Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 22 podpisové vzory a čestné prohl. - Z. Neudert Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 21 podpisové vzory a čestné prohl.- Ing.Procházka Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 20 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. Hakrová Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 19 podpisové vzory a čestné prohl. - JUDr.Humplík Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 18 podpisové vzory a čestné prohl. - V. Mach Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 17 podpisové vzory a čestné prohl. - E. Markuci Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 16 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing.V. Sláma Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 15 podpisové vzory a čestné prohl.- Ing. Michálek Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 14 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. M. Kubů Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 13 podpisové vzory a čestné prohl. - B. Gottfried Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 6.12.2001 31
DrXXVI 297/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2001 6.12.2001 15
DrXXVI 297/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představens. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2001 6.12.2001 2
DrXXVI 297/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 28.8.2001 23
DrXXVI 297/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2000 7.2.2001 23
DrXXVI 297/SL 3 stanovy společnosti - návrh na změny a doplnění Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2000 2.2.2001 1
DrXXVI 297/SL 2 stanovy společnosti - změny a doplňky Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1998 2.2.2001 1
DrXXVI 297/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1997 23.12.1998 24

Hodnocení Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...