Stavební bytové družstvo Chrudim II IČO: 00044679

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební bytové družstvo, která sídlí v obci Chrudim II a bylo jí přiděleno IČO 00044679.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Stavební bytové družstvo má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Stavební bytové družstvo se sídlem v obci Chrudim II byla založena v roce 1959. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 43 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o Stavební bytové družstvo IČO: 00044679

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 23.10.1959
Spisová značka: DrXXVI 44
IČO: 00044679
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo 23.10.1959
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 23.10.1959
Právní poměry se řídí stanovami,schválenými dne23.11.1992 17.5.1993 - 6.3.1995
Základní zapisované jmění: 100.000,-- Kč 17.5.1993 - 20.2.1995
Základní členský vklad: 3.000,-- Kč 17.5.1993 - 20.2.1995
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov,přijatých usnesením shromáždění delegátů dne 10.6.1991a upravených podle zákona č. 176/90 Sb. 3.9.1991 - 17.5.1993
Členský vklad: 3.000,-- Kčs 3.9.1991 - 17.5.1993
Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celéhoschodku z hospodaření střediska bytového hospodářství,v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydleníve výši a lhůtě stanovené představenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstvaručí člen do výše Kčs 500,-- v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše Kčs 3.000,-- 3.9.1991 - 17.5.1993
Údaje o zřízení:Družstvo vzniklo na ustavující členské schůzi, konané dne25.6.1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou ONV v Chrudimi28.srpna 1959.Usnesením shromáždění delegátů ze dne 5.11.1975 byly přijatynové stanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídávzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975.Stanovy jsou pro družstvo platné od 10.11.1975, kdy s usnesenímdružstva vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazubytových družstev ( předsednictvo krajského výboru Českého svazu 23.10.1959
bytových družstev ( svým usnesením č. 392/37 ze dne 10.11.1975.O znění názvu družstva bylo rozhodnuto orgánem shora usnesenímčíslo 392/37-f dne 10.11.1975. 23.10.1959
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstvaze dne 3.5.1974 ,usnesení členských schůzí zaniklých družstevze dne 6.5.1974, 17.5.1974 a 22.5.1974, dohod o sloučeníuzavřených mezi těmito družstvy ze dne 12.7.1974 a se souhlasempředsednictva KV Českého svazu bytových družstev v HradciKrálové ze dne 17.6. 1974,č.j. 2639/105/74, 2587/105/74zapisuje se sloučení schválené ke dni 31.8.1974 družstev: 23.10.1959
1) Stavební bytové družstvo při ČSAD v Chrudimi - Db 2522) Stavební bytové družstvo zaměstnanců Okresního stavebníhopodniku Chrudim - Db 1863) Stavební bytové družstvo při výrobní zemědělské správěChrudim - Db 244,všech tří jako družstev přejímaných s tímto jako družstvempřejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bezlikvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalopřejímající družstvo. Výmaz přejímaných družstev byl povolena zapsán 31.8.1974. 23.10.1959
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva zedne 3.5.1974, usnesení členské schůze přejímaného družstva zedne 26.4.1974 a schválení předsednictva VčKV-ČSBD v HradciKrálové dne 1.7.1974 č.j. 3391/105/74 zapisuje se sloučeníschválené ke dni 30.9.1974 družstva:Stavební bytové družstvo občanů v Chrudimi zapsaného v podni-kovém rejstříku pod Db 114,jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace ajeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. 23.10.1959
Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán adne 23.9.1974K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 24.9.1974 a podleusnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 26.4.1974,shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 20.5.1974zapisuje se sloučení schválené ke dni 31.října 1974 družstva:- Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Průmstav v Chrudimi -- Db. 50, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvempřejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bezlikvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírápřejímající družstvo. 23.10.1959
Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán 1.10.1974 23.10.1959
Podle usnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne21.dubna 1977, usnesení shromáždění delegátů přejímajícíhodružstva ze dne 27.4.1977, dohody o sloučení uzavřené mezioběma družstvy ze dne 17.června 1977 a se souhlasem Českéhosvazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 16.5.1977,usnesení č. 666 bn.čj. 1918/105/77 Sa zapisuje se sloučeníschválené ke dni 30.června 1977 družstva:- Družstvo pro výstavbu a správu garáží Chrudim - Db 327,jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, 23.10.1959
přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímajícídružstvo.Výmaz přejímaného družstva byl zapsán dne 22.8.1977. 23.10.1959
Podle usnesení shromáždění delegátů zaniklého družstva zedne 8.10.1979, usnesení shromáždění delegátů přejímajícíhodružstva ze dne 12.5.1980 a se souhlasem VčKV Českého svazubytových družstev ze dne 26.5.1980,č.j.1690/101/80 23.10.1959
usnesení č. 375 zapisuje se sloučení schválené ke dni10.června 1980- Stavební bytové družstvo v Heřmanově Městci - Db 43,jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace,přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímajícídružstvo. 23.10.1959
Podle rozhodnutí VčKVČeského svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 4.11.1980,č.j. 3898/101/80 vydanémna základě usnesení číslo 439 téhož orgánu zapisuje sesloučení nařízené ke dni 31.prosince 1980 ve smyslu par. 91odst. HZ- Okresní výstavbové bytové družstvo Chrudimzapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 262 jako družstvapřejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takžesloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jehomajetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající. 23.10.1959
Podle rozhodnutí VčKV Českého svazu bytových družstev v HradciKrálové ze dne 25.5.1981,č.j. 1661/101/1981 vydaném na základěusnesení číslo 516 téhož orgánu zapisuje se sloučenínařízené ke dni 30.června 1981 ve smyslu par. 91 odst. 2/HZ 23.10.1959
Stavební bytové družstvo Skuteč - Db 53,jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace ajeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající. 23.10.1959
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva zedne 29.10.1981, usnesení shromáždění delegátů přejímanéhodružstva ze dne 23.10.1981 a souhlasu Českého svazu bytovýchdružstev v Hradci Králové ze dne 26.10.1981, č.j. 3504/101/1981, usnese. č. 565/e zapisuje se sloučení schválené ke dni31.prosince 1981 družstva:- Stavební bytové družstvo Hlinsko v Čechách, zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db - 37, jako družstva přejímaného s tímtojako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvozaniklo, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo 23.10.1959
přejímající družstvo. 23.10.1959
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva zedne 29.10.1980, usnesení shromáždění delegátů přejímanéhodružstva ze dne 8.10.1981 a souhlasu Českého svazu bytovýchdružstev v Hradci Králové ze dne 20.září 1982, usnesení číslo664 zapisuje se sloučení schválené ke dni 1.ledna 1983družstva:- Okresní stavební bytové družstvo v Chrudimi,zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 317 jako družstvapřejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takžesloučením přejímané družstvo zaniklo, přičemž jeho majetek, 23.10.1959
práva a závazky převzalo přejímající družstvo. 23.10.1959
Představenstvo:Představenstvo je pět až patnácti členné 23.10.1959 - 17.5.1993
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní bytnebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů.Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku,rovnající se desetině základního členského vkladu nebodesetině zůstatkové hodnoty členského podílu 23.10.1959 - 3.9.1991

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00044679
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Městský úřad Chrudim
Vznik první živnosti: 16.11.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00044679
Firma: Stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Chrudim
Základní územní jednotka: Chrudim
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1987

Základní údaje datové schránky

IČO: 00044679
Jméno subjektu: Stavební bytové družstvo
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: vxa4ci5

Základní údaje DPH

IČO: 00044679
DIČ: CZ00044679
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Stavební bytové družstvo
Sídlo: Na Valech 176 CHRUDIM II 537 01 CHRUDIM 1
Zapsal Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, CHRUDIM, tel.: 469 658 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1437597/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Stavební bytové družstvo IČO: 00044679

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Valech 176 , 537 01 Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Na Valech 176, PSČ 53701
3.9.2014
Sídlo: Na Valech 176 , 537 01 Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Na Valech 176, PSČ 53701
5.5.2007 - 3.9.2014
Sídlo: Chrudim Česká republika
Chrudim
23.10.1959 - 5.5.2007

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Valech 176, Chrudim 537 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Na Valech 176, Chrudim II, 53701 Chrudim

Obory činností Stavební bytové družstvo IČO: 00044679

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů snebytovými prostorami (garáže, ateriery), ubytovny, na správě aprovozu bytů ana ostatním majetku družstva. 9.10.2007
Předmětem činnosti družstva je zejménaa) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v- organizování přípravy aprovádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků anebytových prostor,- provádění popř. zajišťování správy, údržby, opravy, modernizací arekonstrukcí bytových anebytových objektů- zajišťování plnění spojených sužíváním bytů anebytových prostor,- přidělování bytů, rodinných domků anebytových prostor znové výstavby auzavírání příslušných smluv- zajišťování inženýrské činnosti atechnické pomocib) činnost za účelem podnikání spočívající především v- provádění správy, údržby, oprav, modernizace arekonstrukce bytů anebytových prostor, popř. bytových anebytových objektů ve vlastnictví osob aprovádění inženýrské činnosti vinvestiční výstavbě,- zajišťování plnění spojených sužíváním bytů anebytových prostor ve vlastnictví jiných osob na základě uzavřených mandátních smluv,- vedení účetnictví avedení daňové evidence pro třetí osoby 9.10.2007
Družstvo může vykonávat idalší činnosti schválené představenstvem, pokud si kjejich vykonávání opatří příslušné oprávnění 9.10.2007
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tcelkové hmotnosti 9.10.2007
Pronájem apůjčování věcí movitých 9.10.2007
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.10.2007
Zprostředkování obchodu aslužeb 9.10.2007
2) V rámci činnosti družstvo připravuje a zabezpečujepro své členy:a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domkůa výstavbu nebytových objektů,b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinnýchdomcích a nebytových prostor do nájmu členů, popřípaděpřevody bytů, rodinných domků a nebytových prostor dovlastnictví,c) poskytování služeb spojených s bydlením, 5.5.2007 - 9.10.2007
1) a) Činnost družstva je založena na výkonu správya provozování domů, bytů, rodinných domků, nebytovýchprostor ( garáží, ateliérů ...), a ostatního majetku,který je vlastnictvím družstva. Správu a provoz můžedružstvo vykonávat i na majetku, který je ve vlastnictvíjiných osob než členů družstvab) Činnost družstva je především organizování přípravyvýstavby, provoz bytových a nebytových objektů azabezpečování služeb spojených s bydlením 17.5.1993 - 9.10.2007
7) Silniční motorová doprava 17.5.1993 - 9.10.2007
2) V rámci činnosti družstvo připravuje a zabezpečujepro své členy:a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domkůa výstavbu nebytových objektů,b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinnýchdomcích a nebytových prostor do nájmu členů, popřípaděpřevody bytů, rodinných domků a nebytových prostor dovlastnictví,c) poskytování služeb spojených s bydlením,d) investorsko-inženýrskou činnost pro družstvo 17.5.1993 - 5.5.2007
3) Půjčování drobné mechanizace a zákl.prostředků 17.5.1993 - 5.5.2007
4) Zámečnictví 17.5.1993 - 5.5.2007
5) Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrickýchzařízení ( viz.oprávnění IBP) 17.5.1993 - 5.5.2007
6) Vodoinstalatérství 17.5.1993 - 5.5.2007
1) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením 3.9.1991 - 17.5.1993
2) V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje azabezpečuje:a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domkůa výstavbu nebytových objektů,b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužící k bydlení do osobníhoužívání členům, popřípadě převody rodinných domků a neby-tových prostor do osobního vlastnictvíc) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytovéhomajetku a nebytových prostor, 3.9.1991 - 17.5.1993
d) poskytování služeb spojených s bydlením členům, občanůma organizacím,e) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojenýchs bydlením,f) investorsko-inženýrskou činnost pro družstvo, popřípaděpro jinou organizaci,g) nákladní přepravu,h) výkony prováděné vlastními mechanismy,ch)zapůjčování mechanismů, DKP a materiálu v používání, 3.9.1991 - 17.5.1993
i) řemeslné práce,j) revizní činnost v oboru elektro, plynu a výtahů,k) obchodní činnost 3.9.1991 - 17.5.1993
V případě, že k provádění některé z výše uvedenýchčinností je třeba souhlasu příslušného orgánu státnísprávy, může být tato činnost vykonávána až po udělenítohoto souhlasu 3.9.1991 - 17.5.1993
Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízeníspojenýc h s jeho provozem pro soc. organizace 23.10.1959 - 3.9.1991
Autodoprava pro soc. organizace 23.10.1959 - 3.9.1991
Výkony stqavebními mechanizmy, případně jejich zapůjčenísoc. organizacím 23.10.1959 - 3.9.1991
Stavební práce HSV a PSV pro soc. organizace 23.10.1959 - 3.9.1991
Inženýrská činnost při výstavbě v rozsahu a za podmínekplatného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR 23.10.1959 - 3.9.1991
Revize elektrického zařízení a hromosvodů pro soc. organizace 23.10.1959 - 3.9.1991
Výroba a prodej truhlářských výrobků pro soc. organizace 23.10.1959 - 3.9.1991
Splnění převzatých závazků bývalého OVBD Chrudim, uzařenýchdo konce r. 80 23.10.1959 - 3.9.1991
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečujevýstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužícíchk bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním.Organizuje politicko výchovnou práci a pečuje o prohlubováníspolečenské funkce družstva a socialistické demokracie-.V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místnostínesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravustaveniště včetně technického vybavení terenních úprav,výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné 23.10.1959 - 3.9.1991
práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, neboby nebylo možné vystavěné objekty užívat. 23.10.1959 - 3.9.1991

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.11.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Valech 176 , Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny: 1006966811
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zahájení provozování: 1.8.2006

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Valech 176 , Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny: 1006966811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2006

Živnost č. 4 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1992
Zánik oprávnění: 15.10.2001

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1992
Zánik oprávnění: 28.3.2007

Živnost č. 6 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1992
Zánik oprávnění: 1.3.2001

Živnost č. 7 Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1992
Zánik oprávnění: 20.4.2005

Živnost č. 8 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 28.3.2007

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.11.1993
Zánik oprávnění: 31.1.2005

Živnost č. 11 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.1997
Zánik oprávnění: 20.4.2005

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Stavební bytové družstvo IČO: 00044679

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ondřej Ševčík 3.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Ve funkci: od 17.4.2014
Adresa: Čáslavská 1162 , 537 01 Chrudim Česká republika
Čáslavská 1162, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Jméno: Vítězslav Kalousek 3.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Ve funkci: od 17.4.2014
Adresa: Podlažice 135 , 538 51 Chrast Česká republika
Podlažice 135, 538 51 Chrast
Jméno: Milan Báša 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Adresa: Palackého třída 87 , 537 01 Chrudim Česká republika
Palackého třída 87, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Jméno: Blanka Buncová 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Adresa: Čáslavská 1158 , 537 01 Chrudim Česká republika
Čáslavská 1158, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Jméno: Danuše Hrstková 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Adresa: Václavská 616 , 537 01 Chrudim Česká republika
Václavská 616, Chrudim II, 537 01 Chrudim
Jméno: Eva Kleprlíková 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Adresa: Hradištní 1197 , 537 05 Chrudim Česká republika
Hradištní 1197, Chrudim IV, 537 05 Chrudim
Jméno: Tomáš Langr 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2014
Adresa: Strojařů 1224 , 537 01 Chrudim Česká republika
Strojařů 1224, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Jméno: Eduard Horský 23.10.1959 - 5.2.1991
Funkce: Předseda
Adresa: Víta Nejedlého 657 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Víta Nejedlého 657
Jméno: Ing. Jan Málek 23.10.1959 - 5.2.1991
Funkce: Místopředseda
Adresa: Škroupova 58 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Škroupova 58
Jméno: František Táborský 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: 616 , Slatiny Česká republika
Slatiny 616
Jméno: Dana Hrstková 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Členka
Adresa: 0 Chrudim II Česká republika
Chrudim II/616
Jméno: Blanka Břízová 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Členka
Adresa: Sladkovského 620 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Sladkovského čp. 620
Jméno: Zdeněk Kazda 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: Fontýnova 623 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Fontýnova 623
Jméno: Karel Bidlo 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: V.Tejnecku čp 603 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, V.Tejnecku čp.603
Jméno: František Michal 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: Družstevní 678 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Družstevní 678
Jméno: Lubomír Škvařil 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: Na valech 58 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Na valech 58
Jméno: Oldřich Lacman 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: Budovatelů 1194 , Hlinsko Česká republika
Hlinsko, Budovatelů 1194
Jméno: Jan Ungr 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: Družstevní 1417 , Hlinsko Česká republika
Hlinsko, Družstevní 1417
Jméno: Josef Šidák 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: 291 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice 291
Jméno: Ing. Zbyněk Kořen 23.10.1959 - 3.9.1991
Funkce: Člen
Adresa: Hybešova 877 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Hybešova 877
Jméno: Ing. Roman Kašpar 3.9.1991 - 17.5.1993
Funkce: Člen
Adresa: Na šancích 1177 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Na šancích 1177
Jméno: JUDr. Vladimír Vykydal 5.2.1991 - 20.2.1995
Funkce: Místopředseda
Adresa: Sladkovského 606 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Sladkovského 606
Jméno: Miloslav Sedlák 3.9.1991 - 20.2.1995
Funkce: Ředitel
Adresa: Václavská 614 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Václavská 614
Jméno: Stanislav Hejduk 3.9.1991 - 20.2.1995
Funkce: Člen
Adresa: Leninova 650 , Chrast Česká republika
Chrast, Leninova 650
Jméno: Jindřich Kraus 3.9.1991 - 20.2.1995
Funkce: Člen
Adresa: Václavská 615 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Václavská 615
Jméno: Karel Sládek 3.9.1991 - 20.2.1995
Funkce: Člen
Adresa: Požárníků 683 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Požárníků 683
Jméno: Jaroslav Votruba 3.9.1991 - 20.2.1995
Funkce: Člen
Adresa: Rooseweltova 872 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Rooseweltova 872
Jméno: Ing. Ota Zeman 3.9.1991 - 20.2.1995
Funkce: Člen
Adresa: 157 , Tuněchody Česká republika
Tuněchody č. 157
Jméno: Lubomír Roztočil 17.5.1993 - 20.2.1995
Funkce: Člen
Adresa: U stadionu 730 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, U stadionu 730
Jméno: Ing. Milan Báša 5.2.1991 - 2.7.1998
Funkce: Předseda
Adresa: Dukelská 87 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Dukelská 87
Jméno: Mgr. Ondřej Ševčík 20.2.1995 - 2.7.1998
Funkce: Místopředseda
Adresa: Čáslavská 1162 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Čáslavská 1162
Jméno: Marie Moravcová 3.9.1991 - 2.3.1999
Funkce: Členka
Adresa: 700 , Heřmanův Městec Česká republika
Heřmanův Městec č. 700
Jméno: Milan Peřina 3.9.1991 - 2.3.1999
Funkce: Člen
Adresa: 322 , Luže Česká republika
Luže č. 322
Jméno: JUDr. Miroslav Tejkl 20.2.1995 - 2.3.1999
Funkce: Člen
Adresa: Na Šancích 1177 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Na Šancích 1177
Jméno: Ing. Luděk Vorlický 20.2.1995 - 2.3.1999
Funkce: Člen
Adresa: Na Rozhledně 859 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Na Rozhledně 859
Jméno: Petr Dachovský 3.9.1991 - 25.9.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: do 16.12.2003
Adresa: 266 , Rosice Česká republika
Rosice č. 266
Jméno: Josef Stehno 3.9.1991 - 25.9.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: do 16.12.2003
Adresa: Osady Ležáků 736 , Skuteč Česká republika
Skuteč, Osady Ležáků 736
Jméno: Ing. Milan Báša 2.7.1998 - 25.9.2004
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: do 16.12.2003
Adresa: Palackého 87 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Palackého 87
Jméno: Ing. Jan Málek 2.3.1999 - 25.9.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: do 16.12.2003
Adresa: Škroupova 58 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Škroupova 58
Jméno: František Pešek 2.3.1999 - 25.9.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: do 16.12.2003
Adresa: Brigádnická 383 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Brigádnická 383
Jméno: Petr Bujnoch 2.3.1999 - 25.9.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: do 16.12.2003
Adresa: Švermova 749 , Slatiňany Česká republika
Slatiňany, Švermova 749
Jméno: Ing. Aleš Novotný 2.3.1999 - 25.9.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: do 16.12.2003
Adresa: Vlčnovská 1038 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Vlčnovská 1038
Jméno: Jaroslav Štěpán 3.9.1991 - 10.6.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: do 9.12.2008
Adresa: Tyršova 705 , Slatiňany Česká republika
Slatiňany, Tyršova 705
Jméno: Josef Halamka 20.2.1995 - 10.6.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: do 9.12.2008
Adresa: Fibichova 52 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Fibichova 52
Jméno: Eva Kleprlíková 20.2.1995 - 10.6.2009
Funkce: Členka
Trvání členství: do 9.12.2008
Adresa: Hradištní 1197 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Hradištní 1197
Jméno: Mgr. Ondřej Ševčík 2.7.1998 - 10.6.2009
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 9.12.2008
Ve funkci: do 9.12.2008
Adresa: Čáslavská 1162 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Čáslavská 1162
Jméno: Danuše Hrstková 2.3.1999 - 10.6.2009
Funkce: Členka
Trvání členství: do 9.12.2008
Adresa: Václavská 616 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Václavská 616
Jméno: Ing. Antonín Dvořák 2.3.1999 - 10.6.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: do 9.12.2008
Adresa: Svěchynova 607 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Svěchynova 607
Jméno: Ing. Milan Báša 25.9.2004 - 10.6.2009
Funkce: 2. místopředseda
Trvání členství: od 16.12.2003 do 9.12.2008
Ve funkci: od 27.1.2004 do 9.12.2008
Adresa: Palackého 87 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Palackého 87
Jméno: Ing. Jan Málek 25.9.2004 - 10.6.2009
Funkce: 1. místopředseda
Trvání členství: od 16.12.2003 do 9.12.2008
Ve funkci: od 27.1.2004 do 9.12.2008
Adresa: Škroupova 58 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Škroupova 58
Jméno: Blanka Buncová 25.9.2004 - 10.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2003 do 9.12.2008
Adresa: Čáslavská 1158 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Čáslavská 1158
Jméno: Vítězslav Kalousek 25.9.2004 - 10.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2003 do 9.12.2008
Adresa: Rooseveltova 780 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Rooseveltova 780
Jméno: Mgr. Jana Zemanová 25.9.2004 - 10.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2003 do 9.12.2008
Adresa: Na Větrníku 1208 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Na Větrníku 1208
Jméno: Mgr. Ondřej Ševčík 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Ve funkci: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: Čáslavská 1162 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Čáslavská 1162
Jméno: Ing. Jan Málek 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Ve funkci: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: Škroupova 58 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Škroupova 58
Jméno: Ing. Milan Báša 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Ve funkci: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: Palackého 87 , Chrudim III Česká republika
Chrudim III, Palackého 87
Jméno: Blanka Buncová 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: Čáslavská 1158 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Čáslavská 1158
Jméno: Danuše Hrstková 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: Václavská 616 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Václavská 616
Jméno: Eva Kleprlíková 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: Hradištní 1197 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Hradištní 1197
Jméno: Vítězslav Kalousek 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: 135 , Chrast - Podlažice Česká republika
Chrast - Podlažice 135
Jméno: Ing. Antonín Dvořák 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: Svěchynova 607 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Svěchynova 607
Jméno: Ing. Miloš Kopecký 10.6.2009 - 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2008 do 17.4.2014
Adresa: Požárníků 648 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Požárníků 648

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Danuše Hrstková
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Báša
Člen statutárního orgánu: Blanka Buncová
Člen statutárního orgánu: Eva Kleprlíková
Člen statutárního orgánu: Vítězslav Kalousek
Člen statutárního orgánu: Tomáš Langr
Člen statutárního orgánu: Mgr. Ondřej Ševčík

Vlastníci firmy Stavební bytové družstvo IČO: 00044679

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 100 000 Kč - 20.2.1995

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo IČO: 00044679

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXXVI 44/SL 28 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2013 8.8.2014 10.9.2014 8
DrXXVI 44/SL 27 notářský zápis NZ 384/2014,cd Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2013 8.8.2014 10.9.2014 47
DrXXVI 44/SL 26 účetní závěrka [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2013 12.5.2014 13.5.2014 13
DrXXVI 44/SL 25 účetní závěrka [2013]  el. Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2014 12.5.2014 13.5.2014 12
DrXXVI 44/SL 24 účetní závěrka 2009,ds Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2010 12.4.2012 13.4.2012 14
DrXXVI 44/SL 23 účetní závěrka 2010,ds Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2011 12.4.2012 13.4.2012 14
DrXXVI 44/SL 22 účetní závěrka 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 14.2.2012 12.4.2012 13.4.2012 14
DrXXVI 44/SL 20 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2009 19.6.2009 19.6.2009 14
DrXXVI 44/SL 19 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2008 19.6.2009 19.6.2009 14
DrXXVI 44/SL 18 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2007 19.6.2009 19.6.2009 14
DrXXVI 44/SL 17 notářský zápis - NZ 186/2007 Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2007 30.8.2007 30.8.2007 9
DrXXVI 44/SL 16 ostatní - zápis ze schůze Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2006 7.3.2007 7.3.2007 4
DrXXVI 44/SL 15 účetní závěrka - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2006 4.5.2006 4.5.2006 17
DrXXVI 44/SL 14 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2005 16.6.2005 16.6.2005 17
DrXXVI 44/SL 13 účetní závěrka - za rok 2001,2002,2003 Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2004 9.11.2004 9.11.2004 37
DrXXVI 44/SL 11 výroční zpráva - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2001 31.8.2001 31.8.2001 20
DrXXVI 44/SL 10 účetní závěrka - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 5.4.2001 26.4.2001 26.4.2001 7
DrXXVI 44/SL 9 účetní závěrka - za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2000 24.7.2000 24.7.2000 2
DrXXVI 44/SL 8 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 29.9.1999 1.10.1999 1.10.1999 7
DrXXVI 44/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - usnes. ze shromážd. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1998 3.2.1999 3.2.1999 2
DrXXVI 44/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromážd. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1998 3.2.1999 3.2.1999 4
DrXXVI 44/SL 5 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 22.4.1998 14.7.1998 14.7.1998 8
DrXXVI 44/SL 4 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.5.1998 29.6.1998 29.6.1998 7
DrXXVI 44/SL 3 účetní závěrka - za r. 1996 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 15.5.1997 4.6.1997 4.6.1997 10
DrXXVI 44/SL 2 ostatní zápis ze shromážd. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 27.6.1996 16.9.1996 16.9.1996 0
DrXXVI 44/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.11.1996 31.7.1996 31.7.1996 0
DrXXVI 44/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 179/2001 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2001 48

Hodnocení Stavební bytové družstvo


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Stavební bytové družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.