STAREZ - SPORT, a.s. Brno IČO: 26932211

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAREZ - SPORT, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 26932211.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 27 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness , Provozování solárií a další.

Základní údaje o STAREZ - SPORT, a.s. IČO: 26932211

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 21.6.2004
Spisová značka: B 4174
IČO: 26932211
Obchodní firma: STAREZ - SPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 21.6.2004
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.6.2004
Statutární město Brno dne 22.10.2014 (na základě usnesení Rady města Brna ze dne 24.09.2014) zastoupené primátorem města Brna panem Bc. Romanem Onderkou, MBA, jako jediný akcionář společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýše ní základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. uspáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to z dosavadní výše 871 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát jeden mi lion tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) na částku 874 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát čtyři milionů tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) zákla dní kapitál bude zvýšen upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn v yužít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínaje ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, a to v sídle akciové společnosti S TAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představitelem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) a v emisním kurzu 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), e) v případě, že akcie neb ude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určenému zájemci - statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) formou u zavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, v edený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-1393300227/0100. 4.12.2014 - 4.12.2014
Statutární město Brno dne 06.08.2014 (na základě usnesení Rady města Brna ze dne 16.07.2014) zastoupené primátorem města Brna panem Bc. Romanem Onderkou, MBA, jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 861 112 430,- Kč (slovy: osm set šedesát jeden milion jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na částku 871 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát jeden milion tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že se upisování akcií nad tu to částku nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akci onáře-statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje ode dne doručení návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcie, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzav ření smlouvy, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva, oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) a v emisním ku rzu 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určenému zájemci - statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití př ednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.. v Brně, Křídlovická 911/34 ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce, která počne běžet plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsané akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-1393300227/0100. 8.10.2014 - 8.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 14.7.2014 - 3.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 14.7.2014 - 3.7.2015
Jediný akcionář rozhodl dne 26. 6. 2013 takto: - důvodem snížení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. je úhrada ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to tak, že částka 117.180.873,49 Kč bude použita na úhradu ztráty společnosti a částka 15.819.126,51 Kč bude p řevedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti, - základního kapitál společnosti STAREZ - SPORT, a.s. se snižuje z částky 994, 112.430,- Kč na částku 861.112.430 Kč, tedy o 133.000.000,- Kč, - základní kapitál společnosti STAREZ - SPORT, a.s. se snižuje vzetím akcíí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením, kdy z oběhu bude vzat 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě s číselným oz načením 023 ve jmenovité hodnotě 133.000.000,- Kč, - pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o kterou má být snížen základní kapitál, mění se postup při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, a současně pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy, - stanoví akcionáři lhůtu pro předložení listinných akcií vzatých z oběhu společnosti ke zničení v termínu do 14 dnů po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 4.7.2013 - 16.8.2013
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.3.2011. 23.6.2011 - 28.11.2012
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie t akto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 985.112.430,-Kč ( slovy devět set osmdesát pět milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 994.1 12.430,-Kč (slovy devět set devadesát čtyři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové akcie kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmonové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 9.000.000 Kč (slovy devět milionů korun českých) a v emisním kursu 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun č eských) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm.c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o up sání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. 5.5.2011 - 23.6.2011
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.9.2010. 11.11.2010 - 28.11.2012
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akc ie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 970.912.430,- Kč (slovy devět set sedmdesát milionů devět set dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na n ovou výši 985.112.430,-- Kč (slovy devět set osmdesát pět milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 14.200.000,- Kč (čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) a v emisním kursu 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. 15.10.2010 - 11.11.2010
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 01.06.2010. 22.7.2010 - 28.11.2012
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové ak cie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českýc h) na novou výši 970.912.430,-Kč (slovy devět set sedmdesát milionů devět set dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 78.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Br na, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ ? SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) a emisním kursu 77.800.000,- Kč (slo vy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez použití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a .s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrh u na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. 21.6.2010 - 22.7.2010
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.3.2010. 20.4.2010 - 28.11.2012
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akc ie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to z dosavadní výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) a v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy je dno sto třicet tři miliony korun českých) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. 31.3.2010 - 20.4.2010
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie t akto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 133.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to z dosavadní výše 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to peněžitým kladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) a v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy je dno sto třicet tři miliony korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brn ě, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. 12.2.2010 - 24.3.2010
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.10.2009. 28.1.2010 - 28.11.2012
Společnost město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady: 1. bere na vědomí zprávu představenstva ke zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitým vkladem podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, 2. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 115.685.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů šest set osmdesát pět tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 644.427.430,-Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát miliónů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, a to: - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých), která bude upsána nepeněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů korun českých), která bude upsána peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého zákonného přednostního práva na upsání nové akcie, která se upisuje peněžitým vkladem, přičemž toto právo je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající o de dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn př edstavenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití svého přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě a emisním kurzu 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), e) v případě, že u akcie upisované peněžitým vkladem nedojde k úpisu s využitím přednostního práva jediným akcionářem, jakož i v případě akcie upisované nepeněžitým vkladem, kde akcionáři přednostní právo ze zákona nepřísluší, bude upsání akcií nabídnuto určitému zájemci ? jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem - jediným akcionářem statutárním městem Brnem je možno akcie upsat formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodn otou, tj. v emisním kurzu 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) a 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v písm. c), v s ídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce- jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na účet společnosti č. 35-4659390287/0100 vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. pobočka Brno; nepeněžitý vkl ad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2, h) předmětem nepeněžitého vkladu bude projektová dokumentace "Studie rekonstrukce a využití haly Rondo a Rekonstrukce objektu Rondo" tak, jak je tento nepeněžitý vklad blíže popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 035/2009 vyhotoveným dne 08.04.2009 znalcem - obch. spol. TOP AUDITING, s.r.o, se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639 (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 1 Nc 6061/2009-8 ze dne 06.02.2009, které nabylo právní moci dne 07.03.2009), kterým byl nep eněžitý vklad oceněn částkou 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného peněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). 9.11.2009 - 9.11.2009
Společnost město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady: 1. bere na vědomí zprávu představenstva ke zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitým vkladem podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, 2. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 115.685.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů šest set osmdesát pět tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 644.427.430,-Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát miliónů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, a to: - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých), která bude upsána nepeněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů korun českých), která bude upsána peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého zákonného přednostního práva na upsání nové akcie, která se upisuje peněžitým vkladem, přičemž toto právo je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající o de dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn př edstavenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití svého přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě a emisním kurzu 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), e) v případě, že u akcie upisované peněžitým vkladem nedojde k úpisu s využitím přednostního práva jediným akcionářem, jakož i v případě akcie upisované nepeněžitým vkladem, kde akcionáři přednostní právo ze zákona nepřísluší, bude upsání akcií nabídnuto určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem - jediným akcionářem statutárním městem Brnem je možno akcie upsat formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodn otou, tj. v emisním kurzu 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) a 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v písm. c), v s ídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce- jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na účet společnosti č. 35-4659390287/0100 vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. pobočka Brno; nepeněžitý vkl ad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2, h) předmětem nepeněžitého vkladu bude projektová dokumentace "Studie rekonstrukce a využití haly Rondo a Rekonstrukce objektu Rondo" tak, jak je tento nepeněžitý vklad blíže popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 035/2009 vyhotoveným dne 08.04.2009 znalcem - obch. spol. TOP AUDITING, s.r.o, se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639 (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 1 Nc 6061/2009-8 ze dne 06.02.2009, které nabylo právní moci dne 07.03.2009), kterým byl nep eněžitý vklad oceněn částkou 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného peněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). 9.11.2009 - 28.1.2010
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.5.2009. 3.9.2009 - 28.11.2012
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých), a to z dosavadní výše 554.427.430,- Kč (slovy pět set padesát čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou v ýši 644.427.430,- Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) a v emisním kursu 90.000.000,- Kč (slovy devadesát mil ionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT,a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. 28.5.2009 - 3.9.2009
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 24.7.2007. 20.10.2007 - 28.11.2012
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to z dosavadní výše 550.153.430,-- Kč (slovy pět set padesát milionů jedno sto padesát tři tisíce čtyři sta třicet kor un českých) na novou výši 554.427.430,-- Kč (slovy pět set padesát čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři korun českých) a v emisním kursu 4.274.000,- Kč (s lovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - S PORT, a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. 14.8.2007 - 20.10.2007
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.07.2006. 7.11.2006 - 28.11.2012
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto : a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 533.395.430,- Kč (slovy pět set třicet tři milionů tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta třicet ko run českých) na novou výši 550.153.430,- Kč (slovy pět set padesát milionů jedno sto padesát tři tisíce čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brno, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonávat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na u zavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých) a v emisním kursu 16.758.000 ,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu město Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zaslání m návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. 24.8.2006 - 7.11.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hormady ze dne 16.3.2006. 15.5.2006 - 28.11.2012
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady: 1) bere na vědomí zprávy představenstva o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitými vklady podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, 2) rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 477.831.430,- Kč (slovy čtyři sta sedmdesát sedm milionů osm set třicet jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých), a to z dosavadní výše 55.564.000,-- Kč (slovy padesát pět milionů pět set šedesát čtyř i tisíce korun českých) na novou výši 533.395.430,- Kč (slovy pět set třicet tři miliony tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním pěti nových kmenových akcií najméno, v listinné podobě, a to: - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 8.565.000,-- Kč (slovy osm milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých), - 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát milionů šest set padesát tisíc korun českých), - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 35.801.000,-- Kč (slovy třicet pět milionů osm set jeden tisíc korun českých), - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě sta sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých), - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 45.000.000,-- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých). Akcie ve jmenovité hodnotě 8.565.000,-- Kč (slovy osm milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých), akcie ve jmenovité hodnotě 35.801.000,-- Kč (slovy třicet pět milionů osm set jeden tisíc korun českých) a akcie ve jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč ( slovy čtyřicet pět milionů korun českých) budou upsány peněžitými vklady, akcie ve jmenovité hodnotě 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát milionů šest set padesát tisíc korun českých) a 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady. c) Přednostní právo k úpisu akcií se neuplatní, a to ohledem na úpis akcií nepeněžitými vklady, kdy toto právo akcionáři nepřísluší, a s ohledem na vzdání se přednostního akcionářem, pokud se týká úpisu peněžitými vklady. Upsání všech nových akcií bude n abídnuto určitému zájemci: jedinému akcionáři - statutárnímu městu Brnu formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodnotou, ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujíc ího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce - jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenst vem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2. e) Předmětem nepeněžitého vkladu budou: 1. 1.1. nemovitosti, a to: - budova č.p. 911, Staré Brno, občanská vybavenost, stojící na pozemích p.č. 1410/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1410/5 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/6 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/11 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/13 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1419/14 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1327/23 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1327/120 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1327/121 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1409/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1409/3 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1409/4 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/1 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1410/4 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/5 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1410/6 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/7 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/8 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/9 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1410/10 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1419/6 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1419/11 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1419/12 ostatní plocha, - pozemek p.č. 1419/13 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1419/14 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Staré Brno na listu vlastnictví č. 10001, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejm. včetně vedlejších staveb (energoblok, přístřešek) a venkovních úprav, 1.2. majetek nehmotný, 1.3. majetek movitý - samostatné věci movité a soubory movitých věcí, drobný hmotný majetek, ostatní drobný majetek, tak, jak je toto vše blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 2011 vyhotoveným dne 25. 4. 2005 znalcem Ing. Karlem Abrahamem, (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6004/2005 - 7 ze dne 18. 1. 2005), kterým byl nepeněž itý vklad oceněn částkou 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného nepeněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 180.650.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 180.650.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých). 2. 2.1. nemovitosti, a to: - pozemek p.č. 905/28 ostatní plocha a stavba lávky na pozemku, - pozemek p.č. 908/2 louka a stavba lávky na pozemku, - pozemek p.č. 910/4 vodní plocha a stavba lávky na pozemku, - část pozemku p.č. 911/1 ostatní plocha o výměře 2.187 m2 a část pozemku p.č. 911/3 ost. plocha o výměře 1 m2 označené dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 911/5 o celkové výměře 2.188 m2, - budova - objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 911/2, - pozemek p.č. 911/2 zastavěná plocha a nádvoří,- - část pozemku p.č. 912/1 ostatní plocha o výměře 23.690 m2 označená dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 912/18, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 912/2, - pozemek p.č. 912/2 zastavěná plocha a nádvoří, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 912/3, - pozemek p.č. 912/3 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 912/15 vodní plocha, - pozemek p.č. 913/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/4 ostatní plocha, - část pozemku p.č. 915/6 ostatní plocha o výměře 4.074 m2 označená dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 915/23, - pozemek p.č. 915/7 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/8 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/9 vodní plocha, - pozemek p.č. 915/10 vodní plocha, - pozemek p.č. 915/13 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/14 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/15 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/16 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/17 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/20 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/21 ostatní plocha, - pozemek p.č. 915/22 ostatní plocha, - budova - objekt občanské vybavenosti č.p. 322, na pozemku p.č. 916, - pozemek p.č. 916 zastavěná plocha a nádvoří, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 917, - pozemek p.č. 917 zastavěná plocha a nádvoří, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 918, - pozemek p.č. 918 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 919 ostatní plocha, hřiště, - pozemek p.č. 920/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/3 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/4 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/5 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/8 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/9 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/10 ostatní plocha, - pozemek p.č. 920/11 ostatní plocha, - pozemek p.č. 922/1 vodní plocha, - pozemek p.č. 922/2 vodní plocha, - pozemek p.č. 923/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/3 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/4 ostatní plocha, hřiště, - pozemek p.č. 923/5 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/6 ostatní plocha, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 923/7, - pozemek p.č. 923/7 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 923/8 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/9 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/11 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/14 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/15 ostatní plocha, - pozemek p.č. 923/16 ostatní plocha, - pozemek p.č. 924 ostatní plocha, - pozemek p.č. 925 ostatní plocha, - pozemek p.č. 926/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 926/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 927 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 928, - pozemek p.č. 928 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 929 ostatní plocha, - budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 930, - pozemek p.č. 930 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 931/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 931/2 ostatní plocha, - pozemek p.č. 931/3 ostatní plocha, - pozemek p.č. 931/4 vodní plocha, - pozemek p.č. 932/1 ostatní plocha, - pozemek p.č. 932/4 ostatní plocha, - pozemek p.č. 933/9 ostatní plocha, - pozemek p.č 889/2 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/8 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/9 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/10 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/11 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/12 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/13 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/14 vodní plocha, - pozemek p.č. 889/15 vodní plocha, - lávka přes řeku Svratku na pozemcích p.č. 915/7 a p.č. 920/4, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 10001, - ideální jedna polovina pozemku p.č. 915/18 ostatní plocha zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 1044, - ideální jedna polovina pozemku p.č. 915/19 ostatní plocha zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 1043, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, 2.2. hmotný movitý majetek - stroje, přístroje a zařízení úpravny vody areálu Riviéra, tak, jak je toto vše blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 1928-20/2005 ze dne 29. 4. 2005, jeho dodatkem č. 1 ze dne 29. 8. 2005 a dále dodatkem č. 2 ze dne 18. 11. 2005, vyhotoveným znalcem Ing. Milošem Hrozkem, (jmenovaným k tomuto účelu usnese ním Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6156/2004 - 26 ze dne 28. 12. 2004), kterým byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých). Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem uvedeného nepeněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za te nto nepeněžitý vklad v hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě sta sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých). 28.3.2006 - 15.5.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.3.2005. 11.8.2005 - 15.5.2006
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R4/092 konané dne 10.2.2005 takto: Základní kapitál společnosti STAREZ-SPORT, a.s. se zvyšuje o částku 30.571.000,- Kč, slovy: třicet milionů pětset sedmdesát jedna tisíc korun českých, na celkových 55.564.000,- Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v  listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že akcie se upisuje nepeněžitým vkladem, nebude upisování probíhat s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák. Akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě. Jediný akcionář upíše akcie, jejíž emisní kurs se rovná její jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být písemně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy a doruč í jej jedinému akcionáři ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcie se stanoví v dél ce 30 dnů od doručení jejího návrhu jedinému akcionáři. Schvaluje se, aby emisní kurs 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je následující nemovitost: pozemek p.č. 601/1 ostatní plocha o výměře 12.754 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Ponava. Nemovitost je podrobně popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 1981 ze dne 10.1.2005 znalce Ing. Karla Abrahama, bytem Brno, Řadová 6, PSČ 623 00, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28.12.2004 č.j. 50 Nc 6154/2004-9. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 30.571.000,- Kč ve lhůtě 30 dnů od jejího upsání (uzavření smlouvy o upsání akcie) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. s úředně ověřeným podpisem a  současně fakticky i protokolárně předá společnosti určenou nemovitost. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápi s zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 25.7.2005 - 11.8.2005
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.1.2005. 23.2.2005 - 11.8.2005
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R4/086 konané dne 9.12.2004 takto: Základní kapitál společnosti STAREZ-SPORT, a.s. se zvyšuje o částku 22.993.000,-Kč na celkových 24.993.000,-Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 22.993.000,-Kč v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 22.993.000,-Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií. Přednostní právo k úpisu nových akcií peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nový 1 kus akcie v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 22.993.000,-Kč, emistní kurs akcie je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti STAREZ-SPORT,a.s. v Brně, Křídlovická 911/34, PSČ 602 00, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá patnáct dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstv em společnosti doporučeným dopisem. Na stávajících 10 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat nově emitovanou akcii, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 22.993.000,-Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celou akcii. Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 22.993.000,-Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 35-4659390287/0100. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři statutárnímu městu Brnu. Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brno, Křídlovická 911/34, PSČ 602 00, přičemž emisní kurs akcie bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování potrvá patnáct dnů. Počátek běhu t éto lhůty bude upisovatelli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem. Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 22.993.000,-Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti STAREZ-SPORT, a.s. vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 35-4659390287/0100. 22.12.2004 - 23.2.2005

Aktuální kontaktní údaje STAREZ - SPORT, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26932211
Obchodní firma: STAREZ - SPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 21.6.2004
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26932211
Firma: STAREZ - SPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 21.6.2004

Kontakty na STAREZ - SPORT, a.s. IČO: 26932211

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Křídlovická 911/34 , Brno 603 00 24.9.2013
Sídlo: Křídlovická 911/34 , Brno 603 00 1.11.2011 - 24.9.2013
Sídlo: Porážka 2 , 602 00 Brno Česká republika
23.2.2005 - 1.11.2011
Sídlo: Křídlovická 911/34 , Brno 603 00 21.6.2004 - 23.2.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Křídlovická 911/34, Brno 603 00

Obory činností STAREZ - SPORT, a.s. IČO: 26932211

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Masérské, rekondiční a regenerační služby 1.2.2016
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 12.1.2016
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness 8.10.2014
Hostinská činnost 30.9.2013
Provozování solárií 4.7.2013
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání 6.5.2013 - 8.10.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.5.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k rehabilitaci a rekondici 25.10.2005 - 28.5.2009
organizování sportovních soutěží 25.10.2005 - 28.5.2009
ubytovací služby 25.10.2005 - 28.5.2009
reklamní činnost a marketing 25.10.2005 - 28.5.2009
realitní činnost 21.6.2004 - 28.5.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Sportovní 486/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238401
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 15.8.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Sportovní 347/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238428
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 15.8.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Bauerova 322/7 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238398
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 4
Provozovna: Chalabalova 946/2 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1004760451
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.12.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: Rašínova 643/12 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008882542
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.5.2013
Provozovna č. 6
Provozovna: Zábrdovická 158/13 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1008882534
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.5.2013
Provozovna č. 7
Provozovna: Ponávka 808/3 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008882551
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.5.2013

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a fitness

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Sportovní 486/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238401
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna: Ponávka 808/3 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008882551
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.12.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: Rašínova 643/12 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008882542
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Chalabalova 946/2 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1004760451
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2014

Živnost č. 3 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.5.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Rašínova 643/12 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008882542
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2013

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.9.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Chalabalova 946/2 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1004760451
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Sportovní 347/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238428
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Sportovní 486/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238401
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Bauerova 322/7 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Rašínova 643/12 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008882542
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2013

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Chalabalova 946/2 , Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny: 1004760451
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Sportovní 347/2 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238428
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Sportovní 486/4 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238401
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Bauerova 322/7 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1004238398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2016

Živnost č. 6 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.1.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Ponávka 808/3 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008882551
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2016

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti reklamních agentur
Ostatní vzdělávání
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Ostatní sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy STAREZ - SPORT, a.s. IČO: 26932211

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. 30.10.2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. 14.7.2014 - 30.10.2017
Způsob jednání: Za společnost jedná jejím jménem představenstvo. Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo předsedou pověřený člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně buď předseda, nebo předsedou pověřený člen představenstva. 28.11.2012 - 14.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda nebo předsedou pověřený člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně buď předseda nebo předsedou pověřený člen představenstva. 21.6.2004 - 28.11.2012
Jméno: Ing. Antonín Crha 28.12.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 10.12.2018
Adresa: Žlíbek 486/13, Brno 625 00
Jméno: Ing. David Trllo 28.12.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 10.12.2018
Adresa: Táborského nábřeží 832/7, Brno 639 00
Jméno: Petr Lesenský 28.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Vránova 1160/171, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Vladan Krásný 28.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Irkutská 321/8, Brno 625 00
Jméno: Bc. Marie Paděrová 28.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Zemědělská 1672/12, Brno 613 00
Jméno: MVDr. Vlastimil Žďárský 21.6.2004 - 3.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 16.9.2004
Adresa: Langrova 815/17, Brno 627 00
Jméno: Jan König 21.6.2004 - 25.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004
Adresa: Charbulova 322/61, Brno 618 00
Jméno: Ing. Radomír Jonáš 21.6.2004 - 24.1.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 9.11.2006
Ve funkci: od 21.6.2004 do 9.11.2006
Adresa: Bednářova 146/14, Brno 619 00
Jméno: Ing. Miroslav Hošek 3.6.2005 - 24.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.9.2004 do 27.7.2006
Adresa: Žarošická 4315/17, Brno 628 00
Jméno: Mgr. Jiří Janištin 3.6.2005 - 24.1.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.9.2004 do 9.11.2006
Adresa: Kotlanova 2158/6, Brno 628 00
Jméno: Ing. Zdeněk Vích CSc. 3.6.2005 - 24.1.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.9.2004 do 9.11.2006
Adresa: Podbělová 2724/14, Brno 628 00
Jméno: Jan König 25.10.2005 - 24.1.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 9.11.2006
Ve funkci: od 29.7.2004 do 9.11.2006
Adresa: Charbulova 322/61, Brno 618 00
Jméno: Ladislav Macek 28.1.2010 - 21.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2009 do 23.3.2010
Adresa: Chopinova 304/3, Brno 623 00
Jméno: prof. RNDr. Jiří Zlatuška CSc. 24.1.2007 - 30.12.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Ve funkci: od 13.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Banskobystrická 2072/176, Brno 621 00
Jméno: doc. RNDr. Jiří Spousta Ph.D. 24.1.2007 - 30.12.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Ve funkci: od 13.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Ulička 861/8, Brno 623 00
Jméno: prof. MUDr. Zuzana Brázdová DrSc. 24.1.2007 - 30.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Rovinka 774/3, Brno 614 00
Jméno: Mgr. Jaroslav Suchý 24.1.2007 - 30.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Bayerova 801/32, Brno 602 00
Jméno: Ing. David Bartůšek 24.1.2007 - 30.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Botanická 592/3, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Martin Ander Ph.D. 28.1.2010 - 30.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2009 do 16.11.2010
Adresa: Oblá 349/6, Brno 634 00
Jméno: Jiří Zorník 30.12.2010 - 30.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 25.11.2010
Adresa: Stamicova 341/4, Brno 623 00
Jméno: Bc. Marie Paděrová 30.12.2010 - 24.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Zemědělská 1672/12, Brno 613 00
Jméno: Ladislav Macek 30.12.2010 - 24.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 25.11.2010
Adresa: Chopinova 304/3, Brno 623 00
Jméno: Mgr. Marián Hnát 30.12.2010 - 24.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Jílkova 2547/122, Brno 615 00
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 30.12.2010 - 24.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00
Jméno: Bc. Pavel Sázavský 30.12.2010 - 24.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Jaselská 188/5, Brno 602 00
Jméno: Jiří Zorník 30.5.2013 - 4.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 25.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Stamicova 341/4, Brno 623 00
Jméno: Bc. Marie Paděrová 24.8.2013 - 4.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Zemědělská 1672/12, Brno 613 00
Jméno: Ladislav Macek 24.9.2013 - 4.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 25.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Chopinova 304/3, Brno 623 00
Jméno: Mgr. Marián Hnát 24.9.2013 - 4.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Dulánek 852/7, Brno 615 00
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 24.9.2013 - 4.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00
Jméno: Bc. Pavel Sázavský 24.9.2013 - 4.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Jiráskova 244/44, Brno 602 00
Jméno: Ing. Robert Plaga Ph.D. 4.2.2015 - 3.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 20.4.2015
Adresa: V Újezdech 565/6, Brno 621 00
Jméno: Jakub Koudelka 3.7.2015 - 12.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2015 do 31.12.2016
Ve funkci: do 31.12.2016
Adresa: Pavlovská 505/18, Brno 623 00
Jméno: Ing. Marek Fišer 4.2.2015 - 11.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Adresa: Jugoslávská 592/23, Brno 613 00
Jméno: Ing. Antonín Crha 4.2.2015 - 28.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: od 17.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Žlíbek 486/13, Brno 625 00
Jméno: Mgr. René Novotný 4.2.2015 - 28.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: od 17.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Dykova 1856/23, Brno 636 00
Jméno: Ing. Martin Schwab 12.1.2017 - 28.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017 do 30.11.2018
Ve funkci: do 30.11.2018
Adresa: Nové sady 600/36, Brno 602 00
Jméno: Ing. Marek Fišer 11.7.2018 - 28.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: do 30.11.2018
Adresa: Botanická 51/53, Brno 602 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Pavel Dvořák 28.12.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: třída Kpt. Jaroše 1929/10, Brno 602 00
Jméno: Martin Černý 28.12.2018
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 18.12.2018
Adresa: Pražská 191/42, Brno 642 00
Jméno: Roman Bartolšic 28.12.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 18.12.2018
Adresa: Sedláčkova 2902/22, Brno 628 00
Jméno: Ing. Milan Šimon 21.6.2004 - 30.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2004 do 26.5.2005
Adresa: Botanická 828/45, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jiří Charvát 21.6.2004 - 25.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2004
Adresa: Obřanská 959/180, Brno 614 00
Jméno: Mgr. Jaroslav Suchý 21.6.2004 - 24.1.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2004 do 8.11.2006
Ve funkci: od 21.6.2004 do 8.11.2006
Adresa: Bayerova 801/32, Brno 602 00
Jméno: Ing. Zdeněk Polívka CSc. 3.6.2005 - 26.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 16.9.2004 do 9.1.2007
Adresa: Štolcova 841/81, Brno 618 00
Jméno: MVDr. Ing. Ivan Svárovský 3.6.2005 - 26.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 16.9.2004 do 9.1.2007
Adresa: Krásného 3830/2, Brno 636 00
Jméno: Jiří Novotný 3.6.2005 - 26.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 21.10.2004 do 9.1.2007
Adresa: Turgeněvova 1133/16, Brno 618 00
Jméno: Ing. Oliver Pospíšil 30.8.2005 - 26.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 26.5.2005 do 9.1.2007
Adresa: Pod hájkem 221/2, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jiří Charvát 25.10.2005 - 26.2.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2004 do 9.1.2007
Ve funkci: od 19.1.2005 do 9.1.2007
Adresa: Obřanská 959/180, Brno 614 00
Jméno: Mgr. Aleš Kvapil 26.2.2007 - 21.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 23.3.2010
Ve funkci: od 26.1.2007 do 23.3.2010
Adresa: Fanderlíkova 577/6, Brno 616 00
Jméno: Ing. Pavel Jankůj 26.2.2007 - 21.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007
Adresa: U luhu 220/14, Brno 635 00
Jméno: Ing. Josef Burda 26.2.2007 - 30.12.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Ve funkci: od 26.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Černého 802/8, Brno 635 00
Jméno: PaeDr. Roman Fabiánek 26.2.2007 - 30.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Sedlákova 500/19, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jan Holík 26.2.2007 - 30.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Renčova 1360/6, Brno 621 00
Jméno: Doc.PhDr. Josef Kůta 26.2.2007 - 30.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Vaculíkova 533/10, Brno 638 00
Jméno: Ing. Pavel Jankůj 21.6.2010 - 30.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Ve funkci: od 28.4.2010 do 16.11.2010
Adresa: U luhu 220/14, Brno 635 00
Jméno: Mgr. Jiří Janištin 21.6.2010 - 30.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2010 do 16.11.2010
Adresa: Kotlanova 2158/6, Brno 628 00
Jméno: Ing. Stanislav Michalík 30.12.2010 - 28.11.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 30.9.2012
Ve funkci: od 3.12.2010 do 30.9.2012
Adresa: Kunštátská 1486/31, Brno 621 00
Jméno: Vít Blaha 28.11.2012 - 24.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2012
Adresa: Hoblíkova 574/37, Brno 613 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 30.12.2010 - 24.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 3.12.2010
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Jarmila Kouřilová 30.12.2010 - 24.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Vltavská 244/21, Brno 625 00
Jméno: Vít Blaha 24.1.2013 - 4.2.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2012 do 1.12.2014
Ve funkci: od 27.11.2012 do 1.12.2014
Adresa: Hoblíkova 574/37, Brno 613 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 24.9.2013 - 4.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 3.12.2010 do 1.12.2014
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Jarmila Kouřilová 24.9.2013 - 4.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Vltavská 244/21, Brno 625 00
Jméno: Ing. Martin Schwab 4.2.2015 - 12.1.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 31.12.2016
Ve funkci: do 31.12.2016
Adresa: Nové sady 600/36, Brno 602 00
Jméno: Róbert Čuma 4.2.2015 - 28.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: od 12.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Botanická 820/27, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Jiří Dvořáček 4.2.2015 - 28.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: do 30.11.2018
Adresa: Vltavská 244/21, Brno 625 00
Jméno: Pavel Dvořák 1.3.2017 - 28.12.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2017 do 30.11.2018
Ve funkci: od 17.2.2017 do 30.11.2018
Adresa: třída Kpt. Jaroše 1929/10, Brno 602 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Schwab
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Fišer
Člen statutárního orgánu: Ing. Antonín Crha
Člen statutárního orgánu: Mgr. René Novotný

Vlastníci firmy STAREZ - SPORT, a.s. IČO: 26932211

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 874 366 000 Kč 100% 4.12.2014
zakladni 871 366 000 Kč 100% 8.10.2014 - 4.12.2014
zakladni 861 112 000 Kč 100% 16.8.2013 - 8.10.2014
zakladni 994 112 000 Kč - 23.6.2011 - 16.8.2013
zakladni 985 112 000 Kč - 11.11.2010 - 23.6.2011
zakladni 970 912 000 Kč - 22.7.2010 - 11.11.2010
zakladni 893 112 000 Kč - 20.4.2010 - 22.7.2010
zakladni 760 112 000 Kč - 28.1.2010 - 20.4.2010
zakladni 644 427 000 Kč - 3.9.2009 - 28.1.2010
zakladni 554 427 000 Kč - 20.10.2007 - 3.9.2009
zakladni 550 153 000 Kč - 7.11.2006 - 20.10.2007
zakladni 533 395 000 Kč - 15.5.2006 - 7.11.2006
zakladni 55 564 000 Kč - 11.8.2005 - 15.5.2006
zakladni 24 993 000 Kč - 23.2.2005 - 11.8.2005
zakladni 2 000 000 Kč - 21.6.2004 - 23.2.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 3 000 000 Kč 1 4.12.2014
Kmenové akcie na jméno 10 254 000 Kč 1 8.10.2014
Kmenové akcie na jméno 9 000 000 Kč 1 23.6.2011
Kmenové akcie na jméno 14 200 000 Kč 1 11.11.2010
Kmenové akcie na jméno 77 800 000 Kč 1 22.7.2010
Kmenové akcie na jméno 133 000 000 Kč 1 20.4.2010 - 16.8.2013
Kmenové akcie na jméno 685 000 Kč 1 28.1.2010
Kmenové akcie na jméno 115 000 000 Kč 1 28.1.2010
Kmenové akcie na jméno 90 000 000 Kč 1 3.9.2009
Kmenové akcie na jméno 4 274 000 Kč 1 20.10.2007
Kmenové akcie na jméno 16 758 000 Kč 1 7.11.2006
Kmenové akcie na jméno 8 565 000 Kč 1 15.5.2006
Kmenové akcie na jméno 180 650 000 Kč 1 15.5.2006
Kmenové akcie na jméno 35 801 000 Kč 1 15.5.2006
Kmenové akcie na jméno 207 815 000 Kč 1 15.5.2006
Kmenové akcie na jméno 45 000 000 Kč 1 15.5.2006
Kmenové akcie na jméno 30 571 000 Kč 1 11.8.2005
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 23.2.2005
Kmenové akcie na jméno 22 993 000 Kč 1 23.2.2005
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 21.6.2004 - 23.2.2005

Sbírka Listin STAREZ - SPORT, a.s. IČO: 26932211

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4174/SL 100 stanovy společnosti ke dni 12.1.2016 Krajský soud v Brně 18.1.2016 12.2.2016 17.2.2016 14
B 4174/SL 99 stanovy společnosti ke dni 12.1.2016 Krajský soud v Brně 18.1.2016 12.1.2016 8.2.2016 14
B 4174/SL 98 notářský zápis [NZ 2/2016] Krajský soud v Brně 12.1.2016 12.1.2016 3
B 4174/SL 97 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 12.5.2015 30.6.2015 7.7.2015 1
B 4174/SL 96 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 29.6.2015 30.6.2015 7.7.2015 2
B 4174/SL 95 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 14.5.2015 29.6.2015 1.7.2015 105
B 4174/SL 94 ostatní Rozhodnutí jed.akcionáře o schválení účetní závěrky za rok 2014 Krajský soud v Brně 23.6.2015 29.6.2015 1.7.2015 1
B 4174/SL 93 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.3.2015 16.4.2015 21.4.2015 14
B 4174/SL 92 notářský zápis [NZ 36/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 3.3.2015 13.3.2015 18.3.2015 4
B 4174/SL 91 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 5.12.2014 12.1.2015 6.2.2015 2
B 4174/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.12.2014 12.1.2015 14.1.2015 14
B 4174/SL 89 notářský zápis [NZ 288/14] rozhod. VH Krajský soud v Brně 22.10.2014 25.11.2014 5.12.2014 6
B 4174/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.10.2014 16.10.2014 26.11.2014 14
B 4174/SL 87 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 239/2014 Krajský soud v Brně 6.8.2014 15.9.2014 22.10.2014 5
B 4174/SL 86 notářský zápis stanovy, NZ 118/14 Krajský soud v Brně 17.6.2014 27.6.2014 10.9.2014 16
B 4174/SL 85 ostatní rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 11.6.2014 27.6.2014 8.7.2014 2
B 4174/SL 84 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 21.5.2014 27.6.2014 8.7.2014 83
B 4174/SL 83 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.8.2013 23.9.2013 24.9.2013 12
B 4174/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.4.2013 1.7.2013 11.7.2013 12
B 4174/SL 81 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 20.5.2013 3.7.2013 4.7.2013 68
B 4174/SL 80 notářský zápis rozhod. VH, NZ 84/13 Krajský soud v Brně 26.6.2013 3.7.2013 4.7.2013 4
B 4174/SL 79 notářský zápis rozhod. VH, NZ 45/13 Krajský soud v Brně 24.4.2013 3.7.2013 4.7.2013 3
B 4174/SL 78 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 23.10.2012 26.11.2012 30.11.2012 3
B 4174/SL 77 notářský zápis -stanovy, NZ 123/12 Krajský soud v Brně 15.8.2012 14.9.2012 20.9.2012 14
B 4174/SL 76 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.4.2012 25.6.2012 3.7.2012 65
B 4174/SL 75 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 154/11 Krajský soud v Brně 5.10.2011 4.11.2011 5
B 4174/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.8.2011 4.11.2011 11
B 4174/SL 73 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 12.5.2011 15.7.2011 41
B 4174/SL 72 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 7/2011 Krajský soud v Brně 19.1.2011 4.7.2011 3
B 4174/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.3.2011 10.5.2011 10
B 4174/SL 70 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 3.12.2010 6.1.2011 6
B 4174/SL 69 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 3.12.2010 6.1.2011 3
B 4174/SL 68 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 25.11.2010 6.1.2011 12
B 4174/SL 67 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 25.11.2010 6.1.2011 2
B 4174/SL 66 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 25.11.2010 6.1.2011 3
B 4174/SL 65 ostatní -usnesení schůze Rady Krajský soud v Brně 16.11.2010 6.1.2011 3
B 4174/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.2010 20.10.2010 10
B 4174/SL 63 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 161/10 Krajský soud v Brně 12.10.2010 20.10.2010 4
B 4174/SL 62 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 10.5.2010 28.6.2010 40
B 4174/SL 61 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 17.6.2010 24.6.2010 1
B 4174/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.6.2010 24.6.2010 10
B 4174/SL 59 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.5.2010 24.6.2010 1
B 4174/SL 58 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 28.4.2010 24.6.2010 4
B 4174/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.3.2010 2.4.2010 10
B 4174/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.1.2010 18.2.2010 10
B 4174/SL 55 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.12.2009 1.2.2010 1
B 4174/SL 54 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 3.12.2009 1.2.2010 2
B 4174/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.10.2009 11.11.2009 10
B 4174/SL 52 posudek znalce -č.035/2009 Krajský soud v Brně 8.4.2009 11.11.2009 23
B 4174/SL 51 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 19.5.2009 5.8.2009 42
B 4174/SL 50 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 30.4.2008 29.7.2008 40
B 4174/SL 48 stanovy společnosti - úplné znění k 24.7.2007 Krajský soud v Brně 24.7.2007 16.8.2007 10
B 4174/SL 47 notářský zápis - rozh. VH, NZ 196/2007 Krajský soud v Brně 24.7.2007 16.8.2007 4
B 4174/SL 46 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 26.3.2007 15.8.2007 40
B 4174/SL 45 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 26.1.2007 2.3.2007 6
B 4174/SL 44 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 26.1.2007 2.3.2007 3
B 4174/SL 43 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 9.1.2007 2.3.2007 1
B 4174/SL 42 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 8.11.2006 29.1.2007 3
B 4174/SL 41 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 9.11.2006 29.1.2007 5
B 4174/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.7.2006 20.9.2006 10
B 4174/SL 38 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 22.6.2006 20.9.2006 5
B 4174/SL 37 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 9.6.2006 17.8.2006 35
B 4174/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.3.2006 2.6.2006 10
B 4174/SL 35 ostatní -znal. posudek č.2011 Krajský soud v Brně 25.4.2005 18.4.2006 89
B 4174/SL 34 ostatní -znal. posudek č.1928-20/2005 Krajský soud v Brně 29.4.2005 18.4.2006 149
B 4174/SL 33 ostatní -výpis z usn. sch. rady m.Brna Krajský soud v Brně 16.2.2006 18.4.2006 12
B 4174/SL 32 ostatní -dodatek č. 2 ke zanl. posudku Krajský soud v Brně 18.11.2005 18.4.2006 11
B 4174/SL 31 ostatní -dodatek č.1 ke zanl. posudku Krajský soud v Brně 29.8.2005 18.4.2006 9
B 4174/SL 30 ostatní -výpis z usn. rady m. Brna Krajský soud v Brně 10.6.2005 18.4.2006 4
B 4174/SL 29 ostatní -výpis z usn. sch. rady m. Brn Krajský soud v Brně 26.5.2005 18.4.2006 5
B 4174/SL 28 ostatní -výpis z usn. rady m.Brna Krajský soud v Brně 14.4.2005 18.4.2006 4
B 4174/SL 27 notářský zápis -NZ 62/2006 rozh. statut. m. B Krajský soud v Brně 16.3.2006 18.4.2006 8
B 4174/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.2.2006 18.4.2006 10
B 4174/SL 25 ostatní -zpráva předst. Krajský soud v Brně 20.1.2005 18.4.2006 1
B 4174/SL 24 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 13.10.2004 27.10.2005 3
B 4174/SL 23 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 29.7.2004 27.10.2005 1
B 4174/SL 22 ostatní -výpis z usn. rady města Krajský soud v Brně 2.9.2004 27.10.2005 4
B 4174/SL 21 ostatní -výpis z usn. rady města Krajský soud v Brně 8.10.2004 27.10.2005 3
B 4174/SL 20 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.8.2005 6.9.2005 1
B 4174/SL 19 ostatní - rozh. akcionáře Krajský soud v Brně 26.5.2005 6.9.2005 1
B 4174/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.3.2005 12.8.2005 10
B 4174/SL 17 notářský zápis -NZ 89/2005-zvýš. zákl. kapit. Krajský soud v Brně 31.3.2005 28.7.2005 4
B 4174/SL 16 ostatní -znal.posudek č.1981 Krajský soud v Brně 10.1.2005 28.7.2005 20
B 4174/SL 15 ostatní -výpis z usn. rady města Krajský soud v Brně 10.2.2005 28.7.2005 6
B 4174/SL 14 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 3.6.2005 28.7.2005 30
B 4174/SL 13 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.12.2004 9.6.2005 9
B 4174/SL 12 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 10.11.2004 9.6.2005 1
B 4174/SL 11 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 23.9.2004 9.6.2005 1
B 4174/SL 9 ostatní -výpis z usn. sch. rady Krajský soud v Brně 8.10.2004 8.3.2005 3
B 4174/SL 8 ostatní -výpis z usn, sch. rady Krajský soud v Brně 2.9.2004 8.3.2005 4
B 4174/SL 7 notářský zápis -NZ 26/2005 Krajský soud v Brně 31.1.2005 8.3.2005 4
B 4174/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.1.2005 8.3.2005 10
B 4174/SL 10 ostatní -výpis z usn. sch. rady Krajský soud v Brně 21.10.2004 8.3.2005 3
B 4174/SL 5 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 20.12.2004 12.1.2005 2
B 4174/SL 4 ostatní -Výpis z usn.sch. rady Krajský soud v Brně 9.12.2004 12.1.2005 1
B 4174/SL 3 notářský zápis -NZ 363/2004 Krajský soud v Brně 16.12.2004 12.1.2005 4
B 4174/SL 2 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.4.2004 28.6.2004 7
B 4174/SL 1 notářský zápis - zakl. listina Krajský soud v Brně 19.5.2004 28.6.2004 11

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení STAREZ - SPORT, a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu STAREZ - SPORT, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.