STAP a.s. Vilémov u Šluknova 103 IČO: 44569599

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu STAP a.s., která sídlí v obci Vilémov u Šluknova 103 a bylo jí přiděleno IČO 44569599.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma STAP a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem STAP a.s. se sídlem v obci Vilémov u Šluknova 103 byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Barvení a chemická úprava textilií , výroba textilií a kusových textilních výrobků a další.

Základní údaje o STAP a.s. IČO: 44569599

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.1992
Spisová značka: B 215
IČO: 44569599
Obchodní firma: STAP a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Valná hromada dne 19.11.2014 přijala usnesení tohoto obsahu: Valná hromada akciové společnosti STAP a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti STAP a.s. o částku ve výši 119.783.307,- Kč ze stávající výše základního kapitálu 154.959.000,- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 35.175.693,- Kč. a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je rozhodnutí akcionářů společnosti, pro které není výše základního kapitálu v úrovni více jak 150.000.000,- Kč nijak podstatná či nadále ekonomicky efektivní. Dle názoru akcionářů společnosti pro obchodní partnery společnosti ani pro její věřitele není nijak podstatná výše základního kapitálu, neboť hodnota společnosti jako takové tkví ve zcela jiném typu majetku. Rovněž z hlediska financujících bank je snížení základního kapitálu bez jakýchkoli problémů možné. Účelem snížení základního kapitálu je dosažení vyšší efektivity a přínosnosti hospodaření s prostředky, které akcionáři díky snížení základního kapitálu získají. Finanční prostředky mohou být distribuovány do zcela jiných fondů, resp. účtů, společnosti, než je základní kapitál. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 119.783.307,- Kč ze stávající výše základního kapitálu ve výši 154.959.000,- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 35.175.693,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných společností takto: Hromadná akcie č. 1, nahrazující kmenové akcie č. 1-55 (celkem 55 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 55.000.000,- Kč za hromadnou akcii č. 1, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 12.485.000,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 1-55 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227.000,- Kč. Hromadná akcie č. 2, nahrazující kmenové akcie č. 56-143 (celkem 88 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 88.000.000,- Kč za hromadnou akcii č. 2, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 19.976.000,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 56-143 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227.000,- Kč. Hromadná akcie č. 3, nahrazující kmenové akcie č. 1-4421 (celkem 4421 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 4.421.000,- Kč za hromadnou akcii č. 4, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 1.003.567,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 1-4421 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227,- Kč. Hromadná akcie č. 4, nahrazující kmenové akcie č. 4422-11960 (celkem 7538 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 7.538.000,- Kč za hromadnou akcii č. 4, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 1.711.126,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 4422-11960 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227,- Kč. Snížení jmenovité hod 2.12.2014
Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 22.5.2014
Společnost STAP a.s. se na základě projektu převodu jmění na společníka sepsaného ve formě notářského zápisu č. NZ 30/2014 dne 18.02.2014, stala nástupnickou společností a převzala veškeré obchodní jmění zanikající společnosti " R A S O P " veřejná obchodní společnost. Společnost " R A S O P " veřejná obchodní společnost byla zušena bez likvidace s převodem jmění na nástupnickou společnost STAP a.s., to vše s účinností ke dni provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 2.4.2014
Společnost STAP a.s. se na základě projektu fúze sloučením se společností Filafest ITT a.s., zpracovaného ke dni 31.10.2013, stala nástupnickou společností a převzala veškeré obchodní jmění zanikající společnosti Filafest ITT a.s. Společnost Filafest ITT a.s. byla zušena bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost STAP a.s., to vše s účinností ke dni provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 31.12.2013
Valná hromada konaná dne 31. srpna 2005 přijala rozhodnutí tohoto znění:"Rozhodnutí opřechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i anásledujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku"a) určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je společnost MANST, s.r.o., se sídlem Vilémov uŠluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066 zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vÚstí nad Labem, oddílu C., vložka 8373, (dále jen "hlavní akcionář"). Vlastnictví akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením:- 143 ks listinných akcií na majitele, série A, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000050, 000201-000293;- 1 896 ks listinných akcií na majitele, série B, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000085, 000133-000167, 000249-000258, 000706-000712, 002136-002144, 002261-002330, 002526-002560, 002968-002988, 002989-003016, 003831-003852, 003915-003944, 003955-003981, 016001-016500, 017001-017500, 018001-018500, 018653-018669;- čestného prohlášení společnosti MANST, s.r.o., že je vlastníkem výše uvedených listinných akcií emitenta STAP a.s., kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti STAP a.s. ve výši 93,506 %.Zuvedeného vyplývá, že společnost MANST, s.r.o. je vlastníkem kmenových akcií společnosti vsouhrnné jmenovité hodnotě 144 896 000 Kč, což představuje podíl 93,506 % základního kapitálu ahlasovacích práv společnosti aje osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i anásledujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i anásl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost MANST, s.r.o., se sídlem Vilémov uŠluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066. Kpřechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení opřechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií").c) výše protiplnění azávěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i anásl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši:- 831 000 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série Avlistinné podobě ve formě na majitele ojmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč,- 831 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série Bvlistinné podobě ve formě na majitele ojmenovité hodnotě 1 000 Kč.Přiměřenost hodnoty protipln 6.9.2005 - 19.7.2013
Valná hromada dne 10.6. 2003 rozhodla o návrhu na snížení základního kapitálu společnosti s tímto obsahem:1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze 165.219 tis. Kč na částku 154.959 tis. Kč, tedy o částku 10.260 tis.Kč.2. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní svoje akcie, které nehodlá prodata plně o jejich hodnotu sníží základní kapitál. Částka, o kterou bude snížen základní kapitál, bude zaúčtovánaproti vlastním akciím vedeným na účtu 252 v aktivech společnosti. Tyto akcie budou následně zlikvidoványsešrotováním.3. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím z oběhu akcií, které vlastní sama společnost. Jedná se o 10ks akcií s milionovou hodnotou a 260 ks akcií s tisícovou hodnotou. Akcie budou zničeny sešrotováním. 4. Snížením základního kapitálu, jak je uvedeno v bodě 1., nedojde ke snížení pod stanovenou minimální hranici. 5. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek. 17.10.2003 - 19.5.2004
Valná hromada dne 31.5.1999 rozhodla o návrhu na sníženízákladního jmění společnosti tak, že- základní jmění společnosti se snižuje ze 311.669.000,- Kčna částku 165.219.000,- Kč, tedy o částku 146.450.000,- Kč,- důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že společnostpo sloučení se společností Stap-Invest a.s., vlastní své akcie,které nehodlá prodat a plně o jejich hodnotu sníží základníjmění,- snížení základního jmění bude provedeno vzetím z oběhu akcií,které vlastní sama společnost a akcie budou zničenysešrotováním. 8.7.1999 - 29.12.1999
Valná hromada ze dne 30.6.1998 schválila projekt sloučení STAP,a.s. a STAP-INVEST, a.s. a rozhodla o sloučení coby nástupnickéspolečnosti v souladu se schváleným projektem sloučení s tím, žena nástupnickou společnost přechází veškerý majetek, pohledávky,práva a závazky zanikající společnosti a to dnem provedenízápisu do obchodního rejstříku. 15.10.1998
Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. 15.10.1998 - 19.7.2013
Valná hromada dne 4.3.1998 schválila změnu stanov společnosti. 3.6.1998 - 15.10.1998
Valná hromada dne 13.8.1997 schválila nové znění stanov. 31.12.1997 - 15.10.1998
Rozsah splacení základního jmění: 100 % 8.4.1997 - 15.10.1998
Valná hromada dne 13. 8. 1996 schválila změnu stanovspolečnosti. 2.12.1996 - 31.12.1997
Akcie jsou zaknihovány ve Středisku cenných papírů ČR. 6.2.1995 - 15.10.1998
Ing. Marcela H e j d o v á , bytem Jizerská 8, Jablonec nadNisou 8.11.1993 - 22.9.1995
Základní jmění společnosti činí 205 886 000,-- Kčs /slovy:dvěstěpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc/. 8.11.1993 - 6.2.1995
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteráje představována cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku STAP, výroba stuh, s.p. 8.11.1993 - 6.2.1995
Toto základní jmění je rozděleno na 189 415 akcií na majite-le po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty a na 16 471 akcií najméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty, přičemž z nich je10 294 akcií po 1 000,-- Kč zaměstnaneckých. 8.11.1993 - 6.2.1995
Valná hromada dne 3.11.1992 rozhodla o změně stanov akciovéspolečnosti v čl.6, čl.8, čl.28 a čl.36 odst.2. 28.5.1993 - 31.12.1997
Valná hromada dne 17.12.1992 rozhodla o změně stanov akciovéspolečnosti v čl.15. odst.1. 28.5.1993 - 31.12.1997
Valná hromada dne 27.4.1993 schválila nové stanovy akciovéspolečnosti. 28.5.1993 - 31.12.1997
Ing. Bohumír Z á h o r k a , bytem Velký Šenov 77 28.5.1993 - 8.11.1993
Ing. Marcela H e j d o v á , bytem Jizerská 8, Jablonec nadNisou 28.5.1993 - 8.11.1993
Marie C u l k o v á , bytem Brigádnická 389, Třemošnice 28.5.1993 - 8.11.1993
Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne21.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 15.10.1998
Základní jmění společnosti činí 205886000,-Kčs (slovy:dvěstěpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc). Zakladatel splatil100%základního jmění společnosti, které je představování cenouvkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podniku STAP, výroba stuh, s.p..Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 189415 akcií namajitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty a na 16471 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 8.11.1993
Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. 1.5.1992 - 8.11.1993
Dozorčí rada společnosti:Ing. Lothar W e i h s , bytem Mikulášovice 361,Ing. Petr K o u s a l , bytem Praha 4, Ješetická 1191 aIng. Bohumír Z á h o r k a , bytem Velký Šenov 77. 1.5.1992 - 28.5.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 44569599
Obchodní firma: STAP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Rumburk
Vznik první živnosti: 1.5.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 44569599
Firma: STAP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Vilémov
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Základní údaje datové schránky

IČO: 44569599
Jméno subjektu: STAP a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: suyvtb5

Základní údaje DPH

IČO: 44569599
DIČ: CZ44569599
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: STAP a.s.
Sídlo: VILÉMOV 103 407 80 VILÉMOV U ŠLUKNOVA
Zapsal Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Rumburku, Františka Nohy 2, RUMBURK, tel.: 412 355 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
602431/0100 2.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na STAP a.s. IČO: 44569599

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 407 80 Vilémov u Šluknova 103 Česká republika
Vilémov u Šluknova 103, PSČ 40780
26.6.2001
Sídlo: 407 80 Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova, PSČ 40780
31.12.1997 - 26.6.2001
Sídlo: Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova
1.5.1992 - 31.12.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 103 NEOAD, Vilémov 407 80

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Vilémov u Šluknova 103, PSČ 407 80

Obory činností STAP a.s. IČO: 44569599

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
barevná a chemická úprava textilií 22.5.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.5.2014
výroba elektřiny 22.5.2014
hostinská činnost 26.6.2001
výroba textilií a kusových textilních výrobků 8.11.1993 - 22.5.2014
barvení látek a příze 8.11.1993 - 22.5.2014
koupě zboží za účlem jeho dalšího prodeje 8.11.1993 - 22.5.2014
silniční motorová doprava 8.11.1993 - 5.9.2006
stavba strojů s mechanický pohonem - výroba strojů pro tex-tilní, oděvnický a kožedělný průmysl 8.11.1993 - 5.9.2006
hostinská činnost/bez ubytovacích zařízení 8.11.1993 - 26.6.2001
Výroba:a) úzkých textilií: stuh, pruženek, popruhů, prýmků,zdrhovadlových pasů, stuhových uzávěrů, šňůr,b) kovových a metaloplastických nití, jakož i stuh, prýmků avánočních ozdob s použitím těchto nití,c) kusových textilních výrobků, jejich podstatu tvoří uvedeníúzké textilie d) stuhařských strojů, pomocného zařízení anáhradních dílů. 1.5.1992 - 8.11.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vilémovská 547 , Velký Šenov 407 78
Identifikační číslo provozovny: 1011600820
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zahájení provozování: 6.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: 103 , Vilémov 407 80
Identifikační číslo provozovny: 1011600803
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.9.1993

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 164 , Vilémov 407 80
Identifikační číslo provozovny: 1011600811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.9.1993

Živnost č. 3 výroba textilií a kusových textilních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 stavba strojů s mechanickým pohonem -výroba strojů pro textilní, oděvnický a kožedělný průmysl

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.1992
Zánik oprávnění: 13.9.2006

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1993
Zánik oprávnění: 19.5.2017

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze čís. 1 až 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 9.8.1996
Konec oprávnění: 20.9.1995
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba elektřiny
Velkoobchod s textilem
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy STAP a.s. IČO: 44569599

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zdenek Raichart 19.7.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2013
Ve funkci: od 30.4.2013
Adresa: 293 , 407 80 Vilémov Česká republika
č.p. 293, 407 80 Vilémov
Jméno: Miloslav Černý 19.7.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2013
Ve funkci: od 30.4.2013
Adresa: Jeseniova 1167 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jeseniova 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Jindřich Piskač 19.7.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2013
Ve funkci: od 30.4.2013
Adresa: 251 , 407 79 Mikulášovice Česká republika
č.p. 251, 407 79 Mikulášovice
Jméno: David Novotný 19.7.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2013
Adresa: 281 , 407 80 Vilémov Česká republika
č.p. 281, 407 80 Vilémov
Jméno: Václav Soukup 19.7.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2013
Adresa: 128 , 407 80 Vilémov Česká republika
č.p. 128, 407 80 Vilémov
Jméno: Ing. Josef Branda 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 634 , Hrádek nad Nisou Česká republika
Hrádek nad Nisou 634
Jméno: Ing. Drahomír Kočí 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Slovanská 93 , Děčín 6 Česká republika
Děčín 6, Slovanská 93
Jméno: Ing. Václav Schejbal 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sládkova 41 , Děčín Česká republika
Děčín, Sládkova 41
Jméno: Ing. Pavel Ptáček 1.5.1992 - 28.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kodaňská 48 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 48
Jméno: Ing. Bohumil Novotný 1.5.1992 - 8.11.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 280 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 280
Jméno: Ing. Josef Branda 28.5.1993 - 8.11.1993
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 634 , Hrádek nad Nisou Česká republika
Hrádek nad Nisou 634
Jméno: Ing. Otakar Kápička 28.5.1993 - 8.11.1993
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: SNP 783 , Heřmanův Městec Česká republika
Heřmanův Městec, SNP 783
Jméno: Ing. Leoš Kvapil 28.5.1993 - 8.11.1993
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 49 , Sebranice u Litomyšle Česká republika
Sebranice u Litomyšle 49
Jméno: Ing. Václav Franc 28.5.1993 - 8.11.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Heydukova 22 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Heydukova 22
Jméno: Bohuslav Žličař 28.5.1993 - 8.11.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 872 , Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice 872
Jméno: JUDr. Miroslav Kaufman 28.5.1993 - 8.11.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Doliny 92 , Děčín Česká republika
Děčín, Doliny 92
Jméno: Ing. Leoš Kvapil 8.11.1993 - 22.9.1995
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 49 , Sebranice Česká republika
Sebranice 49
Jméno: Zdenek Raichart 8.11.1993 - 22.9.1995
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 283 , Vilémov Česká republika
Vilémov 283
Jméno: Ing. František Vlach 8.11.1993 - 22.9.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nad vodojemem 3062 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad vodojemem 3062/1
Jméno: Ing. Otakar Kápička 8.11.1993 - 2.12.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: SNP 783 , Heřmanův Městec Česká republika
Heřmanův Městec, SNP 783
Jméno: JUDr. Miroslav Kaufman 8.11.1993 - 31.12.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Doliny 92 , Děčín Česká republika
Děčín, Doliny 92
Jméno: Zdenek Raichart 8.11.1993 - 31.12.1997
Funkce: Generální ředitel a.s.
Adresa: 283 , Vilémov Česká republika
Vilémov 283
Jméno: Zdenek Raichart 22.9.1995 - 31.12.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 283 , Vilémov Česká republika
Vilémov 283
Jméno: Ing. František Vlach 22.9.1995 - 15.10.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Nad vodojemem 3062 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad vodojemem 3062/1
Jméno: Ing. Bohumil Novotný 22.9.1995 - 15.10.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 280 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 280
Jméno: Ing. Jindřich Piskač 22.9.1995 - 15.10.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 251 , Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice 251
Jméno: Václav Soukup 22.9.1995 - 15.10.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 442 , Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice 442
Jméno: Ing. Miloslav Černý 2.12.1996 - 15.10.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Družstevní 411
Jméno: Zdenek Raichart 31.12.1997 - 15.10.1998
Funkce: Předseda představ.-gen.řed.a.s.
Adresa: 283 , Vilémov Česká republika
Vilémov 283
Jméno: Zdenek Raichart 15.10.1998 - 26.6.2001
Funkce: Předseda představenstva a gen.řed.
Adresa: 283 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 283
Jméno: Ing. Miloslav Černý 15.10.1998 - 26.6.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Družstevní 411
Jméno: Ing. Bohumil Novotný 15.10.1998 - 26.6.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 280 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 280
Jméno: Ing. Jindřich Piskač 15.10.1998 - 26.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 251 , Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice 251
Jméno: Ing. František Vlach 15.10.1998 - 26.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nad vodojemem 3062 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad vodojemem 3062/1
Jméno: Václav Soukup 15.10.1998 - 26.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 442 , Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice 442
Jméno: Zdeněk Raichart 26.6.2001 - 17.3.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001 do 24.11.2003
Ve funkci: od 26.3.2001 do 24.11.2003
Adresa: 293 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 293
Jméno: Ing. Miloslav Černý 26.6.2001 - 17.3.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001 do 24.11.2003
Ve funkci: od 26.3.2001 do 24.11.2003
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Družstevní 411
Jméno: Ing. Bohumil Novotný 26.6.2001 - 17.3.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001 do 24.11.2003
Ve funkci: od 26.3.2001 do 24.11.2003
Adresa: 280 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 280
Jméno: Ing. Jindřich Piskač 26.6.2001 - 17.3.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001 do 24.11.2003
Adresa: 251 , Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice 251
Jméno: Václav Soukup 26.6.2001 - 17.3.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001 do 24.11.2003
Adresa: 128 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 128
Jméno: Ing. Bohumil Novotný 17.3.2004 - 4.8.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2003 do 29.12.2005
Ve funkci: od 24.11.2003 do 29.12.2005
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 280 Česká republika
Vilémov u Šluknova 280, PSČ 407 80
Jméno: Václav Soukup 17.3.2004 - 4.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2003
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 128 Česká republika
Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 80
Jméno: Zdeněk Raichart 17.3.2004 - 19.8.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2003 do 17.6.2008
Ve funkci: od 24.11.2003 do 17.6.2008
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 293 Česká republika
Vilémov u Šluknova 293, PSČ 407 80
Jméno: Ing. Miloslav Černý 17.3.2004 - 19.8.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2003 do 17.6.2008
Ve funkci: od 24.11.2003 do 17.6.2008
Adresa: Družstevní 411 , 538 43 Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Družstevní 411, PSČ 53843
Jméno: Ing. Jindřich Piskač 17.3.2004 - 19.8.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2003 do 17.6.2008
Adresa: Brtnická 251 , 407 79 Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice, Brtnická 251, PSČ 40779
Jméno: Václav Soukup 4.8.2006 - 19.8.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2003 do 17.6.2008
Ve funkci: od 20.6.2006 do 17.6.2008
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 128 Česká republika
Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 80
Jméno: Ing. David Novotný 4.8.2006 - 19.8.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2006 do 17.6.2008
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 281 Česká republika
Vilémov u Šluknova 281, PSČ 40780
Jméno: Zdeněk Raichart 19.8.2008 - 19.8.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008
Ve funkci: od 17.6.2008
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 293 Česká republika
Vilémov u Šluknova 293, PSČ 40780
Jméno: Václav Soukup 19.8.2008 - 16.2.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008
Ve funkci: od 17.6.2008 do 15.1.2013
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 128 Česká republika
Vilémov u Šluknova 128, PSČ 40780
Jméno: Ing. Jindřich Piskač 19.8.2008 - 16.2.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Ve funkci: do 30.4.2013
Adresa: Brtnická 251 , 407 79 Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice, Brtnická 251, PSČ 40779
Jméno: Zdenek Raichart 19.8.2008 - 19.7.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Ve funkci: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 293 Česká republika
Vilémov u Šluknova 293, PSČ 40780
Jméno: Ing. Miloslav Černý 19.8.2008 - 19.7.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Ve funkci: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Adresa: Jeseniova 1167 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1167/57, PSČ 13000
Jméno: Ing. David Novotný 19.8.2008 - 19.7.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 281 Česká republika
Vilémov u Šluknova 281, PSČ 40780
Jméno: Ing. Jindřich Piskač 16.2.2013 - 19.7.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Ve funkci: od 15.1.2013 do 30.4.2013
Adresa: Brtnická 251 , 407 79 Mikulášovice Česká republika
Mikulášovice, Brtnická 251, PSČ 40779
Jméno: Václav Soukup 16.2.2013 - 19.7.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Adresa: 128 , 407 80 Vilémov Česká republika
č.p. 128, 407 80 Vilémov

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Libor Sklenář 19.7.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2013
Ve funkci: od 30.4.2013
Adresa: 270 , 407 80 Vilémov Česká republika
č.p. 270, 407 80 Vilémov
Jméno: David Sklenář 19.7.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2013
Adresa: Kratochvílova 657 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Kratochvílova 657, 413 01 Roudnice nad Labem
Jméno: Ivana Pekárková 19.7.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2013
Adresa: 50 , 407 78 Velký Šenov Česká republika
č.p. 50, 407 78 Velký Šenov
Jméno: Marie Culková 8.11.1993 - 2.12.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Brigádnická 389 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice, Brigádnická 389
Jméno: Ing. Jaromír Zajíček 22.9.1995 - 2.12.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Hřebenka 556 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Hřebenka 556
Jméno: Petr Jarolím 8.11.1993 - 13.1.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 277 , Dolní Poustevna Česká republika
Dolní Poustevna 277
Jméno: Jiří Musil 2.12.1996 - 9.10.2002
Trvání členství: od 15.6.2000 do 13.6.2002
Adresa: Gagarinova 761 , Liberec 7 Česká republika
Liberec 7, Gagarinova 761
Jméno: Jaroslav Adolf 13.1.2000 - 9.10.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.1999 do 31.5.2002
Adresa: 268 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 268
Jméno: Ing. David Novotný 9.10.2002 - 17.10.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2002
Adresa: Kolejní 401 , Brno Česká republika
Brno, Kolejní 401/2
Jméno: Libor Sklenář 22.9.1995 - 17.3.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2000 do 24.11.2003
Adresa: 270 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 270
Jméno: Ing. David Novotný 17.10.2003 - 17.3.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2002 do 24.11.2003
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova č.p. 281 Česká republika
Vilémov u Šluknova č.p. 281, PSČ 407 80
Jméno: Ing. David Novotný 17.3.2004 - 4.8.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2003 do 20.6.2006
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova č.p. 281 Česká republika
Vilémov u Šluknova č.p. 281, PSČ 407 80
Jméno: Jaroslav Adolf 9.10.2002 - 1.4.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2002 do 13.9.2007
Adresa: 268 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Vilémov u Šluknova 268
Jméno: Libor Sklenář 17.3.2004 - 19.8.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2003 do 17.6.2008
Ve funkci: od 24.11.2003 do 17.6.2008
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 270 Česká republika
Vilémov u Šluknova 270, PSČ 407 80
Jméno: David Sklenář 4.8.2006 - 19.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2006 do 17.6.2008
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 259 Česká republika
Vilémov u Šluknova 259, PSČ 40780
Jméno: David Sklenář 19.8.2008 - 26.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2008
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 259 Česká republika
Vilémov u Šluknova 259, PSČ 40780
Jméno: Ivana Pekárková 1.4.2008 - 19.7.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2008 do 8.2.2013
Adresa: 407 78 Velký Šenov 50 Česká republika
Velký Šenov 50, PSČ 40778
Jméno: Libor Sklenář 19.8.2008 - 19.7.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Ve funkci: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Adresa: 407 80 Vilémov u Šluknova 270 Česká republika
Vilémov u Šluknova 270, PSČ 407 80
Jméno: David Sklenář 26.9.2008 - 19.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2008 do 30.4.2013
Adresa: 407 80 Vilémov 270 Česká republika
Vilémov 270, PSČ 40780

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Zdenek Raichart
Člen statutárního orgánu: Václav Soukup
Člen statutárního orgánu: Ing. Jindřich Piskač
Člen statutárního orgánu: Ing. David Novotný
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Černý

Vlastníci firmy STAP a.s. IČO: 44569599

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 35 175 700 Kč 100% 17.4.2015
zakladni 154 959 000 Kč 100% 19.5.2004 - 17.4.2015
zakladni 165 219 000 Kč 100% 29.12.1999 - 19.5.2004
zakladni 311 669 000 Kč 100% 15.10.1998 - 29.12.1999
zakladni 205 886 000 Kč - 6.2.1995 - 15.10.1998

Sbírka Listin STAP a.s. IČO: 44569599

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 215/SL 110 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2015 16.6.2015 31
B 215/SL 109 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2015 22.4.2015 24.4.2015 5
B 215/SL 108 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2014 25.11.2014 3.12.2014 5
B 215/SL 107 notářský zápis [NZ 402/2014] NZ 402/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2014 25.11.2014 3.12.2014 12
B 215/SL 106 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2014 17.6.2014 18.6.2014 9
B 215/SL 105 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2014 14.5.2014 28.5.2014 7
B 215/SL 104 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 7/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2014 14.5.2014 28.5.2014 10
B 215/SL 99 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 67/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2014 28.3.2014 4.4.2014 68
B 215/SL 103 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 1.1.2014- zahajovací Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2014 28.3.2014 4.4.2014 10
B 215/SL 102 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Stap Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2014 28.3.2014 4.4.2014 25
B 215/SL 101 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Rasop Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2014 28.3.2014 4.4.2014 10
B 215/SL 100 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 30/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2014 28.3.2014 4.4.2014 32
B 215/SL 98 notářský zápis, změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2014 24.2.2014 25.2.2014 30
B 215/SL 97 účetní závěrka [2013], zpráva auditora k 1.10.2013-R zahaj. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2013 12.12.2013 6.1.2014 10
B 215/SL 96 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 30.9.2013 Stap Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2013 12.12.2013 6.1.2014 25
B 215/SL 95 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 30.9.2013 Filates Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2013 12.12.2013 6.1.2014 18
B 215/SL 94 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 184/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2013 12.12.2013 6.1.2014 27
B 215/SL 93 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 185/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2013 12.12.2013 6.1.2014 25
B 215/SL 92 účetní závěrka [2013], zpráva auditora ke dni 30.9.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2013 16.12.2013 16.12.2013 25
B 215/SL 91 změna právní formy, fúze sloučením Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2013 4.11.2013 5.11.2013 35
B 215/SL 90 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 30.5.2013 24.7.2013 2
B 215/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 30.5.2013 24.7.2013 16
B 215/SL 88 notářský zápis, ostatní NZ 46/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 30.5.2013 24.7.2013 6
B 215/SL 87 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 30.5.2013 24.7.2013 6
B 215/SL 86 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2013 30.5.2013 31.5.2013 34
B 215/SL 85 rozhod. o statut. orgánu  ukončení funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2012 30.1.2013 25.2.2013 1
B 215/SL 84 rozhod. o statut. orgánu  zápis z jed.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 15.1.2013 30.1.2013 25.2.2013 1
B 215/SL 83 účetní závěrka, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2012 23.5.2012 28.5.2012 34
B 215/SL 82 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2011 6.6.2011 6.6.2011 34
B 215/SL 80 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2008 2.7.2009 35
B 215/SL 79 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 2.7.2009 36
B 215/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 5.9.2008 1
B 215/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 5.9.2008 1
B 215/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 5.9.2008 8
B 215/SL 75 podpisové vzory David Sklenář Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 74 podpisové vzory Libor Sklenář Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 73 podpisové vzory Ing. David Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 72 podpisové vzory Ing. Jindřich Piskač Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 71 podpisové vzory Ing. Miloslav Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2008 1
B 215/SL 70 podpisové vzory Václav Soukup Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 69 podpisové vzory Zdeněk Raichart Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 68 ostatní - oznámení- změny v DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2008 9.4.2008 3
B 215/SL 67 účetní závěrka 2006 + výroční zpráva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2007 22.5.2007 34
B 215/SL 66 podpisové vzory - Václav Soukup Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 0
B 215/SL 65 podpisové vzory - Ing. David Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 0
B 215/SL 64 podpisové vzory - David Sklenář Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 0
B 215/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 2
B 215/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 8
B 215/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 1
B 215/SL 59 notářský zápis NZ 58/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 5
B 215/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2006 25.7.2006 36
B 215/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2005 10.1.2006 37
B 215/SL 56 notářský zápis NZ 592/2005, posudek znalce Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2005 14.11.2005 91
B 215/SL 55 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2005 14.11.2005 3
B 215/SL 54 účetní závěrka k 31.12.2003, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2004 11.1.2005 36
B 215/SL 53 podpisové vzory - Libor Sklenář Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 52 podpisové vzory - Ing. David Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 51 podpisové vzory - Václav Soukup Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 50 podpisové vzory - Ing. Jindřich Piskač Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 49 podpisové vzory - Ing. Bohumil Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 48 podpisové vzory - Ing. Miloslav Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 47 podpisové vzory - Zdenek Raichart Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2003 29.3.2004 1
B 215/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2003 29.3.2004 1
B 215/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2003 29.3.2004 3
B 215/SL 43 účetní závěrka - konsolidovaná k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2003 27.2.2004 13
B 215/SL 42 notářský zápis NZ 69/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2003 17.12.2003 5
B 215/SL 41 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2003 24.10.2003 42
B 215/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2002 7.4.2003 4
B 215/SL 39 podpisové vzory - Ing. David Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 7.4.2003 0
B 215/SL 38 podpisové vzory - Jaroslav Adolf Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 7.4.2003 0
B 215/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - výsledek voleb čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2002 7.4.2003 1
B 215/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - žádost o zproštění f. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2002 7.4.2003 1
B 215/SL 35 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2002 8
B 215/SL 34 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2002 22.10.2002 27
B 215/SL 33 ostatní - zpráva o vztazích rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2002 22.10.2002 2
B 215/SL 32 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2002 7
B 215/SL 31 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2001 31.1.2002 28
B 215/SL 30 výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2002 6
B 215/SL 29 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2000 31.1.2002 29
B 215/SL 28 výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.1999 31.1.2002 12
B 215/SL 27 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1999 31.1.2002 33
B 215/SL 26 výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2002 10
B 215/SL 25 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.1998 31.1.2002 17
B 215/SL 24 výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1997 31.1.2002 11
B 215/SL 23 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1997 31.1.2002 22
B 215/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 17.7.2001 16
B 215/SL 21 notářský zápis NZ 38/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 17.7.2001 15
B 215/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 1.zased. představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 17.7.2001 1
B 215/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 17.7.2001 2
B 215/SL 18 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2000 17.7.2001 2
B 215/SL 17 ostatní -výsledek člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 2.2.2000 1
B 215/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.1999 24.1.2000 16
B 215/SL 15 notářský zápis NZ 98/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.1999 24.1.2000 4
B 215/SL 14 notářský zápis NZ 44/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 10.9.1999 6
B 215/SL 9 posudek znalce č. 161/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1998 27.10.1998 203
B 215/SL 8 posudek znalce č. 162/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1998 27.10.1998 57
B 215/SL 7 posudek znalce č. 241-10/ 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.1998 27.10.1998 78
B 215/SL 6 posudek znalce č. 240-9/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.1998 27.10.1998 210
B 215/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1998 27.10.1998 16
B 215/SL 12 notářský zápis NZ 59/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1998 27.10.1998 6
B 215/SL 11 notářský zápis č. 166/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.1998 27.10.1998 6
B 215/SL 10 posudek znalce č. 246-15/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.1998 27.10.1998 15
B 215/SL 5 notářský zápis NZ 15/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.1998 9.9.1998 7
B 215/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.1997 9.9.1998 17
B 215/SL 3 notářský zápis NZ 73/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.1997 9.9.1998 6
B 215/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.1998 23
B 215/SL 1 notářský zápis NZ 218/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.1996 9.9.1998 8

Hodnocení STAP a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu STAP a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.