Stanford a.s. Praha IČO: 25798031

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stanford a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25798031.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Stanford a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 27 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vydavatelská činnost , Nakladatelská činnost a další.

Základní údaje o Stanford a.s. IČO: 25798031

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.9.1999
Spisová značka: B 6117
IČO: 25798031
Obchodní firma: Stanford a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.9.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 17.9.1999
Smlouvou o prodeji podniku ze dne 22.12.2011 prodala Stanford a.s. s účinností ke dni 1.1.2012 soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořící podnik a týkající se vydávání týdeníku "Profit" a magazínu "Český export" společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. , IČ: 264 18 011, se sídlem Praha 1, Panská 7/890, PSČ 110 00. 7.12.2012
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 22,406.400,-Kč (tj. slovy: dvacet dva milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta korun českých) ze stávající výše základního kapitálu 37,200.000,-Kč (tj. slovy: třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 59,606.400,-Kč (tj. slovy: padesát devět milionů šest set šest tisíc čtyři sta korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je potřeba kapitálového posílení a podpora ekonomických ukazatelů Společnosti v souvislosti s dalším rozvojem Společnosti a posílení její stability a pozice v obchodních vztazích a na trhu. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti bude emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 224 064 ks (tj. dvě stě dvacet čtyři tisíce šedesát čtyři kusy), ve jmenovité hodnotě 100,-Kč (tj. slovy: jedno sto korun českých) každé jednotlivé akcie a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz upisovaných akcií činí 22,406.400,-Kč (tj. slovy: dvacet dva milionů čtyři sta šest tisíc čtyři sta korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 100,-Kč (tj. jedno sto korun českých), bez emisního ážia. Valná hromada obchodní společnosti Stanford a.s. bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to: - obchodní společnost KKCG Investments N.V., se sídlem Amsterodam, Nizozemsko, s obchodní adresou Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterodam, Nizozemsko - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, před hlasováním o zvýšení základního kapitálu Společnosti, o tom, že se vzdali svých přednostních práv na upisování akcií v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. c) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zá koníku, ve znění pozdějších právních předpisů. Valná hromada určuje tyto osoby, které projevily zájem o upsání akcií, jako předem určené zájemce o účast na zvýšení základního kapitálu Společnosti, s tím, že jim budou nabídnuty k úpisu všechny akcie, o jejichž vydání tato valná hromada rozhodla, a to: a) obchodní společnost KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika, která upíše 77 064 ks (tj. sedmdesát sedm tisíc šedesát čtyři kusy) nově vydaných kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- každé akcie, za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, tedy celkem ve výši 7,706.400,-Kč (tj. tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) b) obchodní společnost GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, která upíše 147 000 ks (tj. jedno sto čtyřicet sedm tisíc kusů) nově vydaných kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jme novité hodnotě 100,- každé akcie, za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě jí upsaných akcií, tedy celkem ve výši 14,700.000,-Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých). Každý předem určený zájemce upíše akcie ve smyslu ustanovení §204 odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Ve smyslu ustanovení §203 odst. (2) písm. e) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, valná hromada stanoví, že veškeré akcie lze upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Malá Strana, Malostranské nám. 266/5, PSČ 118 00, ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení 205 odst. (3) zák ona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií, doručí představenstvo Společnosti v místě pro upisování akcií předem určeným zájemcům, tj. společnosti KKCG SE a spol ečnosti GENERRA LIMIED, do 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci budou povinni oznámit Společnosti svůj úmysl upsat ak cie nejméně 2 (tj. slovy: dva) pracovní dny předem. Podpisy na Smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis valné hromady o zvýšení základního kapitálu. a) Valná hromada připouští v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. j) zákona č, 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtení m peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti až do výše 7.706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika, na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení z ákladního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky až do výše 7.706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Buildi ng, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti z titulu smluv o úvěru v celkové výši 18.379.143,54 Kč, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 7.706.400,-Kč. Existence předmětné pohledávky společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely, zvýšení základního kapitálu, vypr acovanou auditorskou firmou ŠKAMPA a spol., s.r.o., se sídlem Pellicova 8a, Brno, PSČ 602 00, IČ: 449 63 289, zapsané ve vložce 4099, oddíl C, u Krajského soudu v Brně, nezávislým auditorem Ing. Jiřím Škampou, číslo osvědčení KA ČR 1450. b) Valná hromada připouští v souladu s ustanovením §203 odst. (2) písm. j) zákona č, 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtení m peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, vůči Společnosti až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun česk ých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika vůči Společnosti z titulu reklamních služeb v celkové výši 14.700.344,50 Kč, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 14,700.000,-Kč. Existence předmětné pohledávky společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika vůči Společnosti je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely, zvýšení základního kapitálu, vypracovanou a uditorskou firmou ŠKAMPA a spol., s.r.o., se sídlem Pellicova 8a, Brno, PSČ 602 00, IČ: 449 63 289, zapsané ve vložce 4099, oddíl C, u Krajského soudu v Brně, nezávislým auditorem Ing. Jiřím Škampou, číslo osvědčení KA ČR 1450. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky upisovatele - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika vůči Společnosti až do výše 7,706.400,- Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Ch ristodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika na splacení emisního kursu 77 064 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu a peněžité pohledávky upisovatele ? obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika, vůči Společnosti až do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Ar ch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika na splacení emisního kursu 147 000 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smluv o započtení: Návrhy Smluv o započtení, připravené Společností, budou za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici akcionářům - obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limassol, 3095, Kyperská republika a obc hodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika v sídle Společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií. K uzavření smluv o započtení se stanoví lhůta do 15. (tj. patnáctého) dne od e dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti, Vklady na zvýšení základního kapitálu budou upisovateli splaceny dnem uzavření příslušné smlouvy o započtení mezi Společností a jednotlivými upisovateli, tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtením, tj. do výše 7,706.400,-Kč (tj. slovy: sedm milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) ohledně upisovatele ? obchodní společnosti KKCG SE, IČ: SE 3, se sídlem 8, Alasias Street, Christodoulides Building, Limass ol, 3095, Kyperská republika a do výše 14,700.000,- Kč (tj. slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) ohledně upisovatele - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, IČ: 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1086 Kyperská republika . 19.7.2011 - 8.9.2011
Valná hromada schvaluje, z důvodu potřeby kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů společnosti v souvislosti s dalším rozvojem společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti Stanford a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 27 191 700, --Kč (dvacet sedm milionů sto devadesát jeden tisíc sedm set korun českých) o částku 10.008.300,-- Kč (deset milionů osm tisíc tři sta korun českých) na částku 37.200.000,-- Kč (třicet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhov anou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100.083 kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti . Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti GENERRA LIMITED, registrační číslo 10104318, se sídlem Arch. Makariou III, Ave., Nicosia, 1076, Kyperská republika. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Stanford a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák., včetně určení počtu , druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a doručením návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Představenstvo je povin no doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 20 (dvacet) dní, ode dne nabytí právní moci Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spol u s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počíná běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií jsou prostory společnosti Konečná &Šafář, s.r.o., advokátní kancelář, Široká 36/5, 110 00 Praha 1, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 19.00 hodin. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 14 (čtrnáct) dní ode dne úpisu, jinak je úpis neúčinný. Emisní kurs nových akcií upsaných zájemcem bude splacen na zvláštní účet společnosti zřízený pro tento účel, číslo účtu 2024456052/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. 23.12.2009 - 15.3.2010
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 2.187.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých) na částku ve výši 27.191.700,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů jedno sto devadesát jeden tisíc sedm set korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Stanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která bude obsahovat tyto údaje: - akcie budou upisovány, v rámci přednostního práva, ve lhůtě 15 dnů, přičemž místem úpisu akcií bude sídlo společnosti tj. Praha 1, Provaznická 397/13, PSČ 110 00 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty bude akcionářům sdělen v této informaci o přednostním právu a bude jím den zveřejnění informace o přednostním právu, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč (slovy: devět set korun českých) lze upsat jednu novou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých), - předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude tedy 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich, - emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude roven jejich jmenovité hodnotě. Informace o přednostním právu bude zveřejněna do 30 dnů ode dne, kdy bude u Městského soudu v Praze podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti Stanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet číslo 2024456036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií. Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku a další potřebné informace sdělí představenstvo společnosti akcionářům písemnou informací, která bude zveřejněna způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to nejpozději do třiceti dnů od marného uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Pro úpis akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku se dále stanovuje: - lhůta pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku se stanovuje v délce 15 dnů ode dne zveřejnění informace, přičemž v rámci této lhůty bude akcionářům navržen den uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, - místem úpisu akcií tj. místem uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude sídlo společnosti, - emisní kurs akcií upisovaných akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku je roven jejich jmenovité hodnotě, - celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.? 7.10.2008 - 7.10.2008
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 2.187.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých) na částku ve výši 27.191.700,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů jedno sto devadesát jeden tisíc sedm set korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Stanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která bude obsahovat tyto údaje: - akcie budou upisovány, v rámci přednostního práva, ve lhůtě 15 dnů, přičemž místem úpisu akcií bude sídlo společnosti tj. Praha 1, Provaznická 397/13, PSČ 110 00 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty bude akcionářům sdělen v této informaci o přednostním právu a bude jím den zveřejnění informace o přednostním právu, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 900,- Kč (slovy: devět set korun českých) lze upsat jednu novou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých), - předmětem úpisu akcií s využitím přednostního práva bude tedy 2.430 kusů (dva tisíce čtyři sta třicet) listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.290,- Kč (slovy: deset tisíc dvě stě devadesát korun českých) každé z nich, - emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude roven jejich jmenovité hodnotě. Informace o přednostním právu bude zveřejněna do 30 dnů ode dne, kdy bude u Městského soudu v Praze podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti Stanford a.s. o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25.004.700,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři tisíce sedm set korun českých) do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upsaných akcií musí být uhrazen na účet číslo 2024456036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne provedení úpisu akcií. Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku a další potřebné informace sdělí představenstvo společnosti akcionářům písemnou informací, která bude zveřejněna způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to nejpozději do třiceti dnů od marného uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Pro úpis akcií akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku se dále stanovuje: - lhůta pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku se stanovuje v délce 15 dnů ode dne zveřejnění informace, přičemž v rámci této lhůty bude akcionářům navržen den uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, - místem úpisu akcií tj. místem uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude sídlo společnosti, - emisní kurs akcií upisovaných akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku je roven jejich jmenovité hodnotě, - celý emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do dvaceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku." 7.10.2008 - 25.11.2008
Mimořádná valná hromada společnosti Stanford a.s. (dále "Společnost") dne 25.4.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky ve výši 24,300.000,- Kč ( slovy: dvacetčtyřimiliony třistatisíc korun českých) a částku ve výši 22,113.000,- kč (slovy: dvacetdvamilionů jednostotřinácttisíc korun českých) na konečnou výši základního ka pitálu 2,187.000,- Kč (slovy: dvamiliony jednostoosmdesátsedmtisíc korun českých). b) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je záměr použít prostředky získané provedením snížení základního kapitálu na uhrazení dosud neuhrazených ztrát z hospodaření za předchozí období. Celá částka snížení základního kapitálu bude použita na úh radu dosud neuhrazených ztrát z hospodaření za předchozí období. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu ve výši 900,- Kč (slovy: devětset korun českých). Společn ost nevlastní k datu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu žádnou vlastní akcii nebo vlastní zatímní list. d) Za účelem výměny dosavadních akcií Společnosti za nové akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou akcií budou akcionáři Společnosti povinni předložit Společnosti dosavadní akcie k výměně ve lhůtě dvaceti dnů ode dne zveřejnění výzvy. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby je předložili za účelem výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě dosavadní akcie k výměně za nové akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení, vykonávat prá va s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníka. Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny bude učiněna bez zbytečného odkladu, maximálně do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kt erým bude povolen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 23.5.2006 - 2.8.2006
Základní kapitál Společnosti Stanford a.s. (dále jen "Společnost") se zvyšuje o částku ve výši 9,400.000,-Kč (slovy: devětmilionů čtyřistatisíc korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení z ákladního kapitálu Společnosti z částky ve výši 14,900.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionů devětsettisíc korun českých) na částku ve výši 24,300.000,-Kč (dvacetčtyřimilionů třistatisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýš ení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou v lisitnné podobě: 940 (devětsetčtyřicet) kusů o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), každé z nich. Přednostní právo jediného akcionáře Společnosti tj. společnosti K&K Capital Group a.s. se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ: 25582429, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6754 (dále jen "jediný akci onář") na úpis nových akcií Společnosti se omezuje na úpis 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů nových akcií Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyřimilony pětsetčtyřicettisíc korun českých. Důvody omezení přednostního práva a odůvo dnění navrženého emisního kursu bylo zdůvodněno zprávou představenstva zpracovanou podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Zpráva představenstva je přílohou číslo 3 notářského zápisu. 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony pětsetčtyřicettisíc korun českých), na které se nevztahuje omezení přednostního práva jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti, budou jediným a kcionářem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromad y o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dvamiliony čtyřistatřicettisíc korun českých), které nebudou upsány jediným akcionářem z důvodu omezení jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, budou u psány předem určeným zájemcem tj. PhDr. Jurajem Grochem, r.č.540202/2208, bytem Brno, Joukalova 1 (dále jen PhDr. Juraj Groch) způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodníno zákoníku t. na základě Smlouvy o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dvamiliony čtyřistatřicettisíc korun českých), které nebudou upsány jediným akcionářem z důdovodu omezení jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem tj. Mgr. Janem Kreidlem, r.č. 720123/0289, bytem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 13 (dále jen Mgr. Jan Kreidl) způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež mus í obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 3 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jí ž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií Společnosti pro jediného akcionáře i pro oba předem určené zájemce, tedy místem uzavření smluv o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoniku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době o d 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři a oběma předem určeným zájemcům písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do dvou dnů ode dne, kdy představenstvo Společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem a oběma předem určenými ůzájemci je stanovena v délce 15 dnů. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude jedinému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis akcií předem určenému zájemci PhDr. Juraji Grochovi počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci PhDr.Juraji Grochovi doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis akcií předem určenému zájemci Mgr. Janu Kreidlovi počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci Mgr. Janu Kreidlovi doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři i oběma předem určeným zájemcům spolu s Oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettitsíc korun českých) lze upsat s využitím přednostního práva na úpis akcií Společnosti 454/1490 nové kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy : desettisích korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 4,540.000,-Kč (slovy: čtyři miliony pětset čtyřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ve výši 9,400.070,-Kč (slovy: devět milionů čtyřista tisíc sedmdesát korun českých) bude roven jejich jmenovité hodnotě zvýšené o emisní ažio ve výši 4,860.070,-Kč (slovy: čtyři miliony osmsetšedesát tisíc semdestát korun českýc h). Emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) zvýšené emisní ažio ve výši 10.705,-Kč (slovy: deset tisíc sedmsetpět korun českých) tj. celkem 20.705,-Kč (slovy: dvacet tisíc sedmsetpět korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat jediný akcionář s využitím přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti je 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), každé z nich. Předem určený zájemce PhDr. Juraj Groch má právo upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií bude roven jejic h jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat předem určený zájemce PhDr. Juraj Groch je 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich. Předem určený zájemce Mgr. Jan Kreidl má právo upsat kmenové akcie na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2,430.000,-Kč (slovy: dva milionyčtyřistatřicet tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ks akcie ve jmenovi té hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč) bude roven hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Celkový počet akcií, které je oprávněn upsat předem určený zájemce Mgr. Jan Kreidl je 243 (dvěstěčtyřicettři) kusů akc ií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), každé z nich. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Celý emisní kurs 454 (čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií, upsaných jediným akcionářem, v celkové výši 9,400.070,-Kč (slovy: devět milionů čtyřista tisíc sedmdesát korun českých) bude uhrazen na účet č.ú.2024456028/2400 vedený u eBanka, a.s. Jde o zvlášní úč et založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 454 ks upsaných akcií bude splacen do dvaceti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. U předem určených zájemců PhDr. Juraje Grocha a Mgr. Jana Kreidla se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Celý emisní kurs akcií, upsaných předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem, ve výši 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisí korun českých) bude splacen započtením pohledávek předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem. Pohledávky předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha ve výši 2,430.000,-Kč, které budou započteny, jsou specifikovány takto: Jde o pohledávku ve výši 650.000,-Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. února 2005, jež byla uzavřena mezi společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na s traně druhé. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Jde o pohledávku ve výši 350.000,-Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 7. února 2005, jež byla uzavřena mazi Společností jako dlužnkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na str aně druhé. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Jde o pohledávku ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 13. května 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem na jako věřitelem na straně druhé. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení Existence a způsobilost k započtení všech tří pohledávek ve výši 2,430.000,-Kč předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha a je ověřena potvrzením auditora ing. Jiřího Škampy, bytem Pellichova 8a, 602 00 Brno ze dne 2. září 2005, které je přílohou notář ského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením níže uvedených pohledávek předem určeného zájemce PhDr. Juraje Grocha: - pohledávky ve výši 650.000,-Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. února 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na stran ě druhé, - pohledávky ve výši 350.000,-Kč (slovy: třistapadesát tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 7. února 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé, - pohledávky ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 13. května 2005, než byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako v ěřitelem na straně druhé, proti pohledávce Společnosti za PhDr. Jurajem Grochem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jež budou PhDr. Jurajem Grochem upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení zák ladního kapitálu. Celý emisní kurs akcií, upsaných předem určeným zájemcem Mgr. Janem Kreidlem, ve výši 2,430.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřistatřicet tisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla vůči Společnosti na zá kladě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným záemcem Mgr. Janem Kreidlem. Pohledávky předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla ve výši 2,430.000,-Kč, které budou započteny, jsou specifikovány takto: Jde o pohledávku ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun čeksých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřitelem straně druh é. Jde o pohledávku, jež způsobilá započtení. Jde o pohledávku ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. záříů 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a PhDr. Jurajem Grochem jako věřitelem na straně druhé. Jde o pohledávku, jež je způsobilá započtení. Existence a způsobilost k započtení obou pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla je ověřena potvrzením auditora Ing. Jiřího Škampy, bytem Pellicova 8a, 602 00 Brno ze dne 2. září 2005, které je přílohou číslo 4 notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením níže uvedených pohledávek předem určeného zájemce Mgr. Jana Kreidla: - pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), která vzikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 28. ledna 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřitelem na straně druhé, - pohledávky ve výši 1,430.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyřistatřicet tisíc korun českých), která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. září 2005, jež byla uzavřena mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a Mgr. Janem Kreidlem jako věřite lem na straně druhé, proti pohledávce Společnosti za Mgr. Janem Kreidlem z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jež budou Mgr. Janem Kreidlem upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního k apitálu. Dohoda o započtení s předem určeným zájemcem PhDr. Jurajem Grochem a dohoda o započtení s předem určeným zájemcem Mgr. Janem Kreidlem, musí být uzavřeny v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodách o započtení musí být úředně ověřeny. Dohody o započte ní budou podepsány v sídle Společnosti tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. 13.12.2005 - 16.1.2006
Základní kapitál společnosti Stanford a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 3.900.000,- Kč (slovy: tři miliony devětset tisíc korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení zá kladního kapitálu z částky ve výši 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) na částku ve výši 14.900.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů devětset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou vydány v listinné podobě: 390 (třistadevadesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti tj. společností K&K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ 25582429 a to s využitím jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti a to způsobem, jež stan oví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 10, Vinohradská 1511/230 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do dvou dnů ode dne, kdy představenstvo Společn osti podává návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem je stanovena v délce 15 dnů. Lhůta pro úpis akcií počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude jed inému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 39/110 nové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo upsat kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, jež mají listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude roven ho dnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 200 (dvouset) kusů upsaných akcií v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude uhrazen na účet č.ú. 2024456001/2400 vedený u eBanky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoní ku. Emisní kurs 200 (dvouset) kusů upsaných akcií bude splacen do dvaceti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzvaření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Emisní kurs 190 (jednostodevadesát) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devětset tisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávky jediného akcionáře vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi S polečností a jediným akcionářem. Pohledávka jediného akcionáře, která bude započtena, je specifikována takto: Jde o pohledávku, která vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 2. prosince 1999, jež byla uzavřena mezi společností SVORA s.r.o., se sídlem Praha 8, Ke stírce 12, IČ: 25698826, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 622 29 a společností Stanford a.s. a která byla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20. září 2001 postoupena ze společnosti SVORA s.r.o. na společnost K&K Capital Group a.s. tj. jediného akcionáře Společnosti. Jde o pohledávku, jež je způsobila započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude podepsána v sídle Společnosti tj. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. 4.5.2005 - 17.8.2005
Usnesení valné hromady ze dne 4.3.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 3.4.2002 - 17.9.2002
Základní kapitál obchodní společnosti Stanford a.s. se zvyšuje z částky 1.000.000,-Kč (slovy jdeden milion korun českých), o částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), na celkovou částku ve výši 11.000.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) se nepřipouští. 3.4.2002 - 17.9.2002
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 kusů (slovy: jeden tisíc) kmenových akcií, znějících na majitele, které budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedná akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3.4.2002 - 17.9.2002
Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu nové emise akcií začne běžet desátý den po dni, kby nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 60 dnů. Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti, tedy sekretariát společnosti na adrese Praha 3, Táboritská 1000, PSČ: 130 87 v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. Informace o přednostním právu, ve smyslu ust. §204a odst. 2 obch. zák., bude zveřejněna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tedy oznámením uveřejněným v Hospodářských novinách. 3.4.2002 - 17.9.2002
Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), je akcionář oprávněn upsat 10 (slovy: deset) nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). 3.4.2002 - 17.9.2002
Na základě přednostního práva budou upisovány kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějící na majitele, které budou vydány v listinné podobě, za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3.4.2002 - 17.9.2002
Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisní kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 220146028/2400. 3.4.2002 - 17.9.2002
Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je Karel Komárek, r.č.69-03-15/4258, bytem Lužice, Ploštiny 6. Místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Praha 3, Táboritská 1000, PSČ 130 87, v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. Lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva začne běžet následující den po skončení lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu akcií, jak uvedeno v bodě f) tohoto tohoto rozhodnutí a číní 14 dnů. 3.4.2002 - 17.9.2002
Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho pobytu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. 3.4.2002 - 17.9.2002
Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě nově upisované akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3.4.2002 - 17.9.2002
Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č.220146028/2400. 3.4.2002 - 17.9.2002

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25798031
Obchodní firma: Stanford a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 3.11.1999
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25798031
Firma: Stanford a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17.9.1999

Kontakty na Stanford a.s. IČO: 25798031

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mikuleckého 1311/8 , Praha 147 00 7.12.2012
Sídlo: Kříženeckého náměstí 322/5 , Praha 152 00 20.6.2011 - 7.12.2012
Sídlo: Malostranské náměstí 266/5 , Praha 118 00 6.6.2011 - 20.6.2011
Sídlo: Francouzská 284/94 , Praha 101 00 15.3.2010 - 6.6.2011
Sídlo: Provaznická 397/13 , Praha 110 00 7.2.2006 - 15.3.2010
Sídlo: Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00 17.9.2002 - 7.2.2006
Sídlo: Táboritská 1000/23 , Praha 130 00 17.9.1999 - 17.9.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00

Obory činností Stanford a.s. IČO: 25798031

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.7.2009
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 31.7.2006 - 3.7.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 31.7.2006 - 3.7.2009
grafické práce a kresličské práce 31.7.2006 - 3.7.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 31.7.2006 - 3.7.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 31.7.2006 - 3.7.2009
reklamní činnost a marketing 17.12.2003 - 3.7.2009
nakladatelská činnost 23.11.1999 - 3.7.2009
vydavatelská činnost 23.11.1999 - 3.7.2009
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 17.9.1999

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vydavatelská činnost

  • Nakladatelská činnost

  • Grafické práce a kresličské práce

  • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

  • Reklamní činnost a marketing

  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

  • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.11.1999

Živnost č. 2 Vydavatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Nakladatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Vedení firmy Stanford a.s. IČO: 25798031

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná statutární ředitel; statutárním ředitelem je předseda správní rady. 13.3.2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek je oprávněn každý člen představenstva samostatně. 7.12.2012 - 13.3.2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně. 28.12.2001 - 7.12.2012
Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 23.11.1999 - 28.12.2001
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva, který má trvalé bydliště v České republice nebo povolení k pobytu v České republice v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 17.9.1999 - 23.11.1999
Jméno: Jaromír Soukup 13.3.2015
Funkce: ředitel
Trvání členství: od 13.3.2015
Ve funkci: od 13.3.2015
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Blanka Dvořáková 17.9.1999 - 23.11.1999
Funkce: předseda
Adresa: Dolnokubínská 1438, Pelhřimov 393 01
Jméno: Martin Hospodár 17.9.1999 - 23.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
Jméno: Hana Hospodárová 17.9.1999 - 23.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
Jméno: Pavel Richter 23.11.1999 - 16.7.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: do 20.11.2000
Adresa: Dolnokubínská 1438 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Vladimír Sobotka 23.11.1999 - 16.7.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 20.11.2000
Adresa: 187, Úpice 542 32
Jméno: Jaromír Piskoř 23.11.1999 - 28.12.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 26.9.2001
Adresa: Geologická 993/5, Praha 152 00
Jméno: Přemysl Svora 16.7.2001 - 28.12.2001
Funkce: předseda a člen představenstva
Trvání členství: od 20.11.2000
Ve funkci: od 21.11.2000 do 26.9.2001
Adresa: Mšenská 323/6, Praha 182 00
Jméno: Jan Svora 16.7.2001 - 28.12.2001
Funkce: místopředseda a člen představenstva
Trvání členství: od 20.11.2000
Ve funkci: od 21.11.2000 do 26.9.2001
Adresa: Padělky 1029/1, Rohatec 696 01
Jméno: Soňa Rýdl 28.12.2001 - 12.5.2004
Funkce: předseda a člen představenstva
Trvání členství: do 26.11.2003
Ve funkci: od 26.9.2001 do 26.11.2003
Adresa: Sokolovská 125 , 277 15 Tišice-Chrást Česká republika
Jméno: Blanka Pachovská 28.12.2001 - 12.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.11.2003
Ve funkci: od 26.9.2001
Adresa: Na Plískavě 116/19, Praha 102 00
Jméno: Ing. František Ureš 28.12.2001 - 23.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 3.6.2004
Ve funkci: od 26.9.2001
Adresa: Zelenečská 504/47, Praha 198 00
Jméno: PhDr. Juraj Groch 12.5.2004 - 17.10.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.11.2003
Ve funkci: od 26.11.2003
Adresa: Jana Uhra 176/18, Brno 602 00
Jméno: Ing. František Komárek 23.7.2005 - 17.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2005
Adresa: Pančava 3785/47, Hodonín 695 01
Jméno: PhDr. Juraj Groch 17.10.2006 - 27.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2003 do 17.5.2007
Adresa: Jana Uhra 176/18, Brno 602 00
Jméno: Ing. František Komárek 17.10.2006 - 26.3.2008
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 12.9.2006 do 20.12.2007
Adresa: Pančava 3785/47, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Pavel Rampír 27.6.2007 - 26.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2007 do 20.12.2007
Adresa: nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Pavel Švácha 26.3.2008 - 18.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2007 do 31.7.2008
Adresa: Zlíchovská 641/4, Praha 143 00
Jméno: Mgr. Jan Kreidl 12.5.2004 - 3.7.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.11.2003 do 26.2.2009
Adresa: Pavla Švandy ze Semčic 1068/13, Praha 150 00
Jméno: Ing. Robert Kolář 26.3.2008 - 3.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2007
Ve funkci: od 28.1.2008
Adresa: 2 , 796 01 Prostějov Česká republika
Jméno: Pavel Páral 26.3.2008 - 3.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2007 do 20.5.2009
Adresa: Na Třebešíně 2418/58, Praha 100 00
Jméno: Jan Chudoba 3.7.2009 - 4.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2009 do 22.9.2009
Adresa: Průběžná 1823/57, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Klaška 21.5.2010 - 11.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2010 do 31.1.2011
Adresa: 202, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Ivan Ševčík 11.7.2011 - 19.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2011 do 31.5.2011
Adresa: Jasmínová 1361/10, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 18.11.2008 - 6.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2008 do 31.10.2011
Adresa: Kozáková 125/2, Praha 104 00
Jméno: Ing. Robert Kolář 3.7.2009 - 6.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2007 do 31.10.2011
Ve funkci: od 28.1.2008 do 31.10.2011
Adresa: 100, Ostružná 788 25
Jméno: Kateřina Boháčová 7.12.2012 - 27.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.10.2012
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00
Jméno: Mgr. Pavel Jezl 19.7.2011 - 13.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2011 do 13.3.2015
Ve funkci: do 13.3.2015
Adresa: Otavská 1110, Písek 397 01
Jméno: Jana Švestáková 19.7.2011 - 13.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2011 do 13.3.2015
Ve funkci: do 13.3.2015
Adresa: Zelená 943/7, Praha 160 00
Jméno: Kateřina Čápová 27.6.2013 - 13.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.10.2012 do 13.3.2015
Ve funkci: do 13.3.2015
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lenka Straková 17.9.1999 - 16.7.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: do 20.11.2000
Adresa: Lipová 1498, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Valéria Janusová 17.9.1999 - 16.7.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 20.11.2000
Adresa: Mudroňova 25 , Košice Slovenská republika
Jméno: Libuše Talianová 17.9.1999 - 16.7.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 20.11.2000
Adresa: Schnirchova 661/20, Praha 170 00
Jméno: Luďka Svorová 16.7.2001 - 28.12.2001
Funkce: předseda a člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2000 do 26.9.2001
Ve funkci: od 21.11.2000
Adresa: Padělky 1029/1, Rohatec 696 01
Jméno: Eva Svorová 16.7.2001 - 28.12.2001
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.11.2000 do 26.9.2001
Adresa: Mšenská 323/6, Praha 182 00
Jméno: Naďa Hlaváčková 16.7.2001 - 28.12.2001
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.11.2000 do 26.9.2001
Adresa: Pštrossova 191/22, Praha 110 00
Jméno: Tomáš Zacha 28.12.2001 - 12.5.2004
Funkce: předseda a člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.11.2003
Ve funkci: od 26.9.2001 do 26.11.2003
Adresa: Okružní 4729, Zlín 760 05
Jméno: JUDr. Jindřich Vališ 28.12.2001 - 23.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 8.9.2004
Ve funkci: od 26.9.2001
Adresa: K rovinám 535/20, Praha 158 00
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 12.5.2004 - 23.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.11.2003
Adresa: Donovalská 1758/41, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Kristina Škampová 28.12.2001 - 26.3.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.9.2001 do 20.12.2007
Adresa: Pellicova 29/8, Brno 602 00
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 23.7.2005 - 18.11.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2003 do 30.7.2008
Ve funkci: od 10.3.2004 do 30.7.2008
Adresa: Donovalská 1758/41, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Jan Drábek 23.7.2005 - 3.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2005 do 22.4.2009
Adresa: Purkyňova 3951/68, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Pavel Rampír 18.11.2008 - 3.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2008
Adresa: nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Václav Strýhal 18.11.2008 - 3.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2008 do 20.5.2009
Adresa: Jeronýmova 1411, Poděbrady 290 01
Jméno: Mgr. Jan Kreidl 3.7.2009 - 19.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2009 do 15.6.2011
Adresa: Pavla Švandy ze Semčic 1068/13, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Rampír 3.7.2009 - 3.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2008 do 26.10.2012
Ve funkci: od 10.3.2009 do 26.10.2012
Adresa: nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice 530 02
Jméno: JUDr. Tomáš Lebeda 3.7.2009 - 19.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2009 do 26.10.2012
Adresa: Na Sídlišti I 152, Průhonice 252 43
Jméno: Mgr. Tomáš Vyšohlíd 19.7.2011 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2011 do 13.3.2015
Ve funkci: do 13.3.2015
Adresa: Sezimova 402/11, Praha 140 00
Jméno: Ing. Věra Fialová 7.12.2012 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2012 do 13.3.2015
Ve funkci: do 13.3.2015
Adresa: Pod Račany 173, Davle 252 06
Jméno: Filip Doubek 7.12.2012 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2012 do 13.3.2015
Ve funkci: do 13.3.2015
Adresa: Polní 167, Jesenice 252 42

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Jaromír Soukup

Vlastníci firmy Stanford a.s. IČO: 25798031

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 59 606 400 Kč 100% 8.9.2011
zakladni 37 200 000 Kč 100% 15.3.2010 - 8.9.2011
zakladni 27 191 700 Kč 100% 25.11.2008 - 15.3.2010
zakladni 2 187 000 Kč 100% 2.8.2006 - 25.11.2008
zakladni 24 300 000 Kč 100% 16.1.2006 - 2.8.2006
zakladni 14 900 000 Kč 100% 17.8.2005 - 16.1.2006
zakladni 11 000 000 Kč 100% 3.6.2002 - 17.8.2005
zakladni 1 000 000 Kč 100% 17.9.1999 - 3.6.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 900 Kč 2 430 2.7.2014
Akcie na jméno 10 290 Kč 2 430 2.7.2014
Akcie na jméno 100 Kč 324 147 2.7.2014
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 324 147 8.9.2011 - 2.7.2014
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 100 083 15.3.2010 - 8.9.2011
Kmenové akcie na majitele 10 290 Kč 2 430 25.11.2008 - 2.7.2014
Akcie na majitele 900 Kč 2 430 2.8.2006 - 2.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 430 16.1.2006 - 2.8.2006
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 490 17.8.2005 - 16.1.2006
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 100 3.6.2002 - 17.8.2005
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 23.11.1999 - 3.6.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 17.9.1999 - 23.11.1999

Sbírka Listin Stanford a.s. IČO: 25798031

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6117/SL 68 notářský zápis [NZ 359/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2014 13.2.2015 17.3.2015 14
B 6117/SL 67 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 7.11.2014 20.11.2014 11
B 6117/SL 66 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 9.12.2013 11.12.2013 11
B 6117/SL 65 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.10.2011 13.11.2012 25.2.2013 3
B 6117/SL 64 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 22.12.2011 13.11.0112 25.2.2013 7
B 6117/SL 63 notářský zápis NZ 258/2012 Městský soud v Praze 26.10.2012 13.11.2012 25.2.2013 14
B 6117/SL 62 notářský zápis NZ 189/2012 Městský soud v Praze 6.8.2012 13.11.2012 25.2.2013 8
B 6117/SL 61 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.10.2012 17.10.2012 11
B 6117/SL 60 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2011 7.11.2011 7.11.2011 12
B 6117/SL 59 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.11.2011 7.11.2011 37
B 6117/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.8.2011 9.9.2011 18
B 6117/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.6.2011 20.7.2011 1
B 6117/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.6.2011 20.7.2011 1
B 6117/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.2.2011 20.7.2011 1
B 6117/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2011 20.7.2011 18
B 6117/SL 52 notářský zápis NZ 197/2011 Městský soud v Praze 15.6.2011 20.7.2011 52
B 6117/SL 51 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 13.7.2010 4.8.2010 7.8.2010 10
B 6117/SL 50 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 7.8.2010 5
B 6117/SL 49 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 7.8.2010 33
B 6117/SL 47 ostatní zápis z mimořádného zasedání Městský soud v Praze 26.4.2010 24.5.2010 2
B 6117/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 541/2009 Městský soud v Praze 15.12.2009 23.12.2009 38
B 6117/SL 45 ostatní - zápis č. 2 mimoř. představen Městský soud v Praze 22.9.2009 4.11.2009 4
B 6117/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.5.2009 10.8.2009 2
B 6117/SL 43 ostatní - záp.z jed.VH Městský soud v Praze 20.5.2009 10.8.2009 7
B 6117/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2008 7.8.2009 39
B 6117/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2008 15.1.2009 19
B 6117/SL 40 notářský zápis NZ 953/2008 Městský soud v Praze 15.9.2008 25.11.2008 33
B 6117/SL 39 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.5.2008 25.11.2008 6
B 6117/SL 38 ostatní -výpis ze zápisu č.08/140708 Městský soud v Praze 14.7.2008 25.11.2008 2
B 6117/SL 37 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 10.7.2008 25.11.2008 2
B 6117/SL 36 notářský zápis NZ 953/2008 Městský soud v Praze 15.9.2008 7.10.2008 8
B 6117/SL 35 ostatní - zpr.o podnik.čin.r.2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 26.6.2008 1.7.2008 7
B 6117/SL 34 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.6.2008 1.7.2008 32
B 6117/SL 33 notářský zápis -NZ479/07 Městský soud v Praze 20.12.2007 7.4.2008 14
B 6117/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.2.2008 7.4.2008 1
B 6117/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.1.2008 7.4.2008 1
B 6117/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.1.2008 7.4.2008 2
B 6117/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2007 23.10.2007 3
B 6117/SL 28 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 15.5.2007 23.10.2007 1
B 6117/SL 27 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 17.5.2007 23.10.2007 8
B 6117/SL 26 ostatní - příloha ÚZ 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 23
B 6117/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 14
B 6117/SL 24 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006+zpr.podnikat.činnosti Městský soud v Praze 23.1.2007 2.7.2007 14
B 6117/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.8.2006 17.10.2006 18.10.2006 0
B 6117/SL 23 ostatní -záp.č.09/190706 mimoř.předsta Městský soud v Praze 12.9.2006 17.10.2006 0
B 6117/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.8.2006 5.10.2006 5.10.2006 0
B 6117/SL 20 notářský zápis NZ 447/2006 Městský soud v Praze 22.8.2006 5.10.2006 5.10.2006 0
B 6117/SL 19 notářský zápis NZ 264/2006 Městský soud v Praze 25.4.2006 13.9.2006 0
B 6117/SL 18 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 19.4.2006 20.4.2006 0
B 6117/SL 16 notářský zápis NZ 674/2005+audit Městský soud v Praze 21.9.2005 27.12.2005 0
B 6117/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.8.2005 2.12.2005 6.12.2005 0
B 6117/SL 13 ostatní záp. z jed. DR /předst./ Městský soud v Praze 30.3.2005 19.7.2005 0
B 6117/SL 11 notářský zápis NZ161/05 Městský soud v Praze 7.3.2005 30.5.2005 0
B 6117/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za r. 2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 28.1.2005 10.2.2005 0
B 6117/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 1.10.2003 2.10.2003 0
B 6117/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2002 24.9.2002 0
B 6117/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.01+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 24.9.2002 0
B 6117/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.9.2001 24.7.2002 0
B 6117/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 699/2001 Městský soud v Praze 26.9.2001 24.7.2002 0
B 6117/SL 2 notářský zápis NZ 883/2000 Městský soud v Praze 21.11.2000 30.7.2001 0
B 6117/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 438/99 Městský soud v Praze 3.11.1999 20.12.1999 0
B 6117/SL 15 ostatní odstupení Městský soud v Praze 1.9.2004 0
B 6117/SL 14 ostatní záp. z jed. DR Městský soud v Praze 10.3.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Stanford a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Stanford a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.