Hlavní navigace

Správní bytové družstvo Nový domov Praha IČO: 00033456

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Správní bytové družstvo Nový domov, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00033456.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem 6.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1963.

Základní údaje o Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25. 5. 1963
Spisová značka: DrXCVIII 262
IČO: 00033456
Obchodní firma: 6.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2
Právní forma: Družstvo 25.5.1963
Datum vzniku: 25.5.1963
Údaje o zřízení družstva: Ustanovení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 2 ze dne 16.4.1963 3.4.2004
Údaje o sloučení družstva bez likvidace: - ke dni 1.5. 1967 sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Laboratorní přístroje, závod Metra v Praze 2, Makarenkova 26 jako družstvo p ř e j í m a n é s družstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlem Praha 2, nám. Míru 20 , budova ONV, jako družstvem p ř e j í m a j í c í m . 3.4.2004
ke dni 1.1. 1974 Sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Závody průmyslové automatizace - Dodavatelský podnik se sídlem Praha 4, Bartoškova 22 jako družstvo p ř e j í m a n é s družstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem p ř e j í m a j í c í m . 3.4.2004
ke dni 1.1.1975 sloučeno: 1) 1. stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Kateřinská 40, 2) Třetí stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Balbínova 30, 3) Stavební bytové družstvo zaměstnanců obchodu Praha se sídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 33, 4) Stavební bytové družstvo zaměstnanců fakulty strojní ČVUT se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 13, 5) Stavební bytové družstvo pracovníků Československé akademie věd a oborového podniku ŠKODA se sídlem Praha 2, Vratislavova ul. 30, 6) Stavební bytové ddružstvo zaměstnaců národního podniku ENERGOVOD se sídlem Praha 2, Gorazdova 24, 7) Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku silnoproudé elektrotechniky se sídlem Praha 2, Blanická 28, jako družstva p ř e j í m a n á s družstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem p ř e j í m a j í c í m . 3.4.2004
Ke dni 1.1. 1976 Stavební bytové družstvo občanů Prahy 4 se sídlem Praha 4, Pankrác I., Milevská 2, poštovní úřad Praha 4, poštovní přihrádka 23 jako p ř e j í m a n é s družstvem Stavební bytové družstvo Nový domov se sídlem Praha 1, Krakovská 8, jak o družstvem p ř e j í m a j í c í m . 3.4.2004
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení a to ve výši a lhůtě stanovené představenstvem družstva. Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní závěrce členové ručí do výše 3.000,-Kčs. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 31.12.1991 - 20.1.1994
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 3.4.2004
Ruceni: Clen druzstva je povinen prispivat na uhradu schodku z hospodareni strediska bytoveho hospodarstvi, v nemz uziva byt nebo mistnost neslouyici k bydleni ve vysi a lhute stanovene predstavenstvem. 24.7.1989 - 31.12.1991
Ostatni zmeny se tykaji vnitrnich pomeru druzstva. 24.7.1989 - 31.12.1991
Za vykazanou ztratu z ostatniho hospodareni druzstva ruci clen do vyse 500,-Kcs v jednom roce. Za likvidacni schodek ruci clen do vyse 3 000,-Kcs. 24.7.1989 - 20.1.1994
Usnesenim shromazdeni delegatu y 24.11.1988 byly pri- jaty nove stanovy druzstva,zmenene usnesenim shromaz- denim delegatu ze dne 23.5.1989. 24.7.1989 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983 byl přijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválený opat- řením předsedy ČSBD č. 3/83. 14.4.1987 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983 byl přijat doplněk čl. 5 stanov schválený městským výborem Čes- kého svazu bytových družstev v Praze dne 14.12.1983, čj. 101/83/KV/2516. 6.2.1984 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983 byl přijat doplněk čl. ž stanov družstva schválený opat- řením předsedy ČSBD č. 3/83 a souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 24.10.1983, čj. 133/5/83-sine 202-83/1924. 22.12.1983 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 10.5.1983 byl přijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 18.4.1983, čj. 582/31/83- Ně/Šp. 17.6.1983 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1975 byl při- jat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových družstev dne 10.11.1976,čj.3353/8/76-Něm/Hr. 6.11.1978 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19.5.1977 byl přijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových družstev dne 10.11.1976, čj.3353/8/76-Něm/ Hr. 26.8.1977 - 3.4.2004
Rozhodnutím Městského výboru Českého svazu bytových druž- stev v Praze ze dne 9.12.1975, čj. MV ČSBD/75/C/6798 bylo podle ust. § 91 odst. 2) hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučeno ke dni 1.1.1976 družstvo: 5.1.1976 - 3.4.2004
Stavební bytové družstvo občanů Prahy 4 se sídlem Praha 4, Pankrác I, Milevská 2, poštovní úřad Praha 44, přihrádka 23 5.1.1976 - 3.4.2004
jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo Nový domov se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem přejímajícím. 5.1.1976 - 3.4.2004
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše zákla- dních členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zů- statkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůs- tatkové hodnoty členského podílu. 4.1.1976 - 24.7.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 30.9.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výbo- rem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 3.11. 1975, čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko. 4.1.1976 - 3.4.2004
Stanovy jsou pro družstvo platné od 3.11.1975. 4.1.1976 - 3.4.2004
Představenstvo má 5 - 15 členů. 4.1.1976 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 4.1.1976 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 24.4.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého sva- zu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4228-32, 34/74 a 4774/74 s l o u č i l a s e bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zá. č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstva: 2.1.1975 - 3.4.2004
1/ 1. stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Kateřinská 40, 2/ Třetí stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Balbínova 30, 3/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců obchodu Praha se sídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 33, 4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců fakulty strojní ČVUT se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 13, 5/ Stavební bytové družstvo pracovníků Československé akade- mie věd a oborového podniku ŠKODA se sídlem Praha 2, 2.1.1975 - 3.4.2004
Vratislavova ul.30, 6/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku ENERGOVOD se sídlem Praha 2, Gorazdova 24, 7/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku silnoproudé elektrotechniky se sídlem Praha 2, Blanická 28 jako družstva p ř e j í m a n é s tímto družstvem jako družstvem p ř e j í m a j í c í m . 2.1.1975 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 20.12.1973 a se souhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze 4.3.1974, č.j. 116/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1) hosp. zák. č. 109/64 Sb. ku dni 1.1.1974 družstvo: 29.4.1974 - 3.4.2004
Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Závody průmyslové automatizace - Dodavatelský podnik se sídlem Praha 4, Bar- toškova 22 29.4.1974 - 3.4.2004
Jako družstvo přejímané s družstvem: 6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem přejímajícím. 29.4.1974 - 3.4.2004
Usnesením členské schůze ze dne 17.6.1970 byl přijat doplněk čl. 6 stanov družstva, schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 25.10.1972,č.j.6935/6/72- Hv/Vf. 3.9.1973 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18.5.1972 byl změněn článek 1 stanov týkající se družstva. 3.8.1972 - 3.4.2004
Usnesením Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 7.3.1972 zn. 116/72 bylo podle § 87 odst. 2 písm. c/ zák. č. 109/64 Sb. odvoláno představenstvo druž- stva a jmenován náhradní orgán ve složení jak je uvedeno. 22.3.1972 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.11.1968 byl změ- něn článek 1 stanov, týkající se sídla družstva. 19.12.1968 - 3.4.2004
Usnesením členské schůze ze dne 29.3.1967 a za souhla- su ÚRD bylo ku dni 1.května 1967 sloučeno bez likvida- ce podle § 91 odst. 1/ zák. č. 109/64 Sb. družstvo: 1.7.1967 - 3.4.2004
"Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Laboratorní přístroje, závod Metra" v Praze 2, Makarenkova 26 jako družstvo p ř e j í m a n é a družstvem: "6.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2" jako družstvem p ř e j í m a j í c í m. 1.7.1967 - 3.4.2004
Členové ručí částkou rovnající se desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 1.10.1964 - 4.1.1976
Zápis ze dne 29.8.1964 č. ř. 3 doplňuje se tak, že podle nových stanov: 1.10.1964 - 3.4.2004
Tyto nové stanovy byly schváleny Ústřední radou družstev dne 18. srpna 1964. 29.8.1964 - 1.10.1964
Usnesením členské schůze ze dne 14.8.1964 byly přijaty nové stanovy družstva. 29.8.1964 - 3.4.2004
Podle změny článku 43 má nyní představenstvo 3 - 15 členů. 26.10.1963 - 4.1.1976
Usnesením členské schůze ze dne 13.9.1963 byly změ- něny, resp. doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva. 26.10.1963 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vniřních poměrů družstva. 26.10.1963 - 3.4.2004
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině člen- ského podílu. 25.5.1963 - 1.10.1964
Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 2 ze dne 16.4.1963 25.5.1963 - 3.4.2004
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 16.5.1963 přija- ty stanovy družstva. 25.5.1963 - 3.4.2004

Aktuální kontaktní údaje 6.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00033456
Firma: Správní bytové družstvo Nový domov
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1981

Kontakty na Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Maroldova 1449/8, Praha 4 14000, Česká republika 7.12.2000
Sídlo: Milevská 922/2, Praha 4 , Česká republika 8.4.1976 - 7.12.2000
Sídlo: Krakovská 8, Praha 1 , Česká republika 3.8.1972 - 8.4.1976
Sídlo: Budějovická 1123, Praha 4 , Česká republika 19.12.1968 - 3.8.1972
Sídlo: nám. Míru 20,budova ONV , Praha 2 , Česká republika 25.5.1963 - 19.12.1968

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Maroldova 1449/8, Praha 14000

Obory činností Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
7) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 29.6.2009
8) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 29.6.2009
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.12.2004 - 29.6.2009
8) poskytování technických služeb 8.12.2004 - 29.6.2009
9) inženýrská činnost v investiční výstavbě 8.12.2004 - 29.6.2009
10) reklamní činnost a marketing 8.12.2004 - 29.6.2009
správa a údržba nemovitostí 3.4.2004
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví 26.8.2003 - 8.12.2004
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováním a užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor. 1.8.2003
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováním a užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor. d) vedení účetnictví 12.2.1998 - 1.8.2003
1) Předmět činnosti družstva je: a) zajišťování správy a provozu bytů a nebytových prostor, jakož i bytových a nebytových objektů 20.1.1994
b) zabezpečování služeb spojených s bydlením 20.1.1994
2) V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje a) správu jednotlivých bytů v majetku družstva i ve vlast- nictví jiných osob 20.1.1994
b) hladký provoz spravovaných nemovitostí 20.1.1994
c) zajišťování služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a nebytových prostor 20.1.1994
d) údržby, opravy, rekonstrukce a modernizaci spravovaného bytového majetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanské vybavenosti 20.1.1994
e) poskytování služeb, které jsou potřebné pro správu, provoz, údržbu a ostatní činnosti, jako např. zajiš- ťování údržby a úklidu společných prostor, obsluhy společných zařízení, zajištění efektivity při plnění daňových odvodových povinností, zajišťování a prová- dění předepsaných revizních zkoušek atd., 20.1.1994
f) pronájem bytů a nebytových prostor též uživatelům, kteří nejsou členy družstva 20.1.1994
g) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te- chniky. 20.1.1994
3) V zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení a pracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před- chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraniční právnické osoby. 20.1.1994
4) Družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových pros- tor nebo rodinných domků pro vlastní účely. 20.1.1994
5) Družstvo může byty nebo nebytové prostory, které jsou jeho vlastnictvím prodávat v aukci. 20.1.1994
6) Družstvo zabezpečuje svým nebydlícím členům nabídku bytů. 20.1.1994
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováním a užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor. 20.1.1994 - 12.2.1998
1) Předmět činnosti družstva je a) organizování přípravy a provádění výstavby bytů, rodin- ných domků a místností nesloužících k bydlení, 31.12.1991 - 20.1.1994
b) správa a provoz bytových a nebytových objektů, 31.12.1991 - 20.1.1994
c) zabezpečování služeb spojených s bydlením, 31.12.1991 - 20.1.1994
d) rozhodování a právních vztazích spojených s přidělo- váním a užíváním družstevních bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení. 31.12.1991 - 20.1.1994
2) V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: a) přípravnou a projektovou činnost, investorsko-inženýr- skou činnost včetně technické pomoci: 31.12.1991 - 20.1.1994
b) vlastní výstavbu bytů a místoností nesloužících k byd- lení, výstavbu rodinných domků, nebytových objektů a související technické a občanské vybavenosti, 31.12.1991 - 20.1.1994
c) výrobu materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobků potřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k mo- dernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činnosti spojených s bydlením, 31.12.1991 - 20.1.1994
d) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového ma- jetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanské vybavenosti, 31.12.1991 - 20.1.1994
e) poskytování služeb, které zajišťují výstavbu, údržbu a ostatní činnosti, t.j. zvláště výkony strojů a mecha- nizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně - technického zásobování a výkony skladového hospodářství, 31.12.1991 - 20.1.1994
f) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení, 31.12.1991 - 20.1.1994
g) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a místností nesloužících k bydlení a pro poskytování slu- žeb spojených s bydlením a užíváním, 31.12.1991 - 20.1.1994
h) pronájem nebytových prostor, též uživatelům, kteří nejsou členy družstva, 31.12.1991 - 20.1.1994
i) provozování vlastní nákladní autodopravy, 31.12.1991 - 20.1.1994
j) zajišťování servisní a údržbářské činnosti pro malou me- chanizaci a stroje, 31.12.1991 - 20.1.1994
3) V zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení a pracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před- chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraniční právnické osoby. 31.12.1991 - 20.1.1994
4) Družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových prostor a rodinných domků též na prodej v aukci. 31.12.1991 - 20.1.1994
k) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te- chniky. 31.12.1991 - 20.1.1994
Družstvo vykonává i další činnosti schválené představenstvem družstva. 31.12.1991 - 20.1.1994
1.Nyní: a) organizování přípravy a provádění výstavby bytů a místností nesloužících k bydlení, b) správa a zabezpečování služeb spojených s bydlením, c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělo- váním a užíváním družstevních bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, 24.7.1989 - 31.12.1991
2.V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: a) přípravnou a projektovou činnost, investorsko-inžený- rskou činnost včetně technické pomoci a vlastní výsta- vbu bytů a místností nesloužících k bydlení v družste- vních domech, výstavbu rodinných domků, nebytových ob- jektů a související technické a občanské vybavenosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
b) výrobu materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobků potřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k mo- dernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činností spojených s bydlením, 24.7.1989 - 31.12.1991
c) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového ma- jetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanské vybavenosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
f) materiélně-výrobní základu pro údržbu a opravy bytů a místností nesloužících k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlení a užíváním, g) přenechání nebytových prostor do dočasného užívání, pro- dej přebytečných stavebních hmot a výrobků, provoz prá- delen a mycích boxů, provádění administrativních prací a podobných činností, 24.7.1989 - 31.12.1991
h) provozování vlastní nákladní autodopravy, 24.7.1989 - 31.12.1991
ch) provádění technické pomoci a vysílání kvalifikovaných pracovníků do zahraničí prostřednictvím příslušné čs. právnické osoby oprávněné k zahraničně obchodní činnosti 24.7.1989 - 31.12.1991
i) zajistovani servisni a udrzbarske cinnosti pro malou me- chanizaci a stroje dovazene prislusnou cs. pravnickou osobou opravnenou k zahranicne obchodni cinnosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
j) prodej zbozi a provadeni praci a sluzeb za devizove pro- stredky prostrednictvim csl. pravnicko osoby opravnene k teto zahranicne obchodni cinnosti. 24.7.1989 - 31.12.1991
3/ V zajmu racionalniho vyuziti svych kapacit, prostredku a zarizeni a pracovnich sil provadi druzstvo cinnosti uve- dene v predchozim odstavci take pro obcany, kteri nejsou cleny druzstva a pro jine socialisticke organizace, nak- ladni autodopravu prostrednictvim Ustavu dopravniho inze- nyrstvi hl.m.Prahy 24.7.1989 - 31.12.1991
d) poskytování služeb, které zajišťují výstavbu, údržbu a ostatní činnosti, t.j. zvláště výkony strojů a mecha- nizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technického zásobování a výkony skladového hospodářství, 24.7.1989 - 31.12.1991
e) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení, t.j. zvláště dodávku vody a tepla, 24.7.1989 - 31.12.1991
projektová činnost 14.4.1987 - 24.7.1989
výstavba rodinných domků do osobního vlastnictví 6.2.1984 - 24.7.1989
provedení prací na GO objektu ÚRD v Praze 1, Těšnov 5 22.12.1983 - 24.7.1989
provádění následujících činností pro jiné socialistické organizace a občany: 22.12.1983 - 24.7.1989
a) práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlep- šení životního prostředí členů družstev a občanů,a to aa) přípravnou činnost bb) investorsko-inženýrskou činností včetně technické pomoci, b) výstvba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou 2.mil.Kčs, 22.12.1983 - 24.7.1989
c) údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a obča- nské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržba a opravy nebytovýho fondu, 22.12.1983 - 24.7.1989
d) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou, 22.12.1983 - 24.7.1989
e) činnost a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu, t.j. výkony strojů a mechanizace včetně případného je- jich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkou- šek, materiálně-technického zásobování a výkony sklado- vého hospodářství, 22.12.1983 - 24.7.1989
f) činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu druž- stva, t.j. dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, admini- strativní práce a pod. 22.12.1983 - 24.7.1989
údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spo- jených s jeho provozem pro socialistické organizace 17.6.1983 - 22.12.1983
výkony stavebními mechanizmy, příp. jejich zapůjčování socialistickým organizacím 17.6.1983 - 22.12.1983
stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace 17.6.1983 - 22.12.1983
revize el. zařízení, hromosvodů a plynoinstalací pro so- cialistické organizace dle ČSN 34 3800 a ČSN 38 6441 17.6.1983 - 22.12.1983
dodávka teplé vody a tepla jiným socialistickým organizacím 17.6.1983 - 22.12.1983
zakládání a údržba zeleně na pozemcích navazujících na druž- stevní bytovou výstavbu 17.6.1983 - 22.12.1983
provozování nákladní autodopravy prostřednictvím Pražs- kého dopravního střediska 6.11.1978 - 24.7.1989
Doplněk o: -poskytování služeb při sběru a pořizování vstupních dat pro zpracování na samočiném počítači. 26.8.1977 - 17.6.1983
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje vý- stavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpe- čuje správu, údržbu, popřípadě rekonstukci bytů a místno- stí nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. 4.1.1976 - 17.6.1983
Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlu- bování společenské funkce družstva a socialistické de- mokracie. 4.1.1976 - 17.6.1983
V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. Provádí údržbu a opravy bytového fondu pro organizace socialistického sek- 4.1.1976 - 17.6.1983
Doplňuje se o: -údržba a opravy bytového fondu pro organizace socialisti- ckého sektoru a obyvatelstvo. 3.9.1973 - 4.1.1976
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu ves- tavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. 25.1.1971 - 4.1.1976
. 25.5.1963 - 25.1.1971

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti

Vedení firmy Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Petr Pařízek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.8.2020
Adresa Kahovská 1703/8, 14900 Praha
Jméno Radek Šimon
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.8.2020
Adresa Kunínova 1720/3, 14900 Praha
Jméno Martin Čížek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.8.2020
Adresa Brodského 1664/4, 14900 Praha
Jméno Zdeněk Pavlík
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.8.2020
Adresa Plickova 572/1, 14900 Praha
Jméno Ing. Vladimír Štulík
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.1.2022
Adresa Mánesova 1446/16, 27401 Slaný
Jméno Ing. Vladimír Štulík
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 5.8.2020 do 10.1.2022
Adresa Bezručova 1716/4, 27401 Slaný
Jméno Zdeněk Pavlík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.6.2017 do 5.8.2020
Adresa Plickova 572/1, 14900 Praha
Jméno Martin Čížek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.6.2017 do 5.8.2020
Adresa Brodského 1664/4, 14900 Praha
Jméno PhDr. Petr Klíma
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 5.8.2020
Adresa Konstantinova 1484/26, 14900 Praha 4
Jméno Ing. Jiří Kalbáč
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 5.8.2020
Adresa Branická 1326/95, 14700 Praha 4
Jméno Štěpán Marounek
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 7.3.2013 do 5.8.2020
Adresa Na křivce 1077/3, 10100 Praha
Jméno Ing. Milan Duda CSc.
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 26.10.2005 do 27.8.2015
Adresa Sládkovičova 1306/11, 14200 Praha 4
Jméno Ing. Vladimír Štulík
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 26.10.2005 do 10.12.2014
Adresa Bezručova 1716, 27401 Slaný
Jméno Ing. Štěpán Marounek
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 3.11.2006 do 7.3.2013
Adresa Zdiměřická 1429/13, 14900 Praha 4
Jméno Soňa Vlachová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 26.10.2005 do 29.6.2009
Adresa Mikulova 2210/8, 14900 Praha 4
Jméno Ing. Jan Rosa
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 3.11.2006
Adresa Plickova 566/13, 14900 Praha 4
Jméno RNDr. Václav Houša CSc.
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 3.11.2006
Adresa Sládkovičova 1247/34, 14200 Praha 4
Jméno Ing. Štěpán Marounek
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.10.2005 do 3.11.2006
Adresa Zdiměřická 1429/13, 14900 Praha 4
Jméno Ing. Jan Rosa
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.11.2006 do 3.11.2006
Adresa Plickova 566/13, 14900 Praha 4
Jméno Ing. Jan Rosa
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.11.2006 do 3.11.2006
Adresa Plickova 566/13, 14900 Praha 4
Jméno Ing. Štěpán Marounek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 26.10.2005
Adresa Zdiměřická 1429/13, 14900 Praha 4
Jméno Ing. Josef Fiřt
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 26.10.2005
Adresa U Botiče 1390/3, 14100 Praha 4
Jméno Ing. Michael Dražan
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 26.10.2005
Adresa Štichova 577/31, 14900 Praha 4
Jméno JUDr. Jaroslava Seidelová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 26.10.2005
Adresa Brodského 1665/6, 14900 Praha 4
Jméno Jan Drašnar
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 3.4.2004 do 26.10.2005
Adresa Kosmická 754/35, 14900 Praha 4
Jméno JUDr. Jaroslava Seidlová
Funkce Člen
Ve funkci od 15.8.1990 do 3.4.2004
Adresa Brodského 1665, Praha 4
Jméno Ing. Jiří Kalbáč
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1991 do 3.4.2004
Adresa Bránická 1326/95, Praha 4
Jméno Ing. Michael Dražan
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1991 do 3.4.2004
Adresa Štichova ul. 577, Praha 4
Jméno RNDr. Václav Houša CSc.
Funkce Předseda
Ve funkci od 3.12.1992 do 3.4.2004
Adresa Sládkovičova 1247, Praha 4
Jméno Ing. Josef Fiřt
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.9.1996 do 3.4.2004
Adresa Kvasnicova 22, Praha 4
Jméno Ing. Štěpán Marounek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 4.9.1996 do 3.4.2004
Adresa Kolského 1429/13, Praha 4
Jméno Ing. Jan Rosa
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.9.1996 do 3.4.2004
Adresa Plickova 566, Praha 4
Jméno PhDr. Petr Klíma
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.9.1996 do 3.4.2004
Adresa Konstantinova 1484, Praha 4
Jméno Ing. Karel Staněk
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.12.2000 do 3.4.2004
Adresa Metodějova 1468, Praha 4
Jméno Jan Drašnar
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.12.2000 do 3.4.2004
Adresa Kosmická 754, Praha 4
Jméno Ing. Jaroslav Kosek CSc.
Funkce Člen
Ve funkci od 15.8.1990 do 4.9.1996
Adresa Kvasnicova 1484, Praha 4
Jméno Ing. Petr Praus
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1991 do 4.9.1996
Adresa Hrušická 2524, Praha 4
Jméno František Bártek
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1991 do 4.9.1996
Adresa Schulhofrova 856, Praha 4
Jméno Ing. Štěpán Marounek
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1991 do 4.9.1996
Adresa Kolského 1429/13, Praha 4
Jméno Ing. Josef Fiřt
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 3.12.1992 do 4.9.1996
Adresa Kvasnicova 22, Praha 4
Jméno RnDr. Václav Houša CSc.
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 15.8.1990 do 3.12.1992
Adresa Sládkovičova 1247, Praha 4
Jméno Prog.ing. Antonín Málek CSc.
Funkce Člen
Ve funkci od 15.8.1990 do 3.12.1992
Adresa Kotorská 1571, Praha 4
Jméno Ing. Josef Fiřt
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1991 do 3.12.1992
Adresa Kvasnicova 22, Praha 4
Jméno Ing. Eva Zbořilová
Funkce Předsedkyně
Ve funkci od 31.12.1991 do 3.12.1992
Adresa Klimentova 510, Praha 4
Jméno Ing.arch. Jaroslav Franče
Funkce Člen
Ve funkci od 15.8.1990 do 31.12.1991
Adresa Valentova 1730, Praha 4
Jméno Ing. Michael Dražan
Funkce Předseda
Ve funkci od 15.8.1990 do 31.12.1991
Adresa Štichova ul. 577, Praha 4
Jméno Ing. Petr Praus
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 15.8.1990 do 31.12.1991
Adresa Hrušická 2524, Praha 4
Jméno Ing. Alois Šulc
Funkce Člen
Ve funkci od 15.8.1990 do 31.12.1991
Adresa Popovice 12, Králův Dvůr
Jméno Ing. Vladislav Hančil
Funkce Člen
Ve funkci od 15.8.1990 do 31.12.1991
Adresa Sládkovičova 1306, Praha 4
Jméno Ing. Eva Zbořilová
Funkce Člen
Ve funkci od 15.8.1990 do 31.12.1991
Adresa Klimentovat 510, Praha 4
Jméno Jaroslav Adam
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1972 do 15.8.1990
Adresa Kukučínova 1147, Praha 4
Jméno Daniela Bambasová
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 14.6.1972 do 15.8.1990
Adresa Hvězdova 23, Praha 4
Jméno Karel Jungwirth
Funkce Člen
Ve funkci od 26.8.1977 do 15.8.1990
Adresa Taussigova 1166, Praha 8
Jméno Jana Machanová
Funkce Člen
Ve funkci od 6.11.1978 do 15.8.1990
Adresa Dubečská 2365, Praha 10
Jméno Ing. Petr Luvíček
Funkce Člen
Ve funkci od 26.6.1984 do 15.8.1990
Adresa Dubečská 2365, Praha 10
Jméno Václav Votík
Funkce Předseda
Ve funkci od 26.6.1984 do 15.8.1990
Adresa Rudé armády 3/264, Praha 8
Jméno Ing. Richard Hlaváč
Funkce Člen
Ve funkci od 26.6.1984 do 15.8.1990
Adresa K Ryšánce 20, Praha 4
Jméno Eva Nováková
Funkce Člen
Ve funkci od 26.6.1984 do 15.8.1990
Adresa Zápotockého 4, Horní Slavkov
Jméno PhDr. Pavel Kříž
Funkce Člen
Ve funkci od 26.6.1984 do 15.8.1990
Adresa K.Pfeiferové 1397, Praha 4
Jméno Jiří Křivánek
Funkce Člen
Ve funkci od 14.4.1987 do 15.8.1990
Adresa Rašova 837 , Praha 4-Háje
Jméno Ing. Aleš Dvořák CSc.
Funkce Člen
Ve funkci od 12.10.1988 do 15.8.1990
Adresa Podjavorinská 2/1596, Praha 4
Jméno Ing. Antonín Toman
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 12.10.1988 do 15.8.1990
Adresa Zelenohorská 502, Praha 8
Jméno Ing. Alois Kacerovský
Funkce Člen
Ve funkci od 12.10.1988 do 15.8.1990
Adresa Přechodní 1325, Praha 4
Jméno Václav Kamelský
Funkce Člen
Ve funkci od 12.10.1988 do 15.8.1990
Adresa Rakouského 3141, Praha 4
Jméno Jaroslav Kala
Funkce Člen
Ve funkci od 26.8.1977 do 12.10.1988
Adresa Pod jalovým dvorem 1311, Praha 4
Jméno JUDr. Miroslav Adam
Funkce Člen
Ve funkci od 6.11.1978 do 12.10.1988
Adresa Milevská 1189, Praha 4
Jméno Ing. Václav Smolák
Funkce Člen
Ve funkci od 5.6.1980 do 12.10.1988
Adresa Nad vodovodem 456/75, Praha 10
Jméno Ing. Miroslav Maruška
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 26.6.1984 do 12.10.1988
Adresa Pacovská 62/867 , Praha 4-Krč
Jméno Slavoj Vávra
Funkce Člen
Ve funkci od 5.6.1980 do 14.4.1987
Adresa Jánošíkova 1250, Praha 4
Jméno Ing Miloš Macháček
Funkce Předseda
Ve funkci od 14.6.1972 do 26.6.1984
Adresa Pod jalovým dvorem 1311, Praha 4
Jméno Ing. Miroslav Maruška
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1974 do 26.6.1984
Adresa Pacovská 62/867 , Praha 4-Krč
Jméno Václav Votík
Funkce Člen
Ve funkci od 26.8.1977 do 26.6.1984
Adresa Rudé armády 3/264, Praha 8
Jméno Hana Čížová
Funkce Člen
Ve funkci od 5.6.1980 do 26.6.1984
Adresa Švermova 441/II, Rokycany
Jméno Oldřich Kratochvíl
Funkce Člen
Ve funkci od 5.6.1980 do 26.6.1984
Adresa Klimentova 507, Praha 4
Jméno ing. Otakar Kemr
Funkce Člen
Ve funkci od 5.6.1980 do 22.12.1983
Adresa Na Strži 45, Praha 4
Jméno Vladimír Pužej
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1972 do 8.7.1981
Adresa Jugoslávských partyzánů 10, Praha 6
Jméno Ing. Petr Ludvíček
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1972 do 5.6.1980
Adresa Varšavská 37, Praha 2
Jméno Ing. Jaroslav Jakubec
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1972 do 5.6.1980
Adresa Vikova 1143, Praha 4
Jméno Věra Pařízková
Funkce Člen
Ve funkci od 26.8.1977 do 5.6.1980
Adresa Na Zálesí 1129, Praha 4
Jméno Ing. Jiří Rejhon
Funkce Člen
Ve funkci od 26.8.1977 do 5.6.1980
Adresa Ve strunách 58 , Praha 6-Dejvice
Jméno Jan Maděra
Funkce Člen
Ve funkci od 6.11.1978 do 5.6.1980
Adresa Údolní 1147, Praha 4
Jméno Ing. Lavoslav Bena
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1972 do 6.11.1978
Adresa Hvězdova 1567, Praha 4
Jméno Jan Holubec
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1974 do 6.11.1978
Adresa Michelská 36, Praha 4
Jméno Jan Majtner
Funkce Člen
Ve funkci od 26.8.1977 do 6.11.1978
Adresa Vavřenova 1168, Praha 4
Jméno Ing. Jiří Dvořák
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1974 do 26.8.1977
Adresa Rajmonova 1192, Praha 8
Jméno Vladimír Voborník
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1974 do 16.7.1975
Adresa Taussigova 1153, Praha 8
Jméno Ing. Karel Synek
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1972 do 14.6.1974
Adresa U vodárny 6, Praha 3
Jméno Ing. Miloslav Cymbál
Funkce Člen
Ve funkci od 14.6.1972 do 14.6.1974
Adresa Čs.armády 1 , Hostivice I
Jméno Vladimír Pužej
Funkce Člen náhradního orgánu
Ve funkci od 22.3.1972 do 14.6.1972
Adresa Jugoslávských partyzánů 10, Praha 6
Jméno Jiří Procházka, Prom.Právník
Funkce Člen náhradního orgánu
Ve funkci od 22.3.1972 do 14.6.1972
Adresa Sasanková 2658, Praha 10
Jméno Rudolf Kašpar
Funkce Člen náhradního orgánu
Ve funkci od 22.3.1972 do 14.6.1972
Adresa Bítovská 1228, Praha 4
Jméno Ing. Jindřich Sucharda
Funkce Předseda náhradního orgánu
Ve funkci od 22.3.1972 do 14.6.1972
Adresa U Nikolajky 12, Praha 5
Jméno Daniela Bambasová
Funkce Člen náhradního orgánu
Ve funkci od 22.3.1972 do 14.6.1972
Adresa Hvězdova 23, Praha 4
Jméno Ing. Miloš Macháček
Funkce Člen náhradního orgánu
Ve funkci od 22.3.1972 do 14.6.1972
Adresa Pod jalovým dvorem 1311, Praha 4
Jméno Jaroslav Adam
Funkce Člen náhradního orgánu
Ve funkci od 22.3.1972 do 14.6.1972
Adresa Kukučínova 1147, Praha 4
Jméno Ing. Lavoslav Bena
Funkce Člen náhradního orgánu
Ve funkci od 22.3.1972 do 14.6.1972
Adresa Hvězdova 1567, Praha 4
Jméno Dr. Jan Skála
Funkce Člen
Ve funkci od 2.6.1967 do 22.3.1972
Adresa Bítovská 1217, Praha 4
Jméno Ing. Jaroslav Dražný
Funkce Předseda
Ve funkci od 2.6.1967 do 22.3.1972
Adresa Bítovská 1217, Praha 4
Jméno MUDr. Jan Šimek
Funkce Člen
Ve funkci od 3.7.1968 do 22.3.1972
Adresa Hvězdova 1567, Praha 4
Jméno Ing. Jiří Svítil
Funkce Člen
Ve funkci od 3.7.1968 do 22.3.1972
Adresa Jarošova 270, Mělník
Jméno Ing. Ladislav Kropáč
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa K louži 1 , Praha 10 - Vršovice
Jméno Ing. Lavoslav Bena
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa Hvězdova 1566 , Praha 4-Pankrác II
Jméno Ing. Miloš Macháček
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 - Krč
Jméno JUDr. Miroslav Vršťala
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa Na celné 5, Praha 5
Jméno Jaroslav Adam
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa Písnická 1147 , Praha 4-sídliště Krč
Jméno František Sedláček
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa Ovenecká 27 , Praha 7 - Letná
Jméno Ing. Zdeněk Vít
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa Hradešínská 36, Praha 10
Jméno Ing. Vladimír Vrána
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 - Krč
Jméno JUDr. Josef Václavík
Funkce Člen
Ve funkci od 31.12.1970 do 22.3.1972
Adresa Vinopalnická 2, Praha 8
Jméno Viktor Korecký
Funkce Člen
Ve funkci od 6.8.1971 do 22.3.1972
Adresa Na Zvoničce II/24 , Praha 4-Bráník
Jméno Ing. Jindřich Sucharda
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 6.8.1971 do 22.3.1972
Adresa Spálená 11/87, Praha 1
Jméno Viktor Korecký
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 31.12.1970 do 6.8.1971
Adresa Na Zvoničce II/24 , Praha 4-Bráník
Jméno Ivana Vinická
Funkce Člen
Ve funkci od 2.6.1967 do 31.12.1970
Adresa Solidarita A 121, Praha 10
Jméno JUDr. Miroslav Vršťala
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 2.6.1967 do 31.12.1970
Adresa Na celné 5, Praha 5
Jméno JUDr. Gustav Brady
Funkce Člen
Ve funkci od 3.7.1968 do 31.12.1970
Adresa Legerova 33, Praha 2
Jméno Ing. Otakar Fojtík
Funkce Člen
Ve funkci od 3.7.1968 do 31.12.1970
Adresa Římská 35, Praha 2
Jméno Ing. Vlastimil Zedek
Funkce Člen
Ve funkci od 19.12.1968 do 31.12.1970
Adresa Hvězdova ul. 1567, Praha 4
Jméno Ronald Korbel
Funkce Člen
Ve funkci od 11.7.1966 do 21.4.1969
Adresa Bítovská 1214 , Praha 4 - Michle
Jméno Ing. Alena Zavadilová
Funkce Člen
Ve funkci od 2.6.1967 do 3.7.1968
Adresa Moravská 30, Praha 2
Jméno Jaroslav Maudr
Funkce Člen
Ve funkci od 11.7.1966 do 3.7.1968
Adresa Bítovská 1217 , Praha 4 - Michle
Jméno Stanislav Dryák
Funkce Člen
Ve funkci od 11.7.1966 do 3.7.1968
Adresa Slezská 552/4 , Praha 2 - Vinohrady
Jméno Ing. Antonín Prokop
Funkce Člen
Ve funkci od 2.6.1967 do 3.7.1968
Adresa Vojtěšská 15, Praha 1
Jméno Ing. Bohumil Šídlo
Funkce Člen
Ve funkci od 2.6.1967 do 3.7.1968
Adresa Sekaninova 38, Praha 2
Jméno Ing. Gustav Hruška
Funkce Člen
Ve funkci od 2.6.1967 do 3.7.1968
Adresa Na Poříčí 19, Praha 1
Jméno MUDr. Karel Přerovský
Funkce Člen
Ve funkci od 2.6.1967 do 3.7.1968
Adresa Puškinovo nám. 4, Praha 6
Jméno Ing. Milan Beran
Funkce Člen
Ve funkci od 2.6.1967 do 3.7.1968
Adresa Prankrác II,obj.10/čp. 1568, Praha 4
Jméno Ing. Dražný Jaroslav
Funkce Předseda
Ve funkci od 25.5.1963 do 2.6.1967
Adresa Americká 7, Praha 2
Jméno Eliška Sýkorová
Funkce Člen
Ve funkci od 26.10.1963 do 2.6.1967
Adresa Kalininova 51, Praha 3
Jméno Pavel Linhart
Funkce Člen
Ve funkci od 29.8.1964 do 2.6.1967
Adresa Trojanova 12, Praha 2
Jméno Dr. Jan Skála
Funkce Člen
Ve funkci od 29.8.1964 do 2.6.1967
Adresa Jirny 129, Jirny
Jméno Bohuslava Prokopová
Funkce Člen
Ve funkci od 7.5.1965 do 2.6.1967
Adresa Francouzská tř. 22, Praha 2
Jméno Jitka Otrubová
Funkce Člen
Ve funkci od 7.5.1965 do 2.6.1967
Adresa Americká ul. 24, Praha 2
Jméno Vlastimil Zedek
Funkce Člen
Ve funkci od 27.1.1966 do 2.6.1967
Adresa Suchdol u Prahy 382 , Suchdol u Prahy
Jméno Vladimír Servít
Funkce Člen
Ve funkci od 27.1.1966 do 2.6.1967
Adresa Sekaninova 32, Praha 2
Jméno Ladislava Bísková
Funkce Člen
Ve funkci od 27.1.1966 do 2.6.1967
Adresa Musílkova 60, Praha 5
Jméno Jaroslav Zahradník
Funkce Člen
Ve funkci od 27.1.1966 do 2.6.1967
Adresa Oldřichova 13, Praha 2
Jméno Zdeněk Šebek
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 11.7.1966 do 2.6.1967
Adresa Tyršova 13, Praha 2
Jméno Hrubý Jiří
Funkce Místopředseda
Ve funkci od 25.5.1963 do 11.7.1966
Adresa Sázavská 6, Praha 2
Jméno Hauška Milan
Funkce Člen
Ve funkci od 25.5.1963 do 11.7.1966
Adresa Rumunská 12, Praha 2
Jméno Zdeněk Šebek
Funkce Člen
Ve funkci od 29.8.1964 do 11.7.1966
Adresa Tyršova 13, Praha 2
Jméno Jaroslav Kvarda
Funkce Člen
Ve funkci od 26.10.1963 do 27.1.1966
Adresa Lumírova 8, Praha 2
Jméno Josef Škoda
Funkce Člen
Ve funkci od 29.8.1964 do 27.1.1966
Adresa Třebízského 59 , Kralupy
Jméno Jaroslav Macek
Funkce Člen
Ve funkci od 29.8.1964 do 27.1.1966
Adresa Balbínova 21, Praha 2
Jméno Soňa Žižlavská
Funkce Člen
Ve funkci od 29.8.1964 do 7.5.1965
Adresa Chrášťany 143, Chrášťany
Jméno Švorc Jiří
Funkce Člen
Ve funkci od 25.5.1963 do 29.8.1964
Adresa Sokolská 2, Praha 2
Jméno Dr. Jan Brabenec
Funkce Člen
Ve funkci od 26.10.1963 do 29.8.1964
Adresa Vodičkova 2, Praha 2
Jméno Ing. Miroslav Vachalovský
Funkce Člen
Ve funkci od 26.10.1963 do 29.8.1964
Adresa Máchova 4, Praha 2
Jméno Světluše Hašlarová
Funkce Člen
Ve funkci od 26.10.1963 do 29.8.1964
Adresa Přemyslovská 21, Praha 3
Jméno Hrabě Vlastimil
Funkce Člen
Ve funkci od 25.5.1963 do 26.10.1963
Adresa Koubkova 8, Praha 2
Jméno Skála Marek
Funkce Člen
Ve funkci od 25.5.1963 do 26.10.1963
Adresa Pod Slobany 13, Praha 2
Jméno Strouhalová Vlastimila
Funkce Člen
Ve funkci od 25.5.1963 do 26.10.1963
Adresa Na hroudě 23, Praha 10
Jméno Marková Božena
Funkce Člen
Ve funkci od 25.5.1963 do 26.10.1963
Adresa Rybelkova 6, Praha 2

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Správní bytové družstvo Nový domov obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.