Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Správní bytové družstvo Nový domov Praha 4 IČO: 00033456

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Správní bytové družstvo Nový domov, která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 00033456.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Správní bytové družstvo Nový domov má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Správní bytové družstvo Nový domov se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1963. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 107 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Účetnictví a další.

Základní údaje o Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25.5.1963
Spisová značka: DrXCVIII 262
IČO: 00033456
Obchodní firma: Správní bytové družstvo Nový domov
Právní forma: Družstvo 25.5.1963
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 25.5.1963
Údaje o zřízení družstva:Ustanovení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 2 ze dne 16.4.1963 3.4.2004
Údaje osloučení družstva bez likvidace:- ke dni 1.5. 1967 sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Laboratorní přístroje, závod Metra vPraze 2, Makarenkova 26 jako družstvo přej íman é sdružstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů vPraze 2 se sídlem Praha 2, nám. Míru 20, budova ONV, jako družstvem přejímajícím . 3.4.2004
ke dni 1.1. 1974 Sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Závody průmyslové automatizace - Dodavatelský podnik se sídlem Praha 4, Bartoškova 22 jako družstvo přejímané sdružstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů vPraze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem přejímajícím . 3.4.2004
ke dni 1.1.1975 sloučeno:1) 1. stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Kateřinská 40,2) Třetí stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Balbínova 30,3) Stavební bytové družstvo zaměstnanců obchodu Praha se sídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 33,4) Stavební bytové družstvo zaměstnanců fakulty strojní ČVUT se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 13,5) Stavební bytové družstvo pracovníků Československé akademie věd a oborového podniku ŠKODA se sídlemPraha 2, Vratislavova ul. 30,6) Stavební bytové ddružstvo zaměstnaců národního podniku ENERGOVOD se sídlem Praha 2, Gorazdova 24,7) Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku silnoproudé elektrotechniky se sídlem Praha 2, Blanická 28,jako družstva přejímaná sdružstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů vPraze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem přejímajícím . 3.4.2004
Ke dni 1.1. 1976 Stavební bytové družstvo občanů Prahy 4 se sídlem Praha 4, Pankrác I., Milevská 2, poštovní úřad Praha 4, poštovní přihrádka 23 jako přejímané sdružstvem Stavební bytové družstvo Nový domov se sídlem Praha 1, Krakovská 8, jako družstvem přejímajícím . 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 3.4.2004
Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku zhospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívábyt nebo místnost nesloužící k bydlení a to ve výši a lhůtěstanovené představenstvem družstva.Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanouv roční účetní závěrce členové ručí do výše 3.000,-Kčs.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 31.12.1991 - 20.1.1994
Usnesenim shromazdeni delegatu y 24.11.1988 byly pri-jaty nove stanovy druzstva,zmenene usnesenim shromaz-denim delegatu ze dne 23.5.1989. 24.7.1989 - 3.4.2004
Za vykazanou ztratu z ostatniho hospodareni druzstva ruciclen do vyse 500,-Kcs v jednom roce.Za likvidacni schodek ruci clen do vyse 3 000,-Kcs. 24.7.1989 - 20.1.1994
Ruceni:Clen druzstva je povinen prispivat na uhradu schodku zhospodareni strediska bytoveho hospodarstvi, v nemz uzivabyt nebo mistnost neslouyici k bydleni ve vysi a lhutestanovene predstavenstvem. 24.7.1989 - 31.12.1991
Ostatni zmeny se tykaji vnitrnich pomeru druzstva. 24.7.1989 - 31.12.1991
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983byl přijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválený opat-řením předsedy ČSBD č. 3/83. 14.4.1987 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983 bylpřijat doplněk čl. 5 stanov schválený městským výborem Čes-kého svazu bytových družstev v Praze dne 14.12.1983, čj.101/83/KV/2516. 6.2.1984 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983byl přijat doplněk čl. ž stanov družstva schválený opat-řením předsedy ČSBD č. 3/83 a souhlasem Městského výboruČeského svazu bytových družstev v Praze ze dne 24.10.1983,čj. 133/5/83-sine 202-83/1924. 22.12.1983 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 10.5.1983byl přijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazembytových družstev v Praze dne 18.4.1983, čj. 582/31/83-Ně/Šp. 17.6.1983 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1975 byl při-jat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytovýchdružstev dne 10.11.1976,čj.3353/8/76-Něm/Hr. 6.11.1978 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19.5.1977 bylpřijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazembytových družstev dne 10.11.1976, čj.3353/8/76-Něm/Hr. 26.8.1977 - 3.4.2004
Rozhodnutím Městského výboru Českého svazu bytových druž-stev v Praze ze dne 9.12.1975, čj. MV ČSBD/75/C/6798 bylopodle ust. § 91 odst. 2) hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučenoke dni 1.1.1976 družstvo: 5.1.1976 - 3.4.2004
Stavební bytové družstvo občanů Prahy 4 se sídlem Praha 4,Pankrác I, Milevská 2, poštovní úřad Praha 44, přihrádka 23 5.1.1976 - 3.4.2004
jako družstvo přejímané s družstvem:Stavební bytové družstvo Nový domov se sídlem Praha 1,Krakovská 8jako družstvem přejímajícím. 5.1.1976 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 30.9.1975 bylypřijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výbo-rem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 3.11.1975, čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko. 4.1.1976 - 3.4.2004
Stanovy jsou pro družstvo platné od 3.11.1975. 4.1.1976 - 3.4.2004
Představenstvo má 5 - 15 členů. 4.1.1976 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 4.1.1976 - 3.4.2004
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní bytnebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše zákla-dních členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zů-statkových hodnot členských podílů. Člen družstva je vjednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající sedesetině základního členského vkladu nebo desetině zůs-tatkové hodnoty členského podílu. 4.1.1976 - 24.7.1989
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 24.4.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého sva-zu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4228-32,34/74 a 4774/74 s l o u č i l a s e bez likvidace podle§ 91 odst. 1/ hosp. zá. č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975družstva: 2.1.1975 - 3.4.2004
1/ 1. stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlemPraha 2, Kateřinská 40,2/ Třetí stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlemPraha 2, Balbínova 30,3/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců obchodu Praha sesídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 33,4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců fakulty strojníČVUT se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 13,5/ Stavební bytové družstvo pracovníků Československé akade-mie věd a oborového podniku ŠKODA se sídlem Praha 2, 2.1.1975 - 3.4.2004
Vratislavova ul.30,6/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuENERGOVOD se sídlem Praha 2, Gorazdova 24,7/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku silnoproudéelektrotechniky se sídlem Praha 2, Blanická 28jako družstva p ř e j í m a n é s tímto družstvem jakodružstvem p ř e j í m a j í c í m . 2.1.1975 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 20.12.1973 ase souhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze4.3.1974, č.j. 116/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst. 1) hosp. zák. č. 109/64 Sb. ku dni 1.1.1974 družstvo: 29.4.1974 - 3.4.2004
Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Závody průmyslovéautomatizace - Dodavatelský podnik se sídlem Praha 4, Bar-toškova 22 29.4.1974 - 3.4.2004
Jako družstvo přejímané s družstvem:6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlemPraha 1, Krakovská 8jako družstvem přejímajícím. 29.4.1974 - 3.4.2004
Usnesením členské schůze ze dne 17.6.1970 byl přijatdoplněk čl. 6 stanov družstva, schválený Českým svazembytových družstev v Praze dne 25.10.1972,č.j.6935/6/72-Hv/Vf. 3.9.1973 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18.5.1972 byl změněnčlánek 1 stanov týkající se družstva. 3.8.1972 - 3.4.2004
Usnesením Městského výboru Českého svazu bytových družstevv Praze ze dne 7.3.1972 zn. 116/72 bylo podle § 87 odst.2 písm. c/ zák. č. 109/64 Sb. odvoláno představenstvo druž-stva a jmenován náhradní orgán ve složení jak je uvedeno. 22.3.1972 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.11.1968 byl změ-něn článek 1 stanov, týkající se sídla družstva. 19.12.1968 - 3.4.2004
Usnesením členské schůze ze dne 29.3.1967 a za souhla-su ÚRD bylo ku dni 1.května 1967 sloučeno bez likvida-ce podle § 91 odst. 1/ zák. č. 109/64 Sb. družstvo: 1.7.1967 - 3.4.2004
"Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Laboratornípřístroje, závod Metra" v Praze 2, Makarenkova 26jako družstvo p ř e j í m a n é a družstvem:"6.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2"jako družstvem p ř e j í m a j í c í m. 1.7.1967 - 3.4.2004
Zápis ze dne 29.8.1964 č. ř. 3 doplňuje se tak, žepodle nových stanov: 1.10.1964 - 3.4.2004
Členové ručí částkou rovnající se desetině zůstatkovéhodnoty členského podílu. 1.10.1964 - 4.1.1976
Usnesením členské schůze ze dne 14.8.1964 byly přijaty novéstanovy družstva. 29.8.1964 - 3.4.2004
Tyto nové stanovy byly schváleny Ústřední radou družstev dne18. srpna 1964. 29.8.1964 - 1.10.1964
Usnesením členské schůze ze dne 13.9.1963 byly změ-něny, resp. doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29,34 a 43 stanov družstva. 26.10.1963 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vniřních poměrů družstva. 26.10.1963 - 3.4.2004
Podle změny článku 43 má nyní představenstvo 3 - 15členů. 26.10.1963 - 4.1.1976
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 2ze dne 16.4.1963 25.5.1963 - 3.4.2004
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 16.5.1963 přija-ty stanovy družstva. 25.5.1963 - 3.4.2004
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině člen-ského podílu. 25.5.1963 - 1.10.1964

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00033456
Obchodní firma: Správní bytové družstvo Nový domov
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 9.9.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Základní údaje datové schránky

IČO: 00033456
Jméno subjektu: Správní bytové družstvo Nový domov
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: dak3vxc

Základní údaje DPH

IČO: 00033456
DIČ: CZ00033456
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Správní bytové družstvo Nový domov
Sídlo: Maroldova 1449/8 PRAHA 4 - NUSLE 140 00 PRAHA 4
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, PRAHA 4, tel.: 234 689 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
746961/0300 1.4.2013
475994053/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.8.2004

Kontakty na Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Maroldova 1449 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Maroldova 1449/8, PSČ 14000
7.12.2000
Sídlo: Milevská 922 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Milevská 922/2
8.4.1976 - 7.12.2000
Sídlo: Krakovská 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Krakovská 8
3.8.1972 - 8.4.1976
Sídlo: Budějovická 1123 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Budějovická 1123
19.12.1968 - 3.8.1972
Sídlo: nám. Míru 20 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, nám. Míru 20,budova ONV
25.5.1963 - 19.12.1968

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Maroldova 1449/8, Nusle, 14000 Praha 4

Obory činností Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
7) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 29.6.2009
8) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 29.6.2009
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.12.2004 - 29.6.2009
8) poskytování technických služeb 8.12.2004 - 29.6.2009
9) inženýrská činnost vinvestiční výstavbě 8.12.2004 - 29.6.2009
10) reklamní činnost amarketing 8.12.2004 - 29.6.2009
správa aúdržba nemovitostí 3.4.2004
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví 26.8.2003 - 8.12.2004
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováníma užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor. 1.8.2003
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováníma užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor.d) vedení účetnictví 12.2.1998 - 1.8.2003
1) Předmět činnosti družstva je:a) zajišťování správy a provozu bytů a nebytových prostor,jakož i bytových a nebytových objektů 20.1.1994
b) zabezpečování služeb spojených s bydlením 20.1.1994
2) V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečujea) správu jednotlivých bytů v majetku družstva i ve vlast-nictví jiných osob 20.1.1994
b) hladký provoz spravovaných nemovitostí 20.1.1994
c) zajišťování služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa nebytových prostor 20.1.1994
d) údržby, opravy, rekonstrukce a modernizaci spravovanéhobytového majetku a nebytových prostor, jakož i technickéa občanské vybavenosti 20.1.1994
e) poskytování služeb, které jsou potřebné pro správu,provoz, údržbu a ostatní činnosti, jako např. zajiš-ťování údržby a úklidu společných prostor, obsluhyspolečných zařízení, zajištění efektivity při plněnídaňových odvodových povinností, zajišťování a prová-dění předepsaných revizních zkoušek atd., 20.1.1994
f) pronájem bytů a nebytových prostor též uživatelům, kteřínejsou členy družstva 20.1.1994
g) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te-chniky. 20.1.1994
3) V zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení apracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před-chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraničníprávnické osoby. 20.1.1994
4) Družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových pros-tor nebo rodinných domků pro vlastní účely. 20.1.1994
5) Družstvo může byty nebo nebytové prostory, které jsoujeho vlastnictvím prodávat v aukci. 20.1.1994
6) Družstvo zabezpečuje svým nebydlícím členům nabídku bytů. 20.1.1994
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováníma užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor. 20.1.1994 - 12.2.1998
1) Předmět činnosti družstva jea) organizování přípravy a provádění výstavby bytů, rodin-ných domků a místností nesloužících k bydlení, 31.12.1991 - 20.1.1994
b) správa a provoz bytových a nebytových objektů, 31.12.1991 - 20.1.1994
c) zabezpečování služeb spojených s bydlením, 31.12.1991 - 20.1.1994
d) rozhodování a právních vztazích spojených s přidělo-váním a užíváním družstevních bytů, rodinných domkůa místností nesloužících k bydlení. 31.12.1991 - 20.1.1994
2) V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje:a) přípravnou a projektovou činnost, investorsko-inženýr-skou činnost včetně technické pomoci: 31.12.1991 - 20.1.1994
b) vlastní výstavbu bytů a místoností nesloužících k byd-lení, výstavbu rodinných domků, nebytových objektů asouvisející technické a občanské vybavenosti, 31.12.1991 - 20.1.1994
c) výrobu materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobkůpotřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k mo-dernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb ačinnosti spojených s bydlením, 31.12.1991 - 20.1.1994
d) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového ma-jetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanskévybavenosti, 31.12.1991 - 20.1.1994
e) poskytování služeb, které zajišťují výstavbu, údržbua ostatní činnosti, t.j. zvláště výkony strojů a mecha-nizace včetně případného jejich zapůjčování, prováděnípředepsaných revizních zkoušek, materiálně - technickéhozásobování a výkony skladového hospodářství, 31.12.1991 - 20.1.1994
f) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa místností nesloužících k bydlení, 31.12.1991 - 20.1.1994
g) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů amístností nesloužících k bydlení a pro poskytování slu-žeb spojených s bydlením a užíváním, 31.12.1991 - 20.1.1994
h) pronájem nebytových prostor, též uživatelům, kteří nejsoučleny družstva, 31.12.1991 - 20.1.1994
i) provozování vlastní nákladní autodopravy, 31.12.1991 - 20.1.1994
j) zajišťování servisní a údržbářské činnosti pro malou me-chanizaci a stroje, 31.12.1991 - 20.1.1994
3) V zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení apracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před-chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraničníprávnické osoby. 31.12.1991 - 20.1.1994
4) Družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových prostora rodinných domků též na prodej v aukci. 31.12.1991 - 20.1.1994
k) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te-chniky. 31.12.1991 - 20.1.1994
Družstvo vykonává i další činnosti schválené představenstvemdružstva. 31.12.1991 - 20.1.1994
1.Nyní:a) organizování přípravy a provádění výstavby bytů amístností nesloužících k bydlení,b) správa a zabezpečování služeb spojených s bydlením,c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělo-váním a užíváním družstevních bytů, rodinných domkůa místností nesloužících k bydlení, 24.7.1989 - 31.12.1991
2.V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje:a) přípravnou a projektovou činnost, investorsko-inžený-rskou činnost včetně technické pomoci a vlastní výsta-vbu bytů a místností nesloužících k bydlení v družste-vních domech, výstavbu rodinných domků, nebytových ob-jektů a související technické a občanské vybavenosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
b) výrobu materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobkůpotřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k mo-dernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb ačinností spojených s bydlením, 24.7.1989 - 31.12.1991
c) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového ma-jetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanskévybavenosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
f) materiélně-výrobní základu pro údržbu a opravy bytů amístností nesloužících k bydlení a pro poskytování služebspojených s bydlení a užíváním,g) přenechání nebytových prostor do dočasného užívání, pro-dej přebytečných stavebních hmot a výrobků, provoz prá-delen a mycích boxů, provádění administrativních prací apodobných činností, 24.7.1989 - 31.12.1991
h) provozování vlastní nákladní autodopravy, 24.7.1989 - 31.12.1991
ch) provádění technické pomoci a vysílání kvalifikovanýchpracovníků do zahraničí prostřednictvím příslušné čs.právnické osoby oprávněné k zahraničně obchodní činnosti 24.7.1989 - 31.12.1991
i) zajistovani servisni a udrzbarske cinnosti pro malou me-chanizaci a stroje dovazene prislusnou cs. pravnickouosobou opravnenou k zahranicne obchodni cinnosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
j) prodej zbozi a provadeni praci a sluzeb za devizove pro-stredky prostrednictvim csl. pravnicko osoby opravnene kteto zahranicne obchodni cinnosti. 24.7.1989 - 31.12.1991
3/ V zajmu racionalniho vyuziti svych kapacit, prostredku azarizeni a pracovnich sil provadi druzstvo cinnosti uve-dene v predchozim odstavci take pro obcany, kteri nejsoucleny druzstva a pro jine socialisticke organizace, nak-ladni autodopravu prostrednictvim Ustavu dopravniho inze-nyrstvi hl.m.Prahy 24.7.1989 - 31.12.1991
d) poskytování služeb, které zajišťují výstavbu, údržbua ostatní činnosti, t.j. zvláště výkony strojů a mecha-nizace včetně případného jejich zapůjčování, prováděnípředepsaných revizních zkoušek, materiálně-technickéhozásobování a výkony skladového hospodářství, 24.7.1989 - 31.12.1991
e) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa místností nesloužících k bydlení, t.j. zvláště dodávkuvody a tepla, 24.7.1989 - 31.12.1991
projektová činnost 14.4.1987 - 24.7.1989
výstavba rodinných domků do osobního vlastnictví 6.2.1984 - 24.7.1989
provedení prací na GO objektu ÚRD v Praze 1, Těšnov 5 22.12.1983 - 24.7.1989
provádění následujících činností pro jiné socialistickéorganizace a občany: 22.12.1983 - 24.7.1989
a) práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu,technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlep-šení životního prostředí členů družstev a občanů,a toaa) přípravnou činnostbb) investorsko-inženýrskou činností včetně technicképomoci,b) výstvba včetně modernizace bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí,pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou2.mil.Kčs, 22.12.1983 - 24.7.1989
c) údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a obča-nské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimníchměsících u prací sezonního charakteru i údržba a opravynebytovýho fondu, 22.12.1983 - 24.7.1989
d) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislostis vlastní potřebou, 22.12.1983 - 24.7.1989
e) činnost a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu,t.j. výkony strojů a mechanizace včetně případného je-jich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkou-šek, materiálně-technického zásobování a výkony sklado-vého hospodářství, 22.12.1983 - 24.7.1989
f) činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu druž-stva, t.j. dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájemnebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, admini-strativní práce a pod. 22.12.1983 - 24.7.1989
údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spo-jených s jeho provozem pro socialistické organizace 17.6.1983 - 22.12.1983
výkony stavebními mechanizmy, příp. jejich zapůjčovánísocialistickým organizacím 17.6.1983 - 22.12.1983
stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace 17.6.1983 - 22.12.1983
revize el. zařízení, hromosvodů a plynoinstalací pro so-cialistické organizace dle ČSN 34 3800 a ČSN 38 6441 17.6.1983 - 22.12.1983
dodávka teplé vody a tepla jiným socialistickým organizacím 17.6.1983 - 22.12.1983
zakládání a údržba zeleně na pozemcích navazujících na druž-stevní bytovou výstavbu 17.6.1983 - 22.12.1983
provozování nákladní autodopravy prostřednictvím Pražs-kého dopravního střediska 6.11.1978 - 24.7.1989
Doplněk o:-poskytování služeb při sběru a pořizování vstupních datpro zpracování na samočiném počítači. 26.8.1977 - 17.6.1983
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje vý-stavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpe-čuje správu, údržbu, popřípadě rekonstukci bytů a místno-stí nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené sjejich užíváním. 4.1.1976 - 17.6.1983
Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlu-bování společenské funkce družstva a socialistické de-mokracie. 4.1.1976 - 17.6.1983
V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místnostínesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravustaveniště včetně technického vybavení, terenních úprav,výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jinépráce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, neboby nebylo možné vystavěné objekty užívat. Provádí údržbua opravy bytového fondu pro organizace socialistického sek- 4.1.1976 - 17.6.1983
Doplňuje se o:-údržba a opravy bytového fondu pro organizace socialisti-ckého sektoru a obyvatelstvo. 3.9.1973 - 4.1.1976
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu ves-tavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy,zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb sužíváním bytu a nebytových zařízení spojených. 25.1.1971 - 4.1.1976
. 25.5.1963 - 25.1.1971

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.12.2001

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Správa a údržba nemovitostí

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

  • Reklamní činnost a marketing

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.2003

Živnost č. 3 Účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 15.11.2001

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.12.2001
Zánik oprávnění: 27.9.2004

Živnost č. 5 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Kalbáč 3.4.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.1991
Ve funkci: od 6.2.1991
Adresa: Branická 1326 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Branická 1326/95, PSČ 14700
Jméno: PhDr. Petr Klíma 3.4.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.1995
Ve funkci: od 28.11.1995
Adresa: Konstantinova 1484 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Konstantinova 1484/26, PSČ 14900
Jméno: Ing. Jan Rosa 3.11.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.1995
Ve funkci: od 2.10.2006
Adresa: Plickova 566 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566/13, PSČ 14900
Jméno: Štěpán Marounek 7.3.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.1991
Ve funkci: od 2.10.2006
Adresa: Na křivce 1077 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Na křivce 1077/3, Vršovice, 101 00 Praha 10
Jméno: Vlastimila Strouhalová 25.5.1963 - 26.10.1963
Funkce: Člen
Adresa: Na hroudě 23 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na hroudě 23
Jméno: Božena Marková 25.5.1963 - 26.10.1963
Funkce: Člen
Adresa: Rybelkova 6 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rybelkova 6
Jméno: Marek Skála 25.5.1963 - 26.10.1963
Funkce: Člen
Adresa: Pod Slobany 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Pod Slobany 13
Jméno: Vlastimil Hrabě 25.5.1963 - 26.10.1963
Funkce: Člen
Adresa: Koubkova 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Koubkova 8
Jméno: Jiří Švorc 25.5.1963 - 29.8.1964
Funkce: Člen
Adresa: Sokolská 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sokolská 2
Jméno: Ing. Miroslav Vachalovský 26.10.1963 - 29.8.1964
Funkce: Člen
Adresa: Máchova 4 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Máchova 4
Jméno: Dr. Jan Brabenec 26.10.1963 - 29.8.1964
Funkce: Člen
Adresa: Vodičkova 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vodičkova 2
Jméno: Světluše Hašlarová 26.10.1963 - 29.8.1964
Funkce: Člen
Adresa: Přemyslovská 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 21
Jméno: Soňa Žižlavská 29.8.1964 - 7.5.1965
Funkce: Člen
Adresa: Chrášťany 143 , Chrášťany Česká republika
Chrášťany, Chrášťany 143
Jméno: Jaroslav Kvarda 26.10.1963 - 27.1.1966
Funkce: Člen
Adresa: Lumírova 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lumírova 8
Jméno: Josef Škoda 29.8.1964 - 27.1.1966
Funkce: Člen
Adresa: Třebízského 59 , Kralupy Česká republika
Kralupy, Třebízského 59
Jméno: Jaroslav Macek 29.8.1964 - 27.1.1966
Funkce: Člen
Adresa: Balbínova 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 21
Jméno: Jiří Hrubý 25.5.1963 - 11.7.1966
Funkce: Místopředseda
Adresa: Sázavská 6 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sázavská 6
Jméno: Milan Hauška 25.5.1963 - 11.7.1966
Funkce: Člen
Adresa: Rumunská 12 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rumunská 12
Jméno: Zdeněk Šebek 29.8.1964 - 11.7.1966
Funkce: Člen
Adresa: Tyršova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Tyršova 13
Jméno: Ing. Jaroslav Dražný 25.5.1963 - 2.6.1967
Funkce: Předseda
Adresa: Americká 7 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Americká 7
Jméno: Eliška Sýkorová 26.10.1963 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Kalininova 51 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kalininova 51
Jméno: Pavel Linhart 29.8.1964 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Trojanova 12 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Trojanova 12
Jméno: Dr. Jan Skála 29.8.1964 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Jirny 129 , Jirny Česká republika
Jirny, Jirny 129
Jméno: Bohuslava Prokopová 7.5.1965 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Francouzská tř. 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Francouzská tř. 22
Jméno: Jitka Otrubová 7.5.1965 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Americká 24 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Americká ul. 24
Jméno: Ladislava Bísková 27.1.1966 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Musílkova 60 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Musílkova 60
Jméno: Vlastimil Zedek 27.1.1966 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Suchdol u Prahy 382 , Suchdol u Prahy Česká republika
Suchdol u Prahy, Suchdol u Prahy 382
Jméno: Vladimír Servít 27.1.1966 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Sekaninova 32 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sekaninova 32
Jméno: Jaroslav Zahradník 27.1.1966 - 2.6.1967
Funkce: Člen
Adresa: Oldřichova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 13
Jméno: Zdeněk Šebek 11.7.1966 - 2.6.1967
Funkce: Místopředseda
Adresa: Tyršova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Tyršova 13
Jméno: Stanislav Dryák 11.7.1966 - 3.7.1968
Funkce: Člen
Adresa: Slezská 552 , Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Slezská 552/4
Jméno: Jaroslav Maudr 11.7.1966 - 3.7.1968
Funkce: Člen
Adresa: Bítovská 1217 , Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Bítovská 1217
Jméno: Ing. Gustav Hruška 2.6.1967 - 3.7.1968
Funkce: Člen
Adresa: Na poříčí 19 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na poříčí 19
Jméno: Ing. Milan Beran 2.6.1967 - 3.7.1968
Funkce: Člen
Adresa: Prankrác II , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Prankrác II,obj.10/čp. 1568
Jméno: Ing. Bohumil Šídlo 2.6.1967 - 3.7.1968
Funkce: Člen
Adresa: Sekaninova 38 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sekaninova 38
Jméno: Ing. Antonín Prokop 2.6.1967 - 3.7.1968
Funkce: Člen
Adresa: Vojtěšská 15 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vojtěšská 15
Jméno: Ing. Alena Zavadilová 2.6.1967 - 3.7.1968
Funkce: Člen
Adresa: Moravská 30 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Moravská 30
Jméno: MUDr. Karel Přerovský 2.6.1967 - 3.7.1968
Funkce: Člen
Adresa: Puškinovo nám. 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Puškinovo nám. 4
Jméno: Ronald Korbel 11.7.1966 - 21.4.1969
Funkce: Člen
Adresa: Bítovská 1214 , Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Bítovská 1214
Jméno: JUDr. Miroslav Vršťala 2.6.1967 - 31.12.1970
Funkce: Místopředseda
Adresa: Na celné 5 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na celné 5
Jméno: Ivana Vinická 2.6.1967 - 31.12.1970
Funkce: Člen
Adresa: Solidarita A 121 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Solidarita A 121
Jméno: JUDr. Gustav Brady 3.7.1968 - 31.12.1970
Funkce: Člen
Adresa: Legerova 33 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Legerova 33
Jméno: Ing. Otakar Fojtík 3.7.1968 - 31.12.1970
Funkce: Člen
Adresa: Římská 35 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Římská 35
Jméno: Ing. Vlastimil Zedek 19.12.1968 - 31.12.1970
Funkce: Člen
Adresa: Hvězdova 1567 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova ul. 1567
Jméno: Viktor Korecký 31.12.1970 - 6.8.1971
Funkce: Místopředseda
Adresa: Na Zvoničce II 0 , Praha 4-Bráník Česká republika
Praha 4-Bráník, Na Zvoničce II/24
Jméno: Ing. Jaroslav Dražný 2.6.1967 - 22.3.1972
Funkce: Předseda
Adresa: Bítovská 1217 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1217
Jméno: Dr. Jan Skála 2.6.1967 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Bítovská 1217 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1217
Jméno: MUDr. Jan Šimek 3.7.1968 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Hvězdova 1567 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 1567
Jméno: Ing. Jiří Svítil 3.7.1968 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Jarošova 270 , Mělník Česká republika
Mělník, Jarošova 270
Jméno: JUDr. Miroslav Vršťala 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Na celné 5 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na celné 5
Jméno: Jaroslav Adam 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Písnická 1147 , Praha 4-sídliště Krč Česká republika
Praha 4-sídliště Krč, Písnická 1147
Jméno: Ing. Lavoslav Bena 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Hvězdova 1566 , Praha 4-Pankrác II Česká republika
Praha 4-Pankrác II, Hvězdova 1566
Jméno: Ing. Ladislav Kropáč 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: K louži 1 , Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, K louži 1
Jméno: Ing. Miloš Macháček 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Pod Jalovým dvorem 1311
Jméno: František Sedláček 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Ovenecká 27 , Praha 7 - Letná Česká republika
Praha 7 - Letná, Ovenecká 27
Jméno: JUDr. Josef Václavík 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Vinopalnická 2 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Vinopalnická 2
Jméno: Ing. Zdeněk Vít 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Hradešínská 36 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hradešínská 36
Jméno: Ing. Vladimír Vrána 31.12.1970 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Pod Jalovým dvorem 1311
Jméno: Ing. Jindřich Sucharda 6.8.1971 - 22.3.1972
Funkce: Místopředseda
Adresa: Spálená 11 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Spálená 11/87
Jméno: Viktor Korecký 6.8.1971 - 22.3.1972
Funkce: Člen
Adresa: Na Zvoničce II 0 , Praha 4-Braník Česká republika
Praha 4-Braník, Na Zvoničce II/24
Jméno: Vladimír Pužej 22.3.1972 - 14.6.1972
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Jugoslávských partyzánů 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 10
Jméno: Daniela Bambasová 22.3.1972 - 14.6.1972
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Hvězdova 23 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 23
Jméno: Ing. Miloš Macháček 22.3.1972 - 14.6.1972
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Jalovým dvorem 1311
Jméno: Ing. Lavoslav Bena 22.3.1972 - 14.6.1972
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Hvězdova 1567 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 1567
Jméno: Jaroslav Adam 22.3.1972 - 14.6.1972
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Kukučinova 1147 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kukučinova 1147
Jméno: Ing. Jindřich Sucharda 22.3.1972 - 14.6.1972
Funkce: Předseda náhradního orgánu
Adresa: U Nikolajky 12 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Nikolajky 12
Jméno: Rudolf Kašpar 22.3.1972 - 14.6.1972
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Bítovská 1228 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1228
Jméno: Jiří Procházka Prom.právník 22.3.1972 - 14.6.1972
Funkce: Člen náhradního orgánu
Adresa: Sasankova 2658 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Sasankova 2658
Jméno: Ing. Miloslav Cymbál 14.6.1972 - 14.6.1974
Funkce: Člen
Adresa: Čs.armády 1 , Hostivice I Česká republika
Hostivice I, Čs.armády 1
Jméno: Ing. Karel Synek 14.6.1972 - 14.6.1974
Funkce: Člen
Adresa: U vodárny 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U vodárny 6
Jméno: Vladimír Voborník 14.6.1974 - 16.7.1975
Funkce: Člen
Adresa: Taussigova 1153 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Taussigova 1153
Jméno: Ing. Jiří Dvořák 14.6.1974 - 26.8.1977
Funkce: Člen
Adresa: Rajmonova 1192 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Rajmonova 1192
Jméno: Ing. Lavoslav Bena 14.6.1972 - 6.11.1978
Funkce: Člen
Adresa: Hvězdova 1567 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 1567
Jméno: Jan Holubec 14.6.1974 - 6.11.1978
Funkce: Člen
Adresa: Michelská 36 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Michelská 36
Jméno: Jan Majtner 26.8.1977 - 6.11.1978
Funkce: Člen
Adresa: Vavřenova 1168 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 1168
Jméno: Ing. Jaroslav Jakubec 14.6.1972 - 5.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Vikova 1143 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vikova 1143
Jméno: Ing. Petr Ludvíček 14.6.1972 - 5.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Varšavská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Varšavská 37
Jméno: Věra Pařízková 26.8.1977 - 5.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Na Zálesí 1129 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Zálesí 1129
Jméno: Ing. Jiří Rejhon 26.8.1977 - 5.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Ve strunách 58 , Praha 6-Dejvice Česká republika
Praha 6-Dejvice, Ve strunách 58
Jméno: Jan Maděra 6.11.1978 - 5.6.1980
Funkce: Člen
Adresa: Údolní 1147 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Údolní 1147
Jméno: Vladimír Pužej 14.6.1972 - 8.7.1981
Funkce: Člen
Adresa: Jugoslávských partyzánů 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 10
Jméno: Ing. Otakar Kemr 5.6.1980 - 22.12.1983
Funkce: Člen
Adresa: Na strži 45 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na strži 45
Jméno: Ing. Miloš Macháček 14.6.1972 - 26.6.1984
Funkce: Předseda
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Jalovým dvorem 1311
Jméno: Ing. Miroslav Maruška 14.6.1974 - 26.6.1984
Funkce: Člen
Adresa: Pacovská 62 , Praha 4-Krč Česká republika
Praha 4-Krč, Pacovská 62/867
Jméno: Václav Votík 26.8.1977 - 26.6.1984
Funkce: Člen
Adresa: Rudé armády 3 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Rudé armády 3/264
Jméno: Hana Čížová 5.6.1980 - 26.6.1984
Funkce: Člen
Adresa: Švermova 441 , Rokycany Česká republika
Rokycany, Švermova 441/II
Jméno: Oldřich Kratochvíl 5.6.1980 - 26.6.1984
Funkce: Člen
Adresa: Klimentova 507 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klimentova 507
Jméno: Slavoj Vávra 5.6.1980 - 14.4.1987
Funkce: Člen
Adresa: Jánošíkova 1250 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jánošíkova 1250
Jméno: Jaroslav Kala 26.8.1977 - 12.10.1988
Funkce: Člen
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Jalovým dvorem 1311
Jméno: JUDr. Miroslav Adam 6.11.1978 - 12.10.1988
Funkce: Člen
Adresa: Milevská 1189 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Milevská 1189
Jméno: Ing. Václav Smolák 5.6.1980 - 12.10.1988
Funkce: Člen
Adresa: Nad vodovodem 456 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad vodovodem 456/75
Jméno: Ing. Miroslav Maruška 26.6.1984 - 12.10.1988
Funkce: Místopředseda
Adresa: Pacovská 62 , Praha 4-Krč Česká republika
Praha 4-Krč, Pacovská 62/867
Jméno: Daniela Bambasová 14.6.1972 - 15.8.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: Hvězdova 23 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 23
Jméno: Jaroslav Adam 14.6.1972 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Kukučinova 1147 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kukučinova 1147
Jméno: Karel Jungwirth 26.8.1977 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Taussigova 1166 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Taussigova 1166
Jméno: Jana Machanová 6.11.1978 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Dubečská 2365 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dubečská 2365
Jméno: Václav Votík 26.6.1984 - 15.8.1990
Funkce: Předseda
Adresa: Rudé armády 3 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Rudé armády 3/264
Jméno: Ing. Petr Luvíček 26.6.1984 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Dubečská 2365 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dubečská 2365
Jméno: Ing. Richard Hlaváč 26.6.1984 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: K Ryšánce 20 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Ryšánce 20
Jméno: Eva Nováková 26.6.1984 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Zápotockého 4 , Horní Slavkov Česká republika
Horní Slavkov, Zápotockého 4
Jméno: PhDr. Pavel Kříž 26.6.1984 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: K.Pfeiferové 1397 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K.Pfeiferové 1397
Jméno: Jiří Křivánek 14.4.1987 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Rašová 837 , Praha 4-Háje Česká republika
Praha 4-Háje, Rašová 837
Jméno: Ing. Antonín Toman 12.10.1988 - 15.8.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: Zelenohorská 502 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Zelenohorská 502
Jméno: Ing. Aleš Dvořák CSc. 12.10.1988 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Podjavorinská 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podjavorinská 2/1596
Jméno: Ing. Alois Kacerovský 12.10.1988 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Přechodní 1325 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Přechodní 1325
Jméno: Václav Kamelský 12.10.1988 - 15.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Rakouského 3141 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rakouského 3141
Jméno: Ing. Michael Dražan 15.8.1990 - 31.12.1991
Funkce: Předseda
Adresa: Štichova 577 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova ul. 577
Jméno: Ing. Petr Praus 15.8.1990 - 31.12.1991
Funkce: Místopředseda
Adresa: Hrušická 2524 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrušická 2524
Jméno: Ing. Vladislav Hančil 15.8.1990 - 31.12.1991
Funkce: Člen
Adresa: Sládkovičova 1306 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1306
Jméno: Ing. Eva Zbořilová 15.8.1990 - 31.12.1991
Funkce: Člen
Adresa: Klimentovat 510 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klimentovat 510
Jméno: Ing.arch. Jaroslav Franče 15.8.1990 - 31.12.1991
Funkce: Člen
Adresa: Valentova 1730 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Valentova 1730
Jméno: Ing. Alois Šulc 15.8.1990 - 31.12.1991
Funkce: Člen
Adresa: Popovice 12 , Králův Dvůr Česká republika
Králův Dvůr, Popovice 12
Jméno: RNDr. Václav Houša CSc. 15.8.1990 - 3.12.1992
Funkce: Místopředseda
Adresa: Sládkovičova 1247 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1247
Jméno: Ing. Progantonín Málek CSc. 15.8.1990 - 3.12.1992
Funkce: Člen
Adresa: Kotorská 1571 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kotorská 1571
Jméno: Ing. Eva Zbořilová 31.12.1991 - 3.12.1992
Funkce: Předsedkyně
Adresa: Klimentova 510 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klimentova 510
Jméno: Ing. Josef Fiřt 31.12.1991 - 3.12.1992
Funkce: Člen
Adresa: Kvasnicova 22 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 22
Jméno: Ing. Jaroslav Kosek CSc. 15.8.1990 - 4.9.1996
Funkce: Člen
Adresa: Kvasnicova 1484 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 1484
Jméno: Ing. Petr Praus 31.12.1991 - 4.9.1996
Funkce: Člen
Adresa: Hrušická 2524 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrušická 2524
Jméno: František Bártek 31.12.1991 - 4.9.1996
Funkce: Člen
Adresa: Schulhofrova 856 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Schulhofrova 856
Jméno: Ing. Štěpán Marounek 31.12.1991 - 4.9.1996
Funkce: Člen
Adresa: Kolského 1429 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kolského 1429/13
Jméno: Ing. Josef Fiřt 3.12.1992 - 4.9.1996
Funkce: Místopředseda
Adresa: Kvasnicova 22 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 22
Jméno: JUDr. Jaroslava Seidlová 15.8.1990 - 3.4.2004
Funkce: Člen
Adresa: Brodského 1665 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brodského 1665
Jméno: Ing. Michael Dražan 31.12.1991 - 3.4.2004
Funkce: Člen
Adresa: Štichova 577 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova ul. 577
Jméno: Ing. Jiří Kalbáč 31.12.1991 - 3.4.2004
Funkce: Člen
Adresa: Bránická 1326 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bránická 1326/95
Jméno: RNDr. Václav Houša CSc. 3.12.1992 - 3.4.2004
Funkce: Předseda
Adresa: Sládkovičova 1247 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1247
Jméno: Ing. Josef Fiřt 4.9.1996 - 3.4.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kvasnicova 22 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 22
Jméno: Ing. Štěpán Marounek 4.9.1996 - 3.4.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 13.6.2000
Adresa: Kolského 1429 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kolského 1429/13
Jméno: Ing. Jan Rosa 4.9.1996 - 3.4.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plickova 566 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566
Jméno: PhDr. Petr Klíma 4.9.1996 - 3.4.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Konstantinova 1484 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Konstantinova 1484
Jméno: Jan Drašnar 7.12.2000 - 3.4.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosmická 754 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kosmická 754
Jméno: Ing. Karel Staněk 7.12.2000 - 3.4.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 2.6.2003
Adresa: Metodějova 1468 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Metodějova 1468
Jméno: Ing. Josef Fiřt 3.4.2004 - 26.10.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.1991 do 21.6.2005
Ve funkci: od 13.6.2000 do 21.6.2005
Adresa: U Botiče 1390 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Botiče 1390/3, PSČ 14100
Jméno: Ing. Štěpán Marounek 3.4.2004 - 26.10.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.1991
Ve funkci: od 13.6.2000 do 21.6.2005
Adresa: Zdiměřická 1429 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zdiměřická 1429/13, PSČ 14900
Jméno: Ing. Michael Dražan 3.4.2004 - 26.10.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.1990 do 21.6.2005
Ve funkci: od 28.3.1990 do 21.6.2005
Adresa: Štichova 577 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 577/31, PSČ 14900
Jméno: JUDr. Jaroslava Seidelová 3.4.2004 - 26.10.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.1990 do 21.6.2005
Ve funkci: od 28.3.1990 do 21.6.2005
Adresa: Brodského 1665 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brodského 1665/6, PSČ 14900
Jméno: Jan Drašnar 3.4.2004 - 26.10.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2000 do 21.6.2005
Ve funkci: od 13.6.2000 do 21.6.2005
Adresa: Kosmická 754 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kosmická 754/35, PSČ 14900
Jméno: RNDr. Václav Houša CSc. 3.4.2004 - 3.11.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.1990 do 25.9.2006
Ve funkci: od 30.9.1991 do 25.9.2006
Adresa: Sládkovičova 1247 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1247/34, PSČ 14200
Jméno: Ing. Jan Rosa 3.4.2004 - 3.11.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.1995
Ve funkci: od 28.11.1995 do 2.10.2006
Adresa: Plickova 566 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566/13, PSČ 14900
Jméno: Ing. Štěpán Marounek 26.10.2005 - 3.11.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.1991
Ve funkci: od 21.6.2005 do 2.10.2006
Adresa: Zdiměřická 1429 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zdiměřická 1429/13, PSČ 14900
Jméno: Ing. Jan Rosa 3.11.2006 - 3.11.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.1995
Ve funkci: od 2.10.2006
Adresa: Plickova 566 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566/13, PSČ 14900
Jméno: Soňa Vlachová 26.10.2005 - 29.6.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 6.10.2008
Ve funkci: od 21.6.2005 do 6.10.2008
Adresa: Mikulova 2210 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mikulova 2210/8, PSČ 14900
Jméno: Ing. Štěpán Marounek 3.11.2006 - 7.3.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.1991
Ve funkci: od 2.10.2006
Adresa: Zdiměřická 1429 , 149 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Zdiměřická 1429/13, PSČ 14900
Jméno: Ing. Vladimír Štulík 26.10.2005 - 10.12.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 30.6.2014
Ve funkci: od 21.6.2005 do 30.6.2014
Adresa: Bezručova 1716 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Bezručova 1716, PSČ 27401
Jméno: Ing. Milan Duda CSc. 26.10.2005 - 27.8.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2005 do 13.8.2015
Ve funkci: od 21.6.2005
Adresa: Sládkovičova 1306 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1306/11, PSČ 14200

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Jaroslava Seidelová
Člen statutárního orgánu: Ing. Michael Dražan
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Kalbáč
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Rosa
Člen statutárního orgánu: Jan Drašnar
Člen statutárního orgánu: PhDr. Petr Klíma
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Fiřt
Člen statutárního orgánu: Ing. Štěpán Marounek

Vlastníci firmy Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 000 000 Kč - 20.1.1994

Sbírka Listin Správní bytové družstvo Nový domov IČO: 00033456

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXCVIII 262/SL 32 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.5.2015 25.5.2015 18
DrXCVIII 262/SL 31 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 13.1.2015 26.1.2015 19
DrXCVIII 262/SL 30 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 23.6.2014 14.11.2014 16.12.2014 7
DrXCVIII 262/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 469/2013 Městský soud v Praze 9.12.2013 18.12.2013 12.11.2014 44
DrXCVIII 262/SL 28 ostatní usnesení z nahradního shromáždění Městský soud v Praze 24.6.2010 24.6.2014 11.8.2014 3
DrXCVIII 262/SL 27 ostatní zápis z 1.schůze Městský soud v Praze 1.9.2010 24.6.2014 11.8.2014 3
DrXCVIII 262/SL 26 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.10.2013 6.11.2013 21
DrXCVIII 262/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.12.2012 17.12.2012 17
DrXCVIII 262/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.12.2012 17.12.2012 17
DrXCVIII 262/SL 23 notářský zápis -NZ260/2010 Městský soud v Praze 20.7.2010 18.8.2010 23.8.2010 4
DrXCVIII 262/SL 22 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.5.2010 20.5.2010 13
DrXCVIII 262/SL 21 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.5.2010 20.5.2010 15
DrXCVIII 262/SL 20 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2010 20.5.2010 12
DrXCVIII 262/SL 19 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.5.2010 20.5.2010 6
DrXCVIII 262/SL 18 ostatní - zápis 9. schůze představ. Městský soud v Praze 6.10.2008 1.7.2009 4
DrXCVIII 262/SL 17 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 8.1.2007 17
DrXCVIII 262/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2006 8.1.2007 52
DrXCVIII 262/SL 15 notářský zápis NZ 292/2006 Městský soud v Praze 6.10.2006 8.1.2007 23
DrXCVIII 262/SL 14 ostatní -záp.ze sch.předst. Městský soud v Praze 2.10.2006 6.11.2006 0
DrXCVIII 262/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.10.2006 6.11.2006 0
DrXCVIII 262/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.10.2006 6.11.2006 0
DrXCVIII 262/SL 11 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 20.7.2005 14.11.2005 0
DrXCVIII 262/SL 10 ostatní -usnes.shrom.deleg. Městský soud v Praze 21.6.2005 14.11.2005 0
DrXCVIII 262/SL 9 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 14.10.2005 21.10.2005 0
DrXCVIII 262/SL 8 notářský zápis -NZ207/04 Městský soud v Praze 23.6.2004 29.3.2005 0
DrXCVIII 262/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 29.7.2004 1.9.2004 0
DrXCVIII 262/SL 6 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.2.2004 27.4.2004 0
DrXCVIII 262/SL 5 ostatní zápis ze 6.schůze představenst Městský soud v Praze 2.6.2003 27.4.2004 0
DrXCVIII 262/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+doplň.informace Městský soud v Praze 31.12.2002 5.8.2003 0
DrXCVIII 262/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.5.2002 0
DrXCVIII 262/SL 2 stanovy společnosti -31.5.2001 Městský soud v Praze 29.5.2001 20.12.2001 28.12.2001 0
DrXCVIII 262/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 3.7.2001 3.10.2001 0

Hodnocení Správní bytové družstvo Nový domov


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Správní bytové družstvo Nový domov obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...