Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. Ostředek IČO: 46355871

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s., která sídlí v obci Ostředek a bylo jí přiděleno IČO 46355871.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. se sídlem v obci Ostředek byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Řeznictví a uzenářství a další.

Základní údaje o Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. IČO: 46355871

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.10.1992
Spisová značka: B 1723
IČO: 46355871
Obchodní firma: Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.1992
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.10.1992
Omezení převoditelnosti akcií: k převodu akcií je nutný souhlas představenstva společnosti. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Valná hromada společnosti rozhoduje, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 8,326.900,- Kč stím, žea) částka, okterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 7,700.000,- Kč ( slovy : sedmmilionůsedmsettisíc korun českých),b) základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií ato upisováním 77000 ks akcií kmenových, znějících na jméno, vlistinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100,- Kč ( slovy: jednosto korun českých), jejichž emisní kurs musí být splacen peněžitými vklady,c) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálud) místem pro vykonání přednostního práva tj. místem pro upisování akcií, které budou upsány svyužitím přednostního práva je Ostředek čp. 70e) lhůta pro vykonání přednostního práva tj. lhůta pro upisování akcií, které budou upsány svyužitím přednostního práva je 15 ( patnáct) dnů stím, že počátek běhu lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámit každému akcionáři dopisem adresovaným do místa bydliště nebo sídla akcionáře zapsaného vseznamu akcionářů, který je představenstvo společnosti povinno zaslat každému akcionáři do 10 ( deseti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku,f) na 1 ( jednu) dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100,- Kč ( slovy : jednosto korun českých) lze upsat 1 ( jednu) novou akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100,- Kč ( slovy: jednosto korun českých); na 1 ( jednu) dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých) lze upsat 10 ( deset) nových akcií společnosti ojmenovité hodnotě 100,- Kč ( slovy : jednosto korun českých); na 1 ( jednu) dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých) lze upsat 100 ( jedno sto) nových akcií společnosti ojmenovité hodnotě 100,- Kč ( slovy : jedno sto korun českých),g) svyužitím přednostního práva budou upisovány akcie kmenové, znějící na jméno, vlistinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100,- Kč ( slovy : jedno sto korun českých); emisní kurs každé akcie upisované svyužitím přednostního práva je 100,- Kč ( slovy: jedno sto korun českých),h) určuje, že akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty kupsání zájemci ato obchodní společnosti JATKY Český Brod a.s., se sídlem Český Brod, Jateční 316, identifikační číslo 61673021,i) místem pro upisování akcií, bez využití přednostního práva určeným zájemcem JATKY Český Brod a.s., shora uvedenou, je Ostředek čp. 70,j) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva je 15 ( patnáct) dnů stím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámit shora uvedenému zájemci jemu adresovaným dopisem, který je představenstvo povinno zaslat tomuto zájemci spolu snávrhem smlouvy oupsání akcií do 10 ( deseti) dnů ode dne, kdy uplyne lhůta kupisování akcií svyužitím přednostního práva,k) emisní kurs každé upsané akcie bez využití přednostního práva je 100,- Kč ( slovy : 1.8.2005 - 14.11.2005
Valná hromada společnostia) snižuje základní kapitál společnosti ve výši 27,269.000,- Kč ( slovy: dvacetsedmmiliónůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých) o 24,542.100,- Kč ( slovy: dvacetčtyřimiliónypětsetčtyřicetdvatisícjednosto korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu s tím, žeb) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uhrazení ztráty za rok 2002 ve výši 8,204.582,70 Kč ( slovy: osmmiliónůdvěstěčtyřitisícepětsetosmdesátdva korun českých sedmdesát haléřů) a uhrazení části ztráty předchozích účetních období ve výši 16,337.517,30 Kč ( slovy: šestnáctmiliónůtřistatřicetsedmtisícpětsetsedmnáct korun českých třicet haléřů), vše na základě řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2002 ( třicátému prvnímu prosince roku dvoutisícího druhého) a rozhodnutí valné hromady z dnešního dne o úhradě ztráty;c) částka 24,542.100,- Kč ( slovy: dvacetčtyřimiliónypětsetčtyřicetdvatisícjednosto korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu ztráty za rok 2002 ve výši 8,204.582,70 Kč ( slovy: osmmiliónůdvěstěčtyřitisícepětsetosmdesátdva korun českých sedmdesát haléřů) a na úhradu části ztráty předchozích účetních období ve výši 16,337.517,30 Kč ( slovy: šestnáctmiliónůtřistatřicetsedmtisícpětsetsedmnáct korun českých třicet haléřů ;d) základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u akcií s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých), u akcií s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých), na jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých) a u akcií s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč ( slovy : jedentisíc korun českých) na 100,- Kč ( slovy: jednosto korun českých).e)určuje podle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku, že každý akcionář předloží společnosti akcie společnosti za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty do 3 ( tří) měsíců ode dne, kdy bude vyzván představenstvem k předložení těchto akcií, přičemž představenstvo je povinno učinit tuto výzvu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady do 7 ( sedmi ) dnů od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 2.7.2003 - 8.10.2003
Valná hromada společnosti rozhoduje, že zvyšuje základní kapitál společnosti s tím, žea) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti činí 5,600.000,- Kč ( slovy: pětmiliónůšestsettisíc korun českých),b) základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 560 ( pětsetšedesáti ) akcií kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých) , jejichž emisní kurs musí být splacen peněžitými vklady,c) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu,d )vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upisování akcií, neboť v důležitém zájmu společnosti je, aby nové akcie byly upsány osobou, která je schopna zajistit další prostředky do rozšířené výroby, zlepšení finančně ekonomické situace společnosti pro realizaci podnikatelských záměrů společnosti, a tak zvýšit její konkurenceschopnost na trhu,e) emisní kurs každé takto upsané akcie je 10.000,- Kč ( slovy. desettisíc korun českých),f) akcie budou nabídnuty k upsání obchodní společnosti JATKY Český Brod a.s., se sídlem Český Brod, Jateční 316, identifikační číslo 61673021,g) místem pro upisování akcií smlouvou uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem - JATKY Český Brod a.s., shora uvedenou je Ostředek čp. 70,h) lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem smlouvou je 15 ( patnáct) dnů s tím, že počátek běhu lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámit tomuto zájemci jemu adresovaným dopisem, který je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií do 10 ( deseti) dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříkui) předem určeným zájemcem - JATKY Český Brod a.s. je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií do 30 ( třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet za tímto účelem společností otevřený u banky , a to na účet číslo 326174369/0800 otevřený u České spořitelny a.s. 2.7.2003 - 8.10.2003
Valná hromada rozhoduje, žea) zvyšuje dosavadní základní jmění společnosti ve výši20729000,-Kč o 5000000,-Kč upsáním nových akcií, a to v počtu5000, každá ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč; akcie jsou na jméno,kmenové, v listinné podobě, převoditelné podle stanovspolečnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách;emisní kurz těchto akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,b)připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění bez omezení,c)upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následujícípo právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, jímžbude usnesení této valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku; upisování akcií bude trvat 30 (třicet) dnů, budeprobíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 16.00hodin v sídle společnosti. Listina upisovatelů bude umístěna vsídle společnosti, t.j. Ostředek, p. Kozmice, okr. Benešov.d)upsat akcie lze pouze těmito nepeněžitými vklady, a to:těmito pohledávkami těchto oprávněných osob proti Zemědělskémudružstvu Teplýšovice se sídlem v Teplýšovicích z titulumajetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., z titulu nároků naposkytnutí náhrad dle zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů, a z titulu vypořádacího podílu dle ustanovení §§ 233,234 obchodního zákoníku, u předem vybraných fyzických osob vrozsahu rozhodnutí valné hromady z 29.05.1997 dle restitučníhonároku a dále pohledávkami těchto oprávněných osob protiZemědělskému družstvu Ostředek z titulu majetkových podílů dlezák.č. 42/1992 Sb., z titulu nároků na poskytnutí úhrad dlezák.č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.f)hodnota majetku byla stanovena na základě posudku znalce Ing.Oldřicha Jiráně ze dne 10.04.1997 a posudku Ing. Jiřího Pekárkaze dne 15.04.1997. 6.3.1998 - 17.11.1998
Valná hromada rozhoduje, žea) zvyšuje dosavadní základní jmění společnosti ve výši20729000,-Kč o 5000000,-Kč upsáním nových akcií, a to v počtu5000, každá ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč; akcie jsou na jméno,kmenové, v listinné podobě, převoditelné podle stanovspolečnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách;emisní kurz těchto akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,b)připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění bez omezení,c)upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následujícípo právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, jímžbude usnesení této valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku; upisování akcií bude trvat 30 (třicet) dnů, budeprobíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 16.00hodin v sídle společnosti. Listina upisovatelů bude umístěna vsídle společnosti, t.j. Ostředek, p. Kozmice, okr. Benešov.d)upsat akcie lze pouze těmito nepeněžitými vklady, a to:těmito pohledávkami těchto oprávněných osob proti Zemědělskémudružstvu Teplýšovice se sídlem v Teplýšovicích z titulumajetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., z titulu nároků naposkytnutí náhrad dle zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů, a z titulu vypořádacího podílu dle ustanovení §§ 233,234 obchodního zákoníku, u předem vybraných fyzických osob vrozsahu rozhodnutí valné hromady z 29.05.1997 dle restitučníhonárokuf)hodnota majetku byla stanovena na základě posudku znalce Ing.Oldřicha Jiráně ze dne 10.04.1997 a posudku Ing. Jiřího Pekárkaze dne 15.04.1997. 6.3.1998 - 6.3.1998
Datum uzavření zakladatelské smlouvy: 28. srpna 1992 1.10.1992 - 1.7.2014
Datum sepsání notářského zápisu o založení společnosti:24. září 1992 1.10.1992 - 1.7.2014
Ředitel společnosti: Ing. Jiří Škvor, Ostředek 5 1.10.1992 - 26.2.2008

Aktuální kontaktní údaje Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46355871
Obchodní firma: Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Benešov
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46355871
Firma: Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Ostředek
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.9.1992

Kontakty na Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. IČO: 46355871

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 70 , 257 24 Ostředek Česká republika
č.p. 70, 257 24 Ostředek
1.7.2014
Sídlo: pošta Chocerady , 257 24 Ostředek Česká republika
Ostředek, pošta Chocerady, PSČ 25724
17.11.1998 - 1.7.2014
Sídlo: pošta Choderady , Ostředek Česká republika
Ostředek, pošta Choderady, okres Benešov, PSČ 25724
17.11.1998 - 17.11.1998
Sídlo: Ostředek Česká republika
Ostředek
1.10.1992 - 17.11.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. IČO: 46355871

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 1.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.7.2014
hostinská činnost 1.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2014
opravy silničních vozidel 1.7.2014
řeznictví a uzenářství 1.7.2014
o) hostinská činnost 1.8.2005 - 1.7.2014
b) velkoobchod 3.1.2002 - 1.7.2014
c) specializovaný maloobchod 3.1.2002 - 1.7.2014
d) maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 3.1.2002 - 1.7.2014
e) silniční motorová doprava nákladní 3.1.2002 - 1.7.2014
g) opravy pracovních strojů 3.1.2002 - 1.7.2014
i) výroba zemědělských strojů - v rozsahu § 25 ŽZ 3.1.2002 - 1.7.2014
j) výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.1.2002 - 1.7.2014
k) opravy silničních vozidel 3.1.2002 - 1.7.2014
l) přípravné práce pro stavby 3.1.2002 - 1.7.2014
m) nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozus výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení -velkoobchod 3.1.2002 - 1.7.2014
n) lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 3.1.2002 - 1.7.2014
h) ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdyproti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 17.11.1998 - 1.7.2014
ch) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 17.11.1998 - 1.7.2014
a) zemědělská výroba; 1.10.1992 - 1.7.2014
f) řeznictví a uzenářství; 1.10.1992 - 1.7.2014
b) obchodní činnost; 1.10.1992 - 3.1.2002
c) silniční motorová doprava; 1.10.1992 - 3.1.2002
d) výroba a opravy zemědělských strojů; 1.10.1992 - 3.1.2002
e) opravy motorových vozidel; 1.10.1992 - 3.1.2002
g) zemní práce - zakládání staveb. 1.10.1992 - 3.1.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 257 24 Ostředek
Identifikační číslo provozovny: 1004432062
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.3.2001

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 70 , Ostředek 257 24
Identifikační číslo provozovny: 1004432071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.1996

Živnost č. 3 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: 70 , Ostředek 257 24
Identifikační číslo provozovny: 1004432071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.1997

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.5.2005

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 23.8.1994
Přerušení oprávnění: 24.11.2010

Živnost č. 8 Výroba zemědělských strojů - v rozsahu § 25 ŽZ

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zemní práce - zakládání staveb - v rozsahu § 25 ŽZ

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 4.6.2001

Živnost č. 13 Obchodní činnost § 33a - v rozsahu § 25 ŽZ

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 4.6.2001

Živnost č. 14 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1994
Zánik oprávnění: 15.3.2001

Živnost č. 18 Výroba a opravy zemědělských strojů - v rozsahu § 25 ŽZ

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1996
Zánik oprávnění: 29.9.2000

Živnost č. 19 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2012

Živnost č. 20 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Silniční nákladní doprava
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. IČO: 46355871

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Richard Hrdina 22.7.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 19.6.2008
Ve funkci: od 19.6.2008
Adresa: Ibišková 576 , 250 84 Květnice Česká republika
Květnice, Ibišková 576, PSČ 25084
Jméno: Zdeněk Jandejsek 29.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012
Adresa: Brzotice 7 , 257 68 Loket Česká republika
Brzotice 7, 257 68 Loket
Jméno: Ing. Pavel Navrátil CSc. 1.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2008
Ve funkci: od 19.6.2008
Adresa: Nad Školou 325 , 257 63 Trhový Štěpánov Česká republika
Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov
Jméno: František Dvořák 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 59 , Ostředek Česká republika
Ostředek 59
Jméno: Jadislav Škvor 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 20 , Vodslivy Česká republika
Vodslivy 20
Jméno: Josef Pecka 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 10 , Xaverov Česká republika
Xaverov 10
Jméno: Miloslav Nerad 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 7 , Ostředek Česká republika
Ostředek 7
Jméno: Jaroslav Drahota 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 14 , Choratice Česká republika
Choratice 14
Jméno: Ing. Roman Pilát 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zázvorkova 2008 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zázvorkova 2008
Jméno: Ing. Jiří Škvor 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 5 , Ostředek Česká republika
Ostředek 5
Jméno: Jiří Bareš 6.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Xaverov 4 , Sázava Česká republika
Sázava, Xaverov 4
Jméno: František Strnad 6.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostředek 78 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Ostředek 78
Jméno: Ing. Jiří Škvor 6.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ostředek 5 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Ostředek 5
Jméno: Václav Jedlička 6.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Choratice 23 , Sázava Česká republika
Sázava, Choratice 23
Jméno: František Dvořák 6.3.1998 - 3.1.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ostředek 59 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Ostředek 59
Jméno: Josef Pecka 6.3.1998 - 3.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.5.2001
Adresa: Xaverov 10 , Sázava Česká republika
Sázava, Xaverov 10
Jméno: Miloslav Nerad 6.3.1998 - 3.1.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostředek 7 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Ostředek 7
Jméno: Václav Jedlička 17.11.1998 - 3.1.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 11.5.2001
Adresa: Choratice 23 , Sázava Česká republika
Sázava, Choratice 23
Jméno: Josef Pokorný 17.11.1998 - 3.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 11.5.2001
Adresa: Česká republika
Ostředek 85, p. Chocerady
Jméno: Ing. Jaromír Pecha 17.11.1998 - 3.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Kpt.Nálepky 1725 , Benešov Česká republika
Benešov, Kpt.Nálepky 1725
Jméno: Ing. Jiří Škvor 17.11.1998 - 3.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Ostředek 5 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Ostředek 5
Jméno: František Dvořák 3.1.2002 - 3.3.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 21.11.2003
Adresa: Ostředek 59 , Chocerady Česká republika
Chocerady, Ostředek 59, okres Benešov, PSČ 25724
Jméno: Ing. Vladimír Jíša 3.1.2002 - 3.3.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 11.5.2001 do 21.11.2003
Adresa: Třemošnice 11 , Divišov Česká republika
Divišov, Třemošnice 11, okres Benešov, PSČ 25726
Jméno: Miloslav Nerad 3.1.2002 - 3.3.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 21.11.2003
Adresa: Ostředek 7 , Chocerady Česká republika
Chocerady, Ostředek 7, okres Benešov, PSČ 25724
Jméno: Ing. Jaromír Pecha 3.1.2002 - 3.3.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 21.11.2003
Adresa: Kpt.Nálepky 1725 , Benešov Česká republika
Benešov, Kpt.Nálepky 1725
Jméno: Ing. Jiří Škvor 3.1.2002 - 1.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.6.2005
Adresa: Ostředek 5 , Chocerady Česká republika
Chocerady, Ostředek 5, okres Benešov, PSČ 25724
Jméno: Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. 3.3.2004 - 1.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.11.2003 do 17.6.2005
Adresa: 257 68 Dolní Kralovice - Brzotice 7 Česká republika
Dolní Kralovice - Brzotice 7, PSČ 25768
Jméno: Richard Hrdina 3.3.2004 - 22.7.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.11.2003 do 19.6.2008
Ve funkci: od 21.11.2003 do 19.6.2008
Adresa: Lamačova 862 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lamačova 862, PSČ 15200
Jméno: Jindřich Macháček 3.3.2004 - 22.7.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.11.2003 do 19.6.2008
Ve funkci: od 21.11.2003 do 19.6.2008
Adresa: 584 01 Ledeč nad Sázavou - Bohumilice 8 Česká republika
Ledeč nad Sázavou - Bohumilice 8, PSČ 58401
Jméno: Ing. Pavel Navrátil CSc. 3.3.2004 - 22.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.11.2003 do 19.6.2008
Adresa: 257 63 Trhový Štěpánov 325 Česká republika
Trhový Štěpánov 325, PSČ 25763
Jméno: Ing. Milan Škvor 22.7.2008 - 29.10.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2008 do 31.12.2011
Ve funkci: od 19.6.2008 do 31.12.2011
Adresa: 257 24 Ostředek 131 Česká republika
Ostředek 131, PSČ 25724
Jméno: Ing. Pavel Navrátil CSc. 22.7.2008 - 29.10.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2008
Ve funkci: od 19.6.2008
Adresa: 257 63 Trhový Štěpánov 325 Česká republika
Trhový Štěpánov 325, PSČ 25763
Jméno: Ing. Pavel Navrátil CSc. 29.10.2012 - 1.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2008
Ve funkci: od 21.6.1208
Adresa: Nad Školou 325 , 257 63 Trhový Štěpánov Česká republika
Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Navrátil 29.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008
Ve funkci: od 28.6.2012
Adresa: Nad Školou 325 , 257 63 Trhový Štěpánov Česká republika
Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov
Jméno: Michal Škvor 29.10.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2012
Adresa: 96 , 257 24 Ostředek Česká republika
č.p. 96, 257 24 Ostředek
Jméno: Petra Lebedová 29.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012
Adresa: 8 , 257 68 Studený Česká republika
č.p. 8, 257 68 Studený
Jméno: Ing. Václav Jedlička 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 23 , Choratice Česká republika
Choratice 23
Jméno: Jaroslav Drož 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 12 , Mžížovice Česká republika
Mžížovice 12
Jméno: Jan Schovánek 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 6 , Ostředek Česká republika
Ostředek 6
Jméno: Ing. Vladimír Jiša 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 11 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice 11
Jméno: Marie Smítková 1.10.1992 - 6.3.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 4 , Třemošnice Česká republika
Třemošnice 4
Jméno: Miloslav Bartoš 6.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kozmice 82 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Kozmice 82
Jméno: Ing. Vladimír Jíša 6.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Třemošnice 11 , Divišov Česká republika
Divišov, Třemošnice 11
Jméno: Věra Štipčáková 6.3.1998 - 3.1.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Ostředek 68 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Ostředek 68
Jméno: Jaroslav Drož 6.3.1998 - 3.1.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mžížovice 12 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Mžížovice 12
Jméno: Ing. Vladimír Jíša 17.11.1998 - 3.1.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: do 11.5.2001
Adresa: Třemošnice 11 , Divišov Česká republika
Divišov, Třemošnice 11, okres Benešov
Jméno: František Martínek 17.11.1998 - 3.1.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 11.5.2001
Adresa: Xaverov 4 , p. Sázava Česká republika
p. Sázava, Xaverov 4
Jméno: Jindřiška Šturcová 6.3.1998 - 3.3.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.11.2003
Adresa: Vodslivy 34 , Chocerady Česká republika
Chocerady, Vodslivy 34
Jméno: Věra Štipčáková 3.1.2002 - 3.3.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 21.11.2003
Ve funkci: do 21.11.2003
Adresa: Ostředek 68 , Chocerady Česká republika
Chocerady, Ostředek 68, okres Benešov, PSČ 25724
Jméno: Jaroslav Drož 3.1.2002 - 3.3.2004
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 21.11.2003
Ve funkci: do 21.11.2003
Adresa: Mžížovice 12 , Chocerady Česká republika
Chocerady, Mžížovice 12, okres Benešov, PSČ 25724
Jméno: Dr. Antonín Limburk 3.3.2004 - 1.8.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.11.2003 do 17.6.2005
Ve funkci: od 21.11.2003 do 17.6.2005
Adresa: 257 65 Čechtice - Mnichovice 20 Česká republika
Čechtice - Mnichovice 20, PSČ 25765
Jméno: Jindřich Nenáhlo 3.3.2004 - 1.8.2005
Funkce: místopřesdseda
Trvání členství: od 21.11.2003
Ve funkci: od 21.11.2003
Adresa: Ostředek 80 , 257 24 Chocerady Česká republika
Chocerady, Ostředek 80, PSČ 25724
Jméno: Josef Zíka 3.3.2004 - 1.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.11.2003 do 17.6.2005
Ve funkci: od 21.11.2003 do 17.6.2005
Adresa: 257 63 Trhový Štěpánov - Chlum 46 Česká republika
Trhový Štěpánov - Chlum 46, PSČ 25763
Jméno: Jindřich Nenáhlo 1.8.2005 - 22.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2003 do 19.6.2008
Ve funkci: od 21.11.2003 do 19.6.2008
Adresa: Ostředek 80 , 257 24 Chocerady Česká republika
Chocerady, Ostředek 80, PSČ 25724
Jméno: Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. 1.8.2005 - 22.7.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 17.6.2005 do 19.6.2008
Adresa: Brzotice 7 , 257 68 Dolní Kralovice Česká republika
Dolní Kralovice, Brzotice 7, PSČ 25768
Jméno: Ing. Jiří Škvor 1.8.2005 - 22.7.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 17.6.2005 do 19.6.2008
Adresa: Ostředek 5 , Chocerady Česká republika
Chocerady, Ostředek 5, okres Benešov, PSČ 25724
Jméno: Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. 22.7.2008 - 29.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 28.6.2012
Ve funkci: od 19.6.2008 do 28.6.2012
Adresa: 257 68 Loket - Brzotice 7 Česká republika
Loket - Brzotice 7, PSČ 25768
Jméno: Ing. Jiří Škvor 22.7.2008 - 29.10.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 28.6.2012
Ve funkci: od 19.6.2008 do 28.6.2012
Adresa: Ostředek 5 , Chocerady Česká republika
Chocerady, Ostředek 5, okres Benešov, PSČ 25724
Jméno: Ing. Pavel Navrátil 22.7.2008 - 29.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008
Ve funkci: od 19.6.2008
Adresa: 257 63 Trhový Štěpánov 325 Česká republika
Trhový Štěpánov 325, PSČ 25763

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Milan Škvor 26.2.2008 - 2.2.2012
Adresa: 257 24 Ostředek 131 Česká republika
Ostředek 131, PSČ 25724

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Navrátil CSc.
Člen statutárního orgánu: Richard Hrdina
Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Jandejsek CSc.

Vlastníci firmy Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. IČO: 46355871

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 16 026 900 Kč 100% 14.11.2005
zakladni 8 326 900 Kč - 8.10.2003 - 14.11.2005
zakladni 2 726 900 Kč - 4.8.2003 - 8.10.2003
zakladni 27 269 000 Kč - 17.11.1998 - 4.8.2003
zakladni 20 729 000 Kč - 1.10.1992 - 17.11.1998

Sbírka Listin Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. IČO: 46355871

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1723/SL 39 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.2.2016 18.2.2016 14
B 1723/SL 38 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 16.2.2016 18.2.2016 17
B 1723/SL 37 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.1.2015 6.2.2015 15
B 1723/SL 36 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.1.2015 6.2.2015 17
B 1723/SL 35 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 18.3.2014 21.3.2014 3
B 1723/SL 34 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.3.2014 19.3.2014 16
B 1723/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.12.2012 18.12.2012 15
B 1723/SL 32 účetní závěrka r. 2011 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 12.12.2012 18.12.2012 15
B 1723/SL 31 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 28.6.2012 13.11.2012 15.11.2012 11
B 1723/SL 30 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 28.6.2012 13.11.2012 15.11.2012 1
B 1723/SL 29 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 30.12.2011 4.4.2012 0
B 1723/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.1.2012 16.1.2012 10
B 1723/SL 27 účetní závěrka příloha r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.1.2012 16.1.2012 14
B 1723/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.1.2012 16.1.2012 9
B 1723/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.9.2010 1.10.2010 31
B 1723/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.10.2009 12.10.2009 20
B 1723/SL 23 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 3.12.2008 3.12.2008 2
B 1723/SL 22 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 3.12.2008 3.12.2008 4
B 1723/SL 21 účetní závěrka 2007 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 2.12.2008 2.12.2008 2
B 1723/SL 20 účetní závěrka 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 2.12.2008 2.12.2008 4
B 1723/SL 19 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 31.12.2007 12.3.2008 1
B 1723/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2008 12.3.2008 1
B 1723/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.6.2007 12.7.2007 22
B 1723/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 3.7.2006 4.7.2006 0
B 1723/SL 13 výroční zpráva r.2004+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 29.8.2005 1.9.2005 28
B 1723/SL 15 notářský zápis -NZ138/05 Městský soud v Praze 24.6.2005 1.8.2005 0
B 1723/SL 14 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 17.6.2005 1.8.2005 0
B 1723/SL 12 notářský zápis -NZ151/04 Městský soud v Praze 23.6.2004 19.8.2004 0
B 1723/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 29.7.2004 2.8.2004 18
B 1723/SL 10 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.11.2003 3.3.2004 0
B 1723/SL 8 účetní závěrka [2002], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 7.7.2003 11.7.2003 0
B 1723/SL 9 notářský zápis NZ110/2003 Městský soud v Praze 14.5.2003 9.7.2003 0
B 1723/SL 4 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 15.5.1998 8.8.2002 28.8.2002 0
B 1723/SL 3 účetní závěrka [2001], zpráva auditora r.2001 + zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
B 1723/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2001 11.6.2002 0
B 1723/SL 6 ostatní -zápis z VH+ Městský soud v Praze 11.5.2001 11.6.2002 0
B 1723/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 155/2001 Městský soud v Praze 28.6.2001 11.6.2002 0
B 1723/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 206/97 Městský soud v Praze 29.5.1997 28.7.1999 0
B 1723/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 182/98 Městský soud v Praze 11.6.1998 28.7.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Společnost pro zemědělskou výrobu Ostředek, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.