SONBERK, a.s. Popice IČO: 60714697

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SONBERK, a.s., která sídlí v obci Popice a bylo jí přiděleno IČO 60714697.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SONBERK, a.s. se sídlem v obci Popice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o SONBERK, a.s. IČO: 60714697

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 27.5.2004
Spisová značka: B 4138
IČO: 60714697
Obchodní firma: SONBERK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.5.2004
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 3.8.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.8.2014 - 13.8.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 22.8.2014 - 13.8.2019
a) Základní kapitál společnosti SONBERK, a.s., se zvyšuje ze zapsané 64.000.000,- Kč, slovy: šedesát čtyři milionů korun českých, o částku ve výši 16.000.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů korun českých, na novou výši 80.000.000,- Kč, slovy: osmdesát milio nů korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 160 ks, slovy: sto šedesáti kusy listinných, kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zák ladního kapitálu se nepřipouští. c) Akcionáři společnosti a to společnost PROXY-FINANCE a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ 186 23 174 a pan JUDr. Tibor Nyitray, r.č. 631005/6676, bytem Brno, Ledárenská 52, výslovně prohlásili, že se vzdávají svých přednostních práv na upisování akci í. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány akcionářem a předem určeným zájemcem společnosti PROXY-FINANCE a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ 186 23 174 (dále upisovatel), za emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc ko run českých, ve výši 120.000,- Kč, slovy: sto dvacet tisíc korun českých. Emisní ážio činí 3.200.000,- Kč, slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých. e) Místem úpisu akcií je sídlo notářské kanceláře notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13, PSČ 602 00. f) Předem určený zájemce - upisovatel, upíše ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku, akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti dnů ode dne doručení n ávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií v celkové výši 19.200.000,- Kč, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, ve výši 120.000,- Kč, slovy: sto dvacet tisíc korun českých, bude spl acen v penězích. g) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti SONBERK, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. h) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní bankovní účet emitenta, který je veden u banky Československá obchodní banka, a.s. pobočka Brno, Veveří 111, č. účtu 230270591/0300, v měně CZK. Upisovatel splatí emisní kurs pouze peněžitými vklady. i) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. j) Nebude probíhat upisování nepeněžitými vklady. k) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. l) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. m) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že stávající základní kapitál společnosti je nedostatečný. Společnost potřebuje nový kapitál na svůj další rozvoj financování provozní činnosti. n) Poukázky na akcie nebudou vydávány. 23.6.2009 - 29.6.2009
Základní kapitál společnosti SONBERK, a.s. se sídlem Brno, Olomoucká 1159/40, PSČ 618 00, IČ: 60714697, se zvyšuje ze stávající zapsané výše základního kapitálu společnosti 40.000.000,--Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, o částku ve výši 24.000.00 0,--Kč, slovy: dvacet čtyři milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SONBERK, a.s. bude upsáno: 240 ks, slovy: dvě stě čtyřicet kusů, listinných, kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti nabídnuty určitému zájemci, a to : společnosti PROXY-FINANCE a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, IČ : 18623174. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti SONBERK, a.s., Brno, Olomoucká 1159/40, a to uzavřením a podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy je společnost povinna doručit určenému zájemci nejpozději do 10 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude splacen výlučně peněžitým vkladem. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu akcií je třicet dnů ode dne úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, nejpozději však do 31.12.2007, slovy: třicátého prvního prosince roku dva ticíce sedm, přičemž celý peněžitý vklad je splatný převodem na účet číslo 218 128 955/0300, vedený u ČSOB, a.s., který za tímto účelem zřídila společnost na firmu společnosti. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. 16.11.2007 - 27.12.2007
Základní kapitál společnosti SONBERK, a.s., se sídlem Brno, Merhautova 173, IČ 60714697, se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, a to upisováním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad výše uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 200, slovy: dvou set, kusů listinných kmenových nekótovaných akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých a je shodná s jejich emisním k ursem. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti. Místem úpisu akcií je Brno, Olomoucká 1159/40, PSČ 618 00. Veškeré nově vydané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření dohody akcionářů dojde nejpozději do patnácti dnů od zápisu záměru rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti d o obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů, a to splacením peněžitého vkladu na zvlástní účet společnosti číslo 201097566/0300, vedený u ČSOB, a.s., který za tímto účelem zří dila společnost na firmu společnosti, zbývající část emisního kursu, tj. 70% bude splaceno nejpozději do 10.1.2007, slovy: desátého ledna roku dva tisíce sedm. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. 18.1.2006 - 6.3.2006
Základní kapitál společnosti SONBERK, a.s., se sídlem Brno, Merhautova 173, IČ 60714697, se zvyšuje z částky ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, o částku ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, nově na částku ve výši 20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100 ks, slovy: sto kusů, kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Emisní kurz nově upisovaných akcií není roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun, na jednu akcii. Emisní kurz nově upisovaných 100, slovy: sto, kusů akcií je celkem 12.000.000,- Kč, slovy: dvanáct milionů koru n českých. Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci, a to dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., IČ 31720889, se sídlem Bratislava, Miletič ova 1, PSČ 821 08, Slovenská republika, a schvaluje se, aby upisování akcií bylo provedeno takto: a) část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 7.000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., která vznikla na základě vlastní směnky vys tavené v Bratislavě dne 29. decembra 2003 společností AURIGA TANO, s.r.o., se sídlem Brno, Merhautova 173 (právní předchůdce společnosti SONBERK, a.s.) na řád společnosti Prvá slovenská investiční skupina, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČ 699977, znějící na směnečnou sumu 7.000.000,- Kč s úrokovou sazbou 7% p.a., s lhůtou splatnosti na videnie a celkem tato pohledávka činí k dnešnímu dni částku 7.000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých. Pohledávka z této směnky byla uznána protokolem o př edložení směnek k proplacení společnosti SONBERK, a.s. ze dne 1.7.2004. Tato směnka byla dne 1.7.2004 řádně indosována na společnost V BROKERS, o.c.p., a.s. Prostá kopie shora uvedené směnky tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu. Ověřený opis pro tokolu o předložení směnek k proplacení tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. b) část emisního kursu upsaných akcií ve výši 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., která vznikla na základě vlastní směnky vystavené v Brně dne 19.4.2004 společností AURIGA TANO, s.r.o., IČ 60714697, se sídlem Brno, Merhautova 173 (právní předchůdce společnosti SONBERK, a.s.), na řád společnosti Fintop, a.s., IČ 63998106, se sídlem Anežská 10, 110 00 Praha 1, znějící na směnečnou sumu 1.500.000,- Kč s úrokovou sazbou 5,6% p.a., s lhůtou splatnosti na viděnou a celkem tato pohledávka činí k dnešnímu dni částku 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých. Pohledávka z této směnky byla uznána protokol em o předložení směnek k proplacení společnosti SONBERK, a.s. ze dne 1.7.2004. Tato směnka byla dne 1.7.2004 řádně indosována na společnost V BROKERS, o.c.p., a.s. Prostá kopie shora uvedené směnky tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu. c) část emisního kursu upsaných akcií ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., která vznikla na základě vlastní směnky vystav ené v Brně dne 1.6.2004 společností AURIGA TANO, s.r.o., IČ 60714697, se sídlem Brno, Merhautova 173 (právní předchůdce společnosti SONBERK, a.s.), na řád společnosti Fintop, a.s., IČ 63998106, se sídlem Anežská 10, 110 00 Praha 1, znějící na směnečnou su mu 1.000.000,- Kč s úrokovou sazbu 5,6% p.a. s lhůtou splatnosti na viděnou a celkem tato pohledávka činí k dnešnímu dni částku 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Pohledávka z této směnky byla uznána protokolem o předložení směnek k propla cení společnosti SONBERK, a.s. ze dne 1.7.2004. Tato směnka byla dne 1.7.2004 řádně indosována na společnost V BROKERS, o.c.p., a.s. Prostá kopie shora uvedené směnky tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu. d) část emisního kursu upsaných akcií ve výši 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti V BROKERS, o.c.p., a.s., která vznikla na základě vlastní směnky vystavené v Brně dne 6.5.2004 společností AURIGA TANO, s.r.o., IČ 60714697, se sídlem Brno, Merhautova 173 (právní předchůdce SONBERK, a.s.), na řád společnosti Fintop, a.s., IČ 63998106, se sídlem Anežská 10, 110 00 Praha 1, znějící na směnečnou s umu 2.500.000,- Kč s úrokovou sazbou 5,6% p.a., s lhůtou splatnosti na viděnou a celkem tato pohledávka činí k dnešnímu dni částku 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých. Pohledávka z této směnky byla uznána protokolem o předložení směnek k proplacení společnosti SONBERK, a.s. ze dne 1.7.2004. Tato směnka byla dne 1.7.2004 řádně indosována na společnost V BROKERS, o.c.p., a.s. Prostá kopie shora uvedené směnky tvoří přílohu číslo 6 tohoto notářského zápisu. Pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje místo úpisu - sídlo společnosti: Brno, Merhautova 173. Upsání akcií bude provedeno ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o započtení mezi předem určeným zájemcem a společností a ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od d oručení návrhu. Důvodem pro navrhované započtení pohledávek předem určenému zájemci je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionáře vzniklých z výše uvedených vlastních směnek a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisn ího kursu akcií, tedy vložením a zaúčtováním finančních prostředků, které byly společnosti původně zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle toho to rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Dalším důvodem je skutečnost, že vyrovnání pohledávek v penězích by znamenalo ekonomické zatížení společnosti a bránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. 4.8.2004 - 27.9.2004
Společnost vznikla přeměnou právní formy obchodní společnosti AURIGA TANO, s.r.o. se sídlem v Brně, Merhautova 173, IČ: 60714697, Rg. C 15951 Krajského soudu v Brně. 27.5.2004

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60714697
Obchodní firma: SONBERK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Hustopeče
Vznik první živnosti: 3.8.1994
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60714697
Firma: SONBERK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Popice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.8.1994

Kontakty na SONBERK, a.s. IČO: 60714697

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Sonberk 393 , Popice 691 27 22.8.2014
Sídlo: Sonberk 393 , Popice 691 27 11.11.2008 - 22.8.2014
Sídlo: Sonberk 393 , Popice 691 27 5.8.2008 - 11.11.2008
Sídlo: Olomoucká 1159/40 , Brno 618 00 6.3.2006 - 5.8.2008
Sídlo: Merhautova 1037/173 , Brno 613 00 3.8.1994 - 6.3.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Sonberk 393, Popice 691 27

Obory činností SONBERK, a.s. IČO: 60714697

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.6.2009
výroba nápojů 20.6.2003 - 29.6.2009
pěstitelské pálení 20.6.2003 - 29.6.2009
činnost technických poradců v oblasti potravinářství, zemědělství a lesnictví, vinařství 20.6.2003 - 29.6.2009
testování, měření a analýzy 20.6.2003 - 29.6.2009
reklamní činnost a marketing 20.6.2003 - 29.6.2009
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 20.6.2003 - 29.6.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 20.6.2003 - 29.6.2009
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 20.6.2003 - 29.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.6.2002 - 29.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 21.6.2002 - 29.6.2009
obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) a vykonávání činností podle §46 odst.2 z.č. 591/92Sb.: - vykonávání činnosti na základě smluv podle § 34 a 37 z.č.591/92 Sb. - provádění poradenské činnost ve věcech týkajících se cenných papírů - provádění činnosti na základě smlouvy dle § 36 z.č. 591/92 Sb. 6.4.1995 - 21.6.2002
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.8.1994 - 14.12.1995
zprostředkovatelská činnost 3.8.1994 - 14.12.1995

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 29.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Sonberk 393 , Popice 691 27
Identifikační číslo provozovny: 1007443227
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 28.4.2010

Živnost č. 2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.10.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Sonberk 393 , Popice 691 27
Identifikační číslo provozovny: 1007443227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.10.2013

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.2.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: Sonberk 393 , Popice 691 27
Identifikační číslo provozovny: 1007443227
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.2.2017

Živnost č. 4 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.1994
Zánik oprávnění: 11.5.2000

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.1994
Zánik oprávnění: 11.5.2000

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pěstitelské pálení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost technických poradců v oblasti potravinářství, zemědělství, lesnictví a vinařství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování jádrového a peckového ovoce
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy SONBERK, a.s. IČO: 60714697

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje kterýkoli člen představenstva samostatně. 13.8.2019
Způsob jednání: K jednání za společnost je oprávněn každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané obchodní firmě společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby. 27.5.2004 - 13.8.2019
Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel 3.8.1994 - 27.5.2004
Jméno: Vladimír Vajda 13.8.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2019
Ve funkci: od 10.6.2019
Adresa: Olomoucká 1159/40, Brno 618 00
Jméno: Ing. Michal Kamas 13.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2019
Adresa: Zhořova 1218, Rosice 665 01
Jméno: Ing. Dušan Vanko 13.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2019
Adresa: 176, Velatice 664 05
Jméno: ing. Ivan Neumann 3.8.1994 - 14.12.1995
Funkce: jednatel
Adresa: Merhautova 1037/173, Brno 613 00
Jméno: Jan Polák 14.12.1995 - 16.4.1996
Adresa: Baráškova 1592 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Ivica Adamcová 16.4.1996 - 5.3.1997
Funkce: jednatel
Adresa: Běhounkova 2460/33, Praha 158 00
Jméno: Vladimir Vajda 5.3.1997 - 30.10.1998
Funkce: jednatel
Adresa: Merhautova 1037/173, Brno 613 00
Jméno: Vladimír Vajda 30.10.1998 - 21.6.2002
Funkce: jednatel
Adresa: Merhautova 1037/173, Brno 613 00
Jméno: Vladimír Vajda 21.6.2002 - 27.5.2004
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 5.3.1997
Adresa: Merhautova 1037/173, Brno 613 00
Jméno: Vladimír Vajda 27.5.2004 - 19.1.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 27.5.2004
Adresa: Merhautova 1037/173, Brno 613 00
Jméno: Ing. Michal Kamas 27.5.2004 - 9.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 13.6.2014
Ve funkci: od 27.5.2004
Adresa: Zhořova 1218, Rosice 665 01
Jméno: JUDr. Tibor Nyitray 27.5.2004 - 21.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 13.6.2014
Ve funkci: od 27.5.2004 do 13.6.2014
Adresa: Ledárenská 397/52, Brno 620 00
Jméno: Vladimír Vajda 19.1.2007 - 22.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 13.6.2014
Ve funkci: od 27.5.2004 do 13.6.2014
Adresa: Olomoucká 1159/40, Brno 618 00
Jméno: Ing. Michal Kamas 9.11.2013 - 22.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 13.6.2014
Ve funkci: od 27.5.2004
Adresa: Zhořova 1218, Rosice 665 01
Jméno: JUDr. Tibor Nyitray 21.8.2014 - 22.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 13.6.2014
Ve funkci: od 27.5.2004 do 13.6.2014
Adresa: Neumannova 530/53, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Tibor Nyitray 22.8.2014 - 13.8.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Ve funkci: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Adresa: Neumannova 530/53, Brno 602 00
Jméno: Vladimír Vajda 22.8.2014 - 13.8.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Ve funkci: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Adresa: Olomoucká 1159/40, Brno 618 00
Jméno: Ing. Michal Kamas 22.8.2014 - 13.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Adresa: Zhořova 1218, Rosice 665 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: prof. Fedor Malík CSc. 13.8.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2019
Ve funkci: od 10.6.2019
Adresa: Kalinčiakova 21 , 900 01 Modra Slovenská republika
Jméno: Ing. Josef Peřina 13.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2019
Adresa: Hrušovanská 470, Drnholec 691 83
Jméno: Josef Balík 13.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2019
Adresa: Sídl. Osvobození 760, Lednice 691 44
Jméno: JUDr. Tibor Nyitray 13.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2019
Adresa: Neumannova 530/53, Brno 602 00
Jméno: prof. Fedor Malík CSc. 27.5.2004 - 22.8.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: do 13.6.2014
Ve funkci: od 27.5.2004 do 13.6.2014
Adresa: Kalinčiakova 21 , Modra Slovenská republika
Jméno: Ing. Josef Peřina 27.5.2004 - 22.8.2014
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.6.2014
Ve funkci: od 27.5.2004
Adresa: Hrušovanská 470, Drnholec 691 83
Jméno: Ing. Josef Balík 27.5.2004 - 22.8.2014
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.6.2014
Ve funkci: od 27.5.2004
Adresa: Valtická 335, Lednice 691 44
Jméno: prof. Fedor Malík CSc. 22.8.2014 - 13.8.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Ve funkci: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Adresa: Kalinčiakova 21 , 900 01 Modra Slovenská republika
Jméno: Ing. Josef Peřina 22.8.2014 - 13.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Adresa: Hrušovanská 470, Drnholec 691 83
Jméno: Ing. Josef Balík 22.8.2014 - 13.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2014 do 10.6.2019
Adresa: Sídl. Osvobození 760, Lednice 691 44

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Vladimír Vajda
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Kamas
Člen statutárního orgánu: Ing. Dušan Vanko

Vlastníci firmy SONBERK, a.s. IČO: 60714697

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 80 000 000 Kč 100% 29.6.2009
zakladni 64 000 000 Kč 100% 27.12.2007 - 29.6.2009
zakladni 40 000 000 Kč 100% 19.1.2007 - 27.12.2007
zakladni 40 000 000 Kč - 31.3.2006 - 19.1.2007
zakladni 40 000 000 Kč 65% 6.3.2006 - 31.3.2006
zakladni 20 000 000 Kč 100% 27.9.2004 - 6.3.2006
zakladni 10 000 000 Kč 100% 27.5.2004 - 27.9.2004
zakladni 10 000 000 Kč - 12.4.2000 - 27.5.2004
zakladni 1 000 000 Kč - 27.10.1994 - 12.4.2000
zakladni 500 000 Kč - 3.8.1994 - 27.10.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 800 29.6.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 640 27.12.2007 - 29.6.2009
Akcie na jméno 100 000 Kč 400 16.11.2007 - 27.12.2007
Akcie na majitele 100 000 Kč 400 6.3.2006 - 16.11.2007
Akcie na majitele 100 000 Kč 200 27.9.2004 - 6.3.2006
Akcie na majitele 100 000 Kč 100 27.5.2004 - 27.9.2004

Sbírka Listin SONBERK, a.s. IČO: 60714697

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4138/SL 35 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 3.4.2015 2.9.2015 4.9.2015 26
B 4138/SL 34 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 14.4.2014 22.8.2014 3.11.2014 27
B 4138/SL 33 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 13.6.2014 6.8.2014 30.10.2014 1
B 4138/SL 31 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 16.4.2013 15.8.2013 23.8.2013 26
B 4138/SL 30 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 6.4.2012 20.2.2013 20.2.2013 28
B 4138/SL 29 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 1.7.2011 28
B 4138/SL 28 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 11.1.2011 10
B 4138/SL 27 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 20.4.2009 20.8.2009 10
B 4138/SL 26 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 20.4.2009 20.8.2009 10
B 4138/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.2009 7.7.2009 10
B 4138/SL 24 notářský zápis -osvědčení VH,NZ 408/09 Krajský soud v Brně 9.6.2009 24.6.2009 10
B 4138/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.10.2008 12.11.2008 11
B 4138/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.2008 15.8.2008 11
B 4138/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.12.2007 18.1.2008 11
B 4138/SL 20 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 20.6.2007 16.1.2008 27
B 4138/SL 19 notářský zápis - rozh. VH, NZ 853/07 Krajský soud v Brně 29.10.2007 26.11.2007 15
B 4138/SL 18 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 11.4.2006 17.5.2006 26
B 4138/SL 17 notářský zápis -NZ 68/2006 Krajský soud v Brně 30.1.2006 4.4.2006 6
B 4138/SL 16 notářský zápis -NZ 25/2006-osvědčení Krajský soud v Brně 10.1.2006 15.2.2006 9
B 4138/SL 15 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 30.6.2005 31.8.2005 13
B 4138/SL 14 ostatní -sml. o vzáj.. započ. pohleded Krajský soud v Brně 6.9.2004 6.10.2004 5
B 4138/SL 13 ostatní -smlouva u upsání akcií Krajský soud v Brně 6.9.2004 6.10.2004 5
B 4138/SL 12 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 567/04 Krajský soud v Brně 1.7.2004 9.9.2004 18
B 4138/SL 9 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 17.2.2004 16.6.2004 2
B 4138/SL 8 notářský zápis -stanovy, NZ 119/04 Krajský soud v Brně 12.2.2004 16.6.2004 16
B 4138/SL 11 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 31.1.2004 16.6.2004 12
B 4138/SL 10 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 17.2.2004 16.6.2004 1
C 15951/SL 7 posudek znalce č. 131-5/04 Krajský soud v Brně 6.2.2004 4.6.2004 6
B 4138/SL 7 posudek znalce -č. 131-5/04 Krajský soud v Brně 6.2.2004 4.6.2004 42
C 15951/SL 6 účetní uzávěrky 2003 Krajský soud v Brně 29.3.2004 29.4.2004 13
B 4138/SL 6 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 29.3.2004 29.4.2004 9
B 4138/SL 5 notářský zápis -zakl. listina, NZ 114/03 Krajský soud v Brně 12.2.2003 1.7.2003 11
B 4138/SL 4 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 20.2.2003 21.3.2003 13
B 4138/SL 3 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 26.3.2002 28.3.2002 20
B 4138/SL 2 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 28.3.2001 4.7.2001 21
B 4138/SL 1 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 27.4.1998 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SONBERK, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SONBERK, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.