SOMAX a.s. Hejtmánkovice IČO: 60916559

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SOMAX a.s., která sídlí v obci Hejtmánkovice a bylo jí přiděleno IČO 60916559.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SOMAX a.s. se sídlem v obci Hejtmánkovice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o SOMAX a.s. IČO: 60916559

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 8.12.1994
Spisová značka: B 1156
IČO: 60916559
Obchodní firma: SOMAX a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.12.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 8.12.1994
Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 24.9.2009, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 22.876.000,-Kč (slovy dvacet dva miliony osm set sedmdesát šest tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 17 (slovy sedmnáct) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1 .000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) činí 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých); 57 (slovy padesát sedm) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých); 17 (slovy sedmnáct) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) činí 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun č eských); 6 (slovy šest) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) činí 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na majitele v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen nepeněžitým vkladem. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce o úpis - obchodní společnost Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.), uzavře se společností SOMAX a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena takto: A) buď 30 (slovy třicet) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Úpis akcií bude v tomto případě vázán na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a B) nebo (pokud akcie nebudou upsány ve lhůtě dle písmene A) pak ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpo zději do 15 (slovy patnácti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí.Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti SOMAX a.s. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou s akciemi společností již vydanými, tedy kmenovými akciemi na m ajitele. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. g) Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětů vkladu, kterými bude splacen emisní kurz upsaných akcií, a to nejpozději do jednoho týdne ode dne upsání akcií, předáním níže popsaných předmětů vkladu a písemného prohlášení upisovatele obchodní společnosti SOMAX a.s.: 1) vkladu akcionáře obchodní společnosti Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) - jehož předmětem je budova číslo popisné 132 (rodinný dům), příslušná k části obce Náchod, stojící na pozemku, parcelní číslo St. 187/1; pozemek par celní číslo St. 187/1, obojí zapsáno na listu vlastnictví 4691 pro katastrální území a obec Náchod, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký Kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Hodnota tohoto předmětu vkladu akcionáře společnosti Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) byla určena znaleckým posudkem číslo 2569/12-2009, Miroslava Sychrovského, ze dne 8.8.2009, částkou 7.900.000,-Kč (slovy sedm milionů dev ět set tisíc korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu V Hradci Králové 2 Nc 296/2009-8, ze dne 24.7.2009, které nabylo právní moci dne 30.7.2009. Za tento vklad bude vydáno 7 (slovy sedm) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akcii; 8 (slovy osm) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii; 10 (slovy deset) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii. 2) Vkladu akcionáře obchodní společnosti Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) - jehož předmětem je budova číslo popisné 468 (bytový dům), příslušná k části obce Hradec Králové, stojící na pozemku, parcelní číslo St. 557; pozeme k parcelní číslo St. 557, obojí zapsáno na listu vlastnictví 20050 pro katastrální území a obec Hradec Králové, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký Kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Hodnota tohoto předmětu vkladu akcionáře společnosti Fin ancial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) byla určena znaleckým posudkem číslo 2577/20-2009, Miroslava Sychrovského, ze dne 17.8.2009, částkou 14.976.000,-Kč (slovy čtrnáct milionů devět set sedmdesát šest tisíc korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu V Hradci Králové 2 Nc 296/2009 - 8, ze dne 24.7.2009, které nabylo právní moci dne 30.7.2009. Za tento vklad bude vydáno 10 (slovy deset) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000.-Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akcii; 49 (slovy čtyřicet devět) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii; 7 (sl ovy sedm) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii; 6 (slovy šest) kusů kmenových akcií, na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. 5.10.2009 - 9.10.2009
Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 4.8.2009 rozhodla o snížení základního kapitálu: a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty z minulých let a úhrada ztráty z běžného účetního období v celkové výši 52.363.929,02 Kč (slovy padesát dva miliony tři sta šedesát tři tisíce devět set dvacet devět korun česk ých, dva haléře) a příděl do rezervního fondu ve výši 2.236.070,98 Kč (slovy dva miliony dvěstě třicet šest tisíc sedmdesát korun českých devadesát osm haléřů). Částka odpovídající výši snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty a k tvorbě r ezervního fondu, ve výších vedených v předchozí větě. b) Základní kapitál bude snížen o částku 54.600.000,- Kč (slovy padesát čtyři miliony šest set tisíc korun českých). c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti o částku 7.000,- Kč (slovy sedm tisíc korun českých). Společnost má vydáno 7.800 (slovy sedm tisíc osm set) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě . d) V souvislosti se snížením jmenovité hodnoty všech akcií se určuje lhůta k předložení těchto akcií, za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty v délce 90 (slovy devadesáti) dnů, která počne běžet první den po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. O počátku běhu této lhůty a o povinnosti akcionářů předložit akcie společnosti budou akcionáři informování způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. 12.8.2009 - 19.9.2017

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60916559
Obchodní firma: SOMAX a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Broumov
Vznik první živnosti: 8.12.1994
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60916559
Firma: SOMAX a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Hejtmánkovice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.12.1994

Kontakty na SOMAX a.s. IČO: 60916559

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 109 , Hejtmánkovice 550 01 4.10.2016
Sídlo: 109 , Hejtmánkovice 550 01 5.10.2009 - 4.10.2016
Sídlo: 109 , Hejtmánkovice 550 01 8.12.1994 - 5.10.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností SOMAX a.s. IČO: 60916559

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.9.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.10.2009
Hostinská činnost 22.11.2005
Výroba nealkoholických nápojů 8.12.1994 - 5.10.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.12.1994 - 5.10.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.12.1994

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 7.11.2005
Přerušení oprávnění: 1.12.2017

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba nealkoholických nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy SOMAX a.s. IČO: 60916559

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 19.9.2017
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně fyzická osoba, která k tomu byla předsedou představenstva písemně pověřena. Za společnost podepisuje buď představenstvo nebo předseda představenstva nebo fyzická osoba, která k tomu byla předsedou představenstva písemně pověřena. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka, připojí svůj podpis. 8.12.1994 - 19.9.2017
Jméno: JUDr. Vladislav Ježek 19.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.9.2017
Adresa: 77, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Ing. Jan Kozák 8.12.1994 - 30.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lesní čtvrť I. 0 , Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Václav Ševčík 8.12.1994 - 30.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Česká 4756, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Josef Klimeš 8.12.1994 - 22.11.2005
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Komenského 277, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Josef Klimeš 22.11.2005 - 24.5.2012
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: do 1.7.2011
Adresa: U Cihelny 690, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Vladislav Ježek 30.11.1998 - 14.5.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 5.11.2012
Adresa: 77, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Jiří Středa 30.11.1998 - 14.5.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 5.11.2012
Adresa: U Rubeny 493, Velké Poříčí 549 32
Jméno: Josef Klimeš 14.5.2013 - 25.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.11.2012 do 25.9.2014
Ve funkci: od 5.11.2012 do 25.9.2014
Adresa: U Cihelny 690, Náchod 547 01
Jméno: Vladislav Ježek 14.5.2013 - 19.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.11.2012 do 15.9.2017
Adresa: 77, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Iva Kosařová 14.5.2013 - 19.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.11.2012 do 15.9.2017
Adresa: Nemocniční 820, Náchod 547 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Iva Kosařová 19.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2017
Adresa: Nemocniční 820, Náchod 547 01
Jméno: Ivo Hruška 8.12.1994 - 30.11.1998
Adresa: Eduarda Beneše 0 , Hradec Králové Česká republika
Jméno: JUDr. Jan Kunze 8.12.1994 - 12.8.2015
Adresa: U Hřbitova 1089/34, Opava 747 06
Jméno: JUDr. Jan Žatecký 8.12.1994 - 4.10.2016
Adresa: Zborovská 81/58, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Jana Němcová 30.11.1998 - 4.10.2016
Adresa: Na vrstvách 95/6, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Jan Kunze 12.8.2015 - 19.9.2017
Trvání členství: do 15.9.2017
Adresa: U Hřbitova 1089/34, Opava 747 06
Jméno: JUDr. Jan Žatecký 4.10.2016 - 19.9.2017
Trvání členství: do 15.9.2017
Adresa: Zborovská 81/58, Praha 150 00
Jméno: Jana Ieremiadou 4.10.2016 - 19.9.2017
Trvání členství: do 15.9.2017
Adresa: Klapálkova 2242/9, Praha 149 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Vladislav Ježek

Vlastníci firmy SOMAX a.s. IČO: 60916559

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 46 276 000 Kč 100% 9.10.2009
zakladni 23 400 000 Kč - 12.8.2009 - 9.10.2009
zakladni 78 000 000 Kč - 8.12.1994 - 12.8.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 40 19.9.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 19.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 26 19.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 16 19.9.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 40 9.10.2009 - 19.9.2017
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 60 9.10.2009 - 19.9.2017
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 26 9.10.2009 - 19.9.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 16 9.10.2009 - 19.9.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 23 5.10.2009 - 9.10.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 3 5.10.2009 - 9.10.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 9 5.10.2009 - 9.10.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 10 5.10.2009 - 9.10.2009
Kmenové akcie na majitele 3 000 Kč 7 800 12.8.2009 - 5.10.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 7 800 8.12.1994 - 12.8.2009

Sbírka Listin SOMAX a.s. IČO: 60916559

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1156/SL 33 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2015 2.12.2015 8
B 1156/SL 32 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2014 4.9.2014 9
B 1156/SL 31 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 19.9.2013 20.9.2013 8
B 1156/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2013 15.5.2013 11
B 1156/SL 29 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2012 26.9.2012 8
B 1156/SL 28 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2011 30.8.2011 8
B 1156/SL 27 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2010 26.8.2010 8
B 1156/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.10.2009 6.10.2009 14
B 1156/SL 24 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2009 5.10.2009 23
B 1156/SL 23 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2009 5.10.2009 22
B 1156/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2009 5.10.2009 14
B 1156/SL 21 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 24.9.2009 25.9.2009 5.10.2009 6
B 1156/SL 25 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2009 25.9.2009 2
B 1156/SL 20 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2009 18.9.2009 9
B 1156/SL 19 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2009 5.8.2009 13.8.2009 3
B 1156/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2009 5.8.2009 13.8.2009 14
B 1156/SL 17 ostatní cash flow Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2008 17.9.2008 1
B 1156/SL 16 ostatní přehled o změn. vlast.kapitálu Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2008 17.9.2008 2
B 1156/SL 15 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2008 17.9.2008 3
B 1156/SL 14 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2008 17.9.2008 2
B 1156/SL 13 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2008 17.9.2008 4
B 1156/SL 12 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2007 20.9.2007 8
B 1156/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 414/2005 Krajský soud v Hradci Králové 18.10.2005 21.11.2005 21.11.2005 19
B 1156/SL 9 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2004 30.7.2004 30.7.2004 31
B 1156/SL 8 stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2003 29.7.2003 29.7.2003 47
B 1156/SL 7 účetní závěrka - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2002 16.8.2002 16.8.2002 29
B 1156/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 515/2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2001 25.1.2002 25.1.2002 14
B 1156/SL 5 účetní závěrka - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 25.7.2001 25.7.2001 28
B 1156/SL 4 účetní závěrka - za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2000 28.6.2000 28.6.2000 29
B 1156/SL 3 účetní závěrka - za r. 1998 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 27.9.1999 27.9.1999 27.9.1999 35
B 1156/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí jediného akcion. Krajský soud v Hradci Králové 3.1.1997 9.11.1998 9.11.1998 1
B 1156/SL 1 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 18.5.1998 9.10.1998 9.10.1998 15

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SOMAX a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SOMAX a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.