SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. Brno IČO: 25209795

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 25209795.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba zápalek , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné a další.

Základní údaje o SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. IČO: 25209795

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 17.7.2015
Spisová značka: B 7345
IČO: 25209795
Obchodní firma: SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1997
V důsledku přeměny - rozdělení společnosti SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., odštěpením části jejího jmění vznikla společnost N166, a.s., se sídlem: Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno. 4.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 12.9.2014 - 4.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 12.9.2014 - 4.6.2015
Společnost SOLO SIRKÁRNA, a.s., IČ 252 09 795, se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, jako prodávající na straně jedné a společnost SOLODOOR a.s., IČ 252 09 779, se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, jako kupující na straně druhé, spolu d ne 25.6.2010 uzavřely Smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě společnost SOLO SIRKÁRNA, a.s. prodala společnosti SOLODOOR a.s. část svého podniku označovanou jako "Divize energetiky", a to s účinností k 1.7.2010. 16.7.2010
Rozhodnutí valné hromady společnosti z 22.6.2001 o záměru zvýšit základní kapitál: a) Základní kapitál obchodní společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. se zvyšuje z částky 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony korun českých), o částku 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), na celkovou částku ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) se nepřipouští, c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, vydány v zaknihované podobě, v počtu 27.000 kusů, d) Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) e) Vzhledem ke skutečnosti, že všichni stávající akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí platně vzdali přednostního práva k úpisu nových akcií v celém rozsahu, bude úpis akcií nabídnut určitému akcionáři, majícímu pohledávku za obchodní společností SOLO SIRKÁRNA, a.s., což bude v konečném důsledku znamenat oddlužení společnosti za účelem posílení finanční situace společnosti, neboť společnost nedisponuje prostředky k úhradě pohledávky, f) Tímto určitým zájemcem je osoba, která se prokáže jako oprávněná osoba - věřitel - obchodní společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. z pohledávky, která vznikla obchodní společnosti SOLO SUŠICE, a.s. vůči obchodní společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. jako dlužníkovi, z titulu neuhrazení části kupní ceny ze smlouvy o prodeji podniku, uzavřené mezi těmito subjekty dne 1.7.1997. Tato pohledávka je dle "Osvědčení auditora" ze dne 21.6.2001 evidovaná v účetnictví této společnosti a nebyla ke dni rozhodnutí valné hromady v rozsahu 28.306.200,56 Kč (slovy: dvacet osm milionů třista šest tisíc dvě sta 56/100 korun českých) uhrazena. Pokud nebude úpis nových akcií proveden přímo stávajícím věřitelem ze shora popsané pohledávky, tedy obchodní společností MATCHES, a.s., za prokázání skutečnosti, že určitý zájemce je věřitelem ze shora popsané pohledávky se považuje předložení platné a účinné smlouvy o postoupení pohledávky, spolu s potvrzením představenstva společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. o tom, že mu bylo postoupení pohledávky oznámeno ve smyslu ustanovení § 526 odst. 1 občanského zákoníku. Nepředložení tohoto písemného potvrzení představenstva společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. při úpisu akcií má pro postupníka (jako věřitele z postoupené pohledávky) důsledky uvedené v § 526 odst. 1 občanského zákoníku. g) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne běžet ode dne právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 60 dnů. Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu, je sídlo společnosti, tedy sekretariát společnosti na adrese Sušice, Nádražní 166/II, v pracovní dny od 8.00 hod do 15.00 hod. Počátek běhu lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že společnost zašle určitému zájemci, tedy na adresu obchodní společnosti MATCHES, a.s. nebo na adresu uvedenou v oznámení postupitele o postoupení pohledávky, oznámení o počátku běhu této lhůty, h) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tj. za emisní kurs ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), i) Obchodní společnost SOLO SIRKÁRNA, a.s. je povinna návrh smlouvy o upsání akcií doručit předem určenému zájemci, tedy obchodní společnosti MATCHES, a.s. nebo určitému zájemci označeného jako postupník v oznámení postupitele o postoupení pohledávky na adresu tam uvedenou, ve lhůtě do 10 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně určitému zájemci k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni. j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě do dvou týdnů od podpisu smlouvy o upsání akcií podepíše určitý zájemce a společnost smlouvu o započtení. Představenstvo společnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení určitému zájemci, který upsal akcie podpisem smlouvy o úpisu akcií. Současně bude písemný návrh dohody o započtení dán k dispozici určitému zájemci v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni. 21.1.2002 - 20.5.2002
1) Jediný akcionář Solo Sušice, a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 v působnosti valné hromady podle § 190 obch. zák. dne 11.6.1998 rozhodl v souladu s § 203 obch. zák. o záměru zvýšit základní jmění společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. upisováním nových akcií takto: a) základní jmění společnosti 1.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 42.000.000,- KČ (slovy čtyřicetdvamilionů korun českých) na částku 43.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, b) upisování bude 42.000 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě, c) přednostní právo, v souladu s § 204a odst. 2, může jediný akcionář vykonat v pracovní době v sídle společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II., ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze, s využitím přednostního práva, upsat 2.200 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele vydaných v zaknihované podobě emisním kurzem 1,3. Rozhodný den je určen § 204a odst. 4 obch. zák. Celkově lze s přednostním právem upsat 22.000 ks akcií emisním kurzem 1,3. Emisní ážio činí 6.600.000,- Kč, d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny upsány jediným akcionářem v souladu s § 205 obch. zák., e) upisování akcií bez využití přednostního práva bude probíhat v pracovní době v sídle společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Emisní kurz je tvořen rozdílem hodnoty nepeněžitého vkladu, získaného nižším údajem ze dvou znaleckých posudků, a částky započítané na zvýšení základního jmění společnosti a činí 1,1983. Celkově lze bez využití přednostního práva upsat 20.000 ks akcií. Emisní ážio činí 3.967.000,- Kč, f) emisní kurz akcií upsaných na základě přednostního práva bude splacen peněžitým vkladem jediným akcionářem v plné výši 28.600.000,- Kč na účet společnosti č. 9869750247/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v Sušici bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obchodního zákoníku, nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upsaných bez využití přednostního práva bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem ve výši 23.967.000,- Kč v sídle společnosti SOLO SIRKÁRNA, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obch. zák., nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, způsobem uvedeným v § 204 a § 60 odst. 1 obch. zák., předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí, g) akcie nového druhu nebudou vydány, h) akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány a splaceny nepeněžitými vklady oceněnými, v souladu s § 59 odst. 3 obch. zák., dvěma znaleckými posudky znalců: Františka Poláka, bytem Vídeňská ulice 9, 339 01 Klatovy IV. ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poř. č. 554/3/98 znaleckého deníku a Václava Řeřichy, bytem Tajanov č. 42, 330 01 Klatovy ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poř. č. 3694 znaleckého deníku. Jedná se o nemovitosti, popsané ve výše uvedených znaleckých posudcích, tj. hlavní stavby, vedlejší stavby, stavební pozemky - ostatní plochy. Nemovitosti jsou uvedeny na listu vlastnickém č. 61 vlastníka Solo Sušice a.s. vedeném Katastrálním úřadem v Klatovech pro obec 096 Sušice a katastrální území Sušice nad Otavou, oddělené Geometrickým plánem pro rozdělení areálu Solo Sušice a.s. a doměření staveb zpracovatele SORS s.r.o. Sušice č. zak. 1297 - 260/97 ze dne 10.11.1997 včetně výkazu výměr, podle katastru nemovitostí, s přiřazenými novými parcelními čísly takto: - p.č. 509/6 o výměře 10780 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 16 výměníková stanice pro město, č. 18 mlýn na sklo, ga., č. 19 sklad surovin, č. 20 sklad zápalek, č. 21 pomocné provozy (panské), č. 22 údržba (švédské), č. 23 budova sirkárny - stará č., č. 23 Nová sirkárna a objektem vedlejší stavby č. 17 garáž buldozeru, - p.č. 509/7 o výměře 6320 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 34 stará kotelna, č. 33 stará krabičkárna, č. 35 nová krabičkárna, č. 36 lupárna a objekty vedlejší stavby č. 82 sekačka u sirkárny a č. 32 komín u staré kotelny v. 53 m, - p.č. 509/8 o výměře 1154 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 39 bednárna a objektem vedlejší stavby č. 39a soc. zařízení u bednárny, - p.č. 509/9 o výměře 781 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt, - p.č. 2251/1 o výměře 2076 m2 - ostatní plocha manipulační plocha, - p.č. 2096/11 o výměře 4953 m2 - ostatní plocha manipulační plocha. Nepeněžité vklady byly v souladu s § 59 odst. 3 obch. zák. znalci oceněny tržní cenou takto: - František Polák - 23.967.000,- Kč, - Václav Řeřicha - 24.239.170,- Kč, přičemž nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 23.967.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splácených tímto vkladem. ch) emisní ážio ve výši 10.567.000,- Kč bude převedeno do kapitálového fondu společnosti. 8.7.1998 - 14.12.1998

Aktuální kontaktní údaje SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25209795
Obchodní firma: SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.5.1997
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25209795
Firma: SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1997

Kontakty na SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. IČO: 25209795

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Cejl 494/25 , Brno 602 00 4.6.2015
Sídlo: Nádražní 166 , Sušice 342 01 10.5.2011 - 4.6.2015
Sídlo: Nádražní 166 , Sušice 342 01 1.5.1997 - 10.5.2011

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Cejl 494/25, Brno 602 00

Obory činností SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. IČO: 25209795

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 12.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.5.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 10.5.2011 - 12.9.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.12.2006
rozvod elektřiny 5.6.2000
vedení účetnictví 11.4.2000 - 19.12.2006
ubytování v podnikové ubytovně 11.4.2000 - 10.5.2011
silniční motorová doprava nákladní 11.4.2000 - 10.5.2011
pomocné výkopové a zemní práce 11.4.2000 - 10.5.2011
pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 11.4.2000 - 10.5.2011
zprostředkování obchodu a služeb v režimu živnosti volné 11.4.2000 - 10.5.2011
poskytování software 11.4.2000 - 10.5.2011
nákup a prodej nemovitostí 11.4.2000 - 10.5.2011
vedení personální a mzdové agendy 11.4.2000 - 10.5.2011
manažerská činnost v režimu živnosti volné 11.4.2000 - 10.5.2011
informační servis v režimu živnosti volné 11.4.2000 - 10.5.2011
výroba tepla 1.11.1999 - 12.9.2014
rozvod tepla 1.11.1999 - 12.9.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.5.1998 - 12.9.2014
výroba zápalek 1.5.1997 - 10.5.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 1.5.1997 - 10.5.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Cejl 494/25 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1003346731
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.7.2010

Živnost č. 2 Výroba zápalek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1997
Zánik oprávnění: 4.6.2018

Živnost č. 5 vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.2000
Zánik oprávnění: 1.6.2001

Živnost č. 6 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.2000
Zánik oprávnění: 22.2.2001

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.2000
Zánik oprávnění: 4.6.2018

Živnost č. 8 Ubytování v podnikové ubytovně

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pomocné výkopové a zemní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Informační servis v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování obchodu a služeb v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Vedení personální a mzdové agendy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Manažerská činnost v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2001
Zánik oprávnění: 4.6.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti reklamních agentur
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. IČO: 25209795

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech věcech každý ze členů představenstva samostatně. 12.9.2014
Způsob jednání: Za společnost jednají společně vždy dva členové představenstva. Za společnost se podepisují tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva s uvedením jména a funkce. 30.7.2004 - 12.9.2014
Způsob jednání a podepisování: 1. Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně; 2. podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva. 1.5.1997 - 30.7.2004
Jméno: Martin David 12.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: Sosnová 279/7, Brno 637 00
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 12.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Bohumil Wudy 1.5.1997 - 4.5.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nádražní 647, Sušice 342 01
Jméno: Ing. Jaromír Beneš 1.5.1997 - 4.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lísky 970/4, Brno 624 00
Jméno: Ing. Stanislav Bojanovský 4.5.1998 - 22.7.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sirkařská 976, Sušice 342 01
Jméno: Ing. Pavel Probst 1.5.1997 - 16.2.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pravdova 447, Sušice 342 01
Jméno: Pavel Henzl 22.7.1999 - 16.2.2001
Funkce: předseda
Adresa: Hlavní 120 , 628 00 Brno Česká republika
Jméno: Jiří Fišer 4.5.1998 - 21.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 22.6.2001
Adresa: Nádražní 959/85, Šlapanice 664 51
Jméno: Martin David 16.2.2001 - 10.4.2003
Funkce: předseda
Adresa: Dubová 645/21, Brno 637 00
Jméno: Ing. Stanislav Bojanovský 16.2.2001 - 19.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.12.2005
Adresa: Sirkařská 976, Sušice 342 01
Jméno: Ing. Jaromír David 21.1.2002 - 19.12.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.6.2001 do 29.5.2006
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Martin David 10.4.2003 - 19.12.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 1.12.2005
Ve funkci: do 1.12.2005
Adresa: Dubová 645/21, Brno 637 00
Jméno: Martin David 19.12.2006 - 29.1.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2006
Ve funkci: od 29.5.2006 do 31.12.2007
Adresa: Absolonova 631/4, Brno 624 00
Jméno: Ing. Stanislav Bojanovský 19.12.2006 - 29.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2006
Adresa: Sirkařská 976, Sušice 342 01
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 19.12.2006 - 11.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2006 do 31.3.2008
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Ing. Věroslav Puchinger 11.7.2008 - 30.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2008 do 9.9.2009
Adresa: Mírová 727, Sušice 342 01
Jméno: Martin David 29.1.2008 - 14.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2006
Adresa: Absolonova 631/4, Brno 624 00
Jméno: Ing. Stanislav Bojanovský 29.1.2008 - 10.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2006 do 22.4.2011
Ve funkci: od 1.1.2008 do 22.4.2011
Adresa: Sirkařská 976, Sušice 342 01
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 30.9.2009 - 10.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2009 do 22.4.2011
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Martin David 14.12.2010 - 10.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2006 do 22.4.2011
Adresa: Sosnová 279/7, Brno 637 00
Jméno: David Jelínek 10.5.2011 - 13.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011 do 30.6.2012
Adresa: Banskobystrická 2072/180, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 10.5.2011 - 29.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Martin David 10.5.2011 - 12.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: Sosnová 279/7, Brno 637 00
Jméno: Pavel Helešic 5.12.2012 - 12.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.9.2012 do 6.6.2014
Adresa: Krátká 199/8, Kostice 691 52
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 29.11.2013 - 12.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Stanislav Bojanovský 30.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: Palackého 304, Sušice 342 01
Jméno: Ing. František Párecký 1.5.1997 - 4.5.1998
Funkce: předseda
Adresa: Nádražní 357, Sušice 342 01
Jméno: Ing. Přemek Hlavnička 1.5.1997 - 4.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Štichova 642/28, Praha 149 00
Jméno: Martin David 4.5.1998 - 16.2.2001
Funkce: předseda
Adresa: Dubová 645/21, Brno 637 00
Jméno: Ing. Jiří Pavlík 4.5.1998 - 16.2.2001
Funkce: člen
Adresa: Školní 608/4, Oslavany 664 12
Jméno: Jiří Duda 1.5.1997 - 21.1.2002
Funkce: člen
Adresa: 5. května 757, Sušice 342 01
Jméno: Doc.Ing. Jiří Kalášek CSc. 16.2.2001 - 10.4.2003
Funkce: člen
Adresa: Osikova 9 , 637 00 Brno Česká republika
Jméno: Marek Kolíbal 16.2.2001 - 10.4.2003
Funkce: předseda
Adresa: Veveří 489/61, Brno 602 00
Jméno: Jiří Duda 21.1.2002 - 10.4.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.5.1997 do 1.5.2002
Adresa: Scheinostova 969, Sušice 342 01
Jméno: Doc.Ing. Jiří Kalášek CSc. 10.4.2003 - 19.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.12.2005
Adresa: Osikova 9 , 637 00 Brno Česká republika
Jméno: Marek Kolíbal 10.4.2003 - 19.12.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 1.12.2005
Ve funkci: do 1.12.2005
Adresa: Veveří 489/61, Brno 602 00
Jméno: Helena Šilhánková 10.4.2003 - 29.1.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.1.2003 do 15.1.2008
Adresa: Nádražní 442, Sušice 342 01
Jméno: Marek Kolíbal 19.12.2006 - 11.7.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2006 do 1.4.2008
Ve funkci: od 29.5.2006 do 1.4.2008
Adresa: Veveří 489/61, Brno 602 00
Jméno: Martina Kortusová 29.1.2008 - 28.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2008 do 6.3.2009
Adresa: Otavská 918, Sušice 342 01
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 11.7.2008 - 30.9.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2008
Ve funkci: od 1.4.2008
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Jekatěrina Volochina 30.9.2009 - 9.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2009
Adresa: Lidická 1005/23, Brno 602 00
Jméno: Jiří Duda 17.12.2009 - 9.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.11.2009 do 31.12.2010
Adresa: Scheinostova 969, Sušice 342 01
Jméno: Doc. Ing. Jiří Kalášek CSc. 19.12.2006 - 10.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2006 do 22.4.2011
Adresa: Osiková 123/9, Brno 637 00
Jméno: Jekatěrina Davidová 9.3.2011 - 10.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2009 do 26.2.2011
Adresa: Sosnová 279/7, Brno 637 00
Jméno: Zuzana Miková 9.3.2011 - 12.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2011 do 6.6.2014
Adresa: Krátká 9/4, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Stanislav Bojanovský 10.5.2011 - 12.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: Sirkařská 976, Sušice 342 01
Jméno: Doc.Ing. Jiří Kalášek CSc. 20.6.2011 - 12.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2011 do 6.6.2014
Adresa: Osiková 123/9, Brno 637 00
Jméno: Ing. Stanislav Bojanovský 12.9.2014 - 30.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: Sirkařská 976, Sušice 342 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír David CSc.
Člen statutárního orgánu: Martin David

Vlastníci firmy SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. IČO: 25209795

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 18 560 000 Kč - 4.6.2015
zakladni 70 000 000 Kč - 20.5.2002 - 4.6.2015
zakladni 43 000 000 Kč - 14.12.1998 - 20.5.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 1.5.1997 - 14.12.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 160 000 Kč 116 4.6.2015
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 140 14.12.2010 - 4.6.2015
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 140 10.4.2003 - 14.12.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 70 000 20.5.2002 - 10.4.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 43 000 14.12.1998 - 20.5.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 1.5.1997 - 14.12.1998

Sbírka Listin SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. IČO: 25209795

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 624/SL 107 ostatní Zápis ze zasedání valné hromady společnosti SOLO MATCHES & FLAMES, a. s. obsahují návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 Krajský soud v Brně 15.5.2015 4.6.2015 7
B 624/SL 106 ostatní Zahajovací rozvaha společnosti N166, a. s. včetně zprávy nezávislého auditora Krajský soud v Brně 11.4.2015 4.6.2015 12
B 624/SL 105 ostatní Zahajovací rozvaha společnosti SOLO MATCHES & FLAMES, a. s. včetně zprávy nezávislého auditora Krajský soud v Brně 11.4.2015 4.6.2015 12
B 624/SL 104 výroční zpráva [2014] Výroční zpráva společnosti SOLO MATCHES & FLAMES, a. s., za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora Krajský soud v Brně 12.5.2015 4.6.2015 17
B 624/SL 103 účetní závěrka [2014] Účetní závěrka za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora Krajský soud v Brně 22.2.2015 4.6.2015 10
B 624/SL 101 posudek znalce Příloha č. 1 znaleckého posudku o stanovení hodnoty části jmění společnosti SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. Krajský soud v Brně 30.3.2015 4.6.2015 31
B 624/SL 100 změna právní formy, fúze projekt rozdělení - odštěpením Krajský soud v Brně 13.4.2015 14.4.2015 15.4.2015 41
B 624/SL 99 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.9.2014 19.9.2014 17
B 624/SL 98 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Brně 6.6.2014 3.9.2014 19.9.2014 6
B 624/SL 96 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 26.5.2014 27.6.2014 12.8.2014 10
B 624/SL 95 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 23.5.2014 27.6.2014 12.8.2014 10
B 624/SL 94 ostatní zpráva dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.5.2014 27.6.2014 12.8.2014 1
B 624/SL 92 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2012 Krajský soud v Brně 28.3.2013 7.8.2013 8.8.2013 6
B 624/SL 91 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.6.2013 7.8.2013 8.8.2013 12
B 624/SL 90 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 28.6.2013 7.8.2013 8.8.2013 6
B 624/SL 89 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 28.6.2013 7.8.2013 8.8.2013 11
B 624/SL 88 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 28.6.2013 7.8.2013 8.8.2013 1
B 624/SL 87 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 24.10.2012 27.12.2012 27.12.2012 5
B 624/SL 86 výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 24.10.2012 27.12.2012 27.12.2012 18
B 624/SL 84 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 14.6.2012 20.12.2012 20.12.2012 9
B 624/SL 83 rozhod. o statut. orgánu listina přítomných Krajský soud v Brně 21.9.2012 28.11.2012 5.12.2012 1
B 624/SL 82 rozhod. o statut. orgánu zápis z MVH Krajský soud v Brně 21.9.2012 28.11.2012 5.12.2012 5
B 624/SL 81 ostatní - zápis z jednání MVH Krajský soud v Brně 26.9.2011 21.9.2012 24.9.2012 4
B 624/SL 80 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 20.9.2011 21.9.2012 24.9.2012 11
B 624/SL 79 ostatní - zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 23.8.2012 12.9.2012 12.9.2012 4
B 624/SL 78 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 29.6.2012 6.8.2012 13.8.2012 1
B 624/SL 77 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 29.6.2012 6.8.2012 13.8.2012 1
B 624/SL 76 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 29.6.2011 21.12.2011 23.12.2011 9
B 624/SL 75 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 24.8.2011 14.12.2011 14.12.2011 18
B 624/SL 74 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.5.2011 14.6.2011 20.6.2011 2
B 624/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání MVH Krajský soud v Brně 9.6.2011 14.6.2011 20.6.2011 12
B 624/SL 72 notářský zápis Nz 202/2011 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Brně 22.4.2011 27.4.2011 3.5.2011 17
B 624/SL 71 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Brně 22.4.2011 27.4.2011 3.5.2011 17
B 624/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Brně 22.4.2011 27.4.2011 3.5.2011 1
B 624/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - volba představenstva Krajský soud v Brně 22.4.2011 27.4.2011 3.5.2011 1
B 624/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.4.2011 27.4.2011 3.5.2011 8
B 624/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 8.2.2011 8.3.2011 9.3.2011 1
B 624/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.1.2011 8.3.2011 9.3.2011 2
B 624/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 31.12.2010 8.3.2011 9.3.2011 1
B 624/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 29.12.2010 8.3.2011 9.3.2011 1
B 624/SL 63 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Brně 1.12.2010 8.12.2010 14.12.2010 18
B 624/SL 62 notářský zápis Nz 1497/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Brně 1.12.2010 8.12.2010 14.12.2010 4
B 624/SL 61 notářský zápis Nz 112/2010-rozhodnutí Krajský soud v Brně 25.6.2010 14.7.2010 16.7.2010 31
B 624/SL 60 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Brně 25.6.2010 14.7.2010 16.7.2010 20
B 624/SL 58 podpisové vzory - Jiří Duda Krajský soud v Brně 2.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 2
B 624/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - protokolo z voleb do DR Krajský soud v Brně 25.11.2009 15.12.2009 17.12.2009 1
B 624/SL 56 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 29.6.2009 30.11.2009 30.11.2009 12
B 624/SL 55 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.11.2009 30.11.2009 13
B 624/SL 54 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.11.2009 30.11.2009 4
B 624/SL 53 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 17.6.2009 30.11.2009 30.11.2009 14
B 624/SL 52 podpisové vzory - DR Krajský soud v Brně 9.9.2009 14.9.2009 30.9.2009 2
B 624/SL 51 podpisové vzory Ing.Jaromír David Krajský soud v Brně 8.9.2009 14.9.2009 30.9.2009 2
B 624/SL 50 notářský zápis Nz 282/2009+ stanovy Krajský soud v Brně 9.9.2009 14.9.2009 30.9.2009 22
B 624/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Brně 8.3.2009 24.3.2009 1.4.2009 1
B 624/SL 47 smlouva o prodeji/převodu -sml. o převodu cenných papírů Krajský soud v Brně 29.2.2008 20.10.2008 13.11.2008 4
B 624/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Brně 1.4.2008 10.7.2008 11.7.2008 2
B 624/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Brně 31.3.2008 10.7.2008 11.7.2008 1
B 624/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 1.4.2008 29.5.2008 11.7.2008 2
B 624/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 1.4.2008 29.5.2008 11.7.2008 2
B 624/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 31.3.2008 29.5.2008 11.7.2008 3
B 624/SL 39 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2007 Krajský soud v Brně 19.6.2008 10.7.2008 11.7.2008 12
B 624/SL 38 účetní závěrka 2007-příloha Krajský soud v Brně 16.6.2008 10.7.2008 11.7.2008 14
B 624/SL 37 účetní závěrka 2007-výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Brně 16.6.2008 10.7.2008 11.7.2008 6
B 624/SL 36 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 16.6.2008 10.7.2008 11.7.2008 17
B 624/SL 34 účetní závěrka 2006-příloha Krajský soud v Brně 16.6.2007 10.7.2008 11.7.2008 13
B 624/SL 33 účetní závěrka 2006-výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Brně 16.6.2007 10.7.2008 11.7.2008 6
B 624/SL 32 zpráva auditora 2005 Krajský soud v Brně 21.6.2006 10.7.2008 11.7.2008 11
B 624/SL 30 účetní závěrka 2005-výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Brně 16.6.2006 10.7.2008 11.7.2008 6
B 624/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 27.11.2007 28.1.2008 29.1.2008 1
B 624/SL 27 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 31.5.2007 7.8.2007 8.8.2007 94
B 624/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.9.2006 11.12.2006 19.12.2006 19
B 624/SL 25 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 3.10.2006 11.12.2006 19.12.2006 10
B 624/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Brně 29.5.2006 11.12.2006 19.12.2006 3
B 624/SL 23 ostatní - rozh. akcionáře Krajský soud v Brně 12.5.2006 11.12.2006 19.12.2006 1
B 624/SL 22 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 16.6.2006 24.7.2006 24.7.2006 70
B 624/SL 21 účetní závěrka ,výr.zpr.2004,zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 14.4.2005 22.8.2005 1.9.2005 67
B 624/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Brně 25.5.2004 23.9.2004 29.9.2004 58
B 624/SL 19 notářský zápis -NZ 312/2004 o zal.k.s+SS k.s. Krajský soud v Brně 23.4.2004 7.6.2004 7.6.2004 27
B 624/SL 18 ostatní -smlouva o vkladu akcií Krajský soud v Brně 23.4.2004 7.6.2004 7.6.2004 8
B 624/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Brně 20.3.2003 23.10.2003 4.11.2003 56
B 624/SL 16 ostatní -protokol o volbě člena DR Krajský soud v Brně 15.1.2003 10.4.2003 16.4.2003 1
B 624/SL 15 notářský zápis -NZ 616/2002 rozh.VH Krajský soud v Brně 21.6.2002 10.4.2003 16.4.2003 27
B 624/SL 14 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Brně 21.6.2002 15.8.2002 1.4.2003 20
B 624/SL 12 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Brně 10.12.2001 27.12.2001 14.1.2002 1
B 624/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 17.5.2001 25.7.2001 1.8.2001 13
B 624/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.9.2000 7.12.2000 27.2.2001 18
B 624/SL 9 účetní závěrka -1999 Krajský soud v Brně 23.6.2000 19.10.2000 31.10.2000 10
B 624/SL 6 ostatní - žádost Krajský soud v Brně 2.6.1999 2.6.1999 4.6.1999 1
B 624/SL 5 notářský zápis Nz 263/98 - rozh. Krajský soud v Brně 30.9.1998 2.11.1998 13.1.1999 3
B 624/SL 3 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 23.3.1998 20.7.1998 21.7.1998 15
B 624/SL 2 notářský zápis Nz 109/98 - rozh. akc. Krajský soud v Brně 11.6.1998 18.6.1998 14.7.1998 27
B 624/SL 1 notářský zápis Nz 36-97 + ZL Krajský soud v Brně 6.3.1997 10.4.1997 15.5.1997 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.