Slovácká Fruta, a.s. Kunovice IČO: 48907171

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Slovácká Fruta, a.s., která sídlí v obci Kunovice a bylo jí přiděleno IČO 48907171.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Slovácká Fruta, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Slovácká Fruta, a.s. se sídlem v obci Kunovice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Zprostředkovatelská činnost a další.

Základní údaje o Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.6.1993
Spisová značka: B 1060
IČO: 48907171
Obchodní firma: Slovácká Fruta, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.6.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.6.1993
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 30.8.2005 ve správní budově společnosti HAMÉ, a.s. v Babicích č. 572, okres Uherské Hradiště na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 20.7.2005 doručené společnosti dne 20.7.2005, přijaté v souladu s ustanov ením § 183i až 183n zák. č. 513/1991 Sb. 1. určení a osvědčení hlavního akcionáře: valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Slovácká Fruta a.s. je společnost HAMÉ, a.s. se sídlem Babice 572, okres Uherské Hradiště, IČ: 46903305, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. B, vložka 866 (dále též "hlavní ak cionář"), která je vlastníkem akcií Společnosti, představujících 98,566% na základním kapitálu Společnosti. Konstatuje se, že vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením a fyzickou kontrolou hromadných listin a jednotlivých akcií ke dn i konání valné hromady, seznamem akcionářů Společnosti, čestným prohlášením hlavního akcionáře a potvrzením nezávislého auditora Ing. Aloise Berky, č.d. 249 KAČR, se sídlem Zlín, Fügnerovo nábř. 1505. Z předložených hromadných listin, jednotlivých akcií a seznamu akcionářů vedeného Společností vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 41.727 kusů kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 11.82 3 kmenových akcií emitovaných Společností znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, všech vydaných v listinné podobě, což představuje 53.550 hlasů, a tedy 98,566% základního kapitálu společnosti Slovácká Fruta, a.s., IČ: 48907171 který činí 54.32 9.000,- Kč při celkovém počtu 11.823 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 42.506 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada konstatuje, že společnost HAMÉ, a.s., se sídlem Babice 572, okres Uherské Hradiště, IČ: 46903305, vlastní podíl na hlasovacích právech společnosti a základním kapitálu Společnosti přesahující 90% a je hlavním akcionářem oprávněným k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti na jeho osobu dle § 183i a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. 2. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený jí hlavním akcionářem a na základě toho rozhoduje o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů takto: Všechny kmenové, listinné akcie emitované Společností ve formě na majitele nebo na jméno o jmen ovité hodnotě 1.000,- Kč, které nejsou ke dni konání této valné hromady ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů, odlišných od osoby hlavního akcionáře), přecházejí na hlavního akcionáře - společnost HAMÉ, a.s., se s ídlem Babice 572, okres Uherské Hradiště, IČ: 46903305, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. B, vložka 866, za podmínek stanovených § 183i až 183n zák. č. 513/1991 Sb., a rozhodnutí této valné hromady. Účinnost přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře nastává uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. 3. Určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku: Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 1.674,- Kč (slovy: jedentisícšestsetsedmdesátčtyři koruny české) za každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na majitele či na jméno. Výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 128-21/2005 ze dne 19.7.2005, zpracovaným Ing. Liborem Bučkem, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace cenné papíry. Z uvedeného znal eckého posudku vyplývá závěr, že "při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku obsažených považuje znalec za přiměřenou hodnotu protiplnění částku 1674,- Kč." 4. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci předloží akcie Společnosti v sídle Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře (tj. po účinnosti přechodu dle bodu 2) tak, že je předají v uvedené lhůtě v sídle Společnosti každý pracovní d en v době od 8,00 do 15,00 hod. Společnost vydá každému dosavadnímu akcionáři potvrzení o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení odevzdaných akcií. Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění. 5. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen jej poskytnout oprávněným osobám (ostatním akcionářům) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 zák. č. 513/ 1991 Sb., to je poté, co dojde k předání akcií oprávněnou osobou společnosti. Oprávněnou osobou bude vždy vlastník akcie (akcií), ledaže bude zjištěno zastavení akcie (akcií). V takovém případě bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastn ík akcie (akcií) neprokáže, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka akcií s jejich předložením Společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři pr otiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do jednoho měsíce ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře dle bodu 2, a ani v dodatečné třicetidenní lhůtě, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obch. Zákoníku s důsledkem prohlášení nepředaných akcií za neplatné. Sdělení ke způsobu výplaty protiplnění: Hlavní akcionář bude provádět výplatu protiplnění ve lhůtě uvedené v bodě 5 po předložení akcií jejím zasláním poštovní poukázkou na adresu (sídlo) oprávněné osoby. Platba může být také provedena převodem na účet oprávněné osoby nebo předáním v hotovosti v sídle hlavního akcionáře, požádá-li o to oprávněná osoba v souvislosti s předložením akcií a dovolují-li to zvláštní právní předpisy v souvislosti s limitem provádění hotovostních plateb. Náklady provedení úhrady nese hlavní akcionář. Zmocnění představenstvu: Představenstvo Společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, znění tohoto usnesení uveřejnit způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně je p ovinno notářský zápis, osvědčující tohoto rozhodnutí valné hromady uložit v sídle společnosti k nahlédnutí každému akcionáři, a na toto oprávnění akcionáře upozornit. Skutečnost, že usnesení bylo zapsáno v obchodním rejstříku bude rejstříkovým soudem zveř ejněna v Obchodním věstníku. 14.9.2005 - 3.10.2011
Společnost se řídí stanovami ze dne 7.11.1997, úplné nové znění stanov společnosti ze dne 14.10.1999. 11.1.2000 - 2.9.2002
Společnost se řídí stanovami ze dne 7.11.1997. 4.2.1998 - 11.1.2000

Aktuální kontaktní údaje Slovácká Fruta, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48907171
Obchodní firma: Slovácká Fruta, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 1.6.1993
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48907171
Firma: Slovácká Fruta, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Kunovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.6.1993

Základní údaje datové schránky

IČO: 48907171
Jméno subjektu: Slovácká Fruta, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: axggb5m

Základní údaje DPH

IČO: 48907171
DIČ: CZ48907171
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Slovácká Fruta, a.s.
Sídlo: Na Drahách 814 686 04 KUNOVICE
Zapsal Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště v Uherském Hradišti, Otakarova 1073, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, tel.: 572 532 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
10305721/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.6.1993

Kontakty na Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Drahách 814 , Kunovice 686 04 22.6.2015
Sídlo: Na Drahách 814 , Kunovice 686 04 15.9.2009 - 22.6.2015
Sídlo: Na Drahách 814 , Kunovice 686 04 1.6.1993 - 15.9.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Drahách 814, Kunovice 686 04

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Na Drahách 814, 68604 Kunovice

Obory činností Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 6.3.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 4.8.2009 - 6.3.2015
silniční motorová doprava 22.2.1996 - 4.8.2009
výroba konzervovaných potravin na bázi ovoce, zeleniny, masa, lesních plodů, planých plodů, hub a bylin 1.6.1993 - 4.8.2009
výroba nealkoholických nápojů 1.6.1993 - 4.8.2009
výroba pochutin, přísad, vonných a chuťových látek 1.6.1993 - 4.8.2009
vývoj potravinářských výrobků 1.6.1993 - 4.8.2009
nájem a pronájem nemovitostí včetně úklidu 1.6.1993 - 4.8.2009
zprostředkovatelská činnost 1.6.1993 - 4.8.2009
obchodní činnost 1.6.1993 - 4.8.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Drahách 814 , Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny: 1002686768
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.6.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Drahách 814 , Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny: 1002686768
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.10.1995

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Obchodní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Nájem a pronájem nemovitostí včetně úklidu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba nealkoholických nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Vývoj potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba konzervovaných potravin na bázi ovoce, zeleniny, masa, lesních plodů, planých plodů, hub a bylin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba pochutin, přísad, vonných a chuťových látek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Výroba koření a aromatických výtažků
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci pověření, které mu udělilo představenstvo. 6.3.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci pověření, které mu udělilo představenstvo. 5.8.2008 - 6.3.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci pověření, které mu udělilo představenstvo. Kteří tak při podepisování činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. V případě zřízení prokury prokurista jedná a podepisuje za společnost tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s doložkou, že jedná jako prokurista. 28.7.2008 - 5.8.2008
Způsob jednání: Společnost jedná prostřednictvím představenstva nebo pověřených zástupců. V rozsahu vyplývajícím ze zákona jednají a podepisují za společnost buď všichni členové představenstva -nebo samostatně předseda představenstva -nebo dva libovolní členové představenstva, kteří tak při podepisování činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. V případě zřízení prokury prokurista jedná a podepisuje za společnost tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s doložkou, že jedná jako prokurista. 11.1.2000 - 28.7.2008
Způsob jednání: Společnost se podepisuje tak, že ke znění jejího obchodního jména připojí svůj podpis a) buď všichni členové představenstva, anebo b) předseda nebo místopředseda představenstva společně s dalšími dvěma členy představenstva, c) popřípadě ten člen představenstva, který k tomu byl usnesením představenstva pověřen, v takovém případě jedná jako zástupce a prokazuje se plnou mocí, podepsanou nejméně čtyřmi členy představenstva. 4.2.1998 - 11.1.2000
Zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k obchodnímu jménu společnosti. 1.6.1993 - 4.2.1998
Jméno: Hana Švejcarová 18.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2015
Adresa: Derflanská 1009, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík Ph.D. 26.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2017
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Martin Štrupl 13.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2017
Ve funkci: od 1.11.2017
Adresa: Václava Kulíška 1199, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Jan Fišer 1.6.1993 - 19.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Lipkami 332 , Uherské Hradiště-Sady Česká republika
Jméno: ing. Pavel Machálek 19.7.1995 - 22.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1. máje 67, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Roman Šmejkal 19.7.1995 - 14.10.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Schusselbergstr.25 , Mnichov, SRN Česká republika
Jméno: Stanislav Mika 1.6.1993 - 4.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: tř. Vítězství 1 , 686 04 Kunovice Česká republika
Jméno: Vojtěch Luža 1.6.1993 - 4.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zahradní 214, Velehrad 687 06
Jméno: Petr Skalka 19.7.1995 - 4.2.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 139, Hroznová Lhota 696 63
Jméno: ing. Pavel Machálek 22.2.1996 - 4.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stavařská 722, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Roman Šmejkal 14.10.1996 - 4.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Schusselbergstr.25 , Mnichov, SRN Česká republika
Jméno: Zdeněk Otruba 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jižní 3764/15, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Pavel Machálek 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Stavařská 722, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Roman Šmejkal 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Schlüsselbergstr.25, Mnichov Spolková republika Německo
Jméno: Petr Skalka 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 139, Hroznová Lhota 696 63
Jméno: Ing. Eduard Klimeš 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Soběšínská 1512, Praha 190 16
Jméno: Mgr. Miroslav Maňásek 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 325, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Leoš Novotný 11.1.2000 - 6.12.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 28.6.2007
Ve funkci: do 28.6.2007
Adresa: Františka Kretze 1378, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Martin Nuhlíček 11.1.2000 - 6.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.6.2007
Adresa: Františka Kretze 1379, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Radim Hlaváček 11.1.2000 - 6.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.6.2007
Adresa: 681, Boršice 687 09
Jméno: Ing. Leoš Novotný 6.12.2007 - 28.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Ve funkci: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: Františka Kretze 1378, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Martin Nuhlíček 6.12.2007 - 28.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: Františka Kretze 1379, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Radim Hlaváček 6.12.2007 - 28.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: 681, Boršice 687 09
Jméno: Ing. Petr Zábojník 28.7.2008 - 8.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Markéta Kavanová 28.7.2008 - 8.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 11.12.2008
Ve funkci: od 29.5.2008 do 11.12.2008
Adresa: 617, Jalubí 687 05
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík 28.7.2008 - 31.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 27.5.2011
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Petr Zábojník 8.1.2009 - 31.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 27.5.2011
Ve funkci: od 16.12.2008 do 27.5.2011
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01
Jméno: Hana Švejcarová 8.1.2009 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2008 do 12.12.2011
Adresa: Vladislava Vaculky 1013, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Petr Zábojník 31.8.2011 - 19.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2014
Ve funkci: od 1.6.2011 do 1.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík 31.8.2011 - 19.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2014
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Hana Švejcarová 22.2.2012 - 6.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2012
Adresa: Derflanská 1009, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík 19.8.2014 - 3.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Hana Švejcarová 6.3.2015 - 18.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2012 do 27.1.2015
Adresa: Derflanská 1009, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Petr Zábojník 19.8.2014 - 26.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Ve funkci: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík Ph.D. 3.7.2015 - 26.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Petr Zábojník 26.10.2017 - 13.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2017 do 31.10.2017
Ve funkci: od 3.6.2017 do 31.10.2017
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Ondřej Kunc 18.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2015
Ve funkci: od 27.2.2015
Adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Bc. Pavel Morávek 18.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2015
Adresa: Pláňavy 1725, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. Zdeňka Hrubá 13.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2017
Adresa: 63, Těmice 696 84
Jméno: Ctibor Lakomý 1.6.1993 - 19.7.1995
Funkce: člen
Adresa: 508, Polešovice 687 37
Jméno: Marie Koníčková 1.6.1993 - 4.2.1998
Funkce: člen
Adresa: 480, Vlčnov 687 61
Jméno: Ing. Antonín Kusák 1.6.1993 - 4.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Záhumení 229, Ostrožská Nová Ves 687 22
Jméno: ing. Eduard Klimeš 19.7.1995 - 4.2.1998
Funkce: předseda
Adresa: Soběšínská 1512, Praha 190 16
Jméno: Zdeněk Otruba 19.7.1995 - 4.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Obchodní 1406, Strážnice 696 62
Jméno: Vratislav Mika 19.7.1995 - 4.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Hoblíkova 570/32, Brno 613 00
Jméno: Marie Machálková 19.7.1995 - 4.2.1998
Funkce: členka
Adresa: Tůně 849, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ivana Šmejkalová 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: členka
Adresa: Sokolovská 291, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Stanislava Skalková 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: členka
Adresa: 139, Hroznová Lhota 696 63
Jméno: Eva Klimešová 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: členka
Adresa: Soběšínská 1512, Praha 190 16
Jméno: Ing. Jan Otruba 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Obchodní 1406, Strážnice 696 62
Jméno: PhDr. Jiří Nosterský 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Štěpnická 1138, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Mgr. Marie Machálková 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: členka
Adresa: Tůně 849, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Antonín Kusák 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Záhumení 229, Ostrožská Nová Ves 687 22
Jméno: Marie Koníčková 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: členka
Adresa: 472, Vlčnov 687 61
Jméno: Petr Cileček 4.2.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Řadová 640, Buchlovice 687 08
Jméno: Ing. Dagmar Filípková 11.1.2000 - 6.12.2007
Funkce: členka
Trvání členství: do 28.6.2007
Adresa: Polní 881, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. Ladislav Plšek 11.1.2000 - 6.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2007
Adresa: Slatiny 997, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Jan Fišer 11.1.2000 - 6.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2007
Adresa: Pod lipkami 332 , 686 01 Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Jméno: Ing. Ivana Podškubková 6.12.2007 - 28.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: 69 , 686 04 Kunovice Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Plšek 6.12.2007 - 28.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: Slatiny 997, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Jan Fišer 6.12.2007 - 28.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: Pod Lipkami 332, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Ladislav Plšek 28.7.2008 - 25.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008
Adresa: Slatiny 997, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Ivana Podškubková 28.7.2008 - 16.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 1.9.2009
Adresa: 69 , 686 04 Podolí Česká republika
Jméno: Ing. Jan Fišer 25.9.2008 - 16.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.8.2008 do 31.12.2010
Adresa: Pod Lipkami 332, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. David Kladroba 16.3.2011 - 16.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2011
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Ladislav Plšek 25.9.2008 - 31.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 27.5.2011
Ve funkci: od 16.9.2008 do 27.5.2011
Adresa: Slatiny 997, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Markéta Kavanová 31.8.2011 - 22.2.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 27.1.2012
Ve funkci: od 1.6.2011 do 27.1.2012
Adresa: 617, Jalubí 687 05
Jméno: Bc. Pavel Morávek 16.9.2009 - 4.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2009 do 3.9.2012
Adresa: tř. Masarykova 534, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. David Kladroba 16.3.2011 - 19.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2011 do 26.1.2014
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6, Přerov 750 02
Jméno: Mgr. Ondřej Kunc 22.2.2012 - 6.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2012
Ve funkci: od 28.1.2012
Adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Bc. Pavel Morávek 4.10.2012 - 6.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2012
Adresa: Pláňavy 1725, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Mgr. Ondřej Kunc 6.3.2015 - 18.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2012 do 27.1.2015
Ve funkci: od 28.1.2012 do 27.1.2015
Adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Bc. Pavel Morávek 6.3.2015 - 18.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2012 do 27.2.2015
Adresa: Pláňavy 1725, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. David Kladroba 19.8.2014 - 26.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6, Přerov 750 02
Jméno: Ing. David Kladroba 26.10.2017 - 13.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2017 do 31.10.2017
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6, Přerov 750 02

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. David Kladroba 13.12.2017
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6, Přerov 750 02
Jméno: ing. Jan Fišer 19.7.1995 - 4.2.1998
Adresa: Pod lipkami 332 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Jméno: Vojtěch Luža 4.2.1998 - 9.7.1999
Adresa: Zahradní 214, Velehrad 687 06
Jméno: Ing. Jan Fišer 4.2.1998 - 11.1.2000
Adresa: Pod lipkami 332 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Jméno: Mgr. Miroslav Maňásek 9.7.1999 - 31.3.2000
Adresa: Sokolovská 325, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Radoslav Bečička 31.3.2000 - 28.7.2008
Adresa: Pod Lipkami 314, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. David Kladroba 28.7.2008 - 8.1.2009
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6, Přerov 750 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Hana Švejcarová
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohumil Vráblík
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Štrupl

Vlastníci firmy Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 54 329 000 Kč - 1.6.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 54 329 6.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 54 329 28.7.2008 - 6.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 11 823 21.2.2004 - 28.7.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 42 506 21.2.2004 - 28.7.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 11 823 1.6.1993 - 21.2.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 42 506 1.6.1993 - 21.2.2004

Sbírka Listin Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1060/SL 76 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 27.2.2015 30.9.2015 2.10.2015 35
B 1060/SL 75 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2014 Krajský soud v Brně 27.2.2015 30.9.2015 2.10.2015 4
B 1060/SL 74 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.2.2015 30.9.2015 2.10.2015 8
B 1060/SL 73 ostatní rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 27.2.2015 31.8.2015 22.9.2015 1
B 1060/SL 72 notářský zápis [NZ 104/2015] stanovy Krajský soud v Brně 27.2.2015 5.3.2015 11.3.2015 17
B 1060/SL 71 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2013 Krajský soud v Brně 4.3.2014 26.8.2014 5.11.2014 4
B 1060/SL 70 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 4.3.2014 26.8.2014 5.11.2014 8
B 1060/SL 69 účetní závěrka [2013] zpráva auditora, účetní závěrka Krajský soud v Brně 4.3.2014 26.8.2014 4.11.2014 35
B 1060/SL 68 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 2.6.2014 15.8.2014 29.10.2014 4
B 1060/SL 67 ostatní rozhod. akcionáře Krajský soud v Brně 2.6.2014 15.8.2014 29.10.2014 2
B 1060/SL 63 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 2.3.2012 28.8.2012 14.9.2012 33
B 1060/SL 62 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 13.2.2012 28.8.2012 14.9.2012 4
B 1060/SL 61 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 13.2.2012 28.8.2012 14.9.2012 8
B 1060/SL 60 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.1.2012 13.3.2012 4
B 1060/SL 59 ostatní -rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 27.1.2012 24.2.2012 3
B 1060/SL 58 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 12.9.2011 13.9.2011 2
B 1060/SL 57 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.8.2011 13.9.2011 2
B 1060/SL 56 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.8.2011 13.9.2011 3
B 1060/SL 55 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.6.2011 13.9.2011 4
B 1060/SL 54 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.3.2011 1.8.2011 2
B 1060/SL 53 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 1.3.2011 1.8.2011 3
B 1060/SL 52 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 15.2.2011 1.8.2011 4
B 1060/SL 51 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 15.2.2011 1.8.2011 8
B 1060/SL 50 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 17.2.2011 1.8.2011 38
B 1060/SL 49 ostatní -protokol o zvolení člena DR Krajský soud v Brně 26.1.2011 22.3.2011 2
B 1060/SL 48 zpráva auditora za rok 2009 Krajský soud v Brně 11.3.2010 9.8.2010 35
B 1060/SL 47 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2009 Krajský soud v Brně 22.2.2010 9.8.2010 4
B 1060/SL 46 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 23.2.2010 9.8.2010 8
B 1060/SL 45 zpráva auditora za rok 2008 Krajský soud v Brně 27.2.2009 19.2.2010 25
B 1060/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 20.2.2009 15.2.2010 4
B 1060/SL 43 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 23.2.2009 15.2.2010 18
B 1060/SL 42 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 23.2.2009 15.2.2010 6
B 1060/SL 41 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 23.2.2009 15.2.2010 8
B 1060/SL 40 ostatní -rozhod.akc. Krajský soud v Brně 1.9.2009 21.9.2009 1
B 1060/SL 39 posudek znalce -č. 154-07/09 Krajský soud v Brně 27.2.2009 24.3.2009 32
B 1060/SL 38 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 16.12.2008 20.1.2009 3
B 1060/SL 37 ostatní -rozhod.akc., Krajský soud v Brně 11.12.2008 20.1.2009 1
B 1060/SL 36 ostatní - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 27.6.2008 20.11.2008 2
B 1060/SL 35 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 28.9.2008 20.11.2008 4
B 1060/SL 34 ostatní - rozdělení zisku Krajský soud v Brně 26.6.2008 20.11.2008 1
B 1060/SL 33 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 29.5.2008 20.11.2008 34
B 1060/SL 32 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 9.9.2008 29.9.2008 2
B 1060/SL 31 ostatní -protokl o zvol, čl DR Krajský soud v Brně 27.8.2008 29.9.2008 2
B 1060/SL 30 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 16.9.2008 29.9.2008 2
B 1060/SL 29 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 29.5.2008 1.8.2008 4
B 1060/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.6.2008 1.8.2008 8
B 1060/SL 27 notářský zápis -NZ 367/2008-stanovy Krajský soud v Brně 27.5.2008 1.8.2008 26
B 1060/SL 26 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 28.6.2007 18.12.2007 5
B 1060/SL 25 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 31.10.2007 18.12.2007 6
B 1060/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 19.2.2007 29.8.2007 16
B 1060/SL 23 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 24.2.2006 27.8.2007 14
B 1060/SL 22 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 18.3.2005 27.8.2007 14
B 1060/SL 21 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 21.2.2003 27.8.2007 15
B 1060/SL 20 ostatní -stanovisko auditora Krajský soud v Brně 29.8.2005 15.9.2005 2
B 1060/SL 19 notářský zápis -NZ 159/2005-roz.mim. VH Krajský soud v Brně 30.8.2005 15.9.2005 82
B 1060/SL 18 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 26.2.2004 8.11.2004 12
B 1060/SL 16 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 10.3.2004 4
B 1060/SL 15 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 25.6.2002 9.9.2002 5
B 1060/SL 13 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 24.6.2002 14.8.2002 27
B 1060/SL 12 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 27.3.2001 2.8.2001 22
B 1060/SL 11 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 22.6.2001 2.8.2001 18
B 1060/SL 10 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 22.2.2001 2.8.2001 7
B 1060/SL 9 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 27.3.2001 18.7.2001 36
B 1060/SL 8 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 29.6.2000 11.10.2000 12
B 1060/SL 7 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 14.10.1999 21.6.2000 5
B 1060/SL 6 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 14.10.1999 29.2.2000 13
B 1060/SL 5 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 15.6.1999 23.8.1999 15
B 1060/SL 4 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 8.9.1997 10.9.1998 22
B 1060/SL 3 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 7.11.1997 10.9.1998 19
B 1060/SL 2 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 18.6.1998 13.8.1998 15
B 1060/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Slovácká Fruta, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Slovácká Fruta, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.