SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. Ostrava IČO: 47676965

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 47676965.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů a další.

Základní údaje o SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. IČO: 47676965

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 19.5.1994
Spisová značka: B 828
IČO: 47676965
Obchodní firma: SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.5.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.5.1994
I.Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 4.150.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto padesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 1.050.000,-Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun čes kých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 5.200.000,-Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 4.150.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. 20.5.2015
II.Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 1)Počet upisovaných akcií: 166 ks (celkem) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 25.000,- Kč 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 4.150.000,-Kč 4)Emisní kurs upisovaných akcií: 25.000,- Kč/1ks 5)Emisní kurs všech upisovaných akcií: 4.150.000,-Kč 6)Druh upisovaných akcií: kmenové 7)Forma upisovaných akcií: na jméno 8)Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie) III.Přednostní právo na upisování akcií Všichni akcionáři společnosti se dne 12.02.2015 před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II. 20.5.2015 - 5.11.2015
IV. Způsob upisování akcií Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, jimiž jsou: - pan Petr Majola, bytem Bohumín, Skřečoň, Úvozní 499, datum narození 22.6.1960, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 83 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.075.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v ú hrnné výši 2.075.000,-Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 25.000,-Kč. - pan Ing. Jiří Uherek, bytem Vratimov, Nádražní 12, datum narození 10.3.1951, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 83 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.075.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhr nné výši 2.075.000,-Kč, při emisním kurzu jedné upisované akcie ve výši 25.000,-Kč. V. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místo upisování akcií: V sídle notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, na adrese Ostrava Moravská Ostrava, ul. 28. října 1610/95. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem 12.02.2015 (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy . VI. Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo účtu 692434001/5500, a to do 30 dnů ode dne upsání akcií, tj. do 30 dnů ode dne, kdy upisovatel v místě upisování akcií uzavře se společností dle ust. § 479 ZO K písemnou smlouvu o upsání akcií. 20.5.2015 - 5.11.2015
VIII.Způsob splacení emisního kurzu Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti vůči upisovatelům (předem určeným zájemcům - akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií v úhrnné výši 4.150.000,-Kč, proti pohledávkám upisovatelů (akc ionářů) vůči společnosti v úhrnné výši 4.150.000,-Kč specifikovaným pod bodem VII. IX.Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII. budou uzavírány tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: -V sídle notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové, notářky, na adrese Ostrava Moravská Ostrava, ul. 28. října 1610/95. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: -Do 30 dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upisování akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a společnost společně s upisovateli (akcionáři) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovatelů m (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií, proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků. 20.5.2015 - 5.11.2015
VII.Souhlas se započtením pohledávek Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti specifikovaných pod bodem VII. proti pohledávkám společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisní kurzu jimi upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisn ího kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. VII.1Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli panu Petru Majolovi, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, v úhrnné výši 2.075.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých), spočívající v pr ávu na splacení emisního kursu 83 ks jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 25.000,-Kč/1ks specifikovaných pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikovaným peněžitých pohledávkám pana Petra Majoly vůči s polečnosti v úhrnné výši 2.075.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých), a to proti: -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 125.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan Petr Majola bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 5.6.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužníke m a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 150.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan Petr Majola bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 8.11.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužní kem a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 170.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan Petr Majola bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 13.12.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dlužn íkem a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 1.350.000,- Kč a na zaplacení částky ve výši 280.000,-Kč představující část z celkové výše sjednaného úroku ve výši 7% p.a. z přenechané jistiny ve výši 1.350.000,-Kč za obd obí od 01.03.2000 do 31.03.2003, jejichž právním důvodem vzniku je smlouva o půjčce ze dne 1.3.2000 uzavřená mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499, jakožto věřitelem. VII.2Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli panu Ing. Jiřímu Uherkovi, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, v úhrnné výši 2.075.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých), spočívající v p rávu na splacení emisního kursu 83 ks jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 25.000,-Kč/1ks specifikovaných pod bodem II, byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikovaným peněžitých pohledávkám pana Ing. Jiřího Uherka vůči společnosti v úhrnné výši 2.075.000,-Kč (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých), a to proti: -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 125.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan Ing. Jiří Uherek bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 5.6.1996 uzavřené mezi společností, jakožto dl užníkem a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 150.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan ing. Jiří Uherek bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 8.11.1996 uzavřené mezi společností, jakožto d lužníkem a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, jakožto věřitelem, -pohledávce spočívající v právu na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 170.000,- Kč bez příslušenství, kterou pan ing. Jiří Uherek bezúročně, dočasně přenechal společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 13.12.1996 uzavřené mezi společností, jakožto d lužníkem a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, jakožto věřitelem, -pohledávce na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 1.350.000,- Kč a na zaplacení částky ve výši 280.000,-Kč představující část z celkové výše sjednaného úroku ve výši 7% p.a. z přenechané jistiny ve výši 1.350.000,-Kč, za období od 01.03.2000 do 3 1.03.2003,jejichž právním důvodem vzniku je smlouva o půjčce ze dne 1.3.2000 uzavřená mezi společností, jakožto dlužníkem a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov, jakožto věřitelem. 20.5.2015 - 5.11.2015
a) Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 1.050.000,- Kč o 4.150.000,- Kč (slovy: čtyři milióny jedno sto padesát tisíc korun českých) na 5.200.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 25.9.2003 - 20.5.2015
b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 166 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč každá, v listinné podobě. 25.9.2003 - 20.5.2015
c) Všechny akcie mohou být upsány ve dvou kolech takto: 1. V prvním kole lze s využitím přednostního práva upsat všechny nově upisované akcie takto: - Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti v Ostravě-Slezské Ostravě, Michálkovická ulice ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kaptíálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen písemně doporučeným dopisem odeslaným na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději v den počátku běhu lhůty po upsání akcií s vyu žitím přednostního práva. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 25.000.000,- Kč lze upsat 3.9523809 nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč, každá, v listinné podobě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. - S využitím přednostního práva lze upsat všech 166 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč každá, v listinné podobě, v emisním kurzu 25.000,- Kč za jednu akcii. 2. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu akcionářům rovným dílem: - panu Petru Majolovi, r.č. 600622/0528, bytem Bohumín-Skřečoň, Úvozní 499, - panu Ing. Jiřímu Uherkovi, r.č. 510310/324, bytem Vratimov, Nádražní 12. 25.9.2003 - 20.5.2015
d) Bez využití přednostního práva lze akcie upsat v sídle společnosti v Ostravě-Slezské Ostravě, Michálkovická ulice ve lhůtě 14 dnů, počínaje 15. dnem ode dne následujícího po dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání tohoto rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně doporučeným dopisem odeslaným na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději v den počátku běhu lhůty po upsání akcií bez využití přednostního práva. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 25.000,- Kč za jednu akcii. 25.9.2003 - 20.5.2015
e) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií do 1 měsíce ode dne upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 692434028/2400. 25.9.2003 - 20.5.2015
f) Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávka z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 5.6.1996 uzavřené mezi společností a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499 ve výši 125.000,- Kč, pohledávka z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 8.11.1996 uzavřené mezi společností a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499 ve výši 150.000,- Kč, pohledávka z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 13.12.1996 uzavřené mezi společností a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499 ve výši 170.000,- Kč, pohledávka z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2000 uzavřené mezi společností a panem Petrem Majolou, nar. 22.6.1960, bydlištěm Bohumín Skřečoň Úvozní 499 ve výši 1.350.000,- Kč, pohledávka z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 5.6.1996 uzavřené mezi společností a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov ve výši 125.000,- Kč, pohledávka z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 8.11.1996 uzavřené mezi společností a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov ve výši 150.000,- Kč, pohledávka z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 13.12.1996 uzavřené mezi společností a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov ve výši 170.000,- Kč, pohledávka z titulu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2000 uzavřené mezi společností a panem Ing. Jiřím Uherkem, nar. 10.3.1951, bydlištěm Nádražní 12, Vratimov ve výši 1.350.000,- Kč. 25.9.2003 - 20.5.2015
Smlouva o započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií lze uzavřít za následujících podmínek : - smlouva musí být uzavřena písemně, - pohledávky musí být prohlášeny za nesporné. 25.9.2003 - 20.5.2015
Akcie: Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. 10.12.1996

Aktuální kontaktní údaje SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47676965
Obchodní firma: SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 19.5.1994
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47676965
Firma: SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.5.1994

Kontakty na SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. IČO: 47676965

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Poděbradova 3360/113 , Ostrava 702 00 5.11.2015
Sídlo: Michálkovická 1942/86 , Ostrava 710 00 21.5.2015 - 5.11.2015
Sídlo: Michálkovická 1942/86 , Ostrava 710 00 25.9.2003 - 21.5.2015
Sídlo: Michálkovická ulice , 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava Česká republika
19.5.1994 - 25.9.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Poděbradova 3360/113, Ostrava 702 00

Obory činností SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. IČO: 47676965

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provozování železničních drah podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb. 26.10.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.11.2010
provozování drážní dopravy podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb. 1.10.1998
poradenská činnost v oblasti dopravy 1.10.1998 - 4.11.2010
spediční činnost 1.10.1998 - 4.11.2010
provozování železničních drah podle § 11 zákona č. 226/1994 Sb. 1.10.1998 - 26.10.2018
provozování drážní dopravy na celostátní dráze a na vlečkách dle § 24 zák.č. 266/1994 Sb. 10.12.1996 - 1.10.1998
provozování drah s výjimkou celostatních (par. 3 odst. 2g živ. zák.) 10.12.1996 - 1.10.1998
provozování železničních drah - vleček dle § 11 zák.č. 266/1994 Sb. 10.12.1996 - 1.10.1998
provozování drah s výjimkou celostatních (par. 3 odst. 2g živ. zák.) provozování drah s výjimkou celostátních, spočívající v přepravě osob a zboží po železnici 19.5.1994 - 10.12.1996
silniční motorová doprava 19.5.1994 - 10.12.1996
pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb 19.5.1994 - 4.11.2010
zprostředkovatelská činnost 19.5.1994 - 4.11.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.5.1994 - 4.11.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradova 3360/113 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1010347527
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 4.6.2015

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.6.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradova 3360/113 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1010347527
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.6.2015

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.6.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradova 3360/113 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1010347527
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.6.2015

Živnost č. 4 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.6.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradova 3360/113 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1010347527
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.6.2015

Živnost č. 5 provozování drah s výjimkou celostátních (§3 odst.2.g živ.zák.) provozování drah s výjimkou celostátních, spočívající v přepravě osob a zboží po železnici

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 14.2.2002

Živnost č. 7 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 3.12.1996

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Spediční činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Poradenská činnost v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba kolejových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Železniční nákladní doprava
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Vedení firmy SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. IČO: 47676965

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vždy předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva samostatně. 20.5.2015
Jednání: Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 1.10.1998 - 20.5.2015
Jednání: Jménem společnosti jedná vždy předseda samostatně či vždy dva členové představenstva společně. 10.12.1996 - 1.10.1998
Jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 19.5.1994 - 10.12.1996
Jméno: Petr Majola 20.5.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2014
Ve funkci: od 20.6.2014
Adresa: Úvozní 499, Bohumín 735 31
Jméno: ing. Jiří Uherek 20.5.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2014
Ve funkci: od 20.6.2014
Adresa: Nádražní 709/12, Vratimov 739 32
Jméno: Martina Křížková 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2014
Adresa: Pod Křížem 541, Václavovice 739 34
Jméno: Ing. František Melichárek 19.5.1994 - 4.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Josefa Skupy 1713/9, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Břetislav Pavelek 19.5.1994 - 4.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jaroslava Seiferta 1336/5, Hlučín 748 01
Jméno: Petr Majola 19.5.1994 - 10.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Úvozní 499, Bohumín 735 31
Jméno: Ing. Ervín Czaderna 4.6.1996 - 19.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Alberta Kučery 1198/18, Ostrava 700 30
Jméno: Iveta Zachovalová 4.6.1996 - 19.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ke Studánce 1051, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Jiří Uherek 19.5.1997 - 1.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 12 , Vratimov Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Uherek 1.10.1998 - 31.10.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nádražní 12 , Vratimov Česká republika
Jméno: MUDr. Eva Hrudková 19.5.1997 - 9.12.2010
Funkce: člen představenstva
Adresa: Suvorovova 2183/2, Plzeň 326 00
Jméno: MUDr. Eva Hrudková 9.12.2010 - 21.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.10.2011
Adresa: Husova 1263, Přeštice 334 01
Jméno: Petr Majola 10.12.1996 - 20.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2014
Ve funkci: do 20.6.2014
Adresa: Úvozní 499, Bohumín 735 31
Jméno: Ing. Jiří Uherek 31.10.2001 - 20.5.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2014
Ve funkci: do 20.6.2014
Adresa: Nádražní 709/12, Vratimov 739 32
Jméno: Martina Křížková 21.2.2012 - 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.1.2012 do 20.6.2014
Adresa: Pod Křížem 541, Václavovice 739 34

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Monika Uherková 20.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014
Adresa: K Hájence 646, Šenov 739 34
Jméno: Bc. Richard Majola 26.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014
Adresa: Úvozní 499, Bohumín 735 31
Jméno: Ing. Ervín Czaderna 19.5.1994 - 4.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Alberta Kučery 1198/18, Ostrava 700 30
Jméno: Petr Toms 19.5.1994 - 4.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Bieblova 3 , Ostrava 1, Moravská Ostrava Česká republika
Jméno: Otto Weiser 4.6.1996 - 1.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Čs. exilu 816/25, Ostrava 708 00
Jméno: Petra Adamčíková 4.6.1996 - 31.10.2001
Funkce: člen
Adresa: Úvozní 1051 , 735 31 Bohumín - Skřečoň Česká republika
Jméno: Martina Křížková 1.9.1999 - 8.3.2008
Funkce: člen
Adresa: Průkopnická 2102 , Ostrava - Jih, Zábřeh Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslava Maršová 19.5.1994 - 9.12.2010
Funkce: člen
Adresa: Markova 2947/16, Ostrava 700 30
Jméno: Petra Havlínová 31.10.2001 - 9.12.2010
Funkce: člen
Adresa: Tupolevova 463, Praha 199 00
Jméno: Martina Křížková 8.3.2008 - 21.2.2012
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.1.2012
Adresa: Pod Křížem 541, Václavovice 739 34
Jméno: Ing. Jaroslava Maršová 9.12.2010 - 24.2.2015
Funkce: člen
Adresa: Markova 2947/16, Ostrava 700 30
Jméno: Petra Havlínová 9.12.2010 - 20.5.2015
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.6.2014
Adresa: Tupolevova 463, Praha 199 00
Jméno: Ing. Monika Uherková 21.2.2012 - 20.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.1.2012 do 20.6.2014
Adresa: K Hájence 646, Šenov 739 34
Jméno: Ing. Jaroslava Maršová 24.2.2015 - 20.5.2015
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.6.2014
Adresa: Okružní 67/8, Odry 742 35
Jméno: Richard Majola 20.5.2015 - 26.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014
Adresa: Úvozní 499, Bohumín 735 31

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Uherek
Člen statutárního orgánu: Petr Majola
Člen statutárního orgánu: Martina Křížková

Vlastníci firmy SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. IČO: 47676965

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 200 000 Kč 100% 20.5.2015
zakladni 1 050 000 Kč - 19.5.1994 - 20.5.2015

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 208 20.5.2015
Akcie na jméno 25 000 Kč 42 19.5.1994 - 20.5.2015

Sbírka Listin SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. IČO: 47676965

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 828/SL 32 notářský zápis [Nz 206/2015,N 221/2015] Krajský soud v Ostravě 12.2.2015 3.4.2015 22.5.2015 17
B 828/SL 31 notářský zápis [Nz 1128/2014,N 1191/2014] Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 3.4.2015 22.5.2015 24
B 828/SL 30 stanovy společnosti, účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora za období 1.4.2013 - 31.3.2014 Krajský soud v Ostravě 29.9.2014 8.10.2014 45
B 828/SL 29 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 31.3.2013, vč. příl., Zápis z VH ze dne 28.6.2013 Krajský soud v Ostravě 30.9.2013 1.10.2013 29
B 828/SL 26 výroční zpráva k31.3.10,úz,příl.,§66/9,aud,VH Krajský soud v Ostravě 31.8.2010 1.9.2010 32
B 828/SL 25 výroční zpráva k 31.3.09,úč.záv.,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 18.8.2009 14.9.2009 33
B 828/SL 24 výroční zpráva k31.3.2008,úč.z.,audit.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 28.7.2008 25.8.2008 39
B 828/SL 23 výroční zpráva k 31.3.2007,úč.záv.§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 12.10.2007 15.10.2007 32
B 828/SL 22 výroční zpráva od.1.4.05-31.3.2006,vč.úč.z. Krajský soud v Ostravě 27.7.2006 15.8.2006 40
B 828/SL 21 notářský zápis Nz 488/98 Krajský soud v Ostravě 10.8.2005 23.8.2005 21
B 828/SL 20 výroční zpráva od 1.4.2005 do 31.3. 2005 Krajský soud v Ostravě 10.8.2005 23.8.2005 41
B 828/SL 19 výroční zpráva r.1.4.2003 - 31.3.2004 Krajský soud v Ostravě 17.9.2004 21.9.2004 58
B 828/SL 18 výroční zpráva r. 2003 (k 31.3.2003) Krajský soud v Ostravě 29.9.2003 40
B 828/SL 17 podpisové vzory p.Majola,Uherek,Hrudková Krajský soud v Ostravě 25.4.1997 12.9.2002 16.9.2002 3
B 828/SL 16 notářský zápis NZ 584/2002 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 12.9.2002 16.9.2002 12
B 828/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 30.6.1998 12.9.2002 16.9.2002 1
B 828/SL 14 notářský zápis NZ 488/98 Krajský soud v Ostravě 30.6.1998 12.9.2002 16.9.2002 22
B 828/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 25.4.1997 12.9.2002 16.9.2002 3
B 828/SL 12 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 26.2.1996 12.9.2002 16.9.2002 4
B 828/SL 11 notářský zápis NZ 147/94+Stanovy Krajský soud v Ostravě 7.4.1994 12.9.2002 16.9.2002 17
B 828/SL 10 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 12.9.2002 16.9.2002 16
B 828/SL 2 účetní závěrka r.96-hlavní účetní kniha Krajský soud v Ostravě 5.5.1997 34
B 828/SL 1 notářský zápis NZ 440/1996+Stanovy Krajský soud v Ostravě 29.7.1996 5.5.1997 18

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.