ŠKODA INVESTMENT a.s. Plzeň IČO: 26502399

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŠKODA INVESTMENT a.s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 26502399.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ŠKODA INVESTMENT a.s. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o ŠKODA INVESTMENT a.s. IČO: 26502399

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 23.1.2002
Spisová značka: B 7473
IČO: 26502399
Obchodní firma: ŠKODA INVESTMENT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.1.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.1.2002
Dle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 30.06.2017 přešla na společnost ADELARDIS a.s., se sídlem V Bezovce 1523/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 27219151, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová znač ka B 1202, jako společnost nástupnickou, odštěpená část jmění rozdělované společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26502399, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis ová značka B 7473. 27.9.2017
V souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech se společnost podřizuje režimu zákona o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 26.3.2014 - 27.9.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 26.3.2014 - 27.9.2017
Jediný akcionář Společnosti přijal dne 3.8.2012 v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o snížení zákaldního kapitálu: I. Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých), t.j. z částky 840.000.000,-Kč (slovy: osm set čtyřicet milionů korun českých) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku 240.000.000, -Kč (slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých). Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Všechny akcie Společnosti jsou ve vlastnictví jediného akcionáře Společnosti. Emisní kurs akcií Společnosti je splacen v plném rozsahu. II. Důvod snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace výše základního kapitálu Společnosti ve vztahu k obchodní činnosti Společnosti. III. Způsob provedení snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění, poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota všech tři sta (300) kusů kmenov ých akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě 2.800.000,-Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), a to výměnou vše ch akcií Společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou. V Případě, že bude mít Společnost stále jediného akcionáře, předloží jediný akcionář všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.800.000,-Kč představenstvu Společ nosti nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty. O počátku této lhůty bude představenstvo Společnosti jediného akcionáře informovat bez zbyteč ného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dopisem zaslaným doporučeně jedinému akcionáři, popř. k rukám jeho zmocněnce, na základě předložené plné moci. Výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li jediný akcionář akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, není oprávněn až do jejich předložení vykovávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. V přpadě, že Společnost nebude mít jediného akcionáře, představenstvo Společnosti ve lhůtě čtyřiceti (40) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie Společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti. Výměna a kcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií Společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je Společnost povinna všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele emitovaných Společností v listinné podo bě, o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.888.000,-Kč, zničit. IV. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři, resp. akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři Společnosti. Tato částka bude splatná ve lhůtě jedno sto osmdesát (180) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se jediný akcionář resp. akcionáři Společnosti se Společností na jiné lhůtě. 10.8.2012 - 10.8.2012
Jediný akcionář Společnosti přijal dne 3.8.2012 v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: I. Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých), t.j. z částky 840.000.000,-Kč (slovy: osm set čtyřicet milionů korun českých) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku 240.000.000, -Kč (slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých). Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Všechny akcie Společnosti jsou ve vlastnictví jediného akcionáře Společnosti. Emisní kurs akcií Společnosti je splacen v plném rozsahu. II. Důvod snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace výše základního kapitálu Společnosti ve vztahu k obchodní činnosti Společnosti. III. Způsob provedení snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění, poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota všech tři sta (300) kusů kmenov ých akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě 2.800.000,-Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), a to výměnou vše ch akcií Společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou. V Případě, že bude mít Společnost stále jediného akcionáře, předloží jediný akcionář všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.800.000,-Kč představenstvu Společ nosti nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty. O počátku této lhůty bude představenstvo Společnosti jediného akcionáře informovat bez zbyteč ného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dopisem zaslaným doporučeně jedinému akcionáři, popř. k rukám jeho zmocněnce, na základě předložené plné moci. Výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li jediný akcionář akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, není oprávněn až do jejich předložení vykovávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. V přpadě, že Společnost nebude mít jediného akcionáře, představenstvo Společnosti ve lhůtě čtyřiceti (40) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie Společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti. Výměna a kcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií Společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je Společnost povinna všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele emitovaných Společností v listinné podo bě, o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.888.000,-Kč, zničit. IV. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři, resp. akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři Společnosti. Tato částka bude splatná ve lhůtě jedno sto osmdesát (180) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se jediný akcionář resp. akcionáři Společnosti se Společností na jiné lhůtě. 10.8.2012 - 18.1.2013
Jediný akcionář Společnosti přijal dne 5.10.2011 v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: I. Rozsah snížení základního kapitálu. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 2.160.000.000,- Kč (slovy: "dvě miliardy jedno sto šedesát milionů korun českých"), tj. z částky 3.000.000.000,- Kč (slovy: "tři miliardy korun českých") dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku 840.000.000,- Kč (slovy: "osm set čtyřicet milionů korun českých"); Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Všechny akcie Společnosti jsou ve vlastnictví Jediného akcionáře Společnosti. Emisní kurs všech akcií Společnosti je splacen v plném rozsahu. II. Důvod snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace výše základního kapitálu Společnosti ve vztahu k obchodní činnosti Společnosti. III. Způsob provedení snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: "deset milionů korun českých") bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 2.800.000,- Kč (slovy: "dva miliony osm set tisíc korun českých"), a to výměnou všech akcií Společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou. V případě, že bude mít Společnost stále jediného akcionáře, předloží jediný akcionář všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, představenstvu Společnosti nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty. O počátku této lhůty bude jediného akcionáře informovat představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu, ne jpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dopisem zaslaným doporučeně jedinému akcionáři, popř. k rukám jeho zmocněnce, na základě předložené plné moci. Výměna akcií bude probíhat v sídle Společn osti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li jediný akcionář akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. V případě, že Společnost nebude mít jediného akcionáře, představenstvo Společnosti ve lhůtě čtyřiceti (40) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hrom ady akcionáře, kteří mají listinné akcie Společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti. Výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií Společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je Společnost povinna všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele, emitovaných Společností v listinné po době, o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000.000,- Kč, zničit. IV. Způsob jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti ve výši 2.160.000.000,- Kč (slovy: "dvě miliardy jedno sto šedesát milionů korun českých") bude vyplacena Jedinému akcionáři, resp. akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři Společnosti. T ato částka bude splatná ve lhůtě jedno sto osmdesát (180) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se Jediný akcionář, resp. akcionáři Společnosti se Společností na jiné lhůtě. 13.10.2011 - 14.3.2012
Na společnostHQU International, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1081/16, PSČ: 110 00, IČ: 265 02 399 přešlo jmění zaniklé společnosti ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň - město, PSČ: 316 00, IČ: 261 63 632. Sp olečnost HQU International, a.s. současně změnila obchodní firmu na ŠKODA HOLDING a.s. 23.8.2006 - 19.1.2009

Aktuální kontaktní údaje ŠKODA INVESTMENT a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26502399
Obchodní firma: ŠKODA INVESTMENT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 19.2.2004
Celkový počet živností: 31
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26502399
Firma: ŠKODA INVESTMENT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.1.2002

Kontakty na ŠKODA INVESTMENT a.s. IČO: 26502399

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Emila Škody 2922/1 , Plzeň 301 00 14.3.2019
Sídlo: Evropská 2690/17 , Praha 160 00 2.5.2018 - 14.3.2019
Sídlo: Václavské náměstí 837/11 , Praha 110 00 23.11.2016 - 2.5.2018
Sídlo: Václavské náměstí 837/11 , Praha 110 00 23.8.2006 - 23.11.2016
Sídlo: Králodvorská 1081/16 , Praha 110 00 7.5.2004 - 23.8.2006
Sídlo: Na Perštýně 356/12 , Praha 110 00 26.3.2003 - 7.5.2004
Sídlo: Opatovická 1661/2 , Praha 110 00 23.1.2002 - 26.3.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Václavské náměstí 837/11, Praha 110 00

Obory činností ŠKODA INVESTMENT a.s. IČO: 26502399

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.5.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.5.2009
projektová činnost ve výstavbě 27.12.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 27.12.2005
inženýrská činnost v investiční výstavbě 3.6.2004 - 7.12.2005
velkoobchod 3.6.2004 - 13.5.2009
specializovaný maloobchod 3.6.2004 - 13.5.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.6.2004 - 13.5.2009
testování, měření a analýzy 3.6.2004 - 13.5.2009
příprava a vypracování technických návrhů 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 3.6.2004 - 13.5.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbudové a lanové a železničního parku 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 3.6.2004 - 13.5.2009
stavba a výroba plavidel 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba motorových vozidel 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 3.6.2004 - 13.5.2009
zprostředkování obchodu 3.6.2004 - 13.5.2009
zprostředkování služeb 3.6.2004 - 13.5.2009
správa a údržba nemovitostí 3.6.2004 - 13.5.2009
činnost tchnických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury - strojírenství, hutnictví a energetiky - elektrotechniky, elektroniky, výroby strojů a přístrojů 3.6.2004 - 13.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 3.6.2004 - 13.5.2009
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 3.6.2004 - 13.5.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba karosérií 3.6.2004 - 13.5.2009
realitní činnost 3.6.2004 - 13.5.2009
projektování elektrických zařízení 3.6.2004 - 13.5.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor 3.6.2004 - 2.5.2018
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťující řádný provoz bytů a nebytových prostor 23.1.2002 - 3.6.2004

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.2.2004

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.7.2004

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.10.2004

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízeních pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Stavba a výroba plavidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.2004
Zánik oprávnění: 30.11.2005

Živnost č. 31 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Stavba lodí a plavidel
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Vedení firmy ŠKODA INVESTMENT a.s. IČO: 26502399

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva společnosti samostatně. 2.5.2018
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Vždy dva členové představenstva společně zastupují společnost navenek. 4.7.2014 - 2.5.2018
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. 24.3.2006 - 4.7.2014
Jménem společnosti jednají navenek vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně. 27.4.2005 - 24.3.2006
Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostaně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis příslušný člen představenstva. 23.1.2002 - 27.4.2005
Jméno: Mgr. Lubomír Král 2.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2018
Ve funkci: od 25.4.2018
Adresa: K Palečku 2711/36, Praha 193 00
Jméno: Mgr. Petr Dohnal 2.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2349/34, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Stanislav Kuba 2.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2018
Adresa: ČSA 615/70 , 956 18 Bošany Slovenská republika
Jméno: Ilona Možíšková 23.1.2002 - 13.12.2002
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 23.1.2002 do 2.4.2002
Ve funkci: od 23.1.2002
Adresa: Husitská 351/5, Prostějov 798 11
Jméno: Lubica Jurčová 23.1.2002 - 29.4.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: od 23.1.2002 do 13.12.2002
Ve funkci: od 23.1.2002 do 13.12.2002
Adresa: Brožíkova 278/2, Praha 150 00
Jméno: Daniel Hlavica 23.1.2002 - 29.4.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: od 23.1.2002 do 13.12.2002
Ve funkci: od 23.1.2002 do 13.12.2002
Adresa: Kúty 1943, Zlín 760 01
Jméno: Ivana Urbanová 13.12.2002 - 29.4.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.4.2002
Ve funkci: od 2.4.2002
Adresa: Dr. Horákové 49 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Jméno: Mgr. Petr Řehák 29.4.2003 - 30.12.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 13.12.2002 do 22.10.2003
Adresa: Hálkova 1641/9, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Helena Pazderová 29.4.2003 - 7.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 13.12.2002
Adresa: Hanušova 149/8, Olomouc 779 00
Jméno: Vlasta Stryková 30.12.2003 - 27.4.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 22.10.2003 do 23.2.2005
Adresa: Nad ostrovem 509/4, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Helena Janouchová 7.5.2004 - 27.4.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 13.12.2002 do 23.2.2005
Adresa: Hanušova 149/8, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Pavel Kavinek 29.4.2003 - 24.3.2006
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 13.12.2002 do 2.3.2006
Adresa: Nad Kelerkou 33/8, Praha 190 00
Jméno: Ing. Karel Klíma 27.4.2005 - 24.3.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 23.2.2005 do 2.3.2006
Adresa: Klostermannova 2259/11, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 24.3.2006 - 19.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006
Ve funkci: od 3.3.2006
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 24.3.2006 - 19.1.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006
Ve funkci: od 3.3.2006
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Michal Korecký 24.3.2006 - 19.1.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006
Ve funkci: od 3.3.2006
Adresa: V Uličce 1459, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 19.1.2009 - 27.10.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006 do 2.6.2009
Ve funkci: od 1.1.2009 do 2.6.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 19.1.2009 - 27.10.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006 do 2.6.2009
Ve funkci: od 1.1.2009 do 2.6.2009
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 19.1.2009 - 27.10.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006 do 2.6.2009
Ve funkci: od 3.3.2006 do 2.6.2009
Adresa: V Uličce 1459, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 27.10.2009 - 3.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 27.10.2009 - 3.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2009
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 27.10.2009 - 3.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.10.2009
Adresa: V Uličce 1459, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Jiří Zapletal 3.12.2009 - 25.3.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.10.2009 do 4.12.2009
Ve funkci: od 12.10.2009 do 4.12.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357, Velké Popovice 251 69
Jméno: Mgr. Josef Brož 30.10.2008 - 15.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.10.2008 do 14.1.2011
Adresa: 50, Ktiš 384 03
Jméno: Ing. Tomáš Krsek 3.12.2009 - 15.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.10.2009 do 1.2.2011
Ve funkci: od 12.10.2009 do 1.2.2011
Adresa: Čermákova 2484/52, Plzeň 301 00
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 3.12.2009 - 15.2.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.10.2009 do 1.2.2011
Ve funkci: od 12.10.2009 do 1.2.2011
Adresa: V Uličce 1459, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Miloš Kratochvíl 15.2.2011 - 15.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.1.2011
Adresa: Rodinná 766/3, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Miloš Kratochvíl 15.2.2011 - 15.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.1.2011
Ve funkci: od 3.2.2011
Adresa: Rodinná 766/3, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Miloš Kratochvíl 15.2.2011 - 16.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.1.2011 do 22.11.2011
Ve funkci: od 3.2.2011 do 22.11.2011
Adresa: Rodinná 766/3, Plzeň 312 00
Jméno: Mgr. Josef Brož 16.1.2012 - 30.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2011
Ve funkci: od 30.11.2011
Adresa: 50, Ktiš 384 03
Jméno: Ing. Roman Kalous 15.2.2011 - 26.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2011 do 24.2.2014
Ve funkci: do 24.2.2014
Adresa: Jesenická 1256/1, Plzeň 323 00
Jméno: Josef Bernard 15.2.2011 - 26.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2011 do 24.2.2014
Ve funkci: od 3.2.2011 do 24.2.2014
Adresa: Nebílovský Borek 86 , 332 09 Štěnovice Česká republika
Jméno: Mgr. Josef Brož 30.1.2014 - 15.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2011 do 30.6.2015
Ve funkci: od 30.11.2011 do 30.6.2015
Adresa: 50, Ktiš 384 03
Jméno: Josef Bernard 26.3.2014 - 23.11.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2014 do 7.11.2016
Ve funkci: od 6.3.2014 do 7.11.2016
Adresa: 86, Štěnovický Borek 332 09
Jméno: Ing. Roman Kalous 26.3.2014 - 8.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2014 do 24.2.2017
Ve funkci: od 24.2.2014 do 24.2.2017
Adresa: Jesenická 1256/1, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Roman Kalous 8.9.2017 - 27.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2017 do 27.9.2017
Adresa: Jesenická 1256/1, Plzeň 323 00
Jméno: Mgr. Josef Brož 15.7.2015 - 2.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2015 do 25.4.2018
Ve funkci: od 30.6.2015 do 25.4.2018
Adresa: 50, Ktiš 384 03
Jméno: Ing. Miloš Kratochvíl 1.3.2017 - 2.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.1.2017 do 25.4.2018
Ve funkci: od 2.2.2017 do 25.4.2018
Adresa: Rodinná 766/3, Plzeň 312 00
Jméno: Mgr. Ján Gajdoš LL.M. 27.9.2017 - 2.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2017 do 25.4.2018
Ve funkci: do 25.4.2018
Adresa: Na Čečeličce 1848/10, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Lukáš Sedlatý 27.9.2017 - 2.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2017 do 25.4.2018
Ve funkci: do 25.4.2018
Adresa: Javorová 1324/9, Liberec 460 14

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 2.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2017
Adresa: Dukelská 783, Přeštice 334 01
Jméno: Mgr. Pavel Hellebrand 2.5.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2018
Ve funkci: od 25.4.2018
Adresa: Wassermannova 1145/11, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Katarína Kmeťová 2.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2018
Adresa: Hnězdenská 767/4, Praha 181 00
Jméno: Michaela Sýkorová 23.1.2002 - 13.12.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 23.1.2002 do 28.2.2002
Ve funkci: od 23.1.2002
Adresa: Na Rybníčku 1320, Humpolec 396 01
Jméno: Markéta Hejmová 23.1.2002 - 29.4.2003
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 23.1.2002 do 13.12.2002
Ve funkci: od 23.1.2002 do 13.12.2002
Adresa: Mirošovická 268/12, Praha 100 00
Jméno: John Michael Thorman 23.1.2002 - 29.4.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: od 23.1.2002 do 13.12.2002
Ve funkci: od 23.1.2002 do 13.12.2002
Adresa: Převoznická 319/29, Praha 143 00
Jméno: Denisa Polanská 13.12.2002 - 29.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002
Adresa: Poděbradská 587/140, Praha 198 00
Jméno: Jana Plešingerová 29.4.2003 - 7.5.2004
Funkce: Člen
Ve funkci: od 13.12.2002
Adresa: Rokycanská 372 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Sandra Kluzová 29.4.2003 - 27.4.2005
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 13.12.2002 do 23.2.2005
Adresa: Boloňská 303 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Alice Havránková 29.4.2003 - 27.4.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 13.12.2002 do 23.2.2005
Adresa: Kmochova 3155/31, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Jana Plešingerová 7.5.2004 - 27.4.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 13.12.2002 do 23.2.2005
Adresa: Korycanská 372/2, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Helena Janouchová 27.4.2005 - 24.3.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 23.2.2005 do 2.3.2006
Adresa: Masarykova 762, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Marek Čmejla 27.4.2005 - 11.4.2007
Funkce: předseda
Ve funkci: od 23.2.2005
Adresa: Grand-Rue 61 , 1700 Fribourg Švýcarská konfederace
Jméno: Jiri Divis 27.4.2005 - 11.4.2007
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 23.2.2005
Adresa: Rue Blés d Or 24 , Ch-1752, Villars-sur-Glane Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Marek Čmejla 11.4.2007 - 2.10.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.2.2005 do 23.2.2008
Ve funkci: od 23.2.2005 do 23.2.2008
Adresa: Rue de Lausanne 47 , 1700 Fribourg Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Jiri Divis 11.4.2007 - 2.10.2008
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 23.2.2005 do 23.2.2008
Ve funkci: od 23.2.2005 do 23.2.2008
Adresa: Švýcarská konfederace
Villars-sur-Glane, Rue de Marteray 30, CH-1752
Jméno: Ing. Jiri Divis 2.10.2008 - 19.1.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2008
Ve funkci: od 28.2.2008
Adresa: Monacké knížectví
Monako, Avenue des Papalins 29, 98000
Jméno: Jaroslav Seemann 24.3.2006 - 13.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2006 do 23.4.2009
Adresa: Komenského 1078/83, Plzeň 323 00
Jméno: Jiri Divis 19.1.2009 - 9.7.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2008
Ve funkci: od 28.2.2008
Adresa: Monacké knížectví
Monako, Avenue des Papalins 29, 98000
Jméno: Ing. Marek Čmejla 2.10.2008 - 13.4.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2008 do 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2008 do 28.2.2011
Adresa: Monacké knížectví
Monako, Impasse de la Fontaine 6, 98000
Jméno: Jiří Diviš 9.7.2009 - 13.4.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2008 do 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2008 do 28.2.2011
Adresa: Monacké knížectví
Monako, Avenue des Papalins 29, 98000
Jméno: Jaroslav Seemann 13.5.2009 - 29.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2009 do 23.7.2012
Adresa: Komenského 1078/83, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Marek Čmejla 13.4.2011 - 26.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011 do 24.2.2014
Ve funkci: od 1.3.2011 do 24.2.2014
Adresa: Impasse de la Fontaine 6 , 980 00 Monako Monacké knížectví
Jméno: Jiří Diviš 13.4.2011 - 26.3.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011 do 24.2.2014
Ve funkci: od 1.3.2011 do 24.2.2014
Adresa: Avenue des Papalins 29 , 980 00 Monako Monacké knížectví
Jméno: Vladislava Pelcmanová 29.10.2012 - 18.11.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.9.2012 do 20.9.2015
Adresa: Waltrova 982/12, Plzeň 318 00
Jméno: Vladislava Pelcmanová 18.11.2015 - 23.11.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.10.2015
Adresa: Waltrova 982/12, Plzeň 318 00
Jméno: Ing. Marek Čmejla 26.3.2014 - 25.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2014 do 7.4.2017
Ve funkci: od 26.2.2014 do 7.4.2017
Adresa: Impasse de la Fontaine 6 , 980 00 Monako Monacké knížectví
Jméno: Jiří Diviš 26.3.2014 - 25.5.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2014 do 7.4.2017
Ve funkci: od 26.2.2014 do 7.4.2017
Adresa: Avenue des Papalins 29 , 980 00 Monako Monacké knížectví
Jméno: Vladislava Pelcmanová 23.11.2016 - 25.5.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.10.2015 do 7.4.2017
Adresa: Waltrova 982/12, Plzeň 318 00
Jméno: Mgr. Ján Gajdoš LL.M. 25.5.2017 - 27.9.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2017 do 27.9.2017
Ve funkci: od 26.4.2017 do 27.9.2017
Adresa: Na Čečeličce 1848/10, Praha 150 00
Jméno: Petra Humlová 25.5.2017 - 20.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2017
Adresa: 49, Úžice 285 06
Jméno: doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 25.5.2017 - 2.5.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2017
Ve funkci: od 26.4.2017
Adresa: Dukelská 783, Přeštice 334 01
Jméno: Ing. Lukáš Brejník 27.9.2017 - 2.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2017 do 25.4.2018
Ve funkci: do 25.4.2018
Adresa: Ledová 385/21, Plzeň 312 00
Jméno: Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková 27.9.2017 - 2.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2017 do 25.4.2018
Ve funkci: do 25.4.2018
Adresa: Nová 139, Tursko 252 65
Jméno: Petra Humlová 20.11.2017 - 2.5.2018
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 7.4.2017 do 25.4.2018
Ve funkci: od 30.10.2017 do 25.4.2018
Adresa: 49, Úžice 285 06

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Stanislav Kuba
Člen statutárního orgánu: Mgr. Lubomír Král
Člen statutárního orgánu: Mgr. Petr Dohnal

Vlastníci firmy ŠKODA INVESTMENT a.s. IČO: 26502399

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 40 000 000 Kč 100% 27.9.2017
zakladni 240 000 000 Kč 100% 18.1.2013 - 27.9.2017
zakladni 840 000 000 Kč 100% 14.3.2012 - 18.1.2013
zakladni 3 000 000 000 Kč 100% 23.8.2006 - 14.3.2012
zakladni 2 000 000 Kč 100% 23.1.2002 - 23.8.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 4 Kč 10 000 000 27.9.2017
Akcie na jméno 24 Kč 10 000 000 4.7.2014 - 27.9.2017
Kmenové akcie na majitele 800 000 Kč 300 18.1.2013 - 4.7.2014
Kmenové akcie na majitele 2 800 000 Kč 300 14.3.2012 - 18.1.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 300 23.12.2008 - 14.3.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 300 000 23.8.2006 - 23.12.2008
Akcie na majitele 10 000 Kč 200 23.1.2002 - 23.8.2006

Sbírka Listin ŠKODA INVESTMENT a.s. IČO: 26502399

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7473/SL 90 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.12.2015 18.1.2016 41
B 7473/SL 89 ostatní oznámení předst. o výsledku hlasování VH Městský soud v Praze 14.10.2015 26.10.2015 24.11.2015 3
B 7473/SL 87 ostatní záp.ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.6.2015 10.7.2015 22.7.2015 2
B 7473/SL 86 ostatní záp.ze zased.představenstva Městský soud v Praze 23.2.2015 10.7.2015 22.7.2015 2
B 7473/SL 84 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.4.2015 14.4.2015 41
B 7473/SL 82 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.2.2014 14.3.2014 31.3.2014 3
B 7473/SL 81 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 6.3.2014 14.3.2014 31.3.2014 1
B 7473/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.12.2013 7.1.2014 42
B 7473/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.1.2013 24.1.2013 31.1.2013 29
B 7473/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 4.1.2013 44
B 7473/SL 76 notářský zápis NZ 406/2012 Městský soud v Praze 3.8.2012 7.8.2012 25.10.2012 18
B 7473/SL 75 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.3.2012 23.3.2012 26.3.2012 29
B 7473/SL 74 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 30.11.2011 11.1.2012 8.2.2012 2
B 7473/SL 73 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.11.2011 11.1.2012 8.2.2012 3
B 7473/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 - konsolikdovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 29.12.2011 12.1.2012 118
B 7473/SL 71 notářský zápis NZ 551/2011 Městský soud v Praze 5.10.2011 24.10.2011 18
B 7473/SL 70 ostatní zápis z jednání DR/volba předs Městský soud v Praze 1.3.2011 29.4.2011 3
B 7473/SL 69 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.2.2011 29.4.2011 4
B 7473/SL 68 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.3.2011 3
B 7473/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.3.2011 3
B 7473/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.2.2011 15.3.2011 29
B 7473/SL 65 notářský zápis NZ 69/2011 Městský soud v Praze 4.2.2011 15.3.2011 11
B 7473/SL 64 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 3.2.2011 15.3.2011 2
B 7473/SL 63 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 26.1.2011 15.3.2011 4
B 7473/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.12.2010 31.12.2010 114
B 7473/SL 61 ostatní -usnes.jed.akcion. Městský soud v Praze 14.12.2009 12.4.2010 3
B 7473/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+o vztazích/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 17.2.2010 17.2.2010 112
B 7473/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 637/2009 Městský soud v Praze 22.12.2009 11.2.2010 42
B 7473/SL 58 ostatní -zápis o usnes. představ. Městský soud v Praze 12.10.2009 6.1.2010 3
B 7473/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2009 25.11.2009 1
B 7473/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2009 25.11.2009 1
B 7473/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2009 25.11.2009 1
B 7473/SL 54 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.10.2009 25.11.2009 5
B 7473/SL 53 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 19.2.2009 24.3.2009 28
B 7473/SL 51 ostatní -záp.z 3.zased.představenstva Městský soud v Praze 22.12.2008 6.2.2009 3
B 7473/SL 50 notářský zápis NZ 517/2008 Městský soud v Praze 3.12.2008 29.12.2008 11
B 7473/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.10.2008 18.11.2008 28
B 7473/SL 48 notářský zápis NZ 461/2008 Městský soud v Praze 23.10.2008 18.11.2008 12
B 7473/SL 47 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 1.10.2008 18.11.2008 2
B 7473/SL 46 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.2.2008 1.10.2008 3.10.2008 3
B 7473/SL 43 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 21.9.2001 16.2.2007 0
B 7473/SL 41 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.4.2002 16.2.2007 0
B 7473/SL 40 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.4.2002 16.2.2007 0
B 7473/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 8.9.2006 11.9.2006 96
B 7473/SL 37 posudek znalce -dodatek č.1/1344/29/06 Městský soud v Praze 9.8.2006 31.8.2006 12
B 7473/SL 36 posudek znalce č.1344/29/06-2.části Městský soud v Praze 23.2.2006 31.8.2006 0
B 7473/SL 35 ostatní -zahaj.rozvaha 1.1.06+audit Městský soud v Praze 1.1.2006 31.8.2006 15
B 7473/SL 34 účetní závěrka r.2005+audit/B1029-Plzeň/ Městský soud v Praze 31.12.2005 31.8.2006 37
B 7473/SL 33 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 31.8.2006 30
B 7473/SL 32 notářský zápis -NZ403/06 Městský soud v Praze 30.6.2006 31.8.2006 20
B 7473/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ402/06+sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.6.2006 31.8.2006 47
B 7473/SL 30 notářský zápis -NZ401/06+přílohy k fúzi Městský soud v Praze 30.6.2006 31.8.2006 98
B 7473/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ400/06+náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.6.2006 31.8.2006 86
B 7473/SL 28 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.5.2006 6.6.2006 0
B 7473/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ54/06 Městský soud v Praze 2.3.2006 24.3.2006 0
B 7473/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 3.3.2006 8.3.2006 0
B 7473/SL 24 notářský zápis -NZ898/03 Městský soud v Praze 17.12.2003 27.12.2005 0
B 7473/SL 23 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 9.8.2005 22.8.2005 0
B 7473/SL 20 notářský zápis -NZ79/05 Městský soud v Praze 23.2.2005 27.5.2005 0
B 7473/SL 19 účetní závěrka r. 2003+zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 30.9.2004 19.10.2004 0
B 7473/SL 18 notářský zápis NZ 898/2003 Městský soud v Praze 17.12.2003 21.7.2004 0
B 7473/SL 17 notářský zápis -NZ43/04 Městský soud v Praze 19.2.2004 25.3.2004 0
B 7473/SL 11 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.10.2003 8.12.2003 0
B 7473/SL 10 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 30.6.2003 10.7.2003 0
B 7473/SL 8 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.9.2002 3.2.2003 23.5.2003 0
B 7473/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ336/2002 Městský soud v Praze 7.8.2002 3.2.2003 23.5.2003 0
B 7473/SL 6 notářský zápis NZ 81/2003 Městský soud v Praze 29.1.2003 3.2.2003 23.5.2003 0
B 7473/SL 5 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 3.3.2003 3.2.2003 23.5.2003 0
B 7473/SL 4 ostatní - rozh. jed. acionáře Městský soud v Praze 28.2.2002 8.11.2002 0
B 7473/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 433/2001 Městský soud v Praze 24.9.2001 21.12.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ŠKODA INVESTMENT a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ŠKODA INVESTMENT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.