Skanska a.s. Praha IČO: 26271303

Společnost Skanska a.s. je jedna z největších stavební a developerských skupin v České republice a je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku, který působí v řadě evropských zemí, USA a Latinské Americe. Společnost se zabývá všemi obory stavebnictví, ale také vývojem a prodejem bytových a komerčních projektů či správou majetku. Společnost Skanska a.s. působí především v České republice a na Slovensku, ale zakázky má i ve Finsku, Švédsku, Polsku nebo Slovinsku. Jednou z nejznámější stavbou společnosti je O2 Arena v Praze.

Historie

Historie společnosti Skanska začíná již v roce 1953 založením národního podniku Zemstav, který se specializoval především na zemní práce a byl později přejmenován na Inženýrské a průmyslové stavby (IPS). V roce 2000 získala v IPS kontrolní podíl firma Skanska AB a o dva roky později byla společnost přejmenována na Skanska CZ. Od roku 2010 je Skanska AB jejím stoprocentním vlastníkem.

Divizní členění společnosti Skanska a.s.:

 • Divize Pozemní stavitelství západ
 • Divize Pozemní stavitelství východ
 • Divize Silniční stavitelství
 • Divize Železniční stavitelství
 • Divize Výroba 
 • Divize Zdroje

Základní údaje o Skanska a.s. IČO: 26271303

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 21.1.2010
Spisová značka: B 15904
IČO: 26271303
Obchodní firma: Skanska a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.12.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 10.12.2001
Společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, jako prodávající, uzavřela dne 27.3.2019 se společností Fenestra Wieden Prague s.r.o., IČ: 07919981, se sídlem Malodoubská 355/6, Liberec VIII Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, jako kupujícím, Smlouvu o koupi závodu, na jejímž základě došlo k prodeji obchodního závodu označeného jako Lehké obvodové pláště. Souhlas s uzavřením Smlouvy o koupi závodu byl udělen jediným akcionářem dne 27.3.2019. Účinky převodu nastaly dne 1.4.2019. 1.4.2019
Společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, jako prodávající, uzavřela dne 22.9.2017 se společností CPOS s.r.o., IČ: 49285998, se sídlem Boleslavská třída 375, 288 02 Nymburk, jako kupujícím, Smlouvu o koupi závodu, na jejímž základě došlo k prodeji části obch odního závodu označené jako oblast Ocelové konstrukce Sadská. Souhlas s uzavřením Smlouvy o koupi závodu byl udělen jediným akcionářem dne 19.9.2017. Účinky převodu nastaly dne 1.10.2017. 20.10.2017
Společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, jako prodávající, uzavřela dne 22.9.2016 se společností KŠ PREFA s.r.o., se sídlem Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 29024064, jako kupujícím, Smlouvu o koupi části závodu, na jejímž základě došlo k prodej i části obchodního závodu označené jako Malá Prefa 2. Smlouva o koupi části závodu byla dne 23.9.2016 schválena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Skanska a.s.. Účinky převodu nastaly dne 12.10.2016. 24.10.2016
Společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, jako prodávající, uzavřela dne 15.3.2016 se společností KŠ PREFA s.r.o., se sídlem Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 29024064, jako kupujícím, Smlouvu o koupi části závodu, na jejímž základě došlo k prodej i části obchodního závodu označené jako Malá Prefa 1. Smlouva o koupi části závodu byla dne 30.3.2016 schválena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Skanska a.s.. Účinky převodu nastaly dne 11.5.2016. 29.6.2016
Společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, jako prodávající, uzavřela dne 22.12.2014 se společností KŠ PREFA s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29024064, jako kupujícím, Smlouvu o koupi závodu, na jejímž základě došlo k prodeji organizační jednotky - závodu Prefa. Smlouva o koupi závodu byla dne 22.12.2014 schválena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Skanska a.s. Účinky převodu nastaly 1.1.2015. 14.1.2015
Společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, jako prodávající, uzavřela dne 4.9.2014 se společností GKR TRANSPORT s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25042726, jako kupujícím, Smlouvu o koupi závodu, na jejímž základě doš lo k prodeji organizační jednotky - závodu Speciální zakládání. Smlouva o koupi závodu byla dne 10.9.2014 schválena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Skanska a.s. Účinky převodu nastaly 6.10.2014. 3.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 1.4.2014
Počet členů správní rady: 3 1.4.2014 - 3.11.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 1.4.2014 - 3.11.2014
V důsledku „Rozdělení společnosti Skanska a.s., IČ: 262 71 303, se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, odštěpením se vznikem nové společnosti“ byla, v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a d ružstev, odštěpena část jejího obchodního jmění, divize Skanska Reality, která zápisem „Rozdělení společnosti Skanska a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti“, přešla na nově vznikající nástupnickou společnost Skanska Reality a.s., se sídl em Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, a to s účinností ke dni zápisu „Rozdělení společnosti Skanska a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti“ do obchodního rejstříku. 1.1.2014
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Skanska a.s., IČ: 262 71 303, ze dne 28.12.2012, NZ 269/2012, společnost Skanska a.s. uzavřela Smlouvu o vkladu části podniku, vnitřní organizační jednotky, závodu Obalovny a for mou nepeněžitého vkladu zvýšila svůj vklad na zvýšení základního kapitálu ve společnosti Skanska Asfalt s.r.o., dříve Skanska kvalifikační s.r.o., IČ: 241 23 641, se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00. Účinky předání a převzetí části pod niku Skanska a.s., závodu Obalovny, nastaly k 1.1.2013. 8.2.2013
Na Skanska a.s., IČ: 262 71 303, v souladu s "Projektem rozdělení odštěpením sloučením", uzavřeným dne 17.5.2010 mezi Skanska a.s., IČ: 262 71 303, jako společnosti nástupnické a Skanska Reality Kytlická a.s., IČ: 271 78 277, Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2 348, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9546 a C21 s.r.o., IČ: 281 81 948, Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131159, jako společnostmi rozdělovanými , tvořícího součást notářského zápisu NZ 228/2010, N 268/2010 z 28.6.2010, přešla odštěpená část obchodního jmění z rozdělovaných společností Skanska Reality Kytlická a.s., IČ: 271 78 277 a C21 s.r.o., IČ: 281 81 948 a Skanska a.s. se stala právním nástup cem k odštěpeným částem obchodního jmění z rozdělovaných společností. 1.9.2010
Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 24.6.2009, NZ 233/2009, N 265/2009 z 19.8.2009, na společnost Skanska DS a.s., IČ: 262 71 303, jako společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění těchto zanikajících společností: Skanska CS a.s., IČ : 279 58 132, se sídlem Praha 4,Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12335, Skanska CZ a.s., IČ: 262 09 535, se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6821, Skanska Reality a.s., IČ: 639 95 590, se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12820 a Skanska Servis a.s., IČ: 281 90 491, se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12723, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnost Skanska D S a.s., IČ: 262 71 303, se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společností Skanska CS a.s., IČ: 279 58 132, Skanska CZ a.s., IČ: 262 09 535, Skanska Reality a.s., IČ: 639 95 590 a Skanska Servis a.s., IČ: 281 90 49 1. 1.1.2010
Od společnosti Skanska DS a.s., IČ: 262 71 303, se sídlem Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00, byla odštěpena část jejího obchodního jmění tak, jak je specifikována ve "Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením a o převzetí obchodního jmění", (dále jen "Sml ouva"), která byla uzavřena dne 16.6.2008 ve formě notářského zápisu NZ 173/2008, N 219/2008 mezi společností Skanska DS a.s., jako společnosti rozdělované a existující společností Skanska Servis a.s., IČ:281 90 491, se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 11 čp. 1391, PSČ 100 05, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12723, jako společnosti nástupnické, na kterou v souladu se Smlouvou přešla odštěpená část obchodního jmění Skanska DS a.s. 1.7.2008
Společnost Skanska DS a.s. převzala v důsledku sloučení jmění společnosti Skanska ŽS a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2482/7, PSČ 121 44, IČ: 477 19 354, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.10.2006
Společnost Skanska DS a.s. převzala v důsledku sloučení jmění společnosti MICHOVKA, s.r.o., se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí č.p. 1391/11, PSČ 100 05, IČ: 25126661, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 7.9.2005
Společnost Skanska DS a.s. převzala v důsledku sloučení jmění společnosti Skanska DSUH a.s., se sídlem Uherské Hradiště, nám. Míru 709, PSČ: 686 05, IČ: 26271206, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 30.9.2003
Společnost, na základě usnesení valné hromady společnosti DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. ze dne 05.06.2002 a na základě rozhodnutí svého jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 05.06.2002, převzala jako hlavní akcionář obchodní jměn í (včetně všech práv a povinností z pracovně - právních vztahů) společnosti DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. (IČ 63 47 84 12) se sídlem Prostějov, F. Nováka 3/5267, PSČ 796 40. 1.10.2002
Jediný akcionář společnosti Skanska DS a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění působnost valné hromady, rozhodl dne 13. března 2002 o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 500.000.000,-- Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) za následujících podmínek: - bude upsáno 500 (slovy: pětset) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), - upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) bude upsáno 250 (slovy: dvěstěpadesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), bez emisního ážia, - všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře tedy společnosti IPS Skanska a.s., IČ 16189400, se sídlem Kubánské nám. 11, čp. 1391, 100 05 Praha 10, - emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion kurun českých) je 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), - místem upisování je sílo společnosti Skanska DS a.s., IČ 26271303, na adrese F. Nováka 3/5267, Prostějov, PSČ 796 40, - upisovatel jako jediný akcionář provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4) obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, - lhůta pro upisování akcií je dvacet jedna dní počínaje dnem následujícím po dni vyhotovení tohoto notářského zápisu, - nově upsané akcie budou splaceny: a) započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře IPS Skanska a.s., IČ 16189400 vůči společnosti Skanska DS a.s., IČ 26271303 ve výši 465.715.000,-- Kč (slovy: čtyřistašedestápětmilionů sedmsetpatnácttisíc korun českých) vůči pohledávce společnosti Skanska DS a.s. IČ 26271303 za společností IPS Skanska a.s. IČ 16189400 v celkové výši pětsetmilionů korun českých z upsaného navyšení základního kapitálu, b) splacením peněžité částky ve výši 34.285.000,-- Kč (slovy: třicetčtyřimiliony dvěstěosmdesátpěttisíc korun českých) bude splacena do dvaceti jedna dní ode dne sepsání tohoto notářského zápisu na zvláštní účet zřízený pro společnost Skanska DS a.s. u pobočky Komerční banky, a.s. v Prostějově pouze pro tento účel. 12.7.2002 - 18.9.2002
Celková výše základního kapitálu společnosti Skanska DS a.s. po realizaci tohoto zvýšení bude představovat 502.000.000,-- Kč (slovy: pětsetdvamilionů korun českých). 12.7.2002 - 18.9.2002
K započtení se stanoví tato pravidla: a) K započtení takto vzájemně vzniklých pohledávek a tím ke splacení celého emisního kurzu akcií dojde dohodou na základě písemné smlouvy započtením pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obchodního zákoníku, která bude uzavřena do čtrnácti dnů od doručení tohoto notářského zápisu společnosti. b) Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek dohodou vypracuje upisovatel. c) Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat zejména popis vzájemných pohledávek s vymezením výše pohledávky upisovatele, která bude použita k započtení proti pohledávce na zaplacení celého emisního kurzu. d) Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude navíc obsahovat ustanovení, že jediným účelem této smlouvy je splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti s tím, že k započtení vzájemných pohledávek dojde podpisem smlouvy zástupci obou smluvních stran a podpisy zástupců obou stran musí být ověřeny. 12.7.2002 - 18.9.2002
Akciová společnost byla založena jednorázově na základě zakladatelské smlouvy dle ust. § 172 a navazujících zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění ve formě notářského zápisu jediným zakladatelem společností IPS Skanska a.s., IČ 1618940 0, Kubánské nám. 11, Praha, PSČ 100 05. 10.12.2001

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26271303
Obchodní firma: Skanska a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 3.7.2002
Celkový počet živností: 55
Aktivních živností: 25

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26271303
Firma: Skanska a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 3000 - 3999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 10.12.2001

Kontakty na Skanska a.s. IČO: 26271303

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Křižíkova 682/34 , Praha 186 00 1.1.2016
Sídlo: Líbalova 2348/1 , Praha 149 00 1.1.2010 - 1.1.2016
Sídlo: Bohunická 133/50 , Brno 619 00 1.7.2005 - 1.1.2010
Sídlo: Floriána Nováka 5267/3 , Prostějov 796 01 10.12.2001 - 1.7.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Křižíkova 682/34, Praha 186 00

Obory činností Skanska a.s. IČO: 26271303

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami určenými pro přepravu v íce než 9 osob, včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včet ně řidiče 1.1.2013
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 1.1.2012
Pověření k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení 24.1.2011
oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb., § 2 písm.b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, § 2 písm.c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů , § 2 písm.d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), § 3 písm.a) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, § 3 písm.c) - práce k zajištění stability podzemních prorostů (podzemní sanační práce), § 3 písm.e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, § 3 písm.f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, § 3 písm.h) - práce na zpřístupnění starých důlních děln nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, § 3 písm.i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v raženíštol a tunelů, jakož i  ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny. 17.3.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 5.3.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 5.3.2010 - 15.4.2019
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 11.1.2010
vodoinstalatérství, topenářství 11.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 11.1.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 11.1.2010
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 11.1.2010
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 11.1.2010
zámečnictví, nástrojářství 10.3.2009
obráběčství 10.3.2009
klempířství a oprava karoserií 10.3.2009
výkon zeměměřických činností 10.3.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 10.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 10.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 10.3.2009
kovářství, podkovářství 10.3.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.3.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 10.3.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 10.3.2009 - 1.1.2013
přípravné práce pro stavby 5.2.2007 - 10.3.2009
poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 5.2.2007 - 10.3.2009
reklamní činnost a marketing 31.7.2006 - 10.3.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 31.7.2006 - 10.3.2009
opravy pracovních strojů 31.7.2006 - 10.3.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.2.2005
správa a údržba nemovitostí 12.1.2004 - 10.3.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 12.1.2004 - 10.3.2009
zprostředkování služeb 12.1.2004 - 10.3.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.1.2004 - 10.3.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 12.1.2004 - 10.3.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 12.1.2004 - 5.3.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.1.2004 - 15.4.2019
specializované stavební činnosti 12.1.2004 - 15.4.2019
inženýrská činnost v investiční výstavbě 12.1.2004 - 15.4.2019
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 12.1.2004 - 15.4.2019
hornicná činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 12.1.2004 - 15.4.2019
zprostředkování obchodu 12.1.2004 - 15.4.2019
pronájem a půjčování věcí movitých 12.1.2004 - 15.4.2019
kovářství 7.1.2004 - 10.3.2009
velkoobchod 7.1.2004 - 10.3.2009
poskytování technických služeb 24.9.2003 - 10.3.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 14.4.2003 - 10.3.2009
zprostředkování obchodu 17.2.2003 - 10.3.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 17.2.2003 - 10.3.2009
výroba stavebních hmot a stavebních dílců 1.10.2002 - 20.9.2007
koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) 1.10.2002 - 20.9.2007
koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod) 1.10.2002 - 20.9.2007
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby 1.10.2002 - 20.9.2007
výkopové práce a pokládka potrubí 1.10.2002 - 20.9.2007
uskutečňování staveb a jejich změn 1.10.2002 - 20.9.2007
výkon činnosti stavebního dozoru 1.10.2002 - 20.9.2007
výkon činnosti stavbyvedoucího 1.10.2002 - 20.9.2007
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10.9.2002
projektová činnost ve výstavbě 10.9.2002
provádění trhacích a ohňostrojných prací 10.9.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.9.2002
opravy silničních vozidel 10.9.2002
provozování drážní dopravy 10.9.2002
provozování železniční dráhy - vlečky 10.9.2002
opravy karosérií 10.9.2002 - 24.9.2003
opravy ostatních dopravních prostředků 10.9.2002 - 24.9.2003
kovoobráběčství 10.9.2002 - 24.9.2003
zámečnictví 10.9.2002 - 24.9.2003
specializovaný maloobchod 10.9.2002 - 24.9.2003
silniční motorová doprava osobní 10.9.2002 - 24.9.2003
silniční motorová doprava nákladní 10.9.2002 - 24.9.2003
opravy silničních vozidel 10.9.2002 - 24.9.2003
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 10.9.2002 - 24.9.2003
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.9.2002 - 19.2.2005
realitní činnost 10.9.2002 - 17.5.2005
specializované stavební činnosti 10.9.2002 - 10.3.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 10.9.2002 - 10.3.2009
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 10.9.2002 - 10.3.2009
úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava 10.9.2002 - 10.3.2009
výkon zeměměřičských činností 10.9.2002 - 10.3.2009
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) 10.9.2002 - 10.3.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 10.9.2002 - 10.3.2009
silniční motorová doprava osobní 10.9.2002 - 10.3.2009
silniční motorová doprava nákladní 10.9.2002 - 10.3.2009
opravy karosérií 10.9.2002 - 10.3.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 10.9.2002 - 10.3.2009
zámečnictví 10.9.2002 - 10.3.2009
kovoobráběčství 10.9.2002 - 10.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 10.9.2002 - 10.3.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 10.9.2002 - 10.3.2009
opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 10.9.2002 - 10.3.2009
specializovaný maloobchod 10.9.2002 - 10.3.2009
ubytovací služby 10.9.2002 - 10.3.2009
testování, měření a analýzy 10.9.2002 - 10.3.2009
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 10.9.2002 - 17.3.2010
správa vlastního majetku 10.12.2001 - 10.3.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 1-6 v souběhu s ust. § 14 odst. 3 písm.b) a podle ust. § 60a zákona o zaměstnanosti; A) na území České republiky; občanům České republiky, občanům států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, pro všechny druhy prací v oboru stavebnictví, podle ust. § 14 odst. 1 písm.a), písm.b) a písm.c) zákona o zaměsnanosti B) do států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru: občanům České republiky pro všechny druhy prací v oboru stavebnictví, podle ust. § 14 odst. 1 písm.a), písm.b) a písm.c) zákona o zaměstnanosti. 5.3.2010 - 11.5.2012
správa vlastního majetku 10.3.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Pavelkova 1133/6 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1001572513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 2
Provozovna: Za Olomouckou 4230/9 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000666361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 3
Provozovna: Přátelství 964/4 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1012585298
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2019

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: U krčského nádraží 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1001069722
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Vinohradská 1143/90 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1001415710
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 17.9.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Přátelství 964/4 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1012585298
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2019

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Přátelství 964/4 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1012585298
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2019

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002

Živnost č. 7 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: K betonárně 303 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1012234959
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.5.2018

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002

Živnost č. 9 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Přátelství 964/4 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1012585298
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2019

Živnost č. 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Přístavní 833/55 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1001069668
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Za Olomouckou 4230/9 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000666361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 3
Provozovna: Důlce 1638/39 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1000666379
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2002

Živnost č. 11 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Za Olomouckou 4230/9 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1000666361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2002

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2002

Živnost č. 13 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: 331 62 Nečtiny
Identifikační číslo provozovny: 1010900129
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: 539 56 Vrbatův Kostelec
Identifikační číslo provozovny: 1011936593
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 27.11.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Rudé armády 842 , Paskov 739 21
Identifikační číslo provozovny: 1000666433
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 21.12.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Františka Diviše 944 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1001069714
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: Krokova 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny: 1001069684
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: U krčského nádraží 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1001069722
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 16.9.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: Vinohradská 1143/90 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1001415710
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 17.9.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: Pavelkova 1133/6 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1001572513
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 9
Provozovna: Důlce 1638/39 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1000666379
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 10
Provozovna: 664 83 Litostrov
Identifikační číslo provozovny: 1012234941
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 31.5.2018
Provozovna č. 11
Provozovna: K Vypichu 503 , Nučice 252 16
Identifikační číslo provozovny: 1012234932
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Zahájení provozování: 31.5.2018
Provozovna č. 12
Provozovna: K betonárně 303 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1012234959
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 31.5.2018
Provozovna č. 13
Provozovna: Přátelství 964/4 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1012585298
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 6.2.2019

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.8.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: U krčského nádraží 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1001069722
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 24.9.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Pavelkova 1133/6 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1001572513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2002
Provozovna č. 3
Provozovna: Přátelství 964/4 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1012585298
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2019

Živnost č. 15 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.2002

Živnost č. 16 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.2002

Živnost č. 17 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.2002

Živnost č. 18 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 19 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 20 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 21 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 22 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 23 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2009

Živnost č. 24 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.12.2009

Živnost č. 25 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.4.2011

Živnost č. 26 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2002
Zánik oprávnění: 20.5.2005

Živnost č. 31 Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná provozovaná autobusem

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2002
Zánik oprávnění: 27.6.2005

Živnost č. 40 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.2003
Zánik oprávnění: 20.7.2015

Živnost č. 46 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 52 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 54 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 55 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.12.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba silnic a dálnic
Specializované stavební činnosti
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Činnosti související se zaměstnáním
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Skanska a.s. IČO: 26271303

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 29.12.2014
Společnost zastupuje statutární ředitel. 3.11.2014 - 29.12.2014
Společnost zastupuje statutární ředitel. 1.4.2014 - 3.11.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují společně všichni členové představenstva v případech vyžadovaných zákonem nebo společně vždy dva členové představenstva. Člen představenstva pověřený výkonem funkce generálního ředitele, funkce finančního ředitele, f unkce personálního ředitele, funkce ředitele úseku Business Development nebo funkce výkonného ředitele některé z divizí, může po dobu výkonu této funkce jednat a podepisovat jménem společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního a podpisového řádu spol ečnosti spolu s další osobou oprávněnou dle těchto řádů, je-li to těmito řády vyžadováno. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního a podpisového řádu společnosti. Podepisování jménem společnosti (za společnost) se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnost i připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti (či za společnost) s uvedením funkce, za kterou podepisují. 1.1.2013 - 1.4.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují společně všichni členové představenstva v případech vyžadovaných zákonem nebo společně vždy dva členové představenstva. Člen představenstva pověřený výkonem funkce generálního ředitele, funkce finančního ředitele, f unkce personálního ředitele nebo funkce výkonného ředitele některé z divizí, může po dobu výkonu této funkce jednat a podepisovat jménem společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního a podpisového řádu společnosti spolu s další osobou oprávněnou dle těchto řádů, je-li to těmito řády vyžadováno. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního a podpisového řádu společnosti. Podepisování jménem společnosti (za společnost) se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnost i připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti (či za společnost) s uvedením funkce, za kterou podepisují. 24.1.2011 - 1.1.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují společně všichni členové představenstva v případech vyžadovaných zákonem nebo společně vždy dva členové představenstva. Člen představenstva pověřený výkonem funkce generálního ředitele, funkce finan čního ředitele nebo funkce výkonného ředitele některé z divizí, může po dobu výkonu této funkce jednat a podepisovat jménem společnosti v rozsahu vyplávajícím z organizačního a podpisového řádu společnosti spolu s další osobou oprávněnou dle těchto řádů, je-li to těmito řády vyžadováno. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního a podpisového řádu společnosti. Podepisování jménem společnosti (za společnost) se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnos ti připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti (či za společnost) s uvedením funkce, za kterou podepisují. 18.11.2009 - 24.1.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují: a) předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo s dalším členem představenstva; nebo b) místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisování jménem společnosti (za společnost) se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti (či za společnost). 5.9.2008 - 18.11.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti (či za společnost) jednají a podepisují všichni členové představenstva v činnostech / právních úkonech vyžadovaných ze zákona. V ostatních případech jménem společnosti (či za společnost) jedná a podepisuje představenstvo, a to společně dva členové představenstva. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisování jménem společnosti (za společnost) se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti (či za společnost). 17.12.2007 - 5.9.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují: a) předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo s dalším členem představenstva; nebo b) místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti, u podpisu musí být přitom uvedeno, z titulu jaké funkce (oprávnění či zmocnění) dané osoby podepisují. Za společnost též jednají a podepisují zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového řádu společnosti. 24.9.2003 - 17.12.2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují: a) předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo s dalším členem představenstva; nebo b) místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti, u podpisu musí být přitom uvedeno, z titulu jaké funkce (oprávnění či zmocnění) dané osoby podepisují. 17.2.2003 - 24.9.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda představenstva nebo 1.místopředseda představenstva s 2. nebo 3.místopředsedou představenstva nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně předseda představenstva nebo 1.místopředseda představenstva s 2. nebo 3. místopředsedou představenstva nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojují svůj podpis s uvedením funkce. Prokuristé jednají samostatně v rozsahu představenstvem udělených oprávnění. Podepisování činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojují svůj podpis s uvedením funkce prokuristy. 10.12.2001 - 17.2.2003
Jméno: Ing. Michal Jurka 23.9.2019
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 10.9.2019
Adresa: Kafková 591, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Milan Matzenauer 10.12.2001 - 17.2.2003
Funkce: 1.místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001
Ve funkci: od 10.12.2001 do 3.1.2003
Adresa: Valašská 4204/13, Prostějov 796 01
Jméno: RNDr. Miroslav Tvrdý 10.12.2001 - 17.2.2003
Funkce: 2.místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001
Ve funkci: od 10.12.2001 do 3.1.2003
Adresa: Na vrších 1490/3, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Obst 10.12.2001 - 17.2.2003
Funkce: 3.místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001
Ve funkci: od 10.12.2001 do 3.1.2003
Adresa: Hroznová 84/16, Brno 603 00
Jméno: Ing. Petr Obst 17.2.2003 - 8.3.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001
Ve funkci: od 3.1.2003
Adresa: Hroznová 84/16, Brno 603 00
Jméno: Mgr. Aleš Frömmel 10.12.2001 - 8.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001
Ve funkci: od 10.12.2001
Adresa: Sádky 1626/3, Prostějov 796 01
Jméno: RNDr. Miroslav Tvrdý 17.2.2003 - 10.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001 do 30.4.2006
Adresa: Na vrších 1490/3, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Obst 8.3.2005 - 31.7.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001
Ve funkci: od 3.1.2003 do 17.7.2006
Adresa: Prokopa Velikého 2661/56, Brno 628 00
Jméno: Ing. Josef Hájek 10.12.2001 - 19.12.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Adresa: Nová Říše 901/25, Velké Meziříčí 594 01
Jméno: Ing. Zdeněk Burda 10.12.2001 - 19.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Adresa: Za zahradami 397/4, Praha 109 00
Jméno: Ing. Milan Matzenauer 17.2.2003 - 19.12.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Ve funkci: od 3.1.2003 do 10.12.2006
Adresa: Valašská 4204/13, Prostějov 796 01
Jméno: Mgr. Aleš Frömmel 8.11.2005 - 19.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Adresa: Trávnická 4399/38, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Petr Obst 31.7.2006 - 19.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Adresa: Prokopa Velikého 2661/56, Brno 628 00
Jméno: Ing. Michal Reiter 10.12.2001 - 5.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001
Ve funkci: od 10.12.2001
Adresa: 1. máje 870/38, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Michal Reiter 5.2.2007 - 20.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Ve funkci: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Josef Richter 17.2.2003 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.12.2002
Adresa: Vídeňská 675/5, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jindřich Topol 17.2.2003 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.12.2002 do 31.12.2007
Adresa: Klíčanská 1265/2, Praha 182 00
Jméno: Jaroslav Štěpánek 9.1.2006 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2005 do 31.12.2007
Adresa: Pod Zámečkem 287/86, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Miroslav Beka 9.1.2006 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2005 do 31.12.2007
Adresa: 576 , 972 02 Opatovce nad Nitrou Slovenská republika
Jméno: Ing. Petr Dvořák 10.5.2006 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2006 do 31.12.2007
Adresa: Na Balkáně 2383/66, Praha 130 00
Jméno: Ing. Petr Obst 19.12.2006 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 31.12.2007
Adresa: Prokopa Velikého 2661/56, Brno 628 00
Jméno: Ing. Zdeněk Burda 19.12.2006 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 31.12.2007
Adresa: Za zahradami 397/4, Praha 109 00
Jméno: Ing. Michal Reiter 20.3.2007 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 31.12.2007
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Aleš Frömmel 19.12.2006 - 19.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 31.5.2008
Adresa: Trávnická 4399/38, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Jaroslav Štěpánek 25.7.2008 - 7.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008
Adresa: Pod Zámečkem 287/86, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Josef Hájek 19.12.2006 - 30.12.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 31.12.2008
Ve funkci: od 11.12.2006 do 31.12.2008
Adresa: Nová Říše 901/25, Velké Meziříčí 594 01
Jméno: Ing. Milan Matzenauer 19.12.2006 - 30.12.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 31.12.2008
Ve funkci: od 11.12.2006 do 31.12.2008
Adresa: Valašská 4204/13, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Josef Richter 17.12.2007 - 30.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2007 do 31.12.2008
Adresa: Vídeňská 675/5, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Michal Reiter 25.7.2008 - 30.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Martin Vlk 25.7.2008 - 31.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008 do 31.3.2009
Adresa: Jirčanská 828/31, Praha 142 00
Jméno: Ing. Aleš Novák 31.3.2009 - 9.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009
Adresa: 109 , 783 55 Velký Újezd Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Beka 25.7.2008 - 29.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008 do 14.6.2009
Adresa: 576 , 972 07 Opatovce nad Nitrou Slovenská republika
Jméno: Ing. Tomáš Koranda 25.7.2008 - 29.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008 do 30.6.2009
Adresa: Luční 438, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Miroslav Potoč 29.6.2009 - 18.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2009
Adresa: Krásnohorská 47 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Michal Šunka 31.7.2006 - 1.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006 do 1.1.2010
Ve funkci: od 18.7.2006 do 1.1.2010
Adresa: Tolstého 505/4, Brno 616 00
Jméno: Ing. Petr Homolka 25.7.2008 - 1.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008 do 1.1.2010
Adresa: 69, Sezemice 533 04
Jméno: Jaroslav Štěpánek 7.8.2008 - 1.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008 do 1.1.2010
Adresa: Pod Zámečkem 287/86, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Michal Reiter 30.12.2008 - 1.1.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.7.2008 do 1.1.2010
Ve funkci: od 1.1.2009 do 1.1.2010
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Bohuslav Slánský 30.12.2008 - 1.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 1.1.2010
Ve funkci: od 1.1.2009 do 1.1.2010
Adresa: Na Zelince 1437, Lipník nad Bečvou 751 31
Jméno: Ing. Michael Wolf 11.3.2009 - 1.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2009 do 1.1.2010
Adresa: Sadová 3885/26, Prostějov 796 03
Jméno: Ing. Jiří Škubna 11.3.2009 - 1.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2009 do 1.1.2010
Adresa: 151 , 783 75 Kožušany Česká republika
Jméno: Ing. Aleš Novák 9.4.2009 - 1.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.1.2010
Adresa: Kopanina 109, Velký Újezd 783 55
Jméno: Ing. Miroslav Potoč 18.11.2009 - 1.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2009 do 1.1.2010
Adresa: Mandľová 371 , 851 10 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Dan Ťok 1.1.2010 - 11.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Závodní 288/2, Brno 602 00
Jméno: Ing. Patrik Choleva 1.1.2010 - 11.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Františka Krause 855, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Dan Ťok 11.1.2010 - 5.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010
Ve funkci: od 4.1.2010
Adresa: Závodní 288/2, Brno 602 00
Jméno: Ing. Michal Reiter 1.1.2010 - 1.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Leoš Vrzalík 1.1.2010 - 1.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Adresa: Jabloňová 2881/98, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zdeněk Černý MBA 1.1.2010 - 1.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Adresa: Janáčkova 1687/2, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Jiří Koudelka 1.1.2010 - 1.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Adresa: U Kamýku 284/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jindřich Topol 1.1.2010 - 1.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Adresa: Klíčanská 1265/2, Praha 182 00
Jméno: Björn Olof Mattsson 1.1.2010 - 1.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Adresa: Švédské království
Floda, Berghultsvägen 6, 44832
Jméno: Ing. Patrik Choleva 11.1.2010 - 1.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 4.1.2010 do 31.12.2010
Adresa: Františka Krause 855, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Dan Ťok 5.3.2010 - 1.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 4.1.2010 do 31.12.2010
Adresa: Novobohdalecká 1484/18, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jan Doleček 1.7.2010 - 1.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 31.12.2010
Ve funkci: od 28.6.2010 do 31.12.2010
Adresa: Hrušková 344, Přezletice 250 73
Jméno: Ing. Jan Doleček 1.1.2011 - 1.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Ve funkci: od 28.6.2011
Adresa: Hrušková 344, Přezletice 250 73
Jméno: Ing. Zdeněk Černý MBA 1.1.2011 - 6.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 2.5.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 2.5.2011
Adresa: Janáčkova 1687/2, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Dan Ťok 1.1.2011 - 1.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Adresa: Novobohdalecká 1484/18, Praha 101 00
Jméno: Ing. Patrik Choleva 1.1.2011 - 1.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Adresa: Františka Krause 855, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Michal Reiter 1.1.2011 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Leoš Vrzalík 1.1.2011 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Adresa: Jabloňová 2881/98, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jiří Koudelka 1.1.2011 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Adresa: U Kamýku 284/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jindřich Topol 1.1.2011 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Adresa: Klíčanská 1265/2, Praha 182 00
Jméno: Björn Olof Mattsson 1.1.2011 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Adresa: Švédské království
Floda, Berghultsvägen 6, 44832
Jméno: Ing. Jan Doleček 1.1.2011 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 1.1.2011 do 31.12.2011
Adresa: Hrušková 344, Přezletice 250 73
Jméno: Bc. Jaroslav Stupka 6.5.2011 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2011 do 31.12.2011
Ve funkci: od 2.5.2011 do 31.12.2011
Adresa: Vilová I 234, Vestec 252 42
Jméno: Ing. Leoš Vrzalík 1.1.2012 - 11.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: Jabloňová 2881/98, Praha 106 00
Jméno: Ing. Dan Ťok 1.1.2012 - 1.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Ve funkci: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Novobohdalecká 1484/18, Praha 101 00
Jméno: Ing. Patrik Choleva 1.1.2012 - 1.1.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Ve funkci: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Františka Krause 855, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Michal Reiter 1.1.2012 - 1.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Koudelka 1.1.2012 - 1.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: U Kamýku 284/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jindřich Topol 1.1.2012 - 1.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Klíčanská 1265/2, Praha 182 00
Jméno: Valter Mikael Matts 1.1.2012 - 1.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Švédské království
Spanga, Dalängsvägen 12a, 163 44
Jméno: Ing. Jan Doleček 1.1.2012 - 1.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Hrušková 344, Přezletice 250 73
Jméno: Bc. Jaroslav Stupka 1.1.2012 - 1.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Vilová I 234, Vestec 252 42
Jméno: Ing. Leoš Vrzalík 11.5.2012 - 1.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Božejovická 993/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jiří Koudelka 1.1.2013 - 4.10.2013
Trvání členství: od 1.1.2013 do 23.9.2013
Adresa: U Kamýku 284/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Dan Ťok 1.1.2013 - 10.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Ve funkci: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Novobohdalecká 1484/18, Praha 101 00
Jméno: Petr Michálek 21.11.2013 - 10.1.2014
Trvání členství: od 11.11.2013 do 31.3.2014
Adresa: Práčská 2597/93, Praha 106 00
Jméno: Ing. Patrik Choleva 1.1.2013 - 1.4.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Ve funkci: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Františka Krause 855, Průhonice 252 43
Jméno: Michal Reiter 1.1.2013 - 1.4.2014
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Leoš Vrzalík 1.1.2013 - 1.4.2014
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Božejovická 993/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jindřich Topol 1.1.2013 - 1.4.2014
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Klíčanská 1265/2, Praha 182 00
Jméno: Valter Mikael Matts 1.1.2013 - 1.4.2014
Trvání členství: od 1.1.2013 do 13.2.2014
Adresa: Dalängsvägen 12 a , 163 44 Sp nga Švédské království
Jméno: Ing. Jan Doleček 1.1.2013 - 1.4.2014
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Hrušková 344, Přezletice 250 73
Jméno: Jaroslav Stupka 1.1.2013 - 1.4.2014
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Vilová I 234, Vestec 252 42
Jméno: Ing. Dan Ťok 10.1.2014 - 1.4.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Ve funkci: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Neklanova 120/18, Praha 128 00
Jméno: Petr Michálek 10.1.2014 - 1.4.2014
Trvání členství: od 5.12.2013 do 31.3.2014
Adresa: Práčská 2597/93, Praha 106 00
Jméno: Ing. Dan Ťok 7.4.2014 - 29.12.2014
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 1.4.2014 do 4.12.2014
Adresa: Neklanova 120/18, Praha 128 00
Jméno: Roman Wieczorek 29.12.2014 - 26.9.2016
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 8.12.2014 do 9.9.2016
Adresa: Maltańska 9 , Leszno Polská republika
Jméno: Ing. Michal Jurka 26.9.2016 - 16.5.2018
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 9.9.2016
Adresa: Karlov 2386/5, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Michal Jurka 16.5.2018 - 23.9.2019
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 9.9.2016 do 9.9.2019
Adresa: Kafková 591, Jesenice 252 42

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jindřich Horký 10.12.2001 - 17.2.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2002
Ve funkci: od 10.12.2001 do 19.12.2002
Adresa: Krasnojarská 682/12, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vlastislava Ressová 10.12.2001 - 17.2.2003
Funkce: místopředsedkyně
Trvání členství: od 10.12.2001
Ve funkci: od 10.12.2001
Adresa: Nad Havlem 1408/12, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Ludvík Vaverka 10.12.2001 - 17.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2002
Ve funkci: od 10.12.2001
Adresa: Zelená 233, Babice u Rosic 664 84
Jméno: Ing. Jindřich Horký 17.2.2003 - 19.12.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 19.12.2002
Ve funkci: od 20.1.2003
Adresa: Krasnojarská 682/12, Praha 100 00
Jméno: PhDr. Ludvík Vaverka 17.2.2003 - 19.12.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.12.2001 do 10.12.2006
Ve funkci: od 20.1.2003 do 10.12.2006
Adresa: Zelená 233, Babice u Rosic 664 84
Jméno: Milan Fišer 17.2.2003 - 17.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.12.2002 do 12.11.2007
Adresa: Kmochova 692/21, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jindřich Horký 19.12.2006 - 17.12.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2002 do 31.12.2007
Ve funkci: od 20.1.2003 do 31.12.2007
Adresa: Krasnojarská 682/12, Praha 100 00
Jméno: PhDr. Ludvík Vaverka 19.12.2006 - 17.12.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2006 do 31.12.2007
Ve funkci: od 11.12.2006 do 31.12.2007
Adresa: Zelená 233, Babice u Rosic 664 84
Jméno: Ing. Zdeněk Burda 17.12.2007 - 7.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008 do 31.1.2008
Adresa: Za zahradami 397/4, Praha 109 00
Jméno: Ing. Petr Dvořák 17.12.2007 - 26.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008
Adresa: Na Balkáně 2383/66, Praha 130 00
Jméno: Ing. Dan Ťok 7.2.2008 - 26.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2008
Adresa: Závodní 288/2, Brno 602 00
Jméno: Ing. Petr Dvořák 26.3.2008 - 5.9.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008 do 31.8.2008
Ve funkci: od 29.2.2008 do 31.8.2008
Adresa: Na Balkáně 2383/66, Praha 130 00
Jméno: Ing. Patrik Choleva MBA 29.10.2008 - 11.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2008
Adresa: 77, Popovice 664 61
Jméno: Ing. Patrik Choleva MBA 11.3.2009 - 18.11.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2008
Ve funkci: od 20.2.2009
Adresa: 77, Popovice 664 61
Jméno: Ing. Dan Ťok 26.3.2008 - 1.1.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2008 do 1.1.2010
Ve funkci: od 29.2.2008 do 1.1.2010
Adresa: Závodní 288/2, Brno 602 00
Jméno: Ing. Patrik Choleva 18.11.2009 - 1.1.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2008 do 1.1.2010
Ve funkci: od 20.2.2009 do 1.1.2010
Adresa: Františka Krause 855, Průhonice 252 43
Jméno: Nils Helgo Lindstedt 1.1.2010 - 5.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2010
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Švédské království
Stockholm, Lützengatan 7, 11520
Jméno: Roman Wieczorek 1.1.2010 - 5.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2010
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Polská republika
Leszno, Maltańká 9, 64100
Jméno: Milan Fišer 17.12.2007 - 19.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2007 do 12.11.2012
Adresa: Nádražní 234/2, Skrbeň 783 35
Jméno: Nils Helgo Lindstedt 5.3.2010 - 1.1.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2012
Ve funkci: od 2.2.2010 do 31.12.2012
Adresa: Švédské království
Saltsjöbaden, Torben Gruts vag 5, 13339
Jméno: Roman Wieczorek 5.3.2010 - 1.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.12.2012
Ve funkci: od 2.2.2010 do 31.12.2012
Adresa: Polská republika
Leszno, Maltańská 9, 64100
Jméno: Nils Helgo Lindstedt 1.1.2013 - 29.3.2013
Trvání členství: od 1.1.2013 do 21.2.2013
Adresa: Torben Gruts vag 5 , 133 39 Saltsjöbaden Švédské království
Jméno: Milan Fišer 19.11.2012 - 1.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.11.2012 do 31.3.2014
Ve funkci: do 31.3.2014
Adresa: Nádražní 234/2, Skrbeň 783 35
Jméno: Roman Wieczorek 1.1.2013 - 1.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Ve funkci: od 1.1.2013 do 31.3.2014
Adresa: Maltańska 9 , Leszno Polská republika
Jméno: Piotr Paweł Janiszewski 29.3.2013 - 1.4.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.2.2013 do 31.3.2014
Ve funkci: do 31.3.2014
Adresa: Ul. Armii Krajowej 135/7 , Sopot Polská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Ing. Aleš Krupka je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. 21.12.2018
Ing. Radek Vortel je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. 5.2.2018
Ing. Petr Michálek je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. 22.3.2017
Ing. Michal Reiter je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. 22.3.2017
Ing. Jiří Černík je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. Toto zmocnění zahrnuje oprávnění zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 6.12.2016
Ing. Jiří Černík je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. Toto zmocnění zahrnuje oprávnění zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 6.12.2016
Ing. Aleš Krupka je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Zdroje. 29.6.2016
Per-Anders Wilhelm Truedsson je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s., ve všech záležitostech, které se týkají divize Pozemní stavitelství západ. 3.11.2014
Bc. Jaroslav Stupka je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Pozemní stavitelství západ. 2.5.2014
Ing. Petr Michálek je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Pozemní stavitelství východ. 2.5.2014
Bc. Jaroslav Stupka je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Pozemní stavitelství západ. 1.5.2014
Ing. Petr Michálek je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Pozemní stavitelství východ. 1.5.2014
Ing. Michal Jurka je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Zdroje. 1.5.2014
Ing. Milan Nocar je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Výroba. 1.5.2014
Bc. Jaroslav Stupka je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Pozemní stavitelství. 7.4.2014
Ing. Petr Michálek je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Betonové konstrukce. 7.4.2014
Ing. Patrik Choleva je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. Toto zmocnění zahrnuje oprávnění zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 7.4.2014
Ing. Jindřich Topol je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Železniční stavitelství. 7.4.2014
Ing. Michal Reiter je jako prokurista oprávněn zastupovat společnost Skanska a.s. ve všech záležitostech, které se týkají divize Silniční stavitelství. 7.4.2014
Jméno: Ing. Radek Vortel 5.2.2018
Adresa: Cementová 416/15, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Aleš Krupka 21.12.2018
Adresa: Polní 401/18, Vyškov 682 01
Jméno: Bc. Jaroslav Stupka 7.4.2014 - 1.5.2014
Adresa: Vilová I 234, Vestec 252 42
Jméno: Ing. Petr Michálek 7.4.2014 - 1.5.2014
Adresa: Práčská 2597/93, Praha 106 00
Jméno: Bc. Jaroslav Stupka 1.5.2014 - 2.5.2014
Adresa: Vilová I 234, Vestec 252 42
Jméno: Ing. Petr Michálek 1.5.2014 - 2.5.2014
Adresa: Práčská 2597/93, Praha 106 00
Jméno: Bc. Jaroslav Stupka 2.5.2014 - 3.11.2014
Adresa: Vilová I 234, Vestec 252 42
Jméno: Ing. Michal Jurka 1.5.2014 - 29.6.2016
Adresa: Karlov 2386/5, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Patrik Choleva 7.4.2014 - 6.12.2016
Adresa: Františka Krause 855, Průhonice 252 43
Jméno: Jiří Černík 6.12.2016 - 6.12.2016
Adresa: 360, Česká 664 31
Jméno: Ing. Jindřich Topol 7.4.2014 - 22.3.2017
Adresa: Klíčanská 1265/2, Praha 182 00
Jméno: Ing. Michal Reiter 7.4.2014 - 22.3.2017
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Milan Nocar 1.5.2014 - 22.3.2017
Adresa: Stojická 816/1, Praha 190 17
Jméno: Ing. Petr Michálek 2.5.2014 - 22.3.2017
Adresa: Práčská 2597/93, Praha 106 00
Jméno: Peranders Wilhelm Truedsson 3.11.2014 - 22.3.2017
Adresa: Italská 2561/45, Praha 120 00
Jméno: Ing. Aleš Krupka 29.6.2016 - 22.3.2017
Adresa: Polní 401/18, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Petr Michálek 22.3.2017 - 1.1.2018
Adresa: Práčská 2597/93, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jiří Černík 6.12.2016 - 22.3.2018
Adresa: 360, Česká 664 31
Jméno: Ing. Michal Reiter 22.3.2017 - 1.11.2018
Adresa: Mošnerova 1232/17, Olomouc 779 00

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Štefan Friča 1.10.2002 - 17.2.2003
Adresa: Kamínky 284/11, Brno 634 00
Jméno: Ing. Stanislav Jura 10.9.2002 - 24.9.2003
Adresa: 3 , 783 65 Hlubočky Česká republika
Jméno: Ing. Michal Reiter 17.2.2003 - 16.1.2006
Adresa: 1. máje 870/38, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miroslav Beka 16.1.2006 - 20.9.2007
Adresa: 576 , 972 02 Opatovce nad Nitrou Slovenská republika
Jméno: Ing. Bohuslav Slánský 12.1.2004 - 5.3.2010
Adresa: Na Zelince 1437, Lipník nad Bečvou 751 31
Jméno: Ing. Vlastislav Král MBA 5.3.2010 - 17.3.2010
Adresa: Tišnovská 1396/17, Brno 613 00
Jméno: Ing. Vlastislav Král MBA 17.3.2010 - 15.4.2019
Adresa: Tišnovská 1396/17, Brno 613 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Jurka

Vlastníci firmy Skanska a.s. IČO: 26271303

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 100 000 000 Kč 100% 22.5.2009
zakladni 502 000 000 Kč 100% 18.9.2002 - 22.5.2009
zakladni 2 000 000 Kč 100% 10.12.2001 - 18.9.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 100 4.7.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 100 22.5.2009 - 4.7.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 502 18.9.2002 - 22.5.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 10.12.2001 - 18.9.2002

Sbírka Listin Skanska a.s. IČO: 26271303

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 15904/SL 197 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.12.2015 28.12.2015 73
B 15904/SL 196 výroční zpráva [2014] Aj Městský soud v Praze 31.12.2014 21.12.2015 28.12.2015 209
B 15904/SL 195 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2015 30.6.2015 1.7.2015 2
B 15904/SL 194 ostatní návrh na vypořádání hospodářského výsledku Městský soud v Praze 22.6.2015 30.6.2015 1.7.2015 1
B 15904/SL 193 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 1.7.2015 42
B 15904/SL 192 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.4.2015 6.5.2015 15.5.2015 4
B 15904/SL 191 výroční zpráva [2013] v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2013 22.1.2015 26.1.2015 205
B 15904/SL 190 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 22.1.2015 26.1.2015 64
B 15904/SL 189 notářský zápis [NZ 1050/2014] Městský soud v Praze 22.12.2014 9.1.2015 16.1.2015 32
B 15904/SL 188 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.11.2014 16.12.2014 2.1.2015 2
B 15904/SL 187 ostatní jmenování do funkce Městský soud v Praze 8.12.2014 16.12.2014 2.1.2015 2
B 15904/SL 186 notářský zápis NZ 821/2014 Městský soud v Praze 10.9.2014 14.10.2014 4.11.2014 5
B 15904/SL 185 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2014 17.7.2014 28.8.2014 12
B 15904/SL 184 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 17.7.2014 28.8.2014 2
B 15904/SL 183 účetní závěrka [2013], zpráva auditora / návrh HV / Městský soud v Praze 31.12.2013 17.7.2014 28.8.2014 40
B 15904/SL 182 ostatní jednání členů správní rady Městský soud v Praze 1.4.2014 2.4.2014 9.4.2014 2
B 15904/SL 181 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2014 14.3.2014 1.4.2014 12
B 15904/SL 180 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 103/2014 Městský soud v Praze 12.3.2014 14.3.2014 1.4.2014 30
B 15904/SL 179 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.12.2013 8.1.2014 29.1.2014 21
B 15904/SL 178 ostatní  zápis z představenstva Městský soud v Praze 6.12.2013 9.12.2013 7.1.2014 2
B 15904/SL 176 posudek znalce  č.1362-120/2013 Městský soud v Praze 23.10.2013 9.12.2013 7.1.2014 117
B 15904/SL 175 ostatní hlasování představenstva 8x Městský soud v Praze 7.11.2013 15.11.2013 4.12.2013 16
B 15904/SL 174 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 31.10.2013 31.10.2013 5.11.2013 1 398
B 15904/SL 173 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.9.2013 2.10.2013 61
B 15904/SL 172 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.8.2013 29.8.2013 197
B 15904/SL 171 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.8.2013 29.8.2013 36
B 15904/SL 170 ostatní protokol o předání a převzetí pen. vkladu Městský soud v Praze 28.12.2012 1.2.2013 11.2.2013 147
B 15904/SL 169 smlouva o prodeji/převodu smlouva o vkladu části podniku Městský soud v Praze 28.12.2012 1.2.2013 11.2.2013 203
B 15904/SL 168 posudek znalce dodatek k ZP č. 4735/2012 Městský soud v Praze 19.12.2012 1.2.2013 11.2.2013 1
B 15904/SL 167 posudek znalce c. 4735/2012 Městský soud v Praze 11.9.2012 1.2.2013 11.2.2013 34
B 15904/SL 166 notářský zápis NZ 270/2012 Městský soud v Praze 28.12.2012 1.2.2013 11.2.2013 158
B 15904/SL 165 notářský zápis NZ 269/2012 Městský soud v Praze 28.12.2012 1.2.2013 11.2.2013 30
B 15904/SL 177 notářský zápis  NZ 329/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 5.12.2013 9.12.2013 7.1.2013 65
B 15904/SL 164 výroční zpráva r.2011 / v AJ/ Městský soud v Praze 31.12.2011 20.12.2012 7.1.2013 200
B 15904/SL 162 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2012 14.12.2012 3.1.2013 26
B 15904/SL 161 notářský zápis NZ 143/2012 Městský soud v Praze 12.12.2012 14.12.2012 3.1.2013 27
B 15904/SL 160 ostatní Městský soud v Praze 5.12.2012 14.12.2012 3.1.2013 4
B 15904/SL 159 notářský zápis NZ 135/2012 Městský soud v Praze 9.11.2012 14.11.2012 28.11.2012 4
B 15904/SL 158 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 29.6.2012 18.7.2012 36
B 15904/SL 157 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.12.2011 14.12.2011 12.1.2012 22
B 15904/SL 156 ostatní zasedání představenstva Městský soud v Praze 5.12.2011 14.12.2011 12.1.2012 4
B 15904/SL 155 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.12.2011 16.12.2011 66
B 15904/SL 154 výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.12.2011 16.12.2011 186
B 15904/SL 153 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.6.2011 7.7.2011 38
B 15904/SL 152 ostatní zasedání představenstava Městský soud v Praze 2.5.2011 9.5.2011 3
B 15904/SL 151 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.5.2011 9.5.2011 2
B 15904/SL 150 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.11.2010 24.1.2011 28
B 15904/SL 149 notářský zápis NZ 370/2010 Městský soud v Praze 29.11.2010 24.1.2011 18
B 15904/SL 140 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 25.8.2010 8.9.2010 65
B 15904/SL 145 posudek znalce č.05-05-2010/96 Městský soud v Praze 5.5.2010 6.9.2010 102
B 15904/SL 144 posudek znalce č.05-05-2010/95 Městský soud v Praze 5.5.2010 6.9.2010 116
B 15904/SL 143 notářský zápis -NZ228/10-proj.rozdělení Městský soud v Praze 28.6.2010 6.9.2010 146
B 15904/SL 142 notářský zápis -NZ227/10-proj.rozdělení Městský soud v Praze 28.6.2010 6.9.2010 120
B 15904/SL 141 notářský zápis -NZ226/10-proj.rozdělení Městský soud v Praze 28.6.2010 6.9.2010 132
B 15904/SL 148 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2010 21.7.2010 2
B 15904/SL 147 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2010 21.7.2010 28
B 15904/SL 146 notářský zápis NZ 229/2010-rozh.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2010 21.7.2010 26
B 15904/SL 139 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 41
B 15904/SL 137 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 17.5.2010 21.5.2010 24.5.2010 31
B 15904/SL 136 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.1.2010 8.3.2010 28
B 15904/SL 135 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 233/09 Městský soud v Praze 19.8.2009 12.1.2010 92
B 15904/SL 134 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 232/09 Městský soud v Praze 19.8.2009 12.1.2010 64
B 15904/SL 133 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 231/09 Městský soud v Praze 19.8.2009 12.1.2010 67
B 15904/SL 132 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 230/09 Městský soud v Praze 19.8.2009 12.1.2010 84
B 15904/SL 131 notářský zápis -proj.vn.fúze slouč.,NZ 229/09 Městský soud v Praze 19.8.2009 12.1.2010 65
B 15904/SL 130 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.1.2010 12.1.2010 28
B 15904/SL 129 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 4.1.2010 12.1.2010 5
B 15904/SL 128 ovládací smlouva Městský soud v Praze 23.11.2009 11.12.2009 12
B 15904/SL 127 ovládací smlouva Městský soud v Praze 9.11.2009 11.12.2009 12
B 15904/SL 126 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.2009 20.11.2009 26
B 15904/SL 125 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2009 20.11.2009 2
B 15904/SL 124 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 324/09 Městský soud v Praze 10.11.2009 20.11.2009 32
B 15904/SL 123 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.10.2009 3.11.2009 22
B 15904/SL 122 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2009 30.6.2009 2
B 15904/SL 121 ostatní -hlasování DR Městský soud v Praze 12.6.2009 30.6.2009 6
B 15904/SL 120 ostatní - projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 15.6.2009 25.6.2009 26.6.2009 19
B 15904/SL 119 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 30.4.2009 29.5.2009 34
B 15904/SL 118 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 123/09 Městský soud v Praze 6.5.2009 27.5.2009 52
B 15904/SL 117 ostatní -mim. zas. DR Městský soud v Praze 20.3.2009 8.4.2009 2
B 15904/SL 116 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 3.3.2009 17.3.2009 4
B 15904/SL 115 ostatní -záp. z 22.zas. DR Městský soud v Praze 20.2.2009 17.3.2009 2
B 15904/SL 114 zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 20.2.2009 12.3.2009 33
B 15904/SL 113 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 25.7.2007 29.1.2009 36
B 15904/SL 112 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 4.7.2008 29.1.2009 32
B 15904/SL 111 ostatní -50.1 mim. zasedání předst. Městský soud v Praze 19.12.2008 6.1.2009 4
B 15904/SL 110 ostatní -mim. zasedání DR Městský soud v Praze 18.12.2008 6.1.2009 2
B 15904/SL 109 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.12.2008 6.1.2009 4
B 15904/SL 108 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 17.12.2008 6.1.2009 3
B 15904/SL 107 ostatní -50. zasedání předst. Městský soud v Praze 9.12.2008 6.1.2009 4
B 15904/SL 106 ostatní -21.zasedání DR Městský soud v Praze 15.10.2008 6.1.2009 3
B 15904/SL 105 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.10.2008 30.10.2008 1
B 15904/SL 104 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 20.10.2008 30.10.2008 1
B 15904/SL 103 ostatní -hlasování dozorčí rady Městský soud v Praze 27.8.2008 15.9.2008 4
B 15904/SL 99 notářský zápis -NZ 752/2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 31.7.2008 6
B 15904/SL 102 ostatní -20. zas. DR Městský soud v Praze 10.7.2008 31.7.2008 2
B 15904/SL 101 ostatní -ČP Městský soud v Praze 16.6.2008 31.7.2008 12
B 15904/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2008 31.7.2008 21
B 15904/SL 98 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 173/08 Městský soud v Praze 16.6.2008 21.7.2008 60
B 15904/SL 97 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 172/08 Městský soud v Praze 16.6.2008 21.7.2008 108
B 15904/SL 96 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 171/08 Městský soud v Praze 16.6.2008 21.7.2008 92
B 15904/SL 95 posudek znalce 267/2008 Městský soud v Praze 23.4.2008 21.7.2008 70
B 15904/SL 94 zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 25.4.2008 27.5.2008 36
B 15904/SL 93 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 7.4.2008 20.5.2008 1
B 15904/SL 92 ostatní -19. zas. DR Městský soud v Praze 12.5.2008 20.5.2008 3
B 15904/SL 91 ostatní -návrh sml. rozdělení odštěpen Městský soud v Praze 12.5.2008 43
B 15904/SL 90 ostatní -zápis z 18. zas. DR Městský soud v Praze 29.2.2008 31.3.2008 4
B 15904/SL 89 ostatní -rozh. jed. akc.-odst. z funk Městský soud v Praze 23.1.2008 13.2.2008 6
B 15904/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.1.2008 13.2.2008 1
B 15904/SL 87 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2007 4.1.2008 21
B 15904/SL 86 notářský zápis -NZ 1219/2007-rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 3.12.2007 4.1.2008 11
B 15904/SL 85 notářský zápis -NZ 1133/2007-osvědčení Městský soud v Praze 13.11.2007 4.1.2008 7
B 15904/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.12.2007 4.1.2008 8
B 15904/SL 83 notářský zápis -zrušení ovl. sml., NZ 1193/07 Městský soud v Praze 29.11.2007 4.12.2007 20
B 15904/SL 82 zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 30.5.2007 25.7.2007 34
B 15904/SL 81 notářský zápis -nz 1049/2006-ROZH. JED. AKC. Městský soud v Praze 6.12.2006 8.2.2007 7
B 15904/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.12.2006 8.2.2007 21
B 15904/SL 79 ostatní -zápis ze zas. DR Městský soud v Praze 11.12.2006 22.12.2006 3
B 15904/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.12.2006 22.12.2006 20
B 15904/SL 77 ostatní -35.řádné zas.předst. Městský soud v Praze 14.11.2006 22.12.2006 4
B 15904/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.12.2006 22.12.2006 14
B 15904/SL 75 notářský zápis -NZ 1049/2006 rozh. jed, akc. Městský soud v Praze 6.12.2006 22.12.2006 7
B 15904/SL 74 notářský zápis -sml. o fúzi, NZ 507/06 Městský soud v Praze 19.6.2006 18.9.2006 9
B 15904/SL 73 notářský zápis -návrh sml. o fúzi, NZ 506/06 Městský soud v Praze 19.6.2006 18.9.2006 10
B 15904/SL 72 notářský zápis -návrh sml. o fúzi, NZ 505/06 Městský soud v Praze 19.6.2006 18.9.2006 10
B 15904/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.7.2006 28.8.2006 2
B 15904/SL 70 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 18.7.2006 28.8.2006 4
B 15904/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2006 28.8.2006 20
B 15904/SL 68 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 542/06 Městský soud v Praze 28.6.2006 28.8.2006 5
B 15904/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2006 28.8.2006 20
B 15904/SL 66 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 352/06 Městský soud v Praze 28.4.2006 28.8.2006 6
B 15904/SL 65 výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 28.4.2006 28.8.2006 66
B 15904/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.4.2006 15.5.2006 2
B 15904/SL 63 notářský zápis -NZ 352/2006 Městský soud v Praze 28.4.2006 15.5.2006 6
B 15904/SL 62 ostatní -návrh smlouva o fúzi Městský soud v Praze 5.4.2006 9.5.2006 5
B 15904/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.12.2005 12.1.2006 7
B 15904/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2005 12.1.2006 20
B 15904/SL 59 notářský zápis - rozh. akcionáře, NZ 988/05 Městský soud v Praze 15.12.2005 12.1.2006 5
B 15904/SL 58 notářský zápis -NZ 167/2005 Městský soud v Praze 22.6.2005 29.9.2005 19
B 15904/SL 57 notářský zápis -NZ 168/2005 Městský soud v Praze 22.6.2005 29.9.2005 17
B 15904/SL 56 notářský zápis -NZ 177/2005 Městský soud v Praze 27.6.2005 29.9.2005 14
B 15904/SL 55 účetní závěrka 2004 Městský soud v Praze 18.4.2005 13.7.2005 33
B 15904/SL 54 notářský zápis -NZ 101/2005-rozh. Městský soud v Praze 20.4.2005 23.5.2005 14
B 15904/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.4.2005 23.5.2005 20
B 15904/SL 52 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 5.6.2005 10.5.2005 5
B 15904/SL 51 výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 20.2.2004 12.7.2004 71
B 15904/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2003 14.1.2004 20
B 15904/SL 49 notářský zápis rozhod. jediného skcionáře Městský soud v Praze 12.12.2003 14.1.2004 5
B 15904/SL 48 notářský zápis Městský soud v Praze 19.11.2003 9.1.2004 5
B 15904/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2003 9.1.2004 20
B 15904/SL 46 účetní závěrka k 1.1.2003 Městský soud v Praze 30.5.2003 15.10.2003 10
B 15904/SL 45 účetní závěrka 2002 Městský soud v Praze 15.2.2003 15.10.2003 55
B 15904/SL 44 notářský zápis - sml. o fúzi Městský soud v Praze 30.6.2003 15.10.2003 13
B 15904/SL 43 notářský zápis - návrh sml. o fúzi Městský soud v Praze 30.6.2003 15.10.2003 18
B 15904/SL 42 ostatní - návrh sml. o fúzi Městský soud v Praze 30.6.2003 15.10.2003 6
B 15904/SL 41 notářský zápis - rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2003 15.10.2003 13
B 15904/SL 40 ostatní - podpisový řád Městský soud v Praze 19.6.2003 15.10.2003 10
B 15904/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2003 25.9.2003 20
B 15904/SL 38 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 6.5.2003 25.9.2003 11
B 15904/SL 37 účetní závěrka 2002 Městský soud v Praze 10.1.2003 3.6.2003 80
B 15904/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.3.2003 20.5.2003 22
B 15904/SL 35 notářský zápis - rozhodn.akcionáře Městský soud v Praze 18.3.2003 20.5.2003 5
B 15904/SL 34 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy Městský soud v Praze 14.5.2003 5
B 15904/SL 33 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 18.12.2002 26.3.2003 10
B 15904/SL 32 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.12.2002 26.3.2003 5
B 15904/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.1.2003 26.3.2003 20
B 15904/SL 30 notářský zápis -rozhod. jediného akcionáře Městský soud v Praze 20.1.2003 26.3.2003 6
B 15904/SL 29 notářský zápis -rozhod. jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.12.2002 26.3.2003 16
B 15904/SL 28 notářský zápis -průběh vyhodnocení výsledku Městský soud v Praze 4.12.2002 26.3.2003 4
B 15904/SL 27 ovládací smlouva Městský soud v Praze 19.12.2002 30.12.2002 10
B 15904/SL 26 ovládací smlouva Městský soud v Praze 19.12.2002 30.12.2002 10
B 15904/SL 25 ovládací smlouva Městský soud v Praze 19.12.2002 30.12.2002 12
B 15904/SL 24 ostatní - hlasování představenstva Městský soud v Praze 22.4.2002 23.9.2002 10
B 15904/SL 23 notářský zápis - sml. o převzetí jmění Městský soud v Praze 11.6.2002 23.9.2002 19
B 15904/SL 22 notářský zápis - účetní závěrka 2001 Městský soud v Praze 11.6.2002 23.9.2002 48
B 15904/SL 21 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 1.7.2002 23.9.2002 20
B 15904/SL 20 posudek znalce - č. 1958/2002 Městský soud v Praze 23.4.2002 23.9.2002 106
B 15904/SL 19 ostatní - úřední povolení Městský soud v Praze 5.7.2002 23.9.2002 3
B 15904/SL 18 ostatní - licence Městský soud v Praze 9.8.2002 23.9.2002 4
B 15904/SL 17 ostatní OBÚ Brno, oprávnění k činnosti Městský soud v Praze 6.9.2002 23.9.2002 2
B 15904/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 4.7.2002 23.9.2002 14
B 15904/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.7.2002 23.9.2002 21
B 15904/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 14.6.2002 23.9.2002 23
B 15904/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.7.2002 23.9.2002 22
B 15904/SL 12 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 13.3.2002 25.7.2002 15
B 15904/SL 11 ostatní -návrh sml.o převz.jmění Městský soud v Praze 6.5.2002 7
B 15904/SL 9 ostatní - potvrzení Kom. banky Městský soud v Praze 26.11.2001 3.5.2002 1
B 15904/SL 8 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 15.11.2001 3.5.2002 4
B 15904/SL 7 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 14.11.2001 3.5.2002 4
B 15904/SL 6 notářský zápis - zakl. listina Městský soud v Praze 7.11.2001 3.5.2002 33
B 15904/SL 4 ostatní - výpis z OR Městský soud v Praze 19.3.1991 3.5.2002 7
B 15904/SL 3 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 30.10.2001 3.5.2002 27
B 15904/SL 2 podpisové vzory - čest. prohl. Městský soud v Praze 31.10.2001 3.5.2002 20
B 15904/SL 10 ostatní sml. o nájmu neb. prostor Městský soud v Praze 27.11.2001 3.5.2002 8
B 15904/SL 1 ostatní - potvrzení fin. úřadu Městský soud v Praze 17.7.2001 3.5.2002 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Skanska a.s.


Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 7 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Skanska a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.