SK Sigma Olomouc, a.s. Olomouc IČO: 61974633

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SK Sigma Olomouc, a.s., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 61974633.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma SK Sigma Olomouc, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem SK Sigma Olomouc, a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o SK Sigma Olomouc, a.s. IČO: 61974633

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 2.10.1995
Spisová značka: B 1090
IČO: 61974633
Obchodní firma: SK Sigma Olomouc, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 2.10.1995
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 2.10.1995
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.3.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 1.Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 268.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 5.500.000,- Kč na částku 273.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie - počet: 55 kusů, jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, druh kmenové, forma: na jméno s omezenou převoditelností, podoba:listinná, charakter: veřejně neobchodovatelné, emisní kurs: 100.000,- Kč. 3. Akcie ve výši 5.500.000,- Kč budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií, když se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Olomouc, kterému bude nabídnuto 55 akcií upisovaných peněžitým vkladem 5.500.000,- Kč. 4. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5.Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská č.p.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí.Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučenýmdopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tentodopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii a je dán jmenovitou hodnotou akcie. 6. Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnotyupsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše nazvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. , číslo účtu 4200463622/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s, který byl zřízen za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti. 17.4.2014 - 13.2.2015
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.12.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 257.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 11.000.000,-Kč na 268.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akciepočet: 110 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,-Kčdruh: kmenovéforma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,-Kčakcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00 , akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr , r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdají před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst.7 obch.zák. dle předchozí dohody akcionářů, a to vše z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu akcionářů Statutárního města Olomouce a občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti a dále společnost v důležitém zájmu společnosti nabude nemovitosti, které jsou součástí fotbalových areálů klubu SK Sigma Olomouc , čímž dochází mimo jiné také k dalšímu ucelení vlastnických vztahů ve fotbalových areálech ve prospěch společnosti.c) Akcie ve výši 11.000.000,-Kč budou upsány zčásti peněžitým vkladem ve výši 92.000,-Kč bez využití přednostního práva na upisování akcií a zčásti nepeněžitým vkladem (bez využití přednostního práva na upisování akcií) ve výši 10.908.000,-Kč a budou nabídnuty určitému zájemci, a to akcionáři občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, kterému bude nabídnuto 110 akcií upisovaných uvedenými vklady v celkové výši 11.000.000,-Kč. Předmět nepeněžitého vkladu občanského sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny a hodnota určená dle § 59a obch. zák. :Pozemky LV 2339 katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, parc.č. :451/30 ostatní plocha o výměře 4357 m2 v hodnotě 5.228.400,-Kč452/10 ostatní plocha o výměře 1655 m2 v hodnotě 1.986.400,-Kč452/11 ostatní plocha o výměře 1660 m2 v hodnotě 1.992.000,-Kč452/16 ostatní plocha o výměře 113 m2 v hodnotě 135.600,-Kč2125 ostatní plocha o výměře 86 m2 v hodnotě 103.200,-Kč2126 ostatní plocha o výměře 296 m2 v hodnotě 355.200,-Kčst. 1129 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2 v hodnotě 572.000,-Kčst. 1425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 268 m2 v hodnotě 536.000,-KčCelkem pozemky v hodnotě 10.908.800,-Kčd) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sí 31.1.2014 - 15.3.2014
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 28.1.2013 o zvýšení základního kapitálu, v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění:a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 205.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 52.000.000,- Kč na částku 257.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet : 520 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno s omezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000,- Kčc)akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Olomouc, Horní náměstí 583, PSČ 779 00, IČ 002 99 308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, PSČ 777 00, IČ 005 34 013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČO 476 73 397, akcionář Ing. Josef Lébr, narozený dne 05.12.1961, Olomouc, Družstevní 26, akcionář JUDr. Robert Runták, narozený dne 14.09.1976, Olomouc, Hrnčířská 28, a akcionář Jan Grézl, narozený dne 17.10.1987, Velký Týnec, Krčmaňská 469, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7) obch. zák., dle předchozí dohody akcionářů, a to vše z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu akcionářů Statutárního města Olomouce a občanského sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny dle Smlouvy o podmínkách dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. ze dne 24.06.2010, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti a dále společnost v důležitém zájmu společnosti nabude nemovitosti, které jsou součástí fotbalových areálů klubu SK Sigma Olomouc, čímž dochází mimo jiné také k dalšímu ucelení vlastnických vztahů ve fotbalových areálech ve prospěch společnostid) akcie ve výši 4.000.000,-- Kč, slovy čtyři miliony korun českých, budou upsány peněžitým vkladem, bez využití přednostního práva na upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to akcionáři Statutárnímu městu Olomouc, kterému bude nabídnuto čtyřicet (40) kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 4.000.000,-- Kč, slovy čtyři miliony korun českýchAkcie ve výši 48.000.000,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů korun českých, budou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva na upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to akcionáři občanskému sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, kterému bude nabídnuto čtyři sta osmdesát (480) kusů akcií upisovaných nepeněžitým vkladem 48.000.000,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů korun českých.Předmětem nepeněžitého vkladu občanského sdruž 26.3.2013 - 7.5.2013
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 20.6.2012 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 199 000 000,- kč upsáním nových akcií o částku 6 000 000,- Kč na částku 205 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:Počet: 60, slovy šedesát kusů,Jmenovitá hodnota: 100 000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých,Druh: kmenové,Forma: na jméno s omezenou převoditelností,Podoba: listinná,Charakter: veřejně neobchodovatelné,Emisní kurs: 100 000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých.3) Akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí 583/1, Olomouc, IČ 299308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ: 005 34 013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČ: 476 73 397, akcionář Ing.Josef Lébr, narozený dne 5.12.1961, bytem Olomouc, Neředín, Družstevní 624/26, akcionář JUDr.Robert Runták, narozený dne 14.9.1976, bytem Olomouc, Hrnčířská 1184/28 a akcionář Jan Grézl, narozený dne 17.10.1987, bytem Velký Týnec, Krčmaňská 469 se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti.4) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, PSČ 771 27, IČ: 299308, kterému bude nabídnuto šedesát (60) akcií upisovaných peněžitým vkladem 6 000 000,- Kč, slovy šest milionů korun českých.5) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100 000,- Kč, slovy jedn 5.9.2012 - 16.11.2012
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 22.11.2011 ozvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 191.000.000,- Kč upsáním nových akcií očástku 8.000.000,- Kč na částku 199.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie - počet: 80 kusů, jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, druh: kmenové, forma: na jméno somezenou převoditelností, podoba: listinná, charakter: veřejně neobchodovatelné, emisní kurs: 100.000,- Kč.3. Akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 583/1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, Olomouc, Legionářská 1165/12, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. IČ 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, akcionář JUDr. Robert Runták, r.č. 760914/5302, Olomouc, Hrnčířská 1184/28 aakcionář Jan Grézl, r.č. 871017/5771, Velký Týnec, Krčmaňská 469, se vzdali před hlasováním ozvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., ato zdůvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách adojde kzískání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti.4. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, ato Statutárnímu městu Olomouc se sídlem vOlomouci, Horní náměstí 583/1, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 80 akcií upisovaných peněžitým vkladem 8.000.000,- Kč.5. Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. vOlomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku akončí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii.6. Upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajícíh 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit vsouladu s§ 177/1 a§ 204/1,2 obchod. zák. do jednoho r 15.12.2011 - 30.5.2012
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24.6.2010 ozvýšení základního kapitálu, ato vsouladu s§ 203 obchodního zákoníku tohoto znění : a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 184.000.000,- Kč upsáním nových akcií očástku 7.000.000,- Kč na částku 191.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet : 70 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno somezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000,- Kčakcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní nám. 1, Olomouc, IČ 299308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČ 47673397 aakcionář JUDr. Robert Runták, nar. 14.9.1976, Olomouc, Hrnčířská 1184/28, se vzdali před hlasováním ozvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., ato zdůvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách adojde kzískání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnostic) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, ato Statutárnímu městu Olomouc se sídlem vOlomouci, Horní náměstí 583/1, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 70 akcií upisovaných peněžitým vkladem 7.000.000,- Kčd) místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. vOlomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku akončí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii.e) upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit vsouladu s§ 177/1 k§ 204 odstavec 1 aodstavec 2 obchodního zákoníku do jedno 20.8.2010 - 27.1.2011
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 31.10.2008 ozvýšení základního kapitálu, ato vsouladu s§ 203 obchodního zákoníku tohoto znění : základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 129.000.000,- Kč upsáním nových akcií očástku 55.000.000,- Kč na částku 184.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie :počet : 550 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno s omezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000,- KčAkcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00 aakcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, se vzdali před hlasováním ozvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, ato zdůvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce aobčanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách adojde kzískání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. Všechny akcie budou upsány peněžitými anepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií.Akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, ato statutárnímu městu Olomouc se sídlem vOlomouci, Horní náměstí 583/1, PSČ 772 00, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 70 akcií upisovaných peněžitým vkladem 7.000.000,- Kč aobčanskému sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, kterému bude nabídnuto 480 akcií, které budou upisovány zčásti nepeněžitým vkladem vhodnotě 31.000.000,- Kč ave zbytku peněžitým vkladem ve výši 17.000.000,- Kč.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, objekt občanské vybavenosti bez čp/če na zastavěné ploše anádvoří st.pl. parc. č. 1697 azastavěná plocha anádvoří st. pl.p.č. 1697 se vším příslušenstvím vkatastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, zapsané na listu vlastnictví 2339 uKatastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc vhodnotě 31.000.000,- Kč, oceněného dle znaleckého posudku číslo 2393-277/2008 Ing. Jana Dostála, znalce voboru Ekonomika, odvětví - Ceny aodhady nemovitostí aStavebnictví, odvětví - Stavby obytné aprůmyslové, zapsaného uKrajského soudu vOstravě pod Spr. 1779/95. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Jana Dostála, Olomouc, Slovenská 3, který byl jmenován za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu vOstravě ze 2.12.2008 - 8.3.2010
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 25.9.2006 ozvýšení základního kapitálu, ato vsouladu s§ 203 obchodního zákoníku tohoto znění:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 115.000.000,-Kč upsáním nových akcií očástku 14.000.000,-Kč na částku 129.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:počet: 140 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,-Kčdruh: kmenovéforma: na jméno somezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,-Kčc) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním ozvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., ato zdůvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož itakto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti.d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem vOlomouci, Horní náměstí 1, PSČ 771 27, IČ 299308.e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. vOlomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku akončí uplynutím 16-tého dne od jejího započtení. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu ozápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii.f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ato vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený vsouladu sust. § 204 odst. 2 obch. zák. , číslo 4.12.2006 - 2.12.2008
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 5.4.2006 ozvýšení základního kapitálu, ato vsouladu s§ 203 obchodního zákoníku tohoto znění:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícícho základního kapitálu 111.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 4.000.000,- Kč na 115.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akciepočet: 40 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jméno somezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,- Kčc) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, aakcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním ozvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., ato zdůvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož itakto dojde kzískání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti.d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem vOlomouci, Horní náměstí, PSČ 771 27, IČ 299308.e) místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. vOlomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku akončí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii.f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 15.9.2006, ato vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený vsouladu sust. § 204 odst. 2 obch. zák., číslo účtu 204153535/0300 vedený uČeskoslovenské obchodní banky, a.s. 24.5.2006 - 2.12.2008
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 7.6.2005 ozvýšení základního kapitálu, ato vsouladu s§ 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 4.8.2005 - 11.1.2006
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 104.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na 111.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4.8.2005 - 11.1.2006
b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akciepočet: 70 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,-Kčdruh: kmenovéforma: na jméno somezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,-Kč 4.8.2005 - 11.1.2006
c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní náměstí 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, aakcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním ozvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., ato zdůvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož idojde kzískání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 4.8.2005 - 11.1.2006
d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem vOlomouci, Horní náměstí, PSČ 771 27, IČ 299308. 4.8.2005 - 11.1.2006
e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. vOlomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií dle § 204 odst. 5 obchod. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku akončí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000.-Kč za jednu akcii. 4.8.2005 - 11.1.2006
f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2006, ato vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený vsouladu sust. § 204 odst. 2 obchod. zák., číslo účtu 196527911/0300 vedený uČeskoslovenské obchodní banky, a.s. 4.8.2005 - 11.1.2006
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 16.6.2004 ozvýšení základního kapitálu, ato vsouladu s§ 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 9.9.2004 - 4.8.2005
a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 97.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na 104.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 9.9.2004 - 4.8.2005
b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akciepočet: 70 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,-Kčdruh: kmenovéforma: na jméno somezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně obchodovatelnéemisní kurs: 100.000,-Kč 9.9.2004 - 4.8.2005
c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní náměstí 1, Olomouc, PSČ 771 27, akcionář Občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, aakcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, se vzdali před hlasováním ozvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, ato zdůvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož itakto dojde kzískání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 9.9.2004 - 4.8.2005
d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem vOlomouci, Horní náměstí 1, PSČ 771 27, IČ 299308. 9.9.2004 - 4.8.2005
e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. vOlomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku akončí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000.-Kč za jednu akcii. 9.9.2004 - 4.8.2005
f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2005, ato vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený vsouladu sust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 190618695/0300 vedený uČeskoslovenské obchodní banky, a.s. 9.9.2004 - 4.8.2005
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.7.2003 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění:1) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 90.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na částku 97.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akciepočet : 70 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,-Kčdruh: kmenovéforma: na jméno s omezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,-Kč3) Akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, IČ: 00534013akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc, IČ 299308akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, bytem Olomouc, Družstevní 624/26se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti.4) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem Magistrátu města Olomouc v Olomouci, Horní nám., PSČ 771 27, IČ 2993085) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00.Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákona po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii.6) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2004, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 184585524/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 15.9.2003 - 14.5.2004
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne28.6.2002 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203obchodního zákoníku tohoto znění:1) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. sezvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 83.000.000,- Kčupsáním nových akcií o 7.000.000,- Kč na částku 90.000.000,- Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. 28.8.2002 - 16.7.2003
2) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akciepočet: 70 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jméno s omezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,- Kč 28.8.2002 - 16.7.2003
3) Akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMAMoravské železárny se vzdal před hlasováním o zvýšení základníhokapitálu přednostního práva na upisování akcií, a to z důvodusmluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárníhoměsta Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšenístability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde kzískání finančních prostředků pro zajištění financováníinvestic společnosti.Akcionář Statutární město Olomouc se vzdal před hlasováním ozvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisováníakcií, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálovéhovstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimojiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakoži dojde k získání finančních prostředků pro zajištěnífinancování investic společnosti. 28.8.2002 - 16.7.2003
4) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využitípřednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnutyurčitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem Magistrátuměsta Olomouc v Olomouci, Horní nám., PSČ 771 27, IČ 299308 28.8.2002 - 16.7.2003
5) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostníhopráva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci,Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. 28.8.2002 - 16.7.2003
Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počneběžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle§ 204 odst. 5 obchodního zákona po právní moci rozhodnutí souduo zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končíuplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli budeoznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jehosídla po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valnéhromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis budesoučasně obsahovat návrh na uzavření smluvy o upsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. 28.8.2002 - 16.7.2003
6) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsanýchakcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využitípřednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnotyupsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2003, a to vše nazvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený vsouladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu177884198/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 28.8.2002 - 16.7.2003
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 15.10.2001 o zvýšení základního kapitálu, ato v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 26.11.2001 - 17.7.2002
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícíhozákladního kapitálu 73.000.000,- Kč upsáním nových akcií o10.000.000,- Kč na 83.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 26.11.2001 - 17.7.2002
b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akciepočet: 100 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,- Kčdruh: kmenovéforma: na jméno s omezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,- Kč 26.11.2001 - 17.7.2002
c) jediný akcionář se vzdal před hlasováním o zvýšení základníhokapitálu přednostního práva na upisování akcií, a to z důvoduzájmu o kapitálový vstup Statutárního města Olomouce dospolečnosti, což povede mimo jiné ke zvýšení stabilityspolečnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získánífinančních prostředků pro zajištění financování investicspolečnosti. 26.11.2001 - 17.7.2002
d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využitípřednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnutyurčitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc, IČ 299308, Hornínám. 1, Olomouc, PSČ 772 00. 26.11.2001 - 17.7.2002
e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostníhopráva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci,Legionářská 12. Lhůta pro upisování akcií bez využitípřednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci poprávní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady -rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne odjejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůtydoporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla po doručenírozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady - rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady doobchodního resjtříku, přičemž tento dopis bude současněobsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kursupisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. 26.11.2001 - 17.7.2002
f) upisovatel je povinen splatit 50% jmenovité hodnotyupsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bezvyužití přednostního práva, přičemž zbývajících 50% jmenovitéhodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2002, a to všena účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu sust. § 204 odst odst. 2 obch. zák., číslo účtu 173376436/0300vedený u Československé obchodní banky, a.s. 26.11.2001 - 17.7.2002
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 2.12.1999 o zvýšení základního jmění a to vsouladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 3.1.2000 - 17.7.2002
a) základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícíhozákladního jmění 61.700.000,-Kč upsáním nových akcií o11.300.000,-Kč na 73.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 3.1.2000 - 17.7.2002
b) na zvýšení základního jmění se budou upisovat tyto akciepočet: 113 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,-Kčdruh: kmenovéforma: na jméno s omezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,-Kč 3.1.2000 - 17.7.2002
c) akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostníhopráva na upisování akcií v plném rozsahu. Místem pro vykonánípřednostního práva úpisu akcií je sídlo společnosti v Olomouci,Legionářská 12. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisupočne běžet třetího dne následujícího po právní moci rozhodnutísoudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku akončí uplynutím 14-tého dne od započetí úpisu. Představenstvozajistí informovanost akcionářů o přednostním právu dle ust. §204a obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií činí100.000,-Kč za jednu akcii. Vzhledem k tomu, že společnost májediného akcionáře, a to občanské sdružení Sportovní klubOLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská12, IČO 00534013, budou veškeré akcie na zvýšení základníhojmění jak je shora uvedeno upisovány s využitím přednostníhopráva, a to pouze tímto jediným akcionářem. 3.1.2000 - 17.7.2002
d) Emisní kurs upisovaných akcií je upisovatel povinen splatitve lhůtě do 3 dnů od provedení úpisu na účet SK Sigma Olomouc,a.s. číslo účtu 153400902/5100 vedený u Investiční a Poštovníbanky, a.s. pobočka Olomouc. O splacení emisního kursu vydáspolečnost akcionáři potvrzení. 3.1.2000 - 17.7.2002
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 12.5.1999 o zvýšení základního jmění a tov souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 30.8.1999 - 18.11.1999
a) základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícíhozákladního jmění 10.000.000,-Kč upsáním nových akcií o51.700.000,-Kč na 61.700.000,-Kč. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští 30.8.1999 - 18.11.1999
b) na zvýšení základního jmění se budou upisovat tyto akciepočet: 517 kusůjmenovitá hodnota: 100.000,-Kčdruh: kmenovéforma: na jméno s omezenou převoditelnostípodoba: listinnácharakter: veřejně neobchodovatelnéemisní kurs: 100.000,-Kč 30.8.1999 - 18.11.1999
c) akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučenímpřednostního práva na upisování akcií v plném rosahu bezveřejné výzvy k upisování akcií z toho důvodu, že akcie budounabídnuty předem určenému zájemci a spláceny nepeněžitým,vkladem. Nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářskyvyužitelný, neboť slouží k zabezpečení předmětu činnostispolečnosti 30.8.1999 - 18.11.1999
d) určitým zájemcem ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku je stávající jediný akcionář společnosti občanskésdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny sesídlem Olomouc, Legionářská 12, IČO 00534013 30.8.1999 - 18.11.1999
e) akcie budou upisovány v sídle společnosti. Lhůta k vykonáníúpisu počne běžet 30. dnem následujícím po právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku podle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku a končíuplynutím 14. dne od započtí úpisu. Emisní kurs upisovanýchakcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. 30.8.1999 - 18.11.1999
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciínejpozději do 3 dnů ode dne upsání nových akcií. Nepeněžitývklad bude splacen v sídlem společnosti. Splacení celé emisenových akcií na zvýšení základního jmění společnosti seuskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnostiobčanským sdružením Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravskéželezárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, IČO 00534013 30.8.1999 - 18.11.1999
g) - 30.8.1999 - 18.11.1999
h) předmět nepeněžitého vkladu tvoří:1. nemovitost objekt bydlení č.p. 77 na zat. pl. parc.č . st.264 a pozemek zastavěná plocha parc. č. st. 264 o výměře 188 m2se vším příslušenstvím k rodinnému domu a parcele , tj. studnou,vodovodní přípojkou, kanalizační přípojkou, zpevněnou plochou zdlaždic, venkovními a předloženými schody, plotem drátěným,prahem mezi betonovými sloupky, plotovými vrátky dřevěnými aplotovými vraty dřevěnými, trvalými porosty, vše v katastrálnímúzemí Řepčín, obec Olomouc, list vlastnictví č. 162. nemovitost objekt občanské vybavenosti hala tělocvičny apřístavba tělocvičny č.ev. 969 na pozemku st.pl.parc.č.st. 1695v katastrálním území nová Ulice, obec Olomouc, list vlastnictvíč. 7333. stožáry umělého osvětlení, elektrické rozvody,odvodňovacísystém, konstrukce hřiště, zatravnění hřiště, zavlažovacísystém, zpevnění plochy, studna 1, studna 2, studna 3, oploceníhrací plochy, oplocení ochozů, podezdívka, vrata vjezdová,dlažba betonová, světelné informační zařízení, tribuna jižní,přístavba tribuny - západní, vše nacházející se na pozemkuhřiště-stadion ostatní plocha parc. č. 452/1 v katastrálnímúzemí Nová Ulice, obec Olomouc, list vlastnictví č. 1579 30.8.1999 - 18.11.1999
Celý předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn, a to znaleckýmposudkem číslo 1118-26/99 a znaleckým posudkem číslo 1121-29/99znalce Ing. Miroslava Kořenka na částky 50.199.100,-Kč a1.556.460,-Kč a znaleckým posudkem č. 1788-056/99 a znaleckýmposudkem č. 1784-052/99 znalce Lubomíra Krátkého na částky50.772.740,-Kč a 1.567.150,-Kč. Jediný akcionář při výkonupůsobnosti valné hromady schválil ocenění na částku51.700.000,-Kč. 30.8.1999 - 18.11.1999

Aktuální kontaktní údaje SK Sigma Olomouc, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 61974633
Obchodní firma: SK Sigma Olomouc, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 2.10.1995
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61974633
Firma: SK  Sigma Olomouc, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.10.1995

Základní údaje datové schránky

IČO: 61974633
Jméno subjektu: SK Sigma Olomouc, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 67nga7y

Základní údaje DPH

IČO: 61974633
DIČ: CZ61974633
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: SK  Sigma Olomouc, a.s.
Sídlo: Legionářská 1165/12 NOVÁ ULICE 779 00 OLOMOUC 9
Zapsal Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, OLOMOUC, tel.: 585 541 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
6264082/0800 28.1.2015
8375169001/5500 27.1.2015
1200086800/6800 24.6.2013
4200143143/6800 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.12.1995

Kontakty na SK Sigma Olomouc, a.s. IČO: 61974633

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Legionářská 1165 , 779 00 Olomouc Česká republika
Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
1.11.2016
Sídlo: Legionářská č.p 1165 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Legionářská č.p.1165/12, PSČ 77900
18.2.2002 - 1.11.2016
Sídlo: Legionářská 12 , 771 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Legionářská 12, PSČ 77100
14.10.1997 - 18.2.2002
Sídlo: Legionářská 12 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Legionářská 12
2.10.1995 - 14.10.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Legionářská 1165/12, Olomouc 779 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Legionářská 1165/12, Nová Ulice, 77900 Olomouc

Obory činností SK Sigma Olomouc, a.s. IČO: 61974633

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.3.2010
hostinská činnost 2.3.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.10.1995 - 8.3.2010
zprostředkovatelská činnost 2.10.1995 - 8.3.2010
reklama a marketing 2.10.1995 - 8.3.2010
pořádání a organizování sportovních akcí 2.10.1995 - 8.3.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Dolní náměstí 200/2 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008254649
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Legionářská 1165/12 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008254657
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.1998

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.11.1999

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 pořádání a organizování sportovních akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 reklama a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Sportovní činnosti

Vedení firmy SK Sigma Olomouc, a.s. IČO: 61974633

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ladislav Minář 30.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.7.2014
Adresa: Sadová 1026 , 686 05 Uherské Hradiště Česká republika
Sadová 1026, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Jméno: JUDr. Martin Major 21.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.9.2015
Adresa: Horní lán 1312 , 779 00 Olomouc Česká republika
Horní lán 1312/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno: Miroslav Petřík 21.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.9.2015
Adresa: Domovina 742 , 779 00 Olomouc Česká republika
Domovina 742/11, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Mgr. Petr Konečný 15.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Na střelnici 1212 , 779 00 Olomouc Česká republika
Na střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno: Miroslav Koutek 18.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Ve funkci: od 27.6.2016
Adresa: Sudova 33 , 779 00 Olomouc Česká republika
Sudova 33/41, Nový Svět, 779 00 Olomouc
Jméno: Milán Máčala 18.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2016
Adresa: V Lipkách 255 , 779 00 Samotišky Česká republika
V Lipkách 255/7, 779 00 Samotišky
Jméno: Ing. Jiří Ficner 2.10.1995 - 14.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trnkova 35 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Trnkova 35
Jméno: Svatoslav Mička 2.10.1995 - 31.3.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dr. Nedvěda 9 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Dr. Nedvěda 9
Jméno: Ing. Jiří Ficner 14.10.1997 - 4.1.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Lazecká 20 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Lazecká 20c, PSČ 77200
Jméno: Mgr. Jiří Kubíček 2.10.1995 - 18.2.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 30.10.2001
Adresa: Kosmonautů 19 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Kosmonautů 19
Jméno: Ing. Roman Brulík 14.10.1997 - 18.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 30.10.2001
Adresa: Mokrá 312 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Mokrá 312, PSČ 76001
Jméno: Ing. Josef Lébr 14.10.1997 - 18.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 30.10.2001
Adresa: Družstevní 26 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 4.1.2001 - 18.2.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 30.10.2001
Adresa: Lamblova 38 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Lamblova 38, PSČ 77200
Jméno: Ing. Mgr. Petr Konečný 4.1.2001 - 18.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 30.10.2001
Adresa: Zikova 16 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Zikova 16, PSČ 77900
Jméno: Mgr. Jiří Kubíček 18.2.2002 - 24.3.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 30.10.2001
Adresa: U Stadiónu 12 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, U Stadiónu 12, PSČ 77200
Jméno: Ing. Josef Lébr 18.2.2002 - 24.3.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.10.2001
Adresa: Družstevní 26 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Czmero 18.2.2002 - 16.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.10.2001 do 26.3.2003
Adresa: Rooseveltova 118 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Rooseveltova 118, PSČ 77900
Jméno: PhDr. Doc. Jindřich Schulz CSc. 18.2.2002 - 16.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.10.2001 do 26.3.2003
Adresa: Heleny Malířové 4 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Heleny Malířové 4, PSČ 77200
Jméno: Ing. Mgr. Petr Konečný 18.2.2002 - 7.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.10.2001
Adresa: Zikova 16 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Zikova 16, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 18.2.2002 - 24.5.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 6.4.2006
Ve funkci: od 30.10.2001 do 6.4.2006
Adresa: Lamblova 38 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Lamblova 38, PSČ 77200
Jméno: Miroslav Koutek 18.2.2002 - 24.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.4.2006
Ve funkci: od 30.10.2001
Adresa: Sudova 33 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Sudova 33/41, PSČ 77200
Jméno: Mgr. Jiří Kubíček 24.3.2003 - 24.5.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 6.4.2006
Ve funkci: od 18.2.2003 do 6.4.2006
Adresa: U Stadiónu 12 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, U Stadiónu 12, PSČ 77200
Jméno: Ing. Josef Lébr 24.3.2003 - 24.5.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 6.4.2006
Ve funkci: od 18.12.2002 do 6.4.2006
Adresa: Družstevní 26 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 77900
Jméno: Ing. Mgr. Petr Konečný 7.1.2004 - 24.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.4.2006
Ve funkci: od 30.10.2001
Adresa: Na Střelnici 1212 , 779 00 Olomouc - Nová ulice Česká republika
Olomouc - Nová ulice, Na Střelnici 1212/39, PSČ 77900
Jméno: Ing. Josef Lébr 24.5.2006 - 29.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2006
Ve funkci: od 6.4.2006 do 30.1.2007
Adresa: Družstevní 26 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 24.5.2006 - 29.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2006
Ve funkci: od 6.4.2006 do 30.1.2007
Adresa: Lamblova 38 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Lamblova 38, PSČ 77200
Jméno: Martin Major 16.7.2003 - 17.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 12.7.2007
Adresa: Skupova 515 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Skupova 515/17, PSČ 77200
Jméno: Ing. Jaromír Czmero 16.7.2003 - 17.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 12.7.2007
Adresa: Rooseveltova 118 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Rooseveltova 118, PSČ 77900
Jméno: Ing. Josef Lébr 29.3.2007 - 8.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2006
Adresa: Družstevní 26 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 77900
Jméno: Mgr. Jiří Kubíček 24.5.2006 - 7.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2006 do 19.5.2010
Ve funkci: od 6.4.2006 do 19.5.2010
Adresa: U Stadiónu 12 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, U Stadiónu 12, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 29.3.2007 - 7.7.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2006
Ve funkci: od 30.1.2007 do 19.5.2010
Adresa: Lamblova 38 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Lamblova 38, PSČ 77200
Jméno: Ing. Josef Lébr 8.3.2010 - 7.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2006
Ve funkci: od 2.9.2009 do 19.5.2010
Adresa: Družstevní 26 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 77900
Jméno: JUDr. Robert Runták 8.3.2010 - 27.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2009
Adresa: Hrnčířská 1184 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Hrnčířská 1184/28, PSČ 77900
Jméno: Ing. Mgr. Petr Konečný 24.5.2006 - 15.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2006 do 4.4.2011
Adresa: Na Střelnici 1212 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Na Střelnici 1212/39, PSČ 77900
Jméno: Miroslav Koutek 24.5.2006 - 15.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2006 do 4.4.2011
Adresa: Sudova 33 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Sudova 33/41, PSČ 77200
Jméno: JUDr. Martin Major 17.10.2007 - 15.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.7.2007 do 4.4.2011
Adresa: Skupova 515 , 772 00 Olomouc - Nové Sady Česká republika
Olomouc - Nové Sady, Skupova 515/17, PSČ 77200
Jméno: Bc. Miroslav Petřík 17.10.2007 - 15.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.7.2007 do 13.7.2011
Adresa: Domovina 742 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Domovina 742/11, PSČ 77200
Jméno: Mgr. Martin Rak 8.3.2010 - 15.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2009 do 4.4.2011
Adresa: Selské nám. 360 , 772 00 Olomouc - Chválkovice Česká republika
Olomouc - Chválkovice, Selské nám. 360/14, PSČ 77200
Jméno: Ing. Josef Lébr 7.7.2010 - 15.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 19.5.2010 do 4.4.2011
Adresa: Družstevní 26 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Družstevní 26, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 7.7.2010 - 15.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 19.5.2010 do 4.4.2011
Adresa: Lamblova 38 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Lamblova 38, PSČ 77200
Jméno: JUDr. Robert Runták 27.1.2011 - 15.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.2009 do 4.4.2011
Ve funkci: od 24.11.2010
Adresa: Hrnčířská 1184 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Hrnčířská 1184/28, PSČ 77900
Jméno: JUDr. Robert Runták 15.12.2011 - 16.11.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 25.10.2012
Ve funkci: od 4.4.2011 do 3.10.2012
Adresa: Hrnčířská 1184 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Hrnčířská 1184/28, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 15.12.2011 - 18.12.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011
Ve funkci: od 4.4.2011 do 5.12.2012
Adresa: Lamblova 47 , 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko Česká republika
Olomouc - Klášterní Hradisko, Lamblova 47/38, PSČ 77900
Jméno: Ing. Mgr. Petr Konečný 15.12.2011 - 18.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Na Střelnici 1212 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Na Střelnici 1212/39, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 18.12.2012 - 7.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 28.3.2013
Adresa: Lamblova 47 , 779 00 Olomouc Česká republika
Lamblova 47/38, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
Jméno: JUDr. Martin Major 15.12.2011 - 28.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Skupova 575 , 779 00 Olomouc - Nové Sady Česká republika
Olomouc - Nové Sady, Skupova 575/17, PSČ 77900
Jméno: Mgr. Martin Rak 15.12.2011 - 2.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 25.8.2013
Adresa: Selské nám. 360 , 779 00 Olomouc - Chválkovice Česká republika
Olomouc - Chválkovice, Selské nám. 360/14, PSČ 77900
Jméno: Ing. Josef Lébr 15.12.2011 - 4.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011
Ve funkci: od 4.4.2011
Adresa: Družstevní 624 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Družstevní 624/26, PSČ 77900
Jméno: Jiří Rozbořil 27.12.2013 - 16.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013
Adresa: Palackého 621 , 779 00 Olomouc Česká republika
Palackého 621/1, 779 00 Olomouc
Jméno: Jan Grézl 30.5.2012 - 30.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.11.2011 do 6.6.2014
Adresa: Krčmaňská 469 , 783 72 Velký Týnec Česká republika
Velký Týnec, Krčmaňská 469, PSČ 78372
Jméno: Zdeněk Psotka 7.5.2013 - 30.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013 do 16.7.2014
Adresa: Klusalova 900 , 779 00 Olomouc Česká republika
Klusalova 900/43, Neředín, 779 00 Olomouc
Jméno: JUDr. Martin Major 28.9.2013 - 30.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 6.6.2014
Adresa: Horní lán 1312 , 779 00 Olomouc Česká republika
Horní lán 1312/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno: Jiří Rozbořil 16.4.2014 - 30.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013 do 6.6.2014
Adresa: Palackého 1198 , 779 00 Olomouc Česká republika
Palackého 1198/14, 779 00 Olomouc
Jméno: Jiří Ficner 7.5.2013 - 13.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013
Ve funkci: od 6.4.2013
Adresa: Lazecká 550 , 779 00 Olomouc Česká republika
Lazecká 550/20c, Lazce, 779 00 Olomouc
Jméno: Bc. Miroslav Petřík 15.12.2011 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.7.2011
Adresa: Domovina 742 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Domovina 742/11, PSČ 77900
Jméno: Ing. Ivo Vlach 30.10.2014 - 21.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.7.2014 do 3.9.2015
Adresa: Koželužská 792 , 779 00 Olomouc Česká republika
Koželužská 792/17, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Jiří Ficner 13.2.2015 - 21.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013 do 3.9.2015
Ve funkci: od 6.4.2013 do 3.9.2015
Adresa: Lazecká 550 , 779 00 Olomouc Česká republika
Lazecká 550/20c, Lazce, 779 00 Olomouc
Jméno: Bc. Miroslav Petřík 3.9.2015 - 21.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.7.2011 do 3.9.2015
Adresa: Domovina 742 , 779 00 Olomouc Česká republika
Domovina 742/11, 779 00 Olomouc
Jméno: Miroslav Koutek 15.12.2011 - 15.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 1.4.2016
Adresa: Sudova 33 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Sudova 33/41, PSČ 77900
Jméno: Ing. Mgr. Petr Konečný 18.12.2012 - 15.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 1.4.2016
Ve funkci: od 5.12.2012 do 1.4.2016
Adresa: Na střelnici 1212 , 779 00 Olomouc Česká republika
Na střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Josef Lébr 4.1.2014 - 15.4.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 1.4.2016
Ve funkci: od 4.4.2011 do 1.4.2016
Adresa: Družstevní 624 , 779 00 Olomouc Česká republika
Družstevní 624/26, Neředín, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Josef Lébr 15.4.2016 - 18.10.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016 do 27.6.2016
Ve funkci: od 1.4.2016 do 7.6.2016
Adresa: Družstevní 624 , 779 00 Olomouc Česká republika
Družstevní 624/26, Neředín, 779 00 Olomouc
Jméno: Miroslav Koutek 15.4.2016 - 18.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Adresa: Sudova 33 , 779 00 Olomouc Česká republika
Sudova 33/41, Nový Svět, 779 00 Olomouc

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ladislav Lébr 26.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2013
Adresa: Družstevní 624 , 779 00 Olomouc Česká republika
Družstevní 624/26, Neředín, 779 00 Olomouc
Jméno: Václav Plný 7.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Dlouhá 489 , 779 00 Olomouc Česká republika
Dlouhá 489/36, Lazce, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 27.12.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2013
Ve funkci: od 2.12.2013
Adresa: Lamblova 47 , 779 00 Olomouc Česká republika
Lamblova 47/38, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
Jméno: Doc. Mgr. Antonín Staněk 21.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.7.2015
Ve funkci: od 3.9.2015
Adresa: Werichova 661 , 779 00 Olomouc Česká republika
Werichova 661/29, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Jméno: Ladislav Čechák 21.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2015
Adresa: Wellnerova 559 , 779 00 Olomouc Česká republika
Wellnerova 559/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno: Martin Přerovský 21.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2015
Adresa: Purkyňova 300 , 779 00 Olomouc Česká republika
Purkyňova 300/13, Hodolany, 779 00 Olomouc
Jméno: Miroslav Skácel 21.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2015
Adresa: Řepčínská 108 , 779 00 Olomouc Česká republika
Řepčínská 108/16, Řepčín, 779 00 Olomouc
Jméno: Zdenek Šebestík 21.3.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2015
Adresa: Masarykova třída 585 , 779 00 Olomouc Česká republika
Masarykova třída 585/31, Hodolany, 779 00 Olomouc
Jméno: Adam Přikryl 18.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2016
Adresa: Na Odpoledni 156 , 750 02 Přerov Česká republika
Na Odpoledni 156/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Jméno: Ing. Milan Jurníček 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Zamykalova 454 , 779 00 Olomouc Česká republika
Zamykalova 454/11, Lazce, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Boris Němeček 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Horní lán 1200 , 779 00 Olomouc Česká republika
Horní lán 1200/17, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Milan Šimonovský 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Stupkova 528 , 779 00 Olomouc Česká republika
Stupkova 528/1d, Neředín, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 2.10.1995 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Lamblova 38 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Lamblova 38
Jméno: Ing. Stanislav Sochor 2.10.1995 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Kmochova 13 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Kmochova 13
Jméno: Václav Plný 2.10.1995 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Ostružnická 21 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Ostružnická 21
Jméno: Mgr. Richard Pavel 2.10.1995 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Polívkova 38 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Polívkova 38
Jméno: Ing. Antonín Kolář 20.2.1996 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Werichova 12 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Werichova 12
Jméno: Ing. Milan Šimonovský 20.2.1996 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Stupkova 1 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Stupkova 1 D
Jméno: Ing. Tomáš Endl 20.2.1996 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Pod kostelem 1 , Olomouc- Slavonín Česká republika
Olomouc- Slavonín, Pod kostelem 1
Jméno: RNDr. Ing. Čestmír Kučera 20.2.1996 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: U sportovní haly 3 , Olomouc Česká republika
Olomouc, U sportovní haly 3
Jméno: Ing. Jan Pavlíček 20.2.1996 - 14.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 3 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Mánesova 3
Jméno: Mgr. Richard Pavel 14.10.1997 - 30.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Polívkova 38 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Polívkova 38, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jan Pavlíček 14.10.1997 - 30.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 3 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Mánesova 3, PSČ 77200
Jméno: RNDr. Ing. Čestmír Kučera 14.10.1997 - 2.3.2000
Funkce: člen
Adresa: U sportovní haly 3 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, U sportovní haly 3, PSČ 77200
Jméno: Ing. Jaromír Gajda 14.10.1997 - 4.1.2001
Funkce: předseda
Adresa: Lamblova 38 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Lamblova 38, PSČ 77200
Jméno: Ing. Tomáš Endl 14.10.1997 - 4.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Pod kostelem 1 , 783 01 Olomouc- Slavonín Česká republika
Olomouc- Slavonín, Pod kostelem 1, PSČ 78301
Jméno: Miroslav Koutek 4.1.2001 - 18.2.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 15.10.2001
Adresa: Sudova 33 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Sudova 33/41
Jméno: Paed.Dr. Miroslav Pilát 30.8.1999 - 16.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 27.2.2003
Adresa: Foerstrova 16 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Foerstrova 16, PSČ 77200
Jméno: Ing. Bc. Vladimír Procházka 18.2.2002 - 16.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.10.2001 do 27.2.2003
Adresa: Vojanova 22 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Vojanova 22
Jméno: MUDr. Jaroslav Vomáčka 18.2.2002 - 16.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.10.2001 do 27.2.2003
Adresa: Norská 21 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Norská 21
Jméno: Paed.Dr. Miroslav Skácel 18.2.2002 - 16.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.10.2001 do 27.2.2003
Adresa: Řepčínská 16 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Řepčínská 16
Jméno: Paed.Dr. Miroslav Pilát 18.2.2002 - 14.5.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 30.10.2001
Adresa: Foerstrova 16 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Foerstrova 16, PSČ 77200
Jméno: Ing. Milan Jurníček 14.10.1997 - 4.8.2005
Funkce: člen
Adresa: U sportovní haly 3 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, U sportovní haly 3, PSČ 77200
Jméno: Mgr. Zdeněk Šigut 30.8.1999 - 11.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 7.6.2005
Adresa: Sušilova 835 , 664 53 Újezd u Brna Česká republika
Újezd u Brna, Sušilova 835, PSČ 66453
Jméno: Ing. Stanislav Sochor 14.10.1997 - 24.5.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 5.4.2006
Ve funkci: do 5.4.2006
Adresa: Kmochova 13 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Kmochova 13, PSČ 77200
Jméno: Václav Plný 14.10.1997 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.4.2006
Adresa: Ostružnická 21 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Ostružnická 21, PSČ 77200
Jméno: Ing. Jindřich Nevrla 14.10.1997 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.4.2006
Adresa: Lisztova 6 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Lisztova 6/1164, PSČ 14800
Jméno: Ing. Jiří Till 2.3.2000 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.4.2006
Adresa: Urxova 2 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Urxova 2, PSČ 77200
Jméno: Jan Grézl 4.1.2001 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.4.2006
Adresa: Krčmaňská 469 , 783 72 Velký Týnec Česká republika
Velký Týnec, Krčmaňská 469, PSČ 78372
Jméno: Ing. Jiří Ficner 16.7.2003 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.2.2003 do 5.4.2006
Adresa: Lazecká 550 , 779 00 Olomouc - Lazce Česká republika
Olomouc - Lazce, Lazecká 550/20c, PSČ 77900
Jméno: Ing. Milan Jurníček 4.8.2005 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.4.2006
Adresa: U Morávky 273 , Olomouc - Lazce Česká republika
Olomouc - Lazce, U Morávky 273/9
Jméno: Martin Novotný 16.7.2003 - 17.10.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.2.2003 do 12.7.2007
Ve funkci: od 26.3.2003 do 12.7.2007
Adresa: Švermova 1002 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Švermova 1002/1, PSČ 77200
Jméno: Ing. Bc. Vladimír Procházka 16.7.2003 - 17.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.2.2003 do 12.7.2007
Adresa: Vojanova 22 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Vojanova 22, PSČ 77900
Jméno: MUDr. Jaroslav Vomáčka 16.7.2003 - 17.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.2.2003 do 12.7.2007
Adresa: Norská 21 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Norská 21, PSČ 77200
Jméno: Paed.Dr. Miroslav Skácel 16.7.2003 - 17.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.2.2003 do 12.7.2007
Adresa: Řepčínská 16 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Řepčínská 16, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jiří Ficner 24.5.2006 - 8.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2006
Adresa: Lazecká 550 , 779 00 Olomouc - Lazce Česká republika
Olomouc - Lazce, Lazecká 550/20c, PSČ 77900
Jméno: Ing. Milan Jurníček 24.5.2006 - 8.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2006
Adresa: U Morávky 273 , 779 00 Olomouc - Lazce Česká republika
Olomouc - Lazce, U Morávky 273/9, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jiří Till 24.5.2006 - 8.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2006 do 22.12.2009
Adresa: Urxova 2 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Urxova 2, PSČ 77200
Jméno: Ivo Kosina 17.10.2007 - 7.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2007 do 24.6.2010
Adresa: Tovární 1063 , 772 00 Olomouc - Hodolany Česká republika
Olomouc - Hodolany, Tovární 1063/15, PSČ 77200
Jméno: Ing. Jaromír Uhýrek 11.1.2006 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2005 do 4.4.2011
Adresa: 783 44 Loučany 679 Česká republika
Loučany 679, PSČ 78344
Jméno: Václav Plný 24.5.2006 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2006 do 4.4.2011
Adresa: Ostružnická 21 , 772 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Ostružnická 21, PSČ 77200
Jméno: Ing. Jindřich Nevrla 24.5.2006 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2006 do 4.4.2011
Adresa: Lisztova 6 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Lisztova 6/1164, PSČ 14800
Jméno: Jan Grézl 24.5.2006 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2006 do 4.4.2011
Adresa: Krčmaňská 469 , 783 72 Velký Týnec Česká republika
Velký Týnec, Krčmaňská 469, PSČ 78372
Jméno: Martin Novotný 17.10.2007 - 15.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2007 do 4.4.2011
Ve funkci: od 12.7.2007
Adresa: Masarykova třída 872 , 772 00 Olomouc - Hodolany Česká republika
Olomouc - Hodolany, Masarykova třída 872/23, PSČ 77200
Jméno: PhDr. Prof. František Mezihorák CSc. 17.10.2007 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2007 do 4.4.2011
Adresa: Jiřího z Poděbrad 893 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Jiřího z Poděbrad 893/7, PSČ 77900
Jméno: MUDr. Ivo Mareš MBA. 17.10.2007 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2007 do 4.4.2011
Adresa: Pražská 163 , 779 00 Olomouc - Neředín Česká republika
Olomouc - Neředín, Pražská 163/33, PSČ 77900
Jméno: Ing. Boris Němeček 17.10.2007 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2007 do 4.4.2011
Adresa: Horní Lán 1200 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Horní Lán 1200/17, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jiří Ficner 8.3.2010 - 15.12.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2006 do 4.4.2011
Ve funkci: od 22.12.2009
Adresa: Lazecká 550 , 779 00 Olomouc - Lazce Česká republika
Olomouc - Lazce, Lazecká 550/20c, PSČ 77900
Jméno: Ing. Milan Jurníček 8.3.2010 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2006 do 4.4.2011
Adresa: Zamykalova 454 , 779 00 Olomouc - Lazce Česká republika
Olomouc - Lazce, Zamykalova 454/11, PSČ 77900
Jméno: Mgr. René Mohyla 8.3.2010 - 15.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2009 do 4.4.2011
Adresa: Dobrovského 721 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Dobrovského 721/15, PSČ 77900
Jméno: Jan Grézl 15.12.2011 - 30.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011 do 22.11.2011
Adresa: Krčmaňská 469 , 783 72 Velký Týnec Česká republika
Velký Týnec, Krčmaňská 469, PSČ 78372
Jméno: Mgr. René Mohyla 15.12.2011 - 26.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011 do 28.1.2013
Adresa: Dobrovského 721 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Dobrovského 721/15, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jiří Ficner 15.12.2011 - 7.5.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011 do 28.3.2013
Ve funkci: od 4.4.2011 do 28.3.2013
Adresa: Lazecká 550 , 779 00 Olomouc - Lazce Česká republika
Olomouc - Lazce, Lazecká 550/20c, PSČ 77900
Jméno: Václav Plný 15.12.2011 - 7.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Ostružnická 353 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Ostružnická 353/21, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Uhýrek 15.12.2011 - 30.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: 783 44 Loučany 679 Česká republika
Loučany 679, PSČ 78344
Jméno: Jaromír Gajda 7.5.2013 - 27.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2013
Adresa: Lamblova 47 , 779 00 Olomouc Česká republika
Lamblova 47/38, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
Jméno: Martin Novotný 15.12.2011 - 30.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011 do 2.7.2014
Ve funkci: od 4.4.2011 do 2.7.2014
Adresa: Horní Lán 1257 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Horní Lán 1257/47, PSČ 77900
Jméno: PhDr. Vlasta Krosesková 15.12.2011 - 3.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: U Letiště 704 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, U Letiště 704/4, PSČ 77900
Jméno: MUDr. Ivo Mareš MBA. 15.12.2011 - 3.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Pražská 163 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Pražská 163/33, PSČ 77900
Jméno: Mgr. Zdeněk Šebestík 15.12.2011 - 21.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011 do 23.7.2015
Adresa: Masarykova třída 585 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Masarykova třída 585/31, PSČ 77900
Jméno: Libor Grézl 30.5.2012 - 21.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2011 do 23.7.2015
Adresa: Bacherova 1261 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Bacherova 1261/11, PSČ 77900
Jméno: Ing. Jaromír Uhýrek 30.5.2013 - 21.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011 do 10.12.2015
Adresa: 679 , 783 44 Loučany Česká republika
č.p. 679, 783 44 Loučany
Jméno: JUDr. Martin Major 30.10.2014 - 21.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2014 do 23.7.2015
Ve funkci: od 16.7.2014 do 23.7.2015
Adresa: Horní lán 1312 , 779 00 Olomouc Česká republika
Horní lán 1312/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno: PhDr. Vlasta Krosesková 3.3.2015 - 21.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011 do 23.7.2015
Adresa: Albrechtova 582 , 783 35 Horka nad Moravou Česká republika
Albrechtova 582/33, 783 35 Horka nad Moravou
Jméno: MUDr. Ivo Mareš MBA. 3.8.2015 - 21.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011 do 23.7.2015
Adresa: Pražská 163 , 779 00 Olomouc Česká republika
Pražská 163/33, Neředín, 779 00 Olomouc
Jméno: Ing. Milan Jurníček 15.12.2011 - 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Zamykalova 454 , 779 00 Olomouc - Lazce Česká republika
Olomouc - Lazce, Zamykalova 454/11, PSČ 77900
Jméno: Ing. Boris Němeček 15.12.2011 - 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Horní Lán 1200 , 779 00 Olomouc - Nová Ulice Česká republika
Olomouc - Nová Ulice, Horní Lán 1200/17, PSČ 77900
Jméno: Ing. Milan Šimonovský 15.12.2011 - 1.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2011
Adresa: Stupkova 528 , 779 00 Olomouc - Neředín Česká republika
Olomouc - Neředín, Stupkova 528/1d, PSČ 77900

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miroslav Petřík
Člen statutárního orgánu: Miroslav Koutek
Člen statutárního orgánu: Mgr.Ing. Petr Konečný
Člen statutárního orgánu: Ladislav Minář
Člen statutárního orgánu: JUDr. Martin Major MBA
Člen statutárního orgánu: Milán Máčala

Vlastníci firmy SK Sigma Olomouc, a.s. IČO: 61974633

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 273 500 000 Kč - 13.2.2015
zakladni 273 500 000 Kč - 30.10.2014 - 13.2.2015
zakladni 268 000 000 Kč - 15.3.2014 - 30.10.2014
zakladni 257 000 000 Kč - 7.5.2013 - 15.3.2014
zakladni 205 000 000 Kč - 16.11.2012 - 7.5.2013
zakladni 199 000 000 Kč - 30.5.2012 - 16.11.2012
zakladni 191 000 000 Kč - 27.1.2011 - 30.5.2012
zakladni 184 000 000 Kč - 1.12.2009 - 27.1.2011
zakladni 184 000 000 Kč - 6.5.2009 - 1.12.2009
zakladni 129 000 000 Kč - 20.8.2008 - 6.5.2009
zakladni 129 000 000 Kč - 29.3.2007 - 20.8.2008
zakladni 115 000 000 Kč - 6.9.2006 - 29.3.2007
zakladni 111 000 000 Kč - 22.3.2006 - 6.9.2006
zakladni 111 000 000 Kč - 11.1.2006 - 22.3.2006
zakladni 104 000 000 Kč - 25.5.2005 - 11.1.2006
zakladni 97 000 000 Kč - 14.5.2004 - 25.5.2005
zakladni 97 000 000 Kč - 7.1.2004 - 14.5.2004
zakladni 90 000 000 Kč - 16.7.2003 - 7.1.2004
zakladni 83 000 000 Kč - 17.7.2002 - 16.7.2003
zakladni 83 000 000 Kč - 18.2.2002 - 17.7.2002
zakladni 73 000 000 Kč 100% 8.2.2000 - 18.2.2002
zakladni 61 700 000 Kč 100% 18.11.1999 - 8.2.2000
zakladni 10 000 000 Kč - 20.3.1997 - 18.11.1999
zakladni 1 000 000 Kč - 2.10.1995 - 20.3.1997

Sbírka Listin SK Sigma Olomouc, a.s. IČO: 61974633

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1090/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. k 30.6.2014 Krajský soud v Ostravě 23.12.2014 21.1.2015 30
B 1090/SL 56 ostatní Zápis č. 2/2014 ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 6.10.2014 7.11.2014 3
B 1090/SL 55 ostatní Zápis č. 1/2014 ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 6.6.2014 6.10.2014 7.11.2014 1
B 1090/SL 54 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 2.7.2014 6.10.2014 7.11.2014 2
B 1090/SL 52 notářský zápis NZ 82/2014 RVH - změna stanov Krajský soud v Ostravě 19.3.2014 26.3.2014 22.4.2014 48
B 1090/SL 51 posudek znalce č. 3694 - 517/2013 Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 27.12.2013 4.2.2014 23
B 1090/SL 50 notářský zápis NZ 504/2013 RVH - zvýšení základního kapitálu Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 27.12.2013 4.2.2014 11
B 1090/SL 49 notářský zápis NZ 503/2013 RVH - zvýšení základního kapitálu Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 27.12.2013 4.2.2014 33
B 1090/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.6.2013 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.12.2013 13.1.2014 31
B 1090/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR - volba člena+místopředs. Krajský soud v Ostravě 2.12.2013 20.12.2013 8.1.2014 4
B 1090/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Zápis z hlasování DR Krajský soud v Ostravě 25.8.2013 16.9.2013 10.10.2013 1
B 1090/SL 45 výroční zpráva rok 2006-2007, úč. záv.2007 vč.příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 19.12.2012 21.1.2013 46
B 1090/SL 44 výroční zpráva rok 2005-2006, úč.záv.2006 vč.příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 19.12.2012 21.1.2013 46
B 1090/SL 43 výroční zpráva r. 2011/2012 vč. úč.záv, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 27.12.2012 14.1.2013 38
B 1090/SL 42 výroční zpráva k datu 30.6.2004, úč.záv.,vč.příl, audit,zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 13.12.2012 3.1.2013 52
B 1090/SL 41 výroční zpráva 2010/2011 audit,§66a,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 16.3.2012 22.3.2012 37
B 1090/SL 40 výroční zpráva 2009/2010 audit,§66a,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 18.1.2011 4.2.2011 38
B 1090/SL 39 podpisové vzory - JUDr. Rober Runták Krajský soud v Ostravě 13.1.2011 18.1.2011 4.2.2011 3
B 1090/SL 38 výroční zpráva r.2009/2010 úč.záv,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 17.1.2011 18.1.2011 38
B 1090/SL 37 výroční zpráva r.2008/2009 úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 11.1.2011 17.1.2011 51
B 1090/SL 36 zakladatelské dokumenty Dodatek č. 6 Krajský soud v Ostravě 2.3.2010 10.3.2010 30
B 1090/SL 35 notářský zápis NZ 568/2008 zvýš. zákl.kapitál Krajský soud v Ostravě 31.10.2008 19.12.2008 6.1.2009 28
B 1090/SL 34 výroční zpráva 2007/2008hos.výsl.,výr.auditor Krajský soud v Ostravě 17.12.2008 5.1.2009 61
B 1090/SL 33 podpisové vzory 7x Krajský soud v Ostravě 12.7.2007 1.10.2007 22.10.2007 21
B 1090/SL 31 notářský zápis NZ 403/2006 rozh.vč.NZ206/06 Krajský soud v Ostravě 25.9.2006 24.11.2006 2.1.2007 25
B 1090/SL 32 ostatní Smlouva o ups. akcií Krajský soud v Ostravě 18.8.2006 5.9.2006 12.9.2006 3
B 1090/SL 30 podpisové vzory 11x Krajský soud v Ostravě 6.4.2006 12.5.2006 8.6.2006 14
B 1090/SL 29 notářský zápis NZ108/06 usn.VH,rozh.stat.or. Krajský soud v Ostravě 5.4.2006 12.5.2006 8.6.2006 30
B 1090/SL 28 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 31.1.2006 2.2.2006 31
B 1090/SL 27 usnesení VH - §210 smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 11.10.2005 18.1.2006 2
B 1090/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 18.1.2006 3
B 1090/SL 25 výroční zpráva k 30.6.2005 Krajský soud v Ostravě 6.10.2005 7.10.2005 51
B 1090/SL 24 notářský zápis NZ 262/2005 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 7.6.2005 27.9.2005 26
B 1090/SL 23 ostatní zápis VH vč. stanov Krajský soud v Ostravě 22.11.2004 17.2.2005 22.2.2005 43
B 1090/SL 22 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,příl.,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 15.9.2004 70
B 1090/SL 21 notářský zápis NZ 231/2004 Krajský soud v Ostravě 16.6.2004 15.9.2004 23
B 1090/SL 20 výroční zpráva r. 2002 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 23.9.2003 39
B 1090/SL 19 notářský zápis NZ 314/2003 Krajský soud v Ostravě 17.7.2003 23.9.2003 31
B 1090/SL 18 notářský zápis NZ 276/2003 Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 23.9.2003 18
B 1090/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 20.3.2003 26.8.2003 6
B 1090/SL 16 podpisové vzory 7x Krajský soud v Ostravě 26.8.2003 7
B 1090/SL 15 notářský zápis NZ 26/2003 Krajský soud v Ostravě 23.1.2003 11.6.2003 35
B 1090/SL 14 notářský zápis NZ 200/99 Krajský soud v Ostravě 12.5.1999 11.6.2003 5
B 1090/SL 13 notářský zápis NZ 309/02 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 2.9.2002 16
B 1090/SL 12 notářský zápis NZ 439/99 Krajský soud v Ostravě 2.12.1999 2.9.2002 21
B 1090/SL 11 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 9.7.2001 12.7.2001 51
B 1090/SL 10 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 7.7.2000 13.7.2000 15
B 1090/SL 9 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 13.7.1999 13.7.1999 18
B 1090/SL 8 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 26.5.1999 26.5.1999 11
B 1090/SL 7 notářský zápis NZ 294/97 vč.dod.č.1 stanov Krajský soud v Ostravě 27.8.1997 16.9.1997 16.9.1997 34
B 1090/SL 6 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 27.6.1997 18
B 1090/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.8.1996 27.6.1997 27.6.1997 13
B 1090/SL 4 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 20.7.1995 27.6.1997 27.6.1997 4
B 1090/SL 3 notářský zápis Nz 319/95 Krajský soud v Ostravě 14.12.1995 27.6.1997 27.6.1997 5
B 1090/SL 2 notářský zápis NZ 236/95 Krajský soud v Ostravě 25.9.1995 27.6.1997 27.6.1997 3
B 1090/SL 1 notářský zápis NZ 186/95 Krajský soud v Ostravě 20.7.1995 27.6.1997 27.6.1997 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SK Sigma Olomouc, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SK Sigma Olomouc, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.