SK Dynamo České Budějovice, a. s. České Budějovice IČO: 25187791

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SK Dynamo České Budějovice, a. s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 25187791.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SK Dynamo České Budějovice, a. s. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o SK Dynamo České Budějovice, a. s. IČO: 25187791

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 20.1.1999
Spisová značka: B 974
IČO: 25187791
Obchodní firma: SK Dynamo České Budějovice, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 20.1.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.1.1999
Vzhledem k tomu, že: - je splněna podmínka § 203, odst. 1 ObchZ. rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti SK ČB na návrh představenstva SK ČB o zvýšení základního kapitálu SK ČB postupem podle dle § 202, 203 a násl. ObchZ. upsáním nových akcií SK ČB dle následujícího určení takto: - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. a) ObchZ.: základní kapitál SK ČB se zvyšuje o 12.000.000,--Kč (z dosavadní výše 2.000.000,--Kč), přičemž se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o 2.400.000,--Kč, t.j. na výslednou maximální částku základního kapitálu SK ČB až 16,400.000,--Kč. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm b) ObchZ.: o počet upisovaných akcií: 120, při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu SK ČB o 22 kusů akcií dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. až 144 ks o jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,--Kč o druh upisovaných akcií: kmenové o forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných apředstavenstvem) o podoba upisovaných akcií: listinná (akcie je možné vydat též formou hromadných akcií) akcie nebudou přijaty k obchodování na veřejných trzích. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm c) ObchZ.: přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií: přednostní právo k úpisu 100% nově emitovaných akcií SK ČB, specifikovaných v předchozím odstavci, má jediný akcionář, který toto právo vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB postupem dle ObchZ. - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: podpisem smlouvy dle § 204, odst. 5 ObchZ. ve lhůtě 3 týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle jediného akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců SK ČB a jediného akcionáře na smlouvy o upsání akcií. -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii SK ČB s nominální hodnotou 100.000,--Kč: na 1 původní akcii s nominální hodnotou 100.000,--Kč lze upsat 6 ks nových akcií s nominální hodnotou 100.000,-Kč (upisovací poměr je roven 1:6), při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. je jediný akcionář oprávněn upsat na stávajících 20 ks akcií ve svém majetku až 144 kusů nových akcií SK ČB) - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení: jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč, druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem), podoba: listinná, emisní kurz: je roven jmenovité hodnotě akcií, t.j. 100.000,--Kč. 5.4.2004 - 16.4.2004
- ve smyslu § 203, odst. 2, písm d) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK ČB budou upsány (jediným akcionářem) s využitím přednostního práva způsobem dle § 204, odst. 5 Obch., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnosti SK ČB, proto n ebudou existovat žádné akcie neupsané s využitím přednostního práva. Žádné akcie tak nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. e) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK Čb budou upsány (jediným akcionářem ) s využitím přednostního práva postupem a způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností S K ČB, proto nebudou existovat žádné akcie upisované bez využití přednostního práva. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. f) ObchZ.: účet u banky a lhůta, v níž je jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, ev. jiní výše uvedení upisovatelé nově emitovaných akcií SK ČB povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií: jediný akcionář jako upisovatel všech výše specifikovaných nově emitovaných akcií SK ČB je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, t.j. do 20 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o ups ání akcií, kterou uzavře se společností SK ČB, a to na bankovní účet SK ČB, č.ú.: 4200014907/6800, vedený u VOLKSBANK CZECH REPUBLIC. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm g) ObchZ.: vydání nového druhu akcií se neprovádí - ve smyslu § 203, odst. 2, písm h) ObchZ: upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští - ve smyslu § 203, odst. 2 písm. i) ObchZ: upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že o určení konečné částky zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo SK ČB ve shodě s podmínkami smlouvy o upsání akcií dle § 204, odst. 5 ObchZ., ktero u uzavře jediný akcionář s SK ČB - ve smyslu § 203, odst. 2, písm j) ObchZ.: možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti SK ČB proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. V tomto případě je pak upisovatel oprávněn započítst své stávající pohledávky vůči SK ČB proti pohledávce SK ČB na splacení emis ního kurzu, a to až do plné výše pohledávky SK ČB na splacení emisního kurzu. Příslušnou dohodu o započtení SK ČB a upisovatel uzavřenou bez zbytečného odkladu a zavazují se poskytnout si k tomu nezbytnou součinnost. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm k) ObchZ.: vydání poukázek na akcie podle § 204b ObchZ. se neschvaluje - ve smyslu § 203, odst. 4 ObchZ.: upisování akcií hlavním akcionářem fornou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnostíSK ČB, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady, resp. j ediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu SK ČB do obchodního rejstříku. - nově emitované akcie SK ČB je možné vydat jako hromadné, a to až do výše 10 násobku jednotlivých akcií. Pravidla pro výměnu hromadných akcií SK ČB budou doplněna do stávajícího znění stanov SK ČB doplněním stanov v následujícím bodu tohoto rozhodn utí jediného akcionáře SK ČB. - Je splněna podmínka § 203 odst. 2 a ObchZ. o obsahu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti SK ČB. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady SK ČB, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady SK ČB ve smyslu § 190, o zvýšení základního kapitálu, má za následek změnu stávajícího obsahu stanov SK ČB a toto výše uvedené rozhodnutí nahrazuje ve smyslu § 173, odst. 3 ObchZ. rozhodnutí o změně stanov SK ČB. Představenstvo SK ČB je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové věci doví, úplné znění stanov ve smyslu § 173, odst. 4 ObchZ. 5.4.2004 - 16.4.2004
Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti: - důvod snížení - úhrada ztrát společnosti za minulé období - rozsah snížení - základní jmění bude sníženo z částky 44,800.000,- Kč, slovy čtyřicetčtyřimiliónůosmsettisíc korun českých o 42,800.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůosmsettisíc korun českých na novou výši 2,000.000,- Kč, slovy dvamilióny korun českých - způsob snížení základního jmění - snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu, přičemž vzaty z oběhu budou tyto akcie v držení jediného akcionáře: 380 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 60 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kč navrhovaný stav po snížení: základní jmění ve výše 2,000.000,- Kč je rozděleno do akcií na jméno takto: 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 27.4.2001 - 12.10.2001

Aktuální kontaktní údaje SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25187791
Obchodní firma: SK Dynamo České Budějovice, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 20.1.1999
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25187791
Firma: SK Dynamo České Budějovice, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.1.1999

Kontakty na SK Dynamo České Budějovice, a. s. IČO: 25187791

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Střelecký ostrov 27/3 , České Budějovice 370 01 11.10.2016
Sídlo: Střelecký ostrov 27/3 , České Budějovice 370 01 20.1.1999 - 11.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 370 01

Obory činností SK Dynamo České Budějovice, a. s. IČO: 25187791

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu 11.11.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 11.11.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 11.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.6.2009
poskytování tělovýchovných služeb 5.6.2009 - 11.11.2014
hostinská činnost 16.4.2004
pořádání sportovních a kulturních akcí 20.1.1999 - 5.6.2009
manažerská činnost 20.1.1999 - 5.6.2009
zprostředkovatelská činnost 20.1.1999 - 5.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.1.1999 - 5.6.2009
pronájem movitého a nemovitého majetku 20.1.1999 - 5.6.2009
reklamní činnost 20.1.1999 - 5.6.2009
pedagogická činnost v oblasti sportu 20.1.1999 - 5.6.2009
provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 20.1.1999 - 5.6.2009
činnosti spojené se sportovní činností v oblasti kopané 20.1.1999 - 11.11.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Střelecký ostrov 27/3 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1005981965
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 20.1.1999

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Střelecký ostrov 27/3 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1005981965
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.1999

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Střelecký ostrov 27/3 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1005981965
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.12.2003

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Střelecký ostrov 27/3 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1005981965
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.4.2014

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 7.12.2000

Živnost č. 7 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Manažerská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání sportovních a kulturních akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pedagogická činnost v oblasti sportu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 11.12.2000

Živnost č. 13 Pronájem movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Ostatní sportovní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy SK Dynamo České Budějovice, a. s. IČO: 25187791

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva k firmě společnosti připojí svůj podpis. 27.3.2015
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj p odpis člen představenstva. 27.2.2006 - 27.3.2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představvenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují předseda a místopředseda představenstva každý samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k natištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 20.1.1999 - 27.2.2006
Jméno: Martin Vozábal 12.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2017
Adresa: Kaštanová 1089, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Zdeněk Čadek 20.1.1999 - 27.7.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Suchovrbenské nám. 712/6, České Budějovice 370 06
Jméno: Miroslav Leroch 20.1.1999 - 27.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pekárenská 1023/13, České Budějovice 370 04
Jméno: Zdeněk Procházka 20.1.1999 - 27.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nám. Přemysla Otakara II 0 , 370 01 České Budějovice Česká republika
Jméno: Ing. Miloslav Varady 20.1.1999 - 27.9.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Prachatická 1198/23, České Budějovice 370 05
Jméno: Zdeněk Čadek 27.7.2000 - 27.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Suchovrbenské nám. 712/6, České Budějovice 370 06
Jméno: JUDr. Stanislav Flaška 27.7.2000 - 27.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strádova 1725/37, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Lubomír Skála 27.7.2000 - 27.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Jiří Stiegler 27.9.2001 - 12.10.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2001
Ve funkci: od 14.6.2001
Adresa: Sídliště 1. máje 1142, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Miloslav Varady 27.9.2001 - 11.2.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 29.7.2003
Ve funkci: do 29.7.2003
Adresa: Prachatická 1198/23, České Budějovice 370 05
Jméno: Miroslav Leroch 27.9.2001 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2001 do 29.7.2003
Adresa: Pekárenská 1023/13, České Budějovice 370 04
Jméno: Jiří Stiegler 12.10.2001 - 11.2.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2001 do 29.7.2003
Ve funkci: od 14.6.2001 do 29.7.2003
Adresa: Sídliště 1. máje 1142, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Lubomír Skála 11.2.2004 - 25.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.7.2003 do 18.2.2005
Adresa: U Francouzů 1131, Třeboň 379 01
Jméno: Ing. Miloslav Varady 11.2.2004 - 25.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.7.2003 do 18.2.2005
Adresa: Prachatická 1198/23, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Božena Stachová 25.6.2005 - 3.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 13.6.2005
Adresa: Zavadilka 2505, České Budějovice 370 05
Jméno: Mgr. Radomil Procházka 11.2.2004 - 27.2.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.7.2003 do 24.1.2006
Ve funkci: od 29.7.2003 do 24.1.2006
Adresa: 34, Nová Ves 370 06
Jméno: Zdeněk Kořínek 25.6.2005 - 17.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.7.2007
Adresa: 103, Dubné 373 84
Jméno: Ing. Pavel Matoušek 17.8.2007 - 7.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2007 do 21.1.2008
Adresa: Dr. E. Beneše 594, Česká Třebová 560 02
Jméno: Karel Poborský 27.2.2006 - 2.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2006 do 10.3.2011
Ve funkci: od 24.1.2006 do 10.3.2011
Adresa: Na Čtvrtkách 1034, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Daniela Marková 27.2.2006 - 2.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2006 do 10.3.2011
Adresa: Hlubocká 611, Borovany 373 12
Jméno: Mgr. Jiří Kotrba 7.2.2008 - 31.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2008 do 19.5.2013
Adresa: Masarykova 978, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Karel Poborský 2.7.2012 - 21.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2011
Ve funkci: od 11.3.2011
Adresa: Na Čtvrtkách 1034, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Daniela Marková 2.7.2012 - 2.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2011 do 25.2.2015
Adresa: Hlubocká 611, Borovany 373 12
Jméno: Karel Poborský 21.6.2013 - 2.3.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2011 do 25.2.2015
Ve funkci: od 11.3.2011 do 25.2.2015
Adresa: Pařížská 203/19, Praha 110 00
Jméno: Martin Vozábal 2.3.2015 - 12.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2015 do 31.8.2017
Adresa: Kaštanová 1089, Hluboká nad Vltavou 373 41

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Radomil Procházka 16.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2018
Ve funkci: od 30.8.2018
Adresa: 34, Nová Ves 370 06
Jméno: Antonín Šťastný 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2018
Adresa: Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Karel Hájek 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2018
Adresa: Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2018
Adresa: K Hůrce 285, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: prof. Ing. Marek Vochozka MBA, Ph.D. 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2019
Adresa: Kpt. Nálepky 1422/4, České Budějovice 370 08
Jméno: Ing. Vladimír Homola 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2018
Adresa: Vnislavova 331, Písek 397 01
Jméno: Ing. Tomáš Jindra MBA 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2018
Adresa: Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko 373 65
Jméno: Ing. Zdeněk Blažek 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2018
Adresa: Horní 142, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: JUDr. Stanislav Flaška 20.1.1999 - 27.7.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Strádova 1725/37, České Budějovice 370 07
Jméno: Doc. RNDr. Miroslav Tetter CSc. 20.1.1999 - 11.2.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.7.2003
Adresa: Plzeňská 574/5, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Petr Jánský 20.1.1999 - 11.2.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.7.2003
Adresa: Pekárenská 1129/44, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Antonín Ješátko 27.4.2001 - 11.2.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2000 do 29.7.2003
Adresa: Jabloňová 2147/32, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Karel Hudera 27.4.2001 - 11.2.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2000 do 29.7.2003
Adresa: Jírovcova 2132/77, České Budějovice 370 04
Jméno: Mgr. Stanislav Křída 27.4.2001 - 11.2.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2000 do 29.7.2003
Adresa: Hosínská 148/9, České Budějovice 370 10
Jméno: JUDr. Josef Průcha 27.4.2001 - 11.2.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2000 do 29.7.2003
Adresa: K Dolíčku 887/1, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Karel Matoušek 27.4.2001 - 11.2.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2000 do 29.7.2003
Adresa: sídliště Vajgar 680, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Zdeněk Čadek 11.2.2004 - 3.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2003 do 13.6.2005
Adresa: Suchovrbenské nám. 712/6, České Budějovice 370 06
Jméno: Karel Poborský 17.8.2004 - 3.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2004 do 13.6.2005
Adresa: Na Čtvrtkách 1034, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Petr Kocar 3.8.2005 - 3.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2005
Adresa: České Vrbné 2194, České Budějovice 370 11
Jméno: JUDr. Vladimír Koubek 11.2.2004 - 27.2.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2003 do 24.1.2006
Ve funkci: od 29.7.2003 do 24.1.2006
Adresa: Křesínská 1117 , Hluboká nad Vltavou-Zámostí Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Glowacz 17.8.2004 - 27.2.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2004 do 24.1.2006
Adresa: Vyšehrad 158, Český Krumlov 381 01
Jméno: Ladislav Marek 17.8.2004 - 27.2.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2004 do 24.1.2006
Adresa: Chelčického 95/15, České Budějovice 370 01
Jméno: Ivana Kulhavá 3.8.2005 - 27.2.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2005 do 24.1.2006
Adresa: 40, Doudleby 370 07
Jméno: Ing. Jan Špika 20.1.1999 - 25.10.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: K. Lávičky 1056/18, České Budějovice 370 07
Jméno: Mgr. Radomil Procházka 27.2.2006 - 25.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2006
Adresa: 34, Nová Ves 370 06
Jméno: Ing. Jiří Bažata 17.8.2004 - 20.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2004 do 7.12.2006
Adresa: Studniční 1362, Praha 156 00
Jméno: Mgr. Stanislav Gorčica 17.8.2004 - 16.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2004 do 14.1.2009
Adresa: Třešňová 317, Boršov nad Vltavou 373 82
Jméno: Ing. David Částek 25.10.2006 - 16.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.7.2006 do 14.1.2009
Adresa: Tomečkova 890/4, Brno 638 00
Jméno: Ing. Tomáš Kubín 11.2.2004 - 10.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2003 do 16.10.2009
Adresa: Pekárenská 1019/5, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Jan Špika 25.10.2006 - 10.11.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2003
Ve funkci: od 13.3.2006
Adresa: K. Lávičky 1056/18, České Budějovice 370 07
Jméno: Mgr. Pavel Matoušek 25.10.2006 - 10.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.7.2006 do 16.10.2009
Adresa: Vrbenská 2217/39, České Budějovice 370 06
Jméno: Pavel Míka 20.2.2007 - 10.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.12.2006 do 16.10.2009
Adresa: Alešovo nábřeží 443, Veselí nad Lužnicí 391 81
Jméno: Bc. Tomáš Jindra 10.11.2009 - 12.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2009
Adresa: Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko 373 65
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 11.2.2004 - 2.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2003 do 25.8.2008
Adresa: Jakubova 167, Roudné 370 07
Jméno: Ing. Ondřej Vitha 11.2.2004 - 2.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2003 do 25.8.2008
Adresa: E. Beneše 2244/100, České Budějovice 370 06
Jméno: Karel Hájek 17.8.2004 - 2.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2004 do 15.4.2009
Adresa: Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Mgr. Radomil Procházka 25.10.2006 - 25.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2006 do 25.1.2011
Ve funkci: od 13.3.2006 do 25.1.2011
Adresa: Hůrka 34 , Nová Ves u Českých Budějovic Česká republika
Jméno: Vladislav Kurz 20.1.1999 - 21.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 15.4.2013
Adresa: S. K. Neumanna 269/12, České Budějovice 370 01
Jméno: Petr Kocar 3.8.2005 - 21.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2005 do 15.4.2013
Adresa: České Vrbné 2194, České Budějovice 370 11
Jméno: David Gorčica 16.3.2009 - 21.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2009 do 15.4.2013
Adresa: 18 , 383 32 Chlumec Česká republika
Jméno: Ing. Jan Špika 10.11.2009 - 21.6.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2003 do 15.4.2013
Ve funkci: od 13.3.2006 do 15.4.2013
Adresa: Jabloňová 2128/30, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 2.7.2012 - 26.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2008 do 25.8.2013
Adresa: K Hůrce 285, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Ing. Ondřej Vitha 2.7.2012 - 26.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2008 do 25.8.2013
Adresa: E. Beneše , 370 06 České Budějovice Česká republika
Jméno: Antonín Šťastný 16.3.2009 - 3.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2009
Adresa: Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Tomáš Jindra MBA 12.11.2010 - 3.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2009
Adresa: Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko 373 65
Jméno: Karel Hájek 2.7.2012 - 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009
Adresa: Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Vladimír Homola 21.6.2013 - 5.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2013
Adresa: Vnislavova 331, Písek 397 01
Jméno: Ing. Zdeněk Blažek 27.4.2001 - 3.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2000
Adresa: Horní 142, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Mgr. Radomil Procházka 25.10.2012 - 11.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2011
Ve funkci: od 26.1.2011
Adresa: 34, Nová Ves 370 06
Jméno: Antonín Šťastný 3.10.2013 - 11.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2009
Adresa: Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Tomáš Jindra MBA 3.1.2014 - 11.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2009
Adresa: Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko 373 65
Jméno: Ondřej Vitha 26.8.2013 - 2.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.8.2013 do 19.1.2017
Adresa: E. Beneše 2244/100, České Budějovice 370 06
Jméno: Miroslav Dvořák 26.8.2013 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.8.2013 do 26.8.2018
Adresa: K Hůrce 285, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Karel Hájek 30.7.2015 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009 do 9.1.2014
Adresa: Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Vladimír Homola 5.11.2015 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2013 do 15.4.2018
Adresa: Vnislavova 331, Písek 397 01
Jméno: Ing. Zdeněk Blažek 3.12.2015 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2000 do 9.1.2014
Adresa: Horní 142, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Mgr. Radomil Procházka 11.10.2016 - 16.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2011 do 9.1.2014
Ve funkci: od 26.1.2011 do 9.1.2014
Adresa: 34, Nová Ves 370 06
Jméno: Antonín Šťastný 11.10.2016 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2009 do 9.1.2014
Adresa: Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Tomáš Jindra MBA 11.10.2016 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2009 do 9.1.2014
Adresa: Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko 373 65
Jméno: Marek Vochozka 8.11.2016 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.10.2016 do 29.8.2018
Adresa: Kpt. Nálepky 1422/4, České Budějovice 370 08
Jméno: Mgr. Radomil Procházka 16.4.2019 - 16.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2014 do 29.8.2018
Ve funkci: od 10.1.2014 do 29.8.2018
Adresa: 34, Nová Ves 370 06
Jméno: Ing. Zdeněk Blažek 16.4.2019 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2014 do 29.8.2018
Adresa: Horní 142, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Antonín Šťastný 16.4.2019 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2014 do 29.8.2018
Adresa: Masarykova 971, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Tomáš Jindra MBA 16.4.2019 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2014 do 29.8.2018
Adresa: Na Chobotě 393, Dolní Bukovsko 373 65
Jméno: Karel Hájek 16.4.2019 - 16.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2014 do 29.8.2018
Adresa: Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou 373 41

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Emil Kristek 11.2.2004 - 27.2.2006
Adresa: Milady Horákové 1395 , České Budějovice 2 Česká republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Martin Vozábal

Vlastníci firmy SK Dynamo České Budějovice, a. s. IČO: 25187791

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 16 400 000 Kč - 16.4.2004
zakladni 2 000 000 Kč - 12.10.2001 - 16.4.2004
zakladni 44 800 000 Kč - 20.1.1999 - 12.10.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 164 19.1.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 164 11.11.2014 - 19.1.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 164 16.4.2004 - 11.11.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 12.10.2001 - 16.4.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 400 20.1.1999 - 12.10.2001
Akcie na jméno 50 000 Kč 60 20.1.1999 - 12.10.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 20.1.1999 - 12.10.2001
Akcie na jméno 500 Kč 1 600 20.1.1999 - 12.10.2001

Sbírka Listin SK Dynamo České Budějovice, a. s. IČO: 25187791

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 974/SL 71 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.4.2015 9.4.2015 39
B 974/SL 70 stanovy společnosti úplné znění ke dni 3.3.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2015 17.3.2015 12
B 974/SL 69 notářský zápis [42/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 3.3.2015 5.3.2015 9.3.2015 3
B 974/SL 67 stanovy společnosti úplné znění ke dni 10.9.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2015 6.1.2015 12
B 974/SL 65 notářský zápis 741/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2014 7.11.2014 11.11.2014 6
B 974/SL 64 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.4.2014 9.4.2014 44
B 974/SL 63 ostatní Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2013 30.7.2013 2.8.2013 6
B 974/SL 62 ostatní Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2013 20.6.2013 25.6.2013 5
B 974/SL 61 ostatní Zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2013 29.5.2013 5.6.2013 3
B 974/SL 60 výroční zpráva r.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2013 3.4.2013 44
B 974/SL 59 ostatní - Zápis o průběhu zasedání doz.rady a o jeho rozhodnutích Krajský soud v Českých Budějovicích 26.1.2011 24.10.2012 26.10.2012 1
B 974/SL 58 ostatní - Zápis z jednání valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 16.11.2010 24.10.2012 26.10.2012 2
B 974/SL 57 ostatní Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 11.3.2011 29.6.2012 3.7.2012 2
B 974/SL 56 ostatní Zápis z jed. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 10.3.2011 29.6.2012 3.7.2012 4
B 974/SL 55 ostatní Zápis z jed. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2009 29.6.2012 3.7.2012 4
B 974/SL 54 ostatní Zápis z jed. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2008 29.6.2012 3.7.2012 4
B 974/SL 53 výroční zpráva r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2012 15.3.2012 44
B 974/SL 52 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2011 45
B 974/SL 51 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2010 44
B 974/SL 50 podpisové vzory + Zápis z jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.10.2009 11.11.2009 3
B 974/SL 49 výroční zpráva - Příl.č.4 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 1
B 974/SL 48 výroční zpráva - Příl.č.3 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 1
B 974/SL 47 výroční zpráva - Příl.č.2 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 1
B 974/SL 46 výroční zpráva - Příl.č.1 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 1
B 974/SL 45 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 41
B 974/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2009 2
B 974/SL 43 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2009 2
B 974/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.2008 13.5.2008 13
B 974/SL 41 notářský zápis 69/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.2008 13.5.2008 14
B 974/SL 40 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2008 35
B 974/SL 39 podpisové vzory + Zápis z jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.1.2008 14.2.2008 4
B 974/SL 38 ostatní -Změna vlastního kapitálu Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2007 1
B 974/SL 37 ostatní -Leasingové smlouvy-r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2007 1
B 974/SL 36 ostatní -Dl. hmot. a nehmot. majetek Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2007 1
B 974/SL 35 ostatní - Organizační struktura Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2007 2
B 974/SL 34 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2007 36
B 974/SL 33 výroční zpráva -r. 2006 - úvod - 2 str. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2007 2
B 974/SL 32 výroční zpráva -r.2006 - úvod - 1 str. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2007 1
B 974/SL 31 podpisové vzory + čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 20.8.2007 4
B 974/SL 30 ostatní - Zápis z VH -24.7.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 20.8.2007 4
B 974/SL 29 podpisové vzory + Zápis ze zased.dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 7.12.2006 21.2.2007 3
B 974/SL 28 ostatní -zápis z jed. VH - 13.7.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2006 1.11.2006 3
B 974/SL 27 ostatní -zápis z jed. rady-13.3.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2006 1.11.2006 2
B 974/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2006 2
B 974/SL 25 výroční zpráva - r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2006 39
B 974/SL 24 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2006 28.2.2006 4
B 974/SL 23 ostatní Zápis ze zased.předst.+jedn.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.1.2006 28.2.2006 3
B 974/SL 22 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2005 22
B 974/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.4.2005 23.6.2005 2
B 974/SL 20 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.2.2005 23.6.2005 2
B 974/SL 19 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 14.4.2004 16.8.2004 1
B 974/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2004 3.5.2004 13
B 974/SL 17 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2004 13.4.2004 4
B 974/SL 16 notářský zápis 96/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2004 13.4.2004 6
B 974/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.2.2004 13
B 974/SL 14 notářský zápis 38/2004 o změně stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 10.2.2004 16.2.2004 2
B 974/SL 13 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 16.2.2004 11
B 974/SL 12 ostatní - Zápis ze zas.předst.a DR Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 16.2.2004 4
B 974/SL 11 ostatní -Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 16.2.2004 3
B 974/SL 9 ostatní - Zápis z jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2002 3.1.2003 3
B 974/SL 10 výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.1.2003 38
B 974/SL 8 účetní závěrka - r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2001 20
B 974/SL 7 ostatní -Jednání schůze představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2001 15.10.2001 2
B 974/SL 6 ostatní - Záp.z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2001 15.10.2001 2
B 974/SL 5 notářský zápis 505/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2000 9.3.2001 18
B 974/SL 4 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.9.2000 21
B 974/SL 2 ostatní -Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2000 2.8.2000 2
B 974/SL 1 notářský zápis 375/98+ 372/98(ZL)+ Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.1998 28.1.1999 22
B 974/SL 3 ostatní -Zápis z jednání přestav. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2000 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SK Dynamo České Budějovice, a. s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SK Dynamo České Budějovice, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.