Hlavní navigace

SINEKA a.s. Praha IČO: 40762050

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SINEKA a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 40762050.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SINEKA a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o SINEKA a.s. IČO: 40762050

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25. 6. 1991
Spisová značka: B 796
IČO: 40762050
Obchodní firma: SINEKA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 25.6.1991
Datum vzniku: 25.6.1991
Valná hromada společnosti SINEKA a.s. přijala dne 28.1.2019 toto usnesení: Základní kapitál společnosti SINEKA a.s., se sídlem 28. pluku 128/12, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 407 62 050, se snižuje o částku 8.368.000,-- Kč, slovy osm miliónů tři sta šedesát osm tisíc korun českých, tedy z původní výše základního kapitálu 10.460.000,-- Kč (slovy deset miliónů čtyři sta šedesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.092.000,-- Kč (slovy dva milióny devadesát dva tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti SINEKA a.s. o 8.000,-- Kč (slovy osm tisíc korun českých), tedy z původní jmenovité hodnoty 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou ho dnotu 2.000,-- Kč (slovy dva tisíce korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 8.368.000,-- Kč, slovy osm miliónů tři sta šedesát osm tisíc korun českých, bude do 1 (slovy jednoho) roku ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena akcionářům (pod le poměru jmenovitých hodnot jejich akcií). Stanoví se lhůta pro předložení akcií společnosti k jejich výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou v délce 90 (slovy devadesáti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem pro snížení základního kapitálu je přehodnocení investičních záměrů společnosti a nová podoba vlastnického nemovitostního portfolia společnosti a účelem je (z uvedeného důvodu) absence potřeby kumulovat větší kapitál společnosti a v návaznosti na důvody snížení základního kapitálu výplata částky, o níž byl snížen základní kapitál, akcionářům. 31.1.2019 - 22.7.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.7.2014 - 29.3.2022
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014 - 29.3.2022
"Zvyšuje se základní kapitál společnosti SINEKA a.s. takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 1.560.000,---- Kč, slovy jeden milión pět set šedesát tisíc korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 156 (slovy jedno sto padesát šest) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože akcie nebudu upisovány peněžitými vklady, ale dále uvedenými vklady nepeněžitými. Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - rovným dílem akcionářům Ing. Vladimíru Stehnovi, narozenému 28.4.1957, rodné číslo 57-04-28/1836, bytem Chotěboř, Šumperská 1135, PSČ 583 01, a Ing. Pavlu Machálkovi, narozenému 17.3.1957, rodné číslo 57-03-17/0990, bytem Havlíčkův Brod, Práčat 1150, PSČ 580 01. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář notáře JUDr. Ladislava Vondráka na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí 46 dnů (slovy čtyřiceti šesti dnů) ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určeným zájemcům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude do vlastních rukou předána nebo na jejich adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřená razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví částkou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele se stanoví takto - místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (kancelář notáře JUDr. Ladislava Vondráka na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430). lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií. Předmětem nepeněžitého vkladu Ing. Vladimíra Stehno, rodné číslo 57-04-28/1836, bytem Chotěboř, Šumperská 1135, PSČ 583 01, bude jemu náležející ideální polovina nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu - Katastrálního pracoviště v Havlíčkově Brodě na listu vlastnictví číslo 9073 pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod jako stavba občanského vybavení číslo popisné 3880 (Havlíčkův Brod) postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st . 7274, a dále ideální jedna třetina nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrálního pracoviště Kyjov na listu vlastnictví číslo 1649 pro obec Vlkoš a katastrální území Vlkoš u Kyjova jako jiná stavb a postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní 1371/2 a na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní 1371/3 a pozemky označené jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní 1371/2 (stavební parcela ), ostatní plocha číslo parcelní 2477 (pozemková parcela) a ostatní plocha číslo parcelní 2478 (pozemková parcela), tak jak je tento nepeněžitý vklad popsán ve znaleckém posudku zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1506-128/13 a znaleckém po sudku zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1507-129/13 znalce Ing. Tomáše Volka, bytem Velatice 214, PSČ 664 05, okres Brno-venkov, (ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2.10.2013 číslo jednací 2 Nc 5508/2013-5, které nabylo právní moci dne 11.10.2013). Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaných znaleckých posudků stanovena částkou 785.000,-- Kč (slovy sedm set osmdesát pět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Ing.Vladimíru Stehnovi 78 (slovy sedmdesát osm) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Předmětem nepeněžitého vkladu Ing. Pavla Machálka, narozeného 17.3.1957, rodné číslo 57-03-17/0990, bytem Havlíčkův Brod, Práčat 1150, PSČ 580 01, bude jemu náležející ideální polovina nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu - Katastrálního pracoviště v Havlíčkově Brodě na listu vlastnictví číslo 9073 pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod jako stavba občanského vybavení číslo popisné 3880 (Havlíčkův Brod) postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 7274, a dále ideální jedna třetina nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrálního pracoviště Kyjov na listu vlastnictví číslo 1649 pro obec Vlkoš a katastrální území Vlko š u Kyjova jako jiná stavba postavená na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní 1371/2 a na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní 1371/3 a pozemky označené jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parceln í 1371/2 (stavební parcela), ostatní plocha číslo parcelní 2477 (pozemková parcela) a ostatní plocha číslo parcelní 2478 (pozemková parcela), tak jak je tento nepeněžitý vklad popsán ve znaleckém posudku zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1506-128/13 a znaleckém posudku zapsaném ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1507-129/13 znalce Ing. Tomáše Volka, bytem Velatice 214, PS Č 664 05, okres Brno-venkov, (ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2.10.2013 číslo jednací 2 Nc 5508/2013-5, které nabylo právní moci dne 11.10.2013) Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaných znaleckých posudků stanovena částkou 785.000,-- Kč (slovy sedm set osmdesát pět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Ing. Pavlu Machálkovi 78 (slovy sedmdesát osm) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je podpora rozvoje obchodní činnosti společnosti a posílení ekonomické stability společnosti. 15.11.2013 - 10.12.2013
Valná hromada přijala dne 22.4.2013 toto usnesení: "Zvyšuje se základní kapitál společnosti SINEKA a.s. takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 7.900.000,---- Kč, slovy sedm miliónů devět set tisíc korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 790 (slovy sedm set devadesát) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun česk ých, které budou mít listinnou podobu. Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože akcie nebudu upisovány peněžitými vklady, ale dále uvedenými vklady nepeněžitými. Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům - rovným dílem akcionářům Ing. Vladimíru Stehnovi, narozenému 28.4.1957, rodné číslo 57-04-28/1836, bytem Chotěboř, Šumperská 1135, PSČ 583 01, a Ing. Pavl u Machálkovi, narozenému 17.3.1957, rodné číslo 57-03-17/0990, bytem Havlíčkův Brod, Práčat 1150, PSČ 580 01. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář notáře JUDr. Ladislava Vondráka na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430. Určuje se, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí 46 dnů (slovy čtyřiceti šesti dnů) ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určeným zájemcům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude do vlastních rukou předána nebo na jejich adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o z výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřená razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví částkou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele se stanoví takto - místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (kancelář notáře JUDr. Ladislava Vondráka na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430). lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií. Předmětem nepeněžitého vkladu Ing. Vladimíra Stehno, rodné číslo 57-04-28/1836, bytem Chotěboř, Šumperská 1135, PSČ 583 01, bude jemu náležející ideální jedna šestina nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu - Katastrál ního pracoviště v Havlíčkově Brodě na listu vlastnictví číslo 4691 pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod jako objekt občanského vybavení číslo popisné 261 (Havlíčkův Brod) postavený na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 132, tak jak je tento nepenežitý vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Tomáše Volka, bytem Velatice 214, PSČ 664 05, okres Brno-venkov, (ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.3.2013 číslo jednací 2 Nc 4841/2013-4, které nab ylo právní moci dne 12.4.2013) zapsaného v jeho znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1418-41/13. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 3.950.000,-- Kč (slovy tři milióny devět set padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Ing.Vladimíru Stehnovi 395 (slovy tři sta devadesát pět) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Předmětem nepeněžitého vkladu Ing. Pavla Machálka, narozeného 17.3.1957, rodné číslo 57-03-17/0990, bytem Havlíčkův Brod, Práčat 1150, PSČ 580 01, bude jemu náležející ideální jedna šestina nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu p ro Vysočinu - Katastrálního pracoviště v Havlíčkově Brodě na listu vlastnictví číslo 4691 pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod jako objekt občanského vybavení číslo popisné 261 (Havlíčkův Brod) postavený na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st. 132, tak jak je tento nepenežitý vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Tomáše Volka, bytem Velatice 214, PSČ 664 05, okres Brno-venkov, (ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.3.2013 číslo jednací 2 Nc 4841/2013-4, které nabylo právní moci dne 12.4.2013) zapsaného v jeho znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1418-41/13. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 3.950.000,-- Kč (slovy tři milióny devět set padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá Ing. Pavlu Machálkovi 395 (slovy tři sta devadesát pět) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je podpora rozvoje obchodní činnosti společnosti a posílení ekonomické stability společnosti. 3.5.2013 - 20.6.2013
ze 100 % upsaných akcií je splaceno ke 22.5.1991 52,2 %. 25.6.1991 - 18.2.2003
údaje o zřízení akciové společnosti: 25.6.1991 - 16.7.2014
akciová společnost SINEKA a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 20.5.1991. Zakladatelé uskutečnili podle § 25 zák. č. o akciových společnostech jednorázové zalo- žení společnosti. Uzavřeli zakladatelskou smlouvu s tím, že schválili stanovy společnosti, jmenovali členy předsta- venstva, dozorčí radu, revizora účtů. 25.6.1991 - 16.7.2014

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 40762050
Obchodní firma: SINEKA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 22. 5. 1991
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 40762050
Firma: SINEKA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 22. 5. 1991

Kontakty na SINEKA a.s. IČO: 40762050

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 28. pluku 128/12, Praha 10100, Česká republika 20.2.2017
Sídlo: Pavla Beneše 750/12, Praha 19900, Česká republika 15.11.2013 - 20.2.2017
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, Praha 3 13000, Česká republika 30.8.2012 - 15.11.2013
Sídlo: Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika 18.2.2003 - 30.8.2012
Sídlo: Velehradská 3, Praha 3 13000, Česká republika 25.6.1991 - 18.2.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: 28. pluku 128/12, Praha 10100

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 28. pluku 128/12, Praha 10100

Obory činností SINEKA a.s. IČO: 40762050

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 29.3.2022
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.8.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.2.2009 - 29.3.2022
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.3.1993 - 10.2.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 31.3.1993 - 10.2.2009
provozování restauračních a hotelových zařízení, maloobchodních prodejen vlastních i pronajatých 25.6.1991 - 31.3.1993
obchodní činnost v oboru potravinářského as spotřebního zboží 25.6.1991 - 31.3.1993

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 23. 8. 2012

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 3. 1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava staveniště
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy SINEKA a.s. IČO: 40762050

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Jaroslav Stehno
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 29.3.2022
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Mgr. Marcela Machálková
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.3.2022
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Petra Nožková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.4.2022
Adresa U Školy 4337, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Petra Nožková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.3.2022 do 1.4.2022
Adresa U Školy 4337, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Jaroslav Stehno
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.10.2019 do 29.3.2022
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Ing. Petra Nožková
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 3.4.2020 do 29.3.2022
Adresa U Školy 4337, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Mgr. Marcela Machálková
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 20.2.2017 do 29.3.2022
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Petra Nožková
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 22.7.2019 do 3.4.2020
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Bc. Jaroslav Stehno
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.2.2017 do 10.10.2019
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Ing. Petra Machálková
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 20.2.2017 do 22.7.2019
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Pavel Machálek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.7.2014 do 20.2.2017
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Jaroslav Stehno
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.7.2014 do 20.2.2017
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Ing. Vladimír Stehno
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.7.2014 do 20.2.2017
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Ing. Pavel Machálek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.7.2014 do 20.2.2017
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Vladimír Stehno
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.7.2014 do 20.2.2017
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Jaroslav Stehno
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.7.2014 do 20.2.2017
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Jaroslav Stehno
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.8.2012 do 16.7.2014
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Ing. Pavel Machálek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 6.10.2013 do 16.7.2014
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Vladimír Stehno
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 6.10.2013 do 16.7.2014
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Ing. Pavel Machálek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.2.2009 do 6.10.2013
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Vladimír Stehno
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.2.2009 do 6.10.2013
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Jméno Karel Valtr
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.2.2009 do 30.8.2012
Adresa Nad hliništěm 1033, 58301 Chotěboř
Jméno Karel Valtr
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2008 do 10.2.2009
Adresa Nad hliništěm 1033, 58301 Chotěboř
Jméno Karel Heřmánek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 31.1.2008 do 10.2.2009
Adresa II/3139, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Alena Drozdová
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 31.1.2008 do 10.2.2009
Adresa II/3140, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Karel Heřmánek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2003 do 31.1.2008
Adresa Žižkov II 3139, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Milan Ráliš
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.12.2004 do 31.1.2008
Adresa Suchá 155, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Alena Drozdová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.12.2004 do 31.1.2008
Adresa Žižkov II 3140, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Karel Heřmánek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 31.1.2008 do 31.1.2008
Adresa II/3139, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Alena Drozdová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2008 do 31.1.2008
Adresa II/3140, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Milan Rališ
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 31.1.2008 do 31.1.2008
Adresa 155, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Alena Drozdová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2003 do 21.12.2004
Adresa Žižkov II 1277, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Milan Ráliš
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2003 do 21.12.2004
Adresa Humpolecká 640, 58001 Havlíčkův Brod
Jméno ing. Petra Kabrdová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.12.1992 do 18.2.2003
Adresa Jihlavská 1105, Havlíčkův Brod
Jméno ing. Alena Drozdová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.12.1992 do 18.2.2003
Adresa Žižkov II 1277, Havlíčkův Brod
Jméno Karel Heřmánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.12.1992 do 18.2.2003
Adresa Žižkov II 3139, Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Ludmila Nekolová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.6.1991 do 29.12.1992
Adresa Machuldova 570, 14000 Praha 4
Jméno Ing. Jaromír Kasal
Funkce člen
Ve funkci od 25.6.1991 do 29.12.1992
Adresa Velehradská 3, 13000 Praha 3
Jméno Ing. Karel Siegel
Funkce člen
Ve funkci od 25.6.1991 do 29.12.1992
Adresa Valentova 1744, 14000 Praha 4

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Marcela Machálková
Člen statutárního orgánu: Ing. Petra Nožková
Člen statutárního orgánu: Ing- Jaroslav Stehno

Vlastníci firmy SINEKA a.s. IČO: 40762050

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 2 092 000 Kč - 22.7.2019
Základní kapitál 10 460 000 Kč - 10.12.2013 - 22.7.2019
Základní kapitál 8 900 000 Kč 100% 20.6.2013 - 10.12.2013
Základní kapitál 1 000 000 Kč 100% 18.2.2003 - 20.6.2013
Základní kapitál 1 000 000 Kč - 31.3.1993 - 18.2.2003
Základní kapitál 102 000 Kč - 25.6.1991 - 31.3.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 1 046 22.7.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 046 10.12.2013  - 22.7.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 890 20.6.2013  - 10.12.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 31.3.1993  - 20.6.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 102 25.6.1991  - 31.3.1993

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SINEKA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.