SimpleCell Networks a.s. Praha IČO: 25291441

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SimpleCell Networks a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25291441.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SimpleCell Networks a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Zprostředkovatelská činnost a další.

Základní údaje o SimpleCell Networks a.s. IČO: 25291441

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.3.2001
Spisová značka: B 7147
IČO: 25291441
Obchodní firma: SimpleCell Networks a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.7.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 9.7.1998
Valná hromada společnosti rozhodla dne 05.12.2018 o zvýšení základního kapitálu následovně: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií tak, že základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 3.182.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto osmdesát dva milionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku ve výši celkem 13.182.000,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad či pod částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním následujících nových akcií Společnosti: 10.000 kusů (slovy: deset tisíc kusů) kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako ce nný papír. Navrhovaný emisní kurs jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navrhovaný celkový emisní kurs všech nových akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot všech nových akcií a činí tedy 10.000. 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Akcie nebudou upisovány ani na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Akcie budou upisovány v rámci dvou kol s využitím přednostního práva akcionářů, tj. na tomto zvýšení základního kapitálu se mohou podílet dle svých akciových podílů v šichni akcionáři Společnost. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc koru n českých), činí 3,142677561 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se od poloviny akcie příslušně zaokrouhluje nahoru a dolu, tedy společnost Lucrosus Prague Holding s.r.o. může upsat a získat nové celé akcie Společnosti v počtu 1.700 kusů (slo vy: jeden tisíc sedm set kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, dále společnost Pactio Invest a.s. může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 1.703 kusů (slovy: jeden t isíc sedm set tři kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá a konečně společnost SimpleCell Europe s.r.o. může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 6.597 kusů (šest tisíc pět set devadesát sedm kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou v prvním kole upsány na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem 15.01.2019 (slovy: patnáctého ledna roku dva tisíce devatenáct), a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Místem pro upisování je sídlo Společnosti. Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky Společnosti vůči upisovateli a naopak, spočívající např. v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných akcií proti pohledávce vůči Společnosti spočívající například v právu na vrácení úvěru a zaplacen í úroku z něj. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v prvním kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%, slovy: jedno sto procent) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 2900804660/2010, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v prvním kole. Smlouva o úpisu akcií musí být uzavřena mezi Společností a upisovatelem v sídle Společnosti, a to v písemné formě ve lhůtě opět odpovídající lhůtě pro úpis akcií v první kole. Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií. Jestliže upisovatel neakceptuje znění smlouvy o úpisu akcií, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo k úpisu neuplatnil. V případě, že některý z akcionářů neupíše v prvním kole ve stanovené lhůtě anebo stanovenou formou zcela či v plném rozsahu nové akcie Společnosti anebo se tohoto práva vzdá, má potom v druhém kole každý ze zbývajících akcionářů ve smyslu § 484, odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích přednostní právo na upsání i takovýchto neupsaných akcií. Údaje a podmínky pro využití přednostního práva na upisování nových v prvním kole neupsaných akcií jsou ve druhém kole upisování následující: Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je sídlo Společnosti, a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Lhůta pro vykonání úpisu nových akcií ve druhém kole je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem 14.02.2019 (slovy: čtrnáctého února roku dva tisí ce devatenáct). Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Předmětem úpisu budou všechny ty nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. Emisní kurs každé nové akcie se v druhé m kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v druhém kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%, slovy: jedno sto procent) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 2900804660/2010, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve druhém kole. Počet nových akcií, které lze upsat ve druhém kole na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovit é hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), činí opět 3,142677561, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pokud některý z akcionářů ve druhém kole neprojeví zájem o úpis akcií, budou akcie na něj připadající nabídnuty k upsání ostatním akci onářům Společnosti, kteří o úpis projevili zájem, jako předem určeným zájemcům, v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Tito předem určení zájemci jsou povinni vykonat úpis nových akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem 20. 03.2019 (slovy: dvacátého března roku dva tisíce devatenáct) v sídle Společnosti. Emisní kurs každé nové akcie se v tomto třetím kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v třetím kole upsaných akcií splatit v plné vý ši (100%, slovy: jedno sto procent) formou peněžitého vkladu na účet Společnosti č.ú. 2900804660/2010, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v třetím kole. Nové akcie, které nebudou upsány výše popsaným způsobem, nebudou v souladu se stanovami Společnosti již upisovány. 6.12.2018
Valná hromada společnosti učinila dne 21.1.2016 následující rozhodnutí, a to pod odkládací podmínkou, (jíž bylo poskytnutí finančních prostředků společnosti v celkové výši 32.424.000,- Kč, (slovy: třicet dva milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce korun čes kých) (s pevným úrokem ve výši 76.000,- Kč, slovy: sedmdesát šest tisíc korun českých) ze strany pana Ing. Radovana Vávry, nar. 27.11.1963, bydlištěm Žižkovo nám. 3/3, 390 01 Tábor, a to na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.12.2015 mezi společností, jakožto úvěrovaným, a panem Ing. Radovanem Vávrou, jakožto úvěrujícím, a dále mezi přistoupivšími účastníky panem Pavlem Sodomkou, nar. 6.1.1968, bydlištěm U vápenné skály 1034/7, Podolí, 147 00 Praha 4 a společností KARTCENTRUM s.r.o., IČ: 25145347, se sídlem Jankovcova 862/47, 17000 Praha 7), která ke dni zápisu tohoto rozhodnutí do obchodníku byla splněna: 1.Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.100.000,-Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) o částku 1.082.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát dv a tisíce korun českých) na částku 3.182.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto osmdesát dva tisíce korun českých). 2.Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.082.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát dva tisíce korun českých), se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: 1 082 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, dále jen Akcie. 4.Navrhovaný emisní kurs jedné Akcie činí 30.036,9685767098 Kč (slovy: třicet tisíc třicet šest korun českých a devět miliard šest set osmdesát pět milionů sedm set šedesát sedm tisíc devadesát osm haléřů) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty jedné Akcie, tj. částka ve výši 29.036,9685767098 Kč (slovy: dvacet devět tisíc třicet šest korun českých a devět miliard šest set osmdesát pět milionů sedm set šedesát sedm tisíc devadesát osm haléřů), bude tvořit emisní ážio. Navrhovaný celkový emisní kurs A kcií činí 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých), celkové emisní ážio činí 31.418.000,-Kč (slovy: třicet jedna milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých). 5.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se oba akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společn osti. 6.Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 7.Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je pan Ing. Radovan Vávra, nar. 27.11.1963, bydlištěm Žižkovo nám. 3/3, Tábor, PSČ 390 01 (dále jen upisovatel). 8.Akcie budou upsány na základě Smlouvy o úpisu Akcií uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct), dále jen Smlo uva o úpisu Akcií. 9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo: 2900804660/2010, a to ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct). 10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných Akcií (dále jen pohledávka spole čnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení úvěru a zaplacení úroků dle Úvěrové smlouvy (dále jen pohledávka upisova tele vůči společnosti). 11.Emisní kurs nově upisovaných Akcií bude splacen formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých). 12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ: 25711229, se sídlem Hvě zdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle, a to v písemné formě a ve lhůtě do 29.2.2016 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce šestnáct). 13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů pět set tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 32.500.000,- Kč (slovy: třicet dva mili onů pět set tisíc korun českých), který tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu NZ 38/2016 ze dne 21.1.2016. 15.3.2016

Aktuální kontaktní údaje SimpleCell Networks a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25291441
Obchodní firma: SimpleCell Networks a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 9.7.1998
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25291441
Firma: SimpleCell Networks a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.7.1998

Kontakty na SimpleCell Networks a.s. IČO: 25291441

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 10.1.2017
Sídlo: Na Beránce 57/2 , Praha 160 00 13.5.2015 - 10.1.2017
Sídlo: Palackého 724/8 , Praha 110 00 29.12.2011 - 13.5.2015
Sídlo: Biskupský dvůr 1147/6 , Praha 110 00 3.3.2006 - 29.12.2011
Sídlo: Jeruzalémská 1782/11 , Praha 110 00 8.11.2000 - 3.3.2006
Sídlo: Máchova 990 , Náchod 547 01 9.7.1998 - 8.11.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hvězdova 1716/2, Praha 140 00

Obory činností SimpleCell Networks a.s. IČO: 25291441

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování služeb elektronických komunikací 15.3.2016
zajišťování veřejných komunikačních sítí 15.3.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.12.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 29.12.2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců 9.7.1998 - 29.12.2011
Realitní činnost 9.7.1998 - 29.12.2011
Zprostředkovatelská činnost 9.7.1998 - 29.12.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.7.1998 - 29.12.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Zprostředkovatelská činnost

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

  • Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.7.1998

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení

Vedení firmy SimpleCell Networks a.s. IČO: 25291441

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1)V případě právních jednání, na základě kterých dochází (i) k nabývání a zcizování majetku (vyjma nemovitého majetku) v celkové hodnotě do 1.000.000,- Kč (slovy: jednoho milionu korun českých), (ii) k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti (vyjma nem ovitého majetku) v hodnotě do 1.000.000,- Kč (slovy: jednoho milionu korun českých) a (iii) k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění do celkové hodnoty 1.000.000,- Kč (slovy: jednoho milionu korun českých) (vyjma smluv o úvěru či zápůjčc e), jedná za společnost každý člen představenstva samostatně. 2)V případě právních jednání, na základě kterých dochází (i) k nabývání a zcizování majetku (vyjma nemovitého majetku) v celkové hodnotě nad 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) až do 5.000.000,- Kč (slovy: pěti milionů korun českých) včetně , (ii) k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti (vyjma nemovitého majetku) v hodnotě nad 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) až do 5.000.000,- Kč (slovy: pěti milionů korun českých) včetně a (iii) k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění v celkové hodnotě od 1.000.000,- Kč (slovy: jednoho milionu korun českých) do 5.000.000,- Kč (slovy: pěti milionů korun českých) včetně (vyjma smluv o úvěru či zápůjčce), jednají za společnost předseda představenstva a člen představens tva společně. 3)V případě právních jednání, na základě kterých dochází (i) k nabývání a zcizování majetku (vyjma nemovitého majetku) v celkové hodnotě nad 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), (ii) k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti (vyjma nemovi tého majetku) v hodnotě nad 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), (iii) k jakékoliv dispozici s nemovitým majetkem společnosti vč. jeho pronájmu, jakož i k právním jednáním, na základě kterých společnost nabývá či pozbývá nemovitý majetek, vš e bez ohledu na hodnotu takového nemovitého majetku, (iv) k jakékoliv dispozici se závodem společnosti vč. jeho převodu či zastavení, (v) k uzavírání jakýchkoliv smluv o úvěru či smluv o zápůjčce, a (vi) k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění nad celkovou hodnotu 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), jednají za společnost předseda představenstva a člen představenstva společně a současně musí být k takovému právnímu jednání udělen předchozí souhlas valné hromady a též dozor čí rady společnosti. 4)V případě právních jednání, která nelze podřadit pod výše uvedené způsoby jednání za společnost (které mají vždy přednost), jednají za společnost vždy předseda představenstva a člen představenstva společně. 15.3.2016
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 13.5.2015 - 15.3.2016
Navenek jménem společnosti jedná samostatně člen představenstva. 29.12.2011 - 13.5.2015
Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje předseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva. 3.3.2006 - 29.12.2011
Způsob jednání: 1. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně, s výjimkou jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti v hodnotě nad 100.000,- Kč a to včetně založení a vedení běžného účtu. 2. Dále jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda společně s místopředsedou představenstva, v případech jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti v hodnotě od 100.000,- Kč do 500.000,- Kč a to včetně založení a vedení běžného účtu. 3. Jinak jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda společně s místopředsedou představenstva, v případech jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti v hodnotě nad 500.000,- Kč, po předchozím schválení valnou hromadou společnosti. 8.11.2000 - 3.3.2006
Jednání za společnost: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to každý samostatně, s výjimkou jednání o investicích, závazcích a nakládání s majetkem společnosti nad 100.000,- Kč a to včetně založení a vedení běžného účtu společnosti. 9.7.1998 - 8.11.2000
Jméno: Ing. Radovan Vávra 29.1.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.12.2017
Ve funkci: od 27.12.2017
Adresa: Žižkovo nám. 3/3, Tábor 390 01
Jméno: Miloslav Vyhnal 29.1.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.12.2017
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Hynek Rožnovský 9.7.1998 - 25.6.2002
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Seifertova 761, Hronov 549 31
Jméno: Daniel Chlumský 9.7.1998 - 3.3.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Ve funkci: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Adresa: Wolkerova 733, Jaroměř 551 01
Jméno: Ing. Ludmila Kosková 9.7.1998 - 3.3.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Adresa: Jarošova 1331/25, Znojmo 669 02
Jméno: Hynek Rožnovský 25.6.2002 - 3.3.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Ve funkci: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Adresa: Šedivá hora 424, Hronov 549 31
Jméno: Hynek Rožnovský 3.3.2006 - 3.3.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.10.2003 do 9.9.2005
Ve funkci: od 8.10.2003 do 9.9.2005
Adresa: Šedivá hora 424, Hronov 549 31
Jméno: Daniel Chlumský 3.3.2006 - 3.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.10.2003 do 9.9.2005
Adresa: Wolkerova 733, Jaroměř 551 01
Jméno: Ing. Ludmila Kosková 3.3.2006 - 3.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.10.2003 do 9.9.2005
Adresa: Jarošova 1331/25, Znojmo 669 02
Jméno: Hynek Rožnovský 3.3.2006 - 14.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2005 do 10.9.2010
Adresa: Šedivá hora 424, Hronov 549 31
Jméno: Daniel Chlumský 3.3.2006 - 14.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2005 do 10.9.2010
Adresa: Wolkerova 733, Jaroměř 551 01
Jméno: Ing. Ludmila Kosková 3.3.2006 - 14.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2005 do 10.9.2010
Adresa: Úzká 734/9, Znojmo 669 04
Jméno: Hynek Rožnovský 14.12.2011 - 29.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2010 do 9.11.2011
Adresa: Šedivá hora 424, Hronov 549 31
Jméno: Daniel Chlumský 14.12.2011 - 29.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2010 do 9.11.2011
Adresa: Wolkerova 733, Jaroměř 551 01
Jméno: Ing. Ludmila Kosková 14.12.2011 - 29.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2010 do 9.11.2011
Adresa: Úzká 734/9, Znojmo 669 04
Jméno: Tomáš Trávník 29.12.2011 - 13.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.11.2011 do 9.4.2015
Adresa: Palackého 724/8, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Jan John MSc, MBA 13.5.2015 - 15.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2015 do 21.1.2016
Adresa: Za oborou 1379/14, Praha 169 00
Jméno: Mgr. Jan John MSc, MBA 15.3.2016 - 18.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2016 do 10.8.2017
Ve funkci: od 21.1.2016 do 10.8.2017
Adresa: Za oborou 1379/14, Praha 169 00
Jméno: Pavel Sodomka 15.3.2016 - 18.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2016
Adresa: U vápenné skály 1034/7, Praha 147 00
Jméno: Pavel Sodomka 18.8.2017 - 29.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2016 do 24.12.2017
Ve funkci: od 10.8.2017 do 24.12.2017
Adresa: U vápenné skály 1034/7, Praha 147 00
Jméno: Jan Soukal 18.8.2017 - 29.1.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.8.2017 do 24.12.2017
Adresa: Sabinova 277/10, Praha 130 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jan Soukal 29.1.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.12.2017
Adresa: Sabinova 277/10, Praha 130 00
Jméno: Dagmar Pultarová 9.7.1998 - 3.3.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Ve funkci: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Adresa: Svatopluka Čecha 677 , 550 01 Jaroměř Česká republika
Jméno: Ing. Ivo Kosek 9.7.1998 - 3.3.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Adresa: Jarošova 1331/25, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Martin Mikšovský 9.7.1998 - 3.3.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.7.1998 do 8.10.2003
Adresa: Kamenice 132, Náchod 547 01
Jméno: Dagmar Pultarová 3.3.2006 - 3.3.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.10.2003 do 9.9.2005
Ve funkci: od 8.10.2003 do 9.9.2005
Adresa: Svat. Čecha 677, Jaroměř 551 01
Jméno: Ing. Ivo Koska 3.3.2006 - 3.3.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.10.2003 do 9.9.2005
Adresa: Jarošova 1331/25, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Martin Mikšovský 3.3.2006 - 3.3.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.10.2003 do 9.9.2005
Adresa: Kamenice 132, Náchod 547 01
Jméno: Zdeněk Tejchman 3.3.2006 - 14.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2005 do 10.9.2010
Ve funkci: od 9.9.2005 do 10.9.2010
Adresa: Máchova 990, Náchod 547 01
Jméno: Alice Tejchmanová 3.3.2006 - 14.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2005 do 10.9.2010
Adresa: Máchova 990, Náchod 547 01
Jméno: Dagmar Pultarová 3.3.2006 - 14.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2005 do 10.9.2010
Adresa: Svatopluka Čecha 677 , 550 01 Jaroměř Česká republika
Jméno: Zdeněk Tejchman 14.12.2011 - 29.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2010 do 9.11.2011
Adresa: Máchova 990, Náchod 547 01
Jméno: Alice Tejchmanová 14.12.2011 - 29.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2010 do 9.11.2011
Adresa: Máchova 990, Náchod 547 01
Jméno: Dagmar Pultarová 14.12.2011 - 29.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2010 do 9.11.2011
Adresa: Svatopluka Čecha 677 , 550 01 Jaroměř Česká republika
Jméno: Pavel Moravec 29.12.2011 - 29.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2011
Ve funkci: od 11.11.2011
Adresa: Jablonská 247, Letohrad 561 51
Jméno: Radek Janča 29.12.2011 - 30.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2011
Adresa: 571, Dolní Bečva 756 55
Jméno: Ing. Zuzana Gromová 29.12.2011 - 15.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2011 do 21.1.2016
Adresa: Slovenská republika
Banská Bystrica, Internátna 5626/65, PSČ 974 04
Jméno: Pavel Moravec 29.5.2014 - 15.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2011 do 21.1.2016
Ve funkci: od 11.11.2011 do 21.1.2016
Adresa: Jungmannova 737/16, Praha 110 00
Jméno: Radek Janča 30.7.2014 - 15.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2011 do 21.1.2016
Adresa: Stupkova 1570/6, Praha 170 00
Jméno: Karel Krčmář 15.3.2016 - 30.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2016 do 13.5.2016
Adresa: Jankovcova 862/47, Praha 170 00
Jméno: Ing. Radovan Vávra 30.5.2016 - 29.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2016 do 24.12.2017
Adresa: Žižkovo nám. 3/3, Tábor 390 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Vyhnal
Člen statutárního orgánu: Ing. Radovan Vávra

Vlastníci firmy SimpleCell Networks a.s. IČO: 25291441

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 13 182 000 Kč 100% 29.1.2019
zakladni 3 182 000 Kč 100% 15.3.2016 - 29.1.2019
zakladni 2 100 000 Kč 100% 9.7.1998 - 15.3.2016

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 13 182 29.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 182 15.3.2016 - 29.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 100 13.5.2015 - 15.3.2016
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 100 26.1.1999 - 13.5.2015
Akcie na majitele 100 000 Kč 21 9.7.1998 - 26.1.1999

Sbírka Listin SimpleCell Networks a.s. IČO: 25291441

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7147/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.9.2015 24.9.2015 29.9.2015 17
B 7147/SL 16 notářský zápis [NZ 537/2015] Městský soud v Praze 3.9.2015 24.9.2015 29.9.2015 6
B 7147/SL 15 notářský zápis [NZ 231/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.4.2015 12.5.2015 15.5.2015 22
B 7147/SL 14 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 8.12.2011 27.3.2013 11
B 7147/SL 9 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 8.10.2003 19.5.2006 0
B 7147/SL 8 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 8.10.2003 19.5.2006 0
B 7147/SL 7 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.10.2003 19.5.2006 0
B 7147/SL 6 notářský zápis -NZ362/05 Městský soud v Praze 9.9.2005 19.5.2006 0
B 7147/SL 13 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 9.9.2005 19.5.2006 0
B 7147/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2005 19.5.2006 0
B 7147/SL 11 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 7.2.2006 19.5.2006 0
B 7147/SL 10 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 9.9.2005 19.5.2006 0
B 7147/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory +čest.prohlášení 7x Městský soud v Praze 17.12.2001 26.9.2002 0
B 7147/SL 4 notářský zápis - NZ 339/2000 + stanovy Městský soud v Praze 28.9.2000 6.10.2000 6.10.2000 0
B 7147/SL 3 notářský zápis - NZ 372/98 + stanovy Městský soud v Praze 27.11.1998 22.12.1998 22.12.1998 0
B 7147/SL 2 ostatní - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 29.5.1998 1.7.1998 1.7.1998 0
B 7147/SL 1 notářský zápis - NZ 157/98 Městský soud v Praze 29.5.1998 1.7.1998 1.7.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SimpleCell Networks a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SimpleCell Networks a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.