Siemens, s.r.o. Praha IČO: 00268577

Společnost Siemens, s.r.o. je dceřinou společností Siemens AG se sídlem v Německu. Společnost patří k největším elektrotechnickým firmám v České republice a prodává na českém území technologie, produkty a s nimi spojené služby, které dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví.

Historie

Skupina Siemens má v českých zemích dlouholetou tradici. První zastoupení bylo otevřeno v  Praze a Brně již na podzim roku 1890. Na přelomu století Siemens vybudoval řadu městských elektráren, v Praze a Olomouci vybudoval tramvajový provoz a v Ostravě elektrifikoval parní dráhu. Po vzniku Československa zřídil několik velkých závodů s rozmanitou výrobou. Po válce a znárodnění závodů se Siemens naplno vrátil až koncem roku 1990 a rychle se rozrostl ve skupinu sdružující řadu obchodních a servisních firem a výrobních závodů.

Výrobní závody

 • Trutnov – Nízkonapěťová spínací technika
 • Mohelnice – Přípojnicové systémy
 • Letohrad – Nízkonapěťová spínací technika (OEZ)
 • Brno – Průmyslové parní turbíny
 • Mohelnice – Elektromotory
 • Frenštát pod Radhoštěm – Elektromotory
 • Drásov – Elektromotory a generátory

Základní údaje o Siemens, s.r.o. IČO: 00268577

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 14.12.1990
Spisová značka: C 625
IČO: 00268577
Obchodní firma: Siemens, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 14.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 14.12.1990
Společnost Siemens, s.r.o., se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 00268577, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625, převedla ke dni 1.3.2019 část závodu s názvem Mechanical Drives (MD) na obchodní společnost Flender GmbH - odštěpný závod Mělník, se sídlem Fibichova 218, 276 01 Mělník, IČ: 075 82 854, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78930. Doklad o koupi části závodu byl uložen do sbírky listin. 1.3.2019
Jediný společník společnosti Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 002 68 577, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , v oddíle C , vložce 625 (rozdělovaná společnost), rozhodl při výkonu působnosti val né hromady o rozdělení společnosti Siemens, s.r.o., odštěpením sloučením se společností Siemens Mobility, s.r.o., se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 069 31 995, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 291574 (nástupnická společnost), s tím, že část jmění rozdělované společnosti představující specializovanou divizi "Mobility" přejde na nástupnickou společnost v důsledku rozdělení odštěpení sloučením ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejst říku, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. 1.10.2018
Jediný společník společnosti Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 002 68 577, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , v oddíle C , vložce 625 (rozdělovaná společnost), rozhodl při výkonu působnosti val né hromady o rozdělení společnosti Siemens, s.r.o., odštěpením sloučením se společností Siemens Healthcare, s.r.o., se sídlem Siemensova 2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 041 79 960, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 243166 (nástupnická společnost), s tím, že část jmění rozdělované společnosti představující specializovanou divizi "Healthcare" přejde na nástupnickou společnost v důsledku rozdělení odštěpení sloučením ke dni zápisu rozdělení do obchodní ho rejstříku, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. 1.10.2015
Společnost Siemens, s.r.o., se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 00268577, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625, převedla ke dni 1.10.2014 část závodu s názvem BU Metals Technologies na obchodní společnos t Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ: 702 00, IČ: 032 90 841, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59699. 3.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 1.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 15.1.2014
Valná hromada společnosti Siemens, s.r.o., se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 002 68 577, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625 (nástupnická společnost), rozhodla o fúzi sloučením bez likvidace se společn ostí ANF DATA spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Braník, Zelený Pruh 1560/99, PSČ 140 00, IČ 457 93 654, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1223 (zanikající společnost) s tím, že jmění zanikající společnosti přejde na ná stupnickou společnost Siemens, s.r.o., v důsledku fúze sloučením ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. Vymazává se ke dni z obchodního rejstříku. 1.10.2012
Valná hromada společnosti Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 002 68 577, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze , v oddíle C , vložka 625 ( nástupnická společnost ), rozhodla o fúzi sloučením bez likvidace se z anikajícími společnostmi : Siemens Engineering a.s., se sídlem Praha 13, Siemensova 2716/2, PSČ 155 00, IČ 452 73 324,zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 1489 a Siemens Industrial Turbomachinery s.r.op. se sídlem B rno, Olomoucká 7/9, PSČ 618 00, IČ 263 11 534, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 43208 s tím, že jmění zanikajících společností přejde na nástupnickou společnost Siemens, s.r.o. v důsledku fúze sloučením ke dni z ápisu fúze do obchodního rejstříku, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. 30.9.2011
Valná hromada společnosti Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 155 00, IČ 002 68 577, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze , v oddíle C , vložka 625, rozhodla o fúzi sloučením bez likvidace se společnostmi : Siemens Elekt romotory s.r.o. se sídlem Mohelnice, Nádražní 25, IČ 604 65 123,zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložka 9380, Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o. se sídlem Ttrutnov, Volanovská 516, PSČ 541 01, IČ 252 98 17 8, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložka 14097, Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o., se sídlem Modřice, Central Trade park, Evropská 873, PSČ 664 42, IČ 250 56 247, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C , vložka 41979, a Mary s.r.o. se sídlem Praha 4, Ve svahu 5/482, PSČ 147 00, IČ 271 69 022, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 101567, ( tj. zanikajícími společnostmi ) s tím, že jmění zan ikajících společností přejde na nástupnickou společnost Siemens, s.r.o. v důsledku fúze sloučením ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. 30.9.2010
Valná hromada společnosti Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, PSČ 160 00, IČ 00268577, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 625, jediný společník společností : MAINTEC s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 150/2663, PSČ 702 00, IČ 267 25 495, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C vložka 51862 E&A, s.r.o. se sídlem Kosmonosy, Bradlec, Zelená 184, PSČ 29306, IČ 004 74 223, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , odd. C vložka 160 Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o. , se sídlem Praha 1, Opletalova 55/1015, PSČ 110 00, IČ 148 90 461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C , vložka 638 ( tj. zanikajících společností ) rozhodla o převzetí jmění zanikajících společnosti bez likvidace s tím, že jmění zanikajících společnosti přejdou na nástupnickou společnost Siemens s.r.o. v důsledku fúze sloučením ke dni zápisu sloučení, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracov ně právních vztahů. 30.9.2009
Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením uzavřené dne 1. prosince 2006 mezi společností Siemens s.r.o., jako společností rozdělovanou, a společností Siemens Networks, s.r.o., člen skupiny Siemens, se sídlem Praha 10, Průmyslová 1306/7, PSČ 102 00, IČ: 27606074, jako společností nástupnickou, došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti Siemens s.r.o., sestávajícího z interní divize Komunikace (zahrnující činnosti v oblasti přenosových sítí a poskytování služeb provozovatelům telekomunik ačních sítí a poskytovatelům služeb, včetně (i) úseků Mobilní sítě, Pevné sítě a Služby pro přenosové sítě, a (ii) úseků Akvizice a rozvoj prodeje a Nákup a logistika), která tvoří samostatný organizační celek vedený jako samostatná účetní jednotka, a jej ímu sloučení se společností Siemens Networks, s.r.o., člen skupiny Siemens, a to ve stavu ke dni zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku. 1.1.2007
Dne 27.9.2006 byla uzavřena mezi společností Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, PSČ: 160 00, IČ: 00268577, a společností Siemens Enterprise Communications s.r.o., člen skupiny Siemens, se sídlem Praha 10, Průmyslová 1306/7, PSČ: 102 00, IČ: 27599523, smlouva o vkladu části podniku společnosti Siemens s.r.o. do základního kapitálu společnosti Siemens Enterprise Communications s.r.o., člen skupiny Siemens. Převod části podniku společnosti Siemens s.r.o., a to části interní divize Komunikace, k terá tvořila samostatný organizační celek společnosti Siemens s.r.o. vedený jako samostatná účetní jednotka označovaná " Enterprise Networks", dle uvedené smlouvy nabyl účinnosti ke dni 1.10.2006. 13.12.2006
Společnost Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, PSČ: 160 00, IČ: 00 26 85 77 , je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikajících společností: - Landis & Staefa ESCO (CZ), s.r.o. se sídlem Praha 4- Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ: 142 01 , IČ: 25 76 54 42 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 68 222. - Siemens Fire & Security Products s.r.o. se sídlem Praha 10, Střemchová 3, PSČ: 106 00, IČ: 49 68 59 96 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 23 566. - Siemens Building Technologies s.r.o. se sídlem Praha 4, Nuselská 116, PSČ: 145 01 , IČ: 41 69 50 46 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložka 3467 - Siemens - Centrum odborných služeb s.r.o. se sídlem Plzeň, Lobezská 15, čp. 2567, PSČ: 301 46, okres Plzeň - město, IČ: 26 15 15 02 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 12 568 - Siemens Industrial Services a.s. se sídlem Ostrava, Varenská 51, PSČ: 702 00, IČ: 47 67 73 68 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 861. 31.12.2003
Společnost Siemens s.r.o. se sídlem Praha 6,Evropská 33a,PSČ : 160 00,IČ: 00 26 85 77, je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikajících společností: - Landis & Staefa ESCO(CZ),s.r.o. se sídlem Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14,PSČ: 142 01, IČ: 25 76 54 42 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 68 222 -Siemens Fire & Security Products s.r.o. se sídlem Praha 10,Střemchová 3,PSČ: 106 00,IČ: 49 68 59 96 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 23 566 -Siemens Building Technologies s.r.o. se sídlem Praha 4,Nuselská 116,PSČ: 145 01,IČ: 41 69 50 46 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 3467 - Siemens-Centrum odborných služeb s.r.o. se sídlem Plzeň,Lobezská 15,č.2567,PSČ: 301 46,okres Plzeň-město,IČ: 26 15 15 02 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu c, vložka 12 568 - Siemens Industrial Services a.s. se sídlem Ostrava,Varenská 51,PSČ: 702 00,IČ: 47 67 73 68 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 861 31.12.2003 - 31.12.2003
Na základě rozhodnutí valných hromad společností Siemens Telekomunikace s.r.o., IČO: 16 19 00 17, se sídlem Praha 10, Průmyslová 7 a Siemens s.r.o., se sídlem Na Strži 40, Praha 4, IČO: 00 26 85 77, konaných dne 29.06.1999 došlo k rozhodnutí o sloučení obou společností tak, že k datu 30.09.1999 bude vymazána bez likvidace společnost Siemens Telekomunikace s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 1456 a ve společnosti Siemens s.r.o. budou provedeny změny spolu se změnami společenské smlouvy provedenými 29.06.1999. 30.9.1999
Společnost Siemens s.r.o. je právním nástupcem zaniklé společnosti Siemens komunikační systémy s.r.o., IČ 48024309, která byla z obchodního rejstříku dne 30.9.1998 vymazána. 30.9.1998
Z celkového kmenového jmění 34.708 508,- Kčs je plnění peně- žité 100.000,- Kčs a plnění nepeněžité 34.608 508,- Kčs pod- le znaleckých posudků soudního znalce ing. Oto Kuhna č. 116-54/91, 117-55/91, 118-56/91, 119-57/91, 120-58/91, 121-59/91, 122-60/91, 123-61/91, 127-65/91 a znaleckého po- sudku soudního znalce ing. Josefa Stříteckého č.1561/71/1991 13.9.1991 - 23.4.1993
Základní jmění bylo složeno v zahraniční měně ve výši 7.500,- DEM 14.12.1990 - 13.9.1991
Obchodní společnost je podnikem se zahraniční majetkovou účastí v souladu s rozhodnutím FMF ČSFR ze dne 22.11.1990, č. j. XI/2-26 679/90. 14.12.1990 - 1.8.2014
Datum sepsání notářského zápisu o založení společnosti: dne 14.12.1990. 14.12.1990 - 1.8.2014

Aktuální kontaktní údaje Siemens, s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00268577
Obchodní firma: Siemens, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 8.6.1992
Celkový počet živností: 62
Aktivních živností: 15

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00268577
Firma: Siemens, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 14.12.1990

Kontakty na Siemens, s.r.o. IČO: 00268577

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00 23.2.2010
Sídlo: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00 23.2.2010 - 23.2.2010
Sídlo: Evropská 2588/33 , Praha 160 00 1.1.2000 - 23.2.2010
Sídlo: Na strži 1683/40 , Praha 140 00 6.2.1998 - 6.2.1998
Sídlo: Na strži 1683/40 , Praha 140 00 6.2.1998 - 1.1.2000
Sídlo: Na strži 1683/40 , Praha 140 00 14.12.1990 - 6.2.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Siemensova 2715/1, Praha 155 00

Obory činností Siemens, s.r.o. IČO: 00268577

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 1.8.2014
výroba elektřiny 1.8.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9.11.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 9.11.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.11.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 9.11.2011
vodoinstalatérství, topenářství 9.11.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 27.10.2011
projektová činnost ve výstavbě 5.10.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.10.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 5.10.2011
obráběčství 5.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.10.2011
záměčnictví, nástrojařství 5.10.2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.4.2011
záměčnictví, nástrojatřství 12.4.2011
obráběčství 12.4.2011
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 12.4.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.9.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.9.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.9.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 30.9.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 30.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 30.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 30.9.2010
obráběčství 30.9.2010
obráběčství 30.9.2010
slévárenství, modelářství 30.9.2010
obráběčství 30.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 30.9.2010
slévárenství, modelářství 30.9.2010
slévárenství, modelářství 30.9.2010 - 12.4.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9.10.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 9.10.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.10.2009 - 1.7.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.10.2009 - 1.7.2019
montáž údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů 9.10.2009 - 1.7.2019
montáž údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů 9.10.2009 - 1.7.2019
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.10.2009 - 1.7.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.3.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.3.2009
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 11.3.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.3.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 11.3.2009
projektová činnost ve výstavbě 11.3.2009
vodoinstalatérství , topenářství 11.3.2009
opravy ostatatních dopravních prostředků 11.3.2009 - 11.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 11.3.2009 - 9.10.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 11.3.2009 - 9.10.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 11.3.2009 - 9.10.2009
montáž ,údržba a servis telekomunikačních zařízení 11.3.2009 - 9.10.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků 11.3.2009 - 23.2.2010
opravy ostatních dopravních prostředků 23.1.2009 - 1.10.2018
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s vyjímkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 17.7.2007 - 11.3.2009
správa a údržba nemovitostí 17.7.2007 - 11.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 17.7.2007 - 11.3.2009
výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén 17.7.2007 - 11.3.2009
reklamní činnost a marketing 11.1.2006 - 11.3.2009
technické činnosti v dopravě 11.1.2006 - 11.3.2009
činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetiky , elektrotechniky 11.1.2006 - 11.3.2009
zprostředkování zaměstnání 19.5.2005
činnost technických poradců v oblasti drážních vozidel, drážní infrastruktury a jejich servisu/ údržby / 19.5.2005 - 11.3.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 19.5.2005 - 11.3.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 7.4.2005 - 11.3.2009
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízeních pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 7.4.2005 - 11.3.2009
činnost technických poradců v oblasti - sdělovací, zabezpečovací a signalizační techniky 7.4.2005 - 11.3.2009
grafické práce a kresličské práce 7.4.2005 - 11.3.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 20.2.2004 - 11.3.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 20.2.2004 - 11.3.2009
zpracování dat,služby databank,sráva sítí 31.12.2003 - 31.12.2003
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 31.12.2003 - 17.7.2007
zpracování dat, služby databank, správa sítí 31.12.2003 - 11.3.2009
zprostředkování služeb 31.12.2003 - 11.3.2009
činnost technických poradců v oblasti úspor energie 31.12.2003 - 11.3.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 31.12.2003 - 11.3.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 31.12.2003 - 11.3.2009
vodoinstalatérství,topenářství 31.12.2003 - 11.3.2009
výroba,oprava a montáž měřidel 31.12.2003 - 11.3.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 31.12.2003 - 11.3.2009
výroba tepelné energie 31.12.2003 - 11.3.2009
rozvod tepelné energie 31.12.2003 - 11.3.2009
zprostředkování obchodu 31.12.2003 - 11.3.2009
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie,nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 31.12.2003 - 11.3.2009
příprava vypracování technických návrhů 31.12.2003 - 11.3.2009
služby v oblasti administrativní správy a organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 31.12.2003 - 11.3.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 31.12.2003 - 11.3.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 7.11.2001 - 11.3.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 7.11.2001 - 11.3.2009
projektová činnost ve výstavbě 31.3.2000 - 11.3.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 30.9.1999 - 29.3.2000
vedení účetnictví 30.9.1999 - 7.11.2001
vývoj software v oblasti digitálních spojovacích systémů 30.9.1999 - 17.7.2007
konzultační činnost v oblasti digitálních spojovacích systémů 30.9.1999 - 17.7.2007
obstaravatelská činnost v oblasti spojovací techniky 30.9.1999 - 17.7.2007
poradenská činnost v oblasti digitálních spojovacích systémů 30.9.1999 - 17.7.2007
inženýrská činnost v oblasti digitálních spojovacích systémů 30.9.1999 - 17.7.2007
marketing v oblasti spojovací techniky 30.9.1999 - 11.3.2009
organizační a ekonomické poradenství 30.9.1999 - 11.3.2009
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 12.5.1999 - 7.11.2001
poskytování software 30.11.1998 - 11.3.2009
poradenská činnost v oblasti správy a provozu telekomunikačních zařízení 30.9.1998 - 30.9.1998
montáž a opravy telekomunikačních zařízení 30.9.1998 - 12.5.1999
obstaravatelská činnost v oblasti správy a provozu telekomunikačních zařízení 30.9.1998 - 17.7.2007
projektování elektrických zařízení (k telekomunikačním účelům) 30.9.1998 - 17.7.2007
zrostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikací 30.9.1998 - 11.3.2009
poradenská činnost v oblastí telekomunikací 30.9.1998 - 11.3.2009
pronájem průmyslového zboží 30.9.1998 - 11.3.2009
poskytování leasingu 30.9.1998 - 11.3.2009
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.8.1997 - 17.7.2007
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie - opravy a servis rentgenových zařízení 25.8.1997 - 11.3.2009
Školící činnost v oblasti ekonomické a obchodní 25.8.1997 - 11.3.2009
Školící činnost v oblasti technické a výpočetní techniky 25.8.1997 - 11.3.2009
Výuka cizích jazyků 25.8.1997 - 11.3.2009
Organizační zajištění jazykových kurzů 25.8.1997 - 11.3.2009
Poskytování telekomunikačních služeb 30.5.1996 - 17.7.2007
Projektování elektrických zařízení 30.5.1996 - 11.3.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 30.5.1996 - 11.3.2009
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 30.5.1996 - 11.3.2009
Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem 30.5.1996 - 11.3.2009
Obchodní činnost - kouzpě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.5.1994 - 16.5.1994
Instalace a opravy chladících zařízení 16.5.1994 - 25.8.1997
Revize elektrických zařízení 16.5.1994 - 25.8.1997
Opravy lékařských přístrojů 16.5.1994 - 11.3.2009
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.5.1994 - 11.3.2009
Přijímání služeb od zahraničních osob v návaznosti na rozsah činnosti organizace 20.2.1991 - 16.5.1994
zahraničně obchodní činnost 1) Zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí a poskytování a přijímání služeb na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob 2) Vývoz a dovoz věcí, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění je za- potřebí povolení k zahraničně obchodní činnosti, uskuteč- ňovaný pro čs. osoby na základě smluv uvedených v bodě 1 20.2.1991 - 16.5.1994
rozsahu povolení 3) koupě zboží v zahraničí a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR 4) poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodního zastupování, technicko-pora- denských služeb a technického servisu, provozování kon- signačních skladů, zprostředkovatelské činnosti v oblasti vývozu a dovozu věcí a poskytování a přijímání služeb, propagace výrobků a služeb zastupovaných firem 5) dovoz a vývoz věcí, s výjimkou věcí uvedených v nařízení 20.2.1991 - 16.5.1994
vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. 6) Obstarávání přepravy věcí (zásilek) všemi druhy doprav- ních prostředků a činností s tím souvisejících, jestliže místo určení nebo místo odeslání nebo obě tato místa jsou mimo území ČSFR 20.2.1991 - 16.5.1994
provádění služeb pro zákazníky (montáž, údržba, opravy) na výrobcích medicínské techniky, přístrojů, investičních celků, systémů všeho druhu, zejména opravy a údžba televizních přístrojů, televizních řetězců a jejich příslušenství pro přístroje zdravotnické techniky, opravy a údržbu opticko-mecha- nických přístrojů zdravotnické techniky a opravy a údržbu osobních počítačů, včetně počítačů vbudovaných v přístrojích zdravotnické techniky. Společnost je oprávněna vykonávat obchodně odbytovou činnost, která souvisí s předmětem činnosti společnosti. Společnost může zakládat pobočky a zřizovat další 14.12.1990 - 16.5.1994
podniky, účastnit se na jejich činnosti a zisku a hradit jejich obchodní činnost. Společnost je oprávněna prováadet poradenskou službu. Rozsah předmětu činnosti týkající se zdravotnictví vyplývá z povolení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 31.10.1990, č. j. OP-050-23.10.1990. 14.12.1990 - 16.5.1994

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí 15.1.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 15.1.2014 - 1.8.2014
výroba elektřiny 15.1.2014 - 1.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Čechova 727 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1011811430
Zahájení provozování: 15.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Markova 952 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1003950248
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: Litoměřická 272 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1004468440
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 6
Provozovna: Riegrova 1874 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1004468512
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 7
Provozovna: Podnikatelská 267 , Praha 190 11
Identifikační číslo provozovny: 1004468563
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 8
Provozovna: U Prazdroje 64/7 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004468458
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 9
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1004468580
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 10
Provozovna: 145 , Kvasiny 517 02
Identifikační číslo provozovny: 1005691614
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2012
Provozovna č. 11
Provozovna: Švermova 268/76 , Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny: 1008484610
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2012
Provozovna č. 12
Provozovna: Lobezská 2567/15 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2012
Provozovna č. 13
Provozovna: 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1010236300
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 14
Provozovna: Nádražní 395/25 , Mohelnice 789 85
Identifikační číslo provozovny: 1010245937
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 15
Provozovna: 3 , Záluží 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1010360604
Zahájení provozování: 10.6.2015
Provozovna č. 16
Provozovna: Pernerova 168 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1001165438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 17
Provozovna: Štefánikova 167 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 18
Provozovna: Nádražní 50 , Hlubočky 783 65
Identifikační číslo provozovny: 1001165578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2004
Provozovna č. 19
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2007

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 25 , Bor 348 02
Identifikační číslo provozovny: 1011313154
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 1.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Nádražní 1351/30 , Mohelnice 789 85
Identifikační číslo provozovny: 1003950230
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Markova 952 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1003950248
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: Riegrova 1874 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1004468512
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 6
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1004468580
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 7
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.1.2012
Provozovna č. 8
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.1.2012
Provozovna č. 9
Provozovna: 145 , Kvasiny 517 02
Identifikační číslo provozovny: 1005691614
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.7.2012
Provozovna č. 10
Provozovna: Štefánikova 167 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165454
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2012
Provozovna č. 11
Provozovna: Pernerova 168 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1001165438
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2012
Provozovna č. 12
Provozovna: 126 , Drásov 664 24
Identifikační číslo provozovny: 1008577898
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.12.2012
Provozovna č. 13
Provozovna: Hornopolní 3314/38 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009170384
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.10.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: Lobezská 2567/15 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165390
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 15
Provozovna: Lužná 591/4 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1010236385
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 16
Provozovna: Volanovská 516 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165624
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 17
Provozovna: Nádražní 395/25 , Mohelnice 789 85
Identifikační číslo provozovny: 1010245937
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 18
Provozovna: 3 , Záluží 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1010360604
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování pozemkových úprav

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování: 10.6.2015

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Čechova 727 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1011811430
Zahájení provozování: 15.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Markova 952 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1003950248
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: Nádražní 1351/30 , Mohelnice 789 85
Identifikační číslo provozovny: 1003950230
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 6
Provozovna: Litoměřická 272 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1004468440
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 7
Provozovna: U Prazdroje 64/7 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1004468458
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2011
Provozovna č. 8
Provozovna: Poštovní 67 , Vrchlabí 543 03
Identifikační číslo provozovny: 1005662291
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2012
Provozovna č. 9
Provozovna: 145 , Kvasiny 517 02
Identifikační číslo provozovny: 1005691614
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2012
Provozovna č. 10
Provozovna: Švermova 268/76 , Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny: 1008484610
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2012
Provozovna č. 11
Provozovna: 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1010236300
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 12
Provozovna: Volanovská 516 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165624
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 13
Provozovna: Nádražní 395/25 , Mohelnice 789 85
Identifikační číslo provozovny: 1010245937
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 14
Provozovna: Nádražní 50 , Hlubočky 783 65
Identifikační číslo provozovny: 1001165578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2004
Provozovna č. 15
Provozovna: Pernerova 168 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1001165438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 16
Provozovna: Štefánikova 167 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 17
Provozovna: Zelená 184 , Bradlec 293 06
Identifikační číslo provozovny: 1001165594
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2007
Provozovna č. 18
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2007

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Hornopolní 3314/38 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009170384
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2007

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Čechova 727 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1011811430
Zahájení provozování: 15.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Lobezská 2567/15 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165390
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2002
Provozovna č. 5
Provozovna: Pernerova 168 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1001165438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 6
Provozovna: Štefánikova 167 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 7
Provozovna: Nádražní 50 , Hlubočky 783 65
Identifikační číslo provozovny: 1001165578
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2004
Provozovna č. 8
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2007

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Čechova 727 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1011811430
Zahájení provozování: 15.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1010236300
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: Pernerova 168 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1001165438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 6
Provozovna: Štefánikova 167 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 7
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2007

Živnost č. 7 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Čechova 727 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1011811430
Zahájení provozování: 15.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Pernerova 168 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1001165438
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 5
Provozovna: Štefánikova 167 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 6
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2007

Živnost č. 8 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Štefánikova 167 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2012

Živnost č. 9 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Markova 952 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1003950248
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Markova 952 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1003950248
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.9.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Poštovní 67 , Vrchlabí 543 03
Identifikační číslo provozovny: 1005662291
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Volanovská 516 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165624
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: Nádražní 395/25 , Mohelnice 789 85
Identifikační číslo provozovny: 1010245937
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011

Živnost č. 11 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Markova 952 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny: 1003950248
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 30.9.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Poštovní 67 , Vrchlabí 543 03
Identifikační číslo provozovny: 1005662291
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Volanovská 516 , Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165624
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: Nádražní 395/25 , Mohelnice 789 85
Identifikační číslo provozovny: 1010245937
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011

Živnost č. 12 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 395/25 , Mohelnice 789 85
Identifikační číslo provozovny: 1010245937
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.6.2011

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.1.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Siemensova 2715/1 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.1.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Olomoucká 3419/7 , Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny: 1003909663
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: Štefánikova 167 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1001165454
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: 28. října 2663/150 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001165608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2012

Živnost č. 14 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 30.3.2005
Přerušení oprávnění: 1.12.2018

Živnost č. 15 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 26.9.2011
Přerušení oprávnění: 1.11.2018

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Opravy lékařských přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.1996
Zánik oprávnění: 31.5.2005

Živnost č. 24 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Školící činnost v oblasti technické a výpočetní techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Školící činnost v oblasti ekonomické a obchodní

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Výuka cizích jazyků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Organizační zajištění jazykových kurzů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Projektování elektrických zařízení (k telekomunikačním účelům)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1998
Zánik oprávnění: 21.11.2006

Živnost č. 30 Poskytování leasingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Obstaravatelská činnost v oblasti správy a provozu telekomunikačního zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1998
Zánik oprávnění: 3.8.2007

Živnost č. 32 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Poradenská činnost v oblasti telekomunikací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Inženýrská činnost v oblasti digitálních spojovacích systémů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 3.8.2007

Živnost č. 39 Poradenská činnost v oblasti digitálních spojovacích systémů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 3.8.2007

Živnost č. 40 Obstaravatelská činnost v oblasti spojovací techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 3.8.2007

Živnost č. 41 Marketing v oblasti spojovací techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Konzultační činnost v oblasti digitálních spojovacích systémů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 3.8.2007

Živnost č. 43 Vývoj software v oblasti digitálních spojovacích systémů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.1999
Zánik oprávnění: 3.8.2007

Živnost č. 44 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 52 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 54 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 55 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 56 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 57 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízeních pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 60 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 61 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 62 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Opravy a instalace strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Siemens, s.r.o. IČO: 00268577

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost má dva jednatele. Jednatelé zastupují společnost společně. 15.1.2014
Společnost má dva jednatele. Právní úkony jménem společnosti činí vždy oba jednatelé společně. 9.11.2004 - 15.1.2014
Zastupování společnosti : Má-li společnost pouze jednoho jednatele, zastupuje tento společnost samostatně, je-li více jednatelů, je společnost zastupována vždy dvěma jednateli společně nebo jedním jednatelem a jedním prokuristou společně. 16.5.1994 - 9.11.2004
Společnost zastupují společně oba jednatelé společnosti - její vedoucí, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat a podepisovat. 14.12.1990 - 16.5.1994
Jméno: Dipl.-Kfm. Michael Axmann 24.7.2018
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Goethestrasse 17 B , 564 70 Bad Marienberg Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Eduard Palíšek Ph.D.,MBA 4.7.2019
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: 146, Klentnice 692 01
Jméno: ing. Vratislav Švorčík 14.12.1990 - 16.5.1994
Funkce: Jednatel
Adresa: Brechtova 849/35, Praha 149 00
Jméno: ing. Josef Krmenčík 14.12.1990 - 16.5.1994
Funkce: Jednatel
Adresa: Platónova 3282/16, Praha 143 00
Jméno: Friedrich Remplik 16.5.1994 - 27.9.1994
Funkce: Jednatel
Adresa: Ke krčské stráni 62 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Kristian Schwoch 16.5.1994 - 27.9.1994
Funkce: Prokura
Adresa: Moravanů 2207/65, Praha 169 00
Jméno: Kristian Schwoch 27.9.1994 - 9.7.1996
Funkce: Jednatel
Adresa: Moravanů 2207/65, Praha 169 00
Jméno: Zdeněk Roubíček M 16.5.1994 - 12.6.1997
Funkce: Prokura
Adresa: Ametystová 754/28, Praha 153 00
Jméno: Zdeněk Roubíček 12.6.1997 - 25.8.1997
Funkce: Prokura
Adresa: Ametystová 754/28, Praha 153 00
Jméno: ing. Vratislav Švorčík 27.9.1994 - 4.2.1998
Funkce: Prokura
Adresa: Brechtova 849/35, Praha 149 00
Jméno: ing. Ladislaus Bedi 27.9.1994 - 12.5.1999
Funkce: Prokura
Adresa: Nad Kazankou 184/16, Praha 171 00
Jméno: Ing. Radomír Šimek 9.7.1996 - 12.5.1999
Funkce: Jednatel
Adresa: Pod Fialkou 3104/9, Praha 150 00
Jméno: Ing. Josef Krmenčík 16.5.1994 - 30.9.1999
Funkce: Prokura
Adresa: Platónova 3282/16, Praha 143 00
Jméno: Ing. Josef Krmenčík 30.9.1999 - 30.9.1999
Funkce: Prokura
Adresa: Vojtova 1926/43, Praha 143 00
Jméno: Ing. Zdeněk Roubíček 25.8.1997 - 7.11.2001
Funkce: Prokura
Adresa: Ametystová 754/28, Praha 153 00
Jméno: Ing. Pavel Kafka 16.5.1994 - 15.12.2003
Funkce: Jednatel
Adresa: Před bateriemi 1104 20, 162 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Radomír Šimek 12.5.1999 - 9.10.2009
Funkce: Jednatel
Ve funkci: do 30.9.2009
Adresa: U Nesypky 1178/6, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Kafka 15.12.2003 - 18.1.2010
Funkce: Jednatel
Ve funkci: do 31.12.2009
Adresa: Nepálská 801/1, Praha 160 00
Jméno: Rudolf Fischer 9.10.2009 - 18.2.2010
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.10.2009
Adresa: Gunzenleestrasse 45 , 864 38 Kissing Spolková republika Německo
Jméno: Dipl.Kfm. Rudolf Fischer 18.2.2010 - 23.2.2010
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.10.2009
Adresa: Gunzenleestrasse 45 , 864 38 Kissing Spolková republika Německo
Jméno: Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer 23.2.2010 - 5.1.2016
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.10.2009 do 31.12.2015
Adresa: Gunzenleestrasse 45 , 864 38 Kissing Spolková republika Německo
Jméno: Michael Axmann 5.1.2016 - 8.3.2016
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Wiesaecker Weg 4 , 930 53 Regensburg Spolková republika Německo
Jméno: Dipl.-Kfm. Michael Axmann 8.3.2016 - 24.7.2018
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Wiesaecker Weg 4 , 930 53 Regensburg Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Eduard Palíšek Ph.D.,MBA 18.1.2010 - 4.7.2019
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: 146, Klentnice 692 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pobyt v ČR: Praha 6, Zavadilova 5, PSČ 160 00 19.5.2005
pobyt v ČR: Praha 6, Zavadilova 5, PSČ 160 00 27.9.2002
nar. 6.5.1944 7.11.2001
den vzniku funkce 20.9.2001 7.11.2001
nar. 6.5.1944 4.2.1998
Jméno: Stefan Koller 30.9.1999 - 29.3.2000
Adresa: Nad Kazankou 173/49, Praha 171 00
Jméno: Jürgen Schmidt 4.2.1998 - 7.11.2001
Adresa: Podolské nábřeží 1125/2, Praha 147 00
Jméno: Ing. Josef Krch 30.11.1998 - 7.11.2001
Adresa: Štěpánská 544/1, Praha 120 00
Jméno: Ing. Pavel Kopečný 30.11.1998 - 7.11.2001
Adresa: Foerstrova 2411/7, Brno 616 00
Jméno: Hartmut Huhn 30.9.1999 - 7.11.2001
Adresa: Šrobárova 2038/10, Praha 101 00
Jméno: Gerlinde Emma Sturm, Dat. Nar. 5.3.1963 30.9.1998 - 21.1.2002
Adresa: K trninám 964/31, Praha 163 00
Jméno: Ing. Petr Klauda 30.9.1998 - 12.4.2005
Adresa: Petržílkova 2265/16, Praha 158 00
Jméno: Ing. Pavel Kopečný 7.11.2001 - 12.4.2005
Adresa: Vavřinecká 651/1, Brno 624 00
Jméno: Jürgen Schmidt 7.11.2001 - 12.4.2005
Adresa: U první baterie 709/43, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jan Máj 27.9.2002 - 19.5.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Schulstr.6, 91325 Adelsdorf, Německo
Jméno: Dipl.ing. Vladimír Říha 12.4.2005 - 19.5.2005
Adresa: Butovická 652/30, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jiří Jirkovský 31.12.2003 - 1.2.2006
Adresa: Černého 427/6, Praha 182 00
Jméno: Dr. Ing. Joachim Wicke 12.4.2005 - 4.4.2006
Adresa: Křenova 439/23, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jan Svoboda 7.11.2001 - 13.12.2006
Adresa: Čížovská 199, Praha 190 16
Jméno: Jörg Böse 21.1.2002 - 17.7.2007
Adresa: Šumavská 1036/23, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jan Máj 19.5.2005 - 17.7.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Auf der Höhe 26, 91341 Röttenbach ,Německo
Jméno: Michel Forro 13.12.2006 - 17.7.2007
Adresa: Na pískách 1250/51, Praha 160 00
Jméno: Ing. Josef Krmenčík 30.9.1999 - 19.6.2008
Adresa: Vojtova 1926/43, Praha 143 00
Jméno: ing. Radovan Holub CSc. 12.4.2005 - 9.10.2009
Adresa: nám. Míru 4, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Dipl.ing. Vladimír Říha 19.5.2005 - 9.10.2009
Adresa: Butovická 652/30, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jiří Jirkovský 1.2.2006 - 9.10.2009
Adresa: Špotzova 553/14, Praha 161 00
Jméno: Dr.Ing. Bohumil Brodský 13.12.2006 - 9.10.2009
Adresa: 57, Hvozdec 267 62
Jméno: Dipl. - Ing. Jan Maj 17.7.2007 - 9.10.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Auf der Höhe 26, 91341 Röttenbach ,Německo
Jméno: Ing. Vratislav Švorčík 19.6.2008 - 9.10.2009
Adresa: K Domku 388, Jesenice 252 42

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 27.10.2011
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 27.10.2011
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve všech věcech týkajících se odštěpného zývodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 17.10.2011
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 5.10.2011
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 13.12.2010
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 13.12.2010
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 13.12.2010
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 30.9.2010
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 30.9.2010
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 30.9.2010
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 30.9.2010
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 5.5.2010
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 9.10.2009
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 9.10.2009
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 23.1.2009
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 6.9.2019
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 23.11.2018
Vedoucí odštěpného závodu se podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo vytištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 5.2.2018
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 1.7.2016
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 7.10.2015
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 31.7.2015
Vedoucí odštěpného závodu se podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo vytištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 9.2.2015
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 19.5.2014
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 1.10.2013
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 25.10.2012
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 17.10.2012
Vedoucí odštěpného závodu podepisuje za společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu tak, že k napsanému nebo natištěnému označení odštěpného závodu připojí svůj podpis. 9.11.2011
Jméno: Ing. Pavel Pěnička 30.9.2010
Adresa: Jesenická 1258/8, Mohelnice 789 85
Jméno: Ing. Eduard Tannhäuser 17.10.2011
Adresa: Okružní 1171, Nejdek 362 22
Jméno: Petr Mazal 7.10.2015
Adresa: 64, Loštice 789 83
Jméno: Roman Valný 1.7.2016
Adresa: 513, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Erik Feith MBA 23.11.2018
Adresa: Za Hasičkou 309/37, Ivančice 664 91
Jméno: Jaroslav Břešťan 6.9.2019
Adresa: 31, Chbany 438 01
Jméno: Ing. Jindřiška Rysová 9.10.2009 - 5.5.2010
Adresa: Na Radouči 1062, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Joachim Rauhut 30.9.2010 - 13.12.2010
Adresa: Obere Angerstrasse 9 , 922 24 Amberg Spolková republika Německo
Jméno: Joachim Rauhut 30.9.2010 - 13.12.2010
Adresa: Obere Angerstrasse 9 , 922 24 Amberg Spolková republika Německo
Jméno: Elmar Pflug 13.12.2010 - 13.12.2010
Adresa: Trierer Str. 189 , 520 78 Aachen Spolková republika Německo
Jméno: Joachim Rauhut 13.12.2010 - 17.10.2011
Adresa: Obere Angerstrasse 9 , 922 24 Amberg Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Jaromír Zapletal 30.9.2010 - 27.10.2011
Adresa: Potoční 1717, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Elmar Pflug 13.12.2010 - 27.10.2011
Adresa: Trierer Str. 189 , 520 78 Aachen Spolková republika Německo
Jméno: Dipl.Ing. Jan Maj 23.1.2009 - 17.10.2012
Adresa: Auf der Höhe 26 , 913 41 Röttenbach Spolková republika Německo
Jméno: Toman Kokšal 17.10.2012 - 25.10.2012
Adresa: Svinařovská 275, Smečno 273 05
Jméno: Ing. Vladimír Jaroš 9.11.2011 - 1.10.2013
Adresa: Vackova 1540/2, Praha 155 00
Jméno: Dr.Ing. Bohumil Brodský 5.5.2010 - 19.5.2014
Adresa: 57, Hvozdec 267 62
Jméno: Armin Grozinger 19.5.2014 - 9.2.2015
Adresa: Vilová 276/12, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vladimír Štěpán MBA 5.10.2011 - 31.7.2015
Adresa: Na Vyhlídce 577/77, Moravany 664 48
Jméno: Sven Zschiedrich 27.10.2011 - 7.10.2015
Adresa: Kreuzstrasse 14 , 4103 Leipzig Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Jaromír Zapletal 27.10.2011 - 1.7.2016
Adresa: Potoční 1717, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Arnošt Kolaska 9.10.2009 - 5.2.2018
Adresa: Na Krásné vyhlídce 610/8, Hlučín 748 01
Jméno: Mgr.MgA Roman Kokšal 25.10.2012 - 1.10.2018
Adresa: Svinařovská 275, Smečno 273 05
Jméno: Ing. Vladimír Štěpán MBA 31.7.2015 - 23.11.2018
Adresa: Na Vyhlídce 577/77, Moravany 664 48
Jméno: Petr Peška 9.2.2015 - 1.7.2019
Adresa: Široká 451, Častolovice 517 50
Jméno: Kamil Skřeček 5.2.2018 - 1.7.2019
Adresa: U Tratě 372/4, Opava 747 70
Jméno: Petr Peška 1.10.2013 - 6.9.2019
Adresa: Široká 451, Častolovice 517 50

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Dipl.-Kfm. Michael Axmann
Člen statutárního orgánu: Ing. Eduard Palíšek Ph.D., MBA

Vlastníci firmy Siemens, s.r.o. IČO: 00268577

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 571 080 000 Kč - 30.9.2011
zakladni 571 079 000 Kč - 1.12.1999 - 30.9.2011
zakladni 510 000 000 Kč - 30.9.1999 - 1.12.1999
zakladni 178 494 000 Kč - 30.9.1998 - 30.9.1999
zakladni 72 435 100 Kč - 25.8.1997 - 30.9.1998
zakladni 36 743 100 Kč - 23.4.1993 - 25.8.1997
zakladni 34 708 500 Kč - 13.9.1991 - 23.4.1993
zakladni 100 000 Kč - 14.12.1990 - 13.9.1991

Sbírka Listin Siemens, s.r.o. IČO: 00268577

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 625/SL 159 účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2015 3.3.2016 7.3.2016 22
C 625/SL 158 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2015 Městský soud v Praze 30.9.2015 3.3.2016 4.3.2016 65
C 625/SL 157 ostatní rozhod. jedin. společníka Městský soud v Praze 14.12.2015 29.12.2015 7.1.2016 2
C 625/SL 156 notářský zápis [NZ 457/2015] projekt rozdělení Městský soud v Praze 26.8.2015 27.8.2015 21.9.2015 112
C 625/SL 153 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 17.2.2015 18.2.2015 43
C 625/SL 152 ostatní smlouva o koupi části závodu Městský soud v Praze 19.9.2014 25.9.2014 10.11.2014 116
C 625/SL 151 ostatní odvolání a jmenování do funkce Městský soud v Praze 23.4.2014 24.4.2014 23.5.2014 2
C 625/SL 150 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.3.2014 5.3.2014 26
C 625/SL 149 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 679/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 13.1.2014 27.1.2014 71
C 625/SL 148 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 679/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 6.1.2014 10.1.2014 74
C 625/SL 147 ostatní odvolání a jmenování do funkce Městský soud v Praze 17.9.2013 19.9.2013 4.10.2013 2
C 625/SL 146 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 28.3.2013 2.4.2013 26
C 625/SL 145 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 15.2.2013 20.2.2013 22.2.2013 1
C 625/SL 144 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 15.2.2013 20.2.2013 21
C 625/SL 143 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 15.2.2013 20.2.2013 38
C 625/SL 142 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.10.2012 - zahajovací Městský soud v Praze 1.10.2012 15.2.2013 20.2.2013 18
C 625/SL 141 účetní závěrka k 30.9.2012 - konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2012 15.2.2013 20.2.2013 123
C 625/SL 140 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 10.11.2012 26.11.2012 29.11.2012 5
C 625/SL 139 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2011 Městský soud v Praze 30.9.2011 15.11.2012 19.11.2012 42
C 625/SL 138 notářský zápis NZ 462/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 10.9.2012 15.11.2012 19.11.2012 100
C 625/SL 137 notářský zápis NZ 90/2009-projekt fúze Městský soud v Praze 21.5.2009 18.10.2012 26.10.2012 97
C 625/SL 136 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.10.2008 Městský soud v Praze 1.10.2008 18.10.2012 26.10.2012 14
C 625/SL 135 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2008 Městský soud v Praze 30.9.2008 18.10.2012 26.10.2012 31
C 625/SL 134 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2007 Městský soud v Praze 30.9.2007 18.10.2012 26.10.2012 28
C 625/SL 133 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2006 Městský soud v Praze 30.6.2006 18.10.2012 26.10.2012 32
C 625/SL 131 ostatní -prohlášení k fúzi Městský soud v Praze 4.9.2012 4.9.2012 5.9.2012 1
C 625/SL 130 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 12.7.2012 18.7.2012 18.7.2012 5
C 625/SL 129 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2011 Městský soud v Praze 30.9.2011 23.4.2012 30.4.2012 56
C 625/SL 128 účetní závěrka konsolidovaná k 30,9,2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 6.2.2012 126
C 625/SL 127 posudek znalce č. 21-2/2011 Městský soud v Praze 15.3.2011 3.2.2012 62
C 625/SL 126 notářský zápis NZ 320/2011 Městský soud v Praze 1.6.2011 29.6.2011 30.6.2011 35
C 625/SL 125 notářský zápis NZ 319/2011 Městský soud v Praze 1.6.2011 29.6.2011 30.6.2011 55
C 625/SL 124 notářský zápis NZ 320/2011 Městský soud v Praze 1.6.2011 28.6.2011 29.6.2011 35
C 625/SL 123 notářský zápis NZ 319/2011 Městský soud v Praze 1.6.2011 28.6.2011 29.6.2011 55
C 625/SL 122 notářský zápis NZ 318/2011 Městský soud v Praze 1.6.2011 28.6.2011 29.6.2011 91
C 625/SL 121 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 9.6.2011 13.6.2011 47
C 625/SL 120 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 29.3.2011 30.3.2011 12.4.2011 1
C 625/SL 119 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 29.3.2011 30.3.2011 12.4.2011 168
C 625/SL 118 notářský zápis NZ 578/2010 Městský soud v Praze 24.9.2010 18.10.2010 25.10.2010 114
C 625/SL 117 ostatní - zříz. organiz. složky Městský soud v Praze 20.9.2010 1.10.2010 1
C 625/SL 116 ostatní - zříz. organiz. složky Městský soud v Praze 21.9.2010 1.10.2010 1
C 625/SL 115 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.9.2010 1.10.2010 1
C 625/SL 114 ostatní - zrříz. organ. složky Městský soud v Praze 21.9.2010 1.10.2010 1
C 625/SL 113 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.9.2010 1.10.2010 1
C 625/SL 112 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.9.2010 1.10.2010 1
C 625/SL 111 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.9.2010 1.10.2010 1
C 625/SL 110 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.9.2010 1.10.2010 1
C 625/SL 109 notářský zápis NZ 59/2010 - změny ZL Městský soud v Praze 11.2.2010 1.10.2010 51
C 625/SL 108 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2009 Městský soud v Praze 30.9.2009 30.9.2010 1.10.2010 38
C 625/SL 107 notářský zápis NZ 190-192,174,175/2010+fúze Městský soud v Praze 26.5.2010 1.10.2010 229
C 625/SL 106 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2009 -konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2009 19.5.2010 20.5.2010 109
C 625/SL 104 ostatní - projekt vnitrostátní fúze Městský soud v Praze 31.3.2010 1.4.2010 7.4.2010 144
C 625/SL 105 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 1.3.2010 6.4.2010 4
C 625/SL 103 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 59/2010 Městský soud v Praze 11.2.2010 19.2.2010 25.3.2010 51
C 625/SL 102 ostatní - rozhodnutí společníků Městský soud v Praze 10.12.2009 1.2.2010 3
C 625/SL 101 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2010 1.2.2010 1
C 625/SL 99 notářský zápis NZ 391/2009 Městský soud v Praze 31.8.2009 14.12.2009 40
C 625/SL 98 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.9.2009 14.12.2009 1
C 625/SL 97 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2009 14.12.2009 1
C 625/SL 100 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 1.9.2009 14.12.2009 3
C 625/SL 96 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 31.8.2009 16.10.2009 6
C 625/SL 95 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.9.2009 16.10.2009 2
C 625/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2008 24.6.2009 30.6.2009 20
C 625/SL 93 účetní závěrka k 30.9.2008+audit Městský soud v Praze 30.9.2008 4.3.2009 28.4.2009 31
C 625/SL 92 notářský zápis NZ 348/2008 Městský soud v Praze 16.12.2008 4.3.2009 28.4.2009 53
C 625/SL 91 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.12.2008 4.3.2009 28.4.2009 5
C 625/SL 90 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 16.12.2008 4.3.2009 28.4.2009 4
C 625/SL 89 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2008 10.4.2009 18.4.2009 104
C 625/SL 88 ostatní plná moc Městský soud v Praze 24.3.2009 30.3.2009 1.4.2009 1
C 625/SL 87 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 30.3.2009 30.3.2009 1.4.2009 9
C 625/SL 86 notářský zápis - NZ 555/08 Městský soud v Praze 17.12.2008 16.2.2009 16
C 625/SL 85 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.6.2008 12.8.2008 14
C 625/SL 84 účetní závěrka k 30.9.07+audit(konsolid.) Městský soud v Praze 30.9.2007 4.7.2008 9.7.2008 125
C 625/SL 83 účetní závěrka k 30.9.06+audit-(konsolidov.) Městský soud v Praze 30.9.2006 4.7.2008 9.7.2008 100
C 625/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2007 Městský soud v Praze 31.10.2007 20.2.2008 21.2.2008 32
C 625/SL 81 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.1.2008 20.2.2008 21.2.2008 4
C 625/SL 80 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.3.2007 30.7.2007 6
C 625/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.9.2006+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 30.9.2006 30.7.2007 16
C 625/SL 78 ostatní -prohl. Městský soud v Praze 29.5.2007 30.7.2007 1
C 625/SL 77 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 28.3.2007 30.7.2007 4
C 625/SL 76 notářský zápis NZ 211/2007 Městský soud v Praze 28.3.2007 30.7.2007 61
C 625/SL 70 účetní závěrka -zahaj.rozvaha+aud.k 1.10.06 Městský soud v Praze 1.10.2006 8.1.2007 11
C 625/SL 69 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2006 Městský soud v Praze 30.9.2006 8.1.2007 33
C 625/SL 68 posudek znalce č. 21/16034647/06 Městský soud v Praze 24.10.2006 8.1.2007 35
C 625/SL 67 notářský zápis [NZ 307/2006] Městský soud v Praze 1.12.2006 8.1.2007 216
C 625/SL 66 notářský zápis [NZ 305/2006] Městský soud v Praze 1.12.2006 8.1.2007 284
C 625/SL 75 ostatní smlouva o vkladu části podniku Městský soud v Praze 27.9.2006 13.12.2006 253
C 625/SL 73 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 13.3.2006 13.12.2006 5
C 625/SL 65 ostatní -návrh smlouvy o rozdělení Městský soud v Praze 30.10.2006 30.10.2006 1.11.2006 138
C 625/SL 64 posudek znalce č. 2152/2006 Městský soud v Praze 31.7.2006 9.10.2006 16.10.2006 32
C 625/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9. 2005 Městský soud v Praze 30.9.2005 2.10.2006 2.10.2006 52
C 625/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva k30.9.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 30.9.2005 7.4.2006 12.4.2006 31
C 625/SL 61 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 26.9.2005 29.11.2005 4
C 625/SL 60 notářský zápis [NZ 695/2005] Městský soud v Praze 26.9.2005 29.11.2005 23
C 625/SL 59 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2004 Městský soud v Praze 30.9.2004 26.10.2005 31.10.2005 26
C 625/SL 58 ostatní návrh smlouva o prodeji a převodu jmění Městský soud v Praze 22.8.2005 23.8.2005 26.8.2005 32
C 625/SL 53 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 11.3.2005 4.5.2005 4.5.2005 4
C 625/SL 52 notářský zápis [NZ 189/2005] Městský soud v Praze 11.3.2005 4.5.2005 4.5.2005 27
C 625/SL 57 notářský zápis [NZ 491/2003] Městský soud v Praze 22.9.2003 14.4.2005 15
C 625/SL 56 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.11.2004 14.4.2005 3
C 625/SL 55 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 12.11.2004 14.4.2005 4
C 625/SL 49 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 15.2.2004 11.3.2005 4
C 625/SL 48 notářský zápis [NZ 559/2004] Městský soud v Praze 30.8.2004 11.11.2004 24
C 625/SL 47 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.8.2004 11.11.2004 3
C 625/SL 46 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 30.9.2003 11.11.2004 6
C 625/SL 45 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 30.8.2004 11.11.2004 4
C 625/SL 44 výroční zpráva k 30.9..2003 Městský soud v Praze 30.9.2003 11.11.2004 26
C 625/SL 51 notářský zápis [NZ 295/2004] Městský soud v Praze 14.5.2004 29.6.2004 22
C 625/SL 50 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 14.5.2004 29.6.2004 4
C 625/SL 43 účetní závěrka [2001], zpráva auditora k 30.9.2002 Městský soud v Praze 30.9.2002 22.1.2004 3.2.2004 27
C 625/SL 42 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva auditora k 30.9.2002 Městský soud v Praze 30.9.2002 22.1.2004 3.2.2004 23
C 625/SL 40 notářský zápis [NZ 445/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 15
C 625/SL 39 notářský zápis [NZ 444/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 14
C 625/SL 38 notářský zápis [NZ 443/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 14
C 625/SL 37 notářský zápis [NZ 442/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 15
C 625/SL 36 notářský zápis [NZ 441/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 15
C 625/SL 34 notářský zápis [NZ 437/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 8
C 625/SL 33 notářský zápis [NZ 436/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 8
C 625/SL 31 notářský zápis [NZ 439/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 8
C 625/SL 30 notářský zápis [NZ 435/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 12
C 625/SL 29 notářský zápis [NZ 432/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 12
C 625/SL 28 notářský zápis [NZ 431/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 12
C 625/SL 27 notářský zápis [NZ 433/2003] Městský soud v Praze 26.11.2003 7.1.2004 12
C 625/SL 25 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 22.12.2003 7.1.2004 4
C 625/SL 24 účetní závěrka [2002], zpráva auditora k 30. 9. 2003 Městský soud v Praze 30.9.2003 23.12.2003 7.1.2004 22
C 625/SL 23 ostatní návrh smlouvy o prod. podniku Městský soud v Praze 18.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 12
C 625/SL 22 ostatní smlouva o převzetí jmění / 3x Městský soud v Praze 24.10.2003 24.10.2003 6.11.2003 15
C 625/SL 20 notářský zápis [NZ 557/2002] Městský soud v Praze 19.12.2002 7.3.2003 13
C 625/SL 18 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 24.6.2002 25.10.2002 4.11.2002 2
C 625/SL 16 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva auditora k 30.9.2001 Městský soud v Praze 30.9.2001 16.4.2002 18.4.2002 45
C 625/SL 15 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 27.3.2002 16.4.2002 18.4.2002 2
C 625/SL 14 účetní závěrka [2000], zpráva auditora rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.4.2002 23
C 625/SL 17 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 10.10.2001 11.1.2002 4
C 625/SL 12 notářský zápis [NZ 598/99] Městský soud v Praze 17.11.1999 17.3.2000 12
C 625/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 69/2000] Městský soud v Praze 24.2.2000 17.3.2000 13
C 625/SL 10 účetní závěrka [1998] Městský soud v Praze 31.12.1998 22.2.2000 29.2.2000 6
C 625/SL 9 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 344/99] Městský soud v Praze 29.6.1999 27.9.1999 163
C 625/SL 7 notářský zápis [NZ 14/99] Městský soud v Praze 14.1.1999 15.7.1999 12
C 625/SL 6 notářský zápis [NZ 472/98] Městský soud v Praze 15.10.1998 30.11.1998 12
C 625/SL 5 notářský zápis [NZ 481/98] Městský soud v Praze 19.10.1998 30.11.1998 12
C 625/SL 4 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 27.5.1997 11.9.1997 4
C 625/SL 3 účetní závěrka [1996], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1996 11.9.1997 18
C 625/SL 1 notářský zápis [NZ 223/97] Městský soud v Praze 27.5.1997 11.9.1997 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Siemens, s.r.o.


Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 6 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Siemens, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.