Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice IČO: 49099451

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která sídlí v obci Teplice a bylo jí přiděleno IČO 49099451.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v obci Teplice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 36 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Vodoinstalatérství, topenářství a další.

Základní údaje o Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 49099451

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.1993
Spisová značka: B 465
IČO: 49099451
Obchodní firma: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.10.1993
Valná hromada společnosti přijala dne 14. 3. 2019 následující rozhodnutí: Valná hromada: a) konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (ZOK), Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, registro vaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 466 (Hlavní akcionář), která je vlastníkem celkem 579.752 kusů akcií emitovaných Společností jako zaknihované cenné papíry na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000, - Kč, což představuje podíl cca 99,23 % na základním kapitálu Společnosti a cca 99,37 % na hlasovacích právech ve Společnosti (stav k 31. 1. 2019); b) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za kus, vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0005122960, ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 466. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení va lné hromady do obchodního rejstříku (Den přechodu akcií); c) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 5.555,- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) za každou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v zaknihované podobě vydanou Společn ostí, která na něj přešla. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 3231-11/2019 ze dne 4. 2. 2019, zpracovaným znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations a.s., IČO: 63079798, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 1. 1. 2019. Při zpracování znaleckého posudku pro určení výše přiměřeného protiplnění pro účely nuceného přechodu účastnických cenných papírů byly znaleckým ús tavem analyzovány možné metody a oceňovací přístupy a na základě provedené analýzy zvolena jako nejrelevantnější výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF, z angl. discounted cash flow). Hodnota jmění oceňované společnosti byla na jednu akcii alo kována alikvótním podílem dle celkového počtu akcií. Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práv a přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu akcii Společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kterou vlastní minoritní akcionáři Společnosti, k datu ocenění, tj. k 1. 1. 2019 činí po zaokrouhlení 5.555,- Kč (slovy: pě t tisíc pět set padesát pět korun českých). Protiplnění bude ve smyslu § 388 odst. 1 ZOK zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ode Dne přechodu akcií; d) určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem na své náklady prostřednictvím pověřené osoby Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, (Pověřená osoba), a to nejpozději do t řiceti (30) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících třiceti (30) dnů. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Společnosti, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu Dni přechodu akcií. V případě, že do savadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s k tomu dni uveden bankovní účet, ani ho Pověřené osobě jinak neoznámí, pak mu bude příslušná částka vyplacena v hotovosti na o bchodních místech Pověřené osoby. Okamžik přechodu akcií na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. 15.3.2019
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, IČO 490 99 451, se rozdělila odštěpením sloučením s nástupnickou společností Severočeská servisní a.s., se sídlem Pražská 150/34, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČO 051 75 917, na kterou přešla část jmění společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. uvedená v projektu včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.1.2019
Počet členů statutárního orgánu - představenstva: 7 25.6.2014 - 22.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 25.6.2014 - 22.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 20.3.2014
Fúzí sloučením přešlo na obchodní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 490 99 451, jako nástupnickou, jmění zanikající společnosti Česká vodárenská, a.s. se sídlem Teplice, Přítkovská 1689 , PSČ 415 50, IČ: 261 02 04. 31.12.2010
Na základě smlouvy o fúzi sloučením přešlo na společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, identifikační číslo 490 99 451 jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti HYDRIA spol. s r.o., se sídlem Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn, PSČ 543 51, identifikační číslo 481 70 160. 31.12.2007
Dle smlouvy o fúzi ze dne 22.8.2003 převzala obchodní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jakožto nástupnická společnost jmění zanikající společnosti VAK Turnov, a.s. se sídlem 511 01 Turnov, Kotlerovo nábř. 1379, identifikační číslo 609 14 041, zapsané v oddílu B vložce 1112 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 31.12.2003
Obchodní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, identifikační číslo 490 99 451 se sloučila s obchodní společností VAKAS společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), se sídlem Harrachov 347, PSČ 512 46, identifikační číslo 620 27 387. Obchodní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. převzala jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti VAKAS společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.). 31.12.2002
Řádná valná hromada konaná dne 4.5. 2001 schválila změny stanov akciové společnosti, které jsou zahrnuty do úplného znění stanov, založených v rejstříkovém spisu Rg. B 465. 19.1.2002 - 6.8.2003
Řádná valná hromada konaná dne 23.8.2000 schválila změny stanov akciové společnosti, které jsou zahrnuty do úplného znění stanov, založených v rejstříkovém spisu Rg. B 465. 23.6.2001 - 19.1.2002
Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a nejsou veřejně obchodovatelné 23.6.2001 - 6.8.2003
Mimořádná valná hromada konaná dne 26.8.1999 schválila změny stanov akciové společnosti, které jsou zahrnuty do úplného znění stanov, založených v rejstříkovém spise Rg. B 465. 20.11.1999 - 23.6.2001
Řádná valná hromada konaná dne 17.6.1999 schválila nové stanovy akciové společnosti, které nahrazují dosavadní stanovy v úplném znění a jsou založeny v rejstříkovém spise Rg. B 465. 27.8.1999 - 20.11.1999
Řádná valná hromada konaná dne 17.6. 1997 schválila nové stanovy akciové společnosti, které nahrazují dosavadní stanovy v úplném znění a jsou založeny v rejstříkovém spise Rg. B 465. 30.9.1997 - 27.8.1999
Řádná valná hromada konaná dne 17.7.1995 schválila nové úplné znění stanov akciové společnosti, které nahrazují dosavadní stanovy, ve znění změn a jsou založeny v rejstříkovém spisu Rg.B 465. 8.1.1996 - 30.9.1997
Akcie na majitele budou vydány v zaknihované podobě a budou veřejně obchodovatelné. 8.1.1996 - 23.6.2001
549 215 akcií na majitele po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty 13.9.1994 - 6.12.1994
35 056 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty 13.9.1994 - 6.12.1994
Akcie na majitele budou vydány v zaknihované podobě a budou veřejně obchodovatelné. 13.9.1994 - 8.1.1996
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 2 zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. 1.10.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23. září l993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno- vání členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Oceněné tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Severočeské vodovody a kanalizace. 1.10.1993
vodovody a kanalizace. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 549 215 akicí na jméno po l.OOO,-- Kč jmenovité hodnoty a 35 056 akcií na majite- le po l.OOO,-- Kč jmenovité hodnoty. 1.10.1993 - 13.9.1994
Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 584 271 000,- Kč (slovy: pětsetosmdesátčtyřimilionů dvěstěsedmdesát jednatisíců korun českých). 1.10.1993 - 6.8.2003

Aktuální kontaktní údaje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49099451
Obchodní firma: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 25.4.1994
Celkový počet živností: 61
Aktivních živností: 16

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49099451
Firma: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 28.9.1993

Kontakty na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 49099451

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01 1.10.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Přítkovská 1689/14, Teplice 415 01

Obory činností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 49099451

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.1.2019
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly jízdními soupravami o největší povolené hmotn osti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 25.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2011
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 30.9.2011
zámečnictví a nástojářství 30.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 30.9.2011
projektová činnost ve výstavbě 30.9.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.9.2011
vodoinstalatérství 30.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob plyny 30.9.2011
výkon zeměměřičských činností 30.9.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.9.2011
geologické práce 30.9.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 30.9.2011
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 30.9.2011
hornická činnost 30.9.2011
činnost prováděná hornickým způsobem 30.9.2011
výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách 30.9.2011
výroba a rozvod tepla 30.9.2011
výroba elektrické energie v kogeneračních jednotkách 30.9.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - vnitrostátní příležitostná 30.9.2011 - 25.6.2014
opravy silničních vozidel 30.9.2011 - 1.1.2019
hostinská činnost 30.9.2011 - 1.1.2019
masérské, rekondiční a regenerační služby 30.9.2011 - 1.1.2019
testování, měření, analýzy a kontroly 19.7.2007 - 30.9.2011
montáž měřidel 19.7.2007 - 30.9.2011
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem 19.7.2007 - 30.9.2011
oprávnění k hornické činnosti 19.7.2007 - 30.9.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.7.2005 - 30.9.2011
poskytování telekomunikačních služeb 6.8.2003 - 19.7.2007
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 6.8.2003 - 30.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 6.8.2003 - 30.9.2011
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 6.8.2003 - 30.9.2011
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 6.8.2003 - 30.9.2011
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 6.8.2003 - 30.9.2011
výroba el. energie v kogeneračních jednotkách 6.8.2003 - 30.9.2011
testování, měření a analýzy 19.1.2002 - 26.7.2005
opravy silničních vozidel 19.1.2002 - 30.9.2011
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 19.1.2002 - 30.9.2011
výroba a rozvod tepla 19.1.2002 - 30.9.2011
silniční motorová doprava osobní-vnitrostátní příležitostná 19.1.2002 - 30.9.2011
silniční motorová doprava-nákladní 23.6.2001 - 6.8.2003
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.6.2001 - 26.7.2005
geologické práce 23.6.2001 - 30.9.2011
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 23.6.2001 - 30.9.2011
masérské, rekondiční a regenerační služby 23.6.2001 - 30.9.2011
realitní činnost 23.6.2001 - 30.9.2011
poradenství ve vodohospodářské činnosti 27.8.1999 - 30.9.2011
výkon zeměměřičských činností 27.8.1999 - 30.9.2011
geologická činnost v oboru inženýrské geologie 30.9.1997 - 23.6.2001
účetnictví 30.9.1997 - 23.6.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených el. zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 30.9.1997 - 19.1.2002
provozování vodovodů a kanalizací 30.9.1997 - 6.8.2003
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 30.9.1997 - 6.8.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 30.9.1997 - 30.9.2011
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 30.9.1997 - 30.9.2011
projektová činnost ve výstavbě 30.9.1997 - 30.9.2011
činnost účetních poradců 6.12.1994 - 23.6.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.12.1994 - 30.9.2011
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 13.9.1994 - 30.9.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení, re vize elektrického zařízení 13.9.1994 - 30.9.1997
silniční motorová doprava 13.9.1994 - 23.6.2001
opravy motorových vozidel 13.9.1994 - 19.1.2002
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 13.9.1994 - 6.8.2003
studnařství s výjimkou studní hornickým způsobem 13.9.1994 - 6.8.2003
výroba, opravy a montáž měřidel 13.9.1994 - 26.7.2005
zámečnictví 13.9.1994 - 30.9.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 13.9.1994 - 30.9.2011
hostinská činnost 13.9.1994 - 30.9.2011
výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách 13.9.1994 - 30.9.2011
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 13.9.1994 - 30.9.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příloze č. 1,2,3 zák. č. 455/91 Sb. 13.9.1994 - 30.9.2011
provozování vodních zdrojů 1.10.1993 - 30.9.1997
výroba a úprava vody 1.10.1993 - 30.9.1997
odkanalizování a čištění odpadních vod 1.10.1993 - 30.9.1997
čištění kanalizací 1.10.1993 - 30.9.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 1.10.1993 - 30.9.1997
provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 1.10.1993 - 30.9.1997
provádění inženýrských staveb vč. technické vybavenosti sídlištních celků 1.10.1993 - 30.9.1997
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.10.1993 - 30.9.1997
rozbor vody 1.10.1993 - 30.9.2011
vodoinstalatérství 1.10.1993 - 30.9.2011
investorsko-inženýrská činnost 1.10.1993 - 30.9.2011
vyhledávání poruch měřícím vozem 1.10.1993 - 30.9.2011
ubytování v rekr. zařízeních 1.10.1993 - 30.9.2011
kopírovací práce 1.10.1993 - 30.9.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Osvoboditelů 2649 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1010799827
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Kotlerovo nábřeží 2216 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1010799851
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Erbenova 68 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1010799878
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Lidická 1642 , Roztoky 252 63
Identifikační číslo provozovny: 1010799835
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Klostermannova 3190 , Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny: 1010799886
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Husitská 706/10 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1010799789
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 7
Provozovna: Březenecká 4808 , Chomutov 430 04
Identifikační číslo provozovny: 1010799797
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 8
Provozovna: 94 , Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny: 1010799860
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 9
Provozovna: Nádražní 1115/19 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1010799801
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 10
Provozovna: Školní 467/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1010799843
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 11
Provozovna: Újezd 1400 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1010799771
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 12
Provozovna: Vodárenská 1320 , Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny: 1010799819
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 13
Provozovna: 473 01 Radvanec
Identifikační číslo provozovny: 1002517842
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 14
Provozovna: 407 47 Varnsdorf
Identifikační číslo provozovny: 1002518440
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 15
Provozovna: 440 01 Louny
Identifikační číslo provozovny: 1002520878
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 16
Provozovna: 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Identifikační číslo provozovny: 1002519250
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 17
Provozovna: 471 07 Žandov
Identifikační číslo provozovny: 1002522315
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 18
Provozovna: 290 , Bedřichov 468 12
Identifikační číslo provozovny: 1002517478
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.11.2000
Provozovna č. 19
Provozovna: 471 01 Zahrádky
Identifikační číslo provozovny: 1002518008
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 20
Provozovna: 471 07 Žandov
Identifikační číslo provozovny: 1002518024
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 21
Provozovna: 407 53 Jiříkov
Identifikační číslo provozovny: 1002518237
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 22
Provozovna: 472 01 Doksy
Identifikační číslo provozovny: 1002522358
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 23
Provozovna: Sladovnická 1082 , Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny: 1002517397
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 2.5.1994
Provozovna č. 24
Provozovna: Masarykova 125/368 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1002517443
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 2.5.1994
Provozovna č. 25
Provozovna: Dělnická 161 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1002522544
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 26
Provozovna: 471 41 Dubá
Identifikační číslo provozovny: 1002517575
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 27
Provozovna: 413 01 Roudnice nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1002520304
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 28
Provozovna: 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny: 1002517559
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 29
Provozovna: 407 21 Česká Kamenice
Identifikační číslo provozovny: 1002518067
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 30
Provozovna: 407 77 Šluknov
Identifikační číslo provozovny: 1002518423
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 31
Provozovna: 431 51 Klášterec nad Ohří
Identifikační číslo provozovny: 1002518610
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 32
Provozovna: 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1002518903
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 33
Provozovna: 441 01 Podbořany
Identifikační číslo provozovny: 1002521009
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 34
Provozovna: Dělnická 14 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517427
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 2.5.1994
Provozovna č. 35
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 28.4.1994
Provozovna č. 36
Provozovna: 473 01 Nový Bor
Identifikační číslo provozovny: 1002517770
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 37
Provozovna: 407 44 Chřibská
Identifikační číslo provozovny: 1002518199
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 38
Provozovna: 411 44 Levín
Identifikační číslo provozovny: 1002520002
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 39
Provozovna: 410 02 Lovosice
Identifikační číslo provozovny: 1002520096
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 40
Provozovna: 418 01 Bílina
Identifikační číslo provozovny: 1002521637
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 41
Provozovna: Školní 467/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517435
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 10.3.2003
Provozovna č. 42
Provozovna: 471 58 Cvikov
Identifikační číslo provozovny: 1002517532
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 43
Provozovna: 470 01 Sosnová
Identifikační číslo provozovny: 1002517907
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 44
Provozovna: 407 17 Hřensko
Identifikační číslo provozovny: 1002518172
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 45
Provozovna: 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1002518598
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 46
Provozovna: 468 41 Tanvald
Identifikační číslo provozovny: 1002519110
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 47
Provozovna: 468 22 Železný Brod
Identifikační číslo provozovny: 1002519152
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 48
Provozovna: 439 31 Holedeč
Identifikační číslo provozovny: 1002520703
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 49
Provozovna: Tovární 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny: 1002522641
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 50
Provozovna: 471 04 Blíževedly
Identifikační číslo provozovny: 1002517516
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 51
Provozovna: 471 01 Holany
Identifikační číslo provozovny: 1002517613
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 52
Provozovna: 471 24 Mimoň
Identifikační číslo provozovny: 1002517753
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 53
Provozovna: 471 27 Stráž pod Ralskem
Identifikační číslo provozovny: 1002517915
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 54
Provozovna: 439 72 Krásný Dvůr
Identifikační číslo provozovny: 1002520789
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 55
Provozovna: 463 31 Chrastava
Identifikační číslo provozovny: 1002522412
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 56
Provozovna: 463 11 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1002519586
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 57
Provozovna: 400 03 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1002522153
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 58
Provozovna: 473 01 Nový Bor
Identifikační číslo provozovny: 1002522285
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 59
Provozovna: Husitská 696/14 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1002517389
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 2.5.1994
Provozovna č. 60
Provozovna: 472 01 Doksy
Identifikační číslo provozovny: 1002517567
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 61
Provozovna: 471 23 Zákupy
Identifikační číslo provozovny: 1002518016
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 62
Provozovna: 463 31 Chrastava
Identifikační číslo provozovny: 1002519284
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 63
Provozovna: 411 47 Vrutice
Identifikační číslo provozovny: 1002520541
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 64
Provozovna: 417 61 Bystřany
Identifikační číslo provozovny: 1002521530
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 65
Provozovna: 471 03 Kravaře
Identifikační číslo provozovny: 1002522340
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 66
Provozovna: U Katovny 724/2 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517401
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 2.5.1994
Provozovna č. 67
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1001450876
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 2.5.1994
Provozovna č. 68
Provozovna: 471 25 Jablonné v Podještědí
Identifikační číslo provozovny: 1002517656
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 69
Provozovna: 468 01 Desná
Identifikační číslo provozovny: 1002518873
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 70
Provozovna: 468 51 Smržovka
Identifikační číslo provozovny: 1002519101
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 71
Provozovna: 471 03 Kravaře
Identifikační číslo provozovny: 1002517702
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 72
Provozovna: 471 58 Cvikov
Identifikační číslo provozovny: 1002522277
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002
Provozovna č. 73
Provozovna: 439 31 Holedeč
Identifikační číslo provozovny: 1002522382
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 30.5.2002

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.4.2000

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Sladovnická 1082 , Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny: 1002517397
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.1995
Provozovna č. 3
Provozovna: Masarykova 125/368 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1002517443
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.1995

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Dělnická 14 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517427
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.8.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: Sladovnická 1082 , Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny: 1002517397
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.1996
Provozovna č. 4
Provozovna: Masarykova 125/368 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1002517443
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.1996
Provozovna č. 5
Provozovna: Novosedlická 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny: 1002517494
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.8.1994

Živnost č. 5 Geologické práce

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.1994

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.7.1994

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2019

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: K Louce 309 , Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny: 1011221781
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.8.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: Sladovnická 1082 , Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny: 1002517397
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.1996
Provozovna č. 4
Provozovna: Masarykova 125/368 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1002517443
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.1996
Provozovna č. 5
Provozovna: 413 01 Vědomice
Identifikační číslo provozovny: 1002520479
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2003
Provozovna č. 6
Provozovna: U Katovny 724/2 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1002522552
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2003
Provozovna č. 7
Provozovna: 411 01 Píšťany
Identifikační číslo provozovny: 1002522561
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2003
Provozovna č. 8
Provozovna: Masarykova 461/18 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1002522579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2003
Provozovna č. 9
Provozovna: Žižkova 413 01 Roudnice nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1002522587
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2003
Provozovna č. 10
Provozovna: Purkyňova 1024/20 , Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny: 1002522595
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2003
Provozovna č. 11
Provozovna: Pobřežní 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo provozovny: 1002522625
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2003

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Sladovnická 1082 , Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny: 1002517397
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: Masarykova 125/368 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1002517443
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2000

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: 290 , Bedřichov 468 12
Identifikační číslo provozovny: 1002517478
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: Sladovnická 1082 , Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny: 1002517397
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2000
Provozovna č. 4
Provozovna: Masarykova 125/368 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1002517443
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2000

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Sladovnická 1082 , Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny: 1002517397
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Masarykova 125/368 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1002517443
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: Dělnická 161 , Most 434 01
Identifikační číslo provozovny: 1002522544
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.7.2001
Provozovna č. 4
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.1996

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.8.1994

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.8.1996

Živnost č. 14 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1002517371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.7.1999

Živnost č. 15 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Přítkovská 1689/14 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1001450876
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.10.2010

Živnost č. 16 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 7.4.2014
Přerušení oprávnění: 2.1.2019

Živnost č. 17 Výroba a úprava vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 18 Vyhledávání poruch měřicím vozem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Čištění kanalizací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 20 Odkanalizování a čištění odpadních vod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 21 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 30.5.2002

Živnost č. 22 Rozbor vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Ubytování v rekreačních zařízeních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Provozování vodních zdrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 27 Investorsko - inženýrská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1994
Zánik oprávnění: 6.4.2000

Živnost č. 29 Geologická činnost v oboru inženýrské geologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1994
Zánik oprávnění: 6.4.2000

Živnost č. 30 Vodoinstalatérství (včetně topenářství)

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 31 Studnařství s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.1994
Zánik oprávnění: 19.11.2002

Živnost č. 32 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 33 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.1994
Zánik oprávnění: 4.5.2005

Živnost č. 34 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 35 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 36 Poskytování software - prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1994
Zánik oprávnění: 27.12.2000

Živnost č. 39 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1994
Zánik oprávnění: 27.12.2000

Živnost č. 40 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 41 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1994
Zánik oprávnění: 7.1.2019

Živnost č. 42 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 43 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 44 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba el. energie v malých vodních elektrárnách

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 6.4.2000

Živnost č. 47 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 48 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.8.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 50 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.8.1994
Zánik oprávnění: 7.1.2019

Živnost č. 51 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č.1-3 zák.č. 455/91Sb.ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 52 Poradenství ve vodohospodářské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 54 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 7.1.2019

Živnost č. 55 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 56 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Zánik oprávnění: 4.5.2005

Živnost č. 57 Silniční motorová doprava osobní - osobní vnitrostátní příležitostná-provozovaná osobními automobily

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 60 Montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 61 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a úprava černého uhlí
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Geologický průzkum
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Provozování sportovních zařízení

Vedení firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 49099451

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně předseda a jeden člen představenstva b) společně místopředseda a jeden člen představenstva c) jeden člen představenstva jako zmocněnec samostatně, pokud byl zmocněn k určitému právnímu jednání. 1.1.2019
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně předseda a jeden místopředseda b) společně oba místopředsedové c) jeden člen představenstva s písemným pověřením představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k jménu firmy nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis: a) společně předseda představenstva a místopředseda představenstva b) společně oba místopředsedové c) jeden člen představenstva s písemným pověřením představenstva Jednáním vůči zaměstnancům společnosti je podle § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. pověřen Ing. Milan Kuchař, člen představenstva společnosti. 11.6.2016 - 1.1.2019
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně předseda a jeden místopředseda b) společně oba místopředsedové c) jeden člen představenstva s písemným pověřením představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k jménu firmy nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis: a) společně předseda představenstva a místopředseda představenstva b) společně oba místopředsedové c) jeden člen představenstva s písemným pověřením představenstva 6.8.2003 - 11.6.2016
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány, společně předseda a jeden místopředseda, nebo společně oba místopředsedové, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisují buď společně předseda a jeden místopředseda, nebo společně oba místopředsedové, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 20.11.1999 - 6.8.2003
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a kterýkoli člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a kterýkoliv člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 30.9.1997 - 20.11.1999
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a ne- bo samostatně jedne člen představenstva, který k tomu byl před- stavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.10.1993 - 30.9.1997
Jméno: Ing. David Votava 1.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Borový vrch 371/10, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Aleš Neruda 1.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Lounská 1790/22, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Stanislav Kryl 1.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Kamenná 1429/12, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: MUDr. Tomáš Indra 25.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 17.1.2019
Adresa: Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Bronislav Špičák 25.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 17.1.2019
Adresa: Oblouková 297, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Ing. Josef Šverma 1.10.1993 - 8.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Zámeckého parku 2007, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Karel Bahník 1.10.1993 - 8.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na stráni 5 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Ing. Bořek Valvoda 1.10.1993 - 8.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dvořákova 2165 , 434 01 Most Česká republika
Jméno: Ing. Václav Pondělíček 1.10.1993 - 8.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sukova 3941/2, Chomutov 430 03
Jméno: Ing. Jaroslav Šeps 1.10.1993 - 8.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zhořelecká 1184 , 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. Karel Bahník 8.1.1996 - 8.1.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Na stráni 5 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Stephen James Jones 8.1.1996 - 7.8.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Česká republika
Cheltenham Road, Nottage, Porthcavl, UK
Jméno: Colin Rosser 8.1.1996 - 2.1.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Česká republika
Orchard End, Llanddew, Brecon, Powys UK
Jméno: Ing. Vladislav Volenec 8.1.1996 - 2.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dlouhá 713/34, Praha 110 00
Jméno: RNDr. Pavel Policar 7.8.1996 - 2.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Obrvan 32 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
Jméno: Ing. Karel Bahník 8.1.1996 - 30.9.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Na stráni 5 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Colin Rosser, Nar. 17.3.1943 2.1.1997 - 30.9.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Česká republika
Orchard End, Llanddew, Brecon, Powys UK
Jméno: Ing. Zdeněk Ress 8.1.1996 - 27.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nad Havlem 1408/12, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petra Šiková 8.1.1996 - 27.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Brodecká 153/3, Praha 161 00
Jméno: Ing. Vladislav Volenec 2.1.1997 - 27.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Malkovského 601, Praha 199 00
Jméno: RNDr. Pavel Policar 2.1.1997 - 27.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Obrvan 42 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
Jméno: Simon Esmond Hamilton-Eddy, Nar. 31.10.1945 30.9.1997 - 27.8.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Nad pískovnou 1469/43, Praha 140 00
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 30.9.1997 - 27.8.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Škroupova 160 , Most Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 27.8.1999 - 20.11.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18, Most 434 01
Jméno: Philippe Guitard 27.8.1999 - 20.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V Podhájí 183/8, Plzeň 301 00
Jméno: Jean Patrick Marie Lauras, Nar. 12.9.1958 27.8.1999 - 23.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 23.8.2001
Adresa: Mrštíkova 2003/2, Teplice 415 01
Jméno: Jean - Patrice Henri Poirier, Nar. 21.3.1949 27.8.1999 - 23.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mrštíkova 2003/2, Teplice 415 01
Jméno: Ing. František Pácalt 27.8.1999 - 19.1.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 4.5.2001
Adresa: Křížkovského 2512, Teplice 415 01
Jméno: Philippe Guitard 20.11.1999 - 19.1.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 4.5.2001
Adresa: V Podhájí 183/8, Plzeň 301 00
Jméno: Etienne Marie Patrice Petit 23.6.2001 - 19.1.2002
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 23.8.2001
Adresa: Mrštíkova 2003/2, Teplice 415 01
Jméno: Alan Powell 23.6.2001 - 19.1.2002
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 23.8.2001
Adresa: U nádraží 955/5, Teplice 415 01
Jméno: Philippe Guitard 19.1.2002 - 19.1.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: od 26.8.1999 do 4.5.2001
Adresa: V Podhájí 183/8, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Josef Šverma 8.1.1996 - 6.8.2003
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: U Zámeckého parku 2007, Litvínov 436 01
Jméno: Etienne Marie Patrice Petit 19.1.2002 - 6.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 23.8.2000
Adresa: Mrštíkova 2003/2, Teplice 415 01
Jméno: Philippe Guitard 19.1.2002 - 6.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.8.1999
Adresa: V Podhájí 183/8, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Petr Dluhoš 27.8.1999 - 18.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.3.2003
Ve funkci: od 25.6.1998 do 26.3.2003
Adresa: Gorkého 772/5, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 20.11.1999 - 18.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.3.2003
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18, Most 434 01
Jméno: Alan Powell 19.1.2002 - 18.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.3.2003
Ve funkci: od 23.8.2000 do 26.3.2003
Adresa: U nádraží 955/5, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Martin Votava 19.1.2002 - 18.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.3.2003
Ve funkci: od 4.5.2001
Adresa: Ruprechtická 1333/77, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Josef Šverma 6.8.2003 - 18.5.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.1999 do 26.3.2003
Ve funkci: od 17.6.1999 do 26.3.2003
Adresa: U Zámeckého parku 2007, Litvínov 436 01
Jméno: Etienne Marie Patrice Petit 6.8.2003 - 18.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.3.2003
Ve funkci: od 23.8.2000
Adresa: Ke studánce 1126/10, Praha 155 00
Jméno: Philippe Guitard 6.8.2003 - 18.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.8.1999 do 26.3.2003
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Dluhoš 18.5.2004 - 16.9.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 14.5.2004
Ve funkci: od 26.3.2003 do 14.5.2004
Adresa: Gorkého 772/5, Liberec 460 01
Jméno: Philippe Guitard 18.5.2004 - 16.9.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003
Ve funkci: od 26.3.2003
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23, Praha 150 00
Jméno: Ing. Martin Votava 18.5.2004 - 16.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 14.5.2004
Adresa: Ruprechtická 1333/77, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Miroslav Harcinik 16.9.2004 - 26.7.2005
Funkce: Místopředseda přestavenstva
Trvání členství: od 14.5.2004
Ve funkci: od 14.5.2004
Adresa: Vojanova 604/54, Ústí nad Labem 400 07
Jméno: Ing. Josef Šverma 18.5.2004 - 23.6.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003
Ve funkci: od 26.3.2003 do 1.4.2006
Adresa: U Zámeckého parku 2007, Litvínov 436 01
Jméno: Etienne Marie Patrice Petit 18.5.2004 - 23.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003
Adresa: Ke studánce 1126/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Rostislav Čáp 18.5.2004 - 23.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003
Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav 392 01
Jméno: Philippe Guitard 16.9.2004 - 23.6.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003
Ve funkci: od 26.3.2003 do 1.4.2006
Adresa: Jinonická 763/10, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 18.5.2004 - 19.7.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 19.3.2007
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18, Most 434 01
Jméno: Ing. Ivo Sušický CSc. 16.9.2004 - 19.7.2007
Funkce: Člen přestavenstva
Trvání členství: od 14.5.2004 do 19.3.2007
Adresa: Sosnová 469/8, Liberec 460 15
Jméno: Ing. Miroslav Harciník 26.7.2005 - 19.7.2007
Funkce: Místopředseda přestavenstva
Trvání členství: od 14.5.2004 do 19.3.2007
Ve funkci: od 14.5.2004 do 19.3.2007
Adresa: Vojanova 604/54, Ústí nad Labem 400 07
Jméno: Ing. Josef Šverma 23.6.2006 - 19.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 19.3.2007
Ve funkci: od 1.4.2006 do 19.3.2007
Adresa: U Zámeckého parku 2007, Litvínov 436 01
Jméno: Philippe Guitard 23.6.2006 - 19.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 19.3.2007
Ve funkci: od 26.3.2003 do 19.3.2007
Adresa: Jinonická 763/10, Praha 150 00
Jméno: Etienne Marie Patrice Petit 23.6.2006 - 19.7.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 19.3.2007
Adresa: U Plátenice 2224/13, Praha 150 00
Jméno: Ing. Rostislav Čáp 23.6.2006 - 19.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2003 do 19.3.2007
Ve funkci: od 1.4.2006 do 19.3.2007
Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav 392 01
Jméno: Ing. Ondřej Beneš Ph.D., MBA 19.7.2007 - 15.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.3.2007 do 16.12.2008
Adresa: Kafkova 1402/39, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 19.7.2007 - 15.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.3.2007 do 16.12.2008
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18, Most 434 01
Jméno: Ing. Milan Kuchař 15.7.2009 - 15.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2008 do 25.3.2009
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: Ing. Bohdan Soukup PhD. 15.7.2009 - 15.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2008 do 25.3.2009
Adresa: Jasanová 1943, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Milan Kuchař 15.7.2009 - 3.5.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2009 do 31.3.2010
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: Etienne Marie Patrice Petit 19.7.2007 - 3.3.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.3.2007
Adresa: U Plátenice 2224/13, Praha 150 00
Jméno: Ing. Rostislav Čáp 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Ve funkci: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav 392 01
Jméno: Philippe Guitard 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Ve funkci: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Adresa: Jinonická 763/10, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miroslav Harciník 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: Místopředseda přestavenstva
Trvání členství: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Ve funkci: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Adresa: Vojanova 604/54, Ústí nad Labem 400 07
Jméno: Ing. Ivo Sušický CSc. 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: Člen přestavenstva
Trvání členství: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Adresa: Sosnová 469/8, Liberec 460 15
Jméno: Ing. Bohdan Soukup PhD. 15.7.2009 - 3.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2009 do 24.3.2011
Adresa: Jasanová 1943, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Martin Bernard MBA 3.5.2010 - 3.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2010 do 24.3.2011
Adresa: U Vodárny 855, Tlumačov 763 62
Jméno: Etienne Marie Patrice Petit 3.3.2011 - 3.8.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Adresa: Francouzská republika
trvalý pobyt: RUE DE LA REPUBLIQUE 22, SURESNES 92150, Francouzská republika, v ČR: Praha 1, Staré Město, Anežská 809/6, PSČ 110 00
Jméno: Ing. Miroslav Harciník 3.8.2011 - 12.3.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011 do 26.1.2012
Ve funkci: od 24.3.2011 do 26.1.2012
Adresa: Kruhová 233/15, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Rostislav Čáp 3.8.2011 - 22.7.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011
Ve funkci: od 24.3.2011 do 26.3.2013
Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav 392 01
Jméno: Ing. Bohdan Soukup PhD. 3.8.2011 - 22.7.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011 do 30.6.2013
Adresa: Voleníkova 2743/15, Praha 155 00
Jméno: Ing. Martin Bernard MBA. 3.8.2011 - 22.7.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011
Adresa: U Vodárny 855, Tlumačov 763 62
Jméno: Ing. Ivo Sušický CSc. 3.8.2011 - 25.6.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011 do 16.4.2014
Adresa: Sosnová 469/8, Liberec 460 15
Jméno: Milan Kuchař 22.7.2013 - 25.6.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013 do 16.4.2014
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: Ing. Bronislav Špičák 4.6.2012 - 10.2.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2012
Ve funkci: od 19.4.2012
Adresa: Oblouková 297, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Philippe Guitard 3.8.2011 - 22.5.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011 do 9.4.2015
Ve funkci: od 24.3.2011 do 9.4.2015
Adresa: Pařížská 128/22, Praha 110 00
Jméno: Etienne Petit 3.8.2011 - 22.5.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011 do 9.4.2015
Adresa: Anežská 809/6, Praha 110 00
Jméno: Martin Bernard 22.7.2013 - 22.5.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011 do 9.4.2015
Ve funkci: od 26.6.2013 do 9.4.2015
Adresa: U Vodárny 855, Tlumačov 763 62
Jméno: Rostislav Čáp 22.7.2013 - 22.5.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2011 do 9.4.2015
Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav 392 01
Jméno: Eva Vasse Kučerová 22.5.2015 - 12.6.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2015
Adresa: Anežská 809/6, Praha 110 00
Jméno: Ing. Bronislav Špičák 10.2.2015 - 11.6.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2012 do 20.4.2016
Ve funkci: od 19.4.2012 do 20.4.2016
Adresa: Oblouková 297, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Eva Vasse Kučerová 12.6.2015 - 15.10.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2015
Adresa: Anežská 809/6, Praha 110 00
Jméno: Ing. Milan Kuchař 25.6.2014 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.4.2014 do 31.12.2018
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: MUDr. Tomáš Indra 25.6.2014 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.4.2014 do 31.12.2018
Adresa: Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Martin Bernard 22.5.2015 - 1.1.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: U Vodárny 855, Tlumačov 763 62
Jméno: Philippe Guitard 22.5.2015 - 1.1.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Betlémská 262/10, Praha 110 00
Jméno: Aleš Neruda 22.5.2015 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Lounská 1790/22, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Bronislav Špičák 11.6.2016 - 1.1.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2016 do 31.12.2018
Ve funkci: od 20.4.2016 do 31.12.2018
Adresa: Oblouková 297, Ústí nad Labem 403 40
Jméno: Eva Kučerová 15.10.2016 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Anežská 809/6, Praha 110 00
Jméno: Ing. David Votava 19.10.2017 - 1.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.9.2017 do 31.12.2018
Adresa: Borový vrch 371/10, Liberec 460 01
Jméno: MUDr. Tomáš Indra 1.1.2019 - 25.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Bronislav Špičák 1.1.2019 - 25.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Oblouková 297, Ústí nad Labem 403 40

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jana Michalová 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Josefa Hory 1432/26, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Věra Nechybová 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: 44, Ústí nad Labem 403 02
Jméno: Bc. Karel Rouček 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Bohosudovská 431/33, Krupka 417 41
Jméno: Mgr. Jan Mareš MBA 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Šafaříkova 2850/20, Chomutov 430 03
Jméno: Mgr. Marek Hotovec 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Lidické náměstí 1050, Smržovka 468 51
Jméno: Petr Červenka 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Okružní 413, Meziboří 435 13
Jméno: Jiří Pimpara 9.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Na valech 216/17, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. Jiří Kittner 14.2.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 31.1.2019
Adresa: Svobody 520/2, Liberec 460 05
Jméno: Mgr.Ing. Miroslav Andrt 14.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 31.1.2019
Adresa: Lukešova 456, Štětí 411 08
Jméno: Ing Jitka Volfová 21.8.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2019
Adresa: Kožnarova 1406/24, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing Jaroslav Zámečník CsC 21.8.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2019
Adresa: Azurová 1055, Liberec 460 06
Jméno: JUDr. Pavel Pajdla 1.10.1993 - 8.1.1996
Adresa: Kollárova 503/3, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Hana Vytisková 1.10.1993 - 8.1.1996
Adresa: 122, Sosnová 470 01
Jméno: Vladimír Pilný 1.10.1993 - 8.1.1996
Adresa: Volyňských Čechů 2732, Žatec 438 01
Jméno: Johann Hombach 8.1.1996 - 7.8.1996
Adresa: Bílkova 861/14, Praha 110 00
Jméno: David Naylor 8.1.1996 - 2.1.1997
Adresa: Česká republika
Wesrport, Avenue Mayals, Swansea, UK
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 8.1.1996 - 30.9.1997
Adresa: Škroupova 160 , Most Česká republika
Jméno: David Naylor, Nar. 24.6.1948 2.1.1997 - 30.9.1997
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
74 West Port Avenue, Mayals, Swansea, UK
Jméno: Ing. Jana Mičková 7.8.1996 - 27.8.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Zelená 1086/11, Praha 160 00
Jméno: James Anthony Thomas, Nar. 17.11.1953 30.9.1997 - 27.8.1999
Funkce: Člen
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
203 Cyncoed Road, Cyncoed, Cardiff, South Glamorgan, CF2 6AU,
Jméno: JUDr. Pavel Pajdla 8.1.1996 - 20.11.1999
Adresa: Kollárova 503/3, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jaroslav Šeps 8.1.1996 - 18.5.2004
Trvání členství: do 7.2.2003
Ve funkci: od 17.7.1995
Adresa: Zhořelecká 1184/5, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Dagmar Kleinová 27.8.1999 - 18.5.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.3.2003
Ve funkci: od 26.2.1999
Adresa: kpt. Jaroše 1622/14, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Filip Škapa 20.11.1999 - 18.5.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.3.2003
Ve funkci: do 26.3.2003
Adresa: Obránců míru 858, Jirkov 431 11
Jméno: Ing. Rostislav Čáp 20.11.1999 - 18.5.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.3.2003
Ve funkci: od 26.8.1999
Adresa: Bechyňská 231 , 392 01 Soběslav Česká republika
Jméno: Ing. Bohumil Malina 20.11.1999 - 18.5.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 7.2.2003
Ve funkci: od 26.8.1999
Adresa: U Stadionu 149, Most 434 01
Jméno: Jarmila Vošahlíková 19.1.2002 - 18.5.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.3.2003
Ve funkci: od 4.5.2001
Adresa: Palackého 2887, Teplice 415 01
Jméno: Ing. František Pácalt 18.5.2004 - 16.9.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2003 do 14.5.2004
Ve funkci: od 26.3.2003 do 14.5.2004
Adresa: Křížkovského 2512, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Dagmar Kleinová 18.5.2004 - 16.9.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2003 do 14.5.2004
Adresa: kpt. Jaroše 1622/14, Teplice 415 01
Jméno: Jarmila Vošahlíková 18.5.2004 - 16.9.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2003 do 14.5.2004
Adresa: Palackého 2887, Teplice 415 01
Jméno: Václav Pucherna 16.9.2004 - 16.9.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2004 do 26.5.2004
Adresa: Na Výšině 496, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Ing. Milan Kuchař 18.5.2004 - 19.7.2007
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2003 do 19.3.2007
Ve funkci: od 26.3.2003 do 19.3.2007
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: Ing. Jaroslav Šeps 18.5.2004 - 19.7.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2003 do 7.2.2007
Adresa: Zhořelecká 1184/5, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Bohumil Malina 18.5.2004 - 19.7.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2003 do 7.2.2007
Adresa: U Stadionu 149, Most 434 01
Jméno: Petr Polák 16.9.2004 - 19.7.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2004 do 19.3.2007
Ve funkci: od 14.5.2004 do 19.3.2007
Adresa: Kostelní 595, Tanvald 468 41
Jméno: Mgr. Petr Medřický 16.9.2004 - 19.7.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2004 do 19.3.2007
Adresa: Vítkovská 60, Chrastava 463 31
Jméno: Ing. Jan Kerner 26.7.2005 - 19.7.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2005 do 19.3.2007
Adresa: U Spravedlnosti 1782, Louny 440 01
Jméno: Ing. Milan Kuchař 19.7.2007 - 15.7.2009
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2007 do 16.12.2008
Ve funkci: od 19.3.2007 do 16.12.2008
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 15.7.2009 - 15.7.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2008 do 25.3.2009
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18, Most 434 01
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 15.7.2009 - 19.10.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2009
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18, Most 434 01
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 19.10.2009 - 3.5.2010
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2009 do 31.3.2010
Ve funkci: od 25.8.2009 do 31.3.2010
Adresa: Mikoláše Alše 2246/18, Most 434 01
Jméno: Ing. Milan Kuchař 3.5.2010 - 18.6.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.3.2010
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: Petr Polák 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Ve funkci: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Adresa: Kostelní 595, Tanvald 468 41
Jméno: Mgr. Petr Medřický 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Adresa: Vítkovská 60, Chrastava 463 31
Jméno: Ing. Milan Hruša 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2007 do 23.2.2011
Adresa: 14, Bílá 463 43
Jméno: Pavel Páša 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2007 do 23.2.2011
Adresa: Alfonse Muchy 423/2, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Jan Kerner 19.7.2007 - 3.8.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2007 do 24.3.2011
Adresa: U Spravedlnosti 1782, Louny 440 01
Jméno: Ing. Milan Kuchař 18.6.2010 - 3.8.2011
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.3.2010 do 24.3.2011
Ve funkci: od 20.4.2010 do 24.3.2011
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: Mgr. Jan Kubata 11.10.2011 - 4.6.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: od 20.6.2011 do 29.3.2012
Adresa: Jeseninova 543/32, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Milan Kuchař 3.8.2011 - 22.7.2013
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011 do 30.6.2013
Ve funkci: od 26.4.2011 do 30.6.2013
Adresa: 286, Bedřichov 468 12
Jméno: Bohdan Soukup 22.7.2013 - 2.10.2013
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2013 do 16.4.2014
Ve funkci: od 1.7.2013 do 16.4.2014
Adresa: Voleníkova 2743/15, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jan Kerner 3.8.2011 - 25.6.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011 do 16.4.2014
Adresa: U Spravedlnosti 1782, Louny 440 01
Jméno: Bohdan Soukup 2.10.2013 - 25.6.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2013 do 16.4.2014
Ve funkci: od 1.7.2013 do 16.4.2014
Adresa: Nárožní 2787/7, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Jan Kubata 4.6.2012 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2012 do 23.6.2014
Adresa: Jeseninova 543/32, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Bohdan Soukup Ph.D. 25.6.2014 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2014
Adresa: Nárožní 2787/7, Praha 158 00
Jméno: Petr Polák 3.8.2011 - 28.8.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011
Ve funkci: od 26.4.2011
Adresa: Kostelní 595, Tanvald 468 41
Jméno: Pavel Páša 3.8.2011 - 22.5.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2011 do 9.4.2015
Adresa: 91, Píšťany 411 01
Jméno: Ing. Jana Michalová 3.8.2011 - 22.5.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2011 do 9.4.2015
Adresa: Josefa Hory 1432/26, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Kittner 25.6.2014 - 22.5.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2014
Adresa: Boženy Němcové 499/4, Liberec 460 05
Jméno: Petr Polák 28.8.2014 - 22.5.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2011 do 9.4.2015
Ve funkci: od 26.4.2011 do 9.4.2015
Adresa: Kostelní 595, Tanvald 468 41
Jméno: Ing. Bohdan Soukup Ph.D. 12.8.2014 - 16.7.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2014 do 18.6.2015
Ve funkci: od 23.6.2014 do 18.6.2015
Adresa: Nárožní 2787/7, Praha 158 00
Jméno: Ing. Rostislav Čáp 16.7.2015 - 11.6.2016
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2015 do 20.4.2016
Ve funkci: od 18.6.2015 do 20.4.2016
Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav 392 01
Jméno: Martin Mata 22.5.2015 - 1.6.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2015 do 27.4.2017
Adresa: Tolstého 1251/51, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Jiří Kittner 22.5.2015 - 25.6.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2014
Ve funkci: od 9.4.2015
Adresa: Boženy Němcové 499/4, Liberec 460 05
Jméno: Jana Michalová 22.5.2015 - 1.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Josefa Hory 1432/26, Teplice 415 01
Jméno: Pavel Páša 22.5.2015 - 1.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: 91, Píšťany 411 01
Jméno: Tibor Batthyány 22.5.2015 - 1.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Libušina 329/7, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Rostislav Čáp 11.6.2016 - 1.1.2019
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2016 do 31.12.2018
Ve funkci: od 20.4.2016 do 31.12.2018
Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav 392 01
Jméno: Ing. Věra Nechybová 1.6.2017 - 1.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2017 do 31.12.2018
Adresa: 44, Ústí nad Labem 403 02
Jméno: Ing. Jiří Kittner 25.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.4.2014 do 31.12.2018
Ve funkci: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Svobody 520/2, Liberec 460 05
Jméno: Jiří Pimpara 1.1.2019 - 9.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Máchova 1203/24, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. Jiří Kittner 1.1.2019 - 14.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Svobody 520/2, Liberec 460 05
Jméno: Mgr.Ing. Miroslav Andrt 1.1.2019 - 14.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Lukešova 456, Štětí 411 08
Jméno: Tibor Batthyány 1.1.2019 - 21.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019 do 20.6.2019
Adresa: Libušina 329/7, Liberec 460 01
Jméno: Mgr. Romana Žatecká 1.1.2019 - 21.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019 do 20.6.2019
Adresa: Železničářská 1478/6, Česká Lípa 470 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. David Votava
Člen statutárního orgánu: Ing. Bronislav Špičák
Člen statutárního orgánu: MUDr. Tomáš Indra MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Neruda
Člen statutárního orgánu: Ing. Stanislav Kryl

Vlastníci firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 49099451

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 584 271 000 Kč 100% 6.8.2003
zakladni 584 271 000 Kč - 13.9.1994 - 13.9.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 584 271 8.1.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 584 271 8.1.1996 - 8.1.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 549 215 6.12.1994 - 8.1.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 35 056 6.12.1994 - 8.1.1996

Sbírka Listin Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 49099451

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 465/SL 174 zpráva auditora konsolidovaná závěrka VEOLIA VODA S.A. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2015 26.8.2015 27.8.2015 70
B 465/SL 173 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2015 21.4.2015 25.5.2015 3
B 465/SL 172 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2015 21.4.2015 25.5.2015 1
B 465/SL 171 zpráva o vztazích 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2015 4.5.2015 5.5.2015 30
B 465/SL 170 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2015 4.5.2015 5.5.2015 39
B 465/SL 169 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2015 4.5.2015 5.5.2015 30
B 465/SL 168 výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2015 4.5.2015 5.5.2015 39
B 465/SL 167 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2015 16.4.2015 17.4.2015 40
B 465/SL 166 účetní závěrka [2013], zpráva auditora konsolidovaná +AJ Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2014 25.8.2014 18.9.2014 80
B 465/SL 165 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2014 21.5.2014 2.7.2014 5
B 465/SL 164 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2014 21.5.2014 2.7.2014 1
B 465/SL 163 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2014 22.5.2014 28.5.2014 100
B 465/SL 162 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2014 22.5.2014 28.5.2014 22
B 465/SL 161 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 216/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2014 22.5.2014 28.5.2014 53
B 465/SL 160 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2014 17.3.2014 21.3.2014 19
B 465/SL 159 notářský zápis NZ 121/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2014 13.3.2014 20.3.2014 34
B 465/SL 158 rozhod. o statut. orgánu pověření Krajský soud v Ústí nad Labem 27.12.2013 27.12.2013 2
B 465/SL 157 zpráva auditora konsolidované účty Krajský soud v Ústí nad Labem 27.12.2013 27.12.2013 75
B 465/SL 156 ostatní odstoupení - B. Soukup Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2013 19.7.2013 30.7.2013 1
B 465/SL 155 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2013 19.7.2013 30.7.2013 3
B 465/SL 154 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2013 2.5.2013 2.5.2013 100
B 465/SL 153 účetní závěrka, zpráva auditora - 2011- konsolidovaná CZ Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 14.8.2012 17.8.2012 73
B 465/SL 152 účetní závěrka - 2011- konsolidovaná Fr. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2012 14.8.2012 70
B 465/SL 151 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2012 25.5.2012 5.6.2012 1
B 465/SL 150 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2012 25.5.2012 5.6.2012 2
B 465/SL 149 výroční zpráva - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2012 6.4.2012 12.4.2012 38
B 465/SL 148 zpráva o vztazích - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2012 6.4.2012 12.4.2012 48
B 465/SL 147 účetní závěrka - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2012 6.4.2012 12.4.2012 32
B 465/SL 146 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2012 9.3.2012 21.3.2012 3
B 465/SL 145 notářský zápis - NZ 373/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2011 29.9.2011 5.10.2011 17
B 465/SL 144 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2011 30.6.2011 8.8.2011 8
B 465/SL 143 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jed.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2011 30.6.2011 8.8.2011 1
B 465/SL 142 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2011 30.6.2011 8.8.2011 11
B 465/SL 141 účetní závěrka - 2010- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2011 26.7.2011 26.7.2011 144
B 465/SL 140 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2011 18.4.2011 26.4.2011 19
B 465/SL 139 ostatní - náhled VZ 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2011 6.4.2011 7.4.2011 36
B 465/SL 138 zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2011 6.4.2011 7.4.2011 47
B 465/SL 136 notářský zápis - NZ 769/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2010 14.10.2010 1.12.2010 12
B 465/SL 135 notářský zápis - NZ 768/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2010 14.10.2010 1.12.2010 9
B 465/SL 134 posudek znalce - 0805/210- o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2010 14.10.2010 1.12.2010 32
B 465/SL 133 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009- ČV Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2010 14.10.2010 1.12.2010 15
B 465/SL 132 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009- SVK Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2010 14.10.2010 1.12.2010 34
B 465/SL 131 zpráva o vztazích 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2010 18.8.2010 3.9.2010 54
B 465/SL 130 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2010 18.8.2010 3.9.2010 1
B 465/SL 129 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2010 18.8.2010 3.9.2010 33
B 465/SL 128 ostatní - zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 18.8.2010 3.9.2010 4
B 465/SL 127 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2010 18.8.2010 3.9.2010 32
B 465/SL 126 účetní závěrka - výkaz zisku 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2010 18.8.2010 3.9.2010 2
B 465/SL 125 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2010 18.8.2010 3.9.2010 4
B 465/SL 124 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2010 18.8.2010 3.9.2010 23
B 465/SL 123 ostatní - přehled o pen. tocích 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2009 3.9.2010 1
B 465/SL 122 zpráva auditora - 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2010 18.8.2010 3.9.2010 67
B 465/SL 121 účetní závěrka - konsolidovaná -2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2010 3.9.2010 64
B 465/SL 120 změna právní formy, fúze - projekt Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2010 8.6.2010 8.6.2010 8
B 465/SL 119 rozhod. o statut. orgánu částečný zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 5.5.2010 11
B 465/SL 118 účetní závěrka - 2008- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2009 28.12.2009 5.1.2010 134
B 465/SL 117 ostatní - přehled o pen. tocích Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2009 1
B 465/SL 116 účetní závěrka - výkaz zisku 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2009 18.8.2009 2
B 465/SL 115 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2009 18.8.2009 4
B 465/SL 114 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2009 18.8.2009 22
B 465/SL 113 podpisové vzory Ing. B.Soukup, PhD. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2009 20.7.2009 1
B 465/SL 112 podpisové vzory Ing. M.Kuchař Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2009 20.7.2009 1
B 465/SL 111 podpisové vzory B. Soukup Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2008 20.7.2009 1
B 465/SL 110 podpisové vzory M.Kuchař Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2008 20.7.2009 1
B 465/SL 109 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2009 20.7.2009 3
B 465/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 182 z jednání předsta Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2008 20.7.2009 4
B 465/SL 107 ostatní odstoupení z funkce čl.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2008 20.7.2009 1
B 465/SL 106 ostatní odstoupení z funkce čl.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2008 20.7.2009 1
B 465/SL 105 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2009 11.5.2009 46
B 465/SL 104 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2009 11.5.2009 32
B 465/SL 103 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2009 11.5.2009 30
B 465/SL 102 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2008 30.9.2008 123
B 465/SL 99 účetní závěrka - 2007- cash flow Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2008 1
B 465/SL 98 účetní závěrka - 2007- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2008 24.4.2008 22
B 465/SL 97 účetní závěrka - 2007- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2008 24.4.2008 2
B 465/SL 96 účetní závěrka - 2007- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2008 24.4.2008 4
B 465/SL 101 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2008 24.4.2008 32
B 465/SL 100 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2008 24.4.2008 37
B 465/SL 95 zpráva auditora - 2006- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2007 28.1.2008 27
B 465/SL 94 podpisové vzory - členů představenstva 7x Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 11.9.2007 14
B 465/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - usnesení z představenstv. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 11.9.2007 1
B 465/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - usnesení z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 11.9.2007 1
B 465/SL 91 notářský zápis - NZ 200/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 11.9.2007 10
B 465/SL 90 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2007 34
B 465/SL 89 účetní závěrka - 2006- zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2007 27.7.2007 2
B 465/SL 88 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2007 20.7.2007 40
B 465/SL 87 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2007 28
B 465/SL 86 účetní závěrka - 2006- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2007 20.7.2007 26
B 465/SL 85 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2007 20.7.2007 2
B 465/SL 84 účetní závěrka - 2006- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2007 20.7.2007 4
B 465/SL 83 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2007 4
B 465/SL 80 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2006 9.2.2007 32
B 465/SL 79 podpisové vzory - Ing. Rostislav Čáp Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2006 11.9.2006 1
B 465/SL 78 podpisové vzory - Josef Šverma Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2006 11.9.2006 1
B 465/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu z představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2006 11.9.2006 1
B 465/SL 76 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2006 23.8.2006 27
B 465/SL 75 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2006 18.8.2006 34
B 465/SL 74 notářský zápis, výroční zpráva , NZ 267/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2005 30.9.2005 56
B 465/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2005 30.9.2005 31
B 465/SL 72 notářský zápis NZ 268/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2005 30.9.2005 12
B 465/SL 71 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2005 30.9.2005 7
B 465/SL 70 podpisové vzory - Ing. Jan Kerner Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2005 30.9.2005 1
B 465/SL 69 podpisové vzory - Ing. Ivo Sušický, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2004 6.10.2004 1
B 465/SL 68 podpisové vzory - Václav Pucherna Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 6.10.2004 1
B 465/SL 67 podpisové vzory - Mgr. Petr Medřický Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 6.10.2004 1
B 465/SL 66 podpisové vzory - Petr Polák Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 6.10.2004 1
B 465/SL 65 podpisové vzory - Ing. Miroslav Harciník Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 6.10.2004 1
B 465/SL 64 notářský zápis NZ 315/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 6.10.2004 23
B 465/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - usn. z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 6.10.2004 1
B 465/SL 62 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 6.10.2004 1
B 465/SL 61 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2004 6.10.2004 33
B 465/SL 60 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2004 6.10.2004 42
B 465/SL 59 podpisové vzory - Jarmila Vošahlíková Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 58 podpisové vzory - Ing. Milan Kuchař Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 57 podpisové vzory - Ing. František Pácalt Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 56 podpisové vzory - Ing. Bohumil Malina Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 55 podpisové vzory - Ing. Dagmar Kleinová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 54 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Šeps Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 53 podpisové vzory - Ing. Rostislav Čáp Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 52 podpisové vzory - Philippe Guitard Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 51 podpisové vzory - Ing. Martin Votava Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 50 podpisové vzory - Etienne Marie Patricie Petit Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 49 podpisové vzory - Ing. Petr Dluhoš Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 48 podpisové vzory - Ing. Pavel Svoboda Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 47 podpisové vzory - Ing. Josef Šverma Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 46 notářský zápis NZ 224/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 24
B 465/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - usn.z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 44 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 43 ostatní - výsledky voleb členů do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2003 7.6.2004 5
B 465/SL 42 účetní závěrka k 31.12.2002, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2003 7.6.2004 41
B 465/SL 41 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2003 7.6.2004 23
B 465/SL 40 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 39 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 7.6.2004 1
B 465/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2002 4.11.2003 18
B 465/SL 37 notářský zápis NZ 852/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2002 4.11.2003 13
B 465/SL 36 změna právní formy, fúze návrh smlouvy Krajský soud v Ústí nad Labem 3.10.2003 4
B 465/SL 34 změna právní formy, fúze - smlouva o fúzi - návrh Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2002 6
B 465/SL 33 podpisové vzory Ing. Martin Votava Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2002 3.5.2002 1
B 465/SL 32 podpisové vzory Patrice Petit Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2002 3.5.2002 1
B 465/SL 31 podpisové vzory Philippe Guitard Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2002 3.5.2002 1
B 465/SL 30 podpisové vzory Ing. Josef Šverma Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2001 3.5.2002 1
B 465/SL 29 podpisové vzory Ing. Pavel Svoboda Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2001 3.5.2002 1
B 465/SL 28 podpisové vzory Alan Powell Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2001 3.5.2002 1
B 465/SL 27 podpisové vzory Ing.Petr Dluhoš Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2001 3.5.2002 1
B 465/SL 26 notářský zápis NZ 65/2001 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2001 1.3.2002 31
B 465/SL 25 ostatní - zápis o jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2001 1.3.2002 5
B 465/SL 24 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2001 1.3.2002 48
B 465/SL 23 podpisové vzory - Ing. J. Šverma Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.1993 1.3.2002 1
B 465/SL 22 výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2001 24.7.2001 48
B 465/SL 21 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2001 24.7.2001 7
B 465/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2000 24.7.2001 13
B 465/SL 19 notářský zápis NZ 134/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.2000 24.7.2001 4
B 465/SL 18 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2000 24.7.2001 2
B 465/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.1999 12.1.2000 13
B 465/SL 16 notářský zápis NZ 137/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.1999 12.1.2000 5
B 465/SL 15 účetní závěrka -zpráva nezávis.auditorů r.98 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 21.10.1999 37
B 465/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.1999 21.10.1999 13
B 465/SL 13 notářský zápis NZ 96/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.1999 21.10.1999 17
B 465/SL 12 notářský zápis NZ 33/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.1999 21.10.1999 3
B 465/SL 11 notářský zápis NZ 141/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.1998 21.10.1999 20
B 465/SL 10 účetní závěrka -auditorská zpráva k 31.12.97 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1998 21.10.1999 27
B 465/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.1997 14.5.1999 14
B 465/SL 8 ostatní - usnesení z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.1997 14.5.1999 1
B 465/SL 7 ostatní - usnesení z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.1997 14.5.1999 1
B 465/SL 6 ostatní - odstoupení z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.1997 14.5.1999 1
B 465/SL 5 ostatní - usnesení z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.1997 14.5.1999 2
B 465/SL 4 ostatní - odstoupení z předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.1997 14.5.1999 1
B 465/SL 3 ostatní - odstoupení z předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.1997 14.5.1999 2
B 465/SL 2 notářský zápis NZ 57/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1997 14.5.1999 2
B 465/SL 1 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1997 14.5.1999 28

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.