Severočeské doly a.s. Chomutov IČO: 49901982

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Severočeské doly a.s., která sídlí v obci Chomutov a bylo jí přiděleno IČO 49901982.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Severočeské doly a.s. se sídlem v obci Chomutov byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 41 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o Severočeské doly a.s. IČO: 49901982

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1994
Spisová značka: B 495
IČO: 49901982
Obchodní firma: Severočeské doly a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 12.8.2014 - 5.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 12 12.8.2014 - 5.2.2015
Mimořádná valná hromada konaná dne 27.3.2006 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČO 499 01 982, zapsané v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd íl B, vložka 495, je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649 (dále jen "ČEZ, a.s."), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Severočeské doly a.s. a to 7 408 553 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá a 1 045 665 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,10 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a.s. je osobou vlatnící akcie, j ejich souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,10 %, je osvědčena stavovým výpisem v účtu majitele ke dni 31.ledna 2006 vydaným Střediskem cenných papírů a rovněž výpisem z registru emitenta vydaných Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti Severočeské doly a.s. na spo lečnost ČEZ, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Severočeské doly a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 1 789,20 Kč. Přiměřenost výše protiplění za jednu akcii určené hlavním akcionářem, společností ČEZ, a.s. je doložena znaleckým posudkem č. 03-1/2006-K, ze dne 10.února 2006, vypracovaným společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 2, Ka teřinská 40/466, PSČ 120 00, IČO 610 63 029, znaleckým ústavem v oboru ekonomika. K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Severočeské doly a.s. na hlavního akcionáře, společnost ČEZ, a.s., za cenu 1 789,20 Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Komise pro ce nné papíry, rozhodnutím ze dne 14.února 2006, č.j. 45/N/6/2006/2, které nabylo právní moci dne 14.února 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení banky, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, o tom, že společnost ČEZ, a.s. předala bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení banky bude přílohou zápisu z této valné hromady. Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., poskytne, prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Severočeské doly a.s. či oprávněným zást avním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a.s. v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku. 5.5.2006 - 11.8.2006
Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. v souladu s § 210 Obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromady akcionářů ze dne 28. 6. 2002 v souladu s články 32, 34 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 23. března 2004, že: 1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 80 576 000,-Kč (slovy osmdesátmilionůpětsetsedmdesátšestisíc korun českých). 2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 80 576 kusům kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 1.000 Kč na jednu akcii, s emisním kusem 1.000,-Kč na jednu akcii. 3. Reservní fond společnosti bude zvýšen o 8 058 000,-Kč. 4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku České republiky. 5. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové čp. 5359. 7. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 90 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně vyrozuměn. 8. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společností. 9. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden v privatizačním projektu Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo 50 676. 30.6.2004 - 19.2.2005
Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. v souladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromady akcionářů konané dne 29.6.2001 v souladu s články 38 a 39 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 3.7.2002, že: 5.10.2002 - 5.2.2003
1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 2 525 000,- Kč (slovy dvamilionypětsetdvacetpěttisíc korun českých). 2. Zvýšení základního kapitálu odpovídá 2 525 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akcii a s emisním kurzem 1 000,- Kč. 3. Rezervní fond společnosti bude zvýšen o 253 000,- Kč (slovy dvěstěpadesáttřitisíc korun českých) rozdílem mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a nominální hodnotou akcii. 4. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro fond národního majetku. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. 6. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisů záměru zvýšit základní kapitál společnosti. 7. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společnosti. 8. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden v privatizačních projektech Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo 50 658. 5.10.2002 - 5.2.2003
Řádná valná hromada, konaná dne 29.6. 2001 přijala upravené znění stanov po novelizaci obchodního zákoníku. Úplné znění stanov je založené v rejstříkovém spisu a ve sbírce listin. 20.12.2001 - 5.2.2003
Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. podle § 210 obchodního zákoníku a na základě pověření valné hromady akcionářů ze dne 18.10.1996 v souladu s články 38, 39 stanov společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 28. listopadu 2000: 14.12.2000 - 28.12.2000
1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 129 344 000 Kč (slovy: jednostodvacetdevětmilionůtřistačtyřicetčtyřitisíce korun českých). 14.12.2000 - 28.12.2000
2. Zvýšení základního jmění odpovídá 129 344 kusům kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii, s emisním kursem 1099,9969 Kč na jednu akcii. 14.12.2000 - 28.12.2000
3. Akcie budou upisovány bez použití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku. 14.12.2000 - 28.12.2000
4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. 14.12.2000 - 28.12.2000
5. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti. 14.12.2000 - 28.12.2000
6. Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společností. 14.12.2000 - 28.12.2000
7. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je uveden v privatizačních projektech Dolů Bílina s.p., Dolů Nástup Tušimice s.p. číslo 50218, 50573, 50574, 50604, 50624. 14.12.2000 - 28.12.2000
Řádná valná hromada dne 30.6.2000 zrušila dosud platné znění stanov a přijala znění nové, které je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. 13.10.2000 - 5.2.2003
Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. na základě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997 v souladu s čl. 38 a 39 stanov rozhodlo na svém zasedání dne 28.9.1999 a 30.11.1999 podle § 210 obch. zák. o zvýšení základního jmění z částky 8 737 550 000,- Kč o částku 130 636 000,- Kč upsáním 130636 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akcii a emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii.Akcie budou upisovány bez využití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku České republiky. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti. Nepeněžní vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společností. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je obsahem privatizačních projektů státních podniků Doly Bílina v Bílině a Doly Nástup v Tušimicích č. 50371, 50453, 50454, 50357. 6.1.2000 - 3.3.2000
Představenstvo akciové společnosti Severočeské doly a.s. na základě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997 v souladu s čl. 38 a 39 stanov rozhodlo na svém zasedání dne 28.9.1999 a 30.11.1999 podle § 210 obch. zák. o zvýšení základního jmění z částky 8 737 550 000,- Kč o částku 130 660 000,- Kč upsáním 130660 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč na jednu akcii a emisním kursem 1 000,- Kč na jednu akcii.Akcie budou upisovány bez využití přednostního práva a všechny jsou určeny pro Fond národního majetku České republiky. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Lhůta pro upisování se stanovuje na dobu do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti. Nepeněžní vklad je splacen písemným prohlášením vkladatele a převzetím předmětu vkladu společností. Akcie lze upsat nemovitostmi, jejichž výčet je obsahem privatizačních projektů státních podniků Doly Bílina v Bílině a Doly Nástup v Tušimicích č. 50371, 50453, 50454, 50357. 3.12.1999 - 6.1.2000
Řádná valná hromada akcionářů dne 25.6.1999 schválila změnu stanov akciové společnosti v článcích 2,5,6,7,10,15,20,21,28,29,35,40,42,44. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. 3.12.1999 - 5.2.2003
Řádná valná hromada dne 26.6.1998 schválila změnu stanov akciové společnosti v čl. 5, 8 a 29. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. 25.9.1998 - 5.2.2003
Dle ust. § 210 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě pověření valné hromady ze dne 20.6.1997, rozhodlo představenstvo společnosti Severočeské doly a.s. na svém zasedání dne 17.9.1997 o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady o 10 670 000,- Kč. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 10 670 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: Pozemky - parcely číslo: 136 zastavěná plocha-stodola LV č.503 k.ú. Braňany 305/1,305/2,305/4,307/1,618/9, ostatní plochy-manipul.pl. LV č.503 k.ú. Braňany 618/10,618/11,638/2 ostatní plochy-neplodná LV č.503 k.ú.Braňany 11.2.1998 - 27.8.1998
182 zast. plocha LV č.441 k.ú. Zabrušany 238/5,264/4,264/11,264/14 ostatní plochy-manipul.pl. LV č.441 k.ú. Zabrušany 264/16,264/18 ostatní plochy-manipul.pl. LV č.441 k.ú.Zabrušany 208,202/2,207/2 zastavěná plocha LV č.673 k.ú.Verneřice 578/4 ostatní plochy manipul.pl. LV č.673 k.ú.Verneřice 205,206 zastavěná plocha LV č.462 k.ú.Všechlapy 73/3 ostatní plochy rekr.ubyt.pl. LV č.462 k.ú.Všechlapy 73/2 ost.plocha-rekr.ubyt.pl. LV č.462 k.ú.Všechlapy 56/2 ost.plocha-neplodná LV č.462 k.ú.Všechlapy 1244/13,1245 ost.plocha-neplodná LV č.466 k.ú.Radovesice 171 zastavěná plocha-restaurace LV č.795 k.ú.Střelná 1120,1121 zastavěná plocha-demolice LV č.1204 k.ú.Osek 532/2,532/3,537/22,935/12, ostatní plochy jiné LV č.1204 k.ú.Osek 935/13 ostatní plochy jiné LV č.1204 k.ú.Osek 274 zastavěná plocha LV č.370 k.ú.Oldřichov 16/2,199/18,199/19,199/22, ostatní plochy-neplodná LV č.370 k.ú.Oldřichov 199/23,199/26 ostatní plochy-neplodná LV č.370 k.ú.Oldřichov 470/25 ostatní plochy-těžba surovin LV č.274 k.ú.Mstišov 476/10,476/14,476/15,476/16 ostatní plochy neplodná LV č.274 k.ú.Mstišov část 146 ostatní plochy-těžba surovin LV č.161 k.ú.Ledvice 11.2.1998 - 27.8.1998
64,188/1,191,196,198,201,211,217/1,220,227,228/1,238/1,238/4,243/ 2,243/5,300/1,300/2,369/1,369/6,372/1,414,428/1,449/3,482/2,491/2 , 500/2,500/7,518,554/1,554/2,554/3,582/1,582/3,616,628,629,667/1, 679/2,679/3,679/5,680/1,931/1,943/2,943/3,950/2.......ostatní plocha-těžba surovin LV č. 3079 k.ú.Jeníšův Újezd 11.2.1998 - 27.8.1998
37/1,37/7,58/1,73/14,73/15,74 ostatní plochy-těžba surovin LV č.25 k.ú. Liptice 88/21,88/22 ostatní plocha-těžba surovin LV č.25 k.ú.Liptice 35,58,90,111 ostatní pl.-neplodná LV č.463 k.ú.Hetov 99/1,99/3,122/2,123/1,126,130/14,154/1,263,264, část.130/8, část.130/17..........ost.pl.-neplodná LV č.468 k.ú.Dřínek 3127/2,3127/3 ostatní plochy-jiná plocha LV č.3079 k.ú.Bílina 316 zastavěná plocha-garáže LV č.3079 k.ú.Břežánky 317 zastavěná plocha-hala LV č.3079 k.ú.Břežánky 327,329,331 zast.plocha-trafostanice LV č.3079 k.ú.Břežánky 334 zast.plocha-přístřešek LV č.3079 k.ú.Břežánky 170/3,170/8 ostat.plochy-komunikace LV č.3079 k.ú.Břežánky 170/9,170/10,170/11 ostat.plochy-celek se stavb. LV č.3079 k.ú.Břežánky 11.2.1998 - 27.8.1998
170/1,170/2,170/7,170/13, 177/37,436 ostatní plocha-těžba surovin LV č. 3079 k.ú.Břežánky 11.2.1998 - 27.8.1998
258/31,258/33,258/34 ost.plochy staveniště-objekty letiště LV č.4108 k.ú.Střimice 258/35,258/36,258/37 ost.plochy staveniště-objekty letiště LV č.4108 k.ú. Střimice 11.2.1998 - 27.8.1998
141/11 zastavěná plocha-budova LV č.193 k.ú.Ahníkov 80/1 zastavěná plocha-budova LV č.151 k.ú.Prunéřov 130 zastavěná plocha-objekt kanceláří LV č.193 k.ú.Ahníkov 11.2.1998 - 27.8.1998
259/10,259/11,259/12,259/17,259/18,259/21,259/22,259/23,262/4, 452/12,452/16,461/11,461/13,461/15,461/16,465/5,465/6,465/7, 465/8,470/6,470/7,472/31,472/32,472/33,472/34,472/35,472/40, 472/41,472/42,472/43,472/44,472/45,472/47,530/6,530/7,530/8,532/6 532/7,534/6,534/7,534/9,538/14,538/16,538/17,554/12,....ostatní plochy-těžba surovin LV č.93 k.ú.Krbice 11.2.1998 - 27.8.1998
472/37,472/39 umělý vodní tok LV č.93 k.ú.Krbice 11.2.1998 - 27.8.1998
400/3,554/26,470/2,470/12,470/13,471/4,472/111,472/112,472/113, 472/114,472/115,472/116,554/25,472/71,472/62,554/17,472/117, 472/123,472/124,547/17,547/18,315/19,547/12,547/13,311/6,311/7, 311/8,311/9,312/4,534/12,452/19,452/20,530/12,530/13,530/14, 530/15,530/16,461/23,461/25,461/27,465/17,547/9,547/10,491/11, 470/14,472/120,554/27,472/88,472/93,472/38,472/121,491/10,547/6, 547/8,315/12,315/14,481/8,314/3,314/7,314/8,315/16,315/17,315/18, 311/2,311/4,472/103,472/104,472/22,316/24,316/40,316/64,316/62, 316/63,316/67,316/68,316/66,316/70,36/6,306/7,316/16,316/71, 316/72,316/73,472/98,554/23,472/99,472/100,472/101,470/11,465/10, 465/11,465/13,465/16 ostatní plochy-těžba surovin LV č.93 k.ú.Krbice 11.2.1998 - 27.8.1998
2432/3,2432/6,2432/7,2430/12 ost.plochy-těžba surovin LV č.421 k.ú.Spořice 218/2,220/6 zastavěná plocha LV č.1924 k.ú.Chomutov I 220/2,220/3,220/4 zast.plocha-komunikace LV č.1924 k.ú. Chomutov I 220/5 ost.plocha-veř.zeleň LV č.1924 k.ú.Chomutov I 11.2.1998 - 27.8.1998
257,264,434,435 zast.plocha-stavební LV č.583 k.ú.Roztoky 2430/4,2430/5 ostat. plochy-těžba surovin LV č.214 k.ú.Černovice 11.2.1998 - 27.8.1998
739,750/1,740,741,742/1, zastavěná plocha LV č.621 k.ú.Bítov 742/2,743,744,745,755,756 zastavěná plocha LV č.621 k.ú.Bítov 727/14,727/15,727/16 ost. plocha-zast.plocha LV č.621 k.ú.Bítov 727/1,727/3,727/4,727/5, ostatní plochy LV č.621 k.ú.Bítov 727/6,727/9,727/11,727/13 ostatní plochy LV č.621 k.ú.Bítov 727/7,727/8,727/10 ost.plocha-komunikace LV č.621 k.ú.Bítov 11.2.1998 - 27.8.1998
2308/1,2308/2 zastavěná plocha LV č.151 k.ú.Kadaň 2312/2 ostatní plochy LV č.151 k.ú.Kadaň 11.2.1998 - 27.8.1998
Stavby 11.2.1998 - 27.8.1998
dům č.p.155 Prunéřov s parcelou č.80/1 k.ú.Prunéřov LV č.151 k.ú.Prunéřov dům č.p.606 Kadaň bez pozemku LV č.151 k.ú.Kadaň dům č.p.593 Kadaň,ul.kpt.Jaroše s parcelami č.2308/1,2308/2,2312/2 dům č.p.605 Kadaň,ul.kpt.Jaroše LV č.151 k.ú.Kadaň 11.2.1998 - 27.8.1998
dům č.p.32 Ahníkov-bez pozemku LV č.193 k.ú.Ahníkov dům č.p.39 Ahníkov s parcelou č.130 LV č.193 k.ú.Ahníkov dům č.p.26 Ahníkov s parcelou č.141/11 LV č.193 k.ú.Ahníkov 11.2.1998 - 27.8.1998
Lhůta pro upisování nových akcií se stanovuje na dobu 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v Obchodním věstníku. 11.2.1998 - 27.8.1998
Řádná valná hromada dne 20.6.1997 schválila změnu stanov akciové společnosti v čl. 5,38 a 39. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. 17.11.1997 - 5.2.2003
Řádná valná hromada dne 18.10.1996 schválila změnu stanov akciové společnosti v čl. 1,2,4 až 23,27 až 31,34 až 44. Jejich úplné znění je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. 16.12.1996 - 5.2.2003
Valná hromada akciové společnosti schválila změnu stanov v čl. 2,4,5,8,11,16,23,29,30,32 a 33. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise. 5.11.1996 - 5.2.2003
Valná hromada akciové společnosti konaná dne 28.2.1995 schválila změny stanov v čl. 5,8,10,12,13,17,18,21,25,28,32,38 a 50. Valná hromada akciové společnosti konaná dne 1.6.1995 schválila změny stanov a jejich úplné znění je založeno v rejstříkovém spise. 25.1.1996 - 5.2.2003
Valná hromada akciové společnosti konaná dne 28.2.1995 schválila změny stanov v čl. 5,8,10,12,13,17,18,21,25,28,32,38 a 50. 24.1.1996 - 25.1.1996

Aktuální kontaktní údaje Severočeské doly a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49901982
Obchodní firma: Severočeské doly a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Chomutov
Vznik první živnosti: 21.10.1992
Celkový počet živností: 92
Aktivních živností: 16

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49901982
Firma: Severočeské doly a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Chomutov
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na Severočeské doly a.s. IČO: 49901982

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Boženy Němcové 5359 , Chomutov 430 01 12.8.2014
Sídlo: Boženy Němcové 5359 , Chomutov 430 01 25.1.1996 - 12.8.2014
Sídlo: Pěšina Boženy Němcové 1796 , 430 01 Chomutov Česká republika
1.1.1994 - 25.1.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Boženy Němcové 5359, Chomutov 430 01

Obory činností Severočeské doly a.s. IČO: 49901982

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 13.3.2013
provádění hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), i) zákona č. 61/1988 Sb., a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. a), e) zákona č. 61/1988 Sb. 15.1.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.1.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.1.2010
výkon zeměměřických činností 15.1.2010
rozvod a výroba tepelné energie 15.1.2010
distribuce a obchod s elektřinou 15.1.2010
zámečnictví, nástrojářství 15.1.2010
provádění trhacích a ohňostrojných prací 15.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 15.1.2010
kovářství, podkovářství 15.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 15.1.2010
obráběčství 15.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 15.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny 15.1.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.1.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.1.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 15.1.2010
hostinská činnost 15.1.2010 - 8.3.2013
provádění veřejných dražeb a) dobrovolných 15.1.2010 - 8.3.2013
provozování solárií 15.1.2010 - 8.3.2013
směnárenská činnost 15.1.2010 - 8.3.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 15.1.2010 - 13.3.2013
podnikání v elektronických komunikacích 31.12.2007 - 15.1.2010
hornická činnost v rozsahu § 2, písm. a), b), c), d), e), i) zákona č. 61/1988 Sb., a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3, písm. a), e) zákona č. 61/1988 Sb. 31.12.2007 - 15.1.2010
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) 12.2.2007 - 15.1.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.9.2005 - 15.1.2010
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 14.9.2005 - 15.1.2010
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 14.9.2005 - 15.1.2010
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 26.4.2005 - 15.1.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.11.2004 - 14.9.2005
výkon zeměměřických činností 10.11.2004 - 15.1.2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 10.11.2004 - 15.1.2010
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 10.11.2004 - 15.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 10.11.2004 - 15.1.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjmkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 10.11.2004 - 15.1.2010
hornická činnost v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e), i) zákona č. 61/1988 Sb., a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. a), b), g) zákona č. 61/1988 Sb. 1.4.2004 - 31.12.2007
provozování solárií 1.4.2004 - 15.1.2010
provozování cestovní agentury 1.4.2004 - 15.1.2010
směnárenská činnost 6.12.2002 - 15.1.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 6.12.2002 - 15.1.2010
opravy silničních vozidel 20.12.2001 - 6.12.2002
výroba rozvaděčů nízkého napětí 20.12.2001 - 6.12.2002
výroba chemických látek a chemických přípravků 20.12.2001 - 10.11.2004
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 20.12.2001 - 10.11.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - - velkoobchod 20.12.2001 - 10.11.2004
maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 20.12.2001 - 10.11.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - - maloobchod 20.12.2001 - 10.11.2004
činnost účetních poradců a vedení účetnictví 20.12.2001 - 10.11.2004
silniční motorová doprava nákladní 20.12.2001 - 26.4.2005
poskytování telekomunikačních služeb 20.12.2001 - 31.12.2007
přípravné práce pro stavby 20.12.2001 - 15.1.2010
testování, měření a analýzy 20.12.2001 - 15.1.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 20.12.2001 - 15.1.2010
technické činnosti v dopravě 20.12.2001 - 15.1.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 20.12.2001 - 15.1.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 20.12.2001 - 15.1.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 20.12.2001 - 15.1.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 20.12.2001 - 15.1.2010
opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 20.12.2001 - 15.1.2010
opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 20.12.2001 - 15.1.2010
velkoobchod 20.12.2001 - 15.1.2010
maloobchod použitým zbožím 20.12.2001 - 15.1.2010
maloobchod se smíšeným zbožím 20.12.2001 - 15.1.2010
specializovaný maloobchod 20.12.2001 - 15.1.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.12.2001 - 15.1.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.12.2001 - 15.1.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.12.2001 - 15.1.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 20.12.2001 - 15.1.2010
kopírovací práce 20.12.2001 - 15.1.2010
provádění veřejných dražeb 20.12.2001 - 15.1.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 20.12.2001 - 15.1.2010
zprostředkování služeb 20.12.2001 - 15.1.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 20.12.2001 - 15.1.2010
zastupování v celním řízení 20.12.2001 - 15.1.2010
činnost pojišťovacích agentů 13.10.2000 - 14.9.2005
zahlazování po důlní činnosti, rekultivace 3.12.1999 - 20.12.2001
výroba chemických výrobků z oxihumolitů 3.12.1999 - 20.12.2001
zajišťování kursů, školení a seminářů 3.12.1999 - 20.12.2001
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.12.1999 - 15.1.2010
výzku, vývoj, výroba, ničení, zpracování, nákup a prodej výbušnin 25.9.1998 - 25.9.1998
zahlazování důlní činnosti, rekultivace 25.9.1998 - 3.12.1999
výroba chemických výrobků z oxihumolitu 25.9.1998 - 3.12.1999
podnikání v oblasti nakládání nebezpečnými odpady 25.9.1998 - 3.12.1999
zajišťování kursů, školení, seminářů 25.9.1998 - 3.12.1999
výroba a prodej oxihumolitů 25.9.1998 - 20.12.2001
rozbory uhlí a vod, olejů a popelovin 25.9.1998 - 20.12.2001
laboratoř pro ověřování pracovního prostředí 25.9.1998 - 20.12.2001
zemní práce 25.9.1998 - 20.12.2001
silniční motorová doprava 25.9.1998 - 20.12.2001
pronájem stavebních strojů a zařízení 25.9.1998 - 20.12.2001
opravy motorových vozidel 25.9.1998 - 20.12.2001
stavba strojů s mechanickým pohonem 25.9.1998 - 20.12.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.9.1998 - 20.12.2001
výroba, instalace a opravy elektrických zařízení 25.9.1998 - 20.12.2001
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 25.9.1998 - 20.12.2001
bezdemontážní diagnostika 25.9.1998 - 20.12.2001
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 25.9.1998 - 20.12.2001
montáž, generální opravy, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 25.9.1998 - 20.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.9.1998 - 20.12.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 25.9.1998 - 20.12.2001
investorsko - inženýrská činnost 25.9.1998 - 20.12.2001
automatizované zpracování dat 25.9.1998 - 20.12.2001
poskytování software 25.9.1998 - 20.12.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 25.9.1998 - 20.12.2001
provozování veřejného parkoviště motorových vozidel 25.9.1998 - 20.12.2001
provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí 25.9.1998 - 20.12.2001
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zpracování, nákup a prodej výbušnin 25.9.1998 - 20.12.2001
elektrostatické a laserové fotokopírování 25.9.1998 - 20.12.2001
provozování drážní dopravy 25.9.1998 - 6.12.2002
opravy karoserií 25.9.1998 - 6.12.2002
provádění trhacích prací 25.9.1998 - 6.12.2002
zpracování gumárenských směsí 25.9.1998 - 6.12.2002
truhlářství 25.9.1998 - 6.12.2002
vyhledávání, těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin 25.9.1998 - 1.4.2004
výkon zeměměřičských činností 25.9.1998 - 10.11.2004
provozování vodovodů a kanalizací 25.9.1998 - 10.11.2004
kovoobráběčství 25.9.1998 - 15.1.2010
zámečnictví 25.9.1998 - 15.1.2010
kovářství 25.9.1998 - 15.1.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 25.9.1998 - 15.1.2010
rozvod tepla a elektřiny 25.9.1998 - 15.1.2010
hostinská činnost 25.9.1998 - 15.1.2010
ubytovací služby 25.9.1998 - 15.1.2010
rozvod tepla 17.11.1997 - 25.9.1998
rozvod elektřiny 17.11.1997 - 25.9.1998
provozování parkoviště 17.11.1997 - 25.9.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.11.1996 - 25.9.1998
broušení a leštění kovů 5.11.1996 - 25.9.1998
činnost organizačních a ekonomických poradců 5.11.1996 - 25.9.1998
stavba strojů s mechanickým pohonem 5.11.1996 - 25.9.1998
elektroinstalatérství 5.11.1996 - 25.9.1998
pronájem motorových vozidel 5.11.1996 - 25.9.1998
pronájem stavebních strojů a zařízení 5.11.1996 - 25.9.1998
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 5.11.1996 - 25.9.1998
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 5.11.1996 - 25.9.1998
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 5.11.1996 - 25.9.1998
stavební práce ( stavitel ) 24.1.1996 - 25.9.1998
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 24.1.1996 - 25.9.1998
automatizované zpracování dat 24.1.1996 - 25.9.1998
výkon zeměměřických činností 24.1.1996 - 25.9.1998
výroba chemických výrobků z oxihumolitu 24.1.1996 - 25.9.1998
investorsko inženýrská činnost 24.1.1996 - 25.9.1998
směnárna 29.11.1994 - 5.11.1996
výroba oken, dvěří a jiných výrobků z plastů 1.1.1994 - 5.11.1996
nákup a prodej materiálů 1.1.1994 - 5.11.1996
obchodně marketinková činnost 1.1.1994 - 5.11.1996
sklenářské práce 1.1.1994 - 5.11.1996
ubytovací služby 1.1.1994 - 25.9.1998
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 25.9.1998
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1994 - 25.9.1998
hostinská činnost 1.1.1994 - 25.9.1998
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.1.1994 - 25.9.1998
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení 1.1.1994 - 25.9.1998
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 1.1.1994 - 25.9.1998
montáž a opravy telekomunikačních zařízení 1.1.1994 - 25.9.1998
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 25.9.1998
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 25.9.1998
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1994 - 25.9.1998
poskytování software 1.1.1994 - 25.9.1998
kovářství 1.1.1994 - 25.9.1998
zámečnictví 1.1.1994 - 25.9.1998
kovoobrábění 1.1.1994 - 25.9.1998
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 25.9.1998
opravy karoserií 1.1.1994 - 25.9.1998
vulkanizace 1.1.1994 - 25.9.1998
bezdemontážní diagnostika 1.1.1994 - 25.9.1998
zahlazování pro důlní činnost, rekultivace 1.1.1994 - 25.9.1998
ostatní služby - zajišťování kurzů, školení, seminářů 1.1.1994 - 25.9.1998
vyhledávání, těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin 1.1.1994 - 25.9.1998
provádění trhacích prací 1.1.1994 - 25.9.1998
truhlářství 1.1.1994 - 25.9.1998
rozbory uhlí a vod, olejů a popelovin 1.1.1994 - 25.9.1998
laboratoř pro ověřování pracovního prostředí 1.1.1994 - 25.9.1998

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 431 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589513
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 27.6.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: 430 01 Chomutov
Identifikační číslo provozovny: 1001589556
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.6.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: 16 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589459
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 14.2.2001
Provozovna č. 4
Provozovna: Důlní 435 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589483
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.2.2001
Provozovna č. 5
Provozovna: 417 72 Ledvice
Identifikační číslo provozovny: 1001589521
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.1.2002
Provozovna č. 6
Provozovna: 431 45 Březno
Identifikační číslo provozovny: 1001589530
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.1.2002
Provozovna č. 7
Provozovna: Důlní 375/89 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589548
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 5.10.2006
Provozovna č. 8
Provozovna: 5. května 213/4 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589408
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.3.1993
Provozovna č. 9
Provozovna: Důlní 436 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589467
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 26.7.2001
Provozovna č. 10
Provozovna: 417 72 Ledvice
Identifikační číslo provozovny: 1001589475
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 28.6.2001

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.10.1992

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 431 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.8.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: 16 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Důlní 375/89 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589548
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 5. května 213/4 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.8.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: 16 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Důlní 375/89 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589548
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 5. května 213/4 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: 16 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.2001
Provozovna č. 3
Provozovna: Důlní 375/89 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589548
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.10.2006

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 16 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.1992

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 16 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.12.1992

Živnost č. 8 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.3.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 5. května 213/4 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: 16 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1001589459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.2.1998

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.7.2001

Živnost č. 10 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.10.2001

Živnost č. 11 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Přerušení oprávnění: 30.10.2008

Živnost č. 12 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Přerušení oprávnění: 30.10.2008

Živnost č. 13 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Přerušení oprávnění: 30.10.2008

Živnost č. 14 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Přerušení oprávnění: 30.10.2013

Živnost č. 15 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Přerušení oprávnění: 30.10.2008

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 8.10.2002
Přerušení oprávnění: 2.2.2011

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Zemní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 22 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba oken, dveří a jiných výrobků z plastů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 13.8.1994

Živnost č. 24 Rozbory uhlí a vod, olejů a popelovin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 25 Laboratoř pro ověřování pracovního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 26 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 28 Bezdemontážní diagnostika

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 29 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 17.5.2001

Živnost č. 32 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 10.11.1997

Živnost č. 35 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 36 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 31.1.2003

Živnost č. 37 Opravy karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 31.1.2003

Živnost č. 38 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 39 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 40 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 42 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Zánik oprávnění: 31.1.2003

Živnost č. 43 Ubytovací služby včetně hostinských činností

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1992
Zánik oprávnění: 9.2.1998

Živnost č. 44 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.1992
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 45 Montáž a opravy telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 10.11.1997

Živnost č. 46 Sklenářské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1993
Zánik oprávnění: 13.8.1994

Živnost č. 47 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1993
Zánik oprávnění: 31.1.2003

Živnost č. 48 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.1993
Zánik oprávnění: 10.11.1997

Živnost č. 51 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 52 Obchodně - marketinková činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1993
Zánik oprávnění: 21.2.1996

Živnost č. 53 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 54 Zahlazování po důlní činnosti, rekultivace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.3.1993
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 55 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 56 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1993
Zánik oprávnění: 5.2.2013

Živnost č. 57 Provozování drah s výjimkou celostátních

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1997

Živnost č. 58 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 59 Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1993
Zánik oprávnění: 11.11.1997

Živnost č. 60 Směnárna

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1994
Zánik oprávnění: 21.2.1996

Živnost č. 61 Výroba a prodej oxihumolitů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 62 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 16.1.2004

Živnost č. 63 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.9.1994
Zánik oprávnění: 1.1.1998

Živnost č. 64 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 65 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.1994
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 66 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1995
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 67 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 68 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1995
Zánik oprávnění: 10.7.2000

Živnost č. 69 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 70 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1995
Zánik oprávnění: 14.2.2001

Živnost č. 71 Výroba chemických výrobků z oxihumolitů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.1995
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 72 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 73 Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.11.1996
Zánik oprávnění: 26.9.2000

Živnost č. 74 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 75 Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1998
Zánik oprávnění: 2.5.2001

Živnost č. 76 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 77 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 78 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.3.1998
Zánik oprávnění: 1.1.2002

Živnost č. 79 Provádění veřejných dražeb - dobrovolných

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.2001
Zánik oprávnění: 27.2.2013

Živnost č. 80 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 81 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 82 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 83 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 84 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 85 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 86 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 87 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 88 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.6.2003
Zánik oprávnění: 5.2.2013

Živnost č. 89 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.5.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 90 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 91 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 92 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2010
Zánik oprávnění: 5.2.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a úprava hnědého uhlí
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování j. n.
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Poskytování ostatních osobních služeb

Vedení firmy Severočeské doly a.s. IČO: 49901982

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva. Člen představenstva může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze v případě, byl-li společností zmocněn jen k určitému právnímu jednání. Takto zmocněný člen představenstva nemůže být tím, který za společnost toto zmocnění uděluje. 12.8.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Jménem společnosti může jednat i jeden člen představenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 26.4.2006 - 12.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti jednají navenek buď předseda představenstva samostatně, nebo jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva. Jménem společnosti jedná i prokurista, zmocněný ke v šem právním úkonům s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy ti, kteří jménem společnosti činí právní úkony. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 1.4.2004 - 26.4.2006
Za společnost jedná jejím jménem v celém rozsahu představenstvo, nebo předseda představenstva, nebo jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, předseda představenstva, jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva, jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen, osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. 3.12.1999 - 1.4.2004
Za společnost jedná jejím jménem v celém rozsahu představenstvo, nebo předseda představenstva, nebo jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, předseda představenstva, jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva, jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen, osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. Dne 24.11.1998 pověřilo představenstvo a.s. ing. Karla Žáčka, RČ 431207/011, bytem Kadaň, Třešňová 1717, místopředsedu představenstva a technického ředitele společnosti k samostatnému jednání za akciovou společnost Severočeské doly a.s. vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány ve věcech výrobní povahy, technického charakteru, investic a nakládání s pozemky. Pověřený člen představenstva je oprávněn ve vymezených oblastech činit jménem společnosti veškeré právní úkony. 10.2.1999 - 3.12.1999
Za společnost jedná jejím jménem v celém rozsahu představenstvo, nebo předseda představenstva, nebo jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, předseda představenstva, jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva, jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen, osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. Dne 26.11.1996 pověřilo představenstvo Ing. Karla Žáčka, RČ 431207/011, bytem Kadaň, Koželužská 1521, PSČ 432 01, samostatným jednáním za akciovou společnost Severočeské doly a.s. ve věcech technické povahy, vč. výroby, investic. 16.12.1996 - 10.2.1999
Za společnost jedná jejím jménem v celém rozsahu představenstvo, nebo předseda představenstva, nebo jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, předseda představenstva, jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva, jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen, osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. 5.11.1996 - 16.12.1996
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď: a) společně všichni členové představenstva b) společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Podepisování prokuristy za společnost se děje tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti, připojí svůj podpis s dodatkem prokurista a finanční ředitel a.s.. 25.1.1996 - 5.11.1996
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď: a) společně všichni členové představenstva b) společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 24.1.1996 - 25.1.1996
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo jeho předseda, nebo ten, kdo byl k tomu představenstvem nebo předsedou pověřen. Ve věcech obchodních je pověřen jednáním obch. ředitel. Ve věcech technického charakteru a investic je pověřen technický ředitel. POdepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď pode- pisují společně všichni členové představenstva, nebo před- seda představenstva sám, nebo ten, kdy byl k tomu předsta- venstvem nebo předsedou písemně pověřen. Ve věcech obchodních je pověřen obchodní ředitel, ve věcech technického charakteru a investic technický ředitel akciové společnosti. Podepisují připojí svůj podpis k názvu společnosti, či otisky razítka společnosti. 4.3.1994 - 24.1.1996
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jedne člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo mís- topředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 4.3.1994
Jméno: Ing. Jiří Neruda Ph.D. 11.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2016
Adresa: 111, Perštejn 431 51
Jméno: Ing. Ladislav Feber 8.1.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 7.12.2017
Adresa: Vrablovec 1308/103, Ludgeřovice 747 14
Jméno: Ing. Pavel Sluka 14.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2018
Adresa: Okružní 246/26, Proboštov 417 12
Jméno: Ing. Jan Kalina 15.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Kosmákova 930/19, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Ivo Pěgřímek Ph.D. 15.1.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2019
Ve funkci: od 2.1.2019
Adresa: Nad Závěrkou 2448/10, Praha 169 00
Jméno: Ing. Vratislav Vajnar 1.1.1994 - 4.3.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Husova 1323, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Erhard Kotz 1.1.1994 - 4.3.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kašparova 2275/4, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jan Rucki 1.1.1994 - 29.11.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pivovarnická 1942/8, Praha 180 00
Jméno: JUDr. Vladimír Šmíd 1.1.1994 - 5.11.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vinohradská 1755/116, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Novák 24.1.1996 - 5.11.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lucemburská 1578/3, Praha 130 00
Jméno: Ing. Vladislav Veselý 24.1.1996 - 5.11.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Karlovo náměstí 288/17, Praha 120 00
Jméno: Ing. Karel Žáček 1.1.1994 - 16.12.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Koželužská 1521, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Erhard Kotz 4.3.1994 - 16.12.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Kašparova 2275/4, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jiří Král 5.11.1996 - 24.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Veronské nám. 337, Praha 109 00
Jméno: Ing. Alois Míka 5.11.1996 - 24.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Václava 398/8, Praha 184 00
Jméno: Ing. Karel Žáček 16.12.1996 - 24.4.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Koželužská 1521, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Vratislav Vajnar 4.3.1994 - 25.9.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Husova 1323, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Josef Doruška CSc. 29.11.1994 - 25.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Veletržní 196/17, Praha 170 00
Jméno: Ing. Radek Mička 5.11.1996 - 25.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Houdova 901/11, Praha 158 00
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 16.12.1996 - 25.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dobnerova 2941 , 434 01 Most Česká republika
Jméno: Ing. Karel Žáček 24.4.1998 - 25.9.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Třešňová 1717, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Jan Krenk 24.4.1998 - 25.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Botiče 1390/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Ludmila Petráňová 24.4.1998 - 25.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: K děrám 684/5, Praha 142 00
Jméno: Ing. Vratislav Vajnar 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Třešňová 1726, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Josef Doruška CSc. 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Na hlinách 1786/16, Praha 182 00
Jméno: Ing. Karel Žáček 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Třešňová 1717, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dobnerova 2941 , 434 01 Most Česká republika
Jméno: Ing. Jan Krenk 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Botiče 1390/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Radek Mička 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Houdova 901/11, Praha 158 00
Jméno: Ing. Ludmila Petráňová 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: K děrám 684/5, Praha 142 00
Jméno: Ing. Milan Černý CSc. 3.12.1999 - 13.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Schnirchova 1257/4, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Tomáš Kopal 3.12.1999 - 13.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mírové sídliště 85, Český Dub 463 43
Jméno: Ing. Stanislav Svoboda 3.12.1999 - 13.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pláničkova 443/5, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Kabilka 13.10.2000 - 20.12.2001
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Na Homolce 148/23, Praha 150 00
Jméno: Milada Vlasáková 3.12.1999 - 6.12.2002
Funkce: Místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999
Adresa: Masarykova 20 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 3.12.1999 - 17.9.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999
Adresa: Sídliště 565, Krupka 417 41
Jméno: Ing. Vratislav Vajnar 3.12.1999 - 1.4.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999 do 27.6.2003
Ve funkci: od 25.6.1999 do 27.6.2003
Adresa: Třešňová 1726, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Radek Mička 3.12.1999 - 1.4.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999 do 27.6.2003
Adresa: Houdova 901/11, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 13.10.2000 - 1.4.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999 do 27.6.2003
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: JUDr. Olga Horáková 20.12.2001 - 1.4.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: U staré školy 115/2, Praha 110 00
Jméno: Milada Vlasáková 6.12.2002 - 1.4.2004
Funkce: Místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999 do 27.6.2003
Ve funkci: od 25.6.1999 do 27.6.2003
Adresa: Masarykova 20 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 17.9.2003 - 1.4.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999 do 27.6.2003
Ve funkci: od 28.9.1999 do 27.6.2003
Adresa: Sídliště 565, Krupka 417 41
Jméno: Ing. Jan Škurek 1.4.2004 - 30.6.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 25.11.2003
Adresa: Křišťanova 1789/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Sedlák 13.10.2000 - 10.11.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2000 do 25.6.2004
Adresa: Šafaříkova 1275, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Ing. Jaroslav Šulc CSc. 1.4.2004 - 10.11.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 25.6.2004
Adresa: Malkovského 598, Praha 199 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš 10.11.2004 - 26.4.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 25.6.2004 do 21.2.2006
Adresa: Klimšova 797, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Karel Goldemund 10.11.2004 - 26.4.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 25.6.2004 do 21.2.2006
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Aleš Cincibus 1.4.2004 - 27.4.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 14.3.2006
Ve funkci: od 27.6.2003 do 14.3.2006
Adresa: Malinová 1669, Čáslav 286 01
Jméno: Pavel Kuta 10.11.2004 - 27.4.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 25.6.2004 do 14.3.2006
Adresa: Bělohorská 195/147, Praha 169 00
Jméno: Ing. Vratislav Vajnar 1.4.2004 - 11.8.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.6.2006
Ve funkci: od 27.6.2003 do 30.6.2006
Adresa: Třešňová 1726, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 1.4.2004 - 11.8.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.6.2006
Ve funkci: od 27.6.2003 do 30.6.2006
Adresa: Sídliště 565, Krupka 417 41
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 1.4.2004 - 11.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 11.8.2006 - 30.10.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 21.7.2007
Ve funkci: od 30.6.2006 do 21.8.2007
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Josef Molek 27.4.2006 - 29.3.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2006 do 14.3.2010
Adresa: Revoluční 689/11, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Miroslav Eis 27.4.2006 - 29.3.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2006 do 14.3.2010
Adresa: 167, Černovice 430 01
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 21.6.2007 - 29.3.2010
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2007
Ve funkci: od 28.5.2007
Adresa: Pionýrů 502, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Pavel Vaňas 11.8.2006 - 27.9.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006 do 29.6.2010
Adresa: Chomutovská 1622, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 29.3.2010 - 12.5.2011
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2007 do 3.4.2011
Ve funkci: od 28.5.2007 do 3.4.2011
Adresa: Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 30.10.2007 - 2.1.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 27.8.2007 do 27.11.2011
Ve funkci: od 27.8.2007 do 27.11.2011
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Jiří Neruda 7.2.2008 - 2.1.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 1.1.2012
Adresa: Příčná 560, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Josef Molek 29.3.2010 - 19.3.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2010 do 29.2.2012
Adresa: Revoluční 689/11, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Pavel Vaňas 27.9.2010 - 19.3.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 29.2.2012
Adresa: Chomutovská 1622, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 12.5.2011 - 16.4.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011
Ve funkci: od 4.4.2011 do 31.3.2012
Adresa: Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Jiří Postolka 2.1.2012 - 16.4.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 7.12.2011
Adresa: 117, Běleč 273 63
Jméno: Ing. Miroslav Eis 29.3.2010 - 8.7.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2010 do 30.6.2013
Adresa: 167, Černovice 430 01
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 16.4.2012 - 13.7.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 9.7.2014
Adresa: Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Ivan Lapin 2.1.2012 - 12.8.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 7.12.2011
Ve funkci: od 7.12.2011
Adresa: Mertova 556/11, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Jiří Neruda 2.1.2012 - 12.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: 111, Perštejn 431 51
Jméno: Ing. Jan Kalina 19.3.2012 - 12.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012
Adresa: Hladíkova 931/16, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Vladimír Budinský 19.3.2012 - 12.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012
Adresa: Cítolibská 2625, Louny 440 01
Jméno: Ing. Jiří Postolka 16.4.2012 - 12.8.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.12.2011
Ve funkci: od 1.4.2012
Adresa: 117, Běleč 273 63
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 13.7.2014 - 12.8.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 9.7.2014
Adresa: Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Ivan Lapin 12.8.2014 - 5.2.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 7.12.2011 do 31.12.2014
Ve funkci: od 7.12.2011 do 31.12.2014
Adresa: Mertova 556/11, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Jan Kalina 12.8.2014 - 25.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012 do 1.9.2015
Adresa: Hladíkova 931/16, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Vladimír Budinský 12.8.2014 - 16.11.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2012 do 30.9.2015
Adresa: Cítolibská 2625, Louny 440 01
Jméno: Ing. Jiří Postolka 12.8.2014 - 11.1.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.12.2011 do 7.12.2015
Ve funkci: od 1.4.2012 do 7.12.2015
Adresa: 117, Běleč 273 63
Jméno: Ing. Jiří Neruda 12.8.2014 - 11.1.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 1.1.2016
Adresa: 111, Perštejn 431 51
Jméno: Ing. Jiří Postolka 11.1.2016 - 11.12.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.12.2015 do 2.11.2017
Ve funkci: od 8.12.2015 do 2.11.2017
Adresa: 117, Běleč 273 63
Jméno: Ing. Jiří Neruda 11.1.2016 - 11.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2016
Adresa: 111, Perštejn 431 51
Jméno: Ing. Ladislav Feber 14.1.2016 - 8.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Adresa: Vrablovec 1308/103, Ludgeřovice 747 14
Jméno: Ing. Walter Fiedler 12.8.2014 - 14.8.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2014 do 10.7.2018
Adresa: 109, Málkov 431 02
Jméno: Ing. Ivo Pěgřímek Ph.D. 5.2.2015 - 2.1.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015 do 1.1.2019
Ve funkci: od 1.1.2015 do 1.1.2019
Adresa: Nad Závěrkou 2448/10, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 11.12.2017 - 15.1.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 3.11.2017 do 31.12.2018
Adresa: Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Ivo Pěgřímek Ph.D. 2.1.2019 - 15.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.1.2019
Adresa: Nad Závěrkou 2448/10, Praha 169 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Hájek 29.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2016
Adresa: Osvobození 879, Orlová 735 14
Jméno: Petr Polák 29.3.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2015
Ve funkci: od 23.2.2016
Adresa: Neužilova 1496/8, Praha 156 00
Jméno: Ing. Viktor Liška 23.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2018
Adresa: Roztylské sady 1618/62, Praha 141 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš MBA 22.3.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2018
Ve funkci: od 27.2.2018
Adresa: Pařížská 131/28, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ivan Bílý Ph.D. 24.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2018
Adresa: Hlavní 322, Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Jméno: Petr Švácha 24.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2018
Adresa: Luční 255, Teplice 415 03
Jméno: Ing. Josef Slunečka 24.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2018
Adresa: Jana Ámose Komenského 462, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Martin Novák MBA 5.4.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2015
Ve funkci: od 23.2.2016
Adresa: Na struze 227/1, Praha 110 00
Jméno: Ing. Antonín Vincenc 1.1.1994 - 29.11.1994
Adresa: Liberecká 2304/11, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Miroslav Zwettler 1.1.1994 - 12.7.1996
Adresa: Březenecká 4750, Chomutov 430 04
Jméno: Ing. Alois Míka 24.1.1996 - 5.11.1996
Adresa: U Václava 9 , 184 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 1.1.1994 - 16.12.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Pionýrská 202 , 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika
Jméno: JUDr. Jan Kalfus 16.12.1996 - 24.4.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na Smetance 504/16, Praha 120 00
Jméno: Ing. Michail Filippov 1.1.1994 - 25.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Chomutovská 1569, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Vladimír Novotný 1.1.1994 - 25.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Roman Makarius 1.1.1994 - 25.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Josefská 44/2, Praha 118 00
Jméno: Ing. Michal Š E N B E R G E R 29.11.1994 - 25.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Limuzská 528/39, Praha 108 00
Jméno: Ing. Čestmír Duda 24.1.1996 - 25.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Čapkova 856, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Jaroslav Míl 24.4.1998 - 25.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Katusická 664/4, Praha 197 00
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 16.12.1996 - 3.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Pionýrská 502 , 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika
Jméno: Ing. Čestmír Duda 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Čapkova 856, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Vladimír Novotný 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Zvonková 3048/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jaroslav Míl 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Katusická 664/4, Praha 197 00
Jméno: Ing. Michal Šenberger 25.9.1998 - 3.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Limuzská 528/39, Praha 108 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Kabilka 3.12.1999 - 13.10.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na Homolce 148/23, Praha 150 00
Jméno: Hana Králová 3.12.1999 - 13.10.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Veronské nám. 337, Praha 109 00
Jméno: Ing. František Škoda 3.12.1999 - 20.12.2001
Funkce: Předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Krkonošská 1477/15, Praha 120 00
Jméno: Ing. Michael Šenberger 3.12.1999 - 20.12.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Limuzská 528/39, Praha 108 00
Jméno: Ing. Luboš Marek 13.10.2000 - 20.12.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Rennerova 2510, Rakovník 269 01
Jméno: Miroslav Šifner 13.10.2000 - 20.12.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: V Štíhlách 1311/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 3.12.1999 - 6.12.2002
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.1999
Adresa: Pionýrská 502 , 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika
Jméno: JUDr. Augustin Sachr 3.12.1999 - 6.12.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.6.2002
Adresa: Třebenická 1292/20, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milan Horský 20.12.2001 - 6.12.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2001 do 28.6.2002
Adresa: Ke dvoru 781/10, Praha 160 00
Jméno: Šimon Vohár 1.1.1994 - 1.4.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.1999 do 25.7.2003
Adresa: V Domkách 1231/40, Duchcov 419 01
Jméno: Josef Hutař 12.7.1996 - 1.4.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.1999 do 25.7.2003
Adresa: Pionýrů 502, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Alexandr Novák 3.12.1999 - 1.4.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.1999 do 25.6.2003
Adresa: Husova 2313/31, Chomutov 430 03
Jméno: Ing. Michael Šenberger 20.12.2001 - 1.4.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.1999 do 27.6.2003
Ve funkci: od 29.6.2001
Adresa: Limuzská 528/39, Praha 108 00
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 6.12.2002 - 1.4.2004
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.1999 do 25.7.2003
Ve funkci: od 25.6.1999 do 25.7.2003
Adresa: Pionýrů 502, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Jaroslav Šulc CSc. 6.12.2002 - 1.4.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2002 do 27.6.2003
Adresa: Malkovského 598, Praha 199 00
Jméno: Miroslav Šifner 20.12.2001 - 10.11.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2000 do 23.6.2004
Adresa: V Štíhlách 1311/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Michael Šenberger 1.4.2004 - 10.11.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2003 do 25.6.2004
Ve funkci: od 12.8.2003 do 25.6.2004
Adresa: Limuzská 528/39, Praha 108 00
Jméno: Alexandr Novák 1.4.2004 - 14.9.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2003 do 24.6.2005
Adresa: Husova 2313/31, Chomutov 430 03
Jméno: Mgr. Martin Engel 1.4.2004 - 14.9.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2003 do 24.6.2005
Adresa: Ve Střešovičkách 1990/55, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jan Kobes 20.12.2001 - 1.11.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2001 do 29.9.2005
Adresa: Londýnská 215/37, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jaroslav Volšický 6.12.2002 - 26.4.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2002 do 21.2.2006
Adresa: Československé armády 104, Chvaletice 533 12
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 1.4.2004 - 26.4.2006
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2003
Ve funkci: od 12.8.2003 do 14.3.2006
Adresa: Pionýrů 502, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Robert Sýkora 10.11.2004 - 26.4.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 21.2.2006
Ve funkci: od 25.6.2004 do 21.2.2006
Adresa: 739 12 Česká republika
Čeladná 720
Jméno: JUDr. Ivan Hink 10.11.2004 - 26.4.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 21.2.2006
Adresa: Vazovova 3228/3, Praha 143 00
Jméno: Ing. Rudolf Kozák 14.9.2005 - 26.4.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2005 do 21.2.2006
Adresa: ul. Lipská 2548 , 430 01 Chomutov Česká republika
Jméno: JUDr. Pavel Škvára 14.9.2005 - 26.4.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2005 do 21.2.2006
Adresa: Mazurská 520/9, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jiří Zahradník 26.4.2006 - 21.6.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2003 do 3.4.2007
Adresa: Pionýrů 502, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Miroslav Stehlík 26.4.2006 - 13.8.2007
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2006 do 30.6.2007
Ve funkci: od 14.3.2006 do 30.6.2007
Adresa: Jižní 1923/7, Říčany 251 01
Jméno: Prof. Ing. Bedřich Šesták DrSc. 26.4.2006 - 13.8.2007
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2005 do 30.6.2007
Ve funkci: od 14.3.2006 do 30.6.2007
Adresa: Lamačova 825/11, Praha 152 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 26.4.2006 - 13.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2006 do 30.6.2007
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Šimon Vohár 1.4.2004 - 30.10.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2003 do 10.8.2007
Adresa: V Domkách 1231/40, Duchcov 419 01
Jméno: Josef Hutař 1.4.2004 - 30.10.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2003 do 10.8.2007
Adresa: Pionýrů 502, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Ing. Miroslav Beneš 13.8.2007 - 30.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007
Ve funkci: od 1.7.2007
Adresa: Sadová 1989/9, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Pavel Stehlík 13.8.2007 - 30.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007
Ve funkci: od 1.7.2007
Adresa: Na Farkáně III 326/26, Praha 150 00
Jméno: Ing. Tomáš Dzik 13.8.2007 - 30.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007
Ve funkci: od 1.7.2007
Adresa: Komorní 580/10, Český Těšín 737 01
Jméno: JUDr. Pavel Škvára 26.4.2006 - 11.8.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2006 do 31.7.2008
Adresa: Mazurská 520/9, Praha 181 00
Jméno: JUDr. Vladimír Johanes 26.4.2006 - 15.1.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2006 do 13.10.2009
Adresa: Požárnická 441, Praha 164 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš 26.4.2006 - 29.3.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2006 do 21.2.2010
Ve funkci: od 14.3.2006 do 21.2.2010
Adresa: Klimšova 797, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Jaroslav Volšický 26.4.2006 - 29.3.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2006 do 21.2.2010
Adresa: Československé armády 104, Chvaletice 533 12
Jméno: Ing. Jiří Havlíček 26.4.2006 - 29.3.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2006 do 21.2.2010
Adresa: Husova 625/8, Čáslav 286 01
Jméno: Miroslav Tlapák 27.4.2006 - 21.7.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2006 do 29.3.2010
Adresa: Václavská 4052, Chomutov 430 03
Jméno: Ing. Daniel Beneš MBA 29.3.2010 - 21.7.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2010
Adresa: Klimšova 797, Petřvald 735 41
Jméno: JUDr. Roman Makarius CSc. 11.8.2008 - 12.5.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2008 do 31.12.2010
Adresa: Josefská 44/2, Praha 118 00
Jméno: Josef Hutař 30.10.2007 - 30.11.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 11.10.2011
Adresa: Pionýrů 502, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: Šimon Vohar 30.10.2007 - 30.11.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 11.10.2011
Adresa: V Domkách 1231/40, Duchcov 419 01
Jméno: Ing. Zdeňka Montagová 30.10.2007 - 30.11.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2007 do 11.10.2011
Adresa: Mírové náměstí 90/15, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Miroslav Beneš 30.10.2007 - 30.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 30.9.2011
Adresa: Sadová 1989/9, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Pavel Stehlík 30.10.2007 - 30.11.2011
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 30.9.2011
Ve funkci: od 21.8.2007 do 30.9.2011
Adresa: Na Farkáně III 326/26, Praha 150 00
Jméno: Ing. Tomáš Dzik 30.10.2007 - 30.11.2011
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 30.9.2011
Ve funkci: od 21.8.2007 do 30.9.2011
Adresa: Komorní 580/10, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Jiří Havlíček 29.3.2010 - 30.11.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2010 do 30.9.2011
Adresa: Husova 625/8, Čáslav 286 01
Jméno: Ing. Daniel Beneš MBA 21.7.2010 - 30.11.2011
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2010
Ve funkci: od 13.4.2010
Adresa: Klimšova 797, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Ivan Lapin 15.1.2010 - 2.1.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 6.12.2011
Ve funkci: od 23.10.2009
Adresa: Volgogradská 2524/55, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Daniel Beneš MBA 30.11.2011 - 19.3.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2010
Ve funkci: od 13.4.2010 do 14.2.2012
Adresa: U bažantnice 442/38, Praha 159 00
Jméno: MUDr. Tomáš Indra MBA 10.2.2012 - 19.3.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 10.2.2012 - 19.3.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: Petr Polák 30.11.2011 - 8.3.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: K Orionce 1436/5, Praha 143 00
Jméno: Ing. Pavel Cyrani MBA 30.11.2011 - 2.9.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: Spěšného 1890, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Viktor Liška 29.3.2010 - 4.6.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2010 do 21.2.2014
Adresa: Roztylské sady 1618/62, Praha 141 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš MBA 19.3.2012 - 4.6.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2010 do 21.2.2014
Ve funkci: od 14.2.2012 do 21.2.2014
Adresa: U bažantnice 442/38, Praha 159 00
Jméno: Václav Fišer 21.7.2010 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2010
Adresa: Kostomlatská 121, Světec 417 53
Jméno: MUDr. Tomáš Julínek 12.5.2011 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Horácké náměstí 1467/5, Brno 621 00
Jméno: Luboš Jankůj 30.11.2011 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.10.2011
Adresa: 63, Černovice 430 01
Jméno: Šimon Vohar 30.11.2011 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.10.2011
Adresa: V Domkách 1231/40, Duchcov 419 01
Jméno: Ing. Zdeňka Montagová 30.11.2011 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.10.2011
Adresa: Mírové náměstí 90/15, Bílina 418 01
Jméno: Mgr. Zdeněk Hübner 30.11.2011 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: Stříbrského 685/10, Praha 149 00
Jméno: MUDr. Tomáš Indra MBA 19.3.2012 - 12.8.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.5.2014
Ve funkci: od 14.2.2012 do 31.5.2014
Adresa: Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 19.3.2012 - 12.8.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Ve funkci: od 14.2.2012
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: Petr Polák 8.3.2013 - 12.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: U Včely 1464, Praha 156 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš MBA 4.6.2014 - 14.10.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2014
Ve funkci: od 22.2.2014 do 26.8.2014
Adresa: Pařížská 131/28, Praha 110 00
Jméno: Václav Fišer 12.8.2014 - 14.10.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2010 do 10.6.2014
Adresa: Kostomlatská 121, Světec 417 53
Jméno: MUDr. Tomáš Julínek 12.8.2014 - 5.2.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 1.1.2015
Adresa: Horácké náměstí 1467/5, Brno 621 00
Jméno: Ing. Pavel Cyrani MBA 2.9.2013 - 16.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 1.10.2015
Adresa: Spěšného 1890, Roztoky 252 63
Jméno: Luboš Jankůj 12.8.2014 - 16.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.10.2011 do 11.10.2015
Adresa: 63, Černovice 430 01
Jméno: Šimon Vohar 12.8.2014 - 16.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.10.2011 do 11.10.2015
Adresa: V Domkách 1231/40, Duchcov 419 01
Jméno: Ing. Zdeňka Montagová 12.8.2014 - 16.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.10.2011 do 11.10.2015
Adresa: Mírové náměstí 90/15, Bílina 418 01
Jméno: Petr Polák 12.8.2014 - 16.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 1.10.2015
Adresa: Neužilova 1496/8, Praha 156 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Hűbner 12.8.2014 - 16.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2011 do 1.10.2015
Adresa: Stříbrského 685/10, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 12.8.2014 - 29.3.2016
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012 do 1.1.2016
Ve funkci: od 14.2.2012 do 1.1.2016
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Ivan Lapin 5.2.2015 - 29.3.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015 do 29.2.2016
Adresa: Mertova 556/11, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Zdeňka Montagová 16.11.2015 - 29.3.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2015 do 29.2.2016
Adresa: Mírové náměstí 90/15, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Martin Novák MBA 16.11.2015 - 29.3.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2015 do 2.10.2015
Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Praha 100 00
Jméno: Petr Polák 16.11.2015 - 29.3.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2015 do 2.10.2015
Adresa: Neužilova 1496/8, Praha 156 00
Jméno: Václav Fišer 14.10.2014 - 22.7.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2014 do 30.6.2016
Adresa: Kostomlatská 121, Světec 417 53
Jméno: Šimon Vohar 16.11.2015 - 22.7.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2015 do 30.6.2016
Adresa: V Domkách 1231/40, Duchcov 419 01
Jméno: Luboš Jankůj 16.11.2015 - 22.7.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2015 do 30.6.2016
Adresa: 63, Černovice 430 01
Jméno: Ing. Viktor Liška 4.6.2014 - 23.2.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2014 do 22.2.2018
Adresa: Roztylské sady 1618/62, Praha 141 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš 14.10.2014 - 23.2.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2014 do 22.2.2018
Ve funkci: od 26.8.2014 do 22.2.2018
Adresa: Pařížská 131/28, Praha 110 00
Jméno: Ing. Daniel Beneš MBA 23.2.2018 - 22.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2018
Adresa: Pařížská 131/28, Praha 110 00
Jméno: Oto Trapp 22.7.2016 - 24.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 31.8.2018
Adresa: 269, Radonice 431 55
Jméno: Vladimír Bergerhof 22.7.2016 - 24.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 31.8.2018
Adresa: Masarykova třída 202, Teplice 415 10
Jméno: Alena Strnadová 22.7.2016 - 24.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 31.8.2018
Adresa: Čapkova 841, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Martin Novák MBA 29.3.2016 - 5.4.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2015
Ve funkci: od 23.2.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Praha 100 00
Jméno: Ing. Hynek Mühlbach 5.2.2015 - 25.5.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015 do 1.1.2019
Adresa: Vojtova 1925/41, Praha 143 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k názvu společnosti za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 3.12.1999
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 4.3.1994 - 3.12.1999
Adresa: Dobnerova 2941 , Most Česká republika
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 3.12.1999 - 1.4.2004
Adresa: Sídliště 565, Krupka 417 41
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 1.4.2004 - 11.8.2006
Adresa: Sídliště 565, Krupka 417 41

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivo Pěgřímek Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Ing. Ladislav Feber
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Neruda Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Sluka
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Kalina

Vlastníci firmy Severočeské doly a.s. IČO: 49901982

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 9 080 630 000 Kč 100% 19.2.2005
zakladni 9 000 050 000 Kč 100% 5.2.2003 - 19.2.2005
zakladni 8 997 530 000 Kč 100% 28.12.2000 - 5.2.2003
zakladni 8 868 190 000 Kč 100% 3.3.2000 - 28.12.2000
zakladni 8 737 550 000 Kč 100% 27.8.1998 - 3.3.2000
zakladni 8 726 880 000 Kč - 1.1.1994 - 27.8.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 9 080 631 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 9 080 631 31.12.2007 - 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 483 570 19.2.2005 - 31.12.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 7 597 061 19.2.2005 - 31.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 483 570 1.4.2004 - 19.2.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 483 570 5.2.2003 - 1.4.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 7 516 485 5.2.2003 - 19.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 483 570 28.12.2000 - 5.2.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 7 513 960 28.12.2000 - 5.2.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 483 570 3.3.2000 - 28.12.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 7 384 616 3.3.2000 - 28.12.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 483 570 27.8.1998 - 3.3.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 7 253 980 27.8.1998 - 3.3.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 483 570 1.1.1994 - 27.8.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 7 243 310 1.1.1994 - 27.8.1998

Sbírka Listin Severočeské doly a.s. IČO: 49901982

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 495/SL 190 rozhod. o statut. orgánu Rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2015 23.12.2015 19.1.2016 2
B 495/SL 188 rozhod. o statut. orgánu Rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2015 11.1.2016 19.1.2016 1
B 495/SL 187 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.9.2015 10.11.2015 20.11.2015 2
B 495/SL 186 ostatní Rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2015 10.11.2015 20.11.2015 1
B 495/SL 185 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2015 18.9.2015 30.9.2015 3
B 495/SL 184 ostatní Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2015 25.6.2015 26.6.2015 4
B 495/SL 183 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2015 24.6.2015 25.6.2015 166
B 495/SL 182 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2015 19.2.2015 23.2.2015 19
B 495/SL 181 notářský zápis [NZ 586/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2015 19.2.2015 23.2.2015 8
B 495/SL 179 ostatní Jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2014 29.1.2015 11.2.2015 1
B 495/SL 177 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2014 2.10.2014 21.10.2014 5
B 495/SL 176 rozhod. o statut. orgánu rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 2.10.2014 21.10.2014 1
B 495/SL 175 rozhod. o statut. orgánu rozhod. jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2014 17.7.2014 12.8.2014 1
B 495/SL 173 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3677/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2014 17.7.2014 12.8.2014 22
B 495/SL 174 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 17.7.2014 17.7.2014 2
B 495/SL 171 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2014 9.6.2014 9.6.2014 160
B 495/SL 170 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2014 27.5.2014 9.6.2014 4
B 495/SL 169 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2014 27.5.2014 9.6.2014 1
B 495/SL 168 notářský zápis, ostatní NZ 3068/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.2013 19.8.2013 20.8.2013 2
B 495/SL 167 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2013 19.8.2013 20.8.2013 18
B 495/SL 166 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2013 8.7.2013 15.7.2013 1
B 495/SL 165 ostatní rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 2.7.2013 3.7.2013 1
B 495/SL 164 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2013 2.7.2013 3.7.2013 170
B 495/SL 163 ostatní rozhodnutí jed. akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2013 2.7.2013 3.7.2013 2
B 495/SL 162 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 481/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2013 13.3.2013 18.3.2013 7
B 495/SL 161 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2013 13.3.2013 18.3.2013 18
B 495/SL 160 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 56/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2013 8.3.2013 11.3.2013 7
B 495/SL 159 notářský zápis NZ 1744/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.9.2012 11.2.2013 14.2.2013 35
B 495/SL 158 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2012 11.2.2013 13.2.2013 18
B 495/SL 156 ostatní - prezenční listina Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2012 4.4.2012 27.4.2012 1
B 495/SL 155 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2012 4.4.2012 25.4.2012 1
B 495/SL 154 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2012 7.3.2012 21.3.2012 18
B 495/SL 153 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2012 19.3.2012 20.3.2012 1
B 495/SL 152 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2012 19.3.2012 20.3.2012 5
B 495/SL 151 notářský zápis - NZ 410/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2012 7.3.2012 13.3.2012 6
B 495/SL 150 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2011 9.2.2012 13.2.2012 2
B 495/SL 149 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2012 30.1.2012 3.2.2012 18
B 495/SL 148 notářský zápis - NZ 185/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2012 30.1.2012 3.2.2012 5
B 495/SL 147 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2011 23.12.2011 3.1.2012 2
B 495/SL 146 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2011 23.12.2011 3.1.2012 2
B 495/SL 145 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2011 23.12.2011 3.1.2012 2
B 495/SL 144 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2011 23.12.2011 3.1.2012 2
B 495/SL 143 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2011 23.12.2011 3.1.2012 5
B 495/SL 141 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2011 23.12.2011 3.1.2012 1
B 495/SL 140 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2011 23.12.2011 3.1.2012 1
B 495/SL 139 notářský zápis - NZ 2618/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2011 23.12.2011 3.1.2012 7
B 495/SL 138 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2011 16.11.2011 9.12.2011 2
B 495/SL 137 ostatní - protokol Krajský soud v Ústí nad Labem 11.10.2011 16.11.2011 9.12.2011 2
B 495/SL 136 ostatní - protokol Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2011 16.11.2011 9.12.2011 3
B 495/SL 135 rozhod. o statut. orgánu - volba a odvol.čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2011 9.12.2011 9
B 495/SL 134 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2011 1.7.2011 1.7.2011 156
B 495/SL 133 zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2011 9.6.2011 9.6.2011 2
B 495/SL 132 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2011 8.6.2011 8.6.2011 30
B 495/SL 131 ostatní - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2011 29.4.2011 19.5.2011 6
B 495/SL 130 ostatní - zápis ze zased. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2011 29.4.2011 19.5.2011 7
B 495/SL 129 ostatní - rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2010 29.4.2011 19.5.2011 2
B 495/SL 128 rozhod. o statut. orgánu - protokol z voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2010 16.7.2010 26.7.2010 1
B 495/SL 127 rozhod. o statut. orgánu zápis z 96. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2010 16.7.2010 23.7.2010 4
B 495/SL 126 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2010 13.7.2010 156
B 495/SL 125 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2010 20.5.2010 20.5.2010 34
B 495/SL 124 rozhod. o statut. orgánu zápis z 95. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2010 22.3.2010 6.4.2010 11
B 495/SL 123 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2010 22.3.2010 6.4.2010 1
B 495/SL 121 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2009 21.7.2009 144
B 495/SL 120 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2009 10.7.2009 1
B 495/SL 119 účetní závěrka, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2009 5.5.2009 33
B 495/SL 118 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jedin. spol. a akci Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2008 18.8.2008 1
B 495/SL 117 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2008 27.5.2008 134
B 495/SL 116 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2008 26.5.2008 1
B 495/SL 115 účetní závěrka rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2008 26.5.2008 31
B 495/SL 114 rozhod. o statut. orgánu zápis z 81.zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2007 11.2.2008 14
B 495/SL 112 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2007 30.1.2008 129
B 495/SL 110 notářský zápis - Nz 838/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2007 7.1.2008 35
B 495/SL 99 ostatní volební řád pro volbu a odvol. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2007 1.11.2007 10
B 495/SL 109 podpisové vzory Ing. Jan Demjanovič Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2007 1.11.2007 0
B 495/SL 108 podpisové vzory Josef Hutař Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2007 1.11.2007 0
B 495/SL 107 podpisové vzory Ing. Tomáš Dzik Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2007 1.11.2007 0
B 495/SL 106 podpisové vzory Ing. Pavel Stehlík Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2007 1.11.2007 0
B 495/SL 105 podpisové vzory Šimon Vohar Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2007 1.11.2007 0
B 495/SL 104 podpisové vzory Ing. Zdeňka Montagová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2007 1.11.2007 0
B 495/SL 103 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2007 1.11.2007 5
B 495/SL 102 ostatní zápis ze 79. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2007 1.11.2007 7
B 495/SL 101 ostatní protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2007 1.11.2007 2
B 495/SL 100 ostatní protokol o výsledku volby Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2007 1.11.2007 2
B 495/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 1.10.2007 2
B 495/SL 97 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 1.10.2007 17
B 495/SL 96 notářský zápis - NZ 393/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 1.10.2007 6
B 495/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2007 24.8.2007 10
B 495/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na funkci Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2007 24.8.2007 1
B 495/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2007 24.8.2007 4
B 495/SL 91 ostatní - živnostenský list Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2006 14.2.2007 1
B 495/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2006 14.2.2007 32
B 495/SL 89 notářský zápis NZ 918/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2006 14.2.2007 5
B 495/SL 88 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2006 29.11.2006 125
B 495/SL 87 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2006 19.10.2006 1
B 495/SL 86 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 19.10.2006 7
B 495/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 19.10.2006 4
B 495/SL 83 ostatní - protokol o volbách členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2006 28.6.2006 1
B 495/SL 82 podpisové vzory - Miroslav Tlapák Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2006 28.6.2006 0
B 495/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 66. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2006 28.6.2006 11
B 495/SL 78 ostatní - rezignace na funkci Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2006 28.6.2006 1
B 495/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2006 28.6.2006 16
B 495/SL 76 notářský zápis NZ 32/2006 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2006 28.6.2006 40
B 495/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2006 28.6.2006 38
B 495/SL 74 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Volšický Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2006 28.6.2006 0
B 495/SL 73 podpisové vzory - Ing. Daniel Beneš Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2006 28.6.2006 0
B 495/SL 72 podpisové vzory - Ing. Kartel Goldemund Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2006 28.6.2006 0
B 495/SL 71 podpisové vzory - JUDr. Vladimír Johanes Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2006 28.6.2006 0
B 495/SL 70 podpisové vzory - Prof. Ing. Bedřich Šesták Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2006 28.6.2006 0
B 495/SL 69 podpisové vzory - Ing. Jiří Havlíček Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2006 28.6.2006 0
B 495/SL 68 podpisové vzory - Ing. Miroslav Stehlík Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2006 28.6.2006 0
B 495/SL 67 notářský zápis NZ 69/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 15.6.2006 118
B 495/SL 66 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2005 16.1.2006 100
B 495/SL 65 ostatní - sdělení o zániku členství Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2005 9.12.2005 1
B 495/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2005 30.11.2005 28
B 495/SL 63 notářský zápis NZ 109/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2005 30.11.2005 8
B 495/SL 62 podpisové vzory - JUDr. Pavel Škvára, MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 30.11.2005 0
B 495/SL 61 podpisové vzory - Ing. Rudolf Kozák Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 30.11.2005 0
B 495/SL 60 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 30.11.2005 9
B 495/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2004 9.3.2005 29
B 495/SL 58 notářský zápis NZ 142/2004 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2004 19.11.2004 38
B 495/SL 57 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 19.11.2004 0
B 495/SL 56 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 19.11.2004 0
B 495/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 19.11.2004 10
B 495/SL 54 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 19.11.2004 1
B 495/SL 53 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2004 19.11.2004 4
B 495/SL 52 ostatní - prohlášení - M.Šifner Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 19.11.2004 1
B 495/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2004 19
B 495/SL 50 notářský zápis NZ 69/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2004 16.7.2004 7
B 495/SL 49 posudek znalce č- 1501-55/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2004 16.7.2004 65
B 495/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2003 16.7.2004 5
B 495/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2003 16.7.2004 2
B 495/SL 46 notářský zápis NZ 144/2002 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2002 16.7.2004 7
B 495/SL 45 notářský zápis NZ 129/2003 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2003 13.4.2004 38
B 495/SL 44 ostatní - oznámení o volbě předs.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2003 13.4.2004 10
B 495/SL 43 ostatní - protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2003 13.4.2004 2
B 495/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 13.4.2004 1
B 495/SL 40 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 13.4.2004 0
B 495/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 13.4.2004 3
B 495/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z f. čl. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 13.4.2004 1
B 495/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 13.4.2004 10
B 495/SL 36 účetní závěrka rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2003 27.11.2003 92
B 495/SL 35 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2003 27.11.2003 94
B 495/SL 34 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Volšický Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2002 7.7.2003 0
B 495/SL 33 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2002 7.7.2003 0
B 495/SL 32 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2002 7.7.2003 11
B 495/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2002 7.7.2003 15
B 495/SL 30 posudek znalce č. 1153-75/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2002 23.4.2003 29
B 495/SL 29 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2002 10.3.2003 111
B 495/SL 28 účetní závěrka - konsolodovaná k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2000 7.6.2002 36
B 495/SL 27 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2000 7.6.2002 29
B 495/SL 26 účetní závěrka - konsolidovaná k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.1999 7.6.2002 35
B 495/SL 25 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.1999 7.6.2002 29
B 495/SL 24 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.1998 7.6.2002 32
B 495/SL 23 notářský zápis NZ 115/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.1999 7.6.2002 35
B 495/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1999 7.6.2002 16
B 495/SL 21 výroční zpráva za r. 2000 - doplnění Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2001 24.10.2001 37
B 495/SL 20 výroční zpráva za r.2000 - tabulka emitenta Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2001 24.10.2001 6
B 495/SL 19 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2001 24.10.2001 68
B 495/SL 18 notářský zápis NZ 98/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 24.10.2001 32
B 495/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 24.10.2001 15
B 495/SL 16 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 24.10.2001 0
B 495/SL 15 usnesení VH - §210 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 24.10.2001 10
B 495/SL 14 ostatní - odvol. z fce - Mgr. Kabilka Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 24.10.2001 2
B 495/SL 13 ostatní - odvol. z fce - ing. Marek Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2001 24.10.2001 2
B 495/SL 12 notářský zápis NZ 193/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2000 2.2.2001 3
B 495/SL 10 notářský zápis NZ 101/2000 - VH, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 6.12.2000 32
B 495/SL 9 ostatní - zápis z jednání Představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 6.8.1998 23.3.1999 7
B 495/SL 8 notářský zápis NZ 132/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.1998 23.3.1999 3
B 495/SL 7 stanovy společnosti červen 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1998 23.3.1999 16
B 495/SL 6 posudek znalce -č.12/97 ing.Ivan Rajda Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.1997 23.3.1999 18
B 495/SL 5 posudek znalce Ing.Vladimír Komeda Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.1997 23.3.1999 18
B 495/SL 4 notářský zápis NZ 242/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.1997 23.3.1999 3
B 495/SL 3 stanovy společnosti červen 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.1997 23.3.1999 28
B 495/SL 2 účetní závěrka -zpráva auditora k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.1997 23.3.1999 32
B 495/SL 1 stanovy společnosti říjen 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.1996 23.3.1999 15

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Severočeské doly a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Severočeské doly a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.