SC XAVEROV Horní Počernice a.s. Praha IČO: 25756311

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SC XAVEROV Horní Počernice a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25756311.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SC XAVEROV Horní Počernice a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČO: 25756311

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 20.4.1999
Spisová značka: B 5892
IČO: 25756311
Obchodní firma: SC XAVEROV Horní Počernice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.4.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.4.1999
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.9.2014 - 16.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 11.9.2014 - 16.12.2015
A)Zápis usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4.10. 2002 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 11.000.000,- Kč (slovy:jedenáct milionů korun českých) na částku ve výši 12.000.000,-Kč (slovy:dvanáct milionů korun českých).Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání nemovitostí, a to občanských staveb: a)stavba šaten,ubytovny a kanceláří stojící na pozemcích č. parc. 2031/111 a č. parc. 2031/19, která je zapsaná na listu vlastnictví č. 3053 pro obec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, b)stavby občanské vybavenosti čp. 2098 stojící na pozemku č.parc. 2169/3 a dále stavby technicko-správní budovy stojící na pozemku č.parc. 2169/4, stavby sportovní hospody, skladů a vrátnice stojící na pozemku č.parc. 2170/2, stavby tenis klubu stojící na pozemcích 2031/13, 2031/108, a 2031/109 a dále stavby šaten, kabin a ubytovny stojící na č.parc. 2031/15, zapsaných na listu vlastnictví č. 2764 pro obec Praha,a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, které tvoří sportovní areál a jsou nezbytné k provozování hlavního předmětu podnikání akciové společnosti k organizování sportovních soutěží, konkrétně provozování fotbalu v rámci soutěží Českomoravského fotbalového svazu a provozování tenisu. Konkrétně se jedná o zázemí klubu, restauraci, hlavní tribunu, technicko-správní budovu, objekt šaten, ubytovnu a kanceláře, sportovní hospodu, sklady, vrátnici, tenisový klub, šatny, kabiny a ubytovnu. Tyto stavby v současné době užívá společnost SC XAVEROV Horní Počernice a.s. na základě nájemních smluv, což nezaručuje trvalou jistotu a je i finančně zatěžující. 2.Předmětem úpisu bude: 1100 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. 3.Vylučuje se přednostní právo všech stávajících akcionářů, a to: - Vojtěcha Tomiho, r.č. 540811/3359, s bydlištěm Horní Počernice, Češovská 2213/19, Praha 9 - Jaroslavy Tomiové, r.č. 545104/2905, s bydlištěm Horní Počernice, Češovská 2213, Praha 9, a to z důležitého zájmu této akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s., který spočívá v nabytí výše uvedených nemovitostí jako nepeněžitých vkladů do jejího vlastnictví, a z tohoto důvodu se tímto určuje, že těchto 1100 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč,které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, bude nabídnuto k úpisu určitým zájemcům, a to: - zájemci, kterým je obchodní společnosti s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Božanovská 2098, IČ:62908898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34722, kterému se nabízí k úpisu 704 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč, - zájemci, kterým je Městská část Praha 20, Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha - Horní Počernice, 193 00 Praha 913, IČ: 00240192, kterému se nabízí k úpisu 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. 4.Lhůta a místo k úpisu akcií určenými zájemci. Určení zájemci,tj.: - zájemce, a to obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. upíše 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií tímto určeným zájemcem. Místem úpisu těchto 704 výše ivedených kmenových akcií bude sídlo akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s., tj. Praha 9, Božanovská 2098, PSČ 190 00. - zájemce, a to Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647,Praha - Horní Počernice,193 00 Praha 913, IČ:00240192, upíše 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo faxu den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií tímto určeným zájemcem. Místem úpisu těchto 396 výše uvedených kmenových akcií bude sídlo akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s.,tj. Praha 9, Božanovská 2098,PSČ 190 00. 5.Emisní kurz všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6.Úpis akcií bude proveden nepeněžitými vklady, a to takto: - zájemce, a to obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. upíše 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, nepeněžitým vkladem spočívajícím v: a)celých nemovitostech a to ve stavbě občanské vybavenosti (restaurace a hlavní tribuna) čp. 2098 stojící na pozemku č.parc.2196/3 a dále ve stavbě občanské vybavenosti (Tenis club) stojící na pozemcích č.par. 2031/13,2031/108, a 2031/109, ve stavbě občanské vybavenosti (šatny,kabiny a ubytovna)stojící na pozemku p.č. 2031/15, ve stavbě občanské vybavenosti (Technicko-správní budova)stojící na pozemku p.č. 2169/4, a dále ve stavbě občanské vybavenosti (Sportovní hospoda, sklady, vrátnice) stojící na pozemku p.č. 2170/2, všech zapsaných jako občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 2764 pro obec Praha, a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, b)ideálním spoluvlastnickém podílu 19/25 na stavbě občanské vybavenosti (objekt šaten, ubytovny a kanceláří) stojící na pozemcích č.parc. 2031/111 a č. parc.2031/19, která je zapsána jako stavba občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 3053 pro bec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1281-193/2002 vypracovaným dne 11.9.2002, a to podle stavu ke dni 1.9.2002 znalcem nezávislým na společnosti, a to Ing. Luďkem Hůrkou, Veverkova 24, 170 00 Praha 7, který byl jmenovánm znalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 197/91 ze dne 27.5.1992 pro základní obor ekonomika-odvětví ceny a odhady se zvlášní specializací oceňování nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, a který byl ustanoven pro zpracování tohoto posudku usnesením Městského soudu v Praze vydaným pod čj. Nc 4258/2002-3 ze dne 12.6.2002, na hodnotu 7.040.000,- Kč (slovy:sedm milionů čtyřicet tisíc korun českých) a tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného zájemce, a to obchodní společnosti s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. na částku 7.040.000,- Kč, která je určena předmětným znaleckým posudkem. Tento určený zájemce, tj. obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. je povinen tento nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne úpisu všech 704 kmenových akcií výše uvedených a to tak, že společnosti předá v této lhůtě písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Poté co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude tomuto určenému zájemci vydáno za tento nepeněžitý vklad 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. -zájemce, a to Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20,Jívanská 647,Praha - Horní Počernice,193 00 Praha 913, IČ:00240192, upíše 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč nepeněžitým vkladem spočívajícím v ideálním spoluvlastnickém podílu 6/25 na stavbě občanské vybavenosti (objekt šaten,ubytovny a kanceláří) stojící na pozemcích č.parc. 2031/111 a č. parc. 2031/19, která je zapsaná jako stavba občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 3053 pro obec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1281-193/2002 vypracovaným dne 11.9.2002 a to podle stavu ke dni 1.9.2002 znalcem nezávislým na společnosti, a to Ing. Luďkem Hůrkou, Veverkova 24,170 00 Praha 7, který byl jmenován znalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 197/91 ze dne 27.5.1992 pro základní obor ekonomika-odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, a který byl ustanoven pro zpracování tohoto posudku usnesením Městského soudu v Praze vydaným pod č.j. Nc 4258/2002-3 ze dne 12.6.2002, na hodnotu 3.960.000,- Kč (slovy:tři miliony devět set šedesát tisíc korun č eských) a tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného zájemce, a to Městské části Praha 20,Úřad městské části Praha 20, na částku 3.960.000,-Kč,která je určena předmětným znaleckým posudkem. Tento určený zájemce, tj. Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha 20, je povinen tento nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,a to ve lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne úpisu všech 396 kmenových akcií výše uvedených a to tak, že společnosti předá v této lhůtě písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Poté co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude tomuto určenému zájemci vydáno za tento nepeněžitý vklad 396 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. 22.11.2002 - 11.10.2003

Aktuální kontaktní údaje SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25756311
Obchodní firma: SC XAVEROV Horní Počernice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 20
Vznik první živnosti: 20.4.1999
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25756311
Firma: SC XAVEROV Horní Počernice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 20
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.4.1999

Kontakty na SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČO: 25756311

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Božanovská 2098 , Praha 193 00 16.4.2002
Sídlo: Božanovská 2098 , Praha 193 00 20.4.1999 - 16.4.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Božanovská 2098, Praha 193 00

Obory činností SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČO: 25756311

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 3.5.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.5.2010
hostinská činnost 16.4.2002
maloobchod se smíšeným zbožím 16.4.2002 - 3.5.2010
správa a údržba nemovitostí 16.4.2002 - 3.5.2010
organizování sportovních soutěží 16.4.2002 - 3.5.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 16.4.2002 - 3.5.2010
realitní činnost 16.4.2002 - 3.5.2010
reklamní činnost a marketing 16.4.2002 - 3.5.2010
ubytovací služby 16.4.2002 - 3.5.2010
koupě zboží z účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.) 20.4.1999 - 16.4.2002
pronájem nebytových prostor, spojený s poskytováním dalších služeb 20.4.1999 - 16.4.2002
pořádání sportovních utkání, soutěží a turnajů 20.4.1999 - 16.4.2002
pronájem movitých věcí 20.4.1999 - 16.4.2002
správa nemovitostí 20.4.1999 - 16.4.2002
provozování kopané 20.4.1999 - 16.4.2002
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 20.4.1999 - 3.5.2010
provozování veřejných tělovýchovných škol, pořádání kurzů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí a pořádání tělovýchovných kurzů a činnost sportovních instruktorů 20.4.1999 - 3.5.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Božanovská 2098 , Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny: 1010382438
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 25.6.2015

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.4.1999

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.1.2002

Živnost č. 4 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 24.4.2003

Živnost č. 5 Provozování veřejných tělovýchovných škol, pořádání kursů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí a pořádání tělovýchovných kursů a činnost sportovních instruktorů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 24.4.2003

Živnost č. 6 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 7.1.2002

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /mimo činností uvedených v příloze 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb./

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 7.1.2002

Živnost č. 10 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Správa nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 7.1.2002

Živnost č. 13 Provozování kopané

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem nebytových prostor, spojený s poskytováním dalších služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 7.1.2002

Živnost č. 15 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání sportovních utkání, soutěží a turnajů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1999
Zánik oprávnění: 7.1.2002

Živnost č. 18 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - poskytování služeb při chovu ryb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.2.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Sportovní činnosti
Provozování sportovních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČO: 25756311

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 16.12.2015
Společnost zastupují společně vždy nejméně dva členové představenstva. 11.9.2014 - 16.12.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo a generální ředitel. Způsob jednání se děje tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně člen představenstva ve funkci generálního ředitele. Představenstvo může pověřit písemně člena představenstva k samostatnému jednání (pokud není generálním ředitelem), v takovém případě je nutná k jednání plná moc, podepsaná všemi členy představenstva. Jmé nem společnosti se podepisuje představenstvo a generální ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně . 13.7.2004 - 11.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Způsob jednání se děje tak, že jednají buď společně dva členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně. 20.4.1999 - 13.7.2004
Jméno: Tomáš Syrovátka 14.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2016
Ve funkci: od 15.6.2016
Adresa: Dalmatská 1741, Úvaly 250 82
Jméno: JUDr. Aleš Stluka 21.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2019
Adresa: Bechyňská 640, Praha 199 00
Jméno: Josef Kalina 20.4.1999 - 16.4.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.1.2002
Adresa: Božanovská 2026/36, Praha 193 00
Jméno: Vojtěch Tomi 20.4.1999 - 19.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.1999 do 24.1.2007
Ve funkci: do 24.1.2007
Adresa: Češovská 2213/19, Praha 193 00
Jméno: Miroslav Držmíšek 20.4.1999 - 19.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.1999 do 24.1.2007
Adresa: Otovická 407/58, Praha 193 00
Jméno: Drahuše Tomanová 16.4.2002 - 19.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2002 do 24.1.2007
Adresa: Třebešovská 2254/105, Praha 193 00
Jméno: Ing. Veronika D ´almeida 19.3.2007 - 19.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2007
Adresa: Šimonova 1109/3, Praha 163 00
Jméno: Michal Kucián 19.3.2007 - 22.6.2007
Funkce: generální ředitel
Trvání členství: od 24.1.2007 do 29.5.2007
Ve funkci: od 24.1.2007 do 29.5.2007
Adresa: Biskupcova 1732/33, Praha 130 00
Jméno: Ing. Petr Urbánek 22.6.2007 - 26.3.2009
Funkce: generální ředitel
Trvání členství: od 29.5.2007 do 27.10.2008
Ve funkci: od 29.5.2007 do 27.10.2008
Adresa: Lumiérů 451/20, Praha 152 00
Jméno: Michal Kucián 26.3.2009 - 3.5.2010
Funkce: generální ředitel
Trvání členství: od 27.10.2008 do 15.12.2009
Ve funkci: od 27.10.2008 do 15.12.2009
Adresa: Biskupcova 1732/33, Praha 130 00
Jméno: Jiří Steinbroch 3.5.2010 - 16.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2010 do 11.5.2011
Ve funkci: od 25.3.2010 do 11.5.2011
Adresa: Přemyslovská 211/46, Praha 130 00
Jméno: Rudolf Procházka 19.3.2007 - 19.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2007 do 16.2.2012
Adresa: Přemyslovská 186/44, Praha 130 00
Jméno: Ing. Veronika D´almeida 19.3.2007 - 19.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2007 do 16.2.2012
Adresa: Šimonova 1109/3, Praha 163 00
Jméno: Václav Chvála 16.8.2011 - 19.3.2012
Funkce: generální ředitel
Trvání členství: od 7.3.2011 do 16.2.2012
Ve funkci: od 11.5.2011 do 16.2.2012
Adresa: José Martího 240/25, Praha 162 00
Jméno: Miroslav Držmíšek 19.3.2012 - 28.1.2014
Funkce: generální ředitel
Trvání členství: od 16.2.2012 do 15.7.2014
Ve funkci: od 16.2.2012 do 15.7.2014
Adresa: Otovická 407/58, Praha 193 00
Jméno: Adam Řebíček 19.3.2012 - 28.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.2.2012 do 15.7.2014
Adresa: K. J. Erbena 2115/5, Teplice 415 01
Jméno: Kamil Kocurek 19.3.2012 - 28.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.2.2012 do 15.7.2014
Adresa: Slavíčkova 2492/12, Ostrava 702 00
Jméno: Miroslav Držmíšek 28.1.2014 - 11.9.2014
Funkce: generální ředitel
Trvání členství: od 16.2.2012 do 15.7.2014
Ve funkci: od 16.2.2012 do 15.7.2014
Adresa: Otovická 407/58, Praha 193 00
Jméno: Adam Řebíček 28.1.2014 - 11.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.2.2012 do 15.7.2014
Adresa: K. J. Erbena 2115/5, Teplice 415 01
Jméno: Kamil Kocurek 28.1.2014 - 11.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.2.2012 do 15.7.2014
Adresa: Sestupná 703/14, Ostrava 739 34
Jméno: Miroslav Držmíšek 11.9.2014 - 16.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2014 do 24.11.2015
Ve funkci: od 7.8.2014 do 24.11.2015
Adresa: Otovická 407/58, Praha 193 00
Jméno: Adam Řebíček 11.9.2014 - 16.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2014 do 24.11.2015
Adresa: K. J. Erbena 2115/5, Teplice 415 01
Jméno: Kamil Kocurek 11.9.2014 - 16.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2014 do 24.11.2015
Adresa: Sestupná 703/14, Ostrava 739 34
Jméno: Mgr. David Trunda 16.12.2015 - 14.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2015 do 15.6.2016
Ve funkci: od 24.11.2015 do 15.6.2016
Adresa: 69, Hlásnice 785 01
Jméno: Ing. Petr Boháč 16.12.2015 - 14.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2015 do 15.6.2016
Ve funkci: do 15.6.2016
Adresa: Náhorní 1330, Kamenice 251 68
Jméno: Martin Krob 14.7.2016 - 21.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2016 do 16.1.2019
Ve funkci: od 15.6.2016 do 16.1.2019
Adresa: Nová 223, Mělník 276 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Bůzek 14.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2016
Ve funkci: od 15.6.2016
Adresa: Na vysoké I 347/13, Praha 150 00
Jméno: Pavel Křítek 20.4.1999 - 23.4.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.1999 do 20.10.2004
Adresa: Zelenečská 126/28, Praha 198 00
Jméno: Luboš Andres 20.4.1999 - 22.11.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.1999 do 23.8.2006
Ve funkci: do 23.8.2006
Adresa: Pavlišovská 2298/2, Praha 193 00
Jméno: Viléma Budínská 20.4.1999 - 22.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.1999
Adresa: Malotická 1645, Praha 190 16
Jméno: Tomáš Kádner 23.4.2005 - 19.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2004 do 24.1.2007
Adresa: Kalvodova 1234/12, Praha 193 00
Jméno: Viléma Budínská 22.11.2006 - 19.3.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.1999 do 24.1.2007
Ve funkci: od 20.9.2006 do 24.1.2007
Adresa: Malotická 1645, Praha 190 16
Jméno: Lenka Czitalová 22.11.2006 - 19.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.8.2006 do 24.1.2007
Adresa: Chvalkovická 1846/27, Praha 193 00
Jméno: Tomáš Kádner 19.3.2007 - 2.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2007 do 31.8.2010
Adresa: Kalvodova 1234/12, Praha 193 00
Jméno: Ing. Luděk Vinš 19.3.2007 - 19.3.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2007 do 16.2.2012
Ve funkci: od 24.1.2007 do 16.2.2012
Adresa: Rektorská 234/40, Praha 108 00
Jméno: Ing. Ján Bulla 19.3.2007 - 19.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2007 do 16.2.2012
Adresa: náměstí Bořislavka 2028/3, Praha 160 00
Jméno: Světlana Berná 16.8.2011 - 19.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2011 do 16.2.2012
Adresa: Na Švarcavě 1260, Nový Bydžov 504 01
Jméno: Miroslav Platil 19.3.2012 - 27.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2012 do 6.6.2012
Adresa: Pšenčíkova 682 2, 143 00 Praha 12 Česká republika
Jméno: Martin Malík 19.3.2012 - 27.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2012
Adresa: U zahrádek 196, Praha 103 00
Jméno: Petr Hurych 19.3.2012 - 6.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2012 do 27.2.2013
Adresa: Kosmická 740/7, Praha 149 00
Jméno: Martin Malík 27.12.2012 - 6.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2012 do 27.2.2013
Ve funkci: od 6.6.2012 do 27.2.2013
Adresa: U zahrádek 196, Praha 103 00
Jméno: Karol Kisel 27.12.2012 - 11.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012 do 15.7.2014
Adresa: Šlikova 190/7, Praha 169 00
Jméno: Svatopluk Malina 6.6.2013 - 11.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2013 do 15.7.2014
Adresa: Podjavorinské 1609/22, Praha 149 00
Jméno: Svatopluk Malina 11.9.2014 - 16.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2014 do 24.11.2015
Adresa: Podjavorinské 1609/22, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Marek Křovák 16.12.2015 - 14.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2015 do 15.6.2016
Ve funkci: do 15.6.2016
Adresa: Ejpovická 287/7, Plzeň 312 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Tomáš Syrovátka
Člen statutárního orgánu: JUDr. Aleš Stluka

Vlastníci firmy SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČO: 25756311

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 12 000 000 Kč 100% 11.10.2003
zakladni 1 000 000 Kč 100% 20.4.1999 - 11.10.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 200 11.10.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.4.1999 - 11.10.2003

Sbírka Listin SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČO: 25756311

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5892/SL 41 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.11.2015 12.11.2015 26
B 5892/SL 40 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.8.2015 21.10.2015 23.10.2015 4
B 5892/SL 39 ostatní Zápis VH Městský soud v Praze 15.7.2014 4.9.2014 24.9.2014 11
B 5892/SL 38 ostatní Zápis ze zasedání přestavenstva Městský soud v Praze 7.8.2014 4.9.2014 24.9.2014 1
B 5892/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 348/2014 Městský soud v Praze 21.7.2014 4.9.2014 24.9.2014 11
B 5892/SL 36 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.12.2013 17.12.2013 19
B 5892/SL 35 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 17.12.2013 17.12.2013 15
B 5892/SL 34 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 17.12.2013 17.12.2013 28
B 5892/SL 32 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 17.12.2013 17.12.2013 32
B 5892/SL 31 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 16.2.2012 22.3.2012 9
B 5892/SL 30 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 11.5.2011 25.8.2011 4
B 5892/SL 29 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 7.3.2011 25.8.2011 1
B 5892/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.4.2010 5.5.2010 1
B 5892/SL 27 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 25.3.2010 5.5.2010 3
B 5892/SL 26 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 25.3.2010 5.5.2010 1
B 5892/SL 25 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 15.12.2009 5.5.2010 1
B 5892/SL 24 ostatní - zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 27.10.2008 20.4.2009 3
B 5892/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.12.2008 20.4.2009 1
B 5892/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.6.2007 10.7.2007 1
B 5892/SL 21 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 29.5.2007 10.7.2007 1
B 5892/SL 20 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.1.2007 21.6.2007 5
B 5892/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2007 5.4.2007 0
B 5892/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2007 5.4.2007 0
B 5892/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.3.2007 5.4.2007 0
B 5892/SL 16 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 17.1.2007 23.1.2007 6.2.2007 1
B 5892/SL 15 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 26.3.2004 23.1.2007 6.2.2007 1
B 5892/SL 14 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 24.3.2004 23.1.2007 6.2.2007 12
B 5892/SL 13 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 23.8.2006 6.12.2006 0
B 5892/SL 12 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 30.8.2006 6.9.2006 0
B 5892/SL 11 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 14.9.2005 16.9.2005 0
B 5892/SL 10 ostatní -zápis z jednání mimoř.VH Městský soud v Praze 20.10.2004 3.5.2005 0
B 5892/SL 9 notářský zápis -NZ245/2004 Městský soud v Praze 18.5.2004 29.11.2004 0
B 5892/SL 8 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 12.8.2004 30.8.2004 0
B 5892/SL 7 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 25.9.2003 27.11.2003 0
B 5892/SL 6 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 25.9.2003 27.11.2003 0
B 5892/SL 5 posudek znalce č.1281-193/2002 Městský soud v Praze 11.9.2002 11.12.2002 0
B 5892/SL 4 notářský zápis NZ817/2002 Městský soud v Praze 4.10.2002 11.12.2002 0
B 5892/SL 3 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001] Městský soud v Praze 31.12.2001 28.8.2002 29.8.2002 0
B 5892/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 75/99], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.1999 29.4.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SC XAVEROV Horní Počernice a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SC XAVEROV Horní Počernice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.