SAPELI, a.s. Jihlava IČO: 46982086

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SAPELI, a.s., která sídlí v obci Jihlava a bylo jí přiděleno IČO 46982086.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma SAPELI, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem SAPELI, a.s. se sídlem v obci Jihlava byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Truhlářství, podlahářství a Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej .

Základní údaje o SAPELI, a.s. IČO: 46982086

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 13.4.2005
Spisová značka: B 4323
IČO: 46982086
Obchodní firma: SAPELI, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.4.2005
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 18.11.1992
Akcionář je oprávněn převést akcie na třetí osobu výhradně s předchozím souhlasem dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení písemné žádosti akcionáře, jinak platí, že souhlas byl udělen. Písemnou žádost o udělení souhlasu je akcionář povinen doručit poštou nebo osobně na adresu sídla Společnosti a musí být v ní uvedeno jméno, příjmení, bydliště a datum narození popř. IČ: fyzické osoby nebo firma, sídlo, IČ: právnické osoby či osob, na které zamýšlí akci e převést. Dozorčí rada je povinna udělení souhlasu k převodu akcií na třetí osobu odmítnout v případě, že třetí osoba, na kterou akcionář zamýšlí akcie převést a) podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti b) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu právnické osoby, se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, s vyjímkou právnických osob s majetkovou účastí Společnosti c) by mohla výkonem práv akcionáře prokazatelně poškodit stávající akcionáře nebo Společnost. V případě, že dozorčí rada udělí souhlas k převodu akcií na třetí osobu je tento souhlas pro akcionáře, který akcie na třetí osobu převádí, platný po dobu 12-ti měsíců ode dne, kdy mu souhlas dozorčí rady s tímto převodem bude doručen. 26.5.2017
S jednotlivými druhy akcií jsou spojená práva a povinnosti vyplývající ze stanov společnosti, které jsou založeny ve sbírce listin obchodního rejstříku. 22.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014 - 26.5.2017
Rozhodnutím valné hromady ze dne 10.07.2012 o snížení základního kapitálu. Důvod snížení základního kapitálu: Skutečnost,že Společnost dle § 156 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník) nabyla vlastní akcie, a to 50 (pa desát) kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno s číselným označením A 101-150 o nominální hodnotě každé jedné akcie ve výši 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) a 50 (padesát) kusů nekótovaných prioritních listinných akcií na jméno s č íselným označení A 101-150 o nominální hodnotě každé jedné akcie ve výši 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) - dále jen „Předmětné akcie“. Společnost nehodlá Předmětné akcie zcizit a je tedy povinna ke snížení základního kapitálu použít především tyto Předmětné akcie. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 100 000 000,-Kč (jedno sto milionů korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Společnost SAPELI, a.s. sníží základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku Společnosti, přičemž vlastní akcie použije ke snížení základního kapitálu tak, že po pr avomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde ke zničení těchto vlastních akcií podle ust. § 213 odst. 2 obchodního zákoníku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že Společnost v souladu s účet ními předpisy zaúčtuje toto snížení základního kapitálu. 18.7.2012 - 8.1.2013
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 09.08.2010, čj. 1 Cm 218/2010-38, které nabylo právní moci dne byli Ing. Jaroslav Vrtal a Ing. Božena Dvořáková jmenováni jako členové představenstva na dobu než valná hromada společnosti jmenuje nové členy předs tavenstva. 18.8.2010 - 2.7.2012
Společnost SAPELI, a.s., se sídlem Polná, Na Podhoře 185, PSČ 588 13, IČ: 46982086 převzala jmění zaniklé společnosti DVB DVEŘE VYŠŠÍ BROD a.s. se sídlem Vyšší Brod 166, PSČ 382 73, IČ: 25191586. 4.5.2006
Společnost SAPELI, spol. s r.o., která byla vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 8248 změnila právní formu na akciovou společnost SAPELI, a.s. 13.4.2005
Společnost SAPELI spol. s r.o. změnila právní formu na akciovou společnost SAPELI, a.s., která bude dále zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 4323. 13.4.2005 - 13.4.2005
Převoditelnost akcií je omezena. Akcie lze převést na třetí osobu jen tehdy, jestliže předtím budou nabídnuty k odkoupení ostatním akcionářům Společnosti (předkupní právo akcionářů) a tato nabídka nebude ve lhůtě 60-ti dnů ode dne doručení písemné nabídky na adresu akcionářů nebo osobně do jejich rukou ostatními akcionáři využita. Stanovisko k nabídce na odkup akcií jsou ostatní akcionáři povinni sdělit písemnou formou na adresu bydliště akcionáře nebo osobně předat akcionáři, který nabídku učinil. Nabídka akcionáře na odkoupení akcií musí obsahovat počet a druh akcií, cenu, za kterou akcionář akcie k odkoupení ostatním akcionářům nabízí a přiměřený termín pro uhrazení ceny akcií nabízených k odprodeji. Pokud ostatní akcionáři projeví zájem o koupi nabízených akcií, avšak nikoli za podmínek v nabídce uvedených, mohou se dohodnout na podmínkách jiných. V případě, že přijetí nabídky ostatních akcionářů současně neobsahuje potvrzení všech podmínek v nabídce uvedených nebo nebude-li o těchto podmínkách uzavřena dohoda ve lhůtě pro přijetí nabídky, má se za to, že nabídka není využita. Pokud se ostatní akcionáři ve lhůtě pro přijetí nabídky písemně nevyjádří akcionáři, který nabídku učinil, má se rovněž za to, že nabídka není přijata. Nevyužijí-li ostatní akcionáři předkupní právo na akcie ve stanovené lhůtě podle bodu 3 tohoto článku Stanov, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu, a to za minimálně stejných podmínek, jaké obsahovala nabídka ostatním akcionářům Společnosti podle bodu 3 tohoto článku Stanov. K tomuto převodu je nutný souhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení písemné žádosti akcionáře, jinak platí, že souhlas byl udělen. Písemnou žádost o udělení souhlasu je akcionář povinen doručit poštou nebo osobně na adresu sídla Společnosti a musí být v ní uvedeno jméno, příjmení, bydliště a datum narození popř. IČ: fyzické osoby nebo firma, sídlo, IČ: právnické osoby či osob, na které zamýšlí akcie převést. K žádosti musí být přiloženy listiny prokazující, že akcionář splnil povinnost učinit nabídku k předkupnímu právu na akcie podle bodu 3 tohoto článku Stanov a že tato nabídka nebyla ve stanovené lhůtě ostatními akcionáři využita. Představenstvo je povinno udělení souhlasu k převodu akcií na třetí osobu odmítnout, jestliže a) akcionář nedoložil k žádosti listiny prokazující, že splnil nabídku na předkupní právo na akcie ostatních akcionářů b) třebí osoba, na kterou akcionář zamýšlí akcie převést ba) podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti bb) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu právnické osoby, se stejným nebo obdobným předmětem podnikání bc) by mohla výkonem práv akcionáře prokazatelně poškodit stávající akcionáře nebo Společnost V případě, že představenstvo udělí souhlas k převodu akcií na třetí osobu je tento souhlas pro akcionáře, který akcie na třetí osobu převádí, platný po dobu 12-ti měsíců ode dne, kdy mu souhlas představenstva s tímto převodem bude doručen. Jestliže představenstvo souhlas k převodu akcií na třetí osobu v souladu s bodem 4 tohoto článku neudělí, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za podmínek ustanovení § 156 odst. 4 obchodního zákoníku. 13.4.2005 - 26.5.2017
Základní jmění Kčs 102.000,-, splaceno Kčs 102.000,-. 18.11.1992 - 25.5.1994
Výše vkladů společníků: Ing. Jaroslav Vrtal, Jihlava, Za prachárnou 25, výše vkladu Kčs 34.000,-, splaceno Kčs 34.000,-. Ing. Jan Dokulil, Jihlava, Helenínská 43, výše vkladu Kčs 34.000,-, splaceno Kčs 34.000,-. Jindřich Procházka, Šumperk, Čajkovského 42, výše vkladu Kčs 34.000,-, splaceno Kčs 34.000,-. 18.11.1992 - 25.5.1994
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným. 18.11.1992 - 28.7.1995
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. 18.11.1992 - 28.7.1995

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46982086
Obchodní firma: SAPELI, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 17.11.1992
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46982086
Firma: SAPELI, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.11.1992

Základní údaje datové schránky

IČO: 46982086
Jméno subjektu: SAPELI, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 5xrf7f4

Základní údaje DPH

IČO: 46982086
DIČ: CZ46982086
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: SAPELI, a.s.
Sídlo: Pávovská 3104/15a JIHLAVA 586 01 JIHLAVA 1
Zapsal Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, JIHLAVA, tel.: 567 559 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
16909681/0100 1.4.2013
19-4649940257/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na SAPELI, a.s. IČO: 46982086

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pávovská 3104/15 , Jihlava 586 01 6.8.2013
Sídlo: Pávovská 3104/15 , Jihlava 586 01 18.7.2012 - 6.8.2013
Sídlo: Na Podhoře 185 , Polná 588 13 21.1.2005 - 18.7.2012
Sídlo: Podhora 185 , 588 13 Polná Česká republika
25.5.1994 - 21.1.2005
Sídlo: Tolstého 1455/2 , Jihlava 586 01 18.11.1992 - 25.5.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pávovská 3104/15, Jihlava 586 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Pávovská 3104/15a, 58601 Jihlava

Obory činností SAPELI, a.s. IČO: 46982086

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Truhlářství, podlahářství 2.4.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.4.2010
truhlářství 28.7.1995 - 2.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.7.1995 - 2.4.2010
Truhlářství. Koupě zboží za ůčelem jeho dalšího prodeje a prodej. 18.11.1992 - 28.7.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pávovská 3104/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1003321194
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.7.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: Na Dolech 4072/6 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1003321208
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.7.2008
Provozovna č. 3
Provozovna: Na Podhoře 185 , Polná 588 13
Identifikační číslo provozovny: 1003321186
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.7.2008

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Podhoře 185 , Polná 588 13
Identifikační číslo provozovny: 1003321186
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Na Dolech 4072/6 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1003321208
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Vedení firmy SAPELI, a.s. IČO: 46982086

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 29.12.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 13.4.2005 - 29.12.2015
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. 28.7.1995 - 13.4.2005
Jméno: Ing. Václav Bradáč 26.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: V Zahrádkách 5090/3, Jihlava 586 01
Jméno: Dušan Vrtal 26.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: 27, Krahulov 675 21
Jméno: Ing. Marek Sedlák 26.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: 48, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Pavel Šilhavý 26.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: Vrchlického 5282/50, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Lubomír Slabý 26.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: 84, Sirákov 592 12
Jméno: Jindřich Procházka 18.11.1992 - 25.5.1994
Funkce: Jednatel
Adresa: Čajkovského 1987/42, Šumperk 787 01
Jméno: ing. Jan Dokulil 25.5.1994 - 27.5.1997
Funkce: jednatel
Adresa: Helenínská 303/43, Jihlava 586 01
Jméno: Jindřich Procházka 25.5.1994 - 19.6.1998
Funkce: jednatel
Adresa: Palackého 963, Polná 588 13
Jméno: ing. Jan Dokulil 27.5.1997 - 19.6.1998
Funkce: jednatel
Adresa: U Boroviny 4694/21, Jihlava 586 01
Jméno: ing. Jaroslav Vrtal 25.5.1994 - 24.10.2002
Funkce: jednatel
Adresa: Za Prachárnou 4280/25, Jihlava 586 01
Jméno: Jindřich Procházka 19.6.1998 - 13.4.2005
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 18.11.1992 do 13.4.2005
Adresa: Na Podhoře 184, Polná 588 13
Jméno: ing. Jan Dokulil 19.6.1998 - 13.4.2005
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 18.11.1992 do 13.4.2005
Adresa: U Boroviny 4694/21, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jaroslav Vrtal 24.10.2002 - 13.4.2005
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 18.11.1992 do 13.4.2005
Adresa: V Zátiší 297/8, Jihlava 586 01
Jméno: Jindřich Procházka 13.4.2005 - 15.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.4.2005 do 20.5.2010
Ve funkci: od 13.4.2005 do 20.5.2010
Adresa: Na Podhoře 184, Polná 588 13
Jméno: Ing. Jaroslav Vrtal 13.4.2005 - 9.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.4.2005 do 20.5.2010
Ve funkci: od 13.4.2005 do 20.5.2010
Adresa: V Zátiší 297/8, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Božena Dvořáková 13.4.2005 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.4.2005 do 20.5.2010
Adresa: Sezimovo náměstí 4, Polná 588 13
Jméno: Ing. Václav Bradáč 15.7.2010 - 31.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010
Adresa: V Zahrádkách 5090/3, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jaroslav Vrtal 18.8.2010 - 31.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.8.2010
Adresa: V Zátiší 297/8, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Božena Dvořáková 18.8.2010 - 2.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.8.2010 do 6.6.2012
Adresa: Sezimovo náměstí 4, Polná 588 13
Jméno: Ing. Jaroslav Vrtal 31.8.2010 - 2.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.8.2010 do 6.6.2012
Ve funkci: od 25.8.2010 do 6.6.2012
Adresa: V Zátiší 297/8, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Václav Bradáč 31.8.2010 - 2.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010 do 6.6.2012
Ve funkci: od 25.8.2010 do 6.6.2012
Adresa: V Zahrádkách 5090/3, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jaroslav Vrtal 2.7.2012 - 26.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2012 do 22.5.2017
Ve funkci: od 6.6.2012 do 22.5.2017
Adresa: V Zátiší 297/8, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Václav Bradáč 2.7.2012 - 26.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2012 do 22.5.2017
Ve funkci: od 6.6.2012 do 22.5.2017
Adresa: V Zahrádkách 5090/3, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Božena Dvořáková 2.7.2012 - 26.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2012 do 22.5.2017
Ve funkci: do 22.5.2017
Adresa: Sezimovo náměstí 4, Polná 588 13

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Miroslav Somr 10.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.10.2016
Ve funkci: od 21.10.2016
Adresa: 2, Věžnice 582 52
Jméno: Ing. Jaroslav Vrtal 26.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: V Zátiší 297/8, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Božena Dvořáková 26.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: Sezimovo náměstí 4, Polná 588 13
Jméno: Ing. Jan Dokulil 13.4.2005 - 19.5.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 13.4.2005 do 30.4.2008
Ve funkci: od 13.4.2005 do 30.4.2008
Adresa: U Boroviny 4694/21, Jihlava 586 01
Jméno: Jaroslav Žampa 13.4.2005 - 19.5.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2005
Adresa: Revoluční 851/12, Třebíč 674 01
Jméno: Renáta Halíčková 13.4.2005 - 15.7.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.4.2005 do 20.5.2010
Adresa: Palackého 963, Polná 588 13
Jméno: Jaroslav Žampa 19.5.2008 - 15.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2005 do 20.5.2010
Ve funkci: od 30.4.2008 do 20.5.2010
Adresa: Revoluční 851/12, Třebíč 674 01
Jméno: JUDr. Jaroslav Radil 19.5.2008 - 2.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2008 do 6.6.2012
Adresa: Nad obcí II 1913/1, Praha 140 00
Jméno: Jindřich Procházka 15.7.2010 - 2.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010 do 6.6.2012
Ve funkci: od 20.5.2010 do 6.6.2012
Adresa: Na Podhoře 184, Polná 588 13
Jméno: Renáta Halíčková 15.7.2010 - 2.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010 do 6.6.2012
Adresa: Palackého 963, Polná 588 13
Jméno: Renáta Havlíčková 2.7.2012 - 18.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012
Ve funkci: od 6.6.2012
Adresa: Na Podhoře 184, Polná 588 13
Jméno: JUDr. Jaroslav Radil 2.7.2012 - 1.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012
Adresa: Za Skalkou 630 17, 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Dušan Vrtal 2.7.2012 - 10.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012
Ve funkci: do 21.10.2016
Adresa: 27, Krahulov 675 21
Jméno: Renáta Halíčková 18.7.2012 - 10.11.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012 do 21.10.2016
Ve funkci: od 6.6.2012 do 21.10.2016
Adresa: Na Podhoře 184, Polná 588 13
Jméno: JUDr. Jaroslav Radil 1.8.2015 - 26.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012 do 22.5.2017
Ve funkci: do 22.5.2017
Adresa: Za skalkou 1190/17, Praha 147 00
Jméno: Dušan Vrtal 10.11.2016 - 26.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012 do 22.5.2017
Ve funkci: od 21.10.2016 do 22.5.2017
Adresa: 27, Krahulov 675 21

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dušan Vrtal 26.5.2017
Adresa: 27, Krahulov 675 21
Jméno: Ing. Jaroslav Vrtal 28.4.2010 - 26.5.2017
Adresa: V Zátiší 297/8, Jihlava 586 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Bradáč
Člen statutárního orgánu: Dušan Vrtal
Člen statutárního orgánu: Ing. Lubomír Slabý
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Sedlák
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Šilhavý

Vlastníci firmy SAPELI, a.s. IČO: 46982086

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 400 000 000 Kč 100% 20.4.2013
zakladni 200 000 000 Kč 100% 8.1.2013 - 20.4.2013
zakladni 300 000 000 Kč - 13.4.2005 - 8.1.2013
zakladni 30 000 000 Kč - 19.6.1998 - 13.4.2005
zakladni 2 100 000 Kč - 28.7.1995 - 19.6.1998
zakladni 102 000 Kč - 25.5.1994 - 28.7.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 200 26.5.2017
Prioritní akcie na jméno 1 000 000 Kč 200 26.5.2017
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 100 20.4.2013 - 26.5.2017
Prioritní akcie na jméno 2 000 000 Kč 100 20.4.2013 - 26.5.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 100 8.1.2013 - 20.4.2013
Prioritní akcie na jméno 1 000 000 Kč 100 8.1.2013 - 20.4.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 13.4.2005 - 8.1.2013
Prioritní akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 13.4.2005 - 8.1.2013

Sbírka Listin SAPELI, a.s. IČO: 46982086

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4323/SL 48 notářský zápis [N 769/2015, NZ 719/2015] Krajský soud v Brně 18.12.2015 29.12.2015 33
B 4323/SL 47 výroční zpráva [2014] konsolidovaná Krajský soud v Brně 22.6.2015 20.8.2015 24.8.2015 21
B 4323/SL 46 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.3.2015 20.8.2015 24.8.2015 22
B 4323/SL 45 notářský zápis [NZ 297/2013] VH, NZ 297/2013 Krajský soud v Brně 22.3.2013 27.11.2014 2.12.2014 8
B 4323/SL 44 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 27.3.2014 27.8.2014 3.9.2014 21
B 4323/SL 43 výroční zpráva [2013]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 20.6.2014 27.8.2014 3.9.2014 19
B 4323/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. mim. VH., NZ 341/2014 Krajský soud v Brně 27.6.2014 21.7.2014 3.9.2014 30
B 4323/SL 41 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 18.3.2013 2.7.2013 10.7.2013 19
B 4323/SL 40 notářský zápis VH, NZ 297/2013 Krajský soud v Brně 22.3.2013 2.4.2013 30.4.2013 7
B 4323/SL 39 ostatní zápis představ.spol. Krajský soud v Brně 6.6.2012 2.7.2012 16.7.2012 2
B 4323/SL 38 notářský zápis rozh.VH,NZ 239/2012 Krajský soud v Brně 6.6.2012 2.7.2012 16.7.2012 5
B 4323/SL 37 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 26.3.2012 21.6.2012 26.6.2012 25
B 4323/SL 36 zpráva o vztazích za rok 2010 - opravená Krajský soud v Brně 24.6.2011 12.8.2011 1
B 4323/SL 35 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 26.3.2011 29.6.2011 21
B 4323/SL 34 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 2.9.2010 2
B 4323/SL 33 ostatní - usnesení, jmen.členů předst. Krajský soud v Brně 9.8.2010 30.8.2010 5
B 4323/SL 32 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.7.2010 16.7.2010 5
B 4323/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.5.2010 16.7.2010 3
B 4323/SL 30 notářský zápis - rozh. VH, NZ 144/10 Krajský soud v Brně 20.5.2010 16.7.2010 15
B 4323/SL 29 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 6.4.2010 2.7.2010 23
B 4323/SL 28 ostatní -rozhod.předst. Krajský soud v Brně 10.3.2010 4.5.2010 2
B 4323/SL 26 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 24.3.2009 30.6.2009 21
B 4323/SL 25 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 3.4.2008 16.6.2008 23
B 4323/SL 24 notářský zápis -NZ149/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 30.4.2008 21.5.2008 17
B 4323/SL 23 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 30.4.2008 21.5.2008 2
B 4323/SL 22 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.4.2008 21.5.2008 1
B 4323/SL 21 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 28.3.2007 22.6.2007 21
B 4323/SL 20 výroční zpráva 2005 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 12.5.2006 2.6.2006 25
B 4323/SL 19 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 16.3.2006 2.6.2006 19
B 4323/SL 18 notářský zápis -NZ 88/2006 Krajský soud v Brně 28.4.2006 12.5.2006 34
B 4323/SL 17 notářský zápis -NZ 89/2006--úč. záv. 2005 Krajský soud v Brně 28.4.2006 12.5.2006 39
B 4323/SL 16 notářský zápis -NZ 90/2006-sml. o převz. jměn Krajský soud v Brně 28.4.2006 12.5.2006 13
B 4323/SL 15 ostatní -Návrh sml. o přev.jmění Krajský soud v Brně 20.3.2006 21.3.2006 5
B 4323/SL 14 výroční zpráva -2004+konsolidovaná výr.spr. Krajský soud v Brně 23.2.2005 23.6.2005 33
B 4323/SL 13 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 11.3.2005 6.5.2005 1
B 4323/SL 12 notářský zápis -úč.záv. 2004, stan., NZ 63/05 Krajský soud v Brně 11.3.2005 6.5.2005 64
B 4323/SL 8 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 24.2.2004 22.6.2004 47
B 4323/SL 7 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 22.5.2003 19.6.2003 68
B 4323/SL 6 notářský zápis - spol. smlouva Krajský soud v Brně 20.6.2002 13.8.2002 10
B 4323/SL 5 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 22.5.1998 7
B 4323/SL 4 zakladatelské dokumenty - dodatek č. 3 Krajský soud v Brně 3.4.1998 22.5.1998 4
B 4323/SL 2 notářský zápis - VH + dodatek č. 3 spol.sml. Krajský soud v Brně 3.4.1998 22.5.1998 10
B 4323/SL 1 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 22.5.1998 14
B 4323/SL 27 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.3.2010 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SAPELI, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SAPELI, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.