Sanatorium Jablunkov, a.s. Jablunkov IČO: 27835545

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Sanatorium Jablunkov, a.s., která sídlí v obci Jablunkov a bylo jí přiděleno IČO 27835545.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Sanatorium Jablunkov, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem v obci Jablunkov byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví .

Základní údaje o Sanatorium Jablunkov, a.s. IČO: 27835545

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 20.2.2008
Spisová značka: B 3982
IČO: 27835545
Obchodní firma: Sanatorium Jablunkov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.2.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.2.2008
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 10.4.2018 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. upsáním nových akcií, a to o částku 14.000.000,- Kč, s tím, že : a. základní kapitál obchodní společnos ti Sanatorium Jablunkov, a.s. se zvyšuje o 14.000.000,- Kč; b. upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c. na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 140 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá; všechny akcie budou emitovány v zaknihované podobě s charakterem nekótovaných akcií; d. všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 a budou splaceny pe něžitým vkladem; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují; e. akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích; f. místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje 28. října 117, 702 18 Ostrava; lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zá kladního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně; g. emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč. h. upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 14.000.000,- Kč před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 5304174 379/0800, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; 29.5.2018
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 23.9.2016 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. upsáním nových akcií, a to o částku 11.000.000,- Kč, s tím, že : a) základní kapitál obchodní společnos ti Sanatorium Jablunkov, a.s. se zvyšuje o 11.000.000,- Kč; b) upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 110 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá; všechny akcie budou emitovány v zaknihované podobě s charakterem nekótovaných akcií; d) všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 a budou splaceny p eněžitým vkladem; údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují; e) akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích; f) místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje 28. října 117, 702 18 Ostrava; lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení z ákladního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně; g) emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč; h) upisovate l je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 11.000.000,- Kč před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 43178 28349/0800, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 11.11.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 12.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.6.2014
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 278 35 545, jejímž jediným a kcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení rady kraje č. 15/1051 ze dne 14.5.2013 a k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/304 ze dne 20.6. 2013: r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 4.000.000 Kč (slovy: čtyři milióny korun českých), s tím, že a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 40 (slovy: čtyřiceti) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií d) emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000 Kč za jednu akcii e) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem f) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 4.000.000 Kč předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 g) peněžitý vklad bude rozdělen na 40 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, v listinné podobě, celkem zájemce Moravskoslezský kraj upíše 40 ks akcií h) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje - 28. října 117, 702 18 Ostrava i) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisn í kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, j) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek-Místek, č. ú. 107-5047800227/0100 nejpozději však do dne podá ní návrhu na zapsání zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.7.2013 - 13.8.2013
Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 278 35 545, jejímž jediným a kcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře, k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2240 ze dne 5.9.2012: 1. rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 3.063.000 Kč (slovy: tři milióny šedesát tři tisíc korun českých) s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 30 ks (slovy: třiceti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, a 1 ks (slovy: jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých). Akcie nebudou registrované (kótované); c) přednostní právo na upisování akcií nebude využito, neboť všechny nové akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři - Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. ř íjna 117, PSČ 702 18, IČ 70890692; d) místem pro upisování akcií je sídlo zájemce, jediného akcionáře - Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií; e) lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli náv rh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 63.000,- K č (slovy: šedesát tři tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých); f) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; g) nepeněžitý vklad ve výši 3.063.000,- Kč (slovy: tři milióny šedesát tři tisíc korun českých) bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; h) místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91; i) schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je pozemek parc. č. 2031, lesní pozemek, o výměře 4182 m2 v katastrálním území Jablunkov, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, zapsaný u Katastr álního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, na listu vlastnictví č. 4796 pro obec a katastrální území Jablunkov; j) předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem znalce Jana Petráše, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. 26Nc 4095/2012-6 ze dne 2. 5. 2012. Znaleckým posudkem byl nemovitý majetek oceněn částkou 3.063.000,- Kč (slovy: tři milióny šedes át tři tisíc korun českých); k) za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 3.063.000,- Kč (slovy: tři milióny šedesát tři tisíc korun českých) se vydává 30 ks (slovy: třicet kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ka ždá, v listinné podobě a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých) v listinné podobě. 19.10.2012 - 14.11.2012
Jediný akcionář svým rozhodnutím v působnosti valné hromady ze dne 14.10.2009 rozhodl takto: rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 13.000.000,-Kč, s tím, že: a) upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 130 kusů nových kmenových akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá c) všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem nekótovaných akcií d) emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí 100.000,-Kč e) zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem f) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem ve výši 13.000.000,-Kč předem určenému zájemci - Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 g) peněžitý vklad bude rozdělen na 130 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, v listinné podobě, celkem zájemce Moravskoslezský kraj upíše 130 ks akcií h) místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo zájemce - Moravskoslezského kraje - 28. října 117, 702 18 Ostrava i) lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně, emisní k urs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč j) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k) peněžitý vklad ve výši 13.000.000,-Kč bude splacen celý před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet pro ten účel zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek-Místek, č. ú. 43-5681310217/0100, nejp ozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií 22.10.2009 - 14.12.2009
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 1.10.2008 rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatoria Jablunkov, a.s., ze stávajících 157.200.000,-Kč o 691.900,-Kč na 157.891.900,-Kč s tím, že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 6 ks (slovy: šesti kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akci na jméno o jmenovit é hodnotě 91.900,-Kč (slovy: devadesát jeden tisíc devět set korun českých) v listinné podobě; akcie nebudou registrované (kótované), c) přednostní právo ne upisování akcií nebude využito, neboť všechny nové akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem; všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři - Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 70 2 18 Ostrava, IČ 708 90 692, d) místem pro upisování akcií určitým zájemcem je sídlo zájemce - jediného akcionáře Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě u upsání akcií, lhůta pro upsání akcií určitým zájemcem činí 30 (slovy : třicet) dnů, ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií; u pisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; emisní kurs takto upisovaných akcí se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 91.900,-Kč (slovy: devadesát jeden tisíc devět set korun českých), na jednu akcii o jmenovité hodno tě 91.900,Kč (slovy: devadesát jeden tisíc devět set korun českých), e) místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 278 35 545; lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy u upsání akcií schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je movitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje svěřený do správy Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, pronajatý Sanatoriu Jablukov, a.s., a to: Inv. číslo; Název; Datum pořízení; Pořizovací cena (Kč); 401 381; Vozík na prádlo; 31.3.2008; 9.072,56; 401 380; Tiskárna jehličková; 31.3.2008; 13.600,-; 200 552; Kompaktní větrací jednotka s regulací; 2.4.2008; 348.430,80; 200 553; Kompaktní větrací jednotka s regulací; 2.4.2008; 430.274,20; 401 382; Žebřík trojdílný; 1.5.2008; 7.837,90; f) předmět nepeněžitého vkladu - movitý majetek byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.7.2008, čj. 28Nc 4207/2008 Ing. Ivana Krejsy, znalecký posudek č. 8901-160/08 ze dne 8.8.2008, celkovou částkou 691.900,-Kč (slovy: šest set devadesát jeden tisíc devět set korun českých), g) za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 691.900,-Kč (slovy: šest set devadesát jeden tisíc devět set korun českých) se vydává 6 ks (slovy: šesti kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českýc h) každá, v listinné podobě a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 91.900,-Kč (slovy: devadesát jeden tisíc devět set korun českých) v listinné podobě. 17.10.2008 - 28.11.2008
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 26.6.2008 rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatoria Jablunkov, a.s., upsáním nových akcií o částku 155.200.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát pět miliónů dvě stě tisíc korun českých) s tím , že: a) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 1551 ks (slovy: jeden tisíc pět set padesát jeden kus) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě, 1 ks (slovy: jeden kus) nové km enové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 81.600,- Kč (slovy. osmdesát jeden tisíc šest set korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 18.400,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta korun českých); akcie nebudou r egistrované (kótované) c) s využitím přednostního práva bude upsáno 16 (slovy: šestnáct) kusů akcií smlouvou o upsání akcií upisovaných peněžitým vkladem takto: přednostní právo lze vykonat v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tj. v Ostravě, 28. října 117 ve lhůtě 30 dnů, ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí pře dstavenstvo upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí jedinému upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií -na 20 (slovy: dvacet) kusů dosavadních kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá v listinné podobě, lze upsat 15 ks (slovy: patnáct kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 .000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 18.400,- Kč (slovy: osmnáct tisíc korun českých) -s využitím přednostního práva lze upsat všech 15 ks (slovy: patnáct kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě, v emisním kurzu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc koru n českých) za jednu akcii a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 18.400,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta korun českých), v listinné podobě, v emisním kurzu 18.400,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta korun českých), -rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři ? Moravskoslezskému kraji, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692 e) místem pro upisování akcií určitým zájemcem je sídlo zájemce ? jediného akcionáře Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě u upsání akcií f) lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 30 (slovy: třicet) dnů, ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovateli písemně a spol u s oznámením doručí jedinému upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno st o tisíc korun českých) a 18.400,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta korun českých), na jednu akcii o jmenovité hodnotě 18.400,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta korun českých), g) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií upisovaných s využitím přednostního práva na zvláštní účet pro tento účel zřízený u České spořitelny, a.s. číslo účtu 000000-1665346369/0800, nejpozději však do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií h) místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií i) schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je movitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, jehož přesný soupis je uveden v přílohách č. 1 až 6 tohoto notářského zápisu a nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to: I) Budovy a stavby - včetně příslušenství v k.ú. Jablunkov parc. č. 2021 čp/če 556 způsob využití rod. dům parc. č. 2025 čp/če 471 způsob využití bydlení parc. č. 2026 čp/če 475 způsob využití bydlení parc. č. 2027 čp/če 472 způsob využití bydlení parc. č. 2065 čp/če 10 způsob využití obč. vybavenost parc. č. 2066 čp/če 423 způsob využití obč. vybavenost parc. č. 2067 čp/če 414 způsob využití bydlení parc. č. 2068 čp/če 327 způsob využití rod. dům parc. č. 2069 čp/če 442 způsob využití bydlení parc. č. 2071 čp/če 553 způsob využití rod. dům II) Pozemky - včetně staveb nepodléhajících zápisu do katastru nemovitostí umístěných na těchto pozemcích v k.ú. Jablunkov parc. č. 2020 výměra (m2) 63125 druh ostatní plocha parc. č. 2021 výměra (m2) 1014 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2022 výměra (m2) 12820 druh zahrada parc. č. 2023 výměra (m2) 1914 druh ostatní plocha parc. č. 2024/2 výměra (m2) 603 druh ostatní plocha parc. č. 2025 výměra (m2) 585 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2026 výměra (m2) 495 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2027 výměra (m2) 474 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2028 výměra (m2) 14114 druh zahrada parc. č. 2029 výměra (m2) 4407 druh orná půda parc. č. 2030 výměra (m2) 8959 druh trvalý travní porost parc. č. 2040 výměra (m2) 147161 druh ostatní plocha parc. č. 2060 výměra (m2) 18259 druh ostatní plocha parc. č. 2065 výměra (m2) 166 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2066 výměra (m2) 370 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2067 výměra (m2) 391 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2068 výměra (m2) 264 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2069 výměra (m2) 4308 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2071 výměra (m2) 497 druh zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2072 výměra (m2) 2698 druh zahrada parc. č. 2073 výměra (m2) 1315 druh ostatní plocha parc. č. 2074 výměra (m2) 8610 druh ostatní plocha parc. č. 2075/1 výměra (m2) 3591 druh ostatní plocha parc. č. 2077 výměra (m2) 45176 druh ostatní plocha parc. č. 2078 výměra (m2) 8756 druh ovocný sad parc. č. 2079 výměra (m2) 4125 druh trvalý travní porost vše v katastrálním území Jablunkov, zapsáno na LV č. 1586 tohoto k. ú. a obec Jablunkov, okres Frýdek-Místek, u Katastrálního úřadu v Třinci j) předmět nepeněžitého vkladu ? movitý majetek byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2008, čj. 42Nc 4131/2008 Ing. Ivana Krejsy, znalecký posudek č. 8853-111/08 ze dne 6. 6. 2008, celkovou část kou 12.712.100,- Kč (slovy: dvanáct miliónů sedm set dvanáct tisíc jedno sto korun českých) Předmět nepeněžitého vkladu - movitý majetek - výtvarná díla byla oceněna znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě dne 22. 5. 2008, čj. 42Nc 4131/2008 PhDr. Jitky Noušové, znalecký posudek č. 20/2008 ze dne 4. 6. 2008, cel kovou částkou 2.969.500,- Kč (slovy: dva milióny devět set šedesát devět tisíc pět set korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu - nemovitý majetek byl oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2008, čj. 42Nc 4131/2008-9 Ing. Václava Hoplíčka, znalecký posudek 5865-107/2008 ze dne 3. 6. 2008, celkovou částkou 138.000.000,- Kč (slovy. jedno sto třicet osm miliónů korun českých). k) za tento nepeněžitý vklad v celkové výši 153.681.600,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři miliónů šest set osmdesát jeden tisíc šest set korun českých) se vydává 1536 ks (slovy: jeden tisíc pět set třicet šest kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmen ovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy. jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 81.600,- Kč (slovy: osmdesát jeden tisíc šest set korun českých), v listinné podobě. 10.7.2008 - 31.7.2008

Aktuální kontaktní údaje Sanatorium Jablunkov, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27835545
Obchodní firma: Sanatorium Jablunkov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Jablunkov
Vznik první živnosti: 20.2.2008
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27835545
Firma: Sanatorium Jablunkov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Jablunkov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 20.2.2008

Základní údaje datové schránky

IČO: 27835545
Jméno subjektu: Sanatorium Jablunkov, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: mf2f67u

Základní údaje DPH

IČO: 27835545
DIČ: CZ27835545
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Sanatorium Jablunkov, a.s.
Sídlo: JABLUNKOV 442 739 91 JABLUNKOV 1
Zapsal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště v Třinci, Nám. Svobody 1141, TŘINEC, tel.: 558 382 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
43-1848440227/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.2009

Kontakty na Sanatorium Jablunkov, a.s. IČO: 27835545

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 442 , Jablunkov 739 91 12.6.2014
Sídlo: 442 , Jablunkov 739 91 20.2.2008 - 12.6.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: č.p. 442, 73991 Jablunkov

Obory činností Sanatorium Jablunkov, a.s. IČO: 27835545

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 10.5.2018
nestátní zdravotnické zařízení poskytující ústavní a ambulantní péči v rozsahu: - následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče v oborech: pneumologie a ftizeologie, léčebna dlouhodobě nemocných - ambulantní péče v oborech: pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody - zdravotnická dopravní služba 14.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.8.2008
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 31.7.2008
nestátní zdravotnické zařízení poskytující ústavní, komplementární a ambulantní péči v rozsahu: - lůžková péče v oborech: tuberkulóza a respirační nemoci, následná péče - komplementární a ambulantní péče v oborech: tuberkulóza a respirační nemoci, rehabilitační a fyzikální medicína, radiologie a zobrazovací metody, laboratoř mikrobiologie, hematologie, biochemie, dopravní zdravotní služba 31.7.2008 - 14.11.2014
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 20.2.2008 - 5.8.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.2.2008

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.7.2008

Živnost č. 3 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Silniční nákladní doprava
Ústavní zdravotní péče
Ambulantní a zubní zdravotní péče

Vedení firmy Sanatorium Jablunkov, a.s. IČO: 27835545

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 12.6.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 20.2.2008 - 12.6.2014
Jméno: Jan Zawada 21.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2013
Ve funkci: od 27.3.2013
Adresa: 94, Vendryně 739 94
Jméno: Zuzana Mariňáková 23.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2013
Ve funkci: od 2.10.2013
Adresa: 2074 , 2201 Čadca Slovenská republika
Jméno: Ing. Karel Plunder MBA 10.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2018
Adresa: Nádražní 2682/58, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Zuzana Kufová 20.2.2008 - 10.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2008
Adresa: 870 , 2312 Svrčinovec Slovenská republika
Jméno: Ing. Jan Zawada 20.2.2008 - 21.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2008 do 21.3.2013
Ve funkci: od 20.2.2008 do 21.3.2013
Adresa: 94, Vendryně 739 94
Jméno: MUDr. Pavel Švarc 20.2.2008 - 21.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2008 do 21.3.2013
Ve funkci: od 20.2.2008 do 21.3.2013
Adresa: M.R.Štefánika 2507 , 2201 Čadca Slovenská republika
Jméno: Ing. Zuzana Mariňáková 10.7.2008 - 21.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2008 do 21.3.2013
Adresa: 2074 , 2201 Čadca Slovenská republika
Jméno: Pavel Švarc 21.5.2013 - 23.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2013 do 19.9.2013
Ve funkci: od 27.3.2013 do 19.9.2013
Adresa: Husova 165/5, Brno 602 00
Jméno: Zuzana Mariňáková 21.5.2013 - 23.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2013
Adresa: 2074 , 2201 Čadca Slovenská republika
Jméno: Eva Misiačková 23.10.2013 - 1.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.9.2013
Adresa: Keltičkova 1410/68, Ostrava 710 00
Jméno: Eva Misiačková 1.4.2016 - 25.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.9.2013 do 22.12.2016
Adresa: Pampelišková 868/4, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Alena Vařejková 25.3.2017 - 10.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2016 do 28.2.2018
Adresa: Praskovo náměstí 24/5, Opava 746 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Hamrozi 25.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2016
Ve funkci: od 24.1.2017
Adresa: 198, Jablunkov 739 91
Jméno: Ing. Patrik Bocek 25.3.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2016
Ve funkci: od 24.1.2017
Adresa: 144, Třinec 739 61
Jméno: Mgr. Josef Alexander Matera 25.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2016
Adresa: Sosnová 370, Třinec 739 61
Jméno: Pavel Lyčka 27.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014
Adresa: Bukovecká 81, Jablunkov 739 91
Jméno: Eva Pyszková 27.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2014
Adresa: 628, Návsí 739 92
Jméno: Ing. Radim Přeček 3.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: 536, Třinec 739 61
Jméno: Jana Hamroziová 20.2.2008 - 17.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008
Adresa: 290, Návsí 739 92
Jméno: Petr Jalowiczor 20.2.2008 - 11.2.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008 do 18.12.2008
Ve funkci: od 20.2.2008 do 18.12.2008
Adresa: 309, Bukovec 739 85
Jméno: Ing. Michael Trojka 20.2.2008 - 11.2.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008 do 18.12.2008
Ve funkci: od 20.2.2008 do 18.12.2008
Adresa: Slezská 739, Třinec 739 61
Jméno: Jan Janásek 20.2.2008 - 11.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008 do 18.12.2008
Adresa: Slezská 2889, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Marie Kellerová 20.2.2008 - 11.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008 do 30.1.2009
Adresa: 217, Třinec 739 61
Jméno: RSDr. Karel Klimša 20.2.2008 - 11.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008 do 18.12.2008
Adresa: Beethovenova 1849, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Jana Jaszowská 17.10.2008 - 11.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2008 do 30.1.2009
Adresa: 290, Návsí 739 92
Jméno: Petr Jalowiczor 11.2.2009 - 25.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 7.2.2012
Ve funkci: od 4.2.2009 do 7.2.2012
Adresa: 309, Bukovec 739 85
Jméno: Ing. David Maňas 11.2.2009 - 25.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 20.12.2012
Ve funkci: do 20.12.2012
Adresa: Záhumenní 947/6, Hlučín 748 01
Jméno: RSDr. Karel Klimša 11.2.2009 - 20.3.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 20.12.2012
Ve funkci: od 4.2.2009 do 20.12.2012
Adresa: Beethovenova 1849, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Pavol Lukša 11.2.2009 - 20.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 20.12.2012
Adresa: 592 , 739 12 Čeladná Česká republika
Jméno: Ing. David Maňas 25.7.2012 - 20.3.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 20.12.2012
Ve funkci: od 4.6.2012 do 20.12.2012
Adresa: Záhumenní 947/6, Hlučín 748 01
Jméno: Mgr. Michal Pobucký DiS. 25.7.2012 - 20.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2012 do 20.12.2012
Adresa: Politických obětí 191, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Jana Jaszowská 11.2.2009 - 12.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2009 do 30.1.2014
Adresa: 290, Návsí 739 92
Jméno: Radoslava Tichá 11.2.2009 - 12.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2009 do 30.1.2014
Adresa: 22 , 739 91 Jablunkov Česká republika
Jméno: Jana Jaszowská 12.6.2014 - 16.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2009 do 30.1.2014
Adresa: 290, Návsí 739 92
Jméno: Radoslava Tichá 12.6.2014 - 16.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2009 do 30.1.2014
Adresa: 22, Jablunkov 739 91
Jméno: Henryk Małysz 20.3.2013 - 11.3.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012
Ve funkci: od 17.1.2013
Adresa: Těrlická 23/9, Horní Suchá 735 35
Jméno: Jaroslav Marek 21.5.2013 - 12.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2013
Adresa: 233, Raškovice 739 04
Jméno: Petr Juras 20.3.2013 - 25.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 22.12.2016
Ve funkci: od 17.1.2013 do 22.12.2016
Adresa: Nad Dubinou 142/13, Karviná 733 01
Jméno: Patrik Hujdus 20.3.2013 - 25.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 22.12.2016
Adresa: Sušilova 919/1, Ostrava 709 00
Jméno: Henryk Małysz 11.3.2015 - 25.3.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 22.12.2016
Ve funkci: od 17.1.2013 do 22.12.2016
Adresa: Těrlická 1472/11, Horní Suchá 735 35
Jméno: Jaroslav Marek 12.4.2015 - 25.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2013 do 22.12.2016
Adresa: Novodvorská 3070, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Pavel Lyčka 14.11.2014 - 27.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2014
Adresa: Bukovecká 81, Jablunkov 739 91
Jméno: Eva Pyszková 14.11.2014 - 27.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2014
Adresa: 628, Návsí 739 92
Jméno: Mgr. Lubomír Volný 25.3.2017 - 3.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2016 do 31.12.2017
Adresa: Karla Pokorného 1352/63, Ostrava 708 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Zawada
Člen statutárního orgánu: Ing. Zuzana Mariňáková
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Plunder

Vlastníci firmy Sanatorium Jablunkov, a.s. IČO: 27835545

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 202 955 000 Kč 100% 29.5.2018
zakladni 188 955 000 Kč 100% 11.11.2016 - 29.5.2018
zakladni 177 955 000 Kč 100% 13.8.2013 - 11.11.2016
zakladni 173 955 000 Kč 100% 14.11.2012 - 13.8.2013
zakladni 170 892 000 Kč 100% 14.12.2009 - 14.11.2012
zakladni 157 892 000 Kč 100% 28.11.2008 - 14.12.2009
zakladni 157 200 000 Kč 100% 31.7.2008 - 28.11.2008
zakladni 2 000 000 Kč 100% 20.2.2008 - 31.7.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 029 29.5.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 889 11.11.2016 - 29.5.2018
Kmenové akcie na jméno 54 900 Kč 1 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 779 12.6.2014 - 11.11.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 777 13.8.2013 - 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 737 14.11.2012 - 13.8.2013
Kmenové akcie na jméno 63 000 Kč 1 14.11.2012 - 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 707 14.12.2009 - 14.11.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 6 28.11.2008 - 14.12.2009
Kmenové akcie na jméno 91 900 Kč 1 28.11.2008 - 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 551 31.7.2008 - 14.12.2009
Kmenové akcie na jméno 81 600 Kč 1 31.7.2008 - 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 18 400 Kč 1 31.7.2008 - 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 20.2.2008 - 14.12.2009

Sbírka Listin Sanatorium Jablunkov, a.s. IČO: 27835545

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3982/SL 23 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy, zprávy o vztazích a zápisu ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 19.5.2015 5.11.2015 5.11.2015 22
B 3982/SL 22 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. Zápis ze zasedání DR z 6.5.2014 Krajský soud v Ostravě 18.12.2014 22.12.2014 22
B 3982/SL 21 notářský zápis NZ 312/2014 Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 26.8.2014 17
B 3982/SL 20 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 17.1.2014 21.1.2014 23
B 3982/SL 19 stanovy společnosti úplné znění k 13.08.2013 Krajský soud v Ostravě 9.10.2013 14.10.2013 26
B 3982/SL 18 výroční zpráva r. 2011 - definitivní Krajský soud v Ostravě 18.2.2013 20.2.2013 21
B 3982/SL 17 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., § 66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 24.7.2012 24.7.2012 21
B 3982/SL 16 výroční zpráva r.2010 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 22.7.2011 25.7.2011 22
B 3982/SL 15 výroční zpráva r. 2009 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 22.7.2010 25
B 3982/SL 14 stanovy společnosti - ÚZ k 10.5.2010 Krajský soud v Ostravě 31.5.2010 16.6.2010 26
B 3982/SL 13 notářský zápis NZ 203/2010 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 10.5.2010 31.5.2010 16.6.2010 3
B 3982/SL 11 notářský zápis Nz 555/2009 vč. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 14.10.2009 11.1.2010 14.1.2010 6
B 3982/SL 10 výroční zpráva r.2008 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 2.4.2009 25.5.2009 5.6.2009 28
B 3982/SL 9 podpisové vzory 3x: Tichá, Lukša, Maňas Krajský soud v Ostravě 4.2.2009 26.2.2009 3.3.2009 3
B 3982/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - usn.sch.rady,volby,doz.rada Krajský soud v Ostravě 26.2.2009 3.3.2009 6
B 3982/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -záp. z DR-volba Krajský soud v Ostravě 20.12.2008 8.12.2008 11.12.2008 1
B 3982/SL 5 stanovy společnosti úpl.zn. k 4.12.2008 Krajský soud v Ostravě 8.12.2008 11.12.2008 28
B 3982/SL 4 notářský zápis NZ 784/2007zal.- vč.Stanov Krajský soud v Ostravě 20.12.2007 8.12.2008 11.12.2008 33
B 3982/SL 3 podpisové vzory - Kufová, Zawada, Schwarz Krajský soud v Ostravě 20.12.2007 8.12.2008 11.12.2008 3
B 3982/SL 2 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 20.12.2007 8.12.2008 11.12.2008 6
B 3982/SL 1 stanovy společnosti -úpl.zn.k 6.8.2008 Krajský soud v Ostravě 6.8.2008 10.9.2008 24.9.2008 28

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Sanatorium Jablunkov, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Sanatorium Jablunkov, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.