SALEZA, a.s. Praha IČO: 47116307

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SALEZA, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 47116307.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SALEZA, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 35 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , vydavatelská činnost a další.

Základní údaje o SALEZA, a.s. IČO: 47116307

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 15.2.1993
Spisová značka: B 1855
IČO: 47116307
Obchodní firma: SALEZA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 15.2.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 15.2.1993
Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty SAZKA podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 26.9.2011 mezi JUDr. Josefem Cupkou, sídlem Praha 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, insolvenčním správcem společnosti SAZKA, a.s., v konkursu, IČ 471 16 307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93 jako prodávajícím a společností Sázková kancelář, a.s., IČ 264 93 993 se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 jako kupujícím došlo s účinností k 1.11.2011 k prodeji podniku společnosti SAZKA, a.s. v konkursu společnosti Sázková kancelář, a.s. 21.11.2011
Společnost SAZKA, a.s., IČ 47116307 je právním nástupcem společnosti DALI REAL, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, IČ 64948811, která zanikla bez likvidace sloučením se společností SAZKA, a.s. Jmění zanikající společnosti DALI REAL, a.s. přešlo na nás tupnickou společnost SAZKA, a.s. 11.9.2003
Usnesení valné hromady ze dne 3.6.1998 o navýšení základního jmění: 8.10.1998 - 27.4.1999
7.řádná valná hromada společnosti SAZKA a.s. rozhodla o zvýšení základního jmění takto: 8.10.1998 - 27.4.1999
1. Základní jmění společnosti se zvýší o částku 149.000.000,-Kč 14.900 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč jedné akcie. 8.10.1998 - 27.4.1999
2. Emisní kurs všech akcií je 10.000,-Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bez emisního ážia. Akcie budou splaceny v penězích. 8.10.1998 - 27.4.1999
3. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechny budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií se vylučuje z důvodu všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění. 8.10.1998 - 27.4.1999
4. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. 8.10.1998 - 27.4.1999
5. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 8.10.1998 - 27.4.1999
6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00. hod.. 8.10.1998 - 27.4.1999
7. Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejnění usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí pěti kalendářních týdnů od první dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku. 8.10.1998 - 27.4.1999
8. Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění nejméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, zbývající část je každý upisovatel povinnen splatit nejpozději do jednoho roku od prvního dne lhůty pro upisování. 8.10.1998 - 27.4.1999
9. Každý upisovatel je povinnen splatit upsané akcie na účet vedený u Komerční banky, a.s. č.ú. 195389560227/0100 8.10.1998 - 27.4.1999
10. Uzavřít dohodu akcionářů ve formě notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotě akcií upisovaných každým upisovatelem, výší emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, dle níž se budou na zvýšení základního jmění podílet jednotlivý akcionáři takto: 8.10.1998 - 27.4.1999
Český svaz tělesné výchovy, se sídlem Praha 6, Mezi stadiony, IČO 469548 101.290.000Kč,tj. 10.129 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Česká obec sokolská, se sídlem Praha 1, Újezd 450, IČO 409537 20.018.000Kč, tj. 2.018 akcií o jmenovité honotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Česká asociace Sport pro všechny, se sídlem Praha 6, IČO 00551368 8.290.000Kč, tj. 829 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Autoklub České republiky, se sídlem praha 1, Opletalova 29, IČO 550264 5.960.000Kč, tj. 596 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Sdružení technických sportů a činností České republiky, se sídlem Praha 7, U Pergamenky 3, IČO 00174262 4.770.000, tj. 477 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, se sídlem Praha 1, Haštalská 25, IČO 556571 2.610.000Kč, tj. 261 skcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Orel, se sídlem Brno, Za divadlem 4, IČO 544833 1.310.000Kč, tj. 131 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 8.10.1998 - 27.4.1999
Český střelecký svaz, se sídlem Praha 7, U Pergamenky 3, IČO 00539520 1.610.100Kč, tj. 161 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 8.10.1998 - 27.4.1999
Český olympijský výbor, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, IČO 48546607 č 2.980.000Kč, tj. 298 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- 8.10.1998 - 27.4.1999
Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění: 9. mimořádná valná hromada akciové společnosti SAZKA rozhodla o tom, že l)ruší paté usnesení valné hromady společnosti konané dne 27.6.1997, osvědčené notářským zápisem NZ 1122/97 o zvýšení základního jmění společnosti. 2) zvyšuje základní jmění společnosti o částku 149.200.000,-Kč vydáním 14.920 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu se vyloučí v důležitém zájmu společnosti, kterým je dohoda stávajících akcionářů o vstupu dalšího zájemce jako akcionáře společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. 3)nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění 4) místem pro upisování akcií je sídlo akciové společnosti SAZKA, sekretariát předsedy představenstva společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod., lhůta upisování je 5 pracovních dnů a počne běžet třetí pracovní den po zveřejnění usnesení soudu o rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění. 5) nově upisované základní jmění bude splaceno v plné výši peněžitými vklady, a to na účet č. 195389560227/0100 v emisním kurzu odpovídajícím jmenovité hodnotě emitovaných akcií, což je celkem 149.200.000,-Kč za všechny emitované akcie bez emisního ažia. Emisní kurz je stanoven ve výši 10.000,-Kč. Upisovatelé jsou povinni celý emisní kurz splatit ke dni úpisu. Vzhledem k tomu, že akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu těmto zájemcům: Český svaz tělesné výchovy - Mezi stadiony, PS 40, 160 17 Praha 6, IČO 469548 94.410.000,-Kč tj. 9.44l kusů akcií Česká obec sokolská - Ujezd 450, 118 00 Praha l, IČO 409537 13.110.000,-Kč tj. 1.319 kusů akcií Česká asociace - Sport pro všechny P.O.Box l, 160 17 Praha 617, IČO 00551368 8.300.000,-Kč tj. 830 kusů akcií Autoklub České republiky - Opletalova 29, 116 31 Praha l, IČO: 550264 5.970.000,-Kč tj. 597 kusů akcií Sdružení technických sportů a činností České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IČO 00174262 4.210.000,-Kč tj. 421 kusů akcií Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky - Haštalská 25, 110 00, Praha l, IČO 556571 3.790.000,-Kč tj. 379 kusů akcií Křesťanská tělovýchovná organizace OREL - Za divadlem 4,602 00 Brno, IČO 544833 1.270.000,-Kč tj.127 kusů akcií Český střelecký svaz - U Pergamenky 3,170 00 Praha 7, IČO 00539520 1.050.000,-Kč tj.105 kusů akcií Český olympijský výbor - Benešovská 6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 17.010.000,-Kč tj. 1.701 kusů akcií Celkem 149.200.000,-Kč tj. 14.920 kusů akcií 6) zvyšuje základní jmění společnosti o částku 400.000.000,-Kč vydáním 40.000 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií se vyloučí v důležitém zájmu společnosti, kterým je dohoda stávajících akcionářů o vstupu dalšího zájemce jako akcionáře společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. 7) nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění 8) místem pro upisování akcií je sídlo akciové společnosti SAZKA sekretariát předsedy představenstva společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod., lhůta upisování je 5 pracovních dnů a počne běžet desátý pracovní den po zveřejnění usnesení soudu o rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění. 9) nově upisované základní jmění bude splaceno v plné výši peněžitými vklady, a to na účet č. 195389560227/0100 v emisním kurzu odpovídajícím jmenovité hodnotě emitovaných akcií, což je celkem 400.000.000,-Kč za všechny emitované akcie bez emisního ažia. Emisní kurz je stanoven ve výši 10.000,-Kč. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz ke dni úpisu. Vzhledem k tomu, že akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu těmto zájemcům: Český svaz tělesné výchovy - Mezi stadiony, PS 40 Praha 6,PSČ 160 17, IČO 469548 271.930.000,-Kč tj. 27.193 kusů akcií Česká obec sokolská - Ujezd 450,118 00 Praha l, IČO 409537 54.170.000,-Kč tj. 5.417 kusů akcií Česká asociace - Sport pro všechny - P.O.Box l, 160 17,Praha 617 IČO:00551368 22.250.000,-Kč tj. 2.225 kusů akcií Autoklub České republiky - Opletalova 29, 116 31 Praha l, IČO 550264 16.000.000,-Kč tj. 1.600 kusů akcií Sdružení technických sportů a činností České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IČO: 00174262 11.280.000,-Kč tj.1.128 kusů akcií 16.12.1997 - 17.4.1998
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky - Haštalská 25, 110 00 Praha l, IČO 556571 10.160.000,-Kč tj. 1.016 kusů akcií Křesťanská tělovýchovná organizace OREL - Za divadlem 4, 602 00 Brno, IČO: 544833 3.400.000,-Kč tj. 340 kusů akcií Český střelecký svaz - U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IČO: 00539520 2.810.000,-Kč tj. 281 kusů akcií Český olympijský výbor - Benešovská 6,101 00 Praha 10, IČO: 48546607 8.000.000,-Kč tj. 800 kusů akcií Celkem 400.000.000,- Kč tj. 40.000 kusů akcií 16.12.1997 - 17.4.1998
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena na základě rozhodnutí Československé konfederace sportovních a tělovýchov- ných svazů, Českého svazu tělesné výchovy a Slovenského združenie telesnej kultúry o rozdělení hospodářského zařízení SAZKA, podniku pro organizování sportovních sázek na Sazku, a.s. se sídlem v Praze a Športku, a.s. se sídlem v Bratislavě ze dne 8.12.1992. Notářský zápis, na kterém byly schváleny stanovy společnosti Sazka, a.s. byl sepsán dne 10.12.1992.Akciové společnosti Sazka, a.s. se sídlem v Praze a Športka, a.s. se sídlem v Bratislavě vstupují do práv a povinností podniku SAZKA zapsaného v obchodním rejstříku vedeného u obvodního soudu pro Prahu l, oddíl Pn, vložka 1325. 15.2.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47116307
Obchodní firma: SALEZA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 10.10.1994
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47116307
Firma: SALEZA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.1.1993

Kontakty na SALEZA, a.s. IČO: 47116307

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: K Žižkovu 851/4 , Praha 190 00 21.2.2002
Sídlo: K Žižkovu 4 , 190 00 Praha 9 Česká republika
8.8.1994 - 21.2.2002
Sídlo: Nekázanka 858/5 , Praha 110 00 15.2.1993 - 8.8.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: K Žižkovu 851/4, Praha 190 00

Obory činností SALEZA, a.s. IČO: 47116307

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.6.2009
služby přenosu dat 8.6.2009 - 11.10.2011
provozování loterií a jiných podobných her zabezpečuje společnost prodejem losů a příjmem sázek ve smluvně zavázaných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, dále prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový př ístup předem neomezenému okruhu osob 8.6.2009 - 21.11.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.7.2005
pronájem a půjčování věcí movitých 31.3.2004 - 8.6.2009
zprostředkování obchodu 12.2.2003 - 8.6.2009
činnost účetních poradců,vedení účetnictví 18.4.2001 - 30.7.2005
poskytování telekomunikačních služeb-zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám INTERNET 18.4.2001 - 8.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. l-3 zák. č. 455/91 Sb.) 25.1.1995 - 8.6.2009
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních 25.1.1995 - 8.6.2009
vydavatelská činnost 25.1.1995 - 8.6.2009
reklamní činnost 25.1.1995 - 8.6.2009
nakladatelská činnost 25.1.1995 - 8.6.2009
administrativní práce 25.1.1995 - 8.6.2009
automatizované zpracování dat 25.1.1995 - 8.6.2009
provozování loterií a jiných podobných her zabezpečuje společnost prodejem losů a příjmem sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností 15.2.1993 - 8.6.2009
provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy 15.2.1993 - 21.11.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: K Žižkovu 851/4 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1007522542
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 13.10.1994

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.12.2000

Živnost č. 3 vydavatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 nakladatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 administrativní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2001
Zánik oprávnění: 13.4.2004

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Telekomunikační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Vedení firmy SALEZA, a.s. IČO: 47116307

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje samostatně buď předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: a) předseda nebo místopředseda představenstva. 18.9.1995
Způsob jednání jménem společnosti a podepisování za společnost: Společnost zastupuje samostatně buď předseda představenstva nebo členové představenstva nebo prokurista společnosti. Podepisování za společnost: k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis a) předseda představenstva nebo b) člen představenstva nebo c) prokurista 15.2.1993 - 18.9.1995
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Ertl 1.6.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012
Ve funkci: od 26.3.2012
Adresa: Dykova 960/4, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bernátek LL.M. 1.6.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012
Ve funkci: od 26.3.2012
Adresa: Hluboká 5254, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Lukáš Trojan 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012
Adresa: U Beránky 2032/5, Praha 160 00
Jméno: Richard Šach 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012
Adresa: Nad Santoškou 1921/13, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Kynos 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012
Adresa: Ovenecká 73/25, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jiří Dušek 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012
Adresa: Luční 2611/9, Praha 130 00
Jméno: Ing. Zdeněk Červenka 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Hekrova 851/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Oldřich Opršal 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Lipová 727/5, Brno 602 00
Jméno: Ing. Stanislav Trykar 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Na ovčinách 970/4, Praha 170 00
Jméno: Ing. Pavel Klapuš 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: V rovinách 865/16, Praha 140 00
Jméno: Dr. Jan Šorf 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Katovická 405/16, Praha 181 00
Jméno: MUDr. Miroslav Svoboda 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Heřmanova 1169/22, Praha 170 00
Jméno: Oldřich Čech 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Klatovská 101 , Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Trykar 25.1.1995 - 18.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na ovčinách 970/4, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Aleš Hušák 25.1.1995 - 18.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bělohorská 1688/122, Praha 169 00
Jméno: MUDr. Miroslav Svoboda 25.1.1995 - 29.2.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Heřmanova 1169/22, Praha 170 00
Jméno: PaeDr. Roman Ječmínek 25.1.1995 - 29.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Údolní 315/96, Praha 142 00
Jméno: Doc. Ing. Vladimír Krotil CSc. 25.1.1995 - 31.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 1475/180, Praha 180 00
Jméno: MUDr. Miroslav Svoboda 29.2.1996 - 31.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heřmanova 1169/22, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Havelka 25.1.1995 - 30.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Beránky 1465/8, Praha 160 00
Jméno: Ing. Vladimír Srb 31.12.1996 - 30.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3, Praha 130 00
Jméno: Dr. Jan Šorf 25.1.1995 - 16.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Katovická 405/16, Praha 181 00
Jméno: PaeDr. Roman Ječmínek 29.2.1996 - 17.4.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Údolní 315/96, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Ing. Stanislav Zahradníček CSc. 31.12.1996 - 17.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kafkova 527/10, Praha 160 00
Jméno: PaeDr. Vladimíra Ratayová 16.12.1997 - 17.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Dionysce 1757/12, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Rudolf Šimek 18.9.1995 - 21.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mařatkova 916/6, Praha 142 00
Jméno: PaedDr. Roman Ječmínek 17.4.1998 - 21.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Údolní 315/96, Praha 142 00
Jméno: PaedDr. Vladimíra Rattayová 17.4.1998 - 27.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Dionysce 1757/12, Praha 160 00
Jméno: PaedDr. Roman Ječmínek 21.5.1998 - 27.4.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Údolní 315/96, Praha 142 00
Jméno: Ing. František Chvalovský 30.10.1997 - 21.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 23.5.2001
Adresa: Nevanova 1043/4, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Aleš Hušák 18.9.1995 - 12.7.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.1998 do 22.5.2003
Ve funkci: od 24.2.1998 do 22.5.2003
Adresa: Bělohorská 1688/122, Praha 169 00
Jméno: Ing. Karel Malý 30.10.1997 - 12.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.2.1998 do 22.5.2003
Adresa: Běluňská 18418 , 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
Jméno: MUDr. Milan Jirásek 16.12.1997 - 12.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.2.1998 do 22.5.2003
Adresa: Svojšovická 2878/36, Praha 141 00
Jméno: Petr Bulín 17.4.1998 - 12.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.2.1998 do 22.5.2003
Adresa: Písečná 791/16, Hradec Králové 500 09
Jméno: Mgr. Rudolf Šimek 21.5.1998 - 12.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.2.1998 do 22.5.2003
Adresa: Hlavní 90, Chyňava 266 01
Jméno: PaedDr. Roman Ječmínek 27.4.1999 - 12.7.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.1998 do 22.5.2003
Ve funkci: od 24.2.1998 do 22.5.2003
Adresa: Nad Statkem 497, Vrané nad Vltavou 252 46
Jméno: Ing. Karel Malý 12.7.2003 - 30.7.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: Běluňská 1840/6, Praha 193 00
Jméno: MUDr. Milan Jirásek 12.7.2003 - 30.7.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: Svojšovická 2878/36, Praha 141 00
Jméno: Ing. Vladimír Srb 21.2.2002 - 16.6.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 23.5.2001 do 23.5.2006
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Aleš Hušák 12.7.2003 - 10.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2003 do 28.5.2008
Ve funkci: od 22.5.2003 do 28.5.2008
Adresa: Bělohorská 1688/122, Praha 169 00
Jméno: PaedDr. Roman Ječmínek 12.7.2003 - 10.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2003 do 28.5.2008
Ve funkci: od 22.5.2003 do 28.5.2008
Adresa: Nad Statkem 497, Vrané nad Vltavou 252 46
Jméno: Doc. Ing. Jaroslav Bernard CSc. 12.7.2003 - 10.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.5.2008
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: Pilotů 600/70, Praha 161 00
Jméno: Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc. 12.7.2003 - 10.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.5.2008
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: 79, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Karel Malý 30.7.2005 - 10.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.5.2008
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: Běluňská 1841/4, Praha 193 00
Jméno: MUDr. Milan Jirásek 30.7.2005 - 10.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.5.2008
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: Podle náhonu 3224/67, Praha 141 00
Jméno: Ing. Vladimír Srb 16.6.2006 - 1.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2006 do 26.5.2010
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Aleš Hušák 10.6.2008 - 3.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008
Ve funkci: od 28.5.2008
Adresa: Bělohorská 1688/122, Praha 169 00
Jméno: PaedDr. Roman Ječmínek 10.6.2008 - 27.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 13.5.2011
Ve funkci: od 28.5.2008 do 13.5.2011
Adresa: Nad Statkem 497, Vrané nad Vltavou 252 46
Jméno: Doc. Ing. Jaroslav Bernard CSc. 10.6.2008 - 27.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 26.4.2011
Adresa: Pilotů 600/70, Praha 161 00
Jméno: Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc. 10.6.2008 - 6.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 7.7.2011
Adresa: 79, Hromnice 330 11
Jméno: JUDr. Tomáš Král 1.6.2010 - 6.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2010 do 31.5.2011
Adresa: U Zvonu 142/11, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Karel Malý 10.6.2008 - 8.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 7.7.2011
Adresa: Běluňská 1841/4, Praha 193 00
Jméno: MUDr. Milan Jirásek 10.6.2008 - 14.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 7.7.2011
Adresa: Podle náhonu 3224/67, Praha 141 00
Jméno: JUDr. Aleš Hušák 3.1.2011 - 11.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 22.8.2011
Ve funkci: od 28.5.2008 do 22.8.2011
Adresa: V přístavu 1586/4, Praha 170 00
Jméno: Ing. Marek Hájek 11.10.2011 - 6.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011 do 9.12.2011
Ve funkci: od 22.8.2011 do 9.12.2011
Adresa: 191, Malá Morávka 793 36
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Ertl 11.10.2011 - 6.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011 do 9.12.2011
Ve funkci: od 22.8.2011 do 9.12.2011
Adresa: Dykova 960/4, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jiří Kynos 11.10.2011 - 6.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011 do 9.12.2011
Adresa: Ovenecká 73/25, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Jindřich Rajchl 11.10.2011 - 6.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011
Adresa: Mužíkova 1252/32, Hradec Králové 500 08
Jméno: Ing. Jiří Dušek 11.10.2011 - 6.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011 do 9.12.2011
Adresa: Luční 2611/9, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bernátek LL.M. 11.10.2011 - 6.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011 do 9.12.2011
Adresa: Hluboká 5254, Zlín 760 01
Jméno: Vladimír Šimíček 11.10.2011 - 29.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011 do 13.2.2012
Adresa: Dr. E. Beneše 1478/10, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Karel Bouček 6.1.2012 - 29.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.2011 do 13.2.2012
Ve funkci: od 9.12.2011 do 13.2.2012
Adresa: Senovážné náměstí 994/2, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Jindřich Rajchl 6.1.2012 - 29.2.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2011 do 13.2.2012
Ve funkci: od 9.12.2011 do 13.2.2012
Adresa: Mužíkova 1252/32, Hradec Králové 500 08
Jméno: Mgr. Viktor Pavlík 6.1.2012 - 29.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2011 do 13.2.2012
Adresa: Chvalova 1091/7, Praha 130 00
Jméno: Ing. Karel Coufal 6.1.2012 - 29.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2011 do 13.2.2012
Adresa: Horní 1, Stařeč 675 22
Jméno: Ing. Jiří Kynos 29.2.2012 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Adresa: Ovenecká 73/25, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jiří Dušek 29.2.2012 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Adresa: Luční 2611/9, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Ertl 29.2.2012 - 1.6.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Ve funkci: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Adresa: Dykova 960/4, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Ing. Petr Bernátek LL.M. 29.2.2012 - 1.6.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Ve funkci: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Adresa: Hluboká 5254, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Lukáš Trojan 29.2.2012 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Adresa: U Beránky 2032/5, Praha 160 00
Jméno: Ing. Marek Hájek 29.2.2012 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Adresa: 191, Malá Morávka 793 36
Jméno: Richard Šach 29.2.2012 - 1.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2012 do 26.3.2012
Adresa: Nad Santoškou 1921/13, Praha 150 00
Jméno: Ing. Marek Hájek 1.6.2012 - 12.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012
Ve funkci: do 20.7.2013
Adresa: 191, Malá Morávka 793 36

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Baroch 19.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2009
Adresa: Slepá 1246/9, Plzeň 312 00
Jméno: Jaroslav Novák 2.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2011
Adresa: Družstevní 830, Doksy 472 01
Jméno: Ladislav Kotík 23.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009
Adresa: Havraní 1207/18, Brno 618 00
Jméno: JUDr. André Němec 30.6.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2011
Ve funkci: od 29.9.2011
Adresa: Morseova 245, Praha 109 00
Jméno: Dr. Vladimír Bílek 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Na Hřebenkách 2363/29, Praha 150 00
Jméno: Rudolf Šimek 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Česká 1135/5, Praha 158 00
Jméno: Božena Vondráčková 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: V. P. Čkalova 784/22, Praha 160 00
Jméno: Ing. František Chvalovský 15.2.1993 - 25.1.1995
Adresa: Nevanova 1043/4, Praha 163 00
Jméno: Vilém Svoboda 25.1.1995 - 25.1.1995
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Chodská 1181/7, Praha 120 00
Jméno: Rudolf Šimek 25.1.1995 - 25.1.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U Jam 1408/18, Plzeň 323 00
Jméno: Marie Jungwirthová 25.1.1995 - 25.1.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jerevanská 702/8, Praha 100 00
Jméno: Rudolf Šimek 25.1.1995 - 18.9.1995
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: U Jam 1408/18, Plzeň 323 00
Jméno: Marie Jungwirthová 25.1.1995 - 30.10.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Janského 2214/63, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jiří Meixner 25.1.1995 - 30.10.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jerevanská 702/8, Praha 100 00
Jméno: Božena Vondráčková 25.1.1995 - 17.4.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: V. P. Čkalova 784/22, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Jaroslav Korčák 30.10.1997 - 17.4.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Janského 2214/63, Praha 155 00
Jméno: Vilém Svoboda 25.1.1995 - 17.9.1998
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Chodská 1181/7, Praha 120 00
Jméno: Jaroslav Pekař 18.9.1995 - 17.9.1998
Funkce: člen
Adresa: Nová 1887/19, České Budějovice 370 01
Jméno: Ladislav Šustr 30.10.1997 - 17.9.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nová 351, Telnice 664 59
Jméno: Dr. Josef Dobeš 25.1.1995 - 27.4.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ve Lhotce 902/6, Praha 142 00
Jméno: Jaroslav Pekař 17.9.1998 - 27.4.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Nová 1887/19, České Budějovice 370 01
Jméno: Karel Wencl 30.10.1997 - 15.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Štefánikova 17/27, Praha 150 00
Jméno: Ivan Kolejka 17.4.1998 - 23.11.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Husitská 1364/2, Brno 612 00
Jméno: Jaroslav Pekař 27.4.1999 - 11.9.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Heydukova 513/21, České Budějovice 370 01
Jméno: Ilona Kubecová 30.10.1997 - 21.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 21.5.2001
Adresa: Slivenecká 504/59, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Jaroslav Korčák 17.4.1998 - 21.2.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 23.5.2001
Adresa: Slovákova 319/4, Boskovice 680 01
Jméno: Ing. Hynek Kohl 30.10.1997 - 16.8.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 27.6.1997 do 22.5.2002
Adresa: Boleslavská 2009/18, Praha 130 00
Jméno: Ladislav Šustr 17.9.1998 - 16.8.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.1997
Ve funkci: od 28.5.1998 do 22.5.2002
Adresa: Nová 351, Telnice 664 59
Jméno: Ing. Jan Prádler 30.10.1997 - 7.11.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 27.6.1997 do 24.9.2002
Adresa: Vysočanská 555/67, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Karel Rozhoň 30.10.1997 - 7.11.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 27.6.1997 do 24.9.2002
Adresa: Varnsdorfská 345/10, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Jan Obst 17.9.1998 - 12.7.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 3.6.1998 do 22.5.2003
Adresa: Běhounkova 2309/17, Praha 158 00
Jméno: Doc. ing. Jaroslav Bernard Csc. 23.11.1999 - 12.7.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 13.10.1999 do 22.5.2003
Adresa: Pilotů 600/70, Praha 161 00
Jméno: Ing. Hynek Kohl 16.8.2002 - 12.7.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.5.2002 do 22.5.2003
Ve funkci: od 22.5.2002 do 22.5.2003
Adresa: Boleslavská 2009/18, Praha 130 00
Jméno: Ladislav Šustr 16.8.2002 - 27.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.5.2002
Ve funkci: od 22.5.2002 do 22.5.2003
Adresa: Nová 351, Telnice 664 59
Jméno: Jan Kašpárek 15.7.1999 - 28.8.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 21.5.1999 do 30.6.2004
Adresa: Markušova 1631/1, Praha 149 00
Jméno: Jaroslav Pekař 11.9.2000 - 30.7.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2000 do 25.5.2005
Ve funkci: od 24.5.2000 do 25.5.2005
Adresa: Otakarova 2000/14, České Budějovice 370 01
Jméno: PaedDr. Jaroslav Němec 21.2.2002 - 16.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 23.5.2006
Ve funkci: od 23.5.2001
Adresa: Na Kopečku 79, Chotoviny 391 37
Jméno: Ing. Jan Prádler 7.11.2002 - 24.8.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 24.9.2002
Adresa: Vysočanská 555/67, Praha 190 00
Jméno: Ladislav Šustr 27.8.2003 - 14.6.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2002 do 30.5.2007
Ve funkci: od 22.5.2003 do 30.5.2007
Adresa: Nová 351, Telnice 664 59
Jméno: JUDr. Karel Rozhoň 7.11.2002 - 8.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 17.10.2007
Ve funkci: od 24.9.2002 do 17.10.2007
Adresa: Varnsdorfská 345/10, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jan Prádler 24.8.2006 - 8.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 17.10.2007
Ve funkci: od 24.9.2002 do 17.10.2007
Adresa: Jana Bílka 297, Praha 190 12
Jméno: JUDr. Jan Obst 12.7.2003 - 10.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.5.2008
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: Běhounkova 2309/17, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jiří Krátký 12.7.2003 - 10.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.5.2008
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: Oborník 566/1, Zábřeh 789 01
Jméno: Václav Kobes 29.10.2003 - 16.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 8.10.2008
Ve funkci: od 20.8.2003
Adresa: Kpt. Stránského 993/8, Praha 198 00
Jméno: Jaroslav Pekař 30.7.2005 - 16.10.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2005
Ve funkci: od 25.5.2005 do 8.10.2008
Adresa: Otakarova 2000/14, České Budějovice 370 01
Jméno: Pavel Kořan 10.6.2008 - 16.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2008
Adresa: 44, Hracholusky 270 41
Jméno: Jan Ulrych 10.6.2008 - 3.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2008
Adresa: Renoirova 591/9, Praha 152 00
Jméno: Jan Kašpárek 28.8.2004 - 19.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 30.6.2004
Adresa: Markušova 1631/1, Praha 149 00
Jméno: Jaroslav Pekař 16.10.2008 - 19.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2005 do 23.9.2009
Adresa: Otakarova 2000/14, České Budějovice 370 01
Jméno: Ladislav Šustr 14.6.2007 - 26.11.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2007 do 19.11.2009
Ve funkci: od 30.5.2007 do 19.11.2009
Adresa: Nová 351, Telnice 664 59
Jméno: Ing. Jan Ulrych 3.7.2009 - 26.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2008
Adresa: 482 , 252 44 Psáry Česká republika
Jméno: Ing. Jan Ulrych 26.11.2009 - 26.11.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2008
Ve funkci: od 19.11.2009
Adresa: 482 , 252 44 Psáry Česká republika
Jméno: Ing. Jan Prádler 8.11.2007 - 3.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2007 do 7.10.2010
Adresa: Jana Bílka 297, Praha 190 12
Jméno: Jan Ulrych 26.11.2009 - 27.5.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2008 do 16.5.2011
Ve funkci: od 19.11.2009 do 16.5.2011
Adresa: 482 , 252 44 Psáry Česká republika
Jméno: PaedDr. Jaroslav Němec 16.6.2006 - 11.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2006 do 24.5.2011
Adresa: Na Kopečku 79, Chotoviny 391 37
Jméno: JUDr. Karel Rozhoň 8.11.2007 - 11.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2007 do 31.7.2011
Adresa: Varnsdorfská 345/10, Praha 190 00
Jméno: Jan Kašpárek 19.10.2009 - 2.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2009 do 31.12.2011
Adresa: Markušova 1631/1, Praha 149 00
Jméno: Ilona Kubecová 3.1.2011 - 2.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2010 do 31.12.2011
Adresa: Slivenecká 504/59, Praha 152 00
Jméno: Pavel Kořan 16.10.2008 - 1.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2008 do 26.3.2012
Ve funkci: od 8.10.2008 do 26.3.2012
Adresa: 44, Hracholusky 270 41
Jméno: Václav Kobes 16.10.2008 - 1.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.10.2008 do 26.3.2012
Adresa: Kpt. Stránského 993/8, Praha 198 00
Jméno: Ladislav Kotík 26.11.2009 - 23.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2009
Adresa: Jamská 511/19, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: JUDr. André Němec 2.2.2012 - 30.6.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2011
Ve funkci: od 29.9.2011
Adresa: Morseova 245, Praha 109 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Richard Šach
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Kynos
Člen statutárního orgánu: JUDr. Ing. Zdeněk Ertl
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Dušek
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Bernátek
Člen statutárního orgánu: Mgr. Lukáš Trojan

Vlastníci firmy SALEZA, a.s. IČO: 47116307

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 399 600 000 Kč 100% 9.2.2000
zakladni 1 399 600 000 Kč - 27.4.1999 - 9.2.2000
zakladni 1 250 600 000 Kč 100% 17.4.1998 - 27.4.1999
zakladni 701 400 000 Kč - 31.12.1996 - 17.4.1998
zakladni 552 200 000 Kč - 30.12.1996 - 31.12.1996
zakladni 403 000 000 Kč - 18.9.1995 - 30.12.1996
zakladni 300 000 000 Kč - 15.2.1993 - 18.9.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 394 21.2.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 51 21.2.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 21.2.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 139 960 27.4.1999 - 21.2.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 125 060 17.4.1998 - 27.4.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 70 140 31.12.1996 - 17.4.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 55 220 30.12.1996 - 31.12.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 40 300 18.9.1995 - 30.12.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 30 000 15.2.1993 - 18.9.1995

Sbírka Listin SALEZA, a.s. IČO: 47116307

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1855/SL 127 ostatní odstoupení z funkce čl. předstvenstva Městský soud v Praze 14.5.2013 1.12.2015 18.2.2016 3
B 1855/SL 126 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 24.6.2015 25.9.2015 6
B 1855/SL 125 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 24.6.2015 25.9.2015 12
B 1855/SL 124 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 24.6.2015 25.9.2015 14
B 1855/SL 123 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 6.6.2014 12.6.2014 25
B 1855/SL 122 notářský zápis NZ 176/2014 Městský soud v Praze 14.4.2014 5.6.2014 12.6.2014 14
B 1855/SL 121 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 22.5.2014 5.6.2014 2
B 1855/SL 120 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 22.5.2014 5.6.2014 31
B 1855/SL 119 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.10.2012 30.10.2012 31.10.2012 25
B 1855/SL 118 notářský zápis NZ 369/2012 Městský soud v Praze 1.10.2012 30.10.2012 31.10.2012 87
B 1855/SL 117 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 26.3.2012 25.5.2012 4.6.2012 3
B 1855/SL 116 notářský zápis - NZ 17/2012 Městský soud v Praze 26.3.2012 25.5.2012 4.6.2012 131
B 1855/SL 115 notářský zápis NZ 176/2012 Městský soud v Praze 20.2.2012 1.3.2012 9
B 1855/SL 114 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 9.12.2011 6.1.2012 3
B 1855/SL 113 notářský zápis NZ 164/2011 Městský soud v Praze 9.12.2011 6.1.2012 72
B 1855/SL 112 ostatní smlouva o prodeji podniku Městský soud v Praze 26.9.2011 21.11.2011 20
B 1855/SL 111 podpisové vzory 7x Městský soud v Praze 22.8.2011 11.10.2011 11
B 1855/SL 110 ostatní záp.z jednání 1.zasedání předs Městský soud v Praze 22.8.2011 11.10.2011 4
B 1855/SL 109 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 104/2011 Městský soud v Praze 22.8.2011 11.10.2011 104
B 1855/SL 108 ostatní záp.jed.mimořd.zased.předs. Městský soud v Praze 31.5.2011 14.9.2011 5
B 1855/SL 107 ostatní záp.z jed.mimořád.zased.předs. Městský soud v Praze 7.7.2011 14.9.2011 3
B 1855/SL 99 notářský zápis NZ 67/2011 Městský soud v Praze 13.5.2011 11.8.2011 111
B 1855/SL 98 notářský zápis NZ 55/2011 Městský soud v Praze 26.4.2011 11.8.2011 122
B 1855/SL 97 notářský zápis NZ 32/2011 Městský soud v Praze 23.3.2011 11.8.2011 129
B 1855/SL 106 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 27.5.2011 31.5.2011 11.8.2011 3
B 1855/SL 105 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 30.5.2011 31.5.2011 11.8.2011 2
B 1855/SL 104 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 29.3.2011 30.3.2011 11.8.2011 1
B 1855/SL 103 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 29.3.2011 30.3.2011 11.8.2011 3
B 1855/SL 102 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 9.3.2011 11.3.2011 11.8.2011 6
B 1855/SL 101 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 3.5.2011 4.5.2011 11.8.2011 7
B 1855/SL 100 notářský zápis NZ 68/2011 Městský soud v Praze 16.5.2011 11.8.2011 85
B 1855/SL 96 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 70/2011 Městský soud v Praze 31.5.2011 25.7.2011 1.8.2011 112
B 1855/SL 95 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 25.7.2011 1.8.2011 198
B 1855/SL 94 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 17.1.2011 17.1.2011 21.2.2011 2
B 1855/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 13.7.2010 17.7.2010 184
B 1855/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2010 30.6.2010 1.7.2010 30
B 1855/SL 91 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.4.2010 8.6.2010 2
B 1855/SL 90 notářský zápis, stanovy společnosti, zpráva auditora NZ 44/2010-96/2007 Městský soud v Praze 26.5.2010 8.6.2010 0
B 1855/SL 89 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 267/2009 Městský soud v Praze 19.11.2009 16.12.2009 60
B 1855/SL 88 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 215/2009 Městský soud v Praze 23.9.2009 3.11.2009 66
B 1855/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 26.6.2009 9.7.2009 188
B 1855/SL 87 notářský zápis NZ 135/2009 Městský soud v Praze 27.5.2009 22.6.2009 195
B 1855/SL 86 notářský zápis NZ 134/2009 Městský soud v Praze 27.5.2009 22.6.2009 102
B 1855/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.2009 22.6.2009 30
B 1855/SL 81 notářský zápis -NZ225/08+př. Městský soud v Praze 8.10.2008 3.11.2008 84
B 1855/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.6.2008 27.6.2008 196
B 1855/SL 80 podpisové vzory -7x Městský soud v Praze 28.5.2008 25.6.2008 14
B 1855/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.5.2008 25.6.2008 1
B 1855/SL 78 notářský zápis -NZ121/08-př.1-5 Městský soud v Praze 28.5.2008 25.6.2008 211
B 1855/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 3.7.2007 176
B 1855/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 120
B 1855/SL 70 notářský zápis -NZ141/07+přílohy Městský soud v Praze 30.5.2007 25.6.2007 214
B 1855/SL 67 notářský zápis Nz 219/2006+ÚZ 2005+příl. Městský soud v Praze 24.5.2006 12.7.2006 170
B 1855/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 16.8.2005 0
B 1855/SL 61 účetní závěrka r.2004+audit/u NZ 276/05/ Městský soud v Praze 25.5.2005 16.8.2005 0
B 1855/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ276/05+přílohy Městský soud v Praze 25.5.2005 16.8.2005 0
B 1855/SL 59 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ275/05+přílohy Městský soud v Praze 25.5.2005 16.8.2005 0
B 1855/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.2005 16.8.2005 0
B 1855/SL 54 ostatní zápis č.116 ze zased.představ. Městský soud v Praze 17.6.2004 9.8.2004 0
B 1855/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 19.7.2004 3.8.2004 0
B 1855/SL 51 notářský zápis -NZ295/04+příloha Městský soud v Praze 26.5.2004 24.6.2004 13.7.2004 0
B 1855/SL 48 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 460/2003 Městský soud v Praze 20.8.2003 1.12.2003 1.12.2003 0
B 1855/SL 46 ovládací smlouva -dohoda o zrušení ovl. smlouvy Městský soud v Praze 23.10.2003 10.11.2003 21.11.2003 0
B 1855/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 20.10.2003 0
B 1855/SL 44 notářský zápis NZ336/2003 Městský soud v Praze 28.5.2003 20.10.2003 0
B 1855/SL 43 notářský zápis NZ341/2003 Městský soud v Praze 28.5.2003 20.10.2003 0
B 1855/SL 41 ostatní zápis 65.mimořád.jed.představe Městský soud v Praze 22.5.2003 1.9.2003 0
B 1855/SL 40 ostatní návrh sml.o fúzi k 2.4.2003 Městský soud v Praze 2.4.2003 1.9.2003 0
B 1855/SL 39 účetní závěrka +audit r.02+konsolidovaná+příl Městský soud v Praze 31.12.2002 1.9.2003 0
B 1855/SL 38 ostatní záp.z 16.zased.představ.Orla Městský soud v Praze 26.1.2001 1.9.2003 0
B 1855/SL 37 stanovy společnosti /Orla/ Městský soud v Praze 1.7.1995 1.9.2003 0
B 1855/SL 36 notářský zápis NZ322/2001 Městský soud v Praze 23.6.2001 1.9.2003 0
B 1855/SL 35 notářský zápis NZ316/2003+příloha Městský soud v Praze 22.5.2003 1.9.2003 0
B 1855/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.7.2003 23.7.2003 0
B 1855/SL 33 ostatní -návrh smlouvy o fúzi 2x Městský soud v Praze 4.4.2003 8.4.2003 28.4.2003 0
B 1855/SL 30 ostatní výňatek ze zápisu/představ./ Městský soud v Praze 12.9.2002 29.11.2002 0
B 1855/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti +/Orel/+ÚZ r.2001,NZ 249/02 Městský soud v Praze 22.5.2002 29.8.2002 0
B 1855/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.5.2002 29.8.2002 0
B 1855/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti -př.1-5,NZ 255/2001 Městský soud v Praze 23.5.2001 28.5.2002 0
B 1855/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti př.1-4-NZ254/01 Městský soud v Praze 23.5.2001 28.5.2002 0
B 1855/SL 23 ovládací smlouva -7x Městský soud v Praze 20.4.2001 28.5.2002 0
B 1855/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.5.2001 28.5.2002 0
B 1855/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 9.8.2001 10.9.2001 0
B 1855/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 23.7.2001 7.9.2001 0
B 1855/SL 18 stanovy společnosti  Sazky+přílohy 2x Městský soud v Praze 2.11.2000 4.12.2000 0
B 1855/SL 17 stanovy společnosti  Orla Městský soud v Praze 1.7.1995 4.12.2000 0
B 1855/SL 16 ostatní -zápis z 1.zasedání před.Orla Městský soud v Praze 11.1.1997 4.12.2000 0
B 1855/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 640/2000 Městský soud v Praze 2.11.2000 16.11.2000 4.12.2000 0
B 1855/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2000 11.9.2000 0
B 1855/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 17.7.2000 1.8.2000 0
B 1855/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2000 17.7.2000 1.8.2000 0
B 1855/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 750/99 Městský soud v Praze 13.10.1999 4.11.1999 20.4.2000 0
B 1855/SL 7 notářský zápis přiloženo u ř.4 NZ 133/98 Městský soud v Praze 19.5.1998 20.4.2000 0
B 1855/SL 6 stanovy společnosti přiloženo u ř.4 NZ 17/99 Městský soud v Praze 1.11.1999 29.11.1999 0
B 1855/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 15.6.1999 29.7.1999 0
B 1855/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/99 Městský soud v Praze 11.1.1999 29.7.1999 0
B 1855/SL 2 notářský zápis NZ 511/98 Městský soud v Praze 3.6.1998 18.6.1998 29.7.1999 0
B 1855/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.1997 29.7.1999 0
B 1855/SL 69 ostatní osvědčení č. 1722 Městský soud v Praze 9.11.2006 1.12.2006 0
B 1855/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.6.2004 0
B 1855/SL 56 ostatní protokol o výsl.sčítání Městský soud v Praze 1.7.2004 0
B 1855/SL 55 ostatní zpráva o výsl.volby čl. DR Městský soud v Praze 1.7.2004 0
B 1855/SL 50 ostatní -živnostenský list Městský soud v Praze 18.12.2003 0
B 1855/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.7.2003 1.12.2003 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SALEZA, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SALEZA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.