SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Litomyšl IČO: 00012661

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., která sídlí v obci Litomyšl a bylo jí přiděleno IČO 00012661.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. se sídlem v obci Litomyšl byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 57 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. IČO: 00012661

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2006
Spisová značka: C 22416
IČO: 00012661
Obchodní firma: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.6.2006
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 3.12.1990
Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 28. srpna 2015 jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 259 70 712 přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o . se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 000 12 661 22.10.2015
Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podrobuje změnou své společenské smlouvy zákonu o obchodních korporacích jako celku.. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 1.7.2014 - 1.2.2017
Na základě fúze sloučením přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Fabrics s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 259 18 966, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. C, vložka 14524. 28.7.2012
Společnost změnila právní formu rozhodnutím o změně právní formy ze dne 31.3.2006 ze společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 000 12 661, vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 71. 1.6.2006
Mimořádná valná hromada, konaná dne 2. září 2005 v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991, Sb. obchodního zákoníku v platném znění, přijala usnesení následujícího obsahu: "Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991, Sb. obchodního zákoníku v platném znění - konstatuje, že společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH, se sídlem Herzogenrath, Spolková republika Německo vlastní celkem 2.039.932 z celkového počtu 2.045.816 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednou akcii, ISIN 77 0990001388, vydaných Společností v zaknihované podobě, jejichž jmenovitá hodnota činí přibližně 99,71 % základního kapitálu společnosti, což je osvědčeno výpisy z registru emitenta Společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotovenými k 25. červenci 2005 a  k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 26. srpnu 2005. Společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH je tedy hlavním akcionářem společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. - rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností Saint-Gobain Vertex, a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Kč na jednu akcii vydaných v zakn ihované podobě ve formě na majitele ISIN 770990001388, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH, se sídlem Herzogenrath, Spolková republika Německo, za protiplnění ve výši 5 .021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti Saint Gobain Vertex, a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mim ořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "Den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. - určuje, že společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH poskytne všem ostaním akcionářům společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun če ských) za jednu akcii ISIN 770990001388 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem T ACOMA Consulting, a.s., se sídlem Olivova 2096/4 Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 639 98 581, pod č. 69-1/2005 ze dne 22. července 2005, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v rámci práva výkupu účastnický ch cenných papírů ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. projed nalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH za spravedlivou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností SAI NT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v její žádosti o svolání valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti. Společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zák oníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Stř edisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li vlastn ík, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. - pověřuje představenstvo společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti: a dále k poskytnutí potřebné součinnosti společnosti SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám." 5.10.2005 - 1.6.2006
Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti VERTEX, a.s. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti. 4.5.1999 - 8.7.1999
Základní jmění akciové společnosti VERTEX, a.s. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, IČO 00 012 661, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložka 71, dále jen "společnost", se zvyšuje o 340.970.000,- Kč, slovy třistačtyřicetmilionůdevětsetsedmdesáttisíc korun českých, upsáním nových akcií. Celková výše základního jmění společnosti po zvýšení činí: 2.045.816.000,- Kč, slovy: dvěmiliardyčtyřicetpětmilionůosmsetšestnácttisíc 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování nových akcií nad částku tohoto zvýšení, t.j. nad 340.970.000,- Kč se nepřipouští. 4.5.1999 - 8.7.1999
Základní charakteristika: - počet akcií: 340.970 ks - jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč - emisní kurz: 2.900,- Kč/ks - forma akcií: na doručitele - druh akcií: kmenové - podoba akcií: zaknihovaná - obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování bude probíhat dvoukolově, upisované akcie musí být splaceny peněžitými vklady. 4.5.1999 - 8.7.1999
Při upisování akcií mají stávající akcionáři nebo osoby, které listinami prokáží, že řádně nabyly samostatné převoditelné přednostní právo na úpis akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na dosavadním základním jmění /dále jen přednostní právo/. Za jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč získá akcionář jednu akcii nové série o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti VERTEX, a.s., a to na adrese Litomyšl, Sokolovská 106, v kanceláři č. 309, III. poschodí, od 9.oo do 14.oo hod. v pracovních dnech. 4.5.1999 - 8.7.1999
Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů a začíná běžet následující den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den výše uvedené lhůty, tedy den následující po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Úpisu se zúčastní osoby, jenž budou k tomuto dni vlastníky akcií společnosti nebo osoby, jenž prokáží, že řádně nabyly samostatné převoditelné přednostní právo na úpis akcií. Upisovatel se dále prokáže občanským průkazem, v případě zastoupení plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, právnická osoba navíc úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisovatel se zapíše do listiny upisovatelů. Zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením, zda se jedná o vklad peněžitý nebo nepeněžitý, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je upisovatelem, a její podpis. 4.5.1999 - 8.7.1999
Při splacení vkladu nebo jeho části vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede: - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií 4.5.1999 - 8.7.1999
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci - VETROTEX Deutschland GmbH se sídlem BICHEROUX strasse 61, 521 34 Herzogenrath, SRN. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování akcií touto osobou proběhne v patnáctidenní lhůtě počínající prvním pracovním dnem následujícím po ukončení prvního kola v sídle společnosti VERTEX, a.s., a to na adrese Litomyšl, Sokolovská 106, v kanceláři č. 309, III. poschodí, od 9.oo do 14.oo hod. v pracovních dnech. Emisní kurs takto upisovaných akcií je 2.900,- Kč/ks. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisovatelé, jenž budou využívat přednostního práva, i osoba určená valnou hromadou pro upisování akcií bez využití přednostního práva, jsou povinni splatit 100% ceny upsaných akcií včetně emisního ažia nejpozději do sedmi dnů po skončení lhůt stanovených k upisování. Výši ceny upsaných akcií, která nepřevýší 50.000,- Kč, je upisovatel povinen uhradit v plné výši v hotovosti při úpisu. Ostatní platby mohou probíhat buď v hotovosti složením celé částky do pokladny v sídle společnosti, nebo převodem na účet společnosti č.: 160380209/1900 u Societe Generale pobočka Praha, variabilní symbol: IČO nebo rodné číslo fyzické osoby. Při platbě ze zahraničí uveďte bankovní spojení: Societe Generale, Prague branch Pobřežní 3, 186 00, Prague 8 Czech Republic SWIFT: SOGECZPP account number: 16038020 beneficiary: VERTEX 4.5.1999 - 8.7.1999
Platba se považuje za včasnou, bude-li nejpozději v poslední den stanovené lhůty připsána na účet společnosti. V opačném případě bude společnost postupovat dle stanov společnosti a příslušných ustanovení zákona. 4.5.1999 - 8.7.1999
Ostatní skutečnosti: Základní jmění zvýšeno rozhodnutím představenstva ze dne 21.9.1994. 2.11.1994 - 8.7.1999
Právní poměry - změny schváleny na valné hromadě dne 25.5.1994. 1.8.1994 - 1.6.2006
generální ředitel - ing. Jiří Z a g o r a ul. Jateční čp. 155, 570 01 Litomyšl 27.1.1994 - 1.6.2006
Cizojazyčné mutace obchodního jména: anglicky: VERTEX Company Limited francouzsky: VERTEX Societe Anonyme německy: VERTEX Aktiengesellschaft rusky: VERTEX Akcioněrnoje obščestvo 12.11.1993 - 24.7.1995
Nové stanovy schváleny na valné hromadě dne 22.9.1993. 12.11.1993 - 14.8.1996
Podnikový rejstřík bere na vědomí doplňení stanov doplňkem č.1/1991, kterým se vkládá nový článek Xa. 23.10.1991 - 4.5.1993
Zapisuje se změna Stanov v bodu IV, odst.1, nyní zní: Základní kapitál společnosti je oceněn na 1.313 279 tis.Kčs včetně pozemků, z toho hmotná část základního kapitálu činí 795.762 tis - Kčs, cena pozemků činí 30.732 tis. Kčs. Dále bod VII, odst.2. Zakladatelský plán se doplňuje v bodě 3. 25.1.1991 - 4.5.1993
Výše základního kapitálu: Výše základního kapitálu společnosti činí 1 313 279 tis. Kčs, včetně započtení cen pozemků, z toho hmotná část základního kapitálu činí 795 762 tis. Kčs. Základní kapitál byl oceněn bilanční metodou. Správnost stanovené výše základního kapitálu je stvrzena znaleckým posudkem z oboru ekonomiky Jana Koláře, odvětví účetní evidence. Základní kapitál je rozdělen na 118 195 akcií.Jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000-Kčs a zní na jméno. Výhradním majitelem akcií bude stát zastoupený ministerstvem průmyslu České republiky. 3.12.1990 - 4.5.1993
Zastupování společnosti: Společnost navenek zastupuje představenstvo. Představenstvo může pověřit výkonem svých práv další orgány společnosti i jiné osoby. Výkonným orgánem společnosti je ředitel. Ředitel zastupuje společnost navenek v rámci oprávnění udělených mu představenstvem. Podepisování: Za společnost podepisuje představenstvo a to tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu spol.připojí svůj podpis předseda představ.,popř.místopředseda, v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představ., nebo dva členové představ., v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy. 3.12.1990 - 12.11.1993
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle ustanovení §u 15 a násl. zák. o akciových společnostech rozhodnutím ministra průmyslu České republiky č.485/ /90 ze dne 26.11.1990 s účinností od 1.12.1990. 3.12.1990 - 1.6.2006

Aktuální kontaktní údaje SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00012661
Obchodní firma: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Městský úřad Litomyšl
Vznik první živnosti: 3.9.1992
Celkový počet živností: 49
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00012661
Firma: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Litomyšl
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Kontakty na SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. IČO: 00012661

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01 20.10.2015
Sídlo: Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01 1.6.2006 - 20.10.2015
Sídlo: Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01 29.11.1995 - 1.6.2006
Sídlo: Ropkova 51 , Litomyšl 570 01 4.5.1993 - 29.11.1995
Sídlo: Ropkova 51 , Litomyšl 570 01 3.12.1990 - 4.5.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Sokolovská 106, Litomyšl 570 01

Obory činností SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. IČO: 00012661

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.7.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.7.2014
Projektová činnost ve výstavbě 15.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 15.9.2010
hostinská činnost 15.9.2010
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 15.9.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.9.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.9.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 15.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Výroba a zpracování skla Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Pronájem a pujčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projetkování elektrických zařízení Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 15.9.2010 - 1.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 15.9.2010 - 1.7.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 15.9.2010 - 1.7.2014
Skladování zboží a manipulace s nákladem 5.9.2006 - 15.9.2010
Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu 15.8.2005 - 15.9.2010
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 24.11.2004 - 15.9.2010
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 24.11.2004 - 15.9.2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 24.11.2004 - 15.9.2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 24.11.2004 - 15.9.2010
Kopírovací práce 27.12.2002 - 15.8.2005
Nástrojařství 27.12.2002 - 15.8.2005
Kovoobráběčství 27.12.2002 - 15.8.2005
Truhlářství 27.12.2002 - 15.8.2005
Zednictví 27.12.2002 - 15.8.2005
Výroba a zpracovní skla 27.12.2002 - 15.9.2010
Velkoobchod 27.12.2002 - 15.9.2010
Specializovaný maloobchod 27.12.2002 - 15.9.2010
Zprostředkování obchodu 27.12.2002 - 15.9.2010
Zprostředkování služeb 27.12.2002 - 15.9.2010
Pronájem a půjčování věcí movitých 27.12.2002 - 15.9.2010
Projektování elektrických zařízení 27.12.2002 - 15.9.2010
Příprava a vypracování technických návrhů 27.12.2002 - 15.9.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.12.2002 - 15.9.2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.12.2002 - 15.9.2010
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.12.2002 - 15.9.2010
Ubytovací služby 27.12.2002 - 15.9.2010
Zámečnictví 27.12.2002 - 15.9.2010
Hostinská činnost 27.12.2002 - 15.9.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 27.12.2002 - 15.9.2010
Projektová činnost ve výstavbě 27.12.2002 - 15.9.2010
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.12.2002 - 15.9.2010
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé 27.12.2002 - 15.9.2010
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 27.12.2002 - 15.9.2010
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 27.12.2002 - 15.9.2010
Silniční motorová doprava nákladní 27.12.2002 - 15.9.2010
Pronájem průmyslového zboží 17.8.2000 - 27.12.2002
Zprostředkovatelská činnost 17.8.2000 - 27.12.2002
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé 17.8.2000 - 27.12.2002
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.8.2000 - 27.12.2002
Provozování vodovodů a kanalizací 17.8.2000 - 27.12.2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 17.8.2000 - 27.12.2002
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 17.8.2000 - 27.12.2002
Pronájem motorových vozidel 17.8.2000 - 27.12.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 7.10.1999 - 27.12.2002
Vedení účetnictví a účetní poradenství 4.5.1999 - 17.8.2000
Činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroby skleněných vláken a výrobků z nich, a výrobků z plastů) 21.8.1997 - 7.10.1999
Výroba skleněných vláken a výrobků z nich, a výrobků z plastů 21.8.1997 - 27.12.2002
Výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů 14.8.1996 - 21.8.1997
Činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroby skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů) 14.8.1996 - 21.8.1997
Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí 14.8.1996 - 17.8.2000
Kopírování a rozmnožování 14.8.1996 - 27.12.2002
Nástrojařství 14.8.1996 - 27.12.2002
Kovoobráběčství 14.8.1996 - 27.12.2002
Truhlářství 14.8.1996 - 27.12.2002
Zednictví 14.8.1996 - 27.12.2002
Hostinská činnost 14.8.1996 - 27.12.2002
Projektování elektrických zařízení 14.8.1996 - 27.12.2002
Projektová činnost ve výstavbě 14.8.1996 - 27.12.2002
Silniční motorová doprava nákladní 14.8.1996 - 27.12.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.8.1996 - 27.12.2002
Konstrukce strojů a zařízení 14.8.1996 - 27.12.2002
Provoz ubytovacích a rekreačních zařízení k přechodnému ubytování 14.8.1996 - 27.12.2002
Zámečnictví 14.8.1996 - 27.12.2002
výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů 28.3.1994 - 14.8.1996
výroba elektrické energie 4.5.1993 - 15.6.1993
výroba skleněných a minerálních vládek a výrobků z nich, a plastů 4.5.1993 - 28.3.1994
výroba a rozvod elektrického proudu v malých elektrárnách 4.5.1993 - 24.7.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.5.1993 - 14.8.1996
konstrukce strojů a zařízení 4.5.1993 - 14.8.1996
kopírování a rozmnožování 4.5.1993 - 14.8.1996
provoz ubytovacích a rekreačních zařízení k přechodnému ubytování 4.5.1993 - 14.8.1996
zámečnictví 4.5.1993 - 14.8.1996
truhlářství 4.5.1993 - 14.8.1996
zednictví 4.5.1993 - 14.8.1996
činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů) 4.5.1993 - 14.8.1996
projektování elektrických zařízení 4.5.1993 - 14.8.1996
projektování činnost v investiční výstavbě 4.5.1993 - 14.8.1996
provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí (platí do 1.10.2002) 4.5.1993 - 14.8.1996
hostinská činnost (bez ubytovaních zařízení), vyjma prodeje nalkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích (platí do 5.11.2002) 4.5.1993 - 14.8.1996
silniční motorová doprava (platí do 10.12.1993) 4.5.1993 - 14.8.1996
výroba nástrojů 4.5.1993 - 14.8.1996
broušení a leštění kovů s výjimkouc broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 4.5.1993 - 14.8.1996
kovoobrábění 4.5.1993 - 14.8.1996
výroba sklených a minerálních vláken a výrobků z nich, desky Horbex, filtrační vložky a papíry, tvářené součásti z polyesterů, ostatní tvářené strojní součásti z ostatních termosetů, stavební izolační materiál z polotovarů z plastických hmot, krabice a nádoby z plast. hmot, přepravky, palety a ukládací bedny z plast. hmot, díly s příslušenstvím z polyesterů a z plast. hmot, drobné výrobky z ostatních termosetů, sedací nábytek, doplňkové stolky, sklolaminátové lodě, rekreační a sportovní zařízení pro dětská hřiště, netkané textilie, skleněné tkaniny pro průmyslové i spotřební použití, výroba staplových vláken a výrobků z nich s užitím pro tepelné a zvukové izolace, vlákno pro filtrační účely a výrobky z nich, 3.12.1990 - 4.5.1993
dále sortiment výrobků vznikajících využitím výrobních odpadů, výroba tepelné a elektrické energie převážně pro vlastní potřebu, provoz ubytovacích a rekreačních zařízení převážně pro potřeby pracovníků podniku a jejich rodinných příslušníků, projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění, výkony výpočetní techniky, převážně pro vlastní potřebu, provádění zahraničně obchodní činnosti ve výrobcích, které jsou výrobním programem společnosti VERTEX, nebo které na ni navazují. 3.12.1990 - 4.5.1993
Povolením k zahraničně obchodní činnosti Federálního ministerstva zahraničního obchodu z 18.4.1990 čj. 6/375/63/90 byl udělen organizaci VERTEX souhlas se zahraniční obchodní činností v rozsahu jak je uvedeno v citovaném povolení. 3.12.1990 - 4.5.1993

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 1.7.2014
Ubytovací služby 1.7.2014
Velkoobchod a maloobchod 1.7.2014
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 1.7.2014
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 1.7.2014
Pronájem a půjčování věcí movitých 1.7.2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 1.7.2014
Projektování elektrických zařízení 1.7.2014
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 1.7.2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 1.7.2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 1.7.2014
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 1.7.2014
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 1.7.2014
Výroba a zpracování skla 1.7.2014
Zprostředkování obchodu a služeb 1.7.2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 1.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a zpracování skla

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 75 , Dyje 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1011164191
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zahájení provozování: 17.10.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Zahradní 256 , Hodonice 671 25
Identifikační číslo provozovny: 1000735630
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a zpracování skla

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 21.5.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735681
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a zpracování skla

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 14.12.1995
Provozovna č. 4
Provozovna: Pod hradbami 176 , Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735711
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 13.3.2002
Provozovna č. 5
Provozovna: Sokolovská 88 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735729
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a zpracování skla

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 3.9.1992
Provozovna č. 6
Provozovna: J. E. Purkyně 917 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000755967
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 8.11.1993

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.2.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.2.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Zahradní 256 , Hodonice 671 25
Identifikační číslo provozovny: 1000735630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.4.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: Sokolovská 88 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.5.1998

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2001

Živnost č. 5 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Zahradní 256 , Hodonice 671 25
Identifikační číslo provozovny: 1000735630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: Sokolovská 88 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2000
Provozovna č. 4
Provozovna: Pod hradbami 176 , Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2000

Živnost č. 6 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.5.2004

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.5.2004

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Přerušení oprávnění: 1.9.2010

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 14.12.1992
Přerušení oprávnění: 1.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Zahradní 256 , Hodonice 671 25
Identifikační číslo provozovny: 1000735630
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.4.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: Pod hradbami 176 , Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Sokolovská 88 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1000735729
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.1998

Živnost č. 10 Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 2.5.2000
Přerušení oprávnění: 1.9.2010

Živnost č. 11 Konstrukce strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 12 Provoz ubytovacích a rekreačních zařízení k přechodnému ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 13 Výroba a zpracování skla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 7.6.2005

Živnost č. 16 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Kopírování a rozmnožování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 20 Výroba skleněných vláken a výrobků z nich, a výrobků z plastů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1992
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 22 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Zánik oprávnění: 7.6.2005

Živnost č. 24 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Zánik oprávnění: 7.6.2005

Živnost č. 25 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Zánik oprávnění: 7.6.2005

Živnost č. 26 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.9.1992
Zánik oprávnění: 7.6.2005

Živnost č. 27 Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 1.5.2001

Živnost č. 28 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.1992
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 29 Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.1992
Zánik oprávnění: 22.2.1996

Živnost č. 30 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 5.11.2002

Živnost č. 32 Silniční motorová doprava - druh a rozsah dopravy: nákladní vnitrostátní - Česká republika, nákladní mezinárodní - státy Evropy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1992
Zánik oprávnění: 26.2.1996
Konec oprávnění: 28.11.2004

Živnost č. 33 Výroba a rozvod elektrického proudu v malých elektrárnách

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1993
Zánik oprávnění: 10.5.1995

Živnost č. 34 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1999
Zánik oprávnění: 26.10.2001

Živnost č. 35 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.2000
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 39 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.2000
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 40 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.2000
Zánik oprávnění: 10.10.2001

Živnost č. 41 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej ...

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.2000
Zánik oprávnění: 23.2.2001

Živnost č. 42 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.2000
Zánik oprávnění: 13.3.2002

Živnost č. 43 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba skleněných vláken
Výroba zámků a kování
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání

Vedení firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. IČO: 00012661

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Za společnost jsou oprávněni jednat vždy dva jednatelé společně. 13.6.2011
Způsob jednání za společnost: Za společnost jsou oprávněni jednat ve všech záležitostech vždy dva jednatelé společně. Za společnost jsou oprávněni jednat rovněž kterýkoliv z jednatelů a kterýkoliv z prokuristů, a to vždy společně, s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí. 27.7.2007 - 13.6.2011
Způsob jednání za společnost: Má-li společnost pouze jednoho jednatele jedná tento jednatel jménem společnosti samostatně. Je-li jednatelů více, jednají jménem společnosti vždy dva jednatelé společně. 1.6.2006 - 27.7.2007
Zastupování a podepisování: 1. Společnost bude zastupována představenstvem, a to vždy dvěma členy představenstva společnosti společně. 2. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti probíhá tak, že vždy dva tito členové představenstva společnosti připojí své vlastnoruční podpisy k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 26.1.1999 - 1.6.2006
Zastupování a podepisování: K jednání a zastupování společnosti je oprávněno předsta- venstvo v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. K samostatnému jednání a zastupování spo- lečnosti je oprávněn předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo osoba, která je k tomu představenstvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytiště- nému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a) předseda představenstva b) místopředseda představenstva c) dva členové představenstva společně d) osoba, která je k tomu představenstvem písemně zmocněna. 14.8.1996 - 26.1.1999
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a nebo osoby, které k tomu jsou představenstvem písemně pověřeny. Ředitel jedná za společnost v rozsahu písemného pověření představenstvem. Za společnost podepisuje předseda představenstva, místopředseda, nebo dva členové představenstva nebo osoba, která je k tomu představenstvem písemně zmocněna. 12.11.1993 - 14.8.1996
Jméno: Ing. Miloš Pavliš 20.10.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 11.7.2007
Adresa: Větrná 1771, Choceň 565 01
Jméno: Karel Kyncl 20.10.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.6.2013
Adresa: Peciny 307, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Markéta Kopecká 1.2.2017
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.2.2017
Adresa: Zborovská 630, Hradec Králové 500 11
Jméno: Jaroslaw Robert Malik 25.3.2019
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.3.2019
Adresa: Pasieczna 4c , Zabrzeg Polská republika
Jméno: Ing. Pavel Semirád 25.3.2019
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.3.2019
Adresa: 291, Libchavy 561 16
Jméno: Lucie Vejačková 2.8.2019
Funkce: Jednatel
Trvání členství: od 1.7.2019
Ve funkci: od 1.7.2019
Adresa: Václava Boštíka 402 , 570 01 Litomyšl Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Šeps 3.12.1990 - 25.1.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pouchovská 787/65, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Pavel Holejšovský 3.12.1990 - 25.1.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zlatnická 1122/11, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zdeněk Paťava 3.12.1990 - 23.10.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 569 65 Budislav 34, okr. Svitavy Česká republika
Jméno: Dr. Viktor Kožený 3.12.1990 - 23.10.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Boston , MA 02108-USA, ó Louisburg Sg. Česká republika
Jméno: Dr. Jana Suchá 3.12.1990 - 23.10.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 1996/179, Praha 190 00
Jméno: Pavel Holejšovský 25.1.1991 - 23.10.1991
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zlatnická 1122/11, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šeps 25.1.1991 - 4.5.1992
Funkce: předseda představ.-generál.řed
Adresa: Pouchovská 787/65, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Václav Talíř 23.10.1991 - 4.5.1992
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bratří Čapků 1748/15, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Jaromír Čermák 23.10.1991 - 4.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 17. listopadu 846/17, Znojmo 669 02
Jméno: Bohuslav Zedník 23.10.1991 - 4.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dvořákova 637, Moravský Krumlov 672 01
Jméno: Jaroslav Souček 23.10.1991 - 4.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Písečná 769/11, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Zdeněk Večeře 4.5.1992 - 4.5.1993
Funkce: dozorčí rada
Adresa: Sídliště 323, Moravský Krumlov 672 01
Jméno: Ing.jan Lorenc, Csc 23.10.1991 - 12.11.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod altánem 2405/46, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jiří Rückl 23.10.1991 - 12.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rámová 739/1, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jaromír Hegr 23.10.1991 - 12.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mařákova 1108, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Josef Prokopec 23.10.1991 - 12.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Křenická 209 , Broumov Česká republika
Jméno: JUDr. Josef Kejík 4.5.1992 - 12.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pionýrská 469, Moravský Krumlov 672 01
Jméno: Ing. Jaromír Semerád 4.5.1992 - 12.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gagarinova 2750/14, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Jaraslav Kudrna 4.5.1992 - 12.11.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Farní 1010/19, Praha 162 00
Jméno: Ing. Václav Talíř 4.5.1992 - 12.11.1993
Funkce: dozorčí rada
Adresa: Bratří Čapků 1748/15, Svitavy 568 02
Jméno: JUDr. Rudolf Brož 4.5.1992 - 12.11.1993
Funkce: dozorčí rada
Adresa: Pod lipami 2503/61, Praha 130 00
Jméno: Jaroslav Šeps 4.5.1993 - 12.11.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pouchovská 787/65, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Pavel Smola 4.5.1993 - 12.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Veverkova 1397/23, Hradec Králové 500 02
Jméno: Milan Krejčí 4.5.1993 - 12.11.1993
Funkce: dozorčí rada
Adresa: Dukelská 977 , Litomzšl Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Šeps 4.5.1992 - 27.1.1994
Funkce: ředitel společnosti
Adresa: Pouchovská 787/65, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Jaroslav Šeps 12.11.1993 - 16.3.1994
Funkce: I. místopředseda představens.
Adresa: Pouchovská 787/65, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Roman Trebichavský 12.11.1993 - 16.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sklenárova 24 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Jan Bohuslav 12.11.1993 - 28.3.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Vosmíkových 23 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Drahomír Ziegler 12.11.1993 - 1.8.1994
Funkce: II. místopředseda představens.
Adresa: Cíglerova 1082/16, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šeps 16.3.1994 - 1.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pouchovská 787/65, Hradec Králové 500 03
Jméno: RNDr. Vlastimil Brandejs 12.11.1993 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Thámova 84/23, Praha 186 00
Jméno: ing. Miloslav Novák 1.8.1994 - 14.8.1996
Funkce: II. místopředseda
Adresa: Lucemburská 1578/3, Praha 130 00
Jméno: ing. Mário Polák 1.8.1994 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Robotnická ul. 55 , Senica nad Myjavou Česká republika
Jméno: ing. Mário Polák 14.8.1996 - 6.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hálova ul. 1056 , 851 01 Bratislava V-Petržalka Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Brýdl 12.11.1993 - 7.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lidická 913, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Miroslav Fric 12.11.1993 - 7.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 478, Dolní Újezd 569 61
Jméno: Ing. Jiří Zagora 16.3.1994 - 7.4.1997
Funkce: I.místopředseda představenstva
Adresa: Jateční 155, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Jan Bohuslav 28.3.1994 - 7.4.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Vosmíkových 1682/13, Praha 180 00
Jméno: Ing. Kamil Ziegler 14.8.1996 - 7.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: RNDr. Vlastimil Brandejs 14.8.1996 - 7.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pivcova 958/10, Praha 152 00
Jméno: Ing. Miloš Lisý 6.1.1997 - 7.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Haberfeldova 983/8, Praha 169 00
Jméno: ing. Petr Votoupal 7.4.1997 - 30.6.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vinohradská 343/6, Praha 120 00
Jméno: Lukáš Oliva 7.4.1997 - 30.6.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 28. pluku 241/46, Praha 100 00
Jméno: ing. Bořivoj Frýbert 7.4.1997 - 30.6.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Kroftova 399/9, Praha 150 00
Jméno: ing. Bohuslav Poduška 7.4.1997 - 30.6.1998
Funkce: Druhý místopředseda představenstva
Adresa: Fantova 1794/8, Praha 155 00
Jméno: ing. Milan Ptáček 7.4.1997 - 30.6.1998
Funkce: První místopředseda představenstva
Adresa: Františka Křížka 460/15, Praha 170 00
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 12.11.1993 - 26.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: RNDr. Stanislav Hájek 7.4.1997 - 26.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Hřiště 1118, Čelákovice 250 88
Jméno: Ing. Jiří Zagora 7.4.1997 - 26.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jateční 155, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Milan Ptáček 30.6.1998 - 26.1.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Františka Křížka 460/15, Praha 170 00
Jméno: Ing. Miroslav Vaněk 30.6.1998 - 26.1.1999
Funkce: První místopředseda představenstva
Adresa: Vavřenova 1168/4, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Petr Šedý 30.6.1998 - 26.1.1999
Funkce: Druhý místopředseda představenstva
Adresa: Makovského 1339 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Mikšátko 30.6.1998 - 26.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 17. listopadu 631, Mladá Vožice 391 43
Jméno: Mgr. Aleš Blažek 30.6.1998 - 26.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sokolovská 53 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Boucník 26.1.1999 - 5.5.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Antonína Slavíčka 693/37, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Jiří Zagora 26.1.1999 - 27.12.2002
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Jateční 155, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Miroslav Fric 26.1.1999 - 27.12.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 478, Dolní Újezd 569 61
Jméno: Ing. Karel Kyncl 26.1.1999 - 27.12.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Peciny 307, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Jiří Boucník 5.5.2000 - 27.12.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Majakovského 2139/16, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Jiří Zagora 27.12.2002 - 22.3.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 9.10.2002 do 18.11.2004
Ve funkci: od 14.10.2002 do 18.11.2004
Adresa: Jateční 155, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Karel Kyncl 27.12.2002 - 22.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.10.2002 do 18.11.2004
Adresa: Peciny 307, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Miroslav Fric 27.12.2002 - 4.8.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.10.2002 do 12.5.2005
Ve funkci: od 14.10.2002 do 12.5.2005
Adresa: 478, Dolní Újezd 569 61
Jméno: Jeannoël Solesio 22.3.2005 - 27.4.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2004 do 10.3.2006
Ve funkci: od 10.12.2004 do 10.3.2006
Adresa: Francouzská republika
254, Rue des Gobins, 69390 Charly
Jméno: Ing. Karel Andrle 22.3.2005 - 27.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2004 do 10.3.2006
Adresa: Osevní 315, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Miloš Veselý 4.8.2005 - 27.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2005 do 10.3.2006
Adresa: Osinalická 720/9, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Boucník 27.12.2002 - 1.6.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.10.2002
Ve funkci: od 14.10.2002
Adresa: Majakovského 2139/16, Svitavy 568 02
Jméno: Arnaud Pierre Genis 27.4.2006 - 1.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006
Ve funkci: od 10.3.2006
Adresa: Belgické království
Brusel, Avenue de la Sapiniere 22, PSČ 1180
Jméno: Ing. Miloš Pavliš 27.4.2006 - 1.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006
Adresa: 99, Morašice 569 51
Jméno: Ing. Karel Kyncl 27.4.2006 - 1.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2006
Adresa: Peciny 307, Litomyšl 570 01
Jméno: Arnaud Pierre Genis 1.6.2006 - 16.7.2007
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.6.2006 do 11.7.2007
Adresa: Belgické království
Brusel, Avenue de la Sapiniere 22, 1180
Jméno: Ing. Miloš Pavliš 16.7.2007 - 1.7.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 11.7.2007
Adresa: Větrná 1771, Choceň 565 01
Jméno: Raimund Heinl 16.7.2007 - 20.10.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 11.7.2007
Adresa: Belgické království
Hauset, Kirchstr. 91, PSČ 4730
Jméno: Karel Kyncl 10.7.2013 - 20.10.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.6.2013
Adresa: Peciny 307, Litomyšl 570 01
Jméno: Lucie Vejačková 10.7.2013 - 20.10.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.6.2013
Adresa: Husovo náměstí 3, Vamberk 517 54
Jméno: Jaroslaw Malik 10.7.2013 - 20.10.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.6.2013
Adresa: Pasieczna 4c , Zabrzeg Polská republika
Jméno: Ing. Miloš Pavliš 1.7.2014 - 20.10.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 11.7.2007
Adresa: Větrná 1771, Choceň 565 01
Jméno: Lucie Vejačková 20.10.2015 - 10.6.2016
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.6.2013
Adresa: Husovo náměstí 3, Vamberk 517 54
Jméno: Lucie Vejačková 10.6.2016 - 1.2.2017
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.6.2013 do 31.1.2017
Adresa: Václava Boštíka 402 , 570 01 Litomyšl Česká republika
Jméno: Zuzana Zítková 1.2.2017 - 4.7.2018
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.2.2017
Adresa: Vítězná 338, Tanvald 468 41
Jméno: Jaroslaw Malik 20.10.2015 - 4.10.2018
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.6.2013 do 31.8.2018
Adresa: Pasieczna 4c , Zabrzeg Polská republika
Jméno: Raimund Heinl 20.10.2015 - 25.3.2019
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 11.7.2007 do 28.2.2019
Adresa: Kirchstr. 91 , 4730 Hauset Belgické království
Jméno: Ing. Tomáš Rosák 4.10.2018 - 25.3.2019
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.9.2018 do 28.2.2019
Adresa: Počernická 513/56, Praha 108 00
Jméno: Zuzana Zítková 4.7.2018 - 2.8.2019
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.2.2017 do 30.6.2019
Adresa: Mirešická 357, Jinočany 252 25

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ivan Seyček 12.11.1993 - 24.7.1995
Adresa: Bezinková 164/6, Praha 182 00
Jméno: Jiří Bobek 12.11.1993 - 6.1.1997
Adresa: Na Výšinách 437/8, Liberec 460 05
Jméno: Ing. Václav Talíř 12.11.1993 - 6.1.1997
Adresa: Bratří Čapků 1748/15, Svitavy 568 02
Jméno: Prof.Ing. Jan Seger CSc. 24.7.1995 - 7.4.1997
Adresa: U zdravotního ústavu 1857/1, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jarmila Čermáková 6.1.1997 - 7.4.1997
Adresa: Novoborská 374/29, Praha 190 00
Jméno: Josef Pekárek 6.1.1997 - 7.4.1997
Adresa: Sezemická 1397, Pardubice 530 03
Jméno: ing. Václav Talíř 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: Bratří Čapků 1748/15, Svitavy 568 02
Jméno: ing. Lenka Kenderová 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: Italská 384/1, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jiří Koc 12.11.1993 - 14.9.1998
Adresa: Pod Kaštany 120, Hodonice 671 25
Jméno: Milan Krejčí 12.11.1993 - 14.9.1998
Adresa: Dukelská 977, Litomyšl 570 01
Jméno: ing. Petr Schut CSc. 7.4.1997 - 26.1.1999
Adresa: Vyžlovská 2249/48, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jiří Chroustovský 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: Geologická 922 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jakub Moš 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: Nad stanicí 147/2, Praha 162 00
Jméno: Marc Louis Paul Van Ossel, Dat.nar. 9. Února 1947 26.1.1999 - 2.10.2001
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 27.9.2000
Adresa: Belgické království
Avenue Bel Air 31, 1330 Rixensart
Jméno: Jaroslav Antoš 14.9.1998 - 27.12.2002
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 42, Moravský Krumlov 672 01
Jméno: Jan Coufal 14.9.1998 - 27.12.2002
Adresa: Znojemská 331 , 672 01 Moravský Krumlov Česká republika
Jméno: Roberto Caliari 26.1.1999 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Francouzská republika
225 Rue du Fbg St.-Honoré, 78008 Paris
Jméno: Douglas James Mattscheck, Dat.nar. 23. Května 1955 26.1.1999 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Spojené státy americké
36 Lebrun Circle, Amherst (NY), 14226
Jméno: Edouard Koeune 26.1.1999 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Spolková republika Německo
I. Rote-Haag-Weg 47, 52076 Aachen
Jméno: Roberto Caliari 31.3.2003 - 24.11.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2002
Adresa: Francouzská republika
225, Rue du Fbg St-Honoré, 78008 Paříž
Jméno: Douglas James Mattscheck 31.3.2003 - 24.11.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2002
Adresa: Spojené státy americké
36, Lebrun Circle, Amherst (NY), 14226
Jméno: Reinier Paul Neeteson 2.10.2001 - 15.8.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2001 do 12.5.2005
Ve funkci: od 22.3.2001 do 12.5.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Fichthang 11, D-52074 Aachen
Jméno: Ing. Josef Tmej 27.12.2002 - 1.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.8.2002
Adresa: 60, Chotěnov 570 01
Jméno: Václav Urban 27.12.2002 - 1.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.8.2002
Adresa: Mařákova 1106, Litomyšl 570 01
Jméno: Edouard Pierre Joseph Koeune 31.3.2003 - 1.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2002
Adresa: Spolková republika Německo
I. Rote-Haag-Weg 47, 52076 Aachen
Jméno: Jean-Philippe Buisson 24.11.2004 - 1.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2004
Adresa: Čínská lidová republika
Windsor Palace, Villa no 44, 2222 Jianhe Lu, 200336 Shanghai
Jméno: Nadhir Laggoune 24.11.2004 - 1.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2004
Adresa: Francouzská republika
28, route de Secheron - 73000 Jacob Bellecombette
Jméno: Reinier Paul Neeteson 15.8.2005 - 1.6.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2005
Ve funkci: od 12.5.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Fichthang 11, D-52074 Aachen

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miloš Pavliš 4.7.2006 - 16.7.2007
Adresa: Větrná 1771, Choceň 565 01
Jméno: Xavier Marie Lagresle 16.8.2006 - 18.6.2008
Adresa: Chemin du Moulin 208 , 734 20 Drumettaz-Clarafond Francouzská republika
Jméno: Ing. Jiří Boucník 4.7.2006 - 5.6.2009
Adresa: Majakovského 2139/16, Svitavy 568 02
Jméno: Anja Griesche 11.7.2009 - 2.6.2010
Adresa: J. E. Purkyně 917, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Pavel Kusý 4.7.2006 - 8.3.2011
Adresa: Dukelská 987, Litomyšl 570 01
Jméno: Anja Griesche 2.6.2010 - 5.3.2013
Adresa: U Školek 1196, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Karel Kyncl 4.7.2006 - 10.7.2013
Adresa: Peciny 307, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Lucie Vejačková 8.3.2011 - 10.7.2013
Adresa: Husovo náměstí 3, Vamberk 517 54
Jméno: Jaroslaw Malik 5.3.2013 - 10.7.2013
Adresa: Pasieczna 4 , Zabrzeg Polská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Markéta Kopecká
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Kyncl
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Pavliš
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Semirád
Člen statutárního orgánu: Jaroslaw Robert Malik
Člen statutárního orgánu: Lucie Vejačková

Vlastníci firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. IČO: 00012661

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 045 820 000 Kč 100% 8.7.1999
zakladni 1 704 850 000 Kč - 2.11.1994 - 8.7.1999
zakladni 1 578 850 000 Kč - 1.8.1994 - 2.11.1994
zakladni 1 278 850 000 Kč - 4.5.1993 - 1.8.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 045 816 8.7.1999 - 1.6.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 704 846 24.7.1995 - 8.7.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 253 269 4.5.1993 - 24.7.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 25 577 4.5.1993 - 24.7.1995

Sbírka Listin SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. IČO: 00012661

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 22416/SL 71 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2015 22.12.2015 30.12.2015 45
C 22416/SL 70 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2015 23.12.2015 45
C 22416/SL 69 notářský zápis [NZ 219/2015] Projekt fúze sloučením Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 22.10.2015 15
C 22416/SL 68 notářský zápis [NZ 219/2015], změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 31.8.2015 1.9.2015 16
C 22416/SL 67 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora el Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2014 25.8.2014 27.8.2014 32
C 22416/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 172/2014 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2014 24.6.2014 24.7.2014 38
C 22416/SL 65 výroční zpráva [2013]  el Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2014 7.7.2014 87
C 22416/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 153/2013,spol.smlouva Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2013 4.7.2013 15.7.2013 9
C 22416/SL 62 ostatní prohlášení Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2013 7.2.2013 6.3.2013 3
C 22416/SL 61 insolvenční rozhodnutí KSPA 59 INS 19109/2012-A-7 Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2012 7.8.2012 10.8.2012 1
C 22416/SL 60 výroční zpráva 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 26.7.2012 3.8.2012 63
C 22416/SL 59 notářský zápis, účetní závěrka, ostatní NZ 127/2012,zápis,rozh. Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2012 2.7.2012 20.7.2012 63
C 22416/SL 58 změna právní formy, fúze NZ 127/2012 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2012 28.5.2012 28.5.2012 19
C 22416/SL 57 notářský zápis NZ 261/2011 Krajský soud v Hradci Králové 10.8.2011 11.8.2011 30.8.2011 17
C 22416/SL 56 výroční zpráva 2010, el Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2011 11.8.2011 60
C 22416/SL 55 notářský zápis NZ 144/2011 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2011 7.6.2011 13.6.2011 41
C 22416/SL 54 podpisové vzory - L.Vejačková Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2011 11.2.2011 24.3.2011 1
C 22416/SL 53 ostatní -prohl.o souhl. s návrhem usn. Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2011 8.3.2011 6
C 22416/SL 52 účetní závěrka 2009, spol.smlouva, el. Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2010 20.7.2010 26.8.2010 7
C 22416/SL 51 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2010 20.7.2010 26.8.2010 52
C 22416/SL 49 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2009 16.6.2009 16.6.2009 3
C 22416/SL 50 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2009 15.6.2009 48
C 22416/SL 48 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2009 12.5.2009 12.5.2009 3
C 22416/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2008 27.11.2008 50
C 22416/SL 46 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2008 10.6.2008 112
C 22416/SL 45 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2008 22.5.2008 15
C 22416/SL 44 zakladatelské dokumenty, notářský zápis - NZ 113/2007, SS Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2007 25.7.2007 25.7.2007 22
C 22416/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2007 12.7.2007 12.7.2007 6
C 22416/SL 41 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 12.7.2007 50
C 22416/SL 40 výroční zpráva - rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2007 23.5.2007 23.5.2007 311
C 22416/SL 39 notářský zápis - NZ 90/2006 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2006 4.9.2006 4.9.2006 19
C 22416/SL 38 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2006 25.7.2006 25.7.2006 15
C 22416/SL 37 notářský zápis - NZ 90/2006 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2006 30.6.2006 30.6.2006 19
C 22416/SL 35 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2006 11.5.2006 11.5.2006 57
C 22416/SL 36 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, změna právní formy, fúze, podpisové vzory - NZ 162/2006 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2006 9.5.2006 9.5.2006 208
C 22416/SL 34 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2006 25.4.2006 25.4.2006 9
C 22416/SL 31 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu - NZ 31/2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 11.8.2005 11.8.2005 69
C 22416/SL 29 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 19.1.2005 13.7.2005 13.7.2005 57
C 22416/SL 32 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 30.6.2005 30.6.2005 6
C 22416/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2004 28.1.2005 28.1.2005 10
C 22416/SL 28 notářský zápis, podpisové vzory - NZ 43/2004 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2004 7.7.2004 7.7.2004 70
C 22416/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2004 15.6.2004 15.6.2004 75
C 22416/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva - NZ 47/2003, za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2003 12.6.2003 12.6.2003 132
C 22416/SL 25 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2002 12.11.2002 12.11.2002 15
C 22416/SL 24 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2002 5.11.2002 5.11.2002 13
C 22416/SL 23 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2002 1.10.2002 1.10.2002 10
C 22416/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2002 22.7.2002 22.7.2002 57
C 22416/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 48/2002 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2002 8.7.2002 8.7.2002 37
C 22416/SL 19 účetní závěrka - za rok 2000 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2001 13.3.2001 13.3.2001 28
C 22416/SL 18 notářský zápis - NZ 33/2000 + Stanovy Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2000 5.5.2000 5.5.2000 63
C 22416/SL 17 účetní závěrka - za rok 1999 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2000 14.3.2000 14.3.2000 32
C 22416/SL 16 notářský zápis - NZ 114/99 - Stanovy Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1999 8.9.1999 8.9.1999 58
C 22416/SL 15 notářský zápis - NZ 114/99 + stanovy + VH Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1999 8.9.1999 8.9.1999 43
C 22416/SL 13 účetní závěrka - zpráva auditora - rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 27.1.1999 2.3.1999 2.3.1999 2
C 22416/SL 12 notářský zápis - NZ 628/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.10.1998 9.12.1998 9.12.1998 3
C 22416/SL 11 notářský zápis - NZ 627/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.10.1998 9.12.1998 9.12.1998 22
C 22416/SL 9 notářský zápis - NZ 52/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1998 8.6.1998 8.6.1998 16
C 22416/SL 10 ostatní - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1998 8.6.1998 8.6.1998 2
C 22416/SL 8 účetní závěrka - zpráva auditora - rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 4.5.1998 4.5.1998 18
C 22416/SL 7 notářský zápis - NZ 88/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 2.7.1997 2.7.1997 40
C 22416/SL 6 účetní závěrka - zpráva auditora - rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 16.4.1997 16.4.1997 20
C 22416/SL 5 ostatní - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1997 12.3.1997 12.3.1997 3
C 22416/SL 4 notářský zápis - NZ 27/97 Krajský soud v Hradci Králové 7.2.1997 12.3.1997 12.3.1997 16
C 22416/SL 3 notářský zápis - NZ 149/96 Krajský soud v Hradci Králové 1.11.1996 18.12.1996 18.12.1996 0
C 22416/SL 2 notářský zápis - NZ 132/96 Krajský soud v Hradci Králové 7.9.1996 18.12.1996 18.12.1996 0
C 22416/SL 1 notářský zápis - NZ 212/96 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.1996 18.12.1996 18.12.1996 0
C 22416/SL 33 notářský zápis, účetní závěrka, posudek znalce, výroční zpráva -NZ 134/2005,r.2001-30.6.2005 Krajský soud v Hradci Králové 7.9.2005 168
C 22416/SL 20 notářský zápis - NZ 48/2001 - VH - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2001 34
C 22416/SL 14 notářský zápis - NZ 54/99+UZ 1998 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1999 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.