RYNAGRO a.s. Pelhřimov IČO: 26080125

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RYNAGRO a.s., která sídlí v obci Pelhřimov a bylo jí přiděleno IČO 26080125.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem RYNAGRO a.s. se sídlem v obci Pelhřimov byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů a další.

Základní údaje o RYNAGRO a.s. IČO: 26080125

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 20.10.2004
Spisová značka: B 1401
IČO: 26080125
Obchodní firma: RYNAGRO a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.10.2004
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.10.2004
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 10. 11. 2016 došlo u společnosti RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov, IČ 26080125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1401, jako u rozdělované společnosti, k odštěpení části jejího jmění a k přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost ROK AGRO s.r.o., se sídlem Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov, IČ 29058228, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 18812. 1.1.2017
Na společnost RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26080125, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1401, jako na nástupnickou společnost, přešla odštěpovaná část jmění ro zdělované společnosti ZZN Pelhřimov a.s., se sídlem Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, IČ: 46678140, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 496, uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhot oveném dne 10. 11. 2015. 1.1.2016
Došlo ke sloučení, při kterém na nástupnickou společnost RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárecká 1742, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26080125, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1401, přešlo jmění zanikajíc í společnosti AGRO-NOVA spol. s r.o., se sídlem č.p. 61, 391 42 Ratibořské Hory, IČ: 60838761, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 3895, podle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 10. 11. 20 15. 1.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.2.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 19.2.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 19.2.2014
Mimořádná valná hromada (dále jen „valná hromada“) akcionářů společnosti RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárec 138, PSČ 394 01, IČ: 26080125, přijala dne 5. 10. 2012 následující usnesení: 1. Valná hromada konstatuje, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárec 138, PSČ 394 01, IČ: 26080125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1401 (dále jen „společnost RYNAGRO a.s.“ nebo „Společnost“) ke dni konání valné hromady vlastní společnost ZZN Pelhřimov a.s., se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, PSČ 393 01, IČ 46678140, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č eských Budějovicích, oddíl B, vložka 496 (dále jen společnost ZZN Pelhřimov a.s.), ve Společnosti kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to: - 1074 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, - 144 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-- Kč, - 267 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, - 217 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-- Kč, - 107 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč a - 360 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnotě činí 93,72 % základního kapitálu Společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, přičemž vzhledem k tomu, že ve Společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie na jméno v listinné podob ě, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se, podle stanov Společnosti, řídí jmenovitou hodnotou akcií, je s uvedenými akciemi ve vlastnictví společnosti ZZN Pelhřimov a.s. spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 93,72 %. 2. Valná hromada určuje, že společnost ZZN Pelhřimov a.s. je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku (dál e jen Hlavní akcionář“). 3. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, P SČ 616 00, IČ: 27758419 (dále jen „obchodník“), a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. 4. Valná hromada rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Vlas tnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 5. Valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za kmenové akcie na jméno v listinné podobě vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že protiplnění náleží ve výši: - Kč 402,-- (slovy: čtyři sta dvě korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,--, - Kč 2.011,-- (slovy: dva tisíce jedenáct korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 5.000,--, - Kč 4.023,-- (slovy: čtyři tisíce dvacet tři korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,--, - Kč 8.046,-- (slovy: osm tisíc čtyřicet šest korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 20.000,--, - Kč 20.114,-- (slovy: dvacet tisíc jedno sto čtrnáct korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 50.000,--, - Kč 40.228,-- (slovy: čtyřicet tisíc dvě stě dvacet osm korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,--. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 424/44/2012 ze dne 8. 8. 2012, vypracovaným společností ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČ: 26099306, kvalifikovaným ústavem pro znaleckou činnost. 6. Valná hromada určuje způsob předložení akcií a lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku Společnosti tak, že je předloží k rukám obchodníka. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií Společnosti k rukám obchodníka. Valná hromad a určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že obchodník protiplnění poskytne bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 8.1.2013 - 15.1.2016
Mimořádná valná hromada (dále jen „valná hromada“) akcionářů společnosti RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárec 138, PSČ 394 01, IČ: 26080125, přijala dne 5. 10. 2012 následující usnesení: 1. Valná hromada konstatuje, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárec 138, PSČ 394 01, IČ: 26080125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1401 (dále jen „společnost RYNAGRO a.s.“ nebo „Společnost“) ke dni konání valné hromady vlastní společnost ZZN Pelhřimov a.s., se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, PSČ 393 01, IČ 46678140, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 496 (dále jen společnost ZZN Pelhřimov a.s.), ve Společnosti kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to: - 1074 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, - 144 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-- Kč, - 267 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, - 217 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-- Kč, - 107 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-- Kč a - 360 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnotě činí 93,72 % základního kapitálu Společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, přičemž vzhledem k tomu, že ve Společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie na jméno v listinné podob ě, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se, podle stanov Společnosti, řídí jmenovitou hodnotou akcií, je s uvedenými akciemi ve vlastnictví společnosti ZZN Pelhřimov a.s. spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 93,72 %. 2. Valná hromada určuje, že společnost ZZN Pelhřimov a.s. je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku (dá le jen Hlavní akcionář“). 3. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419 (dále jen „obchodník“), a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. 4. Valná hromada rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Vla stnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 5. Valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za kmenové akcie na jméno v listinné podobě vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že protiplnění náleží ve výši: - Kč 402,-- (slovy: čtyři sta dvě korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,--, - Kč 2.011,-- (slovy: dva tisíce jedenáct korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 5.000,--, - Kč 4.023,-- (slovy: čtyři tisíce dvacet tři korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,--, - Kč 8.046,-- (slovy: osm tisíc čtyřicet šest korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 20.000,--, - Kč 20.114,-- (slovy: dvacet tisíc jedno sto čtrnáct korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 50.000,--, - Kč 40.228,-- (slovy: čtyřicet tisíc dvě stě dvacet osm korun českých) za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,--. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 424/44/2012 ze dne 8. 8. 2012, vypracovaným společností ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČ: 26099306, kvalifikovaným ústavem pro znaleckou činnost. 6. Valná hromada určuje způsob předložení akcií a lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183i odst. 5 obchodního zákoník u Společnosti tak, že je předloží k rukám obchodníka. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií Společnosti k rukám obchodníka. Valná hroma da určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že obchodník protiplnění poskytne bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 16.10.2012 - 8.1.2013
Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní, má se za to, že s převodem souhlasí. Před stavenstvo nesmí odmítnou souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku. 12.6.2012 - 19.2.2014
Rozhodnutí řádné valné hromady společnosti ze dne 12.05.2006 o zvýšení základního kapitálu takto: a) z dosavadní částky =50.375.000,- Kč (padesáttřimilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) na částku =52.692.000,- Kč (padesátdvamilionůšestsetdevadesátdvatisíc korun českých), to je o částku ve výši =2.317.000,- Kč (dvamilionytřistasedmnácttisí c korun českých) peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno nejméně: - 37 (třicetsedm) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě - 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, v listinné podobě - 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, v listinné podobě - 15 (patnáct) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, v listinné podobě - 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, v listinné podobě - 17 (sedmnáct) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě s tím, že se připouští upisování akcií nad částku =2.317.000,- Kč bez omezení. Na zvýšení převyšující částku 2.317.000,- Kč (dvamilionytřistasedmnácttisíc korun českých) budou upsány listinné akcie na jméno s nominálními hodnotami 1.000,- Kč, 5.000,- Kč, 10.000,- Kč, 20.000,- Kč, 50.000,- Kč a 100.000,- Kč, a to v takovém počtu akcií jednotlivých nominálních hodnot, které určí představenstvo společnosti s ohledem na částky představující výši pohledávek jednotlivých upisovatelů. c) Vylučuje se přednostní právo všech stávajících akcionářů na upisování akcií. d) Veškeré nové akcie budou nabídnuty k upsání pouze osobám majícím za akciovou společností pohledávky z titulu nezaplacené ceny za postoupení svých pohledávek za družstvem Zemědělské družstvo "Hůrka" se sídlem v Rynárci, Rynárec čp. 138, IČ: 00111751, vzniklých ze zákona číslo 229/91 Sb. v platném znění a ze zákona číslo 42/1992 Sb. v platném znění, nebudou tedy upsány s využitím přednostního práva ani dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. e) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti RYNAGRO a.s., se sídlem Rynárec čp. 138, okres Pelhřimov, PSČ: 394 01, identifikační číslo: 26080125. f) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje na dvanáct měsíců s tím, že počíná běžet nabytím právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu této lhůty bude upisovatelům, to je s polečnosti známým držitelům pohledávek vůči akciové společnosti označených pod písmenem c), nebo jejich zmocněnci na základě plné moci, oznámen představenstvem společnosti písemně s výzvou k uzavření dohody o upsání akcií, pokud nedojde k uzavření dohody již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku. g) Emisní kurz všech akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. h) O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti. ch) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek vůči akciové společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu s tím, že dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena písemně nejpozději do tří dnů ode dne upsán í akcií a účinky započtení pohledávek nastanou dnem účinnosti smlouvy. 12.6.2006 - 8.1.2013
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16. 12. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Společnost RYNAGRO a.s. zvyšuje základní kapitál takto: a) z dosavadní částky 2,000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) na částku 41,122.000,- Kč (čtyřicetjedenmilionjednostodvacetdvatisíce korun českých), to je o částku ve výši 39,122.000,- Kč (třicetdevětmilionůjednostodvacetdvatisíce korun českých) peněžitý mi vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení, b) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno nejméně: - 527 (petsetdvacetsedm) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě - 121 (jednostodvacetjedna) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, v listinné podobě - 98 (devadesátosm) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, v listinné podobě - 173 (jednostosedmdesáttři) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, v listinné podobě - 91 (devadesátjedna) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, v listinné podobě - 290 (dvěstědevadesát) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě s tím, že na zvýšení převyšující částku 39,122.000,- Kč (třicetdevětmilionůjednostodvacetdvatisíce korun českých) budou upsány listinné akcie na jméno s nominálními hodnotami 1.000,- Kč, 5.000,- Kč, 10.000,-Kč, 20.000,- Kč, 50.000,- Kč a 100.000,- Kč, a  to v takovém počtu akcií jednotlivých nominálních hodnot, které určí představenstvo společnosti s ohledem na částky představující výši pohledávek jednotlivých upisovatelů, c) veškeré nové akcie budou nabídnuty k upsání pouze osobám majícím za akciovou společností pohledávky z titulu nezaplacené ceny za postoupení svých pohledávek za družstvem Zemědělské družstvo "Hůrka" se sídlem v Rynárci, Rynárec čp. 138, IČ 00 11 17 59, vzniklých ze zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění a ze zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění, nebudou tedy upsány s využitím přednostního práva ani dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, d) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti RYNAGRO a.s.,se sídlem Rynárec čp. 138, okres Pelhřimov, PSČ 394 01, identifikační číslo 26 08 01 25, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje na čtyři měsíce s tím, že lhůta začíná běžet nabytím právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu této lhůty bude upisovatelům, to je společnosti známým držitelům pohledávek vůči akciové společnosti poznačených pod písmenem c), nebo jejich zmocněnci na základě plné moci, oznámen představenstvem společnosti písemně s výzvou k uzavření dohody o upsání akcií, pokud nedojde k uzavření doho dy již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku f) emisní kurz všech akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, g) o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti, h) emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek vůči akciové společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu s tím, že dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena písemně nejpozději do tří dnů ode dne upsání a kcií a účinky započtení pohledávek nastanou dnem účinnost smlouvy. 22.1.2005 - 14.7.2005

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26080125
Obchodní firma: RYNAGRO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Pelhřimov
Vznik první živnosti: 1.1.2005
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26080125
Firma: RYNAGRO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pelhřimov
Základní územní jednotka: Pelhřimov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.10.2004

Kontakty na RYNAGRO a.s. IČO: 26080125

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Rynárecká 1742 , Pelhřimov 393 01 1.1.2016
Sídlo: 138 , Rynárec 394 01 19.2.2014 - 1.1.2016
Sídlo: 138 , Rynárec 394 01 20.10.2004 - 19.2.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Rynárecká 1742, Pelhřimov 393 01

Obory činností RYNAGRO a.s. IČO: 26080125

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1. zemědělská výroba 21.2.2017
2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - pronájem a půjčování věcí movitých - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování technických služeb 21.2.2017
3. opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.2.2017
4. opravy silničních vozidel 21.2.2017
zemědělská výroba 8.1.2013 - 21.2.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.1.2013 - 21.2.2017
poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 8.1.2013 - 21.2.2017
výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 8.1.2013 - 21.2.2017
zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 8.1.2013 - 21.2.2017
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 8.1.2013 - 21.2.2017
zprostředkování obchodu a služeb 8.1.2013 - 21.2.2017
velkoobchod a maloobchod 8.1.2013 - 21.2.2017
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 8.1.2013 - 21.2.2017
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 8.1.2013 - 21.2.2017
pronájem a půjčování věcí movitých 8.1.2013 - 21.2.2017
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 8.1.2013 - 21.2.2017
poskytování technických služeb 8.1.2013 - 21.2.2017
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 8.1.2013 - 21.2.2017
opravy silničních vozidel 8.1.2013 - 21.2.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.5.2009 - 8.1.2013
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 22.1.2005 - 7.5.2009
ubytovací služby 22.1.2005 - 7.5.2009
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 22.1.2005 - 7.5.2009
hostinská činnost 22.1.2005 - 8.1.2013
řeznictví a uzenářství 22.1.2005 - 8.1.2013
rostlinná výroba 20.10.2004 - 8.1.2013
živočišná výroba 20.10.2004 - 8.1.2013
produkce chovných plemenných zvířat 20.10.2004 - 8.1.2013
výroba osiv a sadby 20.10.2004 - 8.1.2013
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, včetně výroby potravin z ní 20.10.2004 - 8.1.2013

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Rynárecká 1742 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1010698940
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.1.2016

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Přerušení oprávnění: 17.2.2015

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Přerušení oprávnění: 17.2.2015

Živnost č. 4 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 20.12.2012

Živnost č. 6 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 20.12.2012

Živnost č. 8 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba průmyslových krmiv
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti

Vedení firmy RYNAGRO a.s. IČO: 26080125

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 21.2.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 19.2.2014 - 21.2.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo: a/ společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b/ samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c/ společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 12.6.2012 - 19.2.2014
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo současně vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva nebo sám místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 20.10.2004 - 12.6.2012
Jméno: Ing. Zdeněk Kubiska 28.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2017
Ve funkci: od 1.6.2017
Adresa: Do Polí 1869, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Josef Vokoun 9.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 2.1.2019
Adresa: Ke Gbelu 294, Lukavec 394 26
Jméno: Ing. Milan Škvor 9.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: 132, Ostředek 257 24
Jméno: Oldřich Brož 20.10.2004 - 7.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.10.2004 do 3.4.2009
Ve funkci: od 20.10.2004 do 3.4.2009
Adresa: 28, Rynárec 394 01
Jméno: Karel Hromádka 20.10.2004 - 7.5.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.10.2004 do 3.4.2009
Ve funkci: od 20.10.2004 do 3.4.2009
Adresa: U Stínadel 367, Pelhřimov 393 01
Jméno: Jaroslava Hrabalová 20.10.2004 - 7.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.10.2004
Ve funkci: od 20.10.2004
Adresa: 120, Rynárec 394 01
Jméno: Jaroslava Hrabalová 7.5.2009 - 1.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2009 do 5.8.2010
Ve funkci: od 3.4.2009 do 5.8.2010
Adresa: 120, Rynárec 394 01
Jméno: Milan Brázda 1.11.2010 - 13.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.8.2010 do 6.5.2011
Adresa: 8, Mezná 393 01
Jméno: Ing. Zdeněk Maděra 7.5.2009 - 12.6.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2009
Ve funkci: od 3.4.2009 do 1.6.2012
Adresa: 23, Pelhřimov 393 01
Jméno: Petr Beneš 7.5.2009 - 12.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2009 do 1.6.2012
Adresa: 11 , 393 01 Rovná Česká republika
Jméno: Milan Brázda 13.6.2011 - 12.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.5.2011 do 1.6.2012
Adresa: 8, Mezná 393 01
Jméno: Ing. Zdeněk Maděra 12.6.2012 - 3.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2009 do 28.8.2012
Adresa: 23, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jaroslav Dohnal 3.9.2012 - 16.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.8.2012 do 5.10.2012
Adresa: 38, Kněžice 675 29
Jméno: Ing. Zdeněk Kubiska 12.6.2012 - 8.1.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012
Ve funkci: od 1.6.2012 do 14.12.2012
Adresa: Do Polí 1869, Pelhřimov 393 01
Jméno: MSc., nostr. ing. Blanka Vávrová MBA 12.6.2012 - 8.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012 do 14.12.2012
Adresa: 59, Svépravice 393 01
Jméno: Karel Hromádka 12.6.2012 - 8.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012 do 14.12.2012
Adresa: U Stínadel 367, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Jaroslav Dohnal 16.10.2012 - 8.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2012
Adresa: 38, Kněžice 675 29
Jméno: Ing. Jaroslav Dohnal 8.1.2013 - 18.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012 do 10.6.2013
Ve funkci: od 14.12.2012 do 10.6.2013
Adresa: 38, Kněžice 675 29
Jméno: Ing. Zdeněk Kubiska 8.1.2013 - 11.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012
Adresa: Do Polí 1869, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kubiska 11.7.2013 - 13.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012
Ve funkci: od 10.6.2013 do 31.7.2013
Adresa: Do Polí 1869, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Pavel Dvořák 11.7.2013 - 13.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2013
Adresa: 171, Zdislavice 257 64
Jméno: Jindřich Macháček 12.6.2012 - 19.2.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012 do 31.12.2013
Ve funkci: od 1.6.2012 do 31.12.2013
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Ing. Pavel Dvořák 13.8.2013 - 19.2.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2013 do 31.12.2013
Ve funkci: od 1.8.2013 do 31.12.2013
Adresa: 171, Zdislavice 257 64
Jméno: Ing. Zdeněk Kubiska 13.8.2013 - 19.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012
Adresa: Do Polí 1869, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Josef Vokoun 19.2.2014 - 27.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 2.1.2014
Adresa: Ke Gbelu 294, Lukavec 394 26
Jméno: Ing. Zdeněk Kubiska 19.2.2014 - 27.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012
Ve funkci: od 2.1.2014
Adresa: Do Polí 1869, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Milan Škvor 19.2.2014 - 27.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: 132, Ostředek 257 24
Jméno: Ing. Zdeněk Kubiska 27.10.2015 - 28.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012 do 31.5.2017
Ve funkci: od 2.1.2014 do 31.5.2017
Adresa: Do Polí 1869, Pelhřimov 393 01
Jméno: Ing. Josef Vokoun 27.10.2015 - 9.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 31.12.2018
Ve funkci: od 2.1.2014 do 31.12.2018
Adresa: Ke Gbelu 294, Lukavec 394 26
Jméno: Ing. Milan Škvor 27.10.2015 - 9.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 31.12.2018
Adresa: 132, Ostředek 257 24

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Romana Kubešová 28.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017
Ve funkci: od 1.6.2017
Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 99/90, Soběslav 392 01
Jméno: Ing. Veronika Dubová 25.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2017
Ve funkci: od 1.7.2017
Adresa: Lipských 2066, Pelhřimov 393 01
Jméno: MSc. nostr. Ing. Blanka Vávrová MBA 14.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2017
Adresa: 69, Svépravice 393 01
Jméno: Jindřich Hron 20.10.2004 - 29.7.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2004 do 13.6.2005
Ve funkci: od 20.10.2004 do 13.6.2005
Adresa: 14 , 393 01 Radňov Česká republika
Jméno: Marie Razimová 20.10.2004 - 29.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2004 do 13.6.2005
Ve funkci: od 20.10.2004
Adresa: 119, Rynárec 394 01
Jméno: Václav Kantor 20.10.2004 - 29.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2004 do 13.6.2005
Ve funkci: od 20.10.2004
Adresa: 14, Zajíčkov 393 01
Jméno: Jindřich Hron 29.7.2005 - 7.5.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2005 do 3.4.2009
Ve funkci: od 27.6.2005 do 3.4.2009
Adresa: 14 , 393 01 Radňov Česká republika
Jméno: Václav Kantor 29.7.2005 - 7.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2005 do 3.4.2009
Adresa: 14, Zajíčkov 393 01
Jméno: Marie Razimová 29.7.2005 - 1.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2005 do 24.9.2010
Adresa: 119, Rynárec 394 01
Jméno: Jindřich Hron 7.5.2009 - 12.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.4.2009 do 1.6.2012
Ve funkci: od 3.4.2009 do 1.6.2012
Adresa: 14 , 393 01 Radňov Česká republika
Jméno: Lubor Jedlička 7.5.2009 - 12.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.4.2009 do 1.6.2012
Adresa: Družstevní 1233, Pelhřimov 393 01
Jméno: Lubomír Nechvátal 12.6.2012 - 8.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012 do 14.12.2012
Adresa: 1, Vyskytná 393 01
Jméno: Ing. Romana Kubešová 12.6.2012 - 27.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012
Ve funkci: od 1.6.2012
Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 99/90, Soběslav 392 01
Jméno: Blanka Cichrová 1.11.2010 - 23.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2010 do 23.9.2015
Adresa: 200, Rynárec 394 01
Jméno: Msc, Nostr Ing Blanka Vávrová, Mba 8.1.2013 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2012
Adresa: 59, Svépravice 393 01
Jméno: Ing. Romana Kubešová 27.6.2013 - 27.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012
Ve funkci: od 1.6.2012
Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 99/90, Soběslav 392 01
Jméno: Ing. Miloslava Smrčková 24.9.2015 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2015
Adresa: F. B. Vaňka 1827, Pelhřimov 393 01
Jméno: MSC, nostr. Ing. Blanka Vávrová MBA 27.10.2015 - 12.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2012
Adresa: 59, Svépravice 393 01
Jméno: Ing. Romana Kubešová 27.10.2015 - 28.6.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2012 do 31.5.2017
Ve funkci: od 1.6.2012 do 31.5.2017
Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 99/90, Soběslav 392 01
Jméno: Ing. Miloslava Smrčková 27.10.2015 - 25.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2015 do 30.6.2017
Ve funkci: do 30.6.2017
Adresa: F. B. Vaňka 1827, Pelhřimov 393 01
Jméno: MSC, nostr. Ing. Blanka Vávrová MBA 12.4.2016 - 14.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2012 do 13.12.2017
Adresa: 69, Svépravice 393 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing Zdeněk Maděra 22.1.2005 - 7.5.2009
Adresa: 23, Pelhřimov 393 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Kubiska
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Vokoun
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Škvor

Vlastníci firmy RYNAGRO a.s. IČO: 26080125

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 53 514 000 Kč - 23.11.2007
zakladni 50 375 000 Kč - 14.7.2005 - 23.11.2007
zakladni 2 000 000 Kč - 20.10.2004 - 14.7.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 53 514 000 Kč 1 21.2.2017
Kmenové akcie na jméno 53 514 000 Kč 1 21.1.2016 - 21.2.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 172 19.2.2014 - 21.1.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 284 19.2.2014 - 21.1.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 252 19.2.2014 - 21.1.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 117 19.2.2014 - 21.1.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 377 19.2.2014 - 21.1.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 224 19.2.2014 - 21.1.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 224 23.11.2007 - 19.2.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 172 23.11.2007 - 19.2.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 284 23.11.2007 - 19.2.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 252 23.11.2007 - 19.2.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 117 23.11.2007 - 19.2.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 377 23.11.2007 - 19.2.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 180 14.7.2005 - 23.11.2007
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 163 14.7.2005 - 23.11.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 278 14.7.2005 - 23.11.2007
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 235 14.7.2005 - 23.11.2007
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 112 14.7.2005 - 23.11.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 353 14.7.2005 - 23.11.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 150 20.10.2004 - 14.7.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 500 20.10.2004 - 14.7.2005

Sbírka Listin RYNAGRO a.s. IČO: 26080125

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1401/SL 90 stanovy společnosti úplné znění stanov k 21. 1. 2016 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.1.2016 21.1.2016 17
B 1401/SL 89 notářský zápis [NZ 27/2016] Krajský soud v Českých Budějovicích 21.1.2016 21.1.2016 4
B 1401/SL 87 notářský zápis [445/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 9
B 1401/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 19
B 1401/SL 85 změna právní formy, fúze Projekt fúze sloučením Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.2015 11.11.2015 12.11.2015 4
B 1401/SL 83 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 16.7.2015 5.8.2015 1
B 1401/SL 82 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2015 21.7.2015 53
B 1401/SL 81 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.8.2014 13.8.2014 42
B 1401/SL 80 ostatní Zápis č.1A/2014 z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 2.1.2014 13.2.2014 20.2.2014 2
B 1401/SL 79 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.12.2013 13.2.2014 20.2.2014 1
B 1401/SL 78 notářský zápis 483/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2013 13.2.2014 20.2.2014 23
B 1401/SL 77 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2013 2.9.2013 33
B 1401/SL 76 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2013 30.8.2013 2.9.2013 4
B 1401/SL 75 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2013 9.8.2013 14.8.2013 2
B 1401/SL 74 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře + Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2013 10.7.2013 17.7.2013 3
B 1401/SL 73 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2013 17.6.2013 24.6.2013 2
B 1401/SL 72 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.2.2013 11.2.2013 13
B 1401/SL 71 ostatní - Zápis o řádné valné hromadě Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2012 11.2.2013 11.2.2013 12
B 1401/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2012 7.1.2013 11.1.2013 21
B 1401/SL 69 ostatní - Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2012 7.1.2013 11.1.2013 2
B 1401/SL 68 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2012 7.1.2013 11.1.2013 1
B 1401/SL 67 notářský zápis 427/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2012 7.1.2013 11.1.2013 26
B 1401/SL 66 ostatní Zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2012 19.10.2012 8
B 1401/SL 65 notářský zápis NZ 337/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.10.2012 15.10.2012 19.10.2012 117
B 1401/SL 64 ostatní Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 28.8.2012 30.8.2012 5.9.2012 1
B 1401/SL 63 notářský zápis 70/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2012 20.6.2012 20.6.2012 9
B 1401/SL 62 ostatní Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2012 11.6.2012 13.6.2012 1
B 1401/SL 61 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2012 11.6.2012 13.6.2012 2
B 1401/SL 60 ostatní Zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2012 11.6.2012 13.6.2012 10
B 1401/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2012 13.6.2012 18
B 1401/SL 57 zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 1
B 1401/SL 56 zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 1
B 1401/SL 55 zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 1
B 1401/SL 54 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 2
B 1401/SL 53 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 4
B 1401/SL 52 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 4
B 1401/SL 51 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 5
B 1401/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 1
B 1401/SL 49 podpisové vzory + Záp.ze schůze Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2010 3.11.2010 3
B 1401/SL 48 podpisové vzory + Zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2010 3.11.2010 2
B 1401/SL 47 ostatní - Zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2010 3.11.2010 4
B 1401/SL 46 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2010 13.7.2010 5
B 1401/SL 45 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2010 4
B 1401/SL 44 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2010 7
B 1401/SL 43 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2010 4
B 1401/SL 42 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2010 4
B 1401/SL 41 účetní závěrka -r.2008 - Rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
B 1401/SL 40 účetní závěrka -r.2008 - Rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 1
B 1401/SL 39 účetní závěrka r. 2008 - VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2009 1
B 1401/SL 38 účetní závěrka r. 2008 - VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2009 1
B 1401/SL 37 účetní závěrka r. 2008 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2009 4
B 1401/SL 36 účetní závěrka r. 2008 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2009 1
B 1401/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2009 3
B 1401/SL 34 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2009 5
B 1401/SL 33 ostatní - zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2009 1
B 1401/SL 32 ostatní - zápis z jedn. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2009 1
B 1401/SL 31 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2008 20.8.2008 4
B 1401/SL 30 notářský zápis 103/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2008 20.8.2008 8
B 1401/SL 29 účetní závěrka -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2008 7
B 1401/SL 28 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2008 9
B 1401/SL 27 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2008 7
B 1401/SL 26 ostatní - Zápi z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2008 4
B 1401/SL 25 posudek znalce č.4/21/07 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.2007 4
B 1401/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2007 3.12.2007 18
B 1401/SL 23 notářský zápis 132/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 3.12.2007 6
B 1401/SL 22 notářský zápis 108/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2006 14.6.2006 34
B 1401/SL 21 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2005 22.9.2005 1
B 1401/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2005 22.9.2005 3
B 1401/SL 19 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2005 22.9.2005 1
B 1401/SL 18 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2005 22.9.2005 1
B 1401/SL 17 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2005 22.9.2005 1
B 1401/SL 16 účetní závěrka za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.1.2005 22.9.2005 5
B 1401/SL 15 ostatní - Dohody o započtení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.7.2005 467
B 1401/SL 14 ostatní - Dohody o započtení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.7.2005 493
B 1401/SL 13 ostatní - Dohody o započtení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.7.2005 601
B 1401/SL 9 notářský zápis 102/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2005 1.7.2005 15
B 1401/SL 12 ostatní -Dohody o započtení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2005 369
B 1401/SL 11 posudek znalce č.2/13/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2005 1.7.2005 8
B 1401/SL 10 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 21.6.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2005 18
B 1401/SL 8 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 12.1.2005 18
B 1401/SL 7 notářský zápis 146/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2004 12.1.2005 9
B 1401/SL 6 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2004 12.1.2005 1
B 1401/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2004 1.11.2004 3
B 1401/SL 4 posudek znalce č.2888-118/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2004 1.11.2004 10
B 1401/SL 3 ostatní -Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2004 1.11.2004 1
B 1401/SL 2 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2004 1.11.2004 1
B 1401/SL 1 notářský zápis 97/2004 - ZL Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2004 1.11.2004 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení RYNAGRO a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RYNAGRO a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.