Rovina stavební a.s. Hulín IČO: 45193096

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Rovina stavební a.s., která sídlí v obci Hulín a bylo jí přiděleno IČO 45193096.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Rovina stavební a.s. se sídlem v obci Hulín byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Zednictví a další.

Základní údaje o Rovina stavební a.s. IČO: 45193096

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 24.2.2011
Spisová značka: B 6318
IČO: 45193096
Obchodní firma: Rovina stavební a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.6.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.6.1992
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 24.10.2017 takto: a) základní kapitál se z v y š u j e o částku 12.315.000,- Kč (dvanáct milionů tři sta patnáct tisíc korun českých) z částky 18.472.500,- Kč (osmnáct milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc pět set korun českých) na částku 30.787.500,- Kč (třicet mi lionů sedm set osmdesát sedm tisíc pět set korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, b) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12315 ( dvanáct tisíc tři sta patnáct) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jméno, v zaknihované podobě. Práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost vydala dříve, c) jediný akcionář využívá svého přednostního práva k úpisu všech akcií. Jelikož všechny akcie mají být upsány jediným akcionářem, ustanovení § 485 zák. o obchodních korporacích se nepoužije, d) lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem na zvýšení základního kapitálu činí 15 ( patnáct dnů ) od doručení návrhu písemné Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Smlouva musí být doručena jedinému akcionáři do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnut í. Jediný akcionář je povinen doručit společnosti smlouvu o úpisu akcií opatřenou úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis akcií, jinak je upsání neúčinné, e) výše emisního kurzu jedné akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se rovná její jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), celkový emisní kurz všech upisovaných akcií je 12.315.000,- Kč (dvanáct milionů tři st a patnáct tisíc korun českých), f) emisní kurz bude zcela splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Rovina, a.s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 645 08 510, do 15 ( patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, g) schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, který bude vnesen do společnosti tak, jak byl oceněn ve znaleckém posudku znalce Ing. Josefa Salače číslo 0896/006/2017 A1 ze dne 15.6.2017, ve znaleckém posudku znalce Ing. Josefa Salače číslo 0896/006/2017 B ze dne 20.6.2017 a ve znaleckém posudku znalce Ing. Josefa Salače číslo 0896/006/2017 C ze dne 10.7.2017 s tím, že se jedná o osobní automobily, nákladní vozidla a zemědělské stroje. 16.11.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 8.8.2014 - 10.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 8.8.2014 - 10.11.2014
1. Mimořádná valná hromada emitenta Valašské lesotechnické meliorace a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Krhová 441, PSČ 756 63, identifikační číslo 45193096, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 468, konaná d ne 26.8.2005, přijala v souladu s ustanoveními zákona číslo 513/1991 Sb., § 183i až 183n následující usnesení - mimořádná valná hromada určila, že na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě ze dne 26.4.2005 a prohlášení společnosti Valašské lesotechnické meliorace a.s., dokládající počet akcií emitovaných společností Valašské leso technické meliorace a.s., že hlavním akcionářem společnosti Valašské lesotechnické meliorace a.s., je Ing. Iren Matuška, r.č. 49-12-03/305, bytem Valašské Meziříčí, Bezručova 1127, s podílem na hlasovacích právech ve výši 98,27 %, neboť tento vlastní 1210 2 kusů akcií o souhrnné jmenovité hodnotě Kč 18 153.000,- a tedy, že pan Ing. Iren Matuška je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových vlastníků dle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění, zejména podle ust. § 183l odst. 3) obchodn ího zákoníku v platném znění; - mimořádná valná hromada schválila návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu vlastnící ve společnosti akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu, v e smyslu ust. § 183i a násl. obch. zák. takto: všechny kmenové akcie na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1.500,-, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře Ing. Irena Matušku, r.č. 49-12-03/305, bytem Valašské Meziříčí, Bezručova 1127, za podmín ek stanovených zákonem číslo 513/1991 Sb., v platném znění, kdy vlastnické právo k akciím ostatních akionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady a zápisem do obchodního rejstří ku, - mimořádná valná hromada určila, že výše protiplnění činí 1.318,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1.500,-, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem B. AUDIT, s.r.o., Kyjov, Dobrovského 516, PSČ 697 39, znalecký ústav, zapsaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky dnem 16.3.1999, pod č.j. 32/99-OOD pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění - oceňování podniků, kdy znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 321/2005 znaleckého deníku, - mimořádná valná hromada určila lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 10 dnů od splnění podmínek stanovených ust. § 183m odstavec 2) zákona 513/1991 Sb., to je poté, kdy vlastnické právo k akciím ostatní ch akcionářů přejde na hlavního akcionáře a po odevzdání originálu akcií v sídle společnosti. 2. Závěry znaleckého posudku: Podle znaleckého posudku číslo 321/2005 o stanovení přiměřeného protiplnění menšinovým akcionářům společnosti Valašské lesotechnické meliorace a.s., vyhotoveného 25.7.2005 znalcem B. AUDIT, s.r.o., Kyjov, Dobrovského 516, PSČ 697 39, znalecký ústav, za úč elem doložení přiměřenosti protiplnění za kmenové akcie na majitele v listinné podobě vydané společností Valašské lesotechnické meliorace a.s., při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění, přiměřená hodnota protiplnění, odpovídá tržní hodnotě akcií činí částku 1.318,- Kč slovy: jedentisíctřistaosmnáctkorunčeských, na jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.500,-. Představenstvo společnosti Valašské lesotechnické meliorace a.s., považuje ve smyslu ust. § 183j odst. 2) obch. zák. výši protiplnění za spravedlivou. 3. Sdělení představenstva o uložení notářského zápisu: Rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů společnosti Valašské lesotechnické meliorace a.s., sepsané ve formě notářského zápisu NZ 162/2005, sepsaného dne 26.8.2005, je k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 8,00 do 12,00 hodin. 4. Hlavní akcionář Ing. Iren Matuška, r.č. 49-12-03/305, bytem Valašské Meziříčí, Bezručova 1127, sděluje, že výplata protiplnění akcionářům po splnění podmínek stanovených v ust. § 183m odst. 2 obch. zák., bude provedena v hotovosti po odevzdání originál u akcií, každý pracovní den od 8,00 do 12,00 hodin v sídle společnosti. 7.10.2005 - 2.12.2005
Akcie: Akcie mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. 22.4.1994 - 22.3.2000
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 29.6.1992

Aktuální kontaktní údaje Rovina stavební a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45193096
Obchodní firma: Rovina stavební a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kroměříž
Vznik první živnosti: 1.7.1992
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45193096
Firma: Rovina stavební a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Hulín
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1992

Kontakty na Rovina stavební a.s. IČO: 45193096

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kroměřížská 134 , Hulín 768 24 8.8.2014
Sídlo: Kroměřížská 134 , Hulín 768 24 31.1.2011 - 8.8.2014
Sídlo: Bří Podmolů 441 , Krhová 756 63 27.10.2001 - 31.1.2011
Sídlo: Bří Podmolů 441 , Krhová 756 63 29.6.1992 - 27.10.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kroměřížská 134, Hulín 768 24

Obory činností Rovina stavební a.s. IČO: 45193096

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 24.8.2018
Projektová činnost ve výstavbě 23.11.2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 30.11.2016
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.11.2016
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 8.8.2014 - 24.8.2018
Činnost prováděná hornickým způsobem 21.9.2012
Zednictví 24.3.2011
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 24.3.2011
Nákup a prodej výbušnin 24.3.2011
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 24.3.2011 - 21.9.2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 31.1.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 31.1.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.1.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 31.1.2011 - 8.8.2014
Hornická činnost 16.12.2004 - 24.3.2011
Činnost prováděná hornickým způsobem 16.12.2004 - 24.3.2011
Speciální ochranná dezinfence, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 27.10.2001 - 16.12.2004
Speciální ochranná dezinfenkce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 27.10.2001 - 16.12.2004
Opravy silničních vozidel 27.10.2001 - 16.12.2004
Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu ve smyslu zákona č. 440/1992 Sb. 27.10.2001 - 16.12.2004
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 27.10.2001 - 31.1.2011
Ubytovací služby 27.10.2001 - 31.1.2011
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 13.9.1999 - 3.1.2008
Organizování lovu zvěře a ryb 24.5.1999 - 24.3.2011
11. Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 18.6.1997 - 27.10.2001
19. Opravy motorových vozidel. 18.6.1997 - 27.10.2001
15. Administrativní práce a účetnictví 18.6.1997 - 27.10.2001
6. Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 18.6.1997 - 16.12.2004
8. Výkon funkce odborného lesního hospodáře 18.6.1997 - 16.12.2004
9. Drobné dřevařské výrobky 18.6.1997 - 16.12.2004
10. Výroba košíkářská 18.6.1997 - 16.12.2004
18. Stavba strojů s mechanickým pohonem 18.6.1997 - 16.12.2004
17. Silniční motorová doprava osobní 18.6.1997 - 6.11.2008
1. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 18.6.1997 - 31.1.2011
3. Zemní práce - mechanismy 18.6.1997 - 31.1.2011
4. Služby v rámci lesnictví a těžby dřeva 18.6.1997 - 31.1.2011
7. Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 18.6.1997 - 31.1.2011
13. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 18.6.1997 - 31.1.2011
14. Finanční a operativní leasing 18.6.1997 - 31.1.2011
16. Silniční motorová doprava nákladní 18.6.1997 - 31.1.2011
2. Zednictví 18.6.1997 - 24.3.2011
5. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 18.6.1997 - 24.3.2011
12. Provádění trhacích a ohňostrojných prací 18.6.1997 - 24.3.2011
administrativní práce - účetnictví 27.6.1996 - 18.6.1997
zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, vedle prodeje vytěženého dřeva zejména: - těžba a přibližování - lesnická pěstební činnost - produkce, výkup a prodej sazenic a semen lesních stromů, keřů, okrasných dřevin, vánočních stromků a ozdobného klesu - přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování obcí 11.11.1993 - 18.6.1997
finanční a operativní leasing 11.11.1993 - 18.6.1997
drobné dřevařské výrobky 11.11.1993 - 18.6.1997
výroba proutěných výrobků 11.11.1993 - 18.6.1997
výroba košíkářská 11.11.1993 - 18.6.1997
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání 11.11.1993 - 18.6.1997
zemní práce-mechanismy 11.11.1993 - 18.6.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 11.11.1993 - 18.6.1997
opravy motorových vozidel 11.11.1993 - 18.6.1997
zednictví 11.11.1993 - 18.6.1997
provádění inženýrských staveb 11.11.1993 - 18.6.1997
provádění dopravních staveb 11.11.1993 - 18.6.1997
provádění průmyslových staveb 11.11.1993 - 18.6.1997
provádění bytových a občanských staveb 11.11.1993 - 18.6.1997
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené) 11.11.1993 - 18.6.1997
elektroinstalatérství 11.11.1993 - 18.6.1997
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů 11.11.1993 - 18.6.1997
provádění trhacích prací 11.11.1993 - 18.6.1997
silniční motorová doprava 11.11.1993 - 18.6.1997
d/ odborná správa lesů ostatních uživatelů 29.6.1992 - 11.11.1993
e/ dřevařská výroba, včetně prodeje řeziva jehličnatého a listnatého, obalů dřevěné běžné konstrukce, palet a přepravních skříní dřevěných, obalů dřevěných ostatních, zahradního a selského nábytku, obložení, drobných výrobků z vrbového proutí, šindele apod. 29.6.1992 - 11.11.1993
f/ lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl 29.6.1992 - 11.11.1993
g/ přidružená zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výroba včetně prodeje jejich produktů a výrobků 29.6.1992 - 11.11.1993
h/ myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech a prodej živé ulovené zvěře, užitkové spárkaté a pernaté, prodej preparové zvěře, drobných výrobků z paroží apod. 29.6.1992 - 11.11.1993
i/ investiční výstavba, projekce, oprava a údržba budov, staveb, strojů a zařízení, technických dozor investora, těžba a zpracování kamene a jiných nerostných surovin, dozor a výkon střelmistrovských a trhacích prací, vodohospodářské služby, provádění geodetických prací jako podklad pro střediska geodezie, provádění inženýrské činnosti, projekce stavebních prací, dopravněmechanizačních prací včetně souvisejících výrobních a údržbových činností v oblasti stavebnictví, zemědělství, lesního hospodářství, průmyslu a služeb a v tomto rozsahu provádění obchodní činnosti 29.6.1992 - 11.11.1993
j/ poskytování technických, programátorských, servisních a inženýrských služeb v oblasti výpočetní techniky včetně zprostředkování prodeje 29.6.1992 - 11.11.1993
k/ dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova, sběr, výkup a prodej semen a osiva, lesních stromů a keřů, produkce, výkup a prodej sazenic, lesních stromů a keřů a okrasných dřevin, produkce, výkup a prodej vánočních stromků a ozdobného klestu 29.6.1992 - 11.11.1993
l/ vedení konsignačních skladů zahraničních firem a zabezpečování servisu a prodej pro manipulační linky, hydraulické ruky a další stroje a motorové pily používané v lesnické výrobě včetně ochranných pomůcek 29.6.1992 - 11.11.1993
m/ obstarávání přepravy věcí a osob a služby s tím související 29.6.1992 - 11.11.1993
n/ výroba a prodej zemědělských, lesnických strojů, zařízení a montážních celků 29.6.1992 - 11.11.1993
o/ činnost podnikové školy, zejména provádění odborných kursů na jednomužné motorové pily, speciální lesnické stroje, zdvihací zařízení pro obsluhu a provoz, s oprávněním vystavit osvědčení o získání kvalifikace 29.6.1992 - 11.11.1993
p/ poskytování služeb tuzemským a zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí, zejména formou - poskytování střech šindelem - odborné lesnické činnosti - organizování lovu zvěře spárkaté a pernaté, vč. zabezpečování ubytování a stravování 29.6.1992 - 11.11.1993
r/ poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních 29.6.1992 - 11.11.1993
s/ obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost vč. poradenských služeb 29.6.1992 - 11.11.1993
t/ finanční pronájem - leasing věcí z majetku organizace 29.6.1992 - 11.11.1993
u/ nákup a prodej věcí související s předmětem činnosti 29.6.1992 - 11.11.1993
a/ organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností 29.6.1992 - 11.11.1993
b/ ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu 29.6.1992 - 11.11.1993
c/ nákup dříví včetně ze stromů rostoucího mimo les a nákup ostatních výrobků 29.6.1992 - 11.11.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Bří Podmolů 441 , Krhová 756 63
Identifikační číslo provozovny: 1000911071
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 25.3.1993

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Horní 729/32 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1000911080
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Bří Podmolů 441 , Krhová 756 63
Identifikační číslo provozovny: 1000911071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.6.1993

Živnost č. 3 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Bří Podmolů 441 , Krhová 756 63
Identifikační číslo provozovny: 1000911071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.6.1993

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Bří Podmolů 441 , Krhová 756 63
Identifikační číslo provozovny: 1000911071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.1993

Živnost č. 5 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 756 24 Bystřička
Identifikační číslo provozovny: 1000909565
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.6.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Bří Podmolů 441 , Krhová 756 63
Identifikační číslo provozovny: 1000911071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.6.1993

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Kroměřížská 134 , Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny: 1011188538
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.10.2016

Živnost č. 7 Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Bří Podmolů 441 , Krhová 756 63
Identifikační číslo provozovny: 1000911071
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: 756 24 Bystřička
Identifikační číslo provozovny: 1000909565
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 8.9.2010

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.2016

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.2016

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.10.2017

Živnost č. 11 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1992
Zánik oprávnění: 2.11.2004

Živnost č. 12 Výroba košíkářská

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.1993
Zánik oprávnění: 2.11.2004

Živnost č. 13 Drobné dřevařské výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.1993
Zánik oprávnění: 2.11.2004

Živnost č. 14 Zemní práce - mechanismy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 17 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 18 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Zánik oprávnění: 2.11.2004

Živnost č. 19 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 20 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 21 Elektroinstaláterství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Zánik oprávnění: 15.1.1997

Živnost č. 22 stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná provozovaná osobním vozidlem

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1993
Zánik oprávnění: 24.10.2008

Živnost č. 24 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1993
Zánik oprávnění: 3.9.2015

Živnost č. 25 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.1993
Zánik oprávnění: 2.11.2004

Živnost č. 26 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dez

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.1993
Zánik oprávnění: 2.11.2004

Živnost č. 27 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky , včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.1993
Zánik oprávnění: 1.1.2001
Konec oprávnění: 1.1.2002

Živnost č. 28 Finanční a operativní leasing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Administrativní práce - účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.1996
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 30 Služby v rámci lesnictví a těžby dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2012

Živnost č. 32 Organizování lovu zvěře a ryb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1999
Zánik oprávnění: 6.4.2006

Živnost č. 34 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1999
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 35 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Ostatní těžba a dobývání
Podpůrné činnosti při těžbě
Opravy a instalace strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Rovina stavební a.s. IČO: 45193096

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek člen představenstva samostatně. 8.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 25.3.2011 - 8.8.2014
JZpůsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 31.1.2011 - 25.3.2011
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 27.10.2001 - 31.1.2011
Jednání: "Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně a to v plném rozsahu pravomocí představenstva." 6.6.1995 - 27.10.2001
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 29.6.1992 - 6.6.1995
Jméno: Ing. Jiří Slezák 27.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2015
Adresa: Emila Filly 815, Chropyně 768 11
Jméno: Ing. František Zeidler 29.6.1992 - 6.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dolní 350, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Iren Matuška 29.6.1992 - 6.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bezručova 1127, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Miroslava Skýpalová 29.6.1992 - 27.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Šištotě 275, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Josef Kučera 6.6.1995 - 27.6.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Staré zámky 27 , 628 00 Brno Česká republika
Jméno: František Jurenka 27.6.1996 - 18.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Babice 73 , 756 43 Kelč Česká republika
Jméno: Ing. Zdislav Slezák 18.6.1997 - 24.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 28, Vidče 756 53
Jméno: Ing. Miroslava Skýpalová 27.6.1996 - 13.9.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Šištotě 275, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: František Jurenka 24.5.1999 - 13.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 4, Kelč 756 43
Jméno: Ing. Bohumír Keller 13.9.1999 - 27.10.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 27.6.2001
Ve funkci: do 27.6.2001
Adresa: 362, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Jaromír Svoboda 27.10.2001 - 20.4.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001 do 21.2.2005
Ve funkci: od 27.6.2001 do 21.2.2005
Adresa: Lesní 3484/10, Hodonín 695 01
Jméno: Iren Matuška 13.9.1999 - 7.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.1999
Adresa: Bezručova 1127, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Petra Kristková 20.4.2005 - 10.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2005 do 23.3.2007
Adresa: 224, Poličná 757 01
Jméno: Ing. Iren Matuška 7.10.2005 - 10.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.1999 do 23.3.2007
Adresa: Bezručova 1127, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Iren Matuška 6.6.1995 - 18.12.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.1992 do 12.11.2008
Ve funkci: od 29.6.1992 do 12.11.2008
Adresa: Bezručova 1127, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 18.12.2008 - 31.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.11.2008
Ve funkci: od 12.11.2008 do 18.1.2011
Adresa: Konečná 982, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Zdeněk Zlámal 31.1.2011 - 25.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.1.2011 do 18.3.2011
Ve funkci: od 18.1.2011 do 18.3.2011
Adresa: Vrchlického 105, Hulín 768 24
Jméno: Ing. Pavel Svoboda 31.1.2011 - 25.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.11.2008 do 18.3.2011
Adresa: Konečná 982, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Jičí Slezák 31.1.2011 - 25.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2011
Adresa: Emila Filly 815, Chropyně 768 11
Jméno: Ing. Jiří Slezák 25.3.2011 - 15.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2011
Adresa: Emila Filly 815, Chropyně 768 11
Jméno: Ing. Jiří Slezák 15.8.2013 - 27.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2011 do 21.5.2015
Adresa: Emila Filly 815, Chropyně 768 11

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Renáta Burešová 27.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2015
Ve funkci: od 22.5.2015
Adresa: Česká 717/44, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Aleš Charvát 27.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2015
Adresa: 43, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Vladimír Smolík 23.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.11.2017
Adresa: Rooseveltova 435/65, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Bohumír Keller 29.6.1992 - 6.6.1995
Funkce: člen
Adresa: 362, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Jan Kovář 29.6.1992 - 27.6.1996
Funkce: člen
Adresa: 756 22 Hošťálková 22 Česká republika
Jméno: Ing. Bohumír Keller 6.6.1995 - 13.9.1999
Funkce: předseda
Adresa: 362, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Václav Chajdrna 27.6.1996 - 27.10.2001
Funkce: člen
Adresa: Janáčkova 592/1, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Miroslava Skýpalová 13.9.1999 - 27.10.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 27.6.2001
Ve funkci: do 27.6.2001
Adresa: Na Šištotě 275, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Václav Chajdrna 27.10.2001 - 7.12.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.1996
Ve funkci: od 10.7.2001 do 1.8.2002
Adresa: Janáčkova 592/1, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Bohumír Keller 27.10.2001 - 7.12.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2001 do 1.8.2002
Ve funkci: od 10.7.2001 do 1.8.2002
Adresa: 362, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Václav Švach 29.6.1992 - 16.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.1992 do 16.12.2003
Adresa: Pod Paluchem 551, Karolinka 756 05
Jméno: Ivan Tomek 7.12.2002 - 16.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.8.2002 do 16.12.2003
Adresa: Zdeňka Fibicha 1218, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Augustin Machů 16.12.2004 - 20.4.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2003 do 21.2.2005
Adresa: Domky 493, Bojkovice 687 71
Jméno: Jiří Vymětalík 16.12.2004 - 10.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2003 do 23.3.2007
Adresa: 128, Holešov 769 01
Jméno: Václav Chajdrna 7.12.2002 - 11.12.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.1996 do 25.11.2009
Ve funkci: od 1.8.2002 do 25.11.2009
Adresa: Janáčkova 592/1, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Zdenka Kretková 20.4.2005 - 11.12.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.2.2005 do 25.11.2009
Adresa: Seifertova 701/6, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Iren Matuška 10.5.2007 - 11.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2007 do 25.11.2009
Adresa: Bezručova 1127, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Zuzana Lieblová 11.12.2009 - 31.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.11.2009 do 18.1.2011
Ve funkci: od 25.11.2009 do 18.1.2011
Adresa: Zdeňka Fibicha 1206, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Jakub Svoboda 11.12.2009 - 31.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.11.2009 do 18.1.2011
Adresa: Konečná 982, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: JUDr. Pavlína Urbancová 11.12.2009 - 31.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.11.2009 do 18.1.2011
Adresa: Rumiště 328/11, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Helena Simerská 31.1.2011 - 15.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2011
Adresa: Dlouhá 4216, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Luděk Černocký 31.1.2011 - 10.11.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2011 do 29.9.2014
Ve funkci: od 18.1.2011 do 29.9.2014
Adresa: 7, Hulín 768 24
Jméno: Ivo Zavřel 31.1.2011 - 27.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2011 do 21.5.2015
Adresa: Jiráskova 933/30, Kroměříž 767 01
Jméno: Mgr. Helena Simerská 15.8.2013 - 27.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2011 do 21.5.2015
Adresa: Dlouhá 4216, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Aleš Charvát 10.11.2014 - 27.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2014 do 21.5.2015
Ve funkci: od 29.9.2014 do 21.5.2015
Adresa: 43, Kroměříž 767 01
Jméno: Mgr. Helena Simerská 27.5.2015 - 30.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2015 do 23.11.2016
Adresa: Dlouhá 4216, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Josef Sokola 30.11.2016 - 23.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2016 do 1.11.2017
Adresa: Žižkova 179, Hulín 768 24

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petra Kristková 10.5.2007 - 11.12.2009
Adresa: 224, Poličná 757 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Slezák

Vlastníci firmy Rovina stavební a.s. IČO: 45193096

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 30 787 500 Kč 100% 16.11.2017
zakladni 18 472 500 Kč - 27.10.2001 - 16.11.2017
zakladni 18 472 500 Kč - 28.8.2000 - 27.10.2001
zakladni 12 315 000 Kč - 8.7.1993 - 28.8.2000
zakladni 10 921 000 Kč - 29.6.1992 - 8.7.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 12 315 16.11.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 180 30.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 500 Kč 315 30.11.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 180 8.8.2014 - 30.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 500 Kč 315 8.8.2014 - 30.11.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 180 20.4.2005 - 8.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 500 Kč 315 20.4.2005 - 8.8.2014
Akcie na majitele 1 500 Kč 12 315 28.8.2000 - 20.4.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 12 315 8.7.1993 - 28.8.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 10 921 29.6.1992 - 8.7.1993

Sbírka Listin Rovina stavební a.s. IČO: 45193096

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6318/SL 67 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 22.5.2015 26.5.2015 3.6.2015 1
B 6318/SL 66 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 21.5.2015 26.5.2015 3.6.2015 1
B 6318/SL 65 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 29.9.2014 20.10.2014 13.11.2014 1
B 6318/SL 63 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 2.5.2014 30.7.2014 10.9.2014 35
B 6318/SL 62 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 25.3.2014 30.7.2014 10.9.2014 3
B 6318/SL 61 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 26.6.2013 19.8.2013 26.8.2013 2
B 6318/SL 60 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 18.6.2013 19.8.2013 26.8.2013 40
B 6318/SL 58 notářský zápis - rozh. jedin. akcionáře, Nz 300/2012 Krajský soud v Brně 19.9.2012 20.9.2012 25.9.2012 4
B 6318/SL 57 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 10.5.2012 29.8.2012 14.9.2012 40
B 6318/SL 56 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 27.7.2011 19.9.2011 45
B 6318/SL 54 notářský zápis - rozh. VH, NZ 178/2011 Krajský soud v Brně 18.3.2011 4.4.2011 3
B 6318/SL 53 notářský zápis NZ 28/2011 Krajský soud v Brně 18.1.2011 18.2.2011 18.2.2011 23
B 6318/SL 52 stanovy společnosti - ÚZ k 18.1.2011 Krajský soud v Brně 18.1.2011 28.1.2011 16.2.2011 20
B 6318/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Brně 18.1.2011 28.1.2011 16.2.2011 1
B 6318/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 18.1.2011 28.1.2011 16.2.2011 1
B 6318/SL 49 účetní závěrka r. 2009 bez příl. Krajský soud v Brně 29.10.2010 1.11.2010 4
B 6318/SL 48 výroční zpráva r. 2009 vč. úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Brně 12.10.2010 12.10.2010 25
B 6318/SL 47 účetní závěrka r. 2008 vč. přílohy Krajský soud v Brně 16.6.2009 8.6.2010 10.6.2010 20
B 6318/SL 46 podpisové vzory p.Urbancová,Lieblová,J.Svoboda Krajský soud v Brně 17.12.2009 17.12.2009 5
B 6318/SL 45 výroční zpráva r.2007 vč.úč.z.,příl.,aud. Krajský soud v Brně 18.12.2008 8.1.2009 21
B 6318/SL 44 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Brně 10.1.2008 11.1.2008 21
B 6318/SL 43 výroční zpráva r.2005vč. účet. záv.a zpr.aud. Krajský soud v Brně 6.12.2006 15.12.2006 23
B 6318/SL 42 výroční zpráva r.2004 vč. účet.záv. a zp. aud Krajský soud v Brně 6.12.2006 15.12.2006 24
B 6318/SL 41 notářský zápis NZ 162/2005 vč.RMVH Krajský soud v Brně 26.8.2005 26.10.2005 15
B 6318/SL 40 podpisové vzory Ing.Kristková,Zd.Kretková Krajský soud v Brně 21.2.2005 18.5.2005 2
B 6318/SL 39 notářský zápis NZ 36/2005 rozh. VH Krajský soud v Brně 21.2.2005 18.5.2005 17
B 6318/SL 37 výroční zpráva r. 2003 vč.účet.závěrky Krajský soud v Brně 7.1.2005 32
B 6318/SL 36 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Brně 7.1.2005 41
B 6318/SL 35 notářský zápis NZ 191/2004 Krajský soud v Brně 25.6.2004 7.1.2005 13
B 6318/SL 33 stanovy společnosti -ÚPZ Krajský soud v Brně 16.12.2003 7.1.2005 31
B 6318/SL 32 notářský zápis NZ 378/2003 Krajský soud v Brně 16.12.2003 7.1.2005 18
B 6318/SL 5 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Brně 24.10.2002 29.10.2002 38
B 6318/SL 30 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Brně 24.10.2002 29.10.2002 26
B 6318/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH+NZ 198/02 Krajský soud v Brně 1.8.2002 24.10.2002 29.10.2002 87
B 6318/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Brně 4.9.2002 24.10.2002 29.10.2002 29
B 6318/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Brně 5.6.2002 24.10.2002 29.10.2002 8
B 6318/SL 25 notářský zápis NZ 256/2000 Krajský soud v Brně 10.7.2000 29.5.2002 14
B 6318/SL 24 notářský zápis NZ 152/99 Krajský soud v Brně 19.4.1999 29.5.2002 8
B 6318/SL 23 notářský zápis NZ 162/97 vč.stanov Krajský soud v Brně 17.5.1997 29.5.2002 51
B 6318/SL 22 notářský zápis NZ 85/95 Krajský soud v Brně 5.5.1995 29.5.2002 12
B 6318/SL 21 notářský zápis NZ 208/94 Krajský soud v Brně 21.7.1994 29.5.2002 5
B 6318/SL 20 notářský zápis NZ 169/93 Krajský soud v Brně 15.12.1993 29.5.2002 5
B 6318/SL 19 notářský zápis NZ 185/93 Krajský soud v Brně 2.6.1993 29.5.2002 7
B 6318/SL 18 notářský zápis NZ 92/93 Krajský soud v Brně 13.4.1993 29.5.2002 2
B 6318/SL 9 rozhod. o statut. orgánu ,zápis DR Krajský soud v Brně 10.7.2001 17.8.2001 28.11.2001 1
B 6318/SL 8 notářský zápis NZ 309/2001 vč.změny stanov Krajský soud v Brně 27.6.2001 17.8.2001 28.11.2001 38
B 6318/SL 7 notářský zápis NZ 308/2001 Krajský soud v Brně 27.6.2001 17.8.2001 28.11.2001 10
B 6318/SL 17 notářský zápis NZ 243/99 Krajský soud v Brně 23.6.1999 28.11.2001 10
B 6318/SL 16 notářský zápis NZ 174/96 Krajský soud v Brně 25.5.1996 28.11.2001 6
B 6318/SL 15 notářský zápis NZ 680/92 vč.zakl.l.,stanov Krajský soud v Brně 25.6.1992 28.11.2001 25
B 6318/SL 14 výroční zpráva r. 2000vč.zkrác.úč.z. Krajský soud v Brně 23.5.2001 17.8.2001 28.11.2001 16
B 6318/SL 13 účetní závěrka r.2000,zpr.auditora Krajský soud v Brně 17.8.2001 28.11.2001 50
B 6318/SL 11 rozhod. o statut. orgánu , zápis DR Krajský soud v Brně 27.6.2001 17.8.2001 28.11.2001 2
B 6318/SL 10 rozhod. o statut. orgánu , zápis předst. Krajský soud v Brně 27.6.2001 17.8.2001 28.11.2001 3
B 6318/SL 12 podpisové vzory Ing.Matuška,Ing.Svoboda Krajský soud v Brně 27.6.2001 17.8.2001 17.8.2001 3
B 6318/SL 6 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Brně 4.8.2000 28.8.2000 50
B 6318/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Brně 25.8.1999 25.8.1999 21
B 6318/SL 3 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Brně 11.9.1998 11.9.1998 17
B 6318/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Brně 9.6.1997 9.6.1997 21

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Rovina stavební a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Rovina stavební a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.