ROSH a.s. Praha IČO: 25391976

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ROSH a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25391976.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ROSH a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o ROSH a.s. IČO: 25391976

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 18.9.2007
Spisová značka: B 12363
IČO: 25391976
Obchodní firma: ROSH a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.3.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.3.1998
Obchodní společnost ROSH a.s. je právním nástupcem VIANANDA s.r.o., se sídlem Praha, Nusle, Táborská 752/7, PSČ 140 00, identifikační číslo 268 14 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183572, která zanikla vn itrostátní fúzí sloučením s obchodní společností ROSH a.s. V rámci fúze sloučením přešlo na obchodní společnost ROSH a.s. jmění zanikající obchodní společnosti VIANANDA s.r.o. 1.10.2012
Základní kapitál se snižuje dle § 213c odst. 1 písm. b) obch. zák. o pevnou částku 29,720.000,- Kč, tedy z 57,900.000,- Kč na 28,180.000,- Kč, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi cenných papírů za úplatu odpovídající výši jmen ovité hodnoty akcií vzatých z oběhu. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek provozního kapitálu společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude rozdělena mezi akcionáře. Lhůta pro předložení listinných akcií je nejpozději do 3 měsíců od zápisu výše základního kapitálu. 3.2.2006 - 13.12.2006
Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti ROSH a.s. o zvýšení základního kapitálu 1. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ROSH a.s. se sídlem Orlová - Poruba 140, PSČ: 735 14, identifikační číslo: 25 39 19 76, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 1844 upsáním nových akcií lze p rovést, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií; Konstatuje, že ke dni konání dnešní mimořádné valné hromady byl zcela splacen základní kapitál společnosti ve výši 32,900.000,- Kč, slovy: třicet dva miliony devět set tisíc korun českých; 2. Základní kapitál obchodní společnosti ROSH a.s. se sídlem Orlová - Poruba 140, PSČ: 735 14, identifikační číslo: 25 39 19 76, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 1844 se zvyšuje o částku ve výši 25,000.0 00,- Kč, slovy: dvacet pět milionů korun českých, tedy z částky 32,900.000,- Kč na 57,900.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 2500 ks (slovy: dva tisíce pět set kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě a nebudou regis trovány. 5. Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku; 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin; 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že lhůta činí čtyři (4) týdny ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí; počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen představenstv em společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatelů; akcie budou upsány postupem dle ust. § 205 obchodního zákoníku; 8. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí tak 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; 9. Konstatuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady existuje pohledávka věřitele Mamta Malhotra, nar. 14.10.1962, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, trvale bytem L.B.S. GOVT Coll Fge Kot Putli, Lecture Chemistry, Jaipur, Indie, za společností ROSH a .s., která vznikla na základě: a/ smlouvy o půjčce ze dne 8.2.2003 uzavřené mezi Mamta Malhotra, nar. 14.10.1962, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, trvale bytem L.B.S. GOVT Coll Fge Kot Putli, Lecture Chemistry, Jaipur, Indie a obchodní společností ROSH a.s., se sídlem Orlová - Poru ba, Ostravská 140, PSČ 735 14, IČ: 25 39 19 76, kde pohledávka byla splatná k 7.2.2004. b/ smlouvy o půjčce ze dne 1.2.2003 uzavřené mezi Mamta Malhotra, nar. 14.10.1962, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, trvale bytem L.B.S. GOVT Coll Fge Kot Putli, Lecture Chemistry, Jaipur, Indie a obchodní společností ROSH a.s., se sídlem Orlová - Poru ba, Ostravská 140, PSČ 735 14, IČ: 25 39 19 76, kde pohledávka byla splatná k 31.1.2004. Konstatuje, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení; 10. Připouští se započtení peněžité pohledávky paní Mamta Malhotra, nar. 14.10.1962, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, trvale bytem L.B.S. GOVT Coll Fge Kot Putli, Lecture Chemistry, Jaipur, Indie v nominální výši 25,000.000,- Kč za obchodní společnost í ROSH a.s., se sídlem v Orlové - Porubě, Ostravská 140, PSČ 735 14, IČ 25 39 19 76, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1844, jak vyplývá ze smluv o půjčkách z 1.2.2003 a 8.2.2003, jak jsou citová ny v odstavci II. tohoto notářského zápisu uzavřené mezi Mamta Malhotra, nar. 14.10.1962, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, trvale bytem L.B.S. GOVT Coll Fge Kot Putli, Lecture Chemistry, Jaipur, Indie a společností ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Por uba, IČ 25 39 19 76, zastoupená Ing. Vivkem Ojhou, CSc., jako dlužníkem na půjčky v celkové výši 25,000.000,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu výše uvedených akcií. 11. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdě jších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto mimořádnou valnou hromadou společnosti; * peněžité pohledávky upisovatele, tedy paní Mamta Malhotra, nar. 14.10.1962, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, trvale bytem L.B.S. GOVT Coll Fge Kot Putli, Lecture Chemistry, Jaipur, Indie bude započtena ve výši 25,000.000,- Kč, slovy: dvacet pět mili onů korun českých na splacení emisního kursu akcie upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu; * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady, účinností smlouvy o započtení těchto pohledávek zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs a kcie na zvýšení základního kapitálu; * smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12. Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu obchodní společnosti ROSH a.s., se sídlem v Orlové - Porubě, Ostravská 140, PSČ 735 14, IČ 25 39 19 76, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1844 a  tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti, což je v souladu se zájmy společnosti ROSH a.s. jako celku. 25.10.2004 - 15.2.2005
Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti ROSH a.s. o zvýšení základního kapitálu 8.3.2003 - 23.5.2003
1. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ROSH a.s. se sídlem Orlová - Poruba 140, PSČ: 735 14, identifikační číslo: 25 39 19 76 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 1844 upsáním nových akcií lze provést, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií; Konstatuje, že ke dni konání dnešní mimořádné valné hromady byl zcela splacen základní kapitál společnosti ve výši 19,100.000,-Kč, slovy: devatenáct milionů sto tisíc korun českých; 8.3.2003 - 23.5.2003
2. Základní kapitál obchodní společnosti ROSH a.s. se sídlem Orlová - Poruba 140, PSČ: 735 14, identifikační číslo: 25 39 19 76 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 1844 se zvyšuje o částku ve výši 13,800.000,-Kč, slovy: třináct milionů osm set tisíc korun českých, tedy z částky 19,100.000,-Kč na 32,900.000,-Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 8.3.2003 - 23.5.2003
3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 8.3.2003 - 23.5.2003
4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1380 ks ( slovy: tisíc třista osmdesát kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 8.3.2003 - 23.5.2003
5. Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku; 8.3.2003 - 23.5.2003
6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin; 8.3.2003 - 23.5.2003
7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že lhůta činí čtyři (4) týdny ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí; počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatelů; akcie budou upsány postupem dle ust. § 205 obchodního zákoníku; 8.3.2003 - 23.5.2003
8. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí tak 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých; 8.3.2003 - 23.5.2003
9. Konstatuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady existuje pohledávka akcionáře Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7, za společností ROSH a.s., která vznikla na základě: a/ smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl. obč. zákoníku ze dne 15.11.2002 uzavřené mezi postupitelem Nandan Singh Rawat Ramugalichew Alekamakan, Bhindokarasta, Chand Pole, Jaipur, Indie, č.pasu A 8894841 a postupníkem Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7/752. Touto smlouvou byla postoupená pohledávka ve výši 1,000.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky, která byla poskytnuta dlužníku firmě ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, která byla splatná k 31.12.2001, v souladu se smlouvou o půjčce z 1.10.2001. b/ smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl. obč. zákoníku ze dne 15.11.2002 uzavřené mezi postupitelem Mukulam Plavil Varughese Rajan, Pullikkanal Kizha Kethil House, Panniuzha Adur, Pathamthitta, Dist, Kerala, Indie, č.pasu N 759136 a postupníkem Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7/752. Touto smlouvou byla postoupená pohledávka ve výši 1,800.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky, která byla poskytnuta dlužníku firmě ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, která byla splatná k 30.11.2002, v souladu se smlouvou o půjčce z 1.7.2002. c/ smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl. obč. zákoníku ze dne 15.11.2002 uzavřené mezi postupitelem Mukulam Plavil Varughese Rajan, Pullikkanal Kizha Kethil House, Panniuzha Adur, Pathamthitta, Dist, Kerala, Indie, č.pasu N 759136 a postupníkem Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7/752. Touto smlouvou byla postoupená pohledávka ve výši 1,000.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky, která byla poskytnuta dlužníku firmě ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, která byla splatná k 28.2.2002, v souladu se smlouvou o půjčce ze dne 1.12.2001. d/ smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl. obč. zákoníku ze dne 15.11.2002 uzavřené mezi postupitelem Naman Ojha, Bhilwara, Shahpura, Rawala Ghat, Indie, č.pasu B 0581085 a postupníkem Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7/752. Touto smlouvou byla postoupená pohledávka ve výši 2,000.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky, která byla poskytnuta dlužníku firmě ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, která byla splatná k 31.12.2002, v souladu se smlouvou o půjčce ze dne 1.1.2002 a pohledávka Ing. Jana Ojha, CSc, r.č. 62-01-08/0276, bytem Orlová-Město, k Holotovci 560, za společností ROSH a.s., která vznikla na základě: smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl. obč. zákoníku ze dne 15.11.2002 uzavřené mezi postupitelem Naman Ojha, Bhilwara, Shahpura, Rawala Ghat, Indie, č.pasu B 0581085 a postupníkem Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7/752. Touto smlouvou byla postoupená pohledávka ve výši 8,000.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky, která byla poskytnuta dlužníku firmě ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, která byla splatná k 31.12.2002, v souladu se smlouvou o půjčce ze dne 1.1.2002. Konstatuje, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení; 8.3.2003 - 23.5.2003
10. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy pana Ing. Vivka Ojhy, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7, v nominální výši 5,800.000,-Kč za obchodní společností ROSH a.s. se sídlem v Orlové - Porubě, Ostravská 140, PSČ 735 14 IČ 25 39 19 76, která je zapsána v obchodním rejsříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1844 jak vyplývá ze smluv o postoupení pohledávek z 15.11.2002, jak jsou citovány v odstavci II. článku 9. tohoto notářského zápisu uzavřené mezi Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7/752, jako věřitelem a společností ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, IČ 25 39 19 76, zastoupená Ing. Vivkem Ojhou, CSc., jako dlužníkem na půjčku 5,800.000,-Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu výše uvedených akcií upisovatele. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy paní Ing. Jana Ojha, CSc., r.č. 62-01-08/0276, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, v nominální výši 8,000.000,-Kč za obchodní společností ROSH a.s., se sídlem v Orlové - Porubě, Ostravská 140, PSČ 735 14 IČ 25 39 19 76, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1844 jak vyplývá ze smluv o postoupení pohledávky podle § 524 obč. zák., jak jsou citovány v odstavci II. článku 9. tohoto notářského zápisu. 8.3.2003 - 23.5.2003
11. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto mimořádnou valnou hromadou společnosti; * peněžitá pohledávka upisovatele, tedy pana Ing. Vivka Ojhy, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7, bude započtena ve výši 5,800.000,-Kč., slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých na splacení emisního kursu akcie upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu; * peněžitá pohledávka upisovatele, tedy paní Ing. Jany Ojha, CSc., r.č. 62-01-08/0276, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, bude započtena ve výši 8,000 000,-Kč., slovy: osm milionů korun českých na splacení emisního kursu akcie upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu; * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; * smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8.3.2003 - 23.5.2003
12. Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu obchodní společnosti ROSH a.s., se sídlem v Orlové - Porubě, Ostravská 140, PSČ 735 14, IČ 25 39 19 76, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1844 a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti, což je v souladu se zájmy společnosti ROSH a.s. jako celku. 8.3.2003 - 23.5.2003
Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti ROSH a.s. o zvýšení základního kapitálu 6.11.2001 - 15.2.2002
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ROSH a.s. se sídlem Orlová-Poruba 140, PSČ: 735 14, identifikační číslo: 25 39 19 76, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 1844 upsáním nových akcií lze provést, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií; Konstatuje, že ke dni konání dnešní mimořádné valné hromady byl zcela splacen základní kapitál společnosti ve výši 10,000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých; 6.11.2001 - 15.2.2002
Základní kapitál obchodní společnosti ROSH a.s. se sídlem Orlová-Poruba 140, PSČ: 735 14, identifikační číslo: 25 39 19 76, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 1844 se zvyšuje o částku ve výši 9,100.000,-Kč, slovy: devět milionů sto tisíc korun českých. 6.11.2001 - 15.2.2002
Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 6.11.2001 - 15.2.2002
Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 6.11.2001 - 15.2.2002
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 91 ks (slovy: devadesát jeden kus) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 6.11.2001 - 15.2.2002
Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku; 6.11.2001 - 15.2.2002
Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin; 6.11.2001 - 15.2.2002
Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že lhůta činí čtyři (4) týdnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí; počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele; akcie budou upsány postupem dle ust. § 205 obchodního zákoníku; 6.11.2001 - 15.2.2002
Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí tak 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých; 6.11.2001 - 15.2.2002
Konstatuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady existuje pohledávka akcionáře Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7, za společností ROSH a.s., která vznikla na základě: 6.11.2001 - 15.2.2002
smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2000 uzavřené mezi Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7/752, jako věřitelem a společností ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, IČ 25 39 19 76, zastoupená Ing. Vivkem Ojhou, CSc., jako dlužníkem na půjčku 4,500.000,-Kč. 6.11.2001 - 15.2.2002
a pohledávka Ing. Jana Ojha, CSc., r.č. 62-61-08/0276, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, za společností ROSH a.s., která vznikla na základě: 6.11.2001 - 15.2.2002
smlouvy o půjčce ze dne 6.9.1999 uzavřené mezi Mukulam Plavil Varughese Rajan, nar. 24.9.1944, číslo pasu N 759136, Pullikkanal Kisha Kedhil House, Panniuzha Adur, Puthanan Tilla, Kerala, India, jako věřitelem a společností ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, IČ 25 39 19 76, zastoupená Ing. Vivkem Ojha, CSc., jako dlužníkem na půjčku 4,700.000,-Kč a smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl. občanského zákoníku uzavřenou mezi Mukulam Plavil Varughese Rajan, Pullikkanal Kizha Kethil House, Panniuzha Adur, Puthanan Tilla, Kerala, India a Ing. Janou Ojha, CSc., r.č. 62-61-08/0276, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560 o postoupení pohledávky ve výši 4,600.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky vůči firmě ROSH a.s., ul. Ostravská 140, 735 14 Orlová-Poruba, která je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. 6.11.2001 - 15.2.2002
Konstatuje, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení; 6.11.2001 - 15.2.2002
Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy pana Ing. Vivka Ojhy, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7, v nominální výši 4 500 000,- Kč za obchodní společností ROSH a.s., se sídlem v Orlové-Porubě, Ostravská 140, PSČ 735 14, IČ 25 39 19 76, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., vložce 1844 jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2000 uzavřené mezi Ing. Vivek Ojha, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7/752, jako věřitelem a společností ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, IČ 25 39 19 76, zastoupená Ing. Vivkem Ojhou, CSc., jako dlužníkem na půjčku 4,500.000,-Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu výše uvedených akcií upisovatele. 6.11.2001 - 15.2.2002
Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy paní Ing. Jana Ojha, CSc., r.č. 62-61-08/0276, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, v nominální výši 4 600 000,-Kč za obchodní společností ROSH a.s., se sídlem v Orlové-Porubě, Ostravská 140, PSČ 735 14,IČ 25 39 19 76, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1844 jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 6.9.1999 uzavřené mezi Mukulam Plavil Varughese Rajan, nar. 24.9.1944, číslo pasu N 759136, Pullikkanal Kisha Kedhil House, Panniuzha Adur, Puthanan Tilla, Kerala, India, jako věřitelem a společností ROSH a.s., Ostravská 140, Orlová-Poruba, IČ 25 39 19 76, zastoupená Ing. Vivkem Ojha, CSc., jako dlužníkem na půjčku 4,700.000,-Kč, a ze smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl. občanského zákoníku uzavřenou mezi Mukulam Plavil Varughese Rajan, Pullikkanal Kizha Kethil House, Panniuzha Abur, Puthanan Tilla, Kerala, India a Ing. Janou Ojha, CSc., r.č. 62-61-08/0276, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560 o postoupení pohledávky ve výši 4.600.000,-Kč z titulu poskytnuté půjčky vůči firmě ROSH a.s., ul. Ostravská 140, 735 14 Orlová-Poruba, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu výše uvedených akcií upisovatele. 6.11.2001 - 15.2.2002
Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: 6.11.2001 - 15.2.2002
smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto mimořádnou valnou hromadou společnosti; * peněžitá pohledávka upisovatele, tedy pana Ing. Vivka Ojhy, CSc., r.č. 61-05-19/2599, bytem Praha 4, Táborská 7, bude započtena ve výši 4 500 000,-Kč, slovy: čtyři miliony pětset tisíc korun českých na splacení emisního kursu akcie upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu; * peněžitá pohledávka upisovatele, tedy paní Ing. Jany Ojha, CSc., r.č. 62-61-08/0276, bytem Orlová-Město, K Holotovci 560, bude započtena ve výši 4 600 000,-Kč, slovy: čtyři miliony šestset tisíc korun českých na splacení emisního kursu akcie upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu; * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; * smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.11.2001 - 15.2.2002
Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu obchodní společnost ROSH a.s., se sídlem v Orlové-Porubě, Ostravská 140, PSČ 735 14, IČ 25 39 19 76, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1844 a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti, což je v souladu se zájmy společnosti ROSH a.s. jako celku. 6.11.2001 - 15.2.2002
Valná hromada společnosti dne 2.4.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti ze stávajícího 1.000.000,- Kč o 9.000.000,- Kč na 10.000.000,- Kč. 9.4.1999 - 15.2.2002
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 9.4.1999 - 15.2.2002
Na zvýšení základního jmění bude upsáno 900 ks kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá v listinné podobě. Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 9.4.1999 - 15.2.2002
Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Přednostní právo k úpisu akcií lze vykonat v sídle společnosti v Orlové-Porubě, Ostravská 140 ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 9.4.1999 - 15.2.2002
Na jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 9 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. 9.4.1999 - 15.2.2002
S využitím přednostního práva bude upsáno všech 900 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá v listinné podobě. Dnem rozhodným pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. 9.4.1999 - 15.2.2002
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. 9.4.1999 - 15.2.2002
Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Orlová-Poruba, Ostravská 140 a takto lze upsat akcie ve lhůtě 14 dnů, počínaje 15 dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 9.4.1999 - 15.2.2002
Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč na jednu akcii. 9.4.1999 - 15.2.2002
Každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upisovaných akcií nejpozději v den úpisu akcií, zbytek emisního kursu je povinen splatit do 1 roku ode dne úpisu akcií a to na účet společnosti 193583370217/0100. 9.4.1999 - 15.2.2002

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25391976
Obchodní firma: ROSH a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 4.3.1998
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25391976
Firma: ROSH a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.3.1998

Kontakty na ROSH a.s. IČO: 25391976

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vlastislavova 1636/7 , Praha 140 00 4.3.2019
Sídlo: Čestmírova 217/22 , Praha 140 00 12.4.2014 - 4.3.2019
Sídlo: Táborská 752 , 140 00 Praha Česká republika
13.8.2007 - 12.4.2014
Sídlo: Ostravská 140 , Orlová 735 14 4.3.1998 - 13.8.2007

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Čestmírova 217/22, Praha 140 00

Obory činností ROSH a.s. IČO: 25391976

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.12.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.12.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.4.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 16.4.2007 - 1.12.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.2.2005
zprostředkovatelská činnost 4.1.2001 - 1.12.2014
přípravné práce pro stavby 4.1.2001 - 1.12.2014
správa a údržba nemovitostí 4.1.2001 - 1.12.2014
hostinská činnost 4.3.1998
provozování cestovní kanceláře 4.3.1998 - 1.12.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.3.1998 - 1.12.2014
poradenská a konzultační činnost v oblasti zahraničního obchodu 4.3.1998 - 1.12.2014
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování i jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytových a nebytových prostor 4.3.1998 - 1.12.2014
reklamní činnost 4.3.1998 - 1.12.2014
organizování kursů, konferencí, výstav a přednášková činnost v oblasti joga, Ajurvédá, indické filosofie, astrologie, indické hudby, meditace 4.3.1998 - 1.12.2014
šití textilních oděvů, výroba látek z příze 4.3.1998 - 1.12.2014
vydavatelská činnost 4.3.1998 - 1.12.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.12.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Těšínská 1316 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1012093247
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 9.3.2018
Provozovna č. 2
Provozovna: 28. října 241/54 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1012726843
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 10.5.2019

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Těšínská 1316 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1012093247
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.3.2018

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Těšínská 1316 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1012093247
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.3.2018

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.2006

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Těšínská 1316 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1012093247
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.3.2018

Živnost č. 6 Holičství, kadeřnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.10.2019
Provozovna č. 1
Provozovna: Těšínská 1316 , Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny: 1012093247
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.10.2019
Provozovna č. 2
Provozovna: Táborská 829/4 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012954838
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.10.2019

Živnost č. 7 Organizování kursů, konferencí, výstav a přednášková činnost v oblasti jógy, Ajurvédá, indické filosofie, astrologie, indické hudby, meditace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Poradenská a konzultační činnost v oblasti zahraničního obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 1.4.2001

Živnost č. 11 Vydavatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování i jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytových a nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Šití textilních oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba látek z příze

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tkaní textilií
Výroba ostatních svrchních oděvů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Vedení firmy ROSH a.s. IČO: 25391976

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně statutární ředitel. 1.12.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společn osti. 25.6.2008 - 1.12.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek vždy jen jeho předseda. 16.4.2007 - 25.6.2008
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně a bez omezení. 4.3.1998 - 16.4.2007
Jméno: Ing. Vivek Ojha CSc. 1.12.2014
Funkce: statátrní ředitel
Trvání členství: od 12.11.2014
Ve funkci: od 12.11.2014
Adresa: Táborská 752/7, Praha 140 00
Jméno: Sudhir Viswanath 4.3.1998 - 23.3.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Plot No. 12, Satyendra Coloney, Laxmi Nagar. Ajmer Road., Jaipur. 302006 (Raj) Indie
Jméno: Mukulam Plavil Varughese Rajan 4.3.1998 - 25.10.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.4.2004
Adresa:
Pullikkanal Kizha Kethil House, Panniuzha Adur, Pathamthitta, Dist, Kerala
Jméno: Ing. Vivek Ojha CSc. 4.3.1998 - 15.2.2005
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Táborská 752/7, Praha 140 00
Jméno: Jindřiška Hamalová 23.3.2000 - 15.2.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Tesly 965, Petřvald 735 41
Jméno: Mamta Malhotra 25.10.2004 - 16.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2004 do 6.3.2007
Adresa:
L.B.S. GOVT Coll Fge Kot Putli, Lecture Chemistry, Jaipur, Indie
Jméno: Jindřiška Hamalová 15.2.2005 - 16.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.3.2007
Adresa: K Holotovci 527 , 735 11 Orlová Česká republika
Jméno: Ing. Vivek Ojha CSc. 15.2.2005 - 25.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 1.3.2008
Adresa: Táborská 752/7, Praha 140 00
Jméno: Raju Thakur 25.4.2008 - 26.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2008 do 31.3.2012
Adresa: Ostravská 140, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Vivek Ojha CSc. 26.4.2012 - 1.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2012 do 12.11.2014
Adresa: Táborská 752/7, Praha 140 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jana Ojhová 4.3.1998 - 7.6.1999
Funkce: člen
Adresa: K Holotovci 560, Orlová 735 11
Jméno: Rudolf Hamala 4.3.1998 - 15.2.2005
Funkce: člen
Adresa: U Tesly 965, Petřvald 735 41
Jméno: Michal Soukup 4.3.1998 - 16.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 6.3.2007
Adresa: Fischerova 723/28, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jana Ojha 7.6.1999 - 16.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 6.3.2007
Adresa: K Holotovci 560, Orlová 735 11
Jméno: Rudolf Hamala 15.2.2005 - 16.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 6.3.2007
Adresa: K Holotovci 527 , 735 11 Orlová Česká republika
Jméno: Yadav Vijay Bahadur Singh 16.4.2007 - 25.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2007 do 1.3.2008
Adresa: Ostravská 140, Orlová 735 14
Jméno: Ajay Khinchi 16.4.2007 - 24.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2007 do 4.5.2012
Ve funkci: od 6.3.2007 do 4.5.2012
Adresa: Ostravská 140, Orlová 735 14
Jméno: Michal Soukup 16.4.2007 - 1.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2007 do 12.11.2014
Adresa: Fischerova 723/28, Olomouc 779 00
Jméno: Mahendra Singh 25.4.2008 - 1.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2008 do 12.11.2014
Adresa: Ostravská 140, Orlová 735 14
Jméno: Bořivoj Mrázek 20.2.2013 - 1.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2013 do 12.11.2014
Adresa: Na Parcelaci 100, Petřvald 735 41

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vivek Ojha CSc.

Vlastníci firmy ROSH a.s. IČO: 25391976

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 28 180 000 Kč 100% 13.12.2006
zakladni 57 900 000 Kč 100% 15.2.2005 - 13.12.2006
zakladni 32 900 000 Kč 100% 23.5.2003 - 15.2.2005
zakladni 19 100 000 Kč 100% 15.2.2002 - 23.5.2003
zakladni 10 000 000 Kč 100% 13.12.1999 - 15.2.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 4.3.1998 - 13.12.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 818 16.4.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 818 13.12.2006 - 16.4.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 790 15.2.2005 - 13.12.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 290 23.5.2003 - 15.2.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 910 15.2.2002 - 23.5.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 13.12.1999 - 15.2.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 4.3.1998 - 13.12.1999

Sbírka Listin ROSH a.s. IČO: 25391976

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 12363/SL 49 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 15.2.2016 17.2.2016 18
B 12363/SL 48 notářský zápis [NZ 2394/2014], stanovy společnosti NZ 2394/2014 Městský soud v Praze 12.11.2014 28.11.2014 3.12.2014 30
B 12363/SL 47 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 8.4.2014 25.4.2014 11
B 12363/SL 46 účetní závěrka r.2012 + rozh.jed.spol. Městský soud v Praze 31.12.2012 15.5.2013 20.5.2013 12
B 12363/SL 45 účetní závěrka r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.2.2013 7.2.2013 6
B 12363/SL 44 účetní závěrka r. 2012 - rozhod.jed.člena předst. Městský soud v Praze 31.12.2012 5.2.2013 6.2.2013 11
B 12363/SL 43 účetní závěrka r. 2011 + rozhod.jed.člena předst. Městský soud v Praze 31.12.2011 5.2.2013 6.2.2013 10
B 12363/SL 42 účetní závěrka r. 2009 + rozhod.jed.člena předst.spol. Městský soud v Praze 31.12.2009 5.2.2013 6.2.2013 15
B 12363/SL 41 účetní závěrka r. 2010 + rozhod.jed.člena předst. Městský soud v Praze 31.12.2010 5.2.2013 6.2.2013 10
B 12363/SL 40 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 11.9.2012 13.9.2012 3.10.2012 19
B 12363/SL 39 notářský zápis NZ 299/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 11.9.2012 13.9.2012 3.10.2012 21
B 12363/SL 38 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 30.7.2012 30.7.2012 31.7.2012 7
B 12363/SL 37 ostatní - plná moc k fúzi Městský soud v Praze 30.7.2012 30.7.2012 31.7.2012 3
B 12363/SL 36 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.3.2012 2.5.2012 3.5.2012 3
B 12363/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 5.1.2009 7.1.2009 27
B 12363/SL 33 notářský zápis -NZ259/08 Městský soud v Praze 14.5.2008 4.7.2008 4
B 12363/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.3.2008 15.5.2008 1
B 12363/SL 31 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 1.3.2008 15.5.2008 2
B 12363/SL 30 notářský zápis Nz 331/2007 RJS VH zm.síd. Městský soud v Praze 9.8.2007 10.8.2007 16.8.2007 2
B 12363/SL 29 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv. Městský soud v Praze 26.6.2006 4.7.2006 37
B 12363/SL 28 notářský zápis Nz 31/2006 vč. rozh. VH Městský soud v Praze 25.1.2006 9.2.2006 5
B 12363/SL 27 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Městský soud v Praze 27.6.2005 28.6.2005 35
B 12363/SL 26 ostatní dohoda o započt.pohl. Městský soud v Praze 19.11.2004 17.2.2005 4
B 12363/SL 25 notářský zápis NZ 220/2004 vč. sml. o ups.akc Městský soud v Praze 15.11.2004 17.2.2005 4
B 12363/SL 24 notářský zápis NZ 219/2004 vč. osv. VH Městský soud v Praze 15.11.2004 17.2.2005 11
B 12363/SL 23 notářský zápis Nz 94/2004 Městský soud v Praze 27.10.2004 15
B 12363/SL 4 notářský zápis NZ 254/2001 vč. osvědč. Městský soud v Praze 20.8.2001 5.8.2004 13.8.2004 15
B 12363/SL 22 výroční zpráva r. 2003,úč.z., zpr.audit.,příl Městský soud v Praze 5.8.2004 13.8.2004 33
B 12363/SL 21 výroční zpráva r. 2002,úč.z.,příl.,zpr.audit. Městský soud v Praze 5.8.2004 13.8.2004 39
B 12363/SL 20 výroční zpráva r.2000,úč.z.,zpr.audit. Městský soud v Praze 5.8.2004 13.8.2004 27
B 12363/SL 17 výroční zpráva r. 1999, úč.z.,zpr.audit. Městský soud v Praze 5.8.2004 13.8.2004 19
B 12363/SL 16 výroční zpráva r. 1998,úč.z.,zpr.audit. Městský soud v Praze 5.8.2004 13.8.2004 18
B 12363/SL 19 notářský zápis NZ 433/2002 Městský soud v Praze 18.12.2002 27.5.2003 17
B 12363/SL 18 notářský zápis Nz 63/2003 Městský soud v Praze 4.4.2003 24.4.2003 28.4.2003 6
B 12363/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.9.2002 27.9.2002 8
B 12363/SL 14 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.uzávěrky Městský soud v Praze 16.9.2002 18.9.2002 32
B 12363/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Městský soud v Praze 4.1.1999 11.6.2002 13.6.2002 2
B 12363/SL 12 účetní závěrka r. 2000 Městský soud v Praze 11.6.2002 13.6.2002 22
B 12363/SL 11 účetní závěrka r. 1999 Městský soud v Praze 11.6.2002 13.6.2002 15
B 12363/SL 10 účetní závěrka r. 1998 Městský soud v Praze 11.6.2002 13.6.2002 13
B 12363/SL 9 notářský zápis NZ 328/2001 Městský soud v Praze 21.11.2001 25.2.2002 5
B 12363/SL 8 notářský zápis NZ 254/2001 Městský soud v Praze 20.8.2001 23.8.2001 28.11.2001 15
B 12363/SL 7 notářský zápis NZ 328/2000 Městský soud v Praze 22.12.2000 22.12.2000 4.1.2001 3
B 12363/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Městský soud v Praze 23.2.2000 13.3.2000 23.3.2000 4
B 12363/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Městský soud v Praze 14.1.2000 18.1.2000 23.3.2000 5
B 12363/SL 3 notářský zápis NZ 954/99 Městský soud v Praze 24.11.1999 7.12.1999 13.12.1999 7
B 12363/SL 2 notářský zápis NZ 255/99 Městský soud v Praze 2.4.1999 6.4.1999 9.4.1999 4
B 12363/SL 1 notářský zápis NZ 38/98-zakl.smlouva,stanovy Městský soud v Praze 20.1.1998 30.1.1998 4.3.1998 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ROSH a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ROSH a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.