Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycany IČO: 26360900

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Rokycanská nemocnice, a.s., která sídlí v obci Rokycany a bylo jí přiděleno IČO 26360900.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Rokycanská nemocnice, a.s. se sídlem v obci Rokycany byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Masérské, rekondiční a regenerační služby , Čištění a praní textilu a oděvů , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Rokycanská nemocnice, a.s. IČO: 26360900

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 26.8.2003
Spisová značka: B 1071
IČO: 26360900
Obchodní firma: Rokycanská nemocnice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.8.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.8.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29.4.2019 o zvýšení základního kapitálu: - základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. ve výši 108.670.000 Kč se zvyšuje o částku 4.000.000 Kč na částku 112.670.000 Kč - upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 400 kusů nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000 Kč - všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366 - akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky - předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti peněžitým vkladem ve výši 4.000.000 Kč způsobem dle § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností - peněžitý vklad jediného akcionáře ve výši 4.000.000 Kč je určen na pořízení polohovatelných lůžek a nočních stolků pro lůžková oddělení nemocnice, jež jsou nezbytné k provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejichž posky továním je společnost pověřena - jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli bude poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií - emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen do 30 dnů od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti číslo 35-0060900297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 13.6.2019
Plzeňský kraj jako jediný akcionář společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., při výkonu působnosti valné hromady této společnosti přijal dne 17.12.2014 toto rozhodnutí: Jediný akcionář rozhoduje v působnosti valné hromady v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., upsáním nových akcií a splacením jejich emisního ku rzu peněžitým vkladem jediného akcionáře takto: - základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., ve výši 90.670.000 Kč (slovy: devadesát milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na částku 108.670.000 Kč (slovy: je dno sto osm milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) - upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 1.800 (slovy: jednoho tisíce osmi set) kusů nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366 - akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky - předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností a splatí je peněžitým vkladem ve výši 18. 000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - peněžitý vklad jediného akcionáře ve výši 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) je určen na pořízení počítačového tomografu (CT přístroje) nezbytného k provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejichž posky továním je společnost pověřena - jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli je poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií - emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen do 30 (slovy: třiceti) dnů od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č.ú.: 35-0060900297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 26.2.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 13.8.2014 - 5.10.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 13.8.2014 - 5.10.2017
Plzeňský kraj jako jediný akcionář společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti podle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění dne 28.8.2009 přijal rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu: Jediný akcionář rozhodl dne 28. srpna 2009 takto: a) Základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. se zvyšuje o částku 7.000.000,-- Kč (slovy sedm miliónů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 Obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti Rokycanské nemocnice, a.s. se zvyšuje z částky 83.670.000,-- Kč (slovy osmdesát tři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých) o částku 7.000.000,-- Kč (slovy sedm miliónů korun českých) na částku 90.670.000,-- Kč (slovy devadesát miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. po zvýšení činí 90.670.000,-- Kč (slovy devadesát miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a  zvýšení finanční stability společnosti. b) Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu vydávat 700 kusů (slovy sedm set kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé jedné akcie. Akcie nebudou kótov ány na regulovaném trhu. c) Všechny výše specifikované nově vydané akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem, Plzeňským krajem s využitím přednostního práva způsobem dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, t.j. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcioná ř se společností Rokycanská nemocnice, a.s. Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán společností Rokycanská nemocnice, a.s. nejpozději do 30 (třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o  upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle jedinému akcionáři doporučeným dopisem na adresu Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, k rukám hejtmanky kraje nebo tento návrh smlouvy osobně doručí jedinému akcionáři proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. Místem pro upisování nových akcií je sídlo jediného akcionáře, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního prá va k úpisu akcií je následující den po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Emisní kurs všech nově vydaných akcií činí 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem. e) Upisovatel je povinen v souladu s ust. § 204 odst. 4 obchodního zákoníku splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., č.ú.: 35-60900297/0100 vedený u Komerční banky a.s. tak, že celý emisní kurs j e povinen splatit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. f) Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. 12.10.2009 - 16.12.2009
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.10. 2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnoti z původní částky 66.510.000,- Kč, slovy: šedesát šest milionů pět set deset tisíc korun českých, o částku ve výši 17.160.000, - Kč, slovy: sedmnáct milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých, na částku celkem 83.670.000,- Kč, slovy: osmdesát tři miliony šest set sedmdesát tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupov a 18, PSČ 306 13, IČ: 708 90 366 ve výši 17.160.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z příspěvkové o rganizace Nemocnice Rokycany a týkají se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 708 90 366. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským so udem v Plzni a skončí uplynutím třicet kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch.zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 17.160 .000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští.Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výši 17.160.000,- K č na zvláštní účet obchodní společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 35-0060900297/0100. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovi tá hodnota nových akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 1716 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč. 23.10.2008 - 19.11.2008
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 1. 11. 2004 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 23.850.000,- Kč o částku 42.660.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 66.510.000,- Kč, a to: a) peněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 5.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: shromáždění finančních prostředků pro investiční činnost s polečnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií peněžitými vklady v rozsahu 5.000.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet obchodní společnosti, vedený u peněžného ústavu, Komerční banka, a.s., pobočka Rokycany, č.ú. 35-0060900297/0100. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 500 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. b) nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 37.660.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: jedná se o majetek potřebný k provozní a odborné činnosti obchodní společnosti, nutný pro její další podnikatelskou činnost v souladu s předmětem její činnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, výše ocen ění 37.660.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedeným. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 3.766 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře - Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor movitých věcí popsaný ve znaleckém posudku Ing. Jaroslavy Medvědové, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, a tento znalecký posudek tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. Hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře Plzeňského kraje je určena celkem na částku 37.660.000,- Kč, a to znaleckým posudkem soudní znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni. 14.3.2005 - 16.7.2005

Aktuální kontaktní údaje Rokycanská nemocnice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26360900
Obchodní firma: Rokycanská nemocnice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Rokycany
Vznik první živnosti: 1.3.2004
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26360900
Firma: Rokycanská nemocnice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rokycany
Základní územní jednotka: Rokycany
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 26.8.2003

Kontakty na Rokycanská nemocnice, a.s. IČO: 26360900

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Voldušská 750 , Rokycany 337 01 13.8.2014
Sídlo: Voldušská 750 , Rokycany 337 01 26.8.2003 - 13.8.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Voldušská 750, Rokycany 337 01

Obory činností Rokycanská nemocnice, a.s. IČO: 26360900

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotních služeb 13.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a ž 3 živnostenského zákona 29.5.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 29.5.2014
čištění a praní textilu a oděvů 29.5.2014
hostinská činnost 6.4.2004
masérské, rekondiční a regenerační služby 6.4.2004
realitní činnost 6.4.2004 - 29.5.2014
specializovaný maloobchod 6.4.2004 - 29.5.2014
výroba potravinářských výrobků 6.4.2004 - 29.5.2014
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 6.4.2004 - 29.5.2014
provozování nestátního zdravotnického zařízení 26.8.2003 - 13.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Voldušská 750 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1009443674
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2004

Živnost č. 2 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Voldušská 750 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1009443674
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2004

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Voldušská 750 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1009443674
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2004

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Voldušská 750 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1009443674
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 14.2.2014

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Voldušská 750 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1009443674
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.2.2014

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ústavní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Rokycanská nemocnice, a.s. IČO: 26360900

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 5.10.2017
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 13.8.2014 - 5.10.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. 25.9.2009 - 13.8.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 6.4.2004 - 25.9.2009
Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat. 26.8.2003 - 6.4.2004
Jméno: Ing. Marek Kýhos MBA 5.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2017
Adresa: Brněnská 949/3, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Michal Filař 11.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2017
Ve funkci: od 1.6.2018
Adresa: Rabštejnská 1565/9, Plzeň 323 00
Jméno: Mgr. Jaroslav Šíma MBA 9.8.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2017
Ve funkci: od 20.7.2018
Adresa: 18, Boršov nad Vltavou 370 01
Jméno: Ing. Miroslav Duchek 26.8.2003 - 6.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.8.2003 do 15.9.2003
Adresa: Sokolovská 1130/124, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Vladimír Gabriel 6.4.2004 - 5.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.9.2003
Adresa: Vrchlického 1578/4, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Vladimír Gabriel 5.6.2006 - 18.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.9.2003 do 26.6.2007
Adresa: Pod Kopcem 605/4, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. František Janeček 18.7.2007 - 25.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 31.8.2009
Adresa: K Starým valům 357/17, Plzeň 326 00
Jméno: František Bláha 25.9.2009 - 3.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2009 do 27.1.2011
Adresa: 19, Břasy 338 24
Jméno: MUDr. František Jirava 25.9.2009 - 29.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2009 do 17.2.2014
Ve funkci: od 17.9.2009 do 17.2.2014
Adresa: 159, Holoubkov 338 01
Jméno: MUDr. Hana Perková 25.9.2009 - 13.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2009
Ve funkci: od 17.9.2009
Adresa: Pod Ohradou 70, Rokycany 337 01
Jméno: Mgr. Josef Baum 3.3.2011 - 13.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011
Adresa: Pražská 249, Mýto 338 05
Jméno: Mgr. Jan Karásek 29.5.2014 - 13.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2014
Adresa: Na Chmelnicích 1225, Přeštice 334 01
Jméno: MUDr. Hana Perková 13.8.2014 - 16.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2009 do 1.9.2014
Ve funkci: od 17.9.2009 do 1.9.2014
Adresa: Pod Ohradou 70, Rokycany 337 01
Jméno: Mgr. Josef Baum 13.8.2014 - 1.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 27.1.2016
Adresa: Pražská 249, Mýto 338 05
Jméno: Mgr. Jan Karásek 13.8.2014 - 5.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2014 do 15.5.2017
Adresa: Na Chmelnicích 1225, Přeštice 334 01
Jméno: Václav Kočí 1.4.2016 - 5.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.1.2016 do 15.5.2017
Ve funkci: od 24.2.2016 do 15.5.2017
Adresa: K Lesu 1001, Rokycany 337 01
Jméno: MUDr. Hana Perková MBA 16.5.2015 - 4.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2014 do 30.11.2017
Ve funkci: od 1.9.2014 do 30.11.2017
Adresa: Pod Ohradou 70, Rokycany 337 01
Jméno: Mgr. Jaroslav Šíma MBA 5.10.2017 - 11.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2017
Ve funkci: od 13.7.2017 do 1.6.2018
Adresa: 18, Boršov nad Vltavou 370 01
Jméno: Ing. Michal Filař 5.10.2017 - 11.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2017
Adresa: Rabštejnská 1565/9, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Jiří Veverka 4.1.2018 - 9.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2017 do 30.6.2018
Ve funkci: od 1.12.2017 do 30.6.2018
Adresa: Albrechtická 2252/37, Krnov 794 01
Jméno: Mgr. Jaroslav Šíma MBA 11.6.2018 - 9.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2017
Adresa: 18, Boršov nad Vltavou 370 01
Jméno: MUDr. Alan Sutnar Ph.D. 5.10.2017 - 10.6.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2017 do 31.3.2019
Adresa: Lábkova 838/79, Plzeň 318 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Václav Šlajs 5.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017
Ve funkci: od 13.6.2017
Adresa: Tachovská 1385/67, Plzeň 323 00
Jméno: Mgr. Jan Šašek 5.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017
Adresa: Raisova 816, Rokycany 337 01
Jméno: MUDr. Josef Perk 9.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2018
Adresa: Pod Ohradou 70, Rokycany 337 01
Jméno: Prof. MUDr. Karel Novák Dr.Sc. 26.8.2003 - 16.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.8.2003 do 26.11.2004
Adresa: Žižkova 748, Rokycany 337 01
Jméno: Stanislav Rampas 26.8.2003 - 16.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.8.2003 do 26.11.2004
Adresa: Hlavní 61, Ejpovice 337 01
Jméno: MUDr. Josef Perk 26.8.2003 - 16.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.8.2003 do 6.10.2004
Adresa: Pod Ohradou 70, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Miroslav Jaroš 16.7.2005 - 5.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2005
Adresa: Zámostí 175, Radnice 338 28
Jméno: Prof. MUDr. Karel Novák Dr. Sc. 16.7.2005 - 27.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2005 do 31.12.2008
Adresa: Žižkova 748, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Miroslav Jaroš 5.6.2006 - 27.2.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2005 do 31.12.2008
Ve funkci: od 14.11.2005 do 31.12.2008
Adresa: Zámostí 175, Radnice 338 28
Jméno: František Bláha 27.2.2009 - 25.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2009 do 31.8.2009
Adresa: 19, Břasy 338 24
Jméno: MUDr. Josef Perk 16.7.2005 - 16.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2004 do 18.11.2009
Adresa: Pod Ohradou 70, Rokycany 337 01
Jméno: Doc. Ing. Jaroslav Tuček CSc. 27.2.2009 - 16.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2009
Adresa: Pražská 612, Rokycany 337 01
Jméno: Pavel Behenský 16.12.2009 - 26.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2009 do 25.8.2011
Adresa: 156, Holoubkov 338 01
Jméno: Doc. Ing. Jaroslav Tuček CSc. 16.12.2009 - 30.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2009 do 18.2.2013
Ve funkci: od 2.4.2009 do 18.2.2013
Adresa: Pražská 612, Rokycany 337 01
Jméno: Antonín Přikryl 26.9.2011 - 30.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2011 do 18.2.2013
Adresa: Roháčova 703, Rokycany 337 01
Jméno: Václav Grűner 30.4.2013 - 29.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2013 do 17.2.2014
Ve funkci: od 26.3.2013 do 17.2.2014
Adresa: 291, Žihle 331 65
Jméno: Anna Bauerová 16.12.2009 - 13.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2009
Adresa: Bezručova 395, Rokycany 337 01
Jméno: Anna Bauerová 13.8.2014 - 16.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2009 do 18.11.2014
Adresa: Bezručova 395, Rokycany 337 01
Jméno: Jaromír Drozd 30.4.2013 - 5.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2013 do 22.5.2017
Adresa: Krašovská 1732/22, Plzeň 323 00
Jméno: Jitka Hejlová 29.5.2014 - 5.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2014 do 15.5.2017
Ve funkci: od 24.4.2014 do 15.5.2017
Adresa: Družstevní 226, Hrádek 338 42
Jméno: František Kuneš 16.5.2015 - 9.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2014 do 21.5.2018
Adresa: Nad Kalvárií 426, Rokycany 337 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Jaroslav Šíma MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Filař
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Kýhos MBA

Vlastníci firmy Rokycanská nemocnice, a.s. IČO: 26360900

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 112 670 000 Kč 100% 13.6.2019
zakladni 108 670 000 Kč - 26.2.2015 - 13.6.2019
zakladni 90 670 000 Kč 100% 16.12.2009 - 26.2.2015
zakladni 83 670 000 Kč 100% 19.11.2008 - 16.12.2009
zakladni 66 510 000 Kč 100% 16.7.2005 - 19.11.2008
zakladni 23 850 000 Kč 100% 26.8.2003 - 16.7.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 267 13.6.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 867 26.2.2015 - 13.6.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 9 067 16.12.2009 - 26.2.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 8 367 19.11.2008 - 16.12.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 6 651 16.7.2005 - 19.11.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 385 6.4.2004 - 16.7.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 385 26.8.2003 - 6.4.2004

Sbírka Listin Rokycanská nemocnice, a.s. IČO: 26360900

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1071/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.8.2015 9.9.2015 58
B 1071/SL 64 stanovy společnosti ú.z. Krajský soud v Plzni 14.1.2015 25.1.2015 17.7.2015 14
B 1071/SL 63 rozhod. o statut. orgánu RPK - usnesení č. 2947/14 Krajský soud v Plzni 15.12.2014 23.4.2015 10.6.2015 3
B 1071/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 23.9.2014 23.4.2015 10.6.2015 3
B 1071/SL 61 rozhod. o statut. orgánu RPK - usnesení č. 2473/14 Krajský soud v Plzni 18.8.2014 23.4.2015 10.6.2015 2
B 1071/SL 60 notářský zápis [Nz 597/2014] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.12.2014 15.1.2015 26.3.2015 3
B 1071/SL 59 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 2.5.2014 1.8.2014 19.11.2014 60
B 1071/SL 58 notářský zápis Nz 307/2014 - Stanovy Krajský soud v Plzni 18.6.2014 24.7.2014 10.9.2014 16
B 1071/SL 57 rozhod. o statut. orgánu odvolání a volba člena představenstva Krajský soud v Plzni 28.2.2014 21.5.2014 29.5.2014 2
B 1071/SL 56 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 24.4.2013 9.8.2013 12.8.2013 58
B 1071/SL 55 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 26.3.2013 26.4.2013 30.4.2013 2
B 1071/SL 54 rozhod. o statut. orgánu odvolání a jmenování člena DR Krajský soud v Plzni 18.2.2013 26.4.2013 30.4.2013 2
B 1071/SL 53 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 22.6.2012 29.8.2012 5.9.2012 35
B 1071/SL 52 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 22.6.2012 29.8.2012 5.9.2012 28
B 1071/SL 51 ostatní - usnesení Rady č. 4386/11 Krajský soud v Plzni 25.8.2011 22.9.2011 26.9.2011 1
B 1071/SL 50 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 27.4.2011 11.8.2011 16.8.2011 1
B 1071/SL 49 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 26.4.2011 11.8.2011 16.8.2011 33
B 1071/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 26.4.2011 11.8.2011 16.8.2011 24
B 1071/SL 47 zpráva o vztazích 2010 Krajský soud v Plzni 31.3.2011 11.8.2011 16.8.2011 2
B 1071/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.2.2011 3.3.2011 1
B 1071/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Rady Krajský soud v Plzni 27.1.2011 28.2.2011 3.3.2011 1
B 1071/SL 44 notářský zápis Nz 569/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 13.12.2010 15.12.2010 16.12.2010 9
B 1071/SL 43 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Plzni 13.12.2010 13.12.2010 14.12.2010 6
B 1071/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 10.5.2010 9.7.2010 13.7.2010 24
B 1071/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 10.5.2010 8.7.2010 13.7.2010 32
B 1071/SL 40 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 12.5.2010 8.7.2010 13.7.2010 1
B 1071/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - protokol o výsledku voleb DR Krajský soud v Plzni 18.11.2009 7.12.2009 16.12.2009 1
B 1071/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zpráva volební komise Krajský soud v Plzni 18.11.2009 7.12.2009 16.12.2009 2
B 1071/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.1 z jednání DR Krajský soud v Plzni 2.4.2009 7.12.2009 16.12.2009 2
B 1071/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.9.2009 25.9.2009 1
B 1071/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 17.9.2009 22.9.2009 25.9.2009 2
B 1071/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - usnesení rady Krajský soud v Plzni 31.8.2009 22.9.2009 25.9.2009 2
B 1071/SL 33 notářský zápis Nz 359/2009 + stanovy Krajský soud v Plzni 28.8.2009 22.9.2009 25.9.2009 13
B 1071/SL 32 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 27.4.2009 2.7.2009 2.7.2009 23
B 1071/SL 31 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 4.5.2009 2.7.2009 2.7.2009 1
B 1071/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 21.4.2009 2.7.2009 2.7.2009 23
B 1071/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 19.1.2009 27.2.2009 27.2.2009 1
B 1071/SL 28 notářský zápis Nz 91/2008 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 3.10.2008 20.10.2008 23.10.2008 14
B 1071/SL 27 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 8.5.2008 24.7.2008 28.7.2008 23
B 1071/SL 26 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 2.5.2008 24.7.2008 28.7.2008 24
B 1071/SL 25 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 21.4.2008 24.7.2008 28.7.2008 1
B 1071/SL 24 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Plzni 15.4.2008 24.7.2008 28.7.2008 1
B 1071/SL 23 notářský zápis Nz 44/2008 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 22.4.2008 25.6.2008 25.6.2008 13
B 1071/SL 22 zpráva auditora o ověření úč. z. 2006 Krajský soud v Plzni 9.5.2007 8.10.2007 8.10.2007 1
B 1071/SL 21 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 10.5.2007 8.10.2007 8.10.2007 25
B 1071/SL 20 zpráva o vztazích - 2006 Krajský soud v Plzni 7.5.2007 3.10.2007 4.10.2007 1
B 1071/SL 19 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 11.5.2007 3.10.2007 4.10.2007 24
B 1071/SL 18 podpisové vzory -člena představenstva Krajský soud v Plzni 18.7.2007 18.7.2007 19.7.2007 2
B 1071/SL 17 ostatní -usnesení rady kraje Krajský soud v Plzni 26.6.2007 18.7.2007 19.7.2007 2
B 1071/SL 16 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 22.5.2006 18.9.2006 19.9.2006 22
B 1071/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 9.5.2006 18.9.2006 19.9.2006 26
B 1071/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Plzni 14.11.2005 2.6.2006 6.6.2006 3
B 1071/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva 2004+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 31.5.2005 8.12.2005 8.12.2005 33
B 1071/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2003+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 15.6.2004 8.12.2005 8.12.2005 16
B 1071/SL 9 ostatní - usn. Rady kraje Krajský soud v Plzni 18.2.2005 25.4.2005 24.6.2005 1
B 1071/SL 11 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 18.1.2005 21.6.2005 24.6.2005 3
B 1071/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Plzni 6.10.2004 21.6.2005 24.6.2005 1
B 1071/SL 8 notářský zápis 90/04+Stanovy+soupis maj. Krajský soud v Plzni 1.11.2004 20.12.2004 7.3.2005 266
B 1071/SL 7 notářský zápis -NZ 3/2003 rozh.+ÚZ stanov Krajský soud v Plzni 1.12.2003 11.3.2004 19.3.2004 16
B 1071/SL 6 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 15.9.2003 16.10.2003 19.3.2004 1
B 1071/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -rozh. Rady Plzeňského kraje Krajský soud v Plzni 9.9.2003 16.10.2003 19.3.2004 2
B 1071/SL 4 podpisové vzory členů DR, předsedy představ. Krajský soud v Plzni 28.5.2003 6.6.2003 25.8.2003 4
B 1071/SL 3 posudek znalce -nepeněžitý vklad Krajský soud v Plzni 28.5.2003 6.6.2003 25.8.2003 89
B 1071/SL 2 posudek znalce č.208-402-03 Krajský soud v Plzni 28.5.2003 26.6.2003 25.8.2003 14
B 1071/SL 1 notářský zápis -NZ 42/2003 zakl.listina+stan. Krajský soud v Plzni 28.5.2003 26.6.2003 25.8.2003 35

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Rokycanská nemocnice, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Rokycanská nemocnice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.