Rock Point a.s. Praha IČO: 26707233

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Rock Point a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26707233.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Rock Point a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Velkoobchod , Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a další.

Základní údaje o Rock Point a.s. IČO: 26707233

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 24.6.2002
Spisová značka: B 7747
IČO: 26707233
Obchodní firma: Rock Point a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.6.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.6.2002
Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.1.2007 o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje, z důvodu oddlužení společnosti a získání finančních prostředků k rozvoji společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti Rock Point a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých) o částk u 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů korun českých) na částku 80.000.000,-- Kč (osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 76 (sedmdesát šest) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenov ité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9 AT, Velká Británie. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Rock Point a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení po čtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí (patnáct) dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 15 (patnáct) dní, ode nabytí právní moci Usnesení Městs kého soudu v Praze o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počítá běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Rock Point a.s. v Praze 5, Radotín, Vrážská 1507, PSČ 153 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Připouští se možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9AT, Velká Brit ánie vůči společnosti Rock Point a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové výši 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů českých) vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 29.12.2006. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společ nosti a získání finančních prostředků pro rozvoj společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora Ing. Lub oše Marka, ze dne 15.1.2007 se závěrečným výrokem "bez výhrad". Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností Rock Point a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Předs tavenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti GRANFIELD MANAGEMENT LIMITED do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem urče nému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření dohody o započtení počíná běžet doručením návrhu smlouvy. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.1.2007 - 26.2.2007
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.12.2005: Základní kapitál společnosti Unity Bohemia, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou vydány v listinné podobě: 20 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií určených na zvýšení základního kapitálu společnosti, schvaluje se, že veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci a to Miroslavu Martincovi, r.č . 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00. Miroslavu Martincovi bude nabídnuto k úpisu 2 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to Miroslavem Martincem, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00, a to způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 5 - Radotín, Vrážská 1507. Upisování akcií bude provedeno poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že úpis akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 věty druhé obchodního zákoníku vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí, kterým rejstříkový soud zamítne návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručí Miroslavu Martincovi, jako předem určenému zájemci, návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanoven í § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií bude poskytnuta lhůta jednoho měsíce od doručení návrhu. Tato lhůta bude dodržena, pokud během ní bude doručen společnosti návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný ze strany Miro slava Martince, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00. Předem určený zájemce má právo upsat 20 kmenových akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, jež mají listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 100 .000,- Kč bude roven hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 20 (dvaceti) kusů upsaných akcií v celkové hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude uhrazen na účet č. ú. 2513519907/2660, vedený u City Bank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodníh o zákoníku. Emisní kurs 20 (dvaceti) kusů upsaných akcií bude splacen tak, že sto procent bude splaceno do čtrnácti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5. 17.1.2006 - 29.1.2007

Aktuální kontaktní údaje Rock Point a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26707233
Obchodní firma: Rock Point a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 16
Vznik první živnosti: 1.3.2006
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26707233
Firma: Rock Point a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 16
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.6.2002

Kontakty na Rock Point a.s. IČO: 26707233

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vrážská 1507 , Praha 153 00 24.3.2006
Sídlo: U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 24.6.2002 - 24.3.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vrážská 1507, Praha 153 00

Obory činností Rock Point a.s. IČO: 26707233

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.10.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.4.2011
velkoobchod 24.3.2006 - 26.4.2011
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 24.3.2006 - 26.4.2011
reklamní činnost a marketing 24.3.2006 - 26.4.2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 24.3.2006 - 26.4.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 24.6.2002 - 9.10.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Hradební 5440/1 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011587050
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.5.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: U dálnice 777 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1000556794
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 20.11.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: Kpt. Jaroše 51 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1000556816
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.3.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Masarykovo náměstí 2799 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1000556999
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.4.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: Písecká 972/1 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556981
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.4.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: Americká 2796/54 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000557006
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 31.3.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: Zamenhofova 440 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1000906574
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 7.9.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: nám. Soukenné 669/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1001176839
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 22.9.2010
Provozovna č. 9
Provozovna: Novodvorská 1800/136 , Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny: 1004091176
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 10
Provozovna: Martinská 360/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004178859
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 8.8.2011
Provozovna č. 11
Provozovna: Rudná 3114/114 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1005489319
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.3.2010
Provozovna č. 12
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1005489297
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 13
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1005489301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 14
Provozovna: Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1005489327
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 22.3.2012
Provozovna č. 15
Provozovna: Srbická 464 , Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny: 1008712973
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 22.2.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: Řevnická 121/1 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1008747483
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 15.3.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: Polská 1201/1 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009169467
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 17.10.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: 196 , Chvalovice 669 02
Identifikační číslo provozovny: 1009433814
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 10.2.2014
Provozovna č. 19
Provozovna: Fajtlova 1090/1 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1009974637
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 5.11.2014
Provozovna č. 20
Provozovna: Vinohradská 2828/151 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1009974645
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 5.11.2014
Provozovna č. 21
Provozovna: Chebská 545/13 , Plzeň 322 00
Identifikační číslo provozovny: 1009988778
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 22
Provozovna: Novinářská 3178/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556701
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 23
Provozovna: Veselská 663 , Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556646
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 24
Provozovna: Brněnská 1825/23 , Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny: 1000556735
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 25
Provozovna: Na poříčí 1040/10 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556719
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 26
Provozovna: Plzeňská 233/8 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556638
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 27
Provozovna: Masarykova 404/16 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556689
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 6.10.2006
Provozovna č. 28
Provozovna: Riegrova 405/3 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556760
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 10.6.2007
Provozovna č. 29
Provozovna: Ve Vaňkovce 462/1 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556654
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 30
Provozovna: Vrážská 1507 , Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556662
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 19.4.2006
Provozovna č. 31
Provozovna: Olomoucká 90 783 72 Olomouc
Identifikační číslo provozovny: 1000556697
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.3.2006
Provozovna č. 32
Provozovna: České mládeže 456 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1000556778
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 3.3.2006
Provozovna č. 33
Provozovna: Na Pankráci 1727/86 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000556786
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 14.11.2008
Provozovna č. 34
Provozovna: Pražská tř. 1247/24 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1012069508
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.4.2018
Provozovna č. 35
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1012298124
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 26.8.2018
Provozovna č. 36
Provozovna: Hlučínská 1170 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1012592014
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 21.2.2019
Provozovna č. 37
Provozovna: Roztylská 2321/19 , Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny: 1012913767
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 27.9.2019
Provozovna č. 38
Provozovna: Jičínská 1350 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1012929574
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 30.9.2019
Provozovna č. 39
Provozovna: Veletržní 200/24 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1013024044
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 9.12.2019

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy Rock Point a.s. IČO: 26707233

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 9.10.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva a jeden člen představenstva. 8.1.2014 - 9.10.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva. 28.4.2010 - 8.1.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 27.11.2008 - 28.4.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 28.5.2003 - 27.11.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 24.6.2002 - 28.5.2003
Jméno: Ing. Roman Čiviš 8.1.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2013
Adresa: Plaská 1269/15, Plzeň 323 00
Jméno: Stanislav Krpejš 2.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2019
Ve funkci: od 1.3.2019
Adresa: Rychtaříkova 2354/24, Plzeň 326 00
Jméno: Lukáš Sýkora 24.6.2002 - 28.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2002 do 16.12.2002
Adresa: Vinařská 694/25, Klobouky u Brna 691 72
Jméno: Ing. Roman Čiviš 28.5.2003 - 21.2.2006
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 20.3.2003
Ve funkci: od 20.3.2003
Adresa: Plaská 1269/15, Plzeň 323 00
Jméno: Michal Kincl 28.5.2003 - 21.2.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 16.12.2002 do 16.12.2005
Adresa: Zahradní čtvrť 314, Nové Hrady 373 33
Jméno: Věnceslava Čivišová 28.5.2003 - 21.2.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 20.3.2003 do 16.12.2005
Adresa: Plaská 1269/15, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Roman Čiviš 21.2.2006 - 27.11.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.3.2003 do 20.6.2008
Ve funkci: od 20.3.2003 do 28.12.2005
Adresa: Plaská 1269/15, Plzeň 323 00
Jméno: Miroslav Martinec 21.2.2006 - 29.10.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 16.12.2005 do 21.9.2009
Ve funkci: od 28.12.2005 do 19.9.2009
Adresa: Pod Kesnerkou 2312/47, Praha 150 00
Jméno: Andras Sárközy 29.10.2009 - 29.10.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.9.2009 do 2.10.2009
Ve funkci: od 22.9.2009 do 2.10.2009
Adresa: Maďarská republika
Pilismarót, Ady Endre Utca 1, PSČ 2028
Jméno: Vladimír Urbanec 21.2.2006 - 26.4.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.12.2005 do 22.11.2011
Adresa: 103, Batňovice 542 32
Jméno: Ing. Roman Čiviš 27.11.2008 - 8.1.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.11.2008 do 12.11.2013
Adresa: Plaská 1269/15, Plzeň 323 00
Jméno: Andras Sárközy 29.10.2009 - 8.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.10.2009 do 29.11.2013
Ve funkci: od 2.10.2009 do 29.11.2013
Adresa: Maďarská republika
Pilismarót, Ady Endre Utca 1, PSČ 2028
Jméno: Vladimír Urbanec 26.4.2011 - 9.10.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.2.2011 do 28.8.2014
Adresa: 103, Batňovice 542 32
Jméno: Michal Straňák 8.1.2014 - 2.4.2019
Funkce: předseda
Trvání členství: od 29.11.2013 do 28.2.2019
Ve funkci: od 2.12.2013 do 28.2.2019
Adresa: Návazná 600/1, Praha 165 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Martin Metlický 9.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2014
Adresa: Smrková 970/26, Plzeň 312 00
Jméno: Pavla Smetanová 24.6.2002 - 28.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.6.2002 do 16.12.2002
Ve funkci: od 24.6.2002 do 16.12.2002
Adresa: Brunnerova 993/14, Praha 163 00
Jméno: Lukáš Vrtílek 24.6.2002 - 28.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2002 do 16.12.2002
Adresa: Nezamyslova 1659/5, Brno 615 00
Jméno: Lenka Petrlová 24.6.2002 - 28.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.6.2002 do 16.12.2002
Adresa: 170, Suchohrdly u Miroslavi 671 72
Jméno: Ing. Václav Vaněček 28.5.2003 - 29.1.2007
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 16.12.2002 do 17.1.2007
Ve funkci: od 16.12.2002 do 17.1.2007
Adresa: Lesní kolonie 370, Včelná 373 82
Jméno: Pavel Liška 28.5.2003 - 29.10.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: od 16.12.2002 do 16.3.2008
Adresa: Augustinova 2081/21, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Osvald 28.5.2003 - 29.10.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: od 16.12.2002 do 16.3.2008
Adresa: M. Millauera 303/3, České Budějovice 370 10
Jméno: Pavel Liška 29.10.2009 - 9.10.2014
Funkce: Člen
Trvání členství: od 2.10.2009 do 28.8.2014
Adresa: Augustinova 2081/21, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Osvald 29.10.2009 - 9.10.2014
Funkce: Člen
Trvání členství: od 2.10.2009 do 28.8.2014
Adresa: M. Millauera 303/3, České Budějovice 370 10

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Roman Čiviš
Člen statutárního orgánu: Stanislav Krpejš

Vlastníci firmy Rock Point a.s. IČO: 26707233

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 80 000 000 Kč - 26.2.2007
zakladni 4 000 000 Kč 100% 5.4.2006 - 26.2.2007
zakladni 2 000 000 Kč 100% 24.6.2002 - 5.4.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 13.8.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 13.8.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 76 13.8.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 76 26.2.2007 - 13.8.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 5.4.2006 - 13.8.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 24.6.2002 - 13.8.2013

Sbírka Listin Rock Point a.s. IČO: 26707233

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7747/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1230/2014 Městský soud v Praze 28.8.2014 6.10.2014 17.10.2014 13
B 7747/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.2013 18.7.2013 5.9.2013 12
B 7747/SL 44 účetní závěrka [2011], zpráva auditora k 29.2.2012 Městský soud v Praze 29.2.2012 20.6.2013 24.6.2013 34
B 7747/SL 43 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2011 Městský soud v Praze 28.2.2011 20.7.2012 28.8.2012 36
B 7747/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.3.2011 29.4.2011 1
B 7747/SL 40 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora ke dni 28.2.2010 Městský soud v Praze 28.2.2010 8.4.2011 12.4.2011 35
B 7747/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.2.2010 10.5.2010 18
B 7747/SL 27 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 28.8.2008 5.1.2009 12.1.2009 4
B 7747/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.11.2008 15.12.2008 1
B 7747/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.11.2008 15.12.2008 18
B 7747/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.10.2007 14.11.2007 16.11.2007 18
B 7747/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.3.2007 19.3.2007 20.3.2007 18
B 7747/SL 10 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 13.2.2006 14.3.2006 0
B 7747/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.3.2003 20.6.2003 0
B 7747/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.12.2002 20.6.2003 0
B 7747/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 29.5.2002 26.9.2002 0
B 7747/SL 12 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 21.2.2006 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Rock Point a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Rock Point a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.