Rock Oil Praha, a.s. Praha IČO: 26425629

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Rock Oil Praha, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26425629.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Rock Oil Praha, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském bal. , Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a další.

Základní údaje o Rock Oil Praha, a.s. IČO: 26425629

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 8.1.2001
Spisová značka: B 6987
IČO: 26425629
Obchodní firma: Rock Oil Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.1.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 8.1.2001
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.7.2014
Počet členů správní rady: 1 10.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Rozhodnutí jediného akciionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Jediný akcionář společnosti Rock Oil Praha, a.s. vykonávající působnost valné hromady této společnosti, rozhodl dne 28.4.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající v ýše 81.000.000,-Kč na 91.000.000,-Kč, tedy o částku 10.000.000,-Kč, za dále uvedených podmínek. O této skutečnosti byl sepsán notářský zápis JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Prazze 5, NZ............../2006, N ............./2006. a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). S vydanými akciemi souvisí dosavadní hlasovací práva spojená s  akciemi dříve vydanými ve smyslu stanov, a tedy na každou akcii náleží 10 (slovy: deset) hlasů. c) Veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsány, budou upsány jediným akcionářem - panem Tomášem Novákem, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 ods t. (5) obchodního zákoníku. d) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akcií je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůtě pro upsání nově emitovaný ch akcií je 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a možnost upsání akcií skončí nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dřívější upisování akcií před právní mocí usnesení soudu o zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu bude ve smyslu ust. § 203 odst . (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podání návrhu na zápis zámyslu zvýšení základního kapi tálu ve smyslu tohoto rozhodnutí musí být provedeno nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu osobně JUDr. Ladisla vem Sádlíkem předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu představenstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i n ávrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč (slovy: de setmilionů korun českých), tedy celkem za 10 (slovy: deset) akcií 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Tomáše Nováka, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) vůči společnosti Rock Oil Praha, a.s., a to pohledávky vz niklé na základě půjčky pana Tomáše Nováka, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35 společnosti Rock Oil Praha, a.s., ze dne 31.3.2004 (slovy: třicátéhoprvního března roku dvatisícečtyři) proti splacení emisního kursu upsaných akcií. e) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností Rock Oil Praha, a.s., IČ 26425629, se sídlem Praha 5 Hlubočepy, Filmařská 337/4, PSČ 152 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6987, a jejím jediným akc ionářem - Tomášem Novákem, r.č. 67-12-30/0872, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře Tomáše Nováka vůči společnosti Rock Oil Praha, a.s. vzniklé z titulu nevrácení půjčky Tomáše Nováka od společnosti Rock Oil Praha, a.s., doložené smlouvou o půjčce uzavřené dne 31.3.2004 (slovy: třicátéhoprvního břena roku dvatisíce-čtyři) mezi Tomášem Novákem a společností Rock Oil Praha, a.s. 3. návrh smlouvy o započtení bude předložen v písemné podobě bez zbytečného odkladu spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií advokátem JUDr. Ladislavem Sádlíkem, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 7 (slovy: sedm) dnů od obdrže ní návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena do 14 (slovy: čtrnáct) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. f) Jediný akcionář je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. g) Vydání poukázky na akcie podle ust. § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje 10.5.2006 - 18.5.2006
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Rock Oil Praha, a.s., učiněné dne 14.6.2004 v notářské kanceláři notářky Aleny Klocové, Holečkova, Praha 5, NZ 180/2004, N 245/2004, rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu za následujíc ích podmínek: 1. Z v y š u j i základní kapitál společnosti ze stávájící výše 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 81.000.000,-Kč (slovy: osmdesátjedenmilion korun českých), tedy o částku 80.000.000,-Kč (slovy osmdesátjedenmilion korun českých), za těch to podmínek a tímto způsobem: a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akce 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion koru n českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých).S vydanými akciemi souvisí dosavadní hlasovací práva spojená s  akciemi dříve vydanými ve smyslu stanov, a tedy na každou akcii náleží 10 (slovy: deset) hlasů. c) Veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsány, budou upsány jediným akcionářem - panem Tomášem Novákem, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 ods t. (5) obchodního zákoníku. d) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akcií je advokátní kancelář JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a možnost upsání akcií skončí nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dřívější upisování akcií před právní mocí usnesení soudu o zapsání zámyslu na zvýšení základního kapitálu bude ve smyslu ust. § 204 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podání návrhu na zápis zámyslu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí musí být provedeno nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu osobně JUDr. Ladislavem Sád líkem předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu představenstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilio n korun českých), tedy celkem za 80 (slovy: osmdesát) akcií 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmilionů korun českých). e) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Tomáše Nováka, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, ve výši 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmilionů korun českých) vůči společnosti Rock Oil Praha, a.s., a to pohled ávky vzniklé na základě neuhrazení části kupní ceny za převod obchodního podílu společnosti RockOil, společnost s ručením omezeným, IČ 25669079, se sídlem Praha 10-Zahradní měto, Jahodová 105/1346, PSČ 106 00, kdy pan Tomáš Novák, r.č. 67-12-30/0782, byte m Praha 8, Na Bendovce 19/35, smlouvou o převodu obchodního podílu uzavřenou dne 1.6.2004 (slovy: prvního června roku dvatisícečtyři), která se téhož dne stala účinnou, převedl svůj obchodní podíl v této společnosti na společnost Rock Oil Praha, a.s. za c enu stanovenou znaleckým posudkem č. MU-06/24 vypracovaném dne 1.6.2004 znalkyní Ing. Miluší Urbanovou, přičemž ve lhůtě ve smlouvě uvedené, t.j. sedmi dnů od podpisu smlouvy, byla uhrazena pouze část kupní ceny, a to 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilio nů korun českých). (Ověřený opis smlouvy o převodu obchodního podílu tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.) f) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností Rock Oil Praha, a.s., IČ 26425629, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Jahodova 1346/105, PSČ 106 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6987, a jejím jediným akcionářem - Tomášem Novákem, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky jediného akcionáře Tomáše Nováka vůči společnosti Rock Oil Praha, a.s. vzniklé z titulu neuhrazení části kupní ceny obchodního podílu Tomáše Nováka ve společnosti RockOil, společnost s  ručením omezeným, stanovené smlouvou o převodu obchodního podílu uzavřenou dne 1.6.2004 (slovy: prvního června roku dvatisícečtyři) mezi Tomášem Novákem a společností Rock Oil Praha, a.s. 3. návrh smlouvy o započetní bude předložen v písemné podobě bez zbytečného odkladu spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií advokátem JUDr. Ladislavem Sádlíkem, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 7 (slovy: sedm) dnů od obdrže ní návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena do 14 (slovy: čtrnáct) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. g) Jediný akcionář je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, tedy ode dneška. Emisní kurs akcií bude splacen výh radně započtením h) Schvaluje se vydání poukázky na akcie podle ust. § 204b obchodního zákoníku takto: Poukázka na akcie bude vydána v listinné podobě a bude vyměněna za 80 (slovy: osmdesát) kusů akcií po pravomocném rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázka na akcii bude vydána na doručitele, bud ou s ní spojena hlasovací práva jako s upsanými akciemi a bude mít stejnou podobu jako akcie samé, tedy stejnou podobu jako dosud vydané akcie. Po právní moci rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude upisovatel vyzván k  výměně poukázky na akcie za akcie ve smyslu ust. § 209 odst. (4) věta první a ust. § 214 obchodního zákoníku. Práva spojená s poukázkou na akcie včetně jejího obsahu se řídí ust. § 204b obchodního zákoníku. Poukázka na akcii bude vydána dnem následujícím po datu upsání akcií. U k l á d á m představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu provedlo veškeré kroky nutné k upsání akcií, a po upsání osvědčilo uspání formou notářského zápisu. 2.7.2004 - 28.9.2004

Aktuální kontaktní údaje Rock Oil Praha, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26425629
Obchodní firma: Rock Oil Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 22
Vznik první živnosti: 9.7.2003
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26425629
Firma: Rock Oil Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Benice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.1.2001

Kontakty na Rock Oil Praha, a.s. IČO: 26425629

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U zahrádek 183 , Praha 103 00 30.7.2010
Sídlo: Filmařská 337/4 , Praha 152 00 4.1.2005 - 30.7.2010
Sídlo: Jahodová 1346/105 , Praha 106 00 12.5.2003 - 4.1.2005
Sídlo: Táboritská 1000/23 , Praha 130 00 8.1.2001 - 12.5.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U zahrádek 183, Praha 103 00

Obory činností Rock Oil Praha, a.s. IČO: 26425629

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
distribuce pohonných hmot 10.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.7.2010 - 10.7.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 28.1.2004 - 30.7.2010
nákup a prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení-velkoobchod 28.1.2004 - 30.7.2010
přípravné práce pro stavby 28.1.2004 - 30.7.2010
dokončovací stavební práce 28.1.2004 - 30.7.2010
zprostředkování obchodu 28.1.2004 - 30.7.2010
zprostředkování služeb 28.1.2004 - 30.7.2010
velkoobchod 28.1.2004 - 30.7.2010
specializovaný maloobchod 28.1.2004 - 30.7.2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 28.1.2004 - 30.7.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 28.1.2004 - 30.7.2010
ubytovací služby 28.1.2004 - 30.7.2010
zastavárenská činnost 28.1.2004 - 30.7.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 28.1.2004 - 30.7.2010
reklamní činnost a marketing 28.1.2004 - 30.7.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 8.1.2001 - 30.7.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 10.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Přípravné práce pro stavby

 • Specializované stavební činnosti

 • Dokončovací stavební práce

 • Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Zprostředkování služeb

 • Zastavárenská činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost a marketing

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.7.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Radlická 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1009281496
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Přípravné práce pro stavby

 • Specializované stavební činnosti

 • Dokončovací stavební práce

 • Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Zprostředkování služeb

 • Zastavárenská činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost a marketing

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 17.10.2013

Živnost č. 2 Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském bal.

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zastavárenská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.11.2013
Zánik oprávnění: 11.11.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava staveniště
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Rock Oil Praha, a.s. IČO: 26425629

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost. 10.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti pouze předseda představenstva. Podepisování za společnot se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 12.5.2003 - 10.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 8.1.2001 - 12.5.2003
Jméno: Ondřej Novák 10.7.2014
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 26.6.2014
Ve funkci: od 26.6.2014
Adresa: Srbínská 216, Svojetice 251 62
Jméno: Lenka Říhová 8.1.2001 - 12.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 8.1.2003 do 12.3.2003
Ve funkci: od 8.1.2003 do 12.3.2003
Adresa: Sportovní 727, Protivín 398 11
Jméno: Vendula Petrželková 8.1.2001 - 12.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.1.2003 do 12.3.2003
Adresa: Jiráskova 1817, Vsetín 755 01
Jméno: Lenka Straková 8.1.2001 - 12.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.1.2003 do 12.3.2003
Adresa: Lipová 1498, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ondřej Novák 12.5.2003 - 27.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.3.2003 do 28.2.2006
Adresa: Řehořova 973/7, Praha 130 00
Jméno: Luboš Pohořal 12.5.2003 - 27.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.3.2003 do 28.2.2006
Adresa: Husinecká 63, Husinec 250 68
Jméno: Tomáš Novák 12.5.2003 - 9.7.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.3.2003 do 23.6.2008
Ve funkci: od 12.3.2003 do 23.6.2008
Adresa: Na Bendovce 19/35, Praha 181 00
Jméno: Ondřej Machek 27.3.2006 - 3.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2006 do 28.5.2011
Adresa: Řipská 745/16, Praha 130 00
Jméno: Viktor Macháček 27.3.2006 - 3.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2006 do 28.5.2011
Adresa: Třebechovice 26 , 508 01 Hořice Česká republika
Jméno: Ondřej Novák 9.7.2008 - 14.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 23.6.2013
Ve funkci: od 23.6.2008 do 23.6.2013
Adresa: Svojetice 216 , 251 62 Svojetice Česká republika
Jméno: Květa Dvořáková 3.8.2011 - 10.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2011 do 26.6.2014
Ve funkci: do 26.6.2014
Adresa: Jasmínová 2698/55, Praha 106 00
Jméno: Michaela Hejlíková 3.8.2011 - 10.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2011 do 26.6.2014
Ve funkci: do 26.6.2014
Adresa: Högerova 1098/11, Praha 152 00
Jméno: Ondřej Novák 14.11.2013 - 10.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2013 do 26.6.2014
Ve funkci: od 25.6.2013 do 26.6.2014
Adresa: Srbínská 216, Svojetice 251 62

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Martin Hospodár 8.1.2001 - 12.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 8.1.2003 do 12.3.2003
Ve funkci: od 8.1.2003 do 12.3.2003
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
Jméno: Hana Hospodárová 8.1.2001 - 12.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.1.2003 do 12.3.2003
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
Jméno: Valéria Janusová 8.1.2001 - 12.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.1.2003 do 12.3.2003
Adresa: Mudroňova 25 , Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Jindřich Novák 12.5.2003 - 27.3.2006
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 12.3.2003
Ve funkci: od 12.3.2003
Adresa: Řehořova 973/7, Praha 130 00
Jméno: Ing. Petr Martínek 12.5.2003 - 27.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.3.2003 do 28.2.2006
Adresa: Olbramovická 701/13, Praha 142 00
Jméno: Alena Kuchtová 12.5.2003 - 27.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.3.2003 do 28.2.2006
Adresa: Rozmarná 473, Hovorčovice 250 64
Jméno: Ondřej Novák 27.3.2006 - 9.7.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2006 do 23.6.2008
Ve funkci: od 28.2.2006 do 23.6.2008
Adresa: Řehořova 973/7, Praha 130 00
Jméno: Tomáš Novák 9.7.2008 - 13.3.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008
Ve funkci: od 23.6.2008
Adresa: Na Bendovce 19/35, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jindřich Novák 27.3.2006 - 3.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2003 do 12.6.2008
Ve funkci: od 12.3.2003 do 28.2.2006
Adresa: Řehořova 973/7, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Ladislav Sádlík 27.3.2006 - 3.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2006 do 28.5.2011
Adresa: Vondroušova 1165/10, Praha 163 00
Jméno: Tomáš Novák 13.3.2009 - 14.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008 do 23.6.2013
Ve funkci: od 23.6.2008 do 23.6.2013
Adresa: Jiřího Jandy 786/1, Praha 171 00
Jméno: Ing. Jindřich Novák 3.8.2011 - 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2011 do 26.6.2014
Ve funkci: do 26.6.2014
Adresa: Na Bendovce 19/35, Praha 181 00
Jméno: MUDr. Růžena Nováková 3.8.2011 - 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2011 do 26.6.2014
Ve funkci: do 26.6.2014
Adresa: Na Bendovce 19/35, Praha 181 00
Jméno: Tomáš Novák 14.11.2013 - 10.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2013 do 26.6.2014
Ve funkci: od 25.6.2013 do 26.6.2014
Adresa: Trojská 230/96, Praha 171 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Ondřej Novák

Vlastníci firmy Rock Oil Praha, a.s. IČO: 26425629

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 91 000 000 Kč 100% 18.5.2006
zakladni 81 000 000 Kč 100% 16.8.2004 - 18.5.2006
zakladni 1 000 000 Kč 100% 8.1.2001 - 16.8.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 10.7.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 90 10.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 10 18.5.2006 - 10.7.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 80 16.8.2004 - 10.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 8.1.2001 - 10.7.2014

Sbírka Listin Rock Oil Praha, a.s. IČO: 26425629

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6987/SL 51 ostatní usnesení Městský soud v Praze 21.8.2015 24.8.2015 3.9.2015 4
B 6987/SL 50 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 11.6.2015 22.6.2015 25.6.2015 2
B 6987/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 342/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 4.7.2014 15.7.2014 10
B 6987/SL 48 zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 30.12.2013 2.1.2014 2
B 6987/SL 47 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 30.12.2013 2.1.2014 6
B 6987/SL 45 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 14.6.2013 8.11.2013 18.11.2013 9
B 6987/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.12.2012 21.12.2012 28
B 6987/SL 43 výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 30.9.2011 29.12.2011 3.1.2012 2
B 6987/SL 42 účetní závěrka -příloha r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.12.2011 30.12.2011 10
B 6987/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.7.2011 16.8.2011 2
B 6987/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.7.2011 16.8.2011 2
B 6987/SL 35 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.1.2011 2.2.2011 11
B 6987/SL 32 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.12.2009 10.12.2009 29
B 6987/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2008 25.8.2008 2
B 6987/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 3.12.2007 4.12.2007 25
B 6987/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 26.4.2007 27.4.2007 0
B 6987/SL 12 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 1.6.2004 9.7.2005 13.7.2005 0
B 6987/SL 7 notářský zápis NZ 377/2004 Městský soud v Praze 25.11.2004 29.11.2004 1.12.2004 0
B 6987/SL 9 notářský zápis Nz 189/2004 Městský soud v Praze 17.6.2004 24.8.2004 0
B 6987/SL 8 notářský zápis NZ 180/2004 Městský soud v Praze 14.6.2004 24.8.2004 0
B 6987/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ271/03 Městský soud v Praze 22.4.2003 30.1.2004 0
B 6987/SL 5 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.3.2003 26.5.2003 0
B 6987/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.11.2000 16.3.2001 0
B 6987/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 245/2000 Městský soud v Praze 29.11.2000 16.3.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Rock Oil Praha, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Rock Oil Praha, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.