RESPONO, a.s. Vyškov IČO: 49435612

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu RESPONO, a.s., která sídlí v obci Vyškov a bylo jí přiděleno IČO 49435612.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem RESPONO, a.s. se sídlem v obci Vyškov byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o RESPONO, a.s. IČO: 49435612

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 25.8.1993
Spisová značka: B 1090
IČO: 49435612
Obchodní firma: RESPONO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 25.8.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 25.8.1993
Počet členů statutárního orgánu: 7 28.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 28.8.2014
Valná hromada schválila, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli Město Vyškov se sídlem Vyškov , Masarykovo náměstí č. 108/1, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 539 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění představuje emisní ážio. Dále se zvyšuje základní kapitál o 3 000 000,- Kč za využití přednostního práva akcionářů upsáním 300 kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých a to peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení pouze za využití přednostního práva akcionářů se připouští s omezením , a to do částky 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do část ky 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, město, Cukrovarská 486/16, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování:dva týdny. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů. - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je vyjádřen zlomkem 3000/47310. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a č iní 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet č. 221653689/0300 vedený ČSOB, a.s. a to 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií, 70% do 30. 9. 2008. - lhůta uplatnění přednostního práva počíná běžet následující den poté, kdy bude písemně oznámena informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou: Obec Komořany, se sídlem Komořany 53, PSČ 683 01, IČ 00291897- 50 kusů Obec Kučerov, se sídlem Kučerov 21, PSČ 682 01, IČ 00291978-1 kus Obec Malínky, se sídlem Malínky 75, PSČ 683 33, IČ 00373451-5 kusů Obec Určice, se sídlem Určice 81, PSČ 798 04, IČ 00288870-5 kusů Na upisování akcií bez využití přednostního práva se vztahují následující podmínky: -místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, město, Cukrovarská 486/16, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady - upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 221653689/0300 vedený ČSOB, a.s. takto: 30% emisního kurzu upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu, která činí 70% do 30.9. 2008. - vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. Práva spojená s vydáním nových akcií jsou shodná s právy dosavadních akcionářů, neboť se jedná o stejný druh akcií. 20.8.2008 - 6.12.2008
Základní kapitál akciové společnosti dosud ve výši 47 310 000,- Kč se zvyšuje o 8 390 000,-Kč na celkovou částku ve výši 55 700 000,- Kč s určením, že upisování akcií nad uvedenou částku akcionáři se připouští s omezením, a to do částky 5 000 000,- Kč nad částku navrhovaného zvýšení, tedy celkem může být upisováno do částky 13 390 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií. Základní kapitál se zvýší upsáním 839 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností dle stanov a.s. Z toho bude upsáno v důležitém zájmu akciové společnosti spojeném s připravovanou výstavbou bioplynové stanice 539 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinné podobě určeným zájemcem: akcionářem - Město Vyškov, s ídlem Vyškov-Město, Masarykovo náměstí 108/1, IČ 00292427 dle ust. § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku v celkové hodnotě 5 390 000,- Kč nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky dosud ve vlastnictví zájemce - akcionáře, a to Města Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, IČ 00292427 v k. ú. a obci Vyškov parc. č. 3498/2, parc. č. 3499/43 a parc. č.3499/44 vzniklé dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zpracovaného Geodetickou kanceláří JHS, s.r.o., Juranova 24, 682 01 Vyškov, které jsou popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 477-22/08 ze dne 12.4.2008 pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu zpracovaném soudním znalcem Ing. Ka rlem Bárkem, bytem Vyškov, Na Hrázi 32, PSČ 682 01 jmenovaným pro tento účel na základě návrhu společnosti pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6083/2008-12 ze dne 5.3.2008. Dle znaleckého posudku činí hodnota nepeněžitého vkladu 5 392 500,- Kč. Hodnotě nepeněžitého vkladu odpovídá 539 akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za te nto nepeněžitý vklad. Základní kapitál se zvýší nepeněžitým vkladem o 5 390 000,- Kč. Částka 2 500,- Kč představuje emisní ážio. Valná hromada schválila, aby na výše popsaný nepeněžitý vklad bylo upisovateli Město Vyškov se sídlem Vyškov , Masarykovo náměstí č. 108/1, IČ 00292427 jako protiplnění vydáno 539 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění představuje emisní ážio. Na upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem se vztahují následující podmínky : - místo upisování akcií na zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva nepeněžitým vkladem: sídlo akciové společnosti Vyškov, město, Cukrovarská 486/16 PSČ 682 01 - lhůta: 30 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo společnosti upisovateli neprodleně po té, kdy rozhodnutí o zvýšen í základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 30-ti dnů od doručení návrhu smlouvy. Dále se zvyšuje základní kapitál o 3 000 000,- Kč za využití přednostního práva akcionářů upsáním 300 kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých a to peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení pouze za využití přednostního práva akcionářů se připouští s omezením , a to do částky 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, celkem tedy může být upisováno do část ky 5 000 000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Každý akcionář může využít přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií za následujících podmínek: - místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, město, Cukrovarská 486/16, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování:dva týdny. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti, akcionářům, kteří mají akcie na jméno bude také oznámen písemně na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů. - podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je vyjádřen zlomkem 3000/47310. Upisovat lze pouze celé akcie. - s využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a č iní 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii a splácí se peněžitými vklady v plné výši na účet č. 221653689/0300 vedený ČSOB, a.s. a to 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií, 70% do 30. 9. 2008. - lhůta uplatnění přednostního práva počíná běžet následující den poté, kdy bude písemně oznámena informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou: Obec Komořany, se sídlem Komořany 53, PSČ 683 01, IČ 00291897- 50 kusů Obec Kučerov, se sídlem Kučerov 21, PSČ 682 01, IČ 00291978-1 kus Obec Malínky, se sídlem Malínky 75, PSČ 683 33, IČ 00373451-5 kusů Obec Určice, se sídlem Určice 81, PSČ 798 04, IČ 00288870-5 kusů Na upisování akcií bez využití přednostního práva se vztahují následující podmínky: -místo pro upisování akcií: sídlo společnosti - Vyškov, město, Cukrovarská 486/16, PSČ 682 01 - lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně. - emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč na jednu akcii a splácí se peněžitými vklady - upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 221653689/0300 vedený ČSOB, a.s. takto: 30% emisního kurzu upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu, která činí 70% do 30.9. 2008. - vzhledem ke skutečnosti, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu představenstvo společnosti. Práva spojená s vydáním nových akcií jsou shodná s právy dosavadních akcionářů, neboť se jedná o stejný druh akcií. 23.6.2008 - 20.8.2008
Zapisuje se usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu: Přednostní právo všech akcionářů na zvýšení základního kapitálu se vylučuje. Zvyšuje se základní kapitál akciové společnosti RESPONO, a.s. o 950 000,- Kč, tedy na celkovou částku ve výši 47 310 000,- Kč s určením, že upisování akcií nad částku 950 000,- Kč se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 95 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných. Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku, a to upsáním určeným zájemcem městem Vyškov dle ust. § 203 obch. zákoníku. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zákoníku ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zveřejnění zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do OR v obchodním věstníku, v téže lhůtě je povinen upisovatel splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií. Emisní ážio se nestanovuje, aby byly zachovány stejné podmínky i cena akcií pro všechny akcionáře. Upisování akcií se provádí v sídle společnosti - Vyškov-město, Smetanovo nábřeží 551/37. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 10 000,- Kč a je splatný po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet společnosti č. 937119, směrový kód 5100 vedený IPB pobočka Vyškov, a to v plné výši /druhá splátka 70 %/ do 31.12.2002. 30.11.2002 - 17.4.2003
Usnesení valné hromady o záměru zvýšit základní jmění: 16.8.2000 - 27.4.2001
Zvyšuje se základní jmění akciové společnosti RESPONO, a.s. o Kč 50 000,- tedy na celkovou částku ve výši 46 360 000,- Kč s určením, že upisování akcií nad částku 50 000,- Kč se nepřipouští. 16.8.2000 - 27.4.2001
Základní jmění se zvyšuje upsáním 5 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností dle stanov a.s. 16.8.2000 - 27.4.2001
Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku, a to upsáním určeným zájemcem - akcionářem - obec Velešovice, IČ 00292419 dle ust. § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku v částce 50 000,- Kč. 16.8.2000 - 27.4.2001
Upisování akcií na zvýšení základního jmění bez využití přednostního práva se bude provádět peněžitými vklady v sídle akciové společnosti - Vyškov, Smetanovo nábř. 37 ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do OR a zveřejnění v usnesení v obchodním věstníku. 16.8.2000 - 27.4.2001
Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude činit 10 000,- Kč a je splatný po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet společnosti č. 937 119/5100 vedený IPB pobočka Vyškov. 16.8.2000 - 27.4.2001
Upisovatel je povinen na zvýšení základního jmění peněžitým vkladem splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a zveřejnění usnesení v obchodním věstníku, a 70% do 31.12.2000. 16.8.2000 - 27.4.2001
Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou dne 8.6.2000. 16.8.2000 - 23.8.2001
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 3.6.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 14.12.1999 - 12.4.2000
Zvyšuje se základní jmění akciové společnosti RESPONO, a.s., o 510.000,- Kč, tedy na celkovou částku ve výši 46.310.000,- Kč s určením, že upisování akcií nad částku 510.000,- Kč se nepřipouští. 14.12.1999 - 12.4.2000
Základní jmění se zvyšuje upsáním 51 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč v listinné podobě. 14.12.1999 - 12.4.2000
Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva dle ust. § 204 obchodního zákoníku, a to upsáním akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku - dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění v částce 510.000,- Kč. 14.12.1999 - 12.4.2000
Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč a je splatný po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet společnosti č. 937119 směrový kód 5100 vedený IPB pobočka Vyškov, a to jednorázově do 31.1.2000. 14.12.1999 - 12.4.2000
Upisovatel je povinen na zvýšení základního jmění peněžitým vkladem splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 14.12.1999 - 12.4.2000
Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou dne 3.6.1999. 14.12.1999 - 16.8.2000
Společnost se řídí stanovami ze dne 28.5.1998. 24.5.1999 - 14.12.1999
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 28.5.1998 o zvýšení základního jmění: 9.7.1998 - 24.5.1999
Zvyšuje se základní jmění společnosti o 5,060.000,- Kč tedy na celkovou částku ve výši 45,800.000,- Kč s určením, že upisování akcií nad částku 5,060.000,- se nepřipouští. 9.7.1998 - 24.5.1999
Základní jmění se zvyšuje upsáním 506 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč v listinné podobě. 9.7.1998 - 24.5.1999
Nové akcie budou upsány bez využití přednotního práva dle ust. § 204 obchodního zákoníku, a to upsáním akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku - dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění v částce 5,000.000,- Kč a nabídnutím určenému zájemci: obec Ondratice ve výši 60.000,- Kč. 9.7.1998 - 24.5.1999
Upisování akcií určenému zájemci bude prováděno v sídle společnosti, po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění, a to v 30ti denní lhůtě. 9.7.1998 - 24.5.1999
Dohoda akcionářů o jejich podílu na zvýšení základního jmění nahrazuje upisování akcií. 9.7.1998 - 24.5.1999
Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 10.000,- Kč a je splatný nejpozději do zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet společnosti č. 937 119/5100 vedený IPB pobočka Vyškov, a to jednorázově do 30.9.1998 (1. splátka) a do 31.3.1999 (2. splátka). 9.7.1998 - 24.5.1999
Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 5.6.1997. 10.2.1998 - 14.12.1999
Zvyšuje se základní jmění společnosti o 1 160 000,-Kč tedy na celkovou čásku ve výši 40 740 000,-Kč s určením, že upisování akcií nad částku 1 160 000,-Kč se nepřipouští. 22.8.1997 - 10.2.1998
Základní jmění se zvyšuje upsáním 116 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-Kč v listinné podobě. 22.8.1997 - 10.2.1998
Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva dle ust. § 204 obchodního zákoníku, a to nabídnutím určeným zájemcům: obec Dětkovice, Seloutky, Určice, Slavkov. 22.8.1997 - 10.2.1998
Upisování akcií bude prováděno v sídle společnosti. 22.8.1997 - 10.2.1998
Emisní kurs každné z upisovaných akcií činí 10 000,-Kč a je splatný nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet společnosti č. 937119/5100 vedený IPB pobočka Vyškov. 22.8.1997 - 10.2.1998
Změna stanov v části II bod 6,7 přijatá valnou hromadou 25.4.1996. 22.1.1997 - 14.12.1999

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49435612
Obchodní firma: RESPONO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Vyškov
Vznik první živnosti: 16.8.1993
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49435612
Firma: RESPONO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Vyškov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.8.1993

Kontakty na RESPONO, a.s. IČO: 49435612

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Cukrovarská 486/16 , Vyškov 682 01 9.11.2015
Sídlo: Cukrovarská 486/16 , Vyškov 682 01 6.3.2012 - 9.11.2015
Sídlo: Cukrovarská 486/16 , Vyškov 682 01 1.1.2007 - 6.3.2012
Sídlo: Smetanovo nábřeží 551/37 , Vyškov 682 01 23.8.2001 - 1.1.2007
Sídlo: Smetanovo nábřeží 551/37 , Vyškov 682 01 25.8.1993 - 23.8.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Cukrovarská 486/16, Vyškov 682 01

Obory činností RESPONO, a.s. IČO: 49435612

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.2.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 16.2.2011
specializovaný maloobchod 23.8.2001 - 16.2.2011
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 23.8.2001 - 16.2.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 23.8.2001 - 16.2.2011
reklamní činnost a marketing 23.8.2001 - 16.2.2011
poskytování technických služeb 23.8.2001 - 16.2.2011
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 23.8.2001 - 16.2.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.12.1999 - 23.8.2001
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 22.8.1997
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 22.8.1997 - 23.8.2001
Silniční motorová doprava nákladní 22.1.1997 - 16.2.2011
Nakládání s odpady 25.8.1993 - 22.8.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba a zpracování skla

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 827/27 , Ivanovice na Hané 683 23
Identifikační číslo provozovny: 1004449402
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.10.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Cukrovarská 486/16 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1004449437
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 3
Provozovna: U cihelny 683 01 Rousínov
Identifikační číslo provozovny: 1004449399
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 4.8.1999
Provozovna č. 4
Provozovna: Hájecká 685 01 Bučovice
Identifikační číslo provozovny: 1004449381
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.12.1999
Provozovna č. 5
Provozovna: 683 41 Kozlany
Identifikační číslo provozovny: 1004449372
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 16.8.1993
Provozovna č. 6
Provozovna: 683 01 Rousínov
Identifikační číslo provozovny: 1004449445
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 23.6.2008
Provozovna č. 7
Provozovna: Zlatá Hora 1469 , Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny: 1004449429
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 14.1.1998

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.8.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Zlatá Hora 1469 , Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny: 1004449429
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: 683 41 Kozlany
Identifikační číslo provozovny: 1004449411
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.8.1996
Provozovna č. 3
Provozovna: Cukrovarská 486/16 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1004449437
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Hájecká 685 01 Bučovice
Identifikační číslo provozovny: 1004449381
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.12.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Husova 827/27 , Ivanovice na Hané 683 23
Identifikační číslo provozovny: 1004449402
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: 683 41 Kozlany
Identifikační číslo provozovny: 1004449411
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.7.2001
Provozovna č. 4
Provozovna: Zlatá Hora 1469 , Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny: 1004449429
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.1998
Provozovna č. 5
Provozovna: Cukrovarská 486/16 , Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny: 1004449437
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 6
Provozovna: 683 01 Rousínov
Identifikační číslo provozovny: 1004449445
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.6.2008

Živnost č. 4 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.8.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s odpady.

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1993
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy RESPONO, a.s. IČO: 49435612

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost v plném rozsahu. Jménem společnosti jedná předseda představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis sam ostatně předseda představenstva, nebo místopředseda ajeden člen představenstva. 28.8.2014
Způsob jednání: Představenstvo zastupuje společnost v plném rozsahu. Jménem společnosti jedná předseda představenstva, nebo kterýkoli člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda před stavenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 23.6.2008 - 28.8.2014
Způsob zastupování: Představenstvo zastupuje společnost v plném rozsahu. Jménem společnosti jedná předseda představenstva, nebo kterýkoli člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. 25.8.1993 - 23.6.2008
Jméno: Ing. Ivo Bárek 9.7.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Ve funkci: od 2.6.2015
Adresa: A. B. Svojsíka 750/38, Vyškov 682 01
Jméno: Mgr. Petr Kostík 9.7.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: Zborovská 365, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Zdeněk Šedý 9.7.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: 21, Rousínov 683 01
Jméno: Karel Jurka 9.7.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: Brněnská 49/56, Vyškov 682 01
Jméno: Bc. Roman Celý DiS. 9.7.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: Purkyňova 446/1, Vyškov 682 01
Jméno: MVDr. Josef Lysák 29.7.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Ve funkci: od 6.6.2017
Adresa: Osvoboditelů 790/77, Ivanovice na Hané 683 23
Jméno: Ing. Pavel Klimeš 30.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2017
Adresa: Plk. Malečka 1178 , 685 01 Bučovice Česká republika
Jméno: Václav H Ů L K A 25.8.1993 - 22.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U náhonu 923/20, Rousínov 683 01
Jméno: ing.arch. Dušan Jakoubek 25.8.1993 - 14.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Československé armády 1048, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: ing. Antonín Horáček 25.8.1993 - 14.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Nemocnicí 377/5, Vyškov 682 01
Jméno: Břetislav Gregor 25.8.1993 - 14.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palánek 165/16, Vyškov 682 01
Jméno: Slavoj Zvolský 25.8.1993 - 14.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Srbská 110/6, Ivanovice na Hané 683 23
Jméno: Josef Komárek 25.8.1993 - 14.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Vyhlídce 124/25, Vyškov 682 01
Jméno: Václav Hůlka 22.1.1997 - 14.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U náhonu 923/20, Rousínov 683 01
Jméno: Mgr. Petr Kostík 14.12.1999 - 12.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zborovská 365, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Ing. Ivo Bárek 14.12.1999 - 16.8.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Maxima Gorkého 544/34, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Milan Peslar 14.12.1999 - 23.8.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 31.5.2001
Adresa: Palánek 173/12, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Jan Pospíšilík 14.12.1999 - 21.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 3.10.2002
Adresa: Mlýnská 744/21, Ivanovice na Hané 683 23
Jméno: Mgr. Petr Kostík 12.4.2000 - 8.1.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 19.6.2003
Adresa: Zborovská 365, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: ing.arch. Zdeněk Koudelka 25.8.1993 - 19.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.1993 do 24.5.2007
Adresa: Úlehla 1001, Bučovice 685 01
Jméno: Ing. Antonín Horáček 14.12.1999 - 19.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 14.12.1999 do 24.5.2007
Adresa: Pod Nemocnicí 377/5, Vyškov 682 01
Jméno: Jiří Petřík 14.12.1999 - 19.7.2007
Funkce: člen představenstva
Adresa: Československé armády 19 , Rousínov Česká republika
Jméno: RNDr. Petr Hájek 16.8.2000 - 19.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2000 do 24.5.2007
Adresa: Wolkerova 4 , Vyškov Česká republika
Jméno: Mgr. Luboš Kadlec 23.8.2001 - 19.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2001 do 24.5.2007
Ve funkci: od 31.5.2001 do 24.5.2007
Adresa: Na Hraničkách 493/44, Vyškov 682 01
Jméno: Jiří Petřík 8.1.2004 - 19.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.1999 do 24.5.2007
Ve funkci: od 7.7.2003 do 24.5.2007
Adresa: Československé armády 19 , 683 01 Rousínov Česká republika
Jméno: MVDr. Josef Lysák 8.1.2004 - 19.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2003 do 24.5.2007
Ve funkci: od 7.7.2003 do 24.5.2007
Adresa: Osvoboditelů 790/77, Ivanovice na Hané 683 23
Jméno: Mgr. Petr Kostík 12.2.2004 - 19.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2003 do 24.5.2007
Ve funkci: od 19.6.2003 do 24.5.2007
Adresa: Zborovská 365, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Ing. Antonín Horáček 19.7.2007 - 17.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 12.1.2011
Ve funkci: od 5.6.2007 do 12.1.2011
Adresa: Pod Nemocnicí 377/5, Vyškov 682 01
Jméno: Jiří Petřík 19.7.2007 - 17.2.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 12.1.2011
Ve funkci: od 5.6.2007 do 12.1.2011
Adresa: Čsl. armády 109/19, Rousínov 683 01
Jméno: Ing.arch. Zdeněk Koudelka 19.7.2007 - 17.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 12.1.2011
Adresa: Úlehla 1001, Bučovice 685 01
Jméno: RNDr. Petr Hájek 19.7.2007 - 17.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 12.1.2011
Adresa: Jiřího Wolkera 270/4, Vyškov 682 01
Jméno: MVDr. Josef Lysák 19.7.2007 - 17.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 12.1.2011
Adresa: Osvoboditelů 790/77, Ivanovice na Hané 683 23
Jméno: Karel Jurka 19.7.2007 - 17.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 12.1.2011
Adresa: Tyršova 669/14, Vyškov 682 01
Jméno: Radoslav Lánský 19.7.2007 - 17.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 12.1.2011
Adresa: Polní 1326, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Ing. arch. Zdeněk Koudelka 17.2.2011 - 27.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011 do 26.5.2011
Adresa: Úlehla 1001, Bučovice 685 01
Jméno: Karel Jurka 17.2.2011 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011
Adresa: Tyršova 669/14, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Ivo Bárek 17.2.2011 - 9.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011 do 12.4.2015
Ve funkci: od 17.1.2011 do 12.4.2015
Adresa: A. B. Svojsíka 750/38, Vyškov 682 01
Jméno: Radoslav Lánský 17.2.2011 - 9.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011 do 12.4.2015
Ve funkci: od 17.1.2011 do 12.4.2015
Adresa: Polní 1326, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Roman Celý 17.2.2011 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011 do 12.4.2015
Adresa: Purkyňova 446/1, Vyškov 682 01
Jméno: MVDr. Josef Lysák 17.2.2011 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011 do 12.4.2015
Adresa: Osvoboditelů 790/77, Ivanovice na Hané 683 23
Jméno: Jiří Petřík 17.2.2011 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011 do 12.4.2015
Adresa: Čsl. armády 109/19, Rousínov 683 01
Jméno: Jiří Horák 27.6.2011 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2011 do 21.5.2015
Adresa: Ždánská 557, Bučovice 685 01
Jméno: Karel Jurka 23.7.2014 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011 do 12.4.2015
Adresa: Brněnská 49/56, Vyškov 682 01
Jméno: PhDr. Jiří Horák 9.7.2015 - 29.7.2017
Funkce: Mistopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015 do 6.4.2017
Ve funkci: od 2.6.2015 do 6.4.2017
Adresa: Ždánská 557, Bučovice 685 01
Jméno: MVDr. Josef Lysák 9.7.2015 - 29.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: Osvoboditelů 790/77, Ivanovice na Hané 683 23
Jméno: Ing. Pavel Klimeš 29.7.2017 - 30.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2017
Adresa: Na Padělcích 803, Bučovice 685 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: RSDr. Ing. Jan Procházka 9.7.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Ve funkci: od 4.6.2015
Adresa: Juranova 101/10, Vyškov 682 01
Jméno: Pavel Prokop 9.7.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Ve funkci: od 4.6.2015
Adresa: Polní 431, Otnice 683 54
Jméno: Marie Šimáčková 9.7.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: 198, Komořany 683 01
Jméno: JUDr. Zuzana Hermanová 9.7.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: 715, Drnovice 683 04
Jméno: JUDr. František Šujan 9.7.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: Polní 880, Bučovice 685 01
Jméno: Bohuslav Klemsa 9.7.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2015
Adresa: 9, Medlovice 682 01
Jméno: Josef Hlaváč 25.8.1993 - 22.1.1997
Adresa: Tyršova 269, Brankovice 683 33
Jméno: Klement Tauš 25.8.1993 - 22.1.1997
Adresa: 459, Drnovice 683 04
Jméno: Drahoslav Žila 25.8.1993 - 22.1.1997
Adresa: Zahradní 337, Šaratice 683 52
Jméno: Blanka Goldová 25.8.1993 - 14.12.1999
Adresa: Jana Šoupala 17/2, Vyškov 682 01
Jméno: Milan Učeň 22.1.1997 - 14.12.1999
Funkce: člen
Adresa: 301, Nesovice 683 33
Jméno: Dr.Ing. Jan Procházka CSc. 14.12.1999 - 12.4.2000
Funkce: člen
Adresa: Juranova 101/10, Vyškov 682 01
Jméno: JUDr. Marie Kolísková 25.8.1993 - 8.1.2004
Ve funkci: do 19.6.2003
Adresa: Tyršova 674/24, Vyškov 682 01
Jméno: Jan Všetula 22.1.1997 - 8.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 19.6.2003
Adresa: 86, Pustiměř 683 21
Jméno: Antonín Crhonek 14.12.1999 - 8.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 19.6.2003
Adresa: Havlíčkova 69, Brodek u Prostějova 798 07
Jméno: Oldřich Daněček 23.8.2001 - 9.2.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.6.2001 do 14.12.2006
Adresa: Svatopluka Čecha 395/3, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Jiří Slabotínský CSc. 22.1.1997 - 19.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.1.1997 do 24.5.2007
Adresa: Slezská 71/52, Kobeřice 747 27
Jméno: Dr.Ing. Jan Procházka 12.4.2000 - 19.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.4.2000 do 24.5.2007
Adresa: Juranova 101/10, Vyškov 682 01
Jméno: JUDr. Marie Kolísková 8.1.2004 - 19.7.2007
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: od 19.6.2003 do 24.5.2007
Ve funkci: od 19.6.2003 do 24.5.2007
Adresa: V Brňanech 382/82, Vyškov 682 01
Jméno: JUDr. František Šujan 8.1.2004 - 19.7.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 19.6.2003 do 24.5.2007
Adresa: Polní 880, Bučovice 685 01
Jméno: Miroslav Zajíček 8.1.2004 - 19.7.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.6.2003 do 24.5.2007
Adresa: Husova 4, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: RSDr. Ing. Jan Procházka 19.7.2007 - 27.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2007 do 26.5.2011
Ve funkci: od 26.6.2007 do 26.5.2011
Adresa: Juranova 101/10, Vyškov 682 01
Jméno: JUDr. Marie Kolísková 19.7.2007 - 27.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2007 do 26.5.2011
Adresa: V Brňanech 382/82, Vyškov 682 01
Jméno: Tomáš Albrecht 19.7.2007 - 27.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2007 do 1.4.2011
Adresa: Maxima Gorkého 534/16, Vyškov 682 01
Jméno: Roman Oprchal 19.7.2007 - 27.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2007 do 9.5.2011
Adresa: 109, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Jméno: Josef Kubík 19.7.2007 - 27.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2007 do 26.5.2011
Adresa: 333, Švábenice 683 23
Jméno: Mgr. Oldřich Holásek 19.7.2007 - 27.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2007 do 26.5.2011
Adresa: U Škol 706, Bučovice 685 01
Jméno: MUDr. Radovan Válek 27.6.2011 - 20.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011
Adresa: Fučíkova 842, Bučovice 685 01
Jméno: Pavel Prokop 27.6.2011 - 9.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011 do 21.5.2015
Ve funkci: od 1.6.2011 do 21.5.2015
Adresa: Polní 431, Otnice 683 54
Jméno: RSDr.Ing. Jan Procházka 27.6.2011 - 9.7.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011 do 21.5.2015
Ve funkci: od 9.6.2011 do 21.5.2015
Adresa: Juranova 101/10, Vyškov 682 01
Jméno: Marie Šimáčková 27.6.2011 - 9.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011 do 21.5.2015
Adresa: 198, Komořany 683 01
Jméno: Tomáš Albrecht 27.6.2011 - 9.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2011 do 21.5.2015
Adresa: 254, Pustiměř 683 21
Jméno: Karel Brandýs 27.6.2011 - 9.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2011 do 21.5.2015
Adresa: 542, Drnovice 683 04
Jméno: MUDr. Radovan Válek 20.9.2013 - 9.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011 do 21.5.2015
Adresa: Fučíkova 842, Bučovice 685 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně. 9.11.2015
Prokurista je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně. 26.6.2012
Jméno: Ing. Pavel Horáček 26.6.2012 - 9.11.2015
Adresa: A. B. Svojsíka 721/4, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Pavel Horáček 9.11.2015 - 11.3.2017
Adresa: A. B. Svojsíka 721/4, Vyškov 682 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: MVDr. Josef Lysák
Člen statutárního orgánu: Karel Jurka
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivo Bárek
Člen statutárního orgánu: Ing.Bc. Roman Celý DiS.
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Šedý
Člen statutárního orgánu: Mgr. Petr Kostík
Člen statutárního orgánu: Pavel Klimeš

Vlastníci firmy RESPONO, a.s. IČO: 49435612

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 53 310 000 Kč - 6.12.2008
zakladni 52 700 000 Kč - 20.8.2008 - 6.12.2008
zakladni 47 310 000 Kč - 17.4.2003 - 20.8.2008
zakladni 46 360 000 Kč - 27.4.2001 - 17.4.2003
zakladni 46 310 000 Kč - 12.4.2000 - 27.4.2001
zakladni 45 800 000 Kč - 24.5.1999 - 12.4.2000
zakladni 40 740 000 Kč - 10.2.1998 - 24.5.1999
zakladni 39 580 000 Kč - 22.8.1997 - 10.2.1998
zakladni 39 580 000 Kč - 22.1.1997 - 22.8.1997
zakladni 38 850 000 Kč - 30.6.1995 - 22.1.1997
zakladni 38 650 000 Kč - 26.8.1994 - 30.6.1995
zakladni 31 050 000 Kč - 25.8.1993 - 26.8.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 331 28.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 331 6.12.2008 - 28.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 270 20.8.2008 - 6.12.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 731 17.4.2003 - 20.8.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 636 27.4.2001 - 17.4.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 631 12.4.2000 - 27.4.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 580 24.5.1999 - 12.4.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 074 10.2.1998 - 24.5.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 958 22.8.1997 - 10.2.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 958 22.1.1997 - 22.8.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 885 30.6.1995 - 22.1.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 865 26.8.1994 - 30.6.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 105 25.8.1993 - 26.8.1994

Sbírka Listin RESPONO, a.s. IČO: 49435612

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1090/SL 68 ostatní zápis č. 1/2015 z 1. řádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 2.6.2015 18.6.2015 10.7.2015 6
B 1090/SL 67 ostatní zápis z 22. řádné valné hromady Krajský soud v Brně 21.5.2015 18.6.2015 10.7.2015 32
B 1090/SL 66 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.2.2015 9.6.2015 11.6.2015 36
B 1090/SL 65 notářský zápis rozhod. VH, změna stanov, NZ 117/2014 Krajský soud v Brně 22.5.2014 28.8.2014 29.10.2014 19
B 1090/SL 64 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 2.4.2014 2.6.2014 3.6.2014 36
B 1090/SL 63 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 3.4.2013 10.6.2013 12.6.2013 36
B 1090/SL 62 ostatní - rozh.představ.ob. Krajský soud v Brně 3.5.2012 13.7.2012 2
B 1090/SL 61 ostatní - zápis z 19.řád.zased.předst. Krajský soud v Brně 3.5.2012 13.7.2012 6
B 1090/SL 60 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 19.3.2012 8.6.2012 34
B 1090/SL 59 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 9.6.2011 29.6.2011 2
B 1090/SL 58 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 1.6.2011 29.6.2011 2
B 1090/SL 57 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.5.2011 29.6.2011 2
B 1090/SL 56 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 26.5.2011 29.6.2011 19
B 1090/SL 55 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 5.4.2011 6.6.2011 35
B 1090/SL 54 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.1.2011 21.2.2011 14
B 1090/SL 53 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 17.1.2011 21.2.2011 3
B 1090/SL 52 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 12.1.2011 21.2.2011 9
B 1090/SL 51 notářský zápis -stanovy, NZ 9/11 Krajský soud v Brně 12.1.2011 21.2.2011 17
B 1090/SL 50 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 17.3.2010 14.6.2010 36
B 1090/SL 49 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 20.3.2009 16.6.2009 37
B 1090/SL 48 notářský zápis -NZ 201/2008-stanovy Krajský soud v Brně 22.5.2008 11.12.2008 19
B 1090/SL 47 notářský zápis -NZ 415/2008 Krajský soud v Brně 4.11.2008 11.12.2008 4
B 1090/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.11.2008 11.12.2008 14
B 1090/SL 45 posudek znalce -č.477-22/08 Krajský soud v Brně 12.4.2008 22.8.2008 26
B 1090/SL 44 notářský zápis -NZ 201/2008-stanovy Krajský soud v Brně 22.5.2008 22.8.2008 20
B 1090/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.7.2008 22.8.2008 14
B 1090/SL 42 posudek znalce -č.477-22/2008 Krajský soud v Brně 12.4.2008 3.7.2008 29
B 1090/SL 41 notářský zápis -NZ 201/2008-stanovy Krajský soud v Brně 22.5.2008 3.7.2008 19
B 1090/SL 40 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 20.3.2008 2.6.2008 37
B 1090/SL 39 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.6.2007 26.7.2007 26
B 1090/SL 38 ostatní -zápis z 1. zas. DR Krajský soud v Brně 26.6.2007 26.7.2007 3
B 1090/SL 37 ostatní -zápis o volbě čl. DR Krajský soud v Brně 18.6.2007 26.7.2007 1
B 1090/SL 36 ostatní -zápis o volbě předs. amistopř Krajský soud v Brně 5.6.2007 26.7.2007 2
B 1090/SL 35 ostatní -zápis o volbách čl. DR Krajský soud v Brně 14.5.2007 26.7.2007 2
B 1090/SL 34 ostatní -zápius ze 14-řádné VH Krajský soud v Brně 24.5.2007 26.7.2007 18
B 1090/SL 33 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 9.3.2007 1.6.2007 35
B 1090/SL 32 ostatní -zápis ovýsl. taj. hlas. Krajský soud v Brně 14.12.2006 13.2.2007 1
B 1090/SL 31 notářský zápis -NZ 130/2006 Krajský soud v Brně 18.5.2006 21.12.2006 6
B 1090/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.11.2006 21.12.2006 14
B 1090/SL 29 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 21.3.2006 2.6.2006 35
B 1090/SL 28 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 28.2.2005 23.6.2005 34
B 1090/SL 27 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 24.2.2004 16.6.2004 58
B 1090/SL 26 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 19.6.2003 22.3.2004 2
B 1090/SL 25 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 7.7.2003 12.1.2004 2
B 1090/SL 24 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.6.2003 12.1.2004 6
B 1090/SL 23 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.6.2003 12.1.2004 3
B 1090/SL 22 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 19.6.2003 12.1.2004 14
B 1090/SL 21 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 26.3.2001 24.7.2003 64
B 1090/SL 19 ostatní upsání akcií Krajský soud v Brně 18.11.2002 2.5.2003 2
B 1090/SL 18 notářský zápis - VH, oprava Krajský soud v Brně 23.5.2002 10.12.2002 18
B 1090/SL 17 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 19.3.2002 16.7.2002 49
B 1090/SL 16 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 26.3.2001 13.3.2002 27
B 1090/SL 14 podpisové vzory - čest. prohl. Krajský soud v Brně 1.6.2001 13.3.2002 4
B 1090/SL 13 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 31.5.2001 13.3.2002 26
B 1090/SL 9 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 5.9.2000 29.3.2001 1
B 1090/SL 8 ostatní - zvýšení jmění Krajský soud v Brně 5.3.2001 29.3.2001 1
B 1090/SL 11 ostatní - faktura č.49079088 Krajský soud v Brně 7.9.2000 29.3.2001 2
B 1090/SL 10 ostatní - doklad z ČSOB Krajský soud v Brně 22.1.2001 29.3.2001 3
B 1090/SL 7 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 29.3.2000 22.8.2000 20
B 1090/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.6.2000 22.8.2000 12
B 1090/SL 5 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 23.3.1999 17.2.2000 21
B 1090/SL 4 notářský zápis -VH, stanovy 2x-1x s opr.dol. Krajský soud v Brně 3.6.1999 17.2.2000 58
B 1090/SL 2 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 3.4.1998 11.8.1998 11
B 1090/SL 1 účetní závěrka - 1996, zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 21
B 1090/SL 20 ostatní - mylný zápis Krajský soud v Brně 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení RESPONO, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu RESPONO, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.