Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci Prachatice IČO: 26040166

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Prachatice a bylo jí přiděleno IČO 26040166.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci se sídlem v obci Prachatice byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení. a Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. .

Základní údaje o Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 24.10.2001
Spisová značka: B 1226
IČO: 26040166
Obchodní firma: Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 24.10.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.10.2001
Den vstupu do likvidace: 1.1.2016 1.1.2016
Společnost změnila své stanovy ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 zákona o obchodních korporacích a podřizuje se zákonu o obchodních korporacích a dalším právním předpisům upravujícím právo obchodních korporací jako celku. 1.1.2014
Valná hromada dne 30. 6. 2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti mj.: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž akcie jednak budou nabídnuty k upsání (i) stávajícím akcionářům (tedy s využitím přednostního práva na upisování akcií), a to až do výše jmenovité hodnoty jejich stávajících akcií (tedy v součtu n ejvýše o částku 33,000.000,- Kč), přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva k upsání je určen den konání valné hromady. (ii) novým předem určeným novým zájemcům až do výše 9,900.000,- Kč, upisování základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepři pouští. Nabídnutí akcií určitým zájemcům má zajistit získání dalšího potřebného kapitálu. Následné splacení upsaného emisního kurzu akcií přinese společnosti zvýšení vlastního kapitálu společnosti. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě nový akcií 300 000,- Kč/akcii v počtu odpovídajícím upsané jmenovité výši upsaných akcií (novým zájemcům bude tedy nabídnuto k upsání 33, slovy třicettři akcií). Akcie budou upsány ve lhůtě do třiceti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v advokátní kanceláři Mgr. Tomáš Dvořák, na adrese Holečkova 7, 370 04 České Budějovice. Navrhovaná výše emisního kurzu činí 300 000,- Kč, slovy t řistatisíc korun českých za jednu akcii v nominální hodnotě 300 000,- Kč, slovy třistatisíc korun českých. Emisní ážio tedy činí 0,- Kč na jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií do třiceti dnů ode dne upsání na účty společnosti, tj.: a) účet číslo 191200581/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. (korunový účet) b) popř. na účet číslo 256360/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. (eurový účet), přičemž přepočet kurzu EUR/Kč bude proveden dle vyhlášeného kurzu České národní banky v den připsání částky na účet. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky, z titulu poskytnutého úvěru, společnosti RILON International Trust reg., Industriestrasse 26, 9491 Ruggell ve výši 9,900.000,- Kč, slovy devětmilionůdevětsettisíc korun českých, kterou má vůči spo lečnosti Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. (dále společnost), na pohledávku společnosti z titulu emisního kurzu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je snížení cizích zdrojů a navýšení vlastních zdrojů společnosti. Emisní kurz bude splacen uzavř ením smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení, která bude uzavřena do třiceti dnů ode dne zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.7.2009 - 23.6.2010
Usnesení valné hromady ze dne 2. 7. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o 16,800.000,- Kč, slovy: šestnáctmilionůosmsettisíckorun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 56 kusů, jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 300.000,- Kč, slovy: třistatisíckorun českých. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro všechny stávající akcionáře se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci je zajištění vstupu strategického investora do společnosti. Následné splacení upsaného emisního kurzu akcií přinese společnosti nezbytné finanční prostředky, potřebné pro zahájení realizace výstavby areálu Léčebného centra sv. Markéty. Tím společnost splní podmínku stanovenou dalšími investory pro profinancování celého podnikatelského záměru společnosti. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to panu Ladislavu Markovi, bytem České Budějovice, Chelčického 15. Akcie budou upsány ve lhůtě do třiceti dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše emisního kurzu činí 300.000,- Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 300.000,- Kč. Emisní ážio tedy činí 0,- Kč na jednu akcii. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Neumannova 161. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akc ií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Upisovatel je povinen splatit alespoň 30 % jmenovité hodnotě, resp. emisního kursu všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet č.: 191200581/0300 u Československé obchodní banky a.s., pobočka České Budějovice, jinak je ups ání akcií neúčinné. Poukázky na akcie se nevydávají. 16.8.2004 - 23.8.2004
Usnesení valné hromady ze dne 3.11.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál se zvyšuje o 145,800.000,-Kč, slovy stočtyřicetpětmilionůosmsettisíckorun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 18 kusů, jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 8,100.000,-Kč,slovy osmmilionůjednostotisíckorun českých. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro všechny stávající akcionáře se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci je zajištění vstupu strategického investora do společnosti. Následné splacení upsaného emisního kurzu přinese společnosti nezbytné finanční pr ostředky, potřebné pro zahájení realizace výstavby areálu Léčebného centra sv. Markéty. Tím společnost splní podmínku stanovenou dalšími investory pro profinancování celého podnikatelského záměru společnosti. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti East European Estates, Inc. se sídlem 25 Greystone Manor, Lewes, Delawere 19958, USA. Akcie budou upsány ve lhůtě do 15.12.2003 . Výše emisního kurzu činí 8,333.334,-Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 8,100.000,-Kč.Emisní ážio tedy činí 233.334,-Kč na jednu akcii. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro u psání akcií jsou Prachatice, Neumannova 161.Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akcií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet č. 176498340/0300, který byl za tím účelem zřízen u ČSOB a.s., pobočka Prachatice, Nádražní 67, jinak je upsání akcií neúčinné. Poukázky na akcie se nevydávají. 21.11.2003 - 16.8.2004
Usnesení valné hromady ze dne 3. 11. 2OO3 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o 145,800.000,-Kč, slovy stočtyřicetpětmilionůosmsettisíckorun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 18 kusů, jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 8,100.000,-Kč, slovy osmmilionůjednostotisíckorun českých. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro všechny stávající akcionáře se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva stávajících akcinářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci je zajištění vstupu strategického investora do společnosti. Následné splacení upsaného emisního kurzu přinese společnosti nezbytné finanční pro středky, potřebné pro zahájení realizace výstavby areálu Léčebného centra sv. Markéty. Tím společnost splní podmínku stanovenou dalšími investory pro profinancování celého podnikatelského záměru společnosti. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti East European Estates, Inc. se sídlem 25 Greystoke Manor, Lewes, Delaware 19958, USA. Akcie budou upsány ve lhůtě do 15.12.2003. Výše emisního kurzu činí 8.333.334,-Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 8,100.000,-Kč. Emisní ážio tedy činí 233.334,-Kč na jednu akcii. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro u psání akcií jsou Prachatice, Neumannova 161. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akcií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Emisní kurz akcií bude činit 1.000,-Kč. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen písemným oznámením doručeným do sídla akcionářů (právnických osob). Upisovatel je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet č. 176498340/0300, který byl za tím účelem zřízen u ČSOB a.s., pobočka Prachatice, Nádražní 67, jinak je upsání akcií neúčinné. Poukázky na akcie se nevydávají 10.11.2003 - 10.11.2003
Usnesení valné hromady ze dne 3. 11. 2OO3 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o 145,800.000,-Kč, slovy stočtyřicetpětmilionůosmsettisíckorun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 18 kusů, jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 8,100.000,-Kč, slovy osmmilionůjednostotisíckorun českých. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro všechny stávající akcionáře se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva stávajících akcinářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci je zajištění vstupu strategického investora do společnosti. Následné splacení upsaného emisního kurzu přinese společnosti nezbytné finanční pro středky, potřebné pro zahájení realizace výstavby areálu Léčebného centra sv. Markéty. Tím společnost splní podmínku stanovenou dalšími investory pro profinancování celého podnikatelského záměru společnosti. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti East European Estates, Inc. se sídlem 25 Greystone Manor, Lewes, Delaware 19958, USA. Akcie budou upsány ve lhůtě do 15.12.2003. Výše emisního kurzu činí 8.333.334,-Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 8,100.000,-Kč. Emisní ážio tedy činí 233.334,-Kč na jednu akcii. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro u psání akcií jsou Prachatice, Neumannova 161. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akcií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet č. 176498340/0300, který byl za tím účelem zřízen u ČSOB a.s., pobočka Prachatice, Nádražní 67, jinak je upsání akcií neúčinné. Poukázky na akcie se nevydávají 10.11.2003 - 16.8.2004
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 18. 3. 2002 o zvýšení základního kapitálu: a/ Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2,200.000,-kč (dvamiliónydvěstětisíckorun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 2200 kusů, přičemž jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 1.000,-Kč. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií. Veškeré akcie budou upsány všemi akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve výši 1,100.000,-Kč a peněžitým vkladem také ve výši 1,100.000,-Kč. Akcie budou upsány do 15 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti Prachatice, Lázně 117. Emisní kurz akcií bude činit 1.000,-Kč. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen písemným oznámením doručeným do sídla akcionářů (právnických osob). Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 176498340/0300, který byl za tím účelem zřízen u Československé obchodní banky a.s., pobočka Prachatice. Nepeněžitý vklad a emisní kurz akcií bude splacen do 30ti dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b/ Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky č. parc. 1052/1, č. parc. 1054/1 a č. parc. 1056 o výměře celkem 29.559 m2 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Prachatice u Katastrálního úřadu v Prachaticích. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem soudního znalce jmenovaným podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Nc 1575/2001 na 1,100.000,-Kč. Na tento nepeněžitý vklad se vydá 1.100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč v listinné podobě na jméno. 22.4.2002 - 19.6.2002

Aktuální kontaktní údaje Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26040166
Obchodní firma: Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Prachatice
Vznik první živnosti: 24.10.2001
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26040166
Firma: Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prachatice
Základní územní jednotka: Prachatice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 24.10.2001

Kontakty na Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Lázně 208 , Prachatice 383 01 18.8.2010
Sídlo: Lázně 117 , 383 01 Prachatice Česká republika
24.10.2001 - 18.8.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Lázně 208, Prachatice 383 01

Obory činností Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 10.7.2008
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. 24.10.2001 - 10.7.2008
provozování kulturních a vzdělávacích zařízení. 24.10.2001 - 10.7.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: U Stadionu 270 , Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny: 1001445899
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 19.10.2009

Živnost č. 2 Provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti cestovních agentur
Ostatní vzdělávání j. n.
Provozování kulturních zařízení
Provozování sportovních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají a podepisují se vždy předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 23.6.2010
Jménem společnosti jednají a podepisují se vždy dva členové představenstva společně. 21.7.2009 - 23.6.2010
Jménem společnosti jednají a podepisují se vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva nebo společně dva místopředsedové představens tva. 16.8.2004 - 21.7.2009
Za společnost jednají jménem představenstva vůči třetím osobám předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Podepisování za společnost jménem představenstva se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva, spolu s uvedením své funkce. 24.10.2001 - 16.8.2004
Jméno: Miroslav Leština 5.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2014
Adresa: Máchova 598/1, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Robert Zeman 26.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: U Studánky 1112, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Richard Rusňák 1.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2015
Ve funkci: od 10.6.2015
Adresa: 98, Štěnovický Borek 332 09
Jméno: Erik Foltýn 24.10.2001 - 9.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2001 do 3.11.2003
Ve funkci: od 24.10.2001
Adresa: Vratislavská 385/9, Praha 181 00
Jméno: MUDr. Jan Šula 24.10.2001 - 9.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2001 do 3.11.2003
Ve funkci: od 24.10.2001
Adresa: Milánská 461, Praha 109 00
Jméno: Ing. Petr Mádl 24.10.2001 - 12.9.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2001 do 5.8.2005
Ve funkci: od 24.10.2001 do 5.8.2005
Adresa: Budovatelská 1057, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Jan Bauer 24.10.2001 - 6.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2001 do 2.7.2004
Ve funkci: od 24.10.2001 do 2.7.2004
Adresa: Na Skalce 693 , Prachatice Česká republika
Jméno: Mgr. Jaroslav Černý 24.10.2001 - 6.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2001 do 2.7.2004
Ve funkci: od 24.10.2001
Adresa: Česká 679, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Petr Mádl 6.3.2007 - 16.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2004 do 5.8.2005
Adresa: Budovatelská 1057, Prachatice 383 01
Jméno: Ladislav Marek 6.3.2007 - 21.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2004 do 2.7.2009
Ve funkci: od 9.7.2004 do 2.7.2009
Adresa: Chelčického 95/15, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Petr Hybrant 6.3.2007 - 21.7.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2004 do 2.7.2009
Ve funkci: od 9.7.2004 do 2.7.2009
Adresa: Jasanová 1567/40, České Budějovice 370 08
Jméno: Ivana Kulhavá 6.3.2007 - 21.7.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2004 do 2.7.2009
Ve funkci: od 9.7.2004 do 2.7.2009
Adresa: 40, Doudleby 370 07
Jméno: Ing. Jan Bauer 6.3.2007 - 21.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2004 do 2.7.2009
Adresa: Na Skalce 693 , Prachatice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Bauer 21.7.2009 - 4.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2009
Adresa: Na Skalce 693 , 383 01 Prachatice Česká republika
Jméno: Ladislav Marek 21.7.2009 - 4.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2009
Adresa: Písnické zahrady 421/15, Praha 142 00
Jméno: Ladislav Marek 4.9.2009 - 28.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.7.2009 do 28.6.2011
Ve funkci: od 3.7.2009 do 28.6.2011
Adresa: Písnické zahrady 421/15, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Bauer 4.9.2009 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2009 do 28.6.2011
Adresa: Na Skalce 693 , 383 01 Prachatice Česká republika
Jméno: Ing. Richard Rusňák 23.6.2010 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2010 do 28.6.2011
Ve funkci: do 28.6.2011
Adresa: Polní 498, Štěnovice 332 09
Jméno: Miroslav Leština 21.7.2009 - 3.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2009 do 3.6.2014
Adresa: Máchova 598/1, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Richard Rusňák 28.7.2011 - 15.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2011
Ve funkci: od 20.7.2011
Adresa: Polní 498, Štěnovice 332 09
Jméno: Miroslav Leština 3.11.2013 - 5.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2009 do 3.6.2014
Adresa: Máchova 598/1, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Richard Rusňák 15.5.2014 - 7.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2011 do 10.6.2015
Ve funkci: od 20.7.2011 do 10.6.2015
Adresa: Polní 498, Štěnovice 332 09
Jméno: Ing. Robert Zeman 28.7.2011 - 26.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: U Studánky 1112, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Richard Rusňák 7.10.2015 - 1.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.6.2015
Ve funkci: od 10.6.2015
Adresa: Polní 498, Štěnovice 332 09

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ivana Kulhavá 5.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014
Adresa: 40, Doudleby 370 07
Jméno: Ing. Martin Malý 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: SNP 428, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Ivan Kříž 24.10.2001 - 9.8.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2001 do 3.11.2003
Ve funkci: od 24.10.2001 do 3.11.2003
Adresa: Lovecká 616, Praha 164 00
Jméno: Jaroslav Pekárek 24.10.2001 - 9.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2001 do 3.11.2003
Ve funkci: od 24.10.2001
Adresa: Na Sadech 563, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Bohumil Ondřich 24.10.2001 - 6.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2001 do 2.7.2004
Ve funkci: od 24.10.2001
Adresa: Pod Hradbami 62, Prachatice 383 01
Jméno: Mgr. Tomáš Dvořák 6.3.2007 - 21.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2007 do 2.7.2009
Ve funkci: od 8.10.2004 do 2.7.2009
Adresa: K. Lávičky 979/3, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Romana Kokošková 6.3.2007 - 21.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 2.7.2009
Adresa: tř. Čsl. legií 2185/52, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Bohumil Ondřich 6.3.2007 - 21.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 2.7.2009
Adresa: Pod Hradbami 62, Prachatice 383 01
Jméno: Mgr. Tomáš Dvořák 21.7.2009 - 4.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2009
Adresa: K. Lávičky 979/3, České Budějovice 370 07
Jméno: Ivana Kulhavá 21.7.2009 - 4.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2009
Adresa: 40, Doudleby 370 07
Jméno: Ing. Romana Marková 21.7.2009 - 20.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2009 do 13.6.2012
Adresa: Písnické zahrady 421/15, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Tomáš Dvořák 4.9.2009 - 2.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2009 do 3.6.2014
Adresa: K. Lávičky 979/3, České Budějovice 370 07
Jméno: Ivana Kulhavá 4.9.2009 - 5.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2009 do 3.6.2014
Ve funkci: od 3.7.2009 do 3.6.2014
Adresa: 40, Doudleby 370 07
Jméno: Mgr. Tomáš Dvořák 2.11.2013 - 5.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2009 do 3.6.2014
Adresa: U Cihelny 189, Litvínovice 370 01
Jméno: Ing. Martin Malý 20.7.2012 - 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: SNP 428, Prachatice 383 01
Jméno: Mgr. Tomáš Dvořák 5.8.2014 - 1.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014 do 31.12.2015
Adresa: U Cihelny 189, Litvínovice 370 01

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Tomáš Dvořák 1.1.2016
Adresa: U Cihelny 189, Litvínovice 370 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Richard Rusňák
Člen statutárního orgánu: Ing. Bc. Robert Zeman
Člen statutárního orgánu: Miroslav Leština

Vlastníci firmy Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 54 000 000 Kč - 4.9.2009
zakladni 33 000 000 Kč - 20.7.2005 - 4.9.2009
zakladni 33 000 000 Kč - 16.5.2005 - 20.7.2005
zakladni 33 000 000 Kč - 23.8.2004 - 16.5.2005
zakladni 16 200 000 Kč - 19.6.2002 - 23.8.2004
zakladni 14 000 000 Kč - 24.10.2001 - 19.6.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 180 1.1.2014
Kmenové akcie na majitele 300 000 Kč 180 4.9.2009 - 1.1.2014
Kmenové akcie na majitele 300 000 Kč 110 16.3.2007 - 4.9.2009
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 110 23.8.2004 - 16.3.2007
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 54 16.8.2004 - 23.8.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 16 200 19.6.2002 - 16.8.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 14 000 24.10.2001 - 19.6.2002

Sbírka Listin Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1226/SL 55 notářský zápis [652/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2015 22.12.2015 6
B 1226/SL 54 ostatní Zápis o valné hromadě Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2015 16.9.2015 7.10.2015 2
B 1226/SL 53 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2015 16.9.2015 7.10.2015 1
B 1226/SL 52 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2015 21.7.2015 20
B 1226/SL 51 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2014 21.8.2014 19
B 1226/SL 48 notářský zápis 455/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2013 20.12.2013 3.1.2014 15
B 1226/SL 47 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2013 30.7.2013 20
B 1226/SL 46 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.9.2012 18.9.2012 18
B 1226/SL 45 ostatní Zápis řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2012 18.7.2012 24.7.2012 3
B 1226/SL 44 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.11.2011 21
B 1226/SL 43 ostatní - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2011 1.8.2011 1
B 1226/SL 41 ostatní - Zápis o ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2011 1.8.2011 3
B 1226/SL 40 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2010 18.8.2010 1
B 1226/SL 38 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2010 16
B 1226/SL 35 notářský zápis 262/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2010 23.6.2010 6
B 1226/SL 34 ostatní - smlouvy o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2009 16
B 1226/SL 33 ostatní - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2009 1
B 1226/SL 32 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2009 1
B 1226/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2009 5
B 1226/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2009 23.7.2009 8
B 1226/SL 29 notářský zápis 307/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2009 23.7.2009 8
B 1226/SL 28 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.2.2009 15
B 1226/SL 27 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2008 14
B 1226/SL 26 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2007 17
B 1226/SL 25 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2007 20
B 1226/SL 24 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2007 22
B 1226/SL 23 notářský zápis 94/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2007 20.3.2007 3
B 1226/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2007 20.3.2007 9
B 1226/SL 21 podpisové vzory + Čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 6.2.2007 5
B 1226/SL 20 ostatní - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2004 26.8.2004 1
B 1226/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 26.8.2004 3
B 1226/SL 18 notářský zápis 445/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 26.8.2004 5
B 1226/SL 17 ostatní - Zápis o mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 26.8.2004 3
B 1226/SL 16 ostatní - zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 18.8.2004 4
B 1226/SL 15 notářský zápis NZ 444/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2004 18.8.2004 5
B 1226/SL 14 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2004 21
B 1226/SL 13 výroční zpráva za rok 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2004 18
B 1226/SL 12 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2004 11
B 1226/SL 11 notářský zápis 522/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.11.2003 19.12.2003 4
B 1226/SL 9 notářský zápis 522/2003- rozhodnutí ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.11.2003 18.11.2003 4
B 1226/SL 10 ostatní - Zápis o ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.11.2003 18.11.2003 11
B 1226/SL 8 ostatní - Zápis o řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.10.2002 29.11.2002 8
B 1226/SL 7 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2002 8.7.2002 12
B 1226/SL 6 notářský zápis 306/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.2002 8.7.2002 7
B 1226/SL 5 notářský zápis 53/2002 rozh.mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2002 18.4.2002 5
B 1226/SL 4 ostatní -Zápis o mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2002 18.4.2002 4
B 1226/SL 3 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2001 14.11.2001 12
B 1226/SL 2 notářský zápis 138/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2001 14.11.2001 19
B 1226/SL 1 posudek znalce č.2327-87-01 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2001 14.11.2001 68

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.