Hlavní navigace

Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci Prachatice IČO: 26040166

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Prachatice a bylo jí přiděleno IČO 26040166.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. se sídlem v obci Prachatice byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 24. 10. 2001
Spisová značka: B 1226
IČO: 26040166
Obchodní firma: Resort sv. Markéty Prachatice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.10.2001
Datum vzniku: 24.10.2001
Den vstupu do likvidace: 1.1.2016 1.1.2016
Společnost změnila své stanovy ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 zákona o obchodních korporacích a podřizuje se zákonu o obchodních korporacích a dalším právním předpisům upravujícím právo obchodních korporací jako celku. 1.1.2014
Valná hromada dne 30. 6. 2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti mj.: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž akcie jednak budou nabídnuty k upsání (i) stávajícím akcionářům (tedy s využitím přednostního práva na upisování akcií), a to až do výše jmenovité hodnoty jejich stávajících akcií (tedy v součtu n ejvýše o částku 33,000.000,- Kč), přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva k upsání je určen den konání valné hromady. (ii) novým předem určeným novým zájemcům až do výše 9,900.000,- Kč, upisování základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepři pouští. Nabídnutí akcií určitým zájemcům má zajistit získání dalšího potřebného kapitálu. Následné splacení upsaného emisního kurzu akcií přinese společnosti zvýšení vlastního kapitálu společnosti. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě nový akcií 300 000,- Kč/akcii v počtu odpovídajícím upsané jmenovité výši upsaných akcií (novým zájemcům bude tedy nabídnuto k upsání 33, slovy třicettři akcií). Akcie budou upsány ve lhůtě do třiceti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v advokátní kanceláři Mgr. Tomáš Dvořák, na adrese Holečkova 7, 370 04 České Budějovice. Navrhovaná výše emisního kurzu činí 300 000,- Kč, slovy t řistatisíc korun českých za jednu akcii v nominální hodnotě 300 000,- Kč, slovy třistatisíc korun českých. Emisní ážio tedy činí 0,- Kč na jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií do třiceti dnů ode dne upsání na účty společnosti, tj.: a) účet číslo 191200581/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. (korunový účet) b) popř. na účet číslo 256360/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. (eurový účet), přičemž přepočet kurzu EUR/Kč bude proveden dle vyhlášeného kurzu České národní banky v den připsání částky na účet. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky, z titulu poskytnutého úvěru, společnosti RILON International Trust reg., Industriestrasse 26, 9491 Ruggell ve výši 9,900.000,- Kč, slovy devětmilionůdevětsettisíc korun českých, kterou má vůči spo lečnosti Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. (dále společnost), na pohledávku společnosti z titulu emisního kurzu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je snížení cizích zdrojů a navýšení vlastních zdrojů společnosti. Emisní kurz bude splacen uzavř ením smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení, která bude uzavřena do třiceti dnů ode dne zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.7.2009 - 23.6.2010
Usnesení valné hromady ze dne 2. 7. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o 16,800.000,- Kč, slovy: šestnáctmilionůosmsettisíckorun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 56 kusů, jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 300.000,- Kč, slovy: třistatisíckorun českých. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro všechny stávající akcionáře se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci je zajištění vstupu strategického investora do společnosti. Následné splacení upsaného emisního kurzu akcií přinese společnosti nezbytné finanční prostředky, potřebné pro zahájení realizace výstavby areálu Léčebného centra sv. Markéty. Tím společnost splní podmínku stanovenou dalšími investory pro profinancování celého podnikatelského záměru společnosti. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to panu Ladislavu Markovi, bytem České Budějovice, Chelčického 15. Akcie budou upsány ve lhůtě do třiceti dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše emisního kurzu činí 300.000,- Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 300.000,- Kč. Emisní ážio tedy činí 0,- Kč na jednu akcii. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Neumannova 161. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akc ií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Upisovatel je povinen splatit alespoň 30 % jmenovité hodnotě, resp. emisního kursu všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet č.: 191200581/0300 u Československé obchodní banky a.s., pobočka České Budějovice, jinak je ups ání akcií neúčinné. Poukázky na akcie se nevydávají. 16.8.2004 - 23.8.2004
Usnesení valné hromady ze dne 3.11.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál se zvyšuje o 145,800.000,-Kč, slovy stočtyřicetpětmilionůosmsettisíckorun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 18 kusů, jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 8,100.000,-Kč,slovy osmmilionůjednostotisíckorun českých. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro všechny stávající akcionáře se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci je zajištění vstupu strategického investora do společnosti. Následné splacení upsaného emisního kurzu přinese společnosti nezbytné finanční pr ostředky, potřebné pro zahájení realizace výstavby areálu Léčebného centra sv. Markéty. Tím společnost splní podmínku stanovenou dalšími investory pro profinancování celého podnikatelského záměru společnosti. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti East European Estates, Inc. se sídlem 25 Greystone Manor, Lewes, Delawere 19958, USA. Akcie budou upsány ve lhůtě do 15.12.2003 . Výše emisního kurzu činí 8,333.334,-Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 8,100.000,-Kč.Emisní ážio tedy činí 233.334,-Kč na jednu akcii. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro u psání akcií jsou Prachatice, Neumannova 161.Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akcií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet č. 176498340/0300, který byl za tím účelem zřízen u ČSOB a.s., pobočka Prachatice, Nádražní 67, jinak je upsání akcií neúčinné. Poukázky na akcie se nevydávají. 21.11.2003 - 16.8.2004
Usnesení valné hromady ze dne 3. 11. 2OO3 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o 145,800.000,-Kč, slovy stočtyřicetpětmilionůosmsettisíckorun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 18 kusů, jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 8,100.000,-Kč, slovy osmmilionůjednostotisíckorun českých. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro všechny stávající akcionáře se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva stávajících akcinářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci je zajištění vstupu strategického investora do společnosti. Následné splacení upsaného emisního kurzu přinese společnosti nezbytné finanční pro středky, potřebné pro zahájení realizace výstavby areálu Léčebného centra sv. Markéty. Tím společnost splní podmínku stanovenou dalšími investory pro profinancování celého podnikatelského záměru společnosti. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti East European Estates, Inc. se sídlem 25 Greystoke Manor, Lewes, Delaware 19958, USA. Akcie budou upsány ve lhůtě do 15.12.2003. Výše emisního kurzu činí 8.333.334,-Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 8,100.000,-Kč. Emisní ážio tedy činí 233.334,-Kč na jednu akcii. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro u psání akcií jsou Prachatice, Neumannova 161. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akcií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Emisní kurz akcií bude činit 1.000,-Kč. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen písemným oznámením doručeným do sídla akcionářů (právnických osob). Upisovatel je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet č. 176498340/0300, který byl za tím účelem zřízen u ČSOB a.s., pobočka Prachatice, Nádražní 67, jinak je upsání akcií neúčinné. Poukázky na akcie se nevydávají 10.11.2003 - 10.11.2003
Usnesení valné hromady ze dne 3. 11. 2OO3 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o 145,800.000,-Kč, slovy stočtyřicetpětmilionůosmsettisíckorun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 18 kusů, jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 8,100.000,-Kč, slovy osmmilionůjednostotisíckorun českých. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, přednostní právo na upisování akcií pro všechny stávající akcionáře se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva stávajících akcinářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci je zajištění vstupu strategického investora do společnosti. Následné splacení upsaného emisního kurzu přinese společnosti nezbytné finanční pro středky, potřebné pro zahájení realizace výstavby areálu Léčebného centra sv. Markéty. Tím společnost splní podmínku stanovenou dalšími investory pro profinancování celého podnikatelského záměru společnosti. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti East European Estates, Inc. se sídlem 25 Greystone Manor, Lewes, Delaware 19958, USA. Akcie budou upsány ve lhůtě do 15.12.2003. Výše emisního kurzu činí 8.333.334,-Kč za jednu akcii v nominální hodnotě 8,100.000,-Kč. Emisní ážio tedy činí 233.334,-Kč na jednu akcii. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro u psání akcií jsou Prachatice, Neumannova 161. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akcií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejich upsání na účet č. 176498340/0300, který byl za tím účelem zřízen u ČSOB a.s., pobočka Prachatice, Nádražní 67, jinak je upsání akcií neúčinné. Poukázky na akcie se nevydávají 10.11.2003 - 16.8.2004
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 18. 3. 2002 o zvýšení základního kapitálu: a/ Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2,200.000,-kč (dvamiliónydvěstětisíckorun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá kmenové akcie v listinné podobě na jméno v počtu 2200 kusů, přičemž jmenovitá hodnota těchto akcií bude činit 1.000,-Kč. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií. Veškeré akcie budou upsány všemi akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve výši 1,100.000,-Kč a peněžitým vkladem také ve výši 1,100.000,-Kč. Akcie budou upsány do 15 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti Prachatice, Lázně 117. Emisní kurz akcií bude činit 1.000,-Kč. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen písemným oznámením doručeným do sídla akcionářů (právnických osob). Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 176498340/0300, který byl za tím účelem zřízen u Československé obchodní banky a.s., pobočka Prachatice. Nepeněžitý vklad a emisní kurz akcií bude splacen do 30ti dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b/ Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky č. parc. 1052/1, č. parc. 1054/1 a č. parc. 1056 o výměře celkem 29.559 m2 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Prachatice u Katastrálního úřadu v Prachaticích. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem soudního znalce jmenovaným podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Nc 1575/2001 na 1,100.000,-Kč. Na tento nepeněžitý vklad se vydá 1.100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč v listinné podobě na jméno. 22.4.2002 - 19.6.2002

Aktuální kontaktní údaje Resort sv. Markéty Prachatice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26040166
Obchodní firma: Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 24. 10. 2001
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26040166
Firma: Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prachatice
Základní územní jednotka: Prachatice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 24. 10. 2001

Kontakty na Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Lázně 208, Prachatice 38301, Česká republika 18.8.2010
Sídlo: Lázně 117, Prachatice 38301, Česká republika 24.10.2001 - 18.8.2010

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Lázně 208, Prachatice 38301

Obory činností Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 10.7.2008
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. 24.10.2001 - 10.7.2008
provozování kulturních a vzdělávacích zařízení. 24.10.2001 - 10.7.2008

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 24. 10. 2001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Činnosti cestovních agentur
Ostatní vzdělávání j. n.
Provozování kulturních zařízení
Provozování sportovních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Robert Zeman
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.7.2011
Adresa U Studánky 1112, 38301 Prachatice
Jméno Miroslav Leština
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.8.2014
Adresa Máchova 598/1, 37001 České Budějovice
Jméno Ing. Richard Rusňák
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 7.10.2015
Adresa Polní 498, 33209 Štěnovice
Jméno Ing. Robert Zeman
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.11.2016
Adresa U Studánky 1112, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Robert Zeman
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.7.2011 do 26.11.2016
Adresa U Studánky 1112, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Richard Rusňák
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 15.5.2014 do 7.10.2015
Adresa Polní 498, 33209 Štěnovice
Jméno Miroslav Leština
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.11.2013 do 5.8.2014
Adresa Máchova 598/1, 37001 České Budějovice
Jméno Ing. Richard Rusňák
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 28.7.2011 do 15.5.2014
Adresa Polní 498, 33209 Štěnovice
Jméno Miroslav Leština
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2009 do 3.11.2013
Adresa Máchova 1, 37001 České Budějovice
Jméno Ladislav Marek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 4.9.2009 do 28.7.2011
Adresa Písnické zahrady 421, 14200 Praha 4
Jméno Ing. Jan Bauer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.9.2009 do 28.7.2011
Adresa Na Skalce 693, 38301 Prachatice
Jméno Ing. Richard Rusňák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.6.2010 do 28.7.2011
Adresa Polní 498, 33209 Štěnovice
Jméno Ing. Jan Bauer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2009 do 4.9.2009
Adresa Na Skalce 693, 38301 Prachatice
Jméno Ladislav Marek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2009 do 4.9.2009
Adresa Písnické zahrady 421, 14200 Praha 4
Jméno Ing. Jan Bauer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.3.2007 do 21.7.2009
Adresa Na Skalce 693, Prachatice
Jméno Ing. Petr Hybrant
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 6.3.2007 do 21.7.2009
Adresa Jasanová 40, České Budějovice
Jméno Ivana Kulhavá
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 6.3.2007 do 21.7.2009
Adresa , České Budějovice, Doudleby 40
Jméno Ladislav Marek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 6.3.2007 do 21.7.2009
Adresa Chelčického 15, České Budějovice
Jméno Ing. Petr Mádl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.3.2007 do 16.3.2007
Adresa Budovatelská 1057, Prachatice
Jméno Ing. Jan Bauer
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.10.2001 do 6.3.2007
Adresa Na Skalce 693, Prachatice
Jméno Mgr. Jaroslav Černý
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.10.2001 do 6.3.2007
Adresa Česká 679, Prachatice
Jméno Ing. Petr Mádl
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 24.10.2001 do 12.9.2005
Adresa Budovatelská 1057, Prachatice
Jméno Erik Foltýn
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.10.2001 do 9.8.2005
Adresa Vratislavská 385/9, Praha 8 - Bohnice
Jméno MUDr. Jan Šula
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.10.2001 do 9.8.2005
Adresa Milánská 461, Praha 10

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Richard Rusňák
Člen statutárního orgánu: Ing. Bc. Robert Zeman

Vlastníci firmy Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci IČO: 26040166

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 54 000 000 Kč - 4.9.2009
Základní kapitál 33 000 000 Kč - 20.7.2005 - 4.9.2009
Základní kapitál 33 000 000 Kč - 16.5.2005 - 20.7.2005
Základní kapitál 33 000 000 Kč - 23.8.2004 - 16.5.2005
Základní kapitál 16 200 000 Kč - 19.6.2002 - 23.8.2004
Základní kapitál 14 000 000 Kč - 24.10.2001 - 19.6.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 180 1.1.2014
Kmenové akcie na majitele 300 000 Kč 180 4.9.2009  - 1.1.2014
Kmenové akcie na majitele 300 000 Kč 110 16.3.2007  - 4.9.2009
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 110 23.8.2004  - 16.3.2007
Kmenové akcie na jméno 300 000 Kč 54 16.8.2004  - 23.8.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 16 200 19.6.2002  - 16.8.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 14 000 24.10.2001  - 19.6.2002

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Resort sv. Markéty Prachatice, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.