REMAK a.s. Rožnov pod Radhoštěm IČO: 15770397

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu REMAK a.s., která sídlí v obci Rožnov pod Radhoštěm a bylo jí přiděleno IČO 15770397.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem REMAK a.s. se sídlem v obci Rožnov pod Radhoštěm byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Velkoobchod , koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze zákona a další.

Základní údaje o REMAK a.s. IČO: 15770397

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 24.10.1991
Spisová značka: B 1085
IČO: 15770397
Obchodní firma: REMAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.10.1991
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 24.10.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.5.2015
1) Usnesením řádné valné hromady ze dne 1.7.2003 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti.2) Důvodem snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií společnosti, které společnost nabyla na základě realizace rozhodnutí valné hromady společnosti o vkladu podniku REMAK s.r.o. do akciové společnosti REMAK trade, a.s. (následně REMAK a.s.).3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: celá částka bude zaúčtována proti účetní ceně vlastních akcií.4) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 4.890.000,-Kč (slovy: čtyřimilionyosmsetdevadesáttisíckorunčeských) ze stávající výše 110.600.000,-Kč (slovy: jednostodesetmilionůšestsettisíckorunčeských) na novou výši 105.710.000,-Kč (slovy: jednostopětmilionůsedmsetdesettisíckorunčeských).5) Způsob provedení snížení základního kapitálu: zničení 90 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč každá a 39 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každá, všechny kmenové akcie jsou v listinné podobě a znějící na jméno. 4.9.2003 - 17.9.2008
1. Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.6.2001 ve věcizvýšení základního kapitálu společnosti, která rozhodla z důvodunaplnění podnikatelského záměru rozšíření předmětu podnikání voblasti výroby, jehož realizace je navrhována vklademnepeněžitých hodnot sloužících k hospodářské činnosti a dáleposílení finančních zdrojů společnosti peněžitým vklademakcionářů, o zvýšení základního kapitálu společnosti minimálně o105.600.000,-Kč, maximálně o 107.980.000,-Kč upsáním novýchakcií. Emisní kurs nových akcií bude splacen nepeněžitým vklademv hodnotě 105.600.000,-Kč a peněžitým vkladem v hodnotě2.380.000,-Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští. Upisování je účinné i vpřípadě, že nedojde k plnému nebo částečnému upsání peněžitéhovkladu. 31.8.2001 - 17.9.2008
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši107.980.000,-Kč bude uskutečněno upsáním 107 kmenových akcií ojmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každá, 9 kmenových akcií ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, 1 kmenovou akcii ojmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 3 kmenové akcie o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč každá. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotěakcií. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a budouznít na jméno. 31.8.2001 - 17.9.2008
3. Upisování proběhne ve dvou kolech, přičemž v prvním kole budeupsán peněžitý vklad s využitím přednostního práva akcionářů.Lhůta začne běžet dnem následujícím po právní moci usnesenípříslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesenímimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základníkapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 14 dnů. Akcie,které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou býtupsány ve druhém kole, přičemž upisovat mohou pouze stávajícíakcionáři. Ve druhém kole bude upsán také nepeněžitý vklad.Lhůta začne běžet patnáctým dnem po právní moci usnesenípříslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesenímimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základníkapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 7 dnů. Místemúpisu akcií v obou kolech je provozovna společnosti v Rožnověpod Radhoštěm, Zuberská 2601. Počátek běhu lhůt pro upisováníbude akcionářům oznámen v Lidových novinách. 31.8.2001 - 17.9.2008
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadá0,47 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, respektive 0,09nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč. Na dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 50.000,-Kč připadá 2,35 nové akcie o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč, repektive 0,47 nové akcie o jmenovitéhodnotě 50.000,-Kč, respektive 0,24 nové akcie o jmenovitéhodnotě 100.000,-Kč, případně 0,02 nové akcie o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 31.8.2001 - 17.9.2008
Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva u peněžitého vkladu: 2kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každá, 3 kmenovéakcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, 1 kmenovou akcii ojmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 3 kmenové akcie o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč každá, přičemž jde o kmenové akcie, kterébudou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno.Emisní kurs odpovídá vždy jmenovité hodnotě akcií. 31.8.2001 - 17.9.2008
Pokud je základní kapitál zvyšován nepeněžitým vkladem, jepřednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akciívyloučeno. Nepeněžitý vklad ve výši 105.600.000,-Kč bude upsánspolečností REMAK s.r.o. jakožto vlastníkem předmětu tohotonepeněžitého vkladu. 31.8.2001 - 17.9.2008
4. Emisní kurs akcií upsaných na peněžitý vklad musí být vcelém rozsahu splacen před zápisem zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku, nejpozději v den upisování akcií napeněžitý vklad, a to na zvláštní účet u Komerční banky, a.s.,expozitura Rožnov pod Radhoštěm, číslo účtu 94-2784770247-0100,který byl za tímto účelem společností zřízen na její jméno. 31.8.2001 - 17.9.2008
Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 31.8.2001 - 17.9.2008
5. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik ve smyslu ust. § 5obchodního zákoníku, a to podnik společnosti REMAK s.r.o. sesídlem Rožnov pod Radhoštěm, Zuberská ul. 2601, IČO 60320265,zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě voddíle C, vložka 11619. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněnspolečným znaleckým posudkem znalců doc. PhDr. Ing. JanaNovotného, CSc. a doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc. dne 6.4.2001 podčíslem 282/01, kteří byli ustanoveni usnesením Krajského souduv Ostravě čj. 26 Cm 55/2001 ze dne 7.3.2001 a opravnýmusnesením ze dne 26.3.2001. Předmětem posudku je reálné oceněnísouboru veškerých hmotných, osobních a nehmotných věcnýchmajetkových složek sloužících k provozování podniku REMAK,s.r.o. a taktéž závazků k němu přináležejících, čili stanoveníreálné hodnoty čistého obchodního majetku podniku ve smyslu § 6odstavec 3) obchodního zákoníku. Tímto znaleckým posudkem bylpředmět nepeněžitého vkladu oceněn částkou 105.600.000,-Kč(slovy: jednostopětmiliónů šestsettisíc korun českých). 31.8.2001 - 17.9.2008
Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 105 kmenových akciíznějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč každá a 6 kmenových akcií znějících na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. 31.8.2001 - 17.9.2008
6. Akcionář společnost REMAK, s.r.o. se sídlem Rožnov podRadhoštěm, Zuberská ul. 2601, PSČ 756 61 se vzdal svéhopřednostního práva na upsání akcií peněžitým vkladem. 31.8.2001 - 17.9.2008
Den vzniku: 24.10.1991 24.10.1991
Způsob založení:Akciová společnot byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou dne 21.10.1991 a jejími účastníky jsou titozakladatelé s dále uvedenými podíly na základním kapitálu:Ing. Jan Měrka, Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1702300 000,-Kčs. MERKA, spol. s r.o., Bratislava, Kvetná 16,zastoupená Ing. Ivanem Měrkou 200 000,-Kčs. Zakladatelésoučasně schválili stanovy společnosti. Zakladetelská smlouvaa stanovy byly přiloženy. 24.10.1991
Základní kapitál společnosti činí 500.000,- Kčs, slovypětsettisíc korun čsl. Splacení alespoň třiceti procentzákladního kapitálu bylo prokázáno. 24.10.1991 - 15.3.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 15770397
Obchodní firma: REMAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 23.12.1992
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 15770397
Firma: REMAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Rožnov pod Radhoštěm
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.10.1991

Kontakty na REMAK a.s. IČO: 15770397

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Zuberská 2601 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
19.2.2015
Sídlo: Zuberská 2601 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Zuberská 2601
26.9.2001 - 19.2.2015
Sídlo: 1. máje 1000 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000
12.5.1995 - 26.9.2001
Sídlo: Linecká 377 , Kaplice Česká republika
Kaplice, Linecká 377
24.10.1991 - 12.5.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Zuberská 2601, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Obory činností REMAK a.s. IČO: 15770397

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 4.9.2003 - 22.8.2009
Velkoobchod 15.2.2003 - 22.8.2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 15.2.2003 - 22.8.2009
1/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejmimo činností uvedených v příloze živnostenského zákona 15.3.1993 - 15.2.2003
výroba a prodej mechanických, elektromechanických aelektronických dílů a komponentů 24.10.1991 - 15.3.1993
vývoj nových výrobků na zakázku třetích osob 24.10.1991 - 15.3.1993
poradenská a konzultační činnost v oblasti managementu 24.10.1991 - 15.3.1993
nákup a prodej nemovitostí, jejich správa a pronájem včetněleasingu 24.10.1991 - 15.3.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Zuberská 2601 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1007646161
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 23.12.1992

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.1992
Zánik oprávnění: 13.6.1995

Živnost č. 4 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy REMAK a.s. IČO: 15770397

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Měrka 5.11.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.7.2012
Ve funkci: od 2.8.2012
Adresa: 470 , 756 53 Vidče Česká republika
č.p. 470, 756 53 Vidče
Jméno: Ing. Jan Měrka 19.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2012
Adresa: 1. máje 571 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
1. máje 571, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Jméno: Ing. Vít Měrka 6.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2012
Adresa: 330 , 756 53 Vidče Česká republika
č.p. 330, 756 53 Vidče
Jméno: Hana Krausová 24.10.1991 - 16.7.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slévačská 566 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Slévačská 566
Jméno: Ing. Jan Měrka 24.10.1991 - 26.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2000
Adresa: Revoluční 1702 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1702
Jméno: Ing. Ivan Měrka 24.10.1991 - 26.9.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2000
Adresa: Meličkovej 12 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Meličkovej 12
Jméno: Jaroslava Měrková 16.7.1992 - 26.9.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2000
Adresa: Revoluční 1702 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1702
Jméno: Jaroslava Měrková 26.9.2001 - 15.2.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2000 do 15.7.2002
Adresa: 756 53 Vidče 470 Česká republika
Vidče 470, PSČ 75653
Jméno: Ing. Ivan Měrka 26.9.2001 - 17.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2000 do 30.11.2006
Ve funkci: od 19.2.2001 do 30.11.2006
Adresa: 756 54 Zubří 1290 Česká republika
Zubří 1290, PSČ 75654
Jméno: Ing. Jan Měrka 26.9.2001 - 17.9.2008
Funkce: místopředseda představentva
Trvání členství: od 20.6.2000 do 30.11.2006
Ve funkci: od 19.2.2001 do 30.11.2006
Adresa: 756 53 Vidče 470 Česká republika
Vidče 470, PSČ 75653
Jméno: Jaromír Novotný 15.2.2003 - 17.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2002 do 14.7.2005
Adresa: U Daliborky 1177 , 564 01 Žamberk Česká republika
Žamberk, U Daliborky 1177, PSČ 56401
Jméno: Ing. Ivan Měrka 17.9.2008 - 19.1.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2006 do 2.12.2011
Ve funkci: od 1.12.2006 do 2.12.2011
Adresa: Pod Lipůvkou 1290 , 756 54 Zubří Česká republika
Zubří, Pod Lipůvkou 1290, PSČ 75654
Jméno: Ing. Jan Měrka 17.9.2008 - 19.1.2012
Funkce: místopředseda představentva
Trvání členství: od 1.12.2006
Ve funkci: od 1.12.2006 do 27.12.2011
Adresa: 756 53 Vidče 470 Česká republika
Vidče 470, PSČ 75653
Jméno: Jaromír Novotný 17.9.2008 - 5.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2005 do 15.10.2008
Adresa: U Daliborky 1177 , 564 01 Žamberk Česká republika
Žamberk, U Daliborky 1177, PSČ 56401
Jméno: Ing. Jan Měrka 19.1.2012 - 5.11.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2006 do 1.3.2010
Ve funkci: od 27.12.2011 do 1.3.2010
Adresa: 756 53 Vidče 470 Česká republika
Vidče 470, PSČ 75653
Jméno: Ing. Marek Holíček 5.11.2012 - 5.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2012 do 30.9.2014
Adresa: 663 , 756 57 Horní Bečva Česká republika
č.p. 663, 756 57 Horní Bečva
Jméno: Ing. Jan Měrka 5.11.2012 - 19.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2012
Adresa: 470 , 756 53 Vidče Česká republika
č.p. 470, 756 53 Vidče
Jméno: Ing. Vít Měrka 5.11.2012 - 19.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2012
Adresa: 470 , 756 53 Vidče Česká republika
č.p. 470, 756 53 Vidče
Jméno: Ing. Vít Měrka 19.2.2015 - 6.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2012
Adresa: 1. máje 1320 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
1. máje 1320, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Naděžda Zetková 27.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2012
Adresa: 509 , 756 53 Vidče Česká republika
č.p. 509, 756 53 Vidče
Jméno: Jaromír Novotný 24.10.1991 - 26.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.6.2000
Adresa: U Daliborky 1177 , 564 01 Žamberk Česká republika
Žamberk, U Daliborky 1177, PSČ 56401
Jméno: Darja Měrková 24.10.1991 - 26.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.6.2000
Adresa: Demänovská 458 , Liptovský Mikuláš Česká republika
Liptovský Mikuláš, Demänovská 458, PSČ 3101
Jméno: MUDr. Jan Měrka 24.10.1991 - 26.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.6.1996
Adresa: Demänovská 458 , Liptovský Mikuláš Česká republika
Liptovský Mikuláš, Demänovská 458, PSČ 3101
Jméno: Ing. Tatiana Měrková 26.9.2001 - 15.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2000 do 15.7.2002
Adresa: 1290 , Zubří Česká republika
Zubří 1290
Jméno: Darja Měrková 26.9.2001 - 15.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2000 do 15.7.2002
Adresa: 756 54 Vidče 470 Česká republika
Vidče 470, PSČ 75654
Jméno: JUDr. Naděžda Zetková 26.9.2001 - 17.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2000 do 30.11.2006
Adresa: 509 , Vidče Česká republika
Vidče 509
Jméno: Zdeněk Kašlík 15.2.2003 - 17.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.7.2002 do 30.11.2006
Adresa: Sluneční 2387 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2387, PSČ 75661
Jméno: Ing. Radovan Hampl 15.2.2003 - 17.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.8.2002 do 19.12.2006
Adresa: Hulince 544 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Hulince 544/10, PSČ 75701
Jméno: JUDr. Naděžda Zetková 17.9.2008 - 5.11.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2006 do 1.3.2010
Ve funkci: od 1.12.2006 do 1.3.2010
Adresa: 756 53 Vidče 509 Česká republika
Vidče 509, PSČ 75653
Jméno: Zdeněk Kašlík 17.9.2008 - 5.11.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.12.2006 do 1.3.2010
Adresa: Sluneční 2387 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2387, PSČ 75661
Jméno: Ing. Radovan Hampl 17.9.2008 - 5.11.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.12.2006 do 20.3.2010
Adresa: Hulince 544 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Hulince 544/10, PSČ 75701
Jméno: JUDr. Naděžda Zetková 5.11.2012 - 27.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2012
Ve funkci: od 3.7.2012 do 22.4.2015
Adresa: 509 , 756 53 Vidče Česká republika
č.p. 509, 756 53 Vidče
Jméno: Jaromír Novotný 5.11.2012 - 27.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2012 do 22.4.2015
Adresa: U Daliborky 1177 , 564 01 Žamberk Česká republika
U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk
Jméno: Ing. Radovan Hampl 5.11.2012 - 27.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2012 do 22.4.2015
Adresa: Hulince 544 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
Hulince 544/10, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vít Měrka
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Měrka
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Měrka

Vlastníci firmy REMAK a.s. IČO: 15770397

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 105 710 000 Kč 100% 29.6.2004
zakladni 110 600 000 Kč 100% 14.5.2002 - 29.6.2004
zakladni 5 000 000 Kč 100% 26.9.2001 - 14.5.2002
zakladni 5 000 000 Kč - 15.3.1993 - 26.9.2001

Sbírka Listin REMAK a.s. IČO: 15770397

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1085/SL 41 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 31.8.2015 2.9.2015 27
B 1085/SL 40 notářský zápis [NZ 112/2015] Rozhodnutí VH vč. změny stanov Krajský soud v Ostravě 22.4.2015 6.5.2015 13.5.2015 20
B 1085/SL 39 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 6.8.2014 17.9.2014 29
B 1085/SL 38 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 26.7.2013 31.7.2013 28
B 1085/SL 37 zpráva auditora r. 2011 Krajský soud v Ostravě 29.11.2012 20.12.2012 1
B 1085/SL 36 účetní závěrka r. 2011 s příl. Krajský soud v Ostravě 29.11.2012 20.12.2012 20
B 1085/SL 35 notářský zápis NZ 148/2012 Krajský soud v Ostravě 3.7.2012 5.11.2012 5.12.2012 11
B 1085/SL 34 stanovy společnosti k 3.7.2012 Krajský soud v Ostravě 5.11.2012 5.12.2012 13
B 1085/SL 33 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., § 66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.8.2012 10.10.2012 27
B 1085/SL 32 stanovy společnosti k 24.11.2009 Krajský soud v Ostravě 28.7.2011 29.8.2011 14
B 1085/SL 31 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,§ 66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 13.7.2011 2.8.2011 25
B 1085/SL 30 výroční zpráva r.2009 s úč.záv.,§ 66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 30.6.2010 25
B 1085/SL 29 notářský zápis -oprav.dolož.k NZ 25/2009 Krajský soud v Ostravě 24.11.2009 3.12.2009 7.12.2009 2
B 1085/SL 28 výroční zpráva r. 2008 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 23.2.2009 17.7.2009 26.8.2009 25
B 1085/SL 27 notářský zápis NZ 25/2009 RJA vč.stanov Krajský soud v Ostravě 5.2.2009 5.5.2009 14.5.2009 28
B 1085/SL 26 podpisové vzory Ing.Ivan a Ing.Jan Měrka Krajský soud v Ostravě 16.9.2008 18.9.2008 2
B 1085/SL 25 účetní závěrka r.2007vč.úč.záv,§66a/9oz,zpr.a Krajský soud v Ostravě 24.7.2008 21.8.2008 24
B 1085/SL 24 výroční zpráva r.2006,vč.zpr.audit.,ÚZ,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 12.6.2007 6.8.2007 18.9.2007 24
B 1085/SL 23 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 27.7.2006 16.8.2006 22
B 1085/SL 22 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 7.7.2005 19.7.2005 22
B 1085/SL 21 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 11.10.2004 13.10.2004 22
B 1085/SL 20 notářský zápis NZ 110/2003 Krajský soud v Ostravě 1.7.2003 23.9.2003 16
B 1085/SL 19 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 23.7.2003 1.8.2003 22
B 1085/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 12.8.2002 14.3.2003 1
B 1085/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.7.2002 14.3.2003 4
B 1085/SL 16 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 28.8.2002 2.9.2002 20
B 1085/SL 15 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 28.8.2002 29.8.2002 18
B 1085/SL 14 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 28.8.2002 29.8.2002 18
B 1085/SL 13 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 28.8.2002 29.8.2002 18
B 1085/SL 12 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 28.8.2002 29.8.2002 13
B 1085/SL 11 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 6.4.2001 29.7.2002 2.8.2002 45
B 1085/SL 9 notářský zápis NZ 147/2001-VH Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 1.7.2002 3.7.2002 23
B 1085/SL 10 notářský zápis NZ 146/2001-VH Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 1.7.2002 3.7.2002 8
B 1085/SL 8 notářský zápis NZ 370/01 Krajský soud v Ostravě 7.1.2002 30.5.2002 33
B 1085/SL 7 notářský zápis NZ 81/02-VH Krajský soud v Ostravě 25.3.2002 30.5.2002 6
B 1085/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.2.2001 14.3.2001 17.12.2001 6
B 1085/SL 5 notářský zápis NZ 44/2001 Krajský soud v Ostravě 13.2.2001 14.3.2001 17.12.2001 15
B 1085/SL 4 notářský zápis NZ144/2000 Krajský soud v Ostravě 20.6.2000 14.3.2001 17.12.2001 21
B 1085/SL 3 zakladatelské dokumenty spol. smlouva Krajský soud v Ostravě 21.10.1991 26.11.2001 4
B 1085/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 26.11.2001 13
B 1085/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.11.2001 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení REMAK a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu REMAK a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.