Regina, a.s. Jičín IČO: 42196841

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Regina, a.s., která sídlí v obci Jičín a bylo jí přiděleno IČO 42196841.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Regina, a.s. se sídlem v obci Jičín byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Klempířství a oprava karoserií , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o Regina, a.s. IČO: 42196841

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 18.12.1991
Spisová značka: B 428
IČO: 42196841
Obchodní firma: Regina, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.12.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.12.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014 - 4.10.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014 - 4.10.2016
Usnesení o zvýšení základního kapitálu Oddíl I 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 9 880 000,-- Kč ( slovy: devět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 19.8.2004 - 7.2.2005
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 9 880 (slovy: devět tisíc osm set osmdesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč ( slovy: tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 19.8.2004 - 7.2.2005
3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20 000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých), lze upsat 26 ( slovy: dvacet šest) kusů nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), lze upsat 1,3 (jedna celá a tři desetiny) kusů nových akcií. Upisovat však lze pouze celé akcie. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí svého přednostního práva, může ve druhém kole, veškeré, na základě přednostního práva neupsané akcie, upsat předem určený zájemce, a to společnost Silnice Hradec Králové a.s. se sídlem Pardubice, Husova 1697, iden tifikační číslo 42 19 68 68. 19.8.2004 - 7.2.2005
4. Upisování v prvním kole na základě přednostního práva akcionářů na upisování akcií Místo kde lze akcie upsat: sídlo ředitelství společnosti Regina, a.s., Bří. Štefanů 492, Hradec Králové Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 do 12,00 hodin. Lhůta k upisování činí 15 (patnáct) dnů a její běh počíná patnáctým dnem po dni, ve kterém bude informace o přednostním právu zveřejněna v Obchodním věstníku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům v rámci informace o přednostním právu z působem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tedy zasláním na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 19.8.2004 - 7.2.2005
5. Upisování ve druhém kole předem určeným zájemcem: Místo kde lze akcie upsat: sídlo ředitelství Regina, a.s., Bří. Štefanů 492, Hradec Králové Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 do 12,00 hodin. Akcie lze upsat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém budou zájemci stanovenému v bodě ad 3/ tohoto usnesení, doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst . 3 obch. zák. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií v době, kdy běží lhůta k upsání akcií na základě přednostního práva. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 15 (patnácti) dnů zájemce uvedený v bodě ad 3/ tohoto usnesení doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemce na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. 19.8.2004 - 7.2.2005
6. Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs jak akcií upisovaných s využitím přednostního práva, tak akcií upisovaných předem určeným zájemcem je shodný s nominální hodnotou upisovaných akcií, tedy činí 1 000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) 19.8.2004 - 7.2.2005
7. Splácení emisního kursu: Emisní kurs akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit ve třech splátkách, první ve výši 50% emisního kursu upsaných akcií a ve lhůtě do 15 dnů od upsání akcií, a to na účet vedený HVB Bank Czech Rupblic a.s., číslo účtu 57 2 627 7992/2700, druhá ve výši 25% a ve lhůtě do 31.prosince 2004 a třetí ve výši 25% a ve lhůtě do 23.června 2005. To neplatí bude-li uzavřena dohoda o započtení. Emisní kurs akcií, které budou splaceny započtením, bude splacen uzavřením dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 dnů od upsání akcií. Emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem je předem určený zájemce povinen splatit ve třech splátkách, první ve výši 50% emisního kursu upsaných akcií a ve lhůtě do 15 dnů ode dne účinného upsání akcií, jak je účinnost upsání akcií předem určeným zájemcem definována v bodě ad 5 (poslední odstavec) tohoto usnesení, a to na účet vedený HVB Bank Czech Republic a.s., číslo účtu 572 627 7992/2700, druhá ve výši 25% a ve lhůtě do 31.prosince 2004 a třetí ve výši 25% a ve lhůtě do 23.června 2005. To neplatí bude-li uzavřena dohoda o započtení. Emisní kurs akcií, které budou splaceny započtením, bude splacen uzavřením dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 dnů od upsání akcií. 19.8.2004 - 7.2.2005
Oddíl II 8. Valná hromada souhlasí, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií započetl si upisovatel (též předem určený zájemce) společnost Silnice Hradec Králové a.s. se sídlem Pardubice, Husova 1697, identifikační číslo 42 19 68 68 svoji pohledávku za společností ve výši 6 308 8568,-- Kč , slovy: šest miliónů tři sta osm tisíc osm set šedesát osm korun českých, z titulu dohody o uznání dluhu a dohody o splacení dluhu ze dne 18.května 2004, a to do výše emisního kursu upisovatelem (určeným zájemcem) Silnice Hradec Králové, a.s. upsaných akcií, nejvýše však co do částky 6 308 000,-- Kč, slovy: šest miliónů tři sta osm tisíc korun českých, přičemž započtení je možné jak proti pohledávce společ nosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva, tak proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií. 19.8.2004 - 7.2.2005
Valná hromada společnosti na svém jednání dne 22. prosince 2000 přijala toto u s n e s e n í o zvýšení základního jmění společnosti. 10.4.2001 - 12.10.2001
I. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět se tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 10.4.2001 - 12.10.2001
II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 2.500 (dva tisíce pět set) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Podoba upisovaných akcií: listinná Forma akcií: akcie na jméno. 10.4.2001 - 12.10.2001
III. Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahu zamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněna upsat společnost Silnice Jičín a.s. se sídlem Jičín, Hradecká 415, IČO 46 50 47 88, a to výhradně n e p e n ě ž i t ý m vkladem. Předmět nepeněžitého vkladu: Budova čp. 354 / Horní Rokytnice - objekt bydlení / na st.p.č. 981/1, na st.p.č. 981/2 a na st.p.č. 981/3, též st.p.č. 981/1 a st.p.č. 981/3 a dále poz. parc.č. 1211/3 - ostatní plocha, vše v kat. území Horní Rokytnice nad Jizerou, včetně veškerého příslušenství a součásti, v ceně 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, jak byla shodně stanovena jak znaleckým posudkem znalce ing. René Mračka ze dne 17. prosince 2000, pod poř. číslem ZN/723/2000 a tak i znaleckým posudkem znalce ing. Miloslava Mencla ze dne 14. prosince 2000, pod poř.číslem 0-25/12/2000. 10.4.2001 - 12.10.2001
IV. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti Regina, a.s. t.j. Jičín, Hradecká 415. Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámení představenstva jako den počátku upisování a končí uplynutím pátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který by předcházel dni, ve kterém bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod. -V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Hodnota nepeněžitého vkladu schvaluje se v souladu s výše uvedenými znaleckými posudky znalců Ing. René Mračka a Ing. Miloslava Mencla částkou 2.500.000,- Kč. Na splacení základního jmění započte se předmětný nepeněžitý vklad rovněž částkou 2.500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých. Budou tedy na tento vklad vydány akcie v rozsahu 2.500 /dva tisíce pět set / ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 10.4.2001 - 12.10.2001
VI. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15 /patnácti/ dnů od upsání akcií, a to tak, že předá předsedovi předstvenstva společnosti Regina, a.s. písemné prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a v téže lhůtě též nemovitosti předsedovi představenstva společnosti Regina, a.s. předá, o čemž bude pořízen písemný protokol. 10.4.2001 - 12.10.2001
Valná hromada přijala dne 1.7.1998 usnesení o zvýšení základního jmění: 1. Představenstvo navrhuje, aby základní jmění společnosti bylo zvýšeno 3x až 4x, t.j. o částku 3,060.000,- Kč, slovy tři miliony šedestát tisíc korun českých až 4,080.000,- Kč, slovy: čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad horní hranici navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: nejméně 3.060 a nejvíce 4.080 kmenových akcií na jméno v listinné podobě a jmenovité 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 60 ks nových akcií až 80 ks nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 3 ks nových akcií až 4 ks nových akcií. V případě, že všichni akcionáři nevyužijí svého přednostního práva, je v druhém kole veškeré neupsané akcie, a to zcela, ale i jen z části, oprávněn upsat akcionář - právnická osoba, který svého přednostního práva v prvním kole využil v plném rozsahu, a to na základě priority, tedy v pořadí v jakém se dostaví k úpisu Akcie, které nebudou upsány ani ve druhém kole, budou nabídnuty zájemci /zájemcům/, přičemž rozhodnutím o jeho /jejich/ výběru valná hromada pověřuje představenstvo. 4. Místem, kde lze akcie upsat jak na základě přednostního práva, tak i určenými zájemci dle stanovených kritérií pro druhé kolo a zájemci dle výběru představenstva je budova Silnic Hradec Králové, Škroupova ul., Hradec Králové, 4. podlaží. 5. Lhůta, ve které lze akcie upsat: a/ akcie upisované na základě přednostního práva - počíná dnem, který bude uveden v písmném oznámení představenstva jako den počátku upisování a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu lhůty dnem, který by předcházel dni, ve kterém bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. b/ akcie upisované určeným zájemcem dle kritérií stanovených pro druhé kolo: - počíná dnem následujícím po dni, který byl stanoven jako poslední den lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva a končí uplynutím pátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. c/ akcie upisované zájemci dle výběru představenstva - počíná dnem, který bude uveden v písemném oznámení představenstva jako dne počátku upisování a končí uplynutím pátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční dne upisování. Představenstvo nemůže stanovit počátek běhu této lhůty dnem, který byl předcházel či byl totožný se dnem, který je stanoven jako poslední den lhůty pro upsání akcií z důvodu uvedených pod písm. b/. 6. Emisní kurs nových akcií: a/ akcie upisované na základě přednostního práva 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých b/ akcie upisované určeným zájemcem dle stanovených kritérií pro druhé kolo 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých c/ akcie upisované určenými zájemci dle výběru představenstva 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy od 9,00 hod do 11,00 hod. Celý emisní kurz upisované akcie je upisovatel povinen splatit na účet společnosti vedený HYPO-BANK CZ, a.s. č. účtu 5726277001/3900 nejpozději do deseti dnů od upsání akcií. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 31.7.1998 - 6.10.2000
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 14.12.1992. 24.2.1993 - 6.10.2000
Zastupování a podepisování: Společnost bude zastoupena představenstvem. Členové představenstva jsou oprávněni podepisovat a tím zavazovat společnost připojením vlastnoručního podpisu pod název společnost v razítku, napsaný či tištěný. Ve vztahu k třetím stranám zastupují a za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, je-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. 18.12.1991 - 18.12.1991
Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí Kčs 119.000,-- (slovy stodevatenáct tisíc korun čsl.) Je vydáno 17 kusů akcií v nominální hodnotě Kčs 7.000,--. Akcie znějí na jméno. Dle potvrzení Československé obchdní banky a.s. Hradec Králové bylo dne 17.12.1991 na účtu společnosti č. 35-8186823 složeno Kčs 119.000,--. 18.12.1991 - 24.2.1993
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 16.12.1991 jednorázově podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech. 18.12.1991 - 6.10.2000

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 42196841
Obchodní firma: REGINA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 42196841
Firma: Regina, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Jičín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.12.1991

Kontakty na Regina, a.s. IČO: 42196841

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hradecká 415 , Jičín 506 01 4.10.2016
Sídlo: Hradecká 415 , Jičín 506 01 9.7.1998 - 4.10.2016
Sídlo: Bratří Štefanů 492/63 , Hradec Králové 500 03 21.8.1997 - 9.7.1998
Sídlo: Kalendova 688/11 , Hradec Králové 500 04 14.2.1996 - 21.8.1997
Sídlo: Čechova 759/1 , Hradec Králové 500 02 24.2.1993 - 14.2.1996
Sídlo: Veverkova 1343/1 , Hradec Králové 500 02 18.12.1991 - 24.2.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hradecká 415, Jičín 506 01

Obory činností Regina, a.s. IČO: 42196841

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 12.9.2012
opravy silničních vozidel 11.2.2011
klempířství a oprava karoserií 11.2.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.2.2011
provozování stanice měření emisí 11.2.2011
Opravy silničních vozidel 8.1.2004 - 11.2.2011
Pronájem a půjčování věcí movitých 8.1.2004 - 11.2.2011
Ubytovací služby 8.1.2004 - 11.2.2011
Velkoobchod 8.1.2004 - 11.2.2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 8.1.2004 - 11.2.2011
Zprostředkování obchodu 8.1.2004 - 11.2.2011
Činnost technických poradců ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, potravinářství, zemědělství a lesnictví 8.1.2004 - 11.2.2011
Reklamní činnost a marketing 8.1.2004 - 11.2.2011
Řeznictví a uzenářství 8.1.2004 - 11.2.2011
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 8.1.2004 - 11.2.2011
Zprostředkování služeb 8.1.2004 - 11.2.2011
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 8.1.2004 - 11.2.2011
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 8.1.2004 - 11.2.2011
Provozování stanice měření emisí motorových vozidel se zážehovými motory 8.1.2004 - 11.2.2011
Provozování stanice měření emisí motorových vozidel se vznětovými motory 8.1.2004 - 11.2.2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců 1.3.1999 - 8.1.2004
Zprostředkování obchodní činnosti 1.3.1999 - 8.1.2004
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti obchodu a služeb 1.3.1999 - 8.1.2004
Služby související s poskytováním marketingu, propagace a public relations 1.3.1999 - 8.1.2004
Měření emisí zážehových a vznětových motorů dle vyhlášky min. dopravy č. 103/95 Sb. 1.3.1999 - 8.1.2004
Realitní činnost 1.3.1999 - 11.2.2011
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.3.1999 - 11.2.2011
hostinská činnost 24.2.1993 - 1.3.1999
Opravy motorových vozidel 24.2.1993 - 8.1.2004
Pronájem motorových vozidel 24.2.1993 - 8.1.2004
Ubytovací zařízení 24.2.1993 - 8.1.2004
Pronájem průmyslového zboží 24.2.1993 - 8.1.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.2.1993 - 8.1.2004
Opravy karosérií 24.2.1993 - 11.2.2011
a) nákup, prodej, odbyt a marketing v oblasti spotřebního zboží, stavebního materiálu, zemědělských potravinářských, strojírenských a chemických výrobků b) služby pro využití volného času občanů, obnovy zdraví, tělesné a duševní pohody. cestovní ruch c) výroba spotřebního zboží a strojírenských výrobků, opravárenské a servisní služby d) pořádání odborných seminářů, školení a instruktáží, zejm. v oblasti ekonomiky a marketingu, ale i v jiných oblastech a oborech hospodářské a terciální sféry 18.12.1991 - 24.2.1993
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. 18.12.1991 - 24.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bratří Štefanů 492/63 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1004676956
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 5.10.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Hradecká 415 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004676964
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 5.10.1998

Živnost č. 2 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.11.1992

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bratří Štefanů 492/63 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1004676956
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.11.1998

Živnost č. 4 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.10.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Hradecká 415 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1004676964
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2013

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.12.1992
Zánik oprávnění: 20.1.1994

Živnost č. 14 Služby související s poskytováním marketingu, propagace a public relations

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 15 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 18 odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 12.6.2002

Živnost č. 19 realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 zprostředkování obchodní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 15.5.2002

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1998
Zánik oprávnění: 9.6.2000

Živnost č. 23 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2001
Zánik oprávnění: 22.6.2005

Živnost č. 25 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Činnost technických poradců ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, potravinářství, zemědělství a lesnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2011
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Ostatní poskytování úvěrů
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Regina, a.s. IČO: 42196841

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, tak, že k firmě společnosti připojí podpis. 17.7.2014
Jednání a podepisování za společnost: 1. Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. 2. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. 9.7.1998 - 17.7.2014
Zastupování a podepisování: Společnost bude zastoupena představenstvem. Členové představenstva jsou oprávněni podepisovat a tím zavazovat společnost připojením vlastnoručního podpisu pod název společnosti v razítku, napsaný či tištěný. Ve vztahu ke třetím stranám zastupují a za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, je-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. 18.12.1991 - 9.7.1998
Jméno: Zbyněk Horák 5.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Horní 243/40, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Václav Kučera 5.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Adresa: K Osadě 729/5, Hradec Králové 500 09
Jméno: Mgr. Karel Hofman 26.6.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2019
Ve funkci: od 21.5.2019
Adresa: Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Ing. Zdeněk Zemánek 18.12.1991 - 14.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Výsluní 1346/14, Hradec Králové 500 08
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 18.12.1991 - 14.2.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Bedřich Hošek 18.12.1991 - 19.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Blodkova 476/94, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Zdeněk Vlček 14.2.1996 - 19.3.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Brožíkova 1405/1, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Miroslav Hloušek 19.3.1998 - 6.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Obecní 22 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Vladimír Činovec 18.12.1991 - 8.1.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.5.2003
Adresa: Vančurovo náměstí 309/11, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Vladimír Pavlík 18.12.1991 - 8.1.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2003
Adresa: Blodkova 372/14, Hradec Králové 500 06
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 14.2.1996 - 8.1.2004
Funkce: Předsedkyně představenstva
Trvání členství: do 19.5.2003
Ve funkci: do 19.5.2003
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Jan Sykáček 6.10.2000 - 8.1.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.5.2003
Adresa: Milady Horákové 1735/1, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Jan Sykáček 8.1.2004 - 3.3.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2003 do 11.1.2005
Ve funkci: od 19.5.2003 do 11.1.2005
Adresa: Milady Horákové 1735/1, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 3.3.2005 - 27.10.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.1.2005 do 18.5.2005
Ve funkci: od 11.1.2005 do 18.5.2005
Adresa: Jungmannova 1392/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Ve funkci: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Vladislav Činovec 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Adresa: Vančurovo náměstí 309/11, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 27.10.2005 - 21.4.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2005 do 21.5.2007
Ve funkci: od 18.5.2005 do 21.5.2007
Adresa: Jungmannova 1392/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: Vladislav Činovec 21.4.2008 - 17.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007 do 24.4.2009
Adresa: Holická 720 , 500 08 Hradec Králové Česká republika
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 21.4.2008 - 4.12.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007
Ve funkci: od 21.5.2007 do 31.5.2009
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 21.4.2008 - 4.12.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007
Ve funkci: od 21.5.2007 do 31.5.2009
Adresa: Jungmannova 1392/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Petr Křenek 17.6.2009 - 4.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009
Adresa: Brožíkova 431, Pardubice 530 09
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 4.12.2009 - 4.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Petr Křenek 4.12.2009 - 10.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009 do 4.3.2011
Ve funkci: od 1.6.2009 do 4.3.2011
Adresa: Brožíkova 431, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 4.12.2009 - 12.9.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007 do 9.5.2012
Ve funkci: od 1.6.2009 do 9.5.2012
Adresa: Jungmannova 1392/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 4.12.2009 - 12.9.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2007 do 9.5.2012
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Mgr. Karel Hofman 10.5.2011 - 12.9.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.3.2011 do 9.5.2012
Ve funkci: od 4.3.2011 do 9.5.2012
Adresa: Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 12.9.2012 - 5.6.2013
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: od 9.5.2012 do 15.5.2013
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 12.9.2012 - 17.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Ve funkci: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Adresa: Jungmannova 1392/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: Mgr. Karel Hofman 12.9.2012 - 17.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Ve funkci: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Adresa: Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Zbyněk Horák 5.6.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2013 do 20.5.2014
Adresa: Horní 243/40, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Miroslav Buriánek 17.7.2014 - 5.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Ve funkci: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Adresa: Jungmannova 1392/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: Mgr. Karel Hofman 17.7.2014 - 5.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2014
Ve funkci: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Adresa: Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 17.7.2014 - 5.5.2016
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Adresa: Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové 500 08
Jméno: Mgr. Karel Hofman 5.5.2016 - 26.6.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2014 do 20.5.2019
Ve funkci: od 1.4.2016 do 20.5.2019
Adresa: Na Albě 1350, Třebechovice pod Orebem 503 46

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 5.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2016
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové 500 08
Jméno: Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová 22.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2019
Ve funkci: od 25.6.2019
Adresa: Nová 656/1, Hradec Králové 503 11
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 22.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2019
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Tomáš Patera 24.2.1993 - 14.2.1996
Funkce: Člen
Adresa: Na občinách 890 , Hradec Králové Česká republika
Jméno: MUDr. František Langr 24.2.1993 - 14.2.1996
Funkce: Člen
Adresa: Hradec Králové , Benešova 1561 Česká republika
Jméno: Jaroslav Pešl 14.2.1996 - 1.3.1999
Adresa: 64, Syrovátka 503 27
Jméno: Luboš Kittner 14.2.1996 - 6.10.2000
Adresa: Velká 336/73, Hradec Králové 503 41
Jméno: Jaroslav Pešl 1.3.1999 - 6.10.2000
Adresa: 64, Syrovátka 503 27
Jméno: RNDr. Jan Hrníčko 24.2.1993 - 9.5.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: do 9.12.2002
Adresa: Na Zahrádkách 273/20, Hradec Králové 503 41
Jméno: Blanka Kalcsová 6.10.2000 - 9.5.2003
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Marek Pavlík 6.10.2000 - 8.1.2004
Trvání členství: do 19.5.2003
Adresa: Blodkova 372/14, Hradec Králové 500 06
Jméno: Blanka Kalcsová 9.5.2003 - 8.1.2004
Funkce: Předsedkyně
Trvání členství: od 27.6.2000 do 19.5.2003
Ve funkci: od 9.12.2002 do 19.5.2003
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Petr Hošek 9.5.2003 - 8.1.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 9.12.2002 do 19.5.2003
Adresa: Blodkova 476/94, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Václav Kučera 8.1.2004 - 8.1.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2003 do 1.9.2003
Adresa: K Osadě 729/5, Hradec Králové 500 09
Jméno: Blanka Kalcsová 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Předsedkyně
Trvání členství: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Ve funkci: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Petr Hošek 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2003 do 21.5.2007
Adresa: Blodkova 476/94, Hradec Králové 500 06
Jméno: Denisa Kalcsová 8.1.2004 - 21.4.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2003 do 21.5.2007
Adresa: Nová 656/1, Hradec Králové 503 11
Jméno: Denisa Kalcsová 21.4.2008 - 28.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007 do 7.10.2009
Adresa: Nová 656/1, Hradec Králové 503 11
Jméno: Mgr. Blanka Kalcsová 21.4.2008 - 25.2.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007
Ve funkci: od 21.5.2007
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Petr Hošek 21.4.2008 - 25.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007 do 28.1.2010
Adresa: Blodkova 476/94, Hradec Králové 500 06
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 28.1.2010 - 25.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2009
Adresa: Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové 500 08
Jméno: Jana Suchá 25.2.2010 - 10.8.2011
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2010 do 9.5.2011
Adresa: Na Vyšehradě 401, Předměřice nad Labem 503 02
Jméno: Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová 25.2.2010 - 12.9.2012
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007 do 9.5.2012
Ve funkci: od 21.5.2007 do 9.5.2012
Adresa: Nová 656/1, Hradec Králové 503 11
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 25.2.2010 - 12.9.2012
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2009 do 9.5.2012
Ve funkci: od 29.1.2010 do 9.5.2012
Adresa: Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové 500 08
Jméno: Zbyněk Horák 10.8.2011 - 12.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2011 do 9.5.2012
Adresa: Horní 243/40, Hradec Králové 500 02
Jméno: Zbyněk Horák 12.9.2012 - 5.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2012 do 15.5.2013
Adresa: Horní 243/40, Hradec Králové 500 02
Jméno: Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová 12.9.2012 - 17.7.2014
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Ve funkci: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Adresa: Nová 656/1, Hradec Králové 503 11
Jméno: Mgr. Irena Bubeníková 12.9.2012 - 17.7.2014
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Ve funkci: od 9.5.2012 do 20.5.2014
Adresa: Na Výsluní 1351/4, Hradec Králové 500 08
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 5.6.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.5.2013 do 20.5.2014
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Zbyněk Horák 17.7.2014 - 5.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Ve funkci: od 20.5.2014 do 31.3.2016
Adresa: Horní 243/40, Hradec Králové 500 02
Jméno: Blanka Kropáčová Kalcsová 17.7.2014 - 2.7.2019
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2014 do 20.5.2019
Ve funkci: od 20.5.2014 do 20.5.2019
Adresa: Nová 656/1, Hradec Králové 503 11
Jméno: JUDr. Blanka Kalcsová 17.7.2014 - 2.7.2019
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2014 do 20.5.2019
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Karel Hofman
Člen statutárního orgánu: Zbyněk Horák
Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Kučera

Vlastníci firmy Regina, a.s. IČO: 42196841

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 17 480 000 Kč 100% 7.2.2005
zakladni 7 600 000 Kč 100% 12.10.2001 - 7.2.2005
zakladni 5 100 000 Kč 100% 16.12.1998 - 12.10.2001
zakladni 1 020 000 Kč - 24.2.1993 - 16.12.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 17 26.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 17 140 26.10.2018
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 17 7.2.2005 - 26.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 17 140 7.2.2005 - 26.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 7 260 12.10.2001 - 7.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 760 16.12.1998 - 12.10.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 680 31.8.1994 - 16.12.1998
Akcie na jméno 20 000 Kč 17 31.8.1994 - 7.2.2005
Akcie na jméno 60 000 Kč 17 24.2.1993 - 31.8.1994

Sbírka Listin Regina, a.s. IČO: 42196841

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 428/SL 60 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2015 7.7.2015 31
B 428/SL 59 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2015 7.7.2015 18
B 428/SL 58 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2014 4.6.2014 21.7.2014 36
B 428/SL 57 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2014 14.7.2014 27
B 428/SL 56 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2014 14.7.2014 18
B 428/SL 55 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2013 7.8.2013 34
B 428/SL 54 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2013 7.8.2013 17
B 428/SL 53 ostatní výpis ze zápisu VH z 15.5.2013 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2013 6.6.2013 2
B 428/SL 52 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2012 10.8.2012 31
B 428/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2012 10.8.2012 17
B 428/SL 50 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2011 5.8.2011 12.8.2011 2
B 428/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.3.2011 5.5.2011 11.5.2011 2
B 428/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2011 5.5.2011 11.5.2011 1
B 428/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2010 9.2.2011 3.3.2011 35
B 428/SL 45 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2010 14.7.2010 15
B 428/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2009 23.2.2010 1.3.2010 5
B 428/SL 42 ostatní rezignace, zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 22.10.2008 18.12.2009 13.1.2010 4
B 428/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2009 2.12.2009 2.12.2009 1
B 428/SL 40 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2009 6.8.2009 16
B 428/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2009 6.8.2009 24
B 428/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2009 12.6.2009 19.6.2009 2
B 428/SL 37 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2009 13.3.2009 11
B 428/SL 36 ostatní, podpisové vzory zápis z VH,předst, DR Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2007 17.4.2008 22.4.2008 7
B 428/SL 35 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 15.10.2007 10
B 428/SL 34 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 15.10.2007 13
B 428/SL 33 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 15.10.2007 13
B 428/SL 24 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2005 19.10.2005 19.10.2005 5
B 428/SL 22 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 11.1.2005 4.2.2005 4.2.2005 4
B 428/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2004 22.12.2004 22.12.2004 11
B 428/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2004 26.7.2004 26.7.2004 41
B 428/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2004 26.7.2004 26.7.2004 12
B 428/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2003 17.10.2003 17.10.2003 77
B 428/SL 15 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 9.12.2002 21.1.2003 21.1.2003 13
B 428/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání 2001 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2002 26.6.2002 26.6.2002 39
B 428/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2001 10.5.2002 10.5.2002 24
B 428/SL 12 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2001 26.6.2001 26.6.2001 14
B 428/SL 8 notářský zápis - NZ 226/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2000 25.8.2000 25.8.2000 20
B 428/SL 7 ostatní - protokol ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2000 25.8.2000 25.8.2000 1
B 428/SL 6 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2000 25.8.2000 25.8.2000 17
B 428/SL 5 notářský zápis - NZ 221/98 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 23
B 428/SL 4 notářský zápis - NZ 221/98 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 23
B 428/SL 3 ostatní - protokol ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 16.7.1997 4.3.1998 4.3.1998 1
B 428/SL 2 notářský zápis - NZ 195/97 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.1997 30.6.1997 30.6.1997 13
B 428/SL 1 ostatní - zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 12.4.1997 30.6.1997 30.6.1997 2
B 428/SL 9 posudek znalce - č. O - 25/12/2000 Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2000 37
B 428/SL 32 zpráva auditora - výrok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 1
B 428/SL 31 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 5
B 428/SL 30 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 4
B 428/SL 29 účetní závěrka 2006 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 2
B 428/SL 28 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 4
B 428/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 12
B 428/SL 11 notářský zápis - NZ 476/2000 Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2000 21
B 428/SL 10 posudek znalce - č. ZN/723/2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2000 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Regina, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Regina, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.