REALISTIC, a.s. Karlovy Vary IČO: 25247468

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu REALISTIC, a.s., která sídlí v obci Karlovy Vary a bylo jí přiděleno IČO 25247468.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem REALISTIC, a.s. se sídlem v obci Karlovy Vary byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Izolatérství , Obráběčství a další.

Základní údaje o REALISTIC, a.s. IČO: 25247468

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 31.7.2000
Spisová značka: B 858
IČO: 25247468
Obchodní firma: REALISTIC, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.7.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.7.2000
Dne 2. 8. 2017 rozhodl jediný akcionář společnosti o snížení základního kapitálu společnosti z jeho dosavadní výše 74.000.000,- Kč o částku 10.000.000,- Kč na výši základního kapitálu společnosti 64.000.000,- Kč z důvodu využití přebytku provozního kapit álu pro účel výplaty jedinému akcionáři, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.8.2017
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 2.7.2012 rozhodl o zvýšení základního kapitálu z jeho dosavadní výše 66.000.000,- Kč o částku 8.000.000,- Kč na výši základního kapitálu společnosti 74.000.000,- Kč, a to upsáním 8 Ks kmenových akci í společnosti REALISTIC, a.s. na jméno v listinné podobě, nekótovaných o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, které mohou být vydány ve formě jedné hromadné listiny nahrazujících všechny tyto akcie o téže jmenovité hodnotě v souladu s článkem 5.4 . stanov společnosti. Emisní kurs nově emitovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny nové akcie upíše jako předem určený upisovatel společnost CONNEXION GROUPE, a.s., IČ 46884025, jako jediný akcionář společnosti REALISTIC, a.s. - dále tento upisovatel jako jediný akcionář. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií odpovídající na výšené části základního kapitálu společnosti REALISTIC, a.s. bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem v sídle společnosti REALISTIC, a.s. Karlovy Vary, Závodu Míru 4, PSČ 360 17, ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude v obchodním rejstříku z apsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti REALISTIC, a.s. a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nepeněžitým vkladem tak, že společnosti v této lhůtě bude doručeno proh lášení jediného akcionáře ve smyslu § 60 odst. 1 obchodního zákoníku s ověřeným podpisem a zároveň jí bude předán nepeněžitý vklad (nemovitosti). Nepeněžitý vklad jediného akcionáře budou tvořit nemovitosti v jeho výlučném vlastnictví, a to budova bez čp/ če, část obce Stará Role, způsob využití průmyslový objekt na pozemku s parcelním číslem stavebním 1299, pozemek s parcelním číslem stavebním 1299 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 537 m2, pozemek s parcelním číslem 1694/6 - ostatní plocha, manipulačn í plocha a nádvoří o výměře 287 m2, to vše zapsané v katastrálním území Stará Role, obec i okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1241, se vším příslušens tvím a součástmi. Nepeněžitý vklad byl oceněn pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti znaleckým posudkem Ing. Ivana Žikeše ze dne 31.1.2012, zapsaném ve znaleckém deníku poř. č. 2849a-008a/2012. Nepeněžitý vklad se započítá na vklad jediného ak cionáře ve společnosti REALISTIC, a.s. částkou 8.000.000 ,- Kč v souladu s uvedeným znaleckým posudkem na ocenění nepeněžitého vkladu. 11.7.2012 - 15.8.2012
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 28.3.2012 rozhodl o zvýšení základního kapitálu z jeho dosavadní výše 54.000.000,- Kč o částku 12.000.000,- Kč na výši základního kapitálu společnosti 66.000.000,- Kč, a to upsáním 111 ks kmenových a kcií společnosti REALISTIC, a.s. na jméno v listinné podobě, nekótovaných, z čehož 11 kusů akcií bude o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 100 kusů akcií bude o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, které mohou být vydány ve formě dvou hr omadných listin nahrazujících všechny tyto akcie o téže jmenovité hodnotě v souladu s článkem 5.4. stanov společnosti. Emisní kurs nově emitovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny nové akcie upíše jako předem určený upisovatel společnost CONNEXION GROUPE, a.s., IČ 468 84 025, jako jediný akcionář společnosti REALISTIC, a.s. - dále tento upisovatel jako jediný akcionář. Místem pro upisování akcií je sídlo sp olečnosti REALISTIC, a.s., Karlovy Vary, Závodu Míru 4, PSČ 360 17. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti REALISTIC, a.s. s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací p odmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností REALISTIC, a.s. v pí semné formě s tím, že spodpisy smluvních stran budou úředně ověřeny. Společnost. REALISTIC, a.s. je povinna jedinému akcionáři doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společn osti REALISTIC, a.s. Jediný akcionář je povinen v případě akceptace doručit akceptovaný návrh, tj. smlouvu řádně podepsanou, společnosti REALISTIC, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování akcií. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií odpovída jící navýšené části základního kapitálu společnosti REALISTIC, a.s. bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem v sídle společnosti REALISTIC, a.s., Karlovy Vary, Závodu Míru 4, PSČ 360 17 ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude v obchodním rej stříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti REALISTIC, a.s. a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nepeněžitým vkladem tak, že společnosti v této lhůtě bude doruč eno prohášení jediného akcionáře ve smyslu § 60 odst .1 obchodního zákoníku s ověřeným podpisem a zároveň jí bude předán nepeněžitý vklad (nemovitosti). Nepeněžitý vklad jediného akcionáře budou tvořit nemovitosti v jeho výlučném vlastnictví, a to budova č.p. 327, část obce Stará Role - způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 733/2 a pozemek s parcelním číslem stavebním 733/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1084 m2, to vše zapsané v katastrálním území Stará Role, obec i okre s karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1241. Nepeněžitý vklad byl oceněn pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti znaleckým posudkem Ing. Ivana Žikeš e ze dne 31.1.2012, zapsaném ve znaleckém deníku poř.č. 2849-008/2012. Nepeněžitý vklad se započítá na vklad jediného akcionáře ve společnosti REALISTIC, a.s. částkou 12.000.000,- Kč v souladu s uvedeným znaleckým posudkem na ocenění nepeněžitého vkladu. 11.4.2012 - 11.4.2012
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 28.3.2012 rozhodl o zvýšení základního kapitálu z jeho dosavadní výše 54.000.000,- Kč o částku 12.000.000,- Kč na výši základního kapitálu společnosti 66.000.000,- Kč, a to upsáním 111 ks kmenových a kcií společnosti REALISTIC, a.s. na jméno v listinné podobě, nekótovaných, z čehož 11 kusů akcií bude o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 100 kusů akcií bude o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, které mohou být vydány ve formě dvou hr omadných listin nahrazujících všechny tyto akcie o téže jmenovité hodnotě v souladu s článkem 5.4. stanov společnosti. Emisní kurs nově emitovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny nové akcie upíše jako předem určený upisovatel společnost CONNEXION GROUPE, a.s., IČ 468 84 025, jako jediný akcionář společnosti REALISTIC, a.s. - dále tento upisovatel jako jediný akcionář. Místem pro upisování akcií je sídlo sp olečnosti REALISTIC, a.s., Karlovy Vary, Závodu Míru 4, PSČ 360 17. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti REALISTIC, a.s. s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací p odmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností REALISTIC, a.s. v pí semné formě s tím, že podpisy smluvních stran budou úředně ověřeny. Společnost. REALISTIC, a.s. je povinna jedinému akcionáři doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společno sti REALISTIC, a.s. Jediný akcionář je povinen v případě akceptace doručit akceptovaný návrh, tj. smlouvu řádně podepsanou, společnosti REALISTIC, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování akcií. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií odpovídaj ící navýšené části základního kapitálu společnosti REALISTIC, a.s. bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem v sídle společnosti REALISTIC, a.s., Karlovy Vary, Závodu Míru 4, PSČ 360 17 ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude v obchodním rejs tříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti REALISTIC, a.s. a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nepeněžitým vkladem tak, že společnosti v této lhůtě bude doruče no prohlášení jediného akcionáře ve smyslu § 60 odst .1 obchodního zákoníku s ověřeným podpisem a zároveň jí bude předán nepeněžitý vklad (nemovitosti). Nepeněžitý vklad jediného akcionáře budou tvořit nemovitosti v jeho výlučném vlastnictví, a to budova č.p. 327, část obce Stará Role - způsob využití jiná stavba na pozemku s parcelním číslem stavebním 733/2 a pozemek s parcelním číslem stavebním 733/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1084 m2, to vše zapsané v katastrálním území Stará Role, obec i okre s karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 1241. Nepeněžitý vklad byl oceněn pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti znaleckým posudkem Ing. Ivana Žikeš e ze dne 31.1.2012, zapsaném ve znaleckém deníku poř.č. 2849-008/2012. Nepeněžitý vklad se započítá na vklad jediného akcionáře ve společnosti REALISTIC, a.s. částkou 12.000.000,- Kč v souladu s uvedeným znaleckým posudkem na ocenění nepeněžitého vkladu. 11.4.2012 - 27.4.2012
Dne 19. prosince 2000 rozhodl jediný akcionář společnosti - obchodní společnosti CONNEXION GROUP, a.s., IČ 46 88 40 25, se sídlem Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, o zvýšení základního jmění společnosti o částku 53,000,000,- Kč na konečnou částku 54,000.000,- Kč. Základní jmění bude zvýšeno upsáním nových 10 kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,- Kč a nových 3 kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku celkem částku 53,403.438,70 Kč. Veškeré nově upisované akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře a jediný akcionář jejich upsání přenechá obchodní společnosti REALISTIC a BLEX, spol. s r.o., IČ 63 50 49 01, se sídlem Závodu Míru 4, Karlovy Vary, PSČ 360 17, která disponuje pro společnost hospodářsky využitelnými movitými a nemovitými věcmi, prostředky a jinými majetkovými hodnotami, specifikovanými ve znaleckých posudcích pana Ing. Josefa Hlůška č. 29/2000 a jeho příloze ze dne 17.12.2000, znalce Františka Koudely č. 828/2000/21 a jeho dodatku ze dne 16.12.2000, znalce Jindřicha Hracha č. 1318-012/002, č. 1318-012/004, č. 1318-012/005, č. 1318-012/006, č. 1318-012/007, č. 1318-012/008, č. 1318-012/009, č. 1318-012/0010, č. 1318-12/0012 a jejich dodatku č. 1 ze dne 12.12.2000 znaleckých posudcích znalce Ing. Romany Trnkové č., 99-16/00, 101-18/00, 102-19/00, 103-20/00, 104-21/00, 105-22/00, 106-23/00, 107-24/00, 110/27-00 a jejich dodatku č. 1 ze dne 15.12.2000. Kopie znaleckých posudků tvoří přílohu rozhodnutí jediného akcionáře, které bylo pořízeno ve formě notářského zápisu. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku oceněn znaleckými posudky dvou znalců. Společnost nabídne upsání všech nových akcií pouze obchodní společnosti REALISTIC a BLEX, spol. s r.o., IČ 63 50 49 01, se sídlem Závodu Míru 4, Karlovy Vary, PSČ 360 17. Akcie nebudou nabídnuty k úpisu jiným zájemcům. K upisování akcií vyzve představenstvo společnosti REALISTIC a BLEX, spol. s r.o. písemnou nabídkou do 10 dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. REALISTIC a BLEX, spol. s r.o. bude oprávněn upsat nové akcie společnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemní nabídky k upisování akcií. Upisování bude probíhat v sídle společnosti na ul. Závodu Míru 4, Karlovy Vary, PSČ 360 17, v zasedací místnosti každý pracovní den trvání lhůty od 9:00 do 16:00 hodin. K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů. Zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením předmětu a ocenění, doložené znaleckými posudky, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, obchodní jméno REALISTIC a BLAX, spol. s r.o. a podpis REALISTIC a BLAX, spol. s r.o. Pro účely upsání nových akcií schválil jediný akcionář společnosti nepeněžitý vklad REALISTIC a BLAX, spol. s r.o., sestávající z nemovitého majetku, pozemků, hmotného majetku, drobného hmotného majetku, zásob materiálu, nedokončené výroby a výrobků, jejichž specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích pana Ing. Josefa Hlůška č. 29/2000 a jeho příloze ze dne 17.12.2000, znalce Františka Koudely č. 828/2000/21 a jeho dodatku ze dne 16.12.2000, znalce pana Jindřicha Hracha č. 1318-012/002, č. 1318-012/004, č. 1318-012/005, č. 1318-012/006, č. 1318-012/007, č. 1318-012/008, č. 1318-012/009, č. 1318-012/0010, č. 1318-012/0012 a jejich dodatku č. 1 ze dne 12.12.2000 znaleckých posudcích znalce Ing. Romany Trnkové č., 99-16/00, 101-18/00, 102-19/00, 103-20/00, 104-21/00, 105-22/00, 106-23/00, 107-24/00, 110-27/00 a jejich dodatku ze dne 15.12.2000. REALISTIC a BLAX, spol. s r.o. předá celý nepeněžitý vklad ve lhůtě 20 dnů ode dne upsání akcií společnosti tak, že veškeré movité věci fyzicky složí v provozovnách společnosti v rozhodnutí uvedených a nemovitosti tvořící součást nepeněžitého vkladu předá prohlášením ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku, tj. REALISTIC a BLEX, spol. s r.o. předá pověřenému členu představenstva společnosti písemné prohlášení REALISTIC a BLEX, spol. s r.o. o tom, že nemovitosti specifikované v prohlášení jsou vkladem do společnosti a zároveň předá i klíče od vkládaných nemovitostí a veškerou stavebně-technickou dokumentaci, pokud je jí zapotřebí k nakládaní s nemovitostmi. Podpis REALISTIC a BLAX, spol. s r.o. na prohlášení musí být úředně ověřen. Předáním nemovitostí a fyzickým složením movitých věcí bude povinnost splatit celý nepeněžitý vklad splněna. 27.3.2001 - 3.9.2001

Aktuální kontaktní údaje REALISTIC, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25247468
Obchodní firma: REALISTIC, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 31.7.2000
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25247468
Firma: REALISTIC, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.7.2000

Kontakty na REALISTIC, a.s. IČO: 25247468

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17 12.10.2016
Sídlo: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17 31.7.2000 - 12.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Závodu míru 327/4, Karlovy Vary 360 17

Obory činností REALISTIC, a.s. IČO: 25247468

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.9.2014
Zámečnictví, nástrojářství 23.9.2014
Izolatérství 23.9.2014
Obráběčství 23.9.2014
Zednictví 23.9.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 23.9.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 23.9.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 23.9.2014
Hostinská činnost 23.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu volné živnosti 31.7.2000 - 23.9.2014
výroba tepelných zařízení 31.7.2000 - 23.9.2014
výroba žáruvzdorných výrobků na bázi keramiky nebo kovu 31.7.2000 - 23.9.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny: 1005599696
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2009

Živnost č. 2 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny: 1005599696
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2000

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny: 1005599696
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2000

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny: 1005599696
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2000

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny: 1005599696
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2000

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny: 1005599696
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2000

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 6 , Jenišov 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1005599688
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 31.7.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny: 1005599696
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 31.7.2000

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Závodu míru 327/4 , Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny: 1005599696
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2000

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2012

Živnost č. 10 Výroba tepelných zařízení

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba žáruvzdorných výrobků na bázi keramiky a kovu

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba žáruvzdorných výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Kompletační a dokončovací práce
Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy REALISTIC, a.s. IČO: 25247468

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva současně. 23.9.2014
Způsob jednání: Jmeném společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva součastně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva součastně. 31.7.2000 - 23.9.2014
Jméno: Ing. Tomáš Egermajer 29.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2017
Ve funkci: od 1.8.2017
Adresa: K hájovně 208, Lišany 270 52
Jméno: Ing. Eduard Škivra 29.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2017
Adresa: Hlavní 354, Březová 356 01
Jméno: Roman Zelenka 29.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2017
Adresa: 67, Stružná 364 71
Jméno: Mgr. Lenka Slunská 24.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Mariánskolázeňská 307/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Vladimír Novotný 24.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Jana Opletala 808/7, Karlovy Vary 360 10
Jméno: Ivana Hejcmanová 31.7.2000 - 3.9.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 26.4.2001
Ve funkci: do 26.4.2001
Adresa: Mariánskolázeňská 304/11, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Jiří Kloz 31.7.2000 - 3.9.2001
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 26.4.2001
Ve funkci: do 26.4.2001
Adresa: Krymská 1716/39, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Dana Čopfová 31.7.2000 - 3.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.4.2001
Adresa: Svobodova 702/1, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Milan Matějka 31.7.2000 - 3.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.4.2001
Adresa: Na Kopečku 1001/7, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Michaela Burešová 31.7.2000 - 3.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.4.2001
Adresa: Blahoslavova 94/25, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Vlastimil Hellebrand 3.9.2001 - 24.11.2005
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 26.4.2001 do 30.6.2005
Ve funkci: od 26.4.2001 do 30.6.2005
Adresa: Červenohrádecká 1545, Jirkov 431 11
Jméno: Jiří Šretr 3.9.2001 - 24.11.2005
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 26.4.2001 do 30.6.2005
Ve funkci: od 26.4.2001 do 30.6.2005
Adresa: Svobodova 726/11, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Ing. Karel Příhoda 3.9.2001 - 24.11.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 26.4.2001 do 30.6.2005
Adresa: Vrchlického 1377/4, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Jiří Šretr 24.11.2005 - 4.12.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005
Ve funkci: od 30.6.2005
Adresa: Svobodova 726/11, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Ing. Karel Příhoda 24.11.2005 - 1.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005
Adresa: Vrchlického 1377/4, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Vlastimil Hellebrand 24.11.2005 - 27.4.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: Červenohrádecká 1545, Jirkov 431 11
Jméno: Jiří Šretr 4.12.2006 - 27.4.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: 114, Nová Role 362 25
Jméno: Ing. Karel Příhoda 1.6.2007 - 27.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: Tepelská 408, Bečov nad Teplou 364 64
Jméno: Ing. Karel Příhoda 27.4.2011 - 28.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 5.1.2012
Adresa: Tepelská 408, Bečov nad Teplou 364 64
Jméno: Ing. Vlastimil Hellebrand 27.4.2011 - 23.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 25.8.2014
Ve funkci: od 28.6.2010 do 25.8.2014
Adresa: Červenohrádecká 1545, Jirkov 431 11
Jméno: Jiří Šretr 27.4.2011 - 23.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 25.8.2014
Ve funkci: od 28.6.2010 do 25.8.2014
Adresa: 114, Nová Role 362 25
Jméno: Ing. Eduard Škivra 28.2.2012 - 23.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2012 do 25.8.2014
Adresa: Hlavní 354, Březová 356 01
Jméno: Ing. Tomáš Egermajer 23.9.2014 - 29.8.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.8.2014 do 31.7.2017
Ve funkci: od 8.9.2014 do 31.7.2017
Adresa: K hájovně 208, Lišany 270 52
Jméno: Ing. Vlastimil Hellebrand 23.9.2014 - 29.8.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2014 do 31.7.2017
Adresa: Červenohrádecká 1545, Jirkov 431 11
Jméno: Ing. Eduard Škivra 23.9.2014 - 29.8.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2014 do 31.7.2017
Adresa: Hlavní 354, Březová 356 01
Jméno: Jiří Šretr 23.9.2014 - 29.8.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2014 do 31.7.2017
Adresa: 114, Nová Role 362 25
Jméno: Jiří Vodrážka 23.9.2014 - 29.8.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.8.2014 do 31.7.2017
Adresa: Lad. Koubka 419/10, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Jiří Vodrážka 29.8.2017 - 24.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2017 do 30.11.2017
Adresa: Lad. Koubka 419/10, Karlovy Vary 360 05

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Martin Šretr 29.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2017
Adresa: Krále Jiřího 593/42, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Mgr. Martin Šretr 31.7.2000 - 3.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.4.2001
Adresa: Krále Jiřího 593/42, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Carmen Šretrová 31.7.2000 - 3.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.4.2001
Adresa: Havlíčkova 1350/3, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Blanka Patočková 31.7.2000 - 3.9.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.4.2001
Adresa: Budovatelů 1413/5, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Eva Davidová 3.9.2001 - 3.6.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: od 25.4.2001
Adresa: Havířovská 422, Praha 199 00
Jméno: Mgr. Martin Šretr 3.9.2001 - 24.11.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 25.4.2001 do 30.6.2005
Adresa: Krále Jiřího 593/42, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Milan Kavka 3.9.2001 - 24.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.4.2001 do 30.6.2005
Adresa: U Koupaliště 916/9, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Ing. Eva Holubová 3.6.2003 - 24.11.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 25.4.2001 do 30.6.2005
Adresa: Havířovská 422, Praha 199 00
Jméno: Ing. Emil Buřič 24.11.2005 - 1.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2005 do 31.12.2006
Adresa: Na líše 1231/11, Praha 141 00
Jméno: Ing. Ladislav Jelen 24.11.2005 - 24.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2005 do 26.8.2008
Adresa: Primáře Kareše 608, Sedlčany 264 01
Jméno: Mgr. Martin Šretr 24.11.2005 - 27.4.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: Krále Jiřího 593/42, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Carmen Šretrová 24.9.2008 - 27.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.8.2008 do 28.6.2010
Adresa: Krále Jiřího 593/42, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Milan Kavka 1.6.2007 - 15.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2007 do 22.5.2012
Adresa: U Koupaliště 916/9, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Mgr. Martin Šretr 27.4.2011 - 19.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 28.6.2010
Adresa: Krále Jiřího 593/42, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Carmen Šretrová 27.4.2011 - 23.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010 do 25.8.2014
Adresa: Krále Jiřího 593/42, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Milan Kavka 15.5.2013 - 23.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2012 do 25.8.2014
Adresa: U Koupaliště 916/9, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Mgr. Martin Šretr 19.9.2013 - 23.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010 do 25.8.2014
Ve funkci: od 28.6.2010 do 25.8.2014
Adresa: Krále Jiřího 593/42, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Milan Kavka 23.9.2014 - 29.8.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2014 do 31.7.2017
Ve funkci: od 25.8.2014 do 31.7.2017
Adresa: U Koupaliště 916/9, Karlovy Vary 360 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Roman Zelenka
Člen statutárního orgánu: Ing. Eduard Škivra
Člen statutárního orgánu: Tomáš Egermajer
Člen statutárního orgánu: Mgr. Lenka Slunská
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Novotný

Vlastníci firmy REALISTIC, a.s. IČO: 25247468

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 64 000 000 Kč - 15.12.2017
zakladni 74 000 000 Kč - 2.8.2017 - 15.12.2017
zakladni 74 000 000 Kč - 15.8.2012 - 2.8.2017
zakladni 66 000 000 Kč - 27.4.2012 - 15.8.2012
zakladni 54 000 000 Kč - 16.3.2002 - 27.4.2012
zakladni 54 000 000 Kč - 3.9.2001 - 16.3.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 31.7.2000 - 3.9.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 864 865 Kč 23 15.12.2017
Akcie na jméno 4 324 310 Kč 10 15.12.2017
Kmenové akcie na jméno 8 650 Kč 100 15.12.2017
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 10 23.9.2014 - 15.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 23 15.8.2012 - 15.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 15 27.4.2012 - 15.8.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 27.4.2012 - 15.12.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 3.9.2001 - 27.4.2012
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 10 3.9.2001 - 23.9.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 31.7.2000 - 3.9.2001

Sbírka Listin REALISTIC, a.s. IČO: 25247468

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 858/SL 64 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.5.2015 31.7.2015 22.10.2015 22
B 858/SL 63 zpráva auditora r. 2014 Krajský soud v Plzni 27.5.2015 31.7.2015 22.10.2015 8
B 858/SL 62 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 23.6.2015 31.7.2015 22.10.2015 10
B 858/SL 61 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 22.4.2014 31.7.2014 31.10.2014 22
B 858/SL 60 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2013 Krajský soud v Plzni 22.4.2014 31.7.2014 31.10.2014 8
B 858/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 8.9.2014 12.9.2014 22.10.2014 2
B 858/SL 58 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí předsedy DR Krajský soud v Plzni 25.8.2014 12.9.2014 22.10.2014 1
B 858/SL 57 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 25.8.2014 12.9.2014 22.10.2014 1
B 858/SL 56 notářský zápis Nz 303/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 22.8.2014 12.9.2014 22.10.2014 9
B 858/SL 55 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 31.7.2014 9.10.2014 13
B 858/SL 54 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.5.2013 8.7.2013 9.7.2013 22
B 858/SL 53 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 25.6.2013 4.7.2013 4.7.2013 16
B 858/SL 52 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - 2012 Krajský soud v Plzni 17.5.2013 4.7.2013 4.7.2013 8
B 858/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 23.5.2012 13.5.2013 15.5.2013 2
B 858/SL 50 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 31.7.2012 1.8.2012 16.8.2012 0
B 858/SL 49 posudek znalce č. 2849a-008a/2012 Krajský soud v Plzni 31.1.2012 1.8.2012 16.8.2012 0
B 858/SL 48 notářský zápis Nz 201/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 2.7.2012 3.7.2012 11.7.2012 8
B 858/SL 47 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Plzni 17.5.2012 29.6.2012 29.6.2012 8
B 858/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 17.5.2012 29.6.2012 29.6.2012 22
B 858/SL 45 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 19.6.2012 29.6.2012 29.6.2012 21
B 858/SL 44 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 17.4.2012 24.4.2012 27.4.2012 15
B 858/SL 43 posudek znalce č.2849-008/2012 Krajský soud v Plzni 31.1.2012 27.4.2012 24.4.2012 10
B 858/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - rozh.o zvýšení kapitálu Krajský soud v Plzni 3.4.2012 4.4.2012 11.4.2012 1
B 858/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 5.1.2012 22.2.2012 28.2.2012 2
B 858/SL 40 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Plzni 22.4.2011 1.7.2011 4.7.2011 7
B 858/SL 38 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 1.7.2011 4.7.2011 9
B 858/SL 37 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Plzni 21.4.2011 27.4.2011 1
B 858/SL 36 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 21.4.2011 27.4.2011 1
B 858/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 28.6.2010 21.4.2011 27.4.2011 7
B 858/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 24.6.2010 20.7.2010 20.7.2010 37
B 858/SL 33 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 18.2.2010 18.2.2010 10
B 858/SL 32 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Plzni 29.6.2009 9.7.2009 9.7.2009 1
B 858/SL 31 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2008 Krajský soud v Plzni 23.3.2009 9.7.2009 9.7.2009 6
B 858/SL 30 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 5.6.2009 9.7.2009 9.7.2009 2
B 858/SL 29 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Plzni 18.5.2009 9.7.2009 9.7.2009 1
B 858/SL 28 účetní závěrka 2008 - přehled změn Krajský soud v Plzni 18.5.2009 9.7.2009 9.7.2009 1
B 858/SL 27 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 18.5.2009 9.7.2009 9.7.2009 12
B 858/SL 26 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 18.5.2009 9.7.2009 9.7.2009 2
B 858/SL 25 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 18.5.2009 9.7.2009 9.7.2009 4
B 858/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 26.8.2008 4.9.2008 22.9.2008 1
B 858/SL 23 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 3.3.2008 24.7.2008 24.7.2008 38
B 858/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 25.6.2007 2.8.2007 2.8.2007 40
B 858/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 27.4.2007 7.5.2007 16.5.2007 2
B 858/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 31.12.2006 7.5.2007 16.5.2007 1
B 858/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 15.3.2006 3.7.2006 7.7.2006 38
B 858/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 30.6.2005 12.10.2005 25.11.2005 39
B 858/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 15.3.2005 20.7.2005 10.8.2005 27
B 858/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2003,zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 30.6.2004 2.8.2004 5.8.2004 55
B 858/SL 14 notářský zápis -NZ 396/2001 rozh.MVH+ÚZ stan. Krajský soud v Plzni 20.12.2001 24.1.2002 9.10.2003 33
B 858/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 3.3.2003 8.7.2003 16.7.2003 42
B 858/SL 6 notářský zápis -NZ 365/2000, N 402/2000 Krajský soud v Plzni 19.12.2000 22.12.2000 3.5.2001 382
B 858/SL 9 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 26.4.2001 25.9.2001 25.4.2001 2
B 858/SL 8 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Plzni 5.5.2001 16.5.2001 25.4.2001 17
B 858/SL 7 notářský zápis NZ 39/2001 Krajský soud v Plzni 25.4.2001 16.5.2001 25.4.2001 20
B 858/SL 10 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 27.4.2001 16.5.2001 25.4.2001 2
B 858/SL 5 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 14.6.2000 12.4.2000 8.9.2000 3
B 858/SL 4 notářský zápis -N 100/2000,NZ 89/2000,dodatek Krajský soud v Plzni 17.5.2000 12.4.2000 8.9.2000 4
B 858/SL 3 ostatní -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 25.12.2000 12.4.2000 8.9.2000 2
B 858/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 20.12.2000 12.4.2000 8.9.2000 2
B 858/SL 1 notářský zápis - N 11/2000, NZ 10/2000 Krajský soud v Plzni 20.1.2000 20.1.2000 8.9.2000 33

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení REALISTIC, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu REALISTIC, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.