PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. Radešínská Svratka 61 IČO: 63483688

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., která sídlí v obci Radešínská Svratka 61 a bylo jí přiděleno IČO 63483688.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. se sídlem v obci Radešínská Svratka 61 byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru hostinská činnost , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. IČO: 63483688

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 28.12.1995
Spisová značka: B 1760
IČO: 63483688
Obchodní firma: PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.12.1995
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 28.12.1995
Počet členů statutárního orgánu: 4 21.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 21.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.8.2014
Společnost předložila stanovy ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 26.6.2014. 21.8.2014
Společnost předložila stanovy ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 07.06.2012. 3.7.2012
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené řádnouvalnou hromadou 28.12.1998. 30.4.1999
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28.12.1998 onavýšení základního jmění. 20.1.1999 - 30.4.1999
I. Mimořádná valná hromada schvaluje1. Navýšení základního jmění o 33.000.000,- Kč tedy z dosa-vadních 150.000.000,- Kč na 183.000.000,- Kč s tím, že případnéupisování akcií nad rámec 33.000.000,- Kč se nepřipouští, když 20.1.1999 - 30.4.1999
a) Vlastní zvýšení základního jmění společnosti bude provedenotak, že společnost vydá nové, "mladé" akcie společnosti, a to: 20.1.1999 - 30.4.1999
aa) 475 ks "mladých" akcií na jméno, každou z nich o jmenovitéhodnotě 50.000,- Kč, padesáttisíc korun českých, 20.1.1999 - 30.4.1999
ab) 318 ks "mladých" akcií na jméno, každou z nich o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč, desettisíc korun českých, 20.1.1999 - 30.4.1999
ac) 1.070 ks "mladých" akcií na jméno, každou z nich o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, jedentisíc korun českých, 20.1.1999 - 30.4.1999
ad) 450 ks "mladých" akcií na majitele, každou z nich ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jedentisíc korun českých,ae) 135 kusů "mladých" akcií na majitele, každou z nich ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, desettisíc korun českých, 20.1.1999 - 30.4.1999
af) 40 ks "mladých" akcií na majitele, každou z nich o jmenovitéhodnotě 50.000,- Kč, padesáttisíc korun českých, 20.1.1999 - 30.4.1999
ag) 120 ks "mladých" akcií zaměstnaneckých, znějících na jméno,každou z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, desettisíc korunčeských, 20.1.1999 - 30.4.1999
b) S ohledem na skutečnosti dále uvedené a s odvoláním se naustanovení § 204a obchodního zákoníku není možné, aby kterýkoliz dosavadních akcionářů společnosti uplatnil své přednostníprávo na upsání nové emise akcií, neboť tyto může upsat asoučasně dále uvedeným způsobem i splatit jen současný výlučnývlastník věcí nemovitých a movitých, ke vkladu do společnostiurčených, tedy Zemědělské družstvo vlastníků se sídlem vPikárci, družstvo, 592 54 Moravec, IČO 47905182, 20.1.1999 - 30.4.1999
c) Upisování akcií nad rámec schváleného navýšení základníhojmění je nepřípustné a zcela neúčinné, 20.1.1999 - 30.4.1999
d) K vlastnímu úpisu nových, "mladých" akcií musí dojít, zestrany jejich jediného možného upisovatele, ve třicetidennílhůtě s tím, že bude zahájeno první pracovní den následující podni, kdy zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku příslušný soud pravomocně povolí. O tomto termínu musíbýt upisovatel, nový akcionář společnosti vyrozuměn, kdyžpostačí faxová či telefonická zpráva o takovémto rozhodnutísoudu. Upisování akcií přitom proběhne ve lhůtě shora uvedené, vdobě od 08.00 hod. do 16.00 hod. kteréhokoliv pracovního dne, vadvokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Hodbodě, CSc., Brno,Opuštěná 4, když veškeré "mladé" akcie společnosti musí být vtomto termínu nejen upsány, ale v okamžiku jejich úpisu isplaceny, a to v jejich emisním kursu, který činí: 20.1.1999 - 30.4.1999
da) 1.002,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,bez ohledu na to, zda se jedná o akcii znějící na jméno či oakcii znějící na majitele, 20.1.1999 - 30.4.1999
db) 10.015,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,bez ohledu na to, zda se jedná o akcii znějící na jméno či oakcii znějící na majitele, respektive o akcii zaměstnaneckouznějící na majitele, 20.1.1999 - 30.4.1999
dc) 50.075,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč,bez ohledu na to, zda se jedná o akcii znějící na jméno či oakcii znějící na majitele, 20.1.1999 - 30.4.1999
e) Veškeré "mladé" akcie společnosti splatí, formou nepeněžitéhoplnění, Zemědělské družstvo vlastníků se sídlem v Pikárci,družstvo, 592 54 Moravec, IČO 47905182, když jeho vklad na taktonavyšované základní jmění společnosti bude následující: 20.1.1999 - 30.4.1999
A. Věci nemovité 20.1.1999 - 30.4.1999
I. Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 385,Katastrálním úřadem Žďár nad Sázavou pro obec a k.ú. Pikárecvedeném. 20.1.1999 - 30.4.1999
1. Zemědělská hospodářská budova, kravín, na stavební parcelep.č. 91. Hodnota vkladu činí 1.085.104,- Kč.2. Zemědělská hospodářská budova, vepřín, na stavební parcelep.č. 92. Hodnota vkladu činí 831.148,- Kč.3. Zemědělská hospodářská budova, kravín, na stavební parcelep.č. 103. Hodnota vkladu činí 1.225.115,- Kč.4. Zemědělská hospodářská budova, malý seník, na stavebníparcele p.č. 107. Hodnota vkladu činí 162.275,- Kč.5. Zemědělská hospodářská budova, porodna prasat, na stavebníparcele p.č. 108. Hodnota vkladu činí 269.756,- Kč.6. Zemědělská hospodářská budova, dílny a garáže, na stavebníparcele p.č. 109. Hodnota vkladu činí 867.767,- Kč.7. Zemědělská hospodářská budova, posklizňová linka, nastavební parcele p.č. 110. Hodnota vkladu činí 365.244,- Kč.8. Zemědělská hospodářská budova, odchovna mladého dobytka, nastavební parcele p.č. 114. Hodnota vkladu činí 2.459.641,- Kč.9. Zemědělská hospodářská budova, truhlárna, na stavební parcelep.č. 134/1 a p.č. 134/2. Hodnota vkladu činí 1.001.958,- Kč.10. Zemědělská hospodářská budova, garáž, na stavební parcelep.č. 134/3. Hodnota vkladu činí 78.837,- Kč. 20.1.1999 - 30.4.1999
11. Zemědělská hospodářská budova, hnojiště, na stavební parcelep.č. 141. Hodnota vkladu činí 515.799,- Kč.12. Zemědělská hospodářská budova, silážní jímka, na stavebníparcele p.č. 142. Hodnota vkladu činí 55.777,- Kč.13. Zemědělská hospodářská budova, kolna na stroje, na stavebníparcele p.č. 143. Hodnota vkladu činí 691.871,- Kč.14. Zemědělská hospodářská budova, seník, na stavebníparcele p.č. 144.Hodnota vkladu činí 1.386.394,- Kč.15. Zemědělská hospodářská budova, trafostanice, na stavebníparcele p.č. 147. Hodnota vkladu činí 11.060,-Kč.16. Zemědělská hospodářská budova, objekt PHM, na stavebníparcele p.č. 148. Hodnota vkladu činí 109.549,- Kč.17. Zemědělská hospodářská budova, silážní žlab, na stavebníparcele p.č. 149. Hodnota vkladu činí 230.581,- Kč.18. Zemědělská hospodářská budova, centrální jímka, na stavebníparcele p.č. 151. Hodnota vkladu činí 276.188,- Kč.19. Zemědělská hospodářská budova, bramborárna, na stavebníparcele p.č. 130/1. Hodnota vkladu činí 1.637.420,- Kč.20. Zemědělská hospodářská budova, mléčnice, na stavební parcelep.č. 159. Hodnota vkladu činí 562.618,- Kč.21. Ostatní manipulační plocha, p.č. 418/7. Hodnota vkladu činí18.406,- Kč. 20.1.1999 - 30.4.1999
II. Stavby, které vkladu do katastru nemovitostí nepodléhají 20.1.1999 - 30.4.1999
1. Sila na seno, na parcele p.č. 110, obce a k.ú. Pikárec.Hodnota vkladu činí 508.911,- Kč.2. Silážní žlab na parcele p.č. 116, obce a k.ú. Pikárec.Hodnota vkladu činí 10.716,- Kč.3. Vodárna včetně studní na parcele p.č. 145, obce a k.ú.Pikárec. Hodnota vkladu činí 68.852,- Kč.4. Komunikace a zpevněné plochy, na parcele p.č. 418/1, obce ak.ú. Pikárec. Hodnota vkladu činí 1.220.586,- Kč.5. Hlavní inženýrské sítě (voda, kanalizace, el. rozvody) sveškerým stavebním příslušenstvím, se všemi právy apovinnostmi. Hodnota tohoto vkladu činí 1.020.438,- Kč.6. Garáže PREFA, 3 ks na parcele p.č. 418/1, obce a k.ú.Pikárec. Hodnota vkladu činí 23.218,- Kč.7. Vrátnice na parcele p.č. 132, obce a k.ú. Pikárec. Hodnotavkladu činí 20.490,- Kč.8. Venkovní úpravy střediska Pikárec. Hodnota vkladu činí277.482,- Kč. 20.1.1999 - 30.4.1999
Hodnota vkládaných nemovitostí celkem 16.993.201,- Kč. 20.1.1999 - 30.4.1999
B. Věci movité 20.1.1999 - 30.4.1999
II. Soubor hmotného investičního a drobného investičního majetkuv celkové hodnotě 4.008.000,- Kč. 20.1.1999 - 30.4.1999
III. ZásobyNakoupené zásobyVlastní zásobyZvířata 20.1.1999 - 30.4.1999
Zásoby celkem 12.050.000,- Kč. 20.1.1999 - 30.4.1999
Hodnota nepeněžitého vkladu celkem 33.051.201,- Kč. 20.1.1999 - 30.4.1999
Valná hromada dne 27.05.1997 přijala nové znění stanovspolečnosti. 10.7.1997
Předložen Dodatek č. l ke stanovám společnosti přijatý navalné hromadě společnosti dne 12.6.1996. 18.9.1996 - 10.7.1997

Aktuální kontaktní údaje PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63483688
Obchodní firma: PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Nové Město na Moravě
Vznik první živnosti: 28.12.1995
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63483688
Firma: PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Žďár nad Sázavou
Základní územní jednotka: Radešínská Svratka
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.12.1995

Základní údaje datové schránky

IČO: 63483688
Jméno subjektu: PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: bstftic

Základní údaje DPH

IČO: 63483688
DIČ: CZ63483688
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.
Sídlo: RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 61 592 33 RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
Zapsal Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, tel.: 566 652 311
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
5362130227/0100 10.4.2013
177861893/0600 2.4.2013
78-7951560267/0100 1.4.2013
CZ0206000000000215563855 26.8.2015
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 28.12.1995

Kontakty na PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. IČO: 63483688

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 592 33 Radešínská Svratka 61 Česká republika
Radešínská Svratka 61, PSČ 59233
3.7.2012
Sídlo: 592 33 Radešínská Svratka č.p.134 Česká republika
Radešínská Svratka č.p.134, PSČ 59233
28.12.1995 - 3.7.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: č.p. 61, 59233 Radešínská Svratka

Obory činností PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. IČO: 63483688

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 21.8.2014
výroba elektřiny 18.8.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.7.2009
pokrývačství, tesařství 28.7.2009
truhlářství, podlahářství 28.7.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 28.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 28.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.5.2008
hostinská činnost 12.3.1996
truhlářství 12.3.1996 - 28.7.2009
výroba stavebních materiálů 12.3.1996 - 28.7.2009
obchodní činnost-nákup zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej mimo oborů vyhrazených zákonem č. 455/91 Sb.o živnostenském podnikání 12.3.1996 - 28.7.2009
lisování plastických hmot 12.3.1996 - 28.7.2009
ostatní služby v dopravě, práce strojními mechanizmy 12.3.1996 - 28.7.2009
služby v rámci lesnictví a při těžbě dřeva, pořez dřeva 12.3.1996 - 28.7.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 12.3.1996 - 28.7.2009
stavitel 12.3.1996 - 28.7.2009
tesařství 12.3.1996 - 28.7.2009
silniční motorová doprava 12.3.1996 - 28.7.2009
zemědělská prvovýroba, zpracování a prodej zemědělskýchsurovin a výrobků 28.12.1995 - 28.7.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská prvovýroba, zpracování a prodej zemědělskýchsurovin a výrobků 28.7.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 134 , Radešínská Svratka 592 33
Identifikační číslo provozovny: 1007125209
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.12.1995

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1995

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 134 , Radešínská Svratka 592 33
Identifikační číslo provozovny: 1007125209
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.12.1995

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1995

Živnost č. 5 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 134 , Radešínská Svratka 592 33
Identifikační číslo provozovny: 1007125209
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.12.1995

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 592 55 Bohdalec
Identifikační číslo provozovny: 1007125187
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 6.6.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: 592 33 Radešínská Svratka
Identifikační číslo provozovny: 1007125195
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 8.9.1998

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 61 , Radešínská Svratka 592 33
Identifikační číslo provozovny: 1008911674
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování: 14.5.2013
Provozovna č. 2
Provozovna: 592 53 Pikárec
Identifikační číslo provozovny: 1007125268
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 12.7.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: 592 33 Radešínská Svratka
Identifikační číslo provozovny: 1007125241
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 12.7.2000
Provozovna č. 4
Provozovna: 592 55 Bohdalec
Identifikační číslo provozovny: 1007125225
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 12.7.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: 592 33 Řečice
Identifikační číslo provozovny: 1007125233
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 12.7.2000
Provozovna č. 6
Provozovna: 134 , Radešínská Svratka 592 33
Identifikační číslo provozovny: 1007125209
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 28.12.1995
Provozovna č. 7
Provozovna: 592 55 Dlouhé
Identifikační číslo provozovny: 1007125250
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 12.7.2000

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.11.2006

Živnost č. 9 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.4.2014

Živnost č. 10 opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 4.8.2009

Živnost č. 11 silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 1.7.2001

Živnost č. 12 Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo oborů vyhrazených zákonem č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Ostatní služby v dopravě , práce strojními mechanizmy.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Lisování plastických hmot.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.9.1996
Konec oprávnění: 11.12.2005

Živnost č. 16 Služby v rámci lesnictví a při těžbě dřeva, pořez dřeva.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 18 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba stavebních materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 4.12.2000

Živnost č. 21 hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.12.1995
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 22 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.4.2005
Zánik oprávnění: 4.8.2009

Živnost č. 24 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.2005
Zánik oprávnění: 4.8.2009
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba elektřiny
Specializované stavební činnosti
Pokrývačské práce
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Vedení firmy PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. IČO: 63483688

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 20.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2016
Ve funkci: od 13.6.2016
Adresa: 148 , 592 33 Řečice Česká republika
č.p. 148, 592 33 Řečice
Jméno: Ing. Luděk Homola 20.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2016
Ve funkci: od 13.6.2016
Adresa: 174 , 592 33 Radešínská Svratka Česká republika
č.p. 174, 592 33 Radešínská Svratka
Jméno: Ing. Miroslav Bárta 20.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2016
Adresa: 188 , 592 33 Radešínská Svratka Česká republika
č.p. 188, 592 33 Radešínská Svratka
Jméno: Mgr. Michal Lukáš 20.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2016
Adresa: 90 , 592 33 Řečice Česká republika
č.p. 90, 592 33 Řečice
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 148 , Řečice Česká republika
Řečice 148
Jméno: Ing. Luděk Homola 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 154 , Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 154
Jméno: Josef Hrbek 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 31 , Podolí Česká republika
Podolí 31
Jméno: Stanislav Sklenář 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 74 , Bohdalec Česká republika
Bohdalec 74
Jméno: Ing. Jiří Havlík 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkovo nám. 2 , Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 2
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 26.2.1997 - 24.11.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 148 , Řečice Česká republika
Řečice 148
Jméno: Ing. Luděk Homola 26.2.1997 - 24.11.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 154 , Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 154, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Josef Hrbek 26.2.1997 - 24.11.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 31 , Podolí Česká republika
Podolí 31
Jméno: Stanislav Sklenář 26.2.1997 - 24.11.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 74 , Bohdalec Česká republika
Bohdalec 74, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Ing. Jiří Havlík 26.2.1997 - 24.11.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 4.5.2001
Adresa: Havlíčkovo nám. 2 , Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 2
Jméno: Josef Hrbek 24.11.2001 - 28.12.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.5.2001 do 10.6.2004
Adresa: 592 55 Podolí 31 Česká republika
Podolí 31, PSČ 59255
Jméno: Stanislav Sklenář 24.11.2001 - 28.12.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.5.2001 do 10.6.2004
Adresa: 74 , 592 55 Bohdalec Česká republika
Bohdalec 74, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59255
Jméno: Ing. Roman Šustáček 24.11.2001 - 28.12.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.5.2001
Adresa: Drobného 1308 , Nové Město na Moravě Česká republika
Nové Město na Moravě, Drobného 1308, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59231
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 24.11.2001 - 8.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 4.5.2001 do 4.5.2006
Adresa: Radešínská Svratka , 592 33 Řečice 148 Česká republika
Řečice 148, Radešínská Svratka, PSČ 59233
Jméno: Ing. Luděk Homola 24.11.2001 - 8.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 4.5.2001 do 4.5.2006
Adresa: 174 , 592 33 Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 174, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59233
Jméno: Jindřich Vondruška 28.12.2004 - 8.9.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 10.6.2004 do 27.7.2006
Adresa: Dlouhé 60 , 592 55 Bobrová Česká republika
Bobrová, Dlouhé 60, PSČ 59255
Jméno: Pavel Ventruba 28.12.2004 - 8.9.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 10.6.2004 do 27.7.2006
Adresa: Pikárec 13 , 592 53 Strážek Česká republika
Strážek, Pikárec 13, PSČ 59253
Jméno: Ing. Roman Šustáček 28.12.2004 - 8.9.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.5.2001 do 4.5.2006
Adresa: 186 , Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 186, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Josef Hrbek 8.9.2006 - 10.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2006 do 26.6.2009
Adresa: 592 55 Podolí 31 Česká republika
Podolí 31, PSČ 59255
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 8.9.2006 - 21.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.7.2006 do 2.6.2011
Ve funkci: od 27.7.2006 do 2.6.2011
Adresa: 592 33 Řečice 148 Česká republika
Řečice 148, PSČ 59233
Jméno: Ing. Luděk Homola 8.9.2006 - 21.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.7.2006 do 2.6.2011
Ve funkci: od 27.7.2006 do 2.6.2011
Adresa: 592 33 Radešínská Svratka 174 Česká republika
Radešínská Svratka 174, PSČ 59233
Jméno: Ing. Roman Šustáček 8.9.2006 - 21.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2006 do 2.6.2011
Adresa: 592 33 Radešínská Svratka 186 Česká republika
Radešínská Svratka 186, PSČ 59233
Jméno: Ing. Miroslav Bárta 8.9.2006 - 21.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2006 do 2.6.2011
Adresa: 592 33 Radešínská Svratka 15 Česká republika
Radešínská Svratka 15, PSČ 59233
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 21.7.2011 - 14.2.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011
Ve funkci: od 2.6.2011
Adresa: 592 33 Řečice 148 Česká republika
Řečice 148, PSČ 59233
Jméno: Ing. Luděk Homola 21.7.2011 - 14.2.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011
Ve funkci: od 2.6.2011
Adresa: 592 33 Radešínská Svratka 174 Česká republika
Radešínská Svratka 174, PSČ 59233
Jméno: Ing. Roman Šustáček 21.7.2011 - 14.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011
Adresa: 592 33 Radešínská Svratka 186 Česká republika
Radešínská Svratka 186, PSČ 59233
Jméno: Ing. Miroslav Bárta 21.7.2011 - 14.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011
Adresa: 592 33 Radešínská Svratka 15 Česká republika
Radešínská Svratka 15, PSČ 59233
Jméno: Ing. Miroslav Bárta 14.2.2014 - 5.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011
Adresa: 15 , 592 33 Radešínská Svratka Česká republika
č.p. 15, 592 33 Radešínská Svratka
Jméno: Ing. Roman Šustáček 14.2.2014 - 30.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011 do 16.5.2016
Adresa: 186 , 592 33 Radešínská Svratka Česká republika
č.p. 186, 592 33 Radešínská Svratka
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 14.2.2014 - 20.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011 do 2.6.2016
Ve funkci: od 2.6.2011 do 2.6.2016
Adresa: 148 , 592 33 Řečice Česká republika
č.p. 148, 592 33 Řečice
Jméno: Ing. Luděk Homola 14.2.2014 - 20.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011 do 2.6.2016
Ve funkci: od 2.6.2011 do 2.6.2016
Adresa: 174 , 592 33 Radešínská Svratka Česká republika
č.p. 174, 592 33 Radešínská Svratka
Jméno: Ing. Miroslav Bárta 5.3.2015 - 20.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2011 do 2.6.2016
Adresa: 188 , 592 33 Radešínská Svratka Česká republika
č.p. 188, 592 33 Radešínská Svratka

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Bohuslav Bartoš 21.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014
Ve funkci: od 26.6.2014
Adresa: 19 , 592 55 Radešín Česká republika
č.p. 19, 592 55 Radešín
Jméno: Pavel Ventruba 21.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014
Ve funkci: od 26.6.2014
Adresa: 13 , 592 53 Pikárec Česká republika
č.p. 13, 592 53 Pikárec
Jméno: Jiří Michal 21.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014
Adresa: 6 , 592 55 Račice Česká republika
č.p. 6, 592 55 Račice
Jméno: Vladimír Nedoma 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen
Adresa: 8 , Bohdalec Česká republika
Bohdalec 8
Jméno: Bohuslav Bartoš 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen
Adresa: 19 , Radešín Česká republika
Radešín 19
Jméno: Jiří Kocián 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Podolí lO Česká republika
Podolí lO
Jméno: Ing. Miroslav Bárta 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Radešínská Svratka l5 Česká republika
Radešínská Svratka l5
Jméno: František Kříž 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen
Adresa: 80 , Řečice Česká republika
Řečice 80
Jméno: Alois Staněk 28.12.1995 - 26.2.1997
Funkce: člen
Adresa: 5 , Bohdalec Česká republika
Bohdalec 5
Jméno: Vladimír Nedoma 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 8 , Bohdalec Česká republika
Bohdalec 8, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Bohuslav Bartoš 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 19 , Radešín Česká republika
Radešín 19, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Jiří Kocián 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 10 , Podolí Česká republika
Podolí 10
Jméno: Ing. Miroslav Bárta 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 15 , Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 15, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: František Kříž 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 80 , Řečice Česká republika
Řečice 80
Jméno: Alois Staněk 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 5 , Bohdalec Česká republika
Bohdalec 5, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Pavla Palečková 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 99 , Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 99, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Antonín Drdla 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 156 , Řečice Česká republika
Řečice 156
Jméno: Pavel Myslivec 26.2.1997 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.6.2004
Adresa: 70 , Bohdalec Česká republika
Bohdalec 70, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Ing. Miroslav Bárta 28.12.2004 - 8.9.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004 do 27.7.2006
Adresa: 15 , Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 15, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Bohuslav Bartoš 28.12.2004 - 8.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004
Adresa: 19 , Radešín Česká republika
Radešín 19, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Jaroslav Vařejka 28.12.2004 - 8.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004 do 27.7.2006
Adresa: 58 , Pikárec Česká republika
Pikárec 58
Jméno: Pavla Palečková 28.12.2004 - 10.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004 do 26.6.2009
Adresa: 99 , Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 99, okres Žďár nad Sázavou
Jméno: Rudolf Šebek 28.12.2004 - 10.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004 do 26.6.2009
Adresa: 143 , Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka 143
Jméno: Bohuslav Staněk 28.12.2004 - 10.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004 do 26.6.2009
Adresa: 58 , Bohdalec Česká republika
Bohdalec 58
Jméno: Adolf Sklenář 28.12.2004 - 10.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004 do 26.6.2009
Adresa: 592 55 Podolí 18 Česká republika
Podolí 18, PSČ 59255
Jméno: Jiří Zavřel 28.12.2004 - 10.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004 do 26.6.2009
Adresa: 592 33 Radešínská Svratka 85 Česká republika
Radešínská Svratka 85, PSČ 59233
Jméno: Josef Šiška 28.12.2004 - 10.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 10.6.2004 do 26.6.2009
Adresa: Řečice 86 , 592 33 Radešínská Svratka Česká republika
Radešínská Svratka, Řečice 86, PSČ 59233
Jméno: Bohuslav Bartoš 8.9.2006 - 10.8.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2004 do 26.6.2009
Ve funkci: od 23.8.2006
Adresa: 592 55 Radešín 19 Česká republika
Radešín 19, PSČ 59255
Jméno: František Harvánek 8.9.2006 - 10.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2006 do 26.6.2009
Adresa: 592 55 Bobrůvka 17 Česká republika
Bobrůvka 17, PSČ 59255
Jméno: Pavla Pejchlová 8.9.2006 - 10.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2006 do 26.6.2009
Adresa: 592 33 Radešínská Svratka 10 Česká republika
Radešínská Svratka 10, PSČ 59233
Jméno: Pavel Ventruba 10.8.2009 - 10.8.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009 do 16.8.2009
Ve funkci: od 7.7.2009
Adresa: 592 53 Pikárec 13 Česká republika
Pikárec 13, PSČ 59253
Jméno: Bohuslav Bartoš 10.8.2009 - 21.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Ve funkci: od 7.7.2009 do 26.6.2014
Adresa: 592 55 Radešín 19 Česká republika
Radešín 19, PSČ 59255
Jméno: Pavel Ventruba 10.8.2009 - 21.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Ve funkci: od 7.7.2009 do 26.6.2014
Adresa: 592 53 Pikárec 13 Česká republika
Pikárec 13, PSČ 59253
Jméno: Jiří Michal 10.8.2009 - 21.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: 592 55 Račice 6 Česká republika
Račice 6, PSČ 59255

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 14.2.2014
Adresa: 148 , 592 33 Řečice Česká republika
č.p. 148, 592 33 Řečice
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 28.12.1995 - 26.2.1997
Adresa: 148 , Řečice Česká republika
Řečice 148
Jméno: Ing. Jaroslav Michal 26.2.1997 - 14.2.2014
Adresa: 148 , Řečice Česká republika
Řečice 148

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Homola
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Michal
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Bárta

Vlastníci firmy PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. IČO: 63483688

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 183 000 000 Kč - 30.4.1999
zakladni 150 000 000 Kč - 18.9.1996 - 30.4.1999
zakladni 135 000 000 Kč - 28.12.1995 - 18.9.1996

Sbírka Listin PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. IČO: 63483688

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1760/SL 62 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 24.4.2014 14.7.2014 15.8.2014 30
B 1760/SL 61 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 12.4.2013 4.7.2013 12.7.2013 30
B 1760/SL 60 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 18/2013 Krajský soud v Brně 1.2.2013 6.2.2013 15.2.2013 6
B 1760/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.1.2013 6.2.2013 15.2.2013 20
B 1760/SL 58 stanovy společnosti ke dni 7.6.2012 Krajský soud v Brně 29.6.2012 13.8.2012 20
B 1760/SL 57 notářský zápis rozhod.VH,NZ 127/2012 Krajský soud v Brně 27.6.2012 29.6.2012 13.8.2012 5
B 1760/SL 56 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 26.4.2012 21.6.2012 27.6.2012 28
B 1760/SL 55 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.6.2011 28.7.2011 4
B 1760/SL 54 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 2.6.2011 28.7.2011 1
B 1760/SL 53 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 2.6.2011 28.7.2011 5
B 1760/SL 52 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 16.3.2011 30.6.2011 28
B 1760/SL 15 ostatní - návrh na vklad práva vlastn. Krajský soud v Brně 8.2.1999 23.9.2010 3
B 1760/SL 51 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 93/2010 Krajský soud v Brně 9.8.2010 20.8.2010 4
B 1760/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.7.2010 20.8.2010 21
B 1760/SL 49 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 12.5.2010 9.8.2010 28
B 1760/SL 48 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 20.7.2009 18.8.2009 1
B 1760/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.7.2009 18.8.2009 1
B 1760/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.7.2009 18.8.2009 1
B 1760/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.7.2009 18.8.2009 20
B 1760/SL 44 notářský zápis - rozh. VH, NZ 114/09 Krajský soud v Brně 10.7.2009 18.8.2009 5
B 1760/SL 43 výroční zpráva -2008 Krajský soud v Brně 3.4.2009 20.7.2009 28
B 1760/SL 42 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 31.3.2008 14.7.2008 28
B 1760/SL 41 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 14.4.2006 29.5.2007 33
B 1760/SL 40 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.8.2006 12.9.2006 1
B 1760/SL 39 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.7.2006 12.9.2006 5
B 1760/SL 38 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 2.6.2006 12.9.2006 1
B 1760/SL 37 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 2.6.2006 12.9.2006 1
B 1760/SL 36 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 14.4.2006 22.8.2006 28
B 1760/SL 35 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 21.3.2005 3.6.2005 24
B 1760/SL 34 ostatní -zápis ze sch. zaměstnanců Krajský soud v Brně 10.6.2004 7.1.2005 2
B 1760/SL 33 ostatní -zápis z jed. doz. rady Krajský soud v Brně 17.8.2004 7.1.2005 1
B 1760/SL 32 ostatní -protokol o výsl. voleb Krajský soud v Brně 10.6.2004 7.1.2005 2
B 1760/SL 31 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 17.8.2004 7.1.2005 11
B 1760/SL 30 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 10.6.2004 7.1.2005 5
B 1760/SL 29 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 16.3.2004 18.6.2004 22
B 1760/SL 28 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.3.2003 3.6.2003 25
B 1760/SL 27 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 20.2.2002 21.5.2002 28
B 1760/SL 26 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.10.2001 27.2.2002 5
B 1760/SL 25 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 21.5.2001 27.2.2002 23
B 1760/SL 24 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 4.5.2001 27.2.2002 7
B 1760/SL 23 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 12.7.2001 20
B 1760/SL 22 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 16.4.1999 3.6.1999 25
B 1760/SL 21 ostatní - pozvánka na čl. schůzi Krajský soud v Brně 29.9.1998 17.5.1999 1
B 1760/SL 20 stanovy společnosti - dodatek č. 1 Krajský soud v Brně 28.12.1998 17.5.1999 2
B 1760/SL 19 ostatní - usnesení z členské schůze Krajský soud v Brně 7.10.1998 17.5.1999 1
B 1760/SL 18 ostatní - zápis z členské schůze Krajský soud v Brně 7.10.1998 17.5.1999 1
B 1760/SL 17 ostatní - pozvánka Krajský soud v Brně 7.10.1998 17.5.1999 12
B 1760/SL 16 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 1.2.1999 17.5.1999 14
B 1760/SL 14 stanovy společnosti - 2x Krajský soud v Brně 28.12.1998 17.5.1999 15
B 1760/SL 9 ostatní - výzva k účasti na VH Krajský soud v Brně 25.11.1998 1.2.1999 16
B 1760/SL 8 ostatní - prezenční listina Krajský soud v Brně 28.12.1998 1.2.1999 21
B 1760/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 28.12.1998 1.2.1999 3
B 1760/SL 6 ostatní - usnesení z VH Krajský soud v Brně 28.12.1998 1.2.1999 14
B 1760/SL 5 ostatní - pozvánka na VH Krajský soud v Brně 25.11.1998 1.2.1999 16
B 1760/SL 4 notářský zápis - VH, pozvánka na VH Krajský soud v Brně 29.12.1998 1.2.1999 36
B 1760/SL 13 ostatní - odhad ceny nemovitosti Krajský soud v Brně 1.2.1999 104
B 1760/SL 12 posudek znalce - č. 021/98 Krajský soud v Brně 25.11.1998 1.2.1999 9
B 1760/SL 11 posudek znalce - č. 1237/077/98 Krajský soud v Brně 25.11.1998 1.2.1999 58
B 1760/SL 10 posudek znalce - 5/98 Krajský soud v Brně 10.2.1993 1.2.1999 9
B 1760/SL 3 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 27.5.1997 10.3.1998 58
B 1760/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 2.6.1997 10.3.1998 28
B 1760/SL 1 ostatní - ČP + zápis ze schůze zam. Krajský soud v Brně 30.12.1996 10.3.1998 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.