PRO.MED.CS Praha a.s. Praha IČO: 00147893

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu PRO.MED.CS Praha a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00147893.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem PRO.MED.CS Praha a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1989. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 32 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příloze 1-3 z.č. 455/91 Sb. , Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb a další.

Základní údaje o PRO.MED.CS Praha a.s. IČO: 00147893

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.2.1989
Spisová značka: B 3
IČO: 00147893
Obchodní firma: PRO.MED.CS Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.2.1989
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.2.1989
Počet členů statutárního orgánu: 5 31.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 31.7.2014
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením na základě smlouvy o fúzi ze dne 30.7.2008 sepsaného formou notářského zápisu pod čj. N 572/2008 a NZ 513/2008 jmění společnosti ACHÁTpharma, s.r.o., se sídlem Praha 10, U továren 770/1B, PSČ 102 00, IČ: 25 061216, a to včetně veškerých práv a povinností. 1.9.2008
Valná hromada společnosti přijala dne 9.5.2005 toto usnesení: a) Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o 11,900.000,- Kč, tj. slovy: jedenáct milionů devět set tisíc korun českých, a to ze stávajících 238,500.000,- Kč, tj slovy: dvou set třiceti osmi milionů pěti set tisíc korun českých, který je spla cen v plné výši, na 250,400.000,- Kč, tj. slovy: dvě stě padesát milionů čtyři sta tisíc korun českých. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem 1190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesáti) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v lis tinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,- Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých a bude shodný se jmenovitou hodnotou akcií. d) Všichni akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. e) Práva spojená s novými akciemi společnosti jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) K upsání akcií dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Účinnost dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchdoního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc usnesení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Akcionáři uzavřou v sídle společnosti dohodu o upsání akcií nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnos ti do obchodního rejstříku. h) Způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií: V penězích v plné výši - 100 (slovy: jedno sto) % upsaných akcií. i) Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání. j) Připouští se započtení pohledávky na splacení emisního kursu upsaných akcií akcionářem PROM.MEDIC.LIE vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - nejdéle do 5 dnů po sepisu dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu předloží představenstvo společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. upisovateli návrh dohody o započtení pohledávky. Upisovatel uzavře se společností PRO.MED.CS Praha a.s. dohodu o započtení pohledávky nejpozději do 10 dnů od obdržení jejího písemného návrhu. - ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce PROM.MEDIC.LIE vůči společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) zák.č. 513/1991 Sb. - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností PRO.MED.CS. Praha a.s. a určitým zájemcem, tj. společnosti PROM.MEDIC.LIE na částku 11,900.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set tisíc korun českých), která vznikla z titulu pohledávky společnosti PROM.MEDIC.LIE za společností PRO.MED.CS Praha a.s., kdy společnost PROM.MEDIC.LIE uhradila za společnost PRO.MED.CS Praha a.s. faktury ve výši 11,903.038,70 Kč (jedenáct milionů devět set tři tisíce třicet osm korun českých a sedmdesát haléřů) společnos ti Dolorgit, Bonn-Germany. Pohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 11,900.000,- Kč(slovy: jedenáct milionů devět set tisíc korun českých). Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavřen í dohody o započtení, činí 15 pracovních dní po jejich upsání. Uděluje se souhlas ve smyslu ust § 163 odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb. k započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. 31.5.2005 - 12.6.2007
Valná hromada společnosti přijala dne 22.2.2005 toto usnesení: a) Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o 13,500.000,--Kč, tj. slovy: třináct milionů pět set tisíc korun českých, a to ze stávajících 225,000.000,--Kč, tj. slovy: dvou set dvaceti pěti milionů korun českých, který je splacen v plné výši, na 238,500.000,--Kč, tj. slovy: dvě stě třicet osm milionů pět set tisíc korun českých. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem 1350 (slovy: tisíc tři sta padesát) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podo bě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,--Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých a bude shodný se jmenovitou hodnotou akcií. d) Všichni akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. e) Práva spojená s novými akciemi společnosti jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) K upsání akcií dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Účinnost dohody akcionářů podle ustanoven í § 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc usnesení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Akcionáři uzavřou v sídle společnosti dohodu o upsání akcií nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnos ti do obchodního rejstříku. h) Způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií: V penězích v plné výši - 100 (slovy: jedno sto) % upsaných akcií. i) Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání. j) Připouští se započtení pohledávky na splacení emisnío kursu upsaných akcií akcionářem PROM.MEDIC.LIE. vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - nejdéle do 5 dnů po sepisu dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu předloží představenstvo společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. upisovateli návrh dohody o započtení pohledávky. Upisovatel uzavře se společností PRO.MED.CS.Praha a.s . dohodu o započtení pohledávky nejpozději do 10 dnů od obdržení jejího písemného návrhu. - ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce PRO.MEDIC.LIE vůči společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm.j) zák. č. 513/1991 S b. - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností PRO.MED.CS Praha a.s. a určitým zájemcem, tj. společností PROM.MEDIC.LIE. na částku 13,500.000,--Kč (slovy: třináct milionů pět set tisíc korun českých), která vznikla z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 3 0.10.2003, kterou určitý zájemce uzavřel se společností PRO.MED.CS. Praha a.s. Tato pohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 13.500.000,--Kč (slovy: třináct milionů pět set tisíc korun českých). Lhůta pro splace ní emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody o započtení, činí 15 pracovních dní po jejich upsání. Uděluje se souhlas ve smyslu ust. § 163 odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb. k započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaný ch akcií. 20.4.2005 - 31.5.2005
Valná hromada společnosti přijala dne 12.2.2003 toto usnesení: a) Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti o 45,000.000,- Kč, tj. slovy: čtyřicet pět milionů korun českých, a to ze stávajících 180,000.000,- Kč, tj. slovy: jednoho sta osmdesáti milionů korun českých, který je splacen v plné výši, na 225,000.000,- Kč, tj. slovy dvě stě dvacet pět milionů korun českých. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem 4.500 (slovy: čtyř tisíc pět set) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,- Kč, tj. slovy: deset tisíc korun českých a bude shodný se jmenovitou hodnotou akcií. d) Všichni akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. e) Práva spojená s novými akciemi společnosti jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) K upsání dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to podáním návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Účinnost dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc usnesení rozhodnutí a zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Akcionáři uzavřou v sídle společnosti dohodu o upsání akcií nejpozději do 15 dnů ode dne , kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh na zápis valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. h) Způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií: V penězích v plné výši - 100 (slovy: jedno sto) % upsaných akcií. i) Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání. j) Připouští se započtení pohledávky na splacení emisního kursu upsaných akcií akcionářem PRO.MED.AND, S.L. vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce PRO.MED.AND, S.L. vůči společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) zák.č. 513/1991 Sb. - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dříve BIOINTER a.s.) a určitým zájemcem, tj. společností PRO.MED.AND, S.L. na částku 45,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), která vznikla z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 22.12.1992 kterou určitý zájemce uzavřel se společností BIOINTER a.s. - nyní PRO.MED.CS Praha a.s. Tato pohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 45,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých). Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody o započtení, činí 15 pracovních dní po jejich upsání. Uděluje se souhlas ve smyslu ust. § 163 odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb. k započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. 2.4.2003 - 12.6.2007
Valná hromada společnosti přijala dne 3.9.2002 toto usnesení: Valná hromada a) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 15,000.000,--Kč, tj. slovy patnáct milionů korun českých, a to ze stávajících 165,000.000,--Kč, tj. slovy jedno sto šedasáti pěti milionů korun českých na 180,000.000,--Kč, tj. slovy jedno sto osmdesát milionů korun českých. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem 1500 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,--Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých. d) Všichni akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. e) K upsání akcií dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Účinnost dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Akcionáři uzavřou v sídle společnosti dohodu o upsání akcií nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Způsob a lhůta splacení emisního kurzu akcií: V penězích v plné výši - 100 (slovy: jedno sto) % upsaných akcií. Účet, na který bude splácen emisní kurs upsaných akcií je 0961035/0300 vedený u ČSOB, Praha 1, jako zvláštní účet pro splácení emisního kurzu akcií. Lhůta pro splácení emisního kurzu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání. 4.12.2002 - 12.6.2007
Valná hromada společnosti přijala dne 10.11.2000 toto usnesení: Valná hromada a)schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 20,000.000,- Kč,tj. slovy dvacet milionů korun českých,a to ze stávajících 145,000.000,- Kč, tj. slovy jedno sta čtyřiceti pěti milionů korun českých na 165,000.000,- Kč, tj.slovy jedno sto šedesát pět milionů korun českých. 12.12.2000 - 2.8.2002
b)Upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. c)Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem 2000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,-Kč, tj.slovy deset tisíc korun českých. 12.12.2000 - 2.8.2002
Valná hromada společnosti přijala dne 31.8.2000 toto usnesení: Valná hromada a)schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 20,000.000,- Kč,tj. slovy dvacet milionů korun českých,a to ze stávajících 125,000.000,- Kč, tj. slovy jedno sta dvaceti pěti milionů korun českých na 145,000.000,- Kč, tj.slovy jedno sto čtyřicet pět milionů korun českých. 9.10.2000 - 12.12.2000
b)Upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. c)Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem 2000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie bude znít na jméno, bude v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,-Kč, tj.slovy deset tisíc korun českých. 9.10.2000 - 12.12.2000
d)Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust.§ 205 obchodního zákoníku, a to peněžitými vklady. Tato dohoda bude akcionáři uzavřena ve lhůtě do 40 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 9.10.2000 - 2.8.2002
Valná hromada společnosti přijala dne 22.6.2000 toto usnesení: a)schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 18,000.000,-Kč tj.slovy osmnáct milionů korun českých,a to ze stávajících 107,000.000,-Kč,tj.slovy jednoho sta sedmi milionů korun českých na 125,000.000,-Kč,tj.slovy jedno sto dvacet pět milionů korun českých, b)upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, c)zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem 1800 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč,tj.slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii,akcie budou znít na jméno,budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, d)všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku,a to peněžitými vklady.Tato dohoda bude akcionáři uzavřena ve lhůtě do 40 dnů po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 4.7.2000 - 9.10.2000
Řádná valná hromada společnosti přijala dne 11.5.2000 toto usnesení: Valná hromada a)schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 11.000.000,-Kč,tj.slovy jedenáct milionů korun českých ,a to ze stávajících 96000000,-Kč,tj. slovy devadesáti šesti milionů korun českých na 107000000,-Kč,tj.slovy jedno sto sedm milionů korun českých. b)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.   c)Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem 1100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10000,-Kč,tj. slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10000,-Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých. d)Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to peněžitými vklady.Tato dohoda bude akcionáři uzavřena ve lhůtě do 40 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 1.6.2000 - 4.7.2000
Řádná valná hromada společnosti přijala dne 30.8.1999 toto usnesení: Valná hromada a)schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 4000000,-Kč,tj.slovy čtyři miliony korun českých , a to ze stávajících 96000000,-Kč,tj. slovy devadesáti šesti milionů korun českých na 100000000,-Kč, tj. slovy sto milionů korun českých. b)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.   c)Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno úpisem 400 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10000,-Kč,tj. slovy deset tisíc korun českých za jednu akcii, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude 10000,-Kč, tj. slovy deset tisíc korun českých. d)Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to peněžitými vklady.Tato dohoda bude akcionáři uzavřena ve lhůtě do 14 dnů po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. e)Upisovatel je povinen splatit 100%emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u ČSOB a.s. pobočka Praha 1. č.účtu :00961040/0300, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření dohody podle ustanovení § 205 Obchodního zákoníku. 2.11.1999 - 1.6.2000
Valná hromada společnosti dne 29.8.1996 schválila návrh na zvýšení základního jmění o Kč 21.000000,-na Kč 96.000000,-, a to úpisem 21.000 ks nových akcií na jméno bez veřejné výzvy k úpisu akcií tak, že akcionář PRO.MED.AND.S.L. vloží peněžitý vklad v částce Kč 21.000.000,-. Ostatní akcionáři se vzdali předkupního práva k akciím, které budou vydány na zvýšení základního jmění. Akcie budou vydány v listinné podobě a budou veřejně neobchodovatelné . Emisní kurs jedné akcie bude činit Kč 10.000,-. 12.5.1997 - 8.3.2000
Valná hromada společnosti dne 29.8.1996 schválila návrh na zvýšení základního jmění o Kč 21.000000,-na Kč 75.000000,-, a to úpisem 21.000 ks nových akcií na jméno bez veřejné výzvy k úpisu akcií tak, že akcionář PRO.MED.AND.S.L. vloží peněžitý vklad v částce Kč 21.000.000,-. Ostatní akcionáři se vzdali předkupního práva k akciím, které budou vydány na zvýšení základního jmění. Akcie budou vydány v listinné podobě a budou veřejně neobchodovatelné . Emisní kurs jedné akcie bude činit Kč 10.000,-. 10.4.1997 - 12.5.1997
usnesením mimořádné valné hromady konané dne 14.121989 byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě založení akcivoé společ- nosti podle těchto dodatků. 2.10.1990
základní kapitál akciové společnosti: podle upsaných podílů činí 45.000.000,- t.j. 3.000.000,- USD a je rozdělen: 1. Drůbežářský průmysl, státní podnik vlastní 70 akcií v celkové hodnotě 10.500.000,- Kčs, t.j. 700.000 USD, které tvoří 23,3% základního kapitálu. 2. PRO.MED.AND.S.L. bude vlastnit 206 akcií USD 2.060.000, Kčs 30.900.000. Které tvoří 68,6 % zák. kapitálu. 3. Bolovo bude vlastnit 10 akcií v celk. hodnotě USD 2.10.1990 - 30.1.1996
100.000 t.j. Kčs 1.500.000 které tvoří 3,4 % zák. kapitálu. 2.10.1990 - 30.1.1996
Strojobal, státní podnik Hradec Krákové bude vlastnit 14 akcií v celkové hodnotě Kčs 2 100 000,-, to je USD 140 000,-, které tvoří 4.7 % základního kapitálu. 2.10.1990 - 30.1.1996
Akciová společnost byla zřízena podle zák. č. 243/1949Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném ministerstvem zemědělsrví a výživy dne 23.1.1989 pod č.j. FM 2-1707/88 dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 26.1.1989 osvědčené notářským zápisem ze dne 26.1.1989,č.j. 2 NZ 14/89 a 2 N 19/89. 1.2.1989
základní kapitál akciové společnosti podle upsaných podílů činí: 1. drůběžářský průmysl, státní podnik bude vlastnit 20 akcií v celkové hodnotě 3.000.000,- Kčs , tj.200.000 US $, což činí 66,6 % základního kapitálu 2. BELOVO, SOcieté Cooperative, Bastogne bude vlastnit 10 akcií v celkvé hodnotě 1.500.000,- Kčs, tj., 100.000 US $, což činí 33,3 % základního kapitálu. 1.2.1989 - 30.1.1996

Aktuální kontaktní údaje PRO.MED.CS Praha a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00147893
Obchodní firma: PRO.MED.CS Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 29.4.1992
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00147893
Firma: PRO.MED.CS Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.2.1989

Kontakty na PRO.MED.CS Praha a.s. IČO: 00147893

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Telčská 377/1 , Praha 140 00 20.10.2015
Sídlo: Telčská 377/1 , Praha 140 00 12.5.1997 - 20.10.2015
Sídlo: Sokolská 464/29 , Praha 120 00 2.10.1990 - 12.5.1997
Sídlo: tř. Vítězného února 29 , 120 00 Praha 2 Česká republika
1.2.1989 - 2.10.1990

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Telčská 377/1, Praha 140 00

Obory činností PRO.MED.CS Praha a.s. IČO: 00147893

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.4.2009
výroba potravinářských výrobků 7.11.2001 - 8.4.2009
výzkuma vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 7.11.2001 - 8.4.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 14.6.1999 - 8.4.2009
výzkum, vývoj a výrobně - zpracovatelská činnost v oboru farmacie 7.4.1993
obchodní činnost /nákup a prodej/, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.4.1993 - 8.4.2009
výzkum, vývoj, inženýrská a výrobně zpracovatelská činnost v oblasti potravinářství, zemědělství, biotechnologií, farmacie a ekologie: kompletace příslušné výrobní, výpočetní, měřící a laboratorní techniky a materiálů nákup a prodej, konzultační a poradenská činnost, zahraničně obchodní činnost 2.10.1990 - 7.4.1993
výzkum, vývoj, inženýrská a výrobně-zpracovatelská činnost v oblasti potravinářství, zemědělství a biotechnologií, kompletace příslušně výrobní, měřící, laboratorní techniky materiálu, nákup a prodej, konzultační a poradenská činnost, zahraničně obchodní činnost 1.2.1989 - 2.10.1990

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vídeňská 153/119 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1010961284
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Akademika Heyrovského 1207 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1010961292
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: K Dálnici 1390 , Hostivice 253 01
Identifikační číslo provozovny: 1010961276
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.5.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Vyskočilova 741 3 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1010961268
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.1.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Telčská 377/1 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1003374531
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 3.5.1999
Provozovna č. 6
Provozovna: Za Brumlovkou 1559/5 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012884589
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 1.7.2019
Provozovna č. 7
Provozovna: Jemnická 325/13 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012884562
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 1.7.2019
Provozovna č. 8
Provozovna: Vyskočilova 1561/4 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012884571
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 1.7.2019

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příloze 1-3 z.č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba farmaceutických přípravků
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy PRO.MED.CS Praha a.s. IČO: 00147893

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva, jakož i místopředseda představenstva, každý z nich samostatně. 3.12.2014
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva, jakož i první místopředseda představenstva, každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo první místopředseda představenstva. 30.1.1996 - 3.12.2014
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda předsta- venstva a místopředseda představenstva, každý samostatně. 7.4.1993 - 30.1.1996
Za akciovou společnost jedná předseda představenstva nebo ředi- tel nebo prokurista. K názvu akciové společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, ředditel nebo prokurista. 1.2.1989 - 7.4.1993
Jméno: Václav Kulvajt 4.7.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2017
Ve funkci: od 7.6.2017
Adresa: Vlašimská 1925, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Milan Mračno 4.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2017
Adresa: Formanská 107, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ivan Daněk 11.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2018
Adresa: Gabinova 823/2, Praha 152 00
Jméno: Ing. Rajko Bošković 12.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2019
Adresa: Jihlavská 607/10, Praha 140 00
Jméno: Thomas Wolfram Bares 12.7.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.6.2019
Ve funkci: od 5.6.2019
Adresa: Keplerova 217/10, Praha 118 00
Jméno: Ing. František Sládek 1.2.1989 - 2.10.1990
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nikoly Tesly 1421/9, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ladislav Klíma Csc. 1.2.1989 - 7.4.1993
Funkce: ředitel
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 794/19, Praha 160 00
Jméno: Dr. Rudolf O. Bares 2.10.1990 - 7.4.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ed. Roureda Tapada A1 , Santa Coloma Andorra Česká republika
Jméno: Věra Neubauerová 7.4.1993 - 30.1.1996
Funkce: předseda
Adresa: Jasmínová 2610/7, Praha 106 00
Jméno: ing. Radoj Boškovič 7.4.1993 - 30.1.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: Přemyslovská 48/13, Praha 130 00
Jméno: Tibor Pavlík-Novolský 7.4.1993 - 9.4.1996
Adresa: Znievska 38 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Jaroslav Jandl 7.4.1993 - 9.4.1996
Funkce: člen
Adresa: Na Břehách 398/28, Hradec Králové 500 11
Jméno: ing. František Sládek 7.4.1993 - 9.4.1996
Funkce: člen
Adresa: Nikolaje Tesly 1421 , Praha 6 Česká republika
Jméno: NVDr. Roman Beňovský 7.4.1993 - 9.4.1996
Funkce: člen
Adresa: Komsomolská 40 , Praha 7 Česká republika
Jméno: ing. Jiří Koníček 7.4.1993 - 9.4.1996
Funkce: člen
Adresa: Tupolevova 478, Praha 199 00
Jméno: prof.RNDr. Jaroslav Květina 7.4.1993 - 9.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Velké nám. 16 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Jméno: PhMr. Eva Likařová 7.4.1993 - 12.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Na výsledku I 1523/3, Praha 140 00
Jméno: ing. Radoj Boškovič 30.1.1996 - 12.5.1997
Funkce: první místopředseda představenstva
Adresa: Přemyslovská 48/13, Praha 130 00
Jméno: Doc.RNDr. Pavel Anzenbacher Dr.Sc. 9.4.1996 - 12.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Veronské nám. 386, Praha 109 00
Jméno: MUDr. Miluše Květinová 9.8.1996 - 12.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Velké nám. 16 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Věra Neubauerová 30.1.1996 - 7.12.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jasmínová 2610/7, Praha 106 00
Jméno: Pharm.Dr. Karel Ulrych 9.4.1996 - 7.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Hlavní 680/95, Praha 141 00
Jméno: ing. Jan Pardon 12.5.1997 - 7.12.1998
Funkce: první místopředseda představenstva
Adresa: Kamenická 676/4, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jiří Syrovátko 7.12.1998 - 13.1.2000
Funkce: člen-místopředseda představenstva
Adresa: Ke Strašnické 53/18, Praha 100 00
Jméno: Pharm. Dr. Radka Brabcová 7.12.1998 - 13.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Janovského 1116/10, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Pardon 7.12.1998 - 18.7.2000
Funkce: člen-předseda představenstva
Adresa: Kamenická 676/4, Praha 170 00
Jméno: Pharm. Dr. Radka Brabcová 13.1.2000 - 15.11.2000
Funkce: člen - místopředseda představenstva
Adresa: Janovského 1116/10, Praha 170 00
Jméno: ing. Jan Švarda 7.4.1993 - 15.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Přístavní 339/27, Praha 170 00
Jméno: Pharm. Dr. Eva Bouzková 13.1.2000 - 15.1.2001
Funkce: člen
Adresa: V křovinách 1539/14, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jan Pardon CSc. 18.7.2000 - 7.11.2001
Funkce: člen-předseda představenstva
Adresa: Kamenická 676/4, Praha 170 00
Jméno: Pharm. Dr. Radka Brabcová 15.11.2000 - 16.10.2002
Funkce: člen - místopředseda představenstva
Trvání členství: do 29.5.2002
Ve funkci: do 29.5.2002
Adresa: Tolstého 998/3, Praha 101 00
Jméno: ing. Jiří Pastucha 15.1.2001 - 16.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.5.2002
Adresa: Svat. Čecha 1074, Bohumín 735 81
Jméno: Václav Kuvajt 16.10.2002 - 16.10.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 29.5.2002
Ve funkci: od 30.5.2002
Adresa: Vlašimská 1925, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Jan Pardon CSc. 7.11.2001 - 15.12.2004
Funkce: člen-předseda představenstva
Trvání členství: do 29.6.2004
Ve funkci: do 28.6.2004
Adresa: Pavrovského 2426/8, Praha 155 00
Jméno: Pharm.Dr. Jan Fencl 12.5.1997 - 20.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.5.2002
Adresa: Na Pátku 877, Rokycany 337 01
Jméno: Pharm. Dr. Jana Holubová 15.1.2001 - 20.4.2005
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 51, Beroun 266 01
Jméno: PharmDr. Jan Fencl 20.4.2005 - 5.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.2.2005 do 15.9.2005
Adresa: Slezská 2232/144, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Pardon CSc 15.12.2004 - 22.5.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2004
Ve funkci: od 30.6.2004
Adresa: Pavrovského 2426/8, Praha 155 00
Jméno: Pharm. Dr. Jana Holubová 20.4.2005 - 20.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.1.2001 do 15.1.2006
Adresa: 139, Bzová 267 43
Jméno: Václav Kulvajt 16.10.2002 - 14.5.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 29.5.2002 do 11.4.2007
Ve funkci: od 30.5.2002 do 11.4.2007
Adresa: Vlašimská 1925, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Milan Mračno 16.10.2002 - 14.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.5.2002 do 11.4.2007
Adresa: Formanská 107, Praha 149 00
Jméno: Pharm.Dr. Jana Holubová 20.10.2006 - 14.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2006 do 11.4.2007
Adresa: 139, Bzová 267 43
Jméno: Ing. Jan Pardon CSc 22.5.2006 - 2.12.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2004 do 16.6.2009
Ve funkci: od 30.6.2004 do 16.6.2009
Adresa: Petrbokova 1464/1, Praha 155 00
Jméno: Annette Ingeborg Becker 14.5.2007 - 7.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2007 do 16.9.2010
Adresa: Vršovická 1525 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Prchal 20.3.2006 - 20.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.3.2006 do 8.3.2011
Adresa: Sokolovská 973/197, Praha 190 00
Jméno: Václav Kulvajt 14.5.2007 - 14.8.2012
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 11.4.2007 do 11.6.2012
Ve funkci: od 11.4.2007 do 11.6.2012
Adresa: Vlašimská 1925, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Milan Mračno 14.5.2007 - 14.8.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.4.2007 do 11.6.2012
Adresa: Formanská 107, Praha 149 00
Jméno: Mikuláš Lehocký 7.12.2010 - 25.7.2013
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.9.2010 do 25.6.2013
Adresa: V předpolí 1473/25, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jan Pardon CSc 2.12.2009 - 31.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2009 do 28.3.2014
Ve funkci: od 29.6.2009 do 28.3.2014
Adresa: Petrbokova 1464/1, Praha 155 00
Jméno: Ing. Rajko Božkovič 31.7.2014 - 31.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Ve funkci: od 12.6.2014
Adresa: Jihlavská 607/10, Praha 140 00
Jméno: Ing. Josef Prchal 20.7.2011 - 20.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 22.5.2014
Adresa: Sokolovská 973/197, Praha 190 00
Jméno: Thomas Wolfram Bares 20.9.2014 - 3.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.7.2014 do 3.12.2014
Ve funkci: do 3.12.2014
Adresa: Ed. Roureda Tapada A 1 , Santa Coloma Andorrské knížectví
Jméno: Thomas Wolfram Bares 3.12.2014 - 3.12.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2014
Ve funkci: od 23.7.2014
Adresa: Ed. Roureda Tapada A 1 , Santa Coloma Andorrské knížectví
Jméno: Ing. Rajko Bošković 31.7.2014 - 12.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Ve funkci: od 12.6.2014
Adresa: Jihlavská 607/10, Praha 140 00
Jméno: Thomas Wolfram Bares 3.12.2014 - 18.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2014
Ve funkci: od 23.7.2014
Adresa: Ed. Roureda Tapada A 1 , Santa Coloma Andorrské knížectví
Jméno: Václav Kulvajt 14.8.2012 - 20.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012
Ve funkci: od 19.6.2012
Adresa: Vlašimská 1925, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Milan Mračno 14.8.2012 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012
Adresa: Formanská 107, Praha 149 00
Jméno: Thomas Wolfram Bares 18.6.2015 - 20.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2014
Ve funkci: od 23.7.2014
Adresa: Lumírova 115/17, Praha 128 00
Jméno: Václav Kulvajt 20.10.2015 - 4.7.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 7.6.2017
Ve funkci: od 19.6.2012 do 7.6.2017
Adresa: Vlašimská 1925, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Milan Mračno 20.10.2015 - 4.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 7.6.2017
Adresa: Formanská 107, Praha 149 00
Jméno: ing. Ivan Daněk 25.7.2013 - 11.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2013 do 22.5.2018
Adresa: Gabinova 823/2, Praha 152 00
Jméno: Ing. Rajko Bošković 12.6.2015 - 12.7.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014 do 5.6.2019
Ve funkci: od 12.6.2014 do 5.6.2019
Adresa: Jihlavská 607/10, Praha 140 00
Jméno: Thomas Wolfram Bares 20.10.2015 - 12.7.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2014 do 5.6.2019
Ve funkci: od 23.7.2014 do 5.6.2019
Adresa: Keplerova 217/10, Praha 118 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: María Cruz Maestre García 21.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2015
Ve funkci: od 10.9.2015
Adresa: San Juan Del Obispo 15 , Siero, region Asturias Španělské království
Jméno: PharmDr. Jan Fencl 28.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2016
Adresa: Rámová 1071/3, Praha 110 00
Jméno: PhDr. Eva Brabcová 4.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2017
Adresa: Křejpského 1512/21, Praha 149 00
Jméno: Carol De Meester 7.4.1993 - 9.4.1996
Adresa: Belgické království
Zone Industrielle B 6600 Bastogne
Jméno: Ing. Víšek 7.4.1993 - 9.4.1996
Adresa: Slévačská 902/11, Praha 198 00
Jméno: Thomas W. Bares 7.4.1993 - 9.4.1996
Adresa: Andorrské knížectví
Ed. Roureda Tapada A 1, Santa Coloma
Jméno: Prof. MUDr. Ivo Raipš 9.4.1996 - 12.5.1997
Adresa: Slovinská republika
Zid`anskova 5, Slovenj. Gradec
Jméno: Ing. František Sládek 9.4.1996 - 12.9.1997
Adresa: Nikolaje Tesly 1421 , Praha 6 Česká republika
Jméno: JUDr. Lubomír Linda 9.4.1996 - 12.9.1997
Adresa: Prostějovská 1079/8, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ivan Žák 9.4.1996 - 12.9.1997
Adresa: Dukelských hrdinů 471/29, Praha 170 00
Jméno: Jiřina Mikulová 9.4.1996 - 15.9.1997
Adresa: Zimova 622/9, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Marie Fučíková 9.4.1996 - 7.12.1998
Adresa: Markušova 1630/3, Praha 149 00
Jméno: Dkfm.tomas W. Bares 9.4.1996 - 18.7.2000
Adresa: Andorrské knížectví
Ed. Roureda Tapada A 1, Santa Coloma
Jméno: Ivan Žák 7.12.1998 - 15.1.2001
Adresa: Dukelských hrdinů 471/29, Praha 170 00
Jméno: ing. Radoje Boškovič 12.5.1997 - 16.10.2002
Trvání členství: od 29.5.2002 do 29.5.2002
Adresa: Přemyslovská 48/13, Praha 130 00
Jméno: Dkfm.thomas W. Bares 18.7.2000 - 5.10.2005
Trvání členství: do 18.7.2005
Adresa: Andorrské knížectví
Ed. Roureda Tapada A 1, Santa Coloma
Jméno: Lenka Hladíková 15.1.2001 - 20.3.2006
Trvání členství: do 15.1.2006
Adresa: Trnavská 2793/8, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jan Švarda 16.10.2002 - 14.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.5.2002 do 11.4.2007
Adresa: Přístavní 339/27, Praha 170 00
Jméno: María Cruz Maestre García 5.10.2005 - 7.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2005 do 15.9.2010
Ve funkci: od 15.9.2005 do 15.9.2010
Adresa: C. Roureda Tapada 4 , Santa Coloma Andorrské knížectví
Jméno: PharmDr. Jan Fencl 20.3.2006 - 20.7.2011
Trvání členství: od 15.1.2006 do 15.1.2011
Adresa: Slezská 2232/144, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Švarda 14.5.2007 - 14.8.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.4.2007 do 16.4.2012
Adresa: Přístavní 339/27, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Švarda 14.8.2012 - 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2012
Adresa: Přístavní 339/27, Praha 170 00
Jméno: María Cruz Maestre García 7.12.2010 - 21.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.9.2010 do 9.9.2015
Ve funkci: od 17.9.2010 do 9.9.2015
Adresa: C. Roureda Tapada 4 , Santa Coloma Andorrské knížectví
Jméno: PharmDr. Jan Fencl 20.7.2011 - 28.12.2016
Trvání členství: od 7.4.2011 do 6.4.2016
Adresa: Rámová 1071/3, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jan Švarda 20.10.2015 - 4.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2012 do 7.6.2017
Adresa: Přístavní 339/27, Praha 170 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Milan Mračno 30.6.2017
Adresa: Formanská 107, Praha 149 00
Jméno: Ing. Michal Kohoutek 13.11.2018
Adresa: Javorová 1856/35, Praha 182 00
Jméno: Ing. Zdeněk Lepčík 1.2.1989 - 7.4.1993
Adresa: Hřibská 2035/10, Praha 100 00
Jméno: Tibor Pavlík - Novotný 7.4.1993 - 9.4.1996
Adresa: Znievská 38 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: ing. Jiří Koníček 7.4.1993 - 9.4.1996
Adresa: Tupolevova 478, Praha 199 00
Jméno: Doc.RNDr. Pavel Anzenbacher, Dr.Sc. 9.4.1996 - 12.9.1997
Adresa: Veronské nám. 386, Praha 109 00
Jméno: Dana Černíková 9.4.1996 - 12.9.1997
Adresa: Dolanského 1389 , Praha 4-Opatov Česká republika
Jméno: Dragiša Janicki 7.4.1993 - 14.6.1999
Adresa: Telčská 377/1, Praha 140 00
Jméno: Pharm.Dr. Karel Ulrych 9.4.1996 - 11.8.1999
Adresa: Hlavní 680/95, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jiří Syrovátko 12.9.1997 - 13.1.2000
Adresa: Ke Strašnické 53/18, Praha 100 00
Jméno: Blanka Hallová 14.6.1999 - 13.1.2000
Adresa: Bílinská 506/24, Praha 190 00
Jméno: Romana Šindelářová 12.9.1997 - 18.7.2000
Adresa: Na chmelnici 1957/9, Praha 130 00
Jméno: Anet Becker 5.6.2000 - 18.7.2000
Adresa: Kremličkova 988/2, Praha 140 00
Jméno: Pharm. Dr. Radka Brabcová 14.6.1999 - 15.11.2000
Adresa: Janovského 1116/10, Praha 170 00
Jméno: ing. Jan Švarda 7.4.1993 - 15.1.2001
Adresa: Přístavní 339/27, Praha 170 00
Jméno: Pharm.Dr. Eva Bouzková 12.9.1997 - 15.1.2001
Adresa: V křovinách 1539/14, Praha 147 00
Jméno: Annette Becker 18.7.2000 - 7.11.2001
Adresa: Kremličkova 988/2, Praha 140 00
Jméno: MUDr. Věra Štětinová 12.9.1997 - 16.10.2002
Adresa: 56 , 517 83 Olešnice v Orlických horách Česká republika
Jméno: MUDr. Igor Akulenko CSc. 18.7.2000 - 7.4.2004
Adresa: Píškova 1957/34, Praha 155 00
Jméno: Pharm. Dr. Radka Brabcová 15.11.2000 - 7.4.2004
Adresa: Tolstého 998/3, Praha 101 00
Jméno: Dr. Jan Fencl 19.11.1997 - 5.10.2005
Adresa: Na Pátku 877, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Jiří Pastucha 5.6.2000 - 5.10.2005
Adresa: Svat. Čecha 1074, Bohumín 735 81
Jméno: Prof.RNDr. Jaroslav Květina DrSc 16.10.2002 - 5.10.2005
Adresa: Velké nám. 16 , 500 01 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Pharm.Dr. Jana Holubová 5.6.2000 - 20.10.2006
Adresa: Tyršova 51, Beroun 266 01
Jméno: Pharm.Dr. Jana Holubová 20.10.2006 - 14.5.2007
Adresa: 139, Bzová 267 43
Jméno: RNDr. Jaroslav Květina DrSc 5.10.2005 - 12.6.2007
Adresa: Milady Horákové 268/30, Hradec Králové 500 06
Jméno: Pharm.Dr. Ilona Šmídová 12.9.1997 - 7.12.2010
Adresa: Koněvova 1842/131, Praha 130 00
Jméno: Václav Kulvajt 14.6.1999 - 7.12.2010
Adresa: Vlašimská 1925, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Drahomíra Kovaříková 16.10.2002 - 7.12.2010
Adresa: Lannova 2061/8, Praha 110 00
Jméno: Ing. Aleš Zima 7.4.2004 - 7.12.2010
Adresa: Krakovská 1345/17, Praha 110 00
Jméno: Alena Michálková 7.12.2010 - 25.7.2013
Adresa: Třída Václava Vaniše 627, Mladá Vožice 391 43
Jméno: Ing. Milan Mračno 7.4.2004 - 30.6.2017
Adresa: Formanská 107, Praha 149 00
Jméno: Dana Holubová 9.4.1996 - 4.7.2017
Adresa: Letovská 543, Praha 199 00
Jméno: Dana Holubová 4.7.2017 - 13.11.2018
Adresa: Letovská 543, Praha 199 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivan Daněk
Člen statutárního orgánu: Rajko Božkovič
Člen statutárního orgánu: Thomas Wolfram Bares
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Mračno
Člen statutárního orgánu: Václav Kulvajt

Vlastníci firmy PRO.MED.CS Praha a.s. IČO: 00147893

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 350 000 000 Kč 100% 13.6.2007
zakladni 250 400 000 Kč 100% 16.6.2005 - 13.6.2007
zakladni 238 500 000 Kč 100% 26.4.2005 - 16.6.2005
zakladni 225 000 000 Kč 100% 7.4.2003 - 26.4.2005
zakladni 180 000 000 Kč - 18.12.2002 - 7.4.2003
zakladni 165 000 000 Kč - 15.1.2001 - 18.12.2002
zakladni 145 000 000 Kč - 15.11.2000 - 15.1.2001
zakladni 125 000 000 Kč - 2.8.2000 - 15.11.2000
zakladni 107 000 000 Kč - 21.6.2000 - 2.8.2000
zakladni 96 000 000 Kč - 12.5.1997 - 21.6.2000
zakladni 75 000 000 Kč - 30.1.1996 - 12.5.1997
zakladni 45 000 000 Kč - 2.10.1990 - 30.1.1996
zakladni 4 500 000 Kč - 1.2.1989 - 2.10.1990

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 30 800 28.6.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 200 28.6.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 35 000 13.6.2007 - 28.6.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 25 040 16.6.2005 - 13.6.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 23 850 26.4.2005 - 16.6.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 22 500 7.4.2003 - 26.4.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 18 000 18.12.2002 - 7.4.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 16 500 15.1.2001 - 18.12.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 14 500 15.11.2000 - 15.1.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 12 500 2.8.2000 - 15.11.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 700 21.6.2000 - 2.8.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 9 600 12.5.1997 - 21.6.2000
Akcie na jméno 150 000 Kč 500 30.1.1996 - 12.5.1997

Sbírka Listin PRO.MED.CS Praha a.s. IČO: 00147893

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3/SL 147 účetní závěrka [2014] konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 17.9.2015 6.10.2015 11
B 3/SL 146 zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 17.9.2015 6.10.2015 6
B 3/SL 137 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 2.7.2015 11
B 3/SL 136 zpráva auditora r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 26.11.2014 3.12.2014 6
B 3/SL 135 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 26.11.2014 3.12.2014 11
B 3/SL 134 ostatní rozhod. jedin. společ. Městský soud v Praze 12.6.2014 16.7.2014 21.10.2014 3
B 3/SL 133 zpráva auditora r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 21.10.2014 4
B 3/SL 132 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 21.10.2014 26
B 3/SL 131 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 21.10.2014 14
B 3/SL 130 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.7.2014 29.8.2014 9.10.2014 1
B 3/SL 129 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 257/2014 Městský soud v Praze 12.6.2014 2.7.2014 5.8.2014 8
B 3/SL 128 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.6.2014 2.7.2014 5.8.2014 3
B 3/SL 127 zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 10.1.2014 21.1.2014 6
B 3/SL 126 účetní závěrka [2012]  konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 10.1.2014 21.1.2014 11
B 3/SL 123 účetní závěrka [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2013 26.9.2013 30
B 3/SL 122 ostatní oprava zápisu z VH Městský soud v Praze 23.7.2013 16.7.2013 19.8.2013 2
B 3/SL 121 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2013 16.7.2013 19.8.2013 7
B 3/SL 120 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 19.8.2013 20
B 3/SL 119 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 19.8.2013 4
B 3/SL 118 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 19.8.2013 5
B 3/SL 117 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 19.8.2013 13
B 3/SL 116 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 25.6.2013 26.7.2013 19.8.2013 4
B 3/SL 115 účetní závěrka -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.10.2012 31.10.2012 6
B 3/SL 114 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 14.3.2012 20.8.2012 5
B 3/SL 113 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2012 20.8.2012 4
B 3/SL 112 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.9.2011 27.9.2011 13
B 3/SL 111 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.6.2011 1.8.2011 2
B 3/SL 110 ostatní -zápis z řád. VH Městský soud v Praze 1.6.2011 1.8.2011 8
B 3/SL 109 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2010 Městský soud v Praze 15.3.2011 1.8.2011 5
B 3/SL 108 ostatní - záp.ze schůze předst. Městský soud v Praze 12.8.2010 28.1.2011 1.2.2011 2
B 3/SL 107 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.10.2010 21.12.2010 2
B 3/SL 106 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 10.3.2010 21.12.2010 4
B 3/SL 105 ostatní zápis z řádné VH. Městský soud v Praze 16.9.2010 21.12.2010 9
B 3/SL 104 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.12.2010 6.12.2010 6
B 3/SL 103 účetní závěrka 2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 3.12.2010 6.12.2010 8
B 3/SL 102 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.12.2010 6.12.2010 6
B 3/SL 101 účetní závěrka 2008 příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 3.12.2010 6.12.2010 9
B 3/SL 99 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 16.6.2009 16.12.2009 7
B 3/SL 98 ostatní -zápis ze schůze představen. Městský soud v Praze 29.6.2009 16.12.2009 2
B 3/SL 100 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.11.2009 16.12.2009 2
B 3/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.5.2009 7.7.2009 17.7.2009 10
B 3/SL 96 notářský zápis NZ 754/2008 Městský soud v Praze 19.11.2008 10.4.2009 9
B 3/SL 95 notářský zápis -NZ513/08-N572/08-sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.7.2008 1.9.2008 7
B 3/SL 94 notářský zápis -NZ513/08-náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.7.2008 1.9.2008 16
B 3/SL 93 notářský zápis -NZ512/08-náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.7.2008 1.9.2008 10
B 3/SL 92 výroční zpráva r.2007-VZZ+příloha+rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 6.8.2008 31
B 3/SL 91 ostatní - návrh sml.o fúzi+plná moc Městský soud v Praze 13.6.2008 19.6.2008 19.6.2008 8
B 3/SL 90 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 17.6.2008 17.6.2008 8
B 3/SL 89 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 13.6.2007 16.8.2007 16.8.2007 10
B 3/SL 88 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 21.5.2007 25.6.2007 5
B 3/SL 87 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2006 Městský soud v Praze 30.3.2007 25.6.2007 3
B 3/SL 86 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 23.5.2007 25.6.2007 8
B 3/SL 85 ostatní - zápis z mim. VH Městský soud v Praze 23.5.2007 25.6.2007 6
B 3/SL 84 notářský zápis NZ 321/2007 Městský soud v Praze 23.5.2007 25.6.2007 4
B 3/SL 83 účetní závěrka - cash flow r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 1
B 3/SL 82 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 14
B 3/SL 81 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 2
B 3/SL 80 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 4
B 3/SL 79 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 11.4.2007 23.5.2007 5
B 3/SL 78 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 11.4.2007 23.5.2007 2
B 3/SL 77 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 11.4.2007 23.5.2007 1
B 3/SL 76 podpisové vzory +ČP-4x Městský soud v Praze 20.4.2007 23.5.2007 8
B 3/SL 75 účetní závěrka r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 7.2.2007 16.2.2007 11
B 3/SL 74 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.7.2006 7.2.2007 16.2.2007 5
B 3/SL 73 účetní závěrka r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 7.2.2007 16.2.2007 13
B 3/SL 72 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 13.7.2005 7.2.2007 16.2.2007 5
B 3/SL 71 účetní závěrka r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 7.2.2007 16.2.2007 13
B 3/SL 70 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2003 7.2.2007 16.2.2007 10
B 3/SL 69 účetní závěrka r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 7.2.2007 16.2.2007 19
B 3/SL 68 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2001 7.2.2007 16.2.2007 6
B 3/SL 67 účetní závěrka r.1999+audit Městský soud v Praze 31.12.1999 7.2.2007 16.2.2007 20
B 3/SL 66 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 31.8.2000 7.2.2007 16.2.2007 10
B 3/SL 65 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 7.2.2007 16.2.2007 7
B 3/SL 64 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.7.1999 7.2.2007 16.2.2007 4
B 3/SL 63 účetní závěrka r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 7.2.2007 16.2.2007 7
B 3/SL 62 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.7.1998 7.2.2007 16.2.2007 4
B 3/SL 61 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 7.2.2007 16.2.2007 6
B 3/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ332/97 Městský soud v Praze 30.6.1997 7.2.2007 16.2.2007 12
B 3/SL 59 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.9.2006 30.10.2006 0
B 3/SL 58 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 25.9.2006 30.10.2006 0
B 3/SL 57 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 8.3.2006 24.3.2006 28.3.2006 0
B 3/SL 56 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 8.3.2006 28.3.2006 0
B 3/SL 55 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 8.2.2006 28.3.2006 0
B 3/SL 54 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 8.3.2006 28.3.2006 0
B 3/SL 53 ostatní záp. ze sch. DR Městský soud v Praze 15.9.2005 13.10.2005 0
B 3/SL 52 ostatní záp. z mimoř. VH Městský soud v Praze 15.9.2005 13.10.2005 0
B 3/SL 49 stanovy společnosti -2x Městský soud v Praze 17.6.2005 22.6.2005 23.6.2005 0
B 3/SL 48 notářský zápis 306/05 Městský soud v Praze 26.5.2005 23.6.2005 0
B 3/SL 51 notářský zápis -NZ278/05 Městský soud v Praze 10.5.2005 31.5.2005 0
B 3/SL 50 notářský zápis -NZ268/05 Městský soud v Praze 9.5.2005 31.5.2005 0
B 3/SL 47 notářský zápis -NZ161/04 Městský soud v Praze 29.3.2005 2.5.2005 0
B 3/SL 45 ostatní -sml.o převodu CP Městský soud v Praze 9.9.2003 2.5.2005 0
B 3/SL 44 ostatní -smlouva o půjčce Městský soud v Praze 30.10.2003 26.4.2005 2.5.2005 0
B 3/SL 43 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 8.3.2005 26.4.2005 2.5.2005 0
B 3/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2005 26.4.2005 2.5.2005 0
B 3/SL 41 notářský zápis -NZ100/2005 Městský soud v Praze 22.2.2005 26.4.2005 2.5.2005 0
B 3/SL 46 notářský zápis NZ162/05+dohoda o započ.pohl. Městský soud v Praze 29.3.2003 2.2.2005 0
B 3/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 5.1.2005 35
B 3/SL 39 ostatní - zápis ze schůze představ. Městský soud v Praze 30.6.2004 5.1.2005 0
B 3/SL 38 ostatní - zápis ze zasedání doz.rady Městský soud v Praze 28.6.2004 5.1.2005 0
B 3/SL 37 podpisové vzory +zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 29.6.2004 5.1.2005 0
B 3/SL 36 ostatní -zpráva o vztazích r.2002 Městský soud v Praze 19.3.2003 19.4.2004 0
B 3/SL 35 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 24.6.2003 19.4.2004 0
B 3/SL 34 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 26.4.2003 19.4.2004 0
B 3/SL 33 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2003 19.4.2004 0
B 3/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.4.2003 12.5.2003 12.5.2003 0
B 3/SL 31 notářský zápis NZ123/2003,124/2003+příl. Městský soud v Praze 14.3.2003 2.4.2003 0
B 3/SL 30 notářský zápis NZ50/2003 Městský soud v Praze 12.2.2003 2.4.2003 0
B 3/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2002 26.2.2003 0
B 3/SL 28 notářský zápis NZ598/2002 Městský soud v Praze 26.11.2002 26.2.2003 0
B 3/SL 27 ostatní sml.o převodu CP Městský soud v Praze 9.10.2002 23.12.2002 26.2.2003 0
B 3/SL 26 notářský zápis rozh. mim. VH Městský soud v Praze 3.9.2002 14.12.2002 0
B 3/SL 25 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 30.5.2002 16.10.2002 0
B 3/SL 24 podpisové vzory +čest.prohlášení 5x Městský soud v Praze 16.10.2002 0
B 3/SL 23 ostatní zápis VH+výpis seznam akcionář Městský soud v Praze 29.5.2002 16.10.2002 0
B 3/SL 22 notářský zápis -NZ293/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 20.8.2002 0
B 3/SL 21 ostatní - kupní smlouva Městský soud v Praze 28.6.2002 1.7.2002 0
B 3/SL 20 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 19.6.2002 28.6.2002 1.7.2002 0
B 3/SL 19 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 28.6.2002 1.7.2002 0
B 3/SL 18 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 28.5.2002 28.6.2002 1.7.2002 0
B 3/SL 17 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 29.5.2002 28.6.2002 1.7.2002 0
B 3/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí org.práv,osoby Městský soud v Praze 29.6.2001 3.10.2001 1.3.2002 0
B 3/SL 15 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 29.6.2001 3.10.2001 1.3.2002 0
B 3/SL 14 notářský zápis -dohoda akcionářů Městský soud v Praze 14.12.2000 16.2.2001 0
B 3/SL 13 notářský zápis -zvýšení zákl.jmění Městský soud v Praze 10.11.2000 16.2.2001 0
B 3/SL 12 notářský zápis Městský soud v Praze 27.10.2000 15.11.2000 0
B 3/SL 11 notářský zápis Městský soud v Praze 31.8.2000 15.11.2000 0
B 3/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 7.7.2000 25.9.2000 0
B 3/SL 10 notářský zápis Městský soud v Praze 22.6.2000 25.9.2000 0
B 3/SL 6 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 11.5.2000 1.6.2000 0
B 3/SL 5 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 28.3.2000 1.6.2000 0
B 3/SL 8 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 8.12.1999 10.5.2000 0
B 3/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 9.12.1999 10.5.2000 0
B 3/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 30.8.1999 4.11.1999 0
B 3/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 16.2.1999 16.6.1999 0
B 3/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 5.5.1998 7.12.1998 0
B 3/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.1997 11.9.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení PRO.MED.CS Praha a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu PRO.MED.CS Praha a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.