Přístav Pardubice, a.s. Pardubice IČO: 60916583

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Přístav Pardubice, a.s., která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 60916583.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Přístav Pardubice, a.s. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 34 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o Přístav Pardubice, a.s. IČO: 60916583

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 8.12.1994
Spisová značka: B 1153
IČO: 60916583
Obchodní firma: Přístav Pardubice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.12.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 8.12.1994
Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. B, vložka 1153, konaná dne 29.6.2018 rozhodla o zvýšen í základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií:34 (slovy: třicet čtyři) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno, s omezenou převoditelností se souhlasem představenstva společnosti 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4. Určený zájemce k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem je oprávněn určený zájemce: - společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 1579, která je oprávněna upsat všech 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmeno vých akcií každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), s omezenou převoditelností. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Přístav Pardubice, a.s., na adrese 53002 Pardubice, Pernerova 168. Akcie lze upisovat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin. 6. Upisovací lhůta. Činí 30 (slovy: třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 4. tohoto usnesení, tedy společnosti České přístavy, a.s., doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v u stanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce, tedy společnost České přístavy, a.s., tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 záko na o obchodních korporacích) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Započtení pohledávek. Připouští se, aby si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zapsaná v oddílu B, vložka 1579, proti pohledávce společnosti na splacení emi sního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, tedy pohledávce ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), započetla tyto svoje pohledávky: - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikačn í číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku v edeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku ved eném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Dnem uzavření smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) : Společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v odd. B, vložka 1579, má ke dni podpisu této smlouvy, za společností Přístav Pardubice, a. s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, tyto pohledávky: - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikačn í číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku v edeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstříku ved eném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Valná hromada společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konaná dne 29.6.2018 rozhodla - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitým vkladem, a to v počtu 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tedy v počtu 34 (slovy: třice t čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun čes kých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých ), - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si společnost České přístavy, a.s. započetla - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identi fikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifi kační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a to proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc kor un českých). V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 29.6.2018 společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifik ační číslo 45274592, upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, akcie v počtu 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s ome zenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu ji učiněné nabídky. Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, konané dne 29.6.2018 z a p o č í t á v á si společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592, t í m t o proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační čís lo 60916583, na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií, ve výši 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 22.8.2016 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identi fikační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem, a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem, a - svoji pohledávku na vrácení zápůjčky ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 21.12.2017 a uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifi kační číslo 45274592, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1579, jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 53002 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, v obchodním rejstřík u vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu B, vložka 1153, jako dlužníkem. Touto smlouvou o započtení tak společnost České přístavy, a.s., se sídlem 17000 Praha 7, Jankovcova 6, identifikační číslo 45274592 zcela splatila emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Přístav Pardubice, a.s., se sídlem 530 02 Pardubice, Pernerova 168, identifikační číslo 60916583, tedy 34 (slovy: třicet čtyři) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), celkem tedy akcií o jmenovité hodnotě 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 1.700.000,-- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých). Společnost Přístav Pardubice, a.s. a společnost České přístavy, a.s., souhlasně prohlašují, že započítávané pohledávky jsou způsobilé započtení a že je vůlí obou účastníků započíst tyto pohledávky, i když by některé z nich nebyly splatné. Dále prohlašují, že po provedení zápočtu podle této smlouvy, nemají vůči sobě žádné další nároky ze započítávaných pohledávek uvedených v této smlouvě do výše, v jaké byly započteny. 9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Přístav Pardubice, a.s., a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, uzavření smlouvy o upsání ak cií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (slovy: třicet) dnů a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. 6.8.2018
Valná hromada akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 rozhodla dne 29.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek: 1) Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), a to na celkovou novou výši základního kapitálu odpovídající částce 28.600.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů šest set tisíc korun českých) pen ěžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. Počet akcií: 81 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá. Druh akcií: kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno Všechny akcie mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 3) Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4) Určení zájemců k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých) peněžitými vklady je oprávněn určený zájemce: společnost České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579, upíše 81 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 000 Kč každá, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5) Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice. 6) Upisovací lhůta. Upisovací lhůta činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zájemci uvedenému pod bodem 4. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obch odních korporacích. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určený zájemce uvedený pod bodem 4. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 479 zákona o obchodních korporacích a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7) Emisní kurz upisovaných akcií. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8) Započtení pohledávek. Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 za společno stí Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153, které ke dni konání valné hromady tvoří celkovou částku 4.067.467,- Kč: - Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 1.700.000,- Kč se sjednaným úrokem poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.1.2010 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hrad ci Králové, oddíl B 1153 jako dlužníkem. - Pohledávka na vrácení půjčky ve výši jistiny 1.000.000,- Kč se sjednaným úrokem poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.1.2010 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hrad ci Králové, oddíl B 1153 jako dlužníkem. - Pohledávka na vrácení zápůjčky ve výši jistiny 480.000,- poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 11. 6. 2014 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd íl B 1153 jako dlužníkem - Pohledávka na vrácení zápůjčky ve výši jistiny 500.000,- poskytnuté na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 27. 4. 2015 uzavřené mezi společností České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 jako věřitelem a společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králo vé, oddíl B 1153 jako dlužníkem. a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), přičemž započtení se provede do částky 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři mili ony padesát tisíc korun českých). Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí bý t uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve znění, jež tvoří přílohu tohoto zápisu. 9) Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení Návrh smlouvy o započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připravila společnost Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci K rálové, oddíl B 1153 a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit. Valná hromada současně schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000, IČ: 45274592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 157 9 za společností Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153, a to proti pohledávce společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 6091658 3, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 4.050.000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých), a to ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Valná hromada současně bere na vědomí předloženou zprávu představenstva, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Zdůvodnění: Důvodem pro zvyšování základního kapitálu je řešení záporného vlastního kapitálu společnosti, který není společnost v současné době schopna v plné výši vyrovnat z výsledků hospodaření. Forma řešení, tj. zvýšení základního kapitálu formou kapitalizace pohl edávek akcionáře, je zvolena i z důvodu konsolidace a stabilizace dluhů společnosti vzniklých z půjček akcionáře, přičemž tyto půjčky se tak vypořádávají. Návrh znění usnesení vychází z požadavků § 475 zákona o obchodních korporacích. Společnost postupuje podle § 488 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, neboť sledovaný účel zvýšení základního kapitálu odůvodňuje vyloučení přednostního práva. V souladu s § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je třeba, aby smlouvu o započtení pohledávek akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií schválila valná hromada společnosti. 30.10.2015 - 24.11.2015
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 2.7.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 1 200 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 24 kmenové akcie o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč v listinné podobě znějící na jméno. Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, který m bude akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 452 74 592, které bude k upsání nabídnuto všech 24 akcie. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedenému zájemci označen jako počáteč ní den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou spol ečností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000, Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 mě síce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a to peněžité pohledávky akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - H olešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 452 74 592, vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce ve výši 1 100 000,- Kč ze dne 31.12.2007, a úroků ze smluv o půjčkách ze dne 29.5.2005, ze dne 6.9.2005 a ze dne 3.12.2007 celkem ve výši 100 000,- Kč prot i pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 1 200 000,- Kč. Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazek. Pokud bude využita možnost započtení této peněžité pohledávky vůči společnosti uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejspozději do 1 měsíce ode dn e upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 26.2.2010 - 23.6.2010
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.6.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančních prostředků na zpracování podkladů souvisejících s přípravou projektu. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 1 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 20 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 100 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 měsíce od e dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet, který společnost za tímto účelem otevřela u Československé obchodní banky, a.s., č. 215804356/0300. 10 nových akcií na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, identifikační číslo 452 74 592. 6 nových akcií na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je Pardubický kraj se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, identifikační číslo 708 92 822. 4 nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je Statutární město Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské nám ěstí 1, PSČ 530 21, identifikační číslo 002 74 046. 25.10.2007 - 6.2.2008
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 23.6.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvody zvýšení základního kapitálu: potřeba získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti zvýšen: 5.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 100 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Z důvodu uvedené potřeby získání finančního kapitálu pro další rozvoj společnosti nové akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, ale budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, který m bude akciová společnost České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 45 27 45 92, které bude k upsání nabídnuto všech 100 akcií. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti, tedy Pardubice, Pernerova 168, PSČ 530 02. Nové akcie lze upsat ve lhůtě do 1 měsíce, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva shora uvedenému zájemci označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodn utí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Sto procenst (100 %) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, a t o peněžité pohledávky akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, identifikační číslo 45 27 45 92, vůči společnosti z titulu dvou smluv o půjčce ve výši 1.800.000 Kč ze dne 6.9.2005 a ve výši 3.200.000,- Kč ze dn e 29.5.2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 5.000.000,- Kč. Důvodem započtení jsou nedostatečné finanční zdroje společnosti a nemožnost uhradit závazek. Pokud bude využita možnost započtení této peněžité pohl edávky vůči společnosti, uzavře upisovatel a akciová společnost písemnou dohodu o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 26.7.2006 - 31.10.2006
Zapisuje se usnesení představenstva akciové společnosti Přístav Pardubice ze dne 11.10.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s. o částku 1 000 000 ,-- Kč a upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 20 kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč znějících na jméno, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií a nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům takto: a)Statutárnímu městu Pardubice se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, identifikační číslo 00 27 40 46 bude k upsání nabídnuto 10 akcií. b)Pardubickému kraji se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, identifikační číslo 70 89 28 22 budou k upsání nabídnuty 4 akcie. c)Akciové společnosti České přístavy, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, identifikační číslo 45 27 45 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu B a vložce 1579, bude k upsání nabídnuto 6 akcií. Místem, kde lze nové akcie upsat je sídlo akcové společnosti Přístav Pardubice, a.s. Pardubice, Pernerova 168. Nové akcie lze upsat ve lhůtě 2 měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení předtavenstva shora uvedeným zájemcům označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou psány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společnosti Přístav Pardubice, a.s. Emisní kurs nových akcií se určuje částkou 50 000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií je tedy shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději do měsíce ode dne psání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích č. 180567580/0300, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. 18.12.2002 - 5.2.2003
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.5.2000 tohoto znění: 20.9.2000 - 12.4.2001
Valná hromada akciové společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 1 000 000,-- Kč upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští zvýšení nad tuto navrhovanou částku. Celkem bude upsáno 20 kusů kmenových, listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč. Nově emitované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících na úpis nových akcií akcionářů a budou nabídnuty akciové společnosti České přístavy a.s. se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 6, IČO 45 27 45 92, která nové akcie upíše peněžitým vkladem za emisní kurs 50 000,-- Kč za jednu akcii, tedy bez emisního ážia. Akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě od jednoho týdne ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku do čtrnácti dnů od tohoto zápisu. Třicet procent emisního kursu upsaných akcií, tedy 300 000,-- Kč splatí upisovatel do jednoho týdne ode dne upsání akcií na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích č. 8010-0008204593/0300 a zbývajících sedmdesát procent emisního kursu upsaných akcií splatí upisovatel do jednoho roku ode dne konání valné hromady, tedy do 25.5.2001 na stejný účet společnosti. 20.9.2000 - 12.4.2001

Aktuální kontaktní údaje Přístav Pardubice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60916583
Obchodní firma: Přístav Pardubice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 8.12.1994
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60916583
Firma: Přístav Pardubice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.12.1994

Kontakty na Přístav Pardubice, a.s. IČO: 60916583

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pernerova 168 , Pardubice 530 02 1.12.2014
Sídlo: Pernerova 168 , Pardubice 530 02 8.12.1994 - 1.12.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pernerova 168, Pardubice 530 02

Obory činností Přístav Pardubice, a.s. IČO: 60916583

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.12.2014
Vnitrozemská vodní doprava 1.12.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.12.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.12.2014
Velkoobchod 16.12.2002
Příprava, realizace a provozování přístavu a přístavní zóny a s tím souvisejících služeb v lokalitě katastrálního území Svítkov, obec Pardubice a katastrálního území a obec Srnojedy (jedná se o nepodnikatelskou činnost společnosti) 16.12.2002 - 1.12.2014
Realitní činnost 16.12.2002 - 1.12.2014
Specializovaný maloobchod 16.12.2002 - 1.12.2014
Zasilatelství 16.12.2002 - 1.12.2014
Zprostředkování služeb 16.12.2002 - 1.12.2014
Činnost technických poradců v oblasti dopravy 16.12.2002 - 1.12.2014
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.12.2002 - 1.12.2014
Grafické práce a kresličské práce 16.12.2002 - 1.12.2014
Činnost organizačních a ekonomických poradců 13.12.2000 - 16.12.2002
Grafické a typografické práce 13.12.2000 - 16.12.2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 13.12.2000 - 16.12.2002
Poradenská a konzultační činnost 10.4.2000 - 16.12.2002
Zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy 10.4.2000 - 16.12.2002
Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství 2.11.1999 - 16.12.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.12.1994 - 16.12.2002
Pronájem nemovitostí 8.12.1994 - 16.12.2002

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Příprava, realizace a provozování přístavu a přístavní zóny a s tím souvisejících služeb v lokalitě katastrálního území Svítkov, obec Pardubice a katastrálního území a obec Srnojedy 1.12.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.12.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Grafické práce a kresličské práce

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.12.1994

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.7.2000

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.2005

Živnost č. 4 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.3.2005

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1997
Zánik oprávnění: 17.12.2001

Živnost č. 10 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1997
Zánik oprávnění: 17.12.2001

Živnost č. 12 Poradenská a konzultační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1999
Zánik oprávnění: 17.12.2001

Živnost č. 13 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1999
Zánik oprávnění: 17.12.2001

Živnost č. 15 Činnost technických poradců v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.7.2000
Zánik oprávnění: 17.12.2001

Živnost č. 18 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Grafické a typografické práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.7.2000
Zánik oprávnění: 17.12.2001

Živnost č. 20 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Vodní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy Přístav Pardubice, a.s. IČO: 60916583

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 1.12.2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná navenek vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to každý člen představenstva samostatně. 10.4.2000 - 1.12.2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Za společnost podepisují: a) všichni členové představenstva b)předseda nebo místopředseda a vždy jeden další člen představenstva, c)pověřený člen představenstva a to tak, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti. 8.12.1994 - 10.4.2000
Jméno: Ing. Michael Skalický Ph.D. 27.10.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017
Adresa: Na Biřičce 1924/1, Hradec Králové 500 08
Jméno: Bc. Irena Burešová 27.10.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017
Adresa: náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč 535 01
Jméno: Prof. Ing. Václav Cempírek Ph.D. 27.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Palackého 440, Česká Třebová 560 02
Jméno: Doc. Ing. Helena Bínová Ph.D. 27.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Pod vinicemi 1308/7, Praha 165 00
Jméno: Ing. Ladislav Umbraun 27.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Marty Exnarové 2434, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Tomáš Pelikán 6.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2018
Adresa: Ke Stájím 1224, Pardubice 530 06
Jméno: Ing. Anton Fleško 8.12.1994 - 14.11.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Švermova 538, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Roman Línek 8.12.1994 - 22.7.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Ke hřišti 82 , 530 09 Pardubice Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Šembera 8.12.1994 - 22.7.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Jožky Jabůrkové 272, Pardubice 530 09
Jméno: JUDr. Rostislav Blažek 8.12.1994 - 22.7.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Budovcova 429/16, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Jiří Kovář 8.12.1994 - 29.5.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: třída Míru 60, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Vladimír Juliš 14.11.1996 - 2.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Palackého třída 66, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Jan Maroušek 22.7.1997 - 2.11.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Okrouhlíku 1160/26, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Zdeněk Šembera 22.7.1997 - 10.4.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Jožky Jabůrkové 272, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Libor Slezák CSc. 22.7.1997 - 10.4.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 127, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Michael Skalický 29.5.1998 - 10.4.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pražská 9 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Petr Váňa 2.11.1999 - 10.4.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spojilská 1777, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Odon Hajíček 8.12.1994 - 13.12.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Fischerova 697/22, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Petr Váňa 10.4.2000 - 13.12.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Spojilská 1777, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Michael Skalický 10.4.2000 - 13.12.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Pražská 9 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Michal Koláček 10.4.2000 - 13.12.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Benešovo náměstí 2440, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Stanislav Jireš 8.12.1994 - 20.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2000 do 6.6.2003
Adresa: Arnošta z Pardubic 2603, Pardubice 530 02
Jméno: MVDr. Jiří Pelikán 29.5.1998 - 20.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2000 do 6.6.2003
Adresa: Nádražní 807/9, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Jiří Pardubský 10.4.2000 - 20.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2000 do 6.6.2003
Adresa: Na Stráni 1797/11, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Michael Skalický 13.12.2000 - 20.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2000 do 6.6.2003
Adresa: Pražská 9 , 500 04 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Michal Koláček 13.12.2000 - 20.5.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.5.2000 do 6.6.2003
Ve funkci: od 18.8.2000 do 6.6.2003
Adresa: Benešovo náměstí 2440, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jindřich Kunc 13.12.2000 - 20.5.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.5.2000 do 6.6.2003
Ve funkci: od 18.8.2000 do 6.6.2003
Adresa: Sýkořice 194 , 270 24 Zbečno Česká republika
Jméno: Ing. Martin Slabý 13.12.2000 - 20.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2000 do 6.6.2003
Adresa: Bělehradská 271, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jindřich Kunc 20.5.2004 - 16.3.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2003 do 29.6.2004
Ve funkci: od 26.9.2003
Adresa: Sýkořice 194 , 270 24 Zbečno Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Pardubský 20.5.2004 - 16.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 6.6.2003 do 20.9.2004
Adresa: Na Stráni 1797/11, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Jan Kafka 16.3.2005 - 9.1.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2004
Adresa: Otradovická 733/15, Praha 142 00
Jméno: Ing. Michael Skalický Ph.D. 20.5.2004 - 9.10.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2003 do 23.6.2006
Ve funkci: od 26.9.2003 do 23.6.2006
Adresa: Pražská 9 , 500 04 Hradec Králové 4 Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Jireš 20.5.2004 - 9.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2003 do 23.6.2006
Adresa: Arnošta z Pardubic 2603, Pardubice 530 02
Jméno: MVDr. Jiří Pelikán 20.5.2004 - 9.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2003 do 10.6.2005
Adresa: Nádražní 807/9, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Jan Kislinger 20.5.2004 - 9.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2003 do 23.6.2006
Adresa: Na Rybníčkách 157, Pardubice 533 01
Jméno: Bc. Miloslav Macela 20.5.2004 - 9.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2003 do 10.6.2005
Adresa: Víta Nejedlého 637, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Josef Hubař 16.3.2005 - 9.10.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.9.2004 do 23.6.2006
Adresa: Dělnická 1139, Lomnice nad Popelkou 512 51
Jméno: Ing. Jan Kafka 9.1.2006 - 9.10.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2004 do 23.6.2006
Ve funkci: od 29.6.2004 do 23.6.2006
Adresa: Otradovická 733/15, Praha 142 00
Jméno: Ing. Ivo Toman 9.10.2006 - 9.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005 do 23.6.2006
Adresa: Záměstí 160, Choceň 565 01
Jméno: Irena Burešová 9.10.2006 - 9.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2005 do 23.6.2006
Adresa: náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč 535 01
Jméno: Ing. Jan Kafka 9.10.2006 - 25.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006
Ve funkci: od 23.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: Otradovická 733/15, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Kislinger 9.10.2006 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: Na Rybníčkách 157, Pardubice 533 01
Jméno: Ing. Josef Hubař 9.10.2006 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 29.6.2007
Adresa: Dělnická 1139, Lomnice nad Popelkou 512 51
Jméno: Ing. Michael Skalický Ph.D. 9.10.2006 - 26.2.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Ve funkci: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Adresa: Pražská 9 , 500 04 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Jireš 9.10.2006 - 26.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Adresa: Arnošta z Pardubic 2603, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Ivo Toman 9.10.2006 - 26.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Adresa: Záměstí 160, Choceň 565 01
Jméno: Irena Burešová 9.10.2006 - 26.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Adresa: náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč 535 01
Jméno: Doc.Ing. Ladislav Bína CSc. 25.10.2007 - 26.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 2.7.2009
Ve funkci: od 29.6.2007 do 2.7.2009
Adresa: K Horoměřicům 1183 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Kafka 25.10.2007 - 26.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Adresa: Otradovická 733/15, Praha 142 00
Jméno: Mgr.Bc. Jana Smetanová 25.10.2007 - 26.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 2.7.2009
Adresa: Lexova 2138, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jan Kafka 26.2.2010 - 10.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2009 do 28.6.2010
Adresa: Otradovická 733/15, Praha 142 00
Jméno: Ing. Stanislav Jireš 26.2.2010 - 11.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2009 do 27.6.2011
Adresa: Arnošta z Pardubic 2603, Pardubice 530 02
Jméno: Mgr.Bc. Jana Smetanová 26.2.2010 - 11.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2009 do 27.6.2011
Adresa: Lexova 2138, Pardubice 530 02
Jméno: Doc.Ing. Ladislav Bína CSc. 26.2.2010 - 28.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Ve funkci: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Adresa: V údolí 1136/33, Praha 165 00
Jméno: Ing. Michael Skalický Ph.D. 26.2.2010 - 28.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Ve funkci: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Adresa: Na Biřičce 1924/1, Hradec Králové 500 08
Jméno: Ing. Emil Efler 26.2.2010 - 28.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Adresa: Na Okrouhlíku 1027, Pardubice 530 03
Jméno: Bc. Irena Burešová 26.2.2010 - 28.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Adresa: náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč 535 01
Jméno: Prof. Ing. Václav Cempírek Ph.D. 10.9.2010 - 28.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 29.6.2012
Adresa: Palackého 440, Česká Třebová 560 02
Jméno: Zdeněk Jarý 11.10.2011 - 28.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2011 do 29.6.2012
Adresa: Ke Zdymadlu 17, Srnojedy 530 02
Jméno: Lukáš Stehno 11.10.2011 - 4.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2011
Adresa: náměstí Čs. legií 851, Pardubice 530 02
Jméno: Ladislav Bína 28.6.2013 - 4.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Ve funkci: od 3.12.2012
Adresa: V údolí 1136/33, Praha 165 00
Jméno: Helena Nováková 4.12.2013 - 30.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013
Adresa: V údolí 1136/33, Praha 165 00
Jméno: Helena Bínová 30.1.2014 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013
Adresa: V údolí 1136/33, Praha 165 00
Jméno: Michael Skalický 28.6.2013 - 27.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Ve funkci: od 3.12.2012 do 30.6.2017
Adresa: Na Biřičce 1924/1, Hradec Králové 500 08
Jméno: Emil Efler 28.6.2013 - 27.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Adresa: Na Okrouhlíku 1027, Pardubice 530 03
Jméno: Irena Burešová 28.6.2013 - 27.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Adresa: náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč 535 01
Jméno: Zdeněk Jarý 28.6.2013 - 27.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2012
Adresa: Ke Zdymadlu 17, Srnojedy 530 02
Jméno: František Brendl 4.12.2013 - 27.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013
Adresa: Spojilská 37, Pardubice 530 03
Jméno: Helena Bínová 30.7.2014 - 27.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013 do 30.6.2017
Adresa: Pod vinicemi 1308/7, Praha 165 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Miloslav Černý 27.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Michal Kortyš 27.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Jiráskovo nám. 55, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Roman Línek MBA 27.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Brozanská 82, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jana Motlová 8.12.1994 - 10.4.2000
Funkce: Předseda
Adresa: Konšelská 995/3, Praha 180 00
Jméno: Ing. Jaroslav Kubec CSc. 8.12.1994 - 12.4.2001
Funkce: Člen
Adresa: Ve Strouze 423, Vrané nad Vltavou 252 46
Jméno: Dušan Kulka 8.12.1994 - 12.4.2001
Funkce: Člen
Adresa: Studentská 1353, Přelouč 535 01
Jméno: Ing. Miloslav Černý 10.4.2000 - 17.5.2005
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 25.5.2000
Ve funkci: od 21.6.2000
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Magdalena Konvičková 12.4.2001 - 17.5.2005
Funkce: Členka
Trvání členství: od 25.5.2000
Adresa: Na lysinách 457/20, Praha 147 00
Jméno: Irena Burešová 12.4.2001 - 17.5.2005
Funkce: Členka
Trvání členství: od 25.5.2000
Adresa: náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč 535 01
Jméno: ing. Magdalena Konvičková 17.5.2005 - 11.2.2006
Funkce: Členka
Trvání členství: od 6.6.2003 do 29.6.2004
Adresa: Na lysinách 457/20, Praha 147 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 17.5.2005 - 9.10.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 6.6.2003 do 23.6.2006
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Irena Burešová 17.5.2005 - 9.10.2006
Funkce: Členka
Trvání členství: od 6.6.2003 do 10.6.2005
Adresa: náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč 535 01
Jméno: Ing. Martin Slabý 11.2.2006 - 9.10.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2004 do 23.6.2006
Adresa: Národních hrdinů 212, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Roman Línek 9.10.2006 - 9.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2005 do 23.6.2006
Adresa: Brozanská 82, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Miloslav Černý 9.10.2006 - 26.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Roman Línek 9.10.2006 - 26.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Adresa: Brozanská 82, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Martin Slabý 9.10.2006 - 26.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006 do 2.7.2009
Adresa: Národních hrdinů 212, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Miloslav Černý 26.2.2010 - 30.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Roman Línek 26.2.2010 - 28.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Adresa: Brozanská 82, Pardubice 530 09
Jméno: Jan Tichý 26.2.2010 - 28.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Adresa: náměstí Čs. legií 908, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Miloslav Černý 30.5.2013 - 28.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2009 do 29.6.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Roman Línek 28.6.2013 - 4.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2012
Adresa: Brozanská 82, Pardubice 530 09
Jméno: Jan Tichý 28.6.2013 - 4.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2012
Adresa: náměstí Čs. legií 908, Pardubice 530 02
Jméno: Miloslav Černý 28.6.2013 - 27.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2012 do 30.6.2017
Ve funkci: od 3.12.2012 do 30.6.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Petr Tupec 4.12.2013 - 27.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 30.6.2017
Adresa: náměstí Komenského 72, Horní Jelení 533 74
Jméno: Jaromír Dušek 4.12.2013 - 27.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 30.6.2017
Adresa: 535, Dolní Dobrouč 561 02

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Michael Skalický 22.7.1997 - 10.4.2000
Adresa: Pražská 9 , 500 04 Hradec Králové Česká republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Prof. Ing. Václav Cempírek Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Ladislav Umbraun
Člen statutárního orgánu: Ing. Helena Bínová Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Bc. Irena Burešová
Člen statutárního orgánu: Ing. Michael Skalický Ph.D. MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Pelikán

Vlastníci firmy Přístav Pardubice, a.s. IČO: 60916583

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 30 300 000 Kč 100% 6.8.2018
zakladni 28 600 000 Kč 100% 24.11.2015 - 6.8.2018
zakladni 24 550 000 Kč 100% 23.6.2010 - 24.11.2015
zakladni 23 350 000 Kč 100% 6.2.2008 - 23.6.2010
zakladni 22 350 000 Kč 100% 31.10.2006 - 6.2.2008
zakladni 17 350 000 Kč 100% 5.2.2003 - 31.10.2006
zakladni 16 350 000 Kč 100% 16.12.2002 - 5.2.2003
zakladni 16 350 000 Kč - 12.4.2001 - 16.12.2002
zakladni 15 350 000 Kč - 14.11.1996 - 12.4.2001
zakladni 5 000 000 Kč - 17.5.1996 - 14.11.1996
zakladni 4 300 000 Kč - 8.12.1994 - 17.5.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 50 000 Kč 606 6.8.2018
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 572 24.11.2015 - 6.8.2018
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 491 1.12.2014 - 24.11.2015
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 491 23.6.2010 - 1.12.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 467 6.2.2008 - 23.6.2010
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 447 31.10.2006 - 6.2.2008
Akcie na jméno 50 000 Kč 347 5.2.2003 - 31.10.2006
Akcie na jméno 50 000 Kč 327 12.4.2001 - 5.2.2003
Akcie na jméno 50 000 Kč 307 14.11.1996 - 12.4.2001
Akcie na jméno 50 000 Kč 100 24.6.1996 - 14.11.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 50 000 Kč 100 17.5.1996 - 24.6.1996
Akcie na jméno 50 000 Kč 86 8.12.1994 - 17.5.1996

Sbírka Listin Přístav Pardubice, a.s. IČO: 60916583

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1153/SL 70 ostatní, zpráva auditora ÚZ k 23.6.2015 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2015 26.10.2015 6.11.2015 13
B 1153/SL 69 notářský zápis [NZ 199/2015] Krajský soud v Hradci Králové 22.10.2015 26.10.2015 6.11.2015 8
B 1153/SL 68 účetní závěrka [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2015 11.9.2015 17.9.2015 14
B 1153/SL 67 notářský zápis [NZ 417/2014] Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2014 26.11.2014 30.12.2014 17
B 1153/SL 66 účetní závěrka [2013]  el. Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2014 23.7.2014 25.7.2014 17
B 1153/SL 65 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis VH Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2013 3.12.2013 6.12.2013 4
B 1153/SL 64 účetní závěrka [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2013 29.7.2013 31.7.2013 18
B 1153/SL 63 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - DR+předst.,VH Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2012 4.6.2013 2.7.2013 5
B 1153/SL 62 účetní závěrka 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2012 3.1.2013 4.1.2013 18
B 1153/SL 61 ostatní, podpisové vzory , (zápis z VH 27.6.2011) Krajský soud v Hradci Králové 7.9.2011 19.10.2011 6
B 1153/SL 60 účetní závěrka 2010,pen.toky,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 3.8.2011 1
B 1153/SL 59 účetní závěrka 2010,přehled o zm.kapitálu,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 3.8.2011 1
B 1153/SL 57 účetní závěrka 2010,příloha,el. Krajský soud v Hradci Králové 9.5.2011 27.7.2011 3.8.2011 9
B 1153/SL 56 účetní závěrka 2010,výkaz zz,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 3.8.2011 2
B 1153/SL 55 účetní závěrka 2010,úvod,el. Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2011 27.7.2011 3.8.2011 1
B 1153/SL 54 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2010 9.9.2010 10.9.2010 6
B 1153/SL 53 účetní závěrka 2009, příloha, el. Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2010 22.7.2010 30.8.2010 9
B 1153/SL 52 účetní závěrka 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2010 22.7.2010 30.8.2010 6
B 1153/SL 51 účetní závěrka 2009,příloha,el. Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2010 22.7.2010 27.8.2010 9
B 1153/SL 50 účetní závěrka 2009,rozvaha+výkaz zz,el. Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2010 22.7.2010 27.8.2010 6
B 1153/SL 49 ostatní - smlouva, dohoda Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2010 21.5.2010 21.5.2010 6
B 1153/SL 48 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.10.2009 2.2.2010 2.2.2010 10
B 1153/SL 47 účetní závěrka příloha 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2009 6.8.2009 9
B 1153/SL 46 účetní závěrka výkaz zz 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2009 6.8.2009 2
B 1153/SL 45 účetní závěrka rozvaha 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2009 6.8.2009 4
B 1153/SL 44 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 18.8.2008 18.8.2008 15
B 1153/SL 43 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2007 1.10.2007 1.10.2007 13
B 1153/SL 42 účetní závěrka - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2007 17.7.2007 18.7.2007 4
B 1153/SL 41 ostatní - příloha k ÚZ 2006 Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2007 17.7.2007 18.7.2007 9
B 1153/SL 40 ostatní - výkaz zisku a ztrát 2006 Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2007 16.7.2007 18.7.2007 2
B 1153/SL 39 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2006 6.10.2006 6.10.2006 38
B 1153/SL 38 notářský zápis - NZ 185/2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2006 24.7.2006 24.7.2006 8
B 1153/SL 37 ostatní - zpráva dle § 66a obch. zák. Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 16.5.2005 16.5.2005 1
B 1153/SL 36 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2004 11.3.2005 11.3.2005 1
B 1153/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2004 18.2.2005 18.2.2005 26
B 1153/SL 33 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2004 15.4.2004 15.4.2004 18
B 1153/SL 32 účetní závěrka, ostatní - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2002 4.8.2003 4.8.2003 31
B 1153/SL 31 stanovy společnosti  Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2003 26.2.2003 26
B 1153/SL 29 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2002 16.10.2002 16.10.2002 12
B 1153/SL 28 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2002 21.5.2002 21.5.2002 1
B 1153/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2001 11.3.2002 11.3.2002 34
B 1153/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2001 19.7.2001 24
B 1153/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2000 12.4.2001 12.4.2001 16
B 1153/SL 22 notářský zápis - NZ 118/2000 - řádná VH Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2000 27.9.2000 27.9.2000 7
B 1153/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jed. představenstva Krajský soud v Hradci Králové 18.8.2000 27.9.2000 27.9.2000 5
B 1153/SL 19 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 22.9.1998 14.3.2000 14.3.2000 17
B 1153/SL 18 notářský zápis - NZ 227/99 + Stanovy + příl. Krajský soud v Hradci Králové 22.9.1999 14.3.2000 14.3.2000 27
B 1153/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - Zápisy z jed. představ.- 2x Krajský soud v Hradci Králové 15.7.1999 14.3.2000 14.3.2000 14
B 1153/SL 16 účetní závěrka - za rok 1998 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 24.5.1999 16.12.1999 6.12.1999 17
B 1153/SL 15 účetní závěrka - za rok 1996 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 9.3.1997 16.12.1999 6.12.1999 19
B 1153/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - Zápisy z jednání předst.-2x Krajský soud v Hradci Králové 29.1.1998 16.8.1999 16.8.1999 7
B 1153/SL 13 ostatní - Sdělení čl.představ. - 2x Krajský soud v Hradci Králové 19.5.1999 16.8.1999 16.8.1999 2
B 1153/SL 12 notářský zápis - NZ 148/98 - mimoř. VH Krajský soud v Hradci Králové 17.11.1998 16.8.1999 16.8.1999 4
B 1153/SL 11 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1998 16.8.1999 16.8.1999 19
B 1153/SL 10 notářský zápis - NZ 113/98 - VH Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1998 16.8.1999 16.8.1999 6
B 1153/SL 9 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1998 17.9.1998 17.9.1998 21
B 1153/SL 8 notářský zápis - NZ 140/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.8.1997 4.2.1998 4.2.1998 24
B 1153/SL 7 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 16.1.1997 24.3.1997 24.3.1997 5
B 1153/SL 6 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.9.1996 24.3.1997 24.3.1997 4
B 1153/SL 5 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 20.8.1996 24.3.1997 24.3.1997 4
B 1153/SL 4 posudek znalce - č. 396-17/96 Krajský soud v Hradci Králové 22.6.1996 3.11.1996 3.11.1996 0
B 1153/SL 3 posudek znalce - č. 395-16/96 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1996 3.11.1996 3.11.1996 0
B 1153/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1996 3.11.1996 3.11.1996 0
B 1153/SL 1 notářský zápis - NZ 69/96 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1996 3.11.1996 3.11.1996 0
B 1153/SL 58 účetní závěrka 2010,rozvaha,el. Krajský soud v Hradci Králové 4
B 1153/SL 30 notářský zápis NZ 11/2003 Krajský soud v Hradci Králové 17.1.2003 6
B 1153/SL 23 výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 19
B 1153/SL 20 notářský zápis - NZ 118/2000 - řádná VH Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2000 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Přístav Pardubice, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Přístav Pardubice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.